sgunter

VrydagNuus 31 Januarie 2014

 

www.kaapkerk.co.za

                                                                                                Teken In II Teken Uit

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Onthou: Trevor Manuel by US Teologiese Dag

Eerskomende Maandag 3 Februarie, by die Kweekskool om 09:00, kom Kerke, Teologie en Sosio-ekonomiese kontekste in SA vandag aan die orde en hoor ons hoe min Trevor Manuel oor oa die kerk se betrokkenheid by die Nasionale Ontwikkelingsplan oordeel. Lees onderaan vir meer inligting. By die Openingserediens die vorige aand (Sondag 2 Februarie) om 19:00 in die NG Gemeente Stellenbosch-Wes, is Julie Claassen die prediker, met Almatine Leene wat as liturg optree.

 

S

INODALE NUUS

1. NGK Algemene Sinode 2013: Dokumente beskikbaar

Die Notule van die Algemene Sinode 2013, Besluiteregister en Kerkorde is nou beskikbaar op die webblad van die NG Kerk by Wat is Nuut. Hierdie dokumente is ook op www.kaapkerk.co.za by Amptelike Dokumente te kry.

 

2. Beplan vir Biddag vir Opvoeding en Onderwys

Hierdie herinnering is vir gemeentes waar dit moontlik is om 9 Februarie se erediens in te klee rondom opvoeding en onderwys: Dalk wil kollegas oorweeg om nou reeds opvoeders (skoolhoofde, onderwysers, nasorg tannies, sportafrigters en andere by ons kinders betrokke) uit te nooi na ‘n spesiale geleentheid vir voorbidding tydens dié erediens. Materiaal vir gebruik tydens die Biddag sal in volgende week beskikbaar wees.

 

 

3. Arbeidsbediening nooi Vrywilligers uit

“Wil jy betrokke raak by Arbeidsbediening en sodoende die hande en voete van die kerk van Jesus Christus wees?” vra Carin Brink, Streekbestuurder: Arbeidsbediening. Belangstellendes kan meer lees oor geleenthede vir toerusting om ‘n verbintenis vir hierdie belangrike saak te maak – klik hier.

 

4. Herinnering: Kursus in Brugpastoraat

‘n Laaste herinnering! Reageer voor 31 Januarie! Die Taakspan vir Predikantebegeleiding (STP) nooi alle predikante wat tans, of binnekort, nie voltyds in ‘n gemeente is nie, maar nog die energie daarvoor het, uit na ‘n drie-dag voorbereiding om as Brugpredikant in gemeentes op te tree. Dit vind van 11-14 Februarie by Communitas (Stellenbosch) plaas. Skakel Pierre Goosen (021 808 9098) of Adrienne Bester (021 808 3382; bestera@sun.ac.za) vir meer besonderhede en lees hier meer.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. Groote Kerk staan op vir Geregtigheid

Die NG Gemeente Kaapstad beplan ‘n trustfonds vir die 5 maande oue Lesray Mentor, wie se ma (Lesline, 26) verlede week op haar eerste werksdag na kraamverlof in ‘n taxi op pad werk toe doodgeskiet is. Volgens Riaan de Villiers, Jeugwerker, kon die gemeente nie net langer toekyk nie. Hulle wil ook deur middel van ‘n konferensie oor Kerk en Geregtigheid (14-16 Maart) tot die fonds bydra. Lees die Cape Argus se berig hier.

 

2. Dink nuut met Fresh Expressions of Church!

Ekklesia (Ekumeniese Sentrum vir leierskapontwikkeling en gemeentestudies aan die Teologiese Fakulteit US) saam met Communitas, bied die hoofkursus Mission Shaped Ministry (MSM) van die Fresh Expressions-beweging in Engeland gedurende 2014 in Kaapstad aan. Dit help in die ontwikkeling van nuwe geloofsgemeenskappe en nuwe, vars maniere van kerkwees daar te stel. Die kursusleier is Johan Els en meer inligting is hier.

 

3. Handleiding Kerkkantoorpersoneel bygewerk

Gereelde lesers, veral kollegas in kerkkantore, onthou dalk nog Mossie Mostert van die Noord-Kaapland se Handleiding vir Kerkkantoorpersoneel, waaroor ons verlede jaar berig het. Intussen het Mossie waardevolle inligting oor elektroniese oorbetalings en ander finansiële wenke bygewerk. Lees onderaan meer hieroor. Dankie vir bruikbare inligting, Mossie – Red.

 

4. Aandag Huweliksbevestigers: “Nuwe” Register lyk so…

Huweliksbevestigers wat tot nou toe in die “vorige” huweliksregister gewerk het en binnekort die “nuwe” boek – met plek vir foto’s en duimafdrukke – moet begin gebruik, kan hier klik vir ‘n voorbeeld met verduidelikende notas. Kommentaar en voorstelle is welkom – kontak Marieta by kommunikasie@kaapkerk.co.za gerus.

 

5. NG Gemeente Swellendam spog met Skriba

Uit Swellendam kry ons lekker nuus: “Gedurende Januarie 1974 het ’n jong meisie by Swellendam Moedergemeente begin werk. Sy is later getroud en nou, 40 jaar later, is sy steeds by ons! Baie dankie aan ons skriba, Barbara du Toit. Ons as gemeente is bevoorreg om haar kundigheid en lojaliteit elke dag te ervaar. Sy is ’n voorbeeld van toegewydheid en ons wens haar net die mooiste toe vir die jare vorentoe. Wat is die moontlikheid dat daar binne die NG Kerkfamilie ’n skriba is wat langer jare diens (aaneenlopend) het?” Ons hoor graag van gemeentes hieroor – Red.

 

6. Godsdiens-Kommissie hou Verkiesings dop

Die Electoral Code of Conduct Observer Commission (ECCOC) is ‘n intergodsdienstige moniteringsliggaam wat reeds sedert 2000 bestaan (NG Kerk was stigterslid). Sodra die spesifiek verkiesingsdatum van ‘n Algemene Verkiesing aangekondig word, bring die ECCOC, ondersteun deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die verskillende politieke partye op verskeie plekke in die land byeen vir ‘n ondertekeningseremonie van die gedragskode wat wetlik afdwingbaar is tydens die verkiesingstryd. Die Burger se berig hieroor is hier te lese.

 

7. Is jy Dopper, Gatjieponder of dalk Stoepsitter?

Dalk interessant vir ons ouer lesers, wat nog hierdie benaminge sal onthou en ken. Neels Jackson (nuwe Kerkbode-redakteur) het in 1992 ondersoek ingestel na die herkoms van byname soos Doppers, Gatjieponders en Stoepsitters. Goedige name wat nie as verkleinerend of negatief beleef of gebruik is nie, het Neels uitgevind. Aangeheg is meer.

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

1. NG Gemeente Durbanville:

1.1 Wêreldbiddag vir Vroue: 7 Maart

Durbanville Gemeente nooi almal om op Vrydag 7 Maart 2014 om 10:00 die Wêreldbiddag vir Vroue met die tema Strome water in die woestyn mee te maak. Vanjaar word op Egipte gefokus. Die spreker is dr Almatine Leene van die NG Gemeente Stellenbosch-Wes. Lees meer op www.kaapkerk.co.za by Wêreldbiddag vir Vroue. Terloops: die bestelvorm vir programme is by NUUT op www.kaapkerk.co.za beskikbaar, terwyl die Engelse bestelvorm hier te krye is.

 

1.2 Werkswinkels: Emosionele Intelligensie

Dr Pieter van Jaarsveld bied gratis werkswinkels oor emosionele intelligensie by die NG Kerk Durbanville, op die hoek van Kerkstraat en Weyerslaan, aan. Die twee opeenvolgende sessies is op Sondag 2 Februarie en 9 Februarie van 18:00 – 20:00 in die kerkgebou. Kontak Gys van Schoor by 082 563 7441 met navrae. Geen besprekings is nodig nie – almal welkom! Klik hier vir meer oor Pieter van Jaarsveld.

 

1.3 Seminaar: Verhoudings

Riekert Botha, bekend vir sy optredes op RSG met Pleisters vir die Siel, en skrywer van ‘n hele aantal boeke oor die onderwerp, is die gespreksleier van ‘n seminaar oor verhoudings wat gedurende die naweek van 7-9 Februarie by Durbanville Gemeente gehou word. Bywoning gratis; vrywillige bydrae vir koste welkom. Vrydagaand is daar ‘n gesellige worsbraai by die gemeentesentrum – kaartjies tot 5 Februarie by die kerkkantoor (021 975 6370). Die naweek sluit af met ‘n erediens op Sondag 9 Februarie om 09:00.

 

 

P

REDIKANTENUUS

Morgenster se Henry Murray ernstig siek

Dit was met groot skok dat ons die nuus ontvang het dat Henry Murray van Morgenster verlede week gediagnoseer is met ‘n erge kwaadaardige gewas op die brein (Glioblastoom). Henry en Susan werk al vir meer as 30 jaar in Malawi en Zimbabwe. Verdere toetse sal die prognose en behandeling bepaal. Meer inligting, onder meer oor ‘n Facebook-ondersteunersgroep vir Henry, is onderaan. Henry, jy, Susan en julle gesin bly in ons gedagtes en gebede – Red.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

Shepherd’s Square Nuusbrief

In Shepherd (die Universiteit van die Vrystaat se sentrum vir die begeleiding van geestelike leiers) se jongste nuusbrief skryf Gerhard Botha oor water wat lewe en dood gee. Lees gerus meer by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. Badisa Alta du Toit Nasorg: Sonskynfees

Die Sonskynfees word weer op 22 en 23 Februarie by die Danie Uys Park, Bellville, ten bate van Alta du Toit Nasorg gehou. Vermaak vir die hele gesin: stalletjies, kindervermaak, pretritte, ‘n sterkman-kompetisie en verskeie sangers (Nicholis Louw, Amore, Gerrie Pretorius en meer!) Sien die volkleur advertensie by NUUT op www.kaapkerk.co.za. Doen aansoek vir stalletjies by info@sonskynfees.co.za en kry meer inligting by 021 913 2106 of lelani@altadutoit.org.za.

 

2. NG Gemeente Suider-Paarl: Paarl Familiefees

Suider-Paarl Gemeente bied op Vrydag en Saterdag 14 en 15 Maart die Paarl Familiefees by Die Poort, Suider-Paarl, aan. Dis ’n lekker kuierfees en daar is iets te kyk, te doen en te eet vir almal met ongeveer 60 stalletjies binne-in ‘n groot tent. Dit word verhuur aan uitstallers van geskenke, dekor, skilderye, klere, juwele, eetgoed, ens. Kontak die kerkkantoor by 021 863 2700/admin@suiderpaarl.co.za om ’n stalletjie vir die twee dae te huur of vir navrae.

 

3. NG Gemeente Die Strand: Plaasmark weer oop

Na ‘n lekker rustyd kan jy weer op 14 Februarie van 09:00 – 11:00 saamkuier en Die Strand Plaasmark se beroemde pannekoek geniet. Ander lekkernye en bederf sluit in: wegneemetes, basaarpoeding, tuisgebak, ‘n wit olifant tafel, groente en vrugte, plantestalletjie en boeke, klere by die NGK Boutique – alles wat jou hart begeer! “Bring jou Valentyn en begin jou dag by ons,” nooi hulle.

 

4. NG Gemeente Helderberg: Uitreikfees

Helderberg Gemeente hou op 2 Februarie (om 08:00 en 09:30 in die kerk en om 19:00 in die kapel) Uitreikfees met prediker Nobuntu Matholeni. Die fees fokus op die uitreikbedieninge van Helderberg Gemeente en die 32 projekte sal hulle werk uitstal en meer vertel van wat hulle doen. Almal is welkom! Lees onderaan meer oor die prediker.

 

5. NG Gemeente Moorreesburg Kamp, Eet en Fees ook!

Uit Moorreesburg stuur Carin Crous nuus oor gebeure in hulle gemeente. Moorreesburg se Mannekamp (21-23 Februarie by Bridgetown met dr ST Potgieter as aanbieder) is oop vir enige denominasie; hulle Manne-ontbyt vind op 28 Februarie plaas en die jaarlikse Familiefees is van 14-16 Maart. Lg. sluit ‘n basaar, wyksbraaie, ‘n Jubeldiens en gemeente-ete in! Onderaan is meer inligting.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

1. Badisa Huis Andrew Murray: Kinder- en Jeugsorgwerker

Huis Andrew Murray, ‘n Badisa-program, beskik oor bg vakature en wag aansoeke in van belangstellendes om ‘n huiseenheid met 14 dogters tussen die ouderdom van 6 maande en 18 jaar in Wellington te bestuur. Aansoeke sluit op 14 Februarie en die datum van diensaanvaarding is 1 April. Klik hier vir meer inligting.

 

2. Badisa Weskus (Vredenburg): Maatskaplike Werker

Badisa is ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VGKSA (Kaapland). Aansoeke word ingewag van Maatskaplike werkers vir ‘n vakatures (voldag) by Badisa Weskus in Vredenburg. Reageer teen 10 Februarie en lees aangeheg meer.

 

3. NG Kerk Oornaghuis: Ontvangsklerk/Sekretaresse

Die NG Kerk Oornaghuis in Hoheizen, Bellville, is op soek na ‘n betroubare dame om ‘n vakature as ontvangsklerk/sekretaresse te vul. Meer oor die take en vereistes is onderaan beskikbaar. Aansoeke sluit op 7 Februarie.

 

 

Ten Slotte

Die skole het alreeds die eerste stof van die vakansie afgeskud. Nou is dit die tersiêre opvoedingsentrums se beurt. Ons beste wense vir ‘n opwindende, kreatiewe en geseënde jaar vir alle studente en dosente. Mag daar genoeg wysheid tussen julle vloei om van 2014 ‘n wonderlik leersame ervaring te maak.

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

US TEOLOGIESE DAG EN OPENINGSEREDIENS

 

Die US Fakulteit Teologie se jaarlikse Teologiese dag, wat die amptelike opening van die akademiese jaar inlui, vind plaas op Maandag 3 Februarie om 09:00 in die Attie van Wijk Ouditorium, Fakulteit Teologie, Dorpstraat 171, Stellenbosch. Die tema vir die dag is: Kerke, Teologie en Sosio-ekonomiese kontekste in SA vandag.

 

Minister Trevor Manuel sal as hoofspreker optree by die geleentheid en sal fokus op die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP). Dr Nadine Bowers-Du Toit, ds Averell Rust, biskop Zipho Siwa en dr Braam Hanekom sal die paneelbespreking oor die tema lei. Die bespreking sal gebruik word om teologies te reflekteer oor die NOP, en sodoende kerke en ander godsdienstige groepe bewus maak van die uitdagings voortspruitend uit die NOP.

 

Vir meer inligting oor die NOP, besoek www.info.gov.za/issues/national-development-plan/.

 

Bywoning is gratis en almal is welkom!

 

Parkering by die fakulteit is beperk en gaste word aangeraai om te parkeer in die Laan of op die walle van die Eersterivier (oorkant Paul Roos Gimnasium). Laat ruim tyd toe vir verkeersdruk.

 

Die Openingserediens van die fakulteit vind plaas op Sondag 2 Februarie 2014 om 19:00 by die NG Gemeente Stellenbosch-Wes. Prof Julie Claassens sal as prediker optree en dr Almatine Leene sal die liturg wees.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

ARBEIDSBEDIENING NOOI VRYWILLIGERS UIT

 

Wil jy betrokke raak by Arbeidsbediening en sodoende die hande en voete van die kerk van Jesus Christus wees?

 

Raak bekend met die werksaamhede van Arbeidsbediening, ontvang toerusting, verkry die nodige hulpmiddels en gaan deel Jesus met iemand binne die wêreld van werk.

 

Dit behels ‘n “commitment” om in te skakel en een maal per week en/of volgens behoefte saam met werknemers/werkgewers stil te word om die Woord voordat die dag begin.

 

Sien jy kans? Kontak gerus vir Carin Brink.

Selfoon: 083 651 9515

Kantoor: 021 952 1531

E-pos: cbrink@kaapkerk.co.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

BRUGPASTORAAT OPLEIDING

 

Aan alle predikante wat tans of binnekort nie voltyds in ‘n gemeente is nie, maar nog die energie en die roeping het om deeltyds in gemeentes betrokke te wees – en sommer ook die pensioen aan te vul.

 

Dit is met ander woorde alle predikante wat reeds uit diens getree het of binnekort sal emeriteer of wat reeds êrens deeltyds betrokke is en in brugpastoraat geïnteresseerd is.

 

Daar is natuurlik reeds predikante wat in gemeentes aflos en tot groot seën vir baie mense is. Brugpastoraat wil ‘n volgende stap neem en die gemeente deur prosesse vergesel sodat die gemeente (op ‘n nuwe manier) die Koninkryk laat kom in ‘n bepaalde konteks

 

Die doel van Brugpastoraat is dus kortweg:

Om ‘n vakante gemeente te help om haar roeping en rol weer duidelik te verstaan

Om die gemeente te help om haar eie storie / geskiedenis / konteks / kultuur te “hoor” en te verstaan

Om die gemeente te help om die “ou hoofstuk” om te blaai en reg te maak vir die nuwe hoofstuk

Om die gemeente te help om die verandering as ‘n positiewe groei-geleentheid te beleef

Om die gemeente te help om voor te berei vir, en tot die volgende stap oor te gaan (bv beroeping)

Om die gemeente te help met die saamstel van die profiel van ‘n moontlike toekomstige predikant en te help met die Beroepingsproses.

 

Die STP wil julle graag uitnooi na ‘n vier-dag voorbereiding sessie om as Brugpredikant in gemeentes op te tree. Hierdie sessie sal by ‘n latere geleentheid met ‘n volgende drie-dag sessie opgevolg word.

 

Kontakbesonderhede:

Plek: Communitas, Noordwal-Wes 1, Stellenbosch

Datum: 11-14 Februarie 2014

Navrae:

Pierre Goosen by 021 808 9098

Adrienne Bester by 021 808 3382; bestera@sun.ac.za

 

Antwoord asb voor 31 Januarie 2014 vir die eerste opleiding.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

FRESH EXPRESSIONS OF CHURCH 2014

 

Die agtergrond van “Fresh Expressions” se hoofkursus.

 

Vars uitdrukkings van kerkwees is ‘n strategie wat amptelik deur die Anglikaanse en ander kerke in Engeland die afgelope 10 jaar aanvaar is, waardeur elke gelowige en gemeente aangemoedig word om naas die bekende en bestaande maniere van kerkwees ook nuwe, vars maniere van kerkwees daar te stel vir die al groter wordende getal kerkvervreemde mense in Engeland.

 

Ook in die lig van die Algemene Sinode se onlangse verslag van 2011, getiteld “Die Missionale Aard en Roeping van die kerk”, wat kerkplanting aanbeveel as vaardigheid vir alle predikante, die groot demografiese veranderinge wat in die meeste Suid-Afrikaanse gemeenskappe plaasvind, asook die krimpende getalle wat baie gemeentes in SA beleef, het die oortuiging ontstaan dat ons as NG familie van kerke baie by die Fresh Expressions-beweging in Engeland kan leer.

 

Na ‘n onlangse besoeke van Biskop Graham Cray, die hoof van die beweging in Engeland, het Communitas (Sentrum vir gemeentebegeleiding) besluit om Ekklesia (Ekumeniese Sentrum vir leierskapontwikkeling) te versoek om ‘n vennootskap met FE Engeland aan te gaan met die oog op die aanbieding van hulle hoofkursus. Hierdie kursus word Mission Shaped Ministry (MSM) / Missionaal Gevormde Gemeentes (MGG) genoem.

 

Die aard van die kursus:

Teologies missionaal , proses gedrewe en praktyk georiënteerd.

 

Waardes van die kursus:

1.       Ekumenies

2.       Geestelik verrykend

3.       Aanpasbaarheid

4.       Gemeenskap vormend

5.       Diversiteit inklusief

6.       Volwasse onderrigtend

7.       Praktyk georiënteerd

8.       Gebed gebaseerd

 

Wie kan die kursus bywoon?

Leraars, gemeenteleiers en sendelinge wat:

1.       Besig is om ‘n nuwe bediening te ontwikkel.

2.       Beplan om ‘n nuwe bediening te begin.

3.       Hul bestaande gemeente wil transformeer om meer missionaal te wees en te funksioneer.

 

Waar word die kursus aangebied in 2014?

Kaapstad: Cornerstone Institute, 127 Cecil Road, Salt River, 7925

 

Temas:

Tydens die 9 maande opleiding sal kursusgangers 24 modules deurloop, sekere modules is opsioneel. (Sien program vir volledige temas) Voorbeelde van temas:

God se sending

Missionale gemeentewees

Dissipelskap

Evangelisasie

Missionale leierskap

Missionale waardes

Evangelie en kultuur

Kinders en jeug

Missionale kleingroepe

Ontwikkeling van nuwe bedieninge

 

 

Aanbieders:

Aanbieders uit verskillende denominasies, wat kundig en ervare is op die gebied van nuwe geloofsgemeenskap ontwikkeling gaan onder leiding van die volgende span die kursus aanbied:

Johan Els (Kursusleier, NGK), David Meldrum (Anglikaans), Peter Adams(VGK), Chris Goddard (Vineyard).

 

Taal:

Kursus sal in Afrikaans en Engels aangebied word.

 

Koste van die kursus: R2500 p p

Die sluit die volgende in:

Naweek weg – 21 23 Februarie by Bettysbaai Oord, Wallersway.

‘n Lêer met volledige studente kursusmateriaal. Materiaal slegs in Engels beskikbaar.

Verversings tydens die 24 sessies.

 

Beurse:

Leraars en lidmate van die NG Kerkfamilie (NG, VGK en RCA) wat belangstel om die kursus by te woon kan onverwyld by die volgende adres aansoek doen vir ‘n beurs:

GKS, Posbus 3322, Matieland, Stellenbosch, 7602 of philipb@sun.ac.za

Suksesvolle kandidate kan van ondersteuning voorsien word.

 

Kerkrade:

Lidmate en leraars word aangemoedig om ook by hulle Kerkrade aansoek te doen vir finansiële ondersteuning.

 

Deposito:

R500 deposito is betaalbaar voor 17 Februarie 2014.

Gratis geskenkbewyse kan gewen word!

Registrasie: Philip Donald, 082 859 5919. 1philipdonald@gmail.com

Kursus informasie: Johan Els, 084 672 0626, jpjels@telkomsa.net

 

Indien u belangstel om die kursus ook in u omgewing in 2014 te laat aanbied, doen navraag oor die bekendstellingsnaweek by Philip Botha, 082 823 2272, philipb@sun.ac.za.

 

Struktuur van die kursus:

In Kaapstad sal die kursus begin met ‘n wegbreek naweek by Bettysbaai Oord (21 – 23 Februarie 2014), 3 Saterdae (1 per kwartaal) en 12 Dinsdagaande bestaan.

 

Akkreditasie:

‘n Sertifikaat sal deur die Teologiese Fakulteit aan suksesvolle kursusgangers tydens ‘n akkreditasie geleentheid oorhandig word. Minstens 20 modules moet bygewoon word. Geen eksamen word geskryf nie, wel lees en tuiswerk. Dertig VBO-punte kan verdien word.

 

Vir die volledige program, tye en temas, kontak Johan Els by 084 672 0626 of jpjels@telkomsa.net.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

HANDLEIDING KERKKANTOORPERSONEEL BYGEWERK

 

“Ds Mossie, jy moet iets skryf oor die gevaar van die ‘rooi trommeltjie’… daar word baie geld ontvang by die kerkkantoor… Sondag- / Maandagoggend is dit kollektes… dankoffers (dikwels kontant in koevertjies)… basaargeld… speletjiesaande se inkomste, huurinkomste ensovoorts. Dominee as die ‘rooi trommeltjie’ kon praat…”

 

Een van my afgetrede kollegas (saakgelastigde in ’n sinodale kantoor) het soos volg gereageer: “In my tyd het dit amper elke jaar gebeur dat daar by ’n gemeente geld weggeraak het – en soms sommer groot geld.”

 

Hy versoek: “Ek het net gewonder of jy nie nog ’n stukkie oor elektroniese oorbetalings moet bysit nie. Dit is die manier waarop meeste oordragte/betalings vandag gedoen word. En ek wonder net of alle gemeentes/kerkrade telkens seker maak dat genoegsame sekuriteit en magtigingsprosedures in plek is. Dit is so maklik vir iemand om geld na ’n ander/vals rekening oor te plaas – en as die ouditeure dit later optel (as hulle dit regkry) dan is dit dalk al meer as ’n jaar later.”

 

Ek het dit dus goedgedink om die Handleiding Kerkkantoorpersoneel (’n praktiese gids) aan te vul met ’n paar finansiële wenke (bladsy 74 – 87). Dit kan gebruik word om ’n beleid op te stel ten opsigte van kontantontvangstes, tjekaansoeke, kleinkasfondse en internet/elektroniese bankdienste.

 

Is by jou kerkkantoor genoegsame maatreëls en beleid in plek ten opsigte van internet/elektroniese bankdienste?

 

Toets jou kerkkantoor aan die volgende vrae:

• Hoeveel persone moet betrokke wees om veilige elektroniese betalings te maak?

• Wie “laai” die elektroniese transaksies?

• Wie doen die magtiging? Is dit dalk dieselfde persoon wat die transaksie gelaai het?

• Skep van rekeninge en begunstigdes: hoeveel persone is betrokke as dit geskep word?

• Is die webwerf waarop jy aanteken veilig? Hoe weet ek of dit veilig is?

• Moet ’n veilige webwerf van ’n bank met “https” of “http” begin? Kyk jy ooit na die webadres? [die sogenaamde “URL” (Uniform Resource Locator)].

• Van kyk gepraat: is daar ’n prentjie van ’n slotjie op jou skerm? Waar verskyn dit?

 

Om meer te lees en die opgedateerde handleiding (Januarie 2014) af te laai, besoek die webblad van Noord-Kaapland sinode – kerkkantoor.

 

Ds Mossie Mostert

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

DOPPERS, GATJIEPONDERS EN STOEPSITTERS

 

Neels Jackson het in 1992 ondersoek ingestel na die herkoms van die byname Doppers, Gatjieponders en Stoepsitters, asook Wederdopers.

 

‘n Aanhaling uit die artikel:

“… Die oudste van dié kerklike byname is die woord Doppers. Nog voor die Gereformeerde Kerk of Dopperkerk in 1859 afgeskei het, is dié naam al gebruik. Daar is verskeie teorieë oor die oorsprong daarvan, maar volgens prof Flip van der Watt, voormalige hoogleraar in Kerkgeskiedenis van die NG Kerk, is die aanneemlikste teorie dat dit kom van die Nederlandse woord dorpers. Dit is gebruik vir mense van die platteland – dus nie stedelinge nie. Volgens prof Van der Watt het dit op eenvoudige mense gedui, maar nie ’n negatiewe betekenis gehad nie. Prof Adriaan Pont, Hervormde hoogleraar in Kerkgeskiedenis, sê egter die bedoeling was selfs om agterlikheid aan te dui. Die naam is volgens hom soms ook vir Hervormers gebruik.

 

Die naam Gatjieponders vir NG lidmate het sy ontstaan te danke aan die soort manelle wat NG predikante soms gedra het. Predikante van ander kerke het die ronde manel of kaggelpyp gedra wat voor en agter lank was, sê prof Pont. Dié kan ’n mens nog op Kerkplein in Pretoria in die standbeeld van pres Paul Kruger sien. Van die NG predikante het egter ’n Engelse manel begin dra wat net agter oor die boude lank was. Dit is spottenderwys ’n gatjapon genoem. So het die naam Gatjaponners of Gatjieponders ontstaan met, volgens prof Pont, die effense konnotasie dat ware gelowiges die ronde manel gedra het en dié wat ligter was in die geloof, die gatjapon. Prof Van der Watt meen egter dat dit nooit ’n negatiewe naam was nie. Hy gee ook nie om om ’n Gatjieponder genoem te word nie.

 

Die benaming Stoepsitters vir die Nederduitsch Hervormde Kerk is volgens prof Pont ’n Wes-Transvaalse naam. ’n Mens sal vergeefs op ander plekke daarna soek. Dit dagteken van die jare twintig toe die Hervormde Kerk nie genoeg predikante gehad het nie en van die Wes-Transvaalse gemeentes daarom nie Sondae eredienste gehou het nie. Die lidmate wou egter nie saam met die Doppers of Gatjieponders kerk hou nie en het tuis gebly. Vandaar die naam Stoepsitters…”

 

Lees meer by http://www.nhka.org/images/stories/Web_redaksioneel/Doppers.pdf.

 

(Met erkenning aan Neel Jackson en dank aan Mossie Mostert in Noord-Kaapland eNuus van 28 Januarie 2014)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE DURBANVILLE

EMOSIONELE INTELLIGENSIE

 

Dr Pieter van Jaarsveld bied gratis werkswinkels oor emosionele intelligensie by die NG Kerk Durbanville, op die hoek van Kerkstraat en Weyerslaan, aan. Die twee opeenvolgende sessies is op Sondag 2 Februarie en 9 Februarie van 18:00 – 20:00 in die kerkgebou.

 

Dr Pieter van Jaarsveld het opleiding in sielkunde en teologie, hy is ‘n dosent in sielkunde en ook deeltydse konsultant vir Suid-Afrikaanse en internasionale maatskappye. Hy is ‘n gereelde spreker op TV- en radioprogramme en ook ‘n gesogte spreker by konferensies. Dr Van Jaarsveld is ook die skrywer van artikels en boeke, waaronder Verbeter jou kind se selfbeeld en Die hart van ‘n wenner: Ontwikkel jou emosionele intelligensie.

 

Kontak Cindy van der Merwe by 021 975 6370 met navrae.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

HENRY MURRAY ERNSTIG SIEK

 

Ons steier nog onder die baie slegte nuus van Henry Murray van Morgenster wat ons verlede naweek ontvang het.

 

Hy het skielik vreemde simptome getoon, soos ‘n sekere mate van verlies aan funksies aan die een kant van sy liggaam, asook hoofpyne. Aanvanklik is gedink dis beroerte. Nadat Discovery hom uit Harare gevlieg het, is hy in die Sunninghill hospitaal in Johannesburg opgeneem waar hy gediagnoseer is met ‘n erge kwaadaardige gewas op die brein (Glioblastoom).

 

Na ’n sewe-uur lange operasie op Dinsdag 28 Januarie berig sy oudste dogter, Cecile, op die “Henry Murray Support” Facebook-blad: “Dad is out of surgery safely! He recognises us and is laughing and joking!” Die minder goeie nuus is dat daar nie verwag kan word dat hy met hierdie toestand vir langer as ses maande kan lewe nie. Ons bid vir hierdie besondere gesin en weet dat die Here almagtig is en hulle in alle opsigte versorg. Kobus Odendaal vlieg Vrydag om hom te gaan besoek.

 

Vir diegene wat nie so op hoogte is nie: Henry is gebore in Zimbabwe. Sy pa en ma was ds George en Ina Murray van Morgenster en hulle is direkte afstammelinge van die Murray’s wat diep Gods-spore in Afrika in die kerk/sending getrap het. Henry en Susan het destyds hulle bediening in Malawi begin en was daarna by CAVA in Harare werksaam. Sedert 2001 is hy betrokke by die Teologiese Kollege op Morgenster, Zimbabwe waar hy tans vise-rektor en dosent in Missiologie is.

Die jongste inligting is by ‘n Henry Murray-ondersteuningsgroep op Facebook. Belangstellendes kan by www.facebook.com/groups/HenryMurraySupport/?fref=ts of by www.facebook.com/groups/HenryMurraySupport meer lees en saamleef met die gesin.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE HELDERBERG

UITREIKFEES

 

Helderberg Gemeente hou op 2 Februarie Uitreikfees met prediker Nobuntu Matholeni.

 

Die fees fokus op die uitreikbedieninge van Helderberg Gemeente en die 32 projekte sal hulle werk uitstal en meer vertel van wat hulle doen. Almal is welkom!

 

Meer oor die prediker:

Nobuntu Matholeni doen deurbraak-werk as ‘n pastorale berader in Chris Nissen Park en is in diens van die ‘Hoop in Aksie’ projek van Helderberg Uitreik.

 

Sy is ‘n opgeleide Baptistekerk-leraar en het ‘n meestersgraad in teologie aan die Universiteit van Stellenbosch behaal.

 

Sy het as een van agt kinders van ‘n enkelouer-ma in ‘n “township” in Queenstown grootgeword. In haar naskoolse jare het sy in Kaapstad as ‘n huishulp vir ‘n teologiese student en sy vrou gewerk. Die boeke op haar werkgewer se lessenaar het haar interesseer. Hulle het haar saamgenooi na hul kerkdienste. Nadat Nobuntu die Here in ‘n kerk in Khayelitsha aangeneem het, het sy by ‘n Bybelskool ingeskryf en na vier jaar het sy die kursus by die Baptiste Teologiese skool voltooi. Sy getuig van God se voorsiening in die tyd. Na haar studies is sy as leraar in die Baptiste Gemeente in Vishoek bevestig. Sy is passievol om ander mense te bemagtig, veral vroue wat as randfigure deur die gemeenskap weggestoot word. Dit is waarom sy haar meestersgraad in pastorale-sorg en berading verwerf het.

 

“I am the missionary of a White Afrikaans Church in a Coloured Community as a Black Woman. Isn’t that awesome?” – Nobuntu Matholeni.

 

Navrae: Louise Theron

Helderberg Uitreik

Tel 021 851 5582

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE MOORREESBURG

 

1. MANNEKAMP 2014

Van 21 tot 23 Februarie 2014 hou ons ‘n Mannekamp te Bridgetown.

 

Die welbekende Dr S.T. Potgieter gaan die gespreksessies aanbied en Adri Theron sal die manne met sang begelei. Dit beloof om ‘n insiggewende, LEKKER kamp te wees! Oop vir persone van enige denominasie.

 

Onkostes: R 150.00 per persoon. Nooi jou vriende om saam te kom kamp! Inskrywingsvorms is beskikbaar by die kerkkantoor, asook by die kerkdeure. Jy kan selfs met jou eie karavaan gaan kamp of tent opslaan op Bridgetown.

 

Sluitingsdatum vir inskrywings: Vrydag 14 Februarie 2014

Kontakpersoon: Mariba Koegelenberg (022 433 1069)

 

2. MANNE-ONTBYT

Ter viering van die Wêreldbiddag vir Mans (Saterdag 1 Maart), hou ons ʼn Manne-ontbyt op Vrydag 28 Februarie 2014 om 06:30 in die kerksaal.

 

Boodskap om 06:30-07:00 en ontbyt vanaf 07:00. Koste: R40 pp

 

Indien u belangstel, kontak asb. die kerkkantoor (022 433 1105) vóór 26 Februarie om u naam op die lys te plaas.

 

3. FAMILIEFEES 2014

Ons jaarlikse Familiefees vind hierdie jaar op 14 – 16 Maart 2014 plaas. Die formaat is min of meer dieselfde as verlede jaar en behels dus die volgende:

 

Vrydagaand 14 Maart – Basaar, kerkgronde

Saterdagaand 15 Maart – Wyksbraaie (Wyksbraaie kan ook op enige ander geleë tyd gehou word)

Sondag 16 Maart – Jubeldiens om 09:30 met Wian Vos

Tee na die erediens by die Braai-Area

Sondag 16 Maart – Gemeente-ete om 12:00

 

Gemeente-ete kaartjies:

R65 – Maksi-ete / R45 – Mini-ete

 

Kaartjies by die kerkkantoor beskikbaar. Skakel 022 433 1105.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

HUIS ANDREW MURRAY

KINDER- & JEUGSORGWERKER

 

Huis Andrew Murray (HAM), ‘n Badisa-program, beskik oor ‘n vakature en wag op aansoeke van mense wat daarin belangstel om ‘n huiseenheid met 14 dogters tussen die ouderdom van 6 maande en 18 jaar te bestuur.

 

Die take behels die volgende:

 

        volle fisiese versorging van die kind

        toesig oor huiswerk en skooltake

        versorging van klerasie

        vergesel kind op uitstappies en ander buitenshuise aktiwiteite

        verteenwoordig ouer by oueraande en ander skoolfunksies

        toon belangstelling in kind se sport-, akademiese-, kulturele- en geestelike ontwikkeling

        voorbereiding en toesighouding oor inpak van skoolkos

        skoon en netjies hou van huiseenheid

        skep van huislike atmosfeer binne huiseenheid

        rapportering van kind se gedrag en funksionering binne huiseenheid

        vergesel kind na mediese ondersoeke

 

Die geskikte kandidaat sal emosioneel goed aangepas wees, hoë morele en etiese waardes nastreef, ‘n navolgenswaardige voorbeeld kan stel, gedissiplineerd wees, georganiseerd wees, selfstandig en binne spanverband kan werk, oor ‘n geldige rybewys beskik, geletterd wees (graad 12 en hoër) en werklik ‘n passie vir kinders en kinderopvoeding hê. ‘n Gekwalifiseerde aansoek in Kinder en Jeugsorgwerk sal die aansoeker tot voordeel strek.

Die persoon sal ook bereid en in staat wees om verdere indiensopleiding te deurloop.

 

Die markverwante vergoedingspakket sluit in: lidmaatskap van ‘n groep mediese- en pensioenfonds, verpligte vakansieverlof, gratis maaltye en verpligte inwoning.

 

Rig kort CV met kontakbare verwysings aan Die Hoof, Huis Andrew Murray, Posbus 129 Wellington, e-pos aan: info@andrewmurray.org.za , faks na 021 873 5265.

 

Aansoeke sluit Vrydag 14 Februarie 2014. Datum van diensaanvaarding 1 April 2014.

 

Indien u nie binne drie weke na die sluitingsdatum enige reaksie van ons ontvang het nie, kan u aanneem dat u aansoek onsuksesvol was.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————–

BADISA WESKUS

VREDENBURG

MAATSKAPLIKE WERKER

 

Badisa is ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VGKSA (Kaapland).

 

Badisa is ‘n Christusgesentreerde, waardegedrewe organisasie wat staan vir diensbaarheid, rentmeesterskap, geregtigheid en uitnemendheid.

 

Aansoeke word ingewag van Maatskaplike werkers vir ‘n vakatures (voldag) by ons kantoor te

Badisa Weskus in Vredenburg.

 

Kandidate wat BADISA se waardes onderskryf en oor die volgende vereistes beskik, kan aansoek doen:

 

•        Registrasie by die Raad van Maatskaplike Diensberoepe as maatskaplike werker

•        Minstens kode B-rybewys

•        Die vermoë om gevalle-, groep en gemeenskapswerk op ‘n gebalanseerde, geïntegreerde wyse, effektief te verrig

•        Ondervinding van Kinder- en Gesinsorgwerk

•        Vaardigheid in verslagskrywing en statutêre werk

•        Rekenaarvaardigheid op woordverwerkingsprogram

•        Vermoë om in ʼn span saam te werk en vennootskappe te sluit.

•        Afrikaans eerste taal spreker en vaardigheid in die ander twee amptelike tale van die Wes-Kaap sal ‘n aanbeveling wees.

•        As deel van ons diensgelykheidplan sal aansoekers uit die aangewese groepe voorkeur geniet

 

Voordele:

Ruim verlofvoordele, mediese fonds en pensioenskema.

 

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik

 

Voorsien volledige CV met twee referente teen 10 Februarie 2014 aan

 

Bestuurder Maatskaplikediensprogramme

Posbus 372, St Helenabaai

E-pos: msheyns@telkomsa.net

Faks: 022 736 2350

Navrae: Marianne Heyns by 082 317 3122.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG KERK OORNAGHUIS

 

Bo-Lincolnstraat 80, Hoheizen, Bellville

 

Pos beskikbaar: Half-dag Ontvangsklerk / Sekretaresse

 

Vereistes: Vroulik / Ouderdomsgroep tussen 30 – 55 jaar / Eie vervoer.

 

Take: Neem van telefoniese / aanlyn-besprekings. Ontvang van gaste. Kontrolering van besprekingsregister. Algemene kantoor- en tikwerk. Toesig oor algehele skoonmaak en netheid van die Oornaghuis (soos nodig).

 

Verlangde vaardighede: Moet selfstandig, verantwoordelik en probleem-oplossend kan dink en werk. Rekenaarvaardigheid ‘n aanbeveling. Goeie mense-verhoudinge handhaaf. Goeie telefoon-etiket gebruik. Vlot tweetalig wees. Moet met geld kan werk. Moet soms onder druk kan werk.

 

Ondervinding: Minstens 5 jaar administratiewe ondervinding (géén kansvatters, asb.)

 

Werksure: Dis ‘n halfdagpos wat meestal middagskofte behels en afgewissel word met vier, soms meer, oggendskofte per maand. Daar sal ook van die ontvangsklerk verwag word om per geleentheid in die Oornaghuis te oornag wanneer die aflos met verlof is.

 

Stuur volledige CV na:

Faks: 021 913 3736

E-pos: oornaghuis@telkomsa.net

 

Sluitingsdatum: Vrydag 7 Februarie 2014

Did you like this? Share it:

Bulletin 26 Januarie 2014

26 Januarie
07:30   Ds. Nelis van Rensburg
09:00   Ds. Heerden van Niekerk
Skriflesing:  Matteus 25:14-30
Deuroffer:  Sinodale bydraes
Bevestiging van kerkraadslede
18:30   Toerusting: “Seerkry en Geloof”
18:30   Toerusting:  Ouers van gr. 1’s, kapel
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30 in saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (Gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(Gr. 1-3) saal
44’s (Gr. 4-6) saal

Maandag, 27 Januarie
19:30    Vrouebediening se Dagbestuur, Goewerneur 55
20:00    Mannebybelstudie, kapel
KOMMISSIES:
18:30    Eiendomme
18:30    Familiebediening

Dinsdag, 28 Januarie
09:30    Seniorbybelstudie, saal
09:30    Vrouebybelstudie, kapel
17:30    Liturgiese werkgroep
18:30    Musiekbediening
KOMMISSIES:
18:30    Admin en Diensverhoudinge
19:00    Diensgetuienis
19:00    Gasvryheid

 

Woensdag, 29 Januarie
19:00   Gemeentebybelstudie, saal

Donderdag, 30 Januarie
09:30   Vrouebybelstudie, Dias 2
09:30   Welgemoed-Seniorklub, saal

Sondag, 2 Februarie
07:30   Dr. Danie van Zyl
09:00   Ds. Heerden van Niekerk, Doop
Deuroffer:  Christelike Alkoholistedienste
18:30   Dooptoerusting
18:30   Geen toerusting
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30 in saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(Gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

 

NUWE INTREKKERS
Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit. Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld sodat ons u kontakinligting kan kry. Ons sal dan kom kuier en verdere reëlings met u tref.

Bevestiging van Kerkraadslede:
Die volgende ouderlinge en diakens word vanoggend bevestig:

Ouderlinge:                                                           

A01        Jan Schutte

A02        Nico Rossouw

A16        Heroldt Johnston

C15        Izak Retief

B12        Francois Brits

B17        Julia de Kock

C05        Edgar Swart

C11        Hennie Smit

 

Diakens:

B16        Carina Holmes

C08        Pieter Naudé

 

Die volgende persone is as hulp-ouderlinge en dienswerkers aangewys:

Hulp-ouderlinge:                                                   

B10        Christo Pieters

B14        Dirk Jv Vuuren

C18        Marius de Waal

Dienswerkers:

A02        Jeanette Engela

A13        Nicola Marais

C02        Carin de Beer

C19        Marita de Wet

B07        Helena Jv Rensburg

B08        Marius Pentz

B13        Karin Hofmeyr

C11        Lida Müller

 

VERJAARDAE VAN DIE WEEK
26      Jö Grobler, Nelis Jv Rensburg (jnr), Ivan Lamprecht, Zelda Roux
27      Patrick Clarke, Carin De Beer, Inge Marais, Ben Naudé, Karla Setzkorn
28      Pieter Dempers, Johan Els, Ilse Schooling, Jürgen Sieberhagen, Theo Tolmay, Ulla van Vuuren, Mia Wege
29      Marius De Waal, Gerdus Oosthuizen, Geo en Delinda Quinot
30      Ronette Conradie, Marius Gerber, Hendrik Hofmeyr, Rolf Nischk, Jackie van Zyl
31      Greg Knoetze, Azelle Kuun, Petro Oosthuizen, Jan van Aswegen, Danelle van Zyl
1        Dirk Jv Vuuren, Marie Kotzé, Colette McLeod, Cathy Redelinghuys, Jeandré Ungerer, Tian vd Westhuizen

TIENDEMAAND
Ons tiendemaand-insameling het die afgelope week die mikpunt van R1 275 000 verbygesteek.  R1 284 257,50 is reeds ingesamel.  Dit verteenwoordig 52% besoekpunte se bydraes. Ons is diep dankbaar vir die blymoedige dankbaarheid en doelgerigte erns waarmee gemeentelede reg van die begin af die tiendemaand-insameling benader het. Dit was ‘n vreugde om in die kerkkantoor te beleef hoe lidmate hul dankoffers op verskillende maniere met entoesiastiese oorgawe vir die Here gee. Ons sal vanoggend na die opneem van die offergawe op gepaste wyse dank aan ons Hemelse Vader betuig.  Alles kom tog van U af en ons gee aan U wat ons van U gekry het – (1 Kronieke 29:14).

40 DAE MET DAE MET JESUS:  JESUS MAAK ONS HEEL
Van 9 Februarie tot 16 Maart 2014 het ons weer ‘n 40 Dae-veldtog. Hierdie keer is die tema: Jesus maak ons heel. Laaste inskrywings kan nog in die volgende twee dae gedoen word. Gaan skryf asb in by die toonbank in die voorportaal of kontak die kerkkantoor.

40 Dae-Gebedsaksie
Ons gebedsaksie met die oog op die 40 Dae-veldtog hervat weer hierdie week. Die gebedstye is as volg: Maandag en Dinsdag om 18:30 en Dinsdag en Donderdag om 6:30 in die kapel. Die gebedstyd duur slegs ‘n halfuur. Almal word uitgenooi om te kom saam bid.   Aletta van Rensburg is na afoop van die erediens in die kapel beskikbaar indien jy met haar ‘n reëling wil tref oor jou betrokkenheid.

Groepleiers
Die opleiding van die 40 Dae-groeleiers vind plaas eerskomende Dinsdag- en Woensdagaand om 18:30 in die Kapel. Groepleieirs sal  hul boekies en DVD’s vir hulle groep dan ontvang, asook voorligting oor die verloop van die veldtog. ‘n Groepleier kan kies watter van die twee geleenthede hy/sy wil bywoon.

VANDAG IN DIE TIENER-KATEGESE
Gaurdrails: Ons kyk vanaand na die Eerste Gebod van die Wet.  Ons dink saam watter gode ons aanbid in ons alledaagse lewe – gode wat ons ons fokus laat verloor op die ware en lewende God.

TOERUSTING
Ons  praat vanaand oor “Seerkry en Geloof”.  Volgende week begin ons 40 Dae-reeks. Die tema is “Jesus maak ons heel”.  Ons praat oor die redes waarom hierdie onderwerp gekies is vir die veldtog.  Waarom is dit belangrik om met mekaar te praat oor seerkry en pyn? Het ‘n geloofsgemeenskap ‘n rol om te speel ten opsigte van genesing en ‘n lewe in vryheid? Ons berei dus in ‘n sin reeds voor vir die 40 Dae veldtog. Ons leraars gaan die gesprek lei. Almal is welkom!

JONG WERKENDES
Alle jong ongetroude werkendes, studente of enige ander jong naskoolse lidmate word genooi om in te skakel by ons Twintigsgroep. Ouers word gevra om hulle kinders wat in hierdie ouderdomsgroep val, aan te moedig om in te skakel. Ons gaan ook inskakel by die 40 Dae-veldtog. Ons kom byeen op Dinsdag 28 Januarie om 20:00.  Kontak Dawfré by 082 899 3959 of kerkkantoor 021 913 2320.

WELGEMOED-SENIORKLUB
Ons eerste byeenkoms van 2014 vind plaas op Donderdag 30 Januarie om 09:30 in die saal.  Die spreker is mnr. Danie Botha gewese redakteur van Tafelberg Uitgewers.  Nielede is ook welkom om die byeenkoms by te woon.  Marius de Waal 0219133717 / Jana Schutte 0219132696.

DOOPKURSUS
Alle voornemende doopouers moet voortaan ‘n dooptoerustingkursus bywoon. Ons volgende kursus begin op 2 Februarie.  Dit strek oor drie Sondagaande. U kan die kerkkantoor kontak om in te skryf.

LEES- EN SKRYFKLASSE
Ons bied geleentheid vir ongeletterde huiswerkers om hul lees- en skryfvaardighede te verbeter.   Weekliks op Dinsdae om 15:00 , Goewerneurstraat 32.  Kontak Susan van Lill by 0219134348.

BIBLIOTEEK
Op die eerste vloer van ons kerkgebou – in die sitkamer – is verlede jaar ‘n bibliotekie met geestelike en ander verrykende boeke, vir gebruik deur gemeentelede, ingerig.  Maar daar kom maar min besoekers vir lekker sit en lees en rondblaai, naslaan en boeke uit-neem.  Ons nooi julle weer om minstens te kom kyk watter skatte daar te vind is.  Daar is geen ‘toesig’ nie.  Ons vertrou julle mos!  Gaan kyk gerus wanneer jy ook al by die kerkgebou kom, wat daar te lese is.  Skryf net jou naam in die register wat voorsien word indien jy ‘n boek uitneem.  WELKOM!!  Kom word gestimuleer en geïnspireer.

Gebedsbediening
Handelinge 6:4  “Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee.”

Diensbeurt:  Anna Lubbe, 0219132706 / Groep:  Rita Schutte, 0219135577

Ons bid vir die volgende persone en sake:
Sinodale dienste waarvoor ‘n spesiale deuroffer gemaak kan word.
Kerkraadslede en dienswerkers
Vrouebediening
Kommissievergaderings wat hierdie week gehou gaan word
2014-verkiesing
Pierre Korkie (wat in Jemen as gyselaar aangehou word) en sy familie
Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het, en diégene wat ernstig siek is, wat tuis aansterk na operasies en ook vir hulle wat tans finansieel baie swaar kry.

Ons innige meegevoel met:
Laetitia Theunissen en haar kinders Christine en Rory, Anina en Tricia met die skielike afsterwe van Francois (Van Riet 9, 0219131608).
Dalene & Philip du Preez en hul kinders Gerhard, Yvonne en Jana met die afsterwe van Dalene se pa (Sluysken 20, 0219131367).
Rudolf & Marlise Botha en kinders, Philip en Hennie met die afsterwe van Rudolf se pa (Hofmeyer 10, 0219130133).

BARMHARTIGHEID
GEDAGTE VIR DIE WEEK:
Dankie vir u volgehoue ondersteuning van ons projekte en behoeftes gedurende 2013. Mag 2014 vir u baie geseënd wees en mag u nie uit plig nie, maar uit liefde, help waar daar nood is.

TERUGVOERING:
Kersfees 2013:  Dankie vir die wonderlike Kerspakkies wat ontvang is. Dit is wyd verdeel en het groot vreugde gebring.
BAIE DANKIE vir die groot finansiële skenking wat jaarliks ontvang word. Die fondse sal baie oordeelkundig vir verskeie behoeftes aangewend word.

NUWE PROJEKTE:
Barmhartigheidsvergadering:  Vind plaas op Donderdag 6 Februarie om 09:00 in die kerksaal. Enige persoon is welkom om in te skakel of slegs na inligting te kom luister. Vrywilligers word op alle terreine benodig.
Alzheimer-pasiënte:  Groot toename by versorgingsoorde in dié verband. Boontjiesakkies word dringend benodig om handvaardigheid van pasiënte te stimuleer (‘n goeie 40 Dae-projek).  Instruksies vir die maak van die sakkies is by die kerkkantoor beskikbaar.
Projek 365:  Onthou asseblief van hierdie sente-insamelingsprojek. Die geld word aangewend vir kleiner noodsaaklike behoeftes wat opduik en maak ‘n groot verskil. Flessies by die kerkkantoor beskikbaar.
Ander nuwe projekte word hervat ná die 40 Dae-veldtog.

VERITASBYBELSKOOL – SONDAGAANDE
Hierdie Bybelskool word internasionaal geakkrediteer en leer jou hoe om die Bybel te lees en in jou lewe toe te pas. Jy leer ook bedieningsvaardighede soos hoe om met kinders te werk of Bybelse berading te doen. Module 1 & 3 word vanaf 9 Feb. op Sondagaande by NG Kerk Bellville-Wes (8ste Laan 10, Boston) van 18:30–20:00 (kwartaal 1–3) aangebied. Koste: R320 of R520 as twee huisgesinslede dit saam doen.  Gelde is betaalbaar teen einde Mei 2014.  Registreer by die kerkkantoor 0219482402 teen 6 Februarie.

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 24 Januarie 2014

 

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Nuwe Jaar, Nuwe Geleenthede J

Ek wéét dis al amper weer Kersfees. En ek wéét ‘n mens behoort nie ‘n teks op sy klank af te gebruik nie. En ek wéét dat hierdie teks juis ‘n Messiaanse verwagting koester. Maar tog – en dalk juis dán, neem dit ter harte: “Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stilstaan nie. Kyk, Ek gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom; Ek maak in die woestyn ’n pad, Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring.” (Jes. 43:18-19) Iemand het dalk hierdie troos nodig – Red.

 

 

S

INODALE NUUS

1. NGK: Uit die Kantoor van Wes-Kaap Moderatuur

Die moderatuur fokus in hulle jongste skrywe aan predikante opnuut op die waardes en vertrekpunte in ons sinode. Uit die Moderatuur is vroeër hierdie week reeds uitgestuur en belangstellendes kan hier klik vir die volledige inligting.

 

2. Nuus uit die Kerk in Zambië

Uit Zambië stuur Martin Heyns goeie nuus: Vir die eerste keer in die geskiedenis van die Dutch Reformed Church in Zambia (Lusaka) sedert 1919, is ‘n Zambiese leraar, ds Moses Zulu uit die plaaslike Reformed Church in Zambia (RCZ), op Sondag 19 Januarie 2014 daar bevestig. En wat eens ‘n sterwende gemeente was, floreer! Hierdie is dalk ook ‘n interessante opsie vir ander kwynende gemeentes. Lees gerus onderaan meer.

 

3. Belangrik: KGA toerdatums aangepas

Ons het verlede week berig oor die KGA se toer vir 10 predikante (NGK/VGK) na Malawi en Noord-Mosambiek. Let daarop dat die datum intussen met een week vorentoe geskuif is, dus van 8 – 19 Mei. Ons susterkerke in Malawi en Mosambiek, die CCAP en IRM, is ‘n ware lig vir God se koninkryk daar. Die toerplan sluit Vila Ulónguè, Milange (Mosambiek) en Nkhoma (Malawi) in (sien program hier op www.kaapkerk.co.za). Kontak Kobus Odendaal, organiseerder en toerleier, vir meer inligting by 021 957 7204.

 

 

4. Jaarlikse Oud-Sendelinge Reünie in Agter-Paarl

Elke jaar, op die eerste Saterdag nadat die skole weer in Januarie heropen het, trek oud-sendelinge en huidige personeel en almal wat in hulle bedieninge geïnteresseerd is, by die Agter-Paarl NG Kerksaal saam. Hierdie jaar was dit weer so. Dit was aangrypend om te hoor hoe die Here se werk voortgaan en groei en ‘n verskil in honderde mense se lewens maak. Lees meer en bekyk die foto’s by www.facebook.com/KommissieGetuienisaksie.

 

5. GROOT dankie van Arbeidsbediening!

Arbeidsbediening bedank alle gemeentes vir die jaarlikse sinodale bydraes en wil graag iets doen om hulle dank te wys – sien onderaan meer oor hulle beskikbaarheid vir preekbeurte. Neem ook kennis van hulle volkleur uitnodiging hieroor by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. US Fakulteit Teologie – Akademiese Jaar begin

1.1 Teologiese Dag 2014

Die US Fakulteit Teologie se jaarlikse Teologiese dag, wat die amptelike opening van die akademiese jaar inlui, vind plaas op Maandag 3 Februarie 2014 om 09:00 in die Attie van Wijk Ouditorium, Fakulteit Teologie, Dorpstraat 171, Stellenbosch. Die tema vir die dag is: Kerke, Teologie en Sosio-ekonomiese kontekste in SA vandag. Aangeheg is meer hieroor.

 

1.2 Openingserediens 2014

Die Openingserediens van die fakulteit vind op Sondag 2 Februarie 2014 om 19:00 by die NG Gemeente Stellenbosch-Wes plaas. Prof Julie Claassens sal as prediker optree en dr Almatine Leene sal die liturg wees.

 

2. Belangrik vir Huweliksbevestigers!

2.1 Registrasie van Huwelike spoedeisend

In ‘n faks (gedateer 2009!) wat ons vandeesweek van die Departement van Binnelandse Sake (DBS) ontvang het, word beklemtoon dat huweliksbevestigers huwelike so gou moontlik na die seremonie by hulle plaaslike DBS-kantoor moet registreer. Die datum van indiening moet met die huwelikspaar ooreengekom word. Dit sal verhoed dat hulle te gou by die DBS oor die registrasie navraag doen. Sien die faks hier op www.kaapkerk.co.za.

 

2.2 Huwelike met Buitelanders

Ons herinner daaraan dat die DBS kerklike (“eksterne”) huweliksbevestigers dringend versoek het om nie egpare waar een of meer van die paar buitelandse burgers is, in die huwelik te bevestig nie. Kollegas wat onlangs sulke huwelike wou laat registreer, beleef verskeie frustrasies en moes hoor dat die huwelikspaar nou eers vir ‘n persoonlike onderhoud by DBS moet aanmeld. Die Parlementêre Lessenaar se skrywe van 2012 in hierdie verband is ook op die sinode se webblad te lese. Neem tog maar hierdie inligting ter harte J

 

3. Wes-Kaap Gemeentebestuurdersforum

Die Wes-Kaap Gemeentebestuurdersforum se eerste byeenkoms vir 2014 vind om 14:00 op 26 Februarie by Durbanville-Bergsig plaas. Die tema is: Die uitdaging van die kerk in ’n veranderende wêreld en die rol van die gemeentebestuurder. Lees onderaan meer oor die doel van die forum. Liana by 021 948 2402 het meer inligting.

 

4. Met leedwese vanuit VGK-geledere

Ons het kennis ontvang van die volgende broers wat die afgelope tyd oorlede is: ds Nathaniel Johan Witbooi (VGKSA Citrusdal) oorlede op 10 Desember 2013; emeritus ds Lumkile Simon Konzapi (VGKSA Overberg) oorlede op 9 Januarie 2014 na ‘n lang siekte; emeritus ds Frank Pedro (VGKSA Rehoboth) oorlede op 15 Januarie 2014. ‘n Gedenkdiens vind op Saterdag 25 Januarie om 11:00 by die VGKSA Ebenhaeser (Olifantsrivier) plaas vir diegene wat nie ds Pedro se begrafnis in Namibië kan bywoon nie. Klik ook hier vir meer oor ds Pedro se huldiging. Ons opregte simpatie aan elkeen wat deur dié verliese geraak word – Red.

 

5. Splinternuwe vertaling van die Nuwe Testament en Psalms

‘n Mylpaal in die jongste Afrikaans vertaalprojek van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika is die splinternuwe Afrikaanse vertaling van die Nuwe Testament en Psalms. Dit word op 12 Maart in die Grootte Kerk in Kaapstad bekend gestel. Kerkbode se webblad het meer inligting hieroor.

 

6. Redes waarom Lidmate die Kerk verlaat

Daar is die afgelope ruk opnuut in die media gespekuleer waarom die NG Kerk se lidmaatgetalle afneem. Braam Hanekom se bydrae tot hierdie debat is op Rapport se webblad beskikbaar. Belangstellendes kan meer lees oor verdere redes wat, volgens ‘n projek van die Algemene Sinode se Diensgroep Gemeente-ontwikkeling, vir die daling in getalle aangevoer word. Klik hier by Algemene Dokumente op www.kaapkerk.co.za om dit te lees.

 

7. Boodskap vir Emeriti: Bly ingelig

‘n Vriendelike versoek aan predikante en kerkkantore: as julle bewus is van emeriti in die gemeente wat oor e-pos beskik en steeds in die doen en late van die kerk belangstel, stuur gerus hierdie persone se naam, e-posadres en ‘n kontaknommer na kommunikasie@kaapkerk.co.za. Ons voeg die name graag by op ons verspreidingslys om gereeld die jongste nuus eerstehands uit die sinode te ontvang, eerder as om dit later van ‘n kollega of in die media te hoor.

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

NG Gemeente Bellville-Wes

1.1 Week van Gebed: Dissipels hoor God se stem as hulle bid

Frederick Marais (van Communitas) bied die Week van Gebed by Bellville-Wes vanaf Sondag 2 Februarie tot Woensdag 5 Februarie om 19:00 in die kerksaal aan. Hy sal ook die oggend-erediens op 2 Februarie om 09:00 waarneem. Terselfdertyd word ‘n spesiale Week van Gebed ook vir die kinders deur Wouter Swart (jeugwerker) aangebied. Almal welkom! Kontak Suranelle by die kerkkantoor 021 948 2402 met navrae.

 

1.2 Veritas-Bybelskool

Hierdie internasionaal geakkrediteerde Bybelskool leer jou hoe om die Bybel te lees en toe te pas. Jy leer ook bedieningsvaardighede, soos hoe om met kinders te werk of Bybelse berading. Module 1 & 3 word van 18:30 – 20:00 vanaf 9 Februarie op Sondagaande by die kerksaal (8ste Laan 10, Boston) aangebied (kwartaal 1 – 3). Koste: R320 of R520 as twee huisgesinslede dit saam doen. Gelde betaalbaar teen einde Mei. Registreer by die kerkkantoor (navrae@bellvillewes.ng.org.za of 021 948 2402) teen 6 Februarie.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

Decoligny Nuus

In hulle nuusbrief van 21 Januarie skryf Willem en Annalie Botes oor die voorreg om onlangs 313 volledige Xhosa Bybels by skole te kon uitdeel. Tog is Willem geskok oor die situasie in talle skole in hulle omgewing. Meer inligting, sowel as sake vir voorbidding vir hulle werk in die Transkei, is onderaan beskikbaar.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

NG Gemeente Bellville-Wes: Gholfdag

Bellville-Wes se Gholfdag word op 7 Februarie vanaf 11:30 by die Bellville Gholfbaan gehou. Nooi jou vriende en kollegas en skryf ‘n 4-bal teen R1 200 in. Ondersteun gerus hierdie fondsinsamelingsprojek. Navrae: kontak die kerkkantoor (021 948 2402) of Polla Roux (071 136 3738).

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

1. NG Gemeente Kenridge: Admin- en Kommunikasiebestuurder

Kenridge Gemeente is ‘n diverse geloofsgemeenskap met 4500 ingeskrewe lidmate en bied ‘n tuiste aan verskillende generasies. ‘n Vakature bestaan hier vir ‘n dinamiese persoon om oorhoofs die gemeente se kommunikasie, bemarking, administrasie, en finansies te bestuur. Aansoeke sluit op 31 Januarie en meer inligting is aangeheg.

 

2. Badisa Durbanville Kinderhuis: Algemene Assistent

Durbanville Kinderhuis is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VG Kerk in Suider-Afrika (Kaapland). Hierdie kinderhuis is op soek na die dienste van ‘n algemene assistent in hulle bedryfsafdeling. Meer oor die pligte is onderaan. Aansoeke sluit op 7 Februarie.

 

Ten Slotte

Predikante wat belangstel in die hermeneutiek (vertolking van tekste) en wat hulleself op hoogte wil bring met die kerk se beskouing oor Geloof en Wetenskap (wat alles met hermeneutiek te doen het) – en graag ook geïnteresseerde lidmate in die gemeente daarmee wil help – reageer asseblief betyds op die kommunikasie vanuit Communitas (vir VBO-kursusse) hieroor. Ons sal ook hier in VrydagNuus weer verdere inligting oor die kursus van 18-20 Februarie gee.

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

UIT DIE MODERATUUR

 

KOMMUNIKASIE WES-EN-SUID-KAAP MODERATUUR

 

JANUARIE 2014

 

Liewe Vriende

 

Mag 2014 ‘n jaar vol heerlike verrassings wees. Mag jy die wêreld om jou as sag en vriendelik ervaar en God se rykste goedheid en guns beleef.

 

Verlede jaar het ons begin gesels oor ‘n paar waardes en vertrekpunte wat vir ons in die sinode belangrik is. Wel, julle ken reeds die gesegde: Waardes lek! Daarom wil ons graag die volgende hier reg aan die begin van die jaar bevestig:

 

1.    Ons identiteit in Jesus Christus

2.    Die verkondiging van die verlossingsboodskap van Jesus Christus

3.    Armoede

4.    Toerusting

5.    Kommunikasie

6.    Innovasie

 

Net een of twee kort opmerkings in dié verband:

 

Die NG Kerk was en is nog altyd ‘n kerk wat haar identiteit en kernbestaan vind in die unieke boodskap van Jesus Christus. Hierdie boodskap het wye implikasies, maar bly staan in die kern van alles wat ons is en glo. Dit maak ons anders as ‘n gewone, vrywilliger- of nie-regeringsorganisasie. Ons glo dat Christus mense, gemeenskappe en lande kan verander.

 

Dit is nie net op nasionale onderwysvlak waar daar ‘n tekort aan vaardighede is nie. Tekorte kan ook in die kerk ontstaan. Dit raak vaardighede om verantwoordelik met die Skrif om te gaan, apologetiese vaardighede (vaardighede om die Evangelie vandag waardig te verdedig), die vaardigheid om met passie self ‘n dissipel te wees en dissipels te vorm, die vaardigheid om die Evangelie helder en duidelik te kommunikeer, sosiale vaardighede en veel meer. Ons kan dit alleen deur goeie toerusting regstel. Alle diensgroepe, leraars en gemeentes word uitgenooi om met ons hande te vat rondom hierdie saak.

 

Kommunikasie is net so belangrik. Almal van ons maak die fout dat ons te min kommunikeer. Ons dink dat as iets in ons eie kop leef, dit noodwendig ook in ons lidmate se koppe leef. Daarby sal ons baie ernstig moet dink oor ons styl van kommunikasie. Dit geld byvoorbeeld vir ons kanseltaal en die middele wat ons gebruik om te kommunikeer. Laat ons kennis neem van belangrike navorsing wat daarop wys dat ‘n nuwe geslag reageer op simbole, beelde en stories. Dit beteken nie dat feite nie belangrik is nie. Die vraag bly egter hoe ons ons inhoud verpak.

 

Daarby word dit al hoe duideliker dat kommunikasie binne ‘n goeie verhouding altyd beter en makliker is as waar daar nie ‘n verhouding is nie. Geslaagde kommunikasie vind plaas wanneer daar op een of ander manier goeie (persoonlike) kontak met mense gemaak is. In die groter gemeentes is dit ‘n groot uitdaging. Mag jy die wysheid vind om dit op ‘n gepaste manier in 2014 te doen.

 

Innovasie is iets waaroor ons net so ernstig voel. Die vraag is hoe ons ons kern-identiteit, inhoud en tradisies kan behou en terselfdertyd op ‘n vars en nuwe manier kan werk en kommunikeer. Innovasie is nie iets wat alleen deur een persoon of predikant uitgedink word nie. Dit vind veral plaas wanneer ons die kreatiewe en innoverende (baie keer jonger) mense bemagtig om hierdie rol in die kerk te speel. Die uitdaging is dus: kan en gaan ons in 2014 iets vars en nuuts doen? Onthou – ons is een familie. As jy ‘n nuwe mooi storie skryf, skryf jy dit vir ons almal en kan ons almal dalk daarby leer. Baie sterkte daarmee en laat weet asseblief as daar enigiets is waarmee ons kan help.

 

Mooiloop en onthou: ons bid regtig vir julle.

 

Braam, Nelis, Monty, Quintus, Elize, René, Frik en Melanie

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NUUS UIT KERK IN ZAMBIË

 

Vir die eerste keer in die geskiedenis van die Dutch Reformed Church in Zambia – Lusaka – sedert 1919, is ‘n Zambiese leraar, ds Moses Zulu uit die plaaslike Reformed Church in Zambia (RCZ), op Sondag 19 Januarie 2014 daar bevestig.

 

Ons glo dit hoort al lankal so, omdat die gemeente sedert ongeveer 1998 ‘n multikulturele gemeente met ongeveer 65-70% Zambiese lidmate is. Dit is inderdaad ‘n vreugdevolle gebeurtenis, ook in die NG Kerk se Ring van Midde-Afrika. Die keuse vir ‘n multikulturele samestelling, met Engels as voertaal, het die kwynende en byna dooie gemeente in Lusaka, wat al besig was om hulle geboue te verkoop, sedert 1995 laat omswaai na ‘n gemeente van omtrent 650 lidmate (Zambiërs, Engelse; Engelse expats en Afrikaanse expats), wat totaal “selfversorgend” is.

 

Dalk ‘n goeie navolgenswaardige idee vir ander kwynende en sterwende gemeentes oral oor, maar ook in ons sinodale streek. Dis dalk ook ‘n lekker uitdaging vir die Noordelike Sinode van die NG Kerk, wat nou ‘n sg swart leraar as amptelike afgevaardigde by sinode-sittings sal moet ontvang. (Tolk- en vertaaldienste bied gelukkig ook nuwe moontlikhede – Red J)

 

Dr Martin Heyns

Lusaka

Zambië

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

ARBEIDSBEDIENING

 

Groot dank aan elke gemeente vir die jaarlikse sinodale bydraes aan Arbeidsbediening.

 

Ons sal graag op uitnodiging met ‘n reeks preekbeurte binne u gemeente wil kom saam dink oor die verband tussen Woord en Werk.

 

– Johan Botha –

Ek en my werk behoort aan die Here

 

– George Rauch –

Ek werk omdat ek moet

 

– Francois Swart –

Stres by die werk en hoe die gelowige dit hanteer

 

Kontak: Carin Brink

Telefoon: 021 952 1531

Selfoon: 083 651 9515

E-pos:           cbrink@kaapkerk.co.za

 

Klik gerus by NUUT op www.kaapkerk.co.za vir die volkleur uitnodiging hieroor.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

US FAKULTEIT TEOLOGIE

TEOLOGIESE DAG 2014

 

Die US Fakulteit Teologie se jaarlikse Teologiese dag, wat die amptelike opening van die akademiese jaar inlui, vind plaas op Maandag 3 Februarie 2014 om 09:00 in die Attie van Wijk Ouditorium, Fakulteit Teologie, Dorpstraat 171, Stellenbosch. Die tema vir die dag is: Kerke, Teologie en Sosio-ekonomiese kontekste in SA vandag.

 

Minister Trevor Manuel sal as hoofspreker by die geleentheid optree en sal fokus op die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP). Dr Nadine Bowers-Du Toit, ds Averell Rust, biskop Zipho Siwa en dr Braam Hanekom sal die paneelbespreking oor die tema lei. Die bespreking sal gebruik word om teologies te reflekteer oor die NOP, en sodoende kerke en ander godsdienstige groepe bewus maak van die uitdagings voortspruitend uit die NOP.

 

Vir meer inligting oor die NOP, besoek www.info.gov.za/issues/national-development-plan/

 

Bywoning is gratis en almal is welkom! Parkering by die fakulteit is beperk en gaste word aangeraai om te parkeer in die Laan of op die walle van die Eersterivier (oorkant Paul Roos Gimnasium). Laat ruim tyd toe vir verkeersdruk.

 

Die Openingserediens van die fakulteit vind plaas op Sondag 2 Februarie 2014 om 19:00 by die NG Gemeente Stellenbosch-Wes. Prof Julie Claassens sal as prediker optree en dr Almatine Leene sal die liturg wees.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————

WES-KAAP GEMEENTEBESTUURDERSFORUM

 

Die Wes-Kaap Gemeentebestuurdersforum se eerste byeenkoms vir 2014 vind om 14:00 op 26 Februarie by Durbanville-Bergsig gemeente plaas. Die tema is: Die uitdaging van die kerk in ’n veranderende wêreld en die rol van die gemeentebestuurder.

 

Die Wes-Kaap Gemeentebestuurdersforum is in 2011 gestig om gemeentebestuurders/administratiewe bestuurders se gemeenskaplike sake te bevorder en bedryfsbestuurders die geleentheid te gee om van mekaar te leer en kundigheid te deel.

 

Die kerk beleef opwindende en uitdagende tye. Die gemeentebestuurders en -personeel word geroep om hul taak te verrig, tot opbouing van die Koninkryk, binne die uitdagende milieu. Die forum nooi alle belangstellendes uit om in 2014 by die forum aan te sluit, ter ondersteuning van mekaar en die gesamentlike dienswerk aan die kerk.

 

Vir meer inligting kontak Liana Coetzee by 021 948 2402.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

DS FRANK PEDRO TE RUSTE GELÊ

 

Ds FC (Frank) Pedro is op 15 Januarie oorlede. Hy word DV op Sondag 2 Februarie te Duineveld begrawe. Sy liggaam word aanstaande week ingevlieg na Windhoek.

 

Op Donderdag 30 Januarie word daar om 19:00 dienste in al die VGK-wyke van Rehoboth gehou. Die VGK-Moderatuur het alle leraars en kerkrade van VGK-gemeentes in Namibië versoek om ook ‘n roudiens op dieselfde tyd (19:00) op Donderdag 30 Januarie 2014 in hul onderskeie gemeentes te hou. Die begrafnisdiens en teraardebestelling vind plaas op Sondag 3 Februarie 2014, te Duineveld.

 

Dit word gevolg deur diens in Rehoboth op Saterdag 1 Februarie om 19:00, gelei deur ds WJ (Willie) Daniels. Die teraardebestelling sal DV Sondag 2 Februarie om 19:00 in Duineveld wees na ’n diens gelei deur ds LL (Leon) Husselmann.

 

’n Spesiale huldigingsblad vir oom Frank is op Facebook geskep. Gaan loer gerus in by https://www.facebook.com/groups/244203219087879/.

 

Met dank aan Feldmuis (2/2014), Namibië se elektroniese nuusbrief.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

—————————————————–

BID: DECOLIGNY

2013-01-21

 

BID:

•        Bid vir die vergadering tussen die gemeentes van Gatyana en Butterworth (Gcuwa) saam met die Ringskommissie van Mthatha, komende Saterdag 25 Januarie. Die afgevaardigdes van die twee gemeentes moes teruggaan na hulle gemeentes en met hulle gaan praat oor die voorstelle wat op die tafel gesit is tydens die laaste byeenkoms met die oog op ‘n moontlike samesmelting tussen die gemeentes. Nou kom die twee groepe afvaardigings terug en kom bespreek die mening van die twee gemeentes. Dan moet ons kyk wat die pad vorentoe sal wees. Bid dat daar eensgesindheid sal wees en dat beide gemeentes bereid sal wees om ter wille van oorlewing te gee en te neem en dat dit nie om die behoud van een gemeente ten koste van die ander sal gaan nie.

•        Ons is besig om die twee skolingsgeleenthede, 7 – 9 Februarie en 22 Februarie, in die gemeente en by die ander gemeentes in die omliggende 3 Ringe bekend te maak. Die eerste is ‘n Skool van Evangelisasie wat deur EE3 aangebied word en die tweede is ‘n opleiding met die naam “Christenskap en die verering van voorvaders”, iets wat baie relevant is in ons bedienings area. Bid dat talle mense hiervoor sal inskryf, ten spyte van finansiële koste vir die twee geleenthede.

•        Bid vir die verspreiding van Bybels aan Graad 7 leerders in die skole binne ons gemeente grense. Daar is nog 22 skole wat besoek moet word.

 

INLIGTING:

•        Talle nuwe leerders het ingeskryf by Sinethemba. Daar is reeds 85 kinders en die stroom hou net nie op nie. Daar is verlede jaar aan die ouers (van die ou kinders) gesê om betyds te kom sodat die kinders hul plekke kan behou. Die personeel besef dat hulle die getalle moet beperk, maar dit raak baie moeilik wanneer ouers net aanhou kom om dit wat Sinethemba vir hul kinders bied, te kom aanvra.

•        Hierdie komende Sondag, 26 Januarie, hou ons ons eerste Kerkraadsvergadering van die jaar. Uit die aard van die situasie in die gemeente, gaan vanjaar se vergaderings baie aandag aan beplanning en skoling gee, met die oog op die toekoms van die gemeente.

•        Die situasie in talle skole in ons omgewing het my vandag weer geskok terwyl ek die skole besoek het. Hoe kan ‘n onderwyser die regte aandag aan 84 Gr 7 leerders in een klas gee, waar daar tot 4 leerders in een bank sit?

 

DANK:

•        Ons dank die Here vir die voorreg om vandag by 9 skole, 313 volledige Xhosa Bybels te kon uitgee. Oral kon ek die geleentheid gebruik om ‘n geestelike gesprek met die leerders te hê oor hul eie geestelike lewe, die betekenis en die waarde van die Bybel en om hulle aan te moedig om hul nuwe Bybels te lees en gereeld kerk toe te gaan.

Groete in Jesus Christus.

 

Willem & Annalie Botes

083 658 2154 / 047 531 6006

pondo@wildcoast.com

www.decoligny.org.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————

NG GEMEENTE KENRIDGE

ADMINISTRATIEWE EN KOMMUNIKASIEBESTUURDER

 

“Is jy ‘n passievolle Christen met sterk kommunikasievaardighede en ‘n finansiële- en personeelbestuurs-agtergrond?” Dan mag jy dalk in die volgende belangstel…

 

Kenridge Gemeente is ‘n diverse geloofsgemeenskap met 4500 ingeskrewe lidmate en bied ‘n tuiste aan verskillende generasies. Ons omhels diversiteit in ons geledere en ons is opgewonde oor die nuwe werklikhede waarmee die kerk vandag gekonfronteer word. Ons glo ons is deur Jesus geroep vir die wêreld en nie vir onsself nie.

 

‘n Vakature bestaan vir ‘n dinamiese persoon om oorhoofs die gemeente se kommunikasie, bemarking, administrasie, en finansies te bestuur.

 

Die verantwoordelikhede sluit onder meer die volgende in:

 ontwikkeling en bestuur van bemarkings- en kommunikasiefunksies

 aktiewe skakeling met verskeie belangegroepe

 kreatiewe benutting van verskeie mediaplatforms

 koördinering van algemene kantooradministrasie

 finansiële- en personeelbestuur. (basiese toesighouding)

 

Die ideale persoon beskik oor goeie –

 kommunikasie- en taalvaardighede

 rekenaarvaardighede

 finansiële- en personeelbestuursvaardighede

 kreatiewe vaardighede om innoverend te bestuur

 kennis van die unieke aard van die kerklike omgewing

 

Die suksesvolle aansoeker

 voel tuis binne die breë familie van die kerk wat die gereformeerde belydenis onderskryf

 deel die gemeente se visie en kernwaardes – www.ngkenridge.co.za

 het toepaslike ervaring en/of kwalifikasies

 

Aansoekvorms kan by werwing@ngkenridge.co.za aangevra word.

Rig navrae aan dieselfde e-pos adres en ons sal graag met jou kontak maak.

 

Sluitingsdatum: 31 Januarie 2014

Die keuringsproses mag psigometriese assessering en praktiese vaardigheidstoetse insluit.

Die Kerkraad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie.

Datum van diensaanvaarding – so spoedig moontlik.

Besoldiging en diensvoorwaardes sal onderhandel word.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA: DURBANVILLE KINDERHUIS

VAKATURE

 

Durbanville Kinderhuis is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VG Kerk in Suider-Afrika (Kaapland).

 

Die kinderhuis bied residensiële versorging, ontwikkelings- en terapeutiese dienste aan 144 sorgbehoewende kinders.

 

Aansoekers vir die vakatures moet Afrikaans en Engels kan lees, verstaan en praat.

 

ALGEMENE ASSISTENT – BEDRYFSAFDELING

Die persoon sal verantwoordelik wees vir:

Tuinwerk  vullisverwydering  bystand met herstel en instandhouding van toerusting, meubels en geboue  was en skoonmaak van voertuie  skoonmaak van dreine en geute  algemene terrein instandhouding en skoonmaakwerk  verfwerk.

 

Die aansoeker moet oor goeie gesondheid beskik en ‘n hoë mate van fiksheid is noodsaaklik vir hierdie pos.

 

Diensaanvaarding: 3 Maart 2014

 

Rig asb. u aansoek teen 7 Februarie 2014 aan:

 

Die Bestuurder

Durbanville Kinderhuis

Kerkstraat 1

Durbanville 7550

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 17 Januarie 2014

www.kaapkerk.co.za

                                                                                                Teken In II Teken Uit

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Zuma kan dan tog (dalk) help

“Hoesitda!” Groet ek die gereelde koerantverkoper onder my valhelm uit by die verkeerslig. “Nei, ma lekker, my Lanie. Vroeg al aan die gang. Mos twie kinners op skool vanja! Sal moet meerderde koerante verkoop davoor. Dalk sal Zuma en sy dinge ons daarmee kan help…” en sy songebrande gesig breek oop in ‘n lekker skaterlag. “Ma ons salit maak, my Lanie, ons salit maak!”  En ons wat kla…

 

 

S

INODALE NUUS

1. Mooi so, Matrikulante van 2013!

Gemeentes word vriendelik versoek om Sondag tydens die erediens die NG Kerk se gelukwense aan die 2013 matrikulante met hulle uitslae te lees – klik hier.

Dit is ook van pas om onderwysers in dieselfde asem geluk te wens met jare se volgehoue pogings om afgeronde volwassenes die wêreld in te stuur, mense toegerus met veel meer as blote boekekennis. En dit ten spyte van baie frustrasie in die sisteem en openbare kritiek oor onderwys-aangeleenthede. Ons bid elke onderwyser graag opnuut insig, energie en empatie toe vir 2014 se eise – Red.

 

2. Vir Tieners/Tienerbediening: #imagine…

Merk 21-23 Maart in rooi op julle gemeente se kalender. Dis die datum om onder tieners se aandag te bring, want dan skop #imagine af! Gielie Loubser stuur nuus oor video’s, selfoon apps, bemarkingsmateriaal en baie meer. Inskrywings is reeds oop! Gemeentes se finansiële ondersteuning is baie noodsaaklik. Kry al die inligting onderaan en sien ook ALG 2 ondertoe.

 

3. Kom saam! Dit sal jou lewe verander

Die KGA beplan weer van 1-12 Mei 2014 ‘n toer vir 10 predikante (NGK/VGK) na Malawi en Noord-Mosambiek. Ons susterkerke in Malawi en Mosambiek, die CCAP en IRM, groei stewig en is ‘n ware lig vir God se koninkryk daar. Die toerplan sluit Vila Ulónguè, Milange (Mosambiek) en Nkhoma (Malawi) in (sien program hier). Volgens Kobus Odendaal, organiseerder en toerleier, gaan die dominees ook vir ‘n dag lank teen die Malawi-meer ontspan. Hy is vir meer inligting en inskrywings beskikbaar by 021 957 7204.

 

4. Kursus in Brugpastoraat

Die Taakspan vir Predikantebegeleiding (STP) nooi graag alle predikante wat tans, of binnekort, nie voltyds in ‘n gemeente is nie, maar nog die energie daarvoor het, uit na ‘n drie-dag voorbereiding om as Brugpredikant in gemeentes op te tree. Dit vind van 11-14 Februarie by Communitas (Stellenbosch) plaas. Skakel Pierre Goosen (021 808 9098) of Adrienne Bester (021 808 3382; bestera@sun.ac.za) vir meer besonderhede en lees hier meer. Reageer voor 31 Januarie!

 

5. Eerste VBO-kursusse vir 2014

VBO is vanjaar bevoorreg om ʼn totaal van amper 30 kursusse te kan aanbied. Die eerste een vind reeds op 28 Januarie plaas, en dan volg daar ʼn hele paar in Februarie. Meer oor die eerste kursusse is kortliks hieronder – volledige inligting is op die Communitas webblad, of kontak Wilma by 021 808 3624.

 

6. Volg die Sinode op Twitter

Nuus oor die doen en later van die uiteenlopende strukture en werksaamhede van die Wes-en-Suid-Kaapland Sinode word ook via Twitter by https://twitter.com/WSKaap bekendgemaak. Volg ons gerus en wees ingelig oor die dienste en aktiwiteite van die sinode! By NUUT op www.kaapkerk.co.za is die jongste nuus en inligting ook te kry.

 

7. Nuus vir en uit ons Sinode

VrydagNuus is ons sinode se amptelike nuusbrief, wat weekliks per e-pos na meer as 1700 intekenare gestuur word. Dit sluit gemeentes, predikante en enige ander belangstellendes in. Stuur jou naam, van, kontaknommer en e-posadres na kommunikasie@kaapkerk.co.za om in te teken. Meer oor die doel van VrydagNuus is hier op www.kaapkerk.co.za.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. Bybelskool vir Eerste Kwartaal 2014

Chris van Wyk laat weet dat die Somerstrand-gemeente se Bybelskool hierdie kwartaal die evangelie van Matteus lees. Registreer by www.bybelskool.com en ontvang 29 bydraes oor die ses weke vanaf 16 Januarie wat jou diep in die boek se boodskap sal inlei. Alles gratis! Lees onderaan meer hieroor.

 

2. SMS vir #imagine

In kerklike kringe is 2014 in verskeie opsigte die jaar van die jeug. Vanjaar skop #imagine (21-23 Maart 2014) – die groot projek gemik op tieners en tienerbediening – af. Jy kan #imagine ondersteun: SMS net die woord “IMAGINE” na 42008 om ‘n R30 donasie te maak. Jy sal dadelik skakels ontvang wat jou help om betrokke te raak. Almal se gebede is ook baie nodig. Maak seker jou kerkkantoor plaas die advertensies en besoek http://imaginemovement.co.za.

 

3. 40 Dae – Boeke beskikbaar

Gemeentes wat vanjaar Rick Warren se 40 dae in Doelgerigte Liefde (Ons is geskep vir verhoudings) wil deurwerk, kan 25 boekies by die NG Gemeente Worcester-Brandwag teen R25 per boek koop. Skakel die kerkkantoor by 023 347 4990 of e-pos ngkwb@telkomsa.net.

 

4. Navorsing oor gebruik van die Bybel

eKerk se eerste volwaardige navorsingsverslag is pas vrygestel. Dié omvattende studie, wat verduidelik hoe gewone gelowiges die Bybel in hulle lewens aanwend, insluitende artikels deur kenners, en praktiese toepassings vir geestelike leiers, is gratis hier beskikbaar. (Met dank aan eKerk se nuusbrief).

 

 

I

NNOVASIE

Kom ons inspireer mekaar weer in 2014 met kreatiewe planne en projekte. So sluit ons aan by een van ons sinode se waardes (www.kaapkerk.co.za), nl ‘n “vaste verbintenis tot innovasie en kreatiwiteit”. Gemeentes is welkom om nuus oor kreatiewe projekte na kommunikasie@kaapkerk.co.za te stuur.

 

NG Durbanville-Bergsig: Visuele Voorstelling van Kerkjaar

Van Bergsig ontvang ons hulle visuele voorstelling en interpretasie van die kerklike jaar. Dit is gegrond op die bronne soos op hulle webblad aangedui en gee simbole en doendinge om geloof beter te verstaan as deel van ‘n totale leefwyse. Die kerkjaar begin met die eerste Sondag van Advent. Hulle “NG Kerk kerkjaarkalender” is by http://www.bergsigdv.co.za/algemeen/kalender beskikbaar vir belangstellendes. Dankie, Alida J

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

NG Gemeente Heidekoppie skop af met kursusse

1.1 Evangelisasiekursus

The Way of the Master is ‘n basiese evangelisasiekursus oor 8 weke. Hierdie is ‘n eenvoudige, baie praktiese evangelisasiekursus om jou te help om die evangelie met ander te deel. Dit begin op 6 Februarie by Heidekoppie, Die Gemeente met Oop Deure. Meer inligting is aangeheg.

 

1.2 Volwasse geletterdheidsklasse

Volwasse geletterdheidsklasse word vanjaar in Brackenfell (Proteahoogte) aangebied. Die klasse, met ‘n keuse van oggend-, middag- en aandklasse, word per week aangebied en strek oor ongeveer ‘n jaar. Slegs 1-3 persone per klas teen R50pp per jaar. Meer inligting en inskrywings by Jackie de Klerk admin@heidekoppie.com / 084 681 6798.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Kerkbode van 17 Januarie

Neels Jackson, nuwe redakteur, skryf: “Jesus is die Here. Dit was die belydenis van die vroeë kerk. By hierdie belydenis en by die NG Kerk wat met al sy tekortkominge dié belydenis in woord en daad wil verkondig, staan Kerkbode.

Lees ook:

  • 2014: die jaar van die jeug
  • Gielie Loubser: “Dié saak is van God” – #imagine jeugbeweging
  • Dominees: moenie jou doodwerk nie
  • Madiba: “Ek sal vir jou seun bid”
  • Ouma Sue: “Ek kniel voor jou Christus”

 

2. Bybel-Media Nuusbrief

Uit Wellington skryf Hans Steyn oudergewoonte: “Ons skop die jaar af met die twee bekende publikasies – Kerkbode en LiG. Dankie vir jou hulp met die verspreiding van die inligting.” Lees gerus aangeheg meer oor hierdie publikasies.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

1. NG Gemeente Kraaifontein: Musiekleier

Die NG Gemeente Kraaifontein, ‘n klein gemeente in ‘n ouer deel van die noordelike voorstede, het ‘n vakature vir ‘n musiekleier. Meer oor die pligte en aanbevelings is onderaan. Aansoeke moet die gemeente teen 7 Februarie 2014 bereik.

 

2. NG Moedergemeente Bellville: Deeltydse Vaste Termynpos

Onthou asseblief van die Moedergemeente in Bellville, wat soek na ‘n emeritus leraar om in ‘n deeltydse hoedanigheid te help met besoeke, preke en Bybelstudies. Aanstelling vir periode van 1 Maart 2014 – 28 Februarie 2015, met die eerste drie maande ‘n proeftydperk. Lees gerus onderaan meer en reageer voor 31 Januarie 2014 om 12:00.

 

3. NG Kerk Oornaghuis: Ontvangsklerk/Sekretaresse

Die NG Kerk Oornaghuis in Hoheizen, Bellville, is op soek na ‘n betroubare dame om ‘n vakature as ontvangsklerk/sekretaresse te vul. Meer oor die take en vereistes is onderaan beskikbaar. Aansoeke sluit op 31 Januarie.

 

Ten Slotte

Vir al ons lesers: Mag hierdie jaar DIE jaar wees waarin elkeen van ons op ‘n besondere wyse die teenwoordigheid van God in ons lewens beleef. Dalk selfs op vreemde en onverwagte maniere. Die fokus vanjaar is (tereg) veral op ons jeug. Maar…

Vir elkeen van ons kom die tyd

wanneer die wrangsoet herfslug

half verlange, half voorgevoel

stoot tot in ons ouer-wordende hart.

Dan is dit goed as min ongedaan

en min vergeet gebly het

en jy vas en kinderlik bly glo

dat daar ‘n muur om jou sal wees

wanneer jy dit ook al nodig kry

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

GELUKWENSE AAN MATRIKULANTE

 

15 Januarie 2014

 

Gemeentes word vriendelik versoek om asseblief die onderstaande eerskomende Sondag te lees:

 

Die Moderamen van die Algemene Sinode wil graag sy gelukwensing oordra aan die matrieks wat die 2013-eksamen suksesvol afgelê het: ons is trots op julle. Baie van die jongmense wat uitnemend presteer het, is ook lidmate van die NG Kerk: ons het julle mooi werk raakgesien. Ons wil ook die wat nie suksesvol was nie of nie verder kan studeer nie aanmoedig om nie moedeloos te word nie, maar weer skouer aan die wiel te sit en weer te probeer.

 

Voor julle almal lê ‘n toekoms waar God reeds is. Onderskei gedurig waar Hy met jou wil heen en waar Hy jou in ons kerk en in hierdie land wil gebruik om ‘n verskil te maak en hoop te bring. Jy is sy antwoord waar jy ook al mag werk of studeer.

 

Dr Kobus Gerber

Algemene Sekretaris: namens die NG Kerk AS Moderamen

 

 

Terug na Hoofblad.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

#IMAGINE 21-23 MAART 2014

 

Dis vanjaar die afskop van #imagine en die een datum wat jy in rooi op julle jaarprogram moet merk, is 21- 13 Maart.

Bring dit van nou af asseblief ook heeltyd onder die tieners se aandag.

 

Daar is reeds die volgende hulpmiddels vir jou beskikbaar:

• Bemarkingsvideo (die eerste van baie): http://www.youtube.com/watch?v=gYxb2NF_McQ

• Die eerste selfoon app: https://play.google.com/store/apps/details?id=za.co.imaginemovement (indien dit nie dadelik werk nie, “search” net “#imagine” in die play store of die istore, dit behoort te werk)

• Bemarkingsmateriaal wat insluit: Posters, Flyers en Buttons(badges) – Kontak gerus vir Arno Mattheus by Bergsig gemeente arno@bergsigjeug.co.za (Suidefees) of Lindie lindie@lightprojects.co.za (Noordefees) om praktiese reëlings te tref.

• Registrasie vir tieners is reeds oop! Besoek http://imaginemovement.co.za/en/#thefestivals

 

Wat is nog op pad?

• Daar word binnekort ’n volledige inligtingstuk beskikbaar gestel om te verduidelik hoe inskrywings gaan werk, watter registrasiestelsel gebruik gaan word, wie jou naaste koördineerder is, ens. ens. Dis nou vir diegene wat nie reeds na die registrasie webwerf toe gegaan het en self uitgesnuffel het hoe dit werk nie.

• Die registrasies vir die leiers

• Verdere video’s

• Opgedateerde webwerf

 

Wat staan jou/julle nou te doen?

• Maak die webwerf aan tieners bekend HTTP://imaginemovement.co.za

• Help ons asseblief met die R2000 donasie. Daar het reeds meer as R500 000 ingekom, maar ons benodig dringend nog geld. Indien jy dit nie nou kan doen nie, stuur net ’n e-pos wat aandui dat julle dit na Februarie 2014 sal doen – “pledge” die geld dus asseblief. BAIE dankie aan al die gemeentes wat reeds R2000 of meer vir ons inbetaal het!

Bankbesonderhede:

Bybel-Media

ABSA tjekrekening

Rekeningnommer: 4051181699

Takkode: 632005

Verwysing: IMAGINE<skenker> bv IMAGINEspar

• Motiveer tieners om te begin registreer.

• Raak deel van die databasis – Stuur ’n e-pos na: info@imaginemovement.co.za en meld by die subject line “ ons wil in kontak bly”. Ons belowe ons sal jou nie oorlaai met e-posse nie!

 

Vriendelike groete

 

Gielie Loubser

Communitas: Jeug en Familie

gielie@sun.ac.za

021 808 9050

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

KGA TOER MEI 2014

MALAWI EN MOSAMBIEK

 

Moet nie hierdie geleentheid misloop nie. Dit sal jou lewe verander. – Red

 

Oor ‘n soortgelyke toer in 2009 skryf Braam Hanekom: “Daar is min blootstellingsgeleenthede wat my lewe en perspektief op die NG Kerk, Afrika en ons toekoms so verander het soos hierdie besoek aan Malawi (Nkhoma) en Mosambiek. Ek wens dat elke dominee die geleentheid kan kry om daar te kom. Ek is oortuig dat so ‘n besoek deur die predikant vir die plaaslike gemeente van onskatbare waarde kan wees.”

 

TOERPLAN

 

Donderdag 01 Mei

Vertrek ±06:00 vanaf Kaapstad en stap oor op OR Tambo. Arriveer ±12:30 op Lilongwe, Malawi.

Ontmoet Algemene Sekretaris van CCAP-sinode op Nkhoma.

Oornag op Nkhoma.

 

Vrydag 02 Mei

Kort besoek aan projek: Farming God’s Way op Nkhoma, olv. Hennie Smit. Vertrek na Vila Ulónguè in Tete-provinsie van Mosambiek. Gesprek met leiers van IRM Mphatso sinode. Besoek Hefsiba en woon aandklasse by.

Oornag op Vila Ulónguè by gastehuis en personeel op sendingstasie.

 

Saterdag 3 Mei

Besigtig verder Hefsiba Teologiese skool.

Vertrek oggend na Milange, noordoos-Mosambiek via Blantyre.

Oornag op Milange.

 

Sondag 4 Mei

Woon eredienste in en om Milange by.

Oornag op Milange.

 

Maandag 5 Mei

Ontmoet kerkleiers van IRM Tumbine Sinode. Vertrek na Blantyre en besigtig CCAP-katedraal.

Oornag in Blantyre by CCAP Grace Bandawe-lodge.

 

Dinsdag 6 Mei

Ontmoet leiers van CCAP Blantyre, sustersinode van CCAP Nkhoma;

Op pad bring besoek aan Zomba Teologiese skool. Vertrek verder na CCAP-meerhuise langs Senga-baai. Op pad besoek Mua Kultuursentrum naby Golomoti.

 

Woensdag 7 Mei

Ontspan en geniet Malawi-meer en omgewing.

Oornag in meerhuise.

 

Donderdag 8 Mei

Vertrek oggend na Lilongwe via Mvera, eerste sendingstasie van NG sending in Malawi.

Oornag by CCAP-gemeentelede in Lilongwe.

 

Vrydag 9 Mei

Ontmoet leiers van CCAP Nkhoma sinode. Vertrek namiddag na Nkhoma en slaap daar oor.

 

Saterdag 10 Mei

Besoek Nkhoma-stasie, mark, museum, hospitaal en ander projekte. Ontspan die namiddag.

Oornag op Nkhoma.

 

Sondag 11 Mei

Woon eredienste in en om Lilongwe by. Vertrek namiddag en besoek Malingunde KIX kleuterskool in namiddag.

Oornag op Malingunde.

 

Maandag 12 Mei

Nabetragting en ry terug na Lilongwe. Vertrek na lughawe vir terugtog 13:00. Arriveer ±21:30 in Kaapstad.

 

Grootte van toergroep: 10 lede (9 + Kobus Odendaal, toerleier).

Koste per lid: R10 000, wat reis, verblyf en etes insluit.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BRUGPASTORAAT OPLEIDING

 

Aan alle predikante wat tans of binnekort nie voltyds in ‘n gemeente is nie, maar nog die energie en die roeping het om deeltyds in gemeentes betrokke te wees – en sommer ook die pensioen aan te vul.

 

Dit is met ander woorde alle predikante wat reeds uit diens getree het of binnekort sal emeriteer of wat reeds êrens deeltyds betrokke is en in brugpastoraat geïnteresseerd is.

 

Daar is natuurlik reeds predikante wat in gemeentes aflos en tot groot seën vir baie mense is. Brugpastoraat wil ‘n volgende stap neem en die gemeente deur prosesse vergesel sodat die gemeente (op ‘n nuwe manier) die Koninkryk laat kom in ‘n bepaalde konteks

 

Die doel van Brugpastoraat is dus kortweg:

Om ‘n vakante gemeente te help om haar roeping en rol weer duidelik te verstaan

Om die gemeente te help om haar eie storie / geskiedenis / konteks / kultuur te “hoor” en te verstaan

Om die gemeente te help om die “ou hoofstuk” om te blaai en reg te maak vir die nuwe hoofstuk

Om die gemeente te help om die verandering as ‘n positiewe groei-geleentheid te beleef

Om die gemeente te help om voor te berei vir, en tot die volgende stap oor te gaan (bv beroeping)

Om die gemeente te help met die saamstel van die profiel van ‘n moontlike toekomstige predikant en te help met die Beroepingsproses.

 

Die STP wil julle graag uitnooi na ‘n vier-dag voorbereiding sessie om as Brugpredikant in gemeentes op te tree. Hierdie sessie sal by ‘n latere geleentheid met ‘n volgende drie-dag sessie opgevolg word.

 

Kontakbesonderhede:

Plek:             Communitas, Noordwal-Wes 1, Stellenbosch

Datum:         11-14 Februarie 2014

Navrae:         Pierre Goosen          021 808 9098

Adrienne Bester        021 808 3382; bestera@sun.ac.za

 

Antwoord asb voor 31 Januarie 2014 vir die eerste opleiding.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

COMMUNITAS VBO-KURSUSSE

JANUARIE EN FEBRUARIE 2014

 

VBO1 Jesus as King

 

Marius Nel

Stellenbosch, 28–30 Januarie 2014

 

Die kursus handel oor Jesus as Koning – ʼn kritiese evaluering van die belang van die werk van NT Wright vir die roeping van die kerk in die 3de millennium.

Die kursus word in Engels aangebied in samewerking met Ekklesia. Daar word gekyk na dinge soos

• Die vraag na die historiese Jesus en die belydenis van die kerk.

• Die geloof van Jesus (nuut nagedink oor wat dit beteken om te glo in Jesus).

• Hoe God koning geword het (wat is die implikasie van die hemelvaart van Jesus vir die roeping van die kerk?).

• Hoe moet ons die gesag van die Skrif verstaan (om in God se verhaal te leef)?

 

***

 

VBO2 Credo vir die lewe: Oor die betekenis van die Apostoliese geloofsbelydenis vir vandag

 

Robert Vosloo, Ernst Conradie & Nico Simpson

Stellenbosch, 4–6 Februarie 2014

 

In hierdie kursus word op die betekenis van die Apostoliese geloofsbelydenis (of Apostolicum) vir die kerk vandag gefokus. Dié geloofsbelydenis verwoord die hart van die Christelike geloof en het deur die eeue in die liturgie, kategese en lewe van gelowiges neerslag gevind. Maar wat beteken dit om vandag – ook in die lig van hedendaagse vrae – ons geloof in die woorde van die Apostolicum te bely? Hierdie kursus fokus dan spesifiek daarop om opnuut die waarde en krag van die Apostolicum te herontdek en dit met die intellektuele, kerklike en publieke uitdagings van ons dag in gesprek te bring.

 

***

 

VBO3 Peak Leadership (Gemeenskapsleiding) Deel I

 

Jannie le Roux & Peet Bester

Stellenbosch, 18 –20 Feb 2014

 

Ons is baie bevoorreg om ʼn uitstaande kursus wat vir top sakeleiers aangebied word beskikbaar te maak vir leraars. Die kursus vorm ook deel van die MBA-program by Stellenbosch Universiteit. Dit is ontwerp deur die bekende leierskapskenner, Christo Nel.

Dis ‘n uitstekende, uitgebreide kursus wat oor ses dae aangebied word (twee driedag-geleenthede), en dit werk met 12 meta-vaardighede wat by leiers gevestig moet word.

Die kursus word in 2 dele aangebied, in Engels – in samewerking met Ekklesia.

 

Die opvolggeleentheid (VBO12 PEAK ~ Deel 2) vind plaas op 15-16 April 2014.

 

***

 

VBO4 Christelike Geloof en Wetenskap: Die hele prentjie

 

Stellenbosch, 18–20 Februarie 2014

Prof Louis Jonker (US Teologie, Dept. Ou Testament)

 

Sommige het dalk gesê dat “geloof” met die hart te make het, terwyl “wetenskap” met die kop te doene het.

• Geloof veronderstel glo; wetenskap veronderstel dink.

• Geloof is om vas te hou aan dinge wat ons nie kan bewys nie; wetenskap is volledig daarop uit om dinge te bewys.

• Geloof het te make met dinge wat ons dikwels nie kan waarneem nie; wetenskap wil deur middel van noukeurige en meetbare waarneming kennis bekom en teorieë formuleer.

• Geloof het te make met oortuigings; wetenskap probeer feite vasstel.

Geen wonder dat mense oor geloof en wetenskap in mekaar se hare is nie!

Kom luister en gesels saam oor bogenoemde en verwante sake.

 

***

 

VBO5 Nuwe leiers vir nuwe werklikhede: Hoe leierskap in ʼn missionale konteks en midde-in die nuwe werklikhede van ons tyd ʼn verskil kan maak

 

Stellenbosch, 25–27 Februarie 2014

Nelus Niemandt

 

Hierdie kursus is bedoel vir mense wat die belange van hulle gemeente of die Christelike kerk op die hart dra en probeer sin maak van die uitdagings wat veranderende tye aan die kerk stel.

 

Dit handel oor die soort leierskap wat nodig is om dié uitdagings die hoof te bied. Dit word aangebied vanuit die oortuiging dat die manier waarop die kerk oor leierskap dink en natuurlik die leierskap wat gegee word, van deurslaggewende belang is. In hierdie kursus word gefokus op die nuwe verstaan van missionale kerkwees wat by die Wêreldraad van Kerke in 2013 aan die lig gekom het, en op nuwe insigte oor leierskap wat gemeentes kan help om beter aan te sluit by dit wat God reeds aan die doen is. Aandag sal gegee word aan o.a. Die nuwe beleidsdokument van die Wêreldraad van Kerke (2013): “Together towards life: Mission and Evangelism in changing contexts”; Wat ʼn missionale kerk is en hoe die kerk deelneem aan die missionêre beweging van die Drie-enige God en nog meer temas.

 

Kontak Wilma by 021 808 3624 vir meer inligting.

Inskrywingsvorms by NUUT op www.kaapkerk.co.za beskikbaar.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BYBELSKOOL

DIE EVANGELIE VOLGENS MATTEUS

 

Ek het gedog die evangelie volgens Johannes is my gunsteling evangelie, nadat ek nou al drie van die evangelies in die Bybelskool behandel het. Ek wonder egter of die evangelie volgens Matteus nie dié gunsteling plek by my gaan inneem nie! Hy beklemtoon net só die relevante kwessies vir ons tyd, bring só ‘n balans tussen die belang van Jesus se woorde en sy dade dat ek soos die vroeë kerkvaders dink, dié gaan my evangelie wees!

 

Kom saam met my op ‘n reis hierdie eerste kwartaal deur die evangelie volgens Matteus. Registreer by www.bybelskool.com en ontvang 29 bydraes oor die ses weke vanaf 16 Januarie wat jou diep in die boek se boodskap sal inlei. Dit is gratis.

 

Eerste byeenkoms 22 Januarie om 18:00 in die konsistorie van die Somerstrand-kerkgebou.

 

Chris van Wyk

acv.vanwyk@gmail.com

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE HEIDEKOPPIE

THE WAY OF THE MASTER

 

‘n Basiese evangelisasiekursus oor agt weke.

 

Het jy ‘n hart vir verlore mense? Hierdie is ‘n eenvoudige, baie praktiese evangelisasiekursus om jou te help om die evangelie met ander te deel.

 

Datums: Donderdagaande: 6 Februarie tot 27 Maart

Tyd: 19:00 – 21:00

Plek: Heidekoppie, Die Gemeente met oop Deure, Hoek van Protea- en Stasieweg, Proteahoogte, Brackenfell

Koste: R50 vir handleiding

 

Navrae: Ds Francois Preiss by 076 595 2857

 

Inskrywings: Hannelie Human

E-pos: hannelie@jesus-in-aksie.co.za

Tel 021 982 7239

Sel 083 256 7750

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BYBEL-MEDIA

JOU BEDIENINGSVENNOOT VIR 2014

 

Nuusbrief 1/2014

 

Lees in Kerkbode van 17 Januarie

 

2014: die jaar van die jeug

In kerklike kringe is 2014 in verskeie opsigte die jaar van die jeug en die onderwys. In Maart begin #Imagine, ʼn verbeeldingryke veldtog in die NG Kerkfamilie en wyer om jongmense met die evangelie te bereik.

 

Nasionale kerkleiers het gevra dat kerke vanjaar ʼn besondere fokus plaas op onderwys en die Algemene Sinode het verlede jaar jeug en onderwys uitgesonder as as een van die prioriteite waaraan die kerk aandag moet skenk. Op gemeentevlak woel dit ook op dié terrein.

 

Lees ook:

 

•        Oorwerkte dominees is soos slimfone waarop daar te veel apps oop is.

•        So het Madiba se pad met dié van die NG Kerk gekruis.

•        Belhar: Gemeentes moet in 2014 besluit.

•        Dié boek het my lewe getransformeer.

 

 

In die Februarie-uitgawe van LiG:

 

•        ROMANZ – oor romanse … en die huwelik

•        Daar ís lewe na egskeiding

•        Die dolle diepte van kalwerliefde

•        Kweek ‘n goeie kompeteerder

•        Om jou vyand te versorg …

 

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

•        Skakel 0860 26 33 42 óf 021 873 0822

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

 

Beste wense uit Wellington vir 2014.

 

Hans Steyn

Departement Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE KRAAIFONTEIN

VAKATURE: MUSIEKLEIER

 

Gemeenteprofiel:

Ons is ‘n klein gemeente in ‘n ouer deel van die noordelike voorstede. Ons lidmate kom uit ‘n verskeidenheid agtergronde.

 

Ons maak tans van beide ons mooi pyporrel, asook ander instrumente gebruik in ons erediens en sing uit die Liedboek, asook moderne liedere.

 

Pligte:

Die aansoeker moet in staat en gewillig wees om:

die pyporrel te bespeel,

behulpsaam te wees met alternatiewe musiekbegeleiding,

‘n informele orkes en

koorgroep.

 

Aanbevelings: Dit sal ‘n aanbeveling wees as die aansoeker beskikbaar is vir huwelike, begrafnisse en ander gemeentefunksies.

 

Salaris: Onderhandelbaar

 

Sluitingsdatum: 7 Februarie 2014

 

Navrae:

Elna van Schalkwyk, 021 988 7290

 

Aansoeke:

Stuur ‘n kort CV na: Posbus 13, Kraaifontein 7570 of ngk.kraaifontein@vodamail.co.za.

 

Die Kerkraad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

—————————————————-

NG MOEDERGEMEENTE BELLVILLE

VAKATURE: DEELTYDSE VASTE TERMYNPOS

 

•        ‘n Leraar van om en by 60/65 jaar om te help met besoeke, preke en Bybelstudies.

 

•        ‘n Leraar wat reeds ge-emeriteer het.

 

•        Aanstelling vir periode van 1 Maart 2014 – 28 Februarie 2015. Die eerste drie maande ‘n proeftydperk. Aanstelling mag verleng word.

 

•        ‘n Diensaanbod sal onderhandel word.

 

•        Die Kerkraad mag kandidate nooi vir preekbeurt(e).

 

•        Die Kerkraad behou die reg voor om geen aanstelling te maak nie, indien nodig.

 

•        Aansoeke met twee referente van laaste twee gemeentes moet ons asseblief bereik voor of op 31 Januarie 2014 om 12:00.

 

E-pos: ngbelmdr@absamail.co.za

 

Posadres: Pastoriestraat 6, Bellville 7532

 

Leraar: Dr WJ Bergh

021 913 8150/082 420 7660

 

Skriba:

Maandae, Woensdae, Vrydae 09:00 – 12:00 en Donderdae 16:00 – 19:00

Tel: 021 948 3550 (kantoor)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG KERK OORNAGHUIS

HALFDAG ONTVANGSKLERK / SEKRETARESSE

 

Vereistes: Vroulik/Geen Afhanklikes/Ouderdomsgroep tussen 30 – 55 jaar/Eie vervoer.

 

Take: Neem van telefoniese/aanlyn-besprekings. Ontvang van gaste. Kontrolering van besprekingsregister. Algemene kantoor- en tikwerk. Toesig oor algehele skoonmaak en netheid van die Oornaghuis, Bo-Lincolnstraat 80, Hoheizen, Bellville (soos nodig).

 

Verlangde vaardighede: Moet selfstandig, verantwoordelik en probleem-oplossend kan dink en werk. Rekenaarvaardigheid ‘n aanbeveling. Goeie menseverhoudinge handhaaf. Goeie telefoon-etiket gebruik. Vlot tweetalig wees. Moet met geld kan werk. Moet soms onder druk kan werk.

 

Ondervinding: Minstens vyf jaar administratiewe ondervinding (géén kansvatters, asb.)

 

Werksure:  Dis ‘n halfdagpos wat meestal middagskofte behels en afgewissel word met vier, soms meer, oggendskofte per maand. Daar sal ook van die ontvangsklerk verwag word om per geleentheid in die Oornaghuis te oornag wanneer aflos met verlof is.

 

Stuur volledige CV na:

Faks: 021 913 3736 of

E-pos: oornaghuis@telkomsa.net

 

Sluitingsdatum: Vrydag 31 Januarie 2014.

 

Did you like this? Share it:

Bulletin vir Sondag 19 Januarie 2014

NG KERK WELGEMOED
Bly gewortel in Christus

19 Januarie 2014
07:30    Ds. Heerden van Niekerk
09:00    Ds. Nelis van Rensburg
Deuroffer:  Alimentasie
Tee na afloop van diens in voorportaal en roomys op gras by hoofingang
Inskrywing van katkisante na erediens op gras by hoofingang
17:30    Ouers van gr. 7-9’s, saal
18:30    Ds. Heerden van Niekerk, Week van Gebed, kerk
18:45    Toerusting:  Ouers van gr. 7’s, kapel

Maandag, 20 Januarie
19:00    Ds. Nelis van Rensburg, Week van gebed, kerk

Dinsdag, 21 Januarie
Geen    Seniorbybelstudie (agv Week v gebed)
09:30    Vrouebybelstudie, kapel
17:30    Liturgiese werkgroep
18:30    Musiekbediening
19:00    Di. Heerden en Nelis, Week van gebed, kerk

Woensdag, 22 Januarie
19:00   Toerusting kerkraad en dienswerkers

Donderdag, 23 Januarie
09:30   Bybelstudie Vroue, Dias 2
19:00   Toerusting kerkraad en dienswerkers

Sondag, 26 Januarie
07:30   Ds. Nelis van Rensburg
09:00   Ds. Heerden van Niekerk
Deuroffer:  Sinodale bydraes
Bevestiging van kerkraad
18:30   Toerusting
18:30   Toerusting:  Ouers van gr. 1’s, kapel
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30 in saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. r) klas langs galery (bo kapel)
(Gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Kategese-Inskrywings 2014
vanoggend na afloop van erediens – op grasperk by hoofingang
Een van die belangrikste dae vir die gemeente is die dag van inskrywings. Ons is altyd baie opgewonde om almal weer te sien en die nuwe gesiggies te verwelkom. Ons nooi graag almal om vanoggend na afloop van die erediens u kind(ers) by ons gemeente se kinder- en tienerbediening in te skryf. Met hierdie inskrywings maak ons seker dat ons al die inligting het, sodat ons met jou in kontak kan bly gedurende die jaar. Maak asb. seker dat u kinders  ingeskryf is. Ons gee ook pakkies uit en ons versoek dat u ‘n R100-bydrae (indien moontlik) tot ons bediening maak. Inskrywings geskied direk na die oggenddiens op die grasperk by die hoofingang. Kinders vanaf graad R tot graad 11 word ingeskryf.  Kontakpersoon: Dawfré  Theron 082 899 3959 / dawfre.theron@gmail.com

NUWE INTREKKERS
Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit. Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld sodat ons u kontakinligting kan kry. Ons sal dan kom kuier en verdere reëlings met u tref.

40 Dae met Jesus: Jesus maak ons heel
Van 9 Februarie tot 16 Maart 2014 het ons weer ‘n 40 Dae-veldtog. Hierdie keer is die tema: Jesus maak ons heel. Ons voorsien dat hierdie reeks kleingroepbyeenkomste en eredienste vir baie mense groot betekenis gaan hê. Almal moet asb. vooraf inskryf. Jy kan net ‘n  inskrywingsvorm invul en dit in die kerk se voorportaal of by die kerkkantoor inlewer. Jy kan ook elektronies op ons webblad inskryf. Ons gaan ook ‘n hele aantal uitreik-aksies onderneem.  Die groepleiers van die eerste veldtog sal hulle vorige groeplede kontak met die oog op inskrywings. Jy kan by ‘n nuwe groep aansluit as jy wil. Dui jou voorkeur op jou inskrywingsvorm aan.  Kom ons werf ook ‘n klomp nuwe deelnemers. Ons wil ook hierdie keer spesifiek ons jonger naskoolse generasie en jong ouers betrek. Nooi asseblief so ver jy gaan mense na die veldtog. Hulle hoef nie lidmate te wees nie. Die reeks duur net 6 weke. Daar is nog brosjures by die toonbank of kantoor beskikbaar indien jy die inligting met vriende of kennisse wil deel. Ons sien daarna uit om jou inskrywing te ontvang.

40 Dae-Gebedsaksie
Ons gebedsaksie met die oog op die 40 Dae-veldtog hervat weer hierdie week. Daar is ‘n vormpie in die bulletin waarin  jy jou kontakbesonderhede kan neerskryf en inlewer by die toonbank in die voorportaal indien jy jou wil verbind om by ‘n aantal van die geleenthede  te kom saam bid.  Die gebedstye is as volg: Maandag en Dinsdag om 18:30 en Dinsdag en Donderdag om 6:30 in die kapel. Die gebedstyd duur slegs ‘n halfuur. Almal word in elk geval uitgenooi om te enige tyd te kom saam bid.   Aletta van Rensburg is na afoop van die erediens in die kapel beskikbaar indien jy met haar ‘n reëling wil tref oor jou betrokkenheid.

WEEK VAN GEBED
Ons begin vanaand met ons Week van Gebed. Dit behels ‘n kort reeks oor drie aande aan die hand van ons jaartema, naamlik Bly gewortel in Christus. Die tema mag nie net ‘n mooi embleem teen die kerk se muur wees nie – dit moet in ons harte, gemeente-aktiwiteite en getuienis na buite gestalte kry. Kom ons dink nuut en kreatief hieroor. Ons gaan ook erns maak met gebed. Hier is die program – sien u daar!
Sondagaand 19 Jan in Kerkgebou, 18:30  – Tema: In Christus  –  Liturg: Ds. Heerden
Maandagaand 20 Jan, 19:00  –  Tema: In die gemeente  –  Liturg: Ds. Nelis
Dinsdagaand 21 Jan, 19:00  –  Tema: In die wêreld  –  Liturg: Di. Heerden en Nelis gesamentlik

TIENDEMAAND
Ons tiendemaand-insameling het gevorder tot baie naby aan die mikpunt van R1 275 000.  R 1 269 257,50 is reeds ingesamel. Dit verteenwoordig 52% besoekpunte se bydraes. Ons is diep dankbaar vir die blymoedige dankbaarheid en doelgerigte erns waarmee gemeentelede reg van die begin af die tiendemaand-insameling benader het. Dit was ‘n vreugde om in die kerkkantoor te beleef hoe u u dankoffers op verskillende maniere met spontane oorgawe vir die Here gee. Ons sal volgende Sondag ‘n gepaste moment van dank en toewyding in die erediens inruim – en daarmee ons tiendemaand-insameling afsluit.  Alles kom tog van U af en ons gee aan U wat ons van U gekry het – 1 Kronieke 29:14

OPLEIDING KERKRAAD EN DIENSWERKERS
Ons herinner u aan die toerustingsgeleentheid vir die kerkraad en dienswerkers op 22 en 23 Januarie om 19:00 in die saal.  Elke kerkraadslid en dienswerker het reeds ‘n skrywe met al die inligting ontvang. Laat weet die kerkkantoor asseblief indien u nie teenwoordig kan wees nie.

DAWFRé THERON
Ons sê baie welkom aan Dawfré Theron wat by ons gemeente inskakel vir die duur van 2014. Hy is ‘n finalejaar-teologiestudent wat sy verpligte gemeentejaar vanjaar by Welgemoed doen. Die Kerkraad het egter ook met hom ‘n diensooreenkoms aangegaan vir die jaar. Hy gaan ons help met ons tienerbediening en kommunikasiebestuur. Ons bid vir Dawfré sterkte toe en vertrou dat die jaar vir hom baie verrykend sal wees.

SALOMé-BYBELSTUDIE
Persone word benodig wat op ‘n Dinsdagaand om 20:30 dames van die Salomé- Bybelstudiegroep vanaf die kerk na hulle huise kan vervoer. Kontak Mariana Gerber 082 785 8386.

VERJAARDAE VAN DIE WEEK
19        Joshua Cilliers, Juan Crouse, Johan Greeff, Aletta Kotzé, Elsa Lombard, Denise Nieuwoudt, Hettie van Zyl, Christo Vermeulen, Wilna Vorster
20        Petrusa de Koker, Elma Erasmus, Philna vd Merwe, Albert vd Westhuijzen (jnr)
21        Leán Basson, Janco Bester, Johanna Joubert, Neal Malan, Daneel Smuts, Lisbé v Wyk, Sally Visser
22        René Theron, Albert van der Westhuijzen (snr)
23        Johan Coetzee, Mimi du Toit, Christa Grobler, John Hopley, Jana en Le Roux Strydom
24        Schalk Albertyn, Christopher Claassens, Joos Engelbrecht, Annelie Fourie, Karl Hofmeyr
25        Lochner Eksteen, Jan Pepler, Nico Rossouw, Emma Wiehman

OUERS VAN GRAAD 7-9’S:   MUFFIN-AAND
Ons nooi al die ouers van ons graad 7-9-katkisante om vanaand om 17:30 die tienerbyeenkoms in die saal by te woon. Ons begin om 17:30 en  kuier dan ‘n paar minute saam. Ons byeenkoms sal nie later as 18:45 klaarmaak nie. Ouers wat nog nie vanoggend u kind kon registreer vir die jaar se kategese nie, kan ook vanaand by die aandbyeekoms die registrasie doen.

OUERS VAN GRAAD 7’s
Alle ouers van graad 7’s kom vanaand 18:45 (na afloop van die tienerbyeenkoms) in die saal byeen vir ‘n gesprek met die bedieningsleiers. Hierdie byeenkoms is baie belangrik en bepalend vir die effektiwiteit van die bediening aan u kind.

JONG WERKENDES
Alle jong ongetroude werkendes, studente of enige ander jong naskoolse lidmate word genooi om in te skakel by ons Twintigsgroep. Ouers word gevra om hulle kinders wat in hierdie ouderdomsgroep val, aan te moedig om in te skakel. Dawfré Theron gaan leiding neem met die groep. Hulle gaan ook inskakel by die 40 Dae-veldtog. Hulle kom byeen op Dinsdag 28 Januarie om 20:00 in die sitkamer by die kerk.  Verdere plekke van byeenkoms sal daarna weer aangekondig word.  Kontak Dawfré by 082 899 3959 of kerkkantoor 0219132320.

DOOPKURSUS
Alle voornemende doopouers moet voortaan ‘n dooptoerusting bywoon. Ons volgende kursus begin op 2 Februarie.  Dit strek oor drie Sondagaande. U kan die kerkkantoor kontak om in te skryf.

LEES- EN SKRYFKLASSE
Ons bied geleentheid vir ongeletterde huiswerkers om hul lees- en skryfvaardighede te verbeter.   Weekliks op Dinsdae om 15:00 , Goewerneurstraat 32.  Kontak Susan van Lill by 0219134348.

BIBLIOTEEK
Op die eerste vloer van ons kerkgebou – in die sitkamer – is verlede jaar ‘n bibliotekie met geestelike en ander verrykende boeke, vir gebruik deur gemeentelede, ingerig.  Maar daar kom maar min besoekers vir lekker sit en lees en rondblaai, naslaan en boeke uitneem.  Ons nooi julle weer om minstens te kom kyk watter skatte daar te vind is.  Daar is geen ‘toesig’ nie.  Ons vertrou julle mos!  Gaan gerus wanneer ook al jy by die kerkgebou kom, wat daar te lese is.  Skryf net jou naam in die register wat voorsien word indien jy ‘n boek uitneem.  WELKOM!!  Kom word gestimuleer en geïnspireer.

NGK BELLVILLE-WES BIED GHOLFDAG AAN
Kom geniet ‘n dag van gholf saam met vriende in ‘n vriendskaplike kompetisie met pryse en verversings aan die einde van die dag.  Persone sonder ‘n voorgee speel met ‘n maksimum voorgee van 24.  7 Februarie om Bellville-baan om 11:30 teen R1200 per 4-bal.  Navrae en besprekings by Suranelle Laubscher by 0219482402 of navrae@bellvillewes.ng.org.za

 

GEBEDSBEDIENING
Ps. 140:7   “Ek sê vir die Here:  U is my God.  Here, luister tog na my smeekgebed.”

Diensbeurt:  Barbara Buchhorn, 0219131366 / Groep:  Rita Schutte, 0219135577

Ons bid vir die volgende persone en sake:
Betsie Louw het ‘n operasie ondergaan (Compagne 3, 0219138266).
Isabel Pienaar het ‘n heupoperasie ondergaan (Oude Westhof A/O 70, 0219135500).
Susan Pienaar is in die hospitaal (De Vijgen 9, 0827857425).
Maryna Lombard sterk aan na ‘n val en heupoperasie (Welgemoed Greens  43, 0219130350).
Laura Müller se moeder is oorlede (VdMerwe 31, 0219133057).
Hendrie van Zyl se broer is oorlede (Welgemoed Greens 33, 0219131888).
Lauretha Erlank het ‘n knievervanging ondergaan (Zevenwacht Village 63, 0219033005)
Deuroffer: Alimentasie
Toerustingsgeleentheid van kerkraad en dienswerkers hierdie week
Musiekbediening
Alle persone wat betrokke is by die opleiding van ons jeug
Dat ons, as inwoners van Suid-Afrika, die voorbeeld van Jesus sal uitstraal
Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het, en diégene wat ernstig siek is, wat tuis aansterk na operasies en ook vir hulle wat tans finansieel baie swaar kry.

GEBEDSVERSOEKE UIT DIE MODERATUUR

Liewe Vriende,

2014 is met ons. Ons is almal ietwat gespanne oor wat in hierdie pragtige land op ons wag. Tog is daar in my eie gemoed, meer as ander jare, `n opgewonde verwagting oor die moontlikhede wat daar in ons land opgesluit lê, veral wanneer ons wag en ons oopstel om dit onder die leiding van die Drie-Enige God te ontsluit.  Selfs al lyk dit of sommige van die items bly herhaal, vra ons asseblief julle voorbidding vir die volgende sake:   Vir goddelike wysheid en aanvoeling;  vir energie en passie;  bid regtig vir ons leraars… dat hulle gefokus sal bly soos die Onse Vader ons leer, en van die bose en versoekings bewaar word;  bid vir die groot projekte waarmee ons besig is;  die herstrukturering van ons sinodale sisteem, kohesie en spanwerk binne die sisteem;  die ontwikkeling by De Hoop – die kerkgebou en erwe buite Oudtshoorn wat ons gekoop het;  ons Hoop- en Versoeningstrust;  bid dat die NG Kerk `n versoeningsrol in die land sal bly speel;  dat ons die seer van mense regtig sal aanvoel en aanspreek;  bid vir ons jongmense en ons bejaardes.  Bid dat ons almal laag en in die grootste moontlike afhanklikheid voor God sal bly buig.  Dankie! Ons maak regtig staat op julle gebede.

Groete in Christus
Braam Hanekom
nms. die Moderatuur

 

Did you like this? Share it: