Woord vir die week

Woord vir die week 9 Desember

Ons gaan hierdie week voort met teksgedeeltes uit die Lukas evangelie. Ons fokus op Lukas 3:1-19. Lees dié gedeelte in die komende week ‘n paar keer rustig deur. Dink na oor die volgende: Wat in hierdie gedeelte maak jou opgewonde of bied vir jou troos? Wat pla jou of maak jou ongemaklik? Waartoe word jy uitgedaag?
Bring die sake in gebed na die Here en hou aan om deur die loop van die week dit te oordink.

Ds. Wouter van Velden

Did you like this? Share it:

Woord vir die week 02 Desember

Lukas 2:8-20 vertel van die Goeie Nuus van Vrede aan die herders, Maria en ander mense.
Op die tweede Sondag van Advent fokus ons op die heelheidsbegrip van vrede. Lees vers 14 en dink na oor hoe God met liefde en welbehae na jou kyk. Wat beteken dit om met vrede in jouself en met vrede voor God en met vrede teenoor ander te leef? Die 16 dae van
aktivisme van geen geweld teen vroue en kinders is van 25 November tot 10 Desember. Hoe leef ons met geregtigheid en vrede in ‘n gebroke wêreld? (Matteus 5:9 “Geseënd is die vredemakers”). Kom ons bid saam met die lied van Jannie du Toit: Gee ons vrede.

Ds. Karlien van Wyk

Did you like this? Share it:

Woord vir die Week 25 November

Teks: Lukas 1:46-55
Tydens die vier Adventsondae dink ons in besonder oor die koms van Jesus na die wêreld en die betekenis daarvan vir ons. Dit is volgende Sondag die begin van Advent – ons dink dan in besonder oor hoop. Daardie hoop wat Jesus na die wêreld gebring het. U kan die komende week hierdie teksgedeelte (Maria se Magnificat) lees en nadink oor die spesifieke boodskap van hoop in hierdie gedeelte.

Ds. Heerden van Niekerk

Did you like this? Share it:

Woord vir die week 18 November

Kerstyd is musiektyd! Ons nooi u na ons Kerssangdiens op 25 November om 9:00 by die NG Kerk Welgemoed.

Die tema is: Die Krip – Kruis – Tafel – Wêreld.

Dit sal ‘n kindervriendelike erediens wees met jonk en oud wat deelneem en saamsing.

Soliste wat optree: Anke Ermel, Wilhelm Lichtenberg, Stephan le Roux en Elsa Klopper.

Daar is ‘n acapella-groep 8MC asook ‘n kamerorkes onder leiding van Riaan Steyn met Chad Hendricks as dirigent.
Nooi familie en vriende saam na hierdie viering van
Christus se geboorte.

Die deure en toegang na die kerk vir die
kerssangdiens sal eers vanaf 08:35 oop wees omdat die musikante nog vooraf oefen.

Did you like this? Share it:

Woord vir die Week 11 November

Lees Lukas 15:11-32.
Klim in die storie in en ervaar die gebeure en emosie. Dink na oor die Vader se liefde vir die oudste en die jongste seun. Watter geskenke van liefde ontvang jy elke dag uit God se hand?

Did you like this? Share it:

Volg ons op facebook:

2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale PlatformsWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan