Diensgetuienis

Diensgetuienis reik aktief uit na sendingaksies wat deur ons gemeente ondersteun word, deur middel van finansiële en materiële bydraes, voorbidding en onderskraging, asook fisiese besoeke aan die sendingveld. Die gemeente ondersteun tans sendelinge in Lesotho, Transkei , die Midde-Ooste, asook die Sokhanya Bybelskool in Khayelitsha. Bediening aan huiswerkers, asook besoeke, ondersteuning vir en voorbidding aan lidmate  word gereeld gedoen. Die gemeente bied  beperkte huisvesting vir behoeftige bejaardes en ander behoeftige nabygeleë gemeentes  en skole word ook ondersteun deur finansiële bydraes, asook die insameling van voedsel en klere.

 

 

 

Vir meer inligting, kontak gerus:

Voorsitter: Kobie van der Merwe

0833033658

jpkobie@iafrica.com

 

Sendelinge in Afrika en Elders

Volg ons op facebook:

2018 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal