sgunter

VrydagNuus 6 Desember 2013

VrydagNuus

 

 

 

 

 

 

6 Desember 2013

Ook beskikbaar by www.kaapkerk.co.za    

                                                                                                Teken In II Teken Uit

AMPTELIKE NUUSBRIEF WES-EN-SUID-KAAPLAND

 

Kersfeestyd ook moeilik vir sommige

Terwyl die inhoud van Kersfees vir Christene die blye herdenking van God se vereenselwiging met en betrokkenheid by ons – die mens en sy skepping – is, is dit ook vir sommige ‘n baie moeilike tyd van die jaar. Ons dra hierdie laaste VrydagNuus op aan ons kollega, Helet Malherbe (Finansies, Badisa) – en al ons mense wat oor verlies treur. Helet het verlede week haar man, Arrie, (47) aan ‘n massiewe hartaanval verloor. (sien ook Ten Slotte).

 

A. SINODALE NUUS

1. Armoede en Sorg sê Dankie!

Armoede en Sorg bedank graag alle gemeentes en gemeentelede wat bystand verleen het tydens die onlangse oorstromings. NG Gemeente Helderberg is omskep as ontruimingsentrum tydens die ramp in die Helderberg-Kom, terwyl verskeie ander gemeentes en individue spesiale vermelding verdien. Dit is wonderlik om te sien hoe gemeentes saamstaan om ‘n daadwerklike verskil te maak waar dit nodig is. Baie dankie! Lees gerus onderaan meer.

 

2. NG Kerkfamilie is ‘n Kerk in/van Afrika

Dit het weer duidelik geword toe afgevaardigdes van die NG Kerk (hoofsaaklik noordelike sinodes) onlangs onder leiding van die KGA by ons Kerkfamilie in Mosambiek en Malawi op besoek was. Die doel was juis om bande te verstewig en vennootskappe sterker te vestig. Dis dan dat ‘n mens oorweldigend aangenaam verras word met die werk wat daar (dikwels met baie skrale middele tot hulle beskikking) vermag word en die invloed wat dit op die breër gemeenskappe het. Lees onderaan verder.

 

B. ALGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. Personeelnuus vanuit Communitas

Die naam Joanie Batt is sinoniem met die destydse Buvton en die hedendaagse Communitas en Predikantebegeleiding. Joanie groet aan die einde van Desember 2013 as sy ‘n welverdiende rustiger lewe begin. Lees gerus meer oor hierdie kollega, welbekend en geliefd onder predikante en ander kollegas – klik hier. Joanie, ons sal jou mis! – Red.

Terselfdertyd verwelkom Communitas se personeel vir Adrienne Bester by die Sinodale Taakspan Predikantebegeleiding (STP) se kantoor. Sy is die nuwe administratiewe persoon/sekretaresse vir dr Pierre Goosen vanaf 6 Januarie 2014. Haar kontakbesonderhede is: bestera@sun.ac.za en 021 808 3382. Goeie wense, Adrienne! – Red.

 

2. Alles oor VBO vir 2014!

Die VBO-program vir 2014 is nou beskikbaar. Dit sluit in nuwe kursusse (onder andere aangebied word deur bekende leraars van buite ons streek, soos Nelus Niemandt, Dirkie van der Spuy en Gerhard Botha); die Winterskool (10–12 Junie saam met Ekklesia en die Fakulteit) met die tema Christus die Hoop vir Afrika/Christ, the Hope for Africa. ’n Gevorderde sertifikaat in Bedieningsvernuwing word ook aangebied. Kry die volledige program by NUUT op www.kaapkerk.co.za en lees onderaan meer.

 

3. Teken aan: US Teologiese Dag 2014

Die US Fakulteit Teologie se jaarlikse Teologiese dag vind volgende jaar plaas op Maandag 3 Februarie 2014 om 09:00 in die Hofmeyrsaal, Kerkstraat. Tema: Churches, Theology and Socio-economic contexts in SA today. Minister Trevor Manuel sal as hoofspreker optree en sal fokus op die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP). Die Openingserediens vind plaas op Sondag 2 Februarie 2014 om 19:00 by die NG Gemeente Stellenbosch-Wes met prof Julie Claassens as prediker. Klik hier vir meer.

 

4. Predikante, hier is Hulp!

4.1 MEMA-media: Nuwe webblad

MEMA-media is Bybel-Media se elektroniese afdeling wat deurlopend verskillende elektroniese hulpmiddels (soos videogrepe en kortfilms) vir gemeentes en gelowiges ontwikkel. Ideaal vir gebruik in gespreksdienste, kleingroepe, selgroepe, Bybelskole en persoonlike verryking. MEMA spog nou met ‘n nuwe webblad: www.memamedia.co.za.

 

4.2 Geloofsvorming Webblad

Een van die prioriteite en fokusareas van die Noordelike Sinode is geloofsvorming. Vir hierdie doel het ‘n webblad oor dié saak ontstaan: www.noordsingeloof.co.za. Leraars word uitgenooi om die blad te besoek, waar onder andere ‘n paar preke vir Advent geplaas is.

 

5. Sendingsaamtrek

Die volgende jaarlikse saamtrek en reünie van sendelinge, oud-sendelinge en sendingvriende in die Wes-Kaap vind DV op Saterdag 18 Januarie 2014 vanaf 09:00 tot 16:00 by die kerksaal van Agter-Paarl plaas. Maak asb seker dat alle sendelinge, oud-sendelinge en sendingvriende in julle gemeente hiervan kennis dra. Vir meer besonderhede skakel met ds Attie van Wijk 082 557 9796 of attievw@mweb.co.za.

 

6. Fresh Expressions of Church Kursus in Kaapstad in 2014

Ekklesia (Ekumeniese Sentrum vir leierskapontwikkeling en gemeentestudies aan die Teologiese Fakulteit US) saam met Communitas, gaan die hoofkursus Mission Shaped Ministry (MSM) van die Fresh Expressions-beweging in Engeland gedurende 2014 in Kaapstad aanbied. Dit help in die ontwikkeling van nuwe geloofsgemeenskappe en nuwe, vars maniere van kerkwees daar te stel. Die kursusleier is ds Johan Els. Klik hier vir meer inligting.

 

7. UV Teologie: Sertifikaatkursusse

Die Fakulteit Teologie (UOVS) bied nou al etlike jare ‘n bekostigbare tweejarige sertifikaatkursus in Teologie en Bediening, sowel as ’n addisionele kursus in Bybelse Hebreeus aan. Lesings deur geordende predikante/pastore en welbekende teoloë word gedurende 2014 weekliks in die kerksaal van die NG Gemeente Bellville-Wes aangebied. Die bekendstelling en registrasie vind om 19:00 op 23 Januarie 2014 in Bellville-Wes se kerkgebou plaas. Kontak prof Pieter Els by pjels@iafrica.com of 021 976 4817 / 083 285 2617 vir meer inligting.

 

8. Straatwerk: Nuus oor Desember-uitreike

Oud en jonk is baie welkom om deel te neem aan een of meer van Straatwerk se Aksie Immanuel-uitreike. Sommige uitreike is kindervriendelik, so die hele gesin kan deelneem. Vir meer inligting skakel gerus vir Lisa Truter by 072 390 7437/021 930 8055 of e-pos lisa@straatwerk.org.za. Klik hier vir die program.

 

9. Bybelgenootskap reageer op Verdagmakery

Na aanleiding van die voortgesette verdagmaking van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika en Die Bybel: ‘n Direkte Vertaling, het die Raad van Direkteure van die Bybelgenootskap ‘n sterk bewoorde besluit hieroor geneem. Lees dit by NUUT op www.kaapkerk.co.za. Besoek gerus www.bybeldirektevertaling.co.za vir meer oor hierdie projek.

 

10. Kerkbode: woorde wat Woord moet laat klink

Kerkbode is aan die een kant die NG Kerk se amptelike koerant. As sodanig moet dit die besluite en amptelike rigting van dié kerk reflekteer. Aan die ander kant is Kerkbode ’n spieël wat moet laat sien wat in die lewe van gelowiges aangaan, by hulle werk, hulle huise en in hulle gemeentes. Kerkbode wil dus net maar met die woord iets van die Woord laat opklink. Aldus dr Pieter Fourie oor die nuwe redakteur, Neels Jackson, se taak. Lees gerus onderaan verder

 

11. Kerkleiers reageer op E-tol

Van die land se kerkleiers, onder meer die Metodiste, die World Communion of Reformed Churches (WCRC) en die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK), het ’n beroep op “miljoene lidmate” gedoen om nie e-skyfies te koop nie. Prof Nelus Niemandt, moderator van die NG Kerk se Algemene Sinode, het egter in reaksie hierop gesê e-tol is ’n “hewige kwessie wat deur dié kerk bespreek sal word.” Die volledige berig in Beeld is by http://www.beeld.com/nuus/2013-12-03-e-dag.

 

12. Godsdiensleiers oor 16 Dae-veldtog Teen Geweld

Godsdiensleiers vanoor ‘n breë spektrum in Suid-Afrika deel hulle gedagtes oor die veldtog teen geweld teen vroue en kinders (25 November – 10 Desember 2013) in ‘n reeks boodskappe. Belangstellendes kan by https://www.youtube.com/watch?v=FYUJ69Mdc5Q daarna kyk en luister.

 

13. Kersvakansie

Met hierdie laaste uitgawe van VrydagNuus vir 2013 groet ons. Die meeste afdelings van sinodale werksaamhede van die NG Kerkfamilie (Bellville, Belhar en Stellenbosch) sluit vanaf Vrydag 13 Desember vir die Kersvakansie. Dringende navrae kan gedurende die vakansie gerig word aan:

Averell Rust (079 871 5602)

Bossie Minnaar (083 270 5211 of 021 981 2684)

Kenny Raats (082 886 5643)

Ben du Toit (082 332 8700)

 

C. INNOVASIE

In pas met ons sinode se waardes (www.kaapkerk.co.za), waarvan ‘n “vaste verbintenis tot innovasie en kreatiwiteit” een is, plaas ons graag nuus oor gemeentes wat in uitdagende omstandighede voortdurend planne beraam om nuut en vars te werk. Die uitnodiging is steeds: stuur julle nuus oor kreatiewe planne en projekte na kommunikasie@kaapkerk.co.za. So kry ‘n kollega of gemeente dalk inspirasie om hulle hulpbronne ook weer af te stof en te benut!

 

D. PREDIKANTENUUS

Tot weersiens, Gerrit…

Gerrit Cloete, Uitvoerende Beampte van die Noordelike Sinode, skryf in Verskil (die Noordelike Sinode se nuusbrief) van 29 November as volg: “ Na byna 21 jaar in sinodale kantore kan ek nou hierdie brief skryf. Julle het dalk al êrens gehoor dat ek die ouderdom vir emeritaat gehaal het en dat dit tyd is om iets anders te gaan doen.” Lees gerus die res van sy boodskap onderaan. Baie goeie wense, Gerrit en dankie vir jou lojale vriendskap deur die jare! – Red.

 

E. EKOLOGIE

SAFCEI: Wenke en Bronne vir Groen Gemeentes

Die South African Faith Communities’ Environment Institute (SAFCEI), waarvan die NG Kerk ook lid is, verskaf interessante idees en materiaal vir eko-bewuste gemeentes se gebruik. ‘n Gratis kalender met die vernaamste inligting van ekologiese aard vir 2014, is ook beskikbaar. Klik by http://safcei.org/eco-resources/ hiervoor.

 

F. NUUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Kerkbode van 6 Desember

In die laaste uitgawe van Kerkbode vir 2013:

  • Missionaal: Kerke rol hulle moue op
  • Kersfees: Los vrou en Maria gesels
  • Cas Wepener: Tien vrae aan die skrywer-teoloog
  • Pine Pienaar: Ons taal verklap ons geloofsfondament
  • Gerdrie van der Merwe: Churchill yskoud na psalms…
  • Sien ook B10 oor Kerkbode se nuwe redakteur!

Die volgende uitgawe van Kerkbode verskyn op 17 Januarie 2014.

 

2. L’Chaim Nuusbrief van Simcha-bediening

Net voor Kersfees vier Jode hulle eie “fees van die ligte” – Hanoeka, waartydens daar elke aand vir agt dae ‘n nuwe kers opgesteek word in die Hanoeka-kandelaar. Iemand het een keer geskryf: Sonder Hanoeka sou Christene nie Kersfees gevier het nie. Lees hieroor in L’Chaim, die Simcha-Bediening aan Jode se nuusbrief.

 

G. FUNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Moederkerk Robertson: Kersliederefees

Die NG Moederkerk te Robertson bied weer vanjaar sy Kersliederefees op Sondagaand 22 Desember vanaf 18:30 – 19:30 aan. Almal is baie welkom om geliefde Kersliedere in beide Afrikaans en Engels saam te gaan sing. Skriflesings sal tussen die Kersliedere deur die verhaal van Jesus Christus se geboorte vertel. Toegang is gratis: geen kollekte en geen liedboeke is nodig nie. Kleredrag informeel. Navrae aan Dave Reid by 084 703 2755.

 

2. NG Gemeente Vredelust: Kersdiens 25 Desember

Op Kersdag vind ‘n erediens om 08:00 in die Vredelust-kerkgebou (hoek van Duminystraat en Veertiende Laan, Bellville) plaas met dr Willie van Rooyen as liturg en mnr Wim Verhagen (van Pretoria) as solis. Die repertorium is iets besonders en sal beslis in menige se smaak val – en ‘n duidelike Kersboodskap uitdra. Daar sal ‘n liefdesoffer opgeneem word om die koste te dek. Navrae: Willie van Rooyen, 021 913 2402 of willie@churchadventure.co.za.

 

3. NG Gemeente Hartenbos: Feestyd op Hartenbos

Op hierdie gewilde vakansiedorp is die Hartenbos-gemeente hard besig om alles gereed te kry vir almal wat graag by hulle aktiwiteite inskakel. Afgesien van eredienste in die amfiteater, is daar ook ‘n Vleismark op 14 Desember, sowel as ‘n gesinsgerigte Nagmaal-erediens op Kersdag in die amfiteater. Hiervoor word 12000 – 15000 mense gereed gemaak om vanjaar aan die krip- en kruisboodskap spesiale inhoud te gee! Lees onderaan meer.

 

H. VAKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

NG Moedergemeente Bellville: Pastorale Hulp

Die Moedergemeente in Bellville is op soek na ‘n emeritus leraar om as pastorale hulp te help met besoeke, preke en Bybelstudies. Aanstelling vir periode van 1 Maart 2014 – 28 Februarie 2015, met die eerste drie maande ‘n proeftydperk. Lees gerus onderaan meer en reageer voor 31 Januarie 2014 om 12:00.

 

Ten slotte

“There is a handicapped person in your future: You! Handicapped persons are dealing in the present moment with what you and I will have to deal with later.” (Recovering From the Losses of Life – H. Norman Wright)

 

En namate ons ouer word, skryf Wright, skuif ons in ‘n tydperk van ons lewens “into a time zone of accumulated losses.” Hierdie verliese is nie net mense nie, maar ook vermoëns, ideale, drome, vooruitsigte.

 

Ons innige wens vir elkeen wat hier lees, is dat jy in hierdie onafwendbaarheid van die lewe, juis God se vereenselwiging en betrokkenheid by jou sal beleef op ‘n verrassende, vertroostende manier.
Gegroet tot volgende jaar.

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

ARMOEDE EN SORG

HULP TYDENS OORSTROMINGS

 

Armoede en Sorg bedank graag alle gemeentes en gemeentelede wat bystand verleen het tydens die onlangse oorstromings.

 

Helderberg Gemeente, wat ‘n ontruimingsentrum tydens die ramp in die Helderberg-Kom (waar goedere afgelaai en kos gemaak is om te versprei na die slagoffers van die ramp) geword het, verdien spesiale dank. By https://www.facebook.com/pages/Helderberg-Gemeente/106044176153072 is meer te lese omtrent hierdie aksie.

 

Verder wil ons ook vir NG Lourensrivier en Jackie Strauss bedank, wat die verspreidingsaksie onder die inwoners van Kays Karavaanpark koördineer het om te verseker dat die verspreiding van al die donasies regverdig geskied.

 

Ons sê baie dankie aan anonieme individue wat inbetalings ten bate van die vloedfonds gemaak het. ‘n Baie groot dankie ook aan NGK Eendekuil, Constantia en Aggeneys wat bygedra het tot hierdie fonds. Die fondse word met groot sorg bestuur om te verseker dat dit die aangewese uitreike bereik.

 

Dankie vir al die oproepe en omgee van al die ander gemeentes, insluitende Tableview, wat ‘n groot hoeveelheid produkte het wat nog versprei sal word as die slagoffers hervestig is.

 

Dit is wonderlik om te sien hoe die gemeentes saamstaan om ‘n daadwerklike verskil te maak waar dit nodig is.

 

Nogmaals baie dankie.

 

Ingrid Zeelie

Netwerk-koördineerder: Bediening vir Armoede en Sorg

021 957 7113

omgee@kaapkerk.co.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

ONS ADVENTSKRANS IN AFRIKA

SE KERSIE VAN HOOP

 

As die eerste kersie van hoop in die Adventskrans aangesteek word, weet ons dit is ook die begin van die feesseisoen – die tyd wanneer ons die eindelose Karoovlaktes sal aandurf, en selfs vanaf Amerika, Europa en Australië geen moeite sal ontsien om in hiérdie tyd saam met ons liefste mense om ’n tafel hier in Afrika te wees nie.

 

En net so is daar ook ’n web van familiebande oor die hele Afrika heen tussen ons as Christene; sommige bande reeds meer as ’n eeu oud. En as jy die geskiedenis nagaan, lees jy van dapper mans en vroue uit ons NG Kerkfamilie wat danksy hulle geloof in Christus lande soos Nigerië, Malawi, Mosambiek en Zimbabwe ingegaan het met hierdie vaandel van Hoop.

 

Hierdie besondere mense het nie net die mense van die Here vertel nie, maar hulle ook bemagtig met kundigheid ten opsigte van die onderwys, medies en landbou – dit was ’n globale bediening waarvan die vrug van hul werk vandag oral in Afrika sigbaar is en veelvuldig aan die toeneem is.

 

En dit is in hierdie gees dat die Kommissie Getuienisaksie van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaapland die verhoudinge met ons susterskerke oor al die jare heen nog daar bly handhaaf.

 

Dit was dus ’n baie besondere gebeurtenis toe verteenwoordigers van die Kaapse en Transvaalse sinodes van die GSM (Gesamentlike Sendingkommissie vir Mosambiek) op 4 November vanjaar vanaf die Lughawe Oliver Thambo vertrek het om die Sinode van Mphatso en Hefsiba in Noordwes-Mosambiek, asook die Sinode van Nkhoma in Sentraal-Malawi te gaan besoek. Vir vyf van die groep van sewe was dit hulle heel eerste besoek aan ons familie daar – ’n onvergeetlike ervaring.

 

Die verteenwoordigers van die Oostelike – (Carel Louwrens), en Noordelike Sinode (Francois Smit), die Sinode van Wes-Transvaal (Anton Minney) en Sinode Hoëveld (Corneil du Plessis) het saam met Kobus Odendaal van die KGA (Kommissie Getuienisaksie) en Floors Meyer, voorsitter van die KGA Dagbestuur, Llewellyn Olivier van die Lewende Gemeente in Maputo op Tête in Noordwes-Mosambiek ontmoet. Daarvandaan is hulle na Hefsiba.

 

Hefsiba is ’n instituut vir Christelike Hoër Onderwys en geleë by Vila Ulónguè. Hulle het oor die jare soveel vertroue by die gemeenskap ingeboesem dat hulle nou ook aan ander opleidingsbehoeftes, buiten teologie, voldoen. Dit het reeds drie fakulteite, naamlik Teologie, Sielkunde en Ekonomie & Bestuur en is die enigste teologiese instituut wat deur die Mosambiekse owerheid gemagtig is om grade toe te ken.

 

Nadat die groep afgevaardigdes verskillende lesings bygewoon het, het hulle ook die Uitvoerende Komitee van Hefsiba ontmoet en ’n insiggewende gesprek met die algemene sekretaris, ds Timoteo Maseko van die Sinode van Mphatso gehad. Dit was vir die afgevaardigdes heel duidelik dat Hefsiba ’n onontbeerlike rol in die gemeenskap speel en dat die uitbreiding van opleidingsfasiliteite onontbeerlik is.

 

Daarna was hulle ook op besoek aan die CCAP Nkhoma Sinode in Malawi waar hulle ’n hartlike ontmoeting met die algemene sekretaris van die sinode, ds Vasco Kachipapa, gehad het. Die CCAP is ’n selfstandige kerk wat met tussen vier tot agt gemeentes per jaar groei.

 

By die Nkhoma Hospitaal het hulle ’n insiggewende gesprek met dr Reynier Ter Haar, superintendent van die hospitaal, gehad. Hulle was veral beïndruk met die toewyding van die personeel en die groot invloed wat die hospitaal onder die plaaslike bevolking het.

 

Hulle het ook vir Hennie Smit, die omgewingsbestuurder, wat o.a. die lidmate toerus met die Farming God’s Way-metode, ontmoet. Hy doen ook reuse-werk tov die bestuur van die Departement Waterwese wat die hele sendingstasie van water voorsien.

 

Met die opkoms van die son oor die Malawi-meer is die groep afgevaardigdes opnuut herinner aan die volgehoue hoop op nuwe lewe in Christus – Hy wat ons almal as broers en susters in Afrika saambind.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

JOANIE BATT GEGROET

 

Daar is seker min predikante in die Wes-en-Suid-Kaap Sinode – en selfs wyer as dit – wat nie vir Joanie Batt ken nie. Die min wat haar nie persoonlik ken nie, het in elk geval al haar stem oor die telefoon gehoor of ‘n e-pos van haar ontvang.

 

Die naam Joanie Batt is sinoniem met die destydse Buvton en die hedendaagse Communitas en Predikantebegeleiding.

 

Joanie aanvaar diens in 1990 by Buvton as sekretaresse/administratiewe beampte in die tyd van ds Michiel van der Merwe en is sedertdien die een konstante faktor te midde van vele veranderinge. Dit sê baie vir haar aanpasbaarheid, want nooit is iets te veel of te anders dat sy nie daarvoor kans sien nie. Inteendeel, sy is ‘n begaafde en bekwame persoon wat haar werk altyd vinnig en van hoogstaande gehalte afhandel. Wat ook al oor haar lessenaar kom, pak sy met oorgawe aan en die meeste van die tyd is sy ‘n tree of wat voor haar take. Sy is die soort sekretaresse wat haar werkgewer goed laat lyk.

 

Haar kollegas sal almal daarvan getuig dat sy ‘n ware spanspeler is wat nooit haar eie belang bo die van ander sal kies nie. Beslis, reguit, regverdig, menslik, uiters lojaal. Hardwerkend, beskikbaar, vol planne om dinge te maak werk. ‘n Plesier om mee saam te werk.

 

Dominees, skribas en alle belangstellendes sal dit almal eens wees dat wanneer jy aan Joanie dink, jy aan ‘n spontane, vriendelike en gasvrye persoon dink. Iemand wat jou altyd welkom en spesiaal laat voel.

 

Joanie sal gemis word; 23 jaar kom en gaan nie sommer net nie. Ons by Communitas – en by name die Taakspan vir Predikantebegeleiding – dink met dankbaarheid terug oor die jare se saamwerk. Ons wens haar (en Johnny) net die beste toe vir die nuwe hoofstuk in haar lewe.

 

As iemand in wie die Gees van Christus woon en wat spontaan daarmee en daaruit leef, wil ons graag die gebed van Paulus aan die Efesiërs as afskeidsgeskenk aan Joanie gee: Ef 3:14 – 21. “… Mag jy sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag jy heeltemal vervul word met die volheid van God.“

 

Pierre Goosen

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

VBO-PROGRAM 2014

 

Ons bied met opgewondenheid in ons harte die VBO-program vir 2014 aan.

 

Die program vir 2014 bevat:

• ’n klompie bestaande driedag-kursusse wat op versoek herhaal word;

• ’n hele paar nuwe driedag-kursusse – o.a. drie kursusse wat aangebied word deur bekende leraars van buite ons streek (Nelus, Niemandt, Dirkie van der Spuy en Gerhard Botha);

• die Winterskool wat vanaf 10–12 Junie saam met Ekklesia en die Fakulteit aangebied sal word. Die tema vir 2014 is: Christus die Hoop vir Afrika/Christ, the Hope for Africa.

• Dan is dit met groot vreugde dat ons van die kant van die drie VBO-instansies (Communitas/Ekklesia, Shepherd en Excelsus) die instelling van ’n gevorderde sertifikaat in Bedieningsvernuwing aankondig.

 

Die bedoeling met die sertifikaat is om aan leraars wat behoefte daaraan het ’n meer inklusiewe en omvattende reeks kursusse aan te bied wat hulle op ’n veel breër front gaan heroriënteer t.o.v. van ons bedieningseise vandag.

 

Die kursus bestaan uit nege samehangende blokke wat oor ’n periode van drie jaar gedoen word – drie blokke per jaar – en ons op die belangrikste fasette van die bediening heroriënteer. Die gedagte is dat ons volgende jaar met die eerste drie blokke begin. Kyk by die kursuslys vir meer inligting hieroor.

 

Ons bied die program aan met die gebed dat dit leraars van die kerk mag motiveer, sterk en bekwaam maak vir die wonderlike roeping wat die Here “uit onverdiende goedheid aan ons toevertrou het”.

 

Coenie Burger (PSD vir VBO)

Michiel Strauss (Voorsitter: VBO-Taakspan)

Wilma le Roux (Admin Beampte: VBO)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

US TEOLOGIESE DAG 2014

 

Die US Fakulteit Teologie se jaarlikse Teologiese dag, wat die amptelike opening van die akademiese jaar inlui, vind volgende jaar plaas op Maandag 3 Februarie 2014 om 09:00 in die Hofmeyrsaal, Kerkstraat. Die tema vir die dag is: Churches, Theology and Socio-economic contexts in SA today / Kerke, Teologie en Sosio-ekonomiese kontekste in SA vandag.

 

Minister Trevor Manuel sal as hoofspreker optree by die geleentheid en sal fokus op die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP). Daar sal ook ‘n sessie wees waar teoloë en kerkleiers ‘n paneelbespreking oor die tema inlei. Ons wil graag die oggend gebruik om teologies te reflekteer oor die NOP, en sodoende kerke en ander godsdienstige groepe bewus maak van die uitdagings voortspruitend uit die NOP.

 

Die Openingserediens vind plaas op Sondag 2 Februarie 2014 om 19:00 by die NG Gemeente Stellenbosch-Wes. Prof Julie Claassens sal as prediker optree.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

—————————————————–

FRESH EXPRESSIONS OF CHURCH 2014

 

Die agtergrond van “Fresh Expressions” se hoofkursus.

 

Vars uitdrukkings van kerkwees is ‘n strategie wat amptelik deur die Anglikaanse en ander kerke in Engeland die afgelope 10 jaar aanvaar is, waardeur elke gelowige en gemeente aangemoedig word om naas die bekende en bestaande maniere van kerkwees ook nuwe, vars maniere van kerkwees daar te stel vir die al groter wordende getal kerkvervreemde mense in Engeland.

 

Ook in die lig van die Algemene Sinode se onlangse verslag van 2011, getiteld “Die Missionale Aard en Roeping van die kerk”, wat kerkplanting aanbeveel as vaardigheid vir alle predikante, die groot demografiese veranderinge wat in die meeste Suid-Afrikaanse gemeenskappe plaasvind, asook die krimpende getalle wat baie gemeentes in SA beleef, het die oortuiging ontstaan dat ons as NG familie van kerke baie by die Fresh Expressions-beweging in Engeland kan leer.

 

Na ‘n onlangse besoeke van Biskop Graham Cray, die hoof van die beweging in Engeland, het Communitas (Sentrum vir gemeentebegeleiding) besluit om Ekklesia (Ekumeniese Sentrum vir leierskapontwikkeling) te versoek om ‘n vennootskap met FE Engeland aan te gaan met die oog op die aanbieding van hulle hoofkursus. Hierdie kursus word Mission Shaped Ministry (MSM) / Missionaal Gevormde Gemeentes (MGG) genoem.

 

Die aard van die kursus:

Teologies missionaal , proses gedrewe en praktyk georiënteerd.

 

Waardes van die kursus:

1.       Ekumenies

2.       Geestelik verrykend

3.       Aanpasbaarheid

4.       Gemeenskap vormend

5.       Diversiteit inklusief

6.       Volwasse onderrigtend

7.       Praktyk georiënteerd

8.       Gebed gebaseerd

 

Wie kan die kursus bywoon?

Leraars, gemeenteleiers en sendelinge wat:

1.       Besig is om ‘n nuwe bediening te ontwikkel.

2.       Beplan om ‘n nuwe bediening te begin.

3.       Hul bestaande gemeente wil transformeer om meer missionaal te wees en te funksioneer.

 

Waar word die kursus aangebied in 2014?

Kaapstad: Cornerstone Institute, 127 Cecil Road, Salt River, 7925

 

Temas:

Tydens die 9 maande opleiding sal kursusgangers 24 modules deurloop, sekere modules is opsioneel. (Sien program vir volledige temas) Voorbeelde van temas:

God se sending

Missionale gemeentewees

Dissipelskap

Evangelisasie

Missionale leierskap

Missionale waardes

Evangelie en kultuur

Kinders en jeug

Missionale kleingroepe

Ontwikkeling van nuwe bedieninge

 

Aanbieders:

Aanbieders uit verskillende denominasies, wat kundig en ervare is op die gebied van nuwe geloofsgemeenskap ontwikkeling gaan onder leiding van die volgende span die kursus aanbied:

Johan Els (Kursusleier, NGK), David Meldrum (Anglikaans), Peter Adams(VGK), Chris Goddard (Vineyard).

 

Taal:

Kursus sal in Afrikaans en Engels aangebied word.

 

Koste van die kursus: R2500 pp

Die sluit die volgende in:

Naweek weg – 21 23 Februarie by Bettysbaai Oord, Wallersway.

‘n Lêer met volledige studente kursusmateriaal. Materiaal slegs in Engels beskikbaar.

Verversings tydens die 24 sessies.

 

Beurse:

Leraars en lidmate van die NG Kerkfamilie (NG, VGK en RCA) wat belangstel om die kursus by te woon kan onverwyld by die volgende adres aansoek doen vir ‘n beurs:

GKS, Posbus 3322, Matieland, Stellenbosch, 7602 of philipb@sun.ac.za

Suksesvolle kandidate kan van ondersteuning voorsien word.

 

Kerkrade:

Lidmate en leraars word aangemoedig om ook by hulle Kerkrade aansoek te doen vir finansiële ondersteuning.

 

Deposito:

R500 deposito is betaalbaar voor 31 Januarie 2014.

Gratis geskenkbewyse kan gewen word!

Registrasie: Philip Donald, 082 859 5919. 1philipdonald@gmail.com

Kursus informasie: Johan Els, 084 672 0626, jpjels@telkomsa.net

 

Indien u belangstel om die kursus ook in u omgewing in 2014 te laat aanbied, doen navraag oor die bekendstellingsnaweek by Philip Botha, 082 823 2272, philipb@sun.ac.za.

 

Struktuur van die kursus:

In Kaapstad sal die kursus begin met ‘n wegbreek naweek by Bettysbaai Oord (21 – 23 Februarie 2014), 3 Saterdae (1 per kwartaal) en 12 Dinsdagaande bestaan.

 

Akkreditasie:

‘n Sertifikaat sal deur die Teologiese Fakulteit aan suksesvolle kursusgangers tydens ‘n akkreditasie geleentheid oorhandig word. Minstens 20 modules moet bygewoon word. Geen eksamen word geskryf nie, wel lees en tuiswerk. Dertig VBO-punte kan verdien word.

 

Vir die volledige program, tye en temas, kontak Johan Els by 084 672 0626 of jpjels@telkomsa.net.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

STRAATWERK

AKSIE IMMANUEL

 

Jy is baie welkom om deel te neem aan een of sommer al die uitreike. Daar is van die uitreike wat kindervriendelik is, so die hele gesin kan sommer deelneem.

 

Vir meer inligting skakel gerus vir Lisa Truter op 072 390 7437/021 930 8055 of e-pos lisa@straatwerk.org.za

 

(Let asseblief op dat die program onderhewig is aan verandering.)

 

Aksie Immanuel Program 2013

 

Dinsdag 17 Desember

Aand:

Diensevangelisasie-uitreike in Voortrekkerweg in Parow.

 

Woensdag 18 Desember

Oggend en middag:

Kersfeespartytjie vir die jonger kinders van die Zoë Trust program by Straatwerk se hoofkantoor in De Tijger. Ongeveer 60 kinders.

Aand:

Diensevangelisasie-uitreik in die middestad van Kaapstad.

 

Donderdag 19 Desember

Oggend en middag:

Kersfeespartytjie vir die ouer kinders van Zoë Trust program by Straatwerk se hoofkantoor in De Tijger. Ongeveer 60 kinders.

 

Vrydag 20 Desember

Oggend:

Voorbereidings vir die Ophelp Projekte se jaareindfunksie.

Middag:

Ophelp Projekte se jaareindfunksie in De Waal Park in Oranjezicht. Ongeveer 360 mense.

Aand:

Diensevangelisasie-uitreik in die middestad van Kaapstad vanaf 21:30 -03:00.

 

Saterdag 21 Desember

Middag:

Ete by Straatwerk se hoofkantoor vir vroue met wie ons ‘n dissipelskap pad stap (vanuit ‘n verlede van prostitusie).

 

Sondag 22 Desember

Oggend:

Diensevangelisasie-uitreik op Seepunt se Promenade en omgewing.

 

Maandag 23 Desember

Oggend:

Piekniek vir vroue met wie ons ‘n dissipelskap pad stap (vanuit ‘n agtergrond van prostitusie) en hulle kinders op die Promenade in Seepunt en ‘n uitreik in Seepunt se Hoofstraat .

Aand:

Diensevangelisasie-uitreik in Brooklyn.

 

Dinsdag 24 Desember

Oggend:

Diensevangelisasie-uitreik op die Fanwalk in Groenpunt.

 

Woensdag 25 Desember

Oggend:

‘n Kort uitreik in Voortrekkerweg (Bellville/Parow omgewing) na mense wat alleen ronddwaal op Kersdag.

Middag:

‘n Kersfeesete by Straatwerk Hoofkantoor vir alleen-mense.

Benodighede

Vir die kinderpartytjies:

• lekkers

• skyfies (“chips”)

• koeldrank

• roomys

 

Vir die kinders se geskenke:

• skryfbehoeftes (inkleurkryte, inkleurpotlode, uitdraaikryte, penne, potlode, skêre en enige ander basiese skryfbehoeftes).

• inkleurboeke

• legkaarte, kaarte en ander aktiwiteitspeletjies

• seepborrels (“bubbles”)

• springtoue

 

Vir Ophelp Projekte se jaareindfunksie:

• mieliepap

• mayonnaise

• borg ‘n ete teen R35 per persoon

 

Uitreike

• koffie, tee, suiker, langlewe melk, warm sjokolade

• borg ‘n bottel water teen R5

• borg ‘n tuisgemaakte koekie teen R2

• vrugtelekkers

• pakkies grondboontjies (“peanuts”) (met of sonder rosyntjies)

• basiese toiletware: seep, tandepasta, tandeborsels, waslappe

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

KERKBODE

WOORDE WAT WOORD MOET LAAT KLINK

 

Dr Pieter Fourie, uitvoerende hoof van Tydskriftemaatskappy, skryf in die jongste Kerkbode: “Onder nuwe bestuur.” Só ‘n kennisgewing buite ’n sakeonderneming is soms veelseggend. Met die verwelkoming van Neels Jackson as 21ste nuwe persoon aan die Kerkbode-stuur, sit die koerant ook graag só ’n kennisgewing op.

 

Kerkbode is vanjaar 164 jaar oud – wat dit een van die oudste koerante in Suid-Afrika maak wat steeds verskyn (en die oudste Afrikaanse koerant). Vantevore was daar by tye ’n redakteur en ’n hele redaksiespan. In die lig van veranderde tye, is Neels nou sommer redakteur én joernalis tegelyk.

 

Kerkbode is aan die een kant die NG Kerk se amptelike koerant. As sodanig moet dit die besluite en amptelike rigting van dié Kerk reflekteer.

 

Aan die ander kant is Kerkbode ’n spieël wat moet laat sien wat in die lewe van gelowiges aangaan, by hulle werk, hulle huise en in hulle gemeentes.

 

Kerkbode wil dus net maar met die woord iets van die Woord laat opklink.

 

Nou weet ons, hier so aan die vooraand van Kersfees, God se Woord, sy saak in dié wêreld, is maar baie weerloos, soos ’n baba in ’n krip. Met God se saak kan jy spot, Hom met die vuis slaan, in sy gesig spuug. Vir die Jode is dit ’n struikelblok en vir die Grieke dwaasheid.

 

Met die woord kan dit ook so gaan. Veral as diegene wat ons woorde hoor, met agterdog daarna luister, asof ons een of ander “agenda” buiten die Woord self het. Geleerdes noem dit ’n hermeneutiek van suspisie. Só ’n hoor en verstaan maak dat jy mense se woorde maklik verdraai, dit dikwels téén die bedoeling daarvan in verkeerd hoor – selfs die woordvoerders van leuens beskuldig.

 

Die Kroatiese teoloog, Miroslav Volf, vertel in sy boek, The end of memory, aangrypend hoedat “Captain G” in die kommunisties-Serwiese weermag hom ondervra het. “The most maddening aspect of my interrogations was the sinister spin my interrogators gave to my straightforward speech and actions; they read into my words and deeds intentions that I never had. The devil was not in ‘facts’, large or small, but in their interpretation.”

 

Mag ons die Woord só koester dat ons mekaar, én mekaar se woorde, sal vertrou. Sterkte daarmee, Neels!

 

– Met dank aan Kerkbode van 6 Desember 2013.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

DR GERRIT CLOETE

TOT WEERSIENS…

 

Gerrit Cloete Uitvoerende Beampte van die Noordelike Sinode, skryf in Verskil van 29 November as volg: “Na byna 21 jaar in sinodale kantore kan ek nou hierdie brief skryf. Julle het dalk al êrens gehoor dat ek die ouderdom vir emeritaat gehaal het en dat dit tyd is om iets anders te gaan doen.

 

Tydens die Sinode van 1991 is ek benoem om ds Wessel Oosthuizen as PSD: Diens van Barmhartigheid op te volg en ek het op 2 Januarie 1992 met hierdie diens begin. In 2004 was daar veranderinge aan die sinodale strukture en vanaf 2 Januarie 2005 was ek die PSD vir die sinode, oftewel die Uitvoerende Beampte van die Noordelike Sinode.

 

Deur die jare was ek bevoorreg om baie interessante werk te doen en om met baie kosbare mense in aanraking te kom. Deur dit alles het ek gevoel asof die Here my bederf om my dit alles te laat beleef. Nou, aan die einde van die pad, kan ek net terugkyk en dankie sê vir almal wat deur die jare waarde tot my bediening – en tot my lewe – toegevoeg het.

 

Ek is nie seker hoe lank my sinode e-posadres nog beskikbaar gaan wees nie en het dus vir my ‘n ander adres ook geregistreer: gerritsinode@gmail.com. Gebruik gerus hierdie adres – dan weet ek dat die boodskappe by my uitkom. My selfoonnommer is steeds 082 334 8641.

 

Weer eens: baie dankie aan almal wat deur die jare so goed was vir my. Dit was vir my ‘n voorreg om saam met julle te dien!

 

Groete in ons Here Jesus.”

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

SIMCHA

 

Nuusbrief van die familie van NG Kerke se Simcha Bediening aan Jode

Newsletter from the Dutch Reformed Churches’ Simcha Ministry to the Jewish people

 

Hanoeka – die Joodse fees van die ligte

Kersfees is om die draai – die fees waarin ons God sal dank vir die Lig wat in die duisternis geskyn het en wat nie deur die duisternis oorweldig is nie.

 

In hierdie dae – van 27 November tot 5 Desember – vier Jode hulle eie “fees van die ligte”: Hanoeka.

 

Tydens hierdie fees word die beëindiging van die Siries-Griekse oorheersing van Israel rondom 168 vC herdenk.

 

Na die dood van Alexander die Grote het verskeie heersers probeer om die Jode van Israel te ver-Grieks. Dit het ’n klimaks bereik met die wrede koning Antiochus Epifanus van Sirië. Hy het alles in sy vermoë gedoen om die Joodse godsdiens uit te wis. Hy het sy soldate ingespan en baie mense doodgemaak wat hom teengestaan het.

 

Antiochus het beelde van die Griekse god Zeus oral opgerig. Jode is gedwing om voor die afgod te buig. Een so ’n beeld is selfs in die tempel in Jerusalem opgerig. Die Jode is verbied om die sabbat en die Joodse feeste te vier. Sommige het na die heuwels gevlug en in grotte gebly.

 

Die tempel is verder ontheilig deur ’n vark op die altaar te offer en varkvet oor die Tora-rolle uit te gooi .

 

’n Opstand het in 168 vC in die dorpie Modein uitgebreek onder leiding van die bejaarde hoëpriester Mattathias die Makabeër en sy vyf seuns. Ten spyte van ’n getalle-oormag aan die kant van die Siriërs, het die Jode hulle na drie jaar verslaan. Die Jode kon nou weer die tempel binnegaan.

 

Vir die tempelwyding was geheiligde olie nodig. Dit word vertel dat ’n fles olie wat in die tempel gevind is, genoeg olie bevat het om die lamp in die tempel vir een dag te laat brand. Die lamp het wonderbaarlik vir agt dae gebrand. Om die wonder te herdenk word die fees van die ligte steeds vandag gevier.

 

Hiervoor word onder andere ’n hanoekija – ’n kandelaar met nege arms – gebruik. Vir agt aande word elke aand ’n kers aangesteek – op die eerste aand een, twee op die tweede en tot agt kerse op die agste aand.

 

Die middelste kers van die kandelaar bekend as sjamasj of dienskneg word eerste aangesteek. Die sjamasj word gebruik om die ander kerse aan te steek. Die kandelaar met nege arms word in ’n vensterbank neergesit, sodat verbygangers dit kan sien en na die betekenis daarvan kan vra. Dit gee die Joodse gesin die geleentheid om te getuig van God se reddingsdade.

 

In Johannes 10:22 word na hierdie fees as die fees van die tempelwyding verwys.

 

Hanoeka het baie raakpunte met die evangelie-boodskap. Dit word in Desember gevier naby die fees van die Lig van die wêreld, Kersfees. Die middelste kers, dienskneg, word gebruik om al die ander kerse aan te steek. Jesus het as Dienskneg gekom en steek die lig in ons lewens aan. Soos ons Joodse vriende van Hanoeka getuig, het ons rede om te getuig dat God mens geword het.

 

Beit Ariel Messiaanse gemeente het Hanoeka op Woensdagaand 27 November gevier. Radio Tygerberg saai op 11 en 18 Desember om 21:30 in Esther Kruger se program Sjalom ’n gesprek oor Hanoeka en Kersfees uit.

 

Francois Wessels 083-23 20 960

Cecilia Burger 021 424 9454 of 083-232 0628

Kloofnekweg 43, Tamboerskloof, Kaapstad Cape Town

Posbus 21523, PK Kloofstraat Kaapstad Cape Town 8008

Tel 021 422 4841.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE HARTENBOS

FEESTYD OP HARTENBOS

 

Op hierdie gewilde vakansiedorp is die Hartenbos-gemeente hard besig om alles gereed te kry vir almal wat graag by hulle aktiwiteite inskakel.

 

Afgesien van eredienste in die amfiteater, is daar ook ‘n Vleismark op 14 Desember: Ons vleisspan beplan om 1.5 ton wors aan te bied, tesame met top kwaliteit steak, ‘n verskeidenheid skaapsnitte en nog vele meer. Ons voer spesiaal ‘n kampioen worsmaker vir hierdie geleentheid in! Dit beloof ‘n groot feesgeleentheid te wees met ons eie Versorgingsoord wat by dieselfde geleentheid allerlei lekkernye gaan verkoop.

 

Wat vanjaar ‘n eerste is (en ons hoop ‘n hoogtepunt sal wees) is ‘n Kersdag gesinsgerigte Nagmaal-erediens in die amfiteater. Hiervoor is ds Dawid de Wet en sy span besig om vir ongeveer 12000 – 15000 mense gereed te maak om vanjaar die krip- en kruisboodskap spesiale inhoud te gee.

 

Indien u in dié tyd in ons omgewing ontspan, ontvang ons u graag in ons gemeente, die hart van Hartenbos.

 

Kyk gerus op ons webblad: www.ngkhartenbos.co.za vir ‘n volledige vakansieprogram.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

NG MOEDERGEMEENTE BELLVILLE

VAKATURE VIR PASTORALE HULP

 

•        ‘n Leraar van om en by 60/65 jaar om te help met besoeke, preke en Bybelstudies.

 

•        ‘n Leraar wat reeds ge-emeriteer het.

 

•        Aanstelling vir periode van 1 Maart 2014 – 28 Februarie 2015. Die eerste drie maande ‘n proeftydperk. Aanstelling mag verleng word.

 

•        ‘n Diensaanbod sal onderhandel word.

 

•        Die Kerkraad mag kandidate nooi vir preekbeurt(e).

 

•        Die Kerkraad behou die reg voor om geen aanstelling te maak nie, indien nodig.

 

•        Aansoeke met twee referente van laaste twee gemeentes moet ons asseblief bereik voor of op 31 Januarie 2014 om 12:00.

 

E-pos: ngbelmdr@absamail.co.za

 

Posadres: Pastoriestraat 6, Bellville 7532

 

Leraar: Dr WJ Bergh

021 913 8150/082 420 7660

 

Skriba:

Maandae, Woensdae, Vrydae 09:00 – 12:00 en Donderdae 16:00 – 19:00

Tel: 021 948 3550 (kantoor)

Did you like this? Share it:

Bulletin vir Sondag 8 Desember 2013

NG KERK WELGEMOED

Gewortel in Christus

 

Sondag, 8 Desember:

09:00 Ds. Nelis van Rensburg, Doop

Deuroffer: VCSV

Geen kategese en aanddiens

 

Vanoggend word 4 babatjies ten doop gebring:

Erin Coffee

Janke Madeleine Theron

Leila Aletta Theron

Willem Albert van Rooyen

 

Deuroffer:  VCSV (Verenigde Christen-Studentevereniging) Dit is die VCSV se roeping om kinders en jongmense te help om teen hedendaagse probleme en Godloosheid bestand te wees sodat hulle as jong Christene uitstaan in ‘n wêreld waar geloof en toewyding voortdurend uitgedaag en afgebreek word.  Die VCSC is ook betrokke by skole, jeugkampe, uitreik-aksies, stranddienswerk, avontuurbediening en lewensvaardigheidsprogramme.

 

Sondag, 15 Desember

09:00 Ds. Nelis van Rensburg

Deuroffer: Mfesane

 

Sondag, 22 Desember

09:00 Ds. Nelis van Rensburg

Deuroffer: Paarl-Skool

 

Woensdag, 25 Desember

09:00 Ds. Nelis van Rensburg

Spesiale kollekte

 

 

40 Dae met Jesus: Jesus maak ons heel

Van 9 Februarie tot 16 Maart 2014 het ons weer ‘n 40 Dae-veldtog. Hierdie keer is die tema: Jesus maak ons heel. Ons voorsien dat hierdie reeks kleingroepbyeenkomste en eredienste vir baie mense groot betekenis gaan hê. Almal moet asb. vooraf inskryf. Jy kan net ‘n  inskrywingsvorm invul en dit in die kerk se voorportaal of by die kerkkantoor inlewer. Jy kan ook elektronies op ons webblad inskryf. Ons gaan ook ‘n hele aantal uitreik-aksies onderneem.  Die groepleiers van die eerste veldtog sal hulle vorige groeplede kontak met die oog op inskrywings. Jy kan by ‘n nuwe groep aansluit as jy wil. Dui jou voorkeur op jou inskrywingsvorm aan.  Kom ons werf ook ‘n klomp nuwe deelnemers. Ons wil ook hierdie keer spesifiek ons jonger naskoolse generasie en jong ouers betrek. Nooi asseblief so ver jy gaan mense na die veldtog. Hulle hoef nie lidmate te wees nie. Die reeks duur net 6 weke. Daar is nog brosjures by die toonbank of kantoor beskikbaar indien jy die inligting met vriende of kennisse wil deel. Ons sien daarna uit om jou inskrywing te ontvang.

 

Personeelverlof

Ds. Heerden van Niekerk              09.12.2013 – 26.12.2013

Marian Truter                                  09.12.2013 – 03.01.2014

Sanet Gunter                                  17.12.2013 – 10.01.2014

Samantha Gertse                          17.12.2013 – 03.01.2014

Ds. Nelis van Rensburg                  27.12.2013 – 09.01.2014

Kerkkantoor sluit op 13 Desember 2013 en open 6 Januarie 2014.

 

Gebedsbediening:  GEBED IS DIE ASEMHALING VAN ONS GEESTELIKE LEWE

 

Diensbeurt

Connie Lategan, 0219132456 /  Groep: Marthie J v Rensburg, 0219133009

 

Ons bid vir:

Hannes de Kock wie se broer oorlede is.  Ons innige meegevoel met Hannes en Christine (La Provence-aftreeoord, 0215595552).

Henriëtte Pelser (Chavonne 21, 0219130728) se suster is in ‘n fietsongeluk oorlede.  Ons innige meegevoel met Henriëtte en Bennie.

Dirk van Velden (vroeër van Oude Westhof-aftreeoord) is oorlede. Ons innige meegevoel met Ria, sy eggenote, asook Hendrik, Hetta, Henk, Aletta, Dirk en Jana wat onderskeidelik ‘n vader en oupa verloor het.­

Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan, en hulle wat tans tuis aansterk.

­

Lidmate sê dankie:

Ons wil graag almal bedank vir die belangstelling en gelukwensing met Hanri se ordening en bevestiging in Britstown. Dit word opreg waardeer. Joep en Lettie

Dankie aan ds. Heerden en almal wat my besoek en gebel het asook die gebede wat ons gedra het tydens my operasie.  Dit word opreg waardeer.  Dank aan ons Hemelse Vader vir vinnige beterskap.  Johan en Sarie

 

Sokhanya-gebedsonderwerp

In die land van Somer-Kersfees is dit nou ook vir Sokhanya tyd om ‘n bietjie deure te sluit, hoewel baie korrespondensie student juis dié tyd gebruik om ekstra lesse by te bring, Dit was weer ‘n goeie jaar wat ook weer nuwe geleenthede en uitdagings gebring het. Daarvoor is ons baie dankbaar. Ons is maar alte bewus van al die mense wat vir Sokhanya bid, al weet ons nie eers wie almal is nie. Vir elkeen sê ons baie dankie en wens elkeen van julle ‘n nuwe kyk op die Genade toe

NS: In die tyd van romantisering van die Kind raak dit my dat in sy huil en lag Hy ook die smart en hoop van elke vorm van kinderlyding, veral in ons land, in Afrika, gedra het.

 

Tiendemaand-insameling

Die tiendemaand-insameling is nou naby aan ons mikpunt van R1 250 000.  R1 113 957,50 is reeds inbetaal!  Dit verteenwoordig 46% besoekpunte se bydraes. Ons ontvang nog deurgaans lidmate se bydraes. Met verlede jaar se insameling het ons by 51% besoekpunte bydraes (teen Januarie 2013) ontvang.  Dit is duidelik dat die gemeente met die gesindheid van 1 Kronieke 29:14 die tiendemaand-insameling as ‘n dankoffer aan die Here begin het en ook só daarmee wil afsluit: “Alles kom tog van U af en ons gee aan U wat ons van U gekry het.”

 

Klaas Loubser-Prestige-Gholfdag

Ons hou sedert 1996 jaarliks ‘n Gholfdag om fondse vir die gemeente in te samel. Volgende jaar trek ons Gholfdag op 27 Februarie 2014 ‘n splinternuwe baadjie aan.  Dit is ‘n prestige-kompetisie wat ons met trots koppel aan die naam van Klaas Loubser wat van die begin af leiding met die organisasie daarvan geneem het.  Ons tref reeds vanaf 17 September reëlings en is baie opgewonde oor die uitstekende reaksie van borge, spanne wat inskryf en persone / instansies wat pryse skenk.  Die teikenbedrag van R150 000 wat ons wil insamel, lyk tans binne bereik. Indien  u ‘n span wil inskryf, moet u onverwyld met Klaas Loubser skakel: 021 976 2126 of 082 040 8303. Daar is ook nog enkele setperke en bowwe vir borgskappe beskikbaar.

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 29 November 2013

VRYDAGNUUS:  29 November 2013 – ook beskikbaar by www.kaapkerk.co.za    

                                                                                                Teken In II Teken Uit

AMPTELIKE NUUSBRIEF WES-EN-SUID-KAAPLAND

 

Advent

Daar het so pas ‘n engel

deur my kop gegaan

terwyl ek op my rug gedink-lê het:

‘n straal versekering: ek is nie vergeet nie.

Roerloos verras, wil ek nie roer nie,

en verder nie dink nie, net vashou:

solank ek dit kán, sal ék kan hou.    (Besoeking – Sheila Cussons)
Sien ook Ten Slotte

 

A. SINODALE NUUS

1. Ons het julle nie Vergeet nie

Hierdie is ‘n aangrypende, ware vertelling. Johan Botha en Kobus Odendaal van die KGA het op uitnodiging die Mbula-stam, wat aan die grens van Nigerië met Kameroen teen die Benue-rivier woon, besoek. In die jare 1909-1910 het Johan se oupa, George Botha en medewerkers uit Suid-Afrika, die Evangelie vir ‘n kort rukkie daar verkondig. Toe is hulle oor die grens na Soedan. Maar, die Mbulas het hulle nie vergeet nie. Toe Johan en Kobus op ‘n platboomskuit die stad bereik, het ‘n helde-ontvangs op hulle gewag. Lees asseblief hier meer oor hierdie hoendervel-oomblik.

 

2. Simboliek in ons Kerklike Jaar

Die kerkjaar begin met Advent – die vier Sondae voor Kersfees. Gedurende Advent berei ons as Christen-gelowiges ons voor om die koms van God in Jesus van Nasaret, die menswording van God, te vier. Aan elke kollega wat hierdie wonderlike gebeurtenis op uiteenlopende maniere in ons gemeentes gestalte laat kry, ‘n besondere wens vir wysheid, insig, kreatiwiteit en innovasie toegebid.

 

Die vernaamste liturgiese simbool is die adventskrans en die liturgiese kleur is purper of blou. Advent loop uit op Kersfees, wat dan die liturgiese kleure wit en goud dra.

 

B. ALGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. UP Direkteur Kerkeie Teologiese Opleiding

Dr Gustav Claassen is beroep as Direkteur vir Kerkeie Teologiese Opleiding by die Universiteit Pretoria. Dr Claassen, die huidige Moderator van die Noordelike Sinode, sal hierdie nuut geskepte posisie vanaf aanstaande jaar beklee. Baie geluk Gus, mag dit ‘n wonderlike nuwe fase in jou lewe wees, maar ook en veral vir teologiese opleiding in die Noorde! – Red.

 

2. Kerk moet op Ongelykhede Fokus

Die kerk kan help om armoede te verlig en ongelykhede in die land aan te spreek. Mnre Roelf Meyer (voormalige Minister van Wet en Orde) en Dawie Klopper (bekende ekonoom) sê al wat dít verg, is ‘n gesindheidsverandering. Meyer en Klopper het onlangs as gassprekers opgetree tydens ‘n gespreksgeleentheid by die Sinodale Sentrum in Kempton Park met verteenwoordigers van die Sinode en MES. Dit het heelwat reaksie uitgelok. Onderaan is meer.

 

3. Beskikbaar vir Aflos

Emeritus Bertus van der Westhuyzen is beskikbaar vir afloswerk landswyd, sowel as in Namibië. Kontak hom by b@telkomsa.net of 082 788 4466. Onthou gerus ook van die lys van aflospredikers op die sinode se webblad (www.kaapkerk.co.za) beskikbaar. Kry dit hier in Afrikaans en selfs hier op die Engelse webblad.

 

4. Geloof en Kuns Verweef

Die kunstenaar Jaco van Schalkwyk bekyk geestelike en godsdienstige ideologie met sy jongste solotentoonstelling van skilderye in die Barnard-galery, Hoofstraat 55, Nuweland. Die reeks werke heet I, John, am the one who heard and saw these things… en duur tot 5 Desember. Meer hieroor is by http://www.dieburger.com/vermaak/2013-11-23-geloof-en-kuns-verweef. (Met dank aan Die Burger van 23 November 2013).

 

5. Nuwe Kerslied

Die kantoor van die Algemene Sinode laat weet: Nuwe Liedere is ‘n poging om nuwe musiek vir gemeentesang te skryf met die fokus op kwaliteit, singbaarheid, en relevansie. Die woorde van die liedere beoog om teologies verantwoordbaar te wees en die musiek om alle genres en musiekstyle te oorbrug. Aanvanklik sal ‘n Kersfees-lied vrygestel word op 29 November, waarna verdere Afrikaanse liedere vir gemeentesang in 2014 vrygestel sal word. Aanvanklik is alle musiek verniet en geen kopiereg lisensiegelde sal betaalbaar wees nie. Meer is by www.NuweLiedere.co.za; navrae aan Etienne Snyman 072 460 2640 of d7155329@opayq.com.

 

6. Wêreldvigsdag 1 Desember 2013

Sondag is Wêreldvigsdag. Maar is dit nog nodig om hieraan aandag te gee? Waar staan ons nou met die epidemie, in Suid-Afrika en internasionaal? CABSA en die Sub-Kommissie vir Vigsaangeleenthede van die NGK Hoëveld Sinode wil graag hoor waar kerke tans staan rondom MV. As jy ‘n paar oomblikke het, vul asseblief ‘n kort vraelys (slegs 10 vrae) in by http://www.surveymonkey.com/s/8G5Q8XD. Onthou ook CABSA se preek- en ander hulpbronne by http://www.cabsa.org.za/content/world-aids-day-2013-0. Klik ook hier.

 

C. INNOVASIE

Help! Ons soek nuus van gemeentes se kreatiwiteit en innovasie. Een van ons sinode se waardes (www.kaapkerk.co.za) is ‘n “vaste verbintenis tot innovasie en kreatiwiteit”. Die uitnodiging is steeds: stuur julle nuus oor kreatiewe planne en projekte na kommunikasie@kaapkerk.co.za. So kry ‘n kollega of gemeente dalk inspirasie om hulle hulpbronne ook weer af te stof en te benut!

 

D. GEMEENTES BIED AAN

NG Gemeente Vredelust: Vakansieklub

‘n Supercool oggend met die bekende Nedine Blom word op Vrydag 6 Desember van 10:00 – 12:00 by die Laerskool Totius aangebied. Alle 5- tot 12-jariges welkom! R50 per kind; bespreek plek met naam en ouderdom van kind by 082 783 7107. Snoepie oop tydens pouse. Sien die volkleur-pamflet by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

E. PREDIKANTENUUS

Bybelgenootskap groet ds Eddie Lesch

Na ses vrugbare bedieningsjare by die Bybelgenootskap groet ds Eddie Lesch aan die einde van Desember 2013. Ds Lesch, ’n predikant van die Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK), het hom in 2007 by die Wes-Kaap Streek van die Bybelgenootskap as organiserende sekretaris aangesluit. Vir die afgelope jaar was hy ook die Wes-Kaap Streekhoof. Hy het vroeër vir 24 jaar die VGK Gemeente op Wellington bedien. Die volledige berig is in die jongste uitgawe van Die Saaier, die Bybelgenootskap van SA se nuusbrief, by http://www.bybelgenootskap.co.za/die-saaier/die-saaier#/1/.

 

F. NUUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Bybel-Media Nuusbrief

Die week is BM se fokus op drie publikasies wat vir verskillende groepe van belang is. Die grootdruk Liedboek, Keer jou familie(lewe) om met 10 gebooie en die Avonture van Paulus (vir kinders). Hans Steyn skryf uit Wellington: “Jou hulp met die verspreiding van die inligting was van onskatbare waarde dié jaar. Desember is hier – Kerstyd, vakansietyd, rustyd breek aan. Mag jy ’n geseënde Kersfees saam met jou geliefdes beleef.” Klik hier.

 

2. CLF Nuusbrief

Die Christelike Lektuurfonds (CLF) het die afgelope jaar verskeie nuwe pamflette laat verskyn, waarvan die gewildste sekerlik die pragtige pamflet oor die Heidelbergse Kategismus deur prof Dirkie Smit is. Nuus oor ander pamflette wat die lig gesien het en wat, soos altyd, gratis maar in beperkte hoeveelhede by hulle beskikbaar is, is aangeheg.

 

G. FUNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Moedergemeente Kuilsrivier: Adventsangdiens

“Die Kerk op die Markplein”, NG Moedergemeente Kuilsrivier, het hulle Adventsangdiens op Sondag 1 Desember om 19:30 in die kerkgebou. Almal is welkom om saam met hulle hierdie sielsverreikende ervaring te deel. Navrae: skakel die kerkkantoor by 021 903 1529.

 

2. NG Gemeente Stellenbosch-Welgelegen: Kerssangdiens

Op Sondag 1 Desember om 10:00 besing Stellenbosch Welgelegen (Buitekringweg 6, Dalsig) met hulle jaarlikse Kerssangdiens God se belofte en die vervulling daarvan in Jesus…die ‘JA’ op al God se beloftes. Dit is Eerste Advent! Theunis Botha en Annalise Wiid sal die gemeente hierin begelei, ondersteun deur hulle begaafde orrelis, Winand Grundling.

 

3. NG Gemeente Die Strand: Kersmark

Op Vrydag 6 Desember om 09:00 hou Die Strand (hoek van Fagan- en Birkenheadstrate) hulle laaste Plaasmark van die jaar! Heerlike pannekoek, tee/koffie, vars groente en vrugte, plante, allerlei gebak, basaarpoeding, konfyte, wegneemetes, boeke, wit olifante, kaartjies en geskenke. Kerkkantoor: 021 853 1128.

 

4. Huis Pam Brink hou Vrydae Basaar!

Nadat die Plaasmark (sien G3) vanjaar gesluit het, gaan Pam Brink die saal van NG Die Strand (hoek van Fagan- en Birkenheadstrate) vir vier Vrydae gebruik om basaar te hou. Almal, ook vakansiegangers, is welkom om op ‘n Vrydag tee en pannekoek daar te geniet en heerlike tuisgemaakte produkte te koop. Gaan ondersteun hulle gerus op 13 en 20 Desember, sowel as 10 en 17 Januarie 2014.

 

H. VAKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

NG Gemeente Leipoldtville: Voltydse Leraar

Leipoldtville is ‘n klein plattelandse familie-gemeente (183 belydende lidmate en 54 dooplidmate) in die hart van die Sandveld – 250 km vanaf Kaapstad, 35 km vanaf Lambertsbaai en 50 km vanaf Clanwilliam en val binne die Ring van Clanwilliam. Hier is tans ‘n vakature vir ‘n voltydse leraar. Navrae: Ds Jacques Greyling: 083 607 4330 (Konsulent) / Elsabe Carstens: 083 225 6536 (Leier-Ouderling). Aansoeke: Die Pre-Advies Kommissie by faks 027 412 2844 of ngkleipoldtville@mylan.co.za. Sluitingsdatum: 6 Desember 2013.

 

Ten slotte

Om van gewéét te wees… nie deur God vergeet nie, of vriende, familie: Dis waarskynlik almal se heimlike wens. En vrees, dat dit wél sal gebeur. Vir baie is Kerstyd so ‘n tyd. Wanneer die geraas van die jaar stil raak. Net die skerp, uitstaande punte van wat verby is, bly oor. Dis dán dat ons julle ‘n op-die-rug-lê-oomblik a la Cussons toewens. ‘n Helder oomblik van wéét… van versekering. Soos ‘n engel deur jou kop.

 

Spesiale groete vir al ons lesers.

(Volgende week is ons laaste VrydagNuus van 2013).

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195

Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

KGA BESOEK SUSTERKERK VAN

MBULA IN NIGERIË

 

Johan Botha and Kobus Odendaal visited our sister church of the Mbula-group in Nigeria this past weekend and had an overwhelming reception.

 

Kobus sent us the following SMS on Saturday, the 23rd:

 

“Today we were travelling on a narrow boat… with an engine on the huge Benue river to Dili where the DRC’s missionary work started in 1909.

 

“We had a huge traditional reception and were welcomed into the city with drums and dancers. Afterwards an audience was given to us by the Paramount Chief.”

 

Johan Botha of the CFW was invited as guest speaker during the graduation ceremony of TCNN (Theological College of Northern Nigeria) at Jos on the 11th May 2012 when he got a surprising discovery. He shared it with us in the GETUIE / WITNESS of 2012 2nd semester p 12:

 

“After the graduation ceremony a man came up to me. ‘Can I please get a picture with you?’ he asked.

 

“‘Sure’, I said, ‘but who are you?’ and wondered why this was so important to him.

 

“‘I’m Allan Tanko from Mbulaland at Dili hill next to the Benue River, near Yoba at the border with Cameroon. We celebrated our church’s centenary in 2009 at Dili hill, because there your grandfather and his co-workers brought the gospel to us from South Africa in 1909 and 1910.’

 

Johan was astounded: “I remembered that our South African pioneer missionaries George Botha, Carl Zimmermann and Vincent Hosking worked at Dili hill for a few months before they were moved to Tivland in 1911 by the Sudan United Mission. But, that the seed that they sowed in Mbulaland germinated and grew for Allan Tanko and others was a real revelation.

 

“Allan asked my contact details, to send me some important material. And their church wants to erect a monument at Dilli hill in honour of God and the early pioneers, and they would like the DRC family to attend this special event.

 

Read the complete article at http://www.kga.org.za/wp/nuus/ and click on Die Getuie 2012 Sem 2. Scroll to page 12.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

KERK MOET OP ONGELYKHEID FOKUS

 

Die kerk kan help om armoede te verlig en ongelykhede in die land aan te spreek. Mnre. Roelf Meyer (voormalige Minister van Wet en Orde) en Dawie Klopper (bekende ekonoom) sê al wat dít verg is ‘n gesindheidsverandering.

 

Meyer en Klopper het onlangs as gassprekers opgetree tydens ‘n gespreksgeleentheid by die Sinodale Sentrum in Kempton Park met verteenwoordigers van die Sinode en MES (voorheen die Metro evangeliese sorg). Die laasgenoemde twee instansies het besef dat verskillende perspektiewe van kenners ook nodig is om oor die toekoms van die kerk en die impak wat sy kan maak te besin – veral in die lig van die missionale denkrigting wat binne die Hoëveld Sinode en die Algemene Sinodes toeneem.

 

Meyer het kortliks ‘n oorsig oor opstande, wat tans regoor die wêreld plaasvind, gegee en sê dit is te wyte aan ‘n stryd oor godsdienstige doktrines en ekonomiese ongelykheid. Hy sê ongelykheid in Suid-Afrika spruit grootliks vanuit die verlede waarvan die meeste skade deur middel van onderrig berokken is.

 

Op die ekonomiese front het Klopper ongelykheid en onderrig as twee van die 10 probleemareas, wat tot die negatiewe ekonomiese situasie in die land lei, uitgewys. Sowat 15 miljoen mense van die populasie leef onder $2 (sowat R22) per dag en na beraming sal welsynafhanklikes in 2016 tot 17 miljoen styg.

 

Albei sprekers is dit egter eens dat die kerk iets kán doen om ongelykhede aan te spreek. Klopper sê die kerk kan as ‘n sentrum vir ondersteuning optree. Hiervolgens kan lidmate na agtergeblewe skole uitreik, ‘n groen leefwyse help bevorder en hul kundigheid vir munisipaliteite aanbied.

 

Meyer moedig gemeentes aan om te doen wat hul hand vind om te doen om ‘n verskil te maak. “Elke gemeente kan ‘n verskil maak deur twee of drie fokuspunte te kies. Elke gemeenskap het die geleentheid om ‘n verskil te maak, (maar) ons skram van gemeenskapsbetrokkenheid weg. Ons het ons monde vol, maar doen verskriklik min.”

 

Ter afsluiting het dr Neels du Randt, Moderator van die Hoëveld Sinode, die sprekers aangemoedig om hul perspektiewe en energie ‘dik op die toebroodjie van die kerk te smeer’. Hy het hulle ook gevra om geduldig met die kerk te wees, want “dit is soos ‘n groot skip wat stadig draai.”

 

(Met dank aan Kruis-en-Dwars van 2013-11-20)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

WÊRELDVIGSDAG 2013

 

Sleutelfeite uit die onlangse UNAIDS-verslag:

 

Goeie Nuus:

        Verlaging van Moeder tot Kind oordrag is dramaties! In Suid-Afrika is die oordrag van positiewe mammas na hulle babas in meeste klinieke reeds minder as 2% en is daar baie programme wat in die laaste jaar GEEN positiewe babas gehad het nie.

        Minder nuwe infeksies – RSA is een van die lande waar nuwe infeksies met meer as 25% verlaag is. Nuwe infeksies by jong vroue is veral laer.

        Een pil ‘n dag kombinasie-terapie as deel van regering se behandelingsprogram is iets besonders. Mense kan nou een pil ‘n dag neem, met heelwat minder newe-effekte en steeds die voordele van kombinasie-behandeling.

        Beter behandeling en beter toegang tot behandeling beteken dat mense lang en gesonde lewens kan ly, selfs met die virus.

        SA regering is grootliks verantwoordelik vir ons eie behandelingsprogram, eerder as om afhanklik te wees van eksterne befondsing.

        Daar is ‘n aantal opwindende wetenskaplike ontwikkelinge en vir die eerste keer praat gerespekteerde wetenskaplikes van die moontlikheid van “an AIDS free generation”.

        Ook rondom voorkoming is daar opwindende navorsing. Die twee groot fokusareas is mediese besnydenis, wat die kans van infeksie by ‘n man tot 60% kan verlaag en “behandeling as voorkoming”, wat die kans dat ‘n MIV positiewe individu op suksesvolle behandeling die virus oordra, met tot 96% verminder.

        Die koste van behandeling het dramaties afgeneem.

 

Redes vir kommer:

        Al is die nuwe infeksies minder, is die aantal steeds heeltemal te hoog – ongeveer 370 000 nuwe infeksies in 2012. Saam met die feit dat mense met MIV langer en gesonder lewe, beteken dit dat die aantal persone wat met die virus lewe en wat behandeling nodig sal hê, steeds meer word. Dit het reuse sosiale, maatskaplike en ekonomiese implikasies.

        Daar is steeds te min persone met MIV en veral te min kinders, wat toegang tot medikasie het. Die toenemende finansiële druk gaan veral armer regerings kniehalter.

        Onderbroke toegang tot medikasie, soos met die gereelde “stock-outs” waarvan ons lees, lei tot weerstand van die virus en die noodsaaklikheid vir meer gesofistikeerde behandelingsprogramme.

        Die fokus op ‘behavioural’ voorkoming neem af. Om net mediese metodiek te gebruik en nie die gedragsaspek in ag te neem nie, is baie gevaarlik! Selfs sogenaamde ‘suiwer’ mediese of wetenskaplike metodes het ‘n gedragskomponent (byvoorbeeld, om lewenslank gereeld jou medikasie te onthou en te gebruik!).

        Selfs met die wetenskaplike ontwikkelinge is dit waarskynlik ten minste 10 jaar voor die ontwikkelinge na praktiese implementeerbare behandeling sal lei.

        Daar is minder geld beskikbaar vir NGO’s en organisasies met ‘n besondere geskiedenis en goeie programme, maak toe of skuif hulle fokus – die vrees word al groter dat ons die momentum gaan verloor en gaan ‘teruggly’.

        Stigma bly ‘n groot probleem!

        Die persepsie bestaan al meer dat MIV nie meer ‘n probleem is nie, dat ons dit ‘uitgesorteer’ het. Hierdie persepsie is ook baie gevaarlik.

 

As ons hierna kyk, is dit duidelik dat ons nie nou kan ophou om aandag te gee aan MIV nie – as ons nou momentum verloor, verloor ons dalk net die wonderlike vordering wat ons reeds gemaak het.

 

Onthou asseblief ook om steeds vir CABSA te ondersteun – deur ons dienste te gebruik, deur vir ons te bid en ook deur finansiële steun!

 

Kontak vir Lyn van Rooyen by management@cabsa.org.za vir meer inligting.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BYBEL-MEDIA

JOU BEDIENINGSVENNOOT IN 2013

 

Nuusbrief 21/2013

 

Jongste Bybel-Media publikasies

 

Liedboek van die kerk – Grootdruk

 

Só lank wag lidmate al vir dié publikasie. Uiteindelik is die Liedboek in grootdruk formaat weer beskikbaar.

 

Sal kerkkantore die goeie nuus tog op gemeentes se aankondiginge deurgee … en dit vir lidmate wat die Liedboek benodig, help bestel by Bybel-Media Handel.

 

Prys: R150,00 (BTW en posgeld ingesluit). Reeds beskikbaar – bestel dadelik!

 

 

Keer jou (familie)lewe om met die 10 gebooie … Ewald van Rensburg

God se 10 geheime om mense in UITSTAAN-mense te verander!

 

Families is die hoeksteen van ’n gesonde samelewing. As families verbrokkel, verkrummel die samelewing ook.

 

Die skrywer vra: Wat wil elke gebod prakties vir vandag se gelowige families sê sodat ons (weer) God se spesiale UITstaan-mense in die samelewing kan wees? Want die tien gebooie is inderdaad God se beste geopenbaarde geheime vir die lewe, én die familielewe.

 

Die boek bevat nadink-oomblikke vir ma’s en pa’s en ook aktiwiteite wat die familie saam kan doen om weer God se waardes in die familie te vestig.

 

Prys: R 70,00 (BTW en posgeld ingesluit). Bestel dadelik – puik publikasie!

 

MEMAmoment: Keer jou (familie)lewe om met die 10 gebooie

Ons vertel jou graag van hierdie video-greep waarin die bekende skrywer Ewald van Rensburg in 12 minute kern-idees gee oor gesonde familie-wees aan die hand van die tien gebooie. Die kortfilm is ‘n heerlike gesprek-afskop vir kleingroepe, selle, Bybelskool-gesprekke en selfs ‘n erediens-reeks oor die tien gebooie met ‘n familie-tema.

Kyk GRATIS by http://memamedia.co.za/index.php/tuisblad/

 

 

Jongste MEMA-produk

 

Die avonture van Paulus en die ander apostels

 

Hierdie produk bestaan uit ‘n klank-CD met 15 stories oor Paulus en ander apostels se avonture en ‘n inkleurboek met prente van elke storie.

 

Die kleuters leer ken die apostels en hoor van alles wat hulle gedoen het. Wat die kleinspan op die CD hoor, word vasgelê wanneer hulle die meegaande prente inkleur.

Die produkte is spesiaal ontwerp vir kinders tussen 3 – 7 jaar oud.

 

Prys: R85,00 (BTW en posgeld ingesluit). Ideaal vir Kersfees of Kleuterkerk in 2014!

 

 

Bybel-Media Handel (BMH)

 

November, Desember en Januarie glimlag ons personeel by BMH. Hulle werk wel hard en soms ook na-ure om al die bestellings vir gemeentes en indiwidue elke dag betyds by die poskantoor te kry. Dit is ’n vreugde om tot diens te wees.

 

Skakel gerus en plaas jou bestelling. BMH sluit op 20 Desember vir die Kerstyd. Vanaf 6 Januarie loop alles weer volstoom met die kategese-bestellings, gemeente-hulpmiddels en Jaarboek 2014.

 

Dankie!

 

Aan die einde van 2013 is ons baie dankbaar dat Bybel-Media ’n vennoot vir die kerklike publiek kon wees. Die groot dankie wil ons rig aan:

•        almal wat die inligting help versprei het – sinodale kantore en kerkkantore,

•        gemeentes en indiwidue wat duisende produkte gekoop het,

•        gemeentes en groepe waar ons kon preek, inligting deurgee en produkte uitstal.

 

Geseënde Kersfees en mag ons in 2014 nog hegter bande smee.

 

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

•        Skakel 0860 26 33 42 óf 021 873 0822

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

 

Groete uit Wellington.

 

Hans Steyn

Departement Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za  

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NUUS VAN CHRISTELIKE LEKTUURFONDS

 

Christelike Lektuurfonds het die afgelope jaar verskeie nuwe pamflette die lig laat sien waarvan die gewildste sekerlik die pragtige pamflet oor die Heidelbergse Kategismus deur prof Dirkie Smit is.

 

Ander pamflette wat die lig gesien het en wat, soos altyd, gratis maar in beperkte hoeveelhede by ons beskikbaar is, is:

•        Gasvryheid – om plek aan ons tafel te maak Cas Wepener. Die woord gasvryheid het vir baie mense konnotasies soos om goeie vriende oor te nooi vir ete of soos die woord wat in die gasvryheidsbedryf gebruik word. Hierdie assosiasies is inderdaad deel van die betekenis van die woord, maar tog het ‘gasvryheid’ in die Christelike geloof ʼn veel dieper en selfs gevaarlike betekenis.

•        Hoop – Christina Landman. So maklik verloor ons hoop, soms na aanleiding van groot gebeure in ons lewens en soms omdat alles net op ’n dag te veel raak om te dra. Die Bybel is vol hoop vir elkeen van ons. Christina  Landman help ons om hierdie hoop te ontgin in die Woord

•        Die Heidelbergse Kategismus – tot troos vir vele – Dirkie Smit. Die Heidelbergse Kategismus is vanjaar 450 jaar oud, maar is vandag nog vir baie mense reg oor die wêreld steeds nuut, vars en tot ryke troos. Dit was van die begin af een van die mees geliefde belydenisskrifte van die Hervorming.

•        Geseënd is die vredemakers Geseënd is die vredemakers spreek die sensitiewe kwessie rondom versoening aan.  “Vrede-maak is die verloor van jouself, die prysgee van jouself, net om weer ʼn ryker, voller self terug te ontvang,” lees ons in die pamflet. Dit is ʼn proses – nie altyd ʼn maklike of ʼn lekker een nie, maar een waar mens heel en voller anderkant uitkom. 

•        Diere in die Bybel – Jannie du Preez. Diere is sedert die Skepping ’n belangrike deel van die lewe. God het ook baie maal van diere gebruik gemaak om sy werk hier op aarde te verrig. Hierdie pamflet lig die belangrikste van hierdie gebeure en vergelykings uit en vestig ook weer die aandag daarop dat ons diere met groot respek moet hanteer. 

•        Ons woon in die aarde – Dons Kritzinger. Ons woon in die aarde spreek nog ʼn sensitiewe kwessie in ons samelewing aan. Die ekologiese verval van die aarde – mense wat misbruik maak en verniel en vernietig vir eie gewin – sal dit ooit einde kry? Watter rol behoort ons as Christen hierin te speel?

•        Gestremd maar nie nutteloos nie – Dirkie de Wet. Gestremdes worstel soms met baie vrae en onsekerhede. Jy hoef egter nie in sak en as te gaan lê nie. Soos baie ander kan jy ook bo dit uitstyg en hoef jou gestremdheid jou nie te vas te keer nie.

•        Korrupsie – kom ons oorwin dit – André van Niekerk. Korrupsie is ongelukkig so verweef in ons samelewing dat daar bitter min mense is wat nie daardeur geraak word nie – indien enige! Hoe moet Christene korrupsie benader wanneer hulle daarmee te doen kry?

 

Wat nuwe publikasies betref, is die pragtige nuwe Kinderbybel Vertel my meer Bybel reeds in Afrikaans en Engels beskikbaar. Hierdie Bybel is gemik op 8 – 12-jariges. Susan Goosen vertel 50 van die Bybel se gunsteling verhale op ʼn vindingryke manier oor. Nuttige vertel my meer-gedeeltes lei die leser in tot die dieper betekenis van die Bybel. Die Bybels kos R79.95 elk of R120 vir twee (R30 posgeld uitgesluit). Gemeentes wat betrokke wil raak by die Een miljoen Bybels vir een miljoen kinders-projek, kan ʼn e-pos stuur aan Amanda by onderstaande adres.

 

Vir ander publikasies of  ʼn volledige katalogus, skakel gerus CLF by 021 873 6964.

 

Vir meer inligting stuur ʼn e-pos aan amanda@clf.co.za of besoek www.clf.co.za

 

Graag wil CLF aan elkeen van u ʼn geseënde Feesgety toewens. Mag u ware vrede en vreugde hierdie Kersfees ervaar.

Did you like this? Share it:

Bulletin 1 Desember 2013

NG KERK WELGEMOED
Gewortel in Christus


Sondag:
1 Desember 2013
09:00 Ds. Nelis van Rensburg
Deuroffer: Barmhartigheidsverpligtinge
Geen kategese en aanddiens


Woensdag, 4 Desember – skole sluit

Sondag, 8 Desember
09:00 Ds. Nelis van Rensburg, Doop
Deuroffer: VCSV

Gebedsbediening:  GEBED IS DIE ASEMHALING VAN ONS GEESTELIKE LEWE

Ons bid vir:
Sheila Venter se broer is oorlede (Meerenhof 13, 0219130036).
Francis Brüssow is in die hospitaal (Combretum 49, 0219136042).
Klaas Loubser was in die hospitaal (De Rust A/O 4, 0219762126).
Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan, en hulle wat tans tuis aansterk.

Sokhanya-gebedsonderwerp
GEEN Bybelskool in die land wat op FET-vlak (gelykstaande aan matriek) werk, het nog akkreditasie ontvang nie. Hoewel baie van ons al jare lank met die relevante owerhede stoei om standaarde in plek te kry sodat ons geakkrediteer kan word, bestaan dit steeds nie. Onder leiding van UP se Centre for Contextual Ministry het verteenwoordingers van ongeveer 40 instellings wat op dié vlak werk, verlede week in Pretoria bymekaargekom om ʼn Council for Christian Religious Professionals te stig. Die doel is, onder meer, om gesamentlik standaarde vir verskillende vlakke van opleiding op te stel en aan SAQA voor te lê om die proses van akkreditasie van die grond af te kry. Bid asseblief vir hierdie saak.

’n Geseënde Adventstyd word u almal toegewens. Kom ons gebruik die rustyd om meer tyd saam met Jesus deur te bring.  Baie dankie vir u getroue gebedsondersteuning en ons sê baie dankie aan ons Hemelse Vader, vir ons leraars en jeugwerker, dat hulle ons, onder leiding van die Heilige Gees, die afgelope jaar, opnuut toegerus het om God se verteenwoordigers op aarde te wees.

 

40 Dae met Jesus: Jesus maak ons heel
Van 9 Februarie tot 16 Maart 2014 het ons weer ‘n 40 Dae-veldtog. Hierdie keer is die tema: Jesus maak ons heel. Ons voorsien dat hierdie reeks kleingroepbyeenkomste en eredienste vir baie mense groot betekenis gaan hê. Almal moet asb. vooraf inskryf. Jy kan net ‘n  inskrywingsvorm invul en dit in die voorportaal of by die kerkkantoor inlewer. Jy kan ook elektronies op ons webblad inskryf. Ons gaan ook ‘n klomp uitreik-aksies onderneem.

Die groepleiers van die eerste veldtog sal ook hulle vorige groeplede kontak met die oog op inskrywings. Jy kan ook by ‘n nuwe groep aansluit as jy wil. Dui jou voorkeur op jou inskrywingsvorm aan.

Kom ons werf ook ‘n klomp nuwe deelnemers. Ons wil ook hierdie keer spesifiek ons jonger naskoolse generasie en jong ouers betrek. Nooi asseblief so ver jy gaan mense na die veldtog. Hulle hoef nie lidmate te wees nie. Die reeks duur net 6 weke. Daar is nog brosjures by die toonbank of kantoor beskikbaar indien jy die inligting met vriende of kennisse wil deel. Ons sien daarna uit om jou inskrywing te ontvang.

 

Tiendemaand-insameling
Ons tiendemaand-bydraes het die R1 000 000-kerf verbygesteek.  R1 047 357,50 is reeds inbetaal! Dit verteenwoordig 43% besoekpunte se bydraes. Ons ontvang nog deurgaans lidmate se bydraes. Met verlede jaar se insameling het ons by 51% besoekpunte bydraes (teen Januarie 2013) ontvang.  Dit is duidelik dat die gemeente met die gesindheid van 1 Kronieke 29:14 die tiendemaand-insameling as ‘n dankoffer aan die Here begin het en ook só daarmee wil afsluit: “Alles kom tog van U af en ons gee aan U wat ons van U gekry het.”

Klaas Loubser-Prestige Gholfdag
Ons hou sedert 1996 jaarliks ‘n Gholfdag om fondse vir die gemeente in te samel. Volgende jaar trek ons Gholfdag op 27 Februarie ‘n splinternuwe baadjie aan.  Dit is ‘n prestige-kompetisie wat ons met trots koppel aan die naam van Klaas Loubser wat van die begin af leiding met die organisasie daarvan geneem het.  Ons tref reeds vanaf 17 September reëlings en is baie opgewonde oor die uitstekende reaksie van borge, spanne wat inskryf en persone / instansies wat pryse skenk.  Die teikenbedrag van R150 000 wat ons wil insamel, lyk tans binne bereik. Indien  u ‘n span wil inskryf, moet u onverwyld met Klaas Loubser skakel: 021 976 2126 of 082 040 8303. Daar is ook nog enkele setperke en bowwe vir borgskappe beskikbaar.

Kersboom en geskenke in voorportaal
U kan ‘n geskenkie vir ‘n behoeftige bejaarde by die Kersboompies in die voorportaal van die kerk plaas. U kan in die loop van die volgende twee weke ‘n geskenkpakkie toedraai en by die boompies plaas.  Daar is by die boompies plakkers (man/dame) beskikbaar om duidelik op die pakkie aan te dui dat u dit vir ‘n man of ‘n dame gee. U kan die volgende as riglyn vir die inhoud van die pakkie gebruik:  toiletseep, tandepasta, skeerroom, skeermeslemmetjies, haarsjampoe, handeroom, waslap.


Personeelverlof
Ds. Heerden van Niekerk        09.12.2013 – 26.12.2013
Marian Truter                             09.12.2013 – 03.01.2014
Sanet Gunter                            17.12.2013 – 10.01.2014
Samantha Gertse                    17.12.2013 – 03.01.2014
Ds. Nelis van Rensburg            27.12.2013 – 09.01.2014
Kerkkantoor sluit 13 Desember 2013 en open 6 Januarie 2014.

Preke op ons webtuiste
Die aandgesprekke oor Geloof en wetenskap is op ons webtuiste gelaai.  Daar is ook ‘n aantal oggenddienste beskikbaar.  Besoek www.ngkwelgemoed.co.za en volg die “Lees en Luister”-skakel.


BARMHARTIGHEID
Terugvoering:   BAIE DANKIE vir u volgehoue ondersteuning en betrokkenheid by die onderskeie projekte, asook die vele skenkings wat die afgelope jaar ontvang is.  Daar is so baie behoeftes en nood in die samelewing –  dit voel soms of ‘n mens oorweldig raak deur al die versoeke. Nogtans het u altyd reageer en kon ons in so baie van hierdie behoeftes voorsien.  Wees verseker van die betrokke partye en persone se opregte dank daarvoor.

Behoeftes:  Kerspakkies is steeds welkom.   Plastiek- inkopiesakke. Dit word gebruik om kospakkies by die Badisa-kantore en Fisantekraal in te pak.   Enige artikel waarvan u oor die vakansietyd ontslae wil raak, kan by die kerkkantoor ingelewer word. Dit sal volgende jaar gebruik word.

Verjaardae van die week
1       Philip du Preez, Valerie Heydenrych, Serge Wessels
2     Lorraine du Toit, Jako Gerber, Loré Pelser, Cara Rich, Elle Uytenbogaardt, Willem vd Spuy, Anje v Wyk
3     Alexander du Plessis, Susan Johnston, Elzahn le Roux, Ziané le Roux, Janet Vermeulen
4     Karoline Bodenstein, Linda Maree, Grietje Roodt, Christo Spies, Ottie v Zyl
5     Rosa Burger, Anchen Burger, Bennie du Plooy, Roné Geldenhuys, Suné McCallaghan, Henriëtte Pelser, Linda vd Linde, Luke Vos
6     Renée Blaauw, Marie de Roubaix, Pieter Lombard, Paul Marais
7     Kirsten de Greef, Anneke du Plessis, Frances Engelbrecht, Pierre Ferreira, André Marais

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 22 November 2013

 

 

VRYDAGNUUS

22 November 2013

Ook beskikbaar by www.kaapkerk.co.za    

                                                                                                Teken In II Teken Uit

AMPTELIKE NUUSBRIEF WES-EN-SUID-KAAPLAND

 

Kerstyd…

Prys God in die hoogste hemel. By die mense op die aarde sal daar vrede wees, by die mense vir wie Hy lief is. (Luk. 2:14, Die Bybel vir Almal). Sien ook Ten Slotte.

 

A. SINODALE NUUS

Biddag in aansluiting by Wêreldvigsdag

Wêreldvigsdag word op 1 Desember herdenk. Gemeentes word versoek om op Sondag 24 November (of die eerste Sondag in Desember) in die besonder aan MIV, vigs en bewusmaking van die pandemie aandag te gee. Besoek CABSA (Christian Aids Bureau of Southern Africa) vir hulp en riglyne hiervoor.

 

B. ALGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. Bybelgenootskap van SA: God is ons Toevlug

Nora Lucero, Hoofsekretaris van die Filippynse Bybelgenootskap, skryf na die verwoesting van Tifoon Haiyan: “Ons vra dat Christene in die res van die wêreld asseblief vir ons sal bid. Ons weet ook dat so baie mense in die dele wat deur hierdie tifoon verwoes is, ook geestelike krag benodig. Hulle moet hoor dat God ook vir hulle ‘n toevlug en beskerming is.” Lees die Bybelgenootskap van SA-mediaverklaring hier en sien hoe om betrokke te raak.

 

2. Badisa Drafstap teen Geweld teen Vroue en Kinders!

Jaarliks, op elk van die 16 dae wat op 25 November begin en tot 10 Desember duur, word Suid-Afrikaners wat die mishandeling van vroue en kinders teenstaan, gevra om iets daadwerkliks daaraan te doen. Deur te draf of stap en R10 by te dra, kan elkeen sy stem laat hoor en Badisa help om die weerloses elke dag van die jaar te help beskerm. Klik hier.

 

3. Rooi trommeltjie … Finansiële Wenke vir Kerkkantore

Kollega Mossie Mostert skryf in Noord-Kaapland eNuus oor die gevare van “die rooi trommeltjie” in kerkkantore sonder ‘n beleid oor kontantontvangstes, tjekaansoeke en kleinkasfondse is nie. Sy Handleiding Kerkkantoorpersoneel (’n praktiese gids) is aangevul met ’n paar finansiële wenke. Dit kan – waar van toepassing – gebruik word om ’n beleid op te stel ten opsigte van die werksaamhede van die rekenmeester/kassier. Lees hier meer.

 

4. Anglikane begin met stappe vir Vrouebiskoppe

Die Anglikaanse Kerk se algemene kerkvergadering het vandeesweek sterk steun uitgespreek vir die beginsel van vrouebiskoppe. Die algemene sinode het met 378 teen 8 ten gunste van die besluit gestem en só die weg gebaan vir ’n stemming volgende jaar wat die maatreël teen Julie 2014 deel van kerklike wetgewing kan maak. Die berig in Die Burger van 21 November is hier beskikbaar.

 

5. Wenke vir Gemeentes se Webblaaie

Die webblad van die NG Gemeente Franschhoek, waar Peet Bester sedert Februarie 2013 predikant is, het baie volledige inligting vir voornemende huwelikspare wat in hulle geskiedkundige kerkgebou wil trou. As jy iets soortgelyk op jou gemeente se webblad wil byvoeg, klik by http://www.ngkfranschhoek.co.za/huwelike.html (En dis nie net vir gemeentes met geskiedkundige kerkgeboue nie – Red J)

 

6. VrydagNuus – vir Beplanning

‘n Herinnering: daar bly slegs twee uitgawes na hierdie week se VrydagNuus vir 2013 oor. Die laaste uitgawe word beplan vir die eerste week van Desember, in pas met die Wes-Kaapse skole wat op 4 Desember sluit. Die eerste uitgawe vir volgende jaar is dié van 17 Januarie 2014.

 

C. INNOVASIE

Een van die waardes van ons sinode (sien www.kaapkerk.co.za) is ‘n “vaste verbintenis tot innovasie en kreatiwiteit”. Met verskeie gemeentes wat in uitdagende omstandighede voortdurend planne beraam om nuut en vars te werk, nooi ons graag: stuur julle nuus oor kreatiewe planne en projekte na kommunikasie@kaapkerk.co.za. So kry ‘n kollega of gemeente dalk inspirasie om hulle hulpbronne ook weer af te stof en te benut! Lees gerus net hierna oor Calvinia-Hantam se pittige planne … J

 

Pampoenpitte help Hantam!

As deel van ‘n innoverende projek van die NG Gemeente Calvinia-Hantam is ‘n yslike 75kg pampoen die begin van ‘n lekker pampoenkwekery deur lidmate. Pitte is te koop teen R30 vir die eerste pit en daarna R20 per pit. Sodra almal se pampoene groot is, kom hulle in aanmerking vir pryse in verskillende kategorieë – soos die kleinste, grootste en lelikste pampoen. Die berig in Rapport van 17 November is hier. Kontak Alewyn by die kerkkantoor by 027 341 1301 of ngkhantam@hantam.co.za – almal welkom om deel te neem! (Praat van ‘n groengemeente!)

 

D. EKOLOGIE

Anglikane vra Hernubare Energiebronne

In reaksie op die voorgestelde regulasies oor hidrobreking het Aartsbiskop Thabo Makgoba van die Anglikaanse Kerk in Suider-Afrika ‘n beroep op die regering gedoen om hernubare energie te ondersoek om in Suid-Afrika se energiebehoeftes te voorsien. Sy kommentaar ondersteun die voorlegging van die NG Kerkfamilie grotendeels, veral in soverre daar nog te min wetenskap-gebaseerde navorsing oor die impak van hidrobreking beskikbaar is. Die volledige voorlegging van die Anglikane is by NUUT op www.kaapkerk.co.za – klik hier.

 

E. FUNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Gemeente La Rochelle hou eg Kaapse Fees!

La Rochelle Gemeente in Bellair bied ‘n eg Kaapse fees van 22 tot 24 November aan. Met ‘n ouwêreldse “roadhouse”, pretstap, tradisionele Kaapse kos, ‘n veiling van ‘n WP-rugbytrui, besoekende WP-rugbyspelers en afgesluit met ‘n familiediens en piekniek (én meer) is dit die plek vir die Kaapse gemeenskap om te wees! Meer oor hierdie geleentheid is aangeheg.

 

2. NG Gemeente Durbanville: Kersprogram

Durbanville Gemeente nooi almal hartlik uit na hulle jaarlikse Kersprogram wat vanjaar op Sondagaand 24 November om 19:00 in die kerkgebou plaasvind. Vanaf 18:45 word bekende Kersliedere heerlik saamgesing – gaan asseblief vroeg om ‘n plek te verseker. ‘n Deurkollekte ten bate van die orrelfonds sal na afloop van die diens opgeneem word.

 

3. Badisa Huis Pam Brink/Esperanza: Krismis inni Bos

Huis Pam Brink en Esperanza, programme van Badisa in die Strand, nooi die hele gesin na ‘n spesiale aand van betowering met hulle Krismis inni Bos-opvoering. Hierdie fondsinsamelingsprojek, op 29 en 30 November van 18:00-22:00 by Helderberg Plaas, kos R50 pp. Gelukkige trekkings: bring jou kaartjies! Kontak Corné by 078 537 6969 en klik hier vir die volkleur-pamflet met meer oor die aand…

 

4. NG Gemeente Paarl (Strooidakkerk): Feesmark

Strooidak se Feesmark word van 25-30 November in die Paarl Stadsaal ten bate van die gemeente aangebied. Weeksdae 10:00-20:00 en Saterdag 09:00-15:00. Kuier by die Feesmark-kafee, met smullekker etes en koek. Kontant en kaartfasiliteite. Kunsgoed, hartsgoed, kindergoed … Rig navrae aan Margie by 072 229 8396. Sien ook hier.

 

5. NG Gemeente Oostersee: Kerssangdiens

Oostersee se Kerssangdiens is op Sondag 1 Desember om 09:00. Die Tygerberg Mannekoor tree onder leiding van Elizabeth Carstens op en die orreliste is me Annatjie Grobler. Verversings na afloop van die diens in die kerksaal. Kerkkantoor: 021 939 3830.

 

6. Jan Kriel Liggieboomfees

Die bekende Liggieboomfees is vanjaar op Saterdag 23 November. Hekke open om 17:30, program 19:00-21:00. Sing saam met die kinders van Jan Kriel Skool en Rouchelle Liedemann van Radio Tygerberg. Piekniek en verversings beskikbaar. Toegang R50/skoliere R30. Kaartjies vooraf by Jan Kriel Instituut, nie by hekke nie. Navrae: 021 903 0434. Klik hier vir die advertensie op www.kaapkerk.co.za.

 

7. NG Gemeente Sonnekus: Kerssangdiens

Sonnekus in Milnerton nooi almal vriendelik uit na hul Kerssangdiens om 09:00 op 24 November in die kerk. Dit beloof om ‘n diens vol solo’s, sang, voordrag en optredes deur onder meer die gaskunstenaar Johannes Slabbert en die Sondagskoolkinders te wees. Nooi familie en vriende gerus uit om die gebeurtenis by te woon. Almal is baie welkom!

 

8. NG Moedergemeente Wellington: Murray Kersmark

Ons herinner aan Wellington se uitnodiging: “Kom kuier by ons jaarlikse mark in ons historiese 100 jaar oue saal. Meer as 80 uitstallers, ’n vars produkte deli en ‘pop-up’ koffiewinkel met heerlike smulgoed. Kom geniet Bolandse gasvryheid op sy beste.” Datums: 26-30 November, elke dag van 09:00-19:00, Saterdag van 09:00-13:00.

 

F. VAKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

NGK/VGK Calitzdorp & Stellenberg: Bediening in Klein-Karoo

NGK en VGK Calitzdorp en NGK Stellenberg beplan die vestiging van ‘n uitreikspan op Calitzdorp (Klein Karoo). Dit sal op ‘n soortgelyke wyse as ander diensjaarspanne funksioneer. Die fokus sal hoofsaaklik die Calitzdorp-gemeenskap wees, maar daar sal ook na aanliggende dorpe in die Klein Karoo uitgereik word. Lees onderaan meer oor dié geleentheid. Naskoolse jongmense moet reeds op 16 Januarie 2014 aanmeld.

 

Ten slotte

Hierdie sin tref ‘n mens in die berig oor Geweld teen Vroue en Kinders (B2):

U R10 sê NEE vir verkragting, mishandeling, geweld en die miskenning van ’n ander se menswaardigheid en selfrespek.”

 

Dit laat my dink aan die One More inisiatief van Badisa:

One more can heal the hurt

One more can hide the shame

One more can feed the child

One more can ease the pain…

Luister na die volledige One More-lied by www.badisa.org.za.

10 plus nog 10 is 20. So is hoop gee binne elkeen se bereik. Veral met ons viering van die Christusfees… by die mense op die aarde sal daar vrede wees

 

Vriendelike groete.

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195

Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

BYBELGENOOTSKAP VAN SA

GOD IS ONS TOEVLUG

 

Die afgelope paar dae is die wêreld opnuut geruk deur ‘n natuurramp. Tifoon Haiyan, een van die grootste storms nog wat ‘n landmassa bereik het, het miljoene mense in die Filippyne ontwortel. Baie mense het geliefdes verloor en duisende het tans geen toegang tot kos, skuiling of skoon water nie.

 

Meer as 90% van die bevolking van die Filippynse Eilande is Christene en baie van hulle het hulle Bybels in die storm verloor – juis nou dat hulle dit so nodig het. Die Filippynse Bybelgenootskap het onmiddellik ‘n beroep op Bybelgenootskappe wêreldwyd gedoen om te help met fondse sodat daar ook in die dringende Bybelbehoeftes van hierdie mense voorsien kan word.

 

Nora Lucero, die Hoofsekretaris van die Filippynse Bybelgenootskap skryf: “As ‘n nasie is ons verpletter. Ons het nog nie eens herstel van die aardbewing wat ons in Oktober getref het nie en nou hierdie verwoestende storm. Ons vra eerstens dat Christene in die res van die wêreld asseblief vir ons sal bid. Ons weet ook dat so baie mense in die dele wat deur hierdie tifoon verwoes is, ook geestelike krag benodig. Hulle moet hoor dat God ook vir hulle ‘n toevlug en beskerming is.”

 

”n Spesiale projek, God is ons toevlug, is deur die Filippynse Bybelgenootskap in die lewe geroep om so gou moontlik 250 000 Bybelgedeeltes, 20 000 Bybelse strokiesprentboeke vir kinders en 20 000 volledige Bybels beskikbaar stel om in die gebiede wat die ergste getref is, te versprei. Hiervoor word R1 293 750 benodig.

 

Die Filippynse Bybelgenootskap is reeds besig om te reël dat hierdie materiaal so gou moontlik met die hulp van organisasies wat noodlenigingswerk doen, die kerke in die rampgebiede bereik. Op dié manier word kerke bygestaan om na die geestelike behoeftes om te sien van mense wat deur hierdie ramp getref is.

 

“Hier by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika staan ons verslae oor die omvang van hierdie ramp. Ons harte gaan uit na almal wat geliefdes verloor het of wat nog na vermistes soek, en ook na die duisende mense wat al hulle besittings verloor het en wat weer hulle lewens moet herbou,” sê ds Gerrit Kritzinger, die Uitvoerende Hoof van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. “Ons doen ‘n beroep op Suid-Afrikaners om te help sodat daar ook in die Bybelbehoeftes van hierdie mense voorsien kan word.”

 

Klik hier om ‘n bydrae te maak, kontak biblia@biblesociety.co.za of skakel 021 910 8705.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA MEDIAVRYSTELLING

DRAFSTAP GEWELD TEEN VROUE EN KINDERS DISNIS

 

November 2013

 

Elke jaar – op elk van die 16 dae wat op 25 November begin en tot 10 Desember duur – word Suid-Afrikaners wat die mishandeling van vroue en kinders teenstaan gevra om iets daadwerkliks daaraan te doen. Deur te kom draf of saam te stap en R10 by te dra, kan elkeen hardop NEE vir die euwels sê en Badisa help om hulle elke dag van die jaar te help uitroei.

 

Alle Run/Walk for Life-klubs en Badisa in die Wes-, Oos- en Noord-Kaap het kragte saamgesnoer en deur die klubs tydens die 16-dae tydperk te nader en R10 vir ’n stappie of draffie te betaal, kan elkeen wat omgee, ’n verskil ten goede meebring in die lewens van kinders en vroue wat voortdurend vrees dat hulle misbruik of aangerand gaan word. U R10 sê NEE vir verkragting, mishandeling, geweld en die miskenning van ’n ander se menswaardigheid en selfrespek.

 

Badisa is ’n maatskaplikediensteorganisasie wat kinderbeskerming, jeugontwikkeling en bejaardesorg in die Noord-, Wes- en Suid-Kaap en die Karoo op ’n professionele grondslag aanbied. Bykans ’n miljoen lewens word elke jaar op dié wyse positief geraak. Desondanks bly Badisa grootliks van bydraes deur maatskappye, individue en tien rande soos u s’n vir sy belangrike taak afhanklik.

 

“Daar gaan omtrent nie ’n dag verby sonder skokkende nuus oor vroue of kinders wat verkrag of aangerand is nie en Badisa word oorval met versoeke om hulp,” sê ’n Badisa-woordvoerder.

 

“Suid-Afrika se verkragtingsyfer tel onder die hoogstes ter wêreld. Elke 46 sekondes word ‘n vrou iewers in die land verkrag; teen die tyd dat u hierdie gelees het, was dit weer so. En dan sluit die syfers nie die gevalle in wat nooit aangemeld is nie. Van die vroue word vermoor, sodat hulle nie teen die oortreder kan getuig nie en selfs wanneer hulle dit oorleef, bly die nagmerrie in hul gedagtes. Babas van net ’n paar weke word verkrag. Badisa smeek almal – manne en vroue – om hul stem teen hierdie barbaarsheid te verhef.”

 

Badisa maak dit deel van sy taak om vroue en kinders in te lig oor maniere om hul gesinne te beskerm deur onaanvaarbare gedrag betyds aan te meld. Badisa se beskermingsplan sluit bystand in om vervolging suksesvol te laat verloop, ouerleiding en om gemeenskappe onder sy vlerk deurentyd paraat te hou. 

 

Die afgelope 12 maande het die organisasie 899 mishandelde kinders, 515 seksueel-geteisterde kinders, 2 906 verwaarloosde kinders en 137 mishandelde vroue onder sy sorg gebring en ’n einde aan 478 gevalle van gesinsgeweld gemaak. Dis buiten sy ander werk om kinders deur liefdevolle huise aangeneem te kry, mense vir dwelmmisbruik te behandel en minder bevoorregte bejaardes in sy tehuise te versorg.

 

Besoek www.rwfl.co.za om u naaste Run/walk for Life-klub op te spoor en uit te vind wanneer en waar u vir u R10 kan saam draf of stap. As u wil, kan u dié dag in ’n uitrusting opdaag om die boodskap van nee-vir-geweld tuis te bring.

 

’n Lys van deelnemende klubs en nadere besonderhede oor die veldtog of oor Badisa self kan op www.badisa.org.za of Facebook/BADISA gevind word.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

GEVAAR VAN DIE “ROOI TROMMELTJIE”…

KLEINKAS… KONTANT… IS DAAR BELEID EN WORD DIT TOEGEPAS?

 

“Ds. Mossie, jy moet iets skryf oor die gevaar van die ‘rooi trommeltjie’… daar word baie geld ontvang by die kerkkantoor… Sondag- / Maandagoggend is dit kollektes… dankoffers (dikwels kontant in koevertjies)… basaargeld… speletjiesaande se inkomste, huurinkomste ensovoorts. Dominee, as die ‘rooi trommeltjie’ kon praat…”

 

Ek is nou 7 jaar in die sinodale kantoor en moes al vele hartseer verhale aanhoor… kom ons noem dit maar net: as die rooi trommeltjie kon praat!

 

Die Handleiding Kerkkantoorpersoneel (’n praktiese gids) wat ek Oktober 2013 op die webbladsy van Noord-Kaapland beskikbaar gestel het, behandel nie die werksaamhede van die rekenmeester/kassier nie.

 

Dit gebeur egter van tyd tot tyd dat bedrog in kerkkantore plaasvind – die verhaal van die “rooi trommeltjie”. Verskeie redes kan aangevoer word, naamlik swak finansiële bestuur, gebrekkige of geen finansiële beleid/riglyne ensovoorts.

 

• Só is byvoorbeeld een van die “groot versoekings” ten opsigte van kontant die sogenaamde “rol” van geld!

• Persone verantwoordelik vir kontant “leen soms geld”. Hulle beplanning is om dit weer later terug te plaas… wanneer hy/sy aan die einde van die maand salaris ontvang het!

 

Ek het dit dus goedgedink om die Handleiding Kerkkantoorpersoneel (’n praktiese gids) aan te vul met ’n paar finansiële wenke (bladsy 74 – 81). Dit kan gebruik word om ’n beleid op te stel ten opsigte van kontantontvangstes, tjekaansoeke en kleinkasfondse.

 

Ek haal aan uit die inleiding van die Handleiding Kerkkantoorpersoneel (’n praktiese gids): “Miskien kan dit ’n bydrae lewer vir nuwe beginners in kerkkantore… met niemand byderhand wat opleiding en raad kan gee. Kerkpersoneel met jare se ondervinding moet liefs die “trap-der-jeug” verbygaan!”

 

Om meer te lees en die opgedateerde handleiding (November 2013) af te laai, klik by Kerkkantoor (http://www.noordkaapland.co.za/kerkkantoor/).

 

Met dank aan (ds) Mossie Mostert, oorgeneem uit Noord-Kaapland eNuus van 19 November 2013.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE LA ROCHELLE

KAAPSE FEES

 

Die NG Gemeente La Rochelle (hoek van Hadley- en Meerluststraat, Bellair) bied ‘n eg Kaapse fees van 22 tot 24 November aan.

 

Vrydag 22 November:

17:30 Roadhouse op gemeente se parkeerarea; kom word in die gemak van jou eie motor bedien.

 

Saterdag 23 November:

08:00 – 08:30 Registrasie vir pretstap, met pryse

09:00 – 13:00 Speletjies vir die kinders, daag die WP-rugbyspelers in ‘n skopkompetisie uit, teetuin, wit olifant tafel en tradisionele Kaapse Kos (breyani, Gatsby’s, smoorsnoek, Kaapse kerrie, ens bedien).

11:30 Veiling: WP-rugbytrui, sowel as tradisionele Kaapse wyne word opgeveil. Daar is ook WP rugbyspelers wat die geleentheid sal bywoon.

 

Sondag 24 November:

09:00 Die naweek word afgesluit met ‘n Familiediens en piekniek die oggend.

19:00 ‘n Praise & Worship-diens.

 

Vir meer inligting kontak die kerkkantoor by 021 919 9253.

 

Die Kaapse gemeenskap word uitgenooi om hierdie eg Kaapse geleentheid by te woon!

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NGK/VGK CALITZDORP EN NGK STELLENBERG

BEDIENINGSGELEENTHEID IN GAP-JAAR

KLEIN KAROO UITREIKSPAN (CALITZDORP)

 

Die NGK en VGK gemeentes Calitzdorp en die NGK gemeente Stellenberg beplan die vestiging van ‘n uitreikspan op Calitzdorp (Klein Karoo). Dit sal op ‘n soortgelyke wyse as ander diensjaarspanne funksioneer.

 

Die fokus sal hoofsaaklik die Calitzdorp-gemeenskap wees, maar daar sal ook na aanliggende dorpe in die Klein Karoo uitgereik word. Spanlede moet na-skoolse jongmense wees (ongeveer 18-26 jaar oud) wat ernstig is oor hul verhouding met Jesus, en wat bereid is om selfloos te dien. Plasing op span sal voorafgegaan word deur ‘n aansoek en keuringsproses.

 

Koste: R1500 per persoon per maand vir 11 maande.

 

Aanmeldingsdatum is 16 Januarie 2014 in Kaapstad, waar opleiding op die Llandudno-terrein gedoen sal word.

 

Belangstellendes kan die volgende persone kontak:

Ds Gerhard van Tonder (jgvt@vodamail.co.za of 082 414 8944)

Ds Why Duvenhage (why@stellenberg.co.za of 082 570 5931)

Ds Jacques November (jna@polka.co.za of 083 565 7076)

Did you like this? Share it: