Bedieningstruktuur

Kerkraadsvoorsitter: Renier Schoeman Selno: 083 251 4045
Kerkraadsondervoorsitter: Fritz Schade Selno: 082 467 0218
Leierouderling: Fritz Schade Selno: 082 467 0218
Onderleierouderling: De Jongh Borchardt Selno: 082 999 9979
Leierdiaken: Jan Kotze Selno: 083 280 0984
Onderleierdiaken: Francois Warnich Selno: 076 672 6266

Volg ons op facebook:

2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale PlatformsWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan