Welkom

Woord vir die week

Woord vir die Week vir Sondag 21 Oktober


Woord vir die Week – Psalm 55

Hierdie week lees ons uit Psalm 55. Lees dit ‘n paar keer rustig deur en dink aan dit wat jou tref. Hoekom dink jy steek juis dit by jou vas? Wat wil die Here vir jou daardeur sê?

Kyk ook na Dawid se wense in vers 7-9: Om ‘n duif te wees en weg te vlieg van alles. Het jy al so gevoel? Hoe het jy dit hanteer?

Dit is Sondag ook ons Matriekdiens waar ons saambid vir die eksamen en lewenskeuses wat voorlê.

Ds. Wouter van Velden

Did you like this? Share it:

Spreuke 1:1-33

Lees hierdie week deur Spreuke 1:1-33.  Wat in die teks tref jou?
Dink oor die volgende:
Wat is wysheid?
Wie is die wysheidsleraars in jou lewe wat vir jou
lewenswaarhede geleer het?
As jy drie goed vir die kinders van Suid-Afrika kon leer, wat sou dit wees?
Bid en gesels met die Here oor wat hierdie teks in jou wakker maak.
Kom luister Sondagoggend 14 Oktober om 9:00 na verdere gedagtes uit Spreuke 1.
Leraar: Ds. Karlien van Wyk

Did you like this? Share it:

Volg ons op facebook:

2018 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale PlatformsWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan