Gebeure

Kategese Inskrywingsvorm 2017

Registrasie vorm vir kategese 2017

Did you like this? Share it:

Inskrywingsvorm: Kleingroepe 2017

Inskrywingvorm Kleingroep 2017

 

Did you like this? Share it:

VAKATURE: FASILITEITEBEAMPTE – VOLDAG POS

NG GEMEENTE WELGEMOED

 

VAKATURE: FASILITEITEBEAMPTE – VOLDAG POS

 Gemeenteprofiel:

Welgemoed is ʼn voorstedelike gemeente in Bellville met 1314 belydende en 381 dooplidmate. Die geloofsgemeenskap word bedien deur 4 leraars.

Verlangde profiel/vaardighede:

Basiese vaardighede: Bestuursvaardigheid (met inbegrip van beplanning, organisering, leidinggewing, beheer en besluitneming), Administratiewe vaardigheid (met inbegrip van kantoorbestuur, rekordhouding, korrespondensie, en gebruik van arbeidsbesparende hulpmiddels en werkfasiliteite), Kommunikasie vaardigheid (mondelings en skriftelik); Rekenaarvaardigheid; en Benutting en instandhouding van basiese werkfasiliteite en kantoortoerusting.

Minimum kwalifikasie(s) en vereistes:

 • Taalvaardigheid: Afrikaans en Engels.
 • Leierskap, spanwerk en interpersoonlike verhoudinge.
 • Eerlikheid, betroubaarheid en integriteit.
 • Dit is ʼn inherente posvereiste dat die persoon in staat is om redelikerwys fisiese werk te verrig.
 • Menseverhoudinge: Energieke persoon met goeie menseverhoudinge.

 

Primêre verantwoordelikhede:

 • Doelmatige en etiese operasionele bestuur, administrasie en beheer van fasiliteite (met inbegrip van geboue en infrastruktuur) bates, toerusting, voorraad en die terrein;
 • Instandhouding en versorging van geboue, bates, toerusting, voorraad en terrein;
 • Sekerheid van geboue, bates, toerusting, voorraad en terrein;
 • Rekordhouding;
 • Sleutelbeheer;
 • Aankope en bevoorrading;
 • Bestuur van en toesig oor skoonmaakdienste en toegewese personeel;
 • Voorbereiding vir aktiwiteite en opruiming daarna; en
 • Verrigting van verantwoordelikhede ten opsigte van die kerklike aktiwiteite.

Vergoeding:

Onderhandelbaar binne sinodale riglyne en aan die hand van gepaste kwalifikasies en toepaslike ervaring.

Werksure:

45 uur werkweek (binne gereguleerde skiktyd bedeling), wat naweke insluit. Dit is ʼn inherente posvereiste om na-ure en Sondae ten opsigte van die twee kerkdienste diens te verrig, binne die konteks van die jaarprogram en gemeente aktiwiteite en verpligtinge.

Navrae: Marian Truter (021 913 2341)

Aansoeke met volledige CV en twee onlangse referente:

Per pos  – Administratiewe Bestuurder, Diasstraat 15, Welgemoed, 7530

Per e-pos – ngkwlgmd@iafrica.com

Per faks – 021 913  4857

Sluitingsdatum: 14 November 2016

Diensaanvaarding: So gou moontlik.

Did you like this? Share it:

Nuus uit Kokstad

Begrafnis Silevu 2016.

 2016-09-03-16-19-38 2016-09-11-12-23-00 umvangeli-silevu

Evangelis Phillip Nkathazo Silevu is op 22 Maart 1922 op Kokstad gebore. Hy kom tot bekering tydens my Pa se bediening by Rietvlei in 1955, en ontvang die roeping om voltyds vir die Here te gaan werk. In 1959 is hy na Decoligny om as evangelis opgelei te word. In 1962 word hy na Kirkwood beroep en werk vir jare daar op die plase as evangelis. Daar leer hy om Afrikaans goed te kan praat.

In 1975, die jaar toe ekself matriek op Mthatha geskryf het, word hy na Kokstad beroep en werk daar as evangelis tot sy aftrede in 1987. Na sy aftrede bly hy aan in die huis by ons kerk op Kokstad en sit sy werk voort as “evangelis” van Kokstad en al die gemeentes in ons ring. Sy motto was dat indien jy vir die Here werk jy slegs aftree wanneer jy 6vt onder die grond lê. En, het hy altyd gesê: “Umfudisi, ons as leraars en evangeliste is nie konings nie, maar diensknegte van die Here”. En dit het hy waarlik uitgeleef tot en met sy dood op 23 Augustus 2016. Sy liefde vir God en vir sy gemeente, sal my altyd by bly.

Tata Silevu was `ʼn gesiene man en leier in sy gemeenskap. Daarvan het sy groot begrafnis getuig. Hy was baie lief vir sport en is gereeld langs die sokkervelde gesien. Hy was lief vir die grond en het altyd `ʼn paar beeste aangehou. Hy het die mense aangemoedig om grond te bewerk en reg te boer. Hy het `ʼn lewende belangstelling in die politiek gehad en tot op sy einde gereeld gaan stem. Wat ek egter so van hom waardeer het, is dat hy in alles die Koninkryk van God eerste gestel het, en dat die verkondiging van die Evangelie altyd vir hom die belangrikste ding in sy lewe was.

Ekself het my bediening op Isilimela sendingstasie in 1983 begin. Ek was baie gelukkig daar aan die Wildekus en het gedink dat ek my bediening in die pragtige Pondoland sou deurbring. Die Here het egter ander planne met my lewe gehad en tata Silevu was hiertoe instrument in die hand van die Here. In 1992 beroep hy (en die kerkraad darem ook) my na Kokstad. Ek bedank die beroep en hul beroep Willie Stadler van Canzibe na Kokstad. Hy bedank ook die beroep en in 1993 word ek weer na Kokstad beroep. Ek word duidelik gelei om die beroep aan te neem, en vandag is ek steeds op Kokstad. Dit was `ʼn groot voorreg om al die jare saam met tata Silevu te kon werk by Kokstad, en ook al die ander gemeentes in ons ring. Hy was my geestelike vader en mentor en ek sal hom baie mis.

Sy lewe lank was hy `ʼn sterk en gesonde man en het op 92 jarige ouderdom nog gereeld gepreek en begrafnisse gehou. Die laaste maande van sy lewe het hy egter vinnig verswak en blind geraak. Dit was `ʼn voorreg om gereeld by sy siekbed te kon kom. Sy verstand was nog helder en hy kon vir jou enige teks uit die Bybel aanhaal of presies vertel wat op `ʼn sinode 30 jaar gelede besluit is. Met my laaste besoek aan hom was hy al baie swak. Met `ʼn bewende vinger het hy op sy bors gedruk en toe na bo gewys: “Ek wil huis toe gaan, umfundisi”, was sy laaste woorde wat ek kon uitmaak.

Op sy begrafnisbrief word 2Tim4:7 aangehaal:” Ek het die goeie wedloop afgelê; ek het die wenstreep bereik; ek het die geloof end-uit volgehou”. Deleste op besoek aan mama Silevu `ʼn week na die begrafnis. Dit is die gebruik by die Xhosa mense dat die weduwee vir ongeveer `ʼn jaar na haar man se dood in rou is. Vir ten minste `ʼn maand na sy dood sit sy so op `ʼn matras in die huis. Daar is altyd mense by haar wat haar bystaan in die rou proses. Dan moet sy nog vir die res van die tyd die rouklere dra en `ʼn baie stil lewe lei.

Vriendelike groete.

Christo en Deleste Wooding.

Kokstad VGK

 

 

Did you like this? Share it:

Nuus van Christo Wooding

15_07_28 Christo Wooding Nuusbrief 61

Did you like this? Share it:

Volg ons op facebook:

2018 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal