Doop

Doopsondae is elke eerste Sondag van die maand.

Daar word van alle doopouers verwag om ‘n doopleidingskursus te voltooi voor die doopdatum.  
Die kursusse vind plaas op ‘n Sondagaand vanaf 18:30 – 19:30 vir 3 Sondae, een maal n kwartaal.
Beide ouers moet asseblief die kursus bywoon.

Maak gerus met ons kontak deur jou besonderhede hier in te vul.

Naam en Van

Adres

Poskode

Huis telefoon

Selfoon

Werk telefoon

Faks

epos adres

 

 

 

Volg ons op facebook:

2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale PlatformsWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan