sgunter

Bulletin vir Sondag 11 Augustus

NG KERK WELGEMOED
Gewortel in Christus
11 Augustus 2013

Weekprogram
 

Vandag
Geen vroeë diens
09:00     Ds. Nelis van Rensburg
Deuroffer:  Alta du Toit-Skool en Eljada-Sentrum
Geen aanddiens en kategese

Maandag, 12 Augustus
20:00     Manne-Bybelstudie, kapel

Dinsdag, 13 Augustus
09:30     Seniorbybelstudie, saal
09:30     Vrouebybelstudie, kapel
17:30     Liturgiese werkgroep
18:30     Musiekbediening
19:30     Salomé-Bybelstudie, saal

Woensdag, 14 Augustus
19:00     Gemeentebybelstudie, saal

Donderdag, 15 Augustus
09:30     Vrouebybelstudie, Dias 2
18:30     Uitvoerende kerkraad, saal
19:00     Musiekbediening

Saterdag,   17 Augustus
14:00     Naaldwerk, saal

Sondag,   18 Augustus
07:30     Ds. Heerden van Niekerk
09:00     Ds. Nelis van Rensburg, nagmaal
Deuroffer:  Sokhanya-Bybelskool
18:30     Ds. Heerden van Niekerk:
Waarom gebeur slegte goed met goeie mense?
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30 in saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jr.) babakamer
1014’s (4-5jr.) klaskamer bokant kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bokant kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

 

 

Lentedagfunksie:  Donderdag 12 September 2013
Op 12 September vier ons die koms van die lente deur heerlik saam te kuier met die eenmanvertoning GROOTSEUN 2.  Barend Vos skryf al jare lank Grootseun se briewe vir LIG-tydskrif, maar toe aktrise Marion Holm dit raaklees, was daar geen keer nie: Grootseun moes verhoog toe! Nou is GROOTSEUN 2 op die planke met Deon van Zyl as Grootseun. As jy dié prettige vertoning gesien het, sal jy daar uitstap met ‘n gelukkige gemoed en veerligte voetval, omdat jy weer kans sien vir die wêreld waarin ons leef.
Waar:       Kerkgebou
Prys:         R80 per persoon plus  tee, kaaskoek en quiche na die konsert.
Tyd:          19:30
Wie:         Mans en vroue en kinders welkom!
Koop vroegtydig kaartjies by kerkkantoor, óf na die erediens op Sondae in die voorportaal by Hannelie.

Verjaardae van die week
11   Marianna de Kock, Deon Leibbrandt, Helga van Wyk, Tania van Zyl, Ernst Wesson
12   Estienne Pretorius, Jacques van Zyl, Jan Wiehman
13   Wilfred Brand, Maryna de Ridder, Lisa Jonker, Hanu Joubert, Hendrik vd Merwe, Madeleen v Lill, Liesl Vos
14   Theo Coetzee, Danie Hugo, Rika Matthee, Zebeth Strydom
15   Georden Hulley, Simon Oosthuizen, Sarie Parsons, Elri Swart
16   Jacqueline Landman, Christo Steyn, René Visser, Lizelle Wilbers
17   Gerhard du Preez, Johan Greyling, Liesle Hugo, Adri Latsky, Mercia  Liebenberg, Kobus Pienaar, Christo Viljoen, Anita Vos

Nagmaal skuif
Ons gee kennis dat die nagmaal na 18 Augustus skuif as gevolg van die langnaweek van 9-11 Augustus.

Brief van die Symingtons
“Die Symingtons se groot trek uit Welgemoed is afgehandel. Vele hande het die pakkery makliker gemaak en nog vele ander het deur gawes soos kos en besoeke, briewe en kaartjies, sms’e ensovoorts ons vertrek sagter gemaak.  Baie dankie vir julle geduld met ons oor soveel jare.  Ons sal gereeld met baie goeie herinneringe terugdink aan ons jare in Welgemoed as die laaste pos voor die emeritaat en teer op vriendskappe wat ons daar kon smee. Mag die Here u as sy gemeente in die jare wat kom steeds ryklik gebruik in die uitbreiding en opbou van sy koninkryk.  Onthou: Ons voordeur staan oop. In Tokio kan dit nog. En julle is almal meer as welkom om wanneer julle in dié rigting kom, vir ons te kom kuier.” Dit kom met baie liefde en verlange van Johann en Hennie.

Vakature:  Tuiner/arbeider (NGK Welgemoed)
Pligte:  Tuinwerk, skoonmaak, opruiming binne en buite die geboue, basiese instandhouding en ondersteuning.  Diensure:  40 uur per week.  Vereistes:  ‘n SA-burgerskap, suksesvol geskool tot en met graad 10/12 (basiese geletterd-heid – lees- en skryfvaardig);  21 jaar of ouer;  geen kriminele rekord, netjies op persoon, fisiek gesondheid (moet maklik kan beweeg en fisieke werk verrig), vlug van begrip (instruksies kan volg, volgens ‘n werkprogram optree, en aan gestelde standaarde kan voldoen), sobere gewoontes, goeie mensever-houdinge en basiese kommunikasievaardig-hede.  Ervaring en/of vaardigheid met nutswerk sal ‘n aanbeveling wees maar is nie ‘n vereiste nie.  Stuur u CV waarop minstens twee kontakbare verwysings voorkom, aan:  M Truter, Welgemoed-kerkkantoor of faks 0219134857.  Sluitingsdatum:  16 Aug. 2013.

BARMHARTIGHEID

GEDAGTE VIR DIE WEEK:
“Hope is putting faith to work when doubting would be easier.”   (Author unknown)

TERUGVOERING:

 • Skenkings: Dankie! Kon o.a. goeie gordyne skenk aan ‘n Senior-Trusthuis; tydskrifte aan Ramot en Trusthuise, asook wit olifante aan NG Kraaifontein-Moedergemeente vir hul komende basaar.
 • Kerkwinkel: Verkoping het R2 497 opgelewer. Kom gerus na ons volgende verkoping op 29 Augustus om 13:00.
 • Poppie’s Biscuits in Brackenfell: skenk elke keer R500 se koekies vir Durbanville-Kinderhuis. Baie dankie!


NUWE PROJEKTE:

 • Sop en worsbroodjies: Wyk A15 is verantwoordelik vanaf 11/08 tot 16/08 en Wyk C16 die week daarná tussen 18/08 en 23/08.
 • Komberse:  Baie dankie aan die dame wat help met die vaswerk van die gebreide blokke. Groter blokke of stroke (28 steke) kan gebrei word. Enige kombers welkom.
 • Badkamer Senior-Trusthuis: benodig dringende opknapwerk. Kwotasie beloop etlike duisende rande. Indien u ‘n bydrae wil maak , kontak gerus die kerkkantoor vir meer inligting.
 • Poppie-projek: ondersteun BADISA in hierdie uiters belangrike projek om kindermishandeling teen te werk. Die aankoop van elke produk help ‘n kind in nood. Voorbeelde en bestelvorms by die kerkkantoor beskikbaar.


BEHOEFTES:

 • 3 Bababedjies vir Angels Only-créche in Fisantekraal.
 • Toiletware: vir getraumatiseerde kinders wat uit ouerhuise verwyder moet word, asook vir Ramot-inwoners.
 • Meubels (veral beddens), skoonmaakmiddels, skryfbehoeftes, baba- en kinderklere.
 • Rekenaar plus speletjies vir 47-jarige manlike kwadrupleeg.
 • Vrywilligers: om BADISA behulpsaam te wees met Kersmarkte (2uur-skofte) tussen September en November. Kontak kerkkantoor as u kan help.
 • Leesboeke: vir beginners en Engelse fiksie.

 

Kospakkie-insameling
Ons volgende kospakkie-insameling is op Dinsdag 20 Augustus.  U wykleidster is besig met die uitdeel van briewe.  Indien u nie kennis dra nie, kontak gerus die kerkkantoor by 0219132320.

Skryfbehoefte-insameling en verjaardagkaartjies
Wykleidsters word versoek om vanoggend na die diens hul kwitansieboeke en skryfbehoefte-briewe by die kerkkantoor af te haal.  Die kwartaal se verjaardagkaartjies is ook daarby ingesluit.


Neem kennis:  NATANIëL bied ‘n splinternuwe produksie aan!
Durbanville-Ouditorium, 11 en 12 September.  Kaartjies R150 (volw) en R130 (seniors/ skoliere) ten bate van Living Network.  Besprekings:  events@venuedaria.co.za / 0820741269.


Gebedsbediening
Ps. 17 : 1 :   “ …hoor tog die gebed wat ek in alle opregtheid bid. “

*   Diensbeurt:  Helena J v Rensburg 0833008211 / Groep: Gwen Swart, 0219132029

Lief en leed:

 • Barry Uytenbogaardt (Hibuscus 20, 0824115082) is in die hospitaal.
 • Wiesie Hulme was in die hospitaal en is oorgeplaas na ‘n herstelsentrum (Bonheur, 0215587230) waar sy aansterk.
 • Anna Setzkorn van (Oude Westhof-aftreeoord 105, 0219132017) wat herstel na ‘n heupoperasie.


Voorbidding:

 • Vroue op alle vlakke van die samelewing
 • Alta du Toit-Skool en Eljada-Sentrum – vir die versorging van gestremde persone, vir wie ons ‘n bydrae by die deure kan maak
 • Ouers met kinders wat gestrem is
 • Christene wat vervolg word a.g.v. hulle geloof
 • Bendegeweld op die Kaapse Vlakte
 • Moderamenvergadering wat op 13 en 14 Augustus plaasvind.
 • Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het
 • Diégene wat hierdie week operasies moet ondergaan  en
 • hulle wat tans tuis aansterk

Sokhanya-gebedsonderwerp
By die afgelope Saterdag se werkswinkel het ons weer oor begrafnisgebruike in Afrika-kerke gepraat. Studente was eenparig in hulle verstaan van die onderskeid tussen tradisionele gebruike rondom begrafnisse en daarná en dit wat gelowiges doen. Hierdie perspektiewe word nou ingewerk in Sokhanya se Begrafnis-handleiding wat baie wyd gebruik word. Hiermee kan die Sokhanya-skool dus ‘n getuienis lewer aan baie wat nie die onderskeid maak nie. Bekering is ‘n lang proses en vind op verskillende vlakke plaas;  daarom is voortgesette bekering gewoonlik moeiliker as ‘n eerste bekering tot geloof in Christus. Dankie vir u gebede vir die Kerk in Afrika.    NS: vir ons is dié bekering miskien selfs moeiliker omdat ons dalk moeiliker raaksien waarvan ons ons moet bekeer.

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 9 Augustus 2013

VRYDAGNUUS

9 Augustus 2013

Ook beskikbaar by www.kaapkerk.co.za    

                                                                                                Teken In II Teken Uit

AMPTELIKE NUUSBRIEF WES-EN-SUID-KAAPLAND

 

Blommekyk met egte Nieuwoudtville-gasvryheid!

In Nieuwoudtville en omgewing verwelkom die plate blomme besoekers van oraloor. Die NG Gemeente Nieuwoudtville gryp hierdie geleentheid aan om met pannekoek en opregte plattelandse vriendelikheid besoekers op ’n spesiale manier te verwelkom – hierdie is ’n regte goed-voel nuusbrokkie – lees gerus hier verder.

 

A. SINODALE NUUS

1. Webblad vir NGK Algemene Sinode se Sitting

Dis reeds wyd bekend dat die Algemene Sinode van die NG Kerk in Oktober vanjaar in Port Elizabeth vergader. Nou is daar ’n spesiale webblad waar die hele agenda aan die begin van September geplaas sal word. Enigiemand kan dit aflaai om ingelig deel te neem aan gesprekke oor die belangrike sake wat by die sinode gaan dien. Ondertussen is daar ’n opsie vir jou om “in te teken” om alle nuwe bydraes op die webblad outomaties per e-pos te ontvang. Klik by http://www.ngkerk.org.za/AS2013/?p=5.

 

 

2. Communitas Kursusse

Hier is inligting oor twee kursusse van Communitas: Sê ja vir jou Roeping (20-22 Augustus op Hartenbos) bied die geleentheid om met jou persoonlike en unieke roepingsverhaal te werk en tot nuwe selfverstaan of insig te kom – klik hier. Almal, lidmate, leiers, dominees, word ook uitgenooi na die kursus Geloofsformasie in Dissipelskapbediening (27-29 Augustus op Stellenbosch); lees onderaan meer. Inskrywingsvorms by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

3. Kommissie vir Getuienis Aksie

3.1 Mpatso-sinode Ywerig vir Sending

Die Mpatso-sinode van die IRM (Igreja de Reformada em Mozambique), ons susterkerk in Noordwes-Mosambiek, se sendingywer is aansteeklik. Die KGA was onlangs op besoek daar en was in gesprek met die Sendingkomitee. Lees hier verder.

 

3.2 Nuus oor Mosambiek se Geletterdheidsprojek

Niehan en Carmen Koekemoer, tans lidmate van die NGK Lourensrivier, gaan van 2014 by die Onderwysprojek op Milange betrokke wees. Hulle word deur Helderberg Uitreik uitgestuur onder die Ruvuma Vennootskap van Gemeentes met die IRM (Igreja de Reformada em Mozambique - Gereformeerde Kerk van Mosambiek) Tumbine. Lees gerus hulle indrukke van hulle eerste besoek onderaan.

 

4. Vrystaat Sinode verkoop Sentrum en Eeufees Gedenksaal

Uit Vrypos (Vrystaat se sinodale nuusbrief): Op 8 April 1964 is die Sinodale Sentrum en Eeufees Gedenksaal van die NG Kerk Vrystaat in St Andrewstraat, Bloemfontein ingewy. Dié gebou is onlangs verkoop en word einde Augustus ontruim. ’n Dankseggingsdiens (gelei deur ds Jan Lubbe) en sluitingseremonie in die Gedenksaal vind op Dinsdag 13 Augustus plaas. Die Sinodale Kerkkantoor skuif voorlopig na die Mamre Gastehuis van NG Welsyn in Van Heerdenstraat en die personeel gaan reeds vanaf 19 Augustus begin verhuis. Dankie vir begrip vir die ontwrigting. Dit is nog onseker of die Kerkkantoor se telefoonnommers gaan verander – meer inligting sal volg. Sterkte hiermee – Red.

 

B. ALGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. US Fakulteit Teologie

1.1 Vrouedag Herdenkingsdiens

Diana Ferrus en Mary-Anne Plaatjies-Van Huffel sal die verhoog deel tydens ’n spesiale Vrouedag herdenkingsdiens om 11:00 op Sondag 11 Augustus in die Kapel (Dorpstraat 171) by die Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch. Almal is welkom – lees hier meer.

 

1.2 Publieke Lesing: Pastorale Sorg en Seksualiteit

Prof Ruard Ganzevoort van die Vrye Universiteit in Amsterdam, Nederland, besoek die US Fakulteit Teologie, waar hy op Dinsdag 13 Augustus van 09:00 tot 13:00 ʼn lesing aanbied oor: Pastorale aspekte aangaande seksualiteit insluitend die subtemas Seksualiteit – Seksuele diversiteit en seksuele wangedrag. Lokaal: Attie van Wijk Ouditorium, Dorpstraat 171, Stellenbosch. Rig navrae aan prof Christo Thesnaar by 021 808 3257 / cht@sun.ac.za. Almal is welkom.

 

1.3 M.Th. in Gender en Gesondheid – Nuwe Aansoeke

Die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Stellenbosch, in samewerking met die Kerk in Swede, bied hiermee ’n besonderse geleentheid aan studente om ’n Magister in die Teologie te voltooi met die fokus op gender en gesondheid. Tien beurse ter waarde van R60 000 per student is beskikbaar – belangstellendes moet voor 8 Oktober reageer. Klik hier.

 

2. UWK Circle of Concerned African Women Theologians

Die UWK tak van die Circle of Concerned African Women Theologians bied op Vrydag 16 Augustus ’n een-dag konferensie aan met die tema Women and Leadership: Reflections on Gender, Religion and Education. Plek: UWK Biblioteek Ouditorium. RSVP: Heather Griffiths, 021 959 2206 voor 12 Augustus. Sien die program by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

3. Badisa Algemene Jaarvergadering

Alle belangstellendes is welkom by Badisa se Algemene Jaarvergadering op Dinsdag 20 Augustus om 18:00 vir 18:30. Dit vind plaas by die AGS Kerk, hoek van Dirkie Uys- en Retiefstraat, Bellville. Met gasspreker Martelize Brink van RSG (Radio-aanbieder van die Jaar 2013), beloof dit om ’n unieke aand te wees! Toekennings word ook aan vrywilligers gemaak vir uitstaande dienste gelewer. Antwoord voor 15 Augustus by info@badisa.org.za of 021 957 7133. (Sien ook Ten Slotte in hierdie verband).

 

4. Werkswinkel oor Post Traumatiese Stres

’n Werkswinkel wat leraars (en ander beraders) toerus om die emosionele skade van Traumatiese gebeure (Post Traumatiese Stres-simptome) effektief te genees word van 21 tot 24 Oktober in Durbanville aangebied deur ds Louis Hough van Bredasdorp, wat in Trauma-berading spesialiseer en deur TIRA geakkrediteer is as aanbieder vir Traumatic Incident Reduction-tegnieke. Die tegniek is einde 2012 in Amerika deur hul NREPP aanvaar as ’n bewese metode om PTSD mee te behandel. Leraars kry 20 VBO-punte, maatskaplike werkers en sielkundiges 20 CPD-punte. Die werkswinkel duur 4 volle dae en kos R4,000. Inskrywings voor 5 Oktober by Louis – louishough@telkomsa.net.

 

C. GEMEENTES BIED AAN

1. NG Gemeente Robertson: Sluierkonferensie

Robertson Moedergemeente bied van 23–25 Augustus die Sluierkonferensie vir Vroue (opvolg van Esther-konferensie), onder leiding van Antoinette Struwig van Moreletapark, aan. Koste: R200 pp, DVD en alle etes ingesluit. Registrasie Vry 23 Aug om 15:00; verrigtinge begin om 17:00 in die kerk; Sat van 08:00 tot 16:00. Kursusgangers welkom by Sondagoggend 25 Aug se Erediens (09:30) ter afsluiting. Inskrywingsvorms en inligting by die kerkkantoor beskikbaar(ngkrobertson@lando.co.za; of 023 626-2241).

 

2. NG Gemeente Oostersee: Orreluitvoering

Op Sondag 18 Augustus om 09:00 tree die welbekende Stellenbosse orrelis, Winand Grundling, saam met die sanger en akteur, André Terblanche, op in ’n besondere program van orrelmusiek, sang en voorlesings in die NG Gemeente Oostersee, Frieslandstraat, Parow. By die geleentheid sal ’n kollekte opgeneem word ten bate van die pas opgeknapte pyporrel. Navrae: Me A Grobler 082 094 4061. (O, lekker! Red)

 

3. NG Gemeente Durbanville: Retraite

Durbanville stuur weer inligting oor hulle volgende retraite, van 4 tot 6 Oktober by Stanford. Hier wil Gys van Schoor jou help om self by die Here stil te word en jou verhouding met Hom te verdiep. Inskrywings sluit op 16 September en meer besonderhede is onderaan beskikbaar.

 

D. NUUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Lees in LiG van September…

 •                        Amalia Uys en Stefan Ludik –      meer as verlief
 • 21ste eeu romanse: dit is hoe      dit werk.
 • Om te trek met kind en kraai –      praktiese planne
 • Johan Snyders gee kinders      vlerke met kunsledemate
 • Dis lente! Kirstenbosch – 100      jaar in blom.
 • LiG kry sy eie spogtuin
 • Jou geluk is in jóú hande &      agt wenke om dit te vind.
 • Sien ook D2 hieronder.

 

 

2. En – Oor Adri-Louise se Geloofspad

’n Onderhoud met Adri-Louise van Renen-Fourie, redakteur van Kerkbode en LiG, word Sondagaand om 19:00 op RSG se “Kruis en Dwars” uitgesaai. Dit handel oor haar geloofspad sedert Junie verlede jaar. Die program sal ook teen Maandagoggend as ’n potgooi (podcast) beskikbaar wees by http://www.rsg.co.za/potgooi.asp. Luister gerus!

 

3. Shepherd’s Square Nuusbrief

In die Augustus-nuusbrief van Shepherd’s Square, die Universiteit van die Vrystaat se sentrum vir die begeleiding van geestelike leiers, skryf Gerhard Botha (direkteur) oor die plek en rol van ouer predikante in gemeentes – hulle leiding en mentorskap word onder meer aangeraak. Belangstellendes kan by NUUT op www.kaapkerk.co.za meer hieroor lees.

 

4. Missie Japan Nuusflits

In Stephan se nuusbrief skryf hy oor opwindende verwikkelinge by Missie Japan; onder meer oor die doel van die opkomende besoek van Carina se ouers, Tobie (ds) en Annalie de Wet aan Japan (vanaf September); asook oor die dinamiese uitreik-groep van hulle amptelike susterkerk, die Christian Reformed Church in Japan (RCJ), wat oor minder as twee weke op pad is na Suid-Afrika. Lees gerus die nuusflitse onderaan.

 

E. FUNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Gemeente Brackenfell-Wes Vier Vrouemaand/Vrouwees!

Brackenfell-Wes Inreikbediening nooi vroue hartlik uit na ’n teepartytjie waar gesels word oor dinge wat vroue raak, heerlik gesmul en saam gebid word vir vroue van die wêreld, ons land en gemeente. Hierdie oggend van bederf om die mooi en lekker dinge in die lewe te vier, vind plaas op Saterdag 24 Augustus om 09:30 by Brackenfell-Wes. Gassprekers: Elise Bosch van LiG en Ilse Roux. Koste: R60 pp – kaartjies by Amorette 084 990 3122.

 

2. Badisa Huis van Heerde: Gholfdag

Huis van Heerde, Badisa se Kinder- en Jeugsorgsentrum in Moorreesburg, bied op 31 Augustus ’n gholfdag aan. Koste: R280 per speler. Uitstekende pryse op die spel. Vir meer inligting en inskrywings, skakel Ilza van Niekerk by 022 433 1042/2699 (07:30 – 13:00) of admin@heerde.co.za.

 

3. Randall Wicomb by Vrijzee

Die NG Gemeente Vrijzee nooi almal om op Vrydag 16 Augustus die sang van Randall Wicomb te geniet, terwyl Marjolijn Malan elke lied met blommekuns uitbeeld. Koste: R100, ligte ete ingesluit. Dit vind vanaf 18:00 by die kerk, hoek van Merriman- en Oxfordstrate, Goodwood, plaas. Navrae – Lindie: 021 591 1338 of Diana: 021 591 0752.

 

4. NG Vandermerwe, Bonnievale

4.1 4X4XCoram Deo

Alle 4×4-liefhebbers word uitgenooi om Sondag 1 September saam met jou gesin in die pragtige natuur rondom Bonnievale te geniet. Dié 4×4-roete van 35 km word eksklusief net een keer per jaar oopgestel vir die gemeente se Mannebasaar. Dit beloof om ‘n heerlike ervaring te wees waarin God, Skepping, vriende en voertuie geniet kan word. Middagete is ingesluit by die registrasiefooi van R160. Sien verdere inligting aangeheg.

 

4.2 Riekert Botha gesels oor Gesinne

Riekert Botha (Pleisters vir die Siel) besoek NG Vandermerwe, Bonnievale op Saterdag 31 Augustus. Hy bespreek die gesin as tema om 10:15 in die kerkgebou. Die hele gesin is welkom teen R20/volwassene en R10/kind. Ligte verversings word na die tyd bedien. Kontak die kerkkantoor by 023 616 2610 of ngkbon@telkomsa.ne om jou plek te bespreek. Riekert neem ook die erediens waar op Sondag 1 September om 09:30; almal baie welkom.

 

F. VAKATURES

Vakatures op Kerkbode se webwerf

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

1. Badisa Huis Boesmanland: Bestuurder

Huis Boesmanland in Loeriesfontein, is ’n program van BADISA, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke van gemotiveerde persone met ’n positiewe lewensingesteldheid teenoor bejaardes, word voor 16 Augustus vir die betrekking as bestuurder ingewag. Klik hier vir meer.

 

2. MES Kaapstad: Kantoorbestuurder

MES se kantoor in Kaapstad het tans ’n vakature vir ’n kantoorbestuurder. Pligte behels onder meer sisteme se onderhoud, toesig oor personeel, finansies, logistiek, administrasie –lees aangeheg meer hieroor. Let wel: reageer voor 12 Augustus!

 

3. NG Gemeente Sonstraal: Musiekbegeleier

Ons herinner aan die vakature vir ’n musiekbegeleier, beskikbaar by die NG Gemeente Sonstraal in Durbanville. Reageer asseblief voor 18 Augustus 2013. Besonderhede hieroor is aangeheg.

 

G. WÊRELDNUUS

Christian Reformed Church in VSA besin oor Geloofsverklaring

Die Christian Reformed Church (CRC) in Grand Rapids, VSA, beplan vroeg volgende jaar ’n internasionale, ekumeniese vergadering om te besin oor presies wat ’n ekumeniese geloofsverklaring is. Belangstellendes kan lees hoe hieroor berig word. (Met dank oorgeneem uit die CRC News van 7 Augustus 2013).

 

Ten slotte – gaan “like” vir Badisa J

Wonder waarmee Badisa besig is? Hoekom gaan “Like” jy nie hulle Facebook-blad nie? Badisa lig gereeld hulle vriende op Facebook in oor waarmee die organisasie in geheel besig is, so gaan loer bietjie na hulle muur en los sommer ook jou insette en voorstelle daar.

 

En… geniet die lekker langnaweek!

 

Vriendelike groete.

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

NG GEMEENTE NIEUWOUDTVILLE

TUISNYWERHEID EN PANNEKOEKPROJEK

 

Nieuwoudtville se vrouelidmate bied weer vanjaar, soos talle jare reeds, ’n geleentheid aan inwoners en besoekers om gedurende die wonderlike blommeseisoen te kom deel in hul kreatiwiteit en bakvernuf – en sommer nog baie ander inligting te bekom.

 

Die pannekoeke, gewoon en met verskillende vulsels, word deur toeriste beskryf as van “wêreldgehalte”. Talle verdienstelike instansies vind baat by dié insamelingspoging. Vind dan ook sommer daarvan uit terwyl die pannekoek en koffie afgaan J

 

Gedurende Augustus en die helfte van September word enigeen verwelkom met hartlikheid en dankbaarheid vir nog ’n Godgegewe pragtige seisoen.

 

Vir enige inligting skakel die kerkkantoor by 027 2181 047 of Rosa de Beer by 078 274 2884.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

OM “JA” TE SÊ VIR ONS ROEPING EN WERK

HELENDE GESPREKKE OOR DIE BEDIENING

 

20-22 Augustus, Hartenbos

Aanbieder: Coenie Burger

 

Inleiding

’n Mens kom dikwels op ’n punt waar jy begin wonder oor jou roeping – is ek geroep? Wat presies is my roeping? Hoekom is ek juis hiervoor geroep? In hierdie kursus kry jy geleentheid om bewustelik met jou persoonlike en unieke roepingsverhaal te werk en moontlik tot nuwe selfverstaan of insig te kom.

 

Hierdie kursus is vroeër vanjaar op Stellenbosch aangebied, en word nou in Hartenbos herhaal om veral mense uit die Suid-Kaap geleentheid te gee om dit by te woon. Beslis ’n kursus wat ’n mens by herhaling moet bywoon, omdat ons nie statiese wesens is nie en ons én ons roeping dikwels verander en vernu word.

 

Die doel van dié kursus is om predikante te help om doelgerig verantwoordelikheid te neem vir hul persoonlike groei in die uitleef van hul roeping in die bediening, deur geleentheid te skep vir selfontdekking en groter selfbewussyn.

 

Die kursus is nie ingestel op nuwe inligting of kennis wat oorgedra of aangeleer moet word nie, maar eerder bedoel om reflekterend om te gaan met die individu se persoonlike roeping – God wat ons geroep het, na wie ons geroep is en waarom ons geroep is.

 

Daar sal baie geleentheid wees om te vertel wat in jou lewe tot dusver gebeur het en hoe jy dink om jou lewe en roeping vorentoe uit te leef. Die gesprekke wil geleenthede skep waar elke deelnemer nie net kan reflekteer oor sy of haar roeping nie, maar ook kan nadink oor die volgende vyf tot tien jaar in die uitleef van sy/haar roeping. Daar sal behalwe tyd vir die vertel van jou persoonlike verhaal, ook tyd wees vir persoonlike joernaalskryf, refleksie en nadenke.

 

Die werkboek is verdeel in werksessies, met ruim plek vir persoonlike notas. Gebruik die boek vir persoonlike refleksies, nadenke en leermomente en om beplanning te doen vir die uitleef van jou roeping in die toekoms.

 

Ons vertrou dat jy die innerlike reis in jou eie en ander se roepingsverhale lonend, uitdagend en as ’n opbouende ervaring sal beleef.

 

Teen die einde van die poortgesprek behoort elke gespreksdeelnemer:

•        Sy of haar eie roepingsverhaal opnuut te vier;

•        ’n nuwe waardering vir jou eie roeping te beleef;

•        nuut te dink oor Wie jou geroep het en waarom;

•        met nuwe motivering terug te gaan na die mense en gemeente na wie jy geroep is;

•        groter duidelikheid te hê oor hoe Communitas en Ekklesia se kursusse jou kan help om te groei in die uitleef van jou roeping;

•        deel te voel van ’n groep leiers wat dieselfde uitdagings beleef.

•        opnuut bewus te wees van wie jy is as geestelike leier en waarom jy op die spesifieke plek in jou lewe is en om

•        na te dink oor wat jou verhinder om jou roeping optimaal uit te leef.

 

Boeke aanbeveel

The sense of the call – Marva Dawn

Christ plays in Ten Thousand Places – Eugene Petersen

 

Inskrywingsvorms by Wilma (wler@sun.ac.za of 021 808 3624). (Kry die inskrywingsvorm ook by www.kaapkerk.co.za – NUUT)

 

Let wel: Sluitingsdatum is 15 Augustus.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

GELOOFSFORMASIE IN DISSIPELSKAP

– BEDIENING IN DIE LEWE

 

27-29 Augustus

Stellenbosch

Nico Simpson en Coenie Burger

 

Tema en doel

In hierdie kursus sal gefokus word op die saak van geloofsformasie met die oog op dissipelskap. Die kursus sluit aan by die 9-punt rooster oor predikantswerk soos dit vroeër in die boekie verduidelik word. Die doel is om die middelste been oor die vorming van geloof, hoop en liefde van nader te bekyk en beter te probeer verstaan presies hoe die vorming gebeur.

 

Inhoud

In die kursus sal die volgende sake aandag kry:

• ’n Sterker klem op vorming of formasie as ’n wesenlike oogmerk van die bediening.

• Die vorming spesifiek van geloof, hoop en liefde as die drie basiese deugde van ’n Christelike lewe. Daar sal in diepte gekyk word na elkeen van hierdie drie deugde en wat dit omvat.

• Hoe formasie in ’n gemeente-verband plaasvind.

• Daar sal aandag gegee word aan die verband tussen dissiplines en die vorming van deugde.

• Daar sal ook gekyk word na die rol wat die gewone bedieningsmodi (prediking, liturgie, pastoraat, ens) in dié verband kan speel.

 

Kontak Wilma by wler@sun.ac.za of 021 808 3624 vir meer inligting – inskrywingsvorm ook by www.kaapkerk.co.za – NUUT.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

KGA

PASSIE VAN EVANGELISASIE IN

NOORDWES-MOSAMBIEK

 

“Ons doelwit is om nuwe areas binne te gaan en te evangeliseer…”

 

So vertel ds Manasse en mnr Kamowa. Hulle is onderskeidelik die voorsitter en sekretaris van die Departement Sending van die IRM (Igreja Reformada em Moçambique) Mpatso-sinode in Noordwes-Mosambiek.

 

Ons sit in die gastehuis op Vila Ulóngúe by HEFSIBA se mooi kampus tydens ons onlangse besoek daar en luister hoe hierdie twee mans met ywer van hul kerk se passie vertel.

 

Hulle het verlede jaar ’n senior leraar, ds Kasolo Banda as sendeling na die areas van Songo en Chitima gestuur wat daar begin evangeliseer en huiskerkies (prayer houses) begin het. By Chitima is reeds ’n gemeente gestig.

 

Die jongste gebied waarop hulle tans fokus, is die Guro-area in die Manica Provinsie in die suide. “Ons het juis verlede week ’n evangelis van Nsanga (naby Vila Ulóngúe) soontoe gestuur. Omdat daar nog nie gebedsgroepe is nie, moet hy letterlik van deur tot deur gaan om die evangelie aan die mense te bring,” het mnr Kamowa vertel.

 

’n Gesamentlike groep van Vila Ulóngúe en Malawi het saamgegaan om hom vir die eerste naweek te ondersteun. Hulle het ’n gastehuis as basis gebruik en vanaf die Vrydag tot die Sondag in ses groepe van ses die klein dorpie van Guro van huis tot huis besoek en die mense van die Here se liefde vertel.

 

“As jy mense wil evangeliseer, moet jy ook opvolgwerk doen, “ het ds Manasse verduidelik, “en ons Sendingkomitee sal beslis hierdie uitreik opvolg en die nuwe gelowiges gaan ondersteun.”

 

Na hierdie eerste uitreik was daar reeds ongeveer ’n groep van tien nuwe gelowiges wat ’n huiskerkie wou begin.

 

Mariëtte Odendaal

Kommunikasie: KGA

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————–

MOSAMBIEK GELETTERDHEIDSPROJEK

 

Hier is die eerste nuusberig van ons nuwe sendelinge vir die geletterdheidsprojek: Niehan en Carmen Koekemoer. Hulle is tans lidmate van die NG Kerk Lourensrivier. As jy hul beter wil leer ken, soek hulle gerus op op Facebook. Niehan se e-posadres is: niehan_k@yahoo.com.

 

Eerste besoek aan Milange

Tydens die 2013 Junie/Julie vakansie was ons op ons eerste besoek aan Milange en sy mense. Die doel van die besoek was om die kerkleiers te ontmoet, die bosskole en volwassegeletterdheidsbediening te ervaar en om ’n algemene gevoel te kry van die omstandighede waarin ons onsself gaan bevind in 2014.

 

Onderhoud: Die twee en ’n half uur persoonlike onderhoud (gesels) met die kerkleiers van die IRM (Igreja de Reformada em Mozambique – Gereformeerde Kerk van Mosambiek) was ’n aangename ervaring en dit het die fondament gelê vir goeie verhoudings vorentoe. Ons het onlangs ’n boodskap van die Sinode ontvang dat hulle ons aanvaar het as nuwe sendelinge en dat hulle ons graag in Milange sal verwelkom.

 

Bosskole: Dit was natuurlik ook ’n ongelooflik belewenis om te sien hoe die kinders in die bosskole leer en hoe die onderwysers, met beperkte hulpbronne, dit steeds regkry om hierdie kinders te leer lees en skryf.

 

Ons sien baie daarna uit om volgende jaar die kerk van Mosambiek te gaan bystaan in die geletterdheidsbediening.

 

Groete.

 

Niehan en Carmen Koekemoer

 

Kontak Retha Vos, sekretaresse van die Ruvuma Vennootskap, by Retha_vos@yahoo.com vir meer inligting.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

US FAKULTEIT TEOLOGIE

SPESIALE VROUEDAG HERDENKINGSDIENS

 

Diana Ferrus en Mary-Anne Plaatjies-Van Huffel sal die verhoog deel tydens ’n spesiale Vrouedag herdenkingsdiens om 11:00 op Sondag 11 Augustus 2013 in die Kapel (Dorpstraat 171) by die Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch.

 

Me Ferrus is skrywer, digter en storie-verteller en is veral bekend vir haar gedig, I’ve come to take you home, ’n huldeblyk aan die terugkoms van Saartjie Baartman, ’n Khoi-vrou van die Kaap in die vroeë 1800’s, wie se stoflike oorskot vanuit ’n Franse museum gebring is om begrawe te word op ’n plaas buite Hankey in Oos-Kaapland op 9 Augustus 2002. Sy sal van haar gedigte lees, insluitend die gedig oor Baartman.

 

Dr Mary-Anne Plaatjies-Van Huffel, senior lektor in Kerkreg aan die Fakulteit Teologie, is die eerste vrou wat dien as Moderator van die Algemene Sinode van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika. Sy sal as prediker optree tydens die erediens.

 

Die Kapel is geleë by Fakulteit Teologie, Dorpstraat 171, Stellenbosch. Almal is welkom. Vir besonderhede kontak Vader Austen Jackson by 082 814 6201 of ajackson@sun.ac.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

MTh MET FOKUS OP GENDER EN GESONDHEID

 

Die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Stellenbosch, in samewerking met die Kerk in Swede, bied hiermee ’n besonderse geleentheid aan studente om ’n Magister in die Teologie te voltooi met die fokus op gender en gesondheid. Die Magister kan in enige van die huidige teologiese dissiplines geregistreer word (Ou Testament, Nuwe Testament, Ekklesiologie, Sistematiese Teologie, Missiologie en Praktiese Teologie). Tien studente kom in aanmerking vir befondsing binne die Spesiale Fokus Magister Program vir die studietydperk Januarie 2014 tot Maart 2015.

 

Die Magister in die Teologie met die fokus op gender en gesondheid sal aan studente die geleentheid bied om navorsing te doen op ’n verskeidenheid van terreine wat saamhang met die Millennium doelstellings 4 en 5; die bekamping van moeder- en kindersterftes. Daar sal in besonder gefokus word op die neerslag wat hierdie aangeleenthede in geloofsgemeenskappe vind en die impak daarvan op Teologie en godsdiens. Verwante temas sluit onder andere in: fisiese en geestesgesondheid, HIV en VIGS, seksualiteit en seksuele oriëntasie, reproduktiewe gesondheid, geslagsgebaseerde geweld en volhoubare lewensbestaan.

 

Die Spesiale Fokus Magister Program bestaan uit ’n basis module (gender, gesondheid en Teologie), twee mondelinge eksamens (in die gekose hoof dissipline) en ’n tesis. Daar sal van studente verwag word om ’n drie weke lange kontaksessie by te woon by die Fakulteit Teologie, Stellenbosch Universiteit, aan die begin van 2014 (basis module en navorsings metodologie werkswinkel), twee werkswinkels met die oog op die ontwikkeling van die navorsingsvoorstel en om daarna gereelde kontak te behou met studieleiers en toegang tot navorsingsbronne.

 

Ten einde in aanmerking te kom vir graduering tydens die Maart gradeplegtigheid in 2015 sal daar van die student verwag word om die mondelinge te voltooi teen Julie 2014 en die tesis in te handig teen 30 November 2014.

 

Tien beurse ter waarde van R60 000 per student is beskikbaar. Vyf van die beurse is geoormerk vir studente wat vir die Spesiale Fokus Magister program in die dissiplines Ou en Nuwe Testament inskryf.

 

Die amptelike aansoek moet aanlyn voltooi word by www.sun.ac.za. Heg asseblief ’n volledige akademiese rekord en Graad sertifikate aan by die aansoek. Ten einde oorweeg te word vir die program moet ’n volledige CV, volledige akademiese rekords en ’n brief ter motivering ingedien word by dr Charlene van der Walt by charlenevanderwalt@sun.ac.za teen 8 Oktober 2013. Rig gerus enige navrae aan Dr Van der Walt per e-pos of by 083 693 8686.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE DURBANVILLE

RETRAITES 2013: GELOOFSVORMING

 

RETRAITE 2

Tema: Leer leef saam met Jesus (Jy kan die retraite bywoon al het jy nie die eerste een, Ons het ons misgis met Jesus, bygewoon nie.

 

Datums

4-6 Oktober 2013

Inskrywings sluit teen 16 September 2013.

 

 

Inligting:

-         By Wortelgat naby Stanford (Aanwysings sal nader aan tyd deurgegee word)

-         Begin op die Vrydagmiddag 17:00 tot Sondag 11:00

-         Koste: R600 per persoon

-         Deposito van R100 by elke bespreking om plek te bevestig asb.

-         Elke persoon/egpaar het eie kamer

-         Bring slegs eie beddegoed en muskietgoed (Belangrik!)

-         Begeleier: Ds Gys van Schoor

 

Inskrywings:

By Durbanville Gemeente Kerkkantoor, h/v Kerkstraat en Weyerslaan, Durbanville.

Telefoon: 021 975 6370

 

Bankbesonderhede:

NG Gemeente Durbanville

ABSA Durbanville

Rekeningnommer: 1410580019

Verwysing: bv. Retraite1/J Kriek

 

Bewys van betaling moet asb aan ons deurgestuur word na faks: 021 976 7109 / e-pos: admin@durbanvillegemeente.co.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

MISSIE JAPAN NUUSFLITS

6 Augustus 2013

 

Beste vriende

 

Ek vermoed jy ken die gevoel wat jy kry as jy heeljaar lank jou bes gegee het, en dit word vroeg Desember, met jou einde-van-die-jaar verlof voor die deur. Jy’s poot-uit en opgewonde tegelyk … en jy het al jou eerste “dip” in die see gemaak in jou verbeelding! Nou ja, so voel ons nou: die enigste verskil is, dis Augustus, maar ons eenmaal-’n jaar somervakansie is om die draai.

 

Maar voor ons vertrek, net eers ’n paar belangrike sake om te deel.

 

Wat onlangs verby is…

Verlede week het ons as gesin, saam met van die ring van Shikoku se RCJ gemeentes se kinders, ’n baie geseënde kinderkamp beleef. Speel-speel het ons saam meer rondom die tema “Wat beteken die kruis van Jesus?” geleer. Ons is veral dankbaar vir die spesiale tyd wat ons eie kinders ook deurleef het.

 

Carina het nou die dag ’n kort artikel geskryf vir ’n akademiese tydskrif Bilingual Japan, wat hoofsaaklik gelees word deur lede van die Japan Association for Language Teachers. Dit gaan oor haar ervaring as tuis-skool ma van 3 kinders wat tegelyk 3 tale aanleer, en is daarom getiteld, Trilingualism in Tokushima. Lees dit gerus deur na hierdie skakel te gaan:

http://www.missiejapan.co.za/sendelinge/trilingualism-in-tokushima-by-carina-july-2013/

 

Wat binnekort aan die kom is …

Daar is heelwat opwindende verwikkelinge waaroor Missie Japan se sekretaris, Gideon Van der Watt (dr) skryf; o.a. oor die doel van die opkomende besoek van Carina se ouers, Tobie (ds) en Annalie de Wet aan Japan (vanaf September); asook oor die dinamiese uitreik-groep van ons amptelike susterkerk, die Christian Reformed Church in Japan (RCJ), wat oor minder as 2 weke op pad is na Suid-Afrika. Ondersteun en bid asb. saam dat hierdie twee baie spesiale en geseënde besoeke sal wees. Lees asseblief Gideon se hele brief hier:

http://www.missiejapan.co.za/algemeen/nuus-vanuit-die-missie-japan-kantoor-in-sa-1-aug-2013/

 

Mag dit – soos altyd – wéér so wees dat die Japannese nie sal kan ophou gesels oor die warm harte en die oop hande waarmee hulle orals deur hulle Suid-Afrikaanse broers en susters ontvang is nie. Hoekom kom die groep al die pad uit die Verre Ooste? Wat is die doel van die besoek? En uit wie bestaan die groep? Besoek hierdie skakel vir die volle storie (o.a. vertel deur groepleier, Ds Takayuki Ashida) en om foto’s van die groeplede te sien: http://www.missiejapan.co.za/bedieningsfokus/rcj-group-outreach-to-south-africa-august-2013/

 

’n Entjie vorentoe…

Prof Daniël Louw besoek Japan in September. Hy is wyd bekend vir dekades se reusewerk in die veld van onderrig in Pastorale Teologie (hoofsaaklik deur die Kweekskool by Stellenbosch Universiteit). Ek het ontsettend baie by hom geleer die afgelope 15 jaar plus … hy kom o.a. lesings aanbied by die Kobe Reformed Theological School, waar ek as vertaler sal betrokke wees. Natuurlik is ek baie opgewonde oor hierdie voorreg en vooruitsig…

 

 

Die ander rede vir Prof Louw se besoek is om as gasspreker, en president van die ICPCC (http://www.icpcc.net), deel te neem aan ’n internasionale konferensie oor Pastorale Sorg in Sendai. Hierdie konferensie gaan o.a. oor geestelike sorg (vanuit verskillende godsdienstige perspektiewe) na afloop van die drie-voudige rampgebeure in die Sendai gebied. Ek is ook, as lid van die uitvoerende komitee, baie betrokke by die organisering van die konferensie, genaamd Asia-Pacific Congress on Pastoral Care and Counseling (14 – 20 September) – https://sites.google.com/site/apcpcc201309/e

Ek sal DV weer einde Sept se kant meer hieroor kan deel …

 

Gebedsversoeke

• Oom Neil Verwey (van Japan Sending) wat meer as 60 jaar in Japan getuieniswerk gedoen het, is gister oorlede. Bid asb. saam vir sy naaste familie in die tyd van afskeid. Ons loof die Here vir sy groot toewyding en liefdevolle uitreik hier, en veel verder.

• Ons ongebore babaseun is gediagnoseer met ’n onreëlmatige hartprobleem genaamd PAC (premature atrial contraction). Dit bring natuurlik onsekerheid en besorgdheid in ons harte. Bid asb. vir Carina veral wat ook die eise van die swangerskap in erge hitte moet dra t.m.v. hierdie wete. Ons word gedra en bemoedig deur baie gebedsondersteuners, en ervaar die Here se troue liefde hierin.

• Bid asb. vir die De Wets se besoek aan Japan (waarvoor ons ook persoonlik baie dankbaar is, want hulle kom ook om ons te ondersteun in die tyd van die nuwe baba se koms); asook vir die RCJ uitreikgroep na SA – vir almal van hulle se voorbereidings, reise, getuieniswerk ens.

 

Baie dankie vir jou ondersteuning!

 

Vrede en vreugde,

 

Stéphan, Carina, Annlie, Cornelius en Lodewyk

www.missiejapan.co.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE VANDERMERWE

4X4XCORAM DEO

 

’n 4X4 Roete met ’n Verskil!

Alle 4X4 liefhebbers wat ’n avontuurlustige Sondagoggend saam met hul gesinne en/of vriende in die natuur wil deurbring, word uitgenooi om aan hierdie 4X4 dag te kom deelneem! Hierdie roete word spesiaal een maal ’n jaar oopgestel as deel van die NG Vandermerwe Gemeente se Mannebasaar!

 

Die roete is ±35 km lank en kronkel al langs die voetheuwels van die Langeberge, met asemrowende uitsigte vanaf verskeie uitkykpunte. Die roete is tegnies redelik, met twee waterkruisings en verskeie uitdagende hindernisse wat definitief 4X4-vernuf vereis. ’n Heerlike pap en wors middagete is ingesluit en sal saam geniet word. Die totale roete sal ongeveer vier ure neem om te voltooi, maar daar sal na middagete verskeie geleenthede wees vir deelnemers om via die R60 huiswaarts te keer.

 

Vir die manne en voertuie wat kan, is daar ’n hindernisbaan uitdaging waarin hul vaardighede en voertuie se vermoëns getoets sal word!

 

Dit beloof om ’n heerlike ervaring te wees waarin God, Skepping, vriende en voertuie saam geniet kan word.

 

Wanneer: Sondag 1 September 2013

Vertrektyd: 10:30 vir 11:00

Registrasie: Vanaf 10:30

Vertrekpunt: Kerksaal NGK Vandermerwe Bonnievale

(GPS: S 33º56.280’; E020º06.185’)

 

Koste: R160 per voertuig

Benodighede: Bring asb. jou eie drinkgoed, kampstoele en eetgerei.

Inskrywings: Voor of op Maandag 26 Augustus 2012

Kontak: Jakkie du Preez – 083 500 6902; jjdupreez@intekom.co.za

Kerkkantoor – 023 616 2610; ngkbon@telkomsa.net

 

(Deelnemers is welkom om ons erediens in die kerkgebou om 09:30 by te woon. Ds Riekert Botha neem die erediens waar.)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA

HUIS BOESMANLAND, LOERIESFONTEIN

BESTUURDER

 

Huis Boesmanland, is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke van gemotiveerde persone met ’n positiewe lewensingesteldheid teenoor bejaardes, word vir hierdie betrekking ingewag.

 

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad rapporteer en verantwoordelik wees vir die volgende:

 

•        Bestuur van die tehuis om sodoende ’n optimale versorgingsdiens aan bejaardes te verseker

•        Bestuur van verpleegsorg-program

•        Bestuur en ontwikkeling van personeel

•        Opstel en bestuur van tehuis se begroting

•        Voorraadbeheer

•        Gehalteversekering

•        Fondsinsameling

•        Skakeling met Badisa hoofkantoor, inwoners, beheerraad, gemeenskap en vakbonde

•        Administratiewe pligte

 

Die ideale kandidaat beskik oor ’n toepaslike naskoolse kwalifikasie, die vermoë om ’n span te lei en te motiveer, asook om probleemareas vroegtydig te identifiseer en op te los. Kennis en ervaring van personeel- en finansiële bestuur, arbeidswetgewing, fondswerwing en bemarking, asook rekenaarvaardigheid is verdere vereistes. Vorige ervaring van die bestuur van ’n tehuis vir bejaardes, sal as sterk aanbeveling dien.

 

Vergoeding behels ’n onderhandelbare salaris, asook ruim verlofvoordele.

 

Rig ’n volledige CV, en dui aan vir watter pos u aansoek doen, voor 16 Augustus 2013 aan:

 

Direkteur: Menslike Hulpbronne

BADISA

Privaatsak X8

BELLVILLE

7535

 

E-pos: mhb@badisa.org.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

MES CAPE TOWN

OFFICE MANAGER

 

Job Title: Office Manager

Reporting to: Branch Manager

Place of Work: MES Cape Town

 

Job Purpose:

Maintaining office systems and supervising staff. Ensure that the all finances, assets and logistics as well as HR and general admin and marketing activities are implemented. Reporting on all financial matters to all relevant stakeholders on a regular basis.

 

Job specifications:

•        Be innovative in his/her field of work.

•        Be effective in leading people and team building.

•        Be able to work independently.

•        Be flexible regarding working hours.

•        Be a dedicated and committed person.

•        Must be able work under pressure.

•        Must have knowledge or experience regarding financial management.

•        Must have valid driver’s license.

 

Office Manager Job Duties:

•        Maintains office services by organizing office operations and procedures; preparing payroll; controlling correspondence; designing filing systems; reviewing and approving supply requisitions; assigning and monitoring clerical functions.

•        Provides historical reference by defining procedures for retention, protection, retrieval, transfer, and disposal of records.

•        Maintains office efficiency by planning and implementing office systems, layouts, and equipment procurement.

•        Designs and implements office policies by establishing standards and procedures; measuring results against standards; making necessary adjustments.

•        Completes operational requirements by scheduling and assigning employees; following up on work results.

•        Keeps management informed by reviewing and analyzing special reports; summarizing information; identifying trends.

•        Maintains office staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees.

•        Maintains office staff job results by coaching, counseling, and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results.

•        Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies.

•        Achieves financial objectives by preparing an annual budget; scheduling expenditures; analyzing variances; initiating corrective actions.

•        Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.

Skills/Qualifications:

Supply Management, Informing Others, Tracking Budget Expenses, Delegation, Staffing, Managing Processes, Supervision, Developing Standards, Promoting Process Improvement, Inventory Control, Reporting Skills

 

Send CV’s to ilse@mes.org.za or contact Ilse Els at 084 448 346 with queries.

 

Closing date: 12 August 2013.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE SONSTRAAL

MUSIEKBEGELEIER

 

Die NG Gemeente Sonstraal benodig die dienste van ’n dinamiese en kreatiewe musiekbegeleier.

 

Pligte sluit in begeleiding tydens eredienste en ander geleenthede asook administrasie en uitbou van gemeentelike musiekbediening.

 

Die ideale kandidaat moet oor die volgende bevoegdhede beskik:

 • Vermoë tot kreatiewe beplanning van eredienste.
 • Fyn aanvoeling vir liturgiese momente.
 • Vermoë om verskeidenheid musiekstyle te akkommodeer.
 • Grondige teoretiese musiekkennis en bladlees vermoë.
 • ’n Toegewyde Christen.

 

Vergoeding op aanvraag beskikbaar.

 

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 18 Augustus 2013.

 

Rig CV (met referente) aan Die Kerkraad, NG Gemeente Sonstraal

E-pos: kantoor@sonstraal.org.za

Skakel die kerkkantoor vir navrae: 021 976 1236.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

CRC MAY HOST GLOBAL MEETING ON BELHAR

 

The Christian Reformed Church hopes to host an international, ecumenical gathering of denominations in Grand Rapids, Mich., early next year “to discuss and define together what exactly an Ecumenical Faith Declaration is,” says Rev. Joel Boot, executive director of the CRC.

 

Boot says several arrangements need to be put into place before such a meeting can be held, but he is optimistic the meeting will occur.

 

Synod 2012 created the Ecumenical Faith Declaration category, says Boot, after debating and deciding not to make the Belhar Confession a fourth confession of the CRC.

 

The Belhar Confession was created by Reformed Christians in South Africa in 1982 as a response to the sin of apartheid. Churches in South Africa have asked churches worldwide to adopt the Belhar as a confession.

 

Several churches, including the Reformed Church in America, have adopted it as a confession.

 

Other churches have discussed it and turned  it down, saying it does not match their confessional standards.

 

In adopting the Ecumenical Faith Declaration category, the CRC has in many ways plowed new ground, opening a path that other churches might use, says Boot.

 

But there is work to do.

 

“We created this new category for the Belhar Confession, but it has not been determined what that category means,” said Boot.

 

Boot made his remarks as he sketched the actions of Synod 2013 during a town hall meeting at the Grand Rapids, Mich. office of the CRC.

 

The issue of the Belhar, he said, came before Synod 2013 in June.

 

In asking for clarification, the Agenda for Synod 2013 explained the issue: “The complexity of confessional standards is increased within the CRC by the adoption of the new category … It would be helpful for the CRC to engage in a deeper reflection upon the nature and role of documents that are or could be adopted as ecumenical faith declarations.”

 

In addressing the matter, Synod 2013 decided not to take on the task of outlining specific criteria for the category.

 

Instead, synod voted to hold more discussion about the criteria within the denomination and with partner churches around the globe through its Ecumenical and Interfaith Relations Committee.

 

As it turns out, churches in South Africa that created and have promoted the Belhar as a confession are now showing interest in learning more about — and possibly helping to define and put to use — the category that synod adopted, says Boot, who traveled to South Africa earlier this year with Rev. Peter Borgdorff, deputy executive director of the CRC.

 

As it is, says Boot, churches in the CRC are asked to use the Belhar in worship and teaching and yet have no formal way of determining the difference between it and, for instance, the Heidelberg Catechism.

 

Giving greater clarity in defining the differences and similarities would help CRC churches and may possibly offer churches outside of the CRC a way to address the Belhar, Boot said.

 

Greater definition could mean that a category such as this would be “in harmony with biblical principles, global in scope, relevant for Christian living, not already covered by current confessions, and beneficial for the denomination’s ecumenical relations,” says the report in the agenda for Synod 2013.

 

“I think this was a gift from God when we created this category,” said Boot.

 

“We may now have the chance for greater collaboration as Reformed Christians from all over the world come together to think about this category and help us to decide how to put the Belhar into practice.”

 

Bron: http://www.crcna.org/news-and-views/crc-may-host-global-meeting-belhar?utm_source=CRC+News&utm_campaign=a37745af4e-CRC+News+%7C+July+24%2C+2013&utm_medium=email&utm_term=0_468bc4c3c9-a37745af4e-52318617

Did you like this? Share it:

Bulletin vir Sondag 4 Augustus 2013

NG KERK WELGEMOED

Gewortel in Christus

4 Augustus 2013

Weekprogram
 

Vandag
07:30     Ds. Nelis van Rensburg
09:00     Ds. Heerden van Niekerk, Doop
Deuroffer:  Gemeentebediening
18:30     Ds. Nelis van Rensburg, Luistervaardighede, kerk
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30   in saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jr.) babakamer
1014’s (4-5jr.) klaskamer   bokant kapel
220’s (gr. R) klas langs   galery (bokant kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Maandag, 5 Augustus
20:00     Manne-Bybelstudie, kapel

 

Dinsdag, 6 Augustus
09:30     Seniorbybelstudie, saal
09:30     Vrouebybelstudie, kapel
17:30     Liturgiese werkgroep
18:30     Musiekbediening
19:30     Salomé-Bybelstudie, saal  

Woensdag, 7 Augustus
19:00     Gemeentebybelstudie, saal

 

Donderdag, 8 Augustus
09:30     Vrouebybelstudie, Dias 2
19:00     Musiekbediening

Vrydag, 9 Augustus – Nasionale Vrouedag

Sondag, 11 Augustus
Geen vroeë diens
09:00     Ds. Nelis van Rensburg
Deuroffer:  Alta du Toit-Skool en Eljada-Sentrum
Geen Aanddiens en kategese

 

 

 Lentedagfunksie:  Donderdag 12 September 2013
Op 12 September vier ons die koms van die lente deur heerlik saam te kuier met die eenmanvertoning GROOTSEUN 2.  Barend Vos skryf al jare lank Grootseun se briewe vir LIG-tydskrif, maar toe aktrise Marion Holm dit raaklees, was daar geen keer nie: Grootseun moes verhoog toe! Nou is GROOTSEUN 2 op die planke met Deon van Zyl as Grootseun. As jy GROOTSEUN gesien het, sal jy daar uitstap met ‘n gelukkige gemoed en veerligte voetval, omdat jy weer kans sien vir die wêreld waarin ons leef.
Waar:       Kerkgebou
Prys:         R80 per persoon plus  tee en kaaskoeke en quiches na die konsert.
Tyd:          19:30
Wie:         Mans en vroue en kinders welkom!
Koop vroegtydig kaartjies by kerkkantoor en na die erediens op Sondae in die voorportaal by Hannelie.

 

Doop
Mila Emily Schutte word vanoggend ten doop gebring.  Haar ouers is Wynand & Liska Schutte.   Grootouers:  Jan & Jana Schutte en Jan & Suria Wiehman.

 

Vanaand:  Wie ore het om te hoor
Ons praat vanaand verder oor luistervaardighede. Hoe luister ons sodat daar werklik begrip en openheid ontstaan tussen mense? Ds Nelis doen die aanbieding. Almal is welkom, ook diegene wat nie verlede Sondagaand bygewoon het nie.

 

Verjaardae van die week
4    Nina Cloete, Megan McLeod, Jacques Meyer, Andro van Taak, Anita Visser
5    -
6    Charles Langeveld, Célina Quinot, Frik Ras
7    Billy Brönn, Johan de Wet, Annatjie du Toit, Sannie Espach, Theo Espost, Niel Esterhuyze, Hyla Harmse, Ilse Oosthuizen, Lulu Reynolds
8    André Dreyer, Mignonette du Plessis, Rozanne Els, Hanri Klindt, Sandrine Steyn, Elbie van der Merwe
9    Marlene Naudé, Bernie Oberhofer
10  De Jongh Borchardt, Tessa Coetzee, Johann du Toit, Tertia van Aswegen

 

Vakature:  Tuiner/arbeider (NGK Welgemoed)
Pligte:  Tuinwerk, skoonmaak, opruiming binne en buite die geboue, basiese instand-houding en ondersteuning.  Diensure:  40 uur per week.  Vereistes:  ‘n Suid-Afrikaanse burger, suksesvol geskool tot en met graad 10 / 12 (basiese geletterdheid – lees- en skryfvaardig);  21 jaar of ouer, geen kriminele rekord, netjies op persoon, fisiese gesondheid (moet maklik kan beweeg en fisieke werk verrig), vlug van begrip (instruksies kan volg/volgens ‘n werkprogram en aan gestelde standaarde uitvoering kan gee), sobere gewoontes, goeie menseverhoudinge en basiese kommunikasievaardighede.  Ervaring en/of vaardigheid met nutswerk sal ‘n aanbeveling wees maar is nie ‘n vereiste nie.  Stuur u CV waarop ten minste twee kontakbare verwysings aangebring is na:  Marian Truter, Welgemoed-kerkkantoor of faks 0219134857.  Sluitingsdatum:  12 Augustus 2013.

 

Nagmaal skuif
Ons gee kennis dat die Nagmaal van 11 Augustus na 18 Augustus skuif as gevolg van die langnaweek van 9-11 Augustus).

 

Aftrede-beplanning
Op Maandag 12 Augustus, vanaf 8:30 tot 15:00 vind ‘n baie  interessante Aftrede-beplanning-seminaar in die NG Kerksaal in  Welgemoed plaas. Dit is bedoel vir persone wat vroegtydig begin beplan  vir hul aftrede en vir almal wat reeds  afgetree het.  Hoe bestuur jyself jou toenemende veroudering, en ook jou geldsake in  hierdie tyd van weghol-inflasie? Dit is van die vrae wat deur  deskundiges beantwoord sal word by hierdie gratis seminaar.  Dit word aangebied deur Plus 50-tydskrif en GrysKrag, in samewerking  met dr. Piet Muller en Kruger Internasionaal.  Dr. Muller is ‘n bekende skrywer, onder meer van die boek Sukses ná 50. Hein Kruger is bekend  vanweë sy vele media-optredes en as skrywer van Die rykste man in  Babilon en Leer meer oor geldsake.  Vir verdere navrae en om te bespreek voor 7 Augustus kontak: Martie  Squier by  012 348 3087  of  071 7372 549  of martie.squier@gmail.com.

 

BARMHARTIGHEID

GEDAGTE VAN DIE WEEK:
Ek moet  –  daarom kan ek!  (Henry Ford)

 

TERUGVOERING:

 • Dankie dat u die bulletin lees en op al ons versoeke reageer. Dit word baie waardeer!
 • N.a.v. versoeke van nuwe intrekkers dat hulle nie bewus is van al die werksaamhede nie en dus nie weet waar om betrokke te raak nie, sal alle nodige inligting voortaan by die kerkkantoor en/of dienswerkers beskikbaar wees. Kontak hulle gerus.

 

NUWE PROJEKTE:

 • Kerkwinkel:  Enige nuwe produk/artikel wat u van die hand wil sit, is baie welkom. Huur ‘n tafel teen R50 en die wins kom na u toe! Tafels kan ook deur persone gedeel word. Ons wil graag die verkoping uitbrei na ‘n tipe “snuffelmark” waar daar iets van alles sal wees. Volgende verkoping is op 29 Augustus om 13:00 in die kerksaal.
 • Poppie-projek: Statistieke toon dat kindermishandeling onrusbarend toeneem. Help ‘n kind in nood deur enige van die produkte te koop (is by die kerkkantoor beskikbaar).
 • Sop en worsbroodjies: Wyke A14 en B14 is volgende aan die beurt tussen 4/08 en 9/08 en Wyk A15 die week daarna vanaf 11/08 tot 16/08. Moet asseblief nie hierdie bydrae as geringskat nie! Baie mense word hierdeur gevoed.
 • Projek 365:  Flessies vir u sente is deurgaans by die kerkkantoor beskikbaar. Versprei dit asseblief deur u wyke. Hierdie geld voorsien in baie behoeftes sonder dat u dit aan u sak sal voel.
 • Kospakkies:  Volgende insameling is op 20 en 21 Augustus.

 

BEHOEFTES:

 • Toiletware: vir kinders wat uit ouerhuise verwyder moet word (in die vorm van “troossakkies”) asook vir inwoners van Ramot (mans en dames). Sakkies sal voorsien word, lewer slegs inhoud by kerkkantoor af.
 • Rekenaar met speletjies: geskik vir 47-jarige manlike kwadrupleeg wat 24-uur versorging benodig en gestimuleer moet word.
 • Speelgoed, skoonmaakmiddels, skryfbehoeftes, meubels (veral beddens – ‘n hele gesin slaap tans op die grond), klere en skoene.
 • Borge vir lugtyd vir 2 selfone (vir maatskaplike werkers).
 • Komberse en stofsuier.
 • BADISA Kraaifontein se dak moet dringend afgespuit word.

 

Skryfbehoefte-insameling en verjaardagkaartjies
Wykleidsters word versoek om vanoggend na die diens hul kwitansieboek en skryfbehoefte-briewe by die kerkkantoor af te haal.  Die kwartaal se verjaardagkaartjies is ook daarby ingesluit.

 

NATANIëL: ‘n Splinternuwe produksie!
Durbanville Ouditorium, 11 en 12 September.  Kaartjies R150 (volw) en R130 (seniors/ skoliere) – ten bate van Living Network.  Besprekings:  events@venuedaria.co.za / 0820741269.

 

Gebedsbediening
Ps. 17 : 1 :   “ …hoor tog die gebed wat ek in alle opregtheid bid. “

*   Diensbeurt:  Erasmé Viljoen, 0219133699 / Groep: Gwen Swart, 0219132029

 

Lief-en-leedgroep besoek en gemeente bid vir:

 • Henny Fourie (Saffraan 7, 0219131373) se broer is oorlede. Ons opregte meegevoel met  Henny en Johan.
 • Heloïse van Wyk (Courtrai 5, 0219752370) het ‘n rugoperasie ondergaan. Sy sterk tuis aan.
 • Pieter en Gerda Geyser (Van der Merwe 51, 0219133086) se dogter, Hester, ondergaan tans behandeling vir ernstige siekte. Ons bid vir Hester en haar familie.
 • Maretha von Westernhagen (Van der Merwe 14, 0219137960)  ondergaan tans chemoterapie. Sy maak staat op ons gebede.
 • Susan van der Merwe (Bergzicht 10, 0219131808) is ernstig siek. Ons bid vir Poens, Susan en hulle kinders.
 • Lizette Albertyn (Patriot 37, 0219135618) se vader is onlangs oorlede. Ons bid vir haar en haar moeder.
 • Julia de Kock (Bloekom 14, 0219134478) was in die hospitaal.

 

Voorbidding:

 • Ons gemeente se sendelinge:
  Ds. Christo en Delesté Wooding, Transkei
  Ds. August en Anita Basson, Lesotho
  Ds. Marius en Amanda du Plooy, Midde-Ooste
  Marieta Niemand, Frankryk
  Dr. Danie en mev. Neelsie van Zyl, Khayelitsha

  • Bendegeweld op die Kaapse Vlakte
  • Moderamen-vergadering wat op 13 en 14 Augustus plaasvind.
  • Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het
  • diégene wat hierdie week operasies moet ondergaan;  en
  • almal wat tans tuis aansterk
  • Ringsitting 2 September 2013 by Kraaifontein Moeder

 

Ds. Heerden het verlede Sondagoggend ‘n baie treffende aanbieding gedoen na aanleiding van die onlangse besoek aan Transkei.  Hy het foto’s gewys en agtergrond-inligting gegee met gepaste musiek daarby.  Die DVD is by die kerkantoor beskikbaar en ons beveel aan dat Bybelstudiegroepe en ook gesinne, die DVD aanskaf om daarna te kyk.

 

Sokhanya-gebedsonderwerp
Die biskop van Evaton (Alberton) van wie ons vantevore vertel het, het nou reeds die helfte van die Sokhanya-kursus op eie inisiatief in seSotho vertaal en netjies geformateer aan ons gestuur. Met ‘n bietjie afronding kan die materiaal nou gepubliseer word. Dit bied wonderlike geleenthede om ons materiaal baie wyer te gebruik, maar dit bring nog groter logistieke implikasies wat administrasie en merk van vraestelle betref. Hierdie biskop, soos vele ander, wys hoeveel toewyding tot die saak van die evangelie daar by sulke mense aanwesig is.

 

Wildsfees – Wellington-Oos-Gemeente
U  word hartlik uitgenooi om die wildsfees wat die NG Gemeente Middelburg-Karoo by Wellington-Oos-Gemeente (H/v Cummings- & Barlinkstraat, Wellington) aanbied, te ondersteun.  Die fees is van 8-11 Augustus. Vir meer besonderhede kan u skakel met ds. Ruan du Plooy  0498422192 of 07697

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 2 Augustus 2013

VRYDAGNUUS

2 Augustus 2013

Ook beskikbaar by www.kaapkerk.co.za    

                                                                                                Teken In II Teken Uit

AMPTELIKE NUUSBRIEF WES-EN-SUID-KAAPLAND

 

Jou gemeente daar?

Gaan klik asseblief op www.kaapkerk.co.za en maak seker dat jy dan op die NUWE webtuiste van die sinode is. Dalk moet jy hierdie adres by jou “Favorites” gaan uitvee en oor insit, sodat dit jou nie nog steeds na die ou webtuiste toe neem nie. Klik dan by “Gemeentes” om te sien of julle webadres (as daar wel een is) korrek is. Maak dus seker dat jou gemeente “daar” is – en kyk sommer ’n bietjie op die kerk se blad rond wat daar alles nog aangebied word.

 

A. SINODALE NUUS

1. VGKSA oor Pres Mandela en die Vreemdelinge in ons Midde

Na afloop van die onlangse VGK se Sinodale Kommissie-vergadering is ’n brief aan ringe en gemeentes uitgereik, waarin onder meer verwys word na die besondere rol van oud-pres Nelson Mandela, sowel as die kommerwekkende feite oor vreemdelingehaat in ons midde. Belangstellendes kan gerus onderaan meer hieroor lees.

 

2. NGK Algemene Sinode Sitting

Verskeie verslae word tans gefinaliseer vir die komende Algemene Sinode (6-10 Oktober in Port Elizabeth). Die tema van die vergadering is In die teenwoordigheid van die Drie-enige God en elke dag sal verdeel word in drie fases: Ontvang – Ontgin – Ontplooi. Die sakelys sal vooraf op die webblad geplaas word vir insette wat in die “ontgin-fase” benut kan word. Dankie vir voorbidding vir hierdie belangrike vergadering. (Sien ook D1 hieroor).

 

3. KGA Ooguitreikspan weer na Mosambiek

Elke jaar is daar honderde swaksiendes en blindes in Noordoos-Mosambiek wat in spanning wag op die eerste tyding van die SA Ooguitreikspan wat weer op pad is. Hierdie span bestaan uit ’n groepie mense wat hul mediese kennis vir een week van die jaar afstaan in diens van die Here, sodat blindes weer kan sien en swaksiendes weer hul Bybels kan lees. Lees gerus verder van hierdie besondere inisiatief onderaan.

 

4. Armoede en Sorg en Call42 dink oor God in Werkplek

Call42 nooi gemeenteleiers uit na bogenoemde gespreksforum op 16 September om 09:00. Dié forum, onderskryf deur Armoede en Sorg, sluit ’n insetsel deur dr Braam Hanekom, sowel as ’n bespreking van die Call42-resultate oor Christene se behoeftes rakende God in die werkplek, in. Dit wil die rol van die kerk beklemtoon om werkende lidmate te help in die uitleef van hulle Christenskap by die werk. Reageer voor 2 September – lees hier meer.

 

B. ALGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. US Teologie: Ou Testament, Etiek en Menswaardigheid

Die Dissiplinegroep Ou en Nuwe Testament van die US Fakulteit Teologie, in samewerking met Ekklesia en Communitas bied ʼn twee-dag-konferensie met die tema Interpretasies wat herstel en heelmaak: Die Ou Testament, Etiek en Menswaardigheid aan. Dit vind plaas op Woensdag 4 en Donderdag 5 September van 08:30 – 16:30 in die Hofmeyr-lesingsaal by die Fakulteit Teologie, Dorpstraat 171. Belangstellendes kan hier meer lees. Kry die program en meer inligting by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

2. NG Gemeente De Rust Reik uit na Jeug

Om kinders betrokke te kry om meer kreatief te raak by hulle Jeuggroep, het De Rust onlangs ’n Jeugdag gereël waar meer as dertig kinders bymekaargekom het vir ’n dag van pret. Lees gerus onderaan meer oor hierdie stukkie goeie nuus.

 

3. NG Gemeente Laingsburg vra Dringend Hulp!

Die NG Gemeente van Laingsburg bied ’n 40 Dae Doelgerigte lewe-veldtog aan vanaf 22 Julie. Hulle benodig nog 35 eksemplare van 40 Dae Doelgerigte lewe deur Rick Warren. Dit sal baie waardeer word indien gemeentes wat oor eksemplare beskik wat hulle kan afstaan, hulle sal skakel by 023 551 1058 of ’n e-pos stuur na nglaingsburg@telkomsa.net.

 

C. GEMEENTES BIED AAN

1. NG Brackenfell-Proteahoogte: Jeugweek

Jeugweek by Heidekoppie (Die Gemeente met Oop Deure) in Proteahoogte, Brackenfell se tema is Light vs Darkness – aangebied deur Kaalvoetbediening. Gemik op Gr 6 en ouer. Dit vind plaas van Sondag 4 Augustus tot Woensdag 7 Augustus, Sondagaand: 17:00 – 19:00 en Maandag – Woensdag: 19:00 – 20:30. Gratis toegang, maar ’n snoepie is beskikbaar en daar sal ook T-hemde te koop wees. Navrae: Attie by 082 9322 922.

 

2. NG Gemeente Bellville-Uitsig: Stilword Naweek

Van Saterdag 17 tot Sondag 18 Augustus vind Bellville-Uitsig se Stilword Naweek plaas by Schoenstadt, Constantia, Retraite Sentrum. Belangstellendes vertrek Saterdag om 13:00 van Bellville-Uitsig Gemeente, Mountainviewrylaan 17, Ridgeworth. Die naweek sluit op Sondag om 12:00 af. Lees gerus meer oor praktiese reëlings hiervoor – klik hier.

 

D. NUUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Bybel-Media Nuusbrief

Bybel-Media fokus hierdie week op die jongste Kerkbode en twee van Bybelkor se Bybelstudiegidse. Lees gerus hieronder wat Hans Steyn hieroor skryf.

In hierdie Kerkbode:

 • Afrikaanse      susterkerke werk doelgerig saam om ’n nuwe pad van geloofseenheid te stap.      Dit was een van die besluite van dié drie kerke – die NG Kerk, die Ned      Hervormde Kerk en die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika – verlede week      tydens ’n vergadering van die Tussenkerklike Raad (TKR).
 • Oos-Kaap skud vere reg vir Algemene Sinode.
 • My      depressie … en my God.
 • Patricia      de Lille woon erediens in Groote Kerk by.

 

 

 

 

2. Decoligny Nuusbrief

Uit die Transkei skryf Willem en Annalie Botes oor ’n sirkus by Sinethemba en die vooruitsig van besoeke wat reeds gereël is vir wanneer hulle oor twee weke die gemeentes in die Wes-Kaap kom besoek. Klik hier om meer te lees.

 

E. FUNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Gemeente Wellington-Oos: Wildsmark

Wellington-Oos hou vir die tweede jaar in samewerking met die NG Gemeente Middelburg, Kaap ’n Wildsmark op 8 en 9 Augustus. Donderdag is hamburgers en hotdogs met Middelburg se wors en patties te koop vanaf 17:00 by die Drive-Thru by Die Sentrum. Vrydag vanaf 09:00 is allerlei wildsprodukte en nog vele ander eetgoed, sowel as ’n verskeidenheid stalletjies beskikbaar. Sien ook www.wellingtonoos.co.za (klik op prentjie langsaan) of skakel Danie Theart by 021 873 1275 / 084 517 2610 vir verdere inligting.

 

2. NG Vredelust: Living Network Krisissentrum nooi Nataniël!

Vredelust se Living Network Krisissentrum wil graag aan mense in nood, sorg en hoop bring en benodig dus fondse. Hulle nooi almal om op 11 of 12 September om 19:00 in die ouditorium van die HS Durbanville ’n vertoning van Nataniël te gaan geniet. Bespreek by Anel: 082 074 1269 of events@venuedaria.co.za. Rig navrae oor die Krisissentrum aan Louise Spies by 021 950 4455.

 

3. NG Gemeente Vrijzee: DSG maak Musiek vir Oud en Jonk!

DSG (Deur Sy Genade) – met musiek vir oud en jonk – tree op Sondag 4 Augustus om 19:00 in die NG Gemeente Vrijzee, Goodwood op. Toegang: R20 – almal welkom!

 

F. VAKATURES

Vakatures op Kerkbode se webwerf

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

1. NG Gemeente Monte Vista: Tentmaker Leraar

In biddende afhanklikheid maak die kerkraad van die NG Gemeente Monte Vista hierdie vakature bekend en nooi belangstellende leraars en proponente uit om aansoek te doen. Die gemeente is geleë binne die Noordelike Voorstede van Kaapstad. Sluitingsdatum: 14 Augustus – onderaan is meer hieroor.

 

2. NG Gemeente Prieska: Leraar

Ons herinner aan die vakature vir ’n tweede leraar by die NG Gemeente Prieska, ’n groter plattelandse gemeenskap in die Noord-Kaap. Die gemeentegrense beslaan ’n radius van ongeveer 150 km. Belangstellendes moet voor 16 Augustus reageer – klik hier vir meer.

 

3. Badisa Vredendal Tehuis vir Bejaardes: Verpleegkundige

Die Vredendal Tehuis vir Bejaardes benodig ’n geregistreerde verpleegkundige. Aansoeke, met gepaardgaande CV, kan voor 19 Augustus 2013 gestuur word aan vredtehuis@telkomsa.net of per faks na 086 770 9842.

 

Ten slotte

Groot dank aan gemeentes wat hulle predikante toelaat om sinodale vergaderings by te woon. ’n Mens besef maar al te goed dat dit ten koste van gemeentewerk gedoen word. Maar as julle besef wat dit vir hulle beteken – en vir die breër kerk – sal julle weet hoe belangrik dit is. Die afgelope vergadering van die Taakspan vir Leer en Aktuele Sake (STLAS) het net weer getoon hoe belangrik en sinvol dit is. Dit was werklik ‘n wonderlike teologiese reis – wat uiteindelik weer tot voordeel van die hele kerk is.

 

Met waardering,

 

Groete.

Ben

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

UNITING REFORMED CHURCH IN

SOUTHERN AFRICA

SC DECISIONS TO PRESBYTERIES AND CONGREGATIONS

 

The Chairpersons and members

The Church Councils and Presbyteries

URC Cape Regional Synod

23 July 2013

 

Dear Brothers and Sisters,

 

Re The recent meeting of the Synodical Commission

 

We greet you all in the name of Jesus Christ our Lord and trust you are all well in Him.

 

We had a very blessed and fruitful SC meeting of the URC Cape Regional Synod between 17 and 19 July 2013 outside Wellington, for which we thank the Lord. The decisions of SC will be availed to the presbyteries and congregations in due course. We however thought it appropriate to in this correspondence inform you about two proposals that SC adopted, based on the information we received and the position we have on these particular matters.

 

In follow-up correspondence to you we will deliberate about other matters that we addressed at the SC as well.

 

1. Statement on Former President Mandela

The Synodical Commission of the URC Cape Synod has taken note of the serious health condition of former president Nelson Rolihlahla Mandela. The commission is mindful of the unequaled contribution he has made to the establishment of democracy and reconciliation in South Africa. Our Church deeply appreciates his integrity as a leader, his transcending of narrow racial and class interests and his consistency in working tirelessly for the empowerment of the poor and excluded. We thank God for blessing us with this caliber and model of leadership and pray that he will find a peaceful rest in God’s presence as he enters the last phase of his life. We call on our members and the citizens of South Africa to grant Mr. Mandela the dignity he deserves, to emulate his inspiring example, to turn our backs on the culture of selfishness and greed that has gripped South Africa and to allow God to use us as vehicles for healing and justice after the example of this great son of South Africa.

 

 

2. On Refugees

South Africa has experienced an unprecedented influx of refugees into our country and communities. This influx has brought the reality of international displacement to our doorstep. This situation also reminds us starkly of the time when refugees from South Africa were flooding into many other African and European countries due to the oppression of Apartheid. South African citizens and young people were received graciously all over the world and could advance their education and careers while escaping circumstances of extreme insecurity and even death. The global Anti- Apartheid movement was pivotal in granting us real solidarity and international friendship. It is therefore with grief that we observe the animosity and persecution of refugees in many of our communities. We appreciate that poor communities can barely make ends meet and may experience the influx of refugees as a strain on limited resources and a competition for limited opportunities. We are convinced that the vast majority of refugees are people seeking a better life and are an asset to our society. We refuse to allow the small number of immigrants that enter our country with criminal intend, to define our relationship with displaced people that simply look for a better and more secure life.

 

As Christians we empathize with the plight of the displaced. The Word of God teaches us that we have to receive the stranger with hospitality in our midst. God himself visits us in the guise of the stranger. We therefore call on our members to reach out to refugees, to treat them with dignity and respect and to be true neighbors to our fellow men and women. We call on our communities to desist from persecuting any vulnerable person and request our government to defend the rights of the stranger in our midst. We further call on our government to intervene decisively to regulate the flow and integration of refugees in our midst so that the concentration of refugees in certain locations does not become an intolerable burden on poor communities.

 

We ask God who entered the experience of the refugee when the baby Jesus had to flee to Egypt with his humble parents, to protect the refugee, to stir our hearts with compassion and to let the light of Christ’s presence shine through our ministry to the displaced.

 

In conclusion

We as moderature pray that you all will prosper in your work for the Lord and that his grace may guide and comfort you in all your endeavours to help build his kingdom, from where you live and work.

 

Your co-workers in the Lord’s work,

 

Johan Botha

(Scriba Synodi, on behalf of the moderature)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

KGA OOGUITREIKSPAN

 

Oogspan bring hoop aan honderde swaksiendes en blindes in Mosambiek.

 

Op Vrydag, 30 Augustus vertrek daar weer ’n mediese span vir die jaarlikse Ooguitreik na Vila Ulóngúe in Noordoos-Mosambiek. Die uitreik sal duur tot Vrydag, 6 September.

 

Dit is ’n tyd van hoop vir honderde blindes en swaksiendes; mense wat soms letterlik vir kilometers deur hul geliefdes aangedra word na hierdie dokters uit Suid-Afrika wat hulle gaan help om weer te kan sien. In hierdie kort tydjie word daar gewoonlik tussen 500 en 800 pasiënte ondersoek en tussen 60 en 80 katarak-operasies uitgevoer. Daar word ook 150 of meer leesbrille aan swaksiendes verskaf.

 

Die span bestaan vanjaar uit dr. Chris Blignaut (afgetrede oogarts wat jare lank op Nkhoma in Malawi werksaam was), dr. Johan Eloff (’n privaat oogspesialis), Helen Meyer (’n afgetrede verpleegsuster wat ook lank in Malawi en Mosambiek werksaam was), Risna Heyns (’n optometris van Bloemfontein), drie vroue (van wie een ’n dokter is) van ’n gemeente in Bloemfontein en Stephen Simwawa (die teaterverpleër van Nkhoma).

 

Pasqual Cumbane, koördineerder van die Mobiele Kliniek in Vila Ulóngúe, tref al die vooraf-reëlings vir die uitreik. Sy span van drie vroue sal almal op verskillende maniere die groep bystaan. Die hoof van die regeringshospitaal op Vila Ulongue is die Ooguitreikspan baie goedgesind en sal een van die teaters tot hul beskikking stel vir die week.

 

Die logistiek agter so ’n uitreik is ’n groot uitdaging. Daar moet maande voor die tyd fyn beplan word om die nodige voorrade te bekom en in daardie week beskikbaar te hê – oogmedikasie, intraokulêre lense, leesbrille en ander mediese benodigdhede vir die klinieke en operasies moet reeds op Vila Ulongue wees teen die tyd dat die span daar arriveer.

 

Dit is ’n enorme inisiatief en kan nie aangepak word sonder die welwillenheid van verskaffers (wat dit as donasies skenk) nie. En dis hier waar kontakte en netwerke van groot hulp is om projekte van hierdie omvang gestalte te help gee. Dr Johan Eloff het gelukkig goeie kontakte onder die verskaffers danksy sy beroep as privaat-oogspesialis, en dr Chris Blignaut kon hier in die Kaap reeds 150 goeie leesbrille van verskillende sterktes teen R15 stuk kry. Hulle het ook reeds donasies ontvang wat dit ten volle dek. Nkhoma Hospitaal (in Malawi) se Oogdepartement – waar beide Johan en Chris vroeër gewerk het – leen vir hulle vir die week die nodige chirurgiese instrumente, ’n operasie-mikroskoop, ’n voertuig en ’n Malawiër teaterverpleër wat gaan assisteer met die operasies.

 

Die hoofdoel van die Ooguitreik is om blindes weer te laat sien, maar in die proses waar hulle die blindes in klinieke identifiseer, behandel hul ook enige ander oogprobleem wat hul teenkom. Leesbrille word ook verskaf aan ouer mense wat meestal net graag hul Bybel weer wil kan lees.

 

Dr Chris Blignaut vertel: “Die grootste oorsaak van blindheid is katarakke in ’n gevorderde stadium. In die kort bestek van ’n week kan ons net die stokblindes opereer wat hulself nie meer kan help, of op hul eie oor die weg kan kom nie. Elke stokblinde persoon wat na so ’n operasie ontdek dat hy of sy weer kan sien, reageer op sy of haar eie besondere manier.

 

“Een van die kosbaarste gevalle vir my is ’n 10-jarige dogtertjie wat met katarakke gebore is en blind was van geboorte af. Daar is nie fasiliteite vir algemene narkose nie en die operasie moes onder plaaslike verdowing gedoen word. Sy was tranerig, maar ek het mooi met haar in haar taal gepraat en verduidelik dat sy niks sal voel nie, sy moet net doodstil lê. En dit het sy gedoen, ook toe sy op die teatertafel moes lê en die doeke oor haar gesig geplaas is. Sy het doodstil gelê en Johan kon die operasie suksesvol doen. Toe ek die volgende oggend haar oog oopmaak en in haar taal vra of sy kan sien, antwoord sy met ’n stralende gesig, ‘Ja, en jy is dan ’n witmens!’

 

“Omdat ek die vorige dag in haar taal met haar gepraat het, het sy gedink ek is ’n Malawiër. Ons het haar weer ’n jaar later gesien, stralend en dankbaar en kon vir haar toe ’n bril gee om haar nog beter te laat sien.”

 

Kontak Johan Eloff (051 451 9138 saans), Helen Meyer (021 949 8451) of Chris Blignaut (021 853 6581).

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

GOD IN DIE WERKPLEK

 

Help jou lidmate om hul roeping in die werkplek uit te leef.

 

Call42 – revealing vocational truth

www.call42.co.za

 

Call42 nooi gemeenteleiers uit na bogenoemde gespreksforum. Die forum sal die bespreking van die Call42-resultate insluit. (Onlangse empiriese navorsing oor Christene se behoeftes rakende God in die werkplek) en wil gaan die rol van die kerk beklemtoon om werkende lidmate te help bedien in die uitleef van hulle Christenskap by die werk. Ons nooi graag gemeenteleiers uit om die gesprek by te woon.

 

•        Datum: 16 September 2013

•        Plek: NG Gemeente Stellenberg, Durbanville

•        Tyd: 09:00 – 11:00

•        Koste: R 50 pp (by aankoms ingevorder)

•        RSVP teen: Maandag 2 September

Om te registreer vir die sessie stuur ʼn e-pos aan info@call42.co.za.

 

Doelwitte van forum:

1.       Dr Braam Hanekom sal ’n inset lewer oor ’n teologiese perspektief op werk

2.       Bewusmaking van die behoeftes onder werkende Christene. Sakelui sal respondeer.

3.       Call42 nasionale meningsopname se resultate sal bespreek word.

4.       Beklemtoning van die rol van die kerk om werkende mense te bedien.

5.       Belangstellende kerke te lei om:

a.       Terugvoer te gee oor die sessie aan sakelui in tuisgemeentes.

b.       Leiers te identifiseer en op te rig in tuisgemeentes.

c.       Vergaderings op te stel met besigheidsmanne om meer te leer van hul behoeftes.

6.       Call42-video en die “work-as-worship” video te wys in kerke in die Wes-Kaap.

7.       Gemeenteleiers ruimte te gee om binne ’n veilige omgewing ’n uitdagende onderwerp te bespreek.

 

Call42 word deur Armoede en Sorg onderskryf.

 

Braam Hanekom

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

US FAKULTEIT TEOLOGIE

INTERPRETASIES WAT HERSTEL EN HEELMAAK:

DIE OU TESTAMENT, ETIEK EN MENSWAARDIGHEID

 

As deel van die Fakulteit Teologie se Hoop-Projek wat fokus op die bevordering van menswaardigheid, bied die Dissiplinegroep Ou en Nuwe Testament van die Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch, in samewerking met Ekklesia en Communitas ʼn twee-dag-konferensie met die tema Interpretasies wat herstel en heelmaak: Die Ou Testament, Etiek en Menswaardigheid aan.

 

Die konferensie vind plaas op Woensdag 4 en Donderdag 5 September 2013 van 08:30 – 16:30 in die Hofmeyr-lesingsaal by Fakulteit Teologie, Dorpstraat 171, Stellenbosch.

 

Op die eerste dag sal die fokus val op hoe die kerk die Ou Testament as bron kan benut vir besluitneming en die vorming van etiese karakter te midde van kontemporêre morele uitdagings. Dit sal spesifiek op pastors en ander kerkleiers gemik wees.

 

Prof Bruce Birch, Dekaan en Professor in Bybelse Teologie by Wesley Theological Seminary sal praat oor Foundations for Hope in the Midst of Exile en Building Exilic Communities of Hope.

 

Prof Birch is ʼn geordende United Methodist predikant en het al lesings aangebied en gekonsulteer oor ʼn wye verskeidenheid van denominasionele en ekumeniese gebeure en projekte. Sy publikasies sluit in die boeke What Does the Lord Require?; Singing the Lord’s Song; Let Justice Roll Down: The Old Testament, Ethics and Christian Life; Hosea, Joel, Amos vir die Westminster Bible Companion; To Love As We Are Loved: The Bible and Relationships; en The Predicament of the Prosperous and Bible and Ethics in the Christian Life saam met Larry Rasmussen.

 

Die volledige program is beskikbaar by NUUTwww.kaapkerk.co.za.

 

Die koste beloop R60 per dag (R120 vir die volle konferensie) en sluit notas, tee en verversings in – fooie is met registrasie betaalbaar. Middagete is deelnemers se eie verantwoordelikheid. Dit is noodsaaklik om vooraf u plek te bespreek – kontak Estelle Muller, e-pos em4@sun.ac.za of tel 021 808 3626 voor 23 Augustus 2013.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE DE RUST

UITREIK NA JEUG

 

Om kinders betrokke te kry om meer kreatief te raak by De Rust se Jeuggroep, het De Rust onlangs ’n Jeugdag gereël waar meer as dertig kinders bymekaargekom het vir ’n dag van pret.

 

Paula Schoeman en Alta Fourie is Woensdag deur plaaslike vrywilligers en sewe student vanaf Oudtshoorn, Vrystaat, Wellington, Stellenbosch en Pretoria bygestaan. Die volwassenes het die kinders gewys hoe om koekies te bak en krale te maak, terwyl die meer sportiewes die fynere kunsies van sokker gewys is.

 

Die kinders was hoofsaaklik in grade ses en sewe. “Ons sou waarskynlik baie meer kinders vandag hier gehad het,” sê Paula. “Maar vervoer vanaf die plase bly ’n probleem. Ons hoop om dit meer gereeld te doen en dalk kan ons in die toekoms borge kry vir onkostes soos brandstof.”

 

“Die hoofdoel is om ons kinders van die strate af te kry en hulle konstruktief en kreatief te laat dink,” sê Alta. “Dit help nie dat ons as volwassenes die feit ignoreer dat ons kinders op die verkeerde pad gelei word nie. As ons dit doen, is ons net so skuldig soos dié wat hulle juis op daardie pad lei.”

 

Ds Hennie van Loggerenberg het vir die kinders ’n diens gelei waarna hulle krale gemaak het wat simboliese kleure van Psalm 23 ingesluit het. “Hier was vandag ’n paar opgewonde gesiggies,” het Ds Hennie gesê. “Party van hulle het nog nooit ’n elektriese klitser gesien nie, wat nog self daarmee werk.

 

Elkeen van hulle het twee kolwyntjies gemaak – een om hier te eet en een om saam te vat huis toe.”

 

Die kinders is die middag bederf met boereworsrolle en vrugtesap.

 

Na afloop van die pretdag is almal gevra om die byeenkoms te evalueer en het hulle ook sertifikate ontvang vir hulle deelname.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE BELLVILLE-UITSIG

STILWORD NAWEEK

 

Saterdag 17 Augustus tot Sondag 18 Augustus

 

Vertrek Saterdag 13:00 van Bellville-Uitsig Gemeente, Mountainviewrylaan 17, Ridgeworth, Bellville en sluit af op Sondag om 12:00. Die Stilword naweek word aangebied by Schoenstadt, Constantia, Retraite Sentrum.

 

Enkelkamers beskikbaar @ R400 of deel ‘n kamer @ R350 per persoon. Beddegoed, aandete en ontbyt ingesluit.

 

Betalings kan gedoen word by Bellville-Uitsig Gemeente kantoor. Internet betalings kan ook gedoen word na NGK Bellville-Uitsig, ABSA tjekrekening 1450 580 909, takkode 632005. Verwysing Naam en Stilword.

 

Bring Bybel, pen en boek vir aantekeninge saam. Daar is ruim tyd vir stilword en nadenke en bietjie groepwerk. Leeswerk sal voorsien word. SMS jou naam en stilword na 082 781 6854 as jy wil saamgaan.

 

Vir meer inligting kontak Francois by dieselfde nommer.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BYBEL-MEDIA

JOU BEDIENINGSVENNOOT IN 2013

 

Nuusbrief 12/2013

 

Lees in Kerkbode van 2 Augustus

 

Afrikaanse susterkerke werk doelgerig saam

Die drie Afrikaanse susterkerke gaan doelgerig daaraan werk om ’n nuwe pad saam te stap wat geloofseenheid betref.

 

Dit was een van die besluite wat dié drie kerke – die NG Kerk, die Ned Hervormde Kerk en die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika – verlede week tydens ’n vergadering van die Tussenkerklike Raad (TKR) geneem het.

 

Lees ook:

•        Oos-Kaap skud vere reg vir Algemene Sinode.

•        My depressie … en my God.

•        Patricia de Lille woon erediens in Groote Kerk by.

Onthou:

•        Kerkbode kan nou ook digitaal gelees word op jou tablet, rekenaar of slimfoon. Teken in by www.mysubs.co.za/Kerkbode

•        Of besoek www.kerkbode.co.za om Kerkbode-aanlyn (beperkte weergawe) te lees.

 

Jongste Bybelkor-publikasies

 

Matteus … Bybelstudie in die Inspirasie-reeks

Een Koning wat oor almal sal heers

 

“Waar is Hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan Hom hulde te bewys.” Matteus 2:2

 

Matteus het hoofsaaklik geskryf vir Griekssprekende Jode wat die ou Joodse Skrifte (die Ou Testament van ons Bybel vandag) geken het. Hy begin met ’n geslagsregister (familieboom) om te wys hoe Jesus aan die troon van Dawid verbind is (asook aan Abraham, die vader van die Joodse volk).

 

Daarna beskryf Matteus die ongelooflike lewe, dood en opstanding van Jesus Christus, die beloofde Messias wat sowel God as mens was.

 

Al was mense in daardie stadium blind hiervoor, is Jesus die enigste Koning wie se heerskappy vir ewig sal bestaan (2 Sam 7; Ps 89:4-5, 27-30). Hy is die enigste Koning, die Seun van God en die Seun van die mens, wat vandag oor alles en almal regeer (Ef 1:22; Op 5).

 

•        Gratis leiersgids vir kleingroepleiers op Bybel-Media se webwerf.

 

•        Skrywers: Marilyn A McGinnis & personeel van Faith Alive.

 

Prys: R65,00 (BTW + posgeld ingesluit). Beskikbaar 2 Augustus.

 

 

Incwadi yethemba ebhalwe libanjwa

(From one prisoner to another … Rev Roy)

Short, simple Bible studies (8) on the book Philippians designed with the person who is in prison in mind. This is part of the Living with hope (Ukuphila ngethema) series.

 

Rev Roy works with Bethesda Ministries. He has successfully reached out to many people in prison through his ministry and the Living with hope series.

 

Prys: R34,00 (BTW + posgeld ingesluit). Beskikbaar 2 Augustus.

 

•        Hierdie publikasie is ’n noodsaaklike hulpmiddel by gevangenisbediening, veral vir persone wat Xhosa-sprekendes in kleingroepe bedien.

 

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

•        Skakel 0860 26 33 42 óf 021 873 0822

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

 

Groete uit ’n pragtige Boland – koud, nat, blou berge en groen landerye.

 

Hans Steyn

Departement Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

DECOLIGNY NUUSBRIEF

2013-07-30

 

BID:

•        Vir die Ringsitting van die Ring van Mthatha van die VGK wat die komende naweek in Decoligny gemeente gehou sal word. Ons gemeente is die gasheer van die Ringsitting. Bid vir die vergadering en veral dat elke afgevaardigde sy of haar hart en verstand sal oopmaak vir die werk van die Here sodat die koninkrykswerk in hierdie gebied van die Oos-Kaap met baie vrugte sal voortgaan.

•        Vir die Mpucane-gesin van Gqabatha wat ‘n Matriek-dogter die afgelope naweek aan die dood moes afstaan. Ons weet nie wat die oorsaak van haar dood was nie. Reëlings vir die begrafnis moet nog gefinaliseer word.

•        Vir die gemeente vroue se jaarlikse konferensie die naweek van 10-11 Augustus op Decoligny. Ons is reeds besig met die reëlings vir die naweek.

 

INLIGTING:

•        Die afgelope naweek is daar vir die derde keer by die bestuurder van Decoligny se huis ingebreek. Daar is môre oggend ‘n vergadering met die plaaslike polisie oor die situasie hier op Decoligny en oor hoe hulle betrokke kan wees by die beveiliging van die hele kompleks.

•        Selfs Sinethemba is nie gespaar van inbrake nie. Die geboue en kinders is gelukkig veilig. Daar is reeds twee keer van hul varke gesteel en daar naby geslag. Dit is ‘n groot verlies vir Sinethemba.

•        Maandag 5 Augustus, is daar Sirkus by Sinethemba! ‘n Vriend van ons wat in Nederland betrokke was by ‘n Jeug Sirkus, kom saam met een van sy vriendinne van daardie sirkus, Sinethemba se kinders vir die dag vermaak en ook vir hulle sekere toertjies aanleer.

•        Ons is dankbaar vir die aantal besoeke wat reeds gereël is vir wanneer ons DV oor twee weke die gemeentes in die Wes-Kaap kom besoek.

 

DANK:

•        Ons dank die Here vir die wonderlike EEIII kursus, “Share your Faith”, wat die afgelope Saterdag in ons gemeente aangebied is. 43 Lidmate het die byeenkoms bygewoon en daar is reeds gevra dat die volledige opvolg kursus volgende jaar in die gemeente aangebied sal word. Daar is ook belangstelling van ander gemeentes om ook van hul lidmate te stuur om die kursus te kom bywoon. Ons loof die Here vir sulke wonderlike skolingsgeleenthede waartydens ons lidmate geskool kan word om die Evangelie met ongelowiges te deel.

 

Groete in Jesus.

 

Willem en Annalie Botes

047 531 6006 / 083 658 2154

pondo@wildcoast.com

www.decoligny.org.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE MONTE VISTA

TENTMAKER LERAAR

 

In biddende afhanklikheid maak die kerkraad hierdie vakature bekend en nooi belangstellende leraars en proponente uit om aansoek te doen.

 

GEMEENTEPROFIEL:

Die gemeente is geleë binne die Noordelike Voorstede van Kaapstad en word begrens deur die woonbuurte van Goodwood, Edgemead, Welgelegen en Panorama. Die gemeente bestaan uit die ou deel in Monte Vista, ’n nuwer deel in Plattekloof Glen en Edgemead. Aftrede het gemaak dat verskeie lidmate hul bevind in Fountain Blue en La Provance. Die gemeente is verdeel in 40 (wyke) met ’n totaal van 452 besoekpunte waarvan 103 buite die geografiese grense val.

 

LERAARSPROFIEL:

Leraar moet volle ampsbevoegdheid hê in die NG Kerk.

Proponente en geordende predikante is welkom om aansoek te doen.

Pligte volgens Artikel 9 van die Kerkorde en soos per kontrak ooreengekom met kerkraad.

Skrifgetroue prediking.

Pastorale versorging.

Spesiale fokus op werkende groep.

In spanverband kan saamwerk.

Ander verantwoordelikhede soos van tyd tot tyd deur die kerkraad bepaal.

 

VERGOEDING:

Onderhandelbare salarispakket volgens sinodale skaal en indien op posvlak 8 tot maksimum van R254 494 per jaar, alles insluitend. Bogenoemde sluit in: Bonus, Medies, Pensioen, Reiskoste en ’n toelaag vir Kommunikasie en ’n toelaag vir Behuising.

 

AANSOEKE:

CV met drie referente moet u aansoek vergesel.

Kandidate moet vir ’n onderhoud en preekbeurt beskikbaar wees.

Diens kan aanvaar word van 1 November 2013.

Rig aansoeke aan: Skriba (Leraarspos)

Per pos: Buitendagstraat 63, Monte Vista, 7460

Per e-pos: ngvista@telkomsa.net

SLUITINGSDATUM: 14 Augustus 2013

 

Navrae:

Leraar: Ds Jako van Dyk: Tel 021 558 4432 of sel 072 436 7983

Leier-ouderling: Peter Preuss: Tel 021 558 5417 of sel 083 631 6014

Skriba: Glaudine Coetzee, Tel 021 559 4990 0f sel 084 444 0001

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE PRIESKA

VAKATURE: LERAAR

 

Die kerkraad wag in biddende afhanklikheid van die Here aansoeke in vir die pos van Bedienaar van die Woord.

 

GEMEENTEPROFIEL:

Prieska is ’n groter plattelandse gemeenskap in die Noord-Kaap. Die gemeente bestaan uit 3 eredienspunte; waarvan twee, te wete Marydale sowat 75 km en Niekerkshoop sowat 55 km vanaf Prieska geleë is. Die gemeentegrense beslaan ’n radius van ongeveer 150km. Die gemeente word bedien deur twee leraars.

 

KANDIDAAT:

Die kerkraad het besluit om nie ‘n vereiste te stel ten opsigte van die kandidaat se diensjare en ondervinding nie, maar sal alle aansoeke oorweeg. Van die kandidaat sal verwag word om die gemeente te bedien in alle fasette van die gemeentewerk soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde. Die volgende vereistes is van besondere belang vir die kerkraad:

•        ‘n Passie vir die bediening van die Woord in alle fasette van die gemeentewerk.

•        Entoesiasme vir die opbou van die gemeente deur persoonlike kontak met lidmate, pastoraat en huisbesoek.

•        Moet in spanverband en onafhanklik kan funksioneer

•        Uitbreiding van Gawe bediening

•        Moet rekenaarvaardig wees

 

VERGOEDING:

Die vergoedingspakket is onderhandelbaar met die Sinodale skaal en ander voordele en riglyne as basis.

 

AANSOEKE:

•        Alle aansoeke moet vergesel word van ‘n volledige CV, sowel as die name van minstens 4 referente met kontakbesonderhede.

•        Daar kan van die kandidaat verwag word psigometriese toetse af te lê

•        SLUITINGSDATUM vir aansoeke: 16 Augustus 2013.

•        Kandidate moet beskikbaar wees vir ‘n onderhoud en preekbeurt indien daartoe versoek.

 

STUUR AANSOEKE AAN:

Die Voorsitter Pre-Advies Komitee: Me Carin Coetzee

Tel: 053 354 0733 of sel: 083 283 5319

E-pos: namigab@telkomsa.net

 

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 26 Julie 2013

VRYDAGNUUS

26 Julie 2013

Ook beskikbaar by www.kaapkerk.co.za    

                                                                                                Teken In II Teken Uit

AMPTELIKE NUUSBRIEF WES-EN-SUID-KAAPLAND

 

Veilig Saam

Om ‘n Jaarvergadering van die KGA (tans in sitting) of Badisa te ervaar is altyd eg inspirerend. Daar beleef ’n mens die droom van ons een kerkfamilie saam: Inklusief, hartlik, humoristies, ernstig, divers (taal, kultuur, konteks) – almal welkom. Veilig. Nico Koopman (dekaan) gebruik die woord “hibriditeit” in ons geloofsgemeenskap: verskillende ongelyksoortige energiebronne werk naatloos saam om die voertuig vorentoe te beur. En die mees verstommende? Die krag daarvan… (lees ook Ten Slotte)

 

A. SINODALE NUUS

1. Badisa – Barmhartigheidsmaand

Gedurende Augustusmaand word in ons kerke gefokus op die diakonaat en barmhartigheid. Badisa vier vanjaar sy tiende bestaansjaar en versoek alle gemeentes om iets besonders hiervoor te doen. So kan gemeentes oorweeg om een Sondag in Augustusmaand af te sonder om op Barmhartigheid te fokus. Meer inligting is hier te kry. Preekriglyne hiervoor is aangeheg, sowel as by NUUT op www.kaapkerk.co.za beskikbaar.

 

2. Uit die Kantoor van die NGK Algemene Sinode

Nasionale Biddag vir Polisiediens: 13 Augustus

Die SAPD se Geestelike Dienste versoek geloofsgemeenskappe om mee te doen aan 13 Augustus as ’n Nasionale Biddag vir die SAPD. Sinodes, ringe en gemeentes kan oorweeg om asseblief aandag hieraan te skenk en ook die plaaslike SAPD te betrek – dit kan ook ’n baie goeie ekumeniese inisiatief word. Om 12:00 word die klok by die sentrale diens in Pretoria gelui. ’n Sigbare teken van meelewing sou wees as gemeentes byvoorbeeld ook hulle klokke lui as teken dat hulle saam vir die SAPD en ons land bid.

 

3. KGA: NetACT Besin oor Geslagsgelykheid

Die Kommissie Getuienisaksie was onlangs op Worcester waar hulle die Network for African Congregational Theology (NetACT) se opvolg-werkswinkel oor geslagsgelykheid bygewoon het. Die indringendheid waarmee verskillende aspekte van dié noodsaaklike onderwerp bespreek is en die wye invloed wat dit potensieel op toekomstige teologiese denke in Afrika kan hê, het beïndruk. Lees gerus onderaan.

 

 

4. Armoede en Sorg Konferensie

Die Bediening vir Armoede en Sorg herinner alle barmhartigheidsverteenwoordigers, predikante, ringsverteenwoordigers van Armoede en Sorg en gemeentelede aan die uitnodiging na hulle konferensie: 21 Augustus van 08:30 – 17:00 by die NG Gemeente Helderberg. Tema: Armoede en die uitdaging vir die Kerk en sy Gemeentes – die fokus is op beste praktyke, die bou van netwerke en die beste opsies vir gemeentes. Die inskrywingsvorm en program is in beide Afrikaans en Engels by www.kaapkerk.co.za. Lees ook hier meer.

 

B. ALGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. Sondag vir Gestremdes: 25 Augustus

RampUP , wat kerke help om gestremdes in die kerk te verwelkom om ook aktief in die gemeenskap van gelowiges deel te neem, laat weet dat die laaste Sondag in Augustus aan gestremdes gewy word. By NUUT op www.kaapkerk.co.za is inligting hoe so ’n erediens beplan en uiteengesit kan word. Belangstellendes kan ook hier klik om dit te kry. Besoek gerus www.rampup.co.za vir meer.

 

2. NG Strand-Noord verloor Klok en Toring

Die vrystaande kerktoring van Strand-Noord in Brandstraat, waaraan die klok dekades lank gehang het, is op Woensdag 24 Julie weens veiligheidsredes afgebreek. Volgens ds Constant van der Merwe was dit nie ’n maklike besluit om die toring af te breek nie. Belangstellendes kan Die Burger se berig hieroor gerus onderaan lees.

 

3. Pastorale Beradingskursus oor Genesing

In hierdie kursus van Wentzel Coetzer word ‘n genesingsmodel aan die orde gestel wat bestaan uit tien fases waardeur persone begelei kan word tot emosionele en geestelike heling. Die kursus vind op 24 Augustus in Potchefstroom plaas en is gebaseer op die boek, Love is a choice. Lesers uit die Noord-Kaap (veral) kan hier meer lees.

 

C. GEMEENTES BIED AAN

1. NG Gemeente Sonnekus: Eenheidsweek

Sonnekus hou saam met vyf ander kerke in Milnerton, die Rooms Katolieke, die Anglikaanse, die Baptiste, die Metodiste en die Presbiteriaanse kerke, ‘n unieke samekoms van kerke van verskillende agtergronde, maar verenig in Christus. Dit vind van 5-8 Augustus om 19:00 by Sonnekus plaas. Die tema is Christ in you and through you. Belangstellendes kan onderaan verder lees.

 

2. NG Gemeente Helderberg: Dissipelskap Retraite

Helderberg hou ’n Dissipelskap Retraite vanaf 3-6 Oktober (Donderdagaand tot-Sondagmiddag) by Wortelgat, naby Stanford. Dit word aangebied deur Deon Loots met die tema Om saam met Jesus te loop. Koste: R900 pp vir die naweek. Sluitingsdatum vir inskrywings: 1 September, deposito voor 2 Augustus betaalbaar – klik hier vir meer inligting.

 

3. NGK en VGK Gemeentes Worcester: Christene leef met Nuwe oë

Vanuit Worcester-Vallei ontvang ons nuus oor ’n unieke ringsprojek van al sewe NGK gemeentes in Worcester, tesame met die VGK Worcester-Suid. Hulle hou weer vanaf 21 Julie ’n 40 dae-reeks met die tema Christene leef met nuwe oë, waarin nagedink word oor die brief wat Paulus uit die tronk skryf met die doodsvonnis wat op hom wag. Die reeks sluit af op 15 September met ’n feesdiens met die tema Kyk vorentoe! Kry meer hieroor by valleikb@telkomsa.net of 023 347 0387.

 

D. FUNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Gemeente Parow-Welgelegen

Parow-Welgelegen hou ’n kermis met ’n verskil op 2 Augustus om 17:30. Etes van ander lande word aangebied. Engeland se “cottage pie”; Indië se “butter chicken”; Italië se ”pasta Alfredo”, VSA se hamburgers en Suid-Afrika se potjiekos. Kaartjies by die kerkkantoor 021 558 0014/5. Pannekoek, gebak, poeding, boeke, droë vrugte en geskenke ook beskikbaar.

 

2. Badisa Aan Oewer Dienssentrum vier Vrouedag

Op Vrydag 9 Augustus om 10:00 tree Susan Coetzer, Finesse-tydskrif se Inspirasie-vrou 2013, in die Velddrif Stadsaal op ten bate van hierdie dienssentrum vir bejaardes en gestremdes. Koste: R 120 pp, wat ’n ligte ete en gelukkige trekkings insluit. Bespreek by info@badisaaod@org.za of 022 783 0048/084 581 2557.

 

E. VAKATURES

Vakatures op Kerkbode se webwerf

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

1. VGK Gemeente Blanco: Leraar

Die VGK Gemeente Blanco, geleë aan die voet van die Outeniquaberge as deel van die Ring van George, bestaan uit 1492 belydende en 684 dooplidmate. Hierdie gemeente het ’n voltydse leraarspos beskikbaar. Vir inligting oor die gemeente- en leraarsprofiel, klik hier. Reageer asseblief voor 16:00 op 14 Augustus.

 

2. NG Sinode Vrystaat: Direkteur Bedieningsbegeleiding

Die NG Sinode in die Vrystaat beskik tans oor ’n vakature vir die pos as Direkteur: Bedieningsbegeleiding. Aansoeke vir hierdie pos word voor 30 Augustus ingewag en meer oor die posbeskrywing en -vereistes is aangeheg.

 

3. NG Gemeente Sonstraal: Musiekbegeleier

Die NG Gemeente Sonstraal benodig die dienste van ’n dinamiese en kreatiewe musiekbegeleier. Pligte sluit in begeleiding tydens eredienste en ander geleenthede, asook administrasie en uitbou van gemeentelike musiekbediening. Reageer voor 18 Augustus – klik hier.

 

Ten slotte

Die oog kan nie vir die hand sê: “Ek het jou nie nodig nie,” of die kop vir die voete: “Ek het julle nie nodig nie.” Inteendeel, wat as die swakste voorkom, is juis noodsaaklik… en ons klee die lede wat ons as onfatsoenlik beskou, met groter sorg! Behalwe waar mens in jou weerloosheid veilig voel. Dan is dit nie meer nodig nie. Dan is elke deel onontbeerlik (1 Korintiërs 12).

 

Vriendelike groete.

 

Ben du Toit

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

BADISA EN – BARMHARTIGHEIDSMAAND

 

Augustusmaand word vir etlike jare in ons kerke gebruik om te fokus op ons roeping ten opsigte van die diakonaat en barmhartigheid. Dit staan dan ook bekend as Barmhartigheidsmaand.

 

Badisa, as die gesamentlike barmhartigheidsbediening van die NG- en VGK vier hierdie jaar ons 10de bestaansjaar. Ons is bevoorreg om saam met en namens ons kerk uit te reik en ’n naaste vir elkeen in nood te wees. Dit is vir ons belangrik dat daar goeie samewerking tussen ons programme en gemeentes, ook van ander kerkgenootskappe, sal wees.

 

Gedurende hierdie maand doen ons dus ’n beroep op ons gemeentes om iets besonders te doen rondom die diens van barmhartigheid. Waar daar Badisa-programme in u omgewing is, word u versoek om die programme te nooi om die gemeentelede in te lig oor ons werksaamhede en om in samewerking met die programme uitreikaksies te loods.

 

Verder versoek ons die gemeente om een Sondag in Augustusmaand af te sonder om op die diens van Barmhartigheid te fokus. Badisa se dienste word gelewer vanuit ons Christelike oortuigings gebaseer op die Woord van God. Ons voorsien u met preekriglyne wat u na goeddunke kan gebruik tydens die erediens, biduur of Bybelstudie-geleenthede. Kry dit by NUUT op www.kaapkerk.co.za, sowel as onderaan in ’n aparte berig.

 

U kan gerus ons webtuiste besoek vir meer inligting oor die organisasie by, www.badisa.org.za.

 

Vir enige verdere inligting is u welkom om ons te kontak. Skakel gerus met Annemarie Bezuidenhout by 021 957 7185 of abezuidenhout@badisa.org.za.

 

Ds A Rust

Hoof Uitvoerende Beampte: Badisa

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

PREEKRIGLYNE RONDOM BARMHARTIGHEID

 

Teks: Eksodus 2:23-25 en 3:1-12

Tema: Barmhartigheid vra dat ek die nood van mense raaksien en daardeur geraak word.

 

Linda Hollies in haar boek, Jesus and those bodacious women, vertel die verhaal van Chippie, ’n geliefde kanarie wat in die omgewing bekend was dat sy baie mooi kon fluit of sing. Haar eienaar was die dag baie haastig en besluit om Chippie se hokkie met die stofsuier skoon te maak. Terwyl sy besig was, lui die telefoon. Terwyl sy die oproep antwoord, hoor sy ’n snaakse geluid en besef dat Chippie deur die stofsuier ingesuig is. Sy los die telefoon en haas haar om Chippie te help. Gelukkig was sy betyds om haar te red, andersins het sy in die stof verstik. Sy besluit toe om Chippie wat onder stof is, onder die kraan af te was. Later bewe Chippie so dat sy toe besluit om haar met die haardroër droog te blaas. Dit alles het binne oomblikke gebeur.

 

Binne ’n oomblik, word Chippie ingesuig deur die stofsuier, oorspoel met die water en onderstebo geblaas met die haardroër. Dit staan bekend as die Chippie oomblik. Die Engelse sê dit mooi, “Within a moment Chippie was sucked in, washed up and blown over.” Die persoon wat die telefoon oproep vroeër gemaak het, verneem toe later wat gebeur het. Nadat die eienaar vertel het wat gebeur het wou sy toe weet hoe dit nou met Chippie gaan. Waarop die eienaar antwoord dat alhoewel Chippie oorleef het, sy nie méér fluit of sing nie.

 

Daar is baie mense rondom ons wat daagliks sulke Chippie oomblikke ervaar. Die mees kwesbare is ons kinders en vroue. Binne ’n oomblik kan ’n kind se toekoms totaal verwoes word, as gevolg van mishandeling en aanranding. ’n Vrou se lewensvreugde kan weggeneem word binne oomblikke van gewelddadige optrede van ’n eggenoot. Die broodwinner van ’n huisgesin kan binne ’n oomblik sy werk verloor en die gesin kan op die afdraande pad afstuur van armoede, broodgebrek en selfs hul huis verloor. Binne ’n oomblik kan ’n persoon toegee aan die versoeking van drank, dwelmmisbruik of ’n buite-egtelike seksuele verhouding en dit kan lei tot verslawing en MIV/Vigs infeksie. Met die verouderingsproses kan bejaardes ’n lewe van eensaamheid en verwaarlosing lei.

 

Hierdie omstandighede kan maak dat mense nie meer sing nie, aldus hul lus, vreugde, blydskap en sin vir die lewe verloor.

 

Dit is waaroor dit in die Eksodus verhaal gaan. Die Israeliete wat onder die slawehandel van die Farao en Egiptenare ’n ergerlike lewe van swaarkry en onderdrukking gelei het, smag na bevryding. Die Here hoor hul gekerm en sien hul nood raak. God besluit om Moses te gebruik om die volk uit hierdie swaarmoedige omstandighede te bevry.

 

In aansluiting by die teksgedeelte is dit interessant om te besef dat die roeping van Moses nie begin by die gebeure rondom die brandende doringbos (Eks. 3) nie, maar wel reeds in die laaste verse van Eksodus 2 (24 en 25).

 

Moses se roeping begin by God wat die inisiatief neem, sy sintuie inspan en:

 

•        Die gekerm van sy volk hoor

•        Dink aan sy verbond

•        Die volk se nood sien

•        Die nood van die volk ter harte neem

 

Dit is hoe God Homself openbaar as die God wat ons nie alleen laat in ons ellende, hulpeloosheid en nood nie, maar in die grootheid van sy liefde, ontferming en barmhartigheid na ons toe uitreik. Hy is op ’n besondere wyse die God van die noodlydendes, armes en hulpeloses (Belydenis van Belhar). Die God wat omsien na die wese en die weduwees. God kon sekerlik op ’n ander wonderbaarlike wyse die Israeliete uit die mag van die Farao en Egiptenare gered het, maar Hy verkies om dit deur mense te doen. Daarom dat God Moses roep om hierdie taak uit te voer. Net so wil die Here ook vir ons gebruik om langs Hom te staan om die omstandighede van die hulpeloses te verander.

 

Dit is opvallend hoedat die skrywer die woord of begrip om te sien of te kyk in die verhaal gebruik. Let op die volgende verse:

vers 2: “ … Terwyl hy kyk, sien hy…”

vers 3: “Ek wil tog ’n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk.”

vers 4: Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk”

vers 6: “… Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk.”

vers 7: “ Ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien…”

vers 9: “ Ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk het.”

En in Eks. 4:18 – “Daarna het Moses na sy skoonpa Jetro toe teruggegaan en vir hom gesê: “Ek wil graag teruggaan na my mense toe in Egipte om te sien hoe dit met hulle gaan.”

 

Dit sluit goed aan by Coenie Burger wat in sy boek, Gemeentes in die Kragveld van die Gees, skryf oor die kerk se rol ten opsigte van die diakonaat of barmhartigheid. Dit gaan daaroor dat die diakonaat begin waar mense die nood raak sien en geraak (beweeg) word om iets aan die nood te doen. Die oog en die hart moet bymekaar uitkom. Dit is ook hoe Jesus menigmaal op die nood van mense reageer het. Hy het by die sien van mense se nood hulle innig jammer gekry. (Matt. 14:14; 20:34 en Luk.7:13).

 

God het ons juis so geskape dat ons nie ons eie gesig kan sien nie. Ek is geskape om nie net oë vir myself te hê nie, om nie net óm te sien na my eie behoeftes nie, maar om juis oë te hê vir die behoeftes van my naaste. Om die nood van my naaste raak te sien en daardeur geraak te word. Daar is ’n baie vroeë Gereformeerde Christelike gedagte dat ons nie ’n in geboënheid op die self sal hê nie, met ander woorde net oë vir onsself sal hê nie. Rick Warren stel dit mooi: “As ek geen liefde vir ander het nie, geen begeerte het om ander te dien nie, en net oor my eie behoeftes bekommerd is, moet ek wonder of Christus werklik in my lewe is. ’n Hart wat gered is, wil graag dien.”

 

Dit bly dus ’n uitdaging om reg te kyk en raak te sien. Hiermee vertrou ons die Heilige Gees om ons te help om bedagsaam te wees en ’n ingesteldheid te hê om die nood van ons naaste raak te sien. Ons is dankbaar dat onderskeie gemeentes en bedieninge op verskillende wyses uitreik na diegene wat skreeu om hulp. Badisa as die gesamentlike werksaamheid van die VG- en die NGK probeer om ook ons roeping na te kom. Met die hulp van ongeveer 3000 vrywilligers reik ons uit na ongeveer 700 000 gesinne. Ons bedien ongeveer 6 miljoen etes per jaar. Oor die breë spektrum van die nood en behoeftes van die gemeenskap reik ons uit na hulle wat ons die nodigste het.

 

Met ons beskeie bydrae in samewerking met gemeentes en ander rolspelers wil ons na die voorbeeld van Jesus Christus, die groot Barmhartige uitreik na diegene wat verskillende Chippie oomblikke ervaar het en nie meer kan of wil sing nie. Hulle wat as gevolg van hul nood vasgevang is, in ’n donker put van hulpeloosheid en nie reg weet hoe om daar uit te kom nie. Hulle wat die vreugde en blydskap vir die lewe verloor het en moed opgegee het.

 

Laat ons God bid om die nood raak te sien, daardeur geraak word en iets daaromtrent doen.

 

Amen!

 

Ds A Rust

[Hoof Uitvoerende Beampte: Badisa]

Julie 2013

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NETACT

IMPAK OP TEOLOGIESE DENKE IN AFRIKA

 

NetACT is ’n netwerk van vyftien teologiese instellings met ’n Presbiteriaans-gereformeerde tradisie in nege Sub-Sahara Afrikalande. Hulle fokus op leierskapsontwikkeling in die kerk en skroom nie om taai-toffie onderwerpe, soos Geslagsgelykheid, aan te vat nie.

 

NetACT het in 2000 in Lusaka, Zambië met die inisiatief van proff Martin Pauw en Jurgens Hendriks ontstaan, met die Fakulteit Teologie van die Universiteit Stellenbosch as basis. Prof Jurgens Hendriks is tans die uitvoerende beampte.

 

Men in the pulpit, Women in the pew? Addressing gender inequality in Africa (SUN Press, 2012) is ’n boek deur skrywers van verskillende Afrika-lande wat ontstaan het nadat NetACT (Network for African Congregational Theology) in 2011 ’n werkswinkel oor Geslagsgelykheid in Stellenbosch aangebied het.

 

Hierdie gesprek is verlede jaar by Brackenhurst (Limuru) in Kenia voortgesit. Tydens hierdie sessie is aanbiedinge uit verskillende dele van Afrika bespreek met die oog op die samestelling van ’n opvolg-bundel met die titel: Living with Dignity: Towards gender equality in Africa.

 

Vanaf 7 tot 12 Julie vanjaar het NetACT op Worcester ’n opvolgwerkswinkel gehou waar die beoogde 22 hoofstukke van die bundel verder geslyp is met die oog op publikasie vroeg in 2014. Vier redakteurs (uit Kenia, Malawi en Suid-Afrika) is daarvoor verantwoordelik, met prof Elna Mouton as koördineerder. Medeskrywers en navorsers verbonde aan kweekskole van Angola, Nigerië, Kenia, Malawi, Zambië, Zimbabwe, Namibië, Mosambiek en Suid-Afrika bespreek interessante aspekte van geslagsgelykheid. Dit sal as handboek met praktiese voorbeelde vir bespreking by die vyftien geaffilieerde kweekskole voorgeskryf word, en behoort beslis ’n sterk positiewe invloed op die denke van wordende predikante te hê.

 

Lees ’n volledige artikel hieroor in die volgende Kerkbode.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

ARMOEDE EN SORG KONFERENSIE

 

Die Bediening vir Armoede en Sorg wil graag alle barmhartigheidsverteenwoordigers, predikante, ringsverteenwoordigers van Armoede en Sorg en gemeentelede herinner aan die uitnodiging na hulle konferensie.

 

Armoede en die uitdaging vir die Kerk en sy Gemeentes.

Beste praktyke, die bou van netwerke en die beste opsies vir gemeentes.

 

Plek: NG Kerk Helderberg

Datum: 21 Augustus 2013

Tyd: 08:30 – 17:00

 

•        Leraars verdien VBO-punte

•        Gemeentes kry perspektief op die groter prentjie van armoede en die uitdagings

•        Praktiese hulp word aangebied

•        Geleentheid tot die bou van netwerke en vennootskappe

 

Koste: R100 pp (sluit etes en materiaal in)

Rig asseblief enige navrae aangaande die konferensie aan Ingrid Zeelie

Tel: 021 957 7113

Faks: 086 742 8963

E-pos: omgee@kaapkerk.co.za

 

Ringsverteenwoordigers neem asseblief kennis dat die Algemene Jaarvergadering van Armoede en Sorg op 22 Augustus 2013 in die Marturia Sentrum se saal sal plaasvind.

 

Sien ook NUUT op www.kaapkerk.co.za vir inskrywingsvorms en die program.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

NG STRAND-NOORD VERLOOR KLOK EN TORING

 

STRAND. – Die laaste kerkklok hier het eergister vir die laaste keer gelui.

 

Die vrystaande kerktoring van die NG gemeente Strand-Noord in Brandstraat, waaraan die klok dekades lank gehang het, word vandag afgebreek.

 

Volgens ds. Constant van der Merwe was dit nie ’n maklike besluit om die toring af te breek nie.

 

“Die spits van die toring het in Februarie op die kerk se dak geval. Wanneer die klok lui, beweeg die toring ook. Ons het ingenieurs ingeroep wat gesê het die toring kan omval. Daar is toe besluit om dit te sloop.”

 

Die kerk en die toring is in 1962 gebou. Die toring, wat ongeveer 32 m hoog is en sowat 70 ton weeg, is langs die kerk gebou.

 

Van der Merwe het gesê die kerkraad het oorweeg om die toring te herstel, maar dit sou nie finansieel sin gemaak het nie.

 

“Dit is hartseer. Vir baie mense is dit ’n baken. Maar weens die veiligheidsredes verstaan die mense waarom dit gedoen moet word.”

 

Van der Merwe het gesê dit was die enigste kerkklok wat nog in die Strand gelui het.

 

Vir Piet du Toit, wat ’n lidmaat is sedert die kerk sy deure oopgemaak het, is dit ’n hartseer dag. Wat dit vir hom nog meer emosioneel maak, is dat sy pa die kerk en die toring gebou het.

 

“Van my huis kan ek die kerk en die toring sien. Dit is een van die laaste groot werke wat my pa gedoen het. Wanneer ek die kerk en die toring langs mekaar gesien het, het dit soos ’n monument van sy werk uitgestaan. Dis nie lekker om te sien hoe dit afgebreek word nie, maar ek verstaan hoekom dit gedoen word.”

 

Die koster van die kerk, Deon Longland, het gesê toe hy Maandag die klok vir die laaste keer gelui het, het heelwat mense in die gebied kom kyk wat aangaan.

 

“Die klok word net by eredienste en by begrafnisse gelui. Toe dit tien minute lank lui, het die mense kom kyk wat aangaan.

 

“Die mense was nogal emosioneel, omdat dit die laaste keer was dat die klok gelui het. En omdat die toring, soos hy gestaan het, nie meer daar gaan wees nie.”

 

Klik by http://www.dieburger.com/nuus/2013-07-24-strand-kerk-verloor-sy-klok-n-toring vir die berig en foto.

 

Met dank oorgeneem uit Die Burger van 24 Julie 2013

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

PASTORALE BERADINGSKURSUS

DIE TIEN-FASE GENESINGSMODEL SOOS TOEGEPAS BINNE DIE MEIER-KLINIEKE

 

Potchefstroom: 24 Augustus 2013

Prof Wentzel Coetzer

 

 

In hierdie kursus word ‘n genesingsmodel aan die orde gestel wat bestaan uit tien fases waardeur persone begelei kan word tot emosionele en geestelike heling. Die kursus is gebaseer op die boek, Love is a choice, deur die Christen psigiaters Robert Hemfelt, Frank Minirth en Paul Meier. Dit gaan hier oor ’n model wat met vrug toegepas kan word op byvoorbeeld die begeleiding van persone met ’n probleem van mede-afhanklikheid, huweliksprobleme, enige vorm van verslawing (byvoorbeeld chemiese afhanklikheid, eetversteurings, seksuele verslawing, ens.) asook die hantering van onverwerkte emosionele pyn uit die verlede (trauma, verliese, ens). Dit is ’n holistiese en multi-dissiplinêre benadering wat met groot vrug binne ’n pastorale milieu toegepas kan word in samewerking met ander dissiplines.

 

Plek: Studente Hervormde Kerk, Potchefstroom – Silwerstraat 19 (net langs klein kragstasie)

GPS koördinate: Suid: 26.41.590 – Oos: 27.5.079

 

Datum: Saterdag 24 Augustus

Tyd: 08.00 – 13.00 (registrasie vanaf 07.30)

 

VBO-punte: NG leraars kan 10x VBO-punte verdien

 

Koste: R200 pp (sluit sleutelnotas en verversings in) – egpare: R300

Handleiding: opsioneel te koop aangebied: R160 (posgeld: R20 ekstra)

Bespreking word bevestig deur die fooie in te betaal by:

ABSA spaar rek: 9061802135 – takkode: 335138 – rek naam: S E Coetzer

 

Navrae: 083 660 0409 of 018 294 7457 of wentzel7@mweb.co.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE SONNEKUS

EENHEIDSWEEK

 

Sonnekus hou saam met vyf ander kerke in Milnerton, die Rooms Katolieke, die Anglikaanse, die Baptiste, die Metodiste en die Presbiteriaanse kerke, ‘n unieke samekoms van kerke van verskillende agtergronde, maar verenig in Christus.

 

Tema: Christ in you and through you.

Daar sal elke aand ‘n ander gasspreker wees.

 

Plek: NG Kerk Sonnekus, hoek van Ceres- en Parklaan, Milnerton.

Datum: 5-8 Augustus 2013

Tyd: 19:00

 

Tee, koffie en versnaperinge sal na elke diens in die kerksaal te koop wees.

 

Vir verdere navrae kan Handri by 021 552 2689 of ngkson@iafrica.com gekontak word.

 

Almal is baie welkom!

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE HELDERBERG

DISSIPELSKAP RETRAITE 3-6 OKTOBER 2013

 

OM SAAM MET JESUS TE LOOP

Om ’n volgeling van Jesus te wees; die pad saam met Jesus te loop; erns te maak met dissipelskap vra aandag en commitment. Dit vra tyd om te leer wat dit is om vir Jesus te volg, hoe dit gedoen word, hoe daar na sy stem geluister word, wat dit beteken om jou kruis op te neem, wat dit beteken om onder die heerskappy van Jesus te leef en Hom te volg kom wat wil.

 

Een van die beste maniere om te ontdek wat dit is om dissipel te wees, is om dit saam met ander, wat ook erns maak met dissipelskap, te doen. Dit is waarom NG Gemeente Helderberg ’n retraite reël. Uit ervaring weet ons dat ’n retraite lewensveranderend kan wees. Dit is drie dae wat jy saam met ander opsy sit om tyd met God te spandeer rondom sake wat ’n groot invloed op jou totale lewe het. Wanneer ons praat van retraite (“retreat”), gaan dit presies oor wat die woord sê. Ons trek ons terug van die normale lewe om saam met ander stil te raak in God se teenwoordigheid.

 

Die retraite word van Donderdag 3 Oktober om 19:00 tot Sondag 6 Oktober om 13:00 by Wortelgat, naby Stanford (ongeveer 150 km) vanaf Somerset-Wes gehou. Dit beteken dat jy dalk verlof sal moet insit vir Vrydag 4 Oktober – jy sal nie spyt wees nie. Deon Loots, die skrywer van die Dissipelskapreeks, is die aanbieder.

 

Slaapplek en etes word gereël. Al wat jy hoef saam te bring, is: Bybel, joernaal of ’n notaboek, ’n skryfding, eie beddegoed en handdoeke, gemaklike klere en stapskoene, dalk ’n opvoustoeltjie, waterbottel, ’n klein rugsakkie, sonbrandroom en ’n lekker hoed. Moenie jou kamera vergeet nie. Daar is ook ’n bussie vir vervoer daarheen en terug beskikbaar.

 

Sluitingsdatum vir inskrywings: 1 September 2013

Kostes: R900 per persoon vir naweek (verblyf, etes en materiaal ingesluit)

’n Deposito van R200 word verwag voor 2 Augustus 2013.

Voltooi asb die inskrywingsvorm., beskikbaar op ons webblad: www.nghelder.co.za of kontak Corneille Barnard, tel 021 8515582 of Leraarsekretaresse@nghelder.co.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

VGK GEMEENTE BLANCO

VOLTYDSE LERAARSPOS

 

Aansoeke word hiermee ingewag vir bogenoemde pos.

 

GEMEENTEPROFIEL

Die gemeente is geleë aan die voet van die Outeniquaberge en vorm deel van die Ring van George. Die gemeente bestaan uit 1492 belydende en 684 dooplidmate. Die gemeente is ’n bediening van 46 jaar oud wat 22 wyke in Blanco en vyf buitewyke binne ’n radius van 20 km bedien.

 

LERAARSPROFIEL

’n Dinamiese geestelike woordverkondiger en toegewyde dienaar van Jesus Christus wat tans in diens is van ’n gemeente. Die kandidaat moet ’n leier wees met ’n sterk pastorale inslag tot huis-, sieke-, en bejaarde besoeke. ’n Suksesvolle kandidaat sal die vreugde het om Christus teenwoordig en sigbaar in sy lewe te hê, die geestelike gawe van onderrig van die Heilige Woord besit en demonstreer, strategiese leierskap en beplanningsvaardighede beskik. ’n Vernuwende en jeugdige styl in pas met moderne tegnologie inbring. Vorige gemeentelike leierskap en onderrig ervaring in ’n groeiende VG kerk familie is ’n voorvereiste.

 

AMPSPLIGTE

Volgens die Algemene Sinodale Bepaling 22.

 

VERGOEDING

Behuising word verskaf en vergoedingsooreenkoms sal met suksesvolle kandidaat onderhandel word.

 

AANSOEKE

Voorsien asseblief ’n volledige CV met verwysings en aansoekbrief aan mnr I. Scheepers by irvinscheepers3@gmail.com of aan die skriba by posadres: VGK Gemeente Blanco, Posbus 7011, BLANCO, 6530.

 

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE

Aansoeke moet 14 Augustus 2013 om 16:00 by die skriba wees.

 

Gekortlyste kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud met die Kerkraad. Kostes is vir u eie rekening. Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

 

PROSES VORENTOE

20 Julie 2013 is die voorlegging aan die Kerkraad vir goedkeuring. Advertensie sal dan op Maandag 22 Julie 2013 geplaas word en loop tot op 14 Aug 2013.

17 Augustus 2013 oopmaak van aansoeke en kortlysting van kandidate – maksimum van vyf kandidate sal gekortlys word.

24 Augustus 2013 sal onderhoude plaasvind van 09:00 – 14:00 met ’n volle kerkraadsvergadering om 16:00 daardie middag.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

SINODE NG KERK VRYSTAAT

DIREKTEUR: BEDIENINGSBEGELEIDING

 

Vakature vir pos: Direkteur Bedieningsbegeleiding, NG Kerk Vrystaat.

 

POSBESKRYWING:

 

•        Predikanteversorging

•        Gemeentebegeleiding

•        Begeleiding Teologiese opleiding (Vóór en ná legitimasie)

•        Uitvoerende amptenaar: Eenheid vir Bedieningsbegeleiding

 

POSVEREISTES:

 

•        Gelegitimeerde leraar van NG Kerk

•        Toepaslike nagraadse teologiese opleiding

•        Toepaslike ervaring in predikante- en gemeentebegeleiding

 

SALARISPAKKET:

 

•        Volgens aanbevole sinodale skaal

 

AANSOEKE:

 

•        Volledige CV

•        Uiteensetting van eie visie vir die pos

•        Aansoeke moet ingestuur word vóór 30 Augustus 2013

•        Stuur aansoeke na en rig navrae by:

 

Ds André Barlow

E-pos: abarlow@lantic.net

Sel: 084 547 9999

 

Of stuur aan: Altonasingel 49, Fichardtpark 9301

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE SONSTRAAL

MUSIEKBEGELEIER

 

Die NG Gemeente Sonstraal in Durbanville benodig die dienste van ’n dinamiese en kreatiewe musiekbegeleier.

 

Pligte sluit in begeleiding tydens eredienste en ander geleenthede asook administrasie en uitbou van gemeentelike musiekbediening.

 

Die ideale kandidaat moet oor die volgende bevoegdhede beskik:

 • Vermoë tot kreatiewe beplanning van eredienste.
 • Fyn aanvoeling vir liturgiese momente.
 • Vermoë om verskeidenheid musiekstyle te akkommodeer.
 • Grondige teoretiese musiekkennis en bladlees vermoë.
 • ’n Toegewyde Christen.

 

Vergoeding op aanvraag beskikbaar.

 

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 18 Augustus 2013.

 

Rig CV (met referente) aan Die Kerkraad, NG Gemeente Sonstraal

E-pos: kantoor@sonstraal.org.za

Skakel die kerkkantoor vir navrae: 021 976 1236.

Did you like this? Share it: