sgunter

Bulletin vir Sondag 8 Maart 2015

8 Maart 2015 LYDENSTYD
09:00     Ds. Wouter van Velden
Skriflesing: Johannes 2:13-22

Doop    Ds. Heerden van Niekerk
Vandag word twee babatjies ten doop gebring:
Christian Bauermeister – Ouers: Clinton & Adele (0219138625, Wyk C13)
Isla van Wyk – Ouers: Wouter & Theresa (0827767765, Wyk C16)

Deuroffer:  Magdalenahuis
AGTERGROND:  Die huis is geleë te 17de Laan 42 Boston, Bellville en is ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NGK en VGKSA. Die instansie bied ‘n veilige hawe vir persone wie se swangerskap ‘n krisissituasie geskep het. Kontakbesonderhede: 021 9483637 of info@magdalena.org.za. Kontak ook vir Stephny du Plessis (Programkoördineerder).

INWONERS:  Dames/meisies is met opname emosioneel verward, bevrees en op ‘n geestelike laagtepunt. Ouderdomme wissel van 12 jaar tot laat dertigs. Persone kom meestal uit agtergronde van seksuele molestering, uitbuiting, verkragting en/of verbrokkelde verhoudings. Hier ontvang hulle berading op verskeie vlakke: a) pastorale sorg b) om ‘n ingeligte besluit oor hul eie en die baba se toekoms te neem c) omvattende mediese sorg en inligting aangaande babasorg en voeding en d) entrepreneurs- en lewensvaardighede.

DAGSORGSENTRUM:  Vanaf 1 Maart 2015 word ‘n Dagsorgprogram ook aangebied vir meisies/vroue wat nie noodwendig huisvesting verlang nie. Dieselfde beradingsprogramme as bogenoemde word ook vir hulle aangebied.

GEMEENSKAPSWERK:  Ander nuwe projekte van die instansie behels gemeenskapsprojekte in agtergeblewe gemeenskappe rakende voorkoming van tienerswangerskappe en HIV/Vigs.

VISIE en MISSIE:  “Uit liefde help ons heelmaak” verwoord die gesindheid waarmee dienste gelewer word. Inwoners se eiewaarde en selfinsig word ontwikkel sodat hulle beter vir die lewe toegerus is wanneer hulle die instansie verlaat.

BEFONDSING:  Kry gedeeltelike staatshulp. Is baie afhanklik van bydraes uit die gemeenskap.

18:30     Ds. Heerden van Niekerk, Stildiens

KATEGESE
Belydenisklas, 10:15, saal
316’s (gr. 8-10), 17:30, saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(Gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-5) saal
Gr. 6 en 7, saal en kapel

Maandag, 9 Maart
20:00 Mannebybelstudie, kapel

Dinsdag, 10 Maart
09:30     Seniorbybelstudie, kerk (VLV in saal)
09:30     Vrouebybelstudie, kapel
17:30     Liturgiese werkgroep, kantoor
18:30     Musiekbediening, kerk
19:30     Salomé-groep, saal

Woensdag, 11 Maart
19:00     Gemeentebybelstudie, saal

Donderdag, 12 Maart
09:30     Vrouebybelstudie, Dias 2
18:30     WelgemoedVeilig, saal

Saterdag, 14 Maart
14:00     Naaldwerk, saal

Sondag, 15 MaartLYDENSTYD
09:00     Ds. Nelis van Rensburg
Skriflesing: Jer 31:31; Joh 12:20-31
Nuwe Intrekkertee in saal
Gemeentetee in voorportaal van kerk
Deuroffer: Gideons
18:30     Ds. Heerden van Niekerk, Belangegroepe
KATEGESE
Belydenisklas, 10:15, saal
316’s (gr. 8-10), 17:30, saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(Gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-5) saal
Gr. 6 en 7, saal en kapel

Gelooftrein-uitstappie  :  15 Maart 2015
Wie van julle het onlangs met ‘n trein gery?  Cape Metrorail se Edutrain neem NG Kerk Welgemoed op ‘n loftrein – alle ouderdomme is welkom.  Vertrektyd is 11:00 van Oosterzee stasie.  Aankomstyd terug by Oosterzee is 15:00.  Sekuriteit vir motors is ingesluit.  Pak eie piekniekmandjie vir jou gesin, swemklere, sonroom, handdoeke.  Piekniek sal gehou word by Vishoek strand (dis ongeveer so 650 m se stap)  Koste is R200 per gesin.  Kontak vir Aletta Immelman-Schade by 082 785 5538

Graad 4 en 5 kamp 27 – 29 Maart
Die laaste naweek in Maart is kamp-tyd vir die kinders in graad 4 en 5! Ons gaan na Waterval in Tulbagh waar ons lekker saam gaan speel, kuier en meer ontdek van wie Jesus is.  Inskrywingsvorms is beskikbaar by die kerkkantoor.  Kostes beloop R300 per kind.  Kontak ds. Wouter vir enige navrae (0219130480/0824192118).

Nuwe intrekkers
Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit. Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld sodat ons u kontakinligting kan kry.

Lydenstyd
Ons is nou ten volle gefokus op die gebeure in die Lydenstyd. Ons dink in hierdie dae na oor die betekenis van Jesus se lyding vir ons. Ons gee besondere aandag aan die gebeure van die Groot Lydensweek. In die komende weke word die violgende onderwerpe van die kansel hanteer:

8 Maart
Joh. 2:13-22 – Tema:  “’n Anderste Jesus” – Ds Wouter

15 Maart
Jer. 31:31-34 & Joh. 12:20-33 – Tema: “Wat is nuut?” – Ds Nelis

22 Maart
Joh. 11:57-12:11 – Tema: “Voorwaardes, voorwaardes!!” – Ds Heerden

29 Maart
Joh. 13:1-17 – Tema: “Skoon, skoner, skoonste.” – Ds Nelis

Tydens die Groot Lydensweek kom ons Maandag, Dinsdag en Woensdagaande (30, 31 & 1/4) om 18:30 in die kapel byeen om die gebeure in Jesus se lewe van daardie week te herdenk.

Verkiesing van Kerkraadslede
Die volgende persone word deur die vergadering as kerkraadslede verkies of as dienswerkers aangewys:

Ouderlinge verkies:
Eddie Mathewson – A16
Pieter Dempers – C17
Johan Basson – B01
Ferdie Botha – B07
Hendrik Schrader – B16
Freddie Blaauw – A09

Dienswerkers aangewys:
Alta van der Westhuizen – A15
Mimmie Eloff – C16
Heléna Dempers – C17
Elna Botha – C22
Henny Fourie – B14

Diaken verkies:
Gerrit Sieberhagen – C13/14

Hangligte voor preekstoel
U het seker al gewonder wanneer die baie dooie lampe in die 5 hangligte voor die preekstoel vervang word? Die Eiendomskommisie het ‘n deeglike studie oor alternatiewe beligtingsmoontlikhede uitgevoer aangesien die huidige ligte, wat algemene verspreide lig verskaf, die projeksieskerms te veel verlig.

Nadat 5 moontlike ontwerpe opgestel en bespreek is, is die volgende besluit:

Die huidige hangligte word verwyder;
‘n Nuwe ligspoor (light track) met LED kolligte te hang – min of meer gelyk met die onderkant van die luidsprekers. (Die kragverbruik van hierdie tipe beligting is laag en die lamplewe baie lank). Die ligspoor sal ‘n kontinue lengte wees vanaf die musiekbegeleidingsgroep tot by die saaldeur en sal die belyning van die verhoog volg;
Die kolligte sal gefokus en aangeskakel word vir gebruik by verskillende geleenthede, bv aanddiens, doop en kooroptredes, en
Lig op die projeksieskerms word uitgeskakel en lig na bo (luidsprekers en kabels) word vermy.
Finale kostes word tans bepaal en indien goedgekeur, sal die projek gedurende Maart 2015 uitgevoer word.

WelgemoedVeilig Algemene Jaarvergadering
Sluit by ons aan vir die volgende Openbare vergadering en AJV, Donderdag 12 Maart, 18h30 tot 20h00 in kerksaal. Ons sal in detail verslag doen oor 2014 en toekomsplanne vir ‘n veiliger Welgemoed bespreek. Enige vrae oor Welgemoed se Sekuriteit is welkom.

Gholfdag – 19 Maart
Ons bied vanjaar weer ‘n Gholfdag aan. Die reëlingskomitee is hard aan die werk en wil hierdie kompetisie (4-bal samespel Stableford) weer op dieselfde vlak as verlede jaar aanbied. Ons het reeds ‘n hoofborg en uitstekende pryse. Inskrywings kan in die loop van die week by die kerkkantoor gedoen word. ‘n Inskrywing kos R2000 per span. Sou u belangstel om ‘n putjie te borg, met die nodige reklame wat daarmee saamgaan, kan u met Klaas Loubser gesels (021 976 2126).

Verjaardae van die week
8   Linda Greeff, Christopher Kuun, Suzanne Meyer-Nell, Floris Steytler, Estelle v Tonder, Pieter en Heyne Von Maltitz
9   Lorraine Viljoen
10 Wessel Dickason, Cornelia Gerber, John Kennedy, Mardine Marais, Mark v Deventer
11 Annemaré Rautenbach, Daniël Rossouw, Henno Schoombee
12 Neil Basson, Johnnie Siebert, Wilhelm vd Merwe
13 Lisa Basson, Marie d Toit, Corneil Eksteen, Burger & Emil Kraemer, Marie Maasberg, Christiaan Marais, Sarie Wilbers
14 Ané & Thinus Ochse

Barmhartigheid

GEDAGTE VIR DIE WEEK:

Release your need to feel superior by seeing the unfolding of the Spirit in everyone. Don’t assess others on the basis of their appearance, achievements and possessions. Remember: We are all equal in the eyes of God.  Dr Wayne W Dyer

 

TERUGVOERING:

Ramot basaar:  Dit was die instansie se eerste poging en was ‘n groot sukses. Baie dankie vir alle ondersteuning en bydraes. Meer as R40 000 wins is gemaak. Ons gemeente het R5 000 geskenk – danksy ‘n donasie.

Donasies: Artikel A-18 sertifikate is verkrygbaar vir belastingverligting tov geldelike bydraes aan die Trusthuise en BADISA.

BADISA:  Die instansie ervaar ernstige finansiële nood en is baie dankbaar vir donasies van R133 000 wat die afgelope week ontvang is.

Magdalenahuis: R5 000 kon aan die instansie geskenk word danksy ‘n donateur.

 

NUWE PROJEKTE:

Sop en worsbroodjies:  Wyke A07, A12 en B04 is hierdie week aan die beurt en Wyk B07 volgende week tussen 15/03 en 22/03. Kontantbydraes is ook welkom in geval van werkende ma’s. Voorraad sal dan self aangekoop en gemaak word.

MES-etekaartjies:  Beskikbaar by kerkkantoor @ R50 per boekie. Ideaal vir werkloses/bedelaars.

Projek 365:  Flessies vir sente/kleingeld by kerkkantoor beskikbaar.

Lipstiffies vir dames en skaatsplanke vir seuns van Kraaifontein en Mitchells Plain.

 

BEHOEFTES:

Borg van atletiekklere: ‘n 12-jarige seun in pleegsorg presteer uitstekend en benodig R920 vir sy WP-atletiekklere. Indien u ‘n bydrae kan maak, skakel BADISA Bellville (Rene Crawford) by 0219451064.

Dringend: 15-jarige seun van PE benodig handboeke (R650) en eksamen begin oor twee weke. Enkelouer (pa) verdien R2 000 pm wat vir losies betaal moet word.

Assesseringskoste: Vir 8-jarige seuntjie wat erg getraumatiseer is (R1350).

Twee rekenaars, mieliemeel, rys, swart- en gewone plastieksakke, speelgoed, skryfbehoeftes. Doeke (alle groottes) en Infacare-melk (no 4 en 5).

 

Gebedsbediening

Lukas 10:2 “Die oes is groot, maar die arbeiders min.  Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.”

 

Diensbeurt:  Paulene vd Spuy, 0847276744  /  Groep:  Rita Schutte, 021 913 5577

 

Lief-en-Leed:

Ons bid vir:

Banus en Aletta Baard.  Aletta se broer is oorlede (Welgelegen 26, 0219135834).

Koos en Catherine Louw. Catherine se ma, Isabel, is oorlede (Trichardt 13, 0219135033).

Reg en Ansie Barry.  Ansie is in die hospitaal opgeneem (Totius 10, 0219131957).

Issie Bester wat ‘n operasie ondergaan het (Oude Westhof Siekeboeg).

 

Voorbidding:

Magdalenahuis vir ongehude moeders vir wie ons ‘n bydrae by die deure kan gee

Die drooggeteisterde gebiede in ons land

Baie mense in ons land raak moedeloos en onseker – kom ons bid vir mekaar

Jeugbediening

Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het en diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan en hulle wat tans tuis aansterk

Did you like this? Share it:

Bulletin vir Sondag 22 Februarie 2015

 

22 Februarie 2015

Sondag, 22 Februarie – LYDENSTYD

Oestyd is Feestyd:

Gemeenskap van Gelowiges

09:00       Ds. Nelis van Rensburg

Belydenisaflegging

Deuroffer: Christelike Alkoholistedienste

Geen Toerusting

KATEGESE

Belydenisklas, 10:15, saal

316’s (gr. 8-10), 17:30, saal

Tydens oggenddiens:

148’s (0-3 jaar) babakamer

1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel

220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)

(Gr. 1-3) saal

44’s (gr. 4-5) saal

Gr. 6 en 7, saal en kapel

 

 

 

Maandag, 23 Februarie

Geen Mannebybelstudie, hervat 9 Mrt

 

Dinsdag, 24 Februarie

09:30       Seniorbybelstudie, saal

09:30       Vrouebybelstudie, kapel

17:30       Liturgiese werkgroep, kantoor

18:30       Musiekbediening, kerk

18:30       Bediening, saal

19:30       Salomé-groep, kapel

 

Woensdag, 25 Februarie

19:00       Gemeentebybelstudie, saal

 

Donderdag, 26 Februarie

09:30       Vrouebybelstudie, Dias 2

19:00       Wykskerkraad

20:00       Algemene Kerkraad (Begroting), kerk

 

Sondag, 1 Maart – LYDENSTYD

Oestyd is Feestyd: Blydskapsfees

09:00       Ds. Heerden van Niekerk

Deuroffer: Bediening

Geen Toerusting

KATEGESE

Belydenisklas, 10:15, saal

316’s (gr. 8-10), 17:30, saal

Tydens oggenddiens:

148’s (0-3 jaar) babakamer

1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel

220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)

(Gr. 1-3) saal

44’s (gr. 4-5) saal

Gr. 6 en 7, saal en kapel

 

 

DIE WÊRELD SE VROUE BID SAAM

Nadat Jesus die aand voor sy kruisiging op sy knieë gegaan het om die dissipels se voete te was, het Hy vir hulle gevra:  “Verstaan julle wat Ek vir julle gedoen het?”  Hoe sou jy op Jesus se vraag reageer?  (Sien nuutste KERKBODE, 20 Februarie bl 6)  Ons bid saam met vroue wêreldwyd Donderdagaand 5 Maart om 19:30 in ons kerkgebou.  Nooi asseblief jou vriendinne van ander gemeentes na hierdie geleentheid en bring sommer jou man en huishulp ook saam!

 

Belydenisaflegging

Ons vier vandag ons belydenisklas se geloof. Ons weet dat geloof ‘n gawe is uit God se hand. Daarom bring ons al die lof  en die eer aan die Here. Hulle is diep oortuig dat dit God se genadewerk is wat aan hulle die oortuiging gee om voor baie mense te bely dat hulle hulle lewe aan Hom wil wy. Hulle besef die verantwoordelikheid om hulle deel te doen in die liggaam van Christus. Ons is dankbaar saam met hulle en hulle ouers. Ons nooi hulle vriende en familie om saam met hulle ‘n koppie tee te kom drink in die saal na afloop van die erediens.

 

Die groep bestaan uit die volgende persone:

Danielle Dempers

Danielle Potgieter

Francois Roux

George Maritz

Herlien van der Spuy

Human Meyer

Inge van Tonder

Katelijne Kotzé

Kristin Pienaar

Michelle Joubert

Monique McLeod

 

Oestyd is Feestyd

Ons veldtog is mooi op dreef. Ons ontvang goeie terugvoer van diepgaande gesprekke in die kleingroepe. Die kleingroepe moet asb hulle terugvoer stuur na die eposadres wat in die gids gegee word.   Ons lees almal hierdie hele week Filippense 3. Ons gebruik die lectio Devina leesmetode. Soggens het ons ‘n daaglikse toetrede en in die aand weer ‘n nabetragtingsessie oor die inhoud van die hoofstuk wat ons lees. Die vraag in die oggend is: Wat het die Gees in jou geroer/ vir jou gesê toe jy die gedeelte lees? In die aand vra ons: Hoe het die gedeelte my dag beïnvloed? Lekker lees!

 

Kokkedore-aand en Voedselfees

‘n Groot aantal gemeentelede het baie hard gewerk om van die Kokkedore-aand en Voedselfees ‘n sukses te maak.  Dit was opvallend hoe lidmate met blymoedigheid ruim bydraes gemaak het.  “Oesfees” het ook op hierdie wyse ‘n praktiese werklikheid geword.  Ons opregte dank vir elke gemeentelid se deelname.  Ons sal volgende week die opbrengs van die twee aande bekend maak.

 

Armour en Browning terugvoer

Die leraars het na aanleiding van die terugvoer twee weke gelede in die erediens navrae ontvang van lidmate wat graag meer inligting wil hê oor die Armour en Browning ondersoek wat in die gemeente gedoen is. Baie goeie insigte is verkry oor die diversiteit van denke en verwagtinge in die gemeente. Dit is ook benut in die Kerkraad se bedieningsbeplanning. Lidmate wat meer inligting wil hê kan van Maandag af ‘n afdruk van die terugvoer van die fasiliteerder by die kerkkantoor bekom.

 

Leiersverkiesing

Nuwe leiers is verlede Sondag tydens ‘n kerkkraadsvergadering verkies. Ons bid vir hierdie lidmate die leiding en wysheid van die Here toe. Hy belowe dat Hy ons toerus vir die verantwoordelikhede waarvoor Hy ons roep. Die volgende persone is verkies:

Voorsitter van die Kerkraad  Kobus Pienaar

Onder-voorsitter                  Berté le Roux

Leier Ouderling                     Berté le RouX

Onder-Leier Ouderling        Christi Botha

Leier Diaken                           Phillip van der Merwe

Onder-Leier Diaken             Carina Holmes

Leier Ouderling Blok A        Marcel van der Walt

Leier Diaken Blok A              Dirk van der Merwe

Leier Ouderling Blok B         Christi Botha

Leier Diaken Blok B               Carina Holmes

Leier Ouderling Blok C         Fritz Schade

Leier Diaken Blok C               Pieter Naudé

 

Gholfdag – 19 Maart

Ons bied vanjaar weer ‘n Gholfdag aan. Die reëlingskomitee is hard aan die werk en wil hierdie kompetisie (4-bal samespel Stableford) weer op dieselfde vlak as verlede jaar aanbied. Ons het reeds ‘n hoofborg – ook uitstekende pryse. Inskrywings kan in die loop van die week by die kerkkantoor gedoen word. ‘n Inskrywing kos R2000 per span. Sou u belangstel om ‘n putjie te borg, met die nodige reklame wat daarmee saamgaan, kan u met Klaas Loubser gesels (021 976 2126).

 

Verjaardae van die week

22 Jaco Conradie, Dawie Du Toit, Corné Kotze, Francois Smit

23 Elsa Bodenstein, Marle de Villiers, Lezanne Jonker, Robert Valentine

24 Marijke Brand, Johan Gerber, Karl Neef, Emma Olivier, Ruben Rademeyer, Jolandi Ward

25 Handre Bezuidenhout, Lollie Brits, Jeanette Haller, Rita Schutte, Derick Wesson

26 Ernest du Plessis, Stephanie Hamman, Pauli Hoffmann, Anké le Roux, Lila Nell, Mary-Ann Schoeman, Riaan Steyn, Lionel Thompson

27 Andra Botha, Johba Groenewald, Ilse Ochse, Innes Oosthuizen, Erasmé Viljoen

28 Coenie Le Grange, Elsje Sandenbergh, Lucian  en Mikaela Schoombee

 

 

Barmhartigheid

GEDAGTE VIR DIE WEEK:

“God het nie die Bybel vir ons gegee sodat slegs ons kennis kan toeneem nie, maar sodat ons lewe kan verander.”  D.L. Moody

 

TERUGVOERING:

Skenkings:  Dankie vir lipstiffies, krukke en ander artikels waarvoor gevra word.

Kerkwinkels:  Totale inkomste van 2014 se verkope was R18 022.00. Hierdie geld word weer net so aangewend vir behoeftes soos assesseringskoste, aankope van benodigdhede ens.

 

NUWE PROJEKTE:

Sop en worsbroodjies: Wyk C10 is aan die beurt tussen 22/02 en 1/03 en Wyk B10 die week daarna.

Kerkwinkel:  Volgende verkoping is op Donderdag 5 Maart.

Uitstappie:  Daar gaan binnekort ‘n besoek gebring word aan Angels Only Créche in Fisantekraal waartydens voorraad wat deur ‘n Walliese toergroep gemaak is, aan hulle oorhandig gaan word. Indien u sou belang stel om saam te gaan, gee asb u naam vir Sanet en u sal gekontak word. Die Tygerburger sal ook die besoek meemaak.

 

BEHOEFTES:

Enige artikels vir die kerkwinkel.

Infacare babamelk (no 1 en 2), babadoeke vir ouer kinders, skoonmaakmiddels, plante, plaveistene, tuingereedskap.

Breipenne en wol.

Bybels (veral Engels) en ook leesboeke vir kinders (alle ouderdomme).

 

RAMOT: kom ondersteun gerus hierdie heerlike geleentheid op Saterdag 28 Februarie vanaf 8:30. ‘n Groot verskeidenheid produkte gaan te koop wees asook baie vermaak vir die kinders. Skenkings: kontak Mimmie Eloff (021 913 2843/082 595 8615 vir gebak of Doreen Olivier (021 913 2640/083 718 4601) vir nageregte.

 

Gebedsbediening

Lukas 10:2 “Die oes is groot, maar die arbeiders min.  Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.”

 

Diensbeurt:  Marina Mayne, 021 913 1676  /  Groep:  Rita Schutte, 021 913 5577

 

Lief-en-Leed:

Jan Hielke le Roux, seun van Berté en Anita, is met ‘n tumor op die brein gediagnoseer en moet ‘n operasie ondergaan.  Ons bid vir hom, sy ouers en broer, Berté jnr (Kiaat 25, 0219131758).

Ansie van Niekerk was in die hospitaal (Goewerneur 55, 0219133520).

Lorinda Joubert het ‘n operasie ondergaan (Goewerneur 26, 0219131124).

 

Ons groet lidmate:

Johan en Sarie Parsons groet na 28 jaar in die gemeente.  Ons opregte dank aan Johan en Sarie wat op vele terreine van die gemeentelike lewe getrou hulle gewig ten volle ingegooi het.  Mag julle spoedig by die nuwe gemeente ‘n geestelike tuiste vind (Le Gato A/O, 0219754466).

 

Gelukwensing:

Pieter en Marelize Keevy het ‘n babadogter ryker geword (Kommissaris 132, 0832559932).

Ons bid vir:

Christelike Alkoholistedienste vir wie ons ‘n bydrae by die deure kan gee

Ons nuwe lidmate wat vandag belydenis van geloof aflê

Wyks- en Algemene kerkraad op Donderdag, 26 Februarie

Christene wat wêreldwyd vervolg word

Drooggeteisterde gebiede in ons land

Die regering en opposisiepartye

Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het en diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan en hulle wat tans tuis aansterk

Did you like this? Share it:

Bulletin Sondag 15 Februarie 2015

VOEDSELFEES 2015

19 Februarie 2015:  Kokkedore-ete in saal.  Aangebied deur Marius, Johnny en Alet

20 Februarie 2015:  Voedselfees in groot tent vanaf 17:00

Voedselfees 2015

BESTELLINGS vir Lam kerrietjops, ribbetjies (kerrie en nie gekerrie), lamsblad, “shanks” en kerriesosaties
Ons het vanjaar weer heerlike vleisgeregte wat spesiaal vir die voedselfees voorberei is. Ons gaan Vrydagaand 20 Februarie heerlike kerrietjops en wors braai.  Ons het na aanleiding van die groot sukses met hierdie braaigeregte die vorige jare, en versoeke dat ons heelwat meer in rou formaat aanbied, besluit om vanjaar vooraf bestellings te neem.

Die produkte is netjies vakuum-verpak, geweeg en geprys. U kan bestellings by die kerkkantoor by Sanet plaas – telefonies (021-9132320) of per e-pos (sanet.gunter@ngkwelgemoed.co.za). Plaas asb u bestelling voor eerskomende Woensdag 18 Februarie om 12:00. Die produkte sal voorsien word op ‘n basis van “wie eerste bestel – ontvang eerste.”

Die pryse is die volgende:
Halwe ribbetjies (gekerrie)           R80 per kg
Halwe ribbetjies (nie gekerrie)     R70 per kg
Kerriesosaties                                 R100 per kg
Kerrietjops                                      R90 per kg
Blad (nie gekerrie)                          R85 per kg
Shanks (nie gekerrie)                     R85 per kg
Skenkels                                          R70 per kg

Ons soek hulp met die volgende
Die braai van roosterkoeke – kontak asb vir Johan Basson: 0825655711
‘n Klein vrieskas wat ons in die tent kan plaas vir die verkope van gevriesde hoenderpastei.
Skakel ds. Heerden 083 701 7011.

Weekprogram

15 Februarie 2015
BEGIN VAN LYDENSTYD
Oestyd is Feestyd:  Diensbaarheid
09:00     Ds. Wouter van Velden
Skriflesing:  Filippense 1:27-2:18
Deuroffer: Diensgroep van Barmhartigheid
18:00     Dooptoerusting
Geen Toerusting
KATEGESE
316’s (gr. 8-11), 17:30, saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(Gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-5) saal
Gr. 6 en 7, saal en kapel

Maandag, 16 Februarie
Geen Mannebybelstudie, hervat 9 Maart

Dinsdag, 17 Februarie
(Saal-aktiwiteite verskuif na ander lokale soos aangedui, agv Kokkedore/Voedselfees)
09:30  Seniorbybelstudie, kerk
09:30  Vrouebybelstudie, kapel
17:30  Liturgiese werkgroep, kantoor
18:30  Musiekbediening, kerk
19:30  Salomé-groep, kerk

Woensdag, 18 Februarie
 19:00    Ds. Nelis van Rensburg, Aswoensdag, kerk

Donderdag, 19 Februarie
09:30     Vrouebybelstudie, Dias 2
Kokkedore-kosfees, saal

Vrydag, 20 Februarie
Voedselfees in tent vanaf 17:00

Sondag, 22 Februarie
LYDENSTYD
Oestyd is Feestyd:
Gemeenskap van Gelowiges
09:00     Ds. Nelis van Rensburg, Belydenisaflegging
Deuroffer: Christelike Alkoholistedienste
Geen Toerusting
KATEGESE
316’s (gr. 8-11), 17:30, saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(Gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-5) saal
Gr. 6 en 7, saal en kapel

Leiersverkiesing
Nuwe leiers is verlede Sondag tydens ‘n kerkkraadsvergadering verkies. Ons bid vir hierdie lidmate die leiding en wysheid van die Here toe. Hy belowe dat Hy ons toerus vir die verantwoordelikhede waarvoor Hy ons roep. Die volgende persone is verkies:
Voorsitter van die Kerkraad   Kobus Pienaar
Onder-voorsitter                     Berté le Roux
Leier Ouderling                        Berté le RouX
Onder-Leier Ouderling            Christi Botha
Leier Diaken                              Phillip van der Merwe
Onder-Leier Diaken                  Carina Holmes
Leier Ouderling Blok A            Marcel van der Walt
Leier Diaken Blok A                  Dirk van der Merwe
Leier Ouderling Blok B             Christi Botha
Leier Diaken Blok B                  Carina Holmes
Leier Ouderling Blok C             Fritz Schade
Leier Diaken Blok C                  Pieter Naudé

Aswoensdag
Die lydenstyd begin reeds hierdie Woensdag. Ons gemeente maak jaarliks groot erns met die kerklike jaar. Oor die volgende ses weke bou ons op na die herdenking van die groot lydensweek en die opstanding van Jesus. Een van ons doelwitte is om ons jaarliks te vereenselwig met die lyding van Jesus. Op Aswoensdagaand word die gebruik voortgesit om bymekaar te kom en saam die lydenspad van Jesus te betree. Almal word uitgenooi na die diens om 19:00 in die kerk.

Armour en Browning terugvoer
Die leraars het na aanleiding van die terugvoer verlede Sondag in die erediens navrae ontvang van lidmate wat graag meer inligting wil hê oor die Armour en Browning ondersoek wat in die gemeente gedoen is. Baie goeie insigte is verkry oor die diversiteit van denke en verwagtinge in die gemeente. Dit is ook benut in die Kerkraad se bedieningsbeplanning. Lidmate wat meer inligting wil hê kan van Maandag af ‘n afdruk van die terugvoer van die fasiliteerder by die kerkkantoor bekom.

Wêreldbiddag vir Vroue:  2015
Die Wêreldbiddag is ‘n wêreldwye ekumeniese beweging van Christenvroue, mans en kinders wat elke eerste Vrydag van Maart ‘n gebedsketting in meer as 170 lande vorm.  Die tema vir 2015 is deur die Bahamas saamgestel en is: Jesus sê , ” Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het?”  Die afspraak wat julle moet aanteken:  DONDERDAG 5 MAART, 19:30, in ons kerkgebou.  Spreker:     Ds. Janine Williams van Sarepta gemeente.  Begeleiding:  Marimba-groep van Wellington onder beskerming van Mariette v Velden.  Voorsang:  Musica Kantory.

Gholfdag – 19 Maart
Ons bied vanjaar weer ‘n Gholfdag aan. Die reëlingskomitee is hard aan die werk en wil hierdie kompetisie (4-bal samespel Stableford) weer op dieselfde vlak as verlede jaar aanbied. Ons het reeds ‘n hoofborg – ook uitstekende pryse. Inskrywings kan in die loop van die week by die kerkkantoor gedoen word. ‘n Inskrywing kos R2000 per span. Sou u belangstel om ‘n putjie te borg, met die nodige reklame wat daarmee saamgaan, kan u met Klaas Loubser gesels (021 976 2126).

Verjaardae van die week
15    Jacques Cilliers, Victor Muller, Cobus en Nanie Rothman, Charles Ziehl
16    Möller Gey v Pittius, Roelf Jooste, Santie Smit, Hendrik Strydom, Janneke v Loggerenberg
17    Elzaan, Floris en Zané Kotze, Anya Botev, Ina Hurter, Heloïse v Wyk
18    Marius Botha, Morné Bowers, Francois Brits, Chrissie Pieters
19    Louis de Jager, Janneke Groenewald, Heinie Heydenrych, Johlene le Roux, Sonja-Marié Myburgh, Liz v Niekerk, Marnus v Wyk
20    Maralyn Burger, Stiaan Gerber, Annette Henzen, Reinhardt Naudé, Corrie Oosthuizen, Tertia vd Berg
21    Joe Bodenstein, Verona Gazendam, Jock Grové, Nicola Havenga, Ingrid Heap, George Rautenbach, Henrie Smith

Ds. Wouter van Velden:  Kontakbesonderhede
082 419 2118  /  wouter@ngkwelgemoed.co.za, Straatadres: 17de laan 72, Boston, Bellville

Gebedsbediening

Lukas 10:2 “Die oes is groot, maar die arbeiders min.  Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.”

Diensbeurt:  Laura Muller, 021 913 3057  /  Groep:  Rita Schutte, 021 913 5577

Lief-en-Leed:
Nina van Velden (17de Laan 72, 0812702672) se Ouma is oorlede – ons innige meegevoel met Ds Wouter en Nina.
Wesley Vos (Plettenberg 38, 0219132043) het ernstige beserings in ‘n fietsongeluk opgedoen.
Freddie Joubert (Plettenberg 37, 0219131025) was in die hospitaal.
Nick Lombard (Rubernet 58, 0219817693) se suster is oorlede – ons opregte meegevoel met Nick en Elsa.

Ons bid vir:
8 FEBRUARIE – 1 MAART 2015 TOERUSTING OM DIE KONINKRYKSOES IN TE SAMEL
Diensgroep vir Barmhartigheid vir wie ons ‘n bydrae by die deure kan gee
Dat ons jaartema, naamlik Oestyd-is-Feestyd, ‘n werklikheid sal word in ons gemeente en in ons optrede na buite. Tema vandag is Diensbaarheid
Aswoensdag
Ons bid vir ons Vader se seën op die Kokkedore-kosfees asook die Voedselfees
Pastorale werk van ons leraars en ouderlinge
Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het en diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan en hulle wat tans tuis aansterk

Dankie:  Baie baie dankie aan my weldoener wat dit vir my moontlik gemaak het om ‘n top-internis en patoloë te gaan sien om my lewenskwaliteit heelwat te verbeter.  Ons waardeer die welwillend-heidsgebaar opreg.  Die Here seën julle.  Verder hartlike dank aan die leraars, kantoorpersoneel, my werkers en gemeentelede vir die belangstelling, oproepe en goeie wense met my onlangse siekte.  Met opregte dank aan almal!  Ockert en Christa Fourie.

Ons versoek vriendelik dat u hierdie gebedslysie in u Bybel hou vir voorbidding tydens u stiltetyd en dat dit ook by Bybelstudiegroepe as gebedsleiding gebruik sal word. Baie dankie.

 

BARMHARTIGHEID

GEDAGTE VIR DIE WEEK:
“Die kerk is nie daar vir homself nie. Die kerk is ook nie daar vir Christene nie. Die kerk is daar vir stukkende, vuil, honger, verontregte, werklose en daklose mense.”  Ferdinand Deist

TERUGVOERING:
Kerkwinkel:   Goed afgeloop. Artikels ter waarde van R2 000.00 kon verkoop word. Van hierdie geld is gebruik om skoolklere aan te koop vir ‘n seun van die Durbanville Kinderhuis wat  nou ‘n ander skool gaan bywoon.
Slaapsakke en twee matrasse:  Is aan persone wat op die grond geslaap het, geskenk.

NUWE PROJEKTE:
Sop en worsbroodjies: Wyk A10 is aan die beurt tussen 15/02 en 22/02 en Wyk C10 die week daarna.
Kerkwinkel:  Volgende verkoping is op Donderdag 5 Maart om 13:00.
Projek 365:  Onthou asb. om u sente en/of kleingeld te skenk. Flessies hiervoor is by die kantoor beskikbaar. Hierdie bydraes het al baie klein gaatjies toegestop!
Lipstiffies en skaatsplanke:  Dankie vir die bydraes wat reeds ontvang is. Lipstiffies gaan as deel van ‘n klein geskenkpakkie aan getraumatiseerde dames geskenk word. Skaatsplanke gaan aan seuns in Fisantekraal en Mitchells Plain geskenk word om hul van die strate weg te probeer hou.
Ramot:   Basaar op Saterdag 28 Februarie. Kontak vir Mimmie Eloff indien u met gebak en/of poedings kan help (021 913 2843/082 595 8615).

BEHOEFTES:
Vrywilligers, dringend! om elke 2de Donderdagoggend 10:00 te help met sortering van kosvoorraad vir die Senior Trusthuise. Kontak asb vir Alida (021 9132209/073 554 2209) indien u kan help. Hoe meer persone beskikbaar, hoe minder beurte.
Artikels vir die kerkwinkel. Voorraad is baie uitgeput, veral wat klere betref.
Poppekas-stories:  Skrywer dringend gesoek vir stories (Graad 4-7). Tema: kinderbeskerming. Kontak Badisa-Bellville by 021 9451064.
Babamelk en ander babaprodukte dringend! Daar is babas wat hoofsaaklik water drink weens gebrek aan melk. (Infacare no 1 en 2).
Krukke (of stewige kierie) vir ou dame wat voltyds na haar drie kleinkinders omsien.
Drie rekenaars (4 gig ‘ram’ en 500 gig hardeskyf):  Word vir Badisa-kantoor benodig.
Plante vir Badisa-kantore se tuine, asook plaveiblokke. 

Deuroffer:  Diens van barmhartigheid
SKENKINGS/BULLETIN: Ontvang baie artikels asook finansiële bydraes.

VRYWILLIGERS: Tans 20 dames betrokke. Benodig heelwat hulp, veral mans wat met vervoer van artikels kan help. Benodig dringend ‘n oop bakkie en/of sleepwaentjie vir vervoer van groter artikels. Stoorplek ook ‘n groot krisis.

AREAS WAAR REEDS BETROKKE IS:

BADISA TRIO

Bellville, Kraaifontein, Scottsdene:  BADISA is ‘n maatskaplike dienste-organisasie  –  bedien 50 tehuise en 26 dienssentrums in die Wes-, Oos- en Noord-Kaap.  Projekte sluit in: kinderbeskermingsprogramme bv Poppie-projek; hulp aan verslaafdes; TB en MIV/Vigs programme  asook FAS-projekte (fetale alkohol-sindroom). Baie hulp word verleen aan ouers (ouerleidingprogramme); jeugmentorskap-kursusse, opleiding- en werkskeppingsprogramme, gesins- en pleegsorgdienste, asook nasorgdienste vir kinders.  Statistieke volgens 2014/15: 6 miljoen etes verskaf, 600 000 verwaarloosde kinders bereik, 13 000 bejaardes versorg, 19 000 alkohol- en dwelmverslaafdes bereik en 22 000 mense aan MIV/Vigs-programme bekend gestel. 14 Maatskaplike werkers het verlede jaar 2 888 sake en 5 918 persone hanteer.  Hulpverlening: kos, klere, skryfbehoeftes, toiletware, assesseringskoste vir terapeute (getraumatiseerde kinders), vervoerkoste van kinders na uitstappies, meubels ens.

 

SENIOR TRUSTHUISE
Daar is vier huise met ongeveer 25 inwoners in totaal. Getal inwoners per huis wissel tussen vyf en nege, afhangend van die grootte van die huis. Huise is geleë in Pastoriestraat, Karoostraat, Ionastraat en Frederickstraat (lg in Parowvallei). Inwoners is afhanklik van ‘n staatstoelae van gemiddeld R1 300.00 p.m.  Elke huis het ‘n vrywillige verteenwoordiger uit ons gemeente wat na die wel en wee van die inwoners omsien. Nog vrywillige helpers word dringend benodig.

Hulpverlening: klere, meubels, ekstra kos indien nodig, vervoer van inwoners na winkels/ hospitale, instandhouding van geboue, jaarlikse Kersfunksie plus geskenke.

MôRESTERRETJIES
Is ‘n kleuterskool vir 3-5-jariges op die Morgensterplaas (oorkant D’Aria) en bedien gemiddeld 20 kinders van die 7 omliggende plase.  Hulpverlening: klere, speelgoed, paaseiers, lekkerpakkies met Kerstyd, instandhouding van skoolgebou en terrein ens.

LIVING NETWORK
‘n Christelike Krisissentrum wat uitreik na alle mense in nood. Kantoor is geleë by die NG Kerk Vredelust waar Louise Spies die bestuurder/maatskaplike werker is. Dienste word gelewer aan persone in plakkerskampe, nagskuilings, pasiënte van Karl Bremer en Tygerberg hospitale, sopkombuise en vele meer. Vrywilligers word dringend benodig.  Hulpverlening: kos, klere, toiletware, meubels, finansiële hulp ens.

RUYTERWACHT
Is ‘n uiters arm gemeenskap geleë langs die Grand West Casino. ‘n Groot persentasie (98%) van die inwoners is senior burgers en kry ‘n minimale ouderdomspensioen en baie ander is werkloos.

Die Dienssentrum vir Bejaardes is die hart van die gemeenskap en sien om na ongeveer 300 persone. Op Dinsdae en Donderdae word verskeie dienste aan hulle verskaf waaronder etes, regsadvies, haarversorging, wasserydienste ens.  Ds. Thinus van Vuuren is tans die predikant by die NG Gemeente en onder sy leiding gaan dit goed met die gemeente. Nuwe sisteme en stelsels is in plek gestel en daar is beslis ‘n nuwe energie teenwoordig.  Hulpverlening: kos, klere, komberse, speelgoed, toiletware, skoonmaakmiddels, instandhouding van kerkgebou, finansiële hulp op vele maniere.

RAMOT
Is ‘n rehabilitasiesentrum geleë in Parow waarby ons gemeente nou betrokke is.  Hulpverlening: vrywillige werkers, skenkings soos toiletware en tydskrifte, hulp met fondsinsamelings soos basaar ens.

DURBANVILLE KINDERHUIS:
Hulpverlening: koekies en ander behoeftes wat onder ons aandag gebring word.

ANDER
Hulpverlening aan plaasskole (Blue Mountains, The Valley, Angels Only crèche), Magdalena Tehuis, Alta du Toit Nasorg en tehuise vir seniors. Volgens behoeftes wat deur maatskaplike werkers en predikante bepaal word, word hulp aan vele indiwidue en/of gesinne verleen.

DEURLOPENDE PROJEKTE:
Kospakkies:  Insameling vind drie maal per jaar plaas. Dit word aan drie Badisa-kantore en NG Gemeente Kraaifontein geskenk.

Sop en worsbroodjies:  Weeklikse projek in wyksverband. Word op rotasiebasis aan drie Badisa-kantore geskenk.

Kos (verskeidenheid):  Skenkings word weekliks tussen Senior Trusthuise verdeel.

Kerkwinkel:  Maandelikse verkoping van artikels wat geskenk word. Opbrengs word teruggeploeg in behoeftes.

Skryfbehoeftes:  Een maal per jaar. Word geskenk aan Badisa-kantore en Blue Mountains Sekondêre Skool.

Kerspakkies:  Insameling vind in November plaas. Word aan gemeentelede geskenk, asook op ‘n rotasiebasis aan Senior Trusthuise, Badisa-kantore en Living Network.

Did you like this? Share it:

Bulletin: Sondag 8 Februarie 2015

Sondag, 8 Februarie
Oestyd is Feestyd:  Dankbaarheid
09:00     Ds. Nelis van Rensburg
Bevestiging van kerkraadslede
Skriflesing: Filippense 1:27-2:18
Deuroffer: Paarl-skool – neuraal gestremdes
Spesiale Algemene Kerkraadsvergader-ing (AKR) na afloop van die erediens – verkiesing van leiers, kerk
18:00     Dooptoerusting, kapel
Geen Toerusting

KATEGESE
316’s (gr. 8-11), 17:30, saal
Tydens oggenddiens:148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(Gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-5) saal
Gr. 6 en 7, saal en kapel

Maandag, 9 Februarie
Geen Mannebybelstudie, hervat 9 Maart

Dinsdag, 10 Februarie
09:30  Seniorbybelstudie, kerk (VLV, saal)
09:30  Vrouebybelstudie, kapel
17:30  Liturgiese werkgroep, kantoor
18:30  Musiekbediening, kerk
19:30  Salomé-groep, saal

Woensdag, 11 Februarie
 19:00    Gemeentebybelstudie

Donderdag, 12 Februarie
09:30     Vrouebybelstudie, Dias 2
18:30     Uitvoerende Kerkraad, saal
Sperdatum vir kommissieverslae

Saterdag, 14 Februarie
14:00     Naaldwerk, saal

Sondag, 15 Februarie
Oestyd is Feestyd: Diensbaarheid
09:00     Ds. Wouter van Velden
Skriflesing: Filippense 1:27-2:18
Deuroffer: Diensgroep van Barmhartigheid
18:30     Dooptoerusting, kapel
Geen Toerusting

KATEGESE
316’s (gr. 8-11), 17:30, saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(Gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-5) saal
Gr. 6 en 7, saal en kapel

Oestyd is Feestyd
Die veldtog skop vandag af. As jy nog vandag wil inskryf, sal ons jou graag akkommodeer. Vul asseblief na afloop van die erediens ‘n vorm in en handig dit in by die toonbank (voorportaal). Kom ons bid almal dat die Here die veldtog sal seën en gebruik om Sy koningkryk te laat kom.

Spesiale Algemene Kerkraadsvergadering
Kennis geskied hiermee van ‘n spesiale vergadering van die Algemene Kerkraad wat gehou word op Sondag 8 Februarie na afloop van die oggenddiens. ‘n Voorsitter en onder-voorsitter van die nuwe kerkraad sal verkies word. ‘n Leier- en onder-leierouderling, leier- en onder-leierdiaken asook blokleiers (ouderlinge en diakens) vir elke bedieningsblok moet ook aangewys word.

Gasvryheid
Die Kommissie vir Gasvryheid versoek alle lidmate, kerkraadslede en dienswerkers om asseblief die kerkkantoor in kennis te stel van lidmate wat uit die gemeente gaan verhuis. Ons wil graag op ‘n gepaste wyse afskeid neem wanneer een van ons familielede elders gaan woon of inskakel.

Gholfdag – 19 Maart
Ons bied vanjaar weer ‘n Gholfdag aan. Die reëlingskomitee is hard aan die werk en wil hierdie kompetisie (4-bal samespel Stableford) weer op dieselfde vlak as verlede jaar aanbied. Ons het reeds ‘n hoofborg – ook uitstekende pryse. Inskrywings kan in die loop van die week by die kerkkantoor gedoen word. ‘n Inskrywing kos R2000 per span. Sou u belangstel om ‘n putjie te borg, met die nodige reklame wat daarmee saamgaan, kan u met Klaas Loubser gesels (021 976 2126).

Ds. Wouter van Velden
Ds. Wouter se kontakbesonderhede is die volgende:
Selnommer:  082 419 2118
Epos:  wouter@ngkwelgemoed.co.za

 

VOEDSELFEES 2015

19 Februarie 2015:  Kokkedore-ete in saal. Aangebied deur Marius, Johnny en Alet
20 Februarie 2015:  Voedselfees in groot tent en saal.

 

U ouderling/wyksleidster sal u binnekort besoek met die oog op ‘n donasie vir ons voedselfees. Die insameling van bestand-dele by die vroue en kontantbydraes deur die mans lewer elke keer ‘n aansienlike bydrae tot die sukses van ons basaar/ voedselfees. Ons vertrou dat u ons vanjaar weer so entoesiasties, soos in die verlede, sal ondersteun.

Ons benodig skoon 2-liter roomysbakke met deksels – baie dringend!!  5-liter  bakke is ook welkom.  Bring na die kerkkantoor.

Barmhartigheid
GEDAGTE VIR DIE WEEK:
“Dis nie hoe mense oor God praat wat vir my sê hoe naby hulle aan Hom lewe nie. Dis juis hoe hulle oor aardse dinge praat, wat dit wys.”  (Simone Weil)

TERUGVOERING:
Skenkings/betrokkenheid:  Baie dankie vir alle tipe skenkings wat reeds hierdie jaar ontvang is, asook gemeentelede wat aangedui het dat hulle betrokke wil raak by projekte.
Vakansieprogram (Desember 2014):  Ons kon BADISA-Kraaifontein goed ondersteun met voorraad vir hierdie projek. Dit is tydens die skoolvakansie deur 117 leerlinge bygewoon en was geslaagd.
Fisantekraal:  Uitermate groot probleme weens swak skoolbywoning veral onder laerskoolleerders. Geen leerder word meer aanvaar sonder ‘n geboortesertifikaat nie. Vrywilligers word benodig om met administrasie behulpsaam te wees. Kontak Bellville-kantoor (021 945 1064).
Scottsdene:  Baie groot persentasie TB en HIV Vigs-gevalle. Baie weeskinders a.g.v. swak maatskaplike toestande.

NUWE PROJEKTE:
Sop en worsbroodjies:  Wyk C09 is verantwoordelik vanaf 8/02 tot 15/02 en Wyk A10 die week daarna. Wyke C05, A08, A09 en B08 het weens die indeling hul beurte aan die begin van die kwartaal gemis. Dit sal wonderlik wees indien hulle steeds hul bydraes sal lewer. Pakkies soppoeier is welkom.
Skaatsplanke en/of lipstiffies (goeie toestand):  Eersgenoemde vir seuns van Scottsdene en Mitchells Plain om vir hulle ‘n alternatief vir bendebedrywighede te bied. Daar is reeds bestaande fasiliteite (baan/park) beskikbaar. Lipstiffies vir vernielde, getraumatiseerde dames.
Ramot:  Basaar op Saterdag 28 Februarie. Ondersteun gerus hierdie instansie wat baie op die publiek se samewerking staatmaak. Kontak vir Mimmie Eloff (021 9132843/082 595 8615) vir enige bydraes.

BEHOEFTES:
Artikels vir die kerkwinkel (veral babaklere en -produkte: Infacare-melk no 1 en 2).
Aanmaak-koeldrank en koekies vir jeugprogramme (kinders met gedragsprobleme).
Poppekasvertonings:  Program reeds vol bespreek by laerskole vir hierdie kwartaal. ‘n BADISA-program wat fokus op kindermolestering en –mishandeling.  Benodig dringend storieskrywers (vier karakters) asook vrywilligers om met vertonings te help. Kontak Elna Francke (021 945 1064) indien u kan help.
Skoonmaakmiddels vir kantore, A4 koeverte, papier vir drukkers, langlewe melk.

Verjaardae van die week
8     Pieter Brink, Antoinette Human, George Jv Rensburg, Inge Oosthuizen, Aletta Schade
9     Deon de Wet, Du Toit Griesel, Jabez King, Anthony Visser, Maretha v Westernhagen
10  Malcolm de Roubaix, Marelize de Vos, Maretha du Raan, Marc Thompson
11  Louise Botha, Emmarié Buys, Floris Hamman, Erika Steenkamp, Milan v Niekerk, Suria Wiehman
12  Mia Burger, Hardie Malan, Yvonne Schreuder, Anton v Zyl, Wally Volker
13  Isandré Pienaar
14  Ferdie Botha, Robert Engela, Berté Le Roux, Vincit-Lee Lloyd, Ilse Morrison

Gebedsbediening
Lukas 10:2 “Die oes is groot, maar die arbeiders min.  Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.”

Diensbeurt:
Maryna Lombard, 021 913 0350  /  Groep:  Rita Schutte, 021 913 5577

Lief en Leed:
Susan Pienaar is in die hospitaal (De Vijgen 9, 0219764136).

Ons bid vir:
Paarl-Skool vir neural gestremdes vir wie ons ‘n bydrae by die deure kan gee
Dat ons jaartema, naamlik Oestyd-is-Feestyd, ‘n werklikheid sal word in ons gemeente en in ons optrede na buite. Tema vandag is Dankbaarheid
Nuwe kerkraadslede
Daar is dele in Noordwes en die Noord-Kaap waar dit baie droog is en hulle vra dringend vir gebede vir reën
Parlementsopening
Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het en diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan en hulle wat tans tuis aansterk

Ons versoek vriendelik dat u hierdie gebedslysie in u Bybel hou vir voorbidding tydens u stiltetyd en dat dit ook by Bybelstudiegroepe as gebedsleiding gebruik sal word. Baie dankie.

 

VALENTYNSDAG, HUIS ARISTEA, QUEENSTRAAT 5, DURBANVILLE.  Verras u geliefde met ‘n heerlike ete by ons op Vrydag 13 Februarie om 18:00 vir slegs R50 per persoon. Sodoende ondersteun u ons om geld in te samel vir ’n minibus. U kan ook die etes wegneem. Kaartjies beskikbaar by Isabel, 021 976 3166.

 

Buurtwag patrollies het op 1 Februarie in Welgemoed-area begin. Hierdie inisiatief gaan ‘n ekstra laag sekuriteit in ons area verskaf in noue samewerking met die kamera-netwerk. Vrywilligers word geroep om van hul tyd te gee om te help om ons buurt te beveilig. Die mikpunt is slegs 1 uur diens per maand indien genoeg vrywilligers na vore tree. Enige persone wat belangstel of meer inligting verlang kan hul besonderhede stuur aan patrols@welgemoedsafe.co.za

 

Vakatures

Geregistreerde Verpleegkundige (Suster of Stafverpleegster) benodig vir versorgingseenheid, Edelweiss ACVV Dienstak.  Voltydse nagdiens.  Goeie gesondheid en ondervinding van bejaardesorg kan in u guns tel.  Raadsgelde moet ook opbetaald wees.  Diensaanvaarding: 1 Maart 2015.  Stuur CV aan: Die Bestuurder, Edelweiss ACVV Dienstak, Mountian Viewrylaan, Eversdal.  Of faks na 021-9761149 of epos na stella@acvv.org.za

Junior Admin / Sekretariële dame. Die pos behels: Liaseerwerk, ontvangs, voorraadopname, Maandag tot Vrydag – 08:00 tot 17:00. Vereistes: Eie vervoer, rekenaarvaardig (ondervinding in Pastel, MS Office en Outlook sal voorkeur geniet), tweetalig, ondervinding in administrasie, tik. Faks CV’s: 021-914 7337 of e-pos: ilse.laing@sheppardmedical.co.za

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 6 Februarie 2015

WES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Fokus Sondag op Onderwys

Sondag se Biddag vir onderwys en opleiding is ’n uitstekende geleentheid vir gemeentes om by skole in hulle omgewing betrokke te raak. Die NG Kerk het ook ’n beroep op lidmate gedoen om Sondag vir die onderwys, sowel as die hofsaak teen ses skole (oa in Oudtshoorn) te bid. Kry wenke om van 8 Februarie ’n betekenisvolle geleentheid te maak, hier.

 

S

INODALE NUUS

 1. NG Wes-en-Suid-Kaap Moderatuur Beloon Innovasie!

Innovasie word beloon! Ons herinner aan die onlangse aankondiging in Uit die Moderatuur dat besluit is om die kreatiwiteit van die hele sinode nog beter te ontgin. Die moderatuur loof ’n R10 000 en R5 000 skenking uit vir die gemeente of bediening wat ’n vars idee het om die missionale karakter van ons kerk te versterk. Dit moet ’n konkrete aksie wees wat lidmate betrek en in die groter sisteem gedupliseer kan word. ’n Hele paar inskrywings is reeds ontvang. Indien jy so ’n idee het wat werk, stuur dit voor 13 Februarie na skriba@kaapkerk.co.za en wie weet – dalk is hierdie projek binnekort R10 000 sterker!

 

 1. #imagine 2015: Registreer NOU!

Vanjaar se #imagine gaan groter as ooit wees! Inskrywings is oop en plek is beperk (noorde en suide 5 000 en Oos-Kaap 4 000)! Jy kan op twee maniere help: Gaan na die imagine webwerf, volg die eenvoudige aanlyn registrasieproses en begin tieners NOU inskryf. Verder kan jy op twee maniere help om jou gemeentes se tieners opgewonde te maak. Skryf die datum (10-12 April!) oral GROOT neer EN wys die promosie video in die kerk! Daar is twee video’s (1 en 5 min lank onderskeidelik) op #imagine se YouTube-kanaal.

 

 1. Badisa Spog met Nuwe Embleem

Vroeër hierdie week het Badisa hulle nuwe embleem bekendgestel. Die handelsmerk simboliseer diensbaarheid, geregtigheid, uitnemendheid en rentmeesterskap. Dit beeld twee organisasies wat saamgesmelt het, die mens, wat Badisa dien en in wie se lewe hulle ’n positiewe verskil wil maak, sowel as die kruis, waarin hulle waardes en identiteit gevestig is, uit. Die kleure impliseer genesing, barmhartigheid, eerlikheid, vertroue en betroubaarheid, sowel as regverdigheid en orde. Ons gelukwense aan die kreatiewe span!

 

 

 1. Bedieningsuitdagings en Geleenthede – Oos-Kaap

Johan Botha van Getuienisaksie, Carl Swart van Armoede en Sorg en Andrew Esterhuizen van Gemeentebediening vertel dat die bedieningsgroepe wat met getuienis en diens in gemeente en kerkverband besig is (oa Gemeentebediening, Getuienisaksie, Armoede en Sorg), binnekort saamspan in ’n werkswinkel op 18-20 Februarie in Port Elizabeth. Die tema is: Ons fokus op die bedieningsuitdagings en geleenthede in en vanuit die Oos-Kaap. Klik hier.

 

 1. NG Wes-en-Suid-Kaap Moderamen vergader

’n Herinnering: die moderamen vergader op 3 en 4 Maart by die NG Gemeente Stellenberg. Voorsitters van diensgroepe en taakspanne moet asseblief onthou van hulle verslae, wat op 16 Februarie by Salomi (skriba@kaapkerk.co.za) moet wees. Meer inligting oor die vergadering sal volg.

 

 1. Uit die kantoor van die NG Algemene Sinode

6.1 Taakspan Homoseksualiteit Konsulteer

Die Taakspan van die Algemene Sinode re Homoseksualiteit nooi belanghebbendes uit na twee konsultasiegeleenthede met die Taakspan met betrekking tot ’n ondersoek na die status (juridies en eties) van selfdegeslagverhoudinge. Die konsultasie sal fokus op die status en etiese vrae rondom selfdegeslagverhoudinge. Dit vind plaas op 25 Februarie in Pretoria en 26 Februarie in Bloemfontein. Aangeheg is meer hieroor.

 

6.2 Bydraes vir Taakspan Homoseksualiteit Versoek

Diegene wat nie by bg konsultasies teenwoordig kan wees nie, is steeds welkom om skriftelik ’n bydrae te lewer tot die werk van die Taakspan in opdrag van die Algemene Sinode 2013, soos verlede week berig. So ‘n bydrae moet fokus op die status en etiese vrae rondom selfdegeslagverhoudings. Reageer asb voor 31 Maart 2015 en rig bydraes of navrae aan algemenesinode@ngkerk.org.za.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

 1. Huweliksbevestiging: Voorreg of Frustrasie?

Hoewel predikante steeds as huweliksbevestigers geregistreer word by die Departement Binnelandse Sake, veroorsaak die uitdagings rondom die administrasie en organisasie daarvan dat hulle toenemend wonder of hulle moet voortgaan om die wetlike aspekte van huweliksluiting te hanteer. Ook in die VSA word hierdie debat gevoer: Christianity Today berig op 26 Januarie (klik hier) dat een uit vier predikante in die VSA voel dat hulle nie langer die siviele aspekte van huweliksluiting moet hanteer nie. Dis geen eenvoudige saak nie …

 

 1. Waar Werk die Kerk?

Die Plattelandse Skriba is ’n Wonderlike ding J

’n Lekker-lees storie oor “die (omvattende) pligstaat van ’n plattelandse skriba”. Francois Engelbrecht van NG Noorderharts skryf: “Die meeste gemeentes het taakbeskrywings of pligstate vir hul skribas. Maar in die meeste gevalle, veral op die platteland, werk dit nie so maklik nie. Die maklikste is om die taakbeskrywing so eenvoudig as moontlik te maak. Iets soos ‘Diens aan die gemeenskap’ of nog beter: ‘Diens aan die breë publiek!’” Klik hier. (Dankie, Noord-Kaapland eNuus J).

 

 1. Stellenbosch Besprekingsgroep: Reaksie op Belhar

Op Di 10 Februarie gesels Robert Vosloo (Sistematiese Teologie, US) oor die reaksie op die Belhar-belydenis binne die NG Kerk. Dit vind in die Kerksentrum van die NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal plaas en begin om 17:00. Meer inligting is onderaan.

 

 1. Geloof op die Markplein

Van 10-13 Maart bied die Moederkerk op Stellenbosch as deel van die Woordfees ’n gespreksreeks, Geloof op die markplein, aan. Die gespreksleier is die bekwame Johan van der Merwe (Moederkerk) en onderwerpe soos die grondwetlikheid van godsdiens in skole, God en gender, God en sport, en bastions & onsekerhede kom aan die beurt. Dis gratis in die Boektent! Sien die Diskoers-program hier.

 

 1. Kerk in die Media

Is dit die mislukte soeke na betekenisvolle lewens wat ons vandag laat draai na plesier? “Only when we believe meaning is an impossible pursuit do we turn to pleasure. I have to wonder whether our culture has done exactly that – turned from a search for meaning to the pursuit of pleasure.” Die kerk moet méér bied as vermaak en inspirasie. Lees Christianity Today se berig hier. (Onthou, plaaslike mediaberigte oor kerksake is hier te lese.)

 

 1. Pastorale berading: Verkragting, Molestering, Bloedskande

Wentzel Coetzer (NWU, Praktiese Teologie) stuur inligting oor ’n volgende beradingskursus (VBO-geakkrediteer) wat plaasvind op 14 Maart in Potchefstroom. Dit fokus op die pastorale begeleiding van persone wat geraak is deur verkragting, molestering of bloedskande. Ons vertrou dat lesers in die Noord-Kaap veral hierby baat kan vind. Belangstellendes kan hier meer lees.

 

 1. Wêreldbiddag vir Vroue: 6 Maart 2015

Die Wêreldbiddag vir Vroue is ’n wêreldwye ekumeniese beweging van Christen vroue, mans en kinders wat elke eerste Vrydag in Maart saam ’n gebedsketting in meer as 170 lande vorm. Die tema vir 2015 is deur die Bahamas saamgestel en is: Jesus sê, ‘Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het?’ Meer inligting en programme: kontak Joa van Aarde by 011 975 4598 of wwdp@telkomsa.net. Inligting is ook by http://www.wwdp.co.za.

 

 1. Jeugwerker, Kry jy VrydagNuus?

’n Vriendelike versoek: vind uit of jou gemeente se jeugwerker ingeteken is om VrydagNuus direk per e-pos te ontvang. Dit help skribas as hulle die nuusbrief nie hoef aan te stuur nie én help jeugwerkers om op die hoogte van dinge in en om ons sinode (kerk) te bly. Stuur name, kontaknommers en e-posadresse aan kommunikasie@kaapkerk.co.za.

 

 1. Sinode Kommunikasie … Só Probeer ons Praat

’n Onlangse artikel sê geslaagde kommunikasie vra die beginsels van besorgdheid, integriteit en geloofwaardigheid. Groot woorde waarna ons in ons kommunikasie ook streef – sodat jy as leser kan ervaar dat jy, jou opinie én vertroue vir ons belangrik is. En as VrydagNuus binnekort in pas met ontwikkelinge ’n totale nuwe baadjie aantrek, bly die hart en siel agter elke stukkie nuus en inligting dieselfde J

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

 1. NG Gemeente Stellenberg: Toerusting

1.1 Alpha-kursus

Die Alpha-kursus van 15 weke is ’n praktiese inleiding tot die Christelike geloof en sal gelowiges help om die relevansie van die evangelie te verstaan, ervaar en te deel. Die kursus begin Maandagaand 9 Februarie om 19:00 in die Stellenberg Kleinsaal (Edelweissingel, Eversdal, Durbanville). Belangstellendes kan hier verder lees.

 

1.2 Ondersteuningsentrum: Werkswinkels

Stellenberg Ondersteuningsentrum bied ook verskillende werkswinkels aan: Praktiese vaardighede vir besigheids- en professionele mense in die hantering van ’n stresvolle lewenswyse; ’n Brugwerkswinkel vir ouers en tieners, sowel as ’n inleiding tot die gebruik van Traumatic Incident Reduction in privaatpraktyk en lewenstrategie afrigting. Sien hier.

 

 1. Vir aandag Jeugbediening: Groote Kerk Vier 350 Jaar!

Die Groote Kerk vier hierdie jaar sy 350ste bestaansjaar en wil as deel van hulle feesvieringe op Sondag 1 Maart om 10:00 in die Groote Kerk dankie sê vir 350 jaar van jeugbediening in Suid-Afrika. Met Jaco Strydom as prediker, ’n jeugorkes wat optree en ’n 19-jarige agter die groot orrel, is dit net die plek vir jou gemeente se jeugleraar en/of jeugwerkers, wat spesifiek uitgenooi word! Lees aangeheg en reageer so gou moontlik.

 

 

 

 

P

REDIKANTENUUS

Fiks 2015 In?

Wie van ons predikante oefen fluks en beplan groot sport(s) vir 2015? Iets soos die Twee Oseane (4 April), die Safari Halfmaraton (1 Mei), of dalk selfs die Ysterman SA (29 Maart)? Hoor ek Christi Thirion se naam? J Gaan julle predikant die Kaapstad Fietstoer (8 Maart) of die Argus aandurf? Of is die mikpunt bloot om fiks genoeg te word om Communitas se Overbergse Staptog van Hoop te voltooi? Lees hier … en stuur nuus (en selfs ’n foto) na kommunikasie@kaapkerk.co.za.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

 1. Bybel-media Nuus

Hierdie week is Bybel-Media se fokus op die jongste Kerkbode en die komende jeugfokusprodukte. Baie dankie vir jou hulp met die verspreiding van die inligting in gemeentes. Onderaan is meer.

 

 1. Kerkbode: Kerkkoerant vir Vandag se Kerkmense

Fetale alkoholsindroom is ʼn geweldige probleem in veral die Wes- en Noord-Kaap. Op die plaas Lemoenpoort is daar ʼn holistiese program gevestig wat onder meer help om dié probleem hok te slaan.

Lees ook:

 • Danie Mouton vertel van die konferensie oor missionale kerkwees
 • Louis Brittz skryf oor wat voorlê vir #Imagine
 • Kom reis saam na Getsémané
 • Christene en die opkoms van ateïsme.

 

 1. 3. Missie Japan Gebedsflitse

Missie Japan bid vir ’n belangrike amptelike besoek van ’n Missie Japan-afvaardiging aan Japan en die RCJ Kerk van 10-18 Februarie. Hulle is Victor Pillay (voorsitter), Johann Winterbach (onder-voorsitter), Gideon van der Watt (sekretaris) en Karen Strydom (jeugwerker by NG Andrew Murray in Johannesburg en nuwe sendeling kandidaat). Ons dank die Here en bid vir Karen, wat haarself beskikbaar gestel het as sendeling na Japan. Sy sal die afvaardiging vergesel om haarself te vergewis van die situasie en sodat die RCJ haar kan ontmoet en moontlikhede kan bespreek. Lees by http://www.missiejapan.co.za/ meer.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

 1. NG Gemeente Stellenberg Bou ’n Bielie van ’n Basaar

Stellenberg-gemeente bied op Vrydag 6 Maart hulle jaarlikse basaar aan. Vanaf 16:00 is daar potjiekos, kerrie-afvalpotjie, hamburgers, pizza, boereworsrolle en vele meer. Speletjies vir kinders – neem deel aan waterkaskenades vanaf 16:45 tot 18:00. Slegs R20 per kind, wat ’n geskenksakkie vir elke kind insluit. Groot pryse te wen. Koop ’n baksteen uit hulle Boufondsmuur en staan ’n kans om ’n groot prys te wen.

 

 1. 2. NG Gemeente Heidekoppie: Prestige Gholfdag

Heidekoppie – Die Gemeente met Oop Deure – bied ’n prestige gholfdag aan op Vrydag 20 Februarie by die Kuilsrivier Gholfklub. Formaat: 4 BBBB en R 500 per speler. Pryse vir ten minste die eerste tien plekke! Kontak Chris Stassen 083 641 0022 of chriss@workforce.co.za om in te skryf.

 

 1. 3. NG Gemeente Drakenstein: Vlooimark

Drakenstein nooi: “Kom verkoop ongebruikte of nuwe items (handwerk, koekies, speelgoed, juwele of wat ook al) of kom doen bemarking vir jou besigheid, produk, ens. Slegs een stalletjie per verversingsitem word toegeken, bv hamburgers, worsbroodjies, kerrie en rys, koeksisters, pannekoek en meer.” Bespreek stalletjies teen R125 elk by die kerkkantoor: 021 872 8242 of Kobus Bester 072 219 6413 voor Wo 4 Maart om 13:00. Die vlooimark is op Sa 7 Maart vanaf 08:30 op die kerkterrein, hv Antoinette- en Kotzéstraat, Denneburg.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by http://kerkbode.bybelmedia.org.za/. Klik by Meer – Vakatures.

 

 1. NG Gemeente Moorreesburg: Medeleraar

Die NG Gemeente Moorreesburg het tans ’n vakature vir ’n medeleraar en wag aansoeke in van leraars (hoogstens 45 jaar oud en met bedieningservaring). Die leraar se bedieningsfokus sal die jeug, jongmense en jonggetroudes wees. Aansoeke sluit op 26 Februarie 2015 om middernag. Sien aangehegte advertensie vir meer inligting.

 

 1. VGK Gemeente Saldanha: Leraar

Die VGK Gemeente van Saldanha maak ’n vakature van ’n leraarspos bekend. VGK Saldanha is ’n plattelandse gemeente, sowat 120 km vanaf Kaapstad en bestaan uit 748 belydende lidmate en 247 dooplidmate. ’n Totaal van 11 wyke word bedien en die gemeente vorm deel van die Wesland Verenigende Ring. Kry meer inligting hier. Sluitingsdatum: 27 Februarie.

 

 

Ten Laaste

Uit die Pen van …

Hier kry ’n verskeidenheid stemme die kans om hulle gedagtes in woorde om te sit. Van ’n pastorale stem, ’n teologiese opmerking tot ’n ligte oomblik om met ander te deel. Gasskrywers neem op uitnodiging aan hierdie rubriek deel.

 

Koosie Delport, tot 2008 predikant in NG Stellenberg en aktuarius van die NG Wes-en-Suid-Kaapland Sinode 1998-1999, skryf hierdie keer ’n paar woorde. Hy en Marietjie geniet hulle aftrede in Stilbaai – belangstellendes kan hulle kontak by koosie@isales.co.za.

 

Woorde is gereedskap

 

In Buys laat Willem Anker een van die karakters sê: “Woorde is gereedskap.” In die donkerte van 2015 het Suid-Afrika, met sy verskillende lewenswêrelde, reënboogmakers nodig. Hulle woord-gereedskap moet duidelik gepraat en aandagtig beluister word.

 

Ons, as individue, groepe en gemeentes, moet seker maak dat ons óns gereedskap so gebruik dat dit van liefde getuig wat die reënboog van hoop laat deurbreek. Indien iemand anders sy gereedskap teenoor ons onbeholpe gebruik, moet ons sy woorde en sy werkswinkel probeer verstaan, en met ons gereedskap saamwerk sodat daar in die onweerswolke ’n stukkie reënboog sigbaar word.

 

Kan ons die reënboogmakers wees?

 

– Koosie Delport

 

 

Vriendelike groete.

 

Marieta Visagie

 

NG Wes-en-Suid-Kaapland Kommunikasie Privaatsak X8, Bellville, 7535 Tel: 021 957 7195 Faks: 086 582 9487 kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

BEDIENINGSUITDAGINGS EN GELEENTHEDE

IN EN VANUIT DIE OOS-KAAP

 

Johan Botha van Getuienisaksie, Carl Swart van Armoede en Sorg en Andrew Esterhuizen van Gemeentebediening vertel dat die bedieningsgroepe wat met getuienis en diens in gemeente en kerkverband besig is (oa Gemeentebediening, Getuienisaksie, Armoede en Sorg), binnekort saamspan in ’n werkswinkel wat sal plaasvind vanaf 18-20 Februarie in Port Elizabeth. Die tema is: Ons fokus op die bedieningsuitdagings en geleenthede in en vanuit die Oos-Kaap.

 

Verteenwoordigers uit die tien Oos-Kaap Ringe van die VGK en uit ons NG Kerkfamilie se sinodale bedieninge, kerkleierskap en ander organisasies vat hierin hande as bedieningsvennote.

 

Johan vertel: “In die werkswinkel gaan ons daarop fokus en ooreenkom om as gestuurdes van die Here die uitdagings wat ons binne ons ringsgebiede identifiseer, saam en doelgerig aan te vat. Een van die belangrikste uitkomste wat ons reeds by die komende werkswinkel voorsien, is die voortgaande en planmatige toerusting van leiers uit gemeentes en ringe om oral plaaslik, kundig en vaardig, die geleenthede te sien en die uitdagings te help aanpak. Ons is baie dankbaar en opgewonde oor wat ons sien die Here reeds in die ringsgebiede aan die doen is en waarmee ons nog verder verras gaan word.”

 

Kontak Johan Botha by jbotha@kaapkerk.co.za vir meer inligting.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

NGK ALGEMENE SINODE

KENNISGEWING KONSULTASIES MET TAAKSPAN HOMOSEKSUALITEIT

 

Die Taakspan van die Algemene Sinode van die NG Kerk insake Homoseksualiteit nooi hiermee alle belanghebbendes uit na twee konsultasiegeleenthede met die Taakspan met betrekking tot ’n ondersoek na die status (juridies en eties) van dieselfde-geslag verhoudinge. Die konsultasie sal fokus op die status en etiese vrae rondom dieselfde-geslag verhoudinge. Wat is die ‘voorwaardes’ waarbinne ’n verhouding tussen twee persone as eties gelukkend beskou kan word en sluit dit persone van dieselfde geslag uit of in?

 

Pretoria

Datum: 25 Februarie 2015

Tyd: 18:00

Plek: Klipkerk, hv Jan Shoba- (vroeër Duncan) en Pretoriusstraat, Hatfield. (Ingang langs die kerk in Jan Shobastraat.)

Gee asseblief voor 23 Februarie kennis aan Malinda Lazenby indien u by die konsultasie gaan teenwoordig wees:

012 342 0092

algemenesinode@ngkerk.org.za

 

Bloemfontein:

Datum: 26 Februarie 2015

Tyd: 17:30 – 19:30

Plek: NG Kerk Berg-en-Dal (Bloemfontein), hv Albrecht- en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

Gee asseblief voor 24 Februarie kennis aan Rita van Zyl indien u by die konsultasie gaan teenwoordig wees:

051 436 2750

ngkbergendal@absamail.co.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

DIE PLATTELANDSE SKRIBA IS

’N “WONDERLIKE DING”…

 

’n Lekker-lees storie deur Francois Engelbrecht oor “die (omvattende) pligstaat van ’n plattelandse skriba”. Hy skryf soos volg:

 

Die meeste gemeentes het taakbeskrywings of pligstate vir hul skribas. Maar in die meeste gevalle, veral op die platteland, werk dit nie so maklik nie. Die take van ’n plattelandse skriba kan moeilik in ’n dokument vasgevang word. Die maklikste is om die taakbeskrywing so eenvoudig as moontlik te maak. Soos; “Diens aan die gemeenskap” of nog beter: “Diens aan die breë publiek!”

 

As gevolg van die aanhoudende kabeldiefstal, het Telkom op die meeste plattelandse gebiede moed opgegee om nuwe telefoonkabels te span. Ek neem hulle nie kwalik nie, want as jy darem vir die vyfde keer op Vrydagmiddag die laaste kabel styftrek en Maandag, as die son sy kop lig, staan daar net kaal pale soos spoke in reguit lyne – dit is nou as die pale nie ook voete gekry het nie. Die gemeenskap is dus aangewys op sellulêre netwerke.

 

En hier kom die skriba in, want daar bestaan nie telefoongidse vir selfone nie. Maar die skriba het Winkerk! Telefoonnommers moet verskaf word van lank verlore vriende, troulustige wewenaars wat ’n weduwee wil opspoor en instansies wat kliënte probeer opspoor.

 

Die beste van hierdie selfoon-inligting in my agt jaar as skriba, was toe ’n jong paartjie van elders, in ons gemeente hul kindjie laat doop het. Maandag, net toe ek die kantoor opgesluit, skakel oom Jan: “Jong, wie was daardie vrou wat die blomme voor in die kerk gaan rangskik het?” “Nee, Oom, ek weet nie. Dis mense van elders.” “Nou maar kyk of jy kan uitvind.” In baie versigtige gesprekke (alhoewel ek geweet het wat oom Jan se doel was, kon ek mos nie die familie daarvan bewus maak nie!) met die familielede van die doopouers, kon ek toe vasstel, dat dit die ouma van die dopeling was. Ander bekendes van die familie het my meegedeel dat die betrokke ouma ’n weduwee was en iewers in die Vrystaat bly. Die skriba van die Vrystaatse gemeente kon aan my die selnommer van die ouma gee. Oom Jan was baie in sy skik met my speurwerk, maar vra toe nog inligting soos ouderdom en hoe lank sy reeds die weduwee-status beklee. Oom Jan is steeds soekend!

 

Die mees onbenydenswaardige situasie is die telefoniese navrae oor die vermoëns van predikante wat elders aansoek doen vir betrekkings. Soms kom jy agter jy praat op “speakerphone” met die hele kerkraad!

 

Dan was daar die man uit die verre Oos-Transvaal, wat ’n plaas alhier wou koop en wou weet of R12 miljoen ’n billike prys vir die grond is. Uit die navrae wat ek gedoen het, kon ek hom meedeel dat die prys minstens R4 miljoen te hoog is en dat hy beter sou kon doen deur sy geld op ander plekke te belê. Of die Vrystaatse boer wat wou weet wat die winsgewendheid van Pekanneut-boerdery is. En die professor wat navorsing doen oor ’n sekere familie waarvan een belangrike skakel in die tydperk 1945 tot 1960 in ons omgewing gebly het. Alhoewel die mense nie aan ons kerk behoort het nie, kon ek hom op ’n manier help deur navraag te doen by ouer lidmate.

 

Lidmate wat plek soek in outehuise of kinders wat gedoop moet word se ouers verlang dikwels ’n bewys van lidmaatskap, al was hulle laas in die kerk toe hul gedoop of voorgestel is. Dan moet die “dik boek” van lank gelede afgestof word!

 

Om die doeltreffendheid van ’n skriba te onderstreep, was ek self die skuldige persoon. Een Sondag tydens my heerlike middagslapie, na die tjoppie op die kole en die paar glase wyn, word ek gewek deur die skril-geluid van die telefoon. Dit is ’n verlangse familielid daar uit Namakwaland; Loeriesfontein of Kliprant se wêreld. “Jong my kinders is op pad universiteit toe op Potch en hul kar het op Bloemhof gebreek! Kyk wat jy kan doen.” My kollega op Bloemhof, waar ek niemand van Adamskant af ken nie (behalwe natuurlik die verkeerspolisie!) mev Jacobs (ek noem haar naam, want sy verdien dit!) antwoord dadelik haar selfoon. Sy is ongelukkig self in Potchefstroom, maar sal my terugskakel. Binne vyftien minute skakel sy my met die nommers van ’n insleepdiens, gratis huisvesting vir die gestrandes en veilige plek waar die motor geberg kan word. Die Namakwalanders het egter intussen self “’n engel” in Potch opgespoor wat die motor met ’n bakkie kon insleep Potch toe. Baie dankie, mev Jacobs!

 

Francois Engelbrecht – skriba NG Gemeente Noorderharts

 

(Met dank oorgeneem uit Noord-Kaapland eNuus, 3 Februarie 2015)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

STELLENBOSCH STUDIE- EN BESPREKINGSGROEP

ONS GODSDIENS EN DIE WETENSKAPPE

 

Volgende Byeenkoms

 

Datum en tyd: Dinsdag 10 Februarie 2015, om 17:00 tot 18:00 lesing (oor die ondergenoemde onderwerp) en daarna bespreking tot 18:30.

 

Onderwerp: Die reaksie op die Belhar-belydenis binne die NG Kerk

 

Spreker: Prof Prof Robert Vosloo, Sistematiese Teologie, Fakulteit Teologie, US.

 

Plek: Kerksentrum, NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal, hv Merrimanlaan en Martinsonstraat, Uniepark, Stellenbosch.

 

Prof Robert Vosloo spreek ons toe oor:

 

Die reaksie op die Belhar-belydenis binne die NG Kerk

 

Te midde van hewige teologiese konflikte in die tagtigerjare in apartheid Suid-Afrika, is die Belhar-belydenis in 1982 as konsepbelydenis, en in 1986 amptelik as vierde belydenisskrif, deur die destydse NG Sendingkerk aanvaar. Die aanvaarding van dié belydenis het onmiddellik sterk reaksie ontlok, onder meer vanaf die kant van die NG Kerk. In hierdie praatjie word nader gekyk na die reaksies in die NG Kerk op die Belhar-belydenis sedert 1982. In die proses word op verskuiwinge gewys. Daar word ook aandag gegee aan die huidige proses binne die NG Kerk waar daar gestem word om artikel 1 van die Kerkorde te wysig om die Belhar-belydenis deel van die belydenisgrondslag van die NG Kerk te maak. Ten slotte word ’n aantal kritiese opmerkings gemaak, asook opmerkings oor die pad vorentoe.

 

Prof Robert Vosloo is tans professor in Sistematiese teologie by die teologiefakulteit, Universiteit Stellenbosch. Hy is sedert 2005 by die fakulteit werksaam, en was voor dit vir 10 jaar predikant van die NG Gemeente Durbanville. Sy navorsing fokus op die tema van herinnering en ’n verantwoordelike omgang met die verlede, die 20ste eeuse Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis, asook die lewe en teologie van Johannes Calvyn en Dietrich Bonhoeffer.

 

 

Piet Walters

Sekretaris

pew@sun.ac.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

PASTORALE BERADINGSKURSUS

VERKRAGTING, MOLESTERING EN BLOEDSKANDE

 

Potchefstroom – Saterdag 14 Maart 2015

Prof Wentzel Coetzer

 

In hierdie kursus word gefokus op die pastorale begeleiding van persone wat geraak is deur verkragting, molestering of bloedskande. Aspekte waaraan aandag gegee sal word, sluit onder andere in die volgende:

        Inleiding, definisies, terminologie en statistieke

        Verskillende fases van misbruik

–         Tipiese vier fases waardeur die proses gewoonlik beweeg

        Wat gebeur nadat jy jou storie vertel het?

        Simptome wat moontlik sou kon dui op onverwerkte seksuele trauma

        Moontlike konfrontering van die oortreder

        Die aspek van vergifnis

–         Drie belangrike komponente

        Pastorale hantering van die trauma

–         Gebed en begeleidingsfase

 

Plek: Studente Hervormde Kerk – Silwerstr 19 (net langs klein kragstasie)

Datum: Saterdag 14 Maart 2015

Tyd: 08:00-13:00 (5x VBO-punte vir leraars)

GPS-koördinate: Suid:26.41.590 – Oos: 27.5.079

 

Koste: R250 pp (egpare: R350)

Handleiding te koop (opsioneel): R160 (posgeld: R25 ekstra)

 

Navrae en bespreking:

083 660 0409 of 082 577 8810 of 018 294 7457 of e-pos: wentzel7@mweb.co.za

 

Fooie kan inbetaal word by:

ABSA spaarrekening: 9061802135 – takkode: 335138

Rekeningnaam: S E Coetzer

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

NG GEMEENTE STELLENBERG

ALPHA-KURSUS

 

Die Alpha-kursus, wat oor 15 weke strek, is ’n praktiese inleiding tot die Christelike geloof en sal gelowiges help om die relevansie van die evangelie te verstaan, ervaar en te deel.

 

Temas waaroor gepraat en gedink gaan word, sluit onder ander die volgende in:

 • Wie is Jesus?
 • Waarom moes Hy sterf?
 • Hoe en waarom moet ons die Bybel lees?

 

Datum: Die kursus begin Maandagaand 9 Februarie om 19:00 in die Stellenberg Kleinsaal. Die meeste byeenkomste is op Maandagaande met enkele byeenkomste op Donderdae.

 

Koste: R50

 

Inskrywings: Kontak Karin Barter by 021 976 4519, karin@stellenberg.co.za of skryf in by die mediasentrum na afloop van oggenddienste.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE STELLENBERG

STELLENBERG ONDERSTEUNINGSENTRUM

DRIE WERKSWINKELS VIR 2015

 

STRESS: 3…2…1… JY’S UIT!!

 

Praktiese vaardighede vir besigheids- en professionele mense in die hantering van ’n stresvolle lewenswyse.

 

10 Februarie om 18:30

Aanbieders: Rudolph van Schoor (Lewenstrategie Afrigter) en Reinhard Bester (Fisioterapeut)

Koste: Gratis

Besprekings: Karin by 021 976 4519/karin@stellenberg.co.za.

 

Brugwerkswinkel vir tieners en ouers

 

3,10, 17 en 24 Maart om 18:30

 

Ons nooi alle ouers en tieners (tussen graad 10 en 12) om die reeks met vier sessies by te woon. Kom bou aan julle verhouding. Julle sal verseker die vrugte daarvan pluk.

 

Aanbieder: Dr Francois Esterhuizen (Predikant en Imago-terapeut)

Koste: R600 vir lidmate en R800 vir nie-lidmate

Besprekings: Karin Barter by 0210 976 4519/karin@stellenberg.co.za

 

Inleiding tot Traumatic Incident Reduction

 

25 Februarie

 

Vir alle predikante, maatskaplike werkers en beraders.

 

Aanbieder: Rudolph van Schoor

Die gebruik van Traumatic Incident Reduction in privaatpraktyk en lewenstrategie afrigting.

 

Vyf CPD-punte geleentheid vir predikante en maatskaplike werkers.

 

Besprekings: Karin Barter 021 976 4519/karin@stellenberg.co.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE KAAPSTAD

350 JAAR

 

Die Groote Kerk vier hierdie jaar sy 350ste bestaansjaar en wil as deel van ons feesvieringe op Sondag 1 Maart 2015 om 10:00 in die Groote Kerk dankie sê vir 350 jaar van jeugbediening in Suid-Afrika.

 

Ds Jaco Strydom sal preek by hierdie geleentheid, ’n jeugorkes sal die aanbidding lei en die 19-jarige Eben Wagenstroom sal die groot orrel beman. ’n Jeugorkes tree op en daar sal ook ander kreatiewe insetsels wees.

 

Ons nooi ook alle jeugleraars en jeugwerkers: ons wil graag vir julle voorbidding doen en aan julle ’n geskenk/aandenking oorhandig – RSVP asb by die e-posadres hieronder. Ons wil alle gemeentes uitnooi om hulle jongmense na hierdie unieke geleentheid te bring – sodat ons almal saam kan feesvier.

 

Ons wil hulde bring aan ons voorgangers wat vanaf 1665 jongmense begelei het in die eerste kategeseskole tot en met ons eietydse #Imagine beweging. Ons doen ’n beroep op leraars en lidmate wat betrokke was by vroeëre bewegings soos jeug-tot-jeug, SKJA, Kinderkrans, VCSV en ander om vir ds Riaan de Villiers by riaandev@gmail.com te kontak met ’n aanduiding van hul betrokkenheid, inligting, stories en foto’s van jeugbediening.

 

Riaan de Villiers

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BYBEL-MEDIA NUUSBRIEF

JOU 2015-BEDIENINGSVENNOOT

 

Nuusbrief 2/2015

 

Lees in die Kerkbode van 6 Februarie …

Spesiale bediening

Daar is baie donker hoekies in die samelewing waar die kerk sukkel om sy lig deur die tradisionele erediensbediening te laat skyn. Ds Rudolph van der Westhuizen kry die geleentheid om mense te bereik waarby hy nooit andersins sou uitkom nie, deur pastorale dienste by ʼn begrafnisondernemer te lewer. Te midde van die dood help hy mense om nuwe perspektief op die lewe te kry.

 

Lemoenpoort se sukses

Fetale alkoholsindroom is ʼn geweldige probleem in veral die Wes- en Noord-Kaap. Op die plaas Lemoenpoort is daar ʼn holistiese program gevestig wat onder meer help om dié probleem hok te slaan.

 

Nic se beelde dra God se boodskap

Nic Grobler is ʼn beeldhouer en ʼn dominee. Met sy beelde dra hy God se boodskap oor en bereik hy mense op maniere wat die kerk andersins sukkel om te doen.

 

Lees ook:

 • Danie Mouton vertel van die konferensie oor missionale kerkwees
 • Louis Brittz skryf oor wat voorlê vir #Imagine
 • Kom reis saam na Getsémané
 • Christene en die opkoms van ateïsme

 

Publikasies – binnekort beskikbaar!

 

Kleuterpret (Aanbiedersgids) en Kleuterpret (Werkboek)

Dié twee publikasies is bedoel as hulpmiddels vir geloofsvorming by voorskoolse kinders. Die inhoud sluit by die bekende Akkerpret-DVD-reeks aan.

 

Binne die volgende weke is beide die publikasies op die rak. Bestel solank vir die graad R-groep dié publikasies.

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

Groete vanuit Wellington.

 

Hans Steyn

Bybel-Media

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE MOORREESBURG

CHRISTUS IN MY EN ONS IN DIE WÊRELD

VAKATURE: MEDELERAAR

 

Gemeenteprofiel:

Moorreesburg is 100km van Kaapstad en ongeveer 80km van Langebaan af, met 1 458 belydende en 464 dooplidmate (waarvan ± 550 lidmate in die ouderdomsgroep 0-25 jaar val).

 

Fokusareas: (Gemeente)

Skrifgegronde liggaamsmodel gemeentewees, dissipelskap, diensleierskap.

Gemeenskapsgeöriënteerde kerkwees.

Verdere vars uitdrukkings van kerkwees.

Om God se konkrete familie vir mense te wees.

Die hele evangelie vir die hele mens, vir die hele wêreld.

 

Fokusareas:

Alle fasette van gemeentewerk (Artikel 9 van die Kerkorde).

Spesifiek verantwoordelik (en aanspreeklik) vir die oorhoofse bestuur en Skrifgegronde bediening van kinders/kleuters, die jeug, jong werkendes en ongetroude/getroude lidmate jonger as dertig (30) jaar (insluitend kategese).

Fokus op die bemagtiging van families.

Begeleiding van uitreikgroepe.

 

Leraarsprofiel:

Dinamiese gelegitimeerde, hoogstens 45 jaar oud, wat oor bedieningservaring beskik.

’n Persoon van deurleefde spiritualiteit.

Talentvolle prediker – fokus op eredienste en suiwer Woordverkondiging.

Sterk pastorale ingesteldheid – fokus op persoonlike kontak met alle gemeentelede.

Sterk leierseienskappe, kreatief, georganiseerd, goeie kommunikasievermoë, goeie verhoudingsvaardighede, entoesiastiese motiveerder, energieke werker, vermoë om mense bymekaar te bring, probleemoplossing, kan multi-taak, selfdissipline, deursettingsvermoë, aanpasbaar en onbesproke integriteit.

’n Mens-mens wat in die volle spektrum van gemeentewees kan inpas.

Roepingsbewustheid vir bediening van ’n jonger geloofsgemeenskap.

’n Mens-mens met kennis van en aanvoeling vir die behoeftes van lidmate van alle ouderdomsgroepe.

Vermoë om onafhanklik en binne spanverband effektief te werk.

Bewese rekenaargeletterdheid.

Insig/vaardigheid in praktiese gebruik van sosiale media-platforms/netwerke.

Sterk administratiewe en multi-media vaardighede.

Musikale vaardigheid dien as sterk aanbeveling.

 

Vergoeding:

Volgens Wes-en-Suid-Kaapland sinodale riglyne, insluitend huisvesting.

 

Aansoeke:

Aansoeke moet vergesel wees van ’n omvattende CV, asook die volledige name en kontaknommers van minstens twee (2) resente referente.

 

Aansoeke moet vertroulik gemerk en gerig word aan: Voorsitter: Kerkraad

 1. Per pos: NGK, Posbus 47, Moorreesburg, 7310
 2. Faks: 086 547 2756
 3. E-pos: admin@moorreesburg.co.za

 

Kortlys-kandidate sal aan ’n professionele/gestruktureerde keuringsproses onderwerp word. Sodanige kandidate moet vir onderhoude beskikbaar wees op ’n datum, tyd en plek soos deur die keuringspaneel bepaal. Die proses kan psigometriese toetsing en praktiese evaluering insluit.

 

Sluitingsdatum:

26 Februarie 2015 om middernag.

 

Diensaanvaarding:

So spoedig moontlik in oorleg met die suksesvolle kandidaat.

 

Die Kerkraad behou hom die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

VGK SALDANHA

VAKANTE LERAARSPOS

 

Die VGK Gemeente van Saldanha maak in afhanklikheid van en in afwagting op God die vakature van die leraarspos aan die kerk bekend.

 

GEMEENTEPROFIEL:

VGK Saldanha is ’n plattelandse gemeente, sowat 120 km vanaf Kaapstad, geleë aan die Weskus en bekend vir sy natuurskoon. Die gemeente bestaan uit 748 belydende lidmate en 247 dooplidmate. ’n Totaal van 11 wyke word bedien en vorm deel van die Wesland Verenigende Ring. Die gemeente is gestruktureer in vier Bedieningspanne, te wete Die Toerusting-, Sorg-, Bedryf- en Bestuurspan. Die gemeente leef uit sy offers en fondsinsamelingsfunksies is tans projekgerig en nie op bedryfsuitgawes nie. VGK Saldanha gemeente se visie lui soos volg:

 

“Die kerk wil as ’n arbeidspan met ’n eenheidsgevoel, vol vertroue jeens mekaar in woord, daad en lewe gehoorsaam aan Gods Woord, werk om voortdurende vernuwing, groei en verandering in die gemeente en gemeenskap te bewerkstellig wat aan mense hoop sal gee.”

 

LERAARSPROFIEL:

Die gemeente soek na ’n leraar wat deur sy/haar leiding die volgende eienskappe vertoon en klem sal lê:

*Iemand met deeglike en skerp teologiese insig en gegrondheid;

*Sal fokus op die gesin, jeug en die kerk se rol in die gemeenskap;

*’n Leierskapstyl sal hê wat pastoraal en deelnemend is en op verhoudings sal fokus;

* Sterk strategiese, kreatiewe en nederige leiding sal gee met klem op gemeentetoerusting;

* Iemand met wie tieners kan identifiseer en hom/haar vertrou;

* Sterk gereformeerde ingesteldheid;

* Soekend na kerkeenheid aan die hand van die Belydenis van Belhar.

 

Alle proponente of leraars van die NG Kerkfamilie is welkom om hul name en ’n volledige CV aan die skriba van die gemeente te stuur. Geen pastorie is beskikbaar nie en die suksesvolle kandidaat sal ’n onderhandelde, maandelikse toelaag ontvang.

 

SLUITINGSDATUM VAN AANSOEKE:

Vrydag 27 Februarie 2015

 

NAVRAE EN BESONDERHEDE:

Ds Kobus van Schalkwyk, 022 713 5756, e-pos djvschalkwyk@xsinet.co.za

 

Die skriba se kontakinligting is:

Charmaine Welman

Tel: 022 714 2076

Faks: 022 714 3453

E-pos: online2801152@telkomsa.net

Did you like this? Share it: