sgunter

Bulletin 6 Julie 2014

Sondag, 6 Julie
09:00       Ds. Nelis van Rensburg

Deuroffer:  Ramot
Ramot is ’n behandelingsentrum vir alkohol- en ander  dwelmverslawings en bestaan reeds 43 jaar lank.  Gedurende hierdie tyd het meer as 160 000 mense met ’n verslawingsprobleem direk of indirek hulp ontvang. Alkohol bly steeds die grootste probleem.  Verslawing beteken om oorgegee te wees aan ’n mag buite jouself, met rampspoedige gevolge.  Verslaafdes is om verstaanbare redes nie welkom in die samelewing nie.  Niemand wil hulle hê nie en die wêreld verwerp hulle grotendeels.  Maar mag ons as Christene dieselfde doen? Help ons asseblief om Christus se hande en voete te wees vir die verslaafde.  Elke pasiënt ontvang intensiewe persoonlike aandag.  Die kerk kan trots wees op Ramot.  Bid asseblief vir genade en wysheid om meer mense te help teen bekostigbare pryse.  Navrae:  021 939 2033 |  admin@ramot.co.za | www.ramot.co.za

Geen kategese, vroeë of aanddiens

Sondag, 13 Julie
09:00 Ds. Heerden van Niekerk
Deuroffer:  Evangelie aan seelui
Geen kategese, vroeë of aanddiens

Skoolvakansie:  29 Junie tot en met 20 Julie 2014

Personeel verlof
Gerswin Faans                  30 Junie – 4 Julie                     Marian Truter              7-11 Julie
Heerden van Niekerk      3-6 Julie                                    Sanet Gunter               14-18 Julie
Ockert Fourie                   4-20 Julie                                  Nelis van Rensburg     14-20 Julie

Verjaardae van die week
6       Willene Kellermann, Tiaan Malan, Andre Nel
7       Gerhard v Coppenhagen, Mariana v Vuuren, Arnold Venter
8       Mart-Marié du Toit, Christelle Groenewald, Ronnie Masson, Stephanie Rossouw, Joan v Lill, Marita Viljoen
9       Aimeé Heydenrych, Lukah Joubert, Elias Pretorius, Hanlie Retief, Rudolph Rich, Werner vd Merwe
10     Lindi Brand, Jannie Coffee, Althea du Plessis, Edwin Ellis, Isabel Hopley, Johann Klüsmann, Lida Müller, Marius Rautenbach
11     Louis Greeff, Martin Heap, Marietjie Nel, Johann Saayman, Schalk vd Westhuyzen, Nicola v Deventer
12     Ethné Morries

Gebedsbediening
Vader, dankie dat u hoor en verhoor, op u tyd en u manier

Diensbeurt:  Clara Schmidt, 0219132894  /  Groep:  Chrissie Smit, 0219132840

Ons opregte meegevoel met:
Reneé Badenhorst en familie (Hofmeyer 3, 0219135052).  Haar moeder is oorlede.

Gebedsversoeke:

 • Ramot, sentrum vir dwelmafhanklikes, vir wie ‘n bydrae by die deure gegee kan word
 • Sendelinge wêreldwyd wat dikwels onder baie moeilike omstandighede leef en werk
 • Vervolging van Christene
 • Ons leraars en hul gesinne
 • Lidmate wat reis tydens die skoolvakansie
 • Dat die winter-rustyd ons lidmate sal toevou in die warmte van God-Drie-Enig se genade
 • Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het
 • Diégene wat hierdie week operasies ondergaan;  en
 • hulle wat tans tuis aansterk


Gelukwensing
:
Cobie en Elsie Lombard (Nederburgh 40, 0219133265) het ‘n kleindogter ryker geword.

Ons versoek vriendelik dat u hierdie gebedslysie in u Bybel hou vir voorbidding tydens u stiltetyd en dat dit ook by Bybelstudiegroepe as gebedsleiding gebruik sal word.  Baie dankie.

Did you like this? Share it:

Bulletin vir Sondag 29 Junie 2014

Sondag, 29 Junie
09:00  Ds. Nelis van Rensburg
Deuroffer:  Barmhartigheidsverpligtinge
Geen kategese, vroeë en aanddiens

Sondag, 6 Julie
09:00  Ds. Nelis van Rensburg
Deuroffer:  Ramot
Geen kategese, vroeë en aanddiens

Skoolvakansie:  29 Junie tot en met 20 Julie 2014

Deurkollekte:  Barmhartigheidsverpligtinge
Danksy deurlopende skenkings deur gemeentelede, kan daar in baie individue en instansies se behoeftes voorsien word en gaan dit goed op die gebied van dienslewering in die gemeente. Dit bied die geleentheid vir ‘n ieder en ‘n elk om sy/haar talente of tyd tot beskikking van minderbevoorregte persone te stel.  Ons is dankbaar dat daar voortdurend nuwe vrywilligers na vore tree.

Baie projekte is deurlopend van aard, bv. die sop en worsbroodjie-projek waartydens elke wyk ‘n beurt kry om een maal per jaar ‘n bydrae te maak/voorbereidings te tref. Dit word op ‘n rotasiebasis aan die drie Badisa-kantore geskenk waar dit aan mense in erge nood uitgedeel word. Die kospakkie-insameling vind drie maal per jaar plaas en word ook aan die Badisa-kantore, NG Moedergemeente Kraaifontein en NGK  Ruyterwacht geskenk. Skryfbehoeftes word een maal per jaar geskenk aan die Badisa-kantore en skole soos Blue Mountain Sekondêre Skool en/of Aristea Laerskool. Kersgeskenke word jaarliks gedurende November ingesamel en dit word aan instansies soos die vyf Senior Trusthuise se inwoners, aan senior gemeentelede, aan Ruyterwacht en Badisa-kantore geskenk. Nog ‘n projek wat van krag tot krag gaan, is die kerkwinkel wat maandeliks gehou word en goeie, gebruikte artikels te koop aanbied. Daar is tans ‘n gereelde kliëntebasis van amper 40 persone, hoewel enige persoon welkom is om te kom snuffel en soms “snuif”. Die geld wat op hierdie wyse ingesamel word voorsien weer in ander behoeftes.

Sommige projekte ontstaan n.a.v sekere behoeftes wat onder ons aandag gebring word soos bv. die Poppie-projek van Badisa b.v. kindermishandeling, die insameling van komberse, die insameling van toiletware vir Ramot, hulp aan Sokhanya en Living Network, skenk van koekies aan Durbanville Kinderhuis, hulp aan Môresterretjies-kleuterskool en Angels Only-crèche, skenk van voorraad vir Ruyterwacht-basaar, skenk van lekkerpakkies en paaseiers aan instansies en plaasskole  ens.

Afgesien van skenkings, word daar altyd finansiële hulp benodig om in behoeftes soos alimentasie, assessering van getraumatiseerde kinders en bedryfs-/instandhoudingskoste van Trusthuise en Badisa-kantore te kan voorsien.

Personeel verlof
Gerswin Faans                    30 Junie – 4 Julie                       Marian Truter            7-11 Julie
Heerden van Niekerk         3-6 Julie                                      Sanet Gunter             14-18 Julie
Ockert Fourie                      4-20 Julie                                   Nelis van Rensburg   14-20 Julie

Verjaardae van die week
29     Mia Borchardt, Emmerentia Buys, Poens van der Merwe, Kobus Venter
30     Marianne Jansen van Vuuren, Cobus la Grange, Bennie Lubbe, Josh Redelinghuys
1       Alet Janse van Rensburg
2       Kevin Clarke, Pieter Engelbrecht, Ruben Kriek, Sumari Krügel, Enzo Kuun
3       Hugo Basson, Tom Combrink, Henny Fourie, Susan Smit, Melt van der Spuy
4       Lizl Botha, Johan Oosthuizen, Lianda van Zyl, Chris Welgemoed
5       Hennie Botha, Marisa Claassens, Danie Myburgh

Gebedsbediening
Handelinge 6:4  Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die Woord bly gee.

Diensbeurt:  Jana Schutte, 0219132696  /  Groep:  Chrissie Smit, 0219132840

Ons opregte meegevoel met:
Gina Els en familie (Dias 17, 0219132078).  Hans is oorlede.
André Dreyer en familie (Oude Westhof A/O 100, 0219131042). Julie is oorlede.

Gebedsversoeke:
Barmhartigheidsverpligtinge vir wie ‘n bydrae by die deure gegee kan word.
Wes-Kaap regering;  veral t.o.v. werkverskaffing, behuising en gesondheidsdienste.
Krisis in die Midde-Ooste.
Lidmate wat reis tydens die skool-vakansie.
Dat die winter-rustyd ons lidmate sal toevou in die warmte van God-Drie-Enig se Genade.
Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het.
Diégene wat hierdie week operasies moet ondergaan; en hulle wat tans tuis aansterk.

Gelukwensing:

Francois en An Jacobs (Plettenberg 31, 0219130836) het ‘n kleinseun ryker geword.

Dankbetuiging:
Ek en ons familie wil hiermee vir di. Nelis en Heerden, asook elkeen wat op watter wyse ook al vir ons in hierdie hartseer tyd van Sollie se afsterwe onderskraag het, baie dankie sê – julle gebede en ander blyke van ondersteuning is regtig vir ons ‘n lig in hierdie skielike duisternis en deur julle ondervind ons nog meer die Here se genade elke dag.  Mimi du Toit & familie

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 27 Junie 2014

WES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Dis nou afdraand

Dit het vir my gevoel asof die son Maandagoggend nie kon op nie – ten spyte van die helder, oop hemel. Toe besef ek: dit was die langste nag van die jaar. Na 21 Junie, het my ma altyd gesê, kan ons nou afdraand leef. Die dae gaan nou langer word. Die somer kom.

 

S

INODALE NUUS

1. Kommissie vir Getuienisaksie (KGA)

1.1 Jaarvergadering én Multikulturele Konferensie

Die Kommissie vir Getuienisaksie (KGA) hou van 22-24 Julie hulle Jaarvergadering by Chrismar Villas in Bellville. Vanjaar vorm die twee dag konferensie oor Multikulturele Gemeentes (reeds voorheen geadverteer) wat KGA saam met Hugenote Kollege, GKS en Communitas aanbied, deel hiervan. Die program is by NUUT op www.kaapkerk.co.za beskikbaar. Vir navrae oor en inskrywings vir die konferensie (R250 vir nie-lede) skakel met me Dawn Erasmus by kga2@kaapkerk.co.za / 021 957 7184 of me Isebell Appollis by iappollis@hugenote.com / 021 873 1181.

 

1.2 Herstellende geregtigheid by Pollsmoor

Ook van die KGA ontvang ons die volgende nuus: Deur die Herstellende Geregtigheidsproses van Hope Prison Ministry, ’n Christengefundeerde bediening, is talle lewens van oortreders al radikaal getransformeer. Die klem val op heling en vernuwing. Dr Koos Oosthuysen, oud-moderator van die VGK Kaapland en sy vrou, Lucia, is al ’n paar jaar deel van die span. Jy word genooi om as waarnemer een of meer dae van die kursus te Pollsmoor vanaf 28 Julie tot 2 Augustus by te woon. Lees onderaan meer oor hierdie besondere geleentheid.

 

2. Arbeidsbediening in Kalkbaai Hawe

As jy weer deur die prentjiemooie Kalkbaai ry, kan jy gerus by die hawe aangaan en ‘n draai gaan maak by die wit-en-blou-geverfde Biblia Hawesending-kiosk net na die valhek op linkerhand. Dis hier waar Marvin Petersen en sy Duitse vrou, Veronika, jou met ope arms sal verwelkom. Meer oor hulle werksaamhede is aangeheg. Kontak Carin Brink by cbrink@kaapkerk.co.za vir meer inligting.

 

 

3. NGK Wes-en-Suid-Kaapland Moderamen vergader

Onthou asseblief: Die volgende moderamen-vergadering van die NG Sinode van Wes-en-Suid-Kaap vind op 12 en 13 Augustus 2014 by die NG Gemeente Stellenberg plaas. Wysheid met die voorbereiding van verslae en voorleggings almal toegewens! Rig navrae aan Salomi Steenkamp by 021 957 7202 of skriba@kaapkerk.co.za en teken asseblief die datum aan.

 

4. Communitas: VBO-program vir Nuwe Kwartaal

VBO bied gedurende die derde kwartaal weer ‘n interessante verskeidenheid kursusse aan. Die eerste een vind reeds op 22-23 Julie plaas. Meer oor die eerste kursusse is kortliks hieronder – volledige inligting en inskrywingsvorms is op Communitas se webblad, of kontak Wilma by wler@sun.ac.za of 021 808 3624.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. US Teologie Huldig John de Gruchy

‘n Konferensie, Teologie op die snykant, ter ere van die bekende Suid-Afrikaanse teoloog John de Gruchy, sal van 3 tot 5 September 2014 aangebied word deur die Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch. Inskrywings sluit op 15 Augustus – klik hier.

 

2. Preekbeurte vir Dosente van die Kweekskool

Ons is bevoorreg om saam met ander kerke en die Universiteit van Stellenbosch een van die vennote in die teologiese opleiding van studente te wees. Daar is tans 10 dosente van die NG Kerk verbonde aan die US Fakulteit Teologie. Gemeentes is welkom om hulle te nooi vir ‘n spreekbeurt, Woordbediening of gesprek. Baie van die dosente is in September en Oktober beskikbaar. Lees hier verder.

 

3. Stellenbosch Besprekingsgroep: Semester-program

Die Stellenbosch Besprekingsgroep se program vir die tweede semester is bekend. Oudergewoonte vergader hulle Dinsdae vanaf 17:00 in die Kerksentrum van die NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal. Klik hier vir die program met interessante onderwerpe. Kontak Piet Walters by pew@sun.ac.za.

 

4. NG Gemeente Gordonsbaai Spog met Nuwe Webblad

Die NG Gemeente Gordonsbaai laat weet dat hulle nuwe webblad nou aktief is – gaan kyk gerus na al die nuttige inligting by www.ngkerkgordonsbaai.co.za. Daar is ook direkte skakels na hulle Facebook-blad en You Tube-kanaal.(Ander gemeentes is welkom om op die sinode se webblad by Gemeentes seker te maak dat ons ‘n skakel na julle webblaaie het).

 

5. Winterhoop vir Menswaardigheid

Die nasionale Winterhoop-projek het op 20 Junie vanjaar geëindig. Maar vele haweloses se wanhoop duur voort. Een van hulle vertel: “die moeilikste ding van op die straat woon, is as mense maak of (ek) nie bestaan nie. ‘As hulle my ten minste erken as ’n persoon, weet ek ek is ’n persoon,’ het hy gesê.” Belangstellendes kan gerus Beeld se beriggewing en video-insetsel oor ‘n aand saam met MES in Hillbrow se strate hier lees. As jy steeds ‘n bydrae wil maak, klik op Winterhoop se Facebook-blad.

 

6. VrydagNuus in Derde Kwartaal

VrydagNuus verskyn weer na afloop van die skoolvakansie met die 25 Julie-uitgawe. Die Sentrum vir Kommunikasie sal ook vir ‘n week of wat ‘n stadiger pas handhaaf. Dankie vir begrip en geduld hiervoor. ‘n Veilige reis al die vakansiegangers toegewens!

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

NG Gemeente Durbanville: Tieners, Tegnologie en Ouerskap

Dis nie maklik om ‘n tiener te wees nie. En dit is ‘n reuse uitdaging om ‘n ouer van tieners te wees. Veral in ‘n nuwe era van tegnologie waarin dit net soveel makliker is om seer te kry en ander seer te maak. Daarom nooi die NG Kerk Durbanville alle tieners en hulle ouers om op 27 Julie en 3 Augustus om 18:30 te gaan luister na die kindersielkundige, Hugo Theron, en saam te gesels oor die leefwêreld van tieners vandag. Klik hier.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

Shepherd’s Square Nuusbrief

In die jongste uitgawe van hierdie nuusbrief van Shepherd, UV Fakulteit Teologie se sentrum vir die begeleiding van geestelike leiers, dink Gerhard Botha na oor die werk van ‘n dominee. Is dit (net) om ‘n gemeente te bestuur, of het dit dalk meer met luister en minder met bestuur te make? Lees gerus die artikel by NUUT op www.kaapkerk.co.za. Let asseblief ook daarop dat UV se Winterweek 2014 weens verskeie redes gekanselleer is. Kontak shepherd@ufs.ac.za as jy hierdeur geraak word.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. Kuier saam met NG Vredelust Living Network Krisissentrum

Bespreek gerus vroegtydig vir ‘n gesellige oggend op Saterdag 27 September vanaf 09:30 vir 10:00 in Vredelust Ouditorium (13 Laan 87, Bellville). Mandi du Plooy (Baard), Kwêla-veld-aanbieder en aktrise (spreker), Dieter Voigt – Pasella aanbieder (seremoniemeester) en Jacus en Lina Hattingh (sang). Die tema is Daar is altyd Hoop! Kaartjies: R100 pp; rig navrae aan Louise Spies by 021 950 4455 of livnet@churchadventure.co.za

 

2. NG Gemeente Eendekuil word 60!

Op 30 Julie is Eendekuil-gemeente 60 jaar oud. Hulle hou ‘n basaar vanaf 17:00 op 2 Augustus by die kerksaal met die gewone lekkertes: koek, poeding, produkte, ietsie vir die kinders – en natuurlik pannekoek! Vanaf 19:00 word ‘n braaivleis-ete aangebied. Die Eendekuilers wil graag baie oud-lidmate daar sien. Kontak Petro Smit (084 458 1167) of ds Frik Louw (082 611 1903) met navrae.

 

3. NG Namakwaland: Basaar langs die Oranjerivier

As jy dalk op pad is na Namibië vir die wintervakansie, kan jy gerus op Saterdag, 28 Junie, eers ‘n draai by die basaar van NG Namakwaland, Springbok, se Kotzeshoop-wyk naby Vioolsdrif gaan maak. Vir die dapperes begin dit alreeds vroeg met ‘n 5km- en 10km-pretloop; die basaar open amptelik om 09:30. Dit is ’n gesellige gemeenskapsbyeenkoms op grasbanke langs die Oranjerivier en sluit, behalwe die tradisionele basaarlekkernye, ook ’n potjiekoskompetisie met groot prysgeld in. Vir akkommodasie, kontak Maudie Bleach by 027 761 8953. Lees meer van die gemeente by www.facebook.com/KommissieGetuienisaksie.

 

4. NG Gemeente Parow-Welgelegen: Kersfees in die Winter

Parow-Welgelegen bied ‘n heerlike Kersfees in die Winter-byeenkoms aan vanaf 09:00-12:00 op Saterdag, 26 Julie, by La Provenceweg 47, Welgelegen. Die bekende Monique Strydom tree as spreker op. Kaartjies (R 100 pp) sluit ‘n ligte ete en gelukkige trekkings in. Kontak Elma Bosman by die kerkkantoor (021 558 0014/5 of kantoor@ngkwelgelegen.co.za).

 

5. NG Gemeente Leipoldtville hou Kuierfees

Die NG Gemeente Leipoldtville nooi almal hartlik uit na hulle Leipoldt Kuier op Saterdag, 9 Augustus. Van 10:00 tot ná 21:00 tree bekendes soos Adam Tas en orkes, Andriëtte Norman en Waldo Lotz op, terwyl die regte plattelandse basaar en veiling tussendeur geniet kan word. Kry meer inligting by die kerkkantoor 027 412 2844 of ngkleipoldtville@mylan.co.za en sien die strooibiljet by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

Ten Slotte

Om God te hoor: ‘n Gebed vir stilte

Here, van praat weet ons baie en veral van baie praat. Van stil-wees weet ons minder en van stil-bly amper niks. Laat my nou, soos Elia, U fluistering hoor, die misterie van U stem beleef.

Leer my daarom die stilte van nederigheid, die stilte van wysheid, die stilte van konsentrasie, die stilte van geloof en die stilte van verwondering. Al hierdie stiltes, sodat ek bewus kan wees van u onhoorbare stem wat net deur stilte praat. Amen.

(Gebaseer op gedagtes van ‘n anonieme 16de eeuse bidder en nav 1 Konings 19:12).

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

HERSTELLENDE GEREGTIGHEID

(RESTORATIVE JUSTICE)

POLLSMOOR 28 JULIE TOT 2 AUGUSTUS

 

Deur Hope Prison Ministry, ’n Christengefundeerde bediening, se Herstellende Geregtigheidsproses is talle lewens van oortreders al radikaal getransformeer. Die klem val op heling, vernuwing en versoening in plaas van straf. Sodoende word ook die lewens van hulle familie, hulle slagoffers en die families van slagoffers positief aangeraak.

 

Dr Koos Oosthuysen, oud-moderator van die VGK Kaapland en sy vrou, Lucia, is al ’n paar jaar deel van hierdie span. Hulle vertel: “In ’n weeklange kursus word gevangenes gekonfronteer om verantwoordelikheid te neem vir hulle misdade, dit te bely en waar moontlik, restitusie te doen. Hierna woon hulle weeklikse opvolgsessies vir ten minste agt weke by om hulle te versterk en te begelei op ’n nuwe pad.”

 

Die KGA plaas ook met elke uitgawe van die Getuie/Witness artikels oor hierdie lewensveranderende bediening. (Lees meer daarvan by www.kga.org.za/wp/nuus/).

 

U word genooi om as waarnemer een of meer dae van die kursus te Pollsmoor vanaf 28 Julie tot 2 Augustus by te woon, met die moontlike vooruitsig om later as tafelfasiliteerder opgelei te word, waar u met vier deelnemers die pad stap. Ware toewyding is nodig om as vrywilliger die kursusse sowel as die opvolgsessies vol te hou. Tans word ook te Goodwood, Malmesbury en Porterville kursusse aangebied, sou u eventueel betrokke raak.

 

Van Maandag tot Vrydag (08:30 – 14:30) word 24 mans gekonfronteer deur die proses. Saterdag (09:00 – 13:00) kry hulle kans om hulle berou teenoor hulle families uit te spreek, ten aanhore van die mense van die gemeenskap wat teenwoordig is.

 

Skakel Hope Prison Ministry by 021 701 8061 of e-pos info@hopepm.org voor 16 Julie om in te skryf. Donasies t.o.v. verversings sal waardeer word.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

ARBEIDSBEDIENING IN KALKBAAI HAWE

 

As jy weer deur die prentjiemooie Kalkbaai ry, kan jy gerus by die hawe aangaan en ‘n draai gaan maak by die wit-en-blou-geverfde Biblia Hawesending-kiosk net na die valhek op links. Dis hier waar Marvin Petersen en sy Duitse vrou, Veronika, jou met ope arms sal verwelkom.

 

Hierdie jonggetroude paartjie bedien die vissersgemeenskap van Kalkbaai in die algemeen, maar fokus veral vanaf Maandae tot Donderdae op die vissers in die hawe. Hulle bied ‘n knus en warm ruimte waar die vissers geestelik versorg kan word en waar hulle ook van Bybels en ander geestelike inligting voorsien kan word.

 

Hulle bedien ook die Jeug van die vissersgemeenskap; op Vrydae doen Veronika met ‘n groep kinders (10 – 17 jaar) Bybelstudie en op Saterdae word hulle soms uitgeneem op interessante uitstappies.

 

Omdat die Biblia-kiosk by die ingang van die hawe is, word hulle ook dikwels deur toeriste besoek wat soms donasies aan hulle skenk ten bate van die goeie werk wat Marvin en Veronika doen.

 

Marvin studeer tans deeltyds vir ‘n predikant by die Baptiste Seminarie in Kalkbaai en is reeds besig met sy vierde jaar van die vyfjaar-kursus.

 

Veronika het reeds ‘n graad in Maatskaplike werk in Duitsland verwerf, asook haar Lisensiaat in Teologie by die Bybel Instituut skuins oorkant die hawe. Sy is tans met haar Prakties besig, maar beoog om ook later haar graad te verwerf.

 

Alhoewel die bediening aan vissers nie net ‘n geestelike bediening is nie en daar ook holisties na die mense omgesien word, is daar die afgelope tyd tog ervaar dat daar ’n groter fokus op leefstylverandering en eers ‘n pad met individue geloop moet word voordat daar met ’n sopkombuis begin word. Eers as daar ’n goeie verhouding gevestig is, kan mense dan met kos en klere bygestaan word indien nodig.

 

Foto’s van hulle bediening kan gesien word by www.facebook.com/KommissieGetuienisaksie.

 

Kontak Carin Brink by cbrink@kaapkerk.co.za vir meer inligting.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

COMMUNITAS

 

Die volgende VBO-kursusse word in die nuwe kwartaal aangebied:

 

VBO 18

22–23 Julie

Op weg na multikulturele gemeentewees!

die doel van die konferensie is om te besin oor die aard en huidige funksionering van multikulturele gemeentes in die NG Kerk-familie, met die oog daarop om die vorming en funksionering van multikulturele gemeentes te bevorder. Dit vind plaas by die Bellville Dienssentrum.

Inskrywings en navrae na die Hugenote Kollege, Isebell Appollis by 021 873 1181 of iappollis@hugenote.com

 

VBO 19

29–31 Julie

Geluk: Deugde-in-Praktyk om te Floreer – ons gesels oor “happiness”

Hierdie kursus wil predikante, jeugwerkers, gemeenteleiers en gemeentelede toerus om hulleself en diegene met wie hulle te doen kry te begelei in die verstaan en belewing van geluk as vreugde en welstand (“well-being”). Die ontploffing van navorsing en literatuur oor “happiness” en die opbloei van die Positive Psychology dui op ʼn positiewe beweging waarvan leiers moet kennis neem en implementeer.

Aanbieders Jannie le Roux, Marius Ungerer en Nadia Marais.

Die voorgeskrewe boek is Leadership for all – virtue practices to flourish (Marius Ungerer, Johan Herholdt, en Jannie le Roux)

 

VBO 20

5–7 Augustus

Doop en Bediening: Ontvang wat vir julle gegee is

Hierdie is ʼn opvolg op die Doopkursus wat drie jaar gelede aangebied is. In hierdie kursus gaan die klem val op wat die kerke in gemeen het en hoe ons aan die Doop die regmatige plek wat dit verdien in ons bediening kan gee.

As uitgangspunt is geneem die hoog-gewaardeerde ekumeniese studie Baptism, Eucharist and Ministry, met die fokus op die vyf betekenisse van die Doop.

Ons fokus op praktiese sake soos geloofsformasie, liturgie en bediening.

Aanbieders Coenie Burger en Andries Cilliers

 

VBO 21

19–20 Augustus

Om te hoor, te voel … en te sien… (Skryfkursus)

Die Skryfkursus is gemik op enige lidmaat of predikant wat die gebruik van die geskrewe woord deel van sy of haar bediening wil maak, wat die nodige vaardighede daarvoor wil aanleer of wil verfyn.

In die kursus sal aandag gegee word sake soos:

• Met watter doel skryf jy? Wie is jou lesers? Wat is die mees gepaste genre (blogs, gemeentebriewe, oordenkings, ens.)?

• Hoe begin mens skryf, waar kry jy idees?

• Elemente van goeie skryfwerk. Die etiek van skryf – sensitiwiteit vir gepaste humor, geskikte taal en styl, ens

• Wat gemaak met jou skryfwerk?

Aanbieders is Len Hansen en Estelle Steenkamp

 

VBO 22

19–21 Augustus

Die Nasionale Ontwikkelingsplan – wat gaan die Kerke daarmee maak?

Die NOP is onder meer daarop gemik om armoede uit te wis en ongelykheid teen 2030 te verminder. Suid-Afrika kan hierdie doelwitte verwesenlik deur te put uit die energie van sy mense, ‘n inklusiewe ekonomie te ontwikkel, die kapasiteit van die staat te verbeter en leierskap op alle vlakke van die samelewing aan te moedig. Waar staan die Kerk in hierdie proses?

O.l.v. Pieter Grové, Ben du Toit, Braam Hanekom en Michiel Strauss

 

VBO 23

2–4 September

Padlangs Ouerskap

Hierdie kursus begelei ouers in deelnemende, positiewe ouerskap. Hulle word toegerus met gereedskap om hulle te help om ʼn veilige ruimte te skep waar elkeen in die gesin die geleentheid kry om sy/haar volle potensiaal te ontwikkel. Kinders word ook geleer om self verantwoordelikheid vir hulle gedrag te neem, om keuses te maak, en so leer hulle selfstandigheid. Hierdie kursus word spesifiek so ingerig dat deelnemers toegerus word om die kursus self te gaan aanbied.

Aangebied deur Gielie Loubser en Jan van Zyl

 

VBO 6b

15-18 September

Geloofsreis 1:2 – Die Innerlike Reis

Hierdie is die tweede retraite van die eerste jaar van die Geloofsreis vir Predikante met die titel: Die innerlike reis: vals self vs ware self

Groter emosionele heelheid van ons verwonding is van kardinale belang vir geloofsvorming. Ons stap op die pad na heelword.

Die retraite word aangebied deur die Sentrum vir Geloofsvorming in samewerking met Communitas.

 

VBO 24

16–18 September

Die Patos van Prediking

‘n Praktiese kursus oor die prediking. Die vraag waarom dit in hierdie kursus gaan is die vraag na die eie aard van die prediking. Ons werk met die Woord van God, maar ons weet dat die proses om hierdie goddelike Woord te ontrafel, in ʼn nuwe vorm te giet en uiteindelik voor te dra ʼn menslike proses is.

Ons dink ook verder na oor: Wat gebeur as ʼn mens preek? Of ʼn mens kan dit andersom vra: Hoe kommunikeer die prediker die stem van God?

Aanbieders: Johan Cilliers & Ian Nell

 

Vir meer inligting en inskrywingsvorms vir die kursusse, skakel vir Wilma by 021 808 3624 of wler@sun.ac.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

US FAKULTEIT TEOLOGIE

TEOLOGIE OP DIE SNYPUNT:

HULDIGINGSKONFERENSIE TER VIERING VAN JOHN DE GRUCHY SE 75STE VERJAARSDAG

 

‘n Konferensie, Teologie op die snykant, ter ere van die bekende Suid-Afrikaanse teoloog John de Gruchy, sal van 3 tot 5 September 2014 aangebied word deur die Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch.

 

Die konferensie sal handel oor prominente temas in die werk van John de Gruchy. Verskeie vooraanstaande internasionale en nasionale sprekers het reeds hul deelname bevestig. Hulle sluit in: Wolfgang Huber, Serene Jones, Graham Ward, Frank Burch Brown, Denise Ackermann, Jim Cochrane, Iain McGilchrist, Wentzel van Huyssteen, Allan Boesak, Barney Pityana, Karin Sporre, Martin Prozesky, Larry Rasmussen, Clifford Green, Keith Clements, en Nico Koopman.

 

Die voorlopige program en registrasievorm is by NUUT op www.kaapkerk.co.za. Die sluitingsdatum vir registrasie is 15 Augustus 2014.

 

Registrasiefooi: R300 vol bywoning; VGK en NGK predikante van die Kaap/Wes-Kaap Sinode word gesubsidieer deur Communitas: R150 (VBO-punte: 20); Emeriti: R150; Studente: gratis (registrasie noodsaaklik); Dagfooi: R100.

 

Vir verdere inligting, besoek die konferensie webblad by http://theologyontheedge.weebly.com of kontak:

Helette van der Westhuizen, Tel 021 808 9560 of e-pos hvdwest@sun.ac.za

Robert Vosloo, Tel 021 808 3256 of e-pos rrvosloo@sun.ac.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

PREEKBEURTE VIR DOSENTE

VAN DIE KWEEKSKOOL

 

Ons is bevoorreg om saam met ander kerke en die Universiteit van Stellenbosch een van die vennote in die teologiese opleiding van studente te wees. Daar is tans 10 dosente van die NG Kerk verbonde aan die US Fakulteit Teologie.

 

Om verstaanbare redes is dit vir die kuratorium belangrik dat daar goeie verhoudinge tussen die Fakulteit Teologie en gemeentes sal wees, daarom wil ons gemeentes aanmoedig om van die dosente te nooi vir ‘n spreekbeurt, Woordbediening of gesprek. Baie van die dosente is in September en Oktober beskikbaar.

 

Kontak Hannes Theron, voorsitter van die kuratorium (021 851 5582; hannes@nghelder.co.za) of Monty Sahd, skriba van die kuratorium (021 887 6819; mpsahd@sun.ac.za) oor die beskikbaarheid van en reëlings met die dosente.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

STELLENBOSCH GESPREKSGROEP: ONS GODSDIENS EN DIE WETENSKAPPE

 

Program Tweede Semester 2014

 

5 Augustus: Toepassings van lasers

– Dr Pieter Neethling, Fisika, US.

 

19 Augustus: Verinheemsing of algehele teenstand: Is konstruktiewe dialoog tussen die Christendom en tradisionele Afrika-godsdienste moontlik?

– Dr Retief Müller, Ekklesiologie / Kerkgeskiedenis, US.

 

2 September: Geskiedkundige ontwikkeling van Wiskunde

– Dr Carl Rohwer, Emeritus Wiskunde, US.

 

16 September : Source of hope or bone of contention? A Christian perspective on land ownership in South Africa

– Dr Ntozakhe Cezula, Ou Testament, US.

 

30 September: Kuberkraking: Hoe om die kuberhengelaar se hoek te ontduik

– Prof Rika Butler, Rekeningkunde, US.

 

14 Oktober: Hoe het die Hervorming weerklank in die Kerkmusiek gevind?

– Mnr Louis van der Watt, Musiek, US. [onseker]

 

28 Oktober: Ruimtenavorsing – Uitdagings, Toepassings en Toekomsblik

– Prof Herman Steyn, Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese, US

 

11 November: Die engele as ‘aliens’ (besoekers vanuit buitenste ruimte): ‘n kritiese blik op ‘alien theory’.

– Hendrik Bosman, Ou Testament, US.

 

 

Piet Walters

Sekretaris

pew@sun.ac.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE DURBANVILLE

TIENERS, TEGNOLOGIE EN DIE UITDAGINGS VAN OUERSKAP

 

Dis nie maklik om ‘n tiener te wees nie. En dit is ‘n reuse uitdaging om ‘n ouer van tieners te wees. Veral in ‘n nuwe era van tegnologie waarin dit net soveel makliker is om seer te kry en ander seer te maak. Daarom nooi die NG Kerk Durbanville alle tieners en hulle ouers om te kom luister na die kindersielkundige, Hugo Theron, en saam te gesels oor die leefwêreld van tieners vandag.

 

Hugo Theron is ‘n kliniese sielkundige wat spesialiseer in die behandeling van kinders. Sy doktorale navorsing kyk spesifiek na die wyse waarop hedendaagse tegnologie kinders se ervarings beïnvloed en watter sielkundige risiko’s en voordele dit inhou.

 

Op Sondag, 27 Julie, gaan hy praat oor die verhouding tussen tieners en hulle ouers. En op Sondag, 3 Augustus, gaan hy fokus op die rol van tegnologie in tieners se lewens en die moontlike emosionele gevare, asook voordele, waarvan tieners en hulle ouers bewus moet wees. Daar sal ook ruim tyd wees vir vrae en gesprekvoering.

 

Albei geleenthede begin om 18:30 in die kerkgebou van die NG Kerk Durbanville, op die hoek van Kerkstraat en Weyerslaan. Dit is gratis en enigiemand is welkom. Vir meer inligting, kontak die kerkkantoor by 021 975 6370.

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 20 Junie 2014

 

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Engele?

Soos almal teen hierdie tyd seker alreeds weet, is Adri-Louise van Renen-Fourie Sondagaand 18:30 oorlede. In die verloop van haar amper twee jaar lange siekte-pad het mens, soos so dikwels in die verlede, met verstomming gesien en gehoor hoe mense soos die spreekwoordelike engele hulle oor haar en Danny ontferm. Dit moet erg wees as daar niemand is wat omgee nie! Dit moet ons tog nooit laat gebeur nie. Dalk is daar iemand wat jy moet bel?

 

S

INODALE NUUS

Vir Gemeentes se Gebedsbediening: Bid vir Kerk

Hier is ‘n versoek gerig op gemeentes met ‘n aktiewe gebedsbediening (en ander belangstellendes): die moderatuur van die NG Wes-en-Suid-Kaapland wil graag die lys van persone wat Gebedsversoeke Uit die Moderatuur ontvang, uitbrei. As dit jou gawe is om op hierdie manier diensbaar te wees, stuur ‘n e-pos aan Salomi Steenkamp by skriba@kaapkerk.co.za waarin jy vra om op die Gebedslys bygevoeg te word.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. VBO in Webtuiste Ontwikkeling

Chris van Wyk laat weet: Communitas bied weer ‘n VBO-geleentheid in webtuiste ontwikkeling aan. Dit word van 22-25 Julie by Communitas (Stellenbosch) gehou. Daar is ruimte vir 20 gemeentes / persone by hierdie kursus en inskrywings sluit op 10 Julie. Indien jy belangstel, kan jy verdere inligting hieronder kry.

 

2. Prof Aben van TCNN, Noord-Nigerië, besoek NG Kerkfamilie

Prof Tersur Aben, rektor van die Teologiese Kollege van Noord-Nigerië (TCNN met 1000 studente) in Jos, was verlede week vir die eerste keer in Suid-Afrika. Hy was ’n spreker by die US Winterskool, het by drie eredienste opgetree, verskillende kerkleiers ontmoet en het institute en sinodale bedieninge besoek. Lees onderaan verder.

 

3. Internasionale Dag teen Dwelms en Onwettige Dwelmhandel

Jaarliks word 26 Junie, die internasionale dag teen dwelmmisbruik en onwettige dwelmhandel, gebruik om ‘n bewussyn te skep van die geweldige impak van dwelmmisbruik en dwelmhandel op mense en gemeenskappe. Badisa se programme teen middelmisbruik bied hulp. Lees meer daaroor by http://www.badisa.org.za/index.php/af/wat-doen-ons/middelafhanklikheid en oorweeg asseblief om tydens Sondag se diens voorbidding vir mense in die greep van dwelms te doen.

 

4. Fresh Expressions: Dink Nuut oor Kerk-wees!

Van Nelus Niemandt ontvang ons inligting oor die Fresh Expressions-seminaar op 7 Julie 2014 by Moreletapark-gemeente, waar Graham Cray optree. Dalk is dit ‘n ideale geleentheid vir Kapenaars wat tydens die Junie-vakansie in die Noorde ‘n draai gaan maak. Sien die volkleur pamflet met meer inligting by NUUT op www.kaapkerk.co.za en rig navrae aan almarie.dpreez@moreleta.co.za.

 

5. NG Brackenfell-Wes: Boeke Beskikbaar

Brackenfell-Wes beskik oor 20 Afrikaanse boeke vir die Kursus 40 Dae in Doelgerigte Liefde. Prys: R50 elk. Kontak gerus die kerkkantoor by 021 981 9999 of anna@ngbrackwes.za.net indien u belangstel om dit aan te skaf.

 

6. Wie is Oudste NG-Dominee?

Kerkbode probeer vasstel wie die oudste lewende emeritus-predikant van die NG Kerk is. Enige emeritus-predikante wat ouer as 90 is, kan gerus hul name, geboortedatums, kontakbesonderhede en ‘n foto na neels@tydskrifte.co.za stuur. (Sien ook meer oor die jongste uitgawe van Kerkbode ondertoe in VrydagNuus).

 

7. Vir Beplanning

Kerkkantore word vriendelik daaraan herinner dat volgende week se VrydagNuus die laaste uitgawe van die tweede kwartaal is. Die volgende uitgawe na afloop van die Junie-skoolvakansie is dié van 25 Julie. Stuur gerus nuus en inligting vir plasing voor 12:00 Woensdag na kommunikasie@kaapkerk.co.za.

En: vir diegene wat reeds werk aan 2015 se kalender (!) – kry die nodige datums hier.

 

 

K

EN JOU KERK

Brugpastoraat: Help Gemeentes Oorbrug

Sommige gemeentes waar vakatures ontstaan, ken reeds die woord “brugpastoraat” of “brugpredikant”, terwyl dit vir ander nuut is. Pierre Goosen, PSD: Predikantebegeleiding, verduidelik: “Die brugpredikant het bo en behalwe die normale bediening ook ‘n fasiliterende funksie. Hy of sy help die gemeente om saam-saam geloofsonderskeidend te ontdek hoe die Here nog altyd in die gemeente werksaam was en waarheen en hoe Hy die gemeente nou roep. Diegene wat meer hieroor, asook oor ‘n kursus in brugpastoraat, wil weet, kan hier klik.

 

 

P

REDIKANTENUUS

Nuus vanuit DRC Zambia

Die Dutch Reformed Church in Zambia, Lusaka ontvang ds Frikkie van Niekerk van Bainsvlei (Bloemfontein), die naweek van 22 Junie 2014. Ds Danie Fourie, sy vorige kollega, sal die prediking waarneem en ds Moses Zulu, sy nuwe kollega in Lusaka, doen die bevestiging. Dr Martin Heyns het na 8 jaar se dienswerk in die gemeente met sy amptelik werk as predikant opgehou en na die RSA teruggekeer. Ons goeie wense aan almal hierby betrokke – Red.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Kerkbode van 20 Junie

In die hoofartikel word gevra op watter maniere die kerk by noodverligting betrokke kan wees: die strukture van onreg moet geïdentifiseer en bestry word om die groeiende kloof tussen ryk en arm te oorbrug. Lees ook wat Neels Jackson, redakteur, skryf oor die belang van getuienisse in ons wêreld, dat die kerk se Lig skyn en haar stories vertel moet word.

Ander artikels sluit in:

 • Van vlugteling na sendeling, die verhaal van Joseph Kabuya
 • Afrikaners se pad deur verlies en rou na hoop
 • Só kon dit nie aanhou nie

 

2. Bybel-Media Nuusbrief

Hier aan die einde van die tweede kwartaal skryf Hans Steyn uit Wellington: “Dié week is die fokus op die jongste Kerkbode, Wonderwêreld-publikasie met You Tube-insetsel én die Atlete vir Christus-toergroep.” Lees gerus aangeheg meer oor hierdie publikasies.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Gemeente Kuilsrivier-Suid vier 50 Jaar!

NG Kuilsrivier-Suid vier op 22 Junie 2014 haar 50ste bestaansjaar! Hoewel die afstigting reeds op 12 Junie plaasgevind het, vier hulle eers behoorlik fees op 22 Junie. Alle oud-lidmate, oud-leraars en alle belangstellendes word hartlik uitgenooi na die diens om 09:00, gelei deur ds John le Roux. Die Libertas-koor sal ook daar optree.

 

2. NG Gemeente Outeniqualand: Winterbasaar

NG Outeniqualand hou weer sy jaarlikse Winterbasaar op 5 Julie 2014 om 09:30 op die kerkterrein by Sinksabrug. Soos in die verlede sal die fokus weer wees op die verkope van bekostigbare gehalte vleis. Lees meer onderaan en sien die strooibiljet by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

3. Alta du Toit Nasorgsentrum: Kokkedoor-fees!

Franse straatkafee-flair, dit is die tema van dié immergewilde damesoggend op 30 Augustus in die All Stars Teater in Brackenfell. Gaste word onthaal in egte Kokkedoor-styl deur Marius Uys en Johnny Hamman, deelnemers aan die huidige “Kokkedoor”-reeks op KykNET. Hulle vertel ook eksklusief wat agter die skerms van so ‘n TV-reeks gebeur. Pierre Rossouw, wenner van die program “Ons soek die Sanger”, sorg vir die vermaak en Paul du Toit (Malan van “Binnelanders”) is seremoniemeester. Beperkte kaartjies beskikbaar teen R250pp. Bespreek by Marina (021 913 2106 of marina@altadutoit.org.za).

 

4. NG Gemeente Somerset-Wes hou Winterspens

Die NG Kerk in Andries Pretoriusstraat 77, Somerset-Wes hou vanaf 09:00 tot 15:00 op Saterdag, 28 Junie, ‘n Winterspens in hul kerksaal. Daar sal pannekoeke, jaffels, worsbroodjies, soppe, kerrie en rys, wildsvleispasteie, poedings en vele meer wees om te eet, asook stalletjies en ‘n teekamer. Kontak Cecile van der Poel by 073 173 1134.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Verskillende vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

1. VGK Gemeente Saldanha: Leraar

VGK Saldanha is ‘n plattelandse gemeente, sowat 120km vanaf Kaapstad, geleë aan die Weskus en bekend vir sy natuurlike skoonheid. Hierdie gemeente maak ‘n vakature vir ‘n leraarspos bekend. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 18 Julie en meer inligting is aangeheg.

 

2. VGK Gemeente Lusikisiki en JAM: Geleentheid by Bambizana

Jabulani Africa Ministries (JAM), in samewerking met die NG Gemeente Stellenberg en die VGK Gemeente van Lusikisiki (Transkei), stel ‘n geleentheid bekend aan ‘n egpaar om vir ‘n termyn van minstens drie jaar werksaam te wees op die Bambizana-sendingbasis naby Lusikisiki. Belangstellendes kan onderaan meer hieroor lees.

 

3. Badisa Huis Lückhoff: Boekhouer

Huis Lückhoff in Rosebank is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VGKSA (Kaapland). Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word voor 27 Junie vir die betrekking as boekhouer ingewag. Onderaan is meer inligting.

 

4. Badisa Ruyterwacht Senior Sentrum: Programkoördineerder

Aansoeke van gemotiveerde persone met ’n positiewe lewensingesteldheid teenoor bejaardes, word vir hierdie permanente, voltydse betrekking ingewag. Die sluitingsdatum is 9 Julie en meer besonderhede is hier.

 

 

W

ÊRELDNUUS

SA-perspektief op Israel en Palestina

Braam Hanekom het beide die Wes-Oewer en Israel onlangs op uitnodiging besoek. In ‘n artikel in The Jerusalem Post van 13 Junie 2014 gee hy ‘n SA-perspektief op die voortslepende konflik daar. “I firmly believe that Israel and Palestine are home to enough God-fearing Jews and Muslim people who understand the principle of human dignity and mutual respect. May we bring them together and rally them for the common good of everyone living in Israel and Palestine.” Belangstellendes kan die volledige artikel hier lees.

 

 

Ten Slotte

“That we may have the strength to listen to the whispers of the abandoned, the pleas of those afraid, the anguish of those without hope.” (Antjie Krog)

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

VBO WEBTUISTE ONTWIKKELING

 

Die kursus behels die volgende:

•        bekostigbare en betroubare huisvesting vir die webtuiste;

•        ‘n wegspring WordPress installasie vir die webtuiste, wat vinnig en liggewig is, die nuutste web tegnologie sowel as ‘n kommersiële template gebruik, en ook goed vertoon op selfone en tablette;

•        praktiese opleiding in die verdere ontwikkeling van die webtuiste (uitleg, plugins, themes, opdatering, administrasie en so meer;

•        ‘n forum vir ondersteuning (http://www.communitas.co.za/webtuistes/forum/), en

•        ‘n paar opsies van voortgaande ondersteuning, volgens ooreenkoms.

 

Dit word alles verpak in ‘n VBO-kursus, waartydens opleiding en begeleiding van die gemeente se webmeester, leraars en / of ander betrokkenes in die ontwikkeling van ‘n gemeente webtuiste gegee word. Die webtuiste word met die gewilde en kragtige CMS WordPress gebou. Deelnemers word blootgestel aan ‘n wye reeks uitbreidings wat vir hulle unieke behoeftes gebruik kan word.

 

Die uitkomste van die kursus is die volgende:

•        Kursusgangers ontvang ‘n domein (gemeente of persoonlik) en doelmatige webtuiste wat by Communitas gehuisves word.

•        Kursusgangers ontvang opleiding in die installasie, ontwikkeling en instandhouding van die webtuiste.

•        Kursusgangers leer die basiese html kodes om skakels en formatering op die webtuiste te hanteer.

•        Kursusgangers kry leiding in die hantering van graphics en ander media.

•        Kursusgangers word begelei om die interaktiwiteit van die webtuiste verder te ontwikkel – Facebook en Twitter.

•        Kursusgangers raak vaardig in die volle administrasie van die webtuiste.

•        Kursusgangers leer om verdere uitbreidings te maak deur ‘n seleksie van die plugins en extensions van WordPress.

•        Kursusgangers ontwikkel ‘n dagboek-ritme vir die skryf van bydraes in ‘n kommunikasie-strategie.

 

Uitgebreide verdere ontwikkelingsmoontlikhede, probleemlose opdatering en maklike administrasie is primêre winspunte van hierdie kursus.

 

Interaksie met Communitas se webtuiste word ook gebied wat dit moontlik maak om die nuutste artikels van Communitas te vertoon op die gemeente se webtuiste. Gemeentes kan so hulle webtuiste se inhoud aanvul. Dieselfde interaksie is moontlik met ander gemeentes se webtuistes binne die Communitas webgemeenskap.

 

60 gemeentes/ringe/instansies/persone is reeds deel van die Communitas webgemeenskap en het ‘n soortgelyke opleiding ondergaan. Hier is van die deelnemers se terugvoer hieroor:

•        “Voorafopgestelde webtuiste is fantasties.”

•        “Baie goed dat elke gebruiker sy webtuiste kan aanpas soos die kursus vorder.”

•        “Ek voel bemagtig met nuwe tools vir gemeentewerk.”

•        “Dit het my ontsettend baie gehelp. Ek het absoluut niks van webtuistes en die ontwikkeling daarvan geweet nie en voel nou positief en sal met selfvertroue soekend op WordPress speel om ons webtuiste interessant en so bruikbaar as moontlik te maak.”

•        “Op geestelike vlak is dit net weereens wonderlik om God se teenwoordigheid te ervaar. Jou fasilitering is puik.”

•        “Hier gaan ’n wêreld oop.”

•        “Wye veld van inligting op goeie manier deurgegee.”

•        “Maak nuwe deure oop vir kommunikasie.”

•        “Dit is een van die mees sinvolle toerusting sessies wat ek al bygewoon het.”

•        “Dit is ’n MOET vir elke gemeente in die eeu waarin ons leef.”

 

Indien jy belangstel, kan jy die noodsaaklike dokument met verdere inligting sowel as die inskrywingsvorm by NUUT op www.kaapkerk.co.za aflaai en aan die hand daarvan vir die kursus registreer. Dit bevat al die detail wat jy nodig het vir die inskrywing en voorbereiding wat nodig is vir die kursus. Daar is ruimte vir 20 gemeentes/persone by hierdie kursus.

 

ONTHOU: Sluitingsdatum 10 Julie 2014.

 

Groete.

 

Chris van Wyk

Webmeester Communitas

www.communitas.co.za/webtuistes

 

082 574 9191 | acv.vanwyk@gmail.com

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

PROF TERSUR ABEN VAN NOORD-NIGERIË

BESOEK NG KERKFAMILIE

 

Prof Tersur Aben, rektor van die Teologiese Kollege van Noord-Nigerië (TCNN met 1000 studente) in Jos, was verlede week vir die eerste keer in Suid-Afrika op uitnodiging van die KGA en die Fakulteit Teologie van die Universiteit Stellenbosch.

 

Hy was ’n spreker by die US Winterskool, het by drie eredienste opgetree, verskillende kerkleiers ontmoet en het institute soos CLF, Bybelmedia en Hugenote Kollege en verskeie van ons sinodale bedieninge besoek. Hy het ook ‘n gedeelte van die Algemene Jaarvergadering van Arbeidsbediening op 9 Junie saam met Johan Botha bygewoon. (Lees meer daarvan by www.facebook.com/KommissieGetuienisaksie).

 

Johan vertel: “Al die verskillende interaksies help ons om die bestaande bande tussen die TCNN en die NKST, ons susterkerk in Nigerië, met ons teologiese opleiding te Stellenbosch en die NG Kerkfamilie hier hegter te bind.

 

“Die sinvolle ontmoetinge wat hy met verskeie rolspelers by ons kon hê, is versterkend vir ons gesamentlike getuienis in Afrika en verder. Ons ontwikkel steeds beter begrip vir mekaar se kontekste en ons gedeelde bedieningsuitdagings. Die ‘verrassende’ ontmoeting met sy eie geestelike en teologiese identiteit en wortels by sy familie in die Kaap, waarvandaan die evangelie van genade sedert 1911 na die Tiv taal-sprekers in Nigerië gedra is, is vir broer Tersur ’n riem onder die hart.”

 

Kontak Johan by jbotha@kaapkerk.co.za vir meer inligting.

 

 

(Sien gerus ook die berig oor prof Aben se SA-besoek in Die Burger van 17 Junie. Dit is beskikbaar by http://www.dieburger.com/nuus/2014-06-17-laat-hulle-huis-toe-kom).

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————-

BRUGPASTORAAT

 

Daar is min dinge so uitnodigend (of is dit uitdagend?) en goed wat oor ons pad kan kom, soos ‘n verandering. Dit is nie altyd so gemaklik nie en gaan soms met groot ontwrigting gepaard, maar dit is ‘n geleentheid vir herbesin en nuut begin.

 

Die gemeente waar daar ‘n vakature ontstaan, veral die een predikant-gemeentes, kry so ‘n geleentheid. Dit het natuurlik in die meeste van gevalle niks te make met die persoon van die predikant wat weggegaan het nie. Dit het wel te make met die roeping van die gemeente binne ‘n bepaalde konteks en tyd.

 

In die verlede het dit dikwels gebeur dat wanneer ‘n gemeente in so ‘n situasie is, die dienste van ‘n aflos-predikant bekom is. Dit gebeur soms nou nog so. Daar is tans predikante wat in gemeentes aflos en tot groot seën vir baie lidmate is. Die taak van die aflos-predikant is min of meer ‘n instandhoudingstaak en om die gemeente geestelik te bedien totdat die volgende predikant beroep en bevestig is.

 

Daar is egter nou ook ‘n tweede moontlikheid. Eintlik wil ek sê ‘n eerste moontlikheid, op aanbeveling van die sinode. Dit is dat die gemeente wat vakant raak van die dienste van ‘n brugpredikant (“interim pastor”) gebruik maak. Die taak van die brugpredikant is om die gemeente deur prosesse te vergesel sodat die gemeente kan meedoen aan die koms van die Koninkryk op ‘n nuwe / vars / noodsaaklik vir die tyd en konteks, manier. Die brugpredikant het dus bo en behalwe die “normale” bediening ook ‘n fasiliterende funksie in die gemeente. Die brugpredikant help die gemeente om saam-saam in afhanklikheid en geloofsonderskeidend te ontdek hoe die Here nog altyd in die gemeente werksaam was en waarheen en hoe Hy die gemeente nou roep.

 

Die doel van Brugpastoraat is dus kortweg:

Om ‘n vakante gemeente te help om haar roeping en rol weer duidelik te verstaan

Om die gemeente te help om haar eie storie / geskiedenis / konteks / kultuur te “hoor” en te verstaan

Om die gemeente te help om die “ou hoofstuk” om te blaai en reg te maak vir die nuwe hoofstuk

Om die gemeente te help om die verandering as ‘n positiewe groei-geleentheid te beleef

Om die gemeente te help om voor te berei vir, en tot die volgende stap oor te gaan (bv beroeping)

Om die gemeente te help met die saamstel van die profiel van ‘n moontlike toekomstige predikant en te help met die beroepingsproses

 

Om brugpredikante toe te rus vir die taak, bied Communitas ‘n kursus vir belangstellendes aan.

Die kursus word in twee blokke van vier dae elk aangebied. In die eerste blok word op die teologie en beginsels van brugpastoraat gefokus. In die tweede blok is die klem meer op die prakties aspekte van brugpastoraat.

 

Een van die beginsels van brugpastoraat is dat die brugpredikant vir ‘n vasgestelde tydperk van ses – agtien maande in ‘n termynbepaalde pos bevestig word. Aan die einde van die tydperk is die brugpredikant nie beroepbaar vir daardie gemeente nie. Hierdie reëling verseker dat die brugpredikant sy / haar fasiliterende funksie sonder terughouding kan uitvoer. Dit verseker ook dat brugpredikante nie proponente uit die bediening hou nie, maar eerder die weg kan baan vir ‘n beroep.

 

Gemeentes wat belangstel in die dienste van ‘n brugpredikant of verdere inligting en gesprek kan met die Taakspan vir Predikantebegeleiding of Communitas skakel.

 

Die kontakpersoon is dr Pierre Goosen (PSD).

Kontak me Adrienne Bester, sekretaresse, by 021 808 3382.

E-pos: pmgoosen@sun.ac.za of bestera@sun.ac.za.

 

 

(Hierdie inligting is ook op die sinode se webblad beskikbaar by Wat doen ons? Ander – klik hier).

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————

BYBEL-MEDIA

JOU BEDIENINGSVENNOOT VIR 2014

 

Nuusbrief 10/2014

 

Lees in die Kerkbode van 20 Junie

 

Wanneer gelowiges oor grense heen na mekaar toe uitreik, doen die Here merk-waardige dinge. Lees die verhaal van ’n man wat as vlugteling weg is uit die Demokratiese Republiek van die Kongo, wat by ’n interkerklike sopkombuis in die Kaap kontak gemaak het met mense van die NG Kerk en, nadat die Here hom geroep het om terug te gaan na sy land, deur ‘n NG gemeente as sendeling daarheen uitgestuur is.

 

Iemand het op ‘n dag gesê: “So kan dit nie aangaan nie.” Toe word daar vir die kleuters van plaaswerkers ‘n kleuterskool gebou wat hulle ‘n goeie wegspring in die lewe gee. Annalise Wiid vertel op bladsy 10 die storie van Diepkloof.

 

Baie Afrikaners het met en na die politieke oorgang na die nuwe bedeling baie verliese beleef. Dr Willem Boshoff wys op bladsy 12 op ‘n pad wat van verlies en deur konstruktiewe rou uiteindelik lei na hoop.

 

Lees ook:

•        So klop Petra se hart.

•        Stabilis se merkwaardige sukses.

•        Wie is ons oudste dominee?

•        Rustenburg het gebed en geld nodig.

 

Jongste Bybelkor-publikasie

Wonderwêreld

Jesus se woorde in Matteus oor die koninkryk van God

 

Hierdie geselsgids strek oor vier weke en begin met ’n inleidende oordenking oor elke tema. Daarna volg een groepstudie en vyf persoonlike studies vir elke week. Die maand word met ʼn slotoordenking afgesluit.

 

Elke week spring weg met ’n kort preekstudie en groepriglyne wat by mekaar aansluit. In ʼn gemeente sou die preek die week se studies kon inlei of selfs daarop kon volg.

 

Lees hier: Hier onder is ’n agter die skerms video waar ons gesels het met die skrywers van die boek Wonderwêreld. Hulle verduidelik die ontstaan van die boek en hoe die boek van toepassing is vir gesinne, kleingroepe en individue.

 

https://www.youtube.com/watch?v=19ag5tFblVw

 

’n Omvattende Bybelstudie vir Koninkrykstyd oor God se koninkryk:

•        20 individuele Bybelstudies

•        4 groepbyeenkomste

•        ʼn Gratis preekstudie vir elke week (laai af by bybelmedia.co.za).

•        Gratis videogrepe as gesprek-afskoppers vir die groepsgesprek (laai af by bybelmedia.co.za).

 

Prys: R 59,95 (BTW en posgeld ingesluit).

 

Toerplan: Atlete vir Christus

 

Atlete vir Christus-groep bestaan uit 23 studente van die Universiteit Stellenbosch met dr Frederick Marais as leier. Hulle toer vanjaar deur die Oos-Kaap, Vrystaat en die Karoo.

 

Die atlete draf die afstand tussen die dorpe. Hoekom? Op die roete samel hulle geld in om Bybelkor se gevangenisbediening te ondersteun. Dié groep samel jaarliks ongeveer R35,000-00 op die wyse in. Hiermee word honderde Bybelstudiegidse gedruk wat deur godsdienswerkers in die gevangenisse versprei word.

 

Die groep begin op 30 Junie die 2037 km lange reis in Port Elizabeth op pad na Bloemfontein via dorpe soos Somerset-Oos, Graaff-Reinet, Cradock, Aliwal-Noord, Wepener en Dewetsdorp. Vandaar strek die roete oor Boshoff na Kimberley, Douglas, Hopetown, De Aar, Aberdeen, Willowmore om op 17 Julie die toer in Knysna af te sluit.

 

Indien lidmate/reisigers dié groep in hulle blou Bybelkor T-hemde gedurende die Julie-vakansie op dié roete teëkom, ondersteun hulle asseblief finansieel mildelik. Hulle offer ʼn hele vakansie op om evangelisasiewerk moontlik te maak.

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

•        Skakel 0860 26 33 42 óf 021 873 0822

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

 

Groete uit Wellington.

 

Hans Steyn

Departement Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————

NG GEMEENTE OUTENIQUALAND

WINTERBASAAR

 

NG Outeniqualand hou weer sy jaarlikse Winterbasaar op 5 Julie 2014 om 09:30 op sy Kerkterrein by Sinksabrug. Volg die R102 tussen George en Groot Brakrivier, draai af by Sinksabrug, links by die T-aansluiting en kyk uit vir die Kerkterrein ongeveer 600 meter verder.

 

Soos in die verlede sal die fokus weer wees op die verkope van bekostigbare gehalte vleis. Die vee wat vir die basaar geslag word, is vanjaar weer spesiaal versorg en gevoer op ons boere se plase en is in ‘n baie goeie kondisie.

 

’n Plaasontbyt word reeds vanaf 08:00 bedien en die vleisverkope begin om 10:00. Ligte etes en versnaperings soos kerrie en rys, sosaties, hotdogs, vetkoeke, pannekoeke, roosterkoeke, potjiekos, en ‘n visbraai is ook beskikbaar. Soos altyd sal daar gebak, poedings, koeldrank en lekker koffie en tee wees.

 

Vars plaasgroente word teen baie billike pryse te koop aangebied en ‘n tent vol Wit Olifante wag om nuwe base te kry.

 

Vir die jongspan is daar ’n springkasteel, interessante speletjies, ’n kindertafel en tombola.

 

Sien die strooibiljet by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

Vir enige navrae skakel ds Japie Beyers by 082 787 7843 of vir Henk Vosloo by 083 252 6676.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

VGK SALDANHA

VAKANTE LERAARSPOS

 

Die VGK Gemeente van Saldanha maak in afhanklikheid van en in afwagting op God die vakature van die leraarspos aan die Kerk bekend.

 

GEMEENTEPROFIEL:

 

VGK Saldanha is ‘n plattelandse gemeente, sowat 120km vanaf Kaapstad, geleë aan die Weskus en bekend vir sy natuurlike skoonheid. Die gemeente bestaan uit 748 belydende lidmate en 247 dooplidmate. Daar is ‘n totaal van elf wyke wat bedien moet word en die gemeente vorm deel van die Wesland Verenigende Ring. Die gemeente strewe na vernuwing, groei en verandering. Geen buitewyke word bedien nie. VGK Saldanha gemeente se visie lui soos volg:

 

“Die kerk wil as ‘n arbeidspan met ‘n eenheidsgevoel, vol vertroue jeens mekaar in woord, daad en lewe, gehoorsaam aan Gods Woord, werk om voortdurende vernuwing, groei en verandering in die gemeente en gemeenskap te bewerkstellig wat aan mense hoop sal gee.”

 

LERAARSPROFIEL:

 

Die gemeente soek na ‘n leraar wat deur sy / haar leiding die volgende eienskappe vertoon en sal beklemtoon:

 

•        Deeglike en skerp teologiese insig en gegrondheid,

•        Fokus op die gesin, jeug en die kerk se rol in die gemeenskap,

•        ‘n Leierskapstyl wat pastoraal en deelnemend is en op verhoudings sal fokus,

•        Sterk strategiese, kreatiewe en nederige leiding met klem op die toerusting van die gemeente,

•        Iemand met wie tieners kan identifiseer en wat hulle kan vertrou.

 

Alle proponente of leraars van die NG Kerkfamilie tot op die vyfde kerf van die VGK Kaapland se emolumenteskaal is welkom om hul name en ‘n volledige CV aan die skriba van die gemeente te stuur.

 

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 18 Julie 2014.

 

NAVRAE EN BESONDERHEDE:

Ds David P Botha

Tel: 022 492 2767

E-pos: davidbotha@xsinet.co.za

 

Die skriba se kontakinligting is:

Charmaine Welman

Tel: 022 714 2076

Faks: 022 714 3453

E-pos: online2801152@telkomsa.net

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————

JAM EN VGK GEMEENTE LUSIKISIKI

GELEENTHEID BY BAMBIZANA

 

Jabulani Africa Ministries (JAM), in samewerking met die NG Gemeente Stellenberg en die VGK Gemeente van Lusikisiki (Transkei) stel ‘n geleentheid bekend aan ‘n egpaar om vir ‘n termyn van minstens 3 jaar, werksaam te wees op die Bambizana-sendingbasis naby Lusikisiki.

 

Dit is nie ‘n formele sendingpos gekoppel aan ‘n gemeente nie, maar die egpaar sal die sendingbasis bestuur en die gemeenskapsbediening vandaar koördineer. Dit sluit in verskeie bedieninge aan kinders, tieners en jong volwassenes van die plaaslike gemeenskap, aanbieding van kampe en Bybelstudies, dissipelskapontwikkeling, mentorskap, die lei van eredienste (met prediking) in die Lusikisiki-gemeente en buiteposte, asook die ontvangs en aanwending van uitreikspanne (nasionaal en internasionaal).

 

Minstens ses jaar ervaring in die bedieningsomgewing (veral sending) en vermoë om interkerklik en met verskillende kulture te kan saamwerk, is noodsaaklik. ‘n Lojaliteit teenoor die NG en VG kerke en ‘n hart en passie vir die bediening aan mense in Afrika word verlang. Verder moet aansoekers bereid wees om betrokke te wees by die verdere opgradering en restourasie van hierdie historiese sendingstasie in die hart van die Transkei. Hulle sal verantwoordbaar wees aan die raad van JAM.

 

‘n Doelmatige en gemeubileerde woonstel word gratis beskikbaar gestel aan die suksesvolle kandidate. ‘n Basiese salaris van R5000 per maand kan aangebied word. Verder kan die egpaar deur die kanale van medewerkers en betrokke gemeentes verdere fondse werf om hul persoonlike inkomste aan te wend.

 

Navrae:

Gerhard Duvenhage: gerhardjam@gmail.com

Ds WL Duvenhage: why@stellenberg.co.za

Ds Christo Wooding: wooding1@telkomsa.net

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA

HUIS LÜCKHOFF

BOEKHOUER

 

Huis Lückhoff is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en Suid-Kaap) en die VGKSA (Kaapland). Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag.

 

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuur verslag doen en vir die volgende verantwoordelik wees: • gerekenariseerde boekhouding tot proefbalans • finansiële administrasie (losies, subsidies en rekeninge) • salaris administrasie • hantering van trustfondse • opstel van begrotings • maandelikse opstel van finansiële state.

 

Kandidate moet oor goeie menseverhoudinge en goedontwikkelde syferkundige en rekenaarvaardighede beskik. Akkuraatheid en die vermoë om teen ’n hoë tempo te funksioneer, tesame met kennis van Pastel en Pastel Payroll, word vereis.

 

Ons bied ’n onderhandelbare salaris, aangevul deur ’n mediese en aftreeskema, asook ruim verlof.

 

Rig voor 27 Junie 2014 ’n volledige CV met vermelding van die pos waarvoor u aansoek doen, aan:

 

Die Direkteur: Menslike Hulpbronne

Privaatsak X8

Bellville 7535

 

of per e-pos na mhb@badisa.org.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————-

BADISA

RUYTERWACHT SENIOR SENTRUM

PROGRAMKOÖRDINEERDER

 

Ruyterwacht Senior Sentrum, ’n program van Badisa, is ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VGKSA (Kaapland). Aansoeke van gemotiveerde persone met ’n positiewe lewensingesteldheid teenoor bejaardes, word vir hierdie permanente, voltydse betrekking ingewag.

 

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad rapporteer en vir die volgende verantwoordelik wees: • bestuur van die dienssentrum om sodoende ’n volhoubare gemeenskapsgebaseerde program aan bejaardes en lede te verseker • strategiese en operasionele beplanning, implementering en monitering ten einde te verseker dat doelwitte bereik word • bestuur en ontwikkeling van personeel en vrywilligers • opstel en bestuur van die dienssentrum se begroting • voorraadbeheer en batebestuur • gehalteversekering • fondsinsameling • skakeling met lede, beheerraad, gemeenskap, gemeentes, donateurs en toepaslike rolspelers • administratiewe pligte.

 

Die ideale kandidaat beskik oor: • ’n bestuurderslisensie met eie vervoer • ’n naskoolse kwalifikasie in Geesteswetenskappe • die vermoë om ’n span te lei en te motiveer, en om probleemareas vroegtydig te identifiseer en oplossings te vind • kennis en ervaring van geriatrie (bejaardesorg); programbestuur; personeel-, logistieke en finansiële bestuur; arbeids- en maatskaplike wetgewing; fondswerwing; bemarking en die bou van vennootskappe ten bate van die sentrum; onderhandeling; die opstel van voorleggings; en ervaring as spreker • rekenaarvaardigheid. Vorige ervaring van die bestuur van dienste vir bejaardes sal as ’n sterk aanbeveling dien.

 

Vergoeding behels ’n onderhandelbare salaris, aangevul deur ’n mediese en aftreeskema, asook ruim verlofvoordele.

 

Rig ’n volledige CV voor 9 Julie 2014 met duidelike vermelding van die pos waarvoor u aansoek doen, aan:

 

Die Direkteur: Menslike Hulpbronne Badisa

Privaatsak X8

Bellville 7535

 

of per e-pos na mhb@badisa.org.za.

Did you like this? Share it:

Bulletin vir Sondag 22 Junie 2014

Sondag, 22 Junie
07:30       Ds. Nelis van Rensburg
09:00       Ds. Heerden van Niekerk
Skriflesing: Kol 1:15-20
Deuroffer:  Diensgetuienis
18:30       Ds. Heerden van Niekerk, nagmaal
18:30       Ds. Nelis van Rensburg, dooptoerusting

KATEGESE
18:30 In plaas van senior kategese, woon ons aandnagmaal by.
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Maandag, 23 Junie
20:00       Mannebybelstudie, kapel

Dinsdag, 24 Junie
09:30      Seniorbybelstudie, kerk
Geen       Vrouebybelstudie
17:30       Liturgiese werkgroep
18:30      Musiekbediening
19:30      Salomé-Bybelstudie, saal

Woensdag, 25 Junie
Geen Gemeentebybelstudie

Donderdag, 26 Junie
09:30       Vrouebybelstudie, Dias 2

Vrydag, 27 Junie – Skole sluit (heropen 21 Julie)

Sondag, 29 Junie
09:00       Ds. Nelis van Rensburg
Deuroffer:  Barmhartigheidsverpligtinge
Geen kategese, vroeë en aanddiens

Deuroffer:  Die Kommissie vir Diensgetuienis bestaan uit 9 lede wat kwartaalliks vergader en is verantwoordelik  vir sake rakende Sending en Barmhartigheid.  Die sendelinge wat ter sprake is, is ds August en Anita Basson (Tebellong, Lesotho), ds. Marius en Amanda du Plooy (Midde-Ooste), ds. Christo en Deleste Wooding (Transkei) en Marita Niemand (Frankryk). Die Sokhanya Bybelskool onder leiding van dr. Danie van Zyl word ook deur die Kommissie ondersteun. Daar word sover moontlik aan hierdie persone bystand verleen op alle gebiede en na hul behoeftes omgesien. Voortdurende kommunikasie tussen hulle en lede van die Kommissie vind plaas.  Instansies wat deur Barmhartigheid op ‘n deurlopende basis ondersteun word, sluit in die 5 Trusthuise vir seniors, Badisa Trio (Bellville, Kraaifontein, Scottsdene), Ruyterwacht, Ramot, Salomé-groep (naaldwerksters), Durbanville Kinderhuis, Môresterretjies (Kleuter-skool) en Living Network. Ander skole, gemeentes en instansies word ondersteun na gelang van hul behoeftes. Alimentasie-gevalle resorteer ook onder die Kommissie se verpligtinge.  Die werksaamhede op die terreine van getuienis en barmhartigheid word vanuit die begroting vir Diensgetuienis ondersteun.  Aanvullende hulp word verleen uit die Geloofsgelofte-offer fonds (vrywillige bydrae bo en behalwe dankoffers).  Die verdeling van GGO-fondse word in 5 kategorieë gedoen, nl.
Jerusalem  (Bejaarde-, Kinder-, Gestremde-, Armesorg en Ruyterwacht)
Judea  (Welgemoed evangelisasie, Sokhanya [Dr. Danie van Zyl], Jeugontwikkeling:  Khayelitsha en Welgemoed Huiswerkers)
Samaria  (Transkei [Ds. Christo Wooding] en Lesotho [Ds. August Basson])
Uithoeke van die wêreld  (Midde-Ooste [Ds. Marius du Plooy], Frankryk [Marieta Niemand] en Bybelverspreiding)
Waar nodig
Die verdeling van donasies en uitgawes word deur ds. Heerden en die betrokke Kommissielede (in samewerking met die kerkkantoor) gedoen en streng beheer.

Verjaardae van die week
22 Junie:  Melanie du Toit, Pierré Ehlers, Wena Loubser, Elzette Louw, Bernhard Louw, Smit vd Merwe, Philippa vd Spuy, Alma Visagie
23 Junie:  Dries de Wet, Wessel Delport, Hentie Hyman, Hendrik Kotzé, Jan-Paul Visser, Erik Wiehman
24 Junie:  Sereta Baard, Jeanne Malan, Ben-Rick Nöthling, Ruan Siebert
25 Junie:  Erick du Raan, Hermie Havenga, Ernestine Koornhof, Thinus Kruger, Nico Landman, Leana Terblanche
26 Junie:  Waldo Cloete, Phillane Groenewald, Chris Lucas
27 Junie:  Charla Coetzee, Ellie Heydenrych, Willie v Lill
28 Junie:  Helet Borchardt, Betsie du Toit

Nuwe intrekkers
Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit. Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld sodat ons u kontakinligting kan kry.

Ons verwelkom Wim en Jeanne du Preez, wyk C05

Nuusbrief
Ouderlinge kan hul wyk se nuusbriewe in die kapel afhaal.

Personeel verlof
Gerswin Faans                30 Junie – 4 Julie
Heerden van Niekerk    3-6 Julie
Ockert Fourie                  4-20 Julie
Marian Truter                 7-11 Julie
Sanet Gunter                  14-18 Julie
Nelis van Rensburg        14-20 Julie

Huishulp beskikbaar
Samantha, ons huishulp by die kerk is tans met kraamverlof en in haar afwesigheid het Millie ongeveer 4 maande lank in haar plek as aflos-huishulp waargeneem. Samantha hervat haar taak aan die begin van Julie. Gevolglik is Millie nou weer op soek na werk. Mense wat ‘n bekwame huishulp soek, kan vir Marian by die kerkkantoor skakel.

Parkering
Ons doen ‘n dringende beroep op ons lidmate om asseblief nie naby motor-opritte by huise rondom die kerk te parkeer nie.  Ons het die afgelope paar Sondae klagtes van huiseienaars, spesifiek aan Craigstraat-kant, ontvang.

Besoek ons ook hier …
Webwerf:  www.ngkwelgemoed.co.za     |     Facebook:  NGK Welgemoed

Barmhartigheid

GEDAGTE VIR DIE WEEK:
Hoop is om die melodie van die toekoms te hoor; geloof is om op die maat daarvan te begin dans. (Ruben Alves)

TERUGVOERING:
Ramot-konferensie: 11 Junie – ‘n baie interessante en insiggewende oggend. Onderwerpe wat gedek is deur kundiges het gehandel oor die detoksifikasieproses, verslawing (fisies en psigies), verskillende tipes dwelms en hul gevolge, afhanklikheid en terugvalvoorkoming.

Skenkings en finansiële bydraes:  Hiermee kon komberse uitgedeel word tydens Pinkster, asook 60 geskenk word aan Ruyterwacht en 30 aan Maitland-gemeente. Aan Khayelitsha (dr. Danie) kon 55 paar kinder-reënstewels en 30m swaar plastiek (vir die beskerming teen reën aan huise en inhoud) geskenk word. Baie dankie vir u ondersteuning in dié verband!

NUWE PROJEKTE:
Sop en worsbroodjies: Wyk C02 was die afgelope week aan die beurt en Wyk C18 die komende week tussen 22/06 en 28/06. Wyke C17 en C06 kom die eerste week van die nuwe kwartaal aan die beurt. Indien u tydens die vakansie ‘n bydrae wil maak, is u baie welkom. Die koue en reën is hier en iets warm om te eet is ‘n groot behoefte.
Damesoggend: Saterdag 28 Junie om 9:30 by D’Aria. Met Zanne Stapelberg (sang en saksofoon), Niël Rademan (sang, klavier), Wilken Calitz (viool) en Elna van der Merwe (klavier). Prys: R150 per persoon, ligte ete ingesluit. Bring gerus ‘n paar vriendinne en geniet ‘n heerlike oggend saam. Besprekings by Rika (0219483637) – ten bate van Magdalena-huis.
Kersmarkte:  Ten bate van BADISA. Vrywilligers word dringend benodig om te help met die prys van artikels sowel as verkope by stalletjies tydens die markte vanaf Julie tot Desember. Indien u enigsins hiermee behulpsaam kan wees, kontak gerus vir Alida (0219132209) om ‘n mark en/of tyd te kies.
Salomé- bybelstudiegroep:  Vrywilligers om dames op Dinsdagaande (tussen 19:30 en 20:30) na en vanaf die kerk te vervoer word dringend benodig. Dit is koud en donker in die winter en baie gevaarlik vir dié dames om alleen daardie tyd van die aand te stap. Kontak gerus die kerkkantoor as u kan help.

BEHOEFTES:
Klere, huisraad, speelgoed vir volgende kerkwinkel.
Legkaarte (kinder tot volwassene) in goeie toestand. Bejaardes in Trusthuise geniet dit geweldig baie.
Nagskuiling in Melkbosstrand benodig kryte, gomstafies en skoolskoene.
Komberse, serpe, mussies, sokkies.

Gebedsbediening
Handelinge 6:4  Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die Woord bly gee.
Diensbeurt:  Sally Visser, 0219132854   /  Groep:  Chrissie Smit, 0219132840

Ons opregte meegevoel met:
Carin Espost en gesin (Kommissaris 117, 0219131121) met die skielike heengaan van Theo.
Bennie, Henriëtte Pelser en hul kinders (Chavonne 21, 0219130728) met die afsterwe van Henriëtte se moeder.

Gebedsversoeke:
Louwna Beyers (Totius 23, 0219133559) het ‘n operasie ondergaan.
Julie Dreyer (Oude Westhof A/O 100, 0219131042) is ernstig siek.
Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het.
Diégene wat hierdie week operasies moet ondergaan; en hulle wat tans tuis aansterk.

Ons versoek vriendelik dat u hierdie gebedslysie in u Bybel hou vir voorbidding tydens u stiltetyd en dat dit ook by Bybelstudiegroepe as gebedsleiding gebruik sal word.  Baie dankie.

 

‘n Aand net vir vroue:  Stellenberg Ondersteuning Sentrum bied ‘n aand net vir vroue aan op Donderdag, 7 Augustus in die NGK Stellenberg se kerkgebou.  Die tyd is 19:00 vir 19:30.  Bring jou vriendin, moeder, dogter, suster, kollega en/of huishulp saam – en natuurlik ‘n serpie om jou nek.  Ons gaan nie die sprekers bekend maak nie – ons wil hê dat jy sommer net die aand saam met ander vroue sal kom geniet.  Kom met ‘n verwagting.  Kaartjies (R60 pp) kan tot en met 31 Julie tydens kantoorure by Stellenberg se kerkkantoor (0219764519 / ester@stellenberg.co.za) by Alta gekoop word (Maandag tot Vrydag 08:00-14:00). 

 

Geluk: Deugde-in-praktyk om te floreer
29–31 Julie op Stellenbosch.  Aanbieders: Jannie le Roux,  Marius Ungerer & Nadia Marais.  Hierdie kursus wil predikante, jeugwerkers, gemeenteleiers en gemeentelede toerus om hulleself en diegene met wie hulle te doen kry te begelei in die verstaan en belewing van geluk as vreugde en welstand (“well-being”).   Die ontploffing van navorsing en literatuur oor “happiness” en die opbloei van die Positive Psychology dui op ʼn positiewe beweging waarvan leiers moet kennis neem en vir hulle eie lewensblyheid sowel as vir dié van die gemeenskappe wie hulle lei, implementeer. Vir meer inligting, besoek die Communitas-webtuiste: http://communitas.co.za/taakspanne/vbo/kursusse/meer-gelukkig/ of skakel vir Wilma by 0218083624.

 

Alta du Toit-nasorgsentrum bied aan … ‘n Kokkedoorfees!
‘n Damesoggend met ‘n Franse Straatkafee-flair!   Dit is die tema hierdie jaar vir ons immergewilde damesoggend wat plaasvind op 30 Augustus in die All Stars-teater in Brackenfell. Gaste sal onthaal word in egte Kokkedoorstyl deur Marius Uys en Johnny Hamman.  Hulle is tans deelnemers in die top 4 van die huidige Kokkedoor-reeks wat Donderdag-aande op Kyknet te sien  is.  Hulle gaan ook eksklusief vertel wat agter die skerms van so ‘n TV-reeks gebeur.  Pierre Rossouw, wenner van die program Ons soek die Sanger sorg vir die vermaak en Paul du Toit, wat die rol van Malan vertolk in die Binnelanders-sepie, is die seremoniemeester. Soos gewoonlik gaan dit ‘n voortreflike oggend wees, met baie pret, geskenke, lekker kos en vermaak. Daar is slegs ‘n beperkte aantal kaartjies beskikbaar teen R250 pp.  Bespreek by Marina by 0219132106 of marina@altadutoit.org.za

Did you like this? Share it:

Nuusbrief

2015 Kalender

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal


NG Gemeente Welgemoed
Kaapstad - Wes-Kaap Provinsie