sgunter

Bulletin 21 Junie 2015

Sondag, 21 Junie

09:00 Ds. Heerden van Niekerk

Skriflesing:  1 Kor. 13

Deuroffer: Diensgetuienis

18:30         Ds. Wouter van Velden, Aandnagmaal: Hierdie Aandnagmaal word ingerig rondom gesinne en die jeug. Ons nooi daarom spesifiek alle ouers om saam met hulle kinders, van heel klein tot tieners, die diens by te woon.

 

KATEGESE

Belydenisklas, 10:15, saal

316’s (gr. 8-10), 17:30, saal

Tydens oggenddiens:

148’s (0-3 jaar) babakamer

1014’s (4-5 jaar) klas langs galery (bo kapel)

220’s (gr. R) klaskamer bo kapel

(Gr. 1-3) saal

44’s (gr. 4-5), saal

Gr. 6 en 7, kapel

 

Maandag, 22 Junie

20:00 Mannebybelstudie, kapel

 

Dinsdag, 23 Junie

09:30 Seniorbybelstudie, saal

09:30 Vrouebybelstudie, kapel

17:30 Liturgiese werkgroep, kantoor

18:30 Musiekbediening, kerk

19:30 Salomé-groep, saal

 

Woensdag, 24 Junie

19:00 Gemeentebybelstudie, saal

 

Vrydag, 26 Junie – Skole sluit

 

Sondag, 28 Junie

09:00 Ds. Wouter van Velden

Deuroffer: Barmhartigheidsverpligtinge

Geen kategese of aanddiens

 

 

 

Verjaardae van die week

21 Michelle Barnard, Andréa Britz, Retha Burger, Belinda de Vries, Bes Gous, Johan Keyser, Magda Stander

22 Melanie du Toit, Pierré Ehlers, Wena Loubser, Elzette Louw, Smit van der Merwe, Philippa van der Spuy, Alma Visagie

23 Dries de Wet, Wessel Delport, Hentie Hyman, Hendrik Kotzé, Jan-Paul Visser, Erik Wiehman

24 Sereta Baard, Jeanne Malan, Ben-Rick Nöthling, Ruan Siebert

25 Erick Du Raan, Hermie Havenga, Ernestine Koornhof, Thinus Kruger, Nico Landman

26 Deon & Madi Claassen, Phillane Groenewald, Chris Lucas

27 Charla Coetzee, Ellie Heydenrych, Willie van Lill

 

 

Nuwe intrekkers

Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit. Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld sodat ons u kontakinligting kan kry.

Attestate ontvang:  De Vries, Belinda (Wyk C16), Gildenhuys: Johan en Hester (Wyk B16);

Van Niekerk: Dickie, Gina en Christelle (Wyk A16);  Van Wyk:  Theresa en Karla (Wyk C01);

Van Zyl: Loo (Wyk A04)

 

Gebedsbediening

Johannes 6:35   Maar Jesus sê vir hulle: “Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie.”

 

 

Diensbeurt:  Sally Visser, 0219132854

Groep:  Chrissie Smit, 0219132840

 

Ons bid vir:

André en Estelle Britz (Poussion 7, 0219133751) asook hul kinders, Andréa en Jean. André se Moeder, Tina, is die afgelope week oorlede. Die gedenkdiens is eerskomende Maandag om 11:30 in die kerk.

Bennie du Plooy (Plettenberg 65, 0219132827) – hy was in die hospitaal en sterk tuis aan.

 

Lidmate wat operasies ondergaan het:

Karlien Bestbier (Kommandeur 12, 0219132735)

Le Roux Snyman (Berrydale Singel 7, 0837089310)

 

Lidmate wat die gemeente verlaat:

Willene Kellerman verhuis na Hermanus. Ons opregte dank aan Willene vir die haar heelhartige deelname aan verskeie aktiwiteite van die gemeente. Ons sal haar reuse hulp, veral met vanjaar se Kosfees, lank onthou.

Willie en Susan van Lill na D Urbanvale. Ons groet ook vir Willie en Susan – twee staatmakers wat saam met hul kinders, Karin en Madeleen, oor baie jare op talle terreine van die gemeentelike lewe hul gewig ten volle ingegooi het. Dankie vir jul getroue arbeid in Sy gemeente.

 

Gelukwensing:

Hartlik geluk aan Ernest en Floris du Plessis met die geboorte van ‘n kleindogter (Limberlost Estate 14, 0781131151).

 

Voorbidding:

  • Diensgetuienis vir wie ons ‘n donasie by die deure kan gee
  • Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het, diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan en hulle wat tans tuis aansterk.

 

Ons versoek vriendelik dat u hierdie gebedslysie in u Bybel hou vir voorbidding tydens u stiltetyd en dat dit ook by Bybelstudiegroepe as gebedsleiding gebruik sal word. Baie dankie.

 

NG Kerk Welgemoed:  Kontakbesonderhede

Leraar:  Ds. Heerden van Niekerk  –  0219133520 / 0837017011 / hvn@cast-sa.co.za

Leraar:  Ds. Nelis van Rensburg  –  0219131849 / 0828212730 / cjrens@telkomsa.net

Leraar:  Ds. Wouter van Velden  –  0219453118 / 0824192118 / wouter@ngkwelgemoed.co.za

Sokhanya-bybelskool:  Dr. Danie van Zyl  –  0219131939 / 0824488866 / dcvzyl@gmail.com

Musiekdirekteur:  Ds. Riaan Steyn – 0834781107 / riaan@traxtudio.co.za

Jeugwerker: Nicola Mostert – 0219130480 / 0794904904 / nicola@ngkwelgemoed.co.za

FasiliteiteOckert Fourie – 0219132320 / ngkwlgmd@iafrica.com

Kerkkantoor:

Finansies en bestuurMarian Truter – 0219132341 / 0828092464 / marian.truter@ngkwelgemoed.co.za

Ondersteuningsdiens: Sanet Gunter – 0219132320 / sanet.gunter@ngkwelgemoed.co.za

Webwerf:  www.ngkwelgemoed.co.za |  Facebook:  NGK Welgemoed

 

 

Barmhartigheid

GEDAGTE VIR DIE WEEK:

If you want to find your true purpose in life, know this for certain: Your purpose will only be found in service to others and in being connected to something far greater than your body/mind/ego.  Dr W.Dyer

 

TERUGVOERING:

Skenkings:  Baie dankie vir alle skenkings en hulp die afgelope kwartaal. Ons gemeente se betrokkenheid op vele terreine word baie waardeer.

 

NUWE PROJEKTE:

Sop en worsbroodjies:  Wyk C18 is hierdie week aan die beurt en Wyke C17 en C06 die eerste week van volgende kwartaal tussen 19/07 en 26/07. Baie kinders kom gedurende die vakansie huis toe en dit maak die behoefte aan kos nog groter. Enige bydrae sal baie welkom wees en kan in die vrieskas geplaas word.

Kerkwinkel:  Volgende verkoping vind plaas op Woensdag 1 Julie vanaf 13:00 aangesien baie huishulpe voorraad wil saamneem na hul families gedurende die vakansie.

Dans: met orkes op Vrydagaand 24 Julie in kerksaal van NG Kerk Kenridge. Koste: R450 per persoon (ete ingesluit). T.b.v. BADISA. Besprekings: Elna Francke 0219872940/0825745548.

Winterwarm-projek:  Heelwat artikels is reeds aan Ruyterwacht geskenk. Insameling gaan tydens nuwe kwartaal voort.

 

BEHOEFTES:

Komberse, sokkies, mussies, serpe, reënstewels.

Enige voorraad vir kerkwinkel, ook wit olifante vir Ruyterwacht-basaar.

Breiwol dringend. Inwoners van Trusthuise brei artikels wat weer verkoop gaan word soos pragtige Barbie-popklere.

Baba-items, doeke, melk.

 

 

Klaagliedere van Ds. Tienie Benade

Eenman vertoning deur Frank Opperman… Kom deel in die lief en leed van ds. Tienie Benade en moontlik assosieer jy ook met hom en sy kerk!    23 Julie by NGK Bellville-Wes kerksaal (8ste Laan 10), 18:30 vir 19:00.  R120 per persoon (bespreekte plekke).  Navrae:  Kerkkantoor 021 948 2402

 

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 12 Junie 2015

VrydagNuus – Klik op die skakel:  https://t.e2ma.net/message/5k88f/1512lf

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 5 Junie 2015

  5 Junie 2015
 

Here, versterk my met die belofte van u voortdurende nabyheid. Seën my met die onuitputlikheid van u kreatiewe Gees. Versterk my met die versekering van u bystand en steun … – Janice L Richardson

 

 

SINODENUUS 1. NG Wes-en-Suid-Kaap: Uit die Moderatuur Die nuutverkose moderatuur herinner in “Uit die Moderatuur” daaraan dat ons as draers van die Goeie Nuus moet getuig “wanneer ons by die huis is en wanneer ons op reis is, wanneer die dag breek en wanneer die son ondergaan. Laat ons daarvan getuig wanneer ons speel en wanneer ons kuier. Laat ons daarvan getuig wanneer ons oor en met ander mense praat en laat ons daarvan getuig met ons respek en liefde, ons omarming en luister. Laat almal die goeie nuus by ons hoor en sien: omdat ons in Jesus glo, is daar hoop.” Hierdie kommunikasie is die afgelope week aan predikante en kerkkantore gestuur. Belangstellendes kan hier lees oor hulle fokusse, strategie en meer.

 

 

2. NG Wes-en-Suid-Kaap Sinode 2015: Hier’s die Foto’s! Foto’s van Sinode 2015 is nou beskikbaar op die sinode se webblad (www.kaapkerk.co.za) – klik hier om te kyk of jy iemand bekend daar sien! Daar is natuurlik nog meer foto’s op ons Facebook … en ander wat ons pas ontvang het en in die Facebook-album bygevoeg sal word.

 

Chris, Johan, Hannes en Johan ontspan te lekker by Goudini!

 

3. Tussenkerklike Raad: Ope brief aan ANC Die Tussenkerklike Raad (TKR), bestaande uit die NG Kerk, Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika en die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, het ‘n uitnodiging van die ANC aan Afrikaanse organisasies tot gesprek van die hand gewys. Die redes word volledig in ‘n ope brief aan die ANC uiteengesit. Dié ope brief, soos ontvang van die NG Algemene Sinode, is aangeheg. Intussen het Volksblad se redaksie op Do 4 Junie in hulle Kommentaar op die ope brief reageer: “Hopelik hoor die ANC die boodskap. Hopelik dring dit deur tot Zuma dat die Kerk, die land se gewete, sy verkeerde optrede verwerp.” Die volledige rubriek is hier te lese.

 

4. SARK reageer op Nkandla-gebeure Dr Kobus Gerber (NG Algemene Sinode se algemene sekretaris) skryf: “Die President van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) het ‘n sterkbewoorde verklaring uitgereik oor die Nkandla-gebeure. Dit is belangrik dat ons raaksien dat die SARK sy profetiese stem terugkry en aandag gee waar dit saakmaak.”  Die verklaring is hier beskikbaar vir belangstellendes.

 

5. Biddag vir Ekologie (Omgewingsondag) Uit die kantoor van die NG Algemene Sinode ontvang ons meer inligting vir moontlike gebruik tydens Sondag se Biddag vir die Ekologie. Dr Gustav Claassen het ‘n preek en liturgie vir die geleentheid saamgestel. Dit is ook by NUUT op die webblad (www.kaapkerk.co.za) beskikbaar.

 

 

ALGEMEEN 1. Nuus uit die Predikante Pensioenfonds Die Predikante Pensioenfonds van die NG Kerk in SA (PPF) is ’n belangrike fonds wat, buiten die huidige meer as 600 predikante in diens, ook die 372 pensioentrekkers (afgetrede predikante en hulle weduwees), raak. Dit is nie vreemd dat ’n pensioentrekker deesdae langer ’n pensioentrekker kan wees as wat hy/sy ’n werknemer was nie. Daar is tans twee weduwees wat ouer as 100 is en drie tussen die ouderdomme 96 en 99. Die bestuur van hierdie fonds vereis dus buitengewone insig, kundigheid en verantwoordelikheid ten opsigte van groot finansiële besluite. Monty Sahd is onlangs as voorsitter aangewys in die plek van Callie Visagie, wat hierdie posisie die afgelope drie termyne beklee het. Lees gerus hier meer.

 

Agter vlnr: Leon Hanekom, Hans Steyn, Strydom Bruwer, Charl Stander, Theo Swart, Danie Mouton, Ben van Dyk, Eugene Goosen, Stephan Pretorius, Willem Fourie, Callie Visagie. Voor vlnr: Mossie Mostert, Monty Sahd (Voorsitter), Bossie Minnaar (Hoofbeampte), Christo Alheit, FD Hugo.

 

Christo Alheit en Willem Fourie (Pensioentrekker-trusteelede)
Strydom Bruwer, Stephan Pretorius, Eugene Goosen en Willem Fourie (Nuwe trusteelede)

 

2. Welkom aan Sekretaresse vir Moderatuur! Dit is ‘n lekker voorreg om me Sanet Gunter as die nuutaangestelde sekretaresse vir die moderatuur te verwelkom. Sy sal hierdie pos vanaf 1 Julie 2015 beklee. Sanet was die afgelope byna 13 jaar sekretaresse in diens van die NG Gemeente Welgemoed en is daarom in ‘n groot mate vertroud met kerklike strukture en prosesse.  Haar pligte behels oa ondersteuning aan die moderator, skriba en moderatuur, en sy is dus binnekort die vriendelike “stem” agter die e-posadres skriba@kaapkerk.co.za. Jy is baie welkom, Sanet! Mag dit die begin van ‘n mooi nuwe hoofstuk vir jou wees.

 

3. Straatwerk: Verjaardagvierings Straatwerk se volgende 50ste verjaarsdagviering is op 16 Junie (Jeugdag). Hulle gaan die Waardevol vir Jesus-veldtog vier met ‘n poppie werkswinkel by Straatwerk se Hoofkantoor in De Tyger, Parow. Jy hoef nie te kan brei om deel te neem nie, hartjies word ook gemaak vir die hoërskool aanbiedings. Kinders is baie welkom om ook te kom help. Nog ‘n datum wat jy moet aanteken, is 17 Julie: dit gaan die vorm aanneem van ‘n sopaand met getuienisse van Straatwerk. Reageer asseblief voor 7 Julie. Vir meer inligting skakel vir Lisa by 021 930 8055 of lisa@straatwerk.org.za.

 

4. Desmond Tutu oor Hoop en Versoening – en God se sin vir Humor Tydens verlede week se spesiale Andrew Murray-prysoorhandigingsaand by die Groote Kerk se Gemeentesentrum kon gaste oa luister na emeritus aartsbiskop Desmond Tutu, wat gesels oor God se sin vir humor … (Met dank aan die Prysfonds en Bybel-Media).

 

 

5. Raakgelees … Die toekoms van die kerk … André Jansen skryf dat sy keel toetrek as hy dink “wat oor so tien jaar van so ’n kerk gaan oorbly. My siel roep uit: Here, asseblief moenie dat dit gebeur nie! Ek voel soos Abraham wat bid om die stad te spaar oor die enkele gelowiges wat oor is. Totdat God ’n mens verder laat kyk. Soos Abraham wat moet emigreer na waarheen hy nog nie kan sien nie. ” Die volledige artikel is hier te lese

 

6. Pinkster in die Boesmanland Nico van der Westhuizen van Loeriesfontein vertel van huisbesoek in die Boesmanland-wyke – wat hy sommer met Pinksterbidure kombineer, omdat die gemeente oor so ‘n groot area uitgestrek is. Riana, Nico se vrou, is vanjaar saam met hom op die BMW 800 GS-motorfiets. Haar groot taak? “Om te bid dat ons nie ‘n papwiel kry nie. Daarby is sy ‘n nuttige ‘hek-oopmaker’,” vertel Nico. Al is dit ‘n droë wêreld met eiesoortige uitdagings, verruil hulle dit vir niks. Lees hier verder – en oordink gerus ook die besondere belydenis van ‘n Boesmanlander.

 

 

7. Hoe gemaak met ‘n Kerk wat nie wil Sing nie? “Christians must understand their history as a singing people and the biblical mandate to sing together, or they won’t understand why they should sing in the first place.” Nuus van dié artikel met 13 voorstelle hoe jy jou gemeente weer kan motiveer om te sing, is aan die Sinode getweet deur Neil Büchner. Jy kan saamgesels op Twitter! Volg die Sinode by NGWesSuidKaap.

 

 

GEMEENTENUUS 1. Jeugbediening Konferensie NG Stellenberg se Vuur & Vlam Sentrum vir Jeugontwikkeling en #Imagine bied op 28 en 29 Augustus 2015 ‘n Jeugbediening Konferensie aan. Dis gemik op predikante, jeugwerkers, jeug- en kinderleiers, kategete, ouers en tieners wat prakties toegerus wil word in jeug- en kinderbediening. Die Vuur & Vlam-werkswinkels, wat op die #imagine Jeugfees aangebied is, sal oa in meer diepte aangebied word. Dit sluit allerlei praktiese kinder-, jeug- en familiebediening temas in. Ongeveer 12 blitsgesprekke (10 min aanbiedings) deur verskillende  sprekers en baie meer. Genoeg ruimte vir netwerk en idees uitruil! R200 pp, etes ingesluit. Navrae: jeug@stellenberg.co.za.

 

2. NG Durbanville: Godsdiens in Skole Die meeste mense sal saamstem dat skole kinders moet opvoed om die morele leiers van die toekoms te wees, maar oor die rol wat godsdiens in hierdie vorming moet speel, loop standpunte uiteen. Hoe om godsdiensbeoefening in ‘n skool te hanteer, sonder om inbreuk te maak op kinders se grondwetlike reg tot godsdiensvryheid, is ‘n netelige saak. Daarom hou die NG Kerk Durbanville op Donderdag 18 Junie om 19:00 ‘n gesprek oor die rol van godsdiens in skole. Die sprekers is Hans Pietersen, wat ‘n hofsaak gemaak het teen ses skole wat godsdiens beoefen, en dr Johan van der Merwe (foto), ‘n predikant van Stellenbosch Moedergemeente. Lees meer

 

3. NG Vredelust: Community Day Dit was met opgewonde harte en moeë lywe wat Vredelust-gemeentelede huis toe is na die Community Day op Sa 23 Mei. Met verfrollers, tuingereedskap, piekniekmandjies, breë glimlagte en warm harte het die uittog begin na Khayelitsha & Alta du Toit Nasorgsentrum om deur praktiese dienslewering en persoonlike kontak die liefde van Jesus na die gemeenskap te neem. Wat ‘n belewenis om die evangelie so prakties in aksie te sien! Na ‘n bietjie kopkrap saam met die beurtkrag het almal vinnig op dreef gekom en in ‘n japtrap het Alta du Toit en Way of Life Gemeente ‘n splinternuwe varsgeverfde voorkoms gekry en is ‘n weeshuis in Khayelitsha ook omskep in ‘n vrolike, vriendelike plek vir die kleingoed. By Laerskool Nomsa het die kinders (wat normaalweg elke Saterdag daar is vir hulle ekstra klassies onder leiding van Vredelust-vrywilligers) en die volwassenes heerlik saam baljaar met speletjies en ‘n piekniek, terwyl ander die tuin reggeruk het. “Baie harte is blygemaak en ons is die Here baie dankbaar vir die geleenthede om ook die gemeenskap te raak. Ons glo in die verandering van lewens en gemeenskappe!” So skryf Tertius van den Berg.

 

4. NG Wellington-Oos: Akkers vir die Koninkryk! Danie Theart, leierouderling, skryf: “Sowat ’n jaar gelede vertel Chris Olivier van ’n firma in Bredasdorp wat akkers opkoop om te droog en na China as voedsel uit te voer. In daardie jaar het plaaswerkers in aftye akkers opgetel vir “oorlewing”. Skole in die Overberg het ywerig ingespring en hul skoolfondse versterk. Die gemeente van Wellington-Oos, en veral die kinders, het fluks meegedoen en in die eerste jaar kon ons meer as R3 000 in ons Getuienisfonds inbetaal! Vanjaar het ons hier in Wellington tot die haweloses ingespan en is ons by R5 000! Die uitdaging is om volgende jaar beter te doen. Dit is ’n geleentheid waaraan almal kan deelneem, ’n heerlike winsgewende gemeente-aktiwiteit. Hier is meer inligting vir belangstellendes.

 

 

5. NG Houtbaai vier Een Jaar! NG Houtbaai het hierdie week hulle eerste verjaardag feestelik gevier! En so in die gees van prof Nelus Niemandt se voordrag tydens Sinode 2015, was dit ‘n seerower-partytjie! Want – (soos hulle Facebookinskrywing dit stel) “die kerk, soos Pirates van ouds, is eintlik ‘n “band of misfits” wat nie in vandag se wêreld sommer aanvaar word nie. Soos die Pirates is ons ook gebroke mense, maar mense in wie daar ‘n skat versteek is (die krag van die Heilige Gees); en soos die Pirates van ouds, het ons ook ‘n mission: “Om die koninkryk van God allereers te soek en ander uit te nooi om deel te wees hiervan. ” Seën vir julle!

 

 

NUUSBRIEWE 1. Bybel-Media Nuus   Hans Steyn skryf uit ‘n koue, natterige Wellington: “Die week is die fokus op die jongste Kerkbode en twee Bybelkor-publikasies, Socially acceptable en The only way out, vir veral die gevangenisbediening.” Die nuusbrief is hier beskikbaar.

 

 

2. Missie Japan: Nuusflits In hulle jongste nuusbrief probeer Stephan iets weergee van die radikaal verskillende kontekste in Suid-Afrika en Japan. “Want dieselfde evangelie vat totaal anders grond in Japan as in SA.” Die Reformed Church in Japan (RCJ) se groep van sewe predikante het dit beslis ook eerstehands ervaar op hulle pasafgelope besoek aan SA. Lees meer, kyk na pragtige foto’s van die Van der Watt-gesin en hulle betrokkenheid in die kerk – en bid asb vir hulle. Klik hier.

 

Johann Winterbach, Nelis J van Rensburg, Tobie de Wet en ds Nishibori (RCJ) by Sinode 2015
Stephan van der Watt en Johann Symington (Tokyo United Church)

 

3. L’Chaim: Nuus van Simcha Bediening aan Jode Lees in die jonste nuusbrief oor die besoek van Andrew White, die “Vicar of Bagdad” en oor die onlangse byeenkoms van die David & Jonathan Foundation en Messiaanse Jode. Die groot nuus is dat Cecilia Burger (foto) uitgenooi is om as gasspreker by die Lausanne Consultation on World Evangelism (LCWE) in Jerusalem op te tree! Klik hier om meer te lees.

 

 

KUIER-KANS Hierdie naweek is daar weer ‘n basaar of kuier geleentheid in jou omgewing … Klik op die pamflet vir meer oor NG Robertson-Oos en NG Stellenberg se funksies.

 

 

3. NG Bellville-Oos: Snoekbraai Dit is snoektyd in die Kaap en liefhebbers kan dié heerlike dis met slaai, patat, roosterkoek én nagereg by Bellville-Oos se jaarlikse snoekbraai op Sat 6 Junie  geniet én hulle geldinsamelingsprojekte ondersteun. Dié heerlike ete kos slegs R45,00 pp en word vanaf 13:00 by die kerk (hoek van Park- en Constablestraat in De la Hay) gehou. Bespreek en betaal kaartjies vooraf by die kerkkantoor 021 948 5785. Bring eie houers vir wegneemetes. Die kerksaal sal egter oop wees met tafels vir diegene wat graag daar wil eet.

 

 

VAKATURES 1. VGKSA Florianville: Leraar ‘n Herinnering: die kerkraad van die VGK Gemeente van Florianville (Kimberley) maak in biddende afhanklikheid die vakature van hul leraarspos aan die kerk bekend. Alle diensdoende goedstaande gelegitimeerde proponente en leraars van die VGKSA wat geroepe voel om aansoek te doen vir bogenoemde vakante leraarspos, is welkom om dit te doen. Reageer voor 12 Junie – lees meer.

 

2. Badisa Heidelberg: Maatskaplike Werker Die Beheerraad van Badisa Heidelberg (Wes-Kaap) wag aansoeke in vir ‘n vakature vir ‘n 8/8ste maatskaplike werker. Badisa is ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaapland) en VGKSA (Kaapland). Meer oor die vereistes is aangeheg. Reageer asb voor 12 Junie 2015. 3. Badisa Trio Scottsdene en Bellville: Vakatures Die Beheerrade van Badisa Trio Scottsdene en Bellville wag aansoeke in vir poste as geregistreerde maatskaplike werkers, maatskaplike hulpwerker en ‘n gemeenskapsontwikkelaar. Aansoeke sluit op 10 Junie en meer inligting is hier. Stuur aansoeke na jbeukes@badisa.org.za. 4. Badisa Vrederus Tehuis: Bestuurder Vrederus Tehuis in Villiersdorp is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke van gemotiveerde persone met ’n positiewe lewensingesteldheid teenoor bejaardes, word voor 19 Junie vir die betrekking as bestuurder ingewag.

 

5. Welgemoed:Ondersteuningsdiensbeampte NG Welgemoed, ‘n voorstedelike gemeente in Bellville, het ‘n vakature vir ‘n ondersteuningsdiensbeampte. Hierdie persoon is verantwoordelik vir die dag-tot-dag kantoorbedryf, allerlei administratiewe ondersteuning, databasis, attestate, algemene navrae, besprekings en meer. Kry die volledige uiteensetting van die verlangde profiel en primêre verantwoordelikhede aangeheg. Reageer asseblief voor 19 Junie.

 

 

TEN LAASTE …  Uit die Pen van … Mia Lintvelt Helen Keller was doof en blind, afgesny van die wêreld. Sy skryf: “Once I knew only darkness and stillness … My life was without past or future … But a little word from the fingers of another fell into my hand that clutched emptiness and my heart leaped to the rapture of living.” Een mens se omgee het Helen die geleentheid gegee om te lééf, te gló en die lewens van talle gestremdes te verbeter. Sy skryf later: “I believe that God is in me, as the sun is in the colour and fragrance of a flower, the Light in my darkness, the Voice in my silence.” Mag ons vandag iemand só aanraak.  Mia Lintvelt is ‘n dosent by die Nasionale Instituut vir Dowes (NID) waar sy die afgelope nege jaar Dowe persone as predikante/pastore oplei. Sy is gekoppel aan die NG Gemeente Worcester-De la Bat. Kontak haar by dosent.dcma@nid.org.za.

 

 

Vriendelike groete.

Marieta Visagie

kommunikasie@kaapkerk.co.za
Bydraes voor 12:00 Woensdae na kommunikasie@kaapkerk.co.za
Teken In | Verander Inligting | Teken Uit | Vrywaring
NG Sinode Wes-en-Suid-Kaapland | De Langestraat 5, Bellville 7535 | 021 957 7195 | kommunikasie@kaapkerk.co.za
Did you like this? Share it:

Bulletin 7 Junie 2015

Sondag, 7 Junie

09:00 Ds. Wouter v Velden

Doop:  Twee babatjies word vanoggend ten doop gebring:

Albert Fourie, seuntjie van Charles en Renel (Wyk C15)

Johann Heinrich Hofmeyr, seuntjie van Hendrik en Melanie (Wyk C15)

Skriflesing:  Markus 3:20-30

Deuroffer: Kinderhuise

18:30 Ds. Heerden v Niekerk, Paneelbespreking: Genadedood (verwys punt 1)

KATEGESE

Belydenisklas, 10:15, saal

316’s (gr. 8-10), 17:30, saal

Tydens oggenddiens:

148’s (0-3 jaar) babakamer

1014’s (4-5 jaar) klas langs galery (bo kapel)

220’s (gr. R) klaskamer bo kapel

(Gr. 1-3) saal

44’s (gr. 4-5), saal

Gr. 6 en 7, kapel

 

 

Maandag, 8 Junie

20:00 Mannebybelstudie, kapel

 

Dinsdag, 9 Junie

09:30 Seniorbybelstudie, kerk (VLV in saal)

17:30 Liturgiese werkgroep, kantoor

18:30 Musiekbediening, kerk

19:30 Salomé-groep, saal

 

Woensdag, 10 Junie

19:00 Gemeentebybelstudie, saal

 

Donderdag, 11 Junie

09:30 Vrouebybelstudie, Dias 2

 

Sondag, 14 Junie

Nasionale dag vir Blindes

09:00 Ds. Nelis van Rensburg

Deuroffer: Instituut vir Blindes

Geen kategese of aanddiens

 

 

Verjaardae van die week

7     Daan Badenhorst, Arnold Bestbier, Tina Britz, Desiré Clarke, Chris du Raan, Mariana Nel, Hanro Geldenhuys, Jané Groenewald

8     Hendrik Geyser, Marguerite Greeff, Estelle Haupt, Louw le Roux, Hanlie Louw, Willa Swart

9     Leah du Preez, Nicky Hanekom, Sandra van der Westhuijzen

10  Ludic du Toit, June Masson, Bets Meyer, Estelle Sinclair

11  Michiel de Koker, Jeanine du Preez, Bennie Griesel, Divan Hartshorne, Anton Maree,  Marlene Steenkamp, Inge van Tonder, Mariëtte Wilbers

12  Luka Lee, Heinz Morkel

13  Isabel le Roux, Stefan Neef, Ulrich van Zyl

 

Paneelbespreking om 18:30 in die kerk: Genadedood

Ds. Heerden voer vanaand ‘n gesprek met drie paneellede uit verskillende dissiplines oor hierdie baie aktuele onderwerp. Die deelnemers aan die gesprek is: Prof. Geo Quinot (regsgeleerde), dr. André Dreyer (onkoloog) en dr. Ben du Toit (teoloog).  U is welkom – nooi gerus belangestellendes om saam met u by te woon.

 

Nuwe intrekkers

Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit. Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld sodat ons u kontakinligting kan kry.

Attestate ontvangVan Zyl:  Deon en Miné (Wyk B17), Middleton, Mel en Trix (Wyk C16)

 

Afskeid : Sanet Gunter

Sanet, ons ondersteuningsdiensbeampte, het by NG Kerk van SA (Sinodale kantoor in Bellville) ‘n pos as sekretaresse van die Moderamen aanvaar. Ons sal 21 Junie tydens die oggenddiens op gepaste wyse van haar afskeid neem. Ons wens Sanet alle voorspoed toe in haar nuwe werkkring – ons is oortuig dat sy haar werk daar ook met onderskeiding sal doen.

 

Vakature:  Ondersteuningsdiensbeampte (voldag-pos) – NG Gemeente Welgemoed

GemeenteprofielWelgemoed is ‘n voorstedelike gemeente in Bellville met 1298 belydende en 346 dooplidmate. Die geloofsgemeenskap word deur 3 leraars bedien.

Verlangde profiel/vaardighede:   Die ideale kandidaat beskik oor ‘n toepaslike kwalifikasie, asook toepaslike ervaring van professionele tikvermoë, ‘n natuurlike administratiewe aanleg, plus uitstekende organisasievermoë. Goeie kommunikasievermoë word vereis, asook die vermoë om geskrewe stukke taalkundig te versorg. Die aanstelling verg gevorderde kennis van woordverwerkingsprogramme, sigblaaie, databasisse, asook e-pos en webwerf aangeleenthede.  Primêre verantwoordelikhedeDie dag-tot-dag bedryf van die kantoor | Administratiewe ondersteuning aan die administratiewe bestuurder, voorsitters van kommissies en leraars | Byhou van die NG Kerk Welgemoed se databasis en attestate | Administrasie van dope en belydenisafleggings | Ontvangs: projekondersteuning, algemene navrae, besprekings en nuwe intrekkers | Skakelbord: oproepe, verwysings en opvolg | Datavaslegging.  Vergoeding: Onderhandelbaar volgens sinodale riglyne en toepaslike ervaring.  Werksure is van 08:00 tot 16:30.  Navrae: Marian Truter 021 913 2341 / Christi Botha 083 789 4412.  Aansoeke met volledige CV en twee onlangse referente, pos: Administratiewe Bestuurder, Diasstraat 15, Welgemoed, 7530;  e-pos: ngkwlgmd@iafrica.com  of faks:   0219134857.  Sluitingsdatum: 19 Junie 2015.  Diensaanvaarding:  So gou moontlik.

 

Kom geniet saam met ons ‘n “HATS-on wine pairing” aand saam met ARUGULA en Doolhof wine estate

Donderdag, 25 Junie, 19:00 by Arugula, Welgemoed Forum winkelsentrum.  R330 per kop (ingesluit is ‘n fooitjie, 4-gang maaltyd, alle wynproe-wyn, water op tafel).  Slegs 50 kaartjies is beskikbaar.  Onthou jou hoed!  Laat weet vir Aletta Immelman-Schade per sms by 0827855538 of epos aletta.immelmanschade@momentum.co.za  Daarna ontvang jy ‘n epos met ‘n kaartjienommer.  Jy betaal per eft of direk in by die kerk (verwysing:  Naam, Wine, 4-5 (kaartjienommer).

Kerk se bankbesonderhede:   NG Kerk Welgemoed, ABSA, Tjekrek. 340580761.

Epos betalingsbewys vir Aletta of Marian (marian.truter@ngkwelgemoed.co.za).

 

Barmhartigheid

GEDAGTE VIR DIE WEEK:

“Mishandeling raak  al erger in SA. Kinders leer van kleins af in die skool oor mishandeling en hulle weet dis verkeerd. Tog, as dit by hul huis gebeur, begin hulle dit rasionaliseer.”  Shaheema McLeod, Direkteur: Sentrum vir Mishandelde Vroue en Kinders.

 

TERUGVOERING:

Kospakkie-insameling:  Baie dankie aan almal wat in dié duur tye kans gesien het om kos te skenk, asook aan die ywerige vrywilligers wat met die sortering en verpakking gehelp het.  Baie kontant is inbetaal – sal volgende week die syfers deurgee.

Skenkings:  Baie dankie vir ‘n ongelooflike hoeveelheid voorraad van allerlei aard wat ontvang is.

Sien kennisgewingborde vir nuwe plakkate.

 

NUWE PROJEKTE:

Sop en worsbroodjies:  Wyk C01 is die komende week aan die beurt tussen 7/06 en 14/06 en Wyk C02 die week daarna.

Winterwarm-projek:  Enige warm item, ook stukke swart plastiek vir haweloses/beskerming van eiendom teen reën.

Projek 365:  Sente/kleingeld-insameling. Flessies by kerkkantoor beskikbaar.

 

BEHOEFTES:

Veiligheids- en/of pleegsorgouers.

Breiwol, kryte, penne (swart of blou), enige papier vir teken, tydskrifte.

Sykouse (M en L) vir dames en sokkies vir mans, toiletware.

Babakomberse, doeke en melk (Infacare of Nan no 2).

Swart skoolskoene (dogter no 6 en 7), langmoufrokkies (L), sweetpaktop (dogter) in goeie toestand (no 18).

 

Gebedsbediening

Johannes 6:35   Maar Jesus sê vir hulle: “Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie.

 

Diensbeurt:  Philna vd Merwe, 0219132227 /  Groep:  Chrissie Smit, 0219132840

 

Voorbidding:

Kinderhuise vir wie ons vandag ‘n bydrae by die deure kan maak

Laaste maand van die kwartaal – eksamentyd

Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het, diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan en hulle wat tans tuis aansterk.

 

Ons versoek vriendelik dat u hierdie gebedslysie in u Bybel hou vir voorbidding tydens u stiltetyd en dat dit ook by Bybelstudiegroepe as gebedsleiding gebruik sal word.

Baie dankie.

 

 

NG Kerk Welgemoed:  Kontakbesonderhede

Leraar:  Ds. Heerden van Niekerk  –  0219133520 / 0837017011 / hvn@cast-sa.co.za

Leraar:  Ds. Nelis van Rensburg  –  0219131849 / 0828212730 / cjrens@telkomsa.net

Leraar:  Ds. Wouter van Velden  –  0219453118 / 0824192118 / wouter@ngkwelgemoed.co.za

Sokhanya-bybelskool:  Dr. Danie van Zyl  –  0219131939 / 0824488866 / dcvzyl@gmail.com

Musiekdirekteur:  Ds. Riaan Steyn – 0834781107 / riaan@traxtudio.co.za

Jeugwerker: Nicola Mostert – 0219130480 / 0794904904 / nicola@ngkwelgemoed.co.za

FasiliteiteOckert Fourie – 0219132320 / ngkwlgmd@iafrica.com

Kerkkantoor:

Finansies en bestuurMarian Truter – 0219132341 / 0828092464 / marian.truter@ngkwelgemoed.co.za

Ondersteuningsdiens: Sanet Gunter – 0219132320 / sanet.gunter@ngkwelgemoed.co.za

Webwerf:  www.ngkwelgemoed.co.za

Facebook:  NGK Welgemoed

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 29 Mei 2015

Predikante in Sinodale Diens Emeriteer In hierdie uitgawe van VrydagNuus groet ons twee kollegas wat oor jare as Predikante in Sinodale Diens elkeen op ‘n unieke manier by die uitdra van die evangelie betrokke was. Dankie dat julle beskikbaar was dat God julle so in sy Hand kon vorm en gebruik. Ons seënwense gaan saam met julle!

 

 

SINODENUUS 1. Carl Swart Gegroet Carl Swart, PSD: Armoede en Sorg, emeriteer aan die einde van Mei. Carl het in die voormalige NG Sendingkerk predikant geword en het drie gemeentes bedien. In Januarie 1990 het die voormalige sinode van die NG Sendingkerk hom as PSD vir Diakonale Dienste beroep.  In April 2004 tot Oktober 2012 het hy Badisa se direkteur van Kommunikasie en Hulpbronontwikkeling geword en vanaf November 2012 tot Mei 2015 dien Carl as PSD by Armoede en Sorg. “Ek was self besonder bevoorreg om saam met hom groot te word en het ook as kollega sy hele bedieningstyd in sinodeverband saam met hom gewerk. Carl se onbaatsugtige gee van homself om allerhande uitdagings aan te pak, sy deeglikheid en toewyding daarmee en sy onvoorwaardelike vriendskap in die uitvoering daarvan was en is vir my ‘n uitstaande voorbeeld en besondere bemoediging,” skryf kollega Johan Botha. Aangeheg is meer.

 

 

2. Francois Wessels Gegroet Francois Wessels, predikant van Cape Peninsula Reformed Church (CPRC) en ook gestuurde van die familie van NG Kerke vir die Simcha-bediening aan Jode, bereik aftree-ouderdom aan die einde van Mei. Sy en sy medewerkers se leierskap in die Simcha Bediening aan die Jode het vir die NG Kerkfamilie se Getuienisaksie deure geopen wat andersins ontoeganklik sou gebly het.  Na sy emeritaat sal Francois die CPRC-gemeente in ’n vaste termynpos bedien. Hy sal ook met die steun van die KGA beskikbaar bly vir die Simcha-bediening aan Jode. Die formele aftrede van Francois laat ’n groot leemte in die eiesoortige bediening waarin hy en sy vrou, Adré (foto onderaan) gestaan het. Ons wens hulle baie vreugde op die nuwe pad toe! Lees hier meer

 

Adré en Francois Wessels

 

3. Biddag vir Ekologie: Sondag 7 Junie Wêreldomgewingsdag van die VN word jaarliks op 5 Junie gevier om mense aan te moedig om aktiewe ondersteuners van volhoubare en billike lewe te word, om bewustheid vir die omgewing te skep en om ‘n kritiese rol in die verandering van mense se houdings teenoor omgewingskwessies te bevorder. Die 2015 Wêreldomgewingsdag se tema is: “Sewe miljard drome. Een Planeet. Verbruik versigtig.” Sondag 7 Junie is Biddag vir Ekologie. Die ekologietaakspan van die NGK/VGK is saamgestel uit belangstellende verteenwoordigers van Armoede en Sorg en KGA. Persone met ’n passie vir die omgewing is welkom om deel hiervan te word. Stuur ‘n e-pos na omgee@kaapkerk.co.za. Ds David Botha het Gebedsritmes vir die week uit Keltiese gebede en liturgieë wat veral fokus op die Skepper en die skepping saamgestel. Dié boek is verkrygbaar by Communitas se e-boekwinkel – klik hier.  Tydens die onlangse sinode in Goudini was daar ’n oomblik waar die vergadering stil geword het om na te dink oor die skepping. Gebruik gerus vir die Biddag die kort liturgie met die gedig “Sy’s al wat ons het” deur Nataniël, die lied soos voorgestel en oorweeg ook om die onderstaande video tydens die erediens te vertoon.

 

 

4. Nasionale Skittervroue-konferensie Die eerste nasionale Skittervroue-konferensie vir vrouelidmate van die NG Kerkfamilie vind op 25 en 26 September in Bloemfontein plaas. Die tema: Ester 4:14 – “Wie weet, miskien is dit juis met die oog op ’n tyd soos hierdie dat jy die koningin geword het!” Bekende sprekers soos prof Stephan Joubert, ds Liezel Krause-Wiid, asook Lindie Strydom (Geloof, Hoop en Liefde op Kyknet), tree by hierdie geleentheid op. Die voorsitter van die NG Algemene Sinode Vrouelessenaar, Anso Steyn, het ’n kennisgewing en PowerPoint hieroor beskikbaar gestel.

 

 

ALGEMEEN 1. Andrew Murray-Desmond Tutu-pryse Hiermee ‘n spesiale herinnering aan hierdie besondere geleentheid op ons kerkkalender.  Op So 31 Mei is prof Denise Ackermann, vanjaar se wenner van die Andrew Murray-Desmond Tutuprys vir haar boek, Surprised by the Man on the Borrowed Donkey, die prediker. Die diens begin om 10:00 in die Groote Kerk in Adderleystraat. Daarná vind die jaarlikse uurlange Andrew Murray-Desmond Tutu-gesprek tussen die wenners van die 2015-pryse plaas. Hulle is prof Ackermann, prof Vincent Brümmer wat die Andrew Murrayprys gewen het vir sy boek Vroom of regsinnig? – Teologie in die NG Kerk, en dr Lisel Joubert wat die Desmond Tutu-Gerrit Brandprys vir ‘n debuutwerk gewen het met Ontmoeting met heiliges. Die onderwerp waaroor hulle gesprek sal voer, is: “Rhodes tot Mandela; Murray tot Tutu – ‘n Geskiedenis en spiritualiteit vir ons tyd”/”Rhodes to Mandela; Murray to Tutu – a History and spirituality for our times”. Emeritus-aartsbiskop Tutu sal na verwagting ook die diens en gesprek bywoon. Almal is welkom by die erediens en die gesprek! 

 

2. Hugenote Kollege: Nasorg vir Verslawing Die Hugenote Kollege bied op 16 en 17 Julie ‘n werkswinkel in Wellington aan om inligting te verskaf oor effektiewe nasorg aan verslaafdes. Dit word gefasiliteer deur dr MA van der Westhuizen en word in beide Afrikaans en Engels aangebied. CPD-punte kan verdien word. Meer inligting en registrasievorms is hier beskikbaar. Reageer voor 1 Julie 2015.

 

3. WFV-limiet Onveranderd vir 2015/2016 Nuus vanuit die Sinode se Salariskantoor: Die Minister van Finansies het besluit om nie voort te gaan met die implementering van die voorgestelde verlaging in die vergoedingsdrempel waarop WVF-bydraes bereken word nie. Die WVF-begrotingsvoorstel sal dus nie in die 2015/16 fiskale jaar geïmplimenteer word nie. ‘n Mediaverklaring hieroor is op 30 April 2015 uitgereik. Die huidige limiet bly dus steeds R14,872 pm. Lees die mediaverklaring aangeheg.

 

4. Bybelgenootskap: Comrades vir Bybels Op 31 Mei sal byna 23 000 atlete voor die Durbanse Stadsaal aantree vir die 90ste Comrades Marathon. Tussen die atlete gaan daar vir die 25ste keer meer as ‘n 100 atlete wees wat vir meer as ‘n medalje hardloop – hulle hardloop ook vir Bybels. Die atlete word per kilometer geborg en vanjaar gaan hulle veral help om geld in te samel om Bybels vir Graad 7-leerders wat dit nie kan bekostig nie beskikbaar te stel, asook om te help met fondse wat benodig word vir die vertaling van ‘n Engelse Bybel wat spesifiek op Dowes gerig is. Vind meer uit oor hierdie projekte by www.bybelgenootskap.co.za. Lees gerus ook ‘n mediaverklaring hier. * Hieronder is ook inligting oor ‘n spesiale galadinee met prof Wim de Villiers!

 

 

5. MES Uitreikaksie MES nooi jou uit na hulle maandelikse uitreikaksie op Vrydag 29 Mei in Bellville. Hulle kom 19:00 bymekaar by die Presbiteriaanse Kerk, Daviesstraat 3 in Boston, Bellville. Dis ‘n uitnodiging om HOOP te bring deur jou ontmoeting met hawelose persone. Die uitreik is teen 22:00 klaar. Kontak MES by 021 949 8736.

 

6. Raakgelees … Gideonsbende op Pad … ’n Gideonsbende van stappers het onlangs die 75 km van Prieska tot op Niekerkshoop aangedurf. Dit was die gemeente Prieska se eerste pelgrimstog.   Die NG Gemeente Prieska hou jaarliks ’n Bybelstap. Dan stap die lidmate op ’n Sondag na kerk so twee maal om die kerkgebou en skenk geld vir Bybelverspreiding. Toe ds DJ Muller verlede jaar … Klik hier as jy verder wil lees … (Met dank aan Kerkbode se Neels Jackson).

 

 

PREDIKANTENUUS Beskikbaar vir aflos: Theunis de Bruin  Ds Theunis de Bruin (emeritus) is beskikbaar as aflospredikant. Hy is 57 jaar oud en woon tans in Klerksdorp. Vir hoe lank: vir ‘n week of twee of langer; of ‘n maand of twee of langer. Waar: enige plek in SA, Namibië, Botswana of verder – “daar waar ‘n behoefte is, selfs in die gramadoelas. Daar moet net ‘n plekkie wees om te bly,” skryf hy. Kontak Theunis by t@lantic.net of 083 410 5544.   Terloops, inligting oor persone beskikbaar vir aflosdiens of preekbeurte is hier op www.kaapkerk.co.za beskikbaar. Dalk wil jy jou inligting ook daar byvoeg?

 

 

GEMEENTENUUS 1. Vredelust Leierskap-akademie! Leon Oosthuizen laat weet: “Ons beoog om  in die toekoms een of twee keer per kwartaal bymekaar te kom met ‘n topspreker oor leierskap en kerkwees vandag – die klem sal val op die praktyk, veral hoe om ‘n kerk te groei. Sprekers is persone met ‘n bewese rekord van die groei van ‘n gemeente. Hierdie byeenkomste is gemik op die hele personeel van die gemeente – leraars, skribas, gemeentebestuurders en ander persone werksaam by die gemeente.  Die eerste persoon wat op Donderdag 18 Junie (10:00-13:00) optree, is dr Sam Chand (lewendig op video!). Hy is ‘n bewese organisasie-bouer en ‘n persoon wat oor die hele wêreld optree as leierskap- en kerkkonsultant. Jy sal baie nuwe praktiese insigte ontvang, beloof Leon. Kontak Sonja by sonja@churchadventure.co.za voor 8 Junie.

 

2. VGKSA Bellville: Konferensie oor Apartheid VGK Bellville bied van tyd tot tyd openbare konferensies aan om ‘n bydrae te lewer tot die debat oor relevante sake. ‘n Konferensie met die tema “Has SA dealt decisively with its apartheid past? The case of national reconciliation and racism” word gefasiliteer deur Lynette Francis en sluit bekende sprekers soos prof Amanda Gouws (foto) en dr Allan Boesak in. Dit vind op 11 Augustus om 18:30 in die gemeente se kerkgebou in Goeiehoopstraat, Bellville-Suid plaas. Almal welkom; geen bespreking is nodig nie. Lees hier meer.

 

3. 25 Jaar Vreugde in George-Bergsig! Vir George-Bergsig se leraars was dit ‘n verrykende seën om op 10 Mei hullle saamwees vir 25 jaar in die gemeente te kon vier en mekaar te kon omhels. Hoe het die drie-man-en-vroueskap, Charl en Hermien, Hannes en Linda en Anton en Surika – mét Rudolph en Sanet wat vanaf Januarie 2012 die span kom verryk het – dit reggekry? Lees verder. Klik op die foto en kyk gerus ook die video wat kollega Rudolph sommer met die selfoon opgeneem het om die boer die kuns af te vra …

 

 

4. NG Heidekoppie: Praatjie oor Veldkos Aangebied deur die internasionaal bekende plantekenner en kurator van Kirstenbosch Konservatorium, dr Ernst van Jaarsveld. Die spreker is ook bekend vir sy weeklikse rubriek “Vra vir Ernst” in Die Burger.   Die praatjie is gratis en vind plaas op Dinsdag 9 Junie om 19:00 by die NG Gemeente Heidekoppie – Die Gemeente met Oop Deure. (Adres: hoek van Protea- en Stasieweg, Proteahoogte, Brackenfell) Ingang vanaf die agterkant van die kerk. Vrywillige donasies. Navrae: 021 981 2690 / admin@heidekoppie.com.

 

 

EKOLOGIE NG Plettenbergbaai Suiderkruis: Ekologie-bewus! Die sinodesitting en pinkstertemas het Suiderkruis Wyksgemeente se aandag skerp op die aarde en ons roeping gevestig. Hulle koster, Charmaine Smith, het in 2014 reeds ‘n magdom spekbome, aalwyne  en inheemse bome op die kerkterrein aangeplant. ‘n Stel groot kommersiële herwinningshouers is by die ingang na die terrein aangebring en dit word goed benut. Dankie vir die nuus, Willie Smith! Meer gemeentes kan gerus hulle nuus en foto’s hieroor na kommunikasie@kaapkerk.co.za stuur.

 

 

NUUSBRIEWE 1. Missie Japan: Wonderlike Nuus! Dr Gideon van der Watt, Uitvoerende Amptenaar: Eenheid vir Vennote in Getuienis, Sinode Vrystaat en sekretaris van Missie Japan, laat weet: “Dit is vir Missie Japan aangenaam om bekend te maak dat ons vir Karen Strydom stuur as ons volgende sendeling na Japan. Ons is diep dankbaar en opgewonde dat Karen uiteindelik ja kon sê op die duidelike roepstem van die Here.”  Lees die volledige nuusbrief hier. Ons opregte seënwense vir oud én jonk by Missie Japan betrokke – red.

 

2. Badisa e-Nuus: Die stukkende Heler Rian Cloete, voormalige SABC2-nuusleser en radio-omroeper, het vir ‘n wyle ‘n paadjie saam met Badisa gestap. Hy beskryf sy reis soos volg: “Ek het ‘n baie beter mens geword in my kontak met van die programme en hulle mense. Die inwoners van Alta du Toit nasorgsentrum en die Instituut vir Blindes op Worcester het my weer God se Hand laat sien.” Lees gerus die aangrypende verhaal van Willie, die “Stukkende Heler”, wat deur Rian geskryf is. Meer oor die mense en programme van Badisa is op hulle webblad te lese.

 

3. Shepherd’s Square  Die NG Vrystaat Sinode stuur vir ons Shepherd, die UV Fakulteit Teologie se Sentrum vir die Begeleiding van Geestelike Leiers, se nuusbrief, Shepherd’s Square, hier te lese. Dit bevat inligting oor hulle Winterweek (22-24 Junie in Bloemfontein, waar Nadia Marais oa praat oor “Die wisselwerking tussen ekonomie en ekologie.”), sowel as Gerhard Botha se nadenke oor demografiese verskuiwings as geleenthede vir die kerk.

 

 

KUIER-KANS Hierdie naweek is daar weer ‘n basaar of kuier geleentheid in jou omgewing … Klik op die grafika vir meer oor NG Bothasig, NG Wellington en Plumrus se funksies.

 

 

4. Badisa Bellville Senior Sentrum: Plaaswerffunksie Bellville Senior Sentrum is ‘n program van Badisa en ‘n dienssentrum vir ouer persone. Die dienssentrum het ‘n fondsinsamelingsprojek in die vorm van ‘n plaaswerffunksie op Vrydag 5 Junie vanaf 16:00-18:00 by Jessiestraat 25, Chrismar.  Al die tradisionele lekkernye soos kerrie-afval, potjiekos, melkkos, gebakte poeding, lewerkoekies met tamatie-en-uiesmoor, pampoenkoekies, roosterkoek, sop, tuisgebakte brood, patat en melktert sal daar wees.

 

5. NG Gemeente De la Bat (Bellville): Basaar Ons herinner ook hieraan. Die NG Gemeente De La Bat (Bellville) hou basaar op 30 Mei om 09:00 by Herta Louwstraat 29, Loumar, Bellville. Dit is ‘n lekker tradisionele basaar waar baie vars produkte gekoop kan word.

 

 

VAKATURES 1. Huis Andrew Murray: Hoof Versorgingsdienste Huis Andrew Murray Kinder- en Jeugsorgsentrum is ‘n program van Badisa, gesamentlike bediening van die NGK (Wes-en-Suid-Kaap) en die VGKSA (Kaapland). Aansoeke van gemotiveerde en dinamiese persone met ‘n positiewe lewensingesteldheid teenoor kinders en jeugdiges, word vir die betrekkings as Hoof: Versorgingsdienste ingewag. Reageer voor 12 Junie 2015 – hier is meer.

 

2. NG Gemeente Durbanville-Bergsig: Leraar – Volwassebediening NG Gemeente Durbanville-Bergsig is ’n makrogemeente, geleë in die noordelike voorstede van Kaapstad en verbind tot die Ring van Durbanville. Hier is tans ‘n vakature vir volwassebediening. Meer oor die vereistes en kontraktering is aangeheg. Reageer asb voor 18 Junie 2015.

 

 

TEN LAASTE …  Uit die Pen van … Francois Cillié

Gedurende die Pinksterbidure in Kuilsrivier-De Eike het ons elke aand die Sendinglied met Ben du Toit se woorde gesing:  “Ek wil kom stil word hier aan u voete…” Pinkster is oesfees. Die Gees gee krag tot getuienis. Koninkrykstyd begin met die roeping van Jesaja (Leesrooster). Ons sing: “Want soveel mense sterf sonder Jesus en word mislei tot die ewige dood. Daar’s soveel oorvloed, selfsug en rykdom, en ander ly in hongersnood…  Hier staan ek voor U, net soos Jesaja.  Raak my nou aan met u Heilge vuur, sodat ek oral u liefde kan uitdra.  Hier is ek, Heer, U kan my stuur.” Dankie vir die duisende mense in wie se lewens dit waar word!

 

Francois, voormalige saakgelastigde van NG Wes-en-Suid-Kaapland, is onder meer lid van Bybel-Media se direksie en CLF se beheerraad. Hy en Jeanne woon in Kuilsrivier. Kontak hom by cilliefj@telkomsa.net.

 

 

Vrede en vreugde vir jou naweek!Marieta Visagie
Did you like this? Share it:

2016 Tema

Nuusbrief

2016 Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal