Familie

 

fam2

Die doel van familiebediening is om (1) die bande tussen die lede van families te versterk, (2) almal tuis te laat voel in die skadu van die Welgemoed boom en (3) families te ondersteun tot diensbaarheid en betrokkenheid in ons gemeente.

Familiebediening is vir die gemeente van Welgemoed ‘n uiters belangrike aksie.

Daar is 10 bedieningsfokusse, vanaf bababediening, kinderkategese, tiener- en jeugbediening, bediening van jongmense en studente tot volwassenes en families.

Ten einde families en groepe met gemeenskaplike belange bymekaar te bring is daar bv. fokusgroepe vir jongmense en studente, wat weekliks bymekaar kom, ‘n fokusgroep vir jong volwassenes ( 30 tot 40 jariges) asook groepe vir diegene bo 40.

Familiebediening ook betrokke by die reël van familie-uitstappies, die musiekbediening van kinders en tieners, die reël van die jaarlikse familiedag, asook ouerskap- en huwelikverrykingskursusse. Familiebediening is ook betrokke by verskillende uitreike binne en buite die gemeentegrense, wat ook insluit ’n ondersteuningsaksie aan skole in die Kraaifontein omgewing.

Vir meer inligting kontak gerus:

Voorsitter: Susan Greeff

+27824661609 (sel)

Leraar:  Ds. Wouter van Velden 0219453118 (h) 0824192118 (sel) wouter@ngkwelgmoed.co.za

 
 
 
 
 

2017 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal