sgunter

e.Kerkbode

Volg hierdie skakel om die nuusbrief eerder op die internet te lees.

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 26 Mei 2017

Lees deur internet, klik hier >>

Did you like this? Share it:

Welgenoot 28 Mei 2017

Welgenoot vir 28 Mei 2017

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 19 Mei 2017

Lees deur internet, klik hier >>

Did you like this? Share it:

Welgenoot 21 Mei 2017

Welgenoot vir 21 Mei 2017

Did you like this? Share it:

Volg ons op facebook:

2018 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal