Woord vir die week

Woord vir die week vir 7 April 2019

Woord vir die week
Volgende Sondag se preekteks is 1 Tessalonisense 1:1-10. Dit is ‘n kort brief en gemeentelede word uitgenooi om in die week die hele boek deur te lees en so ‘n geheelbeeld te kry. Let op die intieme verhouding wat Paulus met hierdie gemeente het en die taal wat hy gebruik om dit te beskryf.
Nadat die boek deurgelees is word jy genooi om ‘n paar keer rustig deur hoofstuk een te werk. Lees dit deur en dink oor wat die Here vir jou daardeur sê.

Ds. Wouter van Velden

Did you like this? Share it:

Woord vir die week vir 24 Maart 2019

Jesaja 55:1-11

Lees die teks deur en dink na oor die beeld van ‘n straatverkoper wat hier ‘n uitnodiging gee om te kom koop sonder geld. Dis ‘n uitnodiging na oorvloed lewe, om versadig te word, om vrug te dra en te kan eet. Let op die woorde wat verwys na God se ewige verbond, trou liefde, genade en vergifnis. Let op die woorde wat verwys na bekeer, kom na My toe, vra na die wil van die Here. Voel jy versadig, dat jy genoeg in die lewe het en dat jy ‘n sinvolle bestaan maak? Gesels hieroor met die Here.

Ds Karlien van Wyk

Did you like this? Share it:

Woord vir die week vir 17 Maart 2019

Genesis 15:1-12, 17-18
Die Nuwe Testament beskou vir Abraham as ‘n held van die geloof, en ‘n uitmuntende voorbeeld vir die kerk om te volg (Romeine 4:3, 9, 20-24; Galasiërs 3:6; Jakobus 2:23). Hoe lyk ‘n mens wat in die Here vertrou? Is só mens total onwrikbaar, sonder enige twyfel? Lees die teks, en let Abraham se gemoed op – wat suggereer sy vrae oor sy vertroue? Dit is belangrik om te verstaan dat ons geloofsverhouding met die Here nie lekkeloos of klinies hoef te wees vir God om ons te aanvaar nie. Hy sluit ‘n verbond met Abraham terwyl hy slaap – en ontferm Homself sonder dat ons dit verdien.

Heinrich Niehaus

Did you like this? Share it:

Woord vir die week vir 10 Maart 2019

Dink net hoe TOTAAL anders … en ‘n totaal ANDER PLEK die wêreld sal wees as elke kind van God net sy/haar deeltjie doen. As ek HOOP kan gee. As ek vir mense kan sê: “Moenie bekommerd wees nie! Daar is beter dae op pad!” As ek vir mense kan sê: “Kom STAP saam met my – al is dit net vir ‘n entjie! Kom SOEK saam met my! Kom DEEL saam met my! Kom WEES net saam met my!” Paulus sê in Gal. 6:1–10 dat dit eintlik baie maklik is. Wonder jy daaroor? Kom luister volgende Sondag – die tema is #KLEINDINGETJIES.

Ds Thinus van Vuuren van NGK Ruyterwacht

Did you like this? Share it:

Woord vir die week vir 3 Maart 2019

Volgende Sondag is Sondag van Verheerliking. Dit is die Sondag voor As-Woensdag wanneer lydenstyd begin. Ons gaan volgende Sondag Psalm 99 se inhoud as tema neem. Dit is ‘n lofpsalm waarin die fokus uitsluitlik op die verheerliking van God val. Die gebeure wat die oorsprong van die Sondag van Verheerliking is, is natuurlik in Lukas 9:28-26 opgeteken. Lees dit asb. maar dan ook die verhaal in Eksodus 34:25-28 waarna weer verwys word in 2 Kor. 3:13-18. Wie in die heilige teenwoordigheid van God was se gesig skyn van die glans van Sy heerlikheid. Dink asb.daaroor na. Bring jou vriende saam en kom verheerlik saam die Here.

Ds Nelis Janse van Rensburg

Did you like this? Share it:

Volg ons op facebook:

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 492
Please refer to our Error Message Reference.

2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale PlatformsWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan