Diensgetuienis

Ons ondersteun sendingaksies deur middel van finansiele en materiele bydraes, voorbidding en onderskraging, asook besoeke aan die plekke waar ons sendelinge werk. Die gemeente ondersteun tans sendelinge in Lesotho, Transkei, Frankryk en Japan. Die gemeente ondersteun ook die werk van die Nehemia-Bybelinstituut. Die kommissie is ook aktief betrokke by uitreike na gemeenskappe in ons omgewing waar daar geestelike nood is.

Vir meer inligting, kontak gerus:

Voorsitter: Kobie van der Merwe
Kontak: jpkobie@iafrica.com of 083 303 3658

 

 

Sendelinge in Afrika en Elders

Ons ondersteun Sokhanya Bybelskool, vir meer inligting lees hul webbladsy.

Volg ons op facebook:

2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale PlatformsWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan