Welkom

Boodskap vir die week

Sondag 14 Oktober Boodskap


Spreuke 1:1-33 – Wysheid begin met ontsag vir die Here.

Spreuke is wysheidsheidsliteratuur met die doel om karakter te vorm wat lei tot wyse keuses, ‘n sinvolle lewensstyl en ‘n regverdige gemeenskap.

Spreuke 1:1-7 gebruik ‘n opeenhoping van verskeie woorde om na wysheid, kennis, onderrig, insig, kundigheid en onderskeiding te verwys. Die grondslag van hierdie wysheid lê daarin om met ontsag en respek voor die Here te leef (Spreuke 1:7; 9:10).

Spreuke 1:8-9 wys daarop dat wysheid deur gelowige rolmodelle oorgedra word. Daar word verwys na die lering van ‘n pa en ‘n ma wat manlike en vroulike rolmodelle insluit. Goeie rolmodelle is ‘n voorreg wat mens moet waardeer. Ongelukkig het baie kinders in Suid-Afrika nie hierdie voorreg nie.

1:10-19 fokus op die gevare as daar nie die invloed van wysheid en goeie rolmodelle is nie. Daar is dan min weerstand teen die verleiding van misdaad en geweld.

Spreuke 1:20-33 verwys na wysheid as ‘n vrou wat jou roep om na haar te luister. Sy bied haar wysheid aan op die straathoeke, by die stadspoorte en op die stadsplein, ja in die politieke, ekonomiese en sosiale sfere van ‘n gemeenskap. Die hartseer is dat baie ook kies om nie na wysheid te luister nie.

Spreuke konfronteer ons met lewenskeuses. Dit vra of ons ‘n lewe van wysheid saam met die Here wil lei en of ons ‘n bron van wysheid vir ander mense sal wees?

Ds. Karlien van Wyk

Did you like this? Share it:

7 OKTOBER 2018

7 OKTOBER 2018
Erediens om 9:00
Heinrich Niehaus

Om te verdiep in ons geloof, en om na ‘n meer volwasse
verhouding met God te beweeg, is ‘n lewenslange proses. Soms ervaar ons sulke verandering deur ‘n krisis van geloof wat op ons gedwing word en buite ons beheer lê – iets soos lyding, veral die lyding van geliefdes wat na aan ons harte sny, kan ‘n swaar
beproewing wees. Hierin is dit natuurlik om dit wat ons geleer is oor God en die morele orde van die heelal, te bevraagteken. Waarom moet ek ly, het ek dit dan verdien? Is God regverdig?
Hierdie ervarings dwing ons om na ons vroeë oortuigings oor God, en dit wat ontvang is vanuit die tradisie, terug te keer, en ons
bevind onsself in chaos as gevolg van die teenstrydigheid wat ons aanvoel.

Job, as voorbeeld van Bybelse Wysheidsliteratuur wat van die
wêreld probeer sin maak, is ‘n voorbeeld van iemand in die midde van sulke chaos. Die feit dat ‘n persoon wat onskuldig is, wel kan ly (of inderdaad, deur God tot lyding gebring kan word) is ‘n krisis wat geloof in ‘n regverdige, morele orde in die heelal (en dus, ‘n
regverdige en morele God) bevraagteken. Wanneer God uiteindelik na ‘n lang reeks debatte tussen die twyfelende Job en sy vriende wat probeer antwoorde gee, verskyn, is dit nie om antwoorde te bring nie.

Misterie, eerder as duidelike wiskundige waarhede oor God, is die hoogste realiteit in Job se leiding. In ‘n soortgelyke sin is
volwassenheid van geloof onmoontlik sonder hierdie misterie.

Did you like this? Share it:

Volg ons op facebook:

2018 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale PlatformsWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan