sgunter

VrydagNuus 28 Maart 2014

28 MAART 2014

 

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Landbou / Grond Konferensie

‘n Waagmoedige konferensie oor Landbou, Grondhervorming en Eiendomsreg is vandeesweek op Stellenbosch deur die Fakulteit Teologie aangebied. ‘n Baie, baie diep en emosionele saak. Vanuit verskillende kontekste, kulture en spirituele agtergronde verskillend en somtyds presies teenoorgesteld gesien, verstaan, benader en bepleit. Die uiteenlopende kundigheid het beïndruk. Hoe meet ‘n mens die sukses daarvan? Dat ons na mekaar bly luister, toelaat om blootgestel te word en oop bly vir nuwe oortuigings.

 

 

S

INODALE NUUS

1. #Imagine

1.1 This is a Movement!

Enkele opmerkings na #Imagine: “bigger than I ever thought it could be”, “van deurslaggewende belang”, “het my ongelooflik bemoedig en inspireer vir die pad vorentoe”, “this is not an event, this is a movement”. Klik hier vir foto’s van die naweek se gebeure en lees gerus Guillaume Smit se insiggewende indrukke onderaan. Ons is saam met Gielie en sy span baie dankbaar – Red.

 

1.2 BELANGRIK: Gemeentes se Ondersteuning gevra

Soveel genade, soveel welwillendheid, soveel potensiaal … meer as wat ’n mens kan droom en dink. Hierdie kan een van die grootste geskenke aan die kerk wees: 6000 toegewyde tieners. Tuis gemeentes se ondersteuning van hierdie nuwe generasie is nou van die grootste belang. Gemeentes word ernstig versoek om verder te lees. Klik hier.

 

2. NG Kerkfamilie oor Nasionale Verkiesing

Die moderators van die vier kerke van die NG Kerkfamilie het ‘n pastorale brief beskikbaar gestel vir gebruik in ons kerkverband. Die fokus van die brief is gebed met die oog op die verkiesing. Kom ons wees in die tyd wat voorlê, getrou in ons voorbidding hiervoor. Lees dit hier op www.kaapkerk.co.za en gee dit asseblief aan lidmate deur.

 

3. ASM steun Madonsela

Die NGK Algemene Sinode Moderamen het verlede week in ‘n verklaring steun aan adv Thuli Madonsela, die Openbare Beskermer, toegesê. ‘n Beroep is terselfdertyd op alle geloofsgemeenskappe gedoen om haar te ondersteun in woord en daad. Klik hier vir die volledige verklaring. (Sien ook verder onder Algemene Nuus en Inligting).

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. Personeelnuus uit Stellenbosch

Communitas / Ekklesia / Fakulteit Teologie sê tot siens aan Zillah Botha, wat aan die einde van Maart aftree. Ons sal Zillah altyd onthou vir haar immer vriendelike teenwoordigheid, behulpsaamheid, omgee, belangstelling in ander en goeie raad by Ontvangs en die Boekwinkel, laat weet hulle. Só baie mense se pad het die afgelope ses jaar juis híér met hare gekruis. Klik hier om meer te lees. Net die beste vorentoe, Zillah – Red.

 

2. Meer Kerkleiers Steun Openbare Beskermer

 • Die Anglikaanse Aartsbiskop van Kaapstad, Thabo Makgoba, het ook ernstige steun uitgespreek vir die werk wat die Openbare Beskermer, adv Thuli Madonsela, doen. Hy trek ‘n verband tussen Nkandla, haar verslag en die morele verval van ons land. Belangstellendes kan sy artikel in The Sunday Independent hier lees.
 • Nico Koopman, dekaan van die US Fakulteit Teologie, bedink op sy beurt die bydrae van gesonde godsdiens in ons samelewing. Lees sy artikel in Die Burger hier.

 

3. Vir voorbidding: Nuus uit die Algemene Sinode

Kobus en Marti Gerber se dogter Cari is tuis na hospitalisasie weens ‘n anafilaktiese skokreaksie op antibiotika. Na ‘n hartstilstand – en die gepaardgaande ondenkbare erge trauma – en ventilatorpype in die intensiewesorgeenheid kon sy oorgeplaas word na ‘n gewone saal. (Kobus is die Algemene Sekretaris van die NGK Algemene Sinode). Spoedige beterskap toegewens! – Red.

 

4. Stel Kerkbode bekend in Gemeente

Gemeentes se kommunikasiebeamptes, skribas of mediaspan kan gerus oorweeg om by www.kerkbode.co.za ‘n skyfie met inligting oor die jongste Kerkbode af te laai. Gebruik dit in ’n PowerPoint of in gedrukte afkondigings om lidmate se aandag op dié amptelike nuusblad van die NG Kerk te vestig: http://www.kerkbode.co.za/external/KBskyfie.jpg.

 

5. Beplanning

Volgende week, met die skoolvakansie, verskyn daar geen VrydagNuus nie. Die volgende uitgawe is dié van 11 April. Hou dit ingedagte in die gemeente se beplanning, asseblief.

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

1. NG Gemeente Sonstraal: Ontmoetings

Het jy al gewens jy kon met van die Bybelmense gesels? Dalk, hier in die Lydenstyd, ’n bietjie gesels met Petrus oor hoekom hy Jesus verloën het, of met Judas, oor hoekom hy verraad gepleeg het? Sonstraal bied van 13-16 April ’n reeks opvoerings aan waarin mense soos ons, mense wat sukkel met werksdruk, of huweliksprobleme, of twyfelvrae, of misdaad, gesels met die mense om Jesus … Lees onderaan meer.

 

2. NG Gemeente Parow-Panorama: Gesinsdiens met Jan de Wet

Op Sondag 13 April lei die bekende Jan de Wet om 09:00 die gesinsdiens by Parow-Panorama (Rembrandtsingel, Panorama). Almal is baie welkom om die erediens by te woon – nooi gerus familie, vriende en bure om ook na die boodskap te kom luister. Na afloop van die diens sal tee/koffie in die kerksaal geniet word. Navrae: 021 930 3100.

 

3. NG Gemeente Die Strand: Gebedskonferensie met Dick Eastman

‘n Gebedskonferensie met Dick Eastman as hoofspreker, bekend vir sy boek The Hour that changes the World en president van “Every Home for Christ”, vind van Vrydag 15 tot Sondag 17 Augustus in Die Strand plaas. Tanner Peake tree ook as spreker op en Julie Meyer, aanbiddingsleier by die Internasionale Huis van Gebed in Kansas City, gaan voor met die aanbiddingsessies. Lig belangstellendes asb hieroor in; meer inligting en inskrywingsvorms sal later beskikbaar gestel word. Kontakpersoon: Riana Vosloo by 081 271 2333.

 

 

E

KOLOGIE

DRESS, die Darling Recycling Swop Shop, is ‘n plaaslike eko-projek wat in vennootskap met die VGKSA bedryf word. David Botha, predikant van die VGK Gemeente Darling, is die inisieerder van die projek. Met die volhoubare opruiming van die plaaslike omgewing wil hulle ‘n kultuur en gees van gemeenskapsbetrokkenheid en omgee vestig. Kyk gerus by www.dress.org.za – dit is dalk net die inspirasie wat ander gemeentes of organisasies nodig het om groen(er) te raak!

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Gemeente Bellville-Uitsig: Markdag

‘n Eerste vir Bellville-Uitsig (Mountainviewrylaan 17, Ridgeworth) is ‘n markdag op Saterdag 12 April van 09:00-16:00. Verskeie stalletjies met handgemaakte items, asook internasionale en plaaslike kosstalletjies. Ou gunstelinge soos basaarpoeding, pannekoeke en vetkoeke saam met disse van Portugal, Indië, Peru, Griekeland, Mexiko, Italië, Argentinië, Amerika en Engeland. Kuier lekker terwyl die kinders in ‘n kindervriendelike omgewing versorg word of deelneem aan kindervermaak. Kontak die kerkkantoor by 021 919 4220 en teken nou reeds die datum aan!

 

2. Badisa: Rogelim Monte Rosa Tehuis hou Basaar!

Monte Rosa Tehuis vir Bejaardes (Faurestraat 5, Tuine) nooi almal om hulle te ondersteun met hulle basaar op Saterdag 29 Maart van 08:00-13:00. Benewens heerlike basaar-eetgoed en tradisionele gunstelinge, bied hulle ook ‘n teetuin, restaurant, boeke, handwerk, vrugte en groente en meer! Kontak Clive van Zyl 021 423 8173 – donasies en skenkings welkom!

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

 

Ten Slotte

Sommer vir ‘n verandering iets heel anders – kom ons lag ‘n slag!

Twee nonne doen inkopies by die supermark. Toe hulle by die koelkas met bier verbystap, steek die een vas en sê: “Sjoe, sal ’n lekker koue bier nie goed afgaan op ’n warm someraand nie?”

“Inderdaad,” antwoord die ander suster, “maar ek voel nie gemaklik om die bier te koop nie. Daar gaan ’n fiasko by die betaalpunt wees as twee nonne bier koop!”

“Toemaar, ek het ’n plan,” sê die eerste non. “Vat vir ons ’n ses-pak”

Die kassier is toe ietwat verbaas toe die twee nonne by hom kom met die ses-pak, maar die een suster is reg vir hom: “Ons gebruik die bier om ons hare te was,” verduidelik sy. “Daar in die klooster noem ons dit Katolieke Sjampoe.”

Toe buk die kassier onder die toonbank in, haal ’n pakkie Pretzel’s uit en gooi dit ook in die sakkie.

“Die krullers is op die huis,” kondig hy aan.

(Oorgeneem uit 26 Maart se Feldmuis, nuusbrief van Namibië)

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

HOEKOM #IMAGINE DIE BELANGRIKSTE BYEENKOMS VAN HIERDIE GENERASIE IS

 

Guillaume Smit

 

Die meeste van ons wat van 21-23 Maart 2014 op die #imagine-kamp was, gloei nog van al die opwinding (met hierdie skrywe was dit immers ‘n skamele vier en twintig uur tevore): Etlike duisende jongmense en volwassenes; ‘n jeugfees wat skaars beskryf kon word met enige ander woord as awesome; tieners wat tot bekering gekom het, hulle sondes bely het, hulle bagasie voor die Here gaan neersit het; die uitdaging wat reguit en duidelik gestel is om voluit vir die Here te leef en die hoop te help herstel vir ‘n gebroke land. In terme van rigtinggewers was hierdie een van die mees suksesvolle byeenkomste in ‘n baie lang tyd.

 

Die vraag wat egter opduik, is waaraan hierdie sukses gemeet moet word. Die volhoubaarheid van jeugbyeenkomste word immers nie gemeet aan getalle (4,000 mens sing ALTYD lekkerder saam as 400), vibe (tieners is immers ALTYD excitable – veral as hulle probeer om die wêreldrekord vir Air Guitar te breek) of die aantal bekerings (met genoeg beligting, aanmoediging en praise & worship is daar ALTYD baie bekerings) wat tydens die feeste plaasgevind het nie. Hoe, dan, beantwoord mens hierdie vraag? Daar kan vier sake wees waaraan mens die sukses van #imagine kan probeer meet: teologiese begronding, missionale ingesteldheid, gemodelleerde diensbaarheid en die vestiging van ‘n proses.

 

Terloops, ek skryf vanuit ‘n observasie perspektief – ek het saamgegaan as ‘n blote groepleier vir tien seuns. Wat jy hier lees, kom dus nie met die binnekamer kennis van ‘n loodsspanlid of die aksie-ervaring van deelname aan die beplanning en implementering van die byeenkomste nie.

 

Teologies Begrond

Die persepsie bestaan dikwels dat mense op groot feeste tot bekering kom omdat die sprekers hulle met die hel manipuleer of op voorspoedteologie hamer (“as jy jou hart vir Jesus gee, gaan al jou probleme opgelos word”). Verder word die pad vorentoe aangedui as ‘n pad van oorwinning, want nou gaan alles anders wees en bekeerlinge gaan sonder enige moeite hulle geloof kan uitleef. Dit was duidelik dat die denke agter die inhoud van #imagine ‘n gans ander rigting in gedagte gehad het: Van sprekers wat kom vertel het hoe hulle lewens slegte afmetings aangeneem het ten spyte van hulle geloof, tot die Bybelse fokus dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan Jesus Christus, het dit duidelik gemaak dat ware bekering nie gebou kan word op teologiese oppervlakkighede nie. Vanuit my eie gereformeerde agtergrond kon ek die klanke van die Heidelbergse Kategismus hoor resoneer in die programinhoud: Hoe groot my sonde en ellende is; hoe ek verlos kan word; waaruit my lewe van dankbaarheid moet bestaan.

 

Vergun my ‘n klein veralgemening om hierdie punt te verduidelik: As koerswyser het #imagine daarin geslaag om grondige teologie in ‘n taal te verpak wat in die harte van ‘n verbruikersgenerasie kon vasskop en dit herfokus.

 

Missionaal Ingestel

Van harte gepraat: die somtotaal van #imagine se boodskap was om diegene wat dit bygewoon het, te fokus op God se hart vir die wêreld. Regdeur die naweek was die boodskap duidelik dat dit gaan oor God, sy besig-wees met ‘n stukkende wêreld en hoe Hy ons insluit om hierdie gebrokenheid te help herstel. Die bedoeling van ware bekering is om diensbaar te raak in God se koninkryk, om deel te word van die beweging wat die nood aanspreek, om jouself so op God te fokus dat jy nie anders kan as om aktief mee te werk aan sy sending op aarde nie. Waarskynlik is hierdie maatstaf vir sukses die een waaraan #imagine die hardste getoets moet word. As mobiliseringsbeweging sal die uitwerking van die feeste gesien word in die aantal mense wat hulle lewens inrig volgens roeping eerder as finansiële of persoonlike gewin.

 

Dit is treffend geïllustreer tydens die interaksie wat Cassie Carstens op die suidelike kamp met die tieners gehad het. Ter wille van die konteks, hy het sy sessie afgesluit deur tieners te nooi om in die groot groep te kom vertel wat hulle gehoor het die Here vir hulle sê oor hulle roeping. ‘n Meisie het na vore gekom met die getuienis dat die Here vir haar bevestig het sy moet gaan natuurbewaring swot. Waarop Cassie vir haar gevra het: “En wat gaan jy vir die Here doen daarmee?”

 

Diensbaarheid Gemodelleer

Na alle waarskynlikheid het hierdie aspek van #imagine nie die sigbaarheid verkry wat ek daaraan wil verleen nie. Tog dink ek dis ‘n noodsaaklike maatstaf, want dit demonstreer die sukses waarmee gelowiges daarin slaag om dieselfde gesindheid van ontlediging aan te kweek wat Jesus gehad het: Om jouself te stroop van statuur en posisie en gemak en amper selfvernederend rolle aan te neem wat jou ondergeskik maak aan ander ter wille van die eer van God.

 

Dit was sigbaar in die rol van die vrou wat ons kosstasie se organisasie hanteer het. Christine was haar naam; sy het seker gemaak die kinders kry hulle kos, en die kos is genoeg vir almal. Haar dagtaak is egter om ander mense se huise skoon te maak, en hier het sy haar langnaweek opgegee om te kom kosgee vir kinders. Dit was sigbaar in die prentjie van ‘n hoë-profiel kerkleier wat met ‘n swartsak in sy hand deur die kinders se tente stap en hulle papiere optel. En dit was sigbaar toe twee seuns my kom vra of hulle ‘n sessie kan mis om saam met hulle nuwe vriend te kuier. “Hy het nes ons sonder ‘n pa grootgeword, want sy pa het hom ook by sy geboorte gelos,” was die verduideliking, “en al is sy velkleur anders as ons s’n, verstaan ons mekaar.”

 

Dalk sou hierdie aspek ‘n gesprek kon word in die verdere uitrol van die #imagine beweging: slaag ons daarin om ons jongmense so te mobiliseer dat hulle Paulus se opdrag in Fil 2:5-11 toe-eien as die onderliggende motief van hulle diensbaarheid en op praktiese maniere rolle begin vervul wat hulle uit hulle gemaksone neem?

 

Beweging in plaas van Byeenkoms

Tydens die naweekverrigtinge is die volgende refrein herhaal: “This is not an event, this is a movement.” Die fees dien slegs as afskop van ‘n groter beweging van roeping, diensbaarheid en dissipelskap. Juis omdat dit ingestel is op mobilisering, moet #imagine se sukses ook gemeet word aan die ontwikkeling en groei van die strategiese intensie waarmee hierdie geleentheid gereël is: Is die streke gemobiliseer om kleiner byeenkomste te reël? Slaag gemeentes daarin om die energie onder hulle tieners te vertaal in nuwe kleingroepe, groter deelname en betrokkenheid, en die konkrete aanspreek van die nood in hulle onmiddellike omgewing?

 

Bowenal, gaan die energie kan voortduur vir – en is die groter kerkverband bereid om die logistieke steun en selfs finansies te gee – om binne die gestelde tydraamwerk van ‘n vyf-jaar mobiliseringsproses vir die beweging vol te hou?

 

Dat die gedagte van ‘n beweging reeds vasgelê is en grond gevat het, blyk uit die volgende opmerking – wat Louis Brittz na afloop van die kampe op sy Facebook-muur geplaas het: “It is bigger than I ever thought it could be. It is more anointed than I could imagine. It is holy chaos the way revival always is. Thousands of kids thundering: We’re not ashamed of the One who saved us! Screaming ‘We will shout out your name, from the rooftops we proclaim…” Many many many gave their lives to Jesus tonight. And then this – an 18-year old asking me if he can help to organize Imagine next year. This, friends, is the birth of a MOVEMENT.”

 

24 Maart 2014

 

 

Terug na Hoofblad.

 

—————————————————-

#IMAGINE

 

26 Maart 2014

 

Baie dankie klink soms nie goed genoeg nie. Hierdie is een van daardie kere.

 

Soveel genade, soveel welwillendheid, soveel energie, soveel potensiaal … meer as wat ’n mens kan droom en dink.

 

Hierdie kan een van die grootste geskenke aan die kerk wees. 6000 tieners wat so toegewyd is dat dit ’n mens bewoë maak.

 

Kom ons ondersteun hierdie nuwe generasie. Dis wat nou by die tuis gemeentes gebeur wat die verskil gaan maak.

 

#imagine 2015 is onvermydelik al sien ek op die oomblik nog nie kans nie.

 

Tog moet ons 2014 eers afhandel.

 

Die realiteit: Net meer as 100 gemeentes het ons finansieel gehelp. Ons tekort beloop R400 000 en dan moet ons nog die R250 000 wat die Algemene Sinode ons geleen het, terugbetaal.

 

Hoekom ewe skielik so baie? Alleen by die Suide het meer as 150 tieners, meestal minderbevoorreg, opgedaag sonder dat hulle betaal het en sonder dat hulle geregistreer het (het net ’n e-pos met ’n klomp name vir die administratiewe persoon gestuur) en in die Noorde was dit nog meer. Noodgedwonge moes ons 500 etes meer bestel. Die onvoorsiene uitgawes was ook daar. Volledige finansiële state sal binnekort beskikbaar wees by Bybel-Media.

 

Daarom ’n appèl op gemeentes wat nog nie kon help nie. Vind asseblief by sakemanne of lidmate die R2000 en help ons asseblief.

 

Bankbesonderhede:

Bybel-Media ABSA Tjekrekening

Rekeningnommer: 408 259 9261

Takkode: 632005

Verw IMAGINE + gemeentenaam

 

 

Gielie Loubser

Jeug en Familie

Communitas

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

ASM VERKLARING

ADVOKAAT THULI MADONSELA

 

Die beskerming van ons land se Grondwet met die Handves vir Regte daarin vervat, die onafhanklikheid van die regbank asook die morele vesel van ons samelewing is sake wat vir die Nederduitse Gereformeerde Kerk van die grootste belang is. Ons sorg dat dié sake op die agenda kom en bly in alle kontakte wat ons met rolspelers in die burgerlike samelewing het.

 

Dit is met groot waardering dat ons die afgelope jare kennis geneem het van die integriteit en ywer waarmee die Openbare Beskermer, advokaat Thuli Madonsela, bogenoemde sake hanteer het vir die beswil van die Suid-Afrikaanse samelewing. Ons wil hiermee ons innige dank aan haar betuig en haar verseker van ons voorbidding vir haar persoon en haar werk.

 

Ons doen ‘n beroep op alle geloofsgemeenskappe en ander rolspelers in die burgerlike samelewing om haar te ondersteun in woord en daad met betrekking tot die uitmuntende werk wat sy doen.

 

19 Maart 2014

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

PERSONEELNUUS UIT

COMMUNITAS / EKKLESIA / FAKULTEIT TEOLOGIE

 

Communitas / Ekklesia / Fakulteit Teologie sê tot siens aan Zillah Botha.

 

Ons sal vir Zillah altyd onthou vir haar immer vriendelike teenwoordigheid, behulpsaamheid, omgee, belangstelling in ander en goeie raad by Ontvangs en die Boekwinkel. Só baie mense se pad het die afgelope 6 jaar juis híér met hare gekruis.

 

En kuier jy net ‘n bietjie langer met haar, dan loer daardie skerp (en dikwels ondeunde!) humorsin onder die professionele saaklikheid uit.

 

Vir Zillah is daar geen onderskeid tussen mense nie. Vir haar is elkeen belangrik. Sy vind verstommende geluk in die eenvoud van die lewe.

 

Haar totale, soms “kinderlike” afhanklikheid van die Here, verstom ‘n mens. Haar geloof, hoop en moed is juis die kamele wat haar deur ‘n paar woestyne gedra het.

 

Zillah is op haar unieke manier die sement wat ‘n klomp mense aan mekaar verbind – of dit nou met foto’s is, met “spokies” of die brand van ‘n kers. Sy is dié soort mens wat elke werksplek moet hê om gesond te kan bly.

 

Sy is iemand wat maklik ruimte vir mense in haar lewe maak. ’n Ware vriendin, ’n staatmaker-ouma wat tydig en ontydig ’n brei- of hekeldingetjie aanmekaar kan slaan.

 

Sy is vir baie mense sinoniem met resepte en breipatrone: vra maar net vir ‘n lekker kaaskoekresep of hoe om ‘n handskoen te brei, en Zillah krap iets interessants uit haar onuitputlike bron van resepte en patrone.

 

En seker die heel belangrikste, is haar trots en liefde vir haar kinders en kleinkinders wat áltyd tasbaar is as sy van hulle praat.

 

Ons wil graag vir haar ’n oorvloedige en geseënde aftrede toebid.

 

Mag die Here sy liefdevolle hand van genade oor jou hou, Zillah. Geniet hierdie nuwe lewensfase!

 

 

Terug na Hoofblad.

 

—————————————————-

NG GEMEENTE SONSTRAAL

ONTMOETINGS

 

Het jy al gewens jy kon met van die Bybelmense gesels? Dalk, hier in die Lydenstyd, ’n bietjie gesels met Petrus oor hoekom hy Jesus verloën het, of met Judas, oor hoekom hy verraad gepleeg het? Sonstraal bied ’n reeks opvoerings aan waarin mense soos ons, mense wat sukkel met werksdruk, of huweliksprobleme, of twyfelvrae, of misdaad, gesels met die mense om Jesus …

 

In Voete gesels ’n man wat sy bejaarde pa moet versorg met die vrou wat Jesus se voete gesalf het en met Petrus oor voetewas, en oor hoe dit voel as liefde vir jou ’n las word.

 

In Keuses praat ’n sakevrou met Kajafas en Pontius Pilatus oor ’n moeilike werksvraag: Wat maak jy as jy iets verkeerd moet doen ter wille van jou loopbaan en jou maatskappy?

 

In Mislukking hoor ons ’n gesprek tussen ’n vrou wat aan haar man ontrou was, en Judas en Petrus, ’n gesprek wat gaan oor verraad, verloëning en vergifnis. Is daar genade?

 

In Rou sit ’n jong man op die strand met sy vermoorde broer se kissie as. Hy kry dit nie reg om dit uit te strooi nie … totdat Maria, Jesus se ma, en Maria Magdalena hulle seer met hom kom deel.

 

In Twyfel kom Tomas, die twyfelaar, gesels met ’n vrou wat struikel oor haar eie geloofsvrae.

 

Die stukke is geskryf deur Andries Cilliers, predikant by Sonstraal, en word opgevoer deur die toneelgroep “The Stage”.

 

Die opvoerings vind plaas in die Groot Lydensweek. Voete word op Palmsondag, 13 April, om 08:45 tydens die oggenddiens in Sonstraal se kerksentrum (op die hoek van Tulip- en Hebronstraat) opgevoer. Van Sondagaand tot Woensdagaand, 16 April, vind die volgende vier opvoerings plaas, elke aand om 19:00 in die kerksentrum.

 

Almal wat hierdie Lydensweek met ons wil kom deel, is baie welkom. Daar sal geen toegang gevra nie, maar vrywillige donasies sal na elke opvoering by die deure opgeneem word om die onkoste te help dek.

 

Navrae kan gerig word aan die gemeente se kerkkantoor by 021 976 1236.

Did you like this? Share it:

Bulletin vir Sondag 30 Maart 2014

Vandag 30 Maart 2014 - LYDENSTYD
09:00   Ds. Heerden van Niekerk
Skriflesing: Psalm 32
Deuroffer:  Hugenote Kollege
Skoolvakansie:  31 Maart tot 4 April

Sondag, 6 April - LYDENSTYD
09:00   Ds. Nelis van Rensburg, Doop
Deuroffer:  Jan Kriel-instituut

Deuroffer:  Hugenote Kollege
Die Hugenote Kollege is ‘n privaat opleidingsinstansie wat studente vanuit die Christelike geloof en waardestelsel oplei om maatskaplike- en kerklike dienswerk te kan beoefen.  Die kollege bied ook kort kursusse aan vir gemeentes en lidmate wat hulle kan help om hulle dienswerk in die Koningkryk van God nog beter te kan doen.

Verjaardae van die week
30      Wilna Hartshorne, Wiesie Hulme, Adriaan Jv Nieuwenhuyzen, Petro Lombard, Susan Pienaar
31      Dorathea Greeff, Pierre Groenewald, Marinda Roux, Ernst Viljoen
1        Hein Heynike
2        Marguerite Kriel, Breyl La Grange, Coenraad Louw, MJ Louw, Dirk Nell, Zandri Schooling, Toela Schulze, Sheila Venter, Schalk Visagie
3        Mieke Baard, Mariëtte Botev, Johannie de Beer, Willie Lambrechts, Anne Nell, Frank Roux, Karin Tolmay, Nic van Rensburg
4        Natasha Bowers, Pieter-Hendrik Geyser, Nicolaas Lombard, Pieter van Niekerk
5        Elrina Beetge, Elize Bosman, Johan Knoetzer

Gebedsbediening
Die PASE nooi ons opnuut na God se groot feestafel.  Kom sit aan, geniet van Sy oorvloed en laat toe dat HY jou lewe neem, breek en deel tot seën van ‘n honger wêreld daar buite  (Lééf tydskrif April 2014)

Diensbeurt:  Dalene du Preez, 0219131367

Ons bid vir die volgende sake:
Julie Joubert – sy het ‘n operasie ondergaan (Plettenberg 37, 0219131025).
Hugenote-Kollege vir wie ons by die deure ‘n bydrae kan maak
Dat ons die volgende drie weke erns sal maak met Lydenstyd
Oplossings vir die dwelmmisbruik en tragiese gevolge daarvan, wat steeds erger raak
Regslui wat belangrike besluite moet neem
Politieke leiers
Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het, en diégene wat ernstig siek is, wat tuis aansterk na operasies en ook vir hulle wat tans finansieel baie swaar kry.
Ons sê dankie vir ons geestelike leiers vir hulle ondersteuning in ons gemeente.

Sokhanya-gebedsonderwerp
Op aanvraag van studente het ons twee van ons losstaande publikasies in ‘n korrespondensiekursus verwerk. Die kursus oor die huwelik van 6 vraestelle van 4+ bladsye elk word tans deur 18 persone gedoen. Dit raak ‘n mens met hoeveel ywer en opregtheid hulle dit doen, om selfs oor hul eie huwelike te skryf. Die kursus loop daarop uit dat hulle werkswinkels in hul kerke moet aanbied en deelnemers moet ook self verslag daaroor doen en saam met die student se verslag terugstuur.

Program vir Lydenstyd en Paasfees
Ons 40Dae-veldtog het ten einde geloop. Ons is baie dankbaar vir die geestelike verdieping waarvan talle lidmate getuig hulle in hierdie tyd ervaar het.

Ons het lydenstyd reeds betree en plaas nou die fokus vir die volgende paar weke op die lydensweg van Jesus. Ons nooi u om saam met medegelowiges Jesus op hierdie weg te volg en by sekere momente tot stilstand te kom, diep na te dink en Hom te dank.

Sondag 30 Maart – 4de Sondag in Lydenstyd
09:00 – Liturg: Ds Heerden

Sondag 6 April – 5de Sondag in Lydenstyd
09:00 – Liturg: Ds Nelis

Sondag 13 April – Palmsondag
Ons herdenk die intog van Jesus in Jerusalem. Dit beloof om weereens ‘n hoogtepunt te wees in ons lydenstyd-program. Die dag gaan DV soos volg verloop:
07:30   Geen stildiens
09:00   Liturg: Ds. Heerden.  Meditatiewe diens in die kerk (ons kombineer die stil- en oggenddiens).
09:00   Kinderkategese gaan voort soos normaalweg (al die ouderdomme tot graad 6).
17:00   Ons kom almal bymekaar op die parkeerterrein langs die kerk waar ons sop en broodjies geniet.  Daar is nie senior kategese om 17:30 nie. Al ons katkisante moet asb. die Palmsondagdiens bywoon.
17:50   Palmoptog vertrek vanaf die parkeerterrein na die hoofingang van die kerk
18:00   Erediens met SA Jeugkoor (die voordeure open om 18:00 vir die prosessie vanaf die parkeerterrein).  Dit beloof om ‘n besondere geleentheid te wees van diepe vereenselwiging met Jesus se lyding.  Dit is ‘n diens vir klein en groot.  Ons almal maak gereed vir die groot lydensweek. 

Maandag 14 April tot Woensdag 16 April – Stil Week
Hierdie week vorm die hoogtepunt van die kerklike jaar en ons moedig lidmate aan om hulleself in die week in besonder aan God toe te wy. Daarom is daar van Maandag (14 April) tot Woensdag (16 April) elke aand om 19:00 ‘n stildiens in die kapel.

Donderdagaand (17 April) – Pasgamaal om 19:00
Ons vier dan die tradisionele Pasgamaal in die kerksaal. Die pasgamaal is ‘n geleentheid vir volwassenes en kinders. Ons eet ‘n maaltyd van verskillende disse wat met die Pasga geassosieer word. Tussen die eet van die verskillende disse dink ons saam met die Jode van ouds terug aan die Pasga-gebeure. Ons sluit af met die oorgang na die nagmaal – om ons gereed te maak wanneer ons die volgende dag (Goeie Vrydag) saam aan tafel sit.

U moet asseblief betyds u plek bespreek – ons vra dit ter wille van die persone wat vir ons die ete voorberei. U kan die kerkkantoor (021 913 2320) skakel en u bespreking by Sanet doen. Daar is geen koste verbonde aan die Pasgamaal nie – u kan tydens die geleentheid ‘n vrywillige bydrae maak.
Begeleiers: Di Nelis en Heerden

Vrydag 18 April – Goeie Vrydag, Nagmaal
09:00: Liturg: Ds Nelis

Sondag 20 April
06:30: Stap na die Paaskruis op Tygerberg. Paasdag begin ons met ‘n vroeë oordenking en gebede bo-op die berg. Ons ontmoet mekaar om 6:20 by die ingang van die natuurtuin. Ons stap vandaar tot bo-op die berg en vier dan met ‘n kort oordenking en gebede die opstanding van Jesus. Daar is vanjaar geen koste verbonde aan die staptog nie.
Begeleiers: Di Heerden en Nelis

09:00 Erediens: Paasviering in die kerk
Liturg: Ds Heerden

__________________________________________________________________________________

KONTAKBESONDERHEDE:

Webtuiste – http://www.ngkwelgemoed.co.za
Facebook – 
https://www.facebook.com/ngkerkwelgemoed
Bankbesonderhede – 
NGK Welgemoed, ABSA 340580761, 632005
Kerkkantoor – 021 913 2320 / 021 913 2341(t)/021 913 4857(f)/ngkwlgmd@iafrica.com
Marian Truter – 
marian.truter@ngkwelgemoed.co.za
Sanet Gunter – 
sanet.gunter@ngkwelgemoed.co.za
Ds. Heerden van Niekerk – 
021 913 3520 / 083 701 7011 /  hvn@cast-sa.co.za
Ds. Nelis van Rensburg – 
021 913 1849 / 082 821 2730 /  cjrens@telkomsa.net
Dr. Danie van Zyl – 
021 913 1937 / 082 448 8866 /  dcvzyl@gmail.com
Ds. Riaan Steyn – 083 478 1107 / info@riaansteyn.co.za
Jeugwerker: Susan Johnston – 
021 913 0480 / 084 447 6149 /  susan.johnston@ngkwelgemoed.co.za
Teol. student: Dawfré Theron – 
021 913 0480 / 082 899 3959 / dawfre.theron@gmail.com

____________________________________________________________________________________

‘N SLAAILEPEL IS SOEK!

Een ons Eetrite, vlekvrye staal slaailepels het tydens die onlangse 40 Dae-ete weggeraak.  Aangesien dit deel van ‘n stel is, wil ons graag die lepel opspoor sodat die stel weer volledig kan wees.   Dit is net per abuis by iemand se eetgerei saam van die perseel af.  Help ons asseblief.

 

Eetrite lepel 1

 

Did you like this? Share it:

Bulletin vir Sondag 23 Maart

WEEKLIKSE AKTIWITEITE

 

Vandag, 23 Maart – LYDENSTYD
09:00     Ds. Nelis van Rensburg
Doop:  Waldemar Diederik Minnie, babaseuntjie van Johan en Berlinde
Deuroffer:  Badisa Bellville/Durbanville

Maandag, 24 Maart
20:00     Mannebybelstudie, kapel

Dinsdag, 25 Maart
Geen    Seniorbybelstudie
09:30     Vrouebybelstudie, kapel
17:30     Liturgiese werkgroep
18:30     Musiekbediening
19:30  Salomé-Bybelstudie, saal

Woensdag, 26 Maart
19:00  Gemeentebybelstudie, saal

Donderdag, 27 Maart
09:30   Vrouebybelstudie, Dias 2
13:00   Kerkwinkel, saal
18:30   Bediening

Vrydag, 28 Maart – Skole sluit

Sondag, 30 Maart - LYDENSTYD
09:00  Ds. Heerden van Niekerk
Deuroffer:  Hugenote Kollege

DEUROFFER:  BADISA
BADISA is ‘n maatskaplikedienste-organisasie wat landwyd hulp verleen aan persone in nood. BADISA-Trio bestaan uit 3 kantore nl. Bellville, Kraaifontein en Scottsdene. In die Wes-, Oos- en Noord-Kaap word altesaam 50 tehuise en 26 dienssentrums deur BADISA bedien.

Dienste en Projekte wat deur BADISA aangebied word, sluit in:

 • Kinderbeskermingsprogramme, bv. die Poppie-projek (wat gemik is op bewusmaking van  geweld teen kinders); verwydering van kinders uit nadelige gesinsituasies en hul plasing onder toesig van veiligheids- en/of pleegsorgouers.
 • TB en MIV/vigs-programme soos aangebied in o.a. Fisantekraal.
 • Hulpverlening aan verslaafdes en verwysing na rehabilitasiesentrums soos Eljada.
 • Programme oor Fetale Alkohol Sindroom (FAS) aan moeders.
 • Ouerleidingprogramme by kantore asook in Fisantekraal.
 • Jeugmentorskap-kursusse en werkskeppingsprogramme by kantore, asook in Fisantekraal bv Work4@Living-projek waar jeugdiges gehelp word om hul skoolloopbaan te voltooi en  voorberei word vir die arbeidsmark. Heelwat sukses is al met hierdie inisiatief bereik en ‘n paar persone het reeds hul eie klein besigheidjies begin.
 • Hulpverlening aan behoeftige persone deur middel van kos- en klereskenkings (soos ons kospakkies, sop-en-worsbroodjie-projek).
 • Nasorg-projekte veral in Scottsdene.
 • Dienssentrums vir bejaardes bv. Ruyterwacht-Dienssentrum.
 • Ondersteuning van skole bv Môresterretjies, Trevor Manuel (Fisantekraal) en Laerskool Aristea (Kraaifontein).

Statistiek volgens 2012 (landwyd): 6 miljoen etes verskaf, 600 000 verwaarloosde kinders bereik, 13 000 bejaardes versorg, 19 000 alkohol- en dwelmverslaafdes bereik en 22 000 mense aan MIV/vigs-programme bekend gestel.

Verjaardae van die week
23     Zia Bodenstein, Charles Fourie, Berté Le Roux, Nelia Oosthuizen
24     Freddie Joubert, Rosa le Roux, Babs Mostert
25     Koos Burger, Lise Morrison, Lize Ungerer
26     Grete Cilliers, Anabelle du Plessis
27     Lara Joubert, Johannes Steytler, Gerda Swanepoel
28     Nicolien Ackermann, Adéle Basson, Kobus Geldenhuys, Emma & Lisa Jv Rensburg, Ansa le Grange, Joan Senekal, Liomee van Wyk, Wilhelm Venter
29     Don Nieuwoudt, Jaco Rossouw

Vrouebediening:  Kontantinsameling
Die Vrouebediening van Welgemoed onderneem om jaarliks ‘n geldelike bydrae te maak om ons verpligtinge teenoor die gemeente, ring en sinode na te kom.  Wyksleidsters sal briefies in die wyke uitdeel met meer inligting.   Inbetalingsdatum by die kerkkantoor is Dinsdag, 25 Maart.

40Dae:  Terugvoering

 • ’n Tuin word gebore

Vyf gesinne van die NG Gemeente Welgemoed (sewentien mense) het op Saterdag 1 Maart ’n tuin by Badisa-Trio Scottsdene se kantoor aangelê. Binne drie ure is ’n tuin gebore waar daar voorheen niks was nie! Pa’s, ma’s en kinders het saam geswoeg en gesweet, maar ook lekker pret saam gehad – dit was deel van Welgemoed se 40 Dae-uitreik-aksie.  Die personeel en kliënte van Scottsdene was stom verbaas oor wat hulle Maandagoggend ingewag het.  Die tuin laat almal sommer meer welkom voel.  Welgemoed, ons kan nie genoeg dankie sê vir ons pragtige tuin nie. Baie, baie dankie!

 

 • Care bags vir Badisa-Trio

Alida, Mimmie en Isobel het care bags by die drie kantore van Badisa Trio afgelewer namens hulle 40 Dae-uitreikgroep. Die sakkies is keurig gemaak met die woorde “Jesus maak ons heel” daarop gedruk. Daar is sakkies vir babas, seuntjies en dogtertjies van verskillende ouderdomsgroepe. Dit is bedoel vir babas en kinders in nood wat by die maatskaplike kantore aangemeld word en wat in plekke van veiligheid by veiligheidsouers, pleegouers of kinderhuise geplaas word. Ons onuitspreeklike dank aan hierdie groep vir al hulle moeite, tyd, finansies en liefde wat in die maak van hierdie sakkies ingegaan het. Ons sien die verwondering op al die kindergesiggies én hulle versorgers se blydskap. Dis ’n pragtige getuienis wat van Welgemoed uitgedra word.  Baie dankie!

 

Program vir Lydenstyd en Paasfees
Ons 40Dae-veldtog het ten einde geloop. Ons is baie dankbaar vir die geestelike verdieping waarvan talle lidmate getuig hulle in hierdie tyd ervaar het.

Ons het lydenstyd reeds betree en plaas nou die fokus vir die volgende paar weke op die lydensweg van Jesus. Ons nooi u om saam met medegelowiges Jesus op hierdie weg te volg en by sekere momente tot stilstand te kom, diep na te dink en Hom te dank.

Sondag 30 Maart – 4de Sondag in Lydenstyd
09:00 – Liturg: Ds. Heerden

Sondag 6 April – 5de Sondag in Lydenstyd
09:00 – Liturg: Ds. Nelis

Sondag 13 April – Palmsondag
Ons herdenk die intog van Jesus in Jerusalem. Dit beloof om weereens ‘n hoogtepunt te wees in ons lydenstyd-program. Die dag gaan DV as volg verloop:
07:30  Geen stildiens
09:00  Liturg: Ds. Heerden.  Meditatiewe diens in die kerk (ons kombineer die stil- en oggenddiens).
09:00  Kinderkategese gaan voort soos normaalweg (al die ouderdomme tot graad 6).
17:00  Ons kom almal bymekaar op die parkeerterrein langs die kerk. Ons gaan iets ligs saam eet. Daar is nie senior kategese om 17:30 nie. Al ons katkisante moet asb. die Palmsondagdiens bywoon.
17:50  Palmoptog vertrek vanaf die parkeerterrein na die hoofingang van die kerk
18:00 Die hoofingangdeure van die kerk word oopgemaak.  Almal gaan na binne.  Die diens sluit in optredes van die SA Jeugkoor, kinder –en gemeentesang, Woordverkondiging en toneelspel.  Met die spesiale Palmsondagdiens berei ons voor vir die herdenking van die Groot Lydensweek gebeure.  Dit beloof om ‘n besondere geleentheid te wees van diepe vereenselwiging met Jesus se lyding.

Maandag 14 April tot Woensdag 16 April – Stil Week
Hierdie week vorm die hoogtepunt van die kerklike jaar en ons moedig lidmate aan om hulleself in die week in besonder aan God toe te wy. Daarom is daar van Maandag (14 April) tot Woensdag (16 April) elke aand om 19:00 ‘n stildiens in die kapel.

Donderdagaand (17 April) – Pasgamaal om 19:00
Ons vier dan die tradisionele Pasgamaal in die kerksaal. Die pasgamaal is ‘n geleentheid vir volwassenes en kinders. Ons eet ‘n maaltyd van verskillende disse wat met die Pasga geassosieer word. Tussen die eet van die verskillende disse dink ons saam met die Jode van ouds terug aan die Pasga-gebeure. Ons sluit af met die oorgang na die nagmaal – om ons gereed te maak wanneer ons die volgende dag (Goeie Vrydag) saam aan tafel sit.

U moet assbelief betyds u plek bespreek – ons vra dit ter wille van die persone wat vir ons die ete voorberei. U kan die kerkkantoor (021 913 2320) skakel en u bespreking by Sanet doen. Daar is geen koste verbonde aan die Pasgamaal nie – u kan tydens die geleentheid ‘n vrywillige bydrae maak.
Begeleiers: Di. Nelis en Heerden

Vrydag 18 April – Goeie Vrydag, Nagmaal
9:00: Liturg: Ds. Nelis

Sondag 20 April
6:30: Stap na die Paaskruis op Tygerberg. Paasdag begin ons met ‘n vroeë oordenking en gebede bo-op die berg. Ons ontmoet mekaar om 6:20 by die ingang van die natuurtuin. Ons stap vandaar tot bo-op die berg en vier dan met ‘n kort oordenking en gebede die opstanding van Jesus. Daar is vanjaar geen koste verbonde aan die staptog nie.
Begeleiers: Di Heerden en Nelis

9:00 Erediens: Paasviering in die kerk
Liturg: Ds Heerden

Barmhartigheid
GEDAGTE VIR DIE WEEK:
“Geld kan van baie dinge die dop koop, maar nie die vrug binne-in nie. Dit kan kos koop, maar nie aptyt nie; medisyne, maar nie gesondheid nie; kennisse, maar nie lojaliteit nie; dae vol genot, maar nie ‘n lewe van geluk of vrede nie.  (Henrik Ibsen)

TERUGVOERING:
Skenkings en projekte: baie dankie vir alle skenkings wat die afgelope kwartaal ontvang is, asook vir u ondersteuning met projekte.

NUWE PROJEKTE:

 • Sop en worsbroodjies: Wyk B07 was die afgelope week aan die beurt en Wyke A04, A13 en A16 die komende week tussen 23/03 en 28/03.
 • Kerkwinkel:  Die laaste verkoping van hierdie kwartaal vind plaas op Donderdag 27 Maart tussen 13:00 en 15:00 in die kerksaal. Enige artikel is baie welkom!

BEHOEFTES:

 • Babadoeke en formule-melk (enige ouderdom) baie dringend!
 • Klere, veral baba- en kinderklere, baba-stootwaentjie, kinderskoene, speelgoed.
 • Kopieer-papier vir BADISA-kantore (dringend) asook tee, koffie, langlewe-melk.
 • Komberse, mussies en serpe. Kontak gerus die kerkkantoor indien u wil brei en wol benodig.

 

Gebedsbediening
Efesiërs 1:18 “Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop Sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat HY vir die gelowiges bestem het.”

Diensbeurt:  Mardine Marais, 0219132336 / Groep:  Rita Schutte, 021 913 5577

Ons bid vir die volgende persone en sake:

 • Francois en Annatjie Malherbe – Annatjie ondervind ernstige siekte (Bergzicht 7, 0219132804).
 • Badisa vir wie ons by die deure ‘n bydrae kan maak
 • Vrouebediening : Kontant-insameling
 • Inwoners wat steeds swaar kry a.g.v. die vloede in die noorde van ons land en dié gebiede waar dit nog baie droog is
 • Die huidige dispuut in die Oekraïne en die Krim-Skiereiland
 • Die naasbestaandes van die passasiers van die vliegtuig wat steeds vermis is
 • Pierre Korkie en sy familie
 • Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het;  diegene wat ernstig siek is en wat tuis aansterk na operasies.
 • Hulle wat tans finansieel baie swaar kry.

 

Sokhanya Gebedsonderwerp
Die subkommissie van die Sinodale Kommissie vir Getuienisaksie wat toesig hou oor Sokhanya se werk het onlangs vergader en die Sokhanya-jaarverslag, wat hier aangeheg is, ontvang. Ons is baie dankbaar dat die kommissie te midde van al groter wordende finansiële druk daarin kon slaag om weer die pos vir die werk vir nog ‘n jaar te waarborg. Bid asseblief dat daar meer gemeentes en andere sal kom wat, al is dit op ‘n beskeie skaal, deel van die ondersteuningsgroep sal word wat op ‘n langer termyn die werk sal verseker.

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 21 Maart 2014

VrydagNuus

 

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Menseregtedag

Ons vier menseregte op 21 Maart. In die kerk praat ons van die menswaardigheid van alle mense: Your ordinary acts of love and hope point to the extraordinary promise that every human life is of inestimable value. – Desmond Tutu. Dalk wil jy oorweeg om iewers in hierdie langnaweek liefde en hoop te gee aan iemand wat sy/haar waarde betwyfel. Dis (deel van) die Evangelie J

 

 

S

INODALE NUUS

#imagine: Tyd vir Droom, Glo, Doen is hier!

Hierdie naweek (21-23 Maart) realiseer maande se beplanning, harde werk en gebede met #imagine (Môreson, Malmesbury en RMFJ Kampterrein, Pretoria). Te midde van wonderlike verhale van die Here se voorsiening vra ons graag voorbidding vir elke jongmens (ongeveer 4000 in die Kaap en 3000 in Gauteng), die raadgewers, die organiseerders, spyseniers, die logistiek, die weer – dat die Heilige Gees daar sal werk en dat die Here se wil deur dié projek sal geskied.

 

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. Bybelgenootskap van SA: Nuwe Uitvoerende Hoof

Ds Dirk Gevers (52) is verlede week aangewys as die Bybelgenootskap se nuwe Uitvoerende Hoof vanaf 1 Desember 2014. Hy volg ds Gerrit Kritzinger op wat op 30 November na byna 25 jaar diens by die Bybelgenootskap, die tuig neerlê. Lees hier meer oor Dirk.

 

2. Kla jy oor jou Gemeente?

Ons kerm en kla so maklik oor dinge wat in die gemeente nie loop na ons wense nie. Dan is dit soms klein dingetjies soos dat daar nie genoeg koekies by die teedrinkery na die erediens is nie! Daar is seker min gemeentes, van watter denominasie ook al, wat nie bepaalde uitdagings in die gesig staar nie. Wat dalk wens dit was anders. Makliker. Binne ‘n beter omgewing. Lees gerus wat Etienne Fourie van die Hervormde Kerk hieroor skryf.

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

1. Fietstrap vir Sending Calvinia

Vyf fietsryers het vir die eerste keer in 2002 begin deur vanaf Calvinia via Nieuwoudtville, Vanrhynsdorp en Vredendal na Klawer te ry om fondse in te samel vir sendelinge. Hierdie jaar word daar weer op 28 en 29 Maart getrap. Die roete van 240 km is effens gewysig teenoor 2013. Oorweeg gerus om hierdie groot poging te ondersteun – ook as hulle in jou omgewing verbykom! Klik hier vir meer.

 

2. Wellington-gemeentes: Daniël Mannekonferensie

Die Daniël-konferensie vind op 11 en 12 April by Diemerskraal buite Wellington plaas. Vrydag 18:00 – 21:00 en Saterdag 08:00 – 16:00. Koste: R200-00 pp, etes (behalwe ontbyt) en koffie ingesluit. Registrasie en betalings by NGK Wellington-Oos kerkkantoor tot 4 April om 12:00 (021 873 2690 / skriba@wellingtonoos.co.za). Vir hulp met voorbidding, skakel met Adell Erasmus 082 925 7190. Vir hulp met geestelike berading of voorbidding tydens die konferensie, skakel met Jan (021 873 2347 / 084 585 3531) of NJ (021 873 5222 / 084 584 1331).

 

3. Stellenbosch International Fellowship bid vir Sirië

Op Vrydag 11 April om 19:00 bied die Stellenbosch International Fellowship (Engelstalige gemeente van NG Helderberg en Moederkerk, Stellenbosch) ‘n gebedsinisiatief “Together for peace in Syria” aan. Gaan kry gerus eerstehandse inligting oor die gebeure in Sirië. Die verdere versoek is dat gemeentes op Sondag 13 April tydens eredienste tyd inruim om voorbidding vir die voortslepende oorlog te doen. ‘n Kort video-insetsel is ook by http://www.youtube.com/watch?v=2VVoCxdm7T8 beskikbaar. Sien meer by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

 

E

KOLOGIE

1. Earth Hour / Aarde-uur: 29 Maart

Die Ekologie Taakspan van Armoede en Sorg en KGA van die VGKSA (Kaapland) en die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) vestig gemeentes en lidmate se aandag op Earth Hour. Wees deel van miljoene individue wat met hierdie simboliese uur van donkerte (Saterdag 29 Maart van 20:30-21:30) hulle respek vir die aarde betoon. SAFCEI het meer hieroor. Een gemeente wat werk maak van bewusmaking oor eko-uitdagings, is die VGK Gemeente Darling. Hulle kom op 29 Maart tydens Aarde-uur met kerslig byeen – lees hier meer.

 

2. Christene leef Groen

Die Projekspan vir Ekologie van die NGK Oostelike Sinode wil ook alle Christene help om op alle vlakke van die lewe met ‘n groter bewustheid van hulle impak op die omgewing te leef. Kry hulle nuus op Facebook by https://www.facebook.com/pages/Christene-leef-groen-Christians-living-green/590245097732347. (Met dank aan die Oostelike Sinode se Familienuus van 11 Maart).

 

 

K

EN JOU KERK

Kuratorium en Seminarium vir Opleiding

Die Kuratorium sien om na die teologiese opleiding van studente van die NG Kerk aan die Universiteit van Stellenbosch. Die Fakulteit Teologie in samewerking met die Kuratorium behartig die akademiese opleiding, terwyl die Seminarium, as subkommissie van die Kuratorium, verantwoordelikheid vir die bedieningsontwikkeling van studente aanvaar. Meer oor die Seminarium is onderaan. Reglement 16, wat hiermee verband hou, is hier te sien.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Kerkbode van 21 Maart

In die jongste uitgawe van Kerkbode werp Mary-Anne Plaatjies-van Huffel, moderator van die VGKSA, lig op dié kerk se verstaan van belydenisse. Lees ook:

 • Katolieke kardinaal vra nouer bande met NG Kerk
 • Biskoppe in die NG Kerk?
 • Blokfluite in Khayelitsha
 • Suster Kockie trap diep sendingspore
 • Robbie Wessels: grondpaaie van geloof

 

2. Bybel-Media Nuus

Die week is BM se fokus op twee puik nuwe publikasies, die jongste Kerkbode (sien ook hierbo) en LiG. Lees hier meer.

 

3. Hefsiba Nuusbrief

Kruger du Preez verskaf uit Vila Ulónguè (Mosambiek) statistiek oor malaria en vertel van hulle doelwitte vir die vier maande wat hy en Antoinette nog voltyds op Hefsiba is voor hulle uittrede. Lees ook oor die gevaar van satelliet-kampusse wat kan sluit en fietse uit Robertson. Klik hier vir die interessante nuusbrief.

 

4. Missie Japan Nuusflits

Uit Japan kom ‘n lekker-lees nuusbrief met pragtige foto’s van Stephan en Carina van der Watt. Stephan werk as deeltydse dosent (in pastorale sorg en berading) by die (Reformed Church of Japan se) Kobe kweekskool, en Carina het die voltydse verantwoordelikheid as ma wat tuisonderrig ook moet gee (sonder ondersteuningsnetwerk). Klik by NUUT op www.kaapkerk.co.za. ‘n Uittreksel met onder meer hulle toerprogram vir die komende besoek aan SA is onderaan.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Gemeente Kraaifontein-Noord: Basaar

Kraaifontein-Noord hou weer Basaar op Saterdag 29 Maart om 09:00 by Laerskool Fanie Theron in Bosmanstraat Kraaifontein. Alles wat jy by ‘n basaar soek, sal daar wees, beloof hulle. Gaan ondersteun hulle asseblief. Vir meer inligting kontak Alta 021 988 3384 of Heinrich Götze 021 988 1688.

 

2. NG Gemeente Karatara se Sedgefield hou ook Basaar!

Die Sedgefield-wyksgemeente van Karatara hou op Vrydag 28 Maart hulle Dankfeesbasaar. Hulle vra al die omliggende gemeentes se ondersteuning. Amptelike opening om 17:00. Wees vroegtydig daar om die beste snitte vleis te bekom en aandete daar te geniet. Kontakpersoon: Hendrien Fourie by 073 246 8833.

 

3. Badisa Alta du Toit Fondsinsamelings

Alta du Toit Nasorg, ‘n program van Badisa, stuur nuus oor geleenthede wat die volgende week of wat ten bate van hierdie organisasie aangebied word.

3.1 Teaterproduksie met Sandra Prinsloo en Marius Weyers

“Vir ewig en altyd” is ‘n uitsonderlike geleentheid om twee van SA se grootste akteurs saam op die verhoog te sien. Dit vind plaas by die Bellville Stadskouburg op 17 Mei om 19:45. Kaartjies R120; bespreek by Lelani 021 913 2106 of lelani@altadutoit.org.za. Klik hier vir die advertensie op www.kaapkerk.co.za.

3.2 Sakka Stone in Die Boer

Sakka Stone tree op Saterdag 29 Maart by Die Boer teater-restaurant in Durbanville op ten bate van Alta du Toit Nasorg. Deure oop vanaf 18:30 en die vertoning begin om 20:30. Bespreek by die teater 021 979 1977 of 083 406 0111. Sien ook NUUT op www.kaapkerk.co.za.

3.3 Damesoggend met Monique Strydom

Geniet ‘n spesiale Damesoggend met Monique Strydom en Lizette Janse van Rensburg op 12 April van 09:30-12:30 by Corpus Christi, Uys Krige Rylaan, Panorama teen R125-00. Bespreek by Lelani 021 913 2106 of lelani@altadutoit.org.za. Die volkleur advertensie is by NUUT op www.kaapkerk.co.za; alles ten bate van Alta du Toit Nasorg.

 

4. NG Gemeente Die Strand: Dankfeesbasaar

Die Strand (hoek van Fagan- en Birkenheadstraat) nooi almal om op Vrydag en Saterdag 28 en29 Maart saam te kuier tydens hulle Dankfeesbasaar. Wegneemetes is Vrydagaand vanaf 17:30 beskikbaar; bespreek vooraf by 021 853 1128 (08:00-13:00), met verskeie etes en ander lekkernye wat Saterdag te koop aangebied word. Lees hier verder.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

1. NG Sinode Vrystaat: Direkteur Eenheid vir Ondersteuning

Aansoeke word ingewag vir die pos van Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning by die sinodale kantoor, NG Kerk Vrystaat, Bloemfontein – sien volledige advertensie aangeheg. Die sluitingsdatum vir aansoeke is Maandag 14 April en die gekose kandidaat moet teen 1 Augustus 2014 diens aanvaar.

 

2. Badisa Koue-Bokkeveld: Maatskaplike Werker

Badisa Koue Bokkeveld is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike aksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke word voor 27 Maart vir ‘n voltydse betrekking as maatskaplike werker ingewag. Onderaan is meer hieroor.

 

Ten Slotte

Veel is al gesê en gewonder oor die roeping van Jesaja om te gaan preek vir mense wat NIE na hom sal luister nie (Jesaja 6:9-10). Wat is die sin daarvan? Vreemd. Onverstaanbaar. In Jesaja 8:17 kry ons die spieëlbeeld hiervan as ons lees: “Ek vertrou op die Here wat Hom vir die nageslag van Israel verberg, op Hóm hoop ek.”

 

Na aanleiding hiervan skryf Andries Cilliers hierdie aangrypende gebed, as hy as’t ware agter hierdie woorde inskuif en in sy eie teenstrydige wisselval tussen onmag en hoop bely:

 

O God, wat Uself vir my verberg,

ek bou my hoop op U.

God wat ek nie ken nie, verlos my,

want die gode wat ek ken, verstrik my.

God wat ek nie regkry om lief te hê nie, genees my,

want die gode wat ek liefhet, breek my.

God wat my ontwyk, bly by my,

want die gode wat ek in my greep het, laat my in die steek.

God wat ek nooit kan verstaan nie, vervul my,

want die gode wat ek begryp, dreineer my. Amen.

 

‘n Aangename naweek toegewens.

 

Groete.

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

BYBELGENOOTSKAP VAN SA

NUWE UITVOERENDE HOOF

 

Ds Dirk Gevers (52) is verlede week aangewys as die Bybelgenootskap se nuwe Uitvoerende Hoof. Ds Gevers sal die pos vanaf 1 Desember 2014 beklee. Hy volg ds Gerrit Kritzinger op wat op 30 November 2014 na byna 25 jaar diens by die Bybelgenootskap, die tuig neerlê.

 

Dirk Gevers is ‘n geordende leraar van die Uniting Presbyterian Church in Southern Africa en hy is reeds sewe jaar in diens van die Bybelgenootskap – eers as Organiserende Sekretaris in die KwaZulu-Natal (Suid) Streek en vanaf 2009 as Streekhoof aldaar.

 

Hy is ‘n gebore en getoë Durbaniet. Hy het sy skoolopleiding aan Kearsney Kollege voltooi. Hierna behaal hy ‘n BA-graad aan die Universiteit van Natal en daarna ‘n BD-graad aan die destydse Universiteit van Durban-Westville. Beide hierdie universiteite vorm nou deel van die Universiteit van KwaZulu-Natal.

 

Dirk Gevers is getroud met Louise en die egpaar het drie volwasse kinders.

 

(Met dank aan e-Saaier van 13 Maart 2014)

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

DIE KONTEKS VAN KERKWEES

 

Verlede week het ’n afvaardiging van die Nederduitsch Hervormde Kerk die byeenkoms van die 16de Conventus Reformatus, die Konvent van Kerke van die Reformasie in Suidelike Afrika, bygewoon. Ons gashere was die Calvyn Protestantse Kerk, en die Konvent het plaasgevind in hul kerkgebou in Athlone.

 

Toe hy die Konventgangers verwelkom, het ds Stephen Snyman, predikant van dié gemeente, vir ons gesê dat ons ons nou presies in die middel van die Cape Flats bevind. Hy het iets van die omstandighede waaronder hulle gemeente is, verduidelik en ons vertel dat daar die vorige twee weke etlike voorvalle van bendegeweld in die blok om die kerkgebou plaasgevind het. Eers is twee bendelede doodgeskiet, toe, uit weerwraak, een van die ander bende en toe weer een van die eerste bende. Hulle het letterlik vier lyke opgetel binne ’n 100 meter radius van die kerk. Dit gebeur dan ook dat die bendelede na hom kom en vir hom sê: Djy’s mos van die community, nè? Djy moet die funeral vir ons doen (aksent soos Stephen self dit gebruik het). En dan doen hy maar die begrafnis, sê Stephen, wel wetende dat erge geweld enige oomblik kan opvlam. Hy doen dit, want dis húlle mense en hulle reik so uit na die gemeenskap.

 

Met teetyd sien ons ’n samedromming van mense en polisievoertuie ’n hanetree van die kerk af. Stephen gaan vind uit. ’n Bende het die laaste skieter opgespoor, maar hy kon weghardloop. Toe vat hulle eenvoudig ’n 17-jarige seun wat daar naby gestaan het en maak die magasyn van ’n pistool op hom leeg. ’n Ma se enigste seun word vir geen rede doodgeskiet.

 

Dié gebeure het die Konvent diep geraak. Vir my ook. Ons kerm en kla so maklik oor dinge wat nie loop soos ons wil hê hulle moet loop in die gemeente nie, maar dan is dit soms dinge soos dat daar nie genoeg koekies is by die teedrinkery na die erediens nie. Daar is seker min gemeentes, van watter denominasie ook al, wat nie uitdagings in die gesig staar nie. Party s’n is dalk net heelwat groter as ander, afhangende van die konteks waarbinne hulle kerk is.

 

Iemand het êrens gesê dat ons moet leer om tevrede te wees met wat ons het, eerder as om ontevrede te wees oor wat ons nie het nie. Miskien kan dit help as ons eerder hierdie tyd van ontevrede wees gebruik om voorbidding te doen vir ons broers en susters wat in moeiliker omstandighede as ons steeds regkry om met vreugde die Here te dien.

 

Ds Etienne Fourie

Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika

 

Bron: e-Hervormer van 13 Maart 2014

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

FIETSTRAP VIR SENDING CALVINIA 2014

 

‘n Kort agtergrond van die “Fietstrap vir Sending” volg hieronder. Die program vir 2014 word ook weer uiteengesit.

 

Vyf fietsryers het vir die eerste keer in 2002 die projek begin deur vanaf Calvinia via Nieuwoudtville, Vanrhynsdorp en Vredendal na Klawer te ry om fondse in te samel vir sendelinge. Vanrhynsdorp was die oornag plek op dié roete. Ons het op Klawer klaar gemaak en is daar met ‘n voertuig opgelaai en teruggeneem na Calvinia. Hierdie roete was ongeveer 164km en dit is in 2002 en 2003 gevolg. Na die rit in 2003 is besluit dat ons die roete moet wysig en is dit toe soos volg gedoen: vertrek Vrydagoggend vanaf Calvinia via Nieuwoudtville, Vanrhynsdorp na Klawer (oornag), vertrek Saterdagoggend vanaf Klawer via Vredendal, Lutzville en eindig op Strandfontein. Hierdie roete is ongeveer 220km lank. Dit is vir die eerste keer in 2004 gevolg en was so gedoen tot en met 2013.

 

Die fondse is soos volg ingesamel:

•        2002   John Roux in Mosambiek en Philip Meiring in Rusland       R8 100

•        2003   John Roux in Mosambiek en Pieter Vermeulen in Indië     R6 886

•        2004   John Roux in Mosambiek en Pieter Vermeulen in Indië     R11 000

•        2005   John Roux in Mosambiek en Pieter Vermeulen in Indië     R14 805

•        2006   John Roux in Mosambiek en Pieter Vermeulen in Indië     R17 000

•        2007   John Roux in Mosambiek en Pieter Vermeulen in Indië     R14 458

•        2008   Makhathini                                                               R16 145

•        2009   Makhathini                                                               R15 414

•        2010   Makhathini                                                               R16 426

•        2011   Transkei                                                                  R17 277

•        2012   Transkei                                                                  R22 074

•        2013   Malawi                                                                    R20 334

•        2014   Malawi                                                                    ?

 

 

Die totale ingesamelde bedrag word oorbetaal en geen koste wat aangegaan mag word, word verhaal nie.

 

Hierdie jaar (2014) word daar weer getrap vir sending. Die datums waarop dit gaan gebeur, is 28 en 29 Maart 2014. Die roete is ‘n klein bietjie gewysig teenoor 2013. As dit die Here se wil is, gaan die roete soos volg daaruit sien: Begin op Calvinia via Nieuwoudtville, Vanrhynsdorp, EN DAN VREDENDAL, Klawer (oornag op Klawer), en dan terug na Vredendal, Lutzville na Strandfontein. Dit maak die roete ongeveer 240km lank.

 

Indien enige persoon dit so van die Here ontvang om ‘n finansiële bydrae te maak sal dit ook baie welkom wees. Die kontakbesonderhede is soos volg:

 

Kerkkantoor

Posbus 100

CALVINIA

8190

 

Die bankbesonderhede is soos volg indien enige persoon fondse elektronies wil inbetaal. Indien dit gedoen word, moet dit asseblief baie duidelik gemerk word “Fietstrap vir Sending” en van wie af dit kom.

 

Bank:                     ABSA Calvinia

Rekeningnaam:        NG Kerk Calvinia

Rekeningnommer:     1620580003

Takkode:                334106

 

Maak asseblief van die volgende kontaknommers en e-pos gebruik indien u meer inligting insake die fietstrap benodig:

NG Gemeente Calvinia: 027 341 1012 Tussen 09:00 – 12:00 Maandag tot Vrydag.

Noel Viljoen: 082 890 4489 en viljoen@hantam.co.za (H) en idp@hantam.gov.za (W).

 

Alle bydraes moet asseblief net baie duidelik gemerk word vir die “Fietstrap vir Sending”-projek.

 

U moet ook asseblief kennis neem dat hierdie projek nie sommer blindelings aangepak is nie. Daar is vir weke vooraf daaroor gebid en die Here se leiding gevra en gesoek. Ons versoek u ook om asseblief vir die projek te bid – nie net vir fondse nie, maar ook vir elkeen se veiligheid op die pad (ook die begeleiers s’n).

 

Soos wat u hierbo kan sien, is dit in 2014 die 13de jaar wat die projek aan die gang is. As ons terugkyk op die 12 jaar, dan kan ‘n mens die Here se hand in alles sien. Behalwe vir ‘n pap wiel hier en daar was daar geen valle en/of beserings nie. Die Here is goed en getrou. Ons wil Hom alleen loof en prys en sy Naam grootmaak.

 

Noel Viljoen

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

EKOLOGIE TAAKSPAN

 

Op die laaste Saterdag van Maart het miljoene mense wêreldwyd die afgelope sewe jaar hulle ligte afgeskakel vir “Earth Hour” (“Aarde-uur”). Dit is ‘n simboliese daad om jou te verbind tot respek vir die aarde. “Earth Hour” het ontwikkel tot die wêreld se grootste voetsoolvlak omgewingsgebeurtenis waarby mense uit alle vlakke van die omgewing in 7000 stede en dorpe in 154 lande betrokke is.

 

Vanjaar is die tema van die WWF se “Earth Hour”-veldtog (Saterdag 29 Maart) “How do you Honour the Earth?”

 

Sien meer by http://safcei.org/earth-hour-2014-switch-off-switch-over-to-honour-the-earth/

 

Die VGK Gemeente Darling beplan om op 29 Maart gedurende Aarde-uur (20:30 tot 21:30) die gemeente aan te moedig om as gesinne hul ligte af te sit en by die kerkgebou met kerslig bymekaar te kom. Hulle sal dan bewusmaking doen oor hul eko-uitdagings, wat individue en huishoudings kan doen en saam in gebed wees.

 

 

Ekologie Taakspan

NGK Wes-en-Suid-Kaapland en VGK Kaapland.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

SEMINARIUM

 

Die Seminarium van die NG Kerk en VG Kerk aan die US Fakulteit Teologie fasiliteer ’n gesamentlike program vir die bedieningsvorming van die twee kerke se teologiese studente. Die program is aanvullend tot die akademiese program en begelei die student met betrekking tot persoonsontwikkeling, roeping, geloofsidentiteit, bedieningsvaardighede en missionale kerkwees.

 

Rig navrae aan Monty Sahd (PSD: Opleiding en skriba van die Kuratorium) by mpsahd@sun.ac.za of Eddie Orsmond (Aanvullende Teologiese Opleiding) by simon1@paarlmail.co.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BYBEL-MEDIA

JOU BEDIENINGSVENNOOT VIR 2014

 

Nuusbrief 5/2014

 

Jongste Bybel-Media-publikasies …

 

Gevorm deur die kruis

Navolgers van Christus Jesus se selfontlediging

 

ʼn GELOOFSREIS VAN 10 WEKE VIR KLEINGROEPE

 

In Gevorm deur die kruis lei die skrywers individue en kleingroepe om aan die hand van Paulus se brief aan die Filippense …

•        selfondersoek te doen oor aspekte van jou lewe waar jy vernuwing nodig het

•        te fokus op die lig wat God deur sy Woord en Gees vir jou bring en wat jou menswees kan verhelder, en

•        God toe te laat om jou met Hom te vervul sodat jy met Hom verenig kan leef.

 

Prys: R75,00 (BTW en posgeld ingesluit).

 

Kerk + Huis … Mark Holmen

Die beproefde formule om lewenslange geloof te bou

 

Blywende, lewenslange geloof word selde deur kerkprogramme aangeleer, maar eerder “aangesteek” deur ’n leefstyl van geloof wat by die huis uitgeleef word.

 

Maar hoe kan jou gemeente huise toerus om (weer) die belangrikste plek te word waar geloof gevoed word? Deur ’n HuisGeloof-gemeente te word.

 

Mark Holmen se boek Kerk + Huis bevat alles wat jy nodig het om ’n HuisGeloof-fokus in die DNS van jou geloofsgemeenskap in te weef.

 

Prys: R99,95 (BTW en posgeld ingesluit).

 

Lees in die Kerkbode van 21 Maart …

 

Die NG Kerk en die Katolieke:

 

Protestante se paaie het byna vyf eeue gelede met dié van die Katolieke Kerk geskei. Die laaste jare het Katolieke en NG mense wat mekaar beter leer ken het, egter ontdek daar is baie meer raakpunte as verskille – en die belangrikste raakpunt wat is sekerlik die sentrale plek van Jesus Christus as Verlosser in albei kerke se geloof.

 

Lees ook oor …

•        Die sanger Robbie Wessels het met die predikantekonferensie van die NG Kerk gesels oor sy geloofspad, ‘n pad wat dikwels maar grondpad langs geloop het.

•        Saterdagoggend in Khayelitsha. ’n Groepie toegewyde lidmate leer die kinders blokfluit speel – en heelwat meer.

•        Die kruis – dierbaar of grotesk?

•        VGK-moderator oor Belhar en kerkeenheid.

•        Biskoppe vir die NG Kerk?

•        ’n Nuwe lied vir die reënboognasie.

 

Onthou:

•        Kerkbode kan nou ook digitaal gelees word op jou tablet, rekenaar of slimfoon. Teken in by www.mysubs.co.za/Kerkbode

•        Of besoek www.kerkbode.co.za om Kerkbode-aanlyn (beperkte weergawe) te lees.

 

In die April-uitgawe van LiG:

 

Sy is onopgesmuk en opreg, en sy glo haar doel op aarde is om ander te bemoedig. Ilse Salzwedel het by Lindie gaan inloer en vertel hier hoe lyk “dien, doen en geniet” in lewende lywe. Én hoe funksioneer haar “span”.

 

Vir die gesin …

 

Kinderboeke – Help só kies, Mamma!

Ouers speel ’n deurslaggewende rol in die skep van ’n fantastiese voorreg vir hulle kinders – die oopmaak van die wonderwêreld van woorde. En hier is die goeie nuus: Dit is doodeenvoudig. En dit hoef nie ’n fortuin te kos nie.

 

Hoe praat ek met my kind oor die dood?

Die idee om eerlik en gerusstellend met jou kind oor die dood te gesels, laat jou dalk met ’n vrag vrae. Só ’n gesprek hoef egter nie swaar of angswekkend te wees nie.

 

Vergewe my … Ek is ‘n onvolmaakte ouer

Hoe gemaak as dit blyk dat jy nie genoeg antwoorde op ouerskap-uitdagings het nie? vra René Badenhorst. Wat verklap dit van jou? En, belangriker, watter gevolge het dit vir jou kind?

 

Lees ook:

 

•        Paasfees met ‘n verskil – Word stil op die lydenspad

•        Streel jou siel met kaneel

•        ‘n Paastuin – Plek van stilte … en water

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

•        Skakel 0860 26 33 42 óf 021 873 0822

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

 

Groete uit Wellington.

 

Hans Steyn

Departement Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

MISSIE JAPAN

NUUSFLITS

 

17 Maart 2014

(‘n Uittreksel)

 

Besoek aan Suid-Afrika om die draai

Soos genoem einde verlede jaar, is ons middel vanjaar DV in Suid-Afrika op besoek. Die gedagte is om (soos 3 jaar gelede) vanaf Julie tot September onder meer terugvoer te gee aan ondersteuners en verdere ondersteuning te werf. En ook natuurlik om vooraf en tussen-in die stywe program, genoeg te rus.

 

Ons breë skedule lyk soos volg (meer finale besonderhede sal nog volg):

25 Junie-19 Julie: Arriveer in Kaapstad en verloftyd

20 Julie-3 Aug: Suid- en Wes-Kaap besoeke

10-13 Aug: Suid- en Oos-Kaap besoeke

16-24 Aug: Gauteng en Noord-OVS besoeke

30 Aug-7 Sept: Suid-OVS en Noord- en Oos-Kaap besoeke

11-14 Sept: Oos-Kaap besoeke

16-17 Sept: Missie Japan bestuursvergadering

21 Sept: Wes-Kaap besoeke

28 Sept: Vertrek uit Kaapstad

 

Nog ‘n lang pad van genesing voor ná 3 jaar (sedert 11.3.11)

Verlede Dinsdag (11 Maart) was die derde herdenking van die geweldige trauma van 2011 se rampgebeure in Japan. Die heropbou van honderde duisende mense se lewens duur steeds voort. Buiten die frustrasie en worsteling van baie mense wat steeds in piepklein tydelike huise moet sien-kom-klaar, is die letsels van lyding ook veral onder kinders nou duidelik sigbaar. Ek lees onlangs in ‘n koerant artikel hieroor: “One in four nursery school children caught up in Japan’s 2011 tsunami disaster has psychiatric problems caused by the horrors of loss and destruction, with experts warning of a dire shortage of psychiatrists.”

 

Maar soos ek al baie voorheen ook gedeel het: veral vir die handjie vol Christene (1%) in Japan het hierdie krisis ook ‘n geleentheid geword om op praktiese maniere die hoop van die evangelie (ook veral met kinders) te deel.

 

Lees gerus ‘n sendeling-kollega (van die Christian Reformed Church North America), ds Larry Spalink se verslag oor sommige van die voortgaande inisiatiewe (waarby Missie Japan ook via ds Tobie en Annalie de Wet tot onlangs toe nog direk betrokke was): http://www.missiejapan.co.za/bedieningsfokus/an-oasis-for-the-heart-by-larry-spalink-march-2014-update-on-triple-disaster-recovery-efforts/.

 

Gebedsversoeke

Dank saam met ons die Here vir:

Meer geleenthede as wat ons ooit kon dink om die plaaslike gemeentes te ondersteun d.m.v. die aanbied van seminare ens.

‘n Goeie begin by RCJ se kweekskool in Kobe, met die onderrig van pastorale sorg daar.

Sy voorsiening i.t.v. baie praktiese dinge wat nodig is om tuisonderrig te kan doen.

Vra saam met ons vir God se sorg m.b.t.:

Emosionele en geestelike stamina vir die eise wat die bediening en tuisonderrig aan ons stel.

Carina se rug wat sedert baba Stephan se geboorte baie pyn t.m.v. behandeling.

Beplanning en voorbereiding vir ons besoek aan Suid-Afrika

Iemand wat plaaslik deel van Carina se ondersteunings-netwerk kan wees m.b.t. tuisskoling.

 

Baie dankie dat jy hierin met ons meeleef!

 

Vrede en vreugde

 

Stéphan, Carina, Annlie, Cornelius, Lodewyk en Stephan

 

NS: ek het onlangs bewus geraak van ondersteuners se e-posse wat my nie bereik via my stephan@missiejapan.co.za adres nie. As dit die geval was met jou (dat ek jou navraag nie beantwoord het nie), probeer asb. jsvdwatt@gmail.com as alternatief.

 

Lees die volledige nuusbrief by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

NG GEMEENTE DIE STRAND

DANKFEESBASAAR

 

Saterdag 29 Maart 2014

 

NGK Strand, h/v Fagan en Birkenheadstraat

 

Nooi jou bure, kinders en vriende en kom kuier!

 

Vrydagaand 28 Maart – Bederf jouself na werk!

Wegneem-etes beskikbaar vanaf 17:30 by die saal: Lekker groentebredie op rys, of hamburgers. Bespreek asb vooraf by die kerkkantoor, 021 853 1128 tussen 08:00 en 13:00.

 

Saterdag 29 Maart se etes:

“Basaarontbyt op ‘n bun”

Jantjies (worsie-op-‘n-stokkie)

Kerrie-en-rys (hoender of maalvleis)

Hamburgers

Pap en wors

Sop

Gebraaide snoek

Hoenderpastei en macaroni

 

Dan nog al die ander tafels met lekkernye:

Brode en beskuit; Groot koeke, veral enkellaag; Terte; Kleinkoekies; Poeding; Ingelegde produkte; Kindertafel: tuisgemaakte lekkers, “cupcakes”, gekleurde springmielies; Handwerk; Wit Olifante; boeke en tydskrifte; Plante.

 

Jy is meer as welkom – kom kuier sommer die hele oggend saam!

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

NG KERK VRYSTAAT

EENHEID VIR ONDERSTEUNING

 

Aansoeke word ingewag vir die pos van Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning by die Sinodale Kantoor, NG Kerk Vrystaat te Bloemfontein.

 

Posvereistes:

Die minimum kwalifikasies waaroor die suksesvolle kandidaat moet beskik is ‘n B-graad in Finansies of Bestuur, of ‘n gelykwaardige kwalifikasie.

Bewese ondervinding in ‘n kerklike of soortgelyke omgewing sal as ‘n sterk aanbeveling dien.

Dit is ‘n vereiste dat die suksesvolle kandidaat oor bepaalde bestuursvaardighede moet beskik.

Die persoon moet ‘n toegewyde en meelewende lidmaat van die NG Kerkfamilie wees.

Daar kan van kandidate verwag word om psigometriese toetse te ondergaan.

 

Posbeskrywing:

Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees:

· Vir die oorhoofse bestuur van die Sinodale Kerkkantoor;

· vir die bestuur, maksimale aanwending en ontwikkeling van die personeel van die Sinodale Kerkkantoor;

· om op te tree as skakel tussen leraars, kerkrade en die sinode;

· om toe te sien dat alle verskuldigde sinodale- en eweredige-bydraes van gemeentes gevorder word;

· om sinodebesluite wat betrekking het op die Eenheid vir Ondersteuning uit te voer, of te laat uitvoer, asook

· om leiding te gee in die visionering en herstrukturering van sinodale werksaamhede.

 

Die suksesvolle kandidaat moet oor ‘n goeie kennis beskik ten opsigte van die bestuur en administrasie van onder andere:

· Pensioenfondse

· Beleggings

· Mediese Fondse

· Eiendomme

 

Datum van diensaanvaarding: 1 Augustus 2014.

 

Aansoekbriewe vergesel van ‘n volledige CV moet vóór of op 14 April om 12:00, op een van die volgende wyses ingehandig word:

Elektronies aan fin@ngkvs.co.za

Skriftelik, gerig aan die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning, NG Kerk Vrystaat, Posbus 11412, Universitas 9321, of

Persoonlik, in ‘n verseëlde koevert, by die sinodale kantoor, Van Heerdenweg 20, Bloemfontein.

 

Enige navrae, ook ten opsigte van die vergoedingspakket, kan gerig word aan:

Dr Pieter van Jaarsveld by 082 582 5702

of

Dr Leon Foot by 083 503 6674

 

Die Raad van die Eenheid vir Ondersteuning behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak uit die aansoeke wat ontvang word nie.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

BADISA KOUE BOKKEVELD

MAATSKAPLIKE WERKER

 

Badisa Koue Bokkeveld is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike aksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke word vir hierdie voltydse betrekking ingewag.

 

Minimumvereistes sluit in: • ’n graad of diploma in Maatskaplike Werk • registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensberoepe • ’n geldige rybewys • kennis en vaardigheid met betrekking tot ontwikkelingsgerigte maatskaplike werkdienste en geïntegreerde dienslewering • kennis en vaardigheid met betrekking tot statutêre prosedures • die vermoë om binne spanverband te werk.

 

Die vergoedingspakket is binne Badisa-skale.

 

Rig aansoeke voor 27 Maart 2014 aan: Me A. Hattingh, Olyvenstraat 8, Lemoenkloof, Paarl 7646.

 

Navrae: 082 806 0859 of e-pos: ahattingh@2blink.co.za.

Did you like this? Share it:

Bulletin vir Sondag 16 Maart 2014

Vandag – LYDENSTYD
07:30  Geen
09:00  Ds. Heerden van Niekerk,  40 Dae-afsluitingsfees
Skriflesing:  1 Johannes 4:7-21
Deuroffer: Eie getuienisaksie
18:30  Geen
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) OM 17:30 in die saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(Gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Maandag, 17 Maart
20:00   Mannebybelstudie, kapel

Dinsdag, 18 Maart
09:30   Seniorbybelstudie, saal
09:30   Vrouebybelstudie
17:30   Liturgiese werkgroep
18:30   Musiekbediening
19:30   Salomé-Bybelstudie, saal

Woensdag, 19 Maart
19:00  Gemeentebybelstudie, saal

Donderdag, 20 Maart
09:30   Vrouebybelstudie, Dias 2
19:00   Musiekbediening

#Imagine Konferensie @Moreson, Darling 21-23 Maart 2014

Sondag, 23 MaartLYDENSTYD
07:30  Geen
09:00  Ds. Nelis van Rensburg
Deuroffer:  Badisa Bellville/Durbanville
18:30  Geen

40 Dae-afsluitingsfees
Reëlings:
Ons sluit ons 40 Dae-veldtog vandag af met ‘n heerlike kuiergeleentheid. Al die groepe eet vanaf 12:00 in kleingroepsverband saam in die tent op die parkeerterrein. Groepleiers moet asb. reël vir alle eetgerei (poedingbakkies en glase ingesluit). Elke groep bring hulle eie kos. Die 40 Dae-span voorsien die roomys aan die einde van die ete. Groepleiers moet asb self kies waar hulle groepe in die tent sit.
Dankies:
Ons sê baie dankie aan die 40 Dae-span vir al die reëlings. Ons sê ook veral dankie aan almal wat getrou kom saambid het vir die veldtog. Aan elke groepleier, wil ons ‘n groot dankie sê vir die neem van die verantwoordelikheid vir jou groep en al die werk wat daarmee gepaard gegaan het.  Sanet het in die kantoor groot ondersteuning verleen aan die veldtog. Okkie het as koster alles gereed gekry vir vandag se ete. Baie dankie aan hulle twee!  Baie dankie vir almal wat meegeleef en -werk het. Dit was weereens ‘n heerlike reis saam met baie besonderse kinders van die Here.

Tienerbediening
Ons gaan die 6de gebod behandel.  Dit is die afsluiting van die eerste kwartaal.

Nuwe intrekkers
Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit. Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld sodat ons u kontakinligting kan kry.

Verjaardae van die week 16-22 Maart
16     Joan Matthee, Ella Olivier, Pine Pienaar, Retha Strydom, Johan vd Merwe, Neil vd Westhuyzen
17     Luca Ruwiel, Alvine Steenkamp, James Vos
18     Liezel Combrink, Stephen de Goede, Willem du Toit, Aletta Jv Rensburg, Tiani Launspach, Mientjie Le Roux, Francois Malan
19     Christi Botha, Katelijne Kotzé, Wim Nel, Isabel Pienaar, Mia Uytenbogaardt, Amanda vd Merwe, Marié Van Reenen-Wegener
20     Leonora du Toit, Marike Kotzé, Amanda Liebenberg, Hanno Louw, Lara Theron, Marcel vd Walt
21     Cayla Bester, Christa Cilliers, Lettie Greeff, Philip Nel, Charmaine Theart
22      Bettie Barry, Janneke Basson, Nico du Raan, Arné Gerber, Jan Greeff, Eugéne Schoeman, Pauline vd Spuy

Vrouebediening:  Kontantinsameling
Die Vrouebediening van Welgemoed onderneem om jaarliks ‘n geldelike bydrae te maak om ons verpligtinge teenoor die gemeente, ring en sinode na te kom.  Wyksleidsters sal briefies in die wyke uitdeel met meer inligting.  Inbetalingsdatum by die kerkkantoor is 25 Maart.

BARMHARTIGHEID

GEDAGTE VIR DIE WEEK:
Liefde maak ons kwesbaar – vir stop langs die pad.  Liefde skep deernis – vir inleef met ander.  Liefde maak ons hart oop – vir gee sonder “bereken”.  Piet Naudé (opgedra aan prof. Ferdinand Deist)

TERUGVOERING:
Durbanville-Hoërskool: Baie dankie vir ‘n groot skryfbehoefte-skenking. Gaan hoofsaaklik aan Ruyterwacht geskenk word.
40 Dae-projekte:  Baie projekte is reeds afgehandel terwyl ander ‘n rukkie gaan neem om voltooi te word. Die reaksie van die groepe was uitstekend en baie persone/instansies gaan baat vind by hierdie inisiatiewe.

NUWE PROJEKTE:
Sop en worsbroodjies: Wyk B07 is die komende week aan die beurt en Wyke A04, A13 en A16 die week daarna vanaf 23/03 tot 28/03. Die belangrikheid van hierdie insameling moet asseblief nie onderskat word nie;  dit voed baie mense. Pakkies winkelsop is ook welkom.
Kerkwinkel:  Die volgende verkoping, Donderdag 27 Maart tussen 13:00 en 15:00.
Komberse:  Die winter in die Kaap is binnekort hier. Baie komberse word benodig.
Gebreide artikels: serpe en mussies is altyd hoog in aanvraag.

BEHOEFTES:
Enige artikel vir die kerkwinkel.
Eierdosies, stootwaentjie en baba-artikels, toiletware, skoonmaakmiddels, blikkies kos.

Gebedsbediening
Nehemia 1:6  “Luister tog, gee tog ag op die gebed wat ek, u dienaar, sonder ophou tot U bid”

Diensbeurt:  Tertia v Aswegen, 021 913 1254 / Groep:  Rita Schutte, 021 913 5577

Lydenstyd is ‘n tyd van afsondering, stil word, selfondersoek, bepeinsing, sondebelydenis, verootmoediging en hertoewyding.

Ons bid vir die volgende persone en sake:
Aldiana van der Merwe – sy is terug in die hospitaal na ‘n operasie (Barlinka 7, 0748599801).
Stephan Hamman – hy het ‘n voetbesering opgedoen en moes ‘n operasie ondergaan (Wolhuter 4, 0219132599).
Getha, Hendrik en Nicola Havenga – Getha se pa is oorlede (Aristea 37, 0219132016).
Inwoners wat tans swaar kry a.g.v. die vloede in die noorde van ons land.
Die huidige dispuut in die Oekraïne en die Krim-Skiereiland.
Die naasbestaandes van die passasiers van die vliegtuig wat vermis word.
Senior burgers in ons gemeente.
Kerkraadslede en dienswerkers.
Straatwerkbediening.
Dat die verkiesing vry en regverdig sal wees.
Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het;  diegene wat ernstig siek is en wat tuis aansterk na operasies.
Hulle wat tans finansieel baie swaar kry.
#Imagine Konferensie: Bid vir die tieners wat die konferensie die komende naweek bywoon. Bid saam vir die veiligheid, logistiek en herlewing in ons jongmense se harte!

Geboortes:
Die volgende lidmate het babaseuntjies ryker geword.  Hartlik geluk!
Gert en Chantelle Rademeyer (Dias 16, 0219136384).
Johan en Elrien Davis (Kommissaris 71, 0822908895).

Sokhanya-gebedsonderwerp:
Die afgelope Saterdag by die skool se algemene vergadering is die nuwe studente-komitee vir die jaar verkies. Ons is dankbaar dat dit weer eens ‘n span toegewyde en betroubare leiers is. By die geleentheid het die aartsbiskop van Katlehon by Germiston wat op eie inisiatief  al ons kursusmateriaal uit Xhosa in Sesotho vertaal het, ons besoek. Hy is werklik toegewy aan die werk van Sokhanya en het self nou met ‘n tweede studiegroep begin. Hy doen tans ook die vertaling van ons ander publikasies, wat die trefwydte van ons werk onvoorstelbaar verbreed. As teken van waardering het die komitee besluit om R10 000 uit verkope van ons boeke aan hom te gee.

Did you like this? Share it:

Nuusbrief

2015 Kalender

Oestyd is Feestyd Veldtog

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal


NG Gemeente Welgemoed
Kaapstad - Wes-Kaap Provinsie