sgunter

Bulletin vir Sondag 18 Mei 2014

Vandag, 18 Mei

07:30 Dr. Danie van Zyl

09:00 Ds. Nelis van Rensburg, Nagmaal
Skriflesing:  Handelinge 7:54 en verder
Deurkollekte:  Badisa
DEUROFFER:  BADISA beteken BArmhartigheid (NGK se omgee uitreik) en DIakonale dienste (VGK se omgee uitreik) wat SAam funksioneer.  Hierdie gesamentlike aksies van ons kerke bied maatskaplike dienste en versorging vir alle soorte mense met ongeveer alle soorte behoeftes.  Dit is tot ons elkeen se beskikking.  BADISA is ’n geregistreerde NPO (011-891) en PBO (93000 6348) wat die barmhartig­heidsbediening van die NG Kerk in die Wes-Kaap en die VGK (Kaapland) organiseer en koördineer.  BADISA fokus op die volgende terreine: Aanneming en swangerskapberading; Bekamping van middel­afhanklikheid; Bemagtiging van vroue; Dienste aan ouer persone; Gestremdesorg; Jeugontwikkeling; Kinder- en Jeugsorgsentrums; Kinderbeskermingsdienste; Voorskoolse kinderontwikkeling en nasorg; Werkskepping en armoedeverligting.  BADISA se totale inkomste – soos op 31 Maart 2013 – was R400 491 568.  Die VG en NG Kerk se bydraes is slegs 0,89% (R3 576 500) hiervan – maar dit bly ’n onmisbare R3 miljoen. BADISA se verskillende programme word deur 1 023 beheerraadlede bestuur.  Hierdie programme het 2 379 voltydse werknemers en 321 deeltydse werknemers. ’n Verdere 3 350 vrywilligers is ook by hierdie programme betrokke.  Die programme behels onder andere 47 maatskaplikewerk-kantore, 48 tehuise vir bejaardes, 23 dienssentrums, 26 kleuterskole en nasorgsentrums, 6 kinderhuise, 2 sentrums vir middel­afhanklikheid en ’n swangerskaps- en beradingsentrum.  Hierdie werksaamhede word oorhoofs deur ’n hoof-uitvoerende beampte (ds. Averell Rust), ’n direkteur en 12 BMD’s (Bestuurders Maatskaplikdiensprogramme), 3 koördineerders en ’n aantal administratiewe beamptes (personeel, finansies, sekretarieel) oorhoofs gekoördineer en ondersteun.  Die deuroffer vir BADISA is hoofsaaklik vir hierdie werksaamhede.   Ds. Averell Rust | 021-957-7130  | info@badisa.org.za | www.badisa.org.za

KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30 in saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

18:30 Ds. Nelis van Rensburg, Toerusting:  Emosionele gesondheid
Ons toerustingsprogram strek oor nog 2 Sondagaande (18 en 25 Mei).  Jy kan egter net een van die aande ook bywoon as jy nie anders kan nie.  Elke aand doen ons praktiese toepassings vanuit die teoretiese vertrekpunte wat deur prof. Willie Pienaar, bekende psigiater en akademikus, aan die orde gestel word.  Die temas is:

 1. Psigiatriese siekte en my geloofslewe.
 2. Die moderne wetenskap, op soek na ‘n morele samelewing en harmonie met my      geloofslewe.
 3. Biopsigosiale gesondheid – hoe kan ek in hierdie gebroke wêreld oorleef en liefhê?

Hierdie kursus bou voort op die geloof en wetenskapgesprekke van verlede jaar, maar sluit ook aan by ons 40 Dae-tema. Notas sal elke aand voorsien word.  Ons werk van 18:30-19:45.

18:30 Ds. Heerden van Niekerk, Dooptoerusting

WEEKLIKSE AKTIWITEITE:

Maandag, 19 Mei
20:00 Mannebybelstudie, kapel

Dinsdag, 20 Mei –  inlewering van kospakkies
09:30 Seniorbybelstudie, saal
09:30 Vrouebybelstudie, kapel
17:30 Liturgiese werkgroep
18:30 Musiekbediening
19:30   Salomé-Bybelstudie, saal

Woensdag, 21 Mei – verpakking van kospakkies
19:00 Gemeentebybelstudie, saal

Donderdag, 22 Mei
09:30 Vrouebybelstudie, Dias 2
18:30 Uitvoerende Kerkraad, saal
20:00   Jongmense-kleingroep, sitkamer

Saterdag, 24 Mei
14:00 Naaldwerk, saal

Sondag, 25 Mei
07:30 Dawfré Theron
09:00 Ds. Heerden van Niekerk, GGO-loodsing
Deurkollekte: Diensgetuienis
18:30 Ds. Nelis van Rensburg, Toerusting
18:30 Ds. Heerden van Niekerk, Dooptoerusting,

KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30 in saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

 

Gemeente-ete:  Sondag 8 Junie

Sondag 8 Junie geniet ons gemeente vanaf 12:00 ‘n ete in die saal.

Kom kuier saam en smul aan heerlike snoek-quiche, Provensaalse heel-lamskenkel, kapok-aartappels, geroosterde groente en sluit die ete af met aarbei-mousse.  Op die spyskaart vir kinders – is hoenderpastei i.p.v. lamskenkel.

Bring slegs u eie drinkgoed.  Kaartjies is van vandag af by die kerkkantoor te koop:  R120/volw en R60/kind (onder 10 jaar).

 

 

Nuwe intrekkers
Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit. Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld sodat ons u kontakinligting kan kry.

Ons verwelkom Estelle Myburg (wyk C18).

 

Bedieningstruktuur van die NG Kerk Welgemoed (NGKW)
Die UKR/AKR het ‘n voorstel aanvaar dat die bedieningstruktuur van die gemeente voor-siening maak vir drie voltydse leraars en een jeugwerker.  Die moontlike beroep van ‘n derde leraar sal gerig word deur die bekostigbaarheid en die spesifieke bedieningsbe-hoeftes. In die lig hiervan sal die finale besluit oor die moontlike implementering later vanjaar (ongeveer Oktober) geneem word. Die profiel van die leraar wat beroep kan word, sal dan bepaal word.  Die musiekbediening sal steeds onder leiding van Riaan Steyn geskied, wat vir twee jaar (vanaf Feb ‘14) as onafhanklike diensverskaffer gekontrakteer is.

 

Rusbank / bed in kantoor
U moet asseblief kennis neem dat ‘n rusbank, wat ook as bed kan dien, in die kerkkantoor geplaas is.  Dit is gedoen ter wille van persone wat tydens eredienste ongesteld raak.  Die deur van die kerkkantoor is tydens eredienste oop.  U kan die kerkkantoor vanaf die hoofingang binnegaan en sal die rusbank/bed links teen die muur vind.

 

Welgemoed se seniorklub
Ons volgende byeenkoms vind plaas op Donderdag 29 Mei om 09:30 in die saal.  Die spreker is Jan Lategan wat gaan gesels oor “Weg met kwale”.  Kom luister na die insiggewende aanbieding en bring u vriende saam.  Jana Schutte, 0219132696  /   Marius de Waal, 0219133717.

 

Verjaardae van die week
18     Dian Nieuwoudt
19     Maureen Basson, Janelle Greeff, Luzanne Havenga, Johan Langeveldt, Betsie Louw, Christa Melonas, Ezann Siebert
20     Suzaan Klüsmann, Kobus Landman, Maria Smit
21     Sulize Rossouw, Gerhard Visser
22     Christine de Kock, Susan Greeff, Marli Steenkamp, Arjen Vos
23     Arminius Archer, Sandra Basson, Johann Hattingh
24     Cecilia Venter

Barmhartigheid

GEDAGTE VIR DIE WEEK:

Die deugde van vriendelikheid en vergifnis is soos koring. Dit groei net as dit gesaai word.  Joodse Spreekwoord

TERUGVOERING:

 • Kerkwinkel:  Het R3 450.00 opgelewer.
 • Melk:  Ons kon 80 liter aan Bellville Nagskuiling skenk, 40 liter aan Angels Only crèche in Fisantekraal en 30 liter aan die Trusthuise. Dankie aan Huis Jabes wat hul skenkings met ons deel.
 • Kon R500 skenk vir die diens van 2 naaimasjiene vir die Salomé-naaldwerkgroep.

NUWE PROJEKTE:

 • Kospakkies: Dinsdag 20 en Woensadg 21 Mei. Ondersteun asseblief hierdie projek, selfs net met ‘n klein skenking! Dit is ons eerste insameling sedert 2013 en die nood vir kos is geweldig groot.
 • Sop en worsbroodjies: Wyke C13 en C15 is verantwoordelik vanaf 18/05 tot 25/05 en Wyk B16 die week daarna tussen 25/05 en 1/06.
 • Kombers-projek: met die winter feitlik hier benodig ons komberse in ‘n goeie toestand. Mikpunt is 300 vir die Ruyterwacht-Dienssentrum.  Lewer asseblief by die kerkkantoor in.
 • “Beanies”: pragtige gebreide mussies (geskik vir enige ouderdom/geslag) te koop @ R40 stuk by die kerkkantoor. ‘n Goeie projek vir ‘n Bybelstudiegroep wat ‘n paar kan borg vir plaaskinders.
 • Work4@Party: gebruik u verjaarsdag om saam met ‘n paar vriende/vriendinne uit te reik en iets in die gemeenskap te doen vir minderbevoorregte persone. Kontak gerus die kerkkantoor vir meer inligting.

BEHOEFTES:

 • Dringend:  Lugtyd vir 2 selfone van maatskaplike werkers. No: 072 1586 199 (Vodacom) indien u enige bydrae kan lewer.
 • Leesboeke (Afr en Eng) vir kinders tussen 6 en 13 jaar oud.
 • Speelgoed, tydskrifte, fotostaatpapier, skoonmaakmiddels, toiletware.
 • Enige artikel vir die kerkwinkel!

 

Gebedsbediening:  Nehemia 4:9   “Ons het tot ons God gebid …”

Voorbidding

 • Al ons lidmate wat die afgelope tyd geliefdes aan die dood afgestaan het.
 • Diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan;  en hulle wat tans tuis aansterk.


Sokhanya gebedsonderwerp
Ons het in hierdie stadium reeds soveel regestrasies vir klasse as wat ons normaalweg per jaar kry en gewoonlik kom daar in die tweede semester nog weer inskrywings. Verblydend is die groot getal onder 35jr aktiewe leiers in gemeentes wat getrou klasse bywoon. Ons bid dat hierdie vroeë vorming vir die res van hulle lewe ‘n goeie basis bied.

Diensbeurt:  Mimi Basson, 021 913 2659  /  Groep:  Chrissie Smit, 021 913 2840

GEBEDSVERSOEKE UIT DIE MODERATUUR

Liewe Gebedsvriende, graag deel ek die volgende gebedsversoeke met julle. 

 1. Kom ons sê dankie vir die land waarin ons woon en dankie vir die vreedsame afloop van die verkiesing. In so baie lande in die wêreld eindig verkiesings in konflik en geweld. Na drie dae se tellery en uitslae voel dit of dinge na “normaal” terugkeer. “Normaal” beteken natuurlik nie dat daar nie uitdagings is nie, maar kom ons sê eers dankie!
 2. Kom ons bid dat die Gees van Christus meer en meer in SA sal leef en God se koninkryk steeds meer en meer `n werklikheid sal word.
 3. Kom ons bid dat die Gees van Christus in al die verkose leiers sal werk.
 4. Kom ons bid dat ons die wysheid sal vind om die uitdagings rakende die volledige herstel van ons land gepas te hanteer.
 5. Persoonlik het ek die voorreg gehad om onlangs die jaarlikse Alpha-leierskapskonferensie in Londen by te woon. Dit het my baie diep laat dink oor waar ons kerk tans met evangelisasie staan. Hoe sterk is ons passie daarvoor? Met watter kundigheid leef ons as dit by evangelisasie kom? Wat word in ons kweekskole hieroor geleer? In Londen het daar verlede jaar 100 000 mense by kerke aangesluit, maar die kerk in die VK verstaan wat dit beteken en wat nodig is om in `n ten volle gesekulariseerde konteks te leef en kerk te wees. Mag die Here ons oë open vir dit wat Hy werklik van ons verwag.
 6. Dit beteken nie dat ons gesprek met ander gelowe nie belangrik is nie. Dit is juis belangrik, maar mag God aan ons ware liefde gee, ook vir Moslems en ander gelowiges, sodat ons die geleentheid mag kry om te getuig van die hoop wat in ons leef.
 7. Bid asseblief soos altyd vir al ons geestelike leiers. Bid dat God hulle sal laat bly groei in toewyding, innerlike vernuwing en energie, en bo alles `n passie vir hul roeping. Die bediening stel groot uitdagings en predikante is dikwels vasgevang in `n geestelike stryd waarvan hulleself nie altyd die omvang besef nie. Bid vir hulle en wees asseblief op tasbare wyse lief vir hulle. 

Groete in Christus
Braam Hanekom (namens Moderatuur)

 

Kom kuier saam op facebook by NGK Welgemoed

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 16 Mei 2014

VrydagNuus – 16 MEI 2014

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

We shall Overcome

So baie mense kry swaar. Predikante, familie en vriende moet troos – terwyl hulle self nie die antwoorde het nie. Daar’s diegene wat siek word en sterwend is en nie weet hoe om die wat gaan agterbly te troos nie. Uit ons eie struggle verlede, met diep wortels in die burgerregtestryd in Amerika, kom die aangrypende lied: We shall overcome.  Soek iewers ‘n stil oomblik en klik hier vir hierdie wonderlike pretensielose vertolking van die lied.

 

S

INODALE NUUS

1. NGK / VGKSA Gesamentlike Persverklaring

Die moderature van die NGK Wes-en-Suid-Kaapland en die VGK Kaapland het met groot ontsteltenis kennis geneem van die ontvoering van jong dogters in Nigerië deur die militante Islamitiese groep Boko Haram. In ‘n persverklaring wat vroeër hierdie week uitgereik is, vereenselwig hulle hulle met die koor van protes hierteen van oor die wêreld. Belangstellendes kan die verklaring (in Afrikaans en Engels) onderaan lees.

 

2. KGA: Malawi / Mosambiek-toer

Soos verlede week berig, het ’n groep predikante van die NG Kerkfamilie onder leiding van Kobus Odendaal op 8 Mei na Malawi vertrek. Hulle het tot dusver insiggewende gesprekke met die kerkleiers van die sinodes van Mphatso en Tumbine in Mosambiek, asook met kerkleiers van die sinode in Blantyre, gevoer. (Lees meer en sien foto’s by www.facebook.com/KommissieGetuienisaksie). Onderaan is een van die groepslede, Corné Pretorius, se indrukke.

 

3. Nuus uit Namibië: #imagine Namibië Jeugfees!

In Feldmuis, Namibië se sinodale nuusbrief, berig Clem Marais: Fresh-Namibië bied DV van 29 – 31 Augustus vanjaar die eerste #imagine Namibië Jeugfees aan. Dit gebeur op Swakopmund en kos ’n skrale N$500 per deelnemer. Inskrywings word by www.imaginenamibia.com gedoen. Vir meer inligting, stuur ‘n e-pos aan freshnamibia@gmail.com. (Sien ook berig oor #imagine 2014 hieronder).

 

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. US Fakulteit Teologie

1.1 Werkswinkel oor Navorsingsvoorstelle

As deel van die proses om ‘n ondersteunende portuurgerigte leerruimte te skep vir die 2014 MTh Gesondheid en Gender program, word ‘n werkswinkel op 27 en 28 Mei in die kapel van die US Fakulteit Teologie aangebied. Afgesien van voordragte deur die studente, sal ‘n aantal kenners op die gebied van gesondheid, gender en teologie ook aan die werkswinkel deelneem. Alle belangstellendes is welkom om aan die kreatiewe gesprek deel te neem. Die program is by NUUT op www.kaapkerk.co.za. Vir verdere inligting kontak dr Charlene van der Walt by charlenevanderwalt@sun.ac.za of 083 693 8686.

 

1.2 Reg en Godsdiens in Afrika

‘n Internasionale konferensie oor Reg en Godsdiens in Afrika vind van 26 tot 28 Mei 2014 plaas by die Protea Hotel in Technopark, Stellenbosch. Die tema van die konferensie is Law and Religion in Africa – The Quest for the Common Good in Pluralistic Societies. Onder die uitgelese sprekers is Sy Edele Hoofregter Mogoeng Mogoeng – sien die webblad en kry aangeheg meer.

 

2. CLF: Nasionale Kinderbeskermingsweek

Nasionale Kinderbeskermingsweek (26 Mei – 1 Junie 2014) fokus daarop om mense bewus te maak van die weerloosheid van kinders. CLF het ‘n reeks gratis pamflette spesiaal vir kinders. Temas is onder meer: geestelike groei, mishandeling, dwelmverslawing en lewenskeuses. Kontak CLF by info@clf.co.za of besoek www.clf.co.za vir meer.

 

3. MES help Tygervallei-winkelsentrum!

In TygerBurger van 14 Mei (Bellville-uitgawe) word vertel hoe die Tygervallei-winkelsentrum by MES hulp gaan soek het om die bedelaars rondom dié gewilde sentrum ten beste te help. Vandaar die “Give Responsibly-projek” in samewerking met MES. Nou kan kopers maaltyd-koepons koop waarmee bedelaars by vier nagskuilings in Bellville en Parow, sowel as by die MES-kantoor in Boston, ‘n bord gesonde kos (en meer!) kan bekom. Besoek www.mes.org.za vir meer oor hulle werk en lees ‘n pdf-weergawe van die artikel hier.

 

4. NG Gemeente Merweville sê Baie, Baie Dankie

Merweville skryf: “Baie dankie aan elke persoon, gesin, familie en vriende wat ons Dankfees so ruim ondersteun het van 2 tot 4 Mei 2014. Dit was ‘n heerlike naweek van saamwees, geniet, lag, pret, koop, eet (en betaal!) en bo alles Sondagoggend se saam aanbid in ons pragtige ou kerkgebou. Deur almal se ongelooflike ondersteuning en die toewyding van ons 140 lidmate, het ons tot dusver ‘n netto inkomste van R 478,571.19 met nog ongeveer R 70 000 se vleis, biltong en droëwors nog te koop. Ons loof en prys die Heer vir nog ‘n jaar van genade.”

 

5. Terugvoer oor #imagine 2014

#imagine 2014 is bygewoon deur 2,811 manlike en 4,144 vroulike jongmense. Gauteng: Manlik (1,290) en Vroulik (1,704); Wes-Kaap: Manlik (1,521) en Vroulik (2,440). (Bron: #imagine nuusbrief Mei 2014). Besoek gerus www.imaginemovement.co.za, meld daar aan en oorweeg om nou reeds ‘n tiener vir #imagine 2015 te borg!

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

1. NG Gemeente Durbanville: Retraite

Van Durbanville ontvang ons inligting oor ‘n retraite wat op 21 en 22 Junie by Ke-Monate, net buite Durbanville, aangebied word. Die tema is Hoe leer ons eerstehands met God lewe en die begeleier is Gys van Schoor. Tye: Saterdag, 21 Junie, van 08:30 – 14:00 en Sondag, 22 Junie, van 08:30 – 12:00. Dit is dus nie ‘n oorslaap retraite nie. Koste: R 250 pp (alles ingesluit). Besprekings en inbetalings teen 13 Junie by die kerkkantoor 021 975 6370.

 

2. NG Gemeente Vandermerwe: Dissipelskap

Uit Bonnievale ontvang ons inligting oor ‘n dissipelskap-kursus wat van 23-25 Mei deur ds Piet Steyn van King Fisher aangebied word. Almal is welkom by hierdie gratis kursus. Meer oor die temas is onderaan. Skakel die kerkkantoor by 023 616 2610 vir meer inligting.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Kerkbode van 16 Mei

Lees in Kerkbode van 16 Mei:

 • Rustenburg: die nood word net groter
 • Oop hart vir alle mense
 • ‘n Kombuis wat hoop los kook
 • ‘n Kerk wat dien
 • Norma Rossouw, moderator van Wes-Transvaalse Sinode, skryf oor “Die kruis en die bang dissipels”.

 

2. Hefsiba Nuusbrief

Uit Vila Ulongue (Mosambiek) skryf Kruger en Antoinette du Preez opgewonde oor die nuwe semi-klasbywoning konsep wat daar ingestel word vanaf Augustus 2014, sodat “studente, ook van ver, net Saterdae kom vir klasse en oriëntering. Dit beteken dat meer studente kan inskryf en omdat dit goedkoper gaan wees, sal dit meer toeganklik wees vir mense met ‘n kleiner inkomste. Beplanning vind plaas om op groot skaal korrespondensiekursusse vanaf 2015 in werking te stel.” Lees gerus hulle volledige nuusbrief hier en oorweeg om hierdie belangrike werk te ondersteun.

 

3. VCSV E-nuus

In die jongste nuusbrief van die VCSV gelees:

• Die VCSV se Nasionale Raadsvergadering vind op 16 en 17 Mei plaas. Bid asb dat God hierdie vergadering sal seën en spesifiek dat die besluite wat daar geneem word in God se wil en plan vir die VCSV is.

• Bid ook vir ons skoolgaande jeug en studente in Suid-Afrika. Op 18 Mei is dit Nasionale Biddag vir Studente. Dra asb ons jeug in besonder op hierdie dag, maar ook elke dag, aan God op.

• Raak gerus betrokke as ’n vrywilliger of ondersteun hulle werk finansieel: kontak Erika by erika@vcsv.co.za of 021 887 0212. Kry hulle jongste nuus by www.vcsv.co.za.

 

4. Bybel-Media Nuusbrief

Hierdie week is BM se fokus op die jongste Kerkbode met die Nuwe hart-bylae, die Junie-uitgawe van Kruisgewys en ‘n MEMA-videogreep wat op Sondag, 18 Mei, met die oog op MIV-bewustheid gebruik kan word. Lees onderaan meer.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Gemeente Parow-Noord kuier met Randall Wicomb

Parow-Noord bied op 25 Mei om 15:00 by Hillcrest (op die Tygervallei-pad, Contermanskloof) ’n uitvoering aan met Randall Wicomb as gaskunstenaar. Hy sing sy treffers van 45 jaar – beslis ook “Dans met die rooi rok”! Hillcrest bied ligte verversings aan – bring dus ’n ekstra geldjie saam. Konsertgangers sit binnenshuis by tafels. Dit is gesellig geleë op die dam met gras en baie parkering. Koste: R80 pp en kaartjies is by Estelle (083 280 0294). Gaan geniet gerus die middag!

 

2. NG Gemeente Paarlberg: Gawemark

Paarlberg hou vanaf 23 Mei tot 31 Mei hul jaarlikse Gawemark – oor die 40 uitstallers met geskenke, juweliersware, gebak, kuns, pragtige handwerk en vele meer. Koop nou reeds Kersgeskenke. Geniet ook die geurige eetgoed by die restaurant. Die mark vind plaas by die kerksaal (Bo-Langstraat, Noorder-Paarl) en sal weeksdae oop wees vanaf 10:00 tot 18:30 en Saterdae vanaf 09:00 tot 15:00. Kontak die kerkkantoor by 021 872 8072 (weeksdae 08:00 tot 13:00) vir meer besonderhede.

 

3. Bellville Senior Sentrum / Chrismar: Orkesoptrede

Ons ontvang nuus oor die Hoërskool Bellville se orkes wat op Maandag, 26 Mei, om18:15 by Chrismar Villas (Jessiestraat 25, Bellville) optree. Toegang is gratis. Sop, brood en sjerrie teen R25 sal bedien word vanaf 17:30. Kaartjies reeds beskikbaar by kassier tussen 08:00 en 12:00 weeksdae. Sluitingsdatum vir sopkaartjies is Woensdag, 21 Mei. Kontak Chrismar by 021 910 1250.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

1. NG Gemeente Swellendam: Mede-leraar

Swellendam is ‘n plattelandse gemeente in die derde oudste dorp in Suid-Afrika, geleë aan die voet van die Langeberge, in die Suid-Kaap met ±1400 belydende- en ±360 dooplidmate. Daar is ses plaaswyke waar hoofsaaklik met graan en vee geboer word. Hier is nou ‘n vakature vir ‘n mede-leraar en aansoeke word ingewag tot 30 Junie 2014. Lees hier meer.

 

2. Badisa Clanwilliam: Maatskaplike Werker

Badisa is ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VGKSA (Kaapland): ‘n Christusgesentreerde, waardegedrewe organisasie wat staan vir diensbaarheid, rentmeesterskap, geregtigheid en uitnemendheid. Aansoeke word teen 20 Mei ingewag van maatskaplike werkers vir ‘n vakature (voldag) in Clanwilliam. Klik hier.

 

3. Badisa Huis Andrew Murray: Bestuurder

Huis Andrew Murray Kinder- en Jeugsorgsentrum in Wellington is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke van gemotiveerde en dinamiese persone met ’n positiewe lewensingesteldheid teenoor kinders en jeugdiges, word voor 30 Mei vir die betrekking as bestuurder ingewag.

 

4. NG Gemeente Darling / Yzerfontein: Skriba / Kassier

Aansoeke word ingewag vir die pos van skriba / kassier by die NG Gemeente Darling / Yzerfontein, ‘n gemeente wat twee dorpe bedien. Die pos se aanvangsdatum is 1 Oktober 2014 en aansoeke moet voor 30 Junie 2014 ingedien word. Lees onderaan meer.

 

 

Ten Slotte

In die NG Wes-Kaapse moderatuur se jongste Gebedsversoeke word gevra dat ons bid vir al ons geestelike leiers en predikante …“en wees asseblief op tasbare wyse lief vir hulle”. Daar is nou ‘n lekker uitdaging: om op ‘n kreatiewe manier hieraan gehoorsaam te wees J

Stel jy belang om Gebedsversoeke Uit die Moderatuur gereeld te ontvang? Stuur ‘n e-pos aan Salomi by skriba@kaapkerk.co.za en dui in die e-pos se onderwerp so aan.

 

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

MODERATURE NGK WES-EN-SUID-KAAPLAND

EN VGK KAAPLAND

PERSVERKLARING: ONTVOERING VAN NIGERIESE DOGTERS

 

13 Mei 2014

 

Die moderature van die NGK Sinode van Wes-en-Suid-Kaapland en die VGK Kaapland het met groot ontsteltenis kennis geneem van die ontvoering van jong dogters in Nigerië deur die militante Islamitiese groep Boko Haram. Ons vereenselwig ons met die koor van protes hierteen van oor die wêreld.

 

In solidariteit met hulle en hulle gemeenskap keur die moderature hierdie geweld teen en die misbruik van die kinders ten sterkste af.

 

Ons is reeds geruime tyd bewus van en bekommerd oor die geweld in Nigerië en veral die uiters pynlike manier waarop vreedsame mense die slagoffers hiervan geword het. Hierdie is ongelukkig nie ‘n geïsoleerde geval van geweld nie.

 

Die NG Kerkfamilie het reeds ‘n eeuelange verbintenis met die kerk in Nigerië en daarom lê die lot van hierdie deel van die familie ons baie na aan die hart.

 

Ons gebede gaan uit na die dogters en hul families en vriende. Ons bid dat redelikheid sal seëvier en dat die betrokke dogters so gou as moontlik vrygelaat sal word.

 

Ons hoop dat daar in die nabye toekoms ‘n groeiende gesprek tussen die Christendom en Islam sal wees wat wedersydse respek, verdraagsaamheid, begrip en liefde sal kweek. Ons glo dat dit baie nodig is vir die bewaring van vrede in ons eie land, maar ook vir die skep van vrede op ‘n internasionale front.

 

Namens moderature

 

Dr Braam Hanekom

NGK Wes-en-Suid-Kaapland

083 302 8639

 

Ds Lucas Plaatjie

VGK Kaapland

082 748 6112

 

***********

 

PRESS RELEASE: ABDUCTION OF NIGERIAN GIRLS

MODERATURES: DRC WESTERN AND SOUTHERN CAPE & URC CAPE REGION

 

May 13, 2014

 

The Moderatures of the DRC Synod of Western and Southern Cape and the URC Cape Synod with great regret noted the news about the abduction of young girls in Nigeria by the Islamist militant group Boko Haram. We identify with the chorus of protest from over the world against this deed.

 

In solidarity with them and their community the Moderatures disapprove of this violence against and abuse of children in the strongest terms.

 

We have long been aware of and concerned about the violence in Nigeria, especially about the extremely painful way peaceful people became victims of this. This is unfortunately not an isolated case of violence.

 

The DRC family already has a century-long association with the church in Nigeria and this is why the fate of this part of our family is very close to our heart.

 

Our prayers go out to the girls and their families and friends. We pray that reason will prevail and that the girls involved will be released as soon as possible.

 

We hope that in the near future a growing dialogue between Christianity and Islam will cultivate mutual respect, tolerance, understanding and love. We believe that it is very necessary for the preservation of peace in our own country, but also for the creation of peace on an international front.

 

On behalf of the moderatures

 

Rev Lucas Plaatjie

URC Cape Synod

082 748 6112

 

Dr Braam Hanekom

DRC Western and Southern Cape Synod

083 302 8639

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————

KGA: TOER NA MALAWI / MOSAMBIEK

 

Soos in verlede week se VrydagNuus genoem, het ’n groep predikante van die NG Kerkfamilie onder leiding van Kobus Odendaal op Donderdag, 8 Mei vanaf Johannesburg na Lilongwe, Malawi vertrek. Hulle het tot dusver goeie en insiggewende gesprekke gevoer met die kerkleiers van die sinodes van Mphatso en Tumbine in Mosambiek, asook met kerkleiers van die sinode in Blantyre. (Lees meer en sien foto’s by www.facebook.com/KommissieGetuienisaksie).

 

Een van die groepslede, Corné Pretorius van die NGK Blanco, George deel sy ervaring na hul besoek aan ons susterskerk, die IRM (Igreja Reformada em Moçambique) in Milange, Mosambiek:

 

“Om iets van Afrika in Malawi en Mosambiek te beleef, is ‘n voorreg. Om ook iets van God se genade-ritme saam met sy kinders hier te beleef, laat my klein voel. Ek is verras deur die jeug van Liazi-gemeente se buite-wyk (prayer house) se honger na God se Woord.

 

Ek sal ook nie maklik die gesprek met Isaac, ons tolk, onder die Mangoboom Sondagmiddag na ete vergeet nie. Dit was soos enige ander gesprek met ‘n jongman wat passievol oor God en oor sy land is, maar dit was ook totaal anders.

 

Ek leer boekevol by die kerk -en gemeenteleiers om met moed, drif en hoop sinvol God se liefde prakties in elke gemeenskap uit te leef. Hierdie leiers neem eienaarskap (as rolmodelle) om lig te wees in ‘n moeilike en uitdagende konteks.

 

Zikomo (Dankie)!”

 

Die groep ontmoet op Vrydag, 16 Mei, kerkleiers van die Nkhoma Sinode en sal op Sondag die KIX Kleuterskool op Malingunde besoek en ook daar oornag. Hulle vertrek weer op Maandag, 19 Mei terug na Suid-Afrika.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

REG EN GODSDIENS IN AFRIKA 2014

 

‘n Internasionale konferensie oor Reg en Godsdiens in Afrika vind van 26 tot 28 Mei 2014 plaas by die Protea Hotel in Technopark, Stellenbosch. Die tema van die konferensie is Law and Religion in Africa – The Quest for the Common Good in Pluralistic Societies.

 

Die hoofborge van die konferensie is die International Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS) en die International Center for Law and Religion Studies verbonde aan die Brigham Young Universiteit in die VSA. Die fakulteite van Regte en Teologie aan die Universiteit Stellenbosch tree op as gasheer vir die konferensie.

 

Akademici van verskeie lande en godsdienstige leiers van verskillende godsdienste sal voordragte aanbied oor die betekenis van die reg en godsdiens en uitdagings wat aan hierdie studievelde gestel word. Die volgende temas sal bespreek word:

• Filosofiese standpunte oor reg en godsdiens;

• Islam en die reg;

• Teologie en die reg;

• Afrika Tradisionele Godsdienste;

• Godsdiens, staat en samelewing;

• Godsdienstige onverdraagsaamheid en vervolging;

• Die huwelik, vroue, kinders en onderwys in die reg en godsdiens; en

• Die registrasie van godsdienste in Afrika.

 

Onder die uitgelese sprekers by die konferensie is Regter Annèl M. Silungwe, emeritus hoofregter van Zambië, Regter Albie Sachs, emeritus regter van die Konstitusionele Hof, en Sy Edele Hoofregter Mogoeng Mogoeng.

 

Kontak Helette van der Westhuizen, hvdwest@sun.ac.za of 021 808 9560 vir meer inligting of besoek die webblad http://lawreligioninafrica.wordpress.com/ vir registrasie.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE VANDERMERWE

DISSIPELSKAP

 

Dissipelskap – Volg Jesus tree vir tree (Kursus)

Wanneer: 23 – 25 Mei by NG Kerk Vandermerwe, Bonnievale

 

Temas:

• Vrydag 23 Mei van 18:00-19:00: Volg My!

• Saterdag 24 Mei van 10:00-11:00: Word soos Jesus!

• Saterdag 24 Mei van 11:15-12:15: Doen soos Jesus!

• Sondag 25 Mei van 17:00-18:00: Dissipelmakende ruimtes.

• Sondag 25 Mei van 18:15-19:15: Gestuur soos die twaalf!

 

Aangebied deur ds Piet Steyn van King Fisher

Geen kostes – Vrywillige dankoffer sal opgeneem word.

(Geen etes sal voorsien word nie)

 

Almal welkom!

 

Rom 8:14 “ Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God.”

 

Skakel die kerkkantoor by 023 616 2610.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BYBEL-MEDIA

JOU BEDIENINGSVENNOOT IN 2014

 

Nuusbrief 8/2014

 

Lees in die Kerkbode van 16 Mei …

Rustenburg: Die nood word net groter

Die gemeenskap van Rustenburg ly onder een van die ernstigste mynstakings in jare. Kerke kry te doen met vorms van nood wat vir baie van die slagoffers ongekend is en waaroor hulle soms te trots is om te praat. In die proses van hulpverlening word lidmate die oë en ore wat die nood moet opspoor en dan die hande en die voete van Christus wat uitkoms bring.

 

Oop hande en harte …

Die NG Gemeente Maitland in Kaapstad het hul hande en harte oopgemaak vir alle mense en ’n plek geword waar waar straatmense ’n stukkie menswaardigheid kan kom vind.

 

Lees ook:

•        Lydenstyd op Letsitele is ’n grootse ervaring.

•        Delmas gaan kaalvoet kerk toe.

•        Annemie Bosch is nie jou “tannie” nie.

 

Nuwe hart-bylae

Die jongste Nuwe hart-bylae fokus op respek. Gemeentes regoor Suid-Afrika word vriendelik gevra om op Sondag 15 Junie deur en tydens eredienste deel te neem aan hierdie nasionale gesprek.

 

Preek, proklameer en verkondig respek vir mekaar as een van die grondbeginsels van menswaardigheid.

 

Kruisgewys

Die Junie-uitgawe van Kruisgewys fokus op klein gemeentes. Elke leraar ontvang in die komende week die Kruisgewys saam met die Kerkbode en Nuwe hart-bylae.

Maak moeite om dié publikasies se interessante artikels te lees.

 

MEMA-Videogrepe

Eerskomende Sondag 18 Mei is die fokus op MIV-bewustheid. Dié MEMA-video greep is ‘n handige hulpmiddel by ‘n Candlelight memorial service.

http://eshop.bybelmedia.org.za/product/candlelight-memorial-service/

 

[Klik op die skakel. Klik op “add to cart”. Klik op “check out”. Voltooi die vorm met jou besonderhede. Klik op “place order”. Jy sal ‘n e-pos ontvang met die nodige skakel (“download”) om die video af te laai.]

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

•        Skakel 0860 26 33 42 óf 021 873 0822

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

 

Groete uit ʼn koel Wellington.

 

Hans Steyn

Departement Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————–

NG GEMEENTE SWELLENDAM

VAKATURE: MEDE-LERAAR

 

In biddende afhanklikheid van die Here, stel die Kerkraad die bogenoemde vakature bekend.

 

Gemeenteprofiel:

Plattelandse gemeente, die derde oudste dorp in Suid-Afrika, geleë aan die voet van die Langeberge, in die Suid-Kaap met ±1400 belydende- en ±360 dooplidmate. Daar is ses plaas-wyke waar hoofsaaklik met graan en vee geboer word. Binne die gemeente is daar ook ’n laer- sowel as hoërskool, ‘n privaatskool, ‘n aftree-oord en twee ouetehuise. Die gemeente word bedien deur twee leraars, waarvan een pos tans vakant is. Ons streef daarna om al meer as ’n missionêre gemeente te funksioneer en jeug- en gesinsbediening is ’n belangrike fokuspunt.

 

Die Leraar:

Ons bid en vertrou dat die Here vir ons ’n leraarspaar sal stuur met ‘n gawe en passie om veral verantwoordelikheid te aanvaar vir die bediening, toerusting en pastorale versorging van ons kinders en jongmense.

 

Leraarsprofiel:

(1)      ’n Gelegitimeerde in die NG Kerk.

(2)      Artikel 9 van die Kerkorde dien as basis van die dienskontrak, met spesifieke verantwoordelikheid vir Gesins- en Jeugbediening.

(3)      Skrifgetroue dinamiese en aktuele prediking wat die gemeente sal lei tot geestelike verdieping.

(4)      Waardering vir sowel die gevestigde bediening in die gemeente as die vermoë om eietydse uitdagings van die bediening aan kinders en jongmense aan te spreek.

(5)      Begrip vir en die vermoë om diversiteit binne die gemeente te hanteer.

(6)      Entoesiasme vir sang- en musiekbegeleiding en bereidwilligheid om daarmee leiding te neem.

(7)      Verkieslik nie ouer as 40 jaar nie met ten minste vyf jaar gemeente-ervaring.

 

Vergoeding:

‘n Pakket met die sinodale vergoeding as riglyn, asook ‘n pastorie of behuisingsubsidie.

Diensaanvaarding: 1 Oktober 2014

Aansoekvorms is beskikbaar by die Kerkkantoor: (Mev Barbara du Toit) by 028 514 1225 of e-pos barbarangk@telkomsa.net.

 

Navrae:         Ds Hennie van Wyk                      Maryna van Rensburg

Tel: 028 514 3293                        Tel: 028 514 1513

E-pos: hcvanwyk@telkomsa.net     E-pos: daansdm@telkomsa.net

 

Sluitingsdatum: 30 Junie 2014 (Aansoeke moet vergesel wees van ’n volledige CV en kontakbesonderhede van minstens twee referente.) Aansoeke kan gerig word aan die Voorsitter, Pre-Advieskomitee, Voortrekstraat 7, Swellendam 6740.

 

(’n Kortlys sal saamgestel word en daar sal van leraars op die kortlys verwag word om, op die gemeente se koste, beskikbaar te wees vir ‘n onderhoud met die Pre-Advieskomitee en om ’n preekbeurt in die gemeente waar te neem.

 

Die Kerkraad behou die reg voor om nie net uit die aansoeke te beroep of enigsins ’n aanstelling te maak nie.)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA CLANWILLIAM

MAATSKAPLIKE WERKER

 

Badisa is ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VGKSA (Kaapland). Dit is ‘n Christusgesentreerde, waardegedrewe organisasie wat staan vir diensbaarheid, rentmeesterskap, geregtigheid en uitnemendheid.

 

Aansoeke word ingewag van maatskaplike werkers vir ‘n vakature (voldag) by ons kantoor te Badisa Clanwilliam.

 

Kandidate wat Badisa se waardes onderskryf en oor die volgende vereistes beskik, kan aansoek doen:

 

•        Registrasie by die Raad van Maatskaplike Diensberoepe as maatskaplike werker

•        Minstens kode B-rybewys

•        Die vermoë om gevalle-, groep en gemeenskapswerk op ‘n gebalanseerde, geïntegreerde wyse, effektief te verrig

•        Ondervinding van Kinder- en Gesinsorgwerk

•        Vaardigheid in verslagskrywing en statutêre werk

•        Rekenaarvaardigheid op woordverwerkingsprogram

•        Vermoë om in ʼn span saam te werk en vennootskappe te sluit

•        Afrikaans 1ste taal spreker en vaardigheid in die ander twee amptelike tale van die Wes-Kaap sal ‘n aanbeveling wees

•        As deel van ons diensgelykheidplan sal aansoekers uit die aangewese groepe voorkeur geniet.

 

Voordele:

Ruim verlofvoordele, mediese fonds en pensioenskema.

 

Diensaanvaarding: 1 Julie 2014 of so spoedig moontlik daarna

 

Voorsien volledige CV met 2 referente teen 30 Mei 2014 aan

 

Bestuurder Maatskaplikediensprogramme

Posbus 372, St Helenabaai

E-pos: msheyns@telkomsa.net

Faks: 022 736 2350

Navrae: Marianne Heyns by 082 317 3122.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

HUIS ANDREW MURRAY, WELLINGTON

BESTUURDER

 

Huis Andrew Murray Kinder- en Jeugsorgsentrum is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke van gemotiveerde en dinamiese persone met ’n positiewe lewensingesteldheid teenoor kinders en jeugdiges, word vir hierdie betrekking ingewag.

 

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad rapporteer en verantwoordelik wees vir die volgende:

•        bestuur van die Kinder- en Jeugsorgsentrum om sodoende ’n optimale versorgingsdiens in ’n terapeutiese milieu aan kinders en jeugdiges te verseker

•        bestuur en ontwikkeling van alle personeel

•        opstel en bestuur van die Kinder- en Jeugsorgsentrum se begroting

•        voorraadbeheer en batebestuur

•        gehalteversekering

•        bemarking en fondsinsameling

•        skakeling met kliënte, beheerraad, gemeenskap en vennote

•        administratiewe pligte.

 

Die ideale kandidaat beskik oor ‘n toepaslike naskoolse kwalifikasie, die vermoë om ‘n span te lei en te motiveer, asook om probleemareas vroegtydig te identifiseer en op te los. Kennis en ervaring van personeel- en finansiële bestuur, arbeidswetgewing, fondswerwing en bemarking, asook rekenaarvaardigheid is verdere vereistes. Vorige ervaring van die bestuur van ’n Kinder- en Jeugsorgsentrum, asook enige toepaslike ondervinding, sal as sterk aanbeveling dien.

 

Vergoeding behels ‘n onderhandelbare salaris, aangevul deur ‘n mediese en aftreeskema en ruim verlof.

 

Rig ‘n volledige CV en dui aan vir watter pos u aansoek doen, voor 30 Mei 2014 aan:

 

Direkteur: Menslike Hulpbronne

Badisa

Privaatsak X8

BELLVILLE

7535

 

E-pos: mhb@badisa.org.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE DARLING / YZERFONTEIN

SKRIBA / KASSIER

 

Aansoeke word ingewag vir die pos van skriba / kassier by bovermelde gemeente. Die NG Gemeente Darling / Yzerfontein is ‘n gemeente wat twee dorpe bedien. Die pos se aanvangsdatum is 1 Oktober 2014.

 

Die suksesvolle kandidaat is ‘n meelewende lid van die NG Kerk en ‘n toegewyde Christen, moet goeie menseverhoudinge kan handhaaf en met ‘n positiewe gesindheid met mede-personeellede kan saamwerk. Pligte behels die administratiewe hantering van gemeentesake / -aktiwiteite en bestuursbystand soos deur die Kerkraad voorgeskryf; bv byhou van rekenkundige rekords (ontvangstes, uitgawes, finansiële state, bestuurstate, salarisse), algemene kantoorpligte, bywoning van kerkraads-, dagbestuurs- en finansiële vergaderings en bystand t.o.v. personeelsake.

 

Die suksesvolle kandidaat is rekenaarvaardig en vertroud met MS Word en Excel. Kennis en ervaring van Pastel Accounting en Pastel Payroll is belangrik. Kundigheid en ervaring van werk in ‘n kerkkantoor en die programme Winkerk 7 en Organizer mag in u guns tel, maar is nie ‘n vereiste nie; opleiding in laasgenoemde twee programme sal aangebied word indien nodig. Die pos vereis dat die onderskeie kantore drie dae in Darling en twee dae in Yzerfontein beman sal word en die posbekleër sorg vir eie vervoer.

 

Die Kerkraad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie.

 

Rig asb u CV, met twee referente, voor 30 Junie 2014 aan:

Die Voorsitter: Diensverhoudingskommissie

Posbus 238, DARLING, 7345 of barry@teknosky.co.za

 

Navrae (DVK):

Barry Burger (083 626 5110)

Ronel le Roux (084 549 9965)

Marius Loubser (082 788 2150)

 

Did you like this? Share it:

Bulletin vir Sondag 11 Mei 2014

Kwartaalprogram 2014

 

Vandag , 11 Mei 2014
07:30 Ds. Heerden van Niekerk, kapel
09:00 Ds. Nelis van Rensburg
Skriflesing:  Handelinge 2:14-42
Deuroffer:  Bediening  aan Dowes
18:30 Ds. Heerden van Niekerk, Dooptoerusting
18:30 Ds. Nelis van Rensburg

(1) Toerusting :  Emosionele Gesondheid
Ons toerustingsprogram strek oor drie Sondagaande (11, 18 en 25 Mei). Jy kan egter net een van die aande ook bywoon as jy nie anders kan nie. Elke aand doen ons praktiese toepassings vanuit die teoretiese vertrekpunte wat ons gestel het. Prof. Willie Pienaar, bekende psigiater en akademikus, lei ons in ons nadenke oor:

 1. Psigiatriese siekte en my geloofslewe.
 2. Die moderne wetenskap, op soek na ‘n morele samelewing en harmonie met my geloofslewe.
 3. Biopsigosiale gesondheid – hoe kan ek in hierdie gebroke wêreld oorleef en liefhê?

Hierdie kursus bou voort op die geloof en wetenskapgesprekke van verlede jaar, maar ook by ons 40 Dae-tema. Notas sal elke aand voorsien word.  Ons werk van 18:30-19:45. 

 

(2) Bevestiging van kerkraadslede
Die volgende lidmate word vanaand as ouderlinge bevestig:
Nico Rossouw (wyk A02)
Pieter Keevy (wyk C02)
Gasvryheid – Anina Lundie

Henriëtte Burger (Wyke A06/A07) is as dienswerker aangewys.

KATEGESE
316’s (gr. 7-11) – Kom 09:00 saal toe vir “artjamming” –  almal welkom
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(Gr. 1-3) saal – “artjamming”
44’s (gr. 4-6) saal – “artjamming”

Maandag, 12 Mei
20:00 Mannebybelstudie, kapel

Dinsdag, 13 Mei
09:30 Seniorbybelstudie, saal
Geen   Vrouebybelstudie
17:30 Liturgiese werkgroep
18:30 Musiekbediening
18:30 40Dae evaluasiegesprek, saal
19:30   Salomé-Bybelstudie, kerk

Woensdag, 14 Mei
Geen  Gemeentebybelstudie

Donderdag, 15 Mei
09:30 Welgemoed-seniorklub, saal
09:30 Vrouebybelstudie, Dias 2
18:30 Bediening
20:00   Jongmense-kleingroep, sitkamer
SPERDATUM VIR KOMMISSIEVERSLAE

Saterdag, 17 Mei
14:00 Naaldwerk, saal

Sondag, 18 Mei
07:30 Dr. Danie van Zyl
09:00 Ds. Nelis van Rensburg, Nagmaal
Deurkollekte: Badisa
18:30 Ds. Heerden van Niekerk, Dooptoerusting, kapel
18:30 Ds. Nelis van Rensburg, Toerusting

KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30 in die saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(Gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Gemeente ete 2014

 

40 Dae Evaluasie
Ons hou op Dinsdag 13 Mei ‘n evaluasiegesprek oor die 40 Dae veldtog in die kerksaal en wel om 18:30. Ons nooi elkeen wat graag wil terugvoer gee of ‘n bydrae wil maak tot die gesprek om te kom deelneem. Die gesprek sal nie later as 20:00 klaarmaak nie.

Bedieningstruktuur van die NGK Welgemoed
Die UKR/AKR het ‘n voorstel aanvaar dat die bedieningstruktuur van die gemeente voorsiening maak vir drie voltydse leraars en een jeugwerker.  Die moontlike beroep van ‘n derde leraar sal gerig word deur die bekostigbaarheid en die spesifieke bedienings-behoeftes. In die lig hiervan sal die finale besluit oor die moontlike implementering later vanjaar (ongeveer Oktober) geneem word. Die profiel van die leraar wat beroep kan word, sal dan bepaal word.  Die musiekbediening sal steeds onder leiding van Riaan Steyn geskied, wat vir twee jaar (vanaf Februarie 2014) as onafhanklike diensverskaffer gekontrakteer is.

Rusbank / bed in kantoor
U moet asseblief kennis neem dat ‘n rusbank, wat ook as bed kan dien, in die kerkkantoor geplaas is.  Dit is gedoen ter wille van persone wat tydens eredienste ongesteld raak.  Die deur van die kerkkantoor is tydens eredienste oop.  U kan die kerkkantoor vanaf die hoofingang binnegaan en sal die rusbank/bed links teen die muur vind.

Verlof
Ds. Heerden van Niekerk is met verlof van 12 – 16 Mei.

Welgemoed se Seniorgroep
Op Donderdag 15 Mei om 10:00 lewer Elsabé Daneel ‘n eenvrou-vertoning in die kerksaal.  Koste R100, verversings ingesluit.  Kaartjies by die bestuurslede van die klub beskikbaar.  Sienie Malan, 0219131696;  Marius de Waal, 0219133717.

Nuwe intrekkers
Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit. Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld sodat ons u kontakinligting kan kry.

Verjaardae van die week
11       Elsabé Malan, Maudé Pienaar, Hennie van Loggerenberg, Zanèlle van Zyl
12       Estelle Britz, Azel Jv Vuuren, Charl Joubert, Anneke en Stephanus Louw, Rietjie Rossouw, Hilda Smith, Servaas van Niekerk, Dorette Vogts, Mike Wilson
13       Linette Ellis, Loudie Groenewald, Ansie van Rooyen
14       Dakota Bauermeister, Liezel Blaauw, Ieryn Mclachlan, Marius vd Spuy
15       Rina Blomerus, Rudolph Botha, Ronéll Engelbrecht, Willie Kotzé
16       Stephanie Hofmeyr, René Marais, Francois Pienaar, Annemay Schade, Lerissa Steenkamp, Theuns Vivian
17       Emmerentia de Goede, Nina Ehlers, Marthie Jv Rensburg, Marthie Maritz, Aletta Morgan, James Ochse

Gebedsbediening
Nehemia 4 : 9   “Ons het tot ons God gebid…”

Ons bid vir die volgende persone:
Pieter en Alet Theron het ‘n dogtertjie ryker geword (Chavonne 29, 0219130037).
Joan van Lill is in die hospitaal (Welgemoed Greens 40, 0219133867).
Andries Visser is in die hospitaal (Oude Westhof A/O 10, 0219135585).
Gareth Hugo (voorheen van Kommandeur 10) is oorlede.  Ons bid vir sy naasbestaandes.
Al ons lidmate wat die afgelope tyd geliefdes aan die dood afgestaan het.
Diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan;  en hulle wat tans tuis aansterk.

Gelukwensing:
Wilhelm en Petra Steyn het ‘n kleindogter ryker geword (Sturke 13, 0219133912).

Ons bid ook vir die volgende sake:
Bediening aan die Dowes vir wie ons vandag ‘n bydrae by die deur kan maak  |  Gemeente-aktiwiteite  |  Regering   |  Opposisiepartye  |  Onderwys  |  Ons leraars en hul gesinne  |  Kantoorpersoneel

Dankgebed dat die verkiesing sonder geweld deurgevoer is.

Diensbeurt:  Erasmé Viljoen, 0219133699

Barmhartigheid

Gedagte vir die week:
Party ma’s verloor nooit hul skoonheid nie, al word hulle hoe oud. Hulle verskuif dit net van hul gesig na hul hart! (Anoniem)

Terugvoering:
Baie dankie vir gereelde skenkings wat ontvang word. Dit voorsien in baie behoeftes.

 

Nuwe projekte:

 • Kospakkies:  Inhandiging en verpakking vind plaas op Dinsdag 20 en Woensdag 21 Mei. Dit is ons eerste insameling sedert 2013 en ons wil dringend u hulp in hierdie verband vra. Die nood vir kos is baie groot!
 • Sop en worsbroodjies:  Geen wyke is ingedeel nie a.g.v. die insameling van kospakkies. Wyke C15 en C13 is aan die beurt vanaf 18/05 tot 25/05. Enige bydrae is op hierdie stadium baie welkom.
 • Tuisgemaakte makataan (waatlemoenstukke), dis heerlik! Beskikbaar by die kerkkantoor @ R30 per sakkie. Bestellings ook moontlik (ten bate van Ruyterwacht).
 • Damesoggend: Saterdag 28 Junie om 9:30 by D’Aria. Met Zanne Stapelberg (sang en saksofoon), Niël Rademan (sang, klavier), Wilken Calitz (viool) en Elna van der Merwe (klavier). Prys: R150 per persoon, ligte ete ingesluit. Bring gerus ‘n paar vriendinne en geniet ‘n heerlike oggend saam! Besprekings: Rika by 021 9483637 (ten bate van die Magdalena- Tehuis).
 • “Beanies” (gebreide mussies):  Alle kleure en kombinasies, heerlik vir die winter! Beskikbaar @ R40 elk by kerkkantoor. Bestellings kan ook geplaas word.
 • Dwelm- en drankverslawing: 1-dag-konferensie op Woensdag 11 Junie by Ramot. Alle belangstellendes welkom.
 • Kombersinsameling:  Enige kombers in ‘n goeie toestand word vir Ruyterwacht benodig. Mikpunt is 300!  Die winter en koue is om die draai en die behoefte is groot! Lewer asseblief by kerkkantoor in.

 

Behoeftes:

 • Lugtyd vir maatskaplike werkers se selfone, dringend! Die nommer is 072 1586 199 (Vodacom) indien u met enige bydrae kan help.
 • Leesboeke (Afr en Eng) vir 6- tot 13-jariges benodig by nasorg in Scottsdene. Kan by kerkkantoor ingelewer word.
 • Enige artikel vir kerkwinkel.
 • Plastiekborde (150), 5-liter-emmers (4) en plastiekkomme (5) vir nasorg in Scottsdene.
 • Skryfbehoeftes, gekleurde A4 papier, fotostaatpapier.
Did you like this? Share it:

VrydagNuus 9 Mei 2014

VrydagNuus

 

 

 

 

9 MEI 2014

www.kaapkerk.co.za

                                                                                                Teken In II Teken Uit

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Kerk kan Verskil maak

Ek was gister vir die vierde maal die afgelope 14 jaar tydens ‘n verkiesing deel van die ECCOC-span wat verskeie stemlokale, as moontlike brandpunte deur die OVK geïdentifiseer, besoek het. Vir die eerste maal was ons as kerkfamilie verteenwoordig met Mary-Anne Plaatjies van Huffel ook ‘n gewaardeerde lid. En dit het ‘n verskil gemaak. Vir diegene wat belangstel, klik hier om verder te lees.

 

 

S

INODALE NUUS

Belangrik: Sinodesitting 4 tot 8 Mei 2015

Ds Monty Sahd, skriba van die Moderamen, skryf: Die Moderamen van die NG Kerk in SA het besluit dat die volgende sinodevergadering van die NG Kerk in SA DV van 4 tot 8 Mei 2015 te ATKV Goudini Spa gehou sal word. Gemeentes en kerkrade word vriendelik versoek om hierdie datum op hulle gemeenteprogram aan te teken en in hulle beplanning hiermee rekening te hou.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

Met leedwese: Marietjie Badenhorst

Van Monty Sahd ontvang ons nuus oor die afsterwe van Marietjie Badenhorst, die eggenoot van kollega Willie Badenhorst, sedert 2007 afgetree in Kleinmond. Die troosdiens is op Donderdag 17 April in hulle laaste gemeente (Alberton-Wes) waargeneem deur hulle neef, Willie. Lees onderaan meer. Trooswense aan almal wat deur hierdie verlies geraak word – Red.

 

1. Vigsherdenkingsondag 18 Mei

1.1 CABSA: Erediens-riglyne en materiaal

Lyn van Rooyen (CABSA, Christen-Vigsburo vir Suidelike Afrika, se direkteur) herinner daaraan dat Vigsherdenkingsondag (AIDS Candlelight Memorial Sunday) jaarliks op die derde Sondag in Mei herdenk word. CABSA het weer materiaal (’n PowerPoint en erediens-riglyne) vir die geleentheid by http://www.cabsa.org.za/content/cabsa-worship-material-aids-candlelight-memorial-sunday-2014. By http://www.cabsa.org.za/content/aids-candlelight-memorial-sunday is agtergrond oor die dag self. Dit behoort binnekort ook in Afrikaans en Xhosa beskikbaar te wees.

 

1.2 Ook vir Gebruik: Vigstaakgroep se Verklaring

Die Diensgroep Armoede en Sorg se NGK / VGK Vigstaakgroep herinner predikante en gemeentes ook aan hulle gesamentlike verklaring oor MIV / vigs. Gebruik dit gerus tydens 18 Mei se herdenkingsdiens. Die Afrikaanse verklaring is onderaan, sowel as by NUUT op www.kaapkerk.co.za en die Engelse weergawe hier op die sinodale webblad.

 

2. Stellenbosch Besprekingsgroep: Verslawing

Die Stellenbosch Besprekingsgroep se volgende byeenkoms is op Dinsdag 13 Mei vanaf 17:00 in die Kerksentrum van die NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal. Prof Willie Pienaar, psigiater en medeprofessor in die US Departement Psigiatrie, gesels oor die onderwerp Verslawing: siekte of karakter / persoonlikheid? Lees aangeheg meer.

 

3. Ramot Konferensie

Ramot bied op 11 Junie ‘n konferensie aan rondom die siklus van detoks tot nasorg, asook die faktore wat rehabilitasie beïnvloed. Dit vind plaas by Tonerstraat 54, Parow-Oos en registrasie is om 08:30 vir 09:00. Koste R100 per persoon – bespreek by Daphne of Gerda by 021 939 2033 of admin.@ramot.co.za. Lees meer opnuut by www.kaapkerk.co.za.

 

4. Gratis Elektroniese Verspreiding van Kerklike Nuus

Dit bly interessant dat gemeentes inligting teen betaling deur die internet versprei, terwyl die NG Kerk ‘n eie gratis netwerk tot sy beskikking het. Kyk gerus weer na www.kerkenuus.co.za, die NG Kerk se eie geïntegreerde elektroniese kommunikasie-netwerk wat gratis tot almal se beskikking is vir die plasing van sinodale, rings- of gemeentelike nuuswaardighede, vakatures en so meer. (KERKNUUS, wat inligting teen betaling deur die internet versprei, het geen bande met die NG Kerkfamilie nie. Daar was al heelwat misverstand hieroor). (Aangepas uit Noord-Kaapland eNuus van 6 Mei 2014).

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

1. Durbanville 4 Jesus: Gebedswandel op Woensdag 14 Mei

Andre van Wyk (NG Durbanville) skryf: ‘n Nuwe droom is gebore in Durbanville, genaamd D4J: Durbanville vier Jesus / Durbanville for Jesus. Dit is ‘n inisiatief wat verskillende kerke saamtrek om hulle eenheid in Jesus te vier en tot diens te wees in die gemeenskap. Op Woensdag, 14 Mei, om 19:00 gaan ons op ‘n gebedswandel deur Durbanville om te bid vir die verskillende pilare van ons gemeenskap. Enigiemand is welkom. Lees meer.

 

2. NG Stellenberg: Pinkster met Koos van der Merwe

Die Pinksterreeks word vanjaar vanaf 1 tot 5 Junie om 19:00 deur Koos van der Merwe aangebied. Koos is leraar van Eden-gemeente in George, maar ook bekend as  sanger van die groep Prophet, liedjieskrywer en rubriekskrywer vir die Sarie-tydskrif. Kinderpinkster is ook elke aand om19:00 in die kleinsaal en sop en brood word na die Pinksterdienste bedien. Almal welkom!

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

 1. Bybel-Media Nuusbrief

By Bybel-Media is die fokus op die twee jongste publikasies – Kerkbode en LiG. LiG is vol interessante artikels, soos:

 • Eksklusief: Adam ná Romanz “Waar die Here my wil hê”
 • Oupa Schucks – my kleinkinders, my entertainment
 • Dubbele aanneem-wonderwerk vir Megan en Zane Meas
 • Jou man en sy depressie – help hom só
 • As pa ook ma moet wees …
 • Gróót gesinne: “So leef ons twaalf …”

Lees Bybel-Media se jongste nuusbrief onderaan.

 

 

 

 

2. Decoligny Nuus

In Willem en Annalie Botes se jongste nuusbrief uit Decoligny vertel hulle onder meer van ‘n groep mans van die Gideons wat vanaf eerskomende Sondag tot Woensdag (11 – 14 Mei) op Decoligny en in Mthatha sal bly om 111 000 Bybels in skole in die omgewing te plaas. Hulle reis van plekke regoor Suid-Afrika daarheen. Voorbidding vir ‘n veilige reis en vir seën op hul werk in die skole word gevra. Lees die volledige nuusbrief hier.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. MES: Want ons Kan!

Gee was nog nooit so lekker nie! Slegs een aand: Want Ons Kan-konsert ten bate van MES om die Hart van die Stad te verander. Kry jou hart in rat, bespreek jou kaartjies nou en gaan luister na Adam Tas, Matthys Roets, Elvis Blue en vele meer, nooi hulle. Datum: 27 Julie om 18:30 by die Bellville Stadskouburg. Koste:R250. Kontak Clarina 021 949 8736 / 074 692 1247; prcapetown@mes.org.za en sien die volkleur uitnodiging by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

2. NG Gemeente Somerset-Wes: Vroue met Vlerke

NG Somerset-Wes (Andries Pretoriusstraat 77) hou op Saterdag, 17 Mei, van 09:30 tot 11:30 ‘n fondsinsameling ten bare van hulle Vrouelidmate in die kerksaal. Die spreker is Antoinette Muller en die tema van die oggend is Vroue met vlerke. Toegang: R50 pp, wat tee en verversings insluit. Kontak Cecilia van der Poel by 073 173 1134 vir meer inligting.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

Christelike Lektuurfonds: Hoof Uitvoerende Beampte

Christelike Lektuurfonds (CLF) is ’n nie-winsgewende organisasie wat gratis en bekostigbare Christelike leesstof aan verskillende kultuur- en taalgroepe in Suider-Afrika verskaf. CLF het ʼn vakature vir ʼn senior bestuurder in ʼn permanente posisie wat in staat sal wees om die visie van die Beheerraad te interpreteer, te vertaal in praktiese programme en te bestuur sodat die visie uitgevoer en die verwagte resultate bereik word. Klik hier en reageer teen 23 Mei.

 

 

Ten Slotte

Ons beste wense vergesel ‘n groep predikante van die NG Kerkfamilie wat onder leiding van Kobus Odendaal vandeesweek na ons vennootskapskerke in Mosambiek en Malawi vertrek het. Hulle is Braam Coetzee (NGK Bredasdorp), Jimmy Frans (VGK Zoar), Derik Myburgh (VGK Cala), Clinton Peterson (VGK Oos-Londen), Walter Philander (VGK Piketberg) Corné Pretorius (NGK Blanco) Pieter van Niekerk (VGK Friemersheim) en Enoch Kibito (VGK Rietvlei).

 

Hulle gaan in Mosambiek die sinodes van Mphatso en Tumbine besoek en in Malawi die sinodes van Blantyre en Nkhoma. Wat ‘n wonderlike geleentheid vir hulle, maar ook vir die kerke in ons buurlande – en ons weet hulle gaan met nuwe inspirasie terugkom.

 

Tot volgende week, groete

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

KERK KAN VERSKIL MAAK

 

Ek het in die verlede somtyds skepties gevoel oor die Electoral Code of Conduct Observer Commission (ECCOC) se sin en effektiwiteit. Dit is ‘n intergodsdienstige groepering wat die Onafhanklike Verkiesingskommissie (OVK) tydens verkiesings moet bystaan in konflikhantering. Na hierdie week se Nasionale Verkiesing weet ek dat ons as kerkfamilie so deel kan uitmaak van die SA-gemeenskap om ‘n positiewe verskil te maak.

 

Ons is weereens opgedeel in verskeie spanne om potensiële brandpunte te gaan besoek. Ons het begin by die mees plofbare stembus, by ‘n plakkerskamp waar die ontlasting-gooiers die sterkste verteenwoordig word. Daarna is ander gebiede in die Kaapse Vlakte, soos Mitchell’s Plain, Khayalitsha en verder Kayamandi, Drakenstein, Happy Valley, Kraaifontein, Houtbaai en dies meer besoek.

 

Dit was gou duidelik dat indien die “Presiding Officer” sterk en beslis leiding neem, sake rustig en ordelik verloop. Selfs al staan mense somtyds meer as drie ure in ‘n tou. Waar hierdie vermoëns ontbreek het, was die spanning hoog en is ooglopende fatale strategiese keuses gemaak. Dis dan dat ons as buitestanders met duidelik helder-geel gemerkte drag, onmiddellik ‘n nuwe dinamiek by ons aankoms gebring het. Ons kon die verkiesingsamptenare rustig en onopvallend help met beter strategiese keuses, die polisie ondersteun met hulle spanningsvolle verantwoordelikheid en later rustig in die rye gaan staan en na kiesers se opmerkings luister.

 

Dit het in ons geval geweldig baie gehelp dat een van die drie spanlede ‘n Xhosa-sprekende pastoor was van ‘n charismatiese gemeente in die Vlakte. Wat ‘n openbaring, weereens, om te sien hoedat wanneer mense in hulle moedertaal hulle gevoelens kan oordra en daar ‘n dieper kulturele begrip in sulke omstandighede is, daar sommer gou rustigheid kom.

 

Die ander lid van ons span was ‘n saggeaarde Baha’i-vrou, wat met haar innemende persoonlikheid en klein postuur, langs die mense gaan staan het om aantekeninge te maak van wat ons beleef. Dit was in baie gevalle nie eintlik ‘n plek vir ‘n bleekgesig man soos ekself om te opvallend te wees nie. Liewer eenkant staan, selfs hurk om alle moontlike bedreiging te neutraliseer, of stoele te help aandra vir die ou moeders en vaders, van wie sommige met groot moeite en pyn stadig aangeskuifel het na die stempunte toe.

 

In geheel gesien is ‘n mens weer diep getref deur die kwaliteit van ons Suid-Afrikaners om as mense mekaar raak te sien en mekaar te ondersteun en vir mekaar ruimte te gee, selfs al sou ons dramaties verskil in terme van voorkoms, geloof en oortuigings.

 

Ons Kerkfamilie is inderdaad ook trots Suid-Afrikaans.

 

Ben du Toit

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

MET LEEDWESE: MARIETJIE BADENHORST

GEBORE 05.01.1950, OORLEDE 13.04.2014

 

Marietjie (MED Badenhorst), getroud met Willie Badenhorst; leraarspaar in gemeentes Harmonie (Pretoria), Verwoerdpark (Alberton), Alberton-Wes. Woon sedert aftrede (2007) in Kleinmond. Daarna nog brugleraar in Murray (De Doorns), Port Nolloth en Lambton (Germiston).

 

Marietjie is met kanker gediagnoseer in Augustus 2013 en tydens ‘n besoek aan hulle kinders in Alberton, sterf sy na die geboorte van ‘n kleinkind in Alberton.

 

‘n Troosdiens in hul laaste gemeente (Alberton-Wes) is die dag voor Goeie Vrydag, Donderdag 17 April 2014, gelei deur hulle neef, Willie Badenhorst (medeleraar van Alberton-Wes).

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

GESAMENTLIKE VERKLARING

VIGSTAAKGROEP

 

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en Verenigende Gereformeerde Kerk (Kaapland) wil, in die voetspore van Jesus Christus, die gekruisigde en opgestane Here, sy roeping en betrokkenheid t.o.v. die MIV-epidemie op ‘n priesterlike, koninklike en profetiese wyse vervul. In gehoorsaamheid aan ons Heer, die Hoof van die Kerk, sal ons Hom volg waar Hy ons ook al lei om verantwoordelik en met deernis op MIV en vigs te reageer.

 

1.       Ons erken en bely:

 • dat ons, die kerk, die liggaam van Christus, ook met MIV leef;
 • dat onkunde, vooroordeel en ontkenning nog in baie lidmate se harte leef;
 • dat ons nie altyd die vernietigende effek wat die MIV-epidemie op ons gemeenskappe, gemeentes, gesinne en lidmate het, deur God se oë raaksien nie;
 • dat ons nie genoegsaam God se liefde teenoor mense wat met die werklikhede van MIV saamleef, uitleef nie.

 

2.       Ons wil liefde en deernis betoon aan alle mense wat met die werklikhede van MIV saamleef. Ons wil dit doen deur:

 • begeleiding en ondersteuning te bied aan elkeen wat hartseer en pyn beleef, veral ook aan almal wat deur die kerk en breër samelewing verwerp of alleen gelaat is;
 • mites, diskoerse, verkeerde gesindhede en diskriminerende optrede binne ons gemeentes en gemeenskappe af te breek;
 • gemeentes plekke te maak waar almal welkom en geborge sal voel om vrylik, sonder vrees vir veroordeling, hulle Christenskap uit te leef;

 

3.       Ons wil die verspreiding van MIV bekamp deur die bou van Bybelse morele waardes ten opsigte van seksuele gedrag. Gevolglik:

 • roep ons almal op om mekaar binne hul verhoudinge te respekteer;
 • roep ons egpare op om getrou aan mekaar as lewensmaats te bly;
 • roep ons ouers op om hulle verantwoordelikheid ten opsigte van opvoeding oor verhoudings en seksualiteit van hulle kinders na te kom;
 • roep ons opvoeders op om in hulle omvattende opvoedingstaak, kinders en jongmense te wys op die waarde van ‘n gesonde en morele lewenswyse;
 • roep ons almal op om veiliger en verantwoordelike seksuele praktyke te beoefen.

 

4.       Ons wil die omstandighede wat die vinnige verspreiding van die MIV-infeksie aanwakker, teenwerk. Ons wil alles in ons vermoë doen om:

 • die gesinslewe van ons lidmate, geskoei op Bybelse beginsels te versterk;
 • armoede, alkohol- en dwelmmisbruik te bekamp;
 • alle vorme van seksuele geweld en verkragting te veroordeel en ‘n kultuur waarin mense mekaar respekteer te help skep;
 • korrekte en volledige inligting oor MIV beskikbaar te stel;
 • vrywillige toetsing vir MIV aan te moedig en geleenthede vir toetsing te fasiliteer;
 • groter bewustheid en sensitiwiteit te skep vir stigmatisering en veroordeling van mense met MIV en dit teen te werk;
 • mense aan te moedig om veiliger seks te beoefen.

 

5.       Ons verklaar dat ons in hierdie belangrike saak samewerking en vennootskappe met die owerheid en ander relevante rolspelers soek en ondersteun.

 

 

Voetnota: Die terme MIV en vigs hou ten nouste verband met mekaar, maar het elkeen ‘n eie betekenis. MIV (die Afrikaanse ekwivalent vir “HIV”) verwys na ’n virus wat die immuunsisteem van mense beskadig en verswak. Sonder toegang tot medikasie lei MIV-infeksie uiteindelik tot die ontwikkeling van Vigs (in Engels AIDS). Vigs verwys na ’n tyd wanneer die MIV-positiewe persoon ernstig siek begin raak met ‘n verskeidenheid van infeksies en is die gevolg van MIV-infeksie. Die riglyn is om alleenlik die woord vigs te gebruik wanneer ons wel verwys na die vigs-fase wat met ernstige siekte gepaardgaan, maar in die meeste ander kontekste is dit akkuraat om slegs die term MIV te gebruik. Waar ‘n mens wel na beide wil verwys, moet die terme nie gekombineer (MIV / vigs) word nie, maar dan uitgeskryf word as MIV en vigs.

 

Sien die Engelse verklaring op www.kaapkerk.co.za – klik hier.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

STELLENBOSCH STUDIE- EN BESPREKINGSGROEP

ONS GODSDIENS EN DIE WETENSKAPPE

 

Volgende byeenkoms

 

Datum en tyd: Dinsdag, 13 Mei 2014, om 17:00 tot 18:00 lesing (oor die ondergenoemde onderwerp) en daarna bespreking tot 18:30.

 

Onderwerp: Verslawing: siekte of karakter / persoonlikheid?

 

Spreker: Prof Willie Pienaar, Psigiatrie, US.

 

Plek: Kerksentrum, NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal, hoek van Merrimanlaan en Martinsonstraat, Uniepark, Stellenbosch.

 

Prof Willie Pienaar spreek ons toe oor:

Verslawing: siekte of karakter / persoonlikheid?

 

Dit is oudergewoonte van ons om ‘karakter’ te blameer vir dinge wat in ander  mense se lewens verkeerd gaan. Ons oppervlakkige ‘ruk jouself reg’ houding vir ander het al menige kosbare lewens vernietig. Wat is seks-, dobbel- en dwelmverslawing? Hoekom was dit oor al die eeue daar en hoekom behandel ons dit so vrot dat ons dit vandag ‘n kroniese terugvallende neurologiese siekte noem? Speel gene ’n rol? Wat is die verskil tussen menslike temperament en karakter? Watter bydrae maak die wetenskap in die veld van verslawing en hoe moet ek regtig met my medemens (verslaafde) saamleef? In die voordrag gaan bogenoemde vrae gedebatteer en bespreek word om sodoende die belangrike rol van karakter en siekte eienaarskap te probeer verstaan.

 

Prof Pienaar is ‘n psigiater en medeprofessor in die Department Psigiatrie, Universiteit Stellenbosch. Sy belangstellingsveld lê in bio-etiek in medisyne en psigiatrie. Hy is een van die land se se hoogs aangeskrewe verslawing psigiaters.

 

Navrae: pew@sun.ac.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

DURBANVILLE 4 JESUS

GEBEDSWANDEL

 

‘n Nuwe droom is gebore in Durbanville, genaamd D4J: Durbanville vier Jesus / Durbanville for Jesus. Dit is ‘n inisiatief wat verskillende kerke saamtrek om hulle eenheid in Jesus te vier en tot diens te wees in die gemeenskap. Op Woensdag, 14 Mei, om 19:00 gaan ons op ‘n gebedswandel deur Durbanville om te bid vir die verskillende pilare van ons gemeenskap. Enigiemand is welkom.

 

Die gebedswandel begin om 19:00 op die oop stuk grond op die hoek van Durbanweg en Kerkstraat, oorkant die Palm Grove-sentrum. Die All Saints Anglikaanse kerk sal die wandel begin en by elke stasie sal ‘n ander gemeente die gebede en voorlesings lei. Ons gaan by nege stasies bid vir nege verskillende pilare van ons gemeenskap, onder andere ons kinders, bejaardes, gesondheidsdienste, polisie en besighede.

 

Enigiemand is welkom. Daar is geen koste hieraan verbonde nie. Trek warm aan en bring ‘n flits saam. Almal sal ‘n gebedsblaadjie ontvang. Vir meer inligting kontak ds André van Wyk van die NG Kerk Durbanville by 021 975 6370.

 

Sien ook www.d4j.co.za vir meer.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BYBEL-MEDIA

JOU BEDIENINGSVENNOOT IN 2014

 

Nuusbrief 7/2014

 

Lees in Kerkbode van 2 Mei …

 

Leer om die evangelie te leef:

Hoe leer ons ons kinders om die evangelie nie net te glo nie, maar dit prakties uit te leef? In die gemeente La Rochelle in Bellville word die kinders op eenvoudige uitreike geneem waartydens hul uit ervaring leer. En vir party is daardie ervaring om die skoene te gaan skoonmaak van die pompjoggies by ʼn plaaslike vulstasie.

 

Uitsonderlike doop op Yzerfontein:

Uit Malawi en Zimbabwe het ʼn groep mense as vreemdelinge op Yzerfontein aan die Kaapse Weskus aangekom. In die plaaslike NG Kerk het hulle ʼn geestelike tuiste gevind.

 

Op die agterbladfoto – ds Neels Klynsmith:

Mense wat in tronke beland, kan dikwels nie vertrou word nie. Maar ds Neels Klynsmith glo hy kan sulke mense nie net los nie, want God gee nie moed op met mense nie.

 

Lees ook:

•        Hoe verstaan ons Noag se verhaal?

•        Telkens verstom oor God se werk in Malawi.

•        Quia? Of dalk quatenus?

•        Motorfietsryers bring Bybels.

 

Lees in die Junie-uitgawe van LiG:

Leon Schuster het sy eiesoortige stempel behoorlik op die Suid-Afrikaanse rolprentbedryf afgedruk. Sy flieks vermaak miljoene mense. Maar hy kry steeds genoeg tyd om ook sy kleinkinders te vermaak – met ’n gespelery en báie liefde.

 

Lees ook:

•        Raad vir jou kind se oor-, neus- en keelkwale

•        Wanneer Pa die kosblik moet pak

•        Leer jou kind: wag-net-‘n-bietjie

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

•        Skakel 0860 26 33 42 óf 021 873 0822

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

 

Groete uit ʼn koel Wellington.

 

Hans Steyn

Departement Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BID: DECOLIGNY

2014-05-06

 

BID:

• Bid vir die groep mans van die Gideons wat vanaf eerskomende Sondag tot Woensdag (11 – 14 Mei) hier op Decoligny en in Mthatha sal bly om 111 000 Bybels in skole in die omgewing te plaas. Hulle reis van plekke regoor Suid Afrika hierheen. Bid vir ‘n veilige reis en vir seën op hul werk in die skole. Ons bid dat die Bybels wat uitgedeel word gebruik sal word om talle kinders se lewens te raak. Dit is wel so dat baie kinders hul hande gaan opsteek om ‘n oorgawe vir Jesus te maak op uitnodiging van die Gideons. Bid dat die kinders erns sal maak en nie sommer uit gewoonte of onder druk aandui dat hulle die Here wil aanneem nie, maar dat hulle uit hartsoortuiging sal optree en ‘n pad van geloof in Jesus sal stap.

• Bid vir die voorbereiding vir ons besoek aan Mosambiek vanaf 16 Mei – 3 Junie. Ons is 4 persone wat op hierdie besoek gaan. Sam Dandala en sy suster, Nozuko, gaan na Chibuto om saam met Pastoor Castro te werk, terwyl Annalie en ek by Volta A Biblia sal bly om daar te werk.

• Bid vir die Kerkraadsvergadering komende Sondag. Elke vergadering word nou gebruik vir beplanning met die oog op die werk van die gemeente volgende jaar. Die Kerkraad het amptelik besluit dat die gemeente ons DV op 7 Maart 2015 sal groet en dat ek demissie op 28 Maart 2015 sal kry. Dit is nog ver in die toekoms en daar is nog soveel waaraan aandag gegee moet word, maar wat verblydend is, is dat daar toekomsbeplanning gedoen word.

 

INLIGTING:

• Die afgelope tyd het Sinethemba heelwat skenkings van klere, komberse en linne, toiletware en ook kos ontvang. Vandag het hulle weer ‘n vrag goedere hier op Decoligny kom haal. Daar is ook nog ‘n groot skenking in die Wes-Kaap wat hierheen vervoer moet word vir hulle. Ons is elke keer net daarvan bewus hoe die Here die werk van Sinethemba seën en soveel mense gebruik om ‘n aandeel te hê in die hulp en versorging van Sinethemba se kinders.

 

DANK:

• Die DOVE besoek van verlede week was vir almal wat hier was, baie geseënd. Dit is vir ons wonderlik om vir soveel jaar – in sommige gevalle reeds vir 22 jaar – saam met gemeentes te werk aan die uitbreiding van God se koninkryk in hierdie deel van die Oos-Kaap. Die steun en ondersteuning wat ons van talle gemeentes en indiwiduele lidmate gekry het en nog steeds kry, beteken vir ons geweldig baie. Die Here het vir ons kosbare vriende gegee saam met wie ons ‘n wonderlike pad kon stap.

 

Groete in Jesus Christus.

 

Willem & Annalie Botes

083 658 2154 / 047 531 6006

pondo@wildcoast.com

www.decoligny.org.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

CHRISTELIKE LEKTUURFONDS

HOOF UITVOERENDE BEAMPTE

 

Christelike Lektuurfonds (CLF) is ’n nie-winsgewende organisasie wat gratis en bekostigbare Christelike leesstof aan verskillende kultuur- en taalgroepe in Suider-Afrika verskaf. CLF se bediening vind plaas in samewerking met individue, gemeentes, bedienings en uitreikaksies. CLF funksioneer nie apart van die kerk nie, maar speel ’n ondersteunende rol in kerklike aktiwiteite.

 

SINOPSIS:

CLF het ʼn vakature vir ʼn senior bestuurder in ʼn permanente posisie wat in staat sal wees om die visie van die Beheerraad te interpreteer, te vertaal in praktiese programme en te bestuur sodat die visie uitgevoer en die verwagte resultate bereik word. Die HUB moet dus beide die groter prentjie kan insien, asook die prosesse kan skep en bestuur om die visie te verwesenlik.

 

POSBESKRYWING:

∙         Bestuur van kantoor en personeel

∙         Uitvoer van CLF se visie veral tov publikasies, fondswerwing en produkte

∙         Skakel met die Beheerraad

∙         Voorraadbeheer

∙         Finansiële bestuur (met hulp van ouditkomitee en konsultante)

 

POSVEREISTES:

∙         Christelike geloofsoortuiging

∙         ’n Tersiêre kwalifikasie in bestuur en/of finansies

∙         Ongeveer 5 jaar ondervinding in ’n bestuursposisie

∙         Goeie organiserings- en beplanningsvaardighede

∙         Kennis en ondervinding van die publikasiebedryf en voorraad

∙         Finansiële agtergrond

∙         Uitstekende kommunikasie en interpersoonlike- en taalvaardighede

∙         Rekenaarvaardig (Microsoft, Pastel, sosiale media)

∙         Betrokkenheid by vorige NWO ’n voordeel

 

VERGOEDING:

‘n Mededingende allesinsluitende onderhandelbare pakket word vir hierdie senior betrekking aangebied.

 

Indien jy aan bogenoemde vereistes voldoen, stuur jou CV aan Murray Pienaar by murray@labourchannel.net teen 23 Mei 2014. Dui aan watter waarde jy sou kon toevoeg tot die organisasie, en jou verwagting tov vergoeding.

 

Sien die Engelse weergawe van hierdie vakature hier op www.kaapkerk.co.za.

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 2 Mei 2014

VrydagNuus    |  2 MEI 2014  |  www.kaapkerk.co.za

 

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Nasionale Parlement nie Hoogste Gesag in SA

Ook nie die ANC (meerderheidsparty) nie. Of die President nie. Maar wel die Grondwet van ons land. Naas Hoofstuk 2 van die Grondwet (ook bekend as die Handves van Menseregte) is Hoofstuk 9 uitermate belangrik. Dit beskryf die onafhanklike instellings wat belangrike, bepalende boustene van ons demokrasie is. Die drie bekendstes is waarskynlik die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die Openbare Beskermer en die Menseregte Kommissie. Lees gerus meer hieroor onderaan. Eerskomende Woensdag, 7 Mei, kan ons almal stem vir die party wat na ons mening die meeste respek vir ons Grondwet toon.

 

 

S

INODALE NUUS

1. Arbeidsondag 4 Mei 2014

Die kerkkalender dui Sondag, 4 Mei 2014, as Arbeidsondag aan. Meer oor die doelwitte, fokusareas en vennote van die KGA se Taakspan 3: Arbeidsbediening is hier. Gemeentes kan gerus oorweeg om Sondag spesifiek te bid vir die NG Kerkfamilie se betrokkenheid by hierdie groot getuienisaksie. Besoek ook www.arbeidsbediening.co.za vir meer.

 

2. Pinksterreeks: Noodkrete om ‘n Menslike Lewe

Die Pinksterreeks van die Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis (VDDG) vir 2014 deur prof Nico Koopman, dekaan van die Universiteit van Stellenbosch se Fakulteit Teologie is vanaf Donderdag, 1 Mei 2014, beskikbaar by Bybel-Media. Klik hier: http://gemeentepakket.bybelmedia.org.za/noodkrete-vir-menswaardigheid/. This 2014 Pentecost series will also be available in English from Thursday May 1, 2014. Please click here: http://gemeentepakket.bybelmedia.org.za/cries-for-a-humane-life/.

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. NG Gemeente Vredelust: Laaste Erediens in Kerkgebou

Alle oud-kollegas, oud-lidmate en oud-kerkraadslede, asook rings- en sinodale kollegas, word vriendelik uitgenooi na die erediens op Sondag, 4 Mei, om 09:00 in die kerkgebou (hoek van Duminystraat en 14de Laan, Bellville). Dit sal die laaste erediens in die 58-jarige kerkgebou wees, aangesien die kansel en barok-orrel eersdaags verwyder word en die kerk omgebou word in ‘n moderne ouditorium waar voortaan eredienste gehou sal word. Die liturg is ds Jannie Engelbrecht en die orrelis me Esmé Hills. Tee en verversings word na die diens in die voorportaal bedien.

 

2. Kerkleiers reageer op Tragiese Konflik in Suid-Soedan

Suid-Soedan, die jongste staat in Afrika, beleef weer erge konflik. Binne hierdie konteks van konflik, gruwelike ongeregtighede en miskenning van mense lewens word ‘n dringende oproep deur die ekumeniese kerkleiers van Suid-Soedan gedoen op die strydende partye gedoen om die weg van vrede te kies en dit daadwerklik te bewandel. Heelwat gemeentes in Suid-Afrika steun Christen organisasies werksaam in Suid-Soedan. Lees meer oor die konflik hier.

 

3. Kursusse en Meer van Communitas:

3.1 VBO: Geloofsreis 1

Die Geloofsvormingsreis (verkort: Geloofsreis) vir predikante word reeds ʼn aantal jare as ʼn VBO kursus deur Communitas in samewerking met die Sentrum vir Geloofsvorming aangebied. Die Geloofsreis het ʼn curriculum van 4 jaar waar predikante op 4-dag retraites gaan en hulle in ʼn rustige omgewing begelei word om op verskillende vlakke te groei en verander. Die eerste retraite van die eerste jaar se Geloofsreis vind plaas op 19–22 Mei – klik hier.

 

3.2 PEAK Leadership Fasiliteerders Opleiding

Dit is ‘n geleentheid om jou te bemagtig om gemeenskapsleiers op te lei in leierskap en húlle weer so te bemagtig. Almal wat reeds die PEAK Leadership kursus se 2 dele voltooi het, kwalifiseer om hiervoor in te skryf. Die opleiding sal plaasvind op 20-22 Mei en die 2de deel, die assessering, op 17-20 Junie. Onderaan is meer inligting.

 

3.3 Vir Kalenders! Winterskool 2014

Gedurende 2014 vier ons 20 jaar van demokrasie in Suid-Afrika. Daarom is die Winterskool (10-12 Junie 2014) se tema vanjaar: Christus die hoop vir Afrika – die volgende 20 jaar. Vanuit ‘n Christelike perspektief wil ons nadink oor die afgelope twee dekades. Die lesse wat ons uit die verlede geleer het, help ons weer met ons gesamentlike reis as ekumeniese familie. Meer inligting is aangeheg.

 

3.3.1 Publieke Lesing

Dinsdagaand, 10 Junie, word ‘n publieke lesing, aangebied deur prof Barney Pityana, ook as deel van die Winterskool aangebied. Prof Pityana is rektor van die “College of the Transfiguration” (Anglikaanse Kerk) in Grahamstad; voormalige vise-kanselier en rektor van Unisa en voormalige voorsitter van die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie. Almal welkom.

 

Teken die datums solank aan!

 

4. Vir beplanning: Kort Week met Algemene Verkiesing

Diegene wat nuus of inligting vir plasing in VrydagNuus wil stuur, moet asseblief ingedagte hou dat volgende week weer ‘n korter week as normaalweg is met Woensdag, 7 Mei 2014, as vakansiedag vir die Algemene Verkiesing.

 

 

K

EN JOU KERK

Hier is nog twee woorde wat dikwels in kerklike dokumente gebruik word en waarvan die betekenis dalk nie oral ewe duidelik is nie.

1. Primarius

Die primarius is die hoofafgevaardigde of eerste verkose persoon. Elke gemeente stuur byvoorbeeld een of meer primariuslede as afgevaardigde na ‘n sinodesitting. Die meervoud hiervan is primarii.

 

2. Sekundus

Dit is die plaasvervanger indien die eerste verkose persoon nie beskikbaar is nie. Die meervoud van sekundus is sekundi.

 

 

K

EN JOU AFKORTINGS

1. HK

Hierdie afkorting dui in die kerklike omgewing op die Heidelbergse Kategismus, een van ons kerkfamilie se amptelike belydenisskrifte, sowel as op die Hugenote Kollege. Meer oor hierdie kollege op Wellington is by http://hugenote.com/.

 

2. VDM

VDM, wat predikante soms op amptelike dokumente agter hulle volle name skryf, dui op hulle status as ‘n “Bedienaar van die Goddelike Woord”. Die oorspronklike Latyns is Verbi Divini / Dei Minister.

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

1. NG Gemeente Durbanville: Kerk bring Hoop

Hoe kan die kerk hoop bring vir die gemeenskap? Hierdie vraag word in ‘n reeks aanddienste by die NG Kerk Durbanville op 11, 18 en 25 Mei aangespreek. Die predikers is prof Nico Koopman, die dekaan van die US Fakulteit Teologie en dr Natie Philander, skriba van die VGK-kuratorium, deeltydse VGK-studenteleraar by Maties en VGK-leraar van Atlantis. Meer oor hierdie reeks is onderaan.

 

2. NG Gemeente Sutherland se Vroue het “Gewillige Hande”

Sutherland se Vrouediens het ‘n nuwe baadjie aangetrek. Die organisasie staan voortaan bekend as Gewillige Hande. Daar is op Saterdag, 4 Mei, ‘n markdag op die kerkterrein waar vrouens van hulle produkte verkoop. Lees meer oor Gewillige Hande, asook verdere projekte, op die kerk se webwerf: http://ngksuth.wix.com/ngkerksutherland.

 

3. NG Gemeente Durbanville-Bergsig: Retha McPherson-seminaar

Alida Vorster van Bergsig skryf: “Voel dit of die lewe met jou weghardloop, of is jy dalk net op soek na meer diepte in jou geestelike lewe? Durbanville Bergsig se seminaar vir dames met Retha McPherson, op 30 en 31 Mei, is dan net die plek om te wees. Kom raak stil en ervaar die volheid van Christus.” Navrae: Heidi by 083 399 2013. Kaartjies: R 250, ook beskikbaar by Computicket.

 

4. NG Gemeente Brackenfell: Bybelskool oor Romeine

Vanaf Sondag, 4 Mei, bied dr Johann Spies ‘n Bybelskool aan oor Romeine by Brackenfell (Kerklaan, Brackenfell). Dit sal Sondagaande om 19:00 in die kerkkantoor plaasvind. Almal is welkom. Koste: R50. Die program is hier te lese.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

Lees in Kerkbode van 2 Mei

Kerkbode van 2 Mei berig oor NG Gemeente La Rochelle (Bellville) se jeug wat met verskeie uitreik-aksies besig is. Petroljoggies se skoene is byvoorbeeld onlangs deur gr 9’s gepoets, terwyl instansies soos Alta du Toit Nasorgsentrum, Huis Redelinghuys, St Josephs-tehuis en die Rooikruis Kinderhospitaal deur hulle besoek en ondersteun word.

Die volgende uitgawe is dié van 16 Mei 2014.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Gemeente Pinelands hou Basaar

Tiana Bosman laat weet dat Pinelands op Saterdag, 10 Mei, vanaf 08:30 – 12:30 basaar hou in die St Stephens-kerksaal, Sentraalplein 7, oorkant Pinelands Munisipaliteit en net ’n hanetree van die NG Kerk af. Gaan geniet gerus allerlei heerlike basaar-gunstelinge en ondersteun ‘n goeie saak J

 

2. NG Gemeente Hopefield: Randall Wicomb Oor die Liefde

Op Vrydag, 30 Mei, tree die bekende Randall Wicomb met Êrens is jy, ‘n program met liefdesgedigte van Afrikaanse digters, by die NG Gemeente Hopefield op. Vanaf 18:00 is kerrie-en-rys beskikbaar en die vertoning begin om 19:30. Kaartjies: R80 (wat die kerrie-en-rys insluit). Sien die pragbrosjure oor hierdie fondsinsameling by NUUT op www.kaapkerk.co.za en skakel die kerkkantoor by 022 723 1416.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

1. NG Gemeente Vanwyksvlei: Emeritus (Tentmaker)

Vanwyksvlei, geleë in die Bo-Karoo (Noord-Kaapland Sinode) waar hoofsaaklik skaapboerdery bedryf word, bestaan uit 80 belydende en 14 dooplidmate woonagtig in die dorp en op plase in die distrik. Hierdie gemeente het nou ‘n vakature vir ‘n emeritusleraar (tentmaker). Aansoeke sluit op 16 Mei en meer inligting is onderaan beskikbaar.

 

2. Badisa: Eljada Nasorg: Boekhouer / Admin. Beampte

Eljada Nasorg in Oudtshoorn is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word voor 15 Mei vir hierdie betrekking as administratiewe beampte / boekhouer ingewag. Klik hier.

 

Ten Slotte

Ons is hier baie bewus van ‘n hele aantal persone wat in hierdie tyd deur baie diep en ingrypende lewens-krisisse gaan. Siekte, dood, verlies van werk, openbare beskuldigings, finansiële rampe, ens. Ook van hoe God hande en voete kry in besorgde en liefdevolle familie en vriende se versorging en ondersteuning. Wanneer God verkiesing hou, is elkeen van ons genadiglik (deur Jesus Christus se toedoen) ingesluit in sy liefde.

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

STAATSINSTELLINGS TER ONDERSTEUNING VAN GRONDWETLIKE DEMOKRASIE

(HOOFSTUK 9 VAN RSA-GRONDWET)

 

Hierdie Grondwetlike instellings word in Hoofstuk 9 van die Grondwet beskryf. Die drie bekendste is waarskynlik die Onafhanklike Verkiesings-Kommissie en die Openbare Beskermer en die Menseregte Kommissie. Dié instellings is onafhanklik, en slegs aan die Grondwet en die reg onderworpe, en moet onpartydig wees en hul bevoegdhede en funksies sonder vrees, begunstiging of vooroordeel uitoefen en verrig.

 

(1) Die volledige lys is:

(a) Die Openbare Beskermer.

(b) Die Menseregtekommissie.

(c) Die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte van Kultuur-, Godsdiens- en Taalgemeenskappe.

(d) Die Kommissie vir Geslagsgelykheid.

(e) Die Ouditeur-generaal.

(f) Die Verkiesingskommissie.

 

Volgens die Grondwet is die aard van hierdie instellings die volgende:

(2) Hierdie instellings is onafhanklik, en slegs aan die Grondwet en die reg onderworpe, en moet onpartydig wees en hul bevoegdhede en funksies sonder vrees, begunstiging of vooroordeel uitoefen en verrig.

 

(3) Ander staatsorgane moet hierdie instellings deur middel van wetgewende en ander maatreëls bystaan en beskerm ten einde die onafhanklikheid, onpartydigheid, waardigheid en doeltreffendheid van hierdie instellings te verseker.

 

(4) Geen persoon of staatsorgaan mag op die funksionering van hierdie instellings inbreuk maak nie.

 

(5) Hierdie instellings is teenoor die Nasionale Vergadering verantwoordingspligtig en moet minstens een keer per jaar oor hul bedrywighede en die verrigting van hul funksies aan die Vergadering verslag doen.

 

Lees meer by http://www.justice.gov.za/legislation/constitution/SAConstitution-web-afr.pdf

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

TRAGIESE KONFLIK IN SUID-SOEDAN

 

NG Familie-gemeentes en groepe uit ons Suid-Afrikaanse kerkgemeenskap is gereeld betrokke by ons mede-Christene in en om die Bor-gebied en gee daar saam hande en voete aan die evangelie van ons Here, Jesus Christus, die Vredevors. In 1905 is die eerste Christelike sendingstasie (in Suid-Soedan) by Bor gevestig.

 

Die huidige konflik in Suid-Soedan het reeds duisende lewens geëis en ongeveer 1 miljoen mense het uit hulle huise gevlug en staar nou hongersnood in die gesig. Berigte vertel van gruweldade deur beide die rebelle en die regeringsmagte wat etniese massamoorde pleeg, vroue in hospitale verkrag en vermoor en kinders as soldate werf.

 

Volgens berigte is talle mense op 15 en 16 April in die stede Bentiu en Malakal doodgemaak. Tweehonderd van hulle is in Bentiu se hoofmoskee vermoor en tot soveel as 400 mense is beseer.

 

Gedurende die afgelope Paasnaweek, op Saterdag 19 April 2014, volg nog hartseer nuus dat die SPLA-rebellemagte die basis van die Verenigde Nasies se Vredesmag verlede Donderdag by Bor aangeval het, waar juis groot getalle ontwortelde vlugtelinge en burgerlikes skuil en versorg word. 58 mense is in die aanval dood en 100 beseer, waaronder ook ‘n aantal kinders. Die internasionale gemeenskap is uiteraard hieroor hoogs ontsteld en beskou dit as ‘n oorlogsmisdaad.

 

Die Suid-Soedan konflik het beheer oor die ryk olievelde as motief, word ook ‘n etniese stryd tussen die Dinkas en die Nuers en betrek weer ondersteuners uit die vorige konflik – Uganda by die regerende party en Noord-Soedan by die rebelle. Hierby waarsku die VN dat Suid-Soedan die wanvoeding van derduisende kinders in die gesig staar, op ‘n skaal wat nog nooit hier gesien is nie. Verslaggewers praat daarom daarvan dat Suid-Soedan op die rand van ineenstorting staan as die oorlog nie dringend gestop word nie.

 

In die lig van hierdie verwoestende situasie in hul land het die groep kerkleiers in ‘n verklaring ‘n ernstige beroep op die strydende partye gedoen om te onderhandel en vrede te soek.

 

Die skakel na die nuus uit die Suid-Soedan is http://www.kga.org.za/wp/nuus-kenia-en-suid-soedan/ – klik op Tragiese Konflik in Suid-Soedan. Hier word meer inligting verskaf oor die agtergrond van die konflik.

 

Johan Botha

KGA Diensgroepleier

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

COMMUNITAS

GELOOFSREIS 1

 

Die Geloofsvormingsreis (verkort: Geloofsreis) vir predikante word reeds ʼn aantal jare as ʼn VBO kursus deur Communitas in samewerking met die Sentrum vir Geloofsvorming aangebied.

 

Die Geloofsreis het ʼn curriculum van 4 jaar waar predikante op 4-dag retraites gaan, en waar hulle in ʼn rustige omgewing begelei word om op verskillende vlakke te groei en verander.

 

Die eerste retraite van die eerste jaar se Geloofsreis vind plaas op 19–22 Mei 2014.

 

Retraite 1: Emosioneel gesonde spiritualiteit

Een die grootste struikelblokke vir ons lewe saam met God is ons gebrek aan selfkennis. In hierdie retraite ontdek ons ons emosionele ongesondheid aan die hand van die werk van Scazzero.

 

Boeke aanbeveel: Pete Scazzero: Emotional healthy spirituality en Emotional healthy church (Die laaste een opsioneel)

Werkboek: R50

Begeleier: Gys van Schoor saam met Albertus Louw en Andri Eloff

Plek: Wortelgat

 

Klik hier vir ‘n inskrywingsvorm of kontak Wilma by 021 808 3624.

 

Sperdatum: 12 Mei.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

—————————————————-

COMMUNITAS

PEAK LEADERSHIP FASILITEERDERS OPLEIDING

 

Dit is ‘n geleentheid om jou te bemagtig om gemeenskapsleiers op te lei in leierskap en húlle weer so te bemagtig.

 

Almal wat reeds die PEAK Leadership kursus se 2 dele voltooi het, kwalifiseer om hiervoor in te skryf.

 

Die opleiding sal plaasvind op 20-22 Mei en die 2de deel, die assessering, op 17-20 Junie.

 

Gedurende die gewone PEAK-kursus is die fokus op jou as ʼn afgevaardigde, as ʼn leerder of verkenner van jou eie leierskap.

 

In die Fasiliteerders-opleiding skuif hierdie fokus:

• die doel van die eerste drie dae van die opleiding is om jou agter die skerms van die program in te neem en jou na die program te laat kyk uit die oogpunt van ʼn fasiliteerder.

• Jy kry kans om te praat oor doelwitte, voornemens en prosesse,

• kyk in detail na die oefeninge, en

• ondersoek wat kan verkeerd gaan.

• Julle kry kans om oor voorbeelde te praat en

• stories te deel wat jou ondervinding van die fasilitering van die program kan verbeter.

 

Die opleidingsdae is ʼn geleentheid om die skakels tussen die program en die werk wat jy doen, te verken – al die verskillende toepassings en opsies. Dis ook ʼn tyd van ondervindings deel en vrae vra.

 

Tussen-in

In die drie weke tussen die twee blokke doen jy jou persoonlike voorbereiding om geassesseer te word gedurende Blok 2. Dis belangrik dat almal genoeg selfvertroue het en bevoeg voel om die program aan te bied, en dat die eienaars van die program by Village of Leaders seker is dat almal goed toegerus is.

 

Skryf in voor: 12 Mei

 

Kry inskrywingsvorms hier of kontak Wilma by 021 808 3624.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

—————————————————-

COMMUNITAS

WINTERSKOOL 10–12 JUNIE 2014

 

Gedurende 2014 vier ons 20 jaar van demokrasie in Suid-Afrika. Daarom is vanjaar se tema: Christus die hoop vir Afrika – die volgende 20 jaar.

 

Vanuit ‘n Christelike perspektief wil ons nadink oor die afgelope twee dekades. Die lesse wat ons uit die verlede geleer het, help ons weer met ons gesamentlike reis as ekumeniese familie.

 

Die tema beklemtoon veral drie aspekte:

Dag 1: Die kerk in SA kan nie op sy eie oorleef nie.

Dr Mvume Dandala

Dag 2: Wat is die belangrikste dinge wat ons binne die volgende 20 jaar moet doen?

Me Marlene le Roux

Dag 3: Die sosio-ekonomiese ontwikkeling van Afrika is uiters belangrik.

Dr Dion Forster

 

PUBLIEKE LESING OP DINSDAGAAND (Almal is welkom)

Tema: ‘n Terugblik op 20 jaar van demokrasie in Suid-Afrika

Spreker: Prof Barney Pityana (Rektor van die “College of the Transfiguration” (Anglikaanse Kerk) in Grahamstad; Voormalige Vise-Kanselier en Rektor van UNISA; Voormalige voorsitter van die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie).

 

OGGEND PARALLELLE SESSIES (P)

(kies een tema wat strek oor drie dae)

 

P1    Hoop ten spyte van – ‘n Ondersoek na hoop in die Ou en Nuwe Testament

P2    Aktivisme en/of Bepleiting?

P3    ‘n Spiritualiteit van betrokkenheid by die wêreld – drie perspektiewe

P4    Die kerk – deel van Afrika en deel van die globale wêreld

P5    Wat het gebeur met versoening – die eerste 20 jaar en die volgende 20 jaar

 

DINSDAGMIDDAG 10 JUNIE 2014 (PS)

(kies een sessie)

PS1: Uitdagings vir gemeentes in die volgende 20 jaar

PS2: Sakramente en die alledaagse lewe

PS3: Die rol van musiek in die kerk – die volgende 20 jaar

PS4: Prediking in die volgende 20 jaar

PS5: Interkulturele kerke – die volgende 20 jaar

 

WOENSDAGMIDDAG 11 JUNIE 2014 (PS)

(kies een sessie)

PS6: Hoe sien ons die rol van die kerk in die volgende 20 jaar – drie jong stemme

PS7: Nadenke oor Pinkster – vanuit verskillende perspektiewe

PS8: “Fresh expressions” vir die volgende 20 jaar

PS9: Kinderbediening – die volgende 20 jaar

PS10: Dissipelskap – die werklike revolusie

 

Meer inligting en inskrywingsvorms sal later beskikbaar wees by www.communitas.co.za of wler@sun.ac.za

 

Kontak Wilma le Roux by 021 808 3624 of wler@sun.ac.za met navrae.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

—————————————————-

NG GEMEENTE DURBANVILLE

KERK BRING HOOP VIR GEMEENSKAP

 

Hoe kan die kerk hoop bring vir die gemeenskap? Hierdie vraag sal aan die orde wees in ‘n reeks aanddienste by die NG Kerk Durbanville op 11, 18 en 25 Mei. Die predikers is prof Nico Koopman, die dekaan van die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Stellenbosch en bestuurder van die Beyers Naudé Sentrum vir Publieke Teologie, asook dr Natie Philander, skriba van die VGK-kuratorium, deeltydse VGK-studenteleraar by Maties en VGK-leraar van Atlantis.

 

Dié reeks aanddienste vorm deel van die gemeente se tema vir die jaar: Die goeie en mooi gemeenskap. Dit dien ook as inleiding tot ‘n Pinksterreeks wat die gemeente van 1 tot 5 Junie saam met ander kerke in Durbanville gaan vier, en wat aangebied sal word deur predikers van die All Saints Anglikaanse kerk, Durbanville Presbiteriaanse kerk, Durbanville Baptiste kerk, Durbanville Family Church en die NG Kerk Durbanville. Die reeks sluit ook aan by die D4J-veldtog (Durbanville vier Jesus / Durbanville for Jesus) wat in Mei-maand plaasvind, en waarby sowat 14 kerke in Durbanville reeds betrokke is (http://d4j.co.za).

 

Die aanddienste is gratis en enige iemand is welkom. Dit begin om 18:30 in die kerkgebou van die NG Kerk Durbanville, op die hoek van Kerkstraat en Weyerslaan. Vir meer inligting kontak die kerkkantoor by 021 975 6370.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

—————————————————-

NG GEMEENTE BRACKENFELL

BYBELSKOOL OOR ROMEINE

 

Vanaf Sondag, 4 Mei, bied dr Johann Spies ‘n Bybelskool aan oor Romeine by Brackenfell-gemeente, Kerklaan, Brackenfell.

 

Dit sal Sondagaande om 19:00 in die kerkkantoor plaasvind. Almal is welkom.

 

Koste: R50.

 

Die Program vir die Bybelskool oor Romeine is as volg:

04 Mei: Blitstoer deur Romeine

11 Mei: In die voorportaal van Romeine (1:1-17)

18 Mei: Almal skuldig (1:18-3:20)

25 Mei: Die groot verrassing kom (3:21-4:25)

08 Junie: Splinternuwe mense (5-6)

15 Junie: Van sug tot lied (7-8)

22 Junie: En die Jode (9-11)

20 Julie: Geleefde Christenskap (12-13)

27 Julie: Nog steeds geleefde Christenskap (14-15:13)

03 Augustus: Die slotakkoorde (15:14-16:27)

 

Navrae: Elmarie Mostert

kantoor@brackenfellgemeente.co.za

021 981 1247

 

 

Terug na Hoofblad.

 

—————————————————-

NG GEMEENTE VANWYKSVLEI

(NOORD-KAAPLAND)

VAKATURE: EMERITUSLERAAR (TENTMAKER)

 

Gemeenteprofiel

Geleë in die Bo-Karoo waar hoofsaaklik skaapboerdery bedryf word. Daar is tans 80 belydende en 14 dooplidmate woonagtig in die dorp en op plase in die distrik.

 

Leraarsprofiel

1. ’n Gelegitimeerde in die NG Kerk.

2. Artikel 9 van die Kerkorde vorm die basis van die dienskontrak.

3. Hantering van eredienste, huisbesoek en pastorale sorg is die hoofkomponente van die pos.

4. Ideaal vir ’n emeritusleraar.

 

Vergoeding

1. Salarispakket: R130 000.00 per jaar (diensbonus ingesluit).

2. Dubbelkajuit-bakkie en brandstof beskikbaar vir gemeentewerk.

3. Ruim gemeubeleerde pastorie.

4. R 2 500.00 kwartaallikse reiskoste vir eie motor.

 

Aansoeke

Sluitingsdatum is Vrydag 16 Mei 2014 en moet die volgende insluit:

1. ’n Skriftelike aansoek vir die pos.

2. ’n CV van hoogstens twee bladsye.

3. Twee onlangse getuigskrifte.

4. Prestasievraelys (doen hiervoor navraag).

 

Adresbesonderhede

Die Skriba, NG Kerk Vanwyksvlei

Posbus 21, Vanwyksvlei 8922

E-pos: suksesbdy@vodamail.co.za

Faks: 086 598 5990

 

Navrae

Mara Augustyn 053 383 3779 of 084 530 4406

Ds Peet Neethling 053 383 3004 of 082 579 0248

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

BADISA

ELJADA NASORG, OUDTSHOORN

ADMINISTRATIEWE BEAMPTE / BOEKHOUER

 

Eljada Nasorg is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag.

 

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuur verslag doen en verantwoordelik wees vir die volgende:

•        Gerekenariseerde boekhouding tot proefbalans

•        Finansiële administrasie (losies, subsidies en rekeninge)

•        Salaris administrasie

•        Hantering van trustfondse

•        Opstel van begrotings

•        Maandelikse opstel van finansiële state

•        Administratiewe pligte

 

Kandidate moet oor goeie menseverhoudinge en goed ontwikkelde syferkundige en rekenaarvaardighede beskik. Akkuraatheid en vermoë om teen hoë tempo te funksioneer, tesame met kennis van Pastel en VIP, word vereis.

 

Ons bied ‘n onderhandelbare salaris, aangevul deur ‘n mediese en aftreeskema, asook ruim verlof.

 

Rig ‘n volledige CV en dui aan vir watter pos u aansoek doen aan:

 

Die Direkteur: Menslike Hulpbronne

Privaatsak X8

BELLVILLE

7535

E-pos: mhb@badisa.org.za

 

Aansoeke sluit 15 Mei 2014.

Diensaanvaarding: 1 Julie 2014.

Did you like this? Share it:

Nuusbrief

2015 Kalender

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal


NG Gemeente Welgemoed
Kaapstad - Wes-Kaap Provinsie