sgunter

Bulletin vir Sondag 15 Junie 2015

 

Sondag, 15 Junie

09:00  Ds. Nelis van Rensburg, doop
Jakobus Volschenk, seuntjie van Tertius en Elisca, word gedoop

Deuroffer: Instituut vir Blindes
Die Instituut vir Blindes is in 1881 deur die NG Kerk gestig en streef vandag daarna om persone wat blind, swaksiende, doofblind en siggestremd met bykomende gestremd-hede is, deur opleiding, ontwikkeling en versorging tot ’n vervulde lewe en volle burgerskap te bemagtig.  U voorbidding word gevra vir die werk wat hier gedoen word.  U kan help deur ’n siggestremde in diens te neem en deur van ons selfvervaardigde produkte (beddens, matrasse, rottang items) te koop.  [023 347 2745  |  irene@blind-institute.org.za  |  www.blind-institute.org.za ]

Geen vroeë en aanddiens en kategese

Maandag, 16 Junie – Jeugdag

Dinsdag, 17 Junie
09:30  Seniorbybelstudie, saal
Geen    Vrouebybelstudie
17:30  Liturgiese werkgroep
18:30  Musiekbediening
19:30   Salomé-Bybelstudie, saal

Woensdag, 18 Junie
19:00  Gemeentebybelstudie

Donderdag, 19 Junie
Geen    Vrouebybelstudie, Dias 2
18:30  Bediening, saal

Sondag, 22 Junie
07:30  Ds. Nelis van Rensburg
09:00  Ds. Heerden van Niekerk
Dankoffer:  Diensgetuienis
18:30  Ds. Heerden van Niekerk, nagmaal
18:30  Ds. Nelis van Rensburg, dooptoerusting
KATEGESE
Daar is vanweë die eksamens geen senior kategese vanaand nie. Ons nooi almal na die aandnagmaal.
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Verjaardae van die week
15  Carla Gerstner, Ben Jv Rensburg, Janke & Nina Malan, Chrissie Smit, Carlene Theart, Heerden van Niekerk
16  Anne-Maré Swanepoel, Alize vd Merwe
17  Ella Smit, Wilhelm vd Merwe
18  Benita Crouse, Jannie de Villiers, Janel de Wet, Marelize Gerryts, Antoni Geyser, Anna Hattingh, Amy Rich, Danie v Zyl, Jandré Vorster
19  Ruan Fourie, Madeleine Hofmeyr, Hendrik Joubert, Almero Oosthuizen, Mia Stander, Barry Uytenbogaardt
20  Stéphan Buys, Lise Steyn, Marie v Zyl, Jenika Vorster
21  Michelle Barnard, Retha Burger, Bes Gous, Johan Keyser, Magda Stander

Huishulp beskikbaar
Samantha, ons huishulp by die kerk is tans met kraamverlof en in haar afwesigheid het Millie ongeveer 4 maande lank in haar plek as aflos-huishulp waargeneem. Samantha hervat haar taak aan die begin van Julie. Gevolglik is Millie nou weer op soek na werk. Mense wat ‘n bekwamne huishulp soek, kan vir Marian by die kerkkantoor skakel.

Gesoek alle oud-Blessies
Laerskool Welgemoed vier in 2015 die skool se 50ste bestaansjaar. ‘n Jaar van feesvieringe word beplan wat ‘n verskeidenheid sport- en kultuuraktiwiteite insluit.  Ons wil graag soveel as moontlik oud-Blessies opspoor – of jy nou die klas van 2013 of van 1965 was – sodat ons jou op die hoogte kan hou van die spoggeleenthede wat beplan word.  Vir dié doeleinde het ons ‘n vorm ontwerp waarop alle oud-Blessies hul besonderhede kan invul. Gaan asseblief na die volgende skakel, vul die vorm in en met die druk van ‘n knoppie het ons al jou kontakbesonderhede. http://welgemoedprimary.info/blessies/old-blessies-contact-form.

Parkering
Ons doen ‘n dringende beroep op ons lidmate om asseblief nie naby motor-opritte by huise rondom die kerk te parkeer nie.  Ons het die afgelope paar Sondae klagtes van huiseienaars, spesifiek aan Craigstraat-kant, ontvang.

Kursus: ds. Dirkie van der Spuy van Moreletapark
Ds. Dirkie van der Spuy van Moreletapark-gemeente besoek NGK Parow-Panorama van 25-26 Junie 2014.  Tyd: 19:00-21:30 by NGK Parow-Panorama, Rembrandtsingel, Panorama. Tydens die pouse sal daar verversings in die kerksaal wees.  Alle belangstellendes word hiermee genooi om die kursus wat hy gaan oor die volgende onderwerpe gaan aanbied, by te woon:

 • Woensdag 25 Junie: Hoe lyk en werk ‘n Christelike gemeente? Die vrug van kleingroepe. Hulle rol en funksionering.
 • Donderdag 26 Junie: ‘n Leier se geestelike lewe. Vervulling met die Heilige Gees. Toerusting, die rol van die Heilige Gees en die gawes.

Skakel voor of op Vrydag 20 Junie 021 930 3100 of epos panoramangkskriba@telkomsa.net

BARMHARTIGHEID

Gedagte vir die week:
Where there is recognition, there is dignity.  Helmuth Thielicke  (Pinkster 2014)

Terugvoering:

 • Pinksterverkope: R1 538 kon aan Badisa geskenk word vir hul Poppie-projek ten bate van kinderbeskerming/mishandeling.
 • Kerkwinkel: R2 500 se ware is verkoop.
 • Komberse:  20 komberse en 20 paar manssokkies is van kerkwinkelgeld aangekoop en gaan aan Ruyterwacht geskenk. Die dames ontvang gebreide bedsokkies.
 • “Beanies”: 40 gebreide mussies is aan die klein kindertjies by die Angels Only-crèche in Fisantekraal geskenk. U kan steeds mussies borg by die kerkkantoor @ R40 elk.
 • Badisa (Bellville): R480 kon aangewend word vir die oortrek van personeel se kantoorstoele wat in ‘n gehawende toestand was.

Nuwe projekte:

 • Sop en worsbroodjies: Wyk C02 is verantwoordelik vanaf 15/06 tot 22/06 en Wyk C18 die laaste week van die kwartaal tussen 22/06 en 29/06. Baie dankie vir u goeie bydraes die afgelope kwartaal!
 • Tuisgemaakte makataan:   3 sakkies waatlemoenstukke @ R30 elk is by die kerkkantoor beskikbaar.

Behoeftes:

 • Komberse, mussies, huisraad vir o.a. die mense van die Strand wat tans haweloos is nadat hul plakkershutte vernietig is.
 • Skoolskoene (alle groottes) en kryte vir kinders van ‘n nagskuiling in Melkbosstrand.
 • Enige artikel vir volgende kerkwinkel.

GEBEDSBEDIENING
Handelinge 6:4  Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die Woord bly gee.

Diensbeurt:  Susan van Lill, 021 913 4348   /  Groep:  Chrissie Smit, 021 913 2840

Ons opregte meegevoel met:
Mimi du Toit (Oude Westhof 148, 021 913 2733) en kinders.  Oom Sollie is oorlede.

Gebedsversoeke:

 • Instituut vir Blindes vir wie ‘n bydrae by die deure gegee kan word
 • Opleiding aan blinde persone
 • Jeugbediening regoor ons land
 • Jeug wat dwelm-afhanklik is
 • Ouers en kinders
 • Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het.
 • Diégene wat hierdie week operasies moet ondergaan;  en hulle wat tans tuis aansterk.

Bedanking:
Hiermee wil ek graag alle gemeentelede, vriende, di. Heerden en Nelis, die barmhartigheids-groep, lede van die Mannebybelstudie, die kerk wat ons finansieel bygestaan het met die verassingsdiens en almal wat gehelp het met die heerlike verversings, hartlik bedank.  My hart loop oor van dankbaarheid.  My hart is baie seer oor Pine se afsterwe, maar ek weet dat hy by God is sonder pyn.  Dankie! Elize Pienaar.

Sokhanya Gebedsonderwerp:
Die afgelope weke behandel ons die betekenis van offers (Levitikus) en (af-)gode (Deuterono-mium). Dit lei telkens spontaan tot ‘n bespreking oor die plek van Xhosa-tradisies en gelowe in die lewe van gelowiges. Anders as gewoonlik is daar 100% deelname met uiteenlopende sienings. Daar is geen manier waarop die verloop van die gesprek vooraf bepaal kan word nie, maar dit maak dit so ‘n uitdagende proses. Studente getuig teenoor mekaar en daag mekaar uit. Al wat ek hoef te doen is om die gesprek te bestuur en vrae te vra om agter die woorde by die geloofspraktyke uit te kom. Bid saam dat ons saam die waarheid al meer sal ontdek.

Ons versoek vriendelik dat u hierdie gebedslysie in u Bybel hou vir voorbidding tydens u stiltetyd en dat dit ook by Bybelstudiegroepe as gebedsleiding gebruik sal word.  Baie dankie.

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 13 Junie 2014

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Geloofsverklaring

“Ons glo dat God liefde is, dat die bewys van God se liefde vir ons Jesus Christus is, dat liefde die één gawe van God aan ons is wat vir altyd bly.” – uittreksel uit Geloofsverklaring 2000, ‘n inisiatief van die destydse Die Kerkbode, koerant van die NG Kerk.

 

 

S

INODALE NUUS

1. PSD-Nuus in Wes-en-Suid-Kaapland

Hiermee ‘n hartlike woord van verwelkoming aan Leon Venter (ds), wat voortaan die leisels by die Diensgroep Armoede en Sorg oorneem. Gemeentes is welkom om hom te skakel by leon@kaapkerk.co.za of 021 957 7113. Dan wens ons ook vir Braam Hanekom (dr) sterkte toe met sy nuwe verantwoordelikheid in ‘n voldag pos as PSD Publieke Getuienis. Skakel gerus met Braam by braam@kaapkerk.co.za of 021 957 7202.

 

2. NGK: Verandering van Kerkorde Artikel 1

Dit is reeds wyd bekend dat die Algemene Sinode in 2013 besluit het om ‘n proses te loods ter verandering van artikel 1 van die Kerkorde om sodoende die belydenisgrondslag van die NG Kerk te verbreed. Dié besluit moet eers deur lidmate, kerkrade en sinodes goedgekeur word voordat so ‘n wysiging bekragtig kan word. Die moderatuur van die Wes-en-Suid-Kaapland sinode het reeds ‘n taakspan hiervoor aangewys; hulle sal eersdaags kommunikasie oor hierdie saak na gemeentes uitstuur.

 

3. Armoede en Sorg: Hulp in Nood

Die winter, met sy ysige koue, oorstromings en gepaardgaande nood, bied opnuut aan gemeentes en individue die geleentheid om op ‘n praktiese manier betrokke te wees by hulpverlening. Die Bediening vir Armoede en Sorg verskaf inligting en wenke oor hoe om sinvol hulp te verleen – klik hier om meer te lees.

 

4. Arbeidsbediening: Opleiding vir VGK Belydenisklasse

Arbeidsbediening het onlangs fondse van die CET (Cape Empowerment Trust) van die VGK ontvang met die doel om die Bright Star-program (klik hier) aan belydenisklasse van VGK-gemeentes aan te bied. Dit is ’n geakkrediteerde opleidingsprogram. Lees aangeheg meer.

 

5. Nasionale Dag vir Blindes: 15 Junie 2014

Die NG Kerk se kalender vir kerklike fees- en biddae wys dat Sondag 15 Junie uitgesit is as Nasionale Dag vir Blindes. Meer oor die Instituut vir Blindes – ’n program van Badisa, die gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland) is by www.blind-institute.org.za. Hulle is baie afhanklik van gemeentes se voorbidding en ondersteuning. Rig navrae aan Izanne de Wet by 023 347 2745 of izanne@blind-institute.org.za.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

Adri-Louise baie Ernstig Ongesteld

Adri-Louise van Renen-Fourie, voormalige redakteur van LiG en Kerkbode, veg vanaf Junie 2012 teen kanker. Vroeër hierdie week het haar suster laat weet dat haar toestand sedert Saterdag baie skielik en drasties verswak het. Aan Adri-Louise, haar man, Danny, haar pa en die res van die familie: ‘n kers brand vir elkeen van julle met die bede dat God julle sal aanraak met sy groot genade in hierdie tyd.

 

1. Nuwe Hart Stigting: Respekteer mekaar

Die jongste Kerkbode het die Nuwe Hart-bylaag ingesluit. Daarin is etlike vars artikels oor respek, een van die waardes waarop die seisoen van menswaardigheid bou. Kry die bylaag by www.nuwehart.com en oorweeg gerus om tydens 15 Junie se diens hieraan aandag te gee. Skakel met Drienie (011 665 2017) vir gratis ekstra harde kopieë.

 

2. Regstelling: Konferensie oor Interkulturele Gemeente-wees

Hier is ‘n regstelling, soos ontvang van die Hugenote Kollege: Die konferensie oor Interkulturele Gemeente-wees, waar besin word oor die aard en huidige funksionering van multikulturele gemeentes in die NG Kerkfamilie, vind op 22-23 Julie plaas (en nie 22-23 Junie soos voorheen berig nie). Dit is steeds by Chrismar Villas in Bellville en is geakkrediteer vir VBO-punte. Meer inligting is hier by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

3. Duiwelspiek dalk Herdoop?

Die Burger van 10 Junie berig dat ‘n groep “prominente” Christene onlangs ’n voorlegging aan die pleknaamkomitee gedoen het om te vra dat Duiwelspiek langs Tafelberg se naam na Duiwenkop verander moet word. In reaksie het Braam Hanekom (dr) gesê dié saak was nog nooit op sy agenda nie, maar die emosies en passie van ander gelowiges moet eerbiedig word. Die volledige berig, met erkenning aan Die Burger, is te lese by http://www.dieburger.com/nuus/2014-06-09-haal-duiwel-uit-ons-berg-eis-christene.

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

NG Parow-Panorama: Kursus met Dirkie van der Spuy

Dirkie van der Spuy (ds) van Moreletapark-gemeente besoek Parow-Panorama van 25-26 Junie 2014. Alle belangstellendes is welkom om die kursus (oa oor die werking van ‘n Christelike gemeente en die vrug van kleingroepe) by te woon. Dit duur van 19:00-21:30 en die onderwerpe waaroor hy gesels, is onderaan. Reageer teen 20 Junie.

 

 

P

REDIKANTENUUS

Kruger du Preez van Mosambiek groet

Kruger du Preez (dr), van Vila Ulongue, Tete-provinsie in Mosambiek, tree aan die einde van Junie 2014 af. Hy word 65 op 10 Junie 2014 en die Igreja Reformada in Mosambiek neem op 15 Junie van hom en Antoinette afskeid op Vila Ulongue. Na hulle aftrede beplan die Du Preezs om hulle op Parys (Vrystaat) te vestig, maar van ‘n rustiger pas is daar min sprake. Meer oor die moontlikhede vir betrokkenheid na aftrede is hier te lese. Kruger en Antoinette, mag julle vorentoe (ook) baie tyd hê om julle kinders, kleinkinders en familie te geniet! – Red.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Julie se LiG is op die Rakke

In die jongste uitgawe van LiG:

Jana Strydom: my kinders, my grootste skat

Oudredakteur Adri-Louise oor kanker, God en haar “liefste Lief”

Dieter Voigt – Meneer Motiveer

Ouerskap: Wees suikerslim & Geweld en my kind – nie net TV se skuld

“Ek gaan nooit ouma word nie . . .”

“Mamma, is God dan só?”

x         Sien ook hieronder die berig oor LiG se spesiale vertoning met Elise Bosch en Annalise Wiid in Wellington!

 

 

2. Missie Japan Nuusflits

Stéphan stuur vandeesweek nuus oor hulle tweede tuisbesoek aan SA as gesin. Hulle arriveer op Woensdag 25 Junie in Kaapstad. Die Van der Watts is tydens die eerste deel van hulle besoek met hulle jaarlikse verlof, waarna die program op 20 Julie afskop. Lees onderaan meer. Kry die volledige program van hulle besoek by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Gemeente Robertson-Oos: Karnaval

Robertson-Oos brei hul basaar vanjaar op 21 Junie uit na ‘n karnaval met al die gewone produkte, lekkernye en vleistafel, maar met die byvoeging van talle nuwe interessanthede, asook ‘n heerlike plaasontbyt en twee smullekker middagetes! Kuier vanaf 09:30-14:00 saam. Skakel die kerkkantoor by 023 626 3220 vir meer inligting.

 

2. Bybelgenootskap: Prestige Dinee met Brand Pretorius

Teken asb nou reeds aan dat die bekende Brand Pretorius op Vrydag 24 Oktober as gasspreker by ‘n prestige dinee van die Bybelgenootskap van SA se Wes-Kaap streek optree. Tema: Het dienende leierskap nog bestaansreg in ‘n ongenaakbare sakewêreld? Dit vind vanaf 19:00 vir 19:30 by die NH-Lord Charles Hotel in Somerset-Wes plaas en word ten bate van Bybelverspreiding aangebied. Onderaan is meer hieroor.

 

 

3. NG Gemeente Bothasig bied gereelde Uitreik-ontbyte!

Bothasig (Oranje- en Nassaustraat 7) hou die eerste Saterdag van elke maand vanaf 08:00 tot 11:30 ‘n “uitreik ontbyt” by die kerk. Gaan geniet ‘n groot plaasontbyt (sap, tee / koffie, twee eiers, varkworsies, spek, tamatie, gebakte boontjies, ‘n aartappel rösti én roosterbrood) vir net R30.00. Alle fondse ten bate van uitreike na bejaardes en minderbevoorregtes in die gemeente. Skakel die kerkkantoor by 021 558 1910.

 

4. NG Gemeente Die Strand beplan Lente Kuns- en Handwerkmark

Die Strand bied weer van 4-6 September 2014 ‘n kuns- en handwerkmark aan. Die teekamer bied heerlike koek-en-tee, asook ligte etes aan en uitstallers wat produkte tuis vervaardig, is welkom om voor 31 Julie aansoek te doen vir ‘n stalletjie. Vir navrae en aansoekvorms, skakel die kerkkantoor (021 853 1128 / ontvangs.ngkdiestrand@gmail.com) of Ria Steyn (021 854 8508 / 082 093 5703 / ria.steyn3@gmail.com).

 

5. LiG: Vertoning met Elise Bosch en Annalise Wiid

Op Dinsdag, 24 Junie, tree die LiG-rubriekskrywers Elise Bosch en Annalise Wiid by die HS Hugenote op Wellington op met “Kyk haar oë, hoor haar hart”. Dié tweegesprek van stories en “songs” begin om 19:00 en word ten bate van HS Hugenote se Kankerfonds aangebied. Kaartjies (R100 / volwassene en R80 / kind) by jenslin@hugenoteskool.co.za. Sien die volkleur advertensie by NUUT op www.kaapkerk.co.za en ondersteun gerus hierdie verdienstelike saak!

 

6. NG Gemeente Laaiplek hou Dwarskersbos Basaar

Ons herinner aan Laaiplek se feestelikhede: op Vrydag, 13 Junie, het hulle vanaf 16:00 heerlike gebraaide snoek, warm sop, tuisgebakte brood en konfyte, met gebakte poeding om dit af te rond. Op Saterdag, 14 Junie, is dit hulle basaar én ‘n veiling. Ontbyt lekkernye vanaf 09:30 beskikbaar in die teetuin. Die basaar open amptelik om 10:00. Kry al die tradisionele basaar lekkertes daar! Skakel Elrona by 083 284 7766 vir meer inligting.

 

7. NG Gemeente Kamieskroon: 150 Jaar gevier

Ons het voorheen berig oor Kamieskroon se dankseggingsnaweek (25-27 Julie) om 150 jaar van die ontstaan van die kerk te Bowesdorp en Kamieskroon te vier. Hulle program vir die naweek is intussen effens aangepas. Kry die jongste inligting onderaan.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

Badisa Skiereiland Maatskaplike Dienste: Maatskaplike Werkers

Die Maatskaplike Diensprogram van Badisa in Elsiesrivier benodig die dienste van maatskaplike werkers. Badisa is die gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VGKSA (Kaapland). Meer oor die minimum vereistes en voordele is onderaan beskikbaar. Aansoeke sluit op 23 Junie en diensaanvaarding is so spoedig moontlik.

 

 

W

ÊRELDNUUS

Franciskus vir Vrede in Midde-Ooste

“Peacemaking calls for courage, much more so than warfare. It calls for the courage to say yes to encounter and no to conflict.” Dit was die woorde van Pous Franciskus toe hy op Sondag 8 Junie die Israelse president Shimon Peres en sy Palestynse ampsgenoot Mahmoud Abbas by die Vatikaan verwelkom het vir ‘n uitsonderlike aand van gebede vir vrede – en dit net weke nadat die laaste ronde vredesamesprekinge in duie gestort het. In die gebede is gefokus op gemeenskaplike temas vir elkeen van die gelowe: dank aan God vir die skepping, vergiffenis vir die verlede se oortredinge en die versoek dat God vrede moet bring in die streek. Belangstellendes kan hier klik om meer te lees. (Met dank aan die Huffington Post van 8 Junie 2014).

 

 

Ten Slotte

“Children are the hands by which we take hold of heaven” – Henry W Beecher. Dit dan so in die gees van Jeugdag op Maandag, 16 Junie. Mag jy iewers in dié langnaweek die kans kry om iets van God se liefde vir ‘n kind te wys. Want liefde is blywend J

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

ARMOEDE EN SORG

BEREI VOOR VIR RAMPE – BRANDE EN OORSTROMINGS

 

Die Kaapse Skiereiland is in die somermaande vanjaar genadiglik gespaar van groot brande in informele woonbuurte. Maar nou is dit winter en tyd vir oorstromings en groot ongerief in baie gemeenskappe. Die afgelope paar weke was daar twee ernstige insidente in die Kaapse Skiereiland: in Masiphumelele, naby Kommetjie, het ’n reuse brand meer as 250 hutte afgebrand en verlede week is 800 gesinne se hutte in Lwandle in die Strand afgebreek.

 

Die Consultation of Christian Churches (CCC) (waarvan die NG Kerkfamilie lid is) werk gekoördineerd saam om hulp te verleen met sulke groot rampe. Uit ‘n rampfonds van die Bediening vir Armoede en Sorg is daar vir beide die insidente geld beskikbaar gestel om in die dringendste behoeftes te voorsien. Die plaaslike gemeentes het in beide gevalle ook uitgereik om hulp te verleen. Armoede en Sorg het ook bygedra tot ’n fonds van die Ring van Rustenburg wat help met die nood by die platinum-myne.

 

Wanneer rampe plaasvind en daar vir hulp gevra word, is baie mense se reaksie ongelukkig om kaste leeg te maak of om erg verweerde komberse of stukkende skoene of klere met gate in gee. Die vraag is of mense ooit dink wat stukkende goed aan ander se menswaardigheid doen.

 

Daarom ’n vriendelike versoek: gee asseblief altyd items wat in ‘n goeie toestand is, of dit nou klere, skoene, beddegoed of kombuisware is. Moenie stukkende items gee nie.

 

As ’n gemeente klere bymekaarmaak, sorteer asseblief mans-, dames-, kinder- en babaklere afsonderlik. Dit maak dit net soveel makliker as dit uitgedeel moet word.

 

Hieronder is voorbeelde van hulppakke wat deur kundiges saamgestel is om in basiese behoeftes te voorsien.

 

Babasorgpak   Droë kos-pak   Skoolpak
         
Doeke   Ontbytpap   / Wheatbix   3   Penne
2   Waslappe   Rys   3   Potlode
1   Baba Handdoek   Samp & Beans   1   Skerpmaker
Babaseep   Mieliemeel   1   Groot uitveër
Babasjampoe   Soja   maalvleis   1   Boks 24 inkleurkryte
1   Klein pot Vaseline   Corned meat   1   Lineaal
1   Klein babapoeier   Pilchards   1   Skêr
Bottels   Gemengde   groente   1   Pritt
Aqueous   room   Baked   beans   3 Notaboeke (200   blaaie)
Baby wipes   Peanut   botter   1   Rugsak
    Olie    
    Sout    

 

Huis-/Kombuispak   Higiënepak   Krisis verligting-pak
         
Plastiekskottel   1   Handdoek   Emmer
Potte   en panne   1   Waslap   Wasgoedseep
Kookgerei   1   Borsel / kam   Handdoek
Kombuismes   1   Seep   Waslap
Opskeplepel   1   Tandeborsel   Toiletpapier
Blikoopmaker   1   Tandepasta   Sanitêre   doekies
Eetgerei   1   Antiseptiese room   Sjampoe
Plastiekborde   10   Standaard pleisters   Seep
Plastiekkoppies   Klein   spieël   Tandepasta   /-borsel
Stoorhouers   Room   Haarborsel/kam
Beddegoed   Toiletpapier   Vaseline
Komberse       Ontbytpap   / Wheatbix
Handdoek   / waslap       Tee   / koffie
Lantern       Suiker
        Baked Beans
        Pilchards
        Corned Meat
        Pasta
        Olie
        Mieliemeel

 

Meer inligting is op The Warehouse se webtuiste: http://www.warehouse.org.za/index.php.

 

Kontak Armoede en Sorg se Mizelle Prinsloo by omgee@kaapkerk.co.za of 021 957 7113 met verdere navrae.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————

ARBEIDSBEDIENING

 

Arbeidsbediening het onlangs geld van die CET (Cape Empowerment Trust) van die VGK ontvang om die Bright Star-program (http://www.arbeidsbediening.co.za/brightstar.html) aan belydenisklasse van VGK-gemeentes aan te bied. Dit is ’n geakkrediteerde opleidingsprogram en bevat assessering, mentor-programme, LEMON sielkundige toetsing en leierskapstoerusting.

 

Sakkie Botha, geakkrediteerde fasiliteerder van die Bright Star-program, het onlangs die kursus aan 19 katkisante van die VGK Delft aangebied. Ds Jannie Booysen, plaaslike leraar van die gemeente, vertel: “Op 8 Maart het die VGK Delft se senior kategeseklas ’n loodsprogram van drie dae begin. Die doel daarvan was toerusting, lewensoriëntering en leierskapsontwikkeling. Dit was reg van die begin af duidelik dat dit die tipe ding is wat jongmense graag wil doen. “

 

Volgens die katkisante wat dit bygewoon het, was die program pret en baie leersaam. Hulle het in die drie dae geestelik en verstandelik baie gegroei. Vir die meeste was dit die eerste lewensoriënteringsprogram wat hulle bygewoon het. Die programaanbieder het selfs van hulle geïnspireer om later ook self fasiliteerders te word!

 

Ds Booysen vertel verder: “Die leierskap van VGK Delft dink dit is die beste ding wat ons jongmense te beurt geval het. Ons beveel dit ten sterkste vir ander gemeentes aan; jongmense wat die kursus mis, verloor baie.”

 

Daar sal hierdie jaar weer by die CET om befondsing aansoek gedoen word sodat hierdie opleiding aan alle finalejaar-katkisante binne die VGK beskikbaar gestel kan word. Hierdie kursus is ook vir NGK-lidmate beskikbaar.

 

Kontak Carin Brink by cbrink@kaapkerk.co.za / 083 651 9515 vir meer inligting.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE PAROW-PANORAMA

KURSUS MET DIRKIE VAN DER SPUY

 

Ds Dirkie van der Spuy van Moreletapark-gemeente besoek NGK Parow-Panorama van 25-26 Junie 2014. Alle belangstellendes word hiermee genooi om die kursus by te woon wat hy oor die volgende onderwerpe aanbied:

 

Woensdag 25 Junie: Hoe lyk en werk ‘n Christelike gemeente? Die vrug van kleingroepe. Hulle rol en funksionering.

 

Donderdag 26 Junie: ‘n Leier se geestelike lewe. Vervulling met die Heilige Gees. Toerusting, die rol van die Heilige Gees en die gawes.

 

Tyd: 19:00-21:30

Plek: NGK Parow-Panorama, Rembrandtsingel, Panorama.

 

Tydens die pouse sal daar verversings in die kerksaal wees.

 

Laat weet asb vir die kerkkantoor voor / op Vrydag 20 Junie watter aand(e) jy teenwoordig sal wees. Skakel 021 930 3100 tussen 09:00 en 13:00 of stuur ‘n e-pos na panoramangkskriba@telkomsa.net.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————

KRUGER DU PREEZ – AFTREEPLANNE

 

Kruger du Preez skryf in reaksie op ‘n navraag oor hulle aftree-beplanning:

 

“Ja, ek “retire” DV aan die einde van Junie 2014 (Ek word 65 jaar op 10 Junie en die Igreja Reformada in Mosambiek neem van my afskeid op 15 Junie op Vila Ulongue). Dit lyk egter eerder of ek maar sal moet “retyre” vir al die opsies wat voor my lê om my sinvol besig te hou vir die jare wat die goeie Vader nog vir my op hierdie aarde gun.

 

Ek en my getroue vrou Antoinette gaan ons vestig in ons geliefde Vrystaat aan die walle van die Vaal op die dorp Parys (waar ek op 27 September 1962 tot bekering gekom het). Ons beplan om vir ses maande ‘n “sabbatical” te neem om in daardie tyd mooi van Vader te verneem waar Hy sou wou gehad het ons betrokke moet raak. Ons beplan om met ons pensioengeldjies ‘n goeie kar te koop en sommer lekker te reis. In Augustus wil ons weer die Kaap gaan besoek en in November Australië, Tasmanië en Nieu Seeland saam met ons seun wat in Melbourne, Australië, bly. En dan moet ons nog weer Namibië besoek (2015?) en veral die noordelike deel by Rundu waar ek ‘n aantal jare sendeling was.

 

Die feit dat ek Portugees goed magtig is en onlangs my doktorsgraad in kurrikulumontwikkeling verwerf het, maak die moontlikhede vir betrokkenheid sommer baie. Ons moet onder andere oor die volgende besluit en sal gebede vir wysheid daaroor waardeer:

 

(i) Help die organisasie NetACT verder met werkswinkels in kurrikulumontwikkeling en didaktiek in sub-Sahara Afrika.

(ii) Begelei die Meestersgraad studente in veral Mosambiek en Angola van die MIBA-teologiese skool in Portugal.

(iii) Raak betrokke by kurrikulering en opleiding van onafhanklike kerkleiers in SA en Mosambiek.

(iv) Die Noordwes Universiteit het vanjaar begin met ‘n afstands-teologiegraad vir die Portugese wêreld en het my genader vir betrokkenheid, veral met tolkwerk.

(v) Voortgaande betrokkenheid by HEFSIBA Instituut vir Christelike Hoër Onderwys in Mosambiek by finalisering van sielkunde materiaal en hulp as fondsinsamelaar.

 

Wel, sommer ‘n mondvol! Dan wil ek natuurlik ook voortgaan met my skryfwerk – Dagstukkies, ‘n Portugese preekbundel en ‘n outobiografie!

 

Na alles sien ek natuurlik baie daarna uit om beter te “bond” met my drie kinders, vier kleinkinders en ses broers en susters en met die se kinders na 14 jaar se sendelingwees in noord Mosambiek!

 

Dankie dat ek dit met julle kan deel!

 

Cristo Acima de Tudo! Christus bo alles!

 

Dr Kruger du Preez (Vila Ulongue, Angonia distrik, Tete provinsie in Mosambiek)

krugerdup@gmail.com

2014-05-06

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BYBELGENOOTSKAP IN SA

PRESTIGE DINEE

 

Aandag sakevriende en belangstellendes

 

Ons is bewus daarvan dat dagboeke teen die einde van jaar gewoonlik vol bespreek is. ‘n Vriendelike versoek! Dagboek asseblief nou al die datum van Brand Pretorius se optrede op 24 Oktober by die NH-Lord Charles Hotel, Somerset-Wes, wat deur die Bybelgenootskap van Suid-Afrika aangebied word. Meer besonderhede volg later.

 

Brand Pretorius:

Het Dienende Leierskap nog bestaansreg in ’n ongenaakbare sakewêreld?

 

Genadelose finansiële en ekonomiese werklikhede, stakings, wisselkoersskommelinge, wette, regerings- en politieke druk, sosio-ekonomiese vraagstukke en ongelykheid is kopsere wat leiers in Suid-Afrika vandag moet hanteer – en steeds presteer.

 

Dit verg kennis, ervaring, spanwerk, skeppende denke, vinnige en dikwels harde, ongewilde besluite. Het geloof, waardes, etiek, deernis, omgee en uitreik nog ’n plek in hierdie meedoënlose omgewing?

 

Kom luister hoe die bekroonde sakeleier en blitsverkoper-skrywer, Brand Pretorius, hierdie situasie hanteer. Sy boek, Aan die stuur – my leierskapsreis, nou in sy vierde oplaag, het oorweldigende reaksie uit talle oorde ontlok: “Daar was nog nooit so ’n blitsverkoper uit die pen van ’n Suid-Afrikaanse sakeleier nie. Brand spreek duidelik ’n honger aan na die essensie van leierskap in ’n uitdagende Suid-Afrika”, sê prof Arnold Smit, Direkteur van die Sentrum vir Sake in die Samelewing by USB Bestuursontwikkeling Bpk.

 

Brand Pretorius, voorheen Hoof Uitvoerende Beampte van die McCarthy Groep, se prestasie oor vier dekades is met verskeie nasionale sake-, bemarkings- en leierskaptoekennings erken. Brand dien op verskeie direksies en is ’n gesogte sakespreker en leierskapskonsultant.

 

Die verhaal van Brand Pretorius se beroepslewe is intens verweef met sakebeginsels, integriteit en talle lesse waarby almal kan baat en met vrug op enige lewensterrein kan toepas. Volgens hom het goeie leierskap niks te doen met gesag, posisie en mag nie. Die voorreg om te kan lei, kan nie geëis word nie – dit kan slegs verdien word deur middel van karakter, optrede en resultate.

 

Brand is die gasspreker op ’n prestige dinee wat die Bybelgenootskap van Suid-Afrika se Wes-Kaapstreek op Vrydagaand 24 Oktober 2014 by die NH-Lord Charles Hotel in Somerset-Wes aanbied.

Tyd: 19:00 vir 19:30

Koste: R490 per persoon. R4 800 vir tafels van tien. Individuele besprekings is welkom.

Drag: Formeel / Tradisioneel

 

Die geleentheid is ten bate van Bybelverspreiding. Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, ‘n maatskappy sonder winsoogmerk, reik uit na mense in nood, en wil bekostigbare Bybels vir elkeen in hulle eie taal beskikbaar stel!

 

Vir meer inligting kontak gerus Heila van Wyk by 082 670 2968 / heilavw.liaison@gmail.com.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

MISSIE JAPAN

NUUSFLITS

 

9 Junie 2014

 

Beste vriende,

 

Na ‘n paar maande van (tussendeur) intensiewe beplanning, bespreking en voorbereiding is ons DV oor 2 weke gereed om te vertrek na Suid-Afrika, vir ons tweede tuisbesoek as gesin. Opgewonde? Natuurlik! Gepak? Glad nie, inteendeel die ellelange “to do” lysies is wydverspreid …

 

‘n Woelige vooruitsig, maar ook tyd vir afsaal en uitrus…

Met vier woelwaters aan boord behoort ons ‘n reis propvol aksie te beleef. Vir Lodewyk en (baba) Stephan is dit ‘n eerste ontmoeting met Suid-Afrika en ‘n hele gemeenskap van familie en vriende … omtrent opwindend! In die eerste deel van ons besoek neem ons ook ons volle jaarlikse verlof. Ons sien uit daarna om goed te rus en te kuier vóórdat die program afskop, en ook tussen-in.

 

Program vir bekendstellings- en terugvoer-geleenthede

Heel onder is ons besoek-program, soos belowe. Enige iemand is welkom om die byeenkomste by te woon. Kontak my gerus met enige navrae. Ek sal ná ons verloftyd (m.a.w. vanaf 21 Julie) kan reageer op e-posse (jsvdwatt@gmail.com) en selfoon oproepe (nommer in SA: 072 070 7122). Terloops, indien jy verlede week se brief uit Missie Japan se kantoor (Bloemfontein) gemis het, lees dit gerus by http://www.missiejapan.co.za/algemeen/nuusbrief-van-hoofkantoor-29-mei-2014/.

 

Kontak met ondersteuners op verskillende maniere

Oor die afgelope 5 jaar het ondersteuners uit meer as 100 gemeentes in SA (en ook enkeles vanuit ander lande) betrokke geraak by ons werk en lewe via Missie Japan. Ons is baie dankbaar hiervoor, en gaan probeer om soveel as moontlik van julle persoonlik te bedank en terugvoer te gee gedurende ons besoek, maar sal ongelukkig nie by almal kan uitkom nie. Tyd en kapasiteit ontbreek…

 

Daarom is ek ook tans besig met die saamstel van ‘n DVD met grepies uit ons werk en lewe hier in Tokushima en verder in Japan (baie dankie aan Jaco van Wyk van Tokyo Union Church wat sy tyd en kundigheid hiervoor aangebied het!). So as ons nie persoonlik kan ontmoet nie, maar jy wel belangstel om die storie te hoor van God se pad met ons en Missie Japan, kontak my gerus, dan stuur ek die DVD.

 

Enkele beelde uit ons onlangse werk en lewe

Vandag is Cornelius se 5e verjaardag. Ons loof die Here vir sy lewe en vier steeds die vreugde van sy gesondheid, na sy ernstige siekte na geboorte. Sy veggees en verbeelding hou ons hoog op ons tone…

 

Tyd ontbreek om als te beskryf wat verder die afgelope twee maande hierdie kant gebeur het, maar as jy 2 minute het, klik hier om ‘n paar foto’s te sien wat die storie vertel…

 

‘n Laaste ding: indien iemand ‘n babastoeltjie het (vir gebruik in ‘n motor) wat ons dalk die drie maande kan leen, laat weet ons asb.

 

Gebedsversoeke

Dank die Here saam met ons vir:

• Jaco se koms na Tokushima en die “skiet” van baie film-materiaal vir die DVD, en sy opoffering van tyd en energie hiervoor.

• ‘n Baie sinvolle April en Mei, wat die kerklike bediening betref (al was dit ‘n strawwe program).

 

Vra in afhanklikheid van die Here vir sy sorg in:

• ‘n Veilige reis en diep rus vir ons as gesin in die tyd wat voorlê in Suid-Afrika.

• Verdere volhoubare ondersteuning deur gemeentes en individue vir die jare wat kom.

• Die DVD se redigering en samestelling wat baie tydrowend is in hierdie besige tyd.

• Alle verdere voorbereidings vir die tuisbesoek – daar is baie reëlings om te tref, en ook die skep van ander bemarkingsmateriaal (bv. brosjures), aanbiedings in gemeentes, lesings by Teologiese kweekskole ens.

• Stephan se laaste bedienings-verantwoordelikhede (3 dag vergadering 10-12 Junie, o.a. vir stigting van Missie Afrika organisasie vir RCJ-NGK samewerking), laaste preek (22 Junie) ens.

• Carina se verantwoordelikhede rondom ons kinders se tuisskoling (voltyds).

 

Baie dankie vir jou ondersteuning … ons sien uit om jou in Suid-Afrika te ontmoet (indien moontlik)!

 

*Kry die volledige program van hulle besoek by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

Vrede en vreugde,

Stéphan, Carina, Annlie, Cornelius, Lodewyk en Stephan

www.missiejapan.co.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE KAMIESKROON

150 JAAR

 

Datum: 25-27 Julie 2014

 

Program vir die naweek:

 

VRYDAGAAND

Bybelse ete met koordansers en gaskunstenaar, Gerrida Dickason.

 

SATERDAG

08:00

Oggendete by kerksaal.

10:00

Kermis met o.a. koekies, beskuit, pannekoek, slaptjips.

Buite aktiwiteite sluit in: jukskei, trekkerritte, gesigverf en ballonvou vir kleinspan.

Braaivleisete en afvalpot.

 

Kafee in kerksaal tot die namiddag oop.

Rieldansers.

Kookskerm met storievertellers.

Boereorkes: “Die Sandvelders”, asook ander kunstenaars.

 

SONDAG

Onthulling van gedenksteen.

Seremoniële oopsluit van kerk.

Nagmaalsdiens met koorsang.

 

Ligte verversings na Nagmaalsdiens in kerksaal.

 

Kontak die kerkkantoor by 027 672 1710 of ngkkamieskroon@gmail.com.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA SKIEREILAND MAATSKAPLIKE DIENSTE

MAATSKAPLIKE WERKERS

 

MINIMUMVEREISTES SLUIT IN:

Diploma of Graad in Maatskaplike Werk.

Registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensprofessies.

Kennis met betrekking tot Kinder- en Gesinsorg.

Kennis met betrekking tot Statutêre Prosedures t.o.v. die Wet op Kindersorg.

Kennis van vaardighede in al drie die metodes van Maatskaplike Werk

Bestuurslisensie is ‘n vereiste.

 

VOORDELE:

Vergoedingspakket is binne Badisa-skale

Dertiende tjek.

24 Werksdae verlof.

Mediese en Pensioenvoordele.

 

RIG AANSOEKE AAN:

Die Bestuurder Maatskaplike Diensprogramme

Me M. Viljoen

Sesdestraat 91

ELSIESRIVIER, 7490

 

KONTAKBESONDERHEDE:

Tel: 021 932 6721

Sel: 083 3246 352

Faks: 086 539 2804

E-pos: mviljoen@telkomsa.net of sdd@telkomsa.net

 

Sluitingsdatum vir aansoeke: 23 Junie 2014

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik.

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 6 Junie 2014

 

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Pinksterfees 8 Junie 2014

Kom, o Skepper Gees

Lewendmakend Gees

Kom in al U volheid

Kom in al U krag

Lei my in U waarheid

Leer my van die Seun

Wees U ook my trooster,

Kom, o Skepper Gees.
~ Met dank aan FLAM.

 

S

INODALE NUUS

1. NG Wes-Kaap Moderatuur: Beswaar oor Onmenslikheid by Lwandle

Dr Braam Hanekom het hierdie week namens die NG moderatuur van die Wes-en-Suid-Kaapland in ‘n mediaverklaring ernstige protes aangeteken oor die onmenslike wyse en tydsberekening waarmee die mense van Lwandle buite die Strand verskuif is. Hy het ‘n beroep op alle belanghebbendes gedoen om in belang van die noodlydendes op te tree. (Die Burger se jongste berig oor die verskuiwings is hier beskikbaar).

 

2. Sondag 8 Junie: Biddag vir Jeug & Kategese

Junie is Jeug-maand in Suid-Afrika. Gielie Loubser (PSD: Jeug en Familie) skryf: “Kerke regoor ons land bid en werk vir ’n beter toekoms vir die kinders van ons land. Oorweeg asb om Sondag 8 Junie, of selfs 15 Junie (met Jeugdag wat die 16de herdenk word) ‘n oomblik in u erediens af te staan vir hierdie saak.” Onderaan is meer inligting, ook oor Straatwerk se Waardevol-vir-Jesus-veldtog, sowel as ’n gebed wat u (of dalk ’n tiener uit u gemeente) kan bid. Klik hier.

 

3. KIX-Sinode: 16 September 2014

Ook van Gielie Loubser ontvang: “Elke vier jaar hou ons ’n groot kinderbediening saamtrek by Stellenberg-gemeente. Vanjaar vind dit op 16 September plaas. Dit het oor die jare uitgebrei na ’n baie groot en bemagtigende geleentheid vir mense betrokke by kinderbediening. Ons ontvang tussen 200-300 mense, wat die geleentheid vir netwerke ook baie gunstig maak. Lees hier verder, bring dit ook onder die kerkraad se aandag en kry die inskrywingsvorm by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. Belangrik! Jeugleraars / Jeugwerkers #Imagine Ignite!

Teken asb die datum aan (“save the date”): #Imagine ignite, ‘n indaba, konferensie en wegbreek vir jeugleraars en jeugwerkers vind van 26-28 Augustus 2014 in die Wes-Kaap plaas. Die plek sal later bevestig word. Gaan word verfris, verryk en versterk vir jou roeping. Sien die volkleur uitnodiging by NUUT op www.kaapkerk.co.za en kontak hulle by info@imaginemovement.co.za. ‘n Soortgelyke geleentheid vind van 2–4 September 2014 in Gauteng plaas.

 

2. Winterhoop 2014

Winterhoop se vriendelike versoek is om goeie kwaliteit truie, komberse en serpe by een van hulle 200 afsetpunte landswyd af te laai. Jy kan ook tot 20 Junie ‘n Winterhoop kenteken (“badge”) vir R10 by verskeie winkelsentrums aankoop. Al die geld wat ingesamel word, sal onder die hooforganisasies, oa PEN (PTA), MES (JHB, Kaapstad, PE en Kemptonpark), Isinkwa Setheku (KwaZulu-Natal) en Torings van Hoop (Bloemfontein), verdeel word. Lees onderaan meer.

 

3. Nuwe Gemeente vir Wes-Kaap!

Die NG Gemeente Houtbaai het formeel op 1 Junie 2014 vanaf die NG Gemeente Constantia afgestig. Ds Gerhard Pietersen (tans leraar van die NG Gemeente Constantia) is beroep. Houtbaai is reeds vir jare ‘n afsonderlike bedieningspunt van NG Constantia en het reeds ’n dienlike kerkgebou. Hulle bedien ’n wye verskeidenheid lidmate (taal, kultuur). Na die feestelike erediens was daar eers heerlike koek en tee en toe ’n kaas-en-wyn-middagete. Op die foto is Gerhard en sy vrou, Amore.

 

4. Nuwe Forum vir Gereformeerde Christen-vroue

Die Gereformeerde Christen-vroue Forum is onlangs deur vroue uit agt Gereformeerde kerke in Suid-Afrika as platform vir Christen-vrouestemme gestig. Die Forum wil die gesamentlike, publieke getuienis van Christenvroue aanspreek. Die fokuspunt is veral sake op die vlak van sosiale geregtigheid. Lees gerus die volledige mediaverklaring hieroor. Die verklaring is ook in Engels beskikbaar op die sinode se webblad – klik hier.

 

5. Konferensie oor Interkulturele Gemeente-wees

Hugenote Kollege bied op 22 en 23 Junie hierdie tweetalige konferensie aan om te besin oor die aard en huidige funksionering van multikulturele gemeentes in die NG Kerkfamilie. Hulle beoog om die vorming en werking daarvan te bevorder. Dit vind plaas by Chrismar Villas in Bellville en is geakkrediteer vir VBO-punte. Meer inligting oor onderwerpe en sprekers is aangeheg.

 

6. Mediaverklaring: NKST in Nigerië

Die KGA het ons die afgelope tyd ingelig oor die grootskaalse plundering, ontvoering en moorde in Nigerië. Ons susterkerk daar, die NKST, van wie groot getalle lidmate deur die aanvalle van Fulani trekboere grond en lewensverlies gely het, het ons ernstig versoek om met hulle mee te leef en hulle by te staan met beraadslaging en in ons gebede. Die NKST-leierskap het verlede week ‘n persverklaring hieroor uitgereik. Dit is op die KGA-webblad te lese by www.kga.org.za.

 

7. Droom bewaarheid vir Bokspits

In die Noord-Kaapse Kgalagadi-distrik is vroeë kinderontwikkeling (“Early Childhood Development”) geïdentifiseer as ‘n terrein waar die kerk ‘n groot verskil kan maak. Nou is 19 entoesiastiese persone op Bokspits toegerus om speelgroepe te begin. Mossie Mostert (Noord-Kaapland eNuus se redakteur) en TC du Toit (verbonde aan NG Hartswater en Kgalagadi Christian Ministries) berig hieroor. Lees ook oor die Trans Molopo Fietsuitdaging (25-27 September 2014), wat hierdie saak ondersteun – klik hier.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Lees in Kerkbode van 6 Junie

Die jongste uitgawe van Kerkbode berig oor die weduwees en die wese, sowel as nuus oor hulp vir Rustenburg. In “Op die kerkstoep” skryf Barend Vos van die Noord-Kaap oor ‘n harde man … Lees gerus.

 

2. Bybel-Media Nuus

Die winter is hier! Bybel-Media het genoeg van die regte leesstof om van die koue te vergeet. Dié week is die fokus op die jongste Kerkbode (sien ook berig hierbo) en drie nuwe Bybelkor-publikasies. Belangstellendes kan hier meer lees.

 

3. Missie Japan Nuusbrief

Stéphan skryf uit ‘n bedompige warm Tokushima:” Hier volg ‘n nuusbrief vanuit die Missie Japan-kantoor (in Bloemfontein). Lees dit asb en bid saam vir wat voorlê … Binne die volgende week volg ons persoonlike nuusflits, soos altyd, óók met die finale program van ons SA-besoek.” Lees gerus aangeheg meer en bid asseblief vir hulle werk en welstand.

 

4. Shepherd’s Square Nuusbrief

Gerhard Botha skryf in die jongste nuusbrief van Shepherd (die Universiteit van die Vrystaat se sentrum vir die begeleiding van geestelike leiers) oor die toerusting van lidmate vir hulle roeping in die Maandag-tot-Saterdag-wêreld. Die nuusbrief is by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

NG Gemeente Parow-Welgelegen: Kersfees in die Winter

“Kersfees in die winter” word om 09:00 op Saterdag 26 Julie by Parow-Welgelegen (La Provenceweg 47, Welgelegen) aangebied. Die spreker is Monique Strydom. Kaartjies: R100 pp, met ligte ete ingesluit, te koop by Elma. Skakel haar by 021 558 0014/5.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

1. Badisa Huis Zenobia du Toit: Verpleegassistent

Huis Zenobia du Toit in Heidelberg, Kaap, is ‘n tuiste vir ouer persone. Dit is ook ‘n program van Badisa, die gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VGKSA (Kaapland). Hier is tans ‘n vakature vir ‘n ingeskrewe verpleegassistent. Aansoeke sluit op 16 Junie en meer inligting oor die diensvoordele en vereistes is onderaan.

 

2. Badisa Huis Wittekruin: Verpleegassistent

Badisa se Huis Wittekruin in Vredenburg is ‘n tehuis vir bejaardes. Hier is ook tans ‘n vakature vir ‘n ingeskrewe verpleegassistent. Aansoeke sluit op 30 Junie 2014 – klik hier vir die vereistes en diensvoordele.

 

3. NG Gemeente Helderberg: Musiekkoördineerder

Die NG Gemeente Helderberg het ‘n vakature vir die deeltydse dienste van ‘n musiekkoördineerder. Meer oor die pligte is aangeheg en die Diensbeskrywing is beskikbaar op www.nghelder.co.za. Aansoeke sluit op 16 Junie om 16:00.

 

 

Ten Slotte

Die NG Kerkfamilie vier Pinksterfees op Sondag, 8 Junie. Mag elkeen wat hier lees, iets van die vernuwing van die Gees ervaar, só dat die vrug van die Gees (Gal 5:22-23) meer en meer jou deel sal wees:

Liefde

Vreugde

Vrede

Geduld

Vriendelikheid

Goedhartigheid

Getrouheid

Nederigheid

Selfbeheersing

 

 

En, so in die gees van liefde en goedhartigheid: dalk wil jy weer dink oor betrokkenheid by Winterhoop 2014. Al koop jy net daardie borsspeld / “badge” om hulle werk te ondersteun J

 

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

BIDDAG VIR JEUG EN FAMILIE

SONDAG 8 JUNIE 2014

 

Junie is Jeug-maand in Suid-Afrika. Kerke regoor ons land bid en werk vir ’n beter toekoms vir die kinders van ons land. Wil u dit nie ook oorweeg om Sondag 8 Junie, of selfs 15 Junie (met Jeugdag wat die 16de herdenk word) ‘n oomblik in u erediens af te staan vir hierdie saak nie?

 

Gelowiges is altyd gerig op die wil van God en die uitbreiding van sy koninkryk. Daarom is ons bewus van wat in die nuus is en watter rigting die Here besig is om vir ons daardeur aan te dui. Dit is dus veelseggend dat 2014 se Jeug-maand se aanloop reeds van middel April begin met die ontvoering van 276 Nigeriese skooldogters wat die #bringbackourgirls-veldtog begin het.

 

In ons eie land is ons ook weer bewus gemaak van geweld teen vroue en kinders toe die gesin uit Springs, bekend as die “house of horror”, die voorblaaie van ons nuus gehaal het. Aan die Weskus is daar weer ’n ondersoek aan die gang oor ’n man wat sy bure se dogter van 16 oorreed het om ’n verhouding met hom te hê.

 

Daarom is dit dalk juis goed dat kerke se fokus vanjaar op die mishandeling van kinders val. Een van ons kerk se bes toegeruste vennote op die gebied is Straatwerk. Straatwerk het sewe jaar terug die Waardevol-vir-Jesus-veldtog geloods. Intussen het die projek wonderlike hulpmiddels en prosesse ontwerp wat elke gemeente bemagtig om ook so ’n projek plaaslik te begin en volhoubaar te bestuur.

 

Soms is ons onseker en bang oor wat ons mag doen en hoe ons dit moet doen. Dit verhoed ons om betrokke te raak. Die jeug is egter juis die magteloses wat nie vir hulleself kan praat of opstaan nie. Die goeie nuus is egter dat Straatwerk, deur ervaring, geleer het dat gefokusde gebed en gedringde aksie ‘n reuse verskil maak! Die Voorkomingsprogram, waarvan die 6-punt-interaktiewe aanbieding by skole slegs die gesig is, het reeds aangrypende stories opgelewer.

 

’n Dominee uit die Noordelike voorstede van Kaapstad vertel dat hy die program by ’n goeie skool in die area aangebied het. Met ’n opvolg besoek ’n hele paar maande later voel hy hoe iemand hom van agter af ’n drukkie op die skoolgrond gee. ’n Dogtertjie met dankbare ogies sê toe vir hom: “Dis waar wat julle sê, Jesus maak stukkende hartjies heel. Ek het hulle vertel en hulle het my geglo.”

 

Alles het vir haar verander toe sy die waarheid gehoor en dít gevolg het! So baie kinders dink dis normaal wat met hulle gebeur, maar iemand moet vir hulle vertel dis abnormaal en kan / moet gestop word.

 

Die statistieke oor kinder mishandeling in ons land is so ontstellend dat gelowiges nie mag wegkyk nie. Dis juis die stilswye waarop die misdryf groei. Gaan gerus na Straatwerk se webwerf www.straatwerk.org.za om meer inligting te kry oor die veldtog en hoe dit julle gemeente sal motiveer om betrokke te raak en die vinger van die “mute” knoppie af te haal in die skole van jou area.

 

Gebed van ’n mishandelde kind:

Liewe Heer

As grootmense iets sê, is ons geleer om te luister, maar soms raak ons verward, want grootmense vra soms van ons goed wat vir ons baie sleg is. Daar is ook niemand vir wie ons dan kan vra om ons te help nie. Ag, Here, vergewe my, maar dan voel ek ook asof U baie vêr is. U stop dan nie die dinge wat vir my so seermaak en aaklig is nie.

 

Hoekom is dit so dat sommige grootmense so lelik is met kinders? Hoekom kan hulle my nie net uitlos nie! Ek wil so graag net hê dit moet stop!

 

Here laat iemand my kom help, asseblief! Laat iemand kom sê: “Dis verkeerd, dit hoef nie meer aan te gaan nie.” Laat iemand namens my kom praat. Maak hulle oë oop dat hulle kan sien dis ook in hulle buurt en skool aan die gang.

 

Here help die goeie grootmense om ons te help teen die slegte grootmense wat ons so seermaak. Here moenie toelaat dat hulle anderpad kyk nie.

 

Amen.

 

Gielie Loubser

PSD: Jeug en Familie

gielie@sun.ac.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

KIX-SINODE

 

Mei 2014

 

Geagte Voorsitter van die kerkraad

 

Ek skryf met rede direk aan u, aangesien ek graag wil hê die kerkraad moet ook hierby betrokke wees.

 

Elke vier jaar hou ons ’n groot kinderbediening saamtrek by Stellenberg-gemeente. Dit was vroeër jare ’n kinderkrans-byeenkoms gewees, maar dit het uitgebrei na ’n baie groter geleentheid as net gemeentes wat nog aktiewe Kinderkrans (of te wel KIX-bedieninge) het.

 

Dit het voorwaar ’n bemagtigende geleentheid geword vir mense betrokke by die kinderbediening. Ons ontvang tussen 200 – 300 mense, wat die geleentheid vir netwerke ook baie gunstig maak.

 

Wil u nie by die kerkraad besluit om u kinderbediening-leier(s) formeel af te vaardig na die geleentheid nie? Ons gaan die gemeentes wat vêrder as 300 km heen en terugreis, help met die reiskoste m.b.v. ’n R1,30 per km en sal ook net een voertuig per gemeente kan bekostig. Sal u dit asseblief voor die kerkraad laat dien om ook ’n finansiële bydrae te maak t.o.v. onkoste aangegaan in die bywoning van die konferensie?

 

Ons tema van die konferensie is “Vat dit huis toe”. By die geleentheid gaan ons saam dink oor hoe ons kinders bemagtig om die Evangelie huis toe te neem. Ons beleef dat al hoe minder ouers glo, maar dat ons wel nog toegang tot die kinders het deur middel van skole en nasorgsentrums. Die kinders raak daarom ons evangelisasie-agente na hulle ouers toe.

 

Die tema het egter ’n dubbelsinnigheid in die sin dat ons ook vir elkeen wat kom, gaan help om toerusting te maak wat hulle huis toe kan vat om byeenkomste baie beter vir die kinders aan te bied.

 

Ons vergader die 16de September 2014 by Stellenberg-gemeente.

 

Ons bid u seën toe op u vergadering.

 

Vriendelike groete.

 

Gielie Loubser

PSD: Jeug en Familie

 

gielie@sun.ac.za

021 808 9050

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

WINTERHOOP 2014

 

Hierdie jaar word die publiek weer aangemoedig om goeie kwaliteit truie, komberse en serpe in te samel en af te laai by een van Winterhoop se 200 afsetpunte landswyd.

 

Die publiek kan vanaf 15 Mei tot 20 Junie ‘n Winterhoop kenteken (“badge”) vir R10 by verskeie winkelsentrums aankoop. Al die geld wat ingesamel word, sal onder die hooforganisasies, onder meer PEN (PTA), MES (JHB, Kaapstad, PE en Kemptonpark), Isinkwa Setheku (KwaZulu-Natal) en Torings van Hoop (Bloemfontein), verdeel word. Die Hyprop Foundation is reeds betrokke by die veldtog en het hulle winkelsentrums beskikbaar gestel om die kentekens te verkoop aan die publiek.

 

Belangstellendes kan hulle kentekens by die volgende winkelsentrums aanskaf:

 

1. Canal Walk Kaapstad

2. Cape Gate Retail Precinct Kaapstad

3. Somerset Mall Kaapstad

4. Willowbridge Kaapstad

5. Clearwater Mall Jhb

6. The Glen Jhb

7. Hyde Park Corner Jhb

8. Rosebank Mall Jhb

9. Stoneridge Jhb

 

Finansiële bydraes kan elektronies inbetaal word na die volgende bankrekening:

 

Winterhoop bankbesonderhede:

Rekeningnaam: Winterhoop Bank

ABSA Bank takkode: 632005

Spaarrekening

Rekeningnommer: 906 892 5251

 

Webblad: www.winterhoop.org

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Winterhoop/167864346602108

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

REFORMED CHRISTIAN WOMEN’S FORUM

 

C/o Pretorius and Jan Shoba, Hatfield, Pretoria.

PO Box 13528, Hatfield, Pretoria, 0028. Tel: 012 342 0092

 

 

MEDIAVERKLARING

Die Gereformeerde Christen-vroue Forum is onlangs deur vroue uit die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika gestig, as platform vir Christen-vrouestemme. Christen-vroue se stemme oor kwessies en sake wat vroue aangaan, word nie genoeg gehoor nie. Die Forum wil die gesamentlike, publieke getuienis van Christenvroue aanspreek. Die fokuspunt is veral sake op die vlak van sosiale geregtigheid, soos die Woord van God ons leer.

 

Die volgende kerke is deel hiervan: Die Uniting Presbyterian Church in SA (UPCSA); Gereformeerde Kerk, Hervormde Kerk, Verenigende Geref Kerk (VGK), Reformed Church in Africa (RCA), NG Kerk in Afrika (NGKA), Methodist Church, NG Kerk en die Uniting Congregational Church in SA (UCCSA).

 

Die Forum het met pyn kennis geneem van die misbruik van vroue en die onwaardige manier waarop vroue in ons eie en ander Afrika-lande behandel word. Ons wil vroue in Suid-Afrika en oor grense heen aanmoedig om as ʼn verenigde front ons stemme teen menseregte-vergrype te laat hoor. Ons sal nie bystaan en toelaat dat ons vroue vermoor en ons meisies as onderhandelingspionne gebruik word nie.

 

Na aanleiding van die huidige, toenemende hofsake rakende geweld teen vroue, is dit duidelik dat ons samelewing weer moet kyk na die manier waarop meisies en seuns mekaar moet leer respekteer. Die kwessies van geslagsgeweld in ons gesinne, ons gemeenskappe en in die breër samelewing moet ook aangespreek word. Ons wil pleit dat die gereg so bemagtig word dat hulle strenger teenoor oortreders, ongeag wie hulle is, kan optree. Ons versoek die Suid Afrikaanse regering ook om te verseker dat slagoffers van geslagsgeweld gratis regshulp sal verkry. Ons het reeds ‘n brief aan die Departement van Onderwys gerig waar ons pleit dat daar in ons skole plek ingeruim word waar kinders geleer word om mekaar, ongeag geslag te respekteer.

 

As Gereformeerde Christen-vroue Forum deel ons in die hartseer van baie gesinne in Nigerië wie se dogters deur Boko Haram gevange geneem is. Dit is ʼn menseregtevergryp wat teen jong meisies as sagte teikens gemik is. Die meisies is kinders sonder enige beskerming wat die versorging en beskerming van hulle ouers en voogde nodig het. Die gewelddadige en traumatiserende optrede ontwortel hulle en sal hulle permanent skade berokken. Die Forum het reeds ‘n brief aan die ambassadeur van Nigerië in die verband geskryf waarin ons die regering van Nigerië en die Verenigde Nasies versoek om saam te werk om die beskerming van ons dogters en die veilige terugkeer na hulle gesinne, te verseker.

 

Terwyl ons as uiteenlopende Christelike gemeenskappe saamkom om vir ons dogters en vroue te bid wil ons ook die oortreders laat verstaan dat ons as Gereformeerde Christen-vroue Forum en vroue oor die hele wêreld, nie langer sal stilbly nie. Ons wil, vir die behoud van ons gesinne, ons morele waardes en norme beskerm en die respek en waardigheid van vroue herstel.

 

 

Kontakbesonderhede:

Rinel Hugo rinelh@ngkerk.org.za

Desiree Mulemfo mulemfod@yahoo.com

 

30 Mei 2014

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

HUGENOTE KOLLEGE

KONFERENSIE: INTERKULTURELE GEMEENTE-WEES

 

22 – 23 Junie 2014

Plek:   Chrismar Villas / Bellville Dienssentrum, Jessiestraat, Bellville

 

Die doel van die konferensie is om te besin oor die aard en huidige funksionering van multikulturele gemeentes in die NG Kerkfamilie, met die oog daarop om die vorming en funksionering van multikulturele gemeentes te bevorder.

 

Onderwerpe & Sprekers

•        Die stand van multikulturele gemeentes in Kaapland:

Hugenote Kollege

•        Multikulturele gemeentes: ’n Sosiologiese perspektief:

Prof Cornie Groenewald en dr Frans Kotze

•        Nuwe Testamentiese Perspektiewe:

Dr Marius Nel

•        Teologiese perspektiewe vir multikulturele gemeente-wees:

Prof Nico Koopman en dr Francois Wessels

•        Leierskap in multikulturele gemeentes:

Ds Martiens Swart en ds Rene Potgieter

•        Van mono- na multikulturele gemeentes:

Prof Klippies Kritzinger en ds Jacob Nthakhe

 

Koste

Lede van KGA | GKS | Hugenote Kollege | R125-00 Materiaal & Verversings Ingesluit

Nie-lede R250-00 Materiaal & Verversings Ingesluit

 

Aanbiedingstaal

Afrikaans & Engels

 

Akkreditasie

Geakkrediteer vir VBO-punte

 

Registrasie

Kontak: Hugenote Kollege | Isebell Appollis | 021 873 1181 | iappollis@hugenote.com

 

Vennote

Kommissie vir Getuienisaksie (KGA)

Raad vir Gemeente Ontwikkeling en Kerklike Samewerking (GKS)

Hugenote Kollege | Connect – Enhancing Connections

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

VROEË KINDERONTWIKKELING IN KGALAGADI

 

ONTHOU JY NOG DIE VERHAAL VAN RUTH MONAO…

 

Tydens die vergadering van die Algemene Sinode se vergadering, 9 Oktober 2013, het ek die volgende geskryf onder die titel: “Mossie sit op sy klip en wonder… oor armoede…”:

 

… môreoggend begin die vergadering met ’n waarderende gesprek oor hoe ons armoede kan bestry. Nogal moeilik om oor armoede te dink waar ek vanaand in my luukse hotelkamer sit en môre in ’n baie goed toegeruste vergaderlokaal… Gehoor van die afgevaardigdes sê: “Joe, die sinode moet ’n paar rand kos?”

 

Ruth Monao het my verlede week in die suidweste van Botswana by Bokspits beskaam… Twee weke gelede het ek saam met verskeie persone Bokspits in Botswana besoek. Die doel van die besoek was om die moontlikheid en haalbaarheid van ’n “Early Childhood Development” (ECD)-sentrum te Bokspits te ondersoek.

 

Ruth Monao (Dutch Reformed Church in Botswana) het vanaf Mochudi (Botswana) na Bokspits gereis. Bokspits is “wyd en ver” – gelukkig het ons motors! Máár hoe het Ruth by Bokspits gekom? Sy glimlag terwyl sy vertel dat sy met openbare vervoer gekom het – met ’n bus. In Botswana is busse gewoonlik baie vol… oorvol… Jy is maar te dankbaar as jy kan staan. Ruth het gestaan… die hele pad. Vanaf Mochudi tot by Bokspits – 800 kilometer. Dieselfde middag sou sy met die bus teruggaan – 800 kilometer (hopelik kry sy die keer ’n sitplek).

 

Sy is ’n kenner van vroeë kinderontwikkeling (“Early Childhood Development”) in Botswana. Sy verklaar haar bereid om as mentor by Bokspits betrokke te raak as ’n ECD-sentrum ’n werklikheid sou word. Huidig is sy nie voltyds by ECD-sentrums betrokke nie, want sy kyk na haar verswakte bejaarde moeder.

 

O ja, amper vergeet ek, Ruth sê dat daar geen koste ter sprake is ten opsigte van haar betrokkenheid. Sy sal self voorsiening maak om vanaf Mochudi na Bokspits te kom.

 

Sy sluit af: “Die NG Kerk het nog altyd groot dinge, ‘eerstes’ in Botswana help begin, bv. die Deborah Retief Memorial Hospital, die oogkliniek te Mochudi (Resource Centre for the Blind), die rehabilitasie sentrum vir gestremdes (Motswedi Community Based Rehabilitation Centre – Motswedi beteken ‘fontein’) en die Home Crafts Centre te Mochudi…”

En dan vra sy: “Sien die NG Kerk kans om betrokke te raak t.o.v. ECD-sentrums…?”

 

Ek het nooit vir Ruth gevra nie… maar terwyl ek na Kimberley ry het ek gewonder… wat is Ruth se ma se naam. Is dit dalk Naomi?

 

 

’N DROOM WORD WAAR BY BOKSPITS…

 

Die Dutch Reformed Church (DRCB) Kgalagadi het ’n deursnee van 480km. Ongeveer 90% van die lidmate is bestaansboere met té veel afhanklikes om behoorlik te versorg. Gevolglik leef die meerderheid in uiterste armoede. Buite-huwelikse en tiener swangerskappe, asook middelafhanklikheid (veral alkohol en dagga), is van die uitwasse van hierdie omstandighede.

 

Al die gemeenskappe van die verskillende dorpies in die gemeente word intens hierdeur geraak. Uiteindelik is dit oumas of familielede wat hierdie babatjies/kindertjies moet groot maak. Gebrekkige stimulasie, emosionele koestering en voeding is die tipiese omstandighede waaronder hierdie kindertjies groot word. Dit lei onder andere tot eindelose gedragsprobleme waarmee die laerskole in hierdie gemeenskappe mee worstel. Vir die Botswana regering is die hoë syfer van kinders wat selfs nie hul laerskool opvoeding voltooi nie ’n groot bron van kommer. Alhoewel daar kleuterskool-geboutjies deur die regering in feitlik elke dorpie gebou is, staan dit leeg vanweë die feit dat ouers dit nie kan bekostig om hul kinders daarheen te stuur nie en opgeleide personeel verkies om liewer by privaat kleuterskole te werk waar hul beter besoldig word.

 

Die gemeente Kgalagadi het hierdie as een van die terreine geïdentifiseer waarop die kerk ’n verskil kan maak. ’n Droom het tot stand gekom om aan kindertjies deur middel van “Early Childhood Development”-programme hoop en die moontlikheid van ’n beter toekoms te help bied. Die droom is om binne elke gemeenskap binne die grense van die gemeente ’n ECD-speelgroep te kan vestig vir 2 tot 5-jarige kindertjies. Alhoewel die gemeente oor geen fondse beskik en selfs ook nie ’n predikant kan bekostig nie, is daar voelers uitgesteek na moontlike vennote om hierdie droom te kan help realiseer.

 

’n Individu, lidmaat van NG Kerk Paarl-Vallei, het aangebied om die eerste speelgroep op Bokspits (die suidwestelike uithoek van die Gemeente Kgalagadi) vir die periode van een jaar te borg. ’n Jong dame uit Bokspits is dan ook op koste van NG Kerk Paarl-Vallei vir ’n periode van drie maande opgelei. Kgalagadi Gemeente het ook, deur ’n bestiering van die Here (’n verhaal op sy eie), paaie gekruis met ’n afgetrede dosent van die Universiteit van Botswana, wie se vakgebied spesifiek ECD-opleiding aan onderwysers/-esse is! Hierdie dame, Ruth Monao, is ’n lidmaat van die DRCB en is nog steeds aktief betrokke by opleidingsprogramme van die regering. Sy het haar dienste gratis vir die Kgalagadi Gemeente aangebied!

 

Die afgelope week het Ruth 19 baie entoesiastiese persone op Bokspits toegerus om deur middel van die Takalani Sesame ECD-opleidings-program speelgroepe te kan begin. Die graad 1-onderwysers van die vier plaaslike laerskole is ook by die toerusting betrek en daar heers ook by hulle groot opgewondenheid oor die nuwe ‘ECD-vennote’, wat hopelik sodanige bydrae in die lewe van peuters en kleuters sal maak dat hulle met groter gemak binne die skool-omgewing sal aanpas.

 

Onderhandelinge is tans aan die gang met die departement van ‘Social and Community Development’ om die speelgroepe te bemagtig. Hiervoor vra ons regtig voorbidding omdat die rompslomp van regeringsdepartemente ’n gróót hindernis in Botswana is om te oorkom. Toestemming is reeds bekom van drie van die Village Development Committees in die Bokspits-omgewing om leegstaande kleuterskool geboutjies vir die eerste speelgroepe te kan benut.

 

Met die oog op die vestiging van meer speelgroepe, is die Kgalagadi Gemeente tans besig om die eerste Trans Molopo 510 Fietsuitdaging (oor ’n afstand van 510 km in drie dae se tyd – 25-27 September 2014) te beplan om fondse in te samel. Ook hierin ervaar ons die hand van die Here: Die Departement Toerisme van Botswana toon tans goeie belangstelling om ons hande te vat om van hierdie unieke geleentheid in die Kgalagadi Distrik ’n sukses te kan maak! Ons doen DV volgende week ’n voorlegging by die hoofkantoor in Gaborone hieroor.

 

Ds TC du Toit – Kgalagadi Christian Ministries & DiePLAN

E-pos tc@theplan.org.za

 

(Met dank oorgeneem uit Noord-Kaapland eNuus van 3 Junie 2014)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BYBEL-MEDIA

JOU BEDIENINGSVENNOOT VIR 2014

 

Nuusbrief 9/2014

 

Lees in die jongste Kerkbode van 6 Junie …

Kyk na die weduwees en wese

John Robinson van die NG Gemeente Witrivier het gevoel God sê hy moet na die weduwees en wese omsien. Saam met vriende het hy daaroor gebid tot hy besef het hulle het nou genoeg gebid. Hulle moet nou begin doen. Nou gee hy, sy vrou Antoinette en hul helpers vyf dae per week vir meer as 1500 kos en die blye boodskap. Vir Witrivier is hulle ‘n inspirasie.

 

Help vir Rustenburg!

Rustenburg se gemeentes het alle moontlike hulp nodig om die maatskaplike krisis in hul gemeenskap te hanteer. Kerkbode vertel hoe ander gemeentes kan help.

 

Lees ook:

•        Karoodominee se kamera tower skoonheid op.

•        Dit is óns kinders, nie ‘hulle’ kinders nie.

•        ’n Stukkie paradys in die Laeveld.

•        Dwars oor Namibië vir kinders.

 

Jongste drie Bybelkor-publikasies bekendgestel

Jaap du Rand praat oor eenheid, versoening en geregtigheid

Soos die boektitel suggereer, weerspieël hierdie bundel temas wat Jaap Durand vir meer as 40 jaar passievol bedink en nagestreef het: die eenheid van die kerk, versoening tussen mense en dat geregtigheid sal geskied.

 

Hoewel dié bundel temas direk en indirek met die Belydenis van Belhar verband hou, word dit nie daardeur omlyn of beperk nie. Die bundelopset is veel wyer. Dit kan gelees word in terme van ’n oorkoepelende nadenke oor die rol van geloof in ons daaglikse lewe, die wese en roeping van die kerk – en uiteraard, óók oor die vraag na eenheid, versoening en geregtigheid.

 

Prys: R135,00 (BTW en posgeld ingesluit). Op 26 Mei op Stellenbosch bekendgestel.

 

Wonderwêreld

Jesus se woorde in Matteus oor die koninkryk van God

Hierdie geselsgids strek oor vier weke en begin met ’n inleidende oordenking oor elke tema. Daarna volg een groepstudie en vyf persoonlike studies vir elke week. Die maand word met ʼn slotoordenking afgesluit.

 

Elke week spring weg met ’n kort preekstudie en groepriglyne wat by mekaar aansluit. In ʼn gemeente sou die preek die week se studies kon inlei of selfs daarop kon volg.

 

’n Omvattende Bybelstudie vir Koninkrykstyd oor God se koninkryk:

•        20 individuele Bybelstudies

•        Vier groepbyeenkomste

•        ʼn Gratis preekstudie vir elke week (laai af by bybelmedia.co.za).

•        Gratis videogrepe as gesprek-afskoppers vir die groepsgesprek (laai af by bybelmedia.co.za).

 

Prys: R 59,95 (BTW en posgeld ingesluit).

 

Prente van die koninkryk … Jaco Thom.

Jesus se gelykenisse oor God se nuwe wêreld.

’n Ses-weke-Bybelstudie … Vir individue en kleingroepe.

 

Iemand het gesê ’n gelykenis is soos ’n grap. As jy dit eers moet verduidelik, is dit nie meer ’n grap nie. Só werk ’n gelykenis ook. Dit skep ’n beeld wat jy moet snap, en waarop jy moet reageer: met skok, verontwaardiging, verbasing … Jy kan nie neutraal bly of afgetrokke daarna luister en tog die boodskap verstaan wat dit wil oordra nie.

 

In hierdie Bybelstudie met ses ontmoetings lei Jaco Thom individue en kleingroepe deur Jesus se gelykenisse oor God se koninkryk, sy nuwe wêreld. Hierdie gelykenisse wil nie (net) ons insig in God se nuwe wêreld verander nie, maar ons hele lewe.

 

Prys: R40,00 (BTW en posgeld in gesluit).

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

•        Skakel 0860 26 33 42 óf 021 873 0822

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

 

Groete uit Wellington – koud en nat!

 

Hans Steyn

Departement Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

MISSIE JAPAN NUUSBRIEF

(UIT DIE KANTOOR IN BLOEMFONTEIN)

 

29 Mei 2014

 

Liewe Missie Japan Medewerkers

 

Ons vertrou dat dit met julle almal baie goed gaan. Met ons sendelinge, Stéphan en Carina van der Watt en hulle kroos, sowel as met Gys en Linda Olivier en hulle dogtertjie, gaan dit baie goed. Die werk wat hulle daar in Japan doen, word baie waardeer deur ons Japannese broers en susters – ons is diep dankbaar vir die besondere manier waarop die Here ons sendelinge gebruik.

 

1.   Stéphan en Carina en hulle kinders se besoek

Stéphan en sy gesin kom teen einde Junie vir ʼn tydperk van bietjie meer as drie maande Suid Afrika toe. Hulle kom vir ʼn welverdiende rustyd, maar Stéphan gaan ook in dié tyd ondersteunende gemeentes besoek. Die besoekprogram is byna gefinaliseer en hy gaan hard moet werk om by almal uit te kom. Groot dankie aan al die gemeentes wat hom hartlik ontvang en geleentheid bied om van hulle werk te vertel. Dit is baie nodig om deur sulke besoeke persoonlike verhoudinge te bou.

 

As iemand dalk weet van ʼn groterige motor (daar is nou 4 woelige kleuters in Stephan-hulle se gesin!) wat ons gedurende die besoek kan huur of dalk kan leen, laat weet asseblief vir ons.

 

Ons sien baie uit na hulle kuier in Suid Afrika en hoop dit gaan baie geseënd wees.

 

2.   Nuwe sendelingpaar gesoek

Missie Japan Bestuurskomitee het onlangs besluit dat ons nou daadwerklik moet begin soek na nog ʼn sendelingpaar wat ons na Japan kan stuur. Die versoek kom voortdurend van ons susterkerk in Japan. Om so iemand te identifiseer en uiteindelik te stuur, gaan ʼn hele proses wees. Voordat ons egter begin om advertensies te plaas, wil ons eers al die ondersteuners inlig oor die planne. Want, ook vir so ʼn nuwe sendelingpaar sal ons die nodige finansiële en ander ondersteuning moet vind. Bid asseblief dat die Here self die regte persone sal roep en die nodige ondersteuning sal moontlik maak.

 

3.   Gebedskedule

Vir ʼn onderneming soos Missie Japan om te slaag, is dit nodig om alles in diepe gebedsafhanklikheid te doen. Alleen gebed kan die sendelinge in Japan dra. Daarom sal dit goed wees as gemeentes op ʼn gereelde basis vir hulle kan bid. Om hiermee te help het ons ʼn gebedskedule opgestel wat kan help om doelgerig vir die werk te bid. Met dieselfde skedule bid ons broers en susters in Japan ook vir die sending. Ons sluit dit hieronder as bylaag in.

 

Baie dankie vir julle lojale ondersteuning. Vriendelike groete.

 

Gideon van der Watt (Sekretaris)

 

 

Missie Japan: items vir daaglikse voorbidding

 

Maandag – Bid vir Missie Japan sendelinge en hul gesinne:

• Hul roeping en volharding, hul fisiese-, emosionele- en geestelike welsyn, hul huweliks- en gesinslewe, die opvoeding van hul kinders, hul deel-wees van en geloofwaardige getuienis binne hul gemeenskappe, hul bedieninge en hul families tuis.

• Stéphan en Carina van der Watt en hulle kinders: Annlie, Cornelius, Lodewyk en Stephan wat in Tokushima woon. Stéphan en Carina werk op die eiland Shikoku en hy werk ook by die Teologiese skool te Kobe.

• Gys en Linda Olivier (en hulle dogtertjie Linie) wat in Kochi Stad by die SEIWA Christian School werk.

• Dat die Here ‘n nuwe sendelingpaar sal roep en stuur.

 

Dinsdag – Bid vir die Reformed Church of Japan (RCJ)

• Die sinode, ringe, gemeentes en leraars van ons susterkerk in Japan en hul roeping tot diens en getuienis binne spesifiek die Japannese samelewing.

• Die werk in Noord-Oos Japan waar soveel mense ontwrig is deur die 2011 aardbewing, tsoenami en kernkragramp – spesifieke projekte.

• Die opleiding van leraars.

 

Woensdag – Bid vir die Ring van Shikoku

• Die ring van Shikoku en al die klein gemeentes op die eiland, die Woordbediening, die pastorale werk, jeugwerk, die getuienis na buite, die groei van die kerk.

• Die ringswerksaamhede, die skolingsgeleenthede, die beplanning en veral die jeugwerk – spesifiek Happy Kids waarby die Van der Watts betrokke is en SEIWA skool waar die Oliviers betrokke is.

 

Donderdag – Bid vir die land Japan

• Die mense van Japan, die leiers, die veiligheid en die ekonomie van die land, die gespanne verhoudinge met buurlande soos Noord-Korea en China.

• Godsdiensvryheid en die uitdra van die evangelie in ʼn land waar minder as 1% van die bevolking van 127 miljoen Christene is.

 

Vrydag – Bid vir Missie Japan as vennootskap

• Missie Japan se ondersteuningsbasis, al die individue en gemeentes wat deel in die roeping en die werk ondersteun – bid dat die ondersteuning volhoubaar sal groei.

• Missie Japan kantoor en al die administratiewe verantwoordelikhede.

• Wyse leierskap in die organisasie, ʼn duidelike roeping en visie.

 

Saterdag – Bid vir kerklike verhoudinge

• Verhoudinge tussen die RCJ en die NG Kerkfamilie.

• Wedersydse respek en sensitiwiteit, wedersydse besoeke, onderlinge hulp en gesamentlike projekte, teologiese samewerking en uitruilprogramme.

 

Sondag – Bid vir die eredienste op ʼn Sondag

• Eredienste, verkondiging van die Woord, gemeenskap van gelowiges, Sondagskool, versterking en toerusting van gelowiges.

• Spesiale eredienste vir “soekers” en nuwelinge, toerusting- en evangelisasie geleenthede.

 

Vrede

 

Stéphan, Carina en gesin

stephan@missiejapan.co.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA

HUIS ZENOBIA DU TOIT

HEIDELBERG WK

TUISTE VIR OUER PERSONE

 

Vakature

Ingeskrewe Verpleegassistent: Swartknopie

(Auxiliary Nurse)

 

Diensvoordele

•        Salaris volgens vaste skale

•        Pensioenfonds

•        Mediese fonds

•        Verlof en siekteverlof

 

Vereistes

•        Goeie menseverhoudings kan handhaaf

•        Kennis van versorging van bejaardes hê

•        Geregistreer wees by SANC

 

Aansoeke sluit op 16 Junie 2014

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik

 

Aansoeke moet skriftelik met volledige CV en bewyse van kwalifikasies gerig word aan:

 

Die Bestuurder

Huis Zenobia du Toit

Tel 028 722-1440

Faks 086 561 3994

Sel 083 288 1613

E-pos hzdut@telkomsa.net

Posadres: Posbus 280, Heidelberg WK, 6665

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA

HUIS WITTEKRUIN

TEHUIS VIR BEJAARDES

 

Vakature:

Ingeskrewe Verpleegassistent

(Auxiliary Nurse)

 

Vereistes

•        Goeie menseverhoudings

•        Kennis van versorging van bejaardes

•        Registrasie by SANC

 

Diensvoordele

•        Salaris volgens vaste skale

•        Pensioenfonds

•        Mediese fonds

•        Verlof en siekteverlof

 

Aansoek sluit op 30 Junie 2014

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik

 

Aansoeke moet skriftelik met volledige CV en bewyse van kwalifikasies gerig word aan:

 

Die Bestuurder

Huis Wittekruin

Uranusstraat

Vredenburg

7380

 

Tel 022 713 2230/9

Faks 022 713 5065

E-pos: bhuiswit@gmail.com

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE HELDERBERG

MUSIEKKOÖRDINEERDER

 

Ons benodig die dienste van ‘n Musiekkoördineerder.

Deeltydse dienste word benodig.

 

Pligte sal onder andere die volgende behels:

•        Vestiging, ontwikkeling, afrigting en skedulering van informele begeleidingsgroepe wat bestaan uit vrywillige gemeentelede

•        Uitwerk van liturgie vir die informele en aanddiens

•        Opstel van musikale loopplan met uitgewerkte en uitgeskryfde oorgange, inleidings en tussenspele

•        Vestiging van ’n liedere keuselys vir die informele musiekbediening

•        Hantering van informele musiek gedeeltes vir spesiale geleenthede soos Kerssangdienste en Pinkster

•        Verteenwoordiger van musiekbediening by die Aanbiddingsbestuur

 

Diensbeskrywing is beskikbaar op webblad www.nghelder.co.za

Hierdie is nie ’n voldag verantwoordelikheid nie.

 

Kwalifikasies en ervaring:

•        Ondervinding in soortgelyke bediening

 

Aansoeke sluit 16 Junie om 16:00

•        Volledige CV met verwysings aan lize@nghelder.co.za of

Posbus 337, Somerset-Wes, 7129

 

Navrae:

Lize van Wyk by 021 851 5582 (tussen 08:00 en 13:00) of lize@nghelder.co.za.

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 30 Mei 2014

 

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

 

Maak ons eenvoudig

soos hulle wat naby

die aarde staan,

die sterre sien,

die winde hoor,

en glo…

– Ernst van Heerden

 

S

INODALE NUUS

1. NG Wes-en-Suid-Kaap Moderatuur: Pinksterwense

Braam Hanekom laat weet: “Die moderatuur wens hiermee al ons gemeentes ‘n baie geseënde Pinkstertyd toe. Mag julle ‘n ryke ervaring van die Heilige Gees hê; mag dit ‘n tyd van intieme gebed wees en mag julle sy Stem helder en duidelik hoor.”

 

2. Biddag vir die Ekologie 1 Junie 2014

Soos verlede week berig, is Sondag 1 Junie ‘n geleentheid vir aandag aan die ekologie. Die Algemene Sinode Taakspan Ekologie se materiaal hiervoor behoort voor die einde van die week beskikbaar te wees. Hou NUUT op www.kaapkerk.co.za gerus dop.

 

3. KGA: Toer verbreed Horisonne

Op 8 Mei het ’n groepie leraars van ons NG Kerkfamilie na Malawi vertrek. Die doel van die toer was blootstelling aan ons NG Kerkfamilie se werksaamhede in Malawi en Mosambiek wat oor die afgelope 125 jaar strek. Hulle moes ook iets leer van Afrika buite Suid-Afrika, van die warm hart van Afrika, maar meer nog, van die warm liefde van mede-gelowiges in ons susterkerke. Die doel was ook om kontakte te help vestig wat na vennootskappe tussen gemeentes hier en daar kon lei. Lees hier meer.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. UWK: Eendag konferensie op 30 Mei!

‘n Eendag-konferensie oor die verhouding tussen die ekumeniese beweging en die Pinkster-beweging vind vanaf 09:00 op Vrydag 30 Mei in die “Library Auditorium” by UWK se hoofkampus plaas. Dit word aangebied deur die UWK Departement Godsdiens en Teologie en laat registrasie op die dag van die konferensie is ook nog moontlik. Meer oor die program, met sprekers soos dr Frank Chikane (Kagiso Trust) en prof Cephas Omenyo (Universiteit van Ghana) is hier beskikbaar.

 

2. Badisa: Kinderbeskermingsweek

Met Kinderbeskermingsweek (1-8 Junie 2014) hoog op Badisa se agenda, lê hulle klem daarop dat elke landsburger, gemeenskap, onderneming en gemeenskapsorganisasie saam moet werk om kinders veilig te hou. Lees gerus meer in die mediaverklaring wat hieroor vrygestel is.

 

3. Pelgrimsroete vir Overberg beplan

Frederick Marais, verbonde aan Communitas op Stellenbosch, wil ’n pelgrimsroete deur die Overberg tot by die suidelikste punt van Afrika vestig – en só mense blootstel “aan meer geloofsdissiplines as net bid en Bybellees.” Pelgrims op die beplande Overbergroete, wat aansienlik korter as byvoorbeeld die oorsese Camino is, sal die afstand oor sowat tien dae aflê en kerke in sendingdorpe soos Genadendal en Elim besoek. Die volledige berig (met erkenning aan Die Burger van 22 Mei 2014) is hier te lese.

 

4. Hulp vir Huweliksbevestigers

Vir ‘n samevatting van inligting benodig vir die registrasie van ‘n huwelik by die DBS, kyk gerus weer na die inligting op ons sinode se webblad. ‘n Afmerk-lysie oor die dokumente en inligting wat die huweliksbevestiger bymekaar moet kry, is nou ook daar bygevoeg.

 

5. Sing of Luister?

Clem Marais, redakteur van Feldmuis (Namibië se sinodale nuusbrief), skryf vandeesweek: “Baie van die songs waarmee ek soms in die kerk moet worship, kry ek nie gesing nie. Ek het glads al ’n naam daarvoor: ek noem dit luister-liedere, want sing kan ’n groep dit g’n sing nie. Dan spreek my alter-ego my aan: jy begin nou oud word; moet tog nie ’n grumpy old man word nie. Toe lees ek Tom Schultz se stukkie raak. Hy sien ook dat mense sukkel om in eredienste te sing. Ek is nie alleen nie! (*Sug van verligting*).” Belangstellendes kan Tom se kommentaar onderaan lees.

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

1. NG Gemeente Brackenfell-Wes: Egskeidingsherstelkursus

Enigeen wat tans deur die stukkende proses van ‘n egskeiding gaan en soek na emosionele ondersteuning in hierdie moeilike tyd, kan inskakel by Brackenfell-Wes se Egskeidingsherstelkursus, aangebied deur Guillaume Smit. Dit vind saans om 19:00 vanaf 22 Julie vir 8 weke plaas. Gee jouself die geleentheid om vorentoe te kyk met die oog op die herbou van jou nuwe lewe – lees onderaan meer.

 

2. NG Gemeente Heidekoppie: Manne-Aand

Op Vrydagaand 6 Junie om 19:00 is daar ‘n manne-aand by Heidekoppie – Die Gemeente met Oop Deure (Proteaweg, Proteahoogte). Die spreker is Juriaan Schreuder. Gaan neem ook deel aan die lofprysing en aanbidding. Toegang is gratis; verversings en T-hemde te koop. Rig navrae aan ds Anton Roux by 021 981 1353 / ants@heidekoppie.com.

 

 

P

REDIKANTENUUS

1. NG Gemeente Stellenbosch-Noord

1.1 Bevestiging dr Retief Müller

Dr Retief Müller het die beroep na die NG Gemeente Stellenbosch-Noord, met opdrag: Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch, aanvaar. Hy word op Sondag 1 Junie tydens die oggenddiens om 09:30 bevestig. Sy pa, prof Julian Müller, is die prediker by die geleentheid en ds Monty Sahd sal die bevestiging namens die kuratorium waarneem. Dr Müller se intreepreek is op 8 Junie om 09:30.

 

1.2 Bevestiging ds Liena Hoffman

Ds Liena Hoffman het eweneens die beroep na Stellenbosch-Noord, met opdrag: Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch, aanvaar. Sy word op Sondag 22 Junie tydens die oggenddiens om 09:30 bevestig. Die prediker by die geleentheid is prof Bernard Combrink en ds Marié Britz sal die bevestiging waarneem. Ds Hoffman se intreepreek is op 29 Junie om 09:30. Almal is hartlik welkom by al vier hierdie besonderse geleenthede, nooi Lambert Jacobs.

 

 

E

KOLOGIE

NG Moedergemeente Worcester Herwin en Plant Bome

Uit Worcester stuur Jan Ungerer, afgetrede predikant, nuus van nog ‘n gemeente wat ekologies sensitief is:

Sedert 1995 herwin die NG Moedergemeente Worcester met hulle “Genadeglas-projek” (ten bate van barmhartigheidswerk) ongeveer 25 ton materiaal per jaar! Dit sluit 5000 bottels in.

Hulle produseer ook hulle eie kompos van saagsels, blare en gras met die ondersteuning van ‘n plaaslike houtfabriek.

In navolging van die moderatuur se inisiatief met Aardedag is vyf spekbome op Dinsdag 27 Mei in hulle kerktuin geplant. Alle omliggende gemeentes en denominasies word uitgedaag om dieselfde te doen. Vyftig spekbome word ook op Madibadag (18 Julie), as deel van die “Worcester Hope & Reconciliation Process” se werksaamhede in Zwelethemba geplant.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Gemeente De la Bat (Bellville) hou Basaar

De la Bat-gemeente vir Dowes hou op Saterdag 31 Mei om 09:00 basaar by Herta Louwstr 29, Loumar, Bellville. “Dowes se taal en kultuur is so anders dat ‘n spesiale gemeente vir hulle onontbeerlik is. Ons is egter tot ‘n groot mate afhanklik van ons horende broers en susters se hulp,” skryf Jan Nieder-Heitmann. Gaan geniet plaaswors, kerrie-afval, basaarpoeding, en vele meer. Kontak Jan by 021 913 2899 of jan@delabat.co.za.

 

2. NG Moedergemeente George:

2.1 Toring-tot-Toring-wedloop

Alle atlete en gesinne word hartlik uitgenooi na George Moedergemeente se tweede Toring-tot-Toring-wedloop wat op Saterdag 7 Junie om 08:00 plaasvind. Hierdie jaar is daar buiten die 5 km pretdraf, ook weer die 10 km wedloop en ‘n half-marathon, met baie interessante waterpunte … Die gemeentes in George gaan elkeen ‘n waterpunt beman en groot pret hê tydens die wedloop! Vir meer besonderhede hieroor, kontak die kerkkantoor: 044 874 2036.

 

2.2 Pase tot Pinkster Sangdiens

Die Moedergemeente nooi almal in George uit na hulle jaarlikse Pase tot Pinkster Sangdiens, wat op Sondagaand 8 Junie om 18:30 in Moederkerk plaasvind, skryf Drew de Kock, Gemeentebestuurder.

 

3. MES Dirtopia: Groot pret met MTB Aflos!

MES bied op Maandag 16 Junie ‘n dag van pret aan tydens hulle Dirtopia 9to5 MTB aflos wedren by Delvera (op die R44 naby Stellenbosch). Alles oor die koste en inskrywings is by NUUT op www.kaapkerk.co.za beskikbaar. Inskrywings sluit op 5 Junie 2014. Kontak Annelise by annelise@mes.org.za of 021 949 8736.

 

4. NG Gemeente Laaiplek: Dwarskersbos Basaar

Laaiplek bied op Vrydag 13 Junie vanaf 16:00 heerlike gebraaide snoek, warm sop, tuisgebakte brood en konfyte, met gebakte poeding om dit af te rond. Op Saterdag 14 Junie is dit hulle basaar én ‘n veiling. Die basaar open amptelik om 10:00. Kry meer inligting onderaan.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

Badisa Koue Bokkeveld: Maatskaplike Werker

Badisa Koue Bokkeveld is ’n program van BADISA, ’n gesamentlike aksie van die NG Kerk (Wes-en Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke word vir hierdie voltydse betrekking as maatskaplike werker ingewag. Aansoeke moet voor 11 Junie 2014 ingedien word – klik hier.

 

 

Ten Slotte

Die NG Kerkfamilie hou Pinkster. In aansluiting by die moderatuur se wense hierbo: Mag dit ‘n geseënde en Geesvervulde tyd vir alle predikers, voorgangers en lidmate wees.

Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe. (Joh 14: 16-18)

 

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

KGA TOER MEI 2014

 

Op die oggend van 8 Mei vanjaar het ’n groepie van ons NG Kerkfamilie vanuit Johannesburg na Lilongwe, Malawi vertrek. Hulle was Braam Coetzee (NGK Bredasdorp), Jimmy Frans (VGK Zoar), Derik Myburgh (VGK Cala), Clinton Peterson (VGK Oos-Londen), Walter Philander (VGK Piketberg), Cornie Pretorius (NGK Blanco), Pieter van Niekerk (VGK Friemersheim) en Enoch Kibito (VGK Rietvlei).

 

Die doel van die toer was om aan hierdie groepie leraars blootstelling te gee aan ons NG Kerkfamilie se werksaamhede in Malawi en Mosambiek wat oor die afgelope 125 jaar strek. Hulle moes ook iets leer van Afrika buite Suid-Afrika, van die warm hart van Afrika, maar meer nog, van die warm liefde van mede-gelowiges in ons susterkerke. Die doel was ook om kontakte te help vestig wat na vennootskappe tussen gemeentes hier en daar kon lei.

 

Die KGA het as fasiliteerder die toer gereël en die kontakte opgestel. Tydens die toer het die ZMM (Zimbabwe, Malawi en Mosambiek)-bestuurder, Kobus Odendaal, toegesien dat alles glad verloop, die groep lekker eet en slaap en dat die grensposte nie kopsere word nie.

 

Volgens Kobus het die kontak vir ons susterkerke in Malawi en Mosambiek groot betekenis; hulle leer iets van die hart van hul susterkerk in SA en word ook deur hoopvolle stories van God se teenwoordigheid binne ons Suid-Afrikaanse gemeentes bemoedig. En gelowiges in ander dele van Afrika leer ons weer om God raak te sien binne die unieke Afrika-konteks.

 

Kobus is ook van mening dat hierdie blootstelling vir die toerlede (en hul gemeentes tuis) hul horisonne met duisende kilometers verbreed het – hulle ken nou medegelowiges daar by name vir wie hulle kan bid en vriendskapsbande is gesmee waarop voortgebou kan word. Hierdie blootstelling is deel van en ter ondersteuning van gemeentes se eie pogings om wyer missionêr betrokke te wees.

 

Maar wat sê die toerlede self?

 

Pieter van Niekerk van die VGK Friemersheim in George sê: “Dié toer na Malawi en Mosambiek het my diep geraak; dit was sielsverrykend en my emosies is met Afrika se warm hart ingekleur.”

 

Braam Coetzee van die NGK Bredasdorp sê: “‘Engele aan die werk’ – hierdie opskrif aan een van die winkels was vir my ’n wonderlike weerspieëling van ons sendelinge in Mosambiek en Malawi. Ware engele, altyd diensbaar en bereid om jou te alle tye te dien. Selfoffering is geen moeite vir hulle nie.”

 

Enoch Kibito van die VGK Rietvlei in die Oos-Kaap sê: “Die feit dat beide kerke, die NGK en die VGK in hierdie evangeliese onderneming betrokke was, het ’n vlam van hoop en kerkeenheid aangesteek.”

 

Cornie Pretorius van die NGK Blanco in George sê: “Ek het die afgelope week elke oggend wakker geword met gedagtes en prentjies oor die toer, so klokhelder soos ’n HD-beeld. Maar dit was elke keer ander gedagtes en prentjies en saam daarmee ook emosies wat my oë oopgestoot het. Dit was deernis en bewondering vir mense. Mense wat hulle lewens gee om die Goeie Nuus in aanvanklik vreemde-Afrika omstandighede aan mense wat anders praat en leef te bring.”

 

Lees die toerlede se volledige indrukke op www.facebook.com/KommissieGetuienisaksie.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

UWC

THE PENTECOSTAL MOVEMENT AND THE ECUMENICAL MOVEMENT IN AFRICA

 

One-day Conference

Friday 30 May 2014

 

It is widely recognised that ecumenical structures such as the South African Council of Churches, the All African Conference of Churches and the World Council of Churches represent only a minority of Christians. In South Africa, for example, more or less 50% of Christians belong to indigenous and independent churches, including Pentecostal churches as well as African Instituted Churches (AIC’s). This conference will address the question: What is the relationship between the ecumenical movement and the Pentecostal movement? It will explore Pentecostal perspectives on selected themes that have been core to the modern ecumenical movement, namely, unity, mission, faith and order, social engagement, education and worship.

 

Programme:

09:00

Chair: Prof Christo Lombard

Speaker: Prof Christo Lombard – Opening and Welcome

 

09:15

Speaker: Dr Ezekiel Mathole (Grace Bible Church) – Pentecostal perspectives on church unity (35 min)

Speaker: Rev Dr Frank Chikane (Kagiso Trust) – Pentecostal perspectives on social responsibility (35 min)

 

11:00

Tea

 

11:30

Chair: Miranda Pillay

Speaker: Prof Cephas Omenyo (University of Ghana) – The relationship between the ecumenical movement and Pentecostals: The case of theological education in West Africa (35 min)

Speaker: Dr Japie Lapoorta (AFM) – Pentecostal perspectives on theological education (35 min)

 

13:15

Lunch

 

14:00

Chair: Rev Edwin Arrison (Kairos SA)

Speaker: Dr Genevieve James (Unisa) – Pentecostal perspective on Christian mission (35 min)

Speaker: Prof Ernst Conradie (UWC) – Pentecostal challenges to ecumenical perspectives on pneumatology (35 min)

 

15:45

Closure

 

Venue: Library Auditorium, UWC Main Campus

A nominal fee of R 50 pp is charged to cover costs for refreshments

RSVP with Ms Heather Griffiths at 021 959 2206 or hgriffiths@uwc.ac.za.

 

(Sien ook die volkleur uitnodiging en program by NUUT op www.kaapkerk.co.za – Red).

 

Prof. Ernst Conradie

UWK Departement Godsdiens en Teologie

econradie@uwc.ac.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

BADISA MEDIAVRYSTELLING

KINDERBESKERMING: GEMEENSKAPPE WERK SAAM OM KINDERS VEILIG TE HOU

 

In 2013 het Badisa meer as 13 000 suksesverhale gehad. Dit beteken meer as 13 000 kinders is gered van mishandeling, verwaarlosing of slegte behandeling en ’n nuwe kans in die lewe gegee.

 

“Elke kind wat ons in een van ons dagsorg- of nasorgsentrums plaas, is een van ons suksesverhale. Dit gee kinders die geleentheid om beter aan te pas wanneer hulle in die gemeenskap/skool kom, veral kinders van benadeelde gemeenskappe. Ons sien ook elke kind wat ons in veilige sorg geplaas het, soos pleegsorg, as ’n suksesverhaal,” sê Ronel van Zyl, Badisa se direkteur: maatskaplike dienste.

 

Ongelukkig is die syfer van kinders wat dringend hulp nodig het omdat hulle mishandel of verwaarloos of aan geweld blootgestel word, baie hoër as die aantal suksesverhale.

 

“Nie genoeg geld nie, nie genoeg mense en personeellede nie . . . die grootste uitdaging om hierdie kinders te help, is ontoereikende hulpstelsels,” sê van Zyl. Sy sê verder dat dit maar dieselfde deuntjie is; hoewel sy vas glo dat jy nie Suid-Afrika se kinders veilig kan hou met net ’n handjie vol mense se samewerking nie. “Ons grootste uitdaging is vir almal om saam te baklei vir ons kinders, want dan sal daar genoeg hulpbronne wees.”

 

Om dit te doen moet elke burger, onderneming en gemeenskapsorganisasie hul deel doen saam met organisasies soos Badisa, een van Suid-Afrika se grootste kinderbeskermingsorganisasies.

 

Van Zyl sê Suid-Afrika het een van die beste kinderbeskermingswette ter wêreld, met die meeste agting vir mense en hul regte. In ons Grondwet (Artikel 28) is die beskerming van kinders teen geweld, uitbuiting, seksuele mishandeling, ens. nie net ’n waarde nie, maar ’n verpligting. Tog is die aantal kinders wat mishandel, verwaarloos of sleg behandel word, hemelhoog.

 

Met Kinderbeskermingsweek van 1 – 8 Junie 2014, wil verskeie organisasies die publiek se aandag op kinderbeskerming vestig en hoe elke burger ’n morele verpligting het om hierdie euwel in ons gemeenskappe te beveg.

 

“Dit gaan nie net oor wat die maatskaplike werkers doen om kinders te beskerm nie. Die sleutel om ons kinders veilig te hou, lê by wat ons as ’n gemeenskap kan doen. Die gemeenskap moet die verantwoordelikheid neem om ons kinders veilig te hou. Kinderbeskerming is ons kerke, ondernemings en gemeenskapsleiers se verantwoordelikheid,” voeg Van Zyl by.

 

Volgens van Zyl is kinderbeskerming is ’n baie wye begrip. Sy stel voor gemeenskappe begin deur genoeg plekke van veiligheid te voorsien, waarheen kinders kan gaan om van die strate af te kom en broodnodige stimulasie vir ontwikkeling kan kry.

 

Badisa het ’n aantal nasorggeriewe en dagsorgsentrums en het meer as 64 ma’s in veral arm gemeenskappe toegerus om vroeëkinderontwikkelingsprogramme van hul huise af te bedryf as deel van hul Kleuter-vir-Kleuter-program, in samewerking met die Departement van Sosiale Ontwikkeling.

 

Van Zyl wil almal aanmoedig, veral volwassenes, om saam te staan in die oorlog teen kindermishandeling.

 

“Die meerderheid van gemeenskapsprojekte fokus daarop om kinders met inligting toe te rus en te bemagtig om hulself te beskerm. Maar die gevaar is ons maak kinderbeskerming dan die kinders se verantwoordelikheid,” sê van Zyl. Sy sê verder “kinders het ’n verantwoordelikheid, maar ek glo volwassenes is in die eerste plek verantwoordelik om ons kinders te beskerm, want dit is dikwels die weerloses wat deur volwassenes uitgebuit word.”

 

Volgens van Zyl moet ouers en versorgers verantwoordelikheid neem vir hul eie emosionele en sielkundige welstand. “Volwassenes moet ingelig en opgevoed word hoe om spanning en trauma van hul verlede te hanteer, sodat hulle dit nie op hul kinders uithaal in gevalle waar mishandeling, of dit nou gewelddadig of seksueel is, veroorsaak word deur seerkry in volwassenes se verlede nie.”

 

Wat moet kinders leer uit Kinderbeskermingsweek? “Dat hulle spesiaal en kosbaar is. Hulle het die reg om skool toe te gaan en in ’n veilige omgewing groot te word. Hulle is die konings en koninginne van hul eie liggaam. As iemand prober om hul “koninkryk” seer te maak, kan hulle hul “soldate” inroep om hulle te beskerm. Hul “soldate” is die polisie, maatskaplike werkers, ’n onderwyser by die skool en ander grootmense,” sê Van Zyl.

 

Kinderbeskerming is elke dag van die week op Badisa se agenda. Die organisasie bied gereeld programme en aktiwiteite in gemeenskappe aan. Vir meer inligting oor wat die organisasie doen, besoek hul webblad, www.badisa.org.za.

 

Om by Badisa aan te sluit in die oorlog teen kindermishandeling, bel asseblief jou naaste Badisa-kantoor. Al die telefoonnommers is op Badisa se webblad. Klik die “DONATE”-opsie as jy hulle finansieel wil ondersteun.

 

 

Annemarie Bezuidenhout

abezuidenhout@badisa.org.za

021 957 7130

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

WHY THEY DON’T SING ON SUNDAY ANYMORE

 

21 May 2014

 

THOM SCHULTZ

 

Looking around the church last Sunday I noticed that the majority weren’t singing. And most of those who were singing barely moved their lips. The only voices I actually heard were those on stage with microphones.

 

That’s been the case for years now–in churches large and small. What used to be congregational singing has become congregational staring.

 

Even when the chipper “worship leader” in contemporary churches bounds on stage and predictably beckons everyone to “stand and worship,” the people compliantly obey the stand command, but then they turn into mute mannequins.

 

What’s behind this phenomenon? What happened to the bygone sounds of sanctuaries overflowing with fervent, harmonizing voices from the pews, singing out with a passion that could be heard down the street? I suspect it’s a number of unfortunate factors.

 

Spectator set-up. Increasingly, the church has constructed the worship service as a spectator event. Everyone expects the people on stage to perform while the pew-sitters fulfill the expectation of any good audience–file in, be still, be quiet, don’t question, don’t contribute (except to the offering plate), and watch the spotlighted musicians deliver their well-rehearsed concerts.

 

Professionalism. It seems it’s paramount for church music to be more professional than participatory. The people in the pews know they pale in comparison to the loud voices at the microphones. Quality is worshipped. So the worshippers balk at defiling the quality with their crude crooning. It’s better to just fake it with a little lip syncing.

 

Blare. The musicians’ volume is cranked up so high that congregants can’t hear their own voices, or the voices of those around them, even if they would sing. So they don’t sing. What would it add? The overwhelming, amplified sound blares from big speakers, obliterating any chance for the sound of robust congregational singing.

 

Music choice. Sometimes people refrain from singing because the songs are unfamiliar, hard to sing, or just cheesy. Sometimes worship leaders choose a song that may thematically tie into the day’s sermon topic, but it’s unsingable. Sometimes worship leaders choose lame songs written by their favorite songwriters–themselves.

I admit. I’ve joined the majority. I’ve stopped singing. I’m not happy about it. I know I should overcome these barriers and just praise the Lord with my very unprofessional vocalizations. But I long for an environment that evokes my real heartfelt vocal participation.

 

(Thom Schultz is the co-author of Why Nobody Wants to Go to Church Anymore, and the director of the film “When God Left the Building”.)

 

Bron: http://holysoup.com/2014/05/21/why-they-dont-sing-on-sunday-anymore/

 

(Met dank oorgeneem uit Feldmuis van 2014-05-28)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE BRACKENFELL-WES

EGSKEIDINGSHERSTELKURSUS

 

Gaan jy of ‘n familielid tans deur die stukkende proses van ‘n egskeiding? Op soek na emosionele ondersteuning in hierdie moeilike tyd? Hoe om jou kinders deur die moeilike tyd te dra?

 

Skakel in by die Egskeidingsherstelkursus aangebied deur Brackenfell-Wes. Tydens die Egskeidingsherstelkursus word jy gehelp om perspektief te kry op wat tans in jou lewe gebeur. Jy kry geleentheid om vorentoe te kyk met die oog op die herbou van jou nuwe lewe. En jy word ingenooi in die geloofsruimte van God se genade met die seer wat in jou gemoed leef.

 

Datum: Vanaf 22 Julie 2014, elke Dinsdagaand vir 8 weke (kinders kan op versoek versorg word)

Waar: NGK Brackenfell-Wes, Janiestr 4, Brackenfell

Tyd: 19:00

Koste: R180 pp

Aanbieder: Dr Guillaume Smit

Bespreek: Anna Olivier (021 981 9999) of per e-pos (ghsmit@telkomsa.net)

Navrae: Kontak Guillaume Smit by 083 306 1561.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

NG GEMEENTE LAAIPLEK

DWARSKERSBOS BASAAR

 

Vrydag 13 Junie vanaf 16:00 (as die weer ons so in die middel van die Weskus-winter bederf) gaan ons heerlike gebraaide snoek, warm sop, tuisgebakte brood en konfyte daarby verkoop en as alles reg uitwerk sommer nog lekker gebakte poeding ook.

 

Saterdag 14 Junie is dit basaar. Vanaf 09:30 is daar lekker soet pannekoek en “brêkkie buns” te koop, met heerlike warm drinkgoed wat in die teetuin geniet word.

 

Om 10:00 open die basaar en is al die ander lekker goed te koop: heerlike tuisgebak, pragtige allerlei-tafel, knakkende poedingtafel, smeulende soppotte, geurige melkkos, boereworsrolle, slaptjips, swartpotte wat kreun met potjiekos, kerriemaalvleis vetkoeke en ‘n vleistafel waarvoor jy sal swig. Ons sluit die basaar af met die veiling.

 

Kom geniet die oggend, maar daar is een waarskuwing: wees asseblief betyds!

 

Skakel Elrona by 083 284 7766.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA KOUE BOKKEVELD

MAATSKAPLIKE WERKER

 

Badisa Koue Bokkeveld is ’n program van BADISA, ’n gesamentlike aksie van die NG Kerk (Wes-en Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke word vir hierdie voltydse betrekking ingewag.

 

Minimumvereistes sluit in:

•        ’n Graad of Diploma in Maatskaplike Werk

•        Registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensberoepe

•        ’n Geldige rybewys

•        Kennis en vaardigheid m.b.t. ontwikkelingsgerigte maatskaplike werk dienste en geïntegreerde dienslewering

•        Kennis en vaardigheid m.b.t. statutêre prosedures

•        Vermoë om binne spanverband te werk.

 

Die vergoedingspakket is binne Badisa-skale.

 

Rig aansoeke voor 11 Junie 2014 aan: me A Hattingh, Olyvenstraat 8, Lemoenkloof, Paarl, 7646

 

Navrae: 082 806 0859

E-pos: ahattingh@2blink.co.za.

Did you like this? Share it:

Bulletin vir Sondag 1 Junie 2014

 

Vandag, 1 Junie

07:30  Ds. Nelis van Rensburg

09:00  Ds. Heerden van Niekerk

Deurkollekte: Teologiese Kweekskool
Die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Stellenbosch bied onder meer opleiding aan studente van verskillende kerke met die oog op die bediening as predikant en jeugwerkers.  Die uitdrukking “Teologiese Kweekskool” dui op daardie afdeling/skool in die Fakulteit Teologie van die Universiteit wat predikante vir die bediening in die NG Kerk oplei.  Predikante van die NG Kerk-familie word sedert 1859 hier opgelei.  U voorbidding vir beide die bedienings- en akademiese vorming van al die studente, die Dekaan, dosente en al die personeel word gevra.  Me Dawida du Plessis, 0218876819, dadp@sun.ac.za

18:30  Pinksterdienste begin – ook vir kinders, tieners (kapel) en jonger kinders (saal)

KATEGESE
316’s (gr. 7-11) tienerpinkster – 18:30, kapel
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Geen Bybelstudies gedurende die week

Sondag, 8 Junie – Pinksterfees
07:30 Ds. Nelis van Rensburg
09:00 Ds. Heerden van Niekerk
Deurkollekte: Kinderhuise
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) – 17:30, saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Pinkster 2014
Pinkstertyd is op hande – die fees van die Gees!

Dit is die tyd wat die Gees ons met nuwe oortuiging laat bid en werk:   Ons Vader wat in die hemel is, laat U …, laat U …, laat U …, en laat U …, gee ons …, en vergeef ons …, en laat ons nie …, maar verlos ons …

En dit is presies wat ons tydens hierdie reeks gaan bid en oordink – die bedes van die Ons Vader-gebed:
Sondag              1 Junie        09:00    Die/Ons (Abba) Vader (Matt. 6:9 & Rom. 8:14-16)
Sondag              1 Junie        18:30     Sy Naam (Matt. 6:9)
Maandag          2 Junie        19:15      Sy ryk (Matt. 6:10)
Dinsdag             3 Junie        19:15     Sy wil (Matt. 6:10 & Rom. 8:26-27)
Woensdag        4 Junie        19:15      Ons brood (Matt. 6:11)
Donderdag       5 Junie        19:15      Ons oortredings én ons versoekings (Matt. 6:12-13)
Sondag              8 Junie        09:00    Ons verlossing! (Matt. 6:13 & Joh. 16:14)

Die uitnodiging na hierdie fees-geleentheid is nou ook in jóú posbus:
Plek:  Kerkgebou, Diasstraat 15  |  Datum:  1-8 Junie  |  Drag:  Kom soos jy is

Kom geniet ook sop en ‘n broodjie in die saal saam met ons vanaf Sondag tot Donderdag in die saal na afloop van elke aand se diens.

Tiener- & kinderpinkster
Ons bied hierdie jaar Tienerpinkster aan in die kapel, die tema is GEBED.  Dit sal lekker wees as al die tieners dit kan bywoon.   Kinderpinkster is al ons graad 1 tot 6 kinders en word in die saal aangebied, die tema is Jesus sê: “Ek is”.

Gemeente-ete:  Sondag 8 Junie
Kom kuier saam op Sondag 8 Junie vanaf 12:00 by ons gemeente-ete in die saal.
Spyskaart:  Snoek-quiche, Provensaalse heel-lamskenkel, kapok-aartappels, geroosterde groente en sluit die ete af met aarbei-mousse.  Vir kinders, hoenderpastei in plaas van lamskenkel.
Bring slegs u eie drinkgoed.
Kaartjies vir 8 Junie se ete is vandag en gedurende die week by die kerkkantoor te koop:  R120/volwassene en R60/kind (onder 10 jaar).


Verjaardae van die week
1    Magdel de Greef, Annabelle Nel
2    Janitha de Kock, André du Toit, Chantal Hulley, Nick Ungerer, Alwyn Vercueil
3    Marin Botev, Francois Jacobs, Trevor Parker, Krige Venter
4    Willem Lloyd, Bernard Oberhofer, John-William Wege
5    Joyce du Toit, Margot Malan, Micha Ruwiel
6    Edgar Meyer, Pieter Potgieter
7    Daan Badenhorst, Arnold Bestbier, Tina Britz, Desiré Clarke, Chris du Raan, Hanro Geldenhuys, Jané Groenewald, Mariana Nel

GGO-loodsing
Ons het verlede Sondag die GGO-loodsing met die oog op die volgende termyn van stapel gestuur.  Ons is opreg dankbaar vir die spoedige en daadwerklike reaksie vanuit die gemeente – R110 350 is reeds inbetaal en vyf beloftevorms met die oog op latere bydraes is ontvang. Ons dank die Heer vir die verrassende ruim bydrae binne ‘n kort tyd!

MES-aksie
“Help asseblief, geen werk, geen kos. God seën u.” ‘n Mens sien die “noodkrete” daagliks by besige verkeerskruisings in die noordelike voorstede. Wat maak ‘n mens? Ignoreer hulle en kyk anderpad… of stop jy ‘n paar note in hul hande en hoop vir die beste? Die “Give Responsibly-projek” in samewerking met MES-aksie, bied aan die publiek die geleentheid om maaltyd-koepons te koop (i.p.v. kontant wat by die robotte gegee word) wat by die vier nagskuilings in Bellville en Parow, sowel as die MES-kantoor in Boston, vir ‘n bord gesonde kos geruil kan word. Die maaltyd-boekies, is teen R50 elk by die Tygervallei kliëntedienstoonbanke (naby Woolworths en Game) beskikbaar en kan ook by die kerkkantoor bestel word.

Barmhartigheid

GEDAGTE VIR DIE WEEK:
Moenie wag vir die skouspelagtige wonder om jou te verras nie. Maak liewer jou oë oop en sien God se wonderwerke raak in die skynbaar alledaagse dinge.  Thomas Merton

TERUGVOERING:
Projek 365:  ‘n Bedrag van R569 is oor die afgelope tyd met sente ingesamel! Baie dankie vir u volgehoue ondersteuning met hierdie projek. Flessies by die kerkkantoor beskikbaar.
Gedroogde pere en perskes – al die voorraad is uitverkoop. Dankie!

NUWE PROJEKTE:
Sop en worsbroodjies: Wyk C20 is verantwoordelik tussen 1/06 en 8/06 en Wyk C01 die week daarna vanaf 8/06 tot 15/06.  Pakkies winkelsop is ook welkom. Die behoefte aan kos is baie groot en die winter is hier. Vir baie mense bied dit iets warm om te eet.
Makataan:  Lekker tuisgemaakte waatlemoenstukke te koop @ R30 per sakkie by die kerkkantoor, als ten bate van Ruyterwacht.
Pinkster-uitstallings:  Kom besoek gerus ‘n verskeidenheid van projekte wat uitgebeeld word in die saal.
Kerkwinkel:  Volgende verkoping vind plaas op Donderdag 5 Mei tussen 13:00 en 15:00 in die kerksaal. Enige skenking is welkom.  Kom snuffel gerus rond  –  ‘n verskeidenheid artikels is beskikbaar.
Kombers-projek:  Komberse word dringend benodig deur seniors van Ruyterwacht, Othello en Klaradyn (tehuise vir verswakte bejaardes). Enige kombers in ‘n goeie toestand is welkom.
Ramot:  Informatiewe praatjies gaan gelewer word oor Drank- en dwelmverslawing tydens ‘n 1-dag konferensie op Woensdag 11 Junie. Alle belangstellendes welkom. Toegang gratis.

BEHOEFTES:
Soos u by die afgelope GGO-loodsing gehoor het, is die nood in ons omgewing baie groot  –  onder kinders, die jeug en volwassenes van alle rasse. Enige skenking/bydrae voorsien dus in ‘n  behoefte en is baie welkom!

Gebedsbediening
Psalm 17 : 1   “ …Hoor tog die gebed wat ek in alle opregtheid bid. “

Diensbeurt:  Marie du Toit, 0219135382   /  Groep:  Chrissie Smit, 021 913 2840

Ons bid vir die volgende persone wat operasies ondergaan het:
Stella, dogter van MJ en Ingrid Strydom (Welgedachtrylaan 109, 0219138650).
Ilse Morrison (Claassen 2, 0219133508).

Ons bid vir die volgende persone met ernstige siekte:
Doreen Olivier (Grey 13, 0219132640).
Estelle Steenkamp (Huis André van der Walt 906, 0219480430).
Julie Dreyer (Oude Westhof A/O 100, 0219131042)
Joan van Lill (Welgemoed Greens, 40, 0219133867)
Lappies Labuschagne (Claassen 7, 0219133042).
Hannelie van Niekerk (Goewerneur 55, 0219133520) se moeder (sy is met kanker gediagnoseer).

Ons opregte meegevoel met:
Ds. Christo en mev. Delesté Wooding (sendeling-paar), Delesté se vader is die afgelope Dinsdag oorlede.
Riaan en Courtney Steyn, Courtney se oupa is die afgelope Woensdag oorlede (Hofmeyr 71, 0834781107).

Gebedsversoeke:
Teologiese Kweekskool vir wie ‘n bydrae by die deure gegee kan word
Dat die werk van die Heilige Gees opnuut in ons lewe sigbaar sal word
Voorbereiding van die Pinksterreeks deur ons leraars
Personeel wat bejaardes versorg
Senior burgers wat eensaam en alleen is
Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het diégene wat hierdie week operasies moet ondergaan;  en hulle wat tans tuis aansterk.

Ons versoek vriendelik dat u hierdie gebedslysie in u Bybel hou vir voorbidding tydens u stiltetyd en dat dit ook by Bybelstudiegroepe as gebedsleiding gebruik sal word.  Baie dankie.

Did you like this? Share it:

Nuusbrief

2015 Kalender

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal


NG Gemeente Welgemoed
Kaapstad - Wes-Kaap Provinsie