Skenkings/ Erflatings

Die NG Kerk Welgemoed het ‘n struktuur beskikbaar waardeur skenkings gemaak kan word om ‘n langtermynfonds tot stand te bring. Hierdie geld word  spesifiek bestuur om ‘n doel of aksie wat deur die kerk ondersteun word te help befonds oor tyd. Sulke skenkings kan gemaak word as testamentêre skenkings of as ‘n eenmalige bedrag wat aan die kerk oorgedra word in terme van ‘n skenkingsakte.

Die skenkingsakte is opgestel deur kundiges binne die gemeente.  Die verantwoordelikhede en pligte van die kerk in die bestuur en aanwending van die fondse word duidelik uitgespel.

Daar is spesifiek voorsiening gemaak vir die langtermyn bestuur van die fondse binne die kerk se verantwoordbare strukture, eerder as om die bestuur slegs aan een of twee spesifieke huidige gemeentelede op te dra:

  1. Die Geldsake Kommissie verkies jaarliks twee lede van die kommissie (met die nodige beleggingskundigheid en agtergrond) om elk van die fondse geskep deur ‘n skenkingsakte te bestuur. Dit sluit in die neem van die nodige beleggingsbesluite oor tyd.
  2. Die skenker (of ‘n persoon genomineer deur die skenker) kan ook deel uitmaak van die fondsbestuur, indien dit so versoek word deur die skenker.
  3. Die doel waarvoor die skenking aangewend moet word kan duidelik deur die skenker gespesifiseer word. Enige beleggingsinkomste wat jaarliks beskikbaar word vir aanwending, soos onder verduidelik, word dan aan die getuieniskommissie beskikbaar gemaak om ge-allokeer te word ten einde hierdie doel ten beste te bereik.
  4. Die fonds word so bestuur dat slegs ‘n gedeelte van die jaarlikse beleggings-opbrengs uitbetaal en aangewend word vir die gespesifiseerde doel. Die res van die opbrengs (en kapitaal) word dan gehou binne die fonds om sodoende te teiken dat die fonds aanhou groei in reele terme, en verder aangewend kan word vir die gespesifiseerde doel oor die langtermyn.
  5. ‘n Voorbeeld van ‘n doel wat gespesifiseer kan word vir ‘n skenkingsakte is “sending ondersteuning”. Die
  6. Getuienis Kommissie sal dan, tesame met die res van die fondse bewillig in terme van die normale gemeente begroting, die jaarlikse inkomste van die fonds aanwend ten einde hierdie doel ten beste te bereik.
  7. Die gespesifiseerde doel van ‘n skenking kan ook meer (of minder) spesifiek wees as die voorbeeld wat hier genoem is.

‘n Skenker wat dus op hierdie wyse fondse beskikbaar maak vir die NG Kerk Welgemoed kan verseker wees dat dit op ‘n verantwoordelike manier aangewend sal word ten uitbreiding van die Koningkryk, en dat die effek van hierdie fondse ‘n blywende nalatingskap sal wees in diens van die Here.

Vir meer detail, kontak Marian Truter by die kerkkantoor: 021 -913 2320.

Volg ons op facebook:

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 492
Please refer to our Error Message Reference.

2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale PlatformsWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan