sgunter

Bulletin vir Sondag 20 April 2014

 

Vandag, 20 April 2014

06:30: Stap na die Paaskruis op Tygerberg
Paasdag begin ons met ‘n vroeë byeenkoms bo-op die berg. Ons ontmoet mekaar om 06:20 by die ingang van die natuurtuin op Tygerbergheuwel. Ons stap van daar tot bo-op die berg en vier dan die opstanding van Jesus met ‘n kort oordenking en gebede. Daar is geen koste verbonde aan die staptog nie.   Begeleiers: Di. Heerden en Nelis

09:00 Ds. Heerden, Paasviering in die kerk (bring asb blomme uit u tuin saam om by die kruis te plaas)
Deuroffer:  Bediening
Geen toerusting en kategese

Oop graf

 
WEEKPROGRAM

Maandag, 21 April – Gesinsdag

Dinsdag, 22 April
Geen    Seniorbybelstudie
Geen    Vrouebybelstudie
17:30   Liturgiese werkgroep
18:30   Musiekbediening
19:30   Salomé-Bybelstudie, saal

KOMMISSIES:
18:30   Admin & Diensverhoudinge, sitkamer
19:00   Gasvryheid

Woensdag, 23 April
18:00    Diensgetuienis
19:00    Gemeentebybelstudie, saal

Donderdag, 24 April
09:30    Vrouebybelstudie, Dias 2
18:30    Bediening
19:00    Jongmense-kleingroep, sitkamer

Sondag, 27 April – Vryheidsdag
09:00  Ds. Heerden van Niekerk
Deuroffer:  Barmhartigheidsverpligtinge
Geen toerusting en kategese

Personeel verlofbeplanning
Jeugwerker: Susan Johnston                  22 April tot 2 Mei
Kantoor: Marian Truter                           22 April tot 25 April
Leraar:  Ds. Nelis van Rensburg             25 April tot 4 Mei

BARMHARTIGHEID

GEDAGTE VIR DIE WEEK:
Dis nie wat jy doen of hoeveel jy doen, wat tel nie. Wat saak maak, is hoeveel liefde jy insit in wat jy doen.   Moeder Teresa van Kalkutta

TERUGVOERING:
Babadoeke en formule-melk:  Ter waarde van R2 000 kon aangekoop en aan BADISA-kantore geskenk word. Baie dankie hiervoor!
Môresterretjies Kleuterskool:  Nuwe plastiek-eetgerei (glasies, bekertjies, bordjies en papbordjies) kon aan hulle geskenk word. Hul voorraad was al so verinneweer dat daar nie meer genoeg eetgerei vir elke kind was nie.
Paaseiers:  Kon geskenk word aan Alzheimer-pasiënte (Othello en Klaradyn), Angels Only Créche (Fisantekraal), Ramot, Môresterretjies, en Alta du Toit (naweek-inwoners).
Ruyterwacht-basaar:  Kon die koektafel borg, asook die wors vir hotdogs.

NUWE PROJEKTE:
Ruyterwacht-basaar: 25 April vanaf 17:00. U word hartlik uitgenooi om hierdie geleentheid saam met hul gemeente te kom geniet!
Sop en worsbroodjies:  Weens die baie vakansiedae is daar geen insameling tans nie en die voorraad by die kantore is heeltemal uitgeput. Enige donasie sal dus uiters welkom wees. Wyke A01, A02 en B02 is verantwoordelik vanaf 4/05 tot 11/05.
Kombersprojek:  Ons wil graag weer komberse insamel vir Ruyterwacht. Enige kombers in ‘n goeie toestand is welkom. Die mikpunt is 300 komberse! ‘n Houer daarvoor sal by die kerkkantoor beskikbaar wees.
Barmhartigheidsvergadering:  Vind plaas op Donderdag 8 Mei om 9:00 in die kerksaal. Enige persoon is welkom om te kom luister na inligting aangaande bedrywighede.
Projek 365:  Flessies vir sente is by die kerkkantoor beskikbaar. Dankie dat u dit voortdurend ondersteun. Elke klein bydrae help!

BEHOEFTES:
Dringend: baba-stootwaentjie asook baba- en kinderklere.
Enige artikel vir die kerkwinkel veral klere en skoene. Voorraad is baie min.
Toiletware,  skoonmaakmiddels, tydskrifte en kinderboeke.

Verjaardae van die week
20     Willem Buys, Isobel Conradie, Marietjie Eaton, Hennie Hurter, Francois Naude, Louisa Ruwiel, Anneke von Maltitz
21     Christa Beukes, Fanie Brand, Shani Engelbrecht, Freddie Erasmus, Johan Fourie, Lara Greeff
22     Joshua Bodenstein, Johan Davis, Gys Wege
23     Anita Kraemer, Nadine Naude, Johan Olivier, Pieter Rossouw, Francois Roux, Suné Vermeulen
24     Cala Bester, Heinrich Niehaus, Helene van der Merwe
25     Eugenie Borchardt, Corrie Muller, John Hay Nell, Johann Stassen, Phillip Van Taak
26     Cheney Badenhorst, Jacob &Thomas Claassens, Adri Klindt, Wilma Steyn, Ruben & Ulrich van Tonder, Carl Vogts

WELGEMOEDVEILIG
WelgemoedVeilig 24/7 Beheerkamer is in werking. Die beheerkamer word bestuur deur die WelgemoedVeilig Sekuriteitsbestuurder, Lourens Le Roux, en die 24/7 kontaknommer is 086 1212 608. Epos ons gerus op info@welgemoedsafe.co.za of skakel die Beheerkamer vir meer inligting.

Gebedsbediening
Handelinge 4:33  Die apostels het kragdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor hulle almal.

Diensbeurt:  Mimmie Eloff, 0219132843

Ons bid vir die volgende persone en sake:
Mike Holmes wat die komende week ‘n operasie ondergaan (Mahogany 59, 0825644715).
Francois en Annatjie Malherbe – Annatjie ondervind ernstige siekte (Bergzicht 7, 0219132804).
Die krisis in die Oekraïne
Die aanloop tot die 2014-verkiesing
Vir mense wêreldwyd wat nie Christene is nie
Christene wat vervolg word
Leraars, kerkraad en dienswerkers
Jeugbediening
Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het, en diégene wat ernstig siek is, wat tuis aansterk na operasies en ook vir hulle wat tans finansieel baie swaar kry.

Ons versoek vriendelik dat u hierdie gebedslysie in u Bybel hou vir voorbidding tydens u stiltetyd en dat dit ook by Bybelstudiegroepe as gebedsleiding gebruik sal word. 

Did you like this? Share it:

Bulletin vir Palmsondag 13 April 2014

Palmsondag – 13 April 2014

09:00  Ds. Heerden van Niekerk
Skriflesing:  Matt. 21:8; Joh. 2:15, 12:24; Mark. 14:4 & Matt. 26:48
Deuroffer:  Hospitaalbearbeiding
Hospitaalbearbeiding versorg gemeentes se lidmate en hulle familie tydens ernstige krisisse – medies en emosioneel – in die hospitale en in spreekkamers in die Kaapse Skiereiland en in George en Mosselbaai.  Aangesien hospitale se rekenaarinligting meestal nie pasiënte se kerkverband aantoon nie, word gemeentelede vriendelik versoek om hospitaalleraars van pasiënte te laat weet.  Hulle sal hierdie lidmate bystaan en op ‘n pad van oorwinning begelei.  Die hospitaalleraars het in die vorige finansiële jaar 3 963 pasiënte besoek en 562 families ondersteun.  In die pastorale spreekkamer is daar met 1 147 mense onderhoude gevoer.  Saam met die hulpwerkers en studente, is 17 279 pasiënte in hospitale besoek.  Bid asseblief vir die hospitaalleraars, asook vir die pastorale hulpberaders, sowel as ons vele vrywillige pastorale hulpwerkers.

17:00  Kom bymekaar op parkeerterrein (*)

17:50  Palmoptog (*)

18:00  Erediens (*)

(*) Sien volledige program verder in bulletin

KATEGESE
316’s (gr. 7-11) – WOON PALMSONDAG BY
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Maandag, 14 April
19:00   Stil Week, kapel
19:30   Wykleidstersvergadering, saal
20:00   Mannebybelstudie, kapel

Dinsdag, 15 April
09:30   Seniorbybelstudie, saal
Geen  Vrouebybelstudie
17:30   Liturgiese werkgroep
18:30   Musiekbediening
19:00   Stil Week, kapel
19:30   Salomé-Bybelstudie, saal

Woensdag, 16 April
19:00  Gemeentebybelstudie, saal
19:00  Stil Week, kapel

Donderdag, 17 April
09:30   Vrouebybelstudie, Dias 2
19:00   Pasgamaal
19:00  Jongmense-kleingroep, skakel in by pasgamaal

Vrydag, 18 April
09:00   Ds. Nelis van Rensburg, nagmaal

Sondag, 20 April
06:30  Staptog na Paaskruis op Tygerberg
09:00  Ds. Heerden van Niekerk, kerk
Deuroffer:  Bediening
Geen toerusting en kategese

Program vir Lydenstyd en Paasfees

 Ons betree vandag die week wat as Stille Week of Heilige Week, bekend staan. Dit is die naam wat die Christendom gee aan die week vanaf Palmsondag tot Stil Saterdag. Met die program hier onder wil ons graag hande vat met Christene regoor die wêreld wat met toegewyde erns oor die lydensgebeure tydens Stille Week nadink en die Paasgebeure vier. Kom sluit gerus by ons aan.

(*) Sondag 13 April – Palmsondag
Vandag herdenk ons die intog van Jesus in Jerusalem. Dit beloof om weer eens ‘n hoogtepunt in ons lydenstyd-program te wees. Die dag gaan DV soos volg verloop:

09:00  Liturg:  Ds. Heerden.  Meditatiewe diens in die kerk (ons kombineer die stil- en oggenddiens).
09:00  Kinderkategese gaan voort soos normaalweg (al die ouderdomme tot graad 6).
17:00  Ons kom almal bymekaar op die parkeerterrein langs die kerk waar ons sop en broodjies geniet.  Daar is nie senior kategese om 17:30 nie.  Al ons katkisante moet asb. die Palmsondagdiens bywoon.
17:50  Palmoptog vertrek vanaf die parkeerterrein na die hoofingang van die kerk.
18:00 Erediens met die SA Jeugkoor (die voordeur open om 18:00 vir die prosessie vanaf die parkeerterrein). Ons wil graag ‘n besondere geleentheid daarvan maak, wanneer ons ons ten diepste vereenselwig met Jesus se lyding.  Dit is ‘n diens vir klein en groot.  Ons almal maak gereed vir die groot lydensweek.

 

Maandag 14 April tot Woensdag 16 April – Stil Week
Hierdie week vorm die hoogtepunt van die kerklike jaar en ons moedig lidmate aan om hulle dié week in besonder aan God toe te wy. Daarom is daar van Maandag (14 April) tot Woensdag (16 April) elke aand om 19:00 ‘n stildiens in die kapel.

Maandagaand     –   ‘n Sweep in Sy hand (Joh 2:13-22)
Dinsdagaand         –  ‘n Koringkorrel moet sterwe (Joh 12:20-36)
Woensdagaand    –   ‘n Albaste fles wat gebreek is. (Mark 14:1-16)

 

Donderdagaand (17 April) – Pasgamaal om 19:00
Ons vier dan die tradisionele Pasgamaal in die kerksaal. Die Pasgamaal is ‘n geleentheid vir volwassenes en kinders. Ons eet ‘n maaltyd wat bestaan uit verskeie disse wat met die Pasga geassosieer word. Tussen die eet van die verskillende disse dink ons saam met die Jode van ouds terug aan die Pasga-gebeure. Ons sluit af met die oorgang na die nagmaal – om ons gereed te maak wanneer ons die volgende dag (Goeie Vrydag) saam aan tafel sit.

U moet asseblief betyds u plek by die Pasgamaal bespreek.   Ons vra dit ter wille van die persone wat vir ons die ete voorberei. U kan die kerkkantoor (021 913 2320) skakel en u bespreking by Sanet doen. Daar is geen koste verbonde aan die Pasgamaal nie – u kan tydens die geleentheid ‘n vrywillige bydrae maak.
Begeleiers: Di. Nelis en Heerden

 

Vrydag 18 April – Goeie Vrydag, Nagmaal
09:00: Liturg: Ds. Nelis

 

Sondag 20 April
06:30: Stap na die Paaskruis op Tygerberg. Paasdag begin ons met ‘n vroeë byeenkoms bo-op die berg. Ons ontmoet mekaar om 06:20 by die ingang van die natuurtuin op Tygerbergheuwel. Ons stap van daar tot bo-op die berg en vier dan die opstanding van Jesus met ‘n kort oordenking en gebede. Daar is vanjaar geen koste verbonde aan die staptog nie.
Begeleiers: Di. Heerden en Nelis

09:00 Erediens: Paasviering in die kerk
Liturg: Ds. Heerden

 

Wykleidsters

Ons vergader op Maandag 14 April om 19:30 in die saal in plaas van in die kerk.

‘n Vriendelike beroep word op elkeen gedoen om asseblief die deure aan die saal se kant te gebruik.

 

 

BARMHARTIGHEID

GEDAGTE VIR DIE WEEK:
Christenskap wat nie sy waarde in praktiese dade bewys nie, degenereer gou tot ydele praatjies. (William Temple)

TERUGVOERING:
Kerkwinkel:  Die laaste verkoping het R2 312.00 opgelewer. Artikels word verkoop tussen R1 en R20 na gelang van die grootte en toestand daarvan.

NUWE PROJEKTE:
Barmhartigheidsvergadering: Donderdag 8 Mei om 9:00 in die kerksaal. Alle belangstellendes welkom.
Sop en worsbroodjies: Wyke B03 en B15 was hierdie week aan die beurt en Wyk C07 volgende week tussen 13/04 en Paasnaweek. Let asseblief daarop dat die volgende wyke (A01, A02 en B02) eers teen 4 Mei aan die beurt kom. Enige voorraad is egter intussen welkom aangesien die behoefte by die BADISA-kantore uiters groot is.
Paaseiers: Sagte paaseiers (marshmallow-tipe) gaan op Woensdag 16 April aan Alzheimerpasiënte en klein kindertjies uitgedeel word. Enige bydraes kan by die kerkkantoor ingelewer word.
Ruyterwacht-basaar: vind plaas op Vrydag 25 April vanaf 17:00. Ons wil graag weer hierdie jaar die koektafel borg. Enige finansiële bydrae (of gebak) sal baie welkom wees en kan by die kerkkantoor ingelewer word. U word ook hartlik uitgenooi om hierdie geleentheid saam met Ruyterwacht- gemeentelede te kom geniet.
Kombersprojek: Soos verlede jaar wil ons weer hierdie winter komberse (in ‘n goeie toestand) insamel om aan Ruyterwacht te skenk. ‘n Houer daarvoor sal in die kerkkantoor beskikbaar wees en gereelde terugvoering oor die vordering sal gegee word. Die mikpunt is 300 komberse!

BEHOEFTES:
Dringend: baba-stootwaentjie en babaklere.
Enige artikel (veral klere en skoene) vir die volgende kerkwinkel. Voorraad uiters min!
Toiletware en skoonmaakmiddels.

Verjaardae van die week

 13    Eureka Broberg, Sonja Hyman, Karin Lucas, Lodi Venter
14     Ronel de Wet, Verona Gazendam, Adriaan Jacobs, Joep Joubert, Rezé Kraemer-Ziehl, Alan le Roux, Ina Loubser, Nicolaas Oosthuizen
15     Andries Beetge, Antoinette Duvenhage, André Greyling, Pierre Jacobs
16     Marius Albertyn, Hendrik de Beer, Réza de Greeff, Kumi Joubert, Anrea Kruger, Nicola Smit, Annalene Theart
17     Lulu Havenga, Jan Schutte
18     Ella Jonker
19     Barbara Buchhorn, Piet Fourie, JD Malan, Thinus Maritz, Hennie Smit

WelgemoedVeilig

Dis met genoë dat ons aankondig dat die WelgemoedVeilig 24/7 Beheerkamer in werking is. Die beheerkamer is die sentrale kommunikasiepunt vir skakeling met ons 3 toegewyde patrollievoertuie, omliggende areas se buurtwagte, SAPD en ander areas in die Kaapse Skiereiland wat LPR kamerastelsels gebruik. Dit word bestuur deur die WelgemoedVeilig Sekuriteitsbestuurder, Lourens Le Roux, en is waar ons LPR Kamerstelsel funksioneer. Dis ook die sentrale punt vir alle WelgemoedVeilig ledesake, soos rapportering van misdaad insidente, administrasie ens. en huisves ons nuwe 24/7 kontaknommer 086 1212 608.

Lourens le Roux was voorheen ‘n speurder in SAPD met ‘n finale rang van Lt. Kolonel, en 2de in bevel van 42 speurtakke in die Boland. Hy het SAPD verlaat en was vir 10 jaar betrokke by Kampus Sekuriteit by die Universiteit van Stellenbosch waar hy baie betrokke was by die kamera-monitering op die kampus. Ons is opgewonde om hom as deel van ons span te hê.

Vanaf hierdie maand (April 2014) word alle ADT gewapende reaksie kliënte ook outomaties lid van WelgemoedVeilig se patrolliediens en kry dus die voordele van die 3 toegewyde voertuie wat nooit die gebied verlaat nie, die LPR Kameraprojek, die Beheerkamer en die Sekuriteitsbestuurder. Epos ons gerus (info@welgemoedsafe.co.za) of skakel die Beheerkamer as u enige vrae het.

Ons kort steeds ongeveer R150 000 om ons volle begroting van R1 Miljoen te bereik om die implementering van Fase 2 (Oos van Jip de Jager) te voltooi en sodoende die hele Welgemoed te dek met ons kamerastelsel. Op 15 April besluit ons watter kamerapunte in Fase 2 gedek gaan word vir die beplande Junie 2014 implementering. Indien jy nog steeds nie jou bydrae gemaak het om Welgemoed veiliger te maak vir jou en jou familie nie, doen dit asb. so gou moontlik. Kontak ons per epos of skakel die Beheerkamer vir inligting.

Gebedsbediening

Matteus 21:  Jesus se intog in Jerusalem  vir die volvoering van sy roeping – sy lyding, kruisdood en opstanding

Diensbeurt:  Hetta Strydom, 0219132024

Ons bid vir die volgende persone en sake:
Mary-Ann Schoeman het ‘n operasie ondergaan (Vd Merwe 53, 0219132158).
Hospitaalbearbeiding vir wie ons by die deure ‘n bydrae kan maak.
Mediese personeel en alle ander betrokkenes verbonde aan mediese instansies.
Kommissievergaderings wat in die komende week gehou word.
Dat Paasfees ‘n ware Christus-fees sal wees en nie maar net as nog ‘n langnaweek gesien sal word nie.
Die aanloop tot die 2014-verkiesing.
Senior burgers en versorgingspersoneel.
Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het, en diégene wat ernstig siek is, wat tuis aansterk na operasies en ook vir hulle wat tans finansieel baie swaar kry.

Ons versoek vriendelik dat u hierdie gebedslysie in u Bybel hou vir voorbidding tydens u stiltetyd en dat dit ook by Bybelstudiegroepe as gebedsleiding gebruik sal word.

Sokhanya gebedsonderwerp
Paasfees is die hoogtepunt van kerklike bedrywighede en aanbidding in Afrika-kerke. Die afgelope Saterdag het Sokhanya ‘n werkswinkel ter voorbereiding van Paas-prediking gehou. Volgende week is daar geen klasse nie omdat almal besig is met voorbereiding vir Paasfees en die meeste studente na ander dele van die land reis om saam met die res van hulle kerke Paasfees te vier. Ons bid dat dit vir alle Christene in ons land ‘n nuwe ontmoeting met die Lewende Here sal wees.

 

ONDERSTEUN ASSEBLIEF ONDERSTAANDE SAAK:

Vir Ewig en Altyd

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 11 April 2014

VrydagNuus

 11 APRIL 2014

www.kaapkerk.co.za

                                                                                                Teken In II Teken Uit

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

PALM-SONDAG tot PAAS-SONDAG

Tussen hierdie twee Sondae strek die Groot Lydensweek moeisaam uit. Ons herdenk die diepte van Jesus se lyding, maar, gelukkig … en genadiglik, kom die son oor Paassondag op en kan ons met verstomming die lewende teenwoordigheid van God vier met dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dood opgewek het (Ef 1:19).

 

S

INODALE NUUS

1. Kommissie vir Getuienisaksie (KGA)

1.1 Reaksie op Krisis in Tivland, Nigerië

Hier is ‘n dringende oproep vir voorbidding vir al ons mede-gelowiges in Tivland en die groter Nigerië. Ons susterskerk, die NKST (Kerk van Christus, Gereformeerd en Universeel) in Tivland, Nigerië stuur nuus oor erge konflik en lewensverliese in die Noorde van Nigerië, waar ‘n vlaag baie ernstige aanvalle en moorde op onskuldige mense ‘n groot krisis meebring. Lees asseblief onderaan en bid vir wysheid vir almal wat hierby betrokke is.

 

1.2 KGA se Getuie/Witness Beskikbaar

Die jongste Getuie/Witness van die Kommissie Getuienisaksie het so pas verskyn. Lees oor die jong paartjie wat op pad is na Milanje, Mosambiek om die Geletterdheidsprojek se leisels oor te neem; lees van Bellville-Wes se omarming van vreemdes in hul midde en hoe dit hul kerkwees verander het, en vele ander getuiestories van verskillende bedieninge in ons NG Kerkfamilie. Klik direk op Die Getuie 2014 Semester 1.

 

2. Communitas: Kursusse

2.1 Gelukkige Aftrede!

Communitas bied vanjaar van 22 – 24 April vir die vyfde jaar die Gelukkige Aftrede / Retire Smart kursus op Stellenbosch aan. Die werkswinkel word gelei deur Deon Bruwer en gades word sterk aangemoedig om dit ook by te woon. Die kursus is gratis; middagetes en tee/koffie word voorsien en beperkte plek is beskikbaar. Belangstellendes kan hier meer lees.

 

2.2 Familiebediening

Ook op 22 – 24 April: Familiebediening? Hoe werk dit in huishoudings, in gemeentes, in die skool en as ’n missionêre metodiek? Aanbeveel vir almal wat ouers is of met families, kinders of jongmense werk. Aanbieders: Deon Kitching, Gielie Loubser, Anriëtte de Ridder en Denvor Wagenaar. Reageer voor 14 April na Wilma by wler@sun.ac.za of 021 08 3624. Inskrywingsvorms is op www.kaapkerk.co.zaklik hier.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. US Teologie: Gradueringskonferensie

Alle belangstellendes word genooi na die Gradueringskonferensie van die MTh Gender en Gesondheid-klas 2013 van die Universiteite van Stellenbosch en KwaZulu-Natal. Die konferensie vind plaas van 22 – 24 April by die US Fakulteit Teologie en dien as ‘n vertoonvenster vir die graduandi wat hul navorsing sal aanbied binne die veld van Gender, Gesondheid en Teologie. Die program is hier. Antwoord voor 18 April by Helette, e-pos hvdwest@sun.ac.za of tel 021 808 9560.

 

2. Ramot Behandelingsentrum: Grond te Koop

Ramot Behandelingsentrum in Parow besit grond in Yzerfontein wat dringend verkoop moet word en billike aanbiedinge word gretig afgewag. Die grond is geleë op hoofpad 215 tussen Darling en Yzerfontein. Belangstellendes kan onderaan meer hieroor lees.

 

3. Tsabong Missionale Konferensie

Vanuit die kantoor van die Algemene Sinode ontvang ons nuus oor die tweede Tsabong Missional Conference. Dié konferensie (2 – 4 Mei in die Kgalagadi in Botswana) wil kerkleiers en lidmate in staat stel om ’n beter begrip van God se doel met sy kerk, sowel as hul persoonlike lewens te hê. Vir meer inligting en die program, klik op Tsabong Missional Conference. Kontak TC du Toit van Kgalagadi Christian Ministries vir inligting of hulp met verblyf: +267 7287 9653 of tc@theplan.org.za.

 

4. Bothasig se Skriba Groet na 25 Jaar!

Anne-Marie Viljoen, skriba van Bothasig, skryf ‘n vriendelike groeteboodskap: “Dit is met hartseer dat ek na 25 jaar besluit het dit is tyd om rustiger te raak vóór die Gemeenteraad dalk vir my ‘n ‘rocking chair’ in die kantoor sit. Ek wil aan al die skribas en predikante (vier in my eie gemeente!) waarmee ek saamgewerk het dankie sê vir hul vriendelikheid deur die jare. Mag die Here julle seën in julle werk.” Ons glo jy sal gemis word, Anne-Marie. Mooi loop! – Red.

 

5. Straatwerk: Paasfeesuitreike

Straatwerk nooi belangstellendes om betrokke te raak by hulle uitreike gedurende die Paastyd. Dit vind plaas van Woensdag 16 April tot Vrydag 18 April. Borg gerus malvalekker paaseiers of armbandjies as jy nie self aan die uitreike deel kan neem nie. Lees onderaan.

 

6. Call42: Werk Doelbewus

Call42 is ’n beweging wat leiding bied aan God se kinders om deur hulle professionele en alledaagse beroepe effektief ’n verskil in sy wêreld te maak. Lees hulle nuutste inligting hier.

 

7. “Selfies” raak ook die Kerk

Die nuutste Ekerk-verslag oor “selfies” is nou op hulle webblad beskikbaar. (ʼn “Selfie” is ‘n foto wat met ʼn selfoonkamera van jouself geneem word.) Mense raak blykbaar al hoe meer ingestel (en selfs behep?) met hulle ‘self’. Verder lyk dit asof die behoefte om ’n spesifieke ervaring met ander te deel, swaarder weeg as die behoefte aan die ervaring self! Hoe raak dit jou bediening, jou gemeentelede? Kry die verslag hier.

 

8. Vir Dominees: Kry die Formuliere hier

Die NG Kerk in SA: Argief het verskeie dokumente in beide Afrikaans en Engels bymekaar beskikbaar: geloofsdokumente, belydenisskrifte, formuliere. Handig as jy ‘n begrafnis of huwelik in Engels moet waarneem, of selfs ‘n minder bekende weergawe van ons belydenisskrifte wil naslaan. Klik by www.kaapkerk.co.za links op Belydenisskrifte / Formuliere.

 

9. Trans Wêreld Radio: Stories van Hoop

Ook vanuit die kantoor van die Algemene Sinode ontvang: Dr Ben Booyens, direkteur van kommunikasie en bemarking van TWR, stuur nuus oor ‘n Etiopiese gevangene se verhaal van hoop: klik hier daarvoor. TWR saai die Goeie Nuus van Jesus Christus in meer as 230 tale en dialekte uit na ongeveer 4 biljoen mense in 160 lande. Hulle ontvang jaarliks meer as 1 miljoen briewe van luisteraars wat getuig van lewensverandering. In Afrika alleen saai TWR vanjaar 40 jaar uit in 65 tale na 40 lande. Belangstellendes kan na TWR luister op DStv-oudiokanaal 855.

 

 

K

EN JOU KERK

Kerklike kommunikasie verwys dikwels na die NG Kerkfamilie. Hierdie familie sluit vier lidkerke in. Hulle is:

 

NGK

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk – klik hier

NGKA

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika – klik hier

RCA

Die Reformed Church in Africa – klik hier

VGKSA

Die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika – klik hier.

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

1. NG Gemeente Stellenberg: Via Dolorosa

Gaan besoek gerus Stellenberg-gemeente se kreatiewe uitbeelding van die Via Dolorosa (Jesus se lydensweg). Die geestelike reis bestaan uit 10 stasies waarby jy afsonderlik stil kan word en Jesus se lyding oordink. Die Via Dolorosa in Stellenberg se Kleinsaal open op Maandag 14 April om 16:00 en is daarna daagliks oop vanaf 08:00 tot 20:00. Die uitstalling sluit op Sondag 20 April om 14:00. Hier is meer inligting.

 

2. NG Gemeente Bellville-Wes: Getuienisweek

Floyd McClung lei die Getuienisweek by Bellville-Wes vanaf 13 – 16 April. Die week word afgesluit met ’n Paasete op Woensdagaand 16 April; kaartjies R60 / volwassene en R30 / kinders o/12. Kaartjies vir die Paasete moet asb. vooraf by die kerkkantoor (021 948 2402) gekoop word. Lees onderaan meer.

 

3. Stellenbosch Moeder / Kruiskerk: Bipolêre Gemoedsversteuring

’n Ouer met ondervinding van ‘n kind met bipolêre gemoedsversteuring het in samewerking met Stellenbosch Moedergemeente ‘n ondersteuningsgroep vir mense met bipolêre gemoedsversteuring op Stellenbosch begin. Die groep vergader elke Dinsdagaand om 18:00 in die Kruiskerk se kerkkantoor. Die doel van die groep is om ‘n veilige ruimte te bied vir lyers van die siekte, om mekaar moed in te praat en om die positiewe in die lewe raak te sien. Klik hier.

 

4. NG Gemeente Sonstraal: Ontmoetings

‘n Herinnering: dalk het jy al gewens jy kon met van die Bybelmense gesels hier in die Lydenstyd; ’n bietjie by Petrus hoor hoekom hy Jesus verloën het, of vir Judas vra hoekom hy verraad gepleeg het. Sonstraal bied van 13 – 16 April ’n reeks opvoerings aan waarin mense soos ons, mense wat sukkel met werksdruk, of huweliksprobleme, of twyfelvrae, of misdaad, gesels met die mense om Jesus … Lees onderaan meer.

 

5. NG Gemeente Durbanville: Die Kerk se Rol in SA

Op Dinsdag 15 April (19:00-21:00) praat die teoloog en rektor van die Universiteit van Stellenbosch, prof Russel Botman, oor die rol van die kerk in Suid-Afrika se samelewing, by die NG Kerk Durbanville. Aangeheg is meer hieroor.

 

6. NG Gemeente Somerset-Wes: Kruistog

Die NG Gemeente Somerset-Wes (Andries Pretoriusstraat, Somerset-Wes) hou ‘n uitbeelding van Jesus se kruistog in hul kerkgebou op Woensdag 16 April en Donderdag 17 April. Die kerk sal beide dae oop wees vanaf 10:00 tot 19:00. Toegang is gratis – almal welkom.

 

7. NG Gemeente Parow-Noord: Vertoning van Passiespel

Parow-Noord vertoon op Sondagaand 13 April om 19:00 die video “So moes die Liefde ly.” Dit is die Passiespel wat in die negentigerjare in die Kango Grotte opgevoer is. Bring familie en vriende gerus saam. Toegang is gratis; donasie-kollekte word opgeneem. Tee, koffie en ’n soet-dingetjie kan na die vertoning geniet word. Vir navrae kontak die kerkkantoor by 021 939 2395.

 

8. Vrede in Sirië

Onthou: Stellenbosch International Fellowship vergader Vrydagaand 11 April om 19:00 in Kruiskerk (ou Studentekerk) om meer inligting oor die verdoemende drie jaar oorlog in Sirië te kry, te bid en die Christene in Sirië se hande te sterk. Indien jy/jou gemeente te ver is om die geleentheid op Stellenbosch by te woon, gebruik asb die video en ander inligting om in die gemeente te wys en moedig lidmate ook aan om te bid vir hierdie saak. Hier is meer

 

 

E

KOLOGIE

1. SAFCEI: Nuwe Uitvoerende Direkteur

Biskop Geoff Davies het op 9 April bekendgemaak dat dr Stiaan van der Merwe as die nuwe Uitvoerende Direkteur van SAFCEI (Southern African Faith Communities’ Environment Institute) aangestel is. Stiaan het sy teologiese opleiding op Stellenbosch ontvang. Belangstellendes kan hom by SAFCEI se Algemene Jaarvergadering op 4 Junie ontmoet. Lees die volledige verklaring, wat ‘n kort biografie van Stiaan insluit, hier.

 

2. VN Verslag oor Klimaatsverandering

Diegene wat besorg is oor die ekologie, kan kennis neem van die jongste VN-verslag oor klimaatsverandering, op 31 Maart vrygestel. Hiervolgens is die gevolge van klimaatsverandering reeds op alle kontinente wêreldwyd sigbaar. Die verslag, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, from Working Group II of the IPCC, is saamgestel deur 309 koördinerende skrywers uit 70 lande, wat onder meer die hulp van 1,729 kenners ingeroep het. Dit omvat die toekomstige gevare van ‘n veranderende klimaat, asook geleenthede vir effektiewe optrede om sulke gevare te verminder.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. L’Chaim, Nuusbrief van Simcha-bediening aan Jode

Waarom word daar altyd by die Joodse Pasga-ete ‘n plek oopgelaat vir die profeet Elija? Lees die antwoord in L’Chaim, die nuusbrief van die Simcha Bediening. Messiaanse Jode vier die Pasga op die Woensdag net voor Goeie Vrydag. Om dit by te woon bel Cecilia Burger by 083 232 0628. Die nuusbrief is hier.

 

2. Kerkbode van 4 April is op die rakke!

In die jongste uitgawe:

  • #imagine – die beweging het begin
  • Shane Clairborne: die “simple way” om Jesus te volg
  • Andries Hoffman (skriba van NG Kerk in Afrika se Alg Sinode) skryf oor die NGKA en kerkeenheid.

 

3. Bybel-Media Nuusbrief

“By BM is ons opgewonde oor die nuwe Bybelstudie-reeks wat by opvolg-aanbiedings van #imagine-geleenthede gebruik kan word. Daarmee saam is die fokus ook op die jongste Kerkbode en die Mei-uitgawe van LiG.” So skryf Hans Steyn uit Wellington. Lees hier verder.

 

4. Decoligny Nuus

Willem en Annalie Botes skryf oor die groot opwinding in die Transkei oor die Paasfees-konferensie wat op hande is: “Kom ons maak dit ‘n item op ons gebedslys om die volgende twee weke getrou te bid vir al die predikers wat tydens die konferensie in verskillende gemeentes sal optree.” Lees hier meer.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Gemeente Laaiplek: Gemeentefees

Vir hulle Gemeentefees verkoop Laaiplek op Vrydag 11 April vanaf 18:00 potjiekos en basaarpoeding. Kuier gerus vanaf 09:00 op Saterdag 12 April in die teetuin terwyl die kinders die “kinderkuierkol” geniet. Om 09:30 open alle tafels (onder meer gebak, kerriemaalvleis vetkoek, boereworsrolle, tamatiebredie, melkkos en vleistafel). Die fees word afgesluit met hul gewilde veiling. Kontak Elrona 083 284 7766 / Annette 082 950 6941.

 

2. NG Gemeente Garies: Inwyding van Saal / Basaar!

Uit Garies laat weet Ansie Kotze dat hulle graag alle Namakwalanders wat op Garies grootgeword het, uitnooi na die feestelike inwyding van hulle saal, met ‘n eg-plattelandse basaar, heerlike kos en vermaak daarmee saam. Teken die naweek van 2 – 4 Mei solank aan en lees hier verder. Kontak Ansie by ngkerkgaries@lantic.net of 027 652 1068.

 

3. Stellenberg en Op-die-Berg: Bokkeveld Kontreimark

Stellenberg en Op-die-Berg-gemeente (Ceres) se Bokkeveld Kontreimark vind op Vrydag 11 April vanaf 15:00 tot 20:00 by NG Kerk Stellenberg, (hoek van Mountain Viewrylaan en Edelweissweg) plaas. Gaan koop vars vleis, groente en vrugte uit die Bokkeveld, asook tuisgebak en vele ander lekkernye. Aandetes soos potjiekos, afval, sosaties, hamburgers, boereworsrolle, roosterkoeke, poeding, pannekoek en lasagne ook te koop. Navrae: 021 976 4519.

 

4. NG Gemeente Beaufort-Wes en die Two Oceans

Spesiaal vir almal onderweg na die Two Oceans: Beaufort-Wes Moedergemeente verkoop op Donderdag 17 April vanaf 10:00-16:00 heerlike Karoo-braaivleis, hotdogs, wors en hoendersosaties by die kerk. Die groot wit kerk by die verkeerslig is op die hoofroete Kaap toe; niemand kan dit mis as hulle deur Beaufort-Wes gaan nie. Almal is welkom om te stop, bene te rek en van die heerlike kos te koop. Ondersteun gerus hierdie inisiatief op pad na die wedloop!

 

5. NG Gemeente Constantia vier Teddiebeerfees

Op 1 Mei vier Constantia Teddiebeerfees! Oud en jonk is welkom op Buitenverwachting Wynplaas, Klein Constantiaweg, Constantia vanaf 10:00 tot 16:00. Pragtige teddiebeeruitstallings, teddiebeerkompetisies, kindervermaak, musiek, allerlei kosstalletjies en piekniek op die grasperk. Toegangsfooi: R30 per volwassene; R10 per kind. Navrae: theteddybearfair@gmail.com of skakel Truida by 082 723 3690.

 

6. NG Gemeente Bellville-Uitsig: Markdag

Ons herinner aan Bellville-Uitsig (Mountainviewrylaan 17, Ridgeworth, Bellville) se markdag op Saterdag 12 April van 09:00-16:00. Verskeie stalletjies met handgemaakte items, asook internasionale en plaaslike kosstalletjies. Ou gunstelinge saam met disse van Portugal, Indië, Peru, Griekeland, Mexiko, Italië, Argentinië, Amerika en Engeland. Kuier lekker saam terwyl die kinders in ‘n kindervriendelike omgewing versorg en vermaak word. Vir navrae kontak die kerkkantoor by 021 919 4220.

 

7. Badisa Alta du Toit Nasorgsentrum: Monique Strydom

Ons herinner aan Alta du Toit se spesiale fondsinsameling, God is liefde – Here, dink U nog aan my?, met Monique Strydom as hoofspreker op 12 April van 09:30-12:30 by Corpus Christi, Uys Krige Rylaan, Panorama teen R125-00, verversings ingesluit. Bespreek by Lelani 021 913 2106 of lelani@altadutoit.org.za. Die volkleur advertensie is by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

1. VGK Gemeente Citrusdal: Leraar

Die VGK Citrusdal is ‘n plattelandse gemeente met 1473 belydende en ongeveer 500 dooplidmate. Die gemeente bestaan uit 43 wyke, waaruit 54 plase binne die gemeentegrense is. Hier is tans ‘n vakature vir ‘n leraar. Aansoeke word voor 30 April ingewag. Meer oor die profiel en vereistes is aangeheg.

 

2. NG Gemeente Vergelegen: Aflosleraar / Proponent

Die Kerkraad van NG Vergelegen (in die Noord-Kaapland) skryf dat hulle leraar met kraamverlof gaan en die gemeente dus van 1 Mei tot 31 Augustus 2014 van ’n aflosleraar/proponent se dienste gebruik wil maak. Belangstellendes kan onderaan meer lees oor die pligte en vergoeding. Reageer asseblief so spoedig moontlik.

 

3. Badisa Prins Albert: Maatskaplike Werker

Die Beheerraad van Badisa Prins Albert wag voor 23 April aansoeke vir ‘n 8/8ste Maatskaplike Werker in. Badisa is ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VG Kerk SA (Kaapland). Meer oor die vereistes en voordele is onderaan.

 

4. Badisa Williston: Maatskaplike Werker

Die Beheerraad van Badisa Williston wag ook voor 23 April aansoeke vir ‘n 8/8ste Maatskaplike Werker in. Badisa is ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VG Kerk SA (Kaapland). Meer oor die vereistes en voordele is aangeheg.

 

5. Badisa Koue-Bokkeveld en Ceres: Maatskaplike Werkers

Badisa Koue Bokkeveld en Badisa Ceres is programme van Badisa, die gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VG Kerk SA (Kaapland). Aansoeke word voor 25 April vir twee voltydse betrekkings as maatskaplike werker ingewag. Klik hier.

 

6. Badisa Huis Andrew Murray: Bestuurder

Huis Andrew Murray Kinder- en Jeugsorgsentrum in Wellington is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke van gemotiveerde en dinamiese persone met ’n positiewe lewensingesteldheid teenoor kinders en jeugdiges, word voor 18 April vir die betrekking van bestuurder ingewag. Lees hier.

 

7. Badisa Huis Zonnekus: Verpleegkundige

Huis Zonnekus is ‘n program van Badisa, die gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VG Kerk SA (Kaapland). Hierdie tehuis vir ouer persone in Milnerton benodig ‘n Geregistreerde Verpleegkundige (RN) (Suster in bevel) met tehuis-vir-bejaarde-ondervinding. Reageer voor 25 April en kry meer inligting onderaan.

 

 

W

ÊRELDNUUS

Pous verras met Skuldbelydenis

Pous Franciskus het op Vrydag 28 Maart vir ‘n groot verrassing gesorg toe hy, teen alle protokol in, die onverwagte stap geneem het om in die St. Peter’s Basilica op sy knieë te gaan in ‘n boetedoening voor ‘n gewone priester. Die volledige berig van Reuters is hier te lees. By http://www.youtube.com/watch?v=BKHKmEtpWao&feature=player_embedded is ‘n video van die gebeure vir belangstellendes.

 

 

Ten Slotte

Vandag is daar geen klokke nie

lui geen angelus:

die wêreld hou sy asem in

by die kruisiging van Jesus –

nee, anders is die waarheid

in ritme en in rym:

die wêreld drink sy wyn in die son

en niemand dink aan Hom –

O onpeilbare vademlose

diep geheimenis:

dat krummels en ’n kring op ’n tafel

daardie agonie werd is.

 

(Sheila Cussons – Goeie Vrydag)

 

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

NKST IN NIGERIË

KRISIS VAN ONS SUSTERKERK

 

“Kom ons verenig in gebed!”

 

Ds Peter Azuana, algemene sekretaris van ons susterkerk die NKST (Kerk van Christus, Gereformeerd en Universeel) in Tivland, Nigerië laat weet dat hulle sinode op 7 April 2014 vir ‘n noodvergadering op Ahwa bymekaar was. Die agtergrond vir hierdie samekoms is die erge aard van die huidige konflik in die Noordelike State van Nigerië wat ook die Benue Staat affekteer, waar die NKST hoofsaaklik gevestig is.

 

Ons Tiv-broers en susters, soos ook ander gemeenskappe in Nigerië beleef tans ‘n baie ernstige krisis. Skermutselinge tussen Hausasprekende Fulani-veeboere met hul reuse beestroppe en Tiv-kleinboere oor beskikbare weiding is wel oor die jare bekend. Ten spyte van sulke botsings was die saambestaan in harmonie en vrede tussen Tiv (hoofsaaklik Christene) en Fulani’s (hoofsaaklik Moslems) as goeie bure nog altyd die oorheersende werklikheid. Die situasie het egter nou baie ingewikkeld geword.

 

Alhoewel dit reeds in 2012 begin toeneem het, is die huidige vlaag baie ernstige aanvalle en moorde op onskuldige mense, ook in Tivland, ongekend. Die Fulani-veeboere word hoofsaaklik vir die aanvalle verkwalik. Verhale wat bekend word, teken ‘n grusame prentjie. Ons is hierdie week ingelig dat meer as 500 mense reeds landwyd in sulke aanvalle dood is. Gemeenskappe in verskeie Noordelike state word hierdeur geraak. Eens rustige landbou gebiede word in slagvelde omskep en die wat die aanvalle oorleef, vlug weg van hulle geboortegrond. Vrees vir eertydse vreedsame bure het die hoogte ingeskiet. Klaarblyklik word huursoldate met gesofistikeerde wapens ingespan en daar is selfs gevalle waar chemiese oorlogvoering vermoed word.

 

Die NKST wat sy grootste getal gemeentes en werksaamhede in Benue het, ly self swaar onder hierdie aanslag. In elkeen van die aanvalle in Benue is die meeste slagoffers lidmate van NKST. Op 10 Maart het die huidige goewerneur van Benue, self ‘n NKST-lidmaat, die Guma-gebied Noord van die hoofstad Makurdi besoek, nadat tientalle mense na bewering in die gebied deur die Fulani-trekboere en hulle huursoldate vermoor is. Hy en sy geselskap is in ‘n hinderlaag gelei ook aangeval. Hulle kon ternouernood sonder beserings ontkom. In die KwaNde-, Katsina Ala en Logo-gebiede is 25 mense vermoor.

 

Sedertdien was daar nog soortgelyke aanvalle verspreid in die Tiv-gemeenskap met lewensverlies en ook groot gemeenskapsontwrigting. Die dorpie Sai, waar die Suid-Afrikaanse sendelinge in 1911 met die evangelieverkondiging onder die Tiv begin het, is byvoorbeeld self Vrydagoggend 21 Maart aangeval. Talle huise is afgebrand, baie mense se opgebergde kos voorrade en ander eiendom is vernietig. Die amptelike voertuig van ds Ate, plaaslike leraar en huidige president van die NKST, is uitgebrand en hy en ander dorpsbewoners moes vlug. ‘n Mediese dokter en ‘n jong persoon, beide belydende lidmate van die plaaslike gemeente, is in dié aanval doodgemaak.

 

Hierdie krisis bring ook ander grootskaalse ontwrigting mee. Baie mense wat self nie aangeval is nie vrees die moontlikheid daarvan, vlug self ook en laat hulle grond oop vir besetters om oor te neem. Gister is ook aan ons kantoor berig dat die Anglikaanse kerk in Benue bereken 98% van alle skoliere gaan tans uit vrees nie skool toe nie.

 

In die lig van hierdie erge konflik en lyding wat steeds voortduur, het die NKST-sinode by hulle noodvergadering op Maandag 7 April 2014 by Ahwa besin en besluit oor die krisis.

 

In kort: Die NKST veroordeel geheel en al die aanslag op die Tiv-nasie en ander stamme;

 

Hulle doen ‘n beroep op die federale regering om in te gryp en die gebied en besittings aan Tiv-mense terug te besorg;

 

Christene in die land word opgeroep om wakker te wees te midde van die aanslag;

 

Hulle doen ‘n oproep tot vrede en die verkondiging van die Evangelie te midde van die krisis.

 

In afwagting op hulle beoordeling van die situasie is ons as KGA en die moderature van die VGK Kaapland en NG Kerk Wes-en-Suid-Kaapland die afgelope tyd in noue verbinding met die NKST-leierskap. Hierdie inligting is gister aan ons deurgegee sodat almal in die NG Kerkfamilie met hulle kan meeleef en veral saam met hulle kan bid en werk vir oplossings.

 

Ons roep julle almal op, ter wille van al ons mede-gelowiges in Tivland en die groter Nigerië, om saam hande te vat en almal saam met hulle in gebed voor die Here te staan, met hierdie krisis in al sy gedaantes. Kom ons bid tot ons Here vir ons mede-gelowiges om verlossing van hierdie ellende en om wysheid vir almal in die NKST en die breër Christelike kerk in Nigerië.

 

Dis immers die Here “van wie ons al ons heil verwag”.

 

Johan Botha (PSD KGA)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

GELUKKIGE AFTREDE / RETIRE SMART PROGRAM

 

Deon Bruwer bied vir die 5de agtereenvolgende jaar hierdie werkswinkel Gelukkige aftrede deur ‘n nuwe toekoms te skep vir predikante, wat beplan om binne die volgende 5 jaar af te tree, aan.

 

Plek: Communitas (Stellenbosch)

Datum: 22 – 24 April 2014 (2½ dae)

Tyd: 09:30 – 15:45 en laaste dag 12:30

Kostes: Geen; middagetes en tee/koffie word voorsien, maar ongelukkig nie reis- & verblyf nie.

 

Die gades word aangemoedig om saam met die predikante die werkswinkel by te woon. Kenny Raats sal op die laaste dag sy praktiese ervaring uit die Pensioenkantoor met deelnemers deel, veral die praktyk rakende predikante by aftrede, keuses van aftreeprodukte, belasting implikasies, onttrekkings, voordele, kostes vir die lid, slaggate om te vermy en belangrike beleggingskeuses wat vandag al verreken behoort te word.

 

Die program bied voldoende geleentheid vir deelname en bespreking van vrae, daarom word die getalle beperk tot 20 per sessie. Indien jy en jou gade van die eerste 20 deelnemers wil wees, skakel so spoedig moontlik vir Adrienne Bester by 021 808 3382 of e-pos haar by bestera@sun.ac.za om jul deelname te bevestig.

 

 

Gelukkige Aftrede deur ‘n nuwe toekoms te skep

 

Naderende aftrede laat niemand sonder die een of ander emosionele reaksie nie. Moontlik is jy baie opgewonde en sien jy uit na die idee van aftrede; of jy mag die onafwendbare verandering wat dié nuwe lewensfase gaan bring, vrees – jy mag selfs onaangeraak en apaties staan teenoor jou eie aftrede. Watter posisie jy ook al neem, aftrede is een van die mees belangrike lewensoorgange wat noodwendig drastiese veranderinge in jou lewe gaan bring. Voorbereiding op ‘n persoonlike en emosionele vlak vir hierdie veranderingsgebeure kry meestal nie die nodige aandag nie en word verwaarloos. Baie mense wat reeds deur hierdie proses is, sal getuig dat toepaslike emosionele beplanning hulle beter sou voorberei het en ook beter deur die proses sou gehelp het. Die NGK wil aan jou die geleentheid gee om op verantwoordelike wyse voor te berei vir jou aftrede deur aan jou die geleentheid te gee om jou persoonlike reis na hierdie nuwe lewensfase te beplan deur die Gelukkige Aftrede-Seminare.

 

Die program is daarop gerig om jou selfverstaan en selfbewussyn teen die agtergrond van jou geloofservaring te verdiep. Die program sal moontlik gebruik maak van jou unieke persoonlikheidsamestelling en -spiritualiteit vir die ontwikkeling van jou persoonlike program vir die bestuur van jou unieke aftredeplan. Deelnemers sal ‘n evaluering maak van hulle persoonlike gereedheid vir aftrede, dit sal hulle sensitief maak vir moontlike slaggate en persoonlike gevaartekens, maar jou ook herinner aan jou individuele sterktes en talente.

 

Hierdie seminare sal ‘n ruimte skep waar elke deelnemer self kan evalueer hoe sy/haar huidige scenario lyk en ook die geleentheid bied om die unieke reis in hierdie nuwe landskap te skets deur realistiese en praktiese doelstellings en beplanning. Deelnemers sal praktiese vaardighede leer vir ‘n gebalanseerde lewenstyl in hierdie nuwe lewensfase waar jou professie nie meer die bepalende faktor vir jou identiteit is nie.

 

Die doel van die program is:

Om ‘n persoonlike, geïndividualiseerde, omvattende en praktiese strategiese plan vir aftrede te ontwikkel wat sal bydra tot ‘n gesonde en gladde oorgang na hierdie nuwe lewensfase, wat sal uitmond in ‘n gelukkige en vervulde aftrede.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

RAMOT BEHANDELINGSENTRUM

GROND TE KOOP

 

Ramot Behandelingsentrum, Parow besit grond in Yzerfontein wat dringend verkoop moet word en billike aanbiedinge word gretig afgewag.

 

Die grond is geleë op die hoofpad 215 tussen Darling en Yzerfontein. Draai af see se kant toe by die Yzerfontein-afdraai vanaf die Weskus-Pad; dit is die derde stuk grond aan die linkerkant van die pad en word betree deur ‘n hek wat nie gesluit is nie. Die grond is 48,4910 hektaar groot en staan as gedeelte 37 (‘n gedeelte van gedeelte 3) van die plaas Jacobus Kraal nr 554 (in die Swartland Munisipaliteit) bekend. Koördinate sal op aanvraag voorsien word.

 

Alhoewel die grond nie teenaan die see geleë is nie, kan die see geruik en gehoor word.

 

Navrae: kontak die bestuurder van Ramot, mev Lettie Visser, by tel 021 939 2033 of hoof@ramot.co.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

STRAATWERK

PAASFEESUITREIKE 2014

 

Kom neem deel aan die uitreike!

 

16 April 2014:

Woensdagmiddag

Uitreik in Heideveld

14:30-16:00

 

17 April 2014:

Donderdagaand

Uitreik in Voortrekkerweg, Parow

19:00-21:00

 

18 April 2014:

Vrydagaand

Uitreike op die strate van Kaapstad

21:30-03:00

 

Help ons om die uitreike moontlik te maak:

 

– Borg paaseiers: die malvalekker (“marshmallow”) tipe

 

– Borg ‘n armband wat die evangelie verduidelik teen R10.00 (en koop sommer een vir jouself ook)

 

– Kom reik saam uit!

 

Vir meer inligting skakel vir Lisa Truter: 021 930 8055 / 072 390 7437 / lisa@straatwerk.org.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

NG GEMEENTE BELLVILLE-WES

GETUIENISWEEK

 

Tema: Creative Discipleship

13-16 April 2014

 

Floyd McClung lei die Getuienisweek by Bellville-Wes Gemeente vanaf 13-16 April. Die week word afgesluit met ’n Paasete op Woensdagaand 16 April, kaartjies R60 vir volwassenes en R30 vir kinders o/12jr. Die kaartjies moet vooraf by die kerkkantoor(021 948 2402) gekoop word.

 

Floyd McClung is die stigter en leier van “All Nations”, ’n internasionale beweging van kerke en kerkplanters. “All Nations” werk in vennootskap met plaaslike kerke om kort- en langtermyn kerkplantspanne na meer as 30 lande te stuur. “All Nations” bied gespesialiseerde opleiding in Kansas City, Missouri, Tainan, Taiwan en Kaapstad.

 

Floyd het al by meer as 100 universiteitskampusse as spreker opgetree en na 193 lande gereis. Hy is die outeur van 14 boeke, wat topverkopers soos The Father Heart of God, Living on the Devil’s Doorstep, en You See Bones – I See an Army insluit.

 

Floyd en sy vrou Sally is in 1967 getroud en hulle het twee kinders. In 1970 het hulle in Kabul, Afghanistan ’n gemeenskap gestig waar Westerse reisigers op die “hippy trail” kon oorbly. Die McClungs het in 1973 Amsterdam toe getrek en daar ’n kerk geplant in die middestad, hierdie bediening het gegroei om uiteindelik meer as 300 personeellede en vrywilligers in te sluit.

 

Gedurende die McClungs se verblyf in Amsterdam het hulle ’n passie ontwikkel vir die vestiging van geloofsgemeenskappe onder die arm en vergete mense van die wêreld. Dit het gelei tot die stigting van die “All Nations Familie”, ’n netwerk van kerke, gemeenskappe en individue wat die visie en waardes deel om dissipels te maak, leiers op te lei en ’n beweging van kerkplanting aan te vuur.

 

Die McClungs woon in Kaapstad waar hulle ’n opleidings- en uitreikgemeenskap lei wat kerkplanters toerus om te werk onder die armes en onbereiktes in Afrika en Asië.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG MOEDER STELLENBOSCH / KRUISKERK

BIPOLÊRE GEMOEDSVERSTEURING ONDERSTEUNINGSGROEP

 

Bipolêre gemoedsversteuring word deesdae gereeld bespreek, maar wat is dit?

 

Dit is ‘n siekte wat net so min deur die persoon self veroorsaak word soos ‘n hartsiekte of suikersiekte. Net soos met ‘n hartsiekte of suikersiekte, kan die lyer met bipolêre gemoedsversteuring met die regte gebalanseerde behandeling ‘n ten volle positiewe bydrae in die lewe en arbeidsmark lewer.

 

’n Ouer met ondervinding van ‘n kind met bipolêre gemoedsversteuring het in samewerking met Stellenbosch Moedergemeente ‘n ondersteuningsgroep vir mense met bipolêre gemoedsversteuring op Stellenbosch begin. Die groep vergader elke Dinsdagaand om 18:00 in die Kruiskerk se kerkkantoor. Die doel van die groep is om ‘n veilige ruimte te bied vir lyers van die siekte, om mekaar moed in te praat en om die positiewe in die lewe raak te sien. Ons luister na die positiewe ervarings van lyers. Ons hoor wat hulle motiveer, hoe hulle risikofaktore identifiseer en om dit dan doelbewus te vermy. Ons kyk na maniere om hul pad vorentoe makliker te maak. Ons gesels oor die misverstande teenoor hul ouers en ander mense naaste aan hulle. Ons gesels oor hoe hulle hul geloof ervaar gegewe die uitdagings van hul siekte.

 

Ons behoefte is om soveel lyers van die siekte as moontlik te ondersteun om eerstens te aanvaar dat die siekte by hulle teenwoordig is en, tweedens, te help begryp dat besluite wat hulle neem hul lewens in ‘n positiewe of negatiewe rigting kan stuur. Hulle kan egter nie geforseer word nie. Hulle moet totaal vrywillig kom.

 

Bipolêre gemoedsversteuring word taamlik algemeen gediagnoseer. Die grootste hoeveelheid diagnoses van die siekte is in die ouderdomsgroep 18 tot 28. Dit is juis die tyd wat die ouers hul kinders na Stellenbosch stuur om te kom studeer. Baie van hierdie lyers is hoogs begaafd, maar die sisteem ondersteun hulle nie noodwendig nie. Hulle word baie misverstaan, selfs deur die mense wat hulle ondersteun.

 

Ons wil ‘n pleidooi lewer aan al die gemeentes en leraars wat hierdie skrywe lees, om studente wat aan die siekte ly aan te moedig om by ons te kom kuier. Ja, dit is net kuier. Een van ons gereelde besoekers het gesê dit is so lekker om vir een uur elke week sommer net te kan kom ontspan in ‘n geselskap waar daar GEEN veroordeling is nie, waar hulle dus nie op hul hoede hoef te wees nie.

 

Ons bied GEEN terapie van enige aard aan nie. Ons bevorder of bemark geen medikasie nie. Die rol van die psigiater word geensins ondermyn nie. Sielkundiges se gereelde ondersteuning van lyers word hoog aangeslaan. Professionele dienste op gereelde tye is egter nie binne almal se finansiële vermoë nie. Dis ook hier waar ons ‘n oog kan hou en dan kan aanbeveel dat ‘n lyer weer professionele hulp moet inroep.

 

Navrae: Dirkie van Niekerk by 082 805 5533.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE SONSTRAAL

ONTMOETINGS

 

Het jy al gewens jy kon met van die Bybelmense gesels? Dalk, hier in die Lydenstyd, ’n bietjie gesels met Petrus oor hoekom hy Jesus verloën het, of met Judas, oor hoekom hy verraad gepleeg het? Sonstraal bied ’n reeks opvoerings aan waarin mense soos ons, mense wat sukkel met werksdruk, of huweliksprobleme, of twyfelvrae, of misdaad, gesels met die mense om Jesus …

 

In Voete gesels ’n man wat sy bejaarde pa moet versorg met die vrou wat Jesus se voete gesalf het en met Petrus oor voetewas, en oor hoe dit voel as liefde vir jou ’n las word.

 

In Keuses praat ’n sakevrou met Kajafas en Pontius Pilatus oor ’n moeilike werksvraag: Wat maak jy as jy iets verkeerd moet doen ter wille van jou loopbaan en jou maatskappy?

 

In Mislukking hoor ons ’n gesprek tussen ’n vrou wat aan haar man ontrou was, en Judas en Petrus, ’n gesprek wat gaan oor verraad, verloëning en vergifnis. Is daar genade?

 

In Rou sit ’n jong man op die strand met sy vermoorde broer se kissie as. Hy kry dit nie reg om dit uit te strooi nie … totdat Maria, Jesus se ma, en Maria Magdalena hulle seer met hom kom deel.

 

In Twyfel kom Tomas, die twyfelaar, gesels met ’n vrou wat struikel oor haar eie geloofsvrae.

Die stukke is geskryf deur Andries Cilliers, predikant by Sonstraal, en word opgevoer deur die toneelgroep “The Stage”.

 

Die opvoerings vind plaas in die Groot Lydensweek. Voete word op Palmsondag, 13 April, om 08:45 tydens die oggenddiens in Sonstraal se kerksentrum (op die hoek van Tulip- en Hebronstraat) opgevoer. Van Sondagaand tot Woensdagaand, 16 April, vind die volgende vier opvoerings plaas, elke aand om 19:00 in die kerksentrum.

 

Almal wat hierdie Lydensweek met ons wil kom deel, is baie welkom. Daar sal geen toegang gevra nie, maar vrywillige donasies sal na elke opvoering by die deure opgeneem word om die onkoste te help dek.

 

Navrae kan gerig word aan die gemeente se kerkkantoor by 021 976 1236.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE DURBANVILLE

DIE KERK SE ROL IN SUID-AFRIKA

 

Op Dinsdag 15 April praat die teoloog en rektor van die Universiteit van Stellenbosch, prof Russel Botman, oor die rol van die kerk in Suid–Afrika se samelewing, by die NG Kerk Durbanville.

 

Die aand word gereël deur die gemeente se bediening: Dade van liefde, wat ‘n forum skep vir die bespreking van aktuele vraagstukke. Hulle nooi vir prof Botman om in die lig van vanjaar se nasionale verkiesing op die volgende vraag te reageer: “Wat kan Christene doen, méér as om net te stem in die nasionale verkiesing, om te help bou aan ‘n goeie en ‘n mooi gemeenskap in Suid-Afrika?”

 

Hierdie gesprek maak deel uit van die gemeente se tema vir 2014: Die goeie en mooi gemeenskap, en enige iemand is welkom om te kom luister en om deel te neem aan die gesprek.

 

Dit vind plaas van 19:00 tot 21:00 in die Gemeentesentrum, op die hoek van Kerkstraat en Weyerslaan in Durbanville. Die aand is gratis.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

STELLENBOSCH INTERNATIONAL FELLOWSHIP

VOORBIDDING VIR SIRIË

 

Ons Engelstalige gemeente, Stellenbosch International Fellowship, het vir die afgelope paar maande ‘n lidmaat van Sirië, Akel Abu Al Nasser. Akel se gemeente in Damaskus het ons versoek om mee te doen aan ‘n gebedsinisiatief ‘Together for peace in Syria’. Dit word gehou op 11 April in die operahuis in Damaskus in Sirië om die Christene (10 % van die bevolking) bymekaar te kry en hul hoop te gee in die ellende maar, ook om ‘n getuienis-geleentheid te skep in die chaos waarin hulle verkeer.

 

Hier plaaslik vergader ons Vrydagaand 11 April om 19:00 in Kruiskerk (ou Studentekerk) om meer inligting te kry oor die verdoemende drie jaar oorlog, te bid en die Christene in Sirië se hande te sterk. Daarna sal ons saam met Akel kuier en ook ietsie van sy land se kos kan proe.

 

Daar sal ‘n kollekte wees vir Akel se kerk in Damaskus. Hulle gaan gebuk onder die trauma en fisieke nood van die burgeroorlog.

 

Indien jy/jou gemeente te ver is om die geleentheid op Stellenbosch by te woon, gebruik asb die video en ander inligting om in die gemeente te wys en moedig lidmate ook aan om te bid. Identifiseer met die hongerlydendes van Sirië deur te vas en dink veral aan die Christene wat vasgevang is tussen die strydende Moslemgroepe.

 

Vir meer inligting kontak Jurie Goosen: 083 235 5920 of Akel: 076 317 6882.

 

Besoek gerus die Facebook-blad Together for peace in Syria by https://www.facebook.com/events/656857581045064/ en kyk na die video by http://www.incontextministries.org/index.php/involve/support/2-uncategorised/352-together-for-peace-in-syria .

 

Ds Jurie Goosen

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

L’CHAIM

 

Nuusbrief van die familie van NG Kerke se Simcha Bediening aan Jode

Francois Wessels 021 919 5903; Cecilia Burger 021 424 9454

Kloofnekweg 43, Tamboerskloof, Kaapstad

Tel 021 422 4841

simchaministry@gmail.com

 

VOL 45 APRIL 2014 No 1

 

Why is Elijah’s chair empty?

In Jewish tradition, the Passover (Pesach in Hebrew) feast is celebrated for eight days, but the first two nights are the important ones. On those two nights, the family and those invited to the Passover dinner (which often includes Gentiles, since it is seen as a Jewish mitzva, a good deed, to invite Gentiles) will sit down to eat the the Passover meal.

 

One chair at every Passover table will be empty, and although it might be filled before the end of the Passover meal, it has, up to now, never happened.

 

Why has this chair – called the “chair of Elijah” – until now been empty? Because Elijah has not yet turned up to take his place.

 

Preparing the way for the Messiah

It has been part of Jewish tradition, long before Jesus was born, that before the Messiah will arise, his coming will be announced by a prophet. The prophet Malachi reminds us about this: “See, I will send you the prophet Elijah before the great and dreadful day of the LORD comes. He will turn the hearts of the fathers to their children, and the hearts of the their children to their fathers…” (Mal 4:5).

 

This expectation that the Messiah will return is very much part of the Passover celebration.

 

We read in the Midrash (the body of homiletic stories told by Jewish rabbinic sages to explain passages in the Jewish Bible): “Nissan is the month of redemption; in Nissan Israel was redeemed from Egypt; in Nissan Israel will again be redeemed” (Exodus Rabbah 15:12). This is a reference to the Passover – the Jewish Passover starts on the 14th of the month of Nissan (in April or March, when Christians celebrate Easter.)

 

Passover is the time to how God liberated the people of Israel from their slavery in Egypt. So, naturally, Passover is also the time when another future redemptive act of God, still to come, is remembered – the coming of the Messiah, the Saviour of Israel.

But before the Messiah comes, his coming will be announced by a prophet – and this prophet is expected to be Elijah.

 

That is why there is an open place at every Passover table – ready for Elijah, the prophet who will announce the imminent arrival of the Messiah himself.

 

Is Someone at the Door?

During the Passover liturgy, the prophet’s role to announce the coming (and second coming) of the Messiah is emphasized by a ritual which happens after the third cup – the cup after the meal, which is the cup of salvation, used by Jesus to institute communion.

 

After the third cup was drunk, a child is sent to the front door of the building, to see whether Elijah the prophet is not perhaps at the door. If he is, that would mean the Messiah is on his way and will soon arrive.

 

If the child announces that there is no-one at the door, cups are raised and Elijah’s cup is drunk. In Messianic Jewish communities, this ritual is taken seriously. It may just happen that the child opens the door and – there stands Elijah, informing the guests at Passover that Messiah Yeshua has returned and will arrive within the next few minutes!

 

This ritual of going to the door – and the empty chair for Elijah at the table – reminds all guests at the Passover that the Messiah Jesus has not only died as our Passover lamb, but that He has also risen from the dead – and that he may return to this earth before we finish our Passover meal.

 

In that sense Passover is not only a meal to remember Christ’s death as the perfect Passover Lamb and his resurrection – it is also a vivid reminder that Christ, the Messiah, is on his way to return.

 

This Passover, when we see Elijah’s chair is empty and when we see the child walking to the door, let us ask ourselves again: Are we ready for his return?

 

Uitnodiging

Beit Ariel Messiaans-Joodse gemeente nooi u uit om vanjaar die Pasga te vier – op die Woensdag voor Goeie Vrydag. Hier is die besonderhede:

 

Beit Ariel Pasga

Datum: Woensdag 16 April, 19:00

Plek: Mowbray Baptiste kerksaal, Hoofweg, Mowbray

Bespreek u plek by:

Cecilia Burger 083 232 0628

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BYBEL-MEDIA

JOU BEDIENINGSVENNOOT VIR 2014

 

Nuusbrief 6/2014

 

Jeugfokus-publikasies vir elke gemeente

 

#Imagine – materiaal vir gebruik in groepe/gemeentes

#Imagine Movement – Groepgids (gebruik by groot byeenkomste)

Jesus het Petrus “die rots” genoem, en op hierdie rots sou Hy sy kerk bou. Ons weet die fondasie bepaal hoe sterk ’n gebou sal wees. Daarom moet ons ook ons geloof op die regte fondasie bou, met Jesus as ons hoeksteen en die kerk as ons rots.

Die #imagine-reis begin deur in die apostel Petrus se voetspore te volg. Deur sy lewensverhaal is hy vir jongmense ’n gids en mentor op hulle geloofsreis na ’n egte verhouding met God.

Prys: R20,00 (BTW en posgeld ingesluit)

 

Die drie Bybelstudieboeke wat saam met die #imagine-beweging gaan.

By http://imagine.bybelmedia.org.za gee die skrywer meer inligting oor die materiaal.

Boek 1: Ontdek jou plek in hierdie lewe … Rudolph Grobler

Imagine die Here nooi jou uit om nuut te dink oor Hom en jouself – en só die regte jy en jou regte plek in hierdie lewe te ontdek.

Imagine jy ontdek wie jy volgens God se plan bedoel is om te wees.

Imagine hoe jou lewe sal wees wanneer jy die plek vind wat God spesiaal vir jou geskep het.

Jy hoef nie te imagine nie. God wil vir jou sê wie jy is en vir jou wys wat jou plek in sy plan is.

Prys: R20,00 (BTW en posgeld ingesluit).

 

Boek 2: Leef met passie … Rudolph Grobler

Imagine ’n lewe waarin jy voluit met passie kan leef; waarin jy alles wat jy aanpak met oorgawe kan doen; waarin jy die beste van elke geleentheid kan maak.

God wil vir jou so ’n lewe gee. Hy het sý passie vir jou gewys deur vir Jesus vir jou aan die kruis te laat sterf. Daarom kan jy nou nuut en met passie in jou wêreld en verhoudings gaan leef, veral in …

•        jou verhouding met God

•        jou verhouding met jouself

•        jou verhouding met ander mense

•        jou verhouding met die omgewing en natuur.

 

Prys: R20,00 (BTW en posgeld ingesluit)

 

Boek 3: Leef God se droom vir jou … Rudolph Grobler

Imagine jy kan jou droom uitleef.

Imagine jy kan elke passie in jou hart voluit volg.

Imagine nou nog verder:

God het ’n droom vir jou. Sy droom vir jou is baie groter as wat jou drome vir jouself ooit kan wees. En God nooi jou uit om sy droom vir jou te ontdek. Hy roep jou, en in sy roeping kan jy die lewe leef wat Hy vir jou bedoel het.

Prys: R20,00 (BTW en posgeld ingesluit).

 

 

Lees in die Kerkbode van 4 April

#Imagine – Die beweging het begin

 

#Imagine het met twee energieke jeugfeeste afgeskop. Lees wat buite Pretoria en Malmesbury gebeur het tydens die twee feeste en deel in die gebeure deur die foto’s wat daar geneem is. Lees ook ‘n paar uiteenlopende reaksies op #imagine op Kerkbode se brieweblad.

 

Lees ook:

•        Paasfees is die hoogtepunt op die kerklike jaar. Lees meer oor die Groot Heilige Week in die aanloop tot Opstandingsondag – die rykste week op die kerklike kalender.

•        Vir ’n groeiende groep kerkmense wat op soek is na sinvoller maniere om as Christen in hierdie wêreld te leef, het Shane Claiborne ’n inspirasie geword. Jaco Strydom het met hom gesels.

•        Alan Hirsch praat oor hamers, krimpvarkies en die kerk.

•        Die pad vorentoe met die kerk se belydenisgrondslag.

•        10 Vrae aan Lindie Strydom

•        Vergelyk die Direkte Vertaling van die Bybel met ander vertalings.

 

Lees in die Mei-uitgawe van LiG:

Heléne Lombard: “My lewe tussen die manne”

Heléne se menswees is wêrelde verwyder van die glansryke, afsydige karakters wat sy dikwels vertolk. Sy is byvoorbeeld ’n toegewyde ma. Ilse Salzwedel het gaan kuier, en vertel meer.

Lees ook:

•        Miskraam – die stille seer

•        Hoe meer ma’s, hoe meer vreugde!

•        Kinders, kontant – en kwaliteit

•        Strijdom van der Merwe – in vennootskap met Moeder Natuur

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

•        Skakel 0860 26 33 42 óf 021 873 0822

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

 

Beste wense uit Wellington.

 

Hans Steyn

Departement Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————-

NG GEMEENTE GARIES

SAAL INWYDING

PROGRAM

 

Vrydag 2 Mei 2014

 

18:00

Onthulling van die Gedenksteen

Oudste lidmate sluit die deure oop en besigtiging van die nuwe saal

18:30

Heildronke en voorgeregte

19:30

Sakka Stone en Jannie Uys

20:45

Potjiekosete (R 30 pp, kontantkroeg)

21:15

Arno van Zyl en pelle

 

Saterdag 3 Mei 2014

 

Toegangsgeld: R 50 pp

Bó 70 kom in met ID

 

10:00

Eg-plattelandse basaar

13:30

Bekendstelling Garies Dankresepteboek

14:00

Alwie Carstens, Amoré, Cheree en Wynand Strydom

19:30

Bespreekte steak-ete met Klipwerf (R 150 pp, kontantkroeg)

 

Sondag 4 Mei 2014

 

10:00

Fees-erediens met ‘n fakkelparade

 

Gegroet tot DV 2015

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

VGK GEMEENTE CITRUSDAL

VAKATURE

 

GEMEENTEPROFIEL

•        VGK Citrusdal is ‘n plattelandse gemeente.

•        Belydende lidmaattal is 1473 en dooplidmaattal is ongeveer 500 (Sieletal 1973)

•        43 Wyke, waaruit 54 plase binne die gemeentegrense is.

 

LERAARSPROFIEL

•        Ouderdomsgroep 25-40jaar

•        Moet oor bestuurslisensie beskik

•        Moet getroud wees

•        Moet passievol, entoesiasties en gemotiveerd wees vir die bediening

•        Lewe moet getuig van ‘n lewende verhouding met die Here

•        Sterk leierseienskappe, goeie menseverhouding en moet goed in ‘n span kan saamwerk

•        Sterk fokus op huisbesoek, jeug- en kinderbediening.

 

VERGOEDING

•        Salaris: Volgens sinodale skaal (Volle emolumente soos deur sinode voorgeskryf)

•        Vervoer: Volgens sinodale skaal

•        Huisvesting: Die Kerkraad sal ‘n billike huissubsidie toestaan.

 

ANDER VEREISTES

•        Indien u gekortlys word: Die aansoeker moet bereid wees om op eie koste te kom vir ‘n onderhoud en preekbeurt. Die kerkraad sal die koste (vir twee) van een aand se oornag in ‘n gastehuis betaal. Onderhoude sal op ‘n Saterdagmiddag plaasvind.

 

SLUITINGSDATUM

30 April 2014

 

POS /E-POS volledige CV (met name van ten minste drie referente) en aansoekbrief aan:

Posadres: Die Kerkraad, Posbus 63, Citrusdal 7340 OF

E-posadres: vgkcitrusdal@telkomsa.net

 

NAVRAE

Ds Walter Philander (Konsulent)

022 913 1737 (Kantoor) 022 913 3837 (Huis) 083 953 6771 (Sel)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

NG GEMEENTE VERGELEGEN

AFLOSLERAAR / PROPONENT

 

Met hierdie skrywe wil die Kerkraad van NG Vergelegen graag die volgende aanbod rig:

Vanweë die feit dat ons leraar met kraamverlof gaan, het daar die behoefte ontstaan om vir die tydperk 1 Mei tot 31 Augustus 2014 van ’n aflosleraar/proponent se dienste gebruik te maak.

 

Die pligte sal insluit:

• Twee eredienste per Sondag (dieselfde preek by Vergelegen- en Haakdoorn-preekpunte) soos per kalender.

• Vier wyksbyeenkomste per maand by die onderskeie wyke soos per kalender. (M.a.w. een Bybelstudie/Wyksbyeenkoms vier keer gelewer in ’n maand) en;

• Soms ander kerklike verpligtinge soos deur die kerkraad versoek.

 

Die vergoeding wat ons aanbied, sal R13,000.00 per maand beloop. Dit sluit in vergoeding, telefoon- en reiskoste. Die pastorie te Vergelegen is ook beskikbaar vir verblyf tydens die aflos tydperk. Verder word die gemeente ook met grondpaaie aan mekaar verbind.

 

Vir enige verdere navrae kontak:

Ds Melani Rademeyer 071 355 7204

Me Sonet de Wet 083 417 3622

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA

PRINS ALBERT

MAATSKAPLIKE WERKER

 

Die Beheerraad van BADISA Prins Albert wag voor 23 April 2014 aansoeke in vir:

 

8/8ste MAATSKAPLIKE WERKER

 

(Ruim verlof, mediese en pensioenvoordele is van toepassing)

 

 

POSVEREISTES VIR MAATSKAPLIKE WERKER:

 

•        Graad of diploma in Maatskaplike Werk

•        Geldige bestuurslisensie

•        Registrasie by die Raad vir Maatskaplike Diensberoepe

•        Kennis en vaardigheid in al drie metodes van Maatskaplike Werk

•        Kennis en vaardigheid m.b.t statutêre prosedures t.o.v. die Kinderwet

•        Bereidwillig om in plattelandse omgewing te werk

•        Afrikaans Eerste Taal-spreker

 

 

DIENSAANVAARDING: so gou moontlik

 

ALLE AANSOEKE (VOLLEDIGE CV) MOET GERIG WORD AAN:

Die Bestuurder: Maatskaplike Dienste, Posbus 1071, Beaufort-Wes 6970

 

Navrae: skakel mev Bredenkamp by 023 414 4801 of 082 936 9124

E-posadres: tbredenkamp@badisa.org.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA

WILLISTON

MAATSKAPLIKE WERKER

 

Die Beheerraad van BADISA WILLISTON wag voor 23 April 2014 aansoeke in vir:

 

8/8ste MAATSKAPLIKE WERKER

 

(Ruim verlof, mediese en pensioenvoordele is van toepassing)

 

 

POSVEREISTES VIR MAATSKAPLIKE WERKER:

 

•        Graad of diploma in Maatskaplike Werk

•        Geldige bestuurslisensie

•        Registrasie by die Raad vir Maatskaplike Diensberoepe

•        Kennis m.b.t statutêre prosedures t.o.v. die Kinderwet

•        Kennis en vaardigheid in al drie metodes van Maatskaplike Werk

•        Goeie vaardighede in die ontwikkeling van gemeenskappe

•        Bereidwillig om in plattelandse omgewing te werk

•        Afrikaans Eerste Taal-sprekend

 

DIENSAANVAARDING: So gou moontlik

 

ALLE AANSOEKE (VOLLEDIGE CV) MOET GERIG WORD AAN:

Die Bestuurder: Maatskaplike Dienste,

Posbus 1071, BEAUFORT-WES 6970

 

Navrae: skakel mev Bredenkamp by 023 414 4801 of 082 936 9124

E-posadres: tbredenkamp@badisa.org.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA

KOUE BOKKEVELD EN CERES

MAATSKAPLIKE WERKERS

 

Badisa Koue Bokkeveld en Badisa Ceres is programme van Badisa. Aansoeke word vir hierdie twee voltydse betrekkings ingewag.

 

Minimumvereistes sluit in: • ’n graad of diploma in Maatskaplike Werk • registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensberoepe • ’n geldige rybewys • kennis en vaardigheid met betrekking tot ontwikkelingsgerigte maatskaplike werkdienste en geïntegreerde dienslewering • kennis en vaardigheid met betrekking tot statutêre prosedures • die vermoë om binne spanverband te werk.

 

Die vergoedingspakket is binne Badisa-skale.

 

Rig aansoeke voor 25 April 2014 aan: Mev A. Hattingh, Olyvenstraat 8, Lemoenkloof, Paarl 7646.

 

Navrae: 082 806 0859 of ahattingh@2blink.co.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

BADISA

HUIS ANDREW MURRAY, WELLINGTON

BESTUURDER

 

Huis Andrew Murray Kinder- en Jeugsorgsentrum is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke van gemotiveerde en dinamiese persone met ’n positiewe lewensingesteldheid teenoor kinders en jeugdiges, word vir hierdie betrekking ingewag.

 

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad rapporteer en verantwoordelik wees vir die volgende:

•        bestuur van die Kinder- en Jeugsorgsentrum om sodoende ’n optimale versorgingsdiens in ’n terapeutiese milieu aan kinders en jeugdiges te verseker

•        bestuur en ontwikkeling van alle personeel

•        opstel en bestuur van die Kinder- en Jeugsorgsentrum se begroting

•        voorraadbeheer en batebestuur

•        gehalteversekering

•        bemarking en fondsinsameling

•        skakeling met kliënte, beheerraad, gemeenskap en vennote

•        administratiewe pligte.

 

Die ideale kandidaat beskik oor ‘n toepaslike naskoolse kwalifikasie, die vermoë om ‘n span te lei en te motiveer, asook om probleemareas vroegtydig te identifiseer en op te los. Kennis en ervaring van personeel- en finansiële bestuur, arbeidswetgewing, fondswerwing en bemarking asook rekenaarvaardigheid is verdere vereistes. Vorige ervaring van die bestuur van ’n Kinder- en Jeugsorgsentrum, asook enige toepaslike ondervinding, sal as sterk aanbeveling dien.

 

Vergoeding behels ‘n onderhandelbare salaris, aangevul deur ‘n mediese en aftreeskema en ruim verlof.

 

Rig ‘n volledige CV en dui aan vir watter pos u aansoek doen, voor 18 April 2014 aan:

 

Direkteur: Menslike Hulpbronne

Badisa

Privaatsak X8

BELLVILLE

7535

 

E-pos: mhb@badisa.org.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————-

BADISA

HUIS ZONNEKUS, MILNERTON

GEREGISTREERDE VERPLEEGKUNDIGE

 

Huis Zonnekus is ‘n program van Badisa, die gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VG Kerk SA (Kaapland). Hierdie tehuis vir ouer persone in Milnerton benodig ‘n Geregistreerde Verpleegkundige (RN) (Suster in bevel) met tehuis-vir-bejaarde-ondervinding.

 

Die aangewese persoon moet in staat wees om versorging te bied aan verswakte en ouer inwoners en toesig te hou oor IV’s (EN’s) IVA’s (ENA’s) en versorgers.

 

Verantwoordelike, volwasse en gemotiveerde persone met eie vervoer en ten minste drie jaar ervaring in tehuise vir bejaardes kan aansoek doen vir die bogenoemde betrekking. Ons bied ‘n mededingende salaris met uitstekende byvoordele.

 

Rig aansoeke aan:

Die Bestuurder

Huis Zonnekus

Posbus 326

Milnerton 7435

 

E-pos CV na Huis Zonnekus Bestuurder bestuurder@huiszonnekus.co.za

 

Of faks na: 021 551 1037

 

Aansoeke sluit op 25 April 2014

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik.

 

Skakel 021 552 2074 of 021 552 2075 vir meer inligting.

Did you like this? Share it:

Bulletin vir Sondag 6 April 2014

Sondag, 6 April 2014- LYDENSTYD
09:00  Ds. Nelis van Rensburg

Doop
Vanoggend word twee seuntjies ten doop gebring:
Michiel Johannes Johnston, baba van Herholdt en Susan, Wyk A16
Ruben Kriek, baba van Johan en Lelane, Wyk C16

Dankoffer
Die Jan Kriel-Instituut bestuur die deernis en omgee van die Kerk (en ander persone) by Jan Krielskool, waar leerders met spesiale onderwysbehoeftes gehelp word.  580 kinders van graad R tot matriek, wat moet saamleef met verskeie gestremdhede, o.a. weens disleksie, epilepsie, siektes, ongelukke en spesiale leerbehoeftes, kry hier spesialis onderwys.  Gemeentes en gelowiges se liefdesgawes, donasies en borgskappe word deur die Instituut ingesamel en verantwoordelik aangewend.  Die Vader se voorsienig, Jesus se liefde vir kinders en gestremdes, die Gees se vorming en ons voorgeslagte se ywer (sedert 1937) is ons inspirasie.  Kom leef ons leuse en “Gee ‘n kind ‘n kans”.

Maandag, 7 April – skole heropen
19:30   Vrouebediening-dagbestuur, Goewerneur 55
20:00   Mannebybelstudie, kapel

Dinsdag, 8 April
09:30   Seniorbybelstudie, saal
09:30   Vrouebybelstudie, kapel
17:30   Liturgiese werkgroep
18:30   Musiekbediening
19:30   Salomé-Bybelstudie, saal

Woensdag, 9 April
19:00  Gemeentebybelstudie, saal

Donderdag, 10 April
09:30   Vrouebybelstudie, Dias 2
20:00    Jongmense-kleingroep, sitkamer (Ef. 4:1-16)

Sondag, 13 April - GROOT LYDENSWEEK – PALMSONDAG
09:00  Ds. Heerden van Niekerk
Deuroffer:  Hospitaalbearbeiding
17:00  Kom bymekaar op parkeerterrein (*)
17:50  Palmoptog (*)
18:00  Erediens (*)
(*) Sien volledige program hieronder

KATEGESE
316’s (gr. 7-11) – WOON PALMSONDAG BY
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Verjaardae van die week
6       Gert Coffee, Christel de Jongh, Jaco van Schalkwyk, Jasché van Zyl
7       Mandie Swanepoel, Willie Viviers
8       Philip Botha, Hannes de Kock, Gerhard Lombard, Lelane Mostert, Niclas Stipp, John van Wyk
9       Christine Beyers, Menno Gazendam, Roné Schooling
10     Neels Bastiaanse, Nic de Jongh, Vian Hyman
11     Erin Coffee, Pam Malan, Wiaan Swart, Nadia van der Merwe, Louis van der Vyver
12     Susan Janse van Nieuwenhuyzen, Lettie Joubert, Hetta Strydom

Program vir Lydenstyd en Paasfees
Ons 40Dae-veldtog het ten einde geloop. Ons is baie dankbaar vir die geestelike verdieping waarvan talle lidmate getuig hulle in hierdie tyd ervaar het.

Ons het lydenstyd reeds betree en plaas nou die fokus vir die volgende paar weke op die lydensweg van Jesus. Ons nooi u om saam met medegelowiges Jesus op hierdie weg te volg en by sekere momente tot stilstand te kom, diep na te dink en Hom te dank.

Sondag 13 April – Palmsondag
Vandag herdenk ons die intog van Jesus in Jerusalem. Dit beloof om weer eens ‘n hoogtepunt te wees in ons lydenstyd-program. Die dag gaan DV soos volg verloop:
07:30  Geen stildiens
09:00  Liturg:  Ds. Heerden.  Meditatiewe diens in die kerk (ons kombineer die stil- en oggenddiens).
09:00  Kinderkategese gaan voort soos normaalweg (al die ouderdomme tot graad 6).
17:00  Ons kom almal bymekaar op die parkeerterrein langs die kerk waar ons sop en broodjies geniet.  Daar is nie senior kategese om 17:30 nie. Al ons katkisante moet asb. die Palmsondagdiens bywoon.
17:50  Palmoptog vertrek vanaf die parkeerterrein na die hoofingang van die kerk.
18:00 Erediens met die SA Jeugkoor (die voordeur open om 18:00 vir die prosessie vanaf die parkeerterrein).  Ons wil graag ‘n besondere geleentheid daarvan maak, wanneer ons ons ten diepste vereenselwig met Jesus se lyding.  Dit is ‘n diens vir klein en groot.  Ons almal maak gereed vir die groot lydensweek.

Maandag 14 April tot Woensdag 16 April – Stil week
Hierdie week vorm die hoogtepunt van die kerklike jaar en ons moedig lidmate aan om hulleself in die week in besonder aan God toe te wy. Daarom is daar van Maandag (14 April) tot Woensdag (16 April) elke aand om 19:00 ‘n stildiens in die kapel.

Donderdagaand (17 April) – Pasgamaal om 19:00
Ons vier dan die tradisionele Pasgamaal in die kerksaal. Die Pasgamaal is ‘n geleentheid vir volwassenes en kinders. Ons eet ‘n maaltyd uit verskeie disse wat met die Pasga geassosieer word. Tussen die eet van die verskillende disse dink ons saam met die Jode van ouds terug aan die Pasga-gebeure. Ons sluit af met die oorgang na die nagmaal – om ons gereed te maak wanneer ons die volgende dag (Goeie Vrydag) saam aan tafel sit.

U moet asseblief betyds u plek by die Pasgamaal bespreek.   Ons vra dit ter wille van die persone wat vir ons die ete voorberei. U kan die kerkkantoor (021 913 2320) skakel en u bespreking by Sanet doen. Daar is geen koste verbonde aan die Pasgamaal nie – u kan tydens die geleentheid ‘n vrywillige bydrae maak.
Begeleiers: Di Nelis en Heerden

Vrydag 18 April – Goeie Vrydag, Nagmaal
09:00: Liturg: Ds Nelis

Sondag 20 April
06:30: Stap na die Paaskruis op Tygerberg. Paasdag begin ons met ‘n vroeë byeenkoms bo-op die berg. Ons ontmoet mekaar om 06:20 by die ingang van die natuurtuin op Tygerbergheuwel. Ons stap van daar tot bo-op die berg en vier dan met ‘n kort oordenking en gebede die opstanding van Jesus. Daar is vanjaar geen koste verbonde aan die staptog nie.
Begeleiers: Di Heerden en Nelis

09:00 Erediens: Paasviering in die kerk
Liturg: Ds Heerden

Gebedsbediening
My Genade is vir jou genoeg.  My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is (2 Kor. 12:9).

Diensbeurt:  Marlene Swart, 0219133081

Ons bid vir die volgende persone en sake:
Ilze du Toit het ‘n rugoperasie ondergaan (Chavonne 14, 0219132217).
Ons dink aan Doreen Olivier wat siek is. Sy sterk tuis aan (Grey 13, 0219132640).

Voorbidding:
Jan Kriel-Instituut vir wie ons by die deure ‘n bydrae kan maak.
Nuwe skoolkwartaal;  onderwyspersoneel en leerders.
Gemeente-aktiwiteite.
Dat ons werklik erns sal maak met Lydenstyd.
Die aanloop tot die 2014-verkiesing.
Senior burgers en versorgingspersoneel.
Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het, en diégene wat ernstig siek is, wat tuis aansterk na operasies en ook vir hulle wat tans finansieel baie swaar kry.

Ons versoek vriendelik dat u hierdie gebedslysie in u Bybel hou vir voorbidding tydens u stiltetyd en dat dit ook by Bybelstudiegroepe as gebedsleiding gebruik sal word.  Baie dankie.

KONTAKBESONDERHEDE:

Webtuiste                               http://www.ngkwelgemoed.co.za

Facebook                              https://www.facebook.com/ngkerkwelgemoed

Bankbesonderhede           NGK Welgemoed, ABSA 340580761, 632005

Kerkkantoor                          021 913 2320 / 021 913 2341(t)/021 913 4857(f)/ngkwlgmd@iafrica.com

Marian Truter                        marian.truter@ngkwelgemoed.co.za

Sanet Gunter                        sanet.gunter@ngkwelgemoed.co.za

Ds. Heerden van Niekerk 021 913 3520 / 083 701 7011 /  hvn@cast-sa.co.za

Ds. Nelis van Rensburg     021 913 1849 / 082 821 2730 /  cjrens@telkomsa.net

Dr. Danie van Zyl                021 913 1937 / 082 448 8866 /  dcvzyl@gmail.com           

Ds. Riaan Steyn                    083 478 1107 / info@riaansteyn.co.za

Jeugwerker: Susan Johnston     021 913 0480 / 084 447 6149 /  susan.johnston@ngkwelgemoed.co.za

Teol. student: Dawfré Theron     021 913 0480 / 082 899 3959 / dawfre.theron@gmail.com

 

UITNODIGINGS ONTVANG:

Uitnodiging van Alta du Toit Nasorg

Herfstee

Bellville Uitsig Markdag

 

 

 

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 28 Maart 2014

28 MAART 2014

 

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Landbou / Grond Konferensie

‘n Waagmoedige konferensie oor Landbou, Grondhervorming en Eiendomsreg is vandeesweek op Stellenbosch deur die Fakulteit Teologie aangebied. ‘n Baie, baie diep en emosionele saak. Vanuit verskillende kontekste, kulture en spirituele agtergronde verskillend en somtyds presies teenoorgesteld gesien, verstaan, benader en bepleit. Die uiteenlopende kundigheid het beïndruk. Hoe meet ‘n mens die sukses daarvan? Dat ons na mekaar bly luister, toelaat om blootgestel te word en oop bly vir nuwe oortuigings.

 

 

S

INODALE NUUS

1. #Imagine

1.1 This is a Movement!

Enkele opmerkings na #Imagine: “bigger than I ever thought it could be”, “van deurslaggewende belang”, “het my ongelooflik bemoedig en inspireer vir die pad vorentoe”, “this is not an event, this is a movement”. Klik hier vir foto’s van die naweek se gebeure en lees gerus Guillaume Smit se insiggewende indrukke onderaan. Ons is saam met Gielie en sy span baie dankbaar – Red.

 

1.2 BELANGRIK: Gemeentes se Ondersteuning gevra

Soveel genade, soveel welwillendheid, soveel potensiaal … meer as wat ’n mens kan droom en dink. Hierdie kan een van die grootste geskenke aan die kerk wees: 6000 toegewyde tieners. Tuis gemeentes se ondersteuning van hierdie nuwe generasie is nou van die grootste belang. Gemeentes word ernstig versoek om verder te lees. Klik hier.

 

2. NG Kerkfamilie oor Nasionale Verkiesing

Die moderators van die vier kerke van die NG Kerkfamilie het ‘n pastorale brief beskikbaar gestel vir gebruik in ons kerkverband. Die fokus van die brief is gebed met die oog op die verkiesing. Kom ons wees in die tyd wat voorlê, getrou in ons voorbidding hiervoor. Lees dit hier op www.kaapkerk.co.za en gee dit asseblief aan lidmate deur.

 

3. ASM steun Madonsela

Die NGK Algemene Sinode Moderamen het verlede week in ‘n verklaring steun aan adv Thuli Madonsela, die Openbare Beskermer, toegesê. ‘n Beroep is terselfdertyd op alle geloofsgemeenskappe gedoen om haar te ondersteun in woord en daad. Klik hier vir die volledige verklaring. (Sien ook verder onder Algemene Nuus en Inligting).

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. Personeelnuus uit Stellenbosch

Communitas / Ekklesia / Fakulteit Teologie sê tot siens aan Zillah Botha, wat aan die einde van Maart aftree. Ons sal Zillah altyd onthou vir haar immer vriendelike teenwoordigheid, behulpsaamheid, omgee, belangstelling in ander en goeie raad by Ontvangs en die Boekwinkel, laat weet hulle. Só baie mense se pad het die afgelope ses jaar juis híér met hare gekruis. Klik hier om meer te lees. Net die beste vorentoe, Zillah – Red.

 

2. Meer Kerkleiers Steun Openbare Beskermer

  • Die Anglikaanse Aartsbiskop van Kaapstad, Thabo Makgoba, het ook ernstige steun uitgespreek vir die werk wat die Openbare Beskermer, adv Thuli Madonsela, doen. Hy trek ‘n verband tussen Nkandla, haar verslag en die morele verval van ons land. Belangstellendes kan sy artikel in The Sunday Independent hier lees.
  • Nico Koopman, dekaan van die US Fakulteit Teologie, bedink op sy beurt die bydrae van gesonde godsdiens in ons samelewing. Lees sy artikel in Die Burger hier.

 

3. Vir voorbidding: Nuus uit die Algemene Sinode

Kobus en Marti Gerber se dogter Cari is tuis na hospitalisasie weens ‘n anafilaktiese skokreaksie op antibiotika. Na ‘n hartstilstand – en die gepaardgaande ondenkbare erge trauma – en ventilatorpype in die intensiewesorgeenheid kon sy oorgeplaas word na ‘n gewone saal. (Kobus is die Algemene Sekretaris van die NGK Algemene Sinode). Spoedige beterskap toegewens! – Red.

 

4. Stel Kerkbode bekend in Gemeente

Gemeentes se kommunikasiebeamptes, skribas of mediaspan kan gerus oorweeg om by www.kerkbode.co.za ‘n skyfie met inligting oor die jongste Kerkbode af te laai. Gebruik dit in ’n PowerPoint of in gedrukte afkondigings om lidmate se aandag op dié amptelike nuusblad van die NG Kerk te vestig: http://www.kerkbode.co.za/external/KBskyfie.jpg.

 

5. Beplanning

Volgende week, met die skoolvakansie, verskyn daar geen VrydagNuus nie. Die volgende uitgawe is dié van 11 April. Hou dit ingedagte in die gemeente se beplanning, asseblief.

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

1. NG Gemeente Sonstraal: Ontmoetings

Het jy al gewens jy kon met van die Bybelmense gesels? Dalk, hier in die Lydenstyd, ’n bietjie gesels met Petrus oor hoekom hy Jesus verloën het, of met Judas, oor hoekom hy verraad gepleeg het? Sonstraal bied van 13-16 April ’n reeks opvoerings aan waarin mense soos ons, mense wat sukkel met werksdruk, of huweliksprobleme, of twyfelvrae, of misdaad, gesels met die mense om Jesus … Lees onderaan meer.

 

2. NG Gemeente Parow-Panorama: Gesinsdiens met Jan de Wet

Op Sondag 13 April lei die bekende Jan de Wet om 09:00 die gesinsdiens by Parow-Panorama (Rembrandtsingel, Panorama). Almal is baie welkom om die erediens by te woon – nooi gerus familie, vriende en bure om ook na die boodskap te kom luister. Na afloop van die diens sal tee/koffie in die kerksaal geniet word. Navrae: 021 930 3100.

 

3. NG Gemeente Die Strand: Gebedskonferensie met Dick Eastman

‘n Gebedskonferensie met Dick Eastman as hoofspreker, bekend vir sy boek The Hour that changes the World en president van “Every Home for Christ”, vind van Vrydag 15 tot Sondag 17 Augustus in Die Strand plaas. Tanner Peake tree ook as spreker op en Julie Meyer, aanbiddingsleier by die Internasionale Huis van Gebed in Kansas City, gaan voor met die aanbiddingsessies. Lig belangstellendes asb hieroor in; meer inligting en inskrywingsvorms sal later beskikbaar gestel word. Kontakpersoon: Riana Vosloo by 081 271 2333.

 

 

E

KOLOGIE

DRESS, die Darling Recycling Swop Shop, is ‘n plaaslike eko-projek wat in vennootskap met die VGKSA bedryf word. David Botha, predikant van die VGK Gemeente Darling, is die inisieerder van die projek. Met die volhoubare opruiming van die plaaslike omgewing wil hulle ‘n kultuur en gees van gemeenskapsbetrokkenheid en omgee vestig. Kyk gerus by www.dress.org.za – dit is dalk net die inspirasie wat ander gemeentes of organisasies nodig het om groen(er) te raak!

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Gemeente Bellville-Uitsig: Markdag

‘n Eerste vir Bellville-Uitsig (Mountainviewrylaan 17, Ridgeworth) is ‘n markdag op Saterdag 12 April van 09:00-16:00. Verskeie stalletjies met handgemaakte items, asook internasionale en plaaslike kosstalletjies. Ou gunstelinge soos basaarpoeding, pannekoeke en vetkoeke saam met disse van Portugal, Indië, Peru, Griekeland, Mexiko, Italië, Argentinië, Amerika en Engeland. Kuier lekker terwyl die kinders in ‘n kindervriendelike omgewing versorg word of deelneem aan kindervermaak. Kontak die kerkkantoor by 021 919 4220 en teken nou reeds die datum aan!

 

2. Badisa: Rogelim Monte Rosa Tehuis hou Basaar!

Monte Rosa Tehuis vir Bejaardes (Faurestraat 5, Tuine) nooi almal om hulle te ondersteun met hulle basaar op Saterdag 29 Maart van 08:00-13:00. Benewens heerlike basaar-eetgoed en tradisionele gunstelinge, bied hulle ook ‘n teetuin, restaurant, boeke, handwerk, vrugte en groente en meer! Kontak Clive van Zyl 021 423 8173 – donasies en skenkings welkom!

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

 

Ten Slotte

Sommer vir ‘n verandering iets heel anders – kom ons lag ‘n slag!

Twee nonne doen inkopies by die supermark. Toe hulle by die koelkas met bier verbystap, steek die een vas en sê: “Sjoe, sal ’n lekker koue bier nie goed afgaan op ’n warm someraand nie?”

“Inderdaad,” antwoord die ander suster, “maar ek voel nie gemaklik om die bier te koop nie. Daar gaan ’n fiasko by die betaalpunt wees as twee nonne bier koop!”

“Toemaar, ek het ’n plan,” sê die eerste non. “Vat vir ons ’n ses-pak”

Die kassier is toe ietwat verbaas toe die twee nonne by hom kom met die ses-pak, maar die een suster is reg vir hom: “Ons gebruik die bier om ons hare te was,” verduidelik sy. “Daar in die klooster noem ons dit Katolieke Sjampoe.”

Toe buk die kassier onder die toonbank in, haal ’n pakkie Pretzel’s uit en gooi dit ook in die sakkie.

“Die krullers is op die huis,” kondig hy aan.

(Oorgeneem uit 26 Maart se Feldmuis, nuusbrief van Namibië)

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

HOEKOM #IMAGINE DIE BELANGRIKSTE BYEENKOMS VAN HIERDIE GENERASIE IS

 

Guillaume Smit

 

Die meeste van ons wat van 21-23 Maart 2014 op die #imagine-kamp was, gloei nog van al die opwinding (met hierdie skrywe was dit immers ‘n skamele vier en twintig uur tevore): Etlike duisende jongmense en volwassenes; ‘n jeugfees wat skaars beskryf kon word met enige ander woord as awesome; tieners wat tot bekering gekom het, hulle sondes bely het, hulle bagasie voor die Here gaan neersit het; die uitdaging wat reguit en duidelik gestel is om voluit vir die Here te leef en die hoop te help herstel vir ‘n gebroke land. In terme van rigtinggewers was hierdie een van die mees suksesvolle byeenkomste in ‘n baie lang tyd.

 

Die vraag wat egter opduik, is waaraan hierdie sukses gemeet moet word. Die volhoubaarheid van jeugbyeenkomste word immers nie gemeet aan getalle (4,000 mens sing ALTYD lekkerder saam as 400), vibe (tieners is immers ALTYD excitable – veral as hulle probeer om die wêreldrekord vir Air Guitar te breek) of die aantal bekerings (met genoeg beligting, aanmoediging en praise & worship is daar ALTYD baie bekerings) wat tydens die feeste plaasgevind het nie. Hoe, dan, beantwoord mens hierdie vraag? Daar kan vier sake wees waaraan mens die sukses van #imagine kan probeer meet: teologiese begronding, missionale ingesteldheid, gemodelleerde diensbaarheid en die vestiging van ‘n proses.

 

Terloops, ek skryf vanuit ‘n observasie perspektief – ek het saamgegaan as ‘n blote groepleier vir tien seuns. Wat jy hier lees, kom dus nie met die binnekamer kennis van ‘n loodsspanlid of die aksie-ervaring van deelname aan die beplanning en implementering van die byeenkomste nie.

 

Teologies Begrond

Die persepsie bestaan dikwels dat mense op groot feeste tot bekering kom omdat die sprekers hulle met die hel manipuleer of op voorspoedteologie hamer (“as jy jou hart vir Jesus gee, gaan al jou probleme opgelos word”). Verder word die pad vorentoe aangedui as ‘n pad van oorwinning, want nou gaan alles anders wees en bekeerlinge gaan sonder enige moeite hulle geloof kan uitleef. Dit was duidelik dat die denke agter die inhoud van #imagine ‘n gans ander rigting in gedagte gehad het: Van sprekers wat kom vertel het hoe hulle lewens slegte afmetings aangeneem het ten spyte van hulle geloof, tot die Bybelse fokus dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan Jesus Christus, het dit duidelik gemaak dat ware bekering nie gebou kan word op teologiese oppervlakkighede nie. Vanuit my eie gereformeerde agtergrond kon ek die klanke van die Heidelbergse Kategismus hoor resoneer in die programinhoud: Hoe groot my sonde en ellende is; hoe ek verlos kan word; waaruit my lewe van dankbaarheid moet bestaan.

 

Vergun my ‘n klein veralgemening om hierdie punt te verduidelik: As koerswyser het #imagine daarin geslaag om grondige teologie in ‘n taal te verpak wat in die harte van ‘n verbruikersgenerasie kon vasskop en dit herfokus.

 

Missionaal Ingestel

Van harte gepraat: die somtotaal van #imagine se boodskap was om diegene wat dit bygewoon het, te fokus op God se hart vir die wêreld. Regdeur die naweek was die boodskap duidelik dat dit gaan oor God, sy besig-wees met ‘n stukkende wêreld en hoe Hy ons insluit om hierdie gebrokenheid te help herstel. Die bedoeling van ware bekering is om diensbaar te raak in God se koninkryk, om deel te word van die beweging wat die nood aanspreek, om jouself so op God te fokus dat jy nie anders kan as om aktief mee te werk aan sy sending op aarde nie. Waarskynlik is hierdie maatstaf vir sukses die een waaraan #imagine die hardste getoets moet word. As mobiliseringsbeweging sal die uitwerking van die feeste gesien word in die aantal mense wat hulle lewens inrig volgens roeping eerder as finansiële of persoonlike gewin.

 

Dit is treffend geïllustreer tydens die interaksie wat Cassie Carstens op die suidelike kamp met die tieners gehad het. Ter wille van die konteks, hy het sy sessie afgesluit deur tieners te nooi om in die groot groep te kom vertel wat hulle gehoor het die Here vir hulle sê oor hulle roeping. ‘n Meisie het na vore gekom met die getuienis dat die Here vir haar bevestig het sy moet gaan natuurbewaring swot. Waarop Cassie vir haar gevra het: “En wat gaan jy vir die Here doen daarmee?”

 

Diensbaarheid Gemodelleer

Na alle waarskynlikheid het hierdie aspek van #imagine nie die sigbaarheid verkry wat ek daaraan wil verleen nie. Tog dink ek dis ‘n noodsaaklike maatstaf, want dit demonstreer die sukses waarmee gelowiges daarin slaag om dieselfde gesindheid van ontlediging aan te kweek wat Jesus gehad het: Om jouself te stroop van statuur en posisie en gemak en amper selfvernederend rolle aan te neem wat jou ondergeskik maak aan ander ter wille van die eer van God.

 

Dit was sigbaar in die rol van die vrou wat ons kosstasie se organisasie hanteer het. Christine was haar naam; sy het seker gemaak die kinders kry hulle kos, en die kos is genoeg vir almal. Haar dagtaak is egter om ander mense se huise skoon te maak, en hier het sy haar langnaweek opgegee om te kom kosgee vir kinders. Dit was sigbaar in die prentjie van ‘n hoë-profiel kerkleier wat met ‘n swartsak in sy hand deur die kinders se tente stap en hulle papiere optel. En dit was sigbaar toe twee seuns my kom vra of hulle ‘n sessie kan mis om saam met hulle nuwe vriend te kuier. “Hy het nes ons sonder ‘n pa grootgeword, want sy pa het hom ook by sy geboorte gelos,” was die verduideliking, “en al is sy velkleur anders as ons s’n, verstaan ons mekaar.”

 

Dalk sou hierdie aspek ‘n gesprek kon word in die verdere uitrol van die #imagine beweging: slaag ons daarin om ons jongmense so te mobiliseer dat hulle Paulus se opdrag in Fil 2:5-11 toe-eien as die onderliggende motief van hulle diensbaarheid en op praktiese maniere rolle begin vervul wat hulle uit hulle gemaksone neem?

 

Beweging in plaas van Byeenkoms

Tydens die naweekverrigtinge is die volgende refrein herhaal: “This is not an event, this is a movement.” Die fees dien slegs as afskop van ‘n groter beweging van roeping, diensbaarheid en dissipelskap. Juis omdat dit ingestel is op mobilisering, moet #imagine se sukses ook gemeet word aan die ontwikkeling en groei van die strategiese intensie waarmee hierdie geleentheid gereël is: Is die streke gemobiliseer om kleiner byeenkomste te reël? Slaag gemeentes daarin om die energie onder hulle tieners te vertaal in nuwe kleingroepe, groter deelname en betrokkenheid, en die konkrete aanspreek van die nood in hulle onmiddellike omgewing?

 

Bowenal, gaan die energie kan voortduur vir – en is die groter kerkverband bereid om die logistieke steun en selfs finansies te gee – om binne die gestelde tydraamwerk van ‘n vyf-jaar mobiliseringsproses vir die beweging vol te hou?

 

Dat die gedagte van ‘n beweging reeds vasgelê is en grond gevat het, blyk uit die volgende opmerking – wat Louis Brittz na afloop van die kampe op sy Facebook-muur geplaas het: “It is bigger than I ever thought it could be. It is more anointed than I could imagine. It is holy chaos the way revival always is. Thousands of kids thundering: We’re not ashamed of the One who saved us! Screaming ‘We will shout out your name, from the rooftops we proclaim…” Many many many gave their lives to Jesus tonight. And then this – an 18-year old asking me if he can help to organize Imagine next year. This, friends, is the birth of a MOVEMENT.”

 

24 Maart 2014

 

 

Terug na Hoofblad.

 

—————————————————-

#IMAGINE

 

26 Maart 2014

 

Baie dankie klink soms nie goed genoeg nie. Hierdie is een van daardie kere.

 

Soveel genade, soveel welwillendheid, soveel energie, soveel potensiaal … meer as wat ’n mens kan droom en dink.

 

Hierdie kan een van die grootste geskenke aan die kerk wees. 6000 tieners wat so toegewyd is dat dit ’n mens bewoë maak.

 

Kom ons ondersteun hierdie nuwe generasie. Dis wat nou by die tuis gemeentes gebeur wat die verskil gaan maak.

 

#imagine 2015 is onvermydelik al sien ek op die oomblik nog nie kans nie.

 

Tog moet ons 2014 eers afhandel.

 

Die realiteit: Net meer as 100 gemeentes het ons finansieel gehelp. Ons tekort beloop R400 000 en dan moet ons nog die R250 000 wat die Algemene Sinode ons geleen het, terugbetaal.

 

Hoekom ewe skielik so baie? Alleen by die Suide het meer as 150 tieners, meestal minderbevoorreg, opgedaag sonder dat hulle betaal het en sonder dat hulle geregistreer het (het net ’n e-pos met ’n klomp name vir die administratiewe persoon gestuur) en in die Noorde was dit nog meer. Noodgedwonge moes ons 500 etes meer bestel. Die onvoorsiene uitgawes was ook daar. Volledige finansiële state sal binnekort beskikbaar wees by Bybel-Media.

 

Daarom ’n appèl op gemeentes wat nog nie kon help nie. Vind asseblief by sakemanne of lidmate die R2000 en help ons asseblief.

 

Bankbesonderhede:

Bybel-Media ABSA Tjekrekening

Rekeningnommer: 408 259 9261

Takkode: 632005

Verw IMAGINE + gemeentenaam

 

 

Gielie Loubser

Jeug en Familie

Communitas

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

ASM VERKLARING

ADVOKAAT THULI MADONSELA

 

Die beskerming van ons land se Grondwet met die Handves vir Regte daarin vervat, die onafhanklikheid van die regbank asook die morele vesel van ons samelewing is sake wat vir die Nederduitse Gereformeerde Kerk van die grootste belang is. Ons sorg dat dié sake op die agenda kom en bly in alle kontakte wat ons met rolspelers in die burgerlike samelewing het.

 

Dit is met groot waardering dat ons die afgelope jare kennis geneem het van die integriteit en ywer waarmee die Openbare Beskermer, advokaat Thuli Madonsela, bogenoemde sake hanteer het vir die beswil van die Suid-Afrikaanse samelewing. Ons wil hiermee ons innige dank aan haar betuig en haar verseker van ons voorbidding vir haar persoon en haar werk.

 

Ons doen ‘n beroep op alle geloofsgemeenskappe en ander rolspelers in die burgerlike samelewing om haar te ondersteun in woord en daad met betrekking tot die uitmuntende werk wat sy doen.

 

19 Maart 2014

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

PERSONEELNUUS UIT

COMMUNITAS / EKKLESIA / FAKULTEIT TEOLOGIE

 

Communitas / Ekklesia / Fakulteit Teologie sê tot siens aan Zillah Botha.

 

Ons sal vir Zillah altyd onthou vir haar immer vriendelike teenwoordigheid, behulpsaamheid, omgee, belangstelling in ander en goeie raad by Ontvangs en die Boekwinkel. Só baie mense se pad het die afgelope 6 jaar juis híér met hare gekruis.

 

En kuier jy net ‘n bietjie langer met haar, dan loer daardie skerp (en dikwels ondeunde!) humorsin onder die professionele saaklikheid uit.

 

Vir Zillah is daar geen onderskeid tussen mense nie. Vir haar is elkeen belangrik. Sy vind verstommende geluk in die eenvoud van die lewe.

 

Haar totale, soms “kinderlike” afhanklikheid van die Here, verstom ‘n mens. Haar geloof, hoop en moed is juis die kamele wat haar deur ‘n paar woestyne gedra het.

 

Zillah is op haar unieke manier die sement wat ‘n klomp mense aan mekaar verbind – of dit nou met foto’s is, met “spokies” of die brand van ‘n kers. Sy is dié soort mens wat elke werksplek moet hê om gesond te kan bly.

 

Sy is iemand wat maklik ruimte vir mense in haar lewe maak. ’n Ware vriendin, ’n staatmaker-ouma wat tydig en ontydig ’n brei- of hekeldingetjie aanmekaar kan slaan.

 

Sy is vir baie mense sinoniem met resepte en breipatrone: vra maar net vir ‘n lekker kaaskoekresep of hoe om ‘n handskoen te brei, en Zillah krap iets interessants uit haar onuitputlike bron van resepte en patrone.

 

En seker die heel belangrikste, is haar trots en liefde vir haar kinders en kleinkinders wat áltyd tasbaar is as sy van hulle praat.

 

Ons wil graag vir haar ’n oorvloedige en geseënde aftrede toebid.

 

Mag die Here sy liefdevolle hand van genade oor jou hou, Zillah. Geniet hierdie nuwe lewensfase!

 

 

Terug na Hoofblad.

 

—————————————————-

NG GEMEENTE SONSTRAAL

ONTMOETINGS

 

Het jy al gewens jy kon met van die Bybelmense gesels? Dalk, hier in die Lydenstyd, ’n bietjie gesels met Petrus oor hoekom hy Jesus verloën het, of met Judas, oor hoekom hy verraad gepleeg het? Sonstraal bied ’n reeks opvoerings aan waarin mense soos ons, mense wat sukkel met werksdruk, of huweliksprobleme, of twyfelvrae, of misdaad, gesels met die mense om Jesus …

 

In Voete gesels ’n man wat sy bejaarde pa moet versorg met die vrou wat Jesus se voete gesalf het en met Petrus oor voetewas, en oor hoe dit voel as liefde vir jou ’n las word.

 

In Keuses praat ’n sakevrou met Kajafas en Pontius Pilatus oor ’n moeilike werksvraag: Wat maak jy as jy iets verkeerd moet doen ter wille van jou loopbaan en jou maatskappy?

 

In Mislukking hoor ons ’n gesprek tussen ’n vrou wat aan haar man ontrou was, en Judas en Petrus, ’n gesprek wat gaan oor verraad, verloëning en vergifnis. Is daar genade?

 

In Rou sit ’n jong man op die strand met sy vermoorde broer se kissie as. Hy kry dit nie reg om dit uit te strooi nie … totdat Maria, Jesus se ma, en Maria Magdalena hulle seer met hom kom deel.

 

In Twyfel kom Tomas, die twyfelaar, gesels met ’n vrou wat struikel oor haar eie geloofsvrae.

 

Die stukke is geskryf deur Andries Cilliers, predikant by Sonstraal, en word opgevoer deur die toneelgroep “The Stage”.

 

Die opvoerings vind plaas in die Groot Lydensweek. Voete word op Palmsondag, 13 April, om 08:45 tydens die oggenddiens in Sonstraal se kerksentrum (op die hoek van Tulip- en Hebronstraat) opgevoer. Van Sondagaand tot Woensdagaand, 16 April, vind die volgende vier opvoerings plaas, elke aand om 19:00 in die kerksentrum.

 

Almal wat hierdie Lydensweek met ons wil kom deel, is baie welkom. Daar sal geen toegang gevra nie, maar vrywillige donasies sal na elke opvoering by die deure opgeneem word om die onkoste te help dek.

 

Navrae kan gerig word aan die gemeente se kerkkantoor by 021 976 1236.

Did you like this? Share it:

Nuusbrief

2015 Kalender

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal


NG Gemeente Welgemoed
Kaapstad - Wes-Kaap Provinsie