sgunter

e.Kerkbode

e.kerkbode

Volg hierdie skakel om die nuusbrief eerder op die internet te lees.

 

Did you like this? Share it:

Welgenoot 18 September 2016

welgenooit-vir-18-september-2016

welgenoot fin

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 16 September 2016

VrydagNuus

Lees deur internet, klik hier >>

 

Did you like this? Share it:

Nuus uit Kokstad

Begrafnis Silevu 2016.

 2016-09-03-16-19-38 2016-09-11-12-23-00 umvangeli-silevu

Evangelis Phillip Nkathazo Silevu is op 22 Maart 1922 op Kokstad gebore. Hy kom tot bekering tydens my Pa se bediening by Rietvlei in 1955, en ontvang die roeping om voltyds vir die Here te gaan werk. In 1959 is hy na Decoligny om as evangelis opgelei te word. In 1962 word hy na Kirkwood beroep en werk vir jare daar op die plase as evangelis. Daar leer hy om Afrikaans goed te kan praat.

In 1975, die jaar toe ekself matriek op Mthatha geskryf het, word hy na Kokstad beroep en werk daar as evangelis tot sy aftrede in 1987. Na sy aftrede bly hy aan in die huis by ons kerk op Kokstad en sit sy werk voort as “evangelis” van Kokstad en al die gemeentes in ons ring. Sy motto was dat indien jy vir die Here werk jy slegs aftree wanneer jy 6vt onder die grond lê. En, het hy altyd gesê: “Umfudisi, ons as leraars en evangeliste is nie konings nie, maar diensknegte van die Here”. En dit het hy waarlik uitgeleef tot en met sy dood op 23 Augustus 2016. Sy liefde vir God en vir sy gemeente, sal my altyd by bly.

Tata Silevu was `ʼn gesiene man en leier in sy gemeenskap. Daarvan het sy groot begrafnis getuig. Hy was baie lief vir sport en is gereeld langs die sokkervelde gesien. Hy was lief vir die grond en het altyd `ʼn paar beeste aangehou. Hy het die mense aangemoedig om grond te bewerk en reg te boer. Hy het `ʼn lewende belangstelling in die politiek gehad en tot op sy einde gereeld gaan stem. Wat ek egter so van hom waardeer het, is dat hy in alles die Koninkryk van God eerste gestel het, en dat die verkondiging van die Evangelie altyd vir hom die belangrikste ding in sy lewe was.

Ekself het my bediening op Isilimela sendingstasie in 1983 begin. Ek was baie gelukkig daar aan die Wildekus en het gedink dat ek my bediening in die pragtige Pondoland sou deurbring. Die Here het egter ander planne met my lewe gehad en tata Silevu was hiertoe instrument in die hand van die Here. In 1992 beroep hy (en die kerkraad darem ook) my na Kokstad. Ek bedank die beroep en hul beroep Willie Stadler van Canzibe na Kokstad. Hy bedank ook die beroep en in 1993 word ek weer na Kokstad beroep. Ek word duidelik gelei om die beroep aan te neem, en vandag is ek steeds op Kokstad. Dit was `ʼn groot voorreg om al die jare saam met tata Silevu te kon werk by Kokstad, en ook al die ander gemeentes in ons ring. Hy was my geestelike vader en mentor en ek sal hom baie mis.

Sy lewe lank was hy `ʼn sterk en gesonde man en het op 92 jarige ouderdom nog gereeld gepreek en begrafnisse gehou. Die laaste maande van sy lewe het hy egter vinnig verswak en blind geraak. Dit was `ʼn voorreg om gereeld by sy siekbed te kon kom. Sy verstand was nog helder en hy kon vir jou enige teks uit die Bybel aanhaal of presies vertel wat op `ʼn sinode 30 jaar gelede besluit is. Met my laaste besoek aan hom was hy al baie swak. Met `ʼn bewende vinger het hy op sy bors gedruk en toe na bo gewys: “Ek wil huis toe gaan, umfundisi”, was sy laaste woorde wat ek kon uitmaak.

Op sy begrafnisbrief word 2Tim4:7 aangehaal:” Ek het die goeie wedloop afgelê; ek het die wenstreep bereik; ek het die geloof end-uit volgehou”. Deleste op besoek aan mama Silevu `ʼn week na die begrafnis. Dit is die gebruik by die Xhosa mense dat die weduwee vir ongeveer `ʼn jaar na haar man se dood in rou is. Vir ten minste `ʼn maand na sy dood sit sy so op `ʼn matras in die huis. Daar is altyd mense by haar wat haar bystaan in die rou proses. Dan moet sy nog vir die res van die tyd die rouklere dra en `ʼn baie stil lewe lei.

Vriendelike groete.

Christo en Deleste Wooding.

Kokstad VGK

 

 

Did you like this? Share it:

e.Kerkbode

Volg hierdie skakel om die nuusbrief eerder op die internet te lees.

e.kerkbode

 

 

 

Did you like this? Share it:

2017 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal