Bedieningstruktuur

Kerkraadsvoorsitter: Renier Schoeman Selno: 083 251 4045
Kerkraadsondervoorsitter: Jan Kotze Selno: 083 280 0984
Leierouderling: De Jongh Borchardt Selno: 082 999 9979
Onderleierouderling: Barry Volschenk Selno: 082 376 4794
Leierdiaken: Jan-Hielke le Roux Selno: 083 760 3898
Onderleierdiaken: Adie du Plessis Selno: 082 900 0106

Volg ons op facebook:

2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale PlatformsWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan