sgunter

Bulletin 22 September 2013

NG KERK WELGEMOED

Gewortel in Christus

22 September 2013

 

Weekprogram
Vandag

Geen   vroeë of aanddiens nie

09:00   Ds. Heerden van Niekerk

* Psalm 1

Deuroffer:  Eie getuienisaksie

 

Sondag, 29 September

Geen   vroeë of aanddiens nie

09:00   Ds. Nelis van Rensburg

Deuroffer:  Zimbabwe-/Malawi-/Mosambiek-sending

 

Dinsdag 1 Oktober   – Skole heropen

 

Verjaardae van die week

22    Johan Basson, Pamela Clarke, Jean de Kock, Stefan de Wet, Christene Kennedy, Luamé Lombard, Minnaar Pieters, Heidi Uytenbogaardt

23    Gizela Klüsmann, Karin Mccallaghan

24    John de Greeff, Gerrit Erasmus, Sampie Lundie, Kobus Matthee, Robbie Truter,

Ronel van Loggerenberg

25    Sollie du Toit, Danièlle Keyser, Jan Kotze, André van der Merwe

26    Heléne Dempers, Zander Goosen, Carina Holmes, Beatrix Roux

27    Johan Hofmeyr, Marina Mayne, Pierre Potgieter, Heinrich Setzkorn, Stoffel van der Linde, Louisa Viljoen, Cathy Vos

28    Sakkie Marais, Sebastian Oberholzer, Gerdus Oosthuizen, Rian Smit, Francois Viljoen

 

Nuwe lidmate / intrekkers

Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit.  Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asseblief na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld.  Ons sal dan kom kuier en verdere reëlings met u tref.

 

Dooptoerusting

Ouers wat babatjies wil laat doop, moet asseblief daarop let dat die volgende dooptoerustingsgeleentheid gedurende Oktober geskied. Daar word op die kalender aangedui dat dié toerusting op 6 Oktober begin, maar dié datum val binne die sitting van die Algemene Sinode.  Die aanvangsdatum van die toerusting is gevolglik na 13 Oktober verskuif en strek oor 3 Sondagaande, nl. 13, 20 en 27 Oktober – telkens om 18:30 in die kapel. Registreer asseblief by die kerkkantoor. Ouerpare wat lidmate van ons gemeente is maar elders wil doop, word vriendelik daarop gewys dat u ook vir die dooptoerusting moet registreer.

 

Verblyf vir teologiese student

Ons soek na verblyf vir Dawfré Theron, ‘n teologiese student, wat volgende jaar sy prakties in ons gemeente doen. Hy begin met sy internskap op 1 Januarie 2014. Indien u kan help, skakel asseblief met di. Heerden of Nelis.

 

KONTAKBESONDERHEDE:

Webtuiste                        http://www.ngkwelgemoed.co.za

Facebook                       https://www.facebook.com/ngkerkwelgemoed

Kerkkantoor                    0219132320/0219132341 (t) / 0219134857 (f) / ngkwlgmd@iafrica.com

Bankbesonderhede       NGK Welgemoed, ABSA 340580761, 632005

Ds. Heerden van Niekerk       0219133520 / 0837017011 /  hvn@cast-sa.co.za

Ds. Nelis van Rensburg  0219131849 / 0828212730 /  cjrens@telkomsa.net

Dr. Danie van Zyl            0219131937 / 0824488866 /  dcvzyl@gmail.com

Jeugwerker: Susan Johnston  0219130480 / 0844476149 /  susan.johnston@ngkwelgemoed.co.za

 

 

GEBEDSBEDIENING

“Kyk, Ek maak alles nuut”  (Openbaring 21:5)

*   Diensbeurt:  Sienie Malan, 0219131696  /  Groep: Gwen Swart, 0219132029

 

Lief en leed:

 • Frank en Christa Melonas het hul eerste kleinkind ryker geword (Nederburg 43, 0834449628).
 • Iris van Zyl is oorlede. Sy en haar man, Jan, was baie jare lank lidmate van die gemeente. Hulle het ‘n aktiewe rol in die kerkkantoor gespeel. Oom Jan van Zyl was die skriba/kassier en Iris die koster. Die gedenkdiens is eerskomende Maandag (23 September) in die kapel van die George en Annie Stark Homes (oorkant Karl Bremer-hospitaal).
 • Liezel Blaauw het ‘n operasie ondergaan (Brink 5, 0219132627).

 

Verdere voorbidding:

 • Gemeente se Strategiese Beplanning op 23 en 24 September
 • Wêreldgebeure wat baie mense laat ly
 • Geopende Deure wat wêreldwyd hulp verleen aan die Vervolgde Kerk
 • September-vakansie – vir uitrus na liggaam en gees
 • Ons leraars vir besondere wysheid met moeilike gevalle
 • Bybelgenootskap
 • Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het
 • Diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan,  en
 • hulle wat tans tuis aansterk.

­

Sokhanya gebedsonderwerp:

Ons wil graag saam met jou dankie sê en bid vir die Sokhanya korrespondensiestudente: ons ontvang weekliks ‘n aantal navrae en tenminste een inskrywing en daar word weekliks tussen 15 en 25 antwoordstelle teruggestuur. Daar is ook reëlmatig persone wat die kursus voltooi.

 

Dankie aan ons Hemelse Vader vir sy seën en leiding die afgelope kwartaal.

 

Ons versoek vriendelik dat u hierdie lysie vir voorbidding in u Bybel hou vir gebed tydens u stiltetyd en dat dit ook by Bybelstudiegroepe as gebedsleiding gebruik sal word.  Baie dankie.

 

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 13 September 2013

VRYDAGNUUS

13 September 2013

Ook beskikbaar by www.kaapkerk.co.za    

                                                                                                Teken In II Teken Uit

AMPTELIKE NUUSBRIEF WES-EN-SUID-KAAPLAND

 

Waardeer jy jou Predikant?

Blykbaar was Maandag 9 September Internasionale Bier-vir-’n-Priester-Dag. Tradisie wil dit hê dat getroue Katolieke wêreldwyd op hierdie feestelike dag hulle priester vir ’n drankie uitneem om hulle beter te leer ken. ’n Gebruik wat terugdateer tot die tyd van St. Hopswald van Aleyard, die eerste man om sy priester so te trakteer. As jy jou eie dominee waardeer en dit wil wys, lees onderaan meer J

 

A. SINODALE NUUS

1. Gesprek oor NGK Algemene Sinode op Facebook

Behalwe om voorbidding te doen vir hierdie belangrike kerkvergadering, kan enigeen ook reeds op Facebook saamgesels oor die verslae wat op die sinode se spesiale webblad beskikbaar is. Die NGK amptelike Facebook-blad is by https://www.facebook.com/NGKerk. Mag die tema In die teenwoordigheid van die Drie-Enige God oor alle gesprekke – vooraf én tydens die vergadering – geskryf staan.

 

 

2. NGK Wes-en-Suid-Kaap Ringsittings

Verskeie ringe kom nog in hierdie dae byeen. Die honderd-twee-en-veertigste gewone vergadering van die Ring van Tulbagh vind op 12 en 13 September by die NG gemeente Ceres plaas. Goeie wense aan elkeen hierby betrokke – Red.

 

3. Nuwe logo vir NGK KwaZulu-Natal

Sedert die Sinodevergadering in Oktober 2012 gee die slagspreuk In Christus saam op pad rigting aan die KZN Sinode. Intussen het Rudi Stader ook ’n nuwe logo vir die sinode ontwerp. Lees onderaan meer oor die simboliek daarvan.

 

B. ALGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. Adri-Louise op Nuwe Pad

Adri-Louise van Renen-Fourie, redakteur van Kerkbode en LiG, het aan die einde van Augustus weens gesondheidsredes met vervroegde pensioen gegaan. Sy is bietjie meer as ’n jaar gelede met kanker gediagnoseer. In VrydagNuus van 1 April 2011 het ons berig oor Adri-Louise se aanstelling as redakteur van Kerkbode (die eerste vrou in hierdie posisie). Toe het ons verwys na ’n LiG-redakteursbrief waarin Adri-Louise LiG-lesers “iemand by wie jy kan inhaak’’ toegewens het. Ons eggo graag opnuut hierdie wens vir jou, Adri-Louise – dat daar vanuit alle oorde mense sal wees by wie jy kan inhaak op ’n volgende nuwe pad. VrydagNuus salueer jou vir die verskil wat jy, jou werk as redakteur én jou menswees op soveel terreine maak.

 

2. Studentebediening: Konferensie oor Dissipelskap en Getuienis

Jurie Goosen laat weet: Die Internasionale Studentebediening beplan ’n konferensie oor dissipelskap en getuienis van 4-6 Oktober by Kruiskerk, Stellenbosch. Floyd McClung, leier van All Nations, is die hoofspreker. Hy het al 191 lande besoek en is skrywer van 14 boeke. Op Saterdagmiddag 5 Oktober word ’n draf en stap vir Bybelvertaling aangebied, sowel as werkswinkels oor verskillende onderwerpe. Toegang is gratis, kollekte om kostes te dek. Registreer voor 30 September by Chancy Gondwe: cpgondwe1@gmail.com. Lees meer by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

3. SAAP Jaarvergadering en Konferensie oor Trauma

Die Southern African Association for Pastoral Work (SAAP) se Algemene Jaarvergadering vind op 25-26 Oktober plaas. ‘n Konferensie met die tema Om met trauma te leef word terselfdertyd by die Kovsiekerk in Bloemfontein aangebied. Meer inligting, sowel as die program, is beskikbaar by NUUT op www.kaapkerk.co.za. Reageer voor 11 Oktober na Marieke Willers by 082 600 6578 of admin@saap.za.net.

 

C. GEMEENTES BIED AAN

NG Gemeente Durbanville: Retraite

Durbanville herinner aan hulle volgende retraite, van 4 tot 6 Oktober by Stanford, waar Gys van Schoor jou wil help om self by die Here stil te word en jou verhouding met Hom te verdiep. Inskrywings sluit op 16 September en meer besonderhede is onderaan beskikbaar.

 

D. FUNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Moedergemeente George: Exultate fees

Moedergemeente beplan ’n Exultate-fees as deel van hul 200ste bestaansjaarvieringe. Op Donderdagaand 19 September om 19:30 tree die Suid-Kaap Kinderkoor olv Jan-Erik Swart in die kerk op; op Saterdag 21 September om 10:00 is professor Cas Wepener, Professor in Liturgie en Homiletiek aan UP, die aanbieder van ’n seminaar en werkswinkel met die tema Die motiewe vir en tendense rondom aanbidding. Saterdagaand 21 September om 19:30 tree die Universiteitskoor van die NMMU van PE olv Junita van Dijk-Lamprecht ook in die kerk op. Kaartjies vir elke geleentheid is R50pp en R20 vir skoliere; by die kerkkantoor en deure te koop. Navrae: 044 874 2036.

 

2. Manuel Escórcio sing by Helderberg

Die bekende sanger, Manuel Escórcio, tree op Vrydagaand 11 Oktober om 19:30 by Helderberg (Firmountweg 82, Briza, Somerset-Wes) op. Daar sal kaasborde en wyn te koop wees. Voorafbespreekte kaartjies teen R100 pp is beskikbaar by Odette by Ontvangs van die gemeente. Kontak haar by 021 851 5582 of odette@nghelder.co.za.

 

E. VAKATURES

Vakatures op Kerkbode se webwerf

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

1. Transvaal Kuratorium: Hoof Kerkeie Teologiese Opleiding

Die Kuratorium van die NG Kerk van Transvaal stel hiermee die pos as Hoof Kerkeie Teologiese Opleiding bekend. Hierdie persoon sal verantwoordelik wees vir die beplanning, ontwikkeling en aanbieding van die Kerkeie Teologiese Opleiding in samewerking met die Teologiese Fakulteit van UP. Belangstellendes moet voor 11 Oktober om 24:00 reageer; kry meer inligting oor vereistes, verantwoordelikhede en voordele hier.

 

2. NG Gemeente Willowmore: Leraar

Die NG Gemeente Willowmore, deel van die Sinode van die Oos-Kaapland en die Ring van Graaff-Reinet, stuur inligting oor ’n twee jaar-kontrakpos vir ’n leraar in hulle gemeente. Aansoeke sluit op 31 Oktober en meer inligting is aangeheg.

 

3. Badisa Huis Boesmanland: Bestuurder

Huis Boesmanland in Loeriesfontein is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke van gemotiveerde persone met ’n positiewe lewensingesteldheid teenoor bejaardes, word voor 21 September vir die betrekking as bestuurder ingewag. Klik hier vir meer.

 

Ten slotte

Nuus vir VrydagNuus

As sinodale nuusbrief, maak VrydagNuus graag nuus oor gebeure van sinodale, rings- of gemeentelike verband bekend. Daarom bied ons geen gratis advertensieruimte vir boeke, produkte of ander dienste (hoe verdienstelik ook al) nie. Nuus moet kommunikasie@kaapkerk.co.za asseblief voor 12:00 op die Woensdag van die week van plasing bereik en word, per versoek, slegs eenmalig herhaal. Geen berig word twee weke direk na mekaar herhaal nie. Onthou asseblief: daar is slegs een uitgawe van VrydagNuus vir hierdie kwartaal oor.

 

Vriendelike groete.

 

Ben du Toit

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

INTERNATIONAL BUY A PRIEST A BEER DAY!

 

Did you know that Monday, September 9, was International Buy a Priest a Beer Day?

 

On this festive day, faithful Catholics all over the world take their priests out for a beer and get to know them better. It’s a beautiful Catholic tradition that goes back to the time of St. Hopswald of Aleyard, the first man to take his priest out for a beer.

 

Okay, if you’re getting suspicious by now, there’s a good reason. Buy a Priest a Beer Day is not a real holiday. But I would argue that it should be!

 

Believe it or not, priests are real people, and they enjoy socializing over good food and drink as much as anyone. They also have a thankless and difficult job, a job that we couldn’t get to heaven without. Priests are the lifeblood of the Church, and they deserve some appreciation.

 

So with that in mind, I would challenge you to do something concrete to show appreciation to your priest in the month ahead. Yes, it could be taking him out for a beer, or it could be inviting him over to share dinner with your family. Be creative if you want, but give back to your priest somehow, and let him know that his ministry is making a difference.

 

Of course, your priest may be insanely busy and unable to schedule a time for a lengthier visit. That’s okay. You could offer a rosary or a holy hour for him and his intentions (or better yet, more than one), and let him know that you are regularly praying for him. At the very least, express to him your gratitude, in person or via a note, for his faithful ministry and his answering God’s call to the priesthood.

 

I fully expect there to be a lot of happy, encouraged priests by the end of the month.

 

(Clem Marais, redakteur van Namibië se Feldmuis sinodale nuusbrief, vertel hy loop die storie op Facebook raak. Gelukkig, sê hy, is hy ’n NG-dominee. Hy sal nie in sulke versoekinge kom nie! Dankie, Clem J)

 

Met dank oorgeneem uit Feldmuis van 11 September 2013)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NGK KWAZULU-NATAL LOGO

 

Die simboliek van die logo is:

Die drie bane is die drie kruise. In die middelste baan/kruis, dié van Jesus, loop die pad. Dit is ’n kronkelpad…

Die twee bane/kruise langsaan dui ook op dié wat saam met ons op pad is.

Die oorwegende blou kleur gee sagtheid en kalmte deur, maar bo alles ’n oneindigheid.

In die lig-oranje sien ons iets van die grond/aardsheid en selfs van die woestyn waar die pad loop,

terwyl die donker-oranje die sonsopkoms en hoop simboliseer.

 

Met dank oorgeneem uit ePosduif van 12 September 2013.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE DURBANVILLE

RETRAITES 2013: GELOOFSVORMING

 

RETRAITE 2

Tema: Leer leef saam met Jesus (Jy kan die retraite bywoon al het jy nie die eerste een, Ons het ons misgis met Jesus, bygewoon nie.

 

Datums

4-6 Oktober 2013

Inskrywings sluit teen 16 September 2013.

 

Inligting:

-         By Wortelgat naby Stanford (Aanwysings sal nader aan tyd deurgegee word)

-         Begin op die Vrydagmiddag 17:00 tot Sondag 11:00

-         Koste: R600 per persoon

-         Deposito van R100 by elke bespreking om plek te bevestig asb.

-         Elke persoon/egpaar het eie kamer

-         Bring slegs eie beddegoed en muskietgoed (Belangrik!)

-         Begeleier: Ds Gys van Schoor

 

Inskrywings:

By Durbanville Gemeente Kerkkantoor, h/v Kerkstraat en Weyerslaan, Durbanville.

Telefoon: 021 975 6370

 

Bankbesonderhede:

NG Gemeente Durbanville

ABSA Durbanville

Rekeningnommer: 1410580019

Verwysing: bv. Retraite1/J Kriek

 

Bewys van betaling moet asb aan ons deurgestuur word na faks: 021 976 7109 / e-pos: admin@durbanvillegemeente.co.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

KURATORIUM NG KERK TRANSVAAL

HOOF VIR (NG) KERKEIE TEOLOGIESE OPLEIDING

 

Die Kuratorium van die NG Kerk van Transvaal stel hiermee bogenoemde pos bekend:

 

1 Vereistes

’n Passie en visie vir die uitbouing van teologiese opleiding in diens van die NG Kerk. Minstens ’n Doktorsgraad in Teologie. Goeie organisatoriese en administratiewe vermoëns. Bewese ervaring van gemeentelike en kerklike werksaamhede. Bewese ervaring in die aanbied en ontwikkeling van kerklike/teologiese kursusse en toerusting. Voldoende ervaring in telematiese ondersteuning vir teologiese opleiding. ’n Goeie spanwerker en gesonde menseverhoudings veral met jonger mense. ’n Wye netwerk van skakeling met ander persone en kerklike en akademiese instansies sal ’n aanbeveling wees.

 

2 Verantwoordelikhede

Hierdie persoon sal verantwoordelik wees vir die beplanning, ontwikkeling en aanbieding van die Kerkeie Teologiese Opleiding in samewerking met die Teologiese Fakulteit van UP. Dit sluit in:

- Die beplanning, aanbieding en begeleiding van die kerkeie programme vir eerste- tot sesdejaar studente.

- Die begeleiding van tweedeloopbaanstudente.

- Die organisasie en aanbieding van die gemeentejaar.

- Die begeleiding van predikante wat as mentors vir studente optree.

- Die ontmoeting, inskakeling en pastorale begeleiding van teologiese studente.

- Die spiritualiteits- en persoonsvorming van die studente en die ontwikkeling van geestelike leierskap.

- Die bevordering van ’n eie kerklike etos, identiteit en die missionale karakter van die NG Kerk.

- Skakeling met die Teologiese Fakulteit en die dosente van die NG Kerk.

 

3 Voordele

Vergoeding volgens Algemene Sinode se skaal. Kantoor by Universiteit van Pretoria.

 

4 Diensaanvaarding

1 Januarie 2014 of so spoedig moontlik daarna.

Aansoeke moet ’n volledige CV bevat, asook ’n motivering daarvoor. Dit word gerig aan: Dr Flip du Toit, Posbus 12100, Hatfield, 0028 of ngkerk@up.ac.za of telefoon 012 420 2892.

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 11 Oktober 2013 om 24:00.

 

Die Kuratorium behou die reg voor om nie uit die aansoeke ’n benoeming te maak of enigsins ’n aanstelling te maak nie.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE WILLOWMORE

KONTRAKPOS – LERAAR

 

Die NG Gemeente Willowmore in die Oos-Kaapland Sinode bied ’n twee jaar-kontrakpos vir ’n leraar aan.

 

GEMEENTEPROFIEL:

Hoofsaaklik boerdery gemeenskap van Willowmore, met Baviaanskloof as buitewyk. Die gemeente val binne die Ring van Graaff-Reinet. Daar is 217 hoofsaaklik ouer lidmate en ongeveer 62 dooplidmate.

 

LERAARSPROFIEL:

Leraar wat sal aanpas en dit geniet in plattelandse gemeenskap.

Innoverende leier wat in spanverband kan werk.

Goeie menseverhoudings handhaaf.

’n Skrifgetroue, dinamiese en aktuele prediker.

’n Passie vir mense – jeug en ouerwordende lidmate.

Empatie en geduld en hou van huisbesoeke.

 

WERKSPROFIEL:

Ooreenkomstig Artikel 9 van die Kerkorde

Vergoeding ongeveer R150 000 per jaar.

Die gemeente bied ’n gerieflike, ruim en netjiese pastorie.

Duur van kontrak: twee jaar – onderhandelbaar by verstryking.

 

AANSOEKE:

Gee duidelike uiteensetting van hoe u u rol as leraar sien.

CV van hoogstens drie bladsye, met drie referente, moet u aansoek vergesel.

Per pos: Die Skriba, Posbus 12, Willowmore 6445

Per faks: 044 923 1023

 

SLUITINGSDATUM:

31 Oktober 2013

’n Kortlys sal saamgestel word en daar sal van leraars op kortlys verwag word om ’n onderhoud met die Kerkraad te voer en ’n preekbeurt waar te neem.

 

NAVRAE KAN GERIG WORD AAN:

Ds Hannes Maasdorp 083 234 3484 of 044 923 1034 / 044 213 3043

Thys Nolte 082 779 7106 / 044 923 8000

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA

HUIS BOESMANLAND, LOERIESFONTEIN

BESTUURDER

 

Huis Boesmanland, is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke van gemotiveerde persone met ’n positiewe lewensingesteldheid teenoor bejaardes, word vir hierdie betrekking ingewag.

 

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad rapporteer en verantwoordelik wees vir die volgende:

 

•        Bestuur van die tehuis om sodoende ’n optimale versorgingsdiens aan bejaardes te verseker

•        Bestuur van verpleegsorg program

•        Bestuur en ontwikkeling van personeel

•        Opstel en bestuur van tehuis se begroting

•        Voorraadbeheer

•        Gehalteversekering

•        Fondsinsameling

•        Skakeling met Badisa hoofkantoor, inwoners, beheerraad, gemeenskap en vakbonde

•        Administratiewe pligte

 

Die ideale kandidaat beskik oor ’n toepaslike professionele verpleegkundige kwalifikasie, die vermoë om ’n span te lei en te motiveer, asook om probleemareas vroegtydig te identifiseer en op te los. Kennis en ervaring van personeel- en finansiële bestuur, arbeidswetgewing, fondswerwing en bemarking asook rekenaarvaardigheid is verdere vereistes. Vorige ervaring van die bestuur van ’n tehuis vir bejaardes, sal as sterk aanbeveling dien.

 

Vergoeding behels ’n onderhandelbare salaris, asook ruim verlofvoordele.

 

Rig ’n volledige CV, en dui aan vir watter pos u aansoek doen, voor 21 September 2013 aan:

 

Direkteur: Menslike Hulpbronne

BADISA

Privaatsak X8

BELLVILLE

7535

 

E-pos: mhb@badisa.org.za

Did you like this? Share it:

Bulletin vir Sondag 15 September 2013

NG KERK WELGEMOED
Gewortel in Christus

15 September 2013

WEEKPROGRAM
Vandag – Seniorsondag
07:30     Ds. Nelis van Rensburg
09:00     Ds. Heerden van Niekerk
Deuroffer:  Gemeente-ontwikkeling
18:30     Ds. Heerden van Niekerk, Nagmaal
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30 in saal
TyDens oggenddiens:
148’s (0-3 jr.) babakamer
1014’s (4-5 jr.) klaskamer (bokant kapel)
220’s (gr. R) klas langs galery (bokant kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Maandag, 16 September
20:00     Mannebybelstudie, kapel

Dinsdag, 17 September
09:30     Seniorbybelstudie, saal
09:30     Vrouebybelstudie, kapel
17:30      Liturgiese werkgroep
18:30     Musiekbediening
18:30     Gholfdagfunksie, saal
19:30     Salomé-Bybelstudie, kapel

Woensdag, 18 SeptemberInlewering van skryfbehoeftes
19:00     Gemeentebybelstudie, saal

Donderdag, 19 September
09:30     Vrouebybelstudie, Dias 2
18:30     Bediening
19:00     Musiekbediening

Vrydag, 20 September – Skole sluit

Sondag, 22 September
Geen Vroeë of aanddiens nie
09:00     Ds. Heerden van Niekerk
Deuroffer:  Eie getuienisaksie

VERJAARDAE VAN DIE WEEK
15        Daniel Lombard, Etienne Rossouw, Jacques Theart
16        Pieter Conradie, Hennie Duvenhage, Marius Gerber, Annebelle Malan, Retha Oosthuizen,  Fransie Roux, Guanita Valentine, Elisca Volschenk
17        Mila Parker, Elsje Roelofse, Talia Thompson
18        Tiaan Borchardt, Dalene Calitz, Adie de Kock, Anton de Lange, Thea Dreyer, Marietjie Gerber, Amanda van der Merwe, Albert van Wyk
19        Marko Combrink, Johan Fourie, Annatjie Marais, Susan Wessels
20        Francois de Lange, Henri du Toit, Christo van Zyl
21        Jacob Breytenbach, Kobus Conradie, Nicolas Hartshorne, Hein Herbst, Anita Jacobs, Liesbet Koornhof, Stephan Landman, Joy Nell, Christiaan Niemand, Hennie Smit, Liesel van der Merwe, Kyle Vos

Nuwe lidmate / intrekkers
Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit.  Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asseblief na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld.  Ons sal dan kom kuier en verdere reëlings met u tref.

Dooptoerusting
Ouers wat babatjies wil laat doop, moet asseblief daarop let dat die volgende dooptoerustingsgeleentheid gedurende Oktober geskied. Daar word op die kalender aangedui dat dié toerusting op 6 Oktober begin, maar dié datum val binne die sitting van die Algemene Sinode.  Die aanvangsdatum van die toerusting is gevolglik na 13 Oktober verskuif en strek oor 3 Sondagaande, nl. 13, 20 en 27 Oktober – telkens om 18:30 in die kapel. Registreer asseblief by die kerkkantoor. Ouerpare wat lidmate van ons gemeente is maar elders wil doop, word vriendelik daarop gewys dat u ook vir die dooptoerusting moet registreer.

Aandnagmaal
Ons het gedurende die vier Sondagaande na aanleiding van gesprekke oor die tema Waarom gebeur slegte goed met mense wat die goeie nastreef? opnuut bewus geword van die hartseer en trauma wat baie mense beleef. Daarom het ons dit goed gedink om met die aandnagmaal te fokus op mense se behoefte aan heling en innerlike vrede. Kom sluit gerus by ons aan met die viering van die nagmaal vanaand om 18:30 in die kerk. Dit is ‘n meditatiewe geleentheid. U kan ter voorbereiding Psalm 103 lees.

Salomé-Bybelstudie
Dinsdag 17 September se byeenkoms vind in die kapel plaas.  Werkgewers word versoek om hul werknemers by die hoofingang van die kerk af te laai sodat hulle daardie ingang kan gebruik.  Hulle moet asseblief nie die saal se ingang gebruik nie, aangesien daar ‘n ander funksie aan die gang is.

Bulletin in groter formaat
Indien u die bulletin in groter formaat tydens die oggenddiens wil ontvang, kan u in die kerk se voorportaal by die kerkraad navraag doen.

Graad 4-6-Kinder-‘band’
Ons soek vrywilligers uit ons graad 4-6-kinderkerkkinders om deel te word van ‘n musiekgroep wat kan optree by die kinderkerk en ook per geleentheid in die kerk.  Hierdie musiekgroep sal deel vorm van die NGK Welgemoed se musiekbediening, onder leiding van ds. Riaan Steyn.  Ons soek veral na stemme!  Hierdie kinders hoef geen opleiding te hê nie, maar moet wel nootvas wees.  ‘n Oudisie vind vanoggend na die oggenddiens in ons kerksaal plaas.
Navrae: Susan Johnston, 0844476149 (susan.johnston@ngkwelgemoed.co.za) of Werner Norval, 0833405529 (wernernorval@nish.co.za).

KONTAKBESONDERHEDE:
Webtuiste - http://www.ngkwelgemoed.co.za
Facebook - https://www.facebook.com/ngkerkwelgemoed
Kerkkantoor - 0219132320/0219132341 (t) / 0219134857 (f) / ngkwlgmd@iafrica.com
Bankbesonderhede - NGK Welgemoed, ABSA 340580761, 632005
Ds. Heerden van Niekerk - 0219133520 / 0837017011 /  hvn@cast-sa.co.za
Ds. Nelis van Rensburg - 0219131849 / 0828212730 /  cjrens@telkomsa.net
Dr. Danie van Zyl - 0219131937 / 0824488866 /  dcvzyl@gmail.com
Jeugwerker: Susan Johnston - 0219130480 / 0844476149 /  susan.johnston@ngkwelgemoed.co.za

Sokhanya (Danie van Zyl):
n Stukkie township-humor:  Nou die dag gesels ek met ‘n groepie  kinders in die straat. Een vra:  “Is jy ‘n Xhosa?”   Ek antwoord:  “Ja.”  Die reaksie wat kom:  “Jy lyk darem baie soos ‘n witman…”

GEBEDSBEDIENING
ONS BID dat ons ons tong sal weerhou daarvan om ons medemens te oordeel – die oordeel kom immers God toe. ONS BID dat ons aan God sal vashou, sodat ons nie deur ons OPTREDE, met ONS WOORDE of met ONS OË sal egbreuk pleeg, steel, begeer, moor óf sal lieg nie (1 Joh. 3:4).

*   Diensbeurt:  Sarie Parsons, 0219131869  /  Groep: Gwen Swart, 0219132029

Lief en leed:

 • Gelukwensing aan Gerbus en Lida Muller met die geboorte van hul eerste kleinkind (Kommissaris 73, 0219132010).

Verdere voorbidding:

 • Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het
 • Diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan  en
 • hulle wat tans tuis aansterk.

Ons versoek vriendelik dat u hierdie lysie vir voorbidding in u Bybel hou vir gebed tydens u stiltetyd en dat dit ook by Bybelstudiegroepe as gebedsleiding gebruik sal word.  Baie dankie.

BARMHARTIGHEID
Gedagte van die week:
“It’s so important to give your children and grandchildren inspiration…  Teach them to notice, to pay attention, to appreciate and to be inquisitive. Don’t just look, try to see.”  Irina Baronova-Tennant (Russiese ballerina)

Terugvoering:
Gedroogde perskes:   Voorraad is uitverkoop – dankie vir die ondersteuning! Verkope het ‘n wins van R1 095.00 opgelewer.

Nuwe projekte:

 • Skryfbehoeftes:   Insameling moet asseblief rondom 18 September afgehandel word. Voorraad wat aangekoop word, word verdeel tussen die 3 BADISA-kantore en Blue Mountains-plaasskool buite Durbanville.
 • Sop en worsbroodjies: Wyk A05 is die komende week aan die beurt. Baie dankie vir u goeie samewerking die afgelope kwartaal!
 • Kerkwinkel:  Volgende verkoping vind plaas op Donderdag 3 Oktober. Enige artikel (veral klere en skoene) word dringend benodig.
 • Kersmarkte: vrywilligers om te help met 1- of 2-uur-skofte word benodig vanaf Oktober tot November. Alle nodige inligting (soos datums, ens.) sal verskaf word.  Indien u moontlik kan help, lewer asseblief u naam en kontaknommer in by Sanet in die kerkkantoor. Ten bate van BADISA.

 

Behoeftes:

 • Borge:  Vir Ruyterwacht-basaar se koektafel. Ons het verlede jaar hul koektafel geborg en wil dit baie graag vanjaar weer doen. Enige bedrag is welkom. Kontak die kerkkantoor vir meer inligting in dié verband.
 • Leë toiletrolle:  Vir die oprol van geskenkpapier vir Kersmarkte ten bate van BADISA se Poppie-projek.
 • Wit olifante:  Vir tombola-tafels van omliggende behoeftige gemeentes.

  _________________________________________________________________________________

 

Uitnodigings

 • Huis Aristea:  Jaarvergadering:  18 September, 18:30.  Gasspreker: Dr. Juan Schrönen (psigiater).  Kom kuier saam met ons inwoners en hulle familie vir ‘n gesellige aand met kerrie en rys.  Bevestig asseblief u bywoning voor 12:00 op 16 September 2013, tel: 021 9763166 ofe-pos by huisaristea@gmail.com

 

 • Magdalenahuis-Beradingsentrum:  Jaarvergadering: 11 Oktober, 09:30-12:00, NG Kerk Vredelust.  Gasspreker: Douwleen Bredenhann (skrywer van die boek ‘n Hemelhoë hekkie). Bevestig asseblief u bywoning teen 4 Oktober by 0219483637 of info@magdalena.org.za
Did you like this? Share it:

Bulletin vir Sondag 8 September 2013

 

NG KERK WELGEMOED
Gewortel in Christus

8 September 2013

Weekprogram
Vandag
07:30 Ds. Thys du Toit
09:00 Dr. Danie van Zyl
Deuroffer:  Durbanville-Kinderhuis
18:30 Ds. Heerden van Niekerk
Waarom   gebeur slegte goed met mense wat die goeie nastreef (4)?
KATEGESE
316’s   (gr. 7-11) om 17:30 in saal
Tydens oggenddiens:
148’s   (0-3 jr.) babakamer
1014’s  (4-5 jr.) klaskamer (bokant kapel)
220’s   (gr. R) klas langs galery (bokant kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s   (gr. 4-6) saal

Maandag,   9 September
20:00  Manne-Bybelstudie, kapel 

Dinsdag,   10 September
09:30  Seniorbybelstudie, kerk agv VLV
09:30  Vrouebybelstudie, kapel
17:30  Liturgiese   werkgroep
18:30  Musiekbediening
19:30  Salomé-Bybelstudie, saal

Woensdag,   11 September
19:00  Gemeentebybelstudie, saal

Donderdag,   12 September
09:30  Vrouebybelstudie, Dias 2
19:00  Musiekbediening
19:30  Lentedagfunksie, kerk en saal 

Sondag, 15 September – Seniorsondag
07:30  Ds. Nelis van Rensburg
09:00  Ds. Heerden van Niekerk
Deuroffer:  Gemeente-ontwikkeling
18:30  Ds. Heerden van Niekerk, Nagmaal
KATEGESE
316’s   (gr. 7-11) om 17:30 in saal
Tydens oggenddiens:
148’s   (0-3 jr.) babakamer
1014’s  (4-5 jr.) klaskamer (bokant kapel)
220’s   (gr. R) klas langs galery (bokant kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s   (gr. 4-6) saal


Lentedagfunksie – Donderdag 12 September 2013
Eerskomende Donderdag, 12 September, vier ons die koms van die lente deur heerlik saam te kuier met die eenmanvertoning GROOTSEUN 2.  Barend Vos skryf al jare lank Grootseun se briewe vir LIG-tydskrif, maar toe aktrise Marion Holm dit raaklees, was daar geen keer nie: Grootseun moes verhoog toe! Nou is GROOTSEUN 2 op die planke met Deon van Zyl as Grootseun. As jy dié prettige vertoning gesien het, sal jy daar uitstap met ‘n vrolike gemoed en veerligte voetval, omdat jy weer kans sien vir die wêreld waarin ons leef.
Waar:     Kerkgebou
Prys:       R80 per persoon (ingesluit tee, kaaskoek en quiche na die konsert)
Tyd:        19:30
Wie:        Mans,  vroue en kinders welkom!
Koop vanoggend ná die erediens kaartjies by die kerkkantoor.

******

Nuwe lidmate / intrekkers
Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit.  Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asseblief na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld.  Ons sal dan kom kuier en verdere reëlings met u tref.

******

Toerusting:  Sondagaand 18:30 – Waarom gebeur slegte goed met mense wat die goeie nastreef?
Ons het die afgelope drie Sondagaande diepgaande besprekings oor hierdie tergende vraag gevoer. Die reeks sluit nou af met die fokus op mense wat trauma/verlies beleef het met inbrekers wat hulle aangeval, aangehou en beroof het.
Sondag 8 September:  Ds. Heerden in gesprek met ‘n paneel: Twee pare in die gemeente wat aangeval is, ‘n sielkundige (Gustav van Greunen) en ‘n psigiater (Elsa du Toit). Die pare deel hulle en hul kinders se belewenisse van die gebeure en die kundiges reageer daarop.

******

Dooptoerusting
Ouers wat babatjies wil laat doop, moet asseblief daarop let dat die volgende dooptoerustingsgeleentheid gedurende Oktober geskied. Daar word op die kalender aangedui dat dié toerusting op 6 Oktober begin, maar dié datum val binne die sitting van die Algemene Sinode.  Die aanvangsdatum van die toerusting is gevolglik na 13 Oktober verskuif en strek oor 3 Sondagaande, nl. 13, 20 en 27 Oktober – telkens om 18:30 in die kapel. Registrasie moet asseblief by die kerkkantoor gedoen word. Ouerpare wat lidmate van ons gemeente is maar elders wil doop, word vriendelik daarop gewys dat u ook vir die dooptoerusting moet registreer.

******

Jong werkendes
Alle jong ongetroude werkendes wat belangstel om in te skakel by ‘n selgroep, kan met ds. Nelis of met die Familiebedieningskantoor skakel. Die groep kom Dinsdagaande om 19:30 byeen.

******

Aandnagmaal
Daar word op die almanak aangedui dat ‘n aandnagmaal op 22 September plaasvind.  Aangesien dié datum in die skoolvakansie val, word die aandnagmaal na 15 September verskuif. Dit vind om 18:30 in die kerk plaas.

******

Boeke gevra!
Ons gemeente kry soms boeke (geestelik en sekulêr) wat mens skenk omdat hulle nie meer plek of nut daarvoor het nie. Daarom is ons nou besig om ʼn gemeente-bibliotekie in te rig. As u dalk goeie maar oortollige boeke het, bring dit asseblief na die kerkkantoor. Ons wil dit graag beskikbaar stel vir die nut en plesier van gemeentelede wat dit gratis kan “uitneem”. Ons soek boeke wat u self geniet het en nou kans sien om met ander lesers te deel vir inspirasie en hulp. Baie dankie!

******

Bulletin in groter formaat
Indien u die bulletin in groter formaat tydens die oggenddiens wil ontvang, kan u in die kerk se voorportaal by die kerkraad navraag doen.

******

Gemeentevraelys
Die Bedieningskommissie is tans besig om navorsing te doen oor die denkwyse van lidmate oor geestelike en kerklike kwessies. Dit word gedoen met behulp van ‘n vraelys. ‘n Ewekansige seleksie van lidmate is gedoen;  hulle is toe gevra om die vraelys in te vul.  Op dié manier kon die volle spektrum van menings gehoor word. Die vraelys is per e-pos en slakkepos aan die persone gestuur. Die terugvoering word heeltemal anoniem hanteer. Almal wat vraelyste ontvang het, moet dit asb. hierdie week terugstuur. Die kerkraad sal later terugvoering gee oor die uitkoms van die ondersoek.  Ons benodig nog sowat 40 ingevulde vraelyste om die ondersoek te voltooi.

******

Graad 4-6-Kinder-‘band’
Ons soek vrywilligers uit ons graad 4-6-kinderkerkkinders om deel te word van ‘n musiekgroep wat kan optree by die kinderkerk en ook per geleentheid in die kerk.  Hierdie musiekgroep sal deel vorm van die NGK Welgemoed se musiekbediening, onder leiding van ds. Riaan Steyn.  Ons soek veral na stemme!  Hierdie kinders hoef geen opleiding te hê nie, maar moet wel nootvas wees.   ‘n Oudisie vind plaas op Sondag 15 September net na die oggenddiens in ons saal.  Kontak vir Susan Johnston by 0844476149 (susan.johnston@ngkwelgemoed.co.za) of vir Werner Norval by 0833405529 (wernernorval@nish.co.za).

******

KONTAKBESONDERHEDE:
Webtuiste                             http://www.ngkwelgemoed.co.za
Facebook                               https://www.facebook.com/ngkerkwelgemoed
Kerkkantoor                         0219132320/0219132341 (t) / 0219134857 (f) / ngkwlgmd@iafrica.com
Bankbesonderhede           NGK Welgemoed, ABSA 340580761, 632005
Ds. Heerden van Niekerk           0219133520 / 0837017011 /  hvn@cast-sa.co.za
Ds. Nelis van Rensburg    0219131849 / 0828212730 /  cjrens@telkomsa.net
Dr. Danie van Zyl                0219131937 / 0824488866 /  dcvzyl@gmail.com
Jeugwerker: Susan Johnston     0219130480 / 0844476149 /  susan.johnston@ngkwelgemoed.co.za

******

Verjaardae van die week
8     Zara Greeff, Bennie Meyer, Marius Pentz
9     Banus Baard, Martie Bingle, Pieter Geyser, Zara Kuun, Danielle Lambrechts, Jaco van Wyk, Eduard Wilbers
10  Petro Bell, Griet Erasmus, An Jacobs, Lusanne Kriek, Lynney Lloyd, Ernst Maritz, Edru Ochse, Jurgun Steyn, Anja Visser
11  Janet de Kock, Etienne Louw, Mirna Siebert, Anri Smuts
12  Kristin du Preez, Francois Grobler, Julie Joubert, Igno Siebert, Joe Stander
13  Louis Beetge, Mollie du Bruyn, André du Toit, Henk Kotzé, Gerbus Müller, Coligny Nel, Margie van Wyk, Cilliers Viljoen
14  Lisa Els, Jeanette Engela, Lettie Huisamen, Jana-Hélene Pienaar, Lizelle Smith, Alet Theron, Gerda van der Merwe, Bertha van Deventer, Pieter Zaayman

******

Gebedsbediening
ONS BID dat ons ons tong sal weerhou daarvan om ons medemens te oordeel – die oordeel kom immers God toe. ONS BID dat ons aan God sal vashou en nie sal egbreuk pleeg nie; nie sal steel nie; nie sal begeer nie; nie sal moor nie; nie sal lieg nie; deur ons OPTREDE, met ONS WOORDE, met ONS OË.   (1 Joh. 3:4)
*   Diensbeurt:  Marieta de Wet, 0219132373 / Groep: Gwen Swart, 0219132029

Lief en leed:

 • Baie geluk aan Pieter en Marelize Keevy (Kommissaris 132) met die geboorte van hulle dogter (eersteling) op 4 September.
 • Elsabé Langeveldt is baie siek (Rocktree Close 28, 0219750618)  Ons vra voorbidding vir haar.
 • Die volgende lidmate het operasies ondergaan:
  • Ria Esterhuizen (Nederburgh 39, 0219132262)
  • Nick Lombard (Rubernetsingel 58, 0219817693)

Verdere voorbidding:

 • Durbanville Kinderhuis vir wie ons ‘n bydrae by die deure kan maak *
 • Die krisis in Sirië
 • Jeugbediening
 • Strategiese beplanning van ons gemeente
 • Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het
 • Diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan  en
 • hulle wat tans tuis aansterk.

­

*DURBANVILLE KINDERHUIS – Van die 144 kinders, word 24 in 12 huiseenhede by die Durbanville Kinderhuis in Kerkstraat 1, Durbanville, versorg. Die Kinderhuis bedryf ook ’n satelliethuis in Kraaifontein.  Die Kinderhuis is een van die oudstes in Suid-Afrika. Sy trotse geskiedenis oor 130 jaar getuig van sy sukses en bewese ervaring in die versorging van kwesbare kinders  www.durbanvillekinderhuis.org.za
 

Sokhanya-gebedsonderwerp:
Hierdie semester behandel ons Handelinge en die Paulus-briewe. Omdat Paulus deurlopend deur die jare saam met ander gedeeltes gelees word konsentreer ons op Korintiërs. Dit bly opvallend hoe relevant die kwessies in die boek vir die kerke van vandag is. Daar word aktief aan besprekings deelgeneem en so identifiseer hulle baie direk die betekenis van die teks vir hulle situasie en bediening.  Ek lees iewers dat Pascal al gesê het an insight for self is superior to one imposed from someone else.


Ons versoek vriendelik dat u hierdie lysie vir voorbidding in u Bybel hou vir gebed tydens u stiltetyd en dat dit ook by Bybelstudiegroepe as gebedsleiding gebruik sal word.  Baie dankie.

******

Barmhartigheid
Gedagte vir die week:
Before speaking, remember that people really do respect those who are willing to speak their truth… and even more, to live the truth they feel.  (Author unknown)

Terugvoering:

 • Kerkwinkel:  Het R1 274 opgelewer. Klere en skoene word dringend benodig vir volgende verkoping.
 • Ruyterwacht:  Behalwe die R3 000 wat deur Living Network geskenk is, kon ons Barmhartigheidsdiens nog R2 000 bydra tot kosaankope vir die gemeente.
 • Lekkerpakkies: ter waarde van R500 is aan NG Moedergemeente Kraaifontein geskenk vir  hul komende basaar.
 • Bedsokkies:  ‘n Groot aantal gebreide bedsokkies is aan Sokhanya Bybelskool geskenk.

 

Nuwe projekte:

 • Skryfbehoeftes:  Bydraes moet asseblief teen 18 September ingelewer word. Hopelik kan ons baie kinders met hierdie projek help wat andersins nie die nodige voorraad sou hê nie.
 • Gedroogde perskes: 2kg-sakkies word teen R65 by die kerkkantoor verkoop. Dit is die laaste voorraad vir hierdie seisoen. Heerlik!
 • Sop en worsbroodjies: Wyk C11 is verantwoordelik tussen 8/09 en 13/09 en Wyk A05 die laaste week vanaf 15/09 tot 20/09.
 • Borge vir koektafel: Ruyterwacht-gemeente hou hul basaar op Vrydag 27 September en soos verlede jaar wil ons hulle graag ondersteun. Daar word dringend borge benodig wat die koeke kan help finansier. Dit word deur ons aangekoop en afgelewer. Kontak gerus vir Alida by 021 9132209/0735542209 indien u ‘n bydrae wil maak.
 • Uitstappie: na Môresterretjies, The Valley Primêre skool en Angels Only crèche in Fisantekraal.   Lewer u naam by die kerkkantoor in as u belang stel om saam te gaan. Die datum sal volgende kwartaal bevestig word.

 

Behoeftes:

 • Wit olifante: vir tombola-tafels vir omliggende gemeentes.
 • Leë toiletrolle: 500 word benodig om die poppie-geskenkpapier (ten bate van BADISA) in op te rol vir komende Kersmarkte.
 • 3 Bababedjies, speelgoed, kinderklere.

******

UITNODIGINGS:
Kuier-en-Knibbel-Fees by Bellville-Wes-Gemeente (8ste Laan, Boston)
Saterdag,14 September vanaf 09:00 tot 14:00.  Heerlike eetgoed, hope kinderver-maak vanaf “Beauty Salon” tot trapkarre vir klein en groot!  Ja, Pa of Ma, jy kan saam met Boet en Sus kom ry.  Survivor vir kinders gaan gespeel word.  Polkadraai-boere-orkes en ander vermaak.  Veiling, tombolatafel, gesnyde blomme, vars groente en vele meer.  Kom geniet ’n dag van Kuier en Knibbel saam met ons! Navrae, 0219482402.

Basaar by Bellville Seniorsentrum, Jessiestraat 25, Chrismar
Saterdag 5 Oktober vanaf 08:30 tot 11:30.  Fondse word aangewend vir die werk met bejaardes in die gemeenskap.  Dienste sluit in daaglikse aflewering van etes vir siek bejaardes, tuissorgdienste, vervoerdienste, ens.  Navrae, 0219101250.

BRIEF ONTVANG VAN NGK RUYTERWACHT:

N.G. Gemeente Welgemoed

Liewe Gemeente!

Ek wil baie graag namens al die lidmate van Ruyterwacht Gemeente, van die geleentheid gebruik maak om die gemeente BAIE DANKIE te sê vir die gereelde en voortdurende skenkings en donasies van kos en rantsoene vir ons kospakkie-projek in die gemeente!  

U sal nie werklik besef WAT dit vir ons mense beteken nie : Vir baie is hierdie maandelikse kospakkie ’n baie belangrike lewenslyn : Waarsonder hulle moelik oor die weg kom!   En deur julle gereelde skenkings en donasies maak julle verseker ’n verskil in ’n paar mense se lewens! 

Ons het GROOT waardering vir julle Omgee, Uitreik, Deernis en Begrip vir die mense van Ruyterwacht!   Aan die einde van die dag is ons ook maar net gewone mense – Gewone mensekinders van ons Heer :  Maar mensekinders in soms net baie buitengewone omstandighede!   Baie dankie dat julle DIT verstaan!

Ek sal graag by ’n geleentheid in julle gemeente PERSOONLIK terugvoer wil kom gee en dankie sê.

Ons hou dv 27 Sep 2013 vanaf 18h00 weer ons jaarlikse Basaar in Saldanhastraat, Ruyterwacht.

Dit beloof weereens ’n lekker basaar te wees : Daarom is ons tema ::  LEKKER-TYE!!

Ons wil julle graag uitnooi ::  Kom geniet al jul basaar-gunstelinge soos van ouds:  heerlike gebak, pannekoek, poeding, jaffels, boerewors, chips, lekkergoed, vars gebakte brood, hamburgers, naaldwerk,  springkasteel, spookhuis, wit olifante en vele meer.  Dit belowe om ‘n fees te wees en almal is welkom.  Skakel asb vir Danita Faasen by die kerkkantoor by 021 534 2873 vir meer inligting.  As julle wil help of enige donasies gee, is dit ook welkom en sal ons baie bly wees.  Ons sal julle graag ALMAL daar wil verwelkom!  Julle is immers erelidmate van die gemeente!!  Sien JOU daar!!  Ruyterwacht-groete!!  Ds Thinus en die gemeente

Nogmaals BAIE DANKIE!!   Ek maak julle sommer Erelidmate van Ruyterwacht Gemeente!

Kom kuier gerus by ons!

Ruyterwacht-groete!
Thinus van Vuuren
RUYTERWACHT GEMEENSKAPKERK
0833838092
pa.thinus2@gmail.com

 

 3   September 2013

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 6 September 2013

VRYDAGNUUS

6 September 2013

Ook beskikbaar by www.kaapkerk.co.za    

                                                                                                Teken In II Teken Uit

AMPTELIKE NUUSBRIEF WES-EN-SUID-KAAPLAND

 

 

A. SINODALE NUUS

1. NGK Algemene Sinode

1.1 Agenda Beskikbaar

Die NGK Algemene Sinode (6-10 Oktober in Port Elizabeth) se agenda is nou elektronies in pdf-formaat beskikbaar. Kry dit, sowel as verskeie verslae, ook op die spesiale webblad vir die sitting by http://www.ngkerk.org.za/AS2013. Meer oor afsonderlike dokumente en die versending van agendas na afgevaardigdes, is onderaan.

 

 

1.2 Biddende Vergadering

In die voorwoord van die AS-agenda sê dr Kobus Gerber die Algemene Sinode is “’n kerkvergadering waar ons met ons oop Bybels in die teenwoordigheid van die Drie-enige God verkeer. Ons moet sy stem hoor. Ons moet onderskei wat sy wil is met betrekking tot die sake in die Agenda én wat die leiding is wat die Algemene Sinode aan die kerkverband moet gee… Ons kan dit alleen biddend doen.” Gemeentes se voorbidding vir hierdie belangrike vergadering word gevra.

 

2. KGA: Ons besoek ons Familie in Malawi en Mosambiek

Afgevaardigdes van ons NG Kerkfamilie was verlede week in Malawi en Mosambiek waar hulle groeteboodskappe gaan oordra het tydens die sinodesittings van ons susterskerke daar. Hulle is aangegryp deur die warmte en hartlikheid waarmee hul ontvang is. Lees hieronder verder.

 

3. Kerknuus is nie amptelike NG Kerk Nuus

Die Dagbestuur van die NGK Algemene Sinode Moderamen (ASM) het reageer op ’n onlangse advertensieveldtog oor homoseksualiteit van New Living Way Ministry deur middel van KERKNUUS. Lesers kan gerus daarop let dat KERKNUUS, wat nuus, inligting en advertensie teen betaling deur die internet versprei, geen bande met die NG Kerkfamilie het nie. Daar was al heelwat misverstand hieroor. Die NG Kerk se reaksie is hier te lese.

 

4. KGA Arbeidsbediening: Evangeliebediening aan Seelui

By donateurs is blykbaar verwarring oor wie Biblia en wie die Christelike Seemansorganisasie (CSO) is. Die aangehegte dokument dui vanuit ’n historiese perspektief die onderskeid aan. Daar is ook meer oor die Een-Stop Ekumeniese Sentrum vir Seelui. Klik hier.

 

B. ALGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. Badisa Bekroon as Top NRO!

Die Bediening vir Armoede en Sorg laat weet met groot trots dat Badisa onlangs ’n sertifikaat van die Nasionale Departement Maatskaplike Ontwikkeling ontvang het as die top Nie-regeringsorganisasie (NRO) in die land. Ronel van Zyl, direkteur maatskaplike diensprogramme, verduidelik meer oor hierdie uitstaande prestasie – klik hier.

 

 

2. Bybelgenootskap: Bybelgebaseerde Geletterdheid!

Internasionale Geletterdheidsdag op 8 September herinner ons daaraan dat miljoene Suid-Afrikaners funksioneel ongeletterd is. Hoewel daar talle geletterdheidsprogramme beskikbaar is, is daar min, indien enige, materiaal beskikbaar wat suiwer Bybelgebaseerd is. Die Bybelgenootskap het na deeglike navorsing geletterdheidsmateriaal ontwikkel wat op Bybelverhale en die Doen en Leer-metode gebaseer is. Lees hier.

 

3. Voorbidding vir Ringsitting

Van broer Brown Voster, skriba van die ringskommissie, ontvang ons ’n e-pos om voorbidding te vra vir ’n sinvolle en geseënde ringsitting van die VGK Ring van George. Hulle kom op 7 en 8 September by die VGK Gemeente Blanco byeen. Dankie vir voorbidding vir hierdie en alle ander kerkvergaderings in die tyd wat voorlê – Red.

 

4. Neem gerus – dis Gratis!

Min van ons hou nie daarvan om iets te kry wat gratis uitgedeel word nie (selfs al het ons dit eintlik nie nodig nie!) Lees gerus wat World Hunger Relief se Anthony en Sara Sytsma skryf oor kerk-uitreike waar gratis items uitgedeel word, sowel as die gevaar dat te veel besittings óns kan besit. (Oorgeneem uit Christian Reformed Church News van 2013-09-04).

 

C. GEMEENTES BIED AAN

Stef Bos in Erediens by Kruiskerk

Die NG Moedergemeente Stellenbosch laat weet: Op 15 September om 19:00 tree die bekende Stef Bos by Kruiskerk (h.v. Victoria- Van Ryneveldstraat) op met die tema Om God te sien – ’n gesonge gesprek oor God in die seisoene van die lewe. Toegang tot hierdie spesiale erediens is gratis. Navrae: kantoor@moederkerk.co.za of 021 883 3458.

 

D. PREDIKANTENUUS

’n Hart vir Sending in Suid-Oos Asië

Na ’n verblyf van 30 jaar in Britstown, verhuis ds Nico Kriek op 3 Oktober na die Paarl. Nico beplan om dan met die hulp van die Here die geestelike nood van Suid-Oos Asië onder meer mense se aandag te bring. Nooi hom gerus vir ’n erediens, biduur-byeenkoms of selgroep – lees onderaan meer hieroor.

 

E. NUUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. In Kerkbode van 6 September

 •                        Kerk moet harder veg teen      armoede
 • Jan Serfontein – nog melkbaard,      maar reeds yster
 • Onderwys in SA – Wat moet die      kerk doen?
 • Oorweeg gerus ’n bydrae vir Kerkbode      se Kersfonds. Die volle opbrengs      word aan kinderhuise van die NG Kerkfamilie geskenk. Om ’n bydrae te maak:

Kerkbode Kersfonds, Privaatsak X5, Wellington 7654

 

Bankbesonderhede:

Kerkbode-Kersfonds

ABSA-rekening 44306147

Takkode 632005

 

2. Bybel-Media Nuus

Hans Steyn skryf: Die lente is in die lug. Al reën dit nog sommige dae in die Kaap, is die bloeisels oral sigbaar. Die week is ons fokus op die nuwe aanstelling by BM (Nico Simpson), jongste Kerkbode en nog ’n handige Bybelkor-publikasie vir gevangenisbediening. Klik hier.

 

F. FUNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Gemeente Gordonsbaai: Basaar

Gordonsbaai hou vanaf 17:00 tot 19:00 op Vrydag 6 September en vanaf 09:00 tot 13:00 op Saterdag 7 September basaar by hul kerkkompleks (Kusweg, Gordonsbaai). Allerlei gebak, handwerk, vars produkte ens te koop. Gaan kuier heerlik saam – daar is hope vermaak en lekkernye vir die kinders op die Saterdag. Kaartjies by kerkkantoor te koop op dae van basaar of kan vooraf bespreek word. Skakel gerus die kerkkantoor vir meer inligting: 021 856 1654 of admingbaai@absamail.co.za.

 

2. NG Gemeente Bellville-Wes: Kuier en Knibbel Fees

Bellville-Wes Gemeente (8ste Laan, Boston) nooi almal op 14 September vanaf 09:00 tot 14:00 na hierdie fees. Heerlike eetgoed, hope kindervermaak vanaf ’n skoonheidsalon tot trapkarre vir klein en groot – Pa en Ma kan saam met Boet en Sus kom ry! Survivor vir kinders, die Polkadraai boere-orkes en ander vermaak; ’n veiling, tombolatafel, gesnyde blomme, vars groente en vele meer.

 

3. NG Gemeente Loeriesfontein: Basaar

Loeriesfontein nooi almal vir 21 September se basaar met heerlike braaivleis, sosaties, wors, koeke, pannekoek, roosterkoek, afval en meer. Die basaar begin om 09:00; teetuin reeds vanaf 08:00 oop. Na afloop van die basaar is daar ook ’n veiling in die kerksaal: van opgesaagde lammers tot die mooiste beddegoed te koop aangebied, met ’n koekversiering-kompetisie waaraan die mans gaan deelneem! Kontak ds Nico van der Westhuizen (083 294 5374).

 

4. NG Gemeente Parow-Welgelegen: Straatligkinders

Straatligkinders tree op 15 September om 18:00 by die NG Gemeente Parow-Welgelegen op. Kaartjies R20 per persoon en almal is welkom. Navrae: 021 558 0014.

 

5. NG Gemeente Stellenberg en Vosburg: Vleisfees

Ons herinner aan Stellenberg en Vosburg se jaarlikse gesellige kuier as fondsinsameling vir die NG Gemeente Vosburg. Vanjaar kuier almal op Vrydag 13 September vanaf 15:00 saam om ook werkende lidmate en ander belangstellendes te akkommodeer. Kredietkaart-fasiliteite beskikbaar. Lees hier meer. By Nuut op www.kaapkerk.co.za is ’n volkleur-advertensie, sowel as ’n lys van produkte by die kuier beskikbaar.

 

6. NG Gemeente Monte Vista: Basaar

Onthou gerus Monte Vista (Buitendagstraat 63, Monte Vista) se jaarlikse basaar op 7 September om 09:00 in die kerksaal. Gaan geniet al jul basaar-gunstelinge. Heerlike gebak, pannekoek, poeding, jaffels, naaldwerk, ons eie boerewors, hamburgers en tjips, wit olifante ens. Almal is baie welkom. Skakel die kerkkantoor by 021 559 4990 vir meer inligting.

 

G. VAKATURES

Vakatures op Kerkbode se webwerf

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

Badisa Durbanville Kinderhuis: Algemene Assistent

Durbanville Kinderhuis is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VG Kerk SA (Kaapland). Die kinderhuis bied dienste aan 144 sorgbehoewende kinders. Hulle het tans ’n vakature vir ’n algemene assistent. Lees onderaan meer en reageer teen 15 September.

 

Ten slotte

Spesiale groete aan elke klein, plattelandse gemeente waar net ’n paar lidmate saam met die predikant dra aan die verantwoordelikhede van die onderhoud en oorlewing van die gemeente. Mag die naweek se erediens en basaar of ander byeenkoms iets weerspieël van die Here se betrokkenheid by julle.

 

 

Ben du Toit

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

AGENDA ALGEMENE SINODE 2013

 

Die Agenda vir die vyftiende vergadering van die Algemene Sinode van die NG Kerk het verskyn.

 

Klik by http://www.ngkerkas.co.za/wp-content/uploads/2013/04/AGENDA-VIR-ALGEMENE-SINODE-2013.pdf en http://www.ngkerkas.co.za/wp-content/uploads/2013/04/AGENDA-VIR-ALGEMENE-SINODE-2013.pdf. Dit is ook beskikbaar op die spesiale blad vir die sitting http://www.ngkerk.org.za/AS2013/

 

Deel van die Agenda is die Navorsingsverslag van die Hugenote Kollege oor Armoede (as afsonderlike dokument), elektronies beskikbaar by http://www.ngkerkas.co.za/wp-content/uploads/2013/04/NAVORSINGSVERSLAG-ARMOEDE.pdf.

 

Die Apostolicum as Eietydse Geloofsverantwoording verskyn oor ongeveer twee weke as afsonderlike publikasie.

 

Die Agenda (alle stukke) word ook op CD beskikbaar gestel.

 

Sinodes sal by gemeentes vasstel hoeveel kopieë van die gedrukte boeke en CD’s benodig word. Die Kantoor van die Algemene Sinode hanteer nie individuele bestellings nie.

 

Alle afgevaardigdes kry outomaties boeke. Dit word op 3 September 2013 aan die onderskeie sinodale kantore versend. Ander bestellings volg later.

 

Suzanne Potgieter

NGK Algemene Sinode

kommunikasie@ngkerk.org.za

012 342 0092

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

KERKLEIERS BESOEK SINODE-SITTINGS IN MOSAMBIEK EN MALAWI

 

Vanaf 22 tot 27 Augustus het Kobus Odendaal van die Kommissie vir Getuienisaksie (KGA), Ben du Toit en Peter Adams (verteenwoordigers van die moderature van die NGK en VGK in die Kaapstreek onderskeidelik) die sinode-sittings van die IRM Mphatso-sinode in Mosambiek en die CCAP Nkhoma-sinode in Malawi bygewoon. Ben en Peter het namens die kerk in Suid-Afrika groeteboodskappe aan die twee sinodes oorgedra.

 

Hierdie besondere vennootskapsooreenkoms tussen die NG Kerkfamilie in Suid-Afrika en die genoemde kerke in Malawi en Mosambiek bestaan danksy sendingwerk wat meer as honderd jaar gelede daar begin is. Volgens Kobus Odendaal is dit dus belangrik dat die kerke mekaar gereeld besoek sodat hulle verhoudinge kan verstewig en die samewerking tussen die kerke hier en daar bevorder kan word.

 

Ben du Toit vertel: “Ek was diep geroer deur hierdie susterskerke van ons in die buiteland. Ek het na die beste van my vermoë die groete van die kerk in Suid-Afrika oorgedra, maar was deurentyd onder die indruk dat dit eerder ek is wat hier verryk word deur blootstelling aan ons vennootskapskerke in ons noordelike buurlande, as wat ek deur my teenwoordigheid aan waarde toevoeg.”

 

Peter Adams is ook van mening dat die werk wat in vennootskap met die twee sinodes gedoen word nie gering geskat moet word nie; die sinodes funksioneer baie selfstandig en ons verbintenis open nuwe moontlikhede.

 

Die hartlikheid waarmee Kobus, Ben en Peter op 23 Augustus by die IRM Mphatso-sinode op Vila Ulongue in Mosambiek ontvang is, was vir hulle ’n riem onder die hart. Die vergadering het groot waardering gehad vir die drie broers wat van Suid-Afrika gekom het om hul ondersteuning en broederskap te kom bevestig.

 

Alhoewel die Mphatso-sinode uitdagings met hul administrasie ondervind, is daar groot ywer in gemeentes om die evangelie uit te leef en uit te dra. Peter Adams vertel: “Die dankbaarheid van die mense wat deur die kerk bereik word, is verstommend. Nuwe moontlikhede word altyd gesoek en uitdagings word doeltreffend aangespreek.”

 

Peter Adams was ook baie beïndruk met HEFSIBA op Vila Ulongue: “Die behoefte aan opleiding en die uitbreidingsmoontlikhede wat deur HEFSIBA aangespreek word ten opsigte van professionele mense wat na-uurs hulself verder bekwaam in besigheidsbestuur en sielkunde het my verstom.”

 

Ben du Toit som dit so op: “Wat ons hier sien, is dat die kerk ‘n diens lewer aan die breër gemeenskap waarin die kerk sigself bevind. Daarmee trap die kerk diep spore in ook die sekulêre wêreld en sien ‘n mens in der waarheid dat daar nie so ‘n groot kloof tussen kerk en gemeenskap (wêreld) is soos wat ons somtyds in ons kerke in Suid-Afrika beleef nie. Veral wat tersiêre opvoeding betref.”

 

Kobus vertel: “Terug op Nkhoma in Malawi het ons tyd gehad om projekte te besoek en was veral beïndruk met die werk wat in die hospitaal gedoen word en die toewyding van die personeel. Marelise Potgieter neem nou verantwoordelikheid vir die apteek se voorraadstore. Die totale opgradering van die hospitaal vind flink plaas en Piet du Plessis doen ’n reuse-werk ten opsigte hiervan.”

 

Volgens Peter Adams sal die verbintenis met die Nkhoma Hospitaal, waar baanbrekerswerk gedoen word, hom altyd bybly. Ook die werk wat ten opsigte van voorskoolse onderrig op Malingunde deur AnnaMarie de Klerk en die skooltjies in die Nkhoma-omgewing gedoen word, was baie indrukwekkend.

 

Die sinodesitting het Maandagaand op Chongoni, die kerk se konferensie-sentrum naby Nkhoma in Malawi, begin waar meer as vierhonderd afgevaardigdes saamgetrek het. Hulle is soos familie ontvang en hul groetes met groot entoesiasme aangehoor.

 

Ben du Toit som hul ervaring mooi op as hy sê: “In beide gevalle was die moderators uiters positief en het innig gereageer op die groeteboodskappe van die NG Kerkfamilie (NG en VG gesamentlik) en het ons verseker van hulle dank en waardering vir ons betrokkenheid by hulle kerke. Belangrik is dat ons onderskeie lotgevalle deur mekaar gedeel word – al bring ons nie altyd gelyksoortige bydraes na die vennootskap-tafel toe nie. In terme van waarde is ons onmisbaar vir mekaar. Ons het mekaar nodig.”

 

•        Pastor Aquino Neresson is tydens die sitting as nuwe moderator van die IRM Mphatso-sinode verkies en ds Chatha Msamgaambe as moderator van die CCAP Nkhoma-sinode. Ds Vasco Kachipapa, die vorige moderator, is as die algemene sekretaris van die CCAP Nkhoma-sinode verkies.

 

Kontak Kobus Odendaal by missio@kaapkerk.co.za vir meer inligting.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

ASM OOR ANTI-HOMOSEKSUELE VELDTOG

 

1. Die Dagbestuur het die berig in Kerknuus (31 Julie 2013) oor voormalige homoseksuele mense se bewusmakingsveldtog, en die reaksie daarop, bespreek.

2. Die Dagbestuur wys daarop dat Kerknuus nie ’n kanaal of instansie van die NG Kerk of Algemene Sinode is nie of ’n verband daarmee het nie. Dit sal ook so aan die kerkverband deurgegee word.

3. Die Dagbestuur kan nie op elke uitspraak oor elke saak komende van onafhanklike instansies reageer nie. Dit word ’n saak van onmoontlikheid.

4. Die Dagbestuur begryp dat daar lidmate is wat verontreg voel deur die die berig en moedig hulle aan om die saak met Kerknuus op te neem.

 

Dr Kobus Gerber

NGK Algemene Sekretaris

 

*Addisioneel tot hierdie inligting, is die volgende inligting deurgegee as deel van die kommunikasie van die Dagbestuur van die Algemene Sinode Moderamen aan die kerkverband:

“In die lig van heelwat navrae en ook skynbare verwarring wil die Dagbestuur van die Moderamen die kerkverband daarop wys dat Kerknuus, wat advertensies aan gemeentes en individue stuur ’n onafhanklike en private bedryf is. Dit is nie ’n kanaal of instansie van die NG Kerk of die Algemene Sinode nie en het geen verband daarmee nie. Enige navraag of beswaar moet met Kerknuus opgeneem word.”

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

EEN-STOP EKUMENIESE SENTRUM VIR SEELUI

ONE STOP ECUMENICAL CENTRE FOR SEAFARERS

 

By donateurs is verwarring oor wie Biblia is en wie is CSO (Christelike Seemansorganisasie). Meegaande dui die onderskeid aan vanuit historiese perspektief.

 

•        Ekumeniese bediening

Betrokkenheid van Evangelie aan Seelui – ook bekend as Biblia, by hawesending is ’n ekumeniese sendingaktiwiteit waarby veral die NG Kerk, die Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK) en die Gereformeerde Kerke (GKSA) as konstituerende kerke betrokke is.

 

•        Die kerk se markplein in die hawepoorte

Hawesending is die kerk se markplein in die hawepoorte van Suider-Afrika. Op hierdie markplein word die nasies van die wêreld ontmoet. In hierdie konteks gesien, is hawesending die bekostigbaarste vorm van sending want die sendingveld kom na die sendelinge en sendende kerke toe. Die bediening van die evangelie aan seelui is daarop gerig om die kernwaarheid van die evangelie (Joh 3:16) aan alle volke en nasies tot aan die einde van die aarde in alle tale te verkondig (Matt 28:19 en Hand 1:8).

 

Wat Suider-Afrika betref, is daar elke dag al langs die kuslyn, van Richardsbaai tot Walvisbaai sendingvelde. Kaapstad-gemeentes se sendingpoorte is Tafelbaai, Houtbaai en Kalkbaai. So ook aan die Weskus by Saldanha en in die Suid-Kaap by Mosselbaai. Daar is ook Durban, Oos-Londen en Port Elizabeth. Wat ‘n leemte en honger-dieet laat die hawens van die wêreld wat nie hierdie kosbare geleentheid benut om die evangelie te verkondig nie!

 

Met Biblia as noemnaam vir die toegespitste bediening van die Evangelie aan Seelui wat die Suider Afrikaanse kuslyn aandoen, is veral Tafelbaai een van die evangeliepoorte na die wye wêreld.

 

•        Stigting van Biblia-Evangelie aan Seelui

Met verloop van tyd het die bediening ’n meer georganiseerde beslag gekry toe dit bedryf is in die naam van Christelike Seemans Welsyn Organisasie (CSWO). Die naam CSWO het later verander na CSO, met weglating van “welsyn” uit die naam. Alhoewel die CSO hoofsaaklik uit lidmate van die sogenaamde drie Afrikaanse kerkverbande nie-amptelik saamgestel was, het dit nie interkerklike status gehad nie. Leemtes as welsynorganisasie het duidelik na vore gekom wanneer versoeke om vrywillige donasies vir die bediening aan die breër kerkverband van die onderskeie kerke gerig is.

 

In 1977 is hierdie probleem sterk aangespreek deur die Gereformeerde Kerk, die NG Kerk en die NG Sendingkerk (tans die Verenigende Gereformeerde Kerk, VGK) en aanvanklik ook die NH Kerk. Talle samesprekings is gevoer om ‘n grondwet en reglement saam te stel ten einde aan die bediening offisieel ‘n meer interkerklike karakter te gee. In hierdie onderhandelinge was die deelnemers wat die leiding geneem het: ds Okkie Raubenheimer, destydse voorsitter van die Kommissie vir Leer en Aktuele Sake (NG Kerk in SA, Wes-Kaap), ds Johnnie van der Merwe, Nywerheidsleraar in Sinodale Diens (NG Kerk Wes-Kaap), dr André Dreyer (Ned Hervormde Kerk Kaapstad) en dr Pieter Bingle (Gereformeerde Kerk Kaapstad).

 

Die Gereformeerde Kerke (Kaapstad, Grassy Park en later Bellville-Oos), die NG Kerk en die destydse NG Sending Kerk (later bekend as VGK) het gekonstitueer as ‘n interkerklike komitee, bekend as Biblia – Evangelie aan Seelui. Hierdie historiese besluit is op 9 Junie 1977 in die konsistorie van die Gereformeerde Kerk Kaapstad, Hofstraat 2, Tuine, geneem. Die akte van ooreenkoms tussen genoemde kerke het aanbeveel en versoek dat plaaslike gemeentes vrywillig oor deelname besluit. Die uitslag van die vermoeiende en langdurige samesprekings was dat uiteindelik nié al die genoemde Kerke ‘n vennootskap gevorm het nie. Die Hervormde Kerk het verkies om as die meer vrye welsynorganisasie, CSO, voort te bestaan. Daarmee het CSO die bates, kaart en transport behou. Biblia moes van nuuts af begin.

 

CSO is ‘n vrye Christelike (welsyn)organisasie en het sekerlik reg van bestaan. Die lastigheid, verwarring en verleentheid teenoor veral donateurs en buitestaanders rondom die bestaan van twee organisasies van reformatoriese oortuiging in dieselfde skeepswerf is nie die ideaal nie. Dit verwar donateurs oor wie Biblia is en wie is CSO. Gedurende die afgelope jare was daar van tyd tot tyd pogings om die verwarring tussen Biblia en CSO uit te skakel deur eenwording te bepleit. Die inisiatief is gewoonlik deur Biblia onderneem, helaas, sonder sukses. Gevolglik duur die verwarring voort! Baie donateurs en kerke dink hulle gee donasies aan Biblia terwyl die donasie(s) aan CSO gaan, waarskynlik andersom ook.

 

Hoewel dit meriete het dat “op allerhande maniere word Christus bekend gemaak” (Fil 1:18), is dit tog verwarrend.

 

•        Een-Stop Ekumeniese Sentrum vir Seelui

Met die aanloop van die tyd en sedert 1994 met die nuwe staatsbestel van die RSA moes die hawebestuur van Portnet strategies ingrypende veranderings aanbring. Veral ook vanweë onveiligheid ter see en in die wêreld se hawens sedert 11/09, met die katastrofiese treurspel in New York. Hawebestuur wêreldwyd was genoodsaak om aan die risiko-faktor ’n hoë prioriteit te gee. Toeganklikheid tot hawens is baie verskerp en beperkend ingeperk.

 

Die gevolg van genoemde faktore het meebring dat, in die geval van Tafelbaai, evangeliebedieninge, op las van Portnet se hawebestuur, moet konsolideer wat lokaliteit betref. Biblia is geïdentifiseer as die beste geleë ligging in Kaapstadhawe vir so ’n Een-Stop Ekumeniese Sentrum vir Seelui.

 

Hierdie verskuiwing na die Biblia-kiosk word oor ’n tyd infaseer na gelang die tydsduur van die onderskeie lisensies (waarvoor ’n aansienlike bedrag betaal word) van die verskillende belanghebbendes verstryk.

 

Met hierdie Een-stop Ekumeniese Sentrum vir Seelui / One Stop Ecumenical Centre for Seafarers betree seeluibediening ’n nuwe fase in Tafelbaaihawe. Elke afsonderlike seeluibediening mag sy eie identiteit, ook logo en etos behou, maar vanuit een gemeenskaplike ekumeniese sentrum. Hierdie besluit is in beginsel op 22 April 2013 in Portnet se kantoor van die hawebestuurder, mnr Johan Claassen geneem. Teenwoordiges: Chaplin Charles Lange (Missions to Seafarers), mnr Mike Magee (MTS), ds Rodney van Wyk (Biblia voorsitter), me Carin Brink (Biblia) en dr Pieter Bingle (Biblia). Die beginselbesluit is op 26 Augustus 2013 by Biblia-kiosk gekonkretiseer tydens ‘n byeenkoms van verteenwoordigers van deelnemende kerke (vgl onderaan).

 

(Kerke en vrye organisasies wat nie wil deelneem aan die Een-Stop Ekumeniese Sentrum nie kan min, indien enigsins iets, van die Haweowerheid verwag).

 

Die volgende seeluibedieninge in Tafelbaai is (in alfabetiese volgorde) ter sprake:

•        AOS Apostleship of the Sea (Rooms Katolieke Kerk).

•        Biblia – Evangelie aan Seelui. GKSA, NGK en VGK.

(CSO verkies om nie te deel in die gemeenskaplike Een-Stop Ekumeniese Sentrum vir Seelui nie. Die verwarring duur dus voort)

•        ISS – International Sailors Society Methodist, Presbyterian, Baptist en ander vrye organisasies soos die Koreaanse Mission to Seamen

•        MTS Missions to Seafarers (Anglikaanse Kerk)

 

Pieter Bingle

Kaapstad

30 Augustus 2013

 

Uittreksel uit langer dokument beskikbaar by www.kaapkerk.co.zaDokumente – Algemene Dokumente.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA ERKEN AS TOP NRO

 

By die A&S Jaarvergadering het ons kennis geneem dat Badisa onlangs ’n sertifikaat van die Nasionale Departement Maatskaplike Ontwikkeling ontvang het as die top Nie-regeringsorganisasie (NRO) in die land.

 

Ronel van Zyl, direkteur maatskaplike diensprogramme, verduidelik meer oor hierdie prestasie: “In September 2012 het die die Nasionale Departement Maatskaplike Ontwikkeling ’n landwye ondersoek gedoen om organisasies en ook verskillende staatsdepartemente se gereedheid te bepaal om uitvoering te gee aan nasionale beleide en minimum norme en standaarde met betrekking tot onder andere die implementering van die Kinderwet. Die studie was omvattend en het bv. die assessering van kliënte lêers, beleid en prosedures ten opsigte van supervisie, en ook kliënte tevredenheid ingesluit.

 

Badisa het onlangs ’n sertifikaat gekry vir die “Best Performing NGO” met hierdie ondersoek. Badisa se deelname en gereedheid is as uitstaande ge-evalueer.”

 

Die bediening vir Armoede en Sorg is baie trots op hierdie erkenning wat Badisa ontvang het. Ds Averell Rust en die hele personeelkorps moet gelukgewens word met die prestasie. Die kerke moet onthou die diens wat Badisa lewer, is altyd met die wete dat hulle dit namens en saam met die kerk doen.

 

Ds Carl Swart

PSD: Gemeentediakonaat

Bediening vir Armoede en Sorg

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BYBELGENOOTSKAP

DROOM OP INTERNASIONALE GELETTERDHEIDSDAG

 

Internasionale Geletterdheidsdag op 8 September herinner ons daaraan dat miljoene Suid-Afrikaners funksioneel ongeletterd is. Hoewel daar talle geletterdheidsprogramme beskikbaar is, is daar min, indien enige, materiaal beskikbaar wat suiwer Bybelgebaseerd is. Die Bybelgenootskap het na deeglike navorsing geletterdheidsmateriaal ontwikkel wat op Bybelverhale en die Doen en Leer-metode gebaseer is.

 

Na die oorweldigende aanvraag vir die eerste boekie, My eerste Bybel Doen en Leer Boek, is dit ons voorreg om My 2de Bybel Doen en Leer Boek, die volgende vlak in ons Bybelgebaseerde geletterdheidsreeks, bekend te stel. Hierdie boekie bied onderrig in basiese sowel as Bybelse geletterdheid deur middel van die verhale wat Jesus oor die koninkryk van God vertel het.

 

Dit is ons droom om in vennootskap met individue, kerke en organisasies wat met geletterdheid gemoeid is, met hierdie program ‘n verskil te maak in die lewens van duisende Suid-Afrikaners. Terselfdertyd word die Bybel meer toeganklik vir hulle gemaak en word talle mense aan die lewegewende boodskap van die Woord blootgestel.

 

Kyk gerus by http://www.bybelgenootskap.co.za/bybelhulpmiddels/geletterdheidsprojek.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

SUID-OOS ASIË NUUSBRIEF

 

Na ’n verblyf van 30 jaar in Britstown, verhuis ds Nico Kriek op 3 Oktober na die Paarl. Aangesien hy dan nie meer “amptelike” gemeentelike verantwoordelikhede sal hê nie, wil hy met die hulp van die Here poog om die geestelike nood van Suid-Oos Asië (SOA) onder meer mense se aandag te bring.

 

Nico skryf: Indien moontlik, moet u my asseblief hiermee help. Hoe? Deur my naam ens. deur te gee aan bekendes wat op hulle beurt my sou kon uitnooi vir ’n erediens, biduur-byeenkoms, selgroep-byeenkoms ens. Dan kan ek deur Woord-bediening en toegelig met PowerPoint (foto’s), Suid-Oos Asië nader bring. Uitreike na SOA word ook in die vooruitsig gestel.

 

U gebede hiervoor sal hoog op prys gestel word.

 

Nico se kontakinligting:

Des Presstraat 34

De Zoete Inval

Posbus 2565

Paarl 7620

 

Sel: 071 868 2686

E-pos: nicokriek@gmail.com

 

Oor die werk in Suid-Oos Asië skryf hy:

 

In 1997 is daar by die groot Global Conference on World Evangelism, (GCOWE) besluit dat Suid-Afrika betrokke moet raak by die poging om die Evangelie by onbereiktes in die wêreld uit te bring.

 

Die wêreld is in 12 streke verdeel, bv SOA, Europa, Noord-Afrika, ens. Maar dan is die taak steeds groot… en dit is waar die term HUB nou funksioneer. ‘n HUB is die Engelse term vir die sentrale punt van ‘n wiel, dink bv aan ‘n fiets wiel. Al die speke kom daar bymekaar en sonder al die speke kan die wiel nie funksioneer nie. Op hulle eie kan die afsonderlike speke ook nie die wiel funksioneel maak nie, maar saam wel.

 

In die praktyk beteken dit dat individue, gemeentes, ens die speke uitmaak en dat daar een sentrale “punt” is wat alles binne die betrokke HUB koördineer. Elke HUB het sy eie huishoudelike reëls.

 

Die Suid-Oos Asië HUB bestaan hoofsaaklik uit belangstellende ondersteuners (individue). Gemeentes en groepe (bv selgroepe) is ook welkom om deel te word. Ons is interkerklik.

 

Ons het ‘n grondwet en is geregistreer as NPO. Ons boeke word jaarliks nagegaan deur ‘n Rekenkundige beampte van ‘n Ouditeurskantoor en verslag word gedoen aan die betrokke Staatsdepartement.

 

Vir ons doeleindes fokus ons op die volgende lande: Myanmar, Thailand, Maleisië, Laos, Vietnam, Indonesië, Brunei, die Filippyne, Kambodia en Singapore. Vandaar SOA.

 

In SOA is 4 groot “godsdiens”-groeperinge: Islam, Boeddhisme, Kommunisme en die Christelike geloof. En nog baie ander ook nog… Sonder om uit te brei, net die volgende: Indonesië is die land in die wêreld met die meeste Moslems. Thailand het ‘n bevolking waarvan 98% Boeddhiste is…

 

Om saam te vat: Die geestelike nood is geweldig groot. En ons wil iets daaraan doen. Ons doel is nie om ‘n nuwe kerk te stig nie, maar om die bestaande kerk en sendelinge te ondersteun en te bemagtig (“to empower the local church”). Ons versamel inligting, gee deur wat ons kan(sommige inligting is egter te sensitief!), gee opleiding waar nodig, besoek en bemoedig die plaaslike kerk, gaan op gebedsreise saam met die plaaslike kerk, dra finansieel in sommige gevalle by, ens. Ek neem ook groepe oor om hulle bloot te stel sodat hulle kan terugkom en die saak van SOA nie alleen op die hart te dra nie, maar om op hulle beurt, nog mense te mobiliseer om betrokke te raak.

 

Nadat ons nes geskop het in die Paarl wil ek baie graag dmv PowerPoint en vertellings, prediking ens groter momentum gee aan die werk van die SOA HUB.

 

Indien u meer wil weet van hierdie werk of indien u daarvoor wil bydra, kontak my gerus.

 

U gebed vir bg sake is van onskatbare waarde en sal ongekende hemelse dividende oplewer!

 

Nico Kriek

 

(Met dank oorgeneem en verwerk uit Noord-Kaapland eNuus van 2 September 2013)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BYBEL-MEDIA

JOU BEDIENINGSVENNOOT IN 2013

 

Nuusbrief 14/2013

 

Nuwe aanstelling: Bybel-Media

 

Hoof: Publikasies en e-Media – Dr Nico Simpson

 

In Augustus het die BM-direksie vir dr Nico Simpson in bogenoemde vakante pos by Bybel-Media benoem. Alle onderhandelinge met hom is nou afgehandel en hy het die benoeming aanvaar. Daarvoor is ons baie dankbaar. Hy sal vanaf 1 Oktober 2013 by Bybel-Media in diens wees.

 

Dr Simpson is op die oomblik predikant in die NG Kerk Stellenberg. Hy het vir sy meestersgraad in Praktiese Teologie oor die funksionering van kleingroepe gewerk.

 

Sy doktorsgraad, ook in Praktiese Teologie, was oor die onderwerp: Traditioning and Reinterpretation – the quest for a methodology of faith-formation. Dit is belangrike agtergrond vir die groot rol as funksionaris van die Taakspan Kategese wat die publikasiehoof moet vervul.

 

Dr Simpson was al betrokke by die skryf van ‘n verskeidenheid boeke. Die mees onlangse twee van Bybel-Media waarby hy betrokke was, is Barnabas en Die vrou by die put.

 

Hy is bekend vir sy vermoë om sogenaamde animasiekuns te gebruik.

 

By Bybel-Media, en ook in die breër kerkgemeenskap, wil ons graag vir Dr Simpson verwelkom in die baie spesiale rol wat hy in die toekoms moet vertolk.

 

 

Lees in Kerkbode van 6 September

 

Kerk moet harder veg teen armoede

Miljoene Suid-Afrikaners lewe in uiterste armoede en is in ’n daaglikse geveg om oorlewing betrokke. Dit is daarom van die allergrootste belang dat kerke hulle bydrae tot armoedeverligting nuut sal bedink en sodoende help verhoed dat die land ten gronde gaan.

 

Dit was die dringende boodskap van ’n groepie uitgelesenes wat onlangs by ’n konferensie van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaapland se bediening vir Armoede en Sorg opgetree het.

 

Lees ook:

•        Onderwys in SA – Wat moet die kerk doen?

•        Afrikaanse Bybel vier 80 jaar

•        Jan Serfontein: Nog melkbaard, maar reeds yster

 

Onthou:

•        Kerkbode kan nou ook digitaal gelees word op jou tablet, rekenaar of slimfoon. Teken in by www.mysubs.co.za/Kerkbode

•        Of besoek www.kerkbode.co.za om Kerkbode-aanlyn (beperkte weergawe) te lees.

 

Jongste Bybelkor-publikasie

Ukoyisa imiceli-mingeni yobomi

isXhosa – weergawe van …Hoe hanteer jy uitdagings? …Rev Roy Glover

Kort, eenvoudige Bybelstudies (8) oor Josef se lewe – wat veral geskik is vir mense wat gevangenisstraf uitdien. Dit is deel van die Lewe met hoop-reeks.

 

Praktiese Bybelstudie vir indiwidue en groepe met ’n kursustoets om teen die einde te voltooi.

 

As jou gemeente by die bediening in ’n gevangenis betrokke is, of dit vir die toekoms beplan, is hierdie ’n noodsaaklike hulpmiddel.

 

Prys: R40.00 (BTW en posgeld ingesluit).

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

•        Skakel 0860 26 33 42 óf 021 873 0822

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

 

Bybel-Media-groete.

 

Hans Steyn

Departement Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE STELLENBERG EN VOSBURG

VLEISFEES

 

Datum: Vrydag, 13 September vanaf 15:00

Plek: NG Kerk Stellenberg, hoek van Edelweissweg en Mountain Viewrylaan, Eversdal, Durbanville.

 

Stellenberg bied jaarliks dié geselligheid saam met die lidmate van NG Kerk Vosburg aan. Dit dien as ’n fondsinsameling vir Vosburg-gemeente. Die openingstyd is spesiaal aangepas om ook ons werkende lidmate te akkommodeer.

 

Kom koop:

• Vars skaapvleis van die beste gehalte

• Vleisprodukte, soos wors, sosaties en wildsvleis

• Klaar voorbereide etes – braaivleis en slaai

• Kontreiprodukte – konfyt, tuisgebak en ingelegte produkte

• Pannekoek, koek, poeding, drinkgoed, ens.

• Bou solank jou vleisvoorraad vir die Kersvakansie op.

 

Interessante demonstrasies soos net die boere en boervroue dit kan doen!

 

Bring kinders, familie en vriende saam.

 

Navrae: Stellenberg kerkkantoor 021 976 4519.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA

DURBANVILLE KINDERHUIS

ALGEMENE ASSISTENT

 

Durbanville Kinderhuis is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VG Kerk SA (Kaapland).

 

Die kinderhuis bied residensiële versorging, ontwikkelings- en terapeutiese dienste aan 144 sorgbehoewende kinders.

 

Aansoekers vir die vakatures moet Afrikaans en Engels kan lees, verstaan en praat.

 

ALGEMENE ASSISTENT – BEDRYFSAFDELING

Die persoon sal verantwoordelik wees vir:

Tuinwerk  vullisverwydering  bystand met herstel en instandhouding van toerusting, meubels en geboue  was en skoonmaak van voertuie  skoonmaak van dreine en geute  algemene terrein instandhouding en skoonmaakwerk  verfwerk

 

Die aansoeker moet oor goeie gesondheid beskik en ’n hoë mate van fiksheid is noodsaaklik vir hierdie pos.

 

Diensaanvaarding: 1 Oktober 2013

 

Rig asb. u aansoek teen 15 September 2013 aan:

 

Die Bestuurder

Durbanville Kinderhuis

Kerkstraat 1

Durbanville 7550

 

E-pos: bestuur@durbanvillekinderhuis.org.za

Did you like this? Share it: