sgunter

Kospakkieprojek Augustus 2016

Kliek hier vir die volledige Kospakkiebrief Augustus 2016

Did you like this? Share it:

40 Dae: Moontlike Projekte vir betrokkenheid

40-DAE: MOONTLIKE PROJEKTE VIR BETROKKENHEID

SENIOR TRUSTHUISE:

Opsie 1:

 • Geleentheid/aksie: Assistent (of hulp) by Trusthuise.
 • Hoe gereeld: 1 x per week of soos moontlik.
 • Aard van betrokkenheid: Besoeke/hulp met behoeftes van inwoners.
 • Kontakpersoon: Alida Groenewald 021 9132209/073 554 22209.

Opsie 2:

 • Geleentheid/aksie: Dien as Trustee.
 • Hoe gereeld: 1 x per kwartaal.
 • Aard: Woon vergaderings van Trustees by/help met onderskeie portefeuljes.
 • Kontakpersoon: Alida Groenewald 021 913 2209/073 554 2209.

Opsie 3:

 • Geleentheid/aksie: Vrywilliger.
 • Hoe gereeld: Soos dit moontlik is.
 • Aard: Help met vervoer/aflewering van huishoudelike voorraad, kos, klere.
 • Kontakpersoon: Alida Groenewald 021 913 2209/073 554 2209.

Opsie 4:

 • Geleentheid/aksie: Vrywilliger.
 • Hoe gereeld: 1 x elke tweede week/volgens behoefte.
 • Aard: Help met instandhouding van huise en tuine.
 • Kontakpersoon: Alida Groenewald 021 913 2209/073 554 2209.

Opsie 5:

 • Geleentheid/aksie: Vrywilliger.
 • Hoe gereeld: 1 of 2 x per jaar.
 • Aard: Bederf van inwoners met uitstappies/braai/teedrinkgeleenthede.
 • Kontakpersoon: Alida Groenewald 021 913 2209/073 554 2209.

BARMHARTIGHEIDSAKSIE:

Opsie 1:

 • Geleentheid/aksie: Vergadering van Barmhartigheid.
 • Hoe gereeld: 1 x per kwartaal.
 • Aard: Verkry van inligting/help met projekte vir daardie kwartaal.
 • Kontakpersoon: Alida Groenewald 021 913 2209/073 554 2209.

Opsie 2:

 • Geleentheid/aksie: Kerkwinkel.
 • Hoe gereeld: 1 x per maand gedurende skoolkwartale.
 • Aard: Help met sortering en verpakking van skenkings (klere, huishoudelike artikels).
 • Kontakpersoon: Alida Groenewald 021 913 2209/073 554 2209.

Opsie 3:

 • Geleentheid/aksie: Kospakkie-insameling.
 • Hoe gereeld: 3 x per jaar.
 • Aard: Help met insameling, sortering en verpakking van kosvoorraad.
 • Kontakpersoon: Alida Groenewald 021 913 2209/073 554 2209.

Opsie 4:

 • Geleentheid/aksie: Winterwarmprojek en/of Kersprojek.
 • Hoe gereeld: 1 x per jaar.
 • Aard: Help met insameling/aankope (indien nodig), aflewering.
 • Kontakpersoon: Alida Groenewald 021 913 2209/073 554 2209.

Opsie 5:

 • Geleentheid/aksie: Vrywilliger.
 • Hoe gereeld: Volgens behoefte van Badisa.
 • Aard: Help met behoeftes (klere, huisraad, skryfbehoeftes), borg van behoeftes.
 • Kontakpersoon: Alida Groenewald 021 913 2209/073 554 2209.

RAMOT:

Opsie 1:

 • Geleentheid/aksie: Besigtigingstoer van instansie.
 • Hoe gereeld: Op aanvraag.
 • Aard: Bekendstelling van geriewe/programme met oog op betrokkenheid.
 • Kontakpersoon: Alida Groenewald 021 913 2209/073 554 2209.

Opsie 2:

 • Geleentheid/aksie: Vrywilliger.
 • Hoe gereeld: 1 tot 2 x per jaar.
 • Aard: Help met toiletware-insameling (aankope en aflewering) vir inwoners.
 • Kontakpersoon: Alida Groenwald 021 913 2209/073 554 2209.

Opsie 3:

 • Geleentheid/aksie: Basaar.
 • Hoe gereeld: 1 x per jaar.
 • Aard: Insameling van artikels, sorteer van voorraad en verkope.
 • Kontakpersoon: Stella Opperman 021 939 2033.

Opsie 4:

 • Geleentheid/aksie: Bestuurkomitee van instansie.
 • Hoe gereeld: 1 x per kwartaal.
 • Aard: Dien as vrywilliger en help met projekte/fondsinsamelings.
 • Kontakpersoon: Stella Opperman 021 939 2033.

Opsie 5:

 • Geleentheid/aksie: Vrywilliger.
 • Hoe gereeld: Soos dit moontlik is.
 • Aard: help met vestiging van groentetuin.
 • Kontakpersoon: Stella Opperman 021 939 2033.

Opsie 6:

 • Geleentheid/aksie: Vrywilliger.
 • Hoe gereeld: op aanvraag.
 • Aard: borg/herstel van lekkende dak.
 • Kontakpersoon: Stella Opperman 021 939 2033.

MAGDALENAHUIS:

Opsie 1:

 • Geleentheid/aksie: Vrywilliger.
 • Hoe gereeld: 1 x per maand of soos moontlik.
 • Aard: maak van sop, bredies, lasagne ens (bevrore kos).
 • Kontakpersoon: Stephny du Plesssis 021 948 3637.

Opsie 2:

 • Geleentheid/aksie: Vrywilliger.
 • Hoe gereeld: 1 x per kwartaal.
 • Aard: dien op Omgeekomitee/Beheerraad.
 • Kontakpersoon: Stephny du Plessis 021 948 3637.

Opsie 3:

 • Geleentheid/aksie: Vrywilliger.
 • Hoe gereeld: 2 x per jaar.
 • Aard: help met insameling en aflewering van babaklere en kosprodukte.
 • Kontakpersoon: Alida Groenewald 021 913 2209/073 554 2209.

 ALTA DU TOIT NASORG:

Opsie 1:

Geleentheid/aksie: Uitreik.

 • Hoe gereeld: 1 x per kwartaal.
 • Aard: help met organisasie/speletjies m.b.t. uitreik.
 • Kontakpersoon: Alida Groenewald 021 913 2209/073 554 2209.

Opsie 2:

 • Geleentheid/aksie: Eredienste/bidure aangebied deur Welgemoed-leraars.
 • Hoe gereeld: 1 x per kwartaal of soos moontlik.
 • Aard: bywoning van bogenoemde by instansie.
 • Kontakpersoon: Alida Groenewald 021 913 2209/073 554 2209.

Opsie 3:

 • Geleentheid/aksie: Vrywilliger.
 • Hoe gereeld: soos moontlik, Saterdae/Sondae/vakansiedae.
 • Aard: besoek inwoners en bou ʼn vertrouensverhouding.
 • Kontakpersoon: Megan Rustin 021 913 2106.

BADISA TRIO:

Opsie 1:

 • Geleentheid/aksie: Beheerraad en/of Skakelkomitee.
 • Hoe gereeld: 1 x per kwartaal.
 • Aard: Woon vergaderings by/ help met projekte.
 • Kontakpersoon: Alida Groenewald 021 913 2209/073 554 2209.

Opsie 2:

 • Geleentheid/aksie: Veiligheids- en/of pleegsorgouers.
 • Hoe gereeld: soos op aanvraag. Nie langer as 90 dae per keer.
 • Aard: huisves babas/kinders wat van ouers verwyder moet word.
 • Kontakpersoon: Sjean Smit 021 987 2940.

Opsie 3:

 • Geleentheid/aksie: Vrywilliger.
 • Hoe gereeld: soos moontlik/deurlopend.
 • Aard: help met insameling van behoeftes soos verskaf deur kantore.
 • Kontakpersoon: Alida Groenewald 021 913 2209/073 554 2209.

Opsie 4:

 • Geleentheid/aksie: Vrywilliger.
 • Hoe gereeld: soos moontlik of nodig.
 • Aard: instandhouding van kantore en/of tuine.
 • Kontakpersoon: Sjean Smit 021 987 2940.

RUYTERWACHT:

Opsie 1:

 • Geleentheid/aksie: Vrywilliger.
 • Hoe gereeld: 1 x per kwartaal.
 • Aard: bediening van tee aan gemeente na
 • Kontakpersoon: Alida Groenewald 021 913 2209/073 554 2209.

Opsie 2:

 • Geleentheid/aksie: Gym en/of crèche.
 • Hoe gereeld: sal nog vasgestel word.
 • Aard: instrukteur by oefenklasse/versorging en opleiding van kleintjies.
 • Kontakpersoon: Miga Coetzee 021 534 2873/082 340 9994.

Opsie 3:

 • Geleentheid/aksie: Kerkbasaar.
 • Hoe gereeld: 2 x per jaar.
 • Aard: help met insameling van produkte/verkoping.
 • Kontakpersoon: Alida Groenewald 021 913 2209/073 554 2209.

LIEF EN LEED:

 • Geleentheid/aksie: Vrywilliger.
 • Hoe gereeld: 1 x per kwartaal.
 • Aard: besoek/telefoonoproep aan gemeentelid tydens siekte/ dood van gesins-/familielid.
 • Kontakpersoon: Chrissie Smit 021 913 2840/082 215 2900.

GASVRYHEID:

 • Geleentheid/aksie: Vrywilliger.
 • Hoe gereeld: 1 x elke 5 weke.
 • Aard: ontvang nuwe intrekkers in voorportaal/ verkry inligting/besoek.
 • Kontakpersoon: Barry Volschenk 021 913 3023.

LIVING NETWORK:

Opsie 1:

 • Geleentheid/aksie: Choc –Huis (kinder-kankerpasiëntjies).
 • Hoe gereeld: soos moontlik/ maandeliks/kwartaalliks.
 • Aard: skenk van voorraad (langlewe melk, koffie, tee, beskuit, skoonmaakmiddels).
 • Kontakpersoon: Bestuurder Choc-Huis 021 932 9427/071 077 1375

Opsie 2:

 • Geleentheid/aksie: The Haven Nagskuiling.
 • Hoe gereeld: soos moontlik/maandeliks/kwartaalliks.
 • Aard: skenk van voorraad (skoonmaakmiddels, sakke poeiermelk 25 kg, pap, suiker).
 • Kontakpersoon: Sharon 021 949 1939.

Opsie 3:

 • Geleentheid/aksie: Hensie Vroom Sorgsentrum (Stiklandgronde).
 • Hoe gereeld: soos moontlik/maandeliks/kwartaalliks.
 • Aard: skenk van toiletware (kinders), versnaperings vir personeel (12).
 • Kontakpersoon: Bestuurder aan diens 021 919 0778.

Opsie 4:

 • Geleentheid/aksie: Thuthuzela (Verkragtingsentrum).
 • Hoe gereeld: soos moontlik.
 • Aard: skenk van sweetpakke (alle ouderdomme), onderklere, toiletware.
 • Kontakpersoon: Suster aan diens/Hoof dr Andrews 021 918 1321.

Opsie 5:

 • Geleentheid/aksie: SAPD Bellville.
 • Hoe gereeld: soos moontlik/maandeliks/kwartaalliks.
 • Aard: skenk van voorraad (suiker, melk, tee, koffie, koekies), versnaperings vir personeel (30/40).
 • Kontakpersoon: Lt-Kol. Finie Nimb 083 702 1904.

Opsie 6:

 • Geleentheid/aksie: Sopkombuis Belhar.
 • Hoe gereeld: soos moontlik/maandeliks/kwartaalliks.
 • Aard: skenk van voorraad (gevriesde sop, mieliepap, groente, rys), verf van vibrecretemuur.
 • Kontakpersoon: Louise Spies 021 950 4455.

Opsie 7:

 • Geleentheid/aksie: Living Network Krisissentrum.
 • Hoe gereeld: soos moontlik.
 • Aard: skenk van voorraad (blikkieskos, koffie, tee, suiker, toiletware).
 • Kontakpersoon: Louise Spies 021 950 4455.

Opsie 8:

 • Geleentheid/aksie: Netcare Hospitaal Kuilsrivier (Beenmurgoorplantingafdeling).
 • Hoe gereeld: soos moontlik.
 • Aard: skenk van voorraad (inkleurpotlode, inkleurboeke vir volwassenes, verf ens).
 • Kontakpersoon: Louise Spies 021 950 4455.

________________________________________________

 

 

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 24 Julie 2016

Lees deur internet, klik hier >>

“Laat jou taal ’n sleutel wees

wat ’n duisend deure oopmaak.

Skep nuwe moontlikhede

Waak altyd oor jou woord:

Elke byvoeglike naamwoord wat geen lewe skenk

pleeg moord.”

 – Vicente Huidobro, Chileense digter –

Did you like this? Share it:

Welgenoot 24 Julie 2016

Kliek op die skakel vir die Welgenoot 24 Julie se uitgawe

Did you like this? Share it:

Huldeblyk – Ockert Fourie

Ockert Fourie het die laaste agt jaar in vele opsigte ons almal se lewens verryk. ʼn Tydjie het Althea du Plessis in ʼn uitstekende artikel in die Nuusbrief vertel van sy hoërskooljare in Despatch, sy sportprestasies op skool en sy militêre loopbaan – hy was ʼn majoor in die Weermag en moes talle uitdagings op die grens bestuur het.

Regdeur sy lewe is daar soveel verhale van sukses en harde werk, van liefde en omgee, maar ook van hartseer. Daar was veranderinge in die Weermag en soos duisende ander moes Ockie ʼn ander heenkome gaan soek. En in 2004 het hy Guilliaine Barré-sindroom opgedoen, wat beteken hy kon vir vier jaar nie werk nie. Maar in Maart 2008 is hy by die NG Kerk Welgemoed aangestel.

Soos Ds Nelis by Ockie se troosdiens gesê het – sy werk was sy getuienis. Van sy karakter, van die mens wie hy regtig was. Om op 51 met ʼn nuwe werk te begin en elke dag so konsekwent en toegewyd te wees, is iets wat mens nie aldag teëkom nie. Sy werk die afgelope agt jaar het getuig van die mens wie hy altyd was.

Ockie was ʼn pro-aktiewe beplanner, op kort-, medium- en langtermyn. Hy het geglo ʼn gebrek aan beplanning die maklikste pad na mislukking is. Hy het onwrikbaar geglo in strategie, om jou planne tot uitvoering te bring. En dan was daar sy skedules.

Hy was ook ʼn man wat vasgestaan het by sy beginsels – sy ja was ja, en sy nee was nee. As Ockie verantwoordelikheid aanvaar het, kon jy op hom staatmaak.

Maar Ockie het ook omgegee vir dié om hom, iets waarvan Gerswin en Samantha kan getuig. Hy het vir hulle verantwoordelikheid aanvaar en het gereeld vir hulle ingetree, beding en wonderlike leiding gegee.

Maar terug by sy planne. Ockie het vir elke soort vergadering ʼn plan gehad. ʼn Tafelplan vir vergaderings – elke soort – wat begin het by die hoeveelheid tafels, stoele, tafeldoeke, water, klank, wat ookal benodig is. Dieselfde vir elke Bybelstudiegroep, basaar, of watookal by die kerk gebeur het.

Ockie was regtig ʼn uitstekende fasiliteitsbestuurder. Min van ons besef presies hoe omvangryk hierdie werk is, en daarom was die stelsels vir bv. sleutelbeheer, en skedules vir werk en brandblussers en tuinversorging uiters bydraend tot die sukses wat ons oor die afgelope jare met die bestuur van ons gemeente se sake behaal het.

Veral die laaste twee jaar moes Ockie dikwels sy take verrig terwyl hy nie 100% gesond was nie, maar aan toewyding en karakter het dit nooit ontbreek nie. Sy deeglikheid gaan ons nog lank baat.

Deur dit alles het hy vir ons ʼn steunpilaar geword. Ockie was sag en sterk. Ockie was toeganklik en streng. Ockie was broos en doelgerig. Ons het hom geniet, sy deelname in die span, sy perspektief op sake van die dag, sy analises van komplekse werklikhede.

Hy was ons broer en ons het vir hom baie respek en waardering gehad, al het hy dit soms moeilik geglo. Sy geloof het uitdrukking gevind in toewyding en diensbaarheid. Ons dank die Here vir hierdie interessante en kleurryke mens, Ockie, wat ons almal se lewens verryk het. Ons gaan hom oneindig mis, maar gun hom nou die uitstekende geselskap van engele en sy geliefdes by Jesus.

 

Did you like this? Share it:

2017 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal