Familie

Familiebediening fokus op die opbou van die gemeente as huisgesin van God en dat elkeen wat deel vorm van die gemeente mag ervaar hulle is deel van ‘n groter geloofsfamilie.

Ons dooplidmate word in drie groepe ingedeel – Jakkers (Gr R, 4 en 5 jariges), Jonk (Gr 1-7) en Jeug (Gr 8-11).  Die “Jakkers” en “Jonk” se kinderkerk en kategese vind gelyklopend met die oggenddiens plaas.  Die “Jeug” groep kom op ‘n Sondagaand bymekaar vir die Tienerdiens en kleingroepbesprekings wat daarop volg.    Kampe, uitreike en ander geleenthede vir die kinders en hulle ouers word ook gereël.  Daar word veral gefokus op die uitbou van “Huisgeloof” – dat huisgesinne gehelp word om ruimtes van geloofsgroei te wees.

KATEGESE  (byeenkomste op Sondae)
09:00 Jakkers: 4-5 jariges en Graad R maats (klaskamers bo Kapel)
09:00 Jonk: Graad 1-5 in Kerksaal, Graad 6-7 in Kapel
18:30 Tienerdiens in Kerksaal

Vir meer inligting kontak:

Voorsitter:  Corné Le Grange 0798910980

Leraar:  Ds. Wouter van Velden 0824192118 / wouter@ngkwelgemoed.co.za

Jeugwerker: Nicola Mostert 021 9132320 / nicola@ngkwelgemoed.co.za

 

 
 
 
 
 

2017 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal