sgunter

VrydagNuus 18 September 2015

Lees deur internet, klik hier >>
Did you like this? Share it:

VrydagNuus 11 September 2015

Lees deur internet, klik hier >>

Did you like this? Share it:

Bulletin 13 September 2015

NG KERK WELGEMOED

Oestyd is Feestyd

 

13 September 2015 Weekprogram

Sondag, 13 September

09:00   Ds. Wouter van Velden

Teks:   Jakobus 3:1-12

Lied:   528, 541, 220, 308,

Flam:   182, 87

18:30   Toerusting (Prof. Erwin Schwella)

Deuroffer: Gemeente-ontwikkeling

Maandag, 14 September

20:00 Bybelstudie: Manne (kapel)

Dinsdag, 15 September

09:30 Seniorbybelstudie (saal)

09:30   Vrouebybelstudie (kapel)

17:30 Liturgiese werkgroep

18:30 Musiekbediening

19:30   Salomé-groep. (saal)

Woensdag, 16 September

19:00   Gemeentebybelstudie (saal)

Donderdag, 17 September

09:30   Vrouebybelstudie, Dias 2

18:30   Bediening

Saterdag, 12 September

14:00 Naaldwerk (saal)

Sondag, 20 September

LENTEFEES

09:00   Ds. Heerden van Niekerk (Biddag vir ekologie)

18:30   Toerusting (Prof. Arnold Smit)

Deuroffer: Jeugwerk

KATEGESE

Belydenisklas, 10:15, Kapel

316’s (gr. 8-10), 17:30, saal

Tydens oggenddiens: 09:00-10:15

148’s (0-3 jaar) babakamer

1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel

220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)

(Gr. 1-3) saal

44’s (gr. 4-5), saal

Gr. 6 en 7, kapel

 

Deuroffer:   Gemeente-ontwikkeling

  1. Hooffokus van GKS vir 2015:

Opleiding van persone wat die roeping ontvang het om nuwe geloofsgemeenskappe te vestig.

GKS het onder leiding van Ekklesia ‘n vennootskap met die “Fresh Expressions of Church” gesluitom die kursus, “Mission Shaped Ministry”  (MSM) in SA aan te bied.

Hierdie kursus help gevestigde kerke om die nuwe uitdagings waarvoor gemeentes en gemeenskappe staan, op nuwe en vars maniere aan te spreek.

In 2014 het  144 studente die MSM kursus in Kaapstad, Stellenbosch, Port Elizabeth en Pretoria/Johannesburg bywoon.

Hierdie jaar word die kursus in Kaapstad, Stellenbosch, Strand, Port Elizabeth, Oos-Londen, Pretoria / Johannesburg, Polokwane en Durban aangebied. Kerkleiers skryf gerus in.

Di Philip Botha, NGK en Peter Adams, VGK is die twee predikante in sinodale diens.

 

Verjaardae van die week

13       Louis Beetge, Mollie du Bruyn, André du Toit, Gerbus Müller, Louise van Greunen, Margie van Wyk, Cilliers Viljoen

14       Jeanette Engela, Jana-Hélene Pienaar, Alet Theron, Gerda van der Merwe, Bertha van Deventer

15       Louw Hopley, Daniel Lombard, Etienne Rossouw, Jacques Theart

16       Pieter Conradie, Cobus du Raan, Hennie Duvenhage, Marius Gerber, Annebelle Malan, Retha Oosthuizen, André Rossouw,

Fransie Roux, Guanita Valentine, Elisca Volschenk

17       Mila Parker, Talia Thompson

18       Tiaan Borchardt, Dalene Calitz, Adie de Kock, Thea Dreyer, Marius Genade, Marietjie Gerber, Amanda van der Merwe, Albert van Wyk

19       Marko Combrink, AnnatjieMarais, Amélie van Schaik, Susan Wessels

 

Nuwe intrekkers

Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit. Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid. U moet asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld sodat ons u kontakinligting kan kry.

Sondagaande toerusting (18:30)

Ons toerustingsgeleenthede van die 13de en 20ste fokus op openbare leierskap en die etiese gehalte van wat ons daagliks doen.

Op Sondagaand 13 September kom gesels Prof. Erwin Schwella  van die Stellenbosche Bestuurskool met ons oor openbare leierskap. In hierdie tyd is dit ‘n reuse kwessie in S.A. Waaraan meet ons leiers in die sakewêreld, politieke domein, maar ook elders. Daar is ‘n groot agterdog teenoor leiers. Tog is ‘n baie groot deel van ons geluk in hulle hande.  Is daar nog vir ons genoeg geleenthede om leierskap aan die dag te lê? En waar en hoe?
Op Sondagaand 20 September besoek Prof. Arnold Smit, ook van die Stellenbosche Bestuurskool, ons. Ons gaan dan praat oor die etiese gehalte van wat ons doen. Wat moet hierdie generasie doen om ‘n toekoms te los vir ons kinders?  Hoe kies ons tussen ons sosiale verantwoordelikheid en wins en selfbeskerming. Hoe hanteer ons die reuse ekonomiese gaping tussen ryk en arm?

Hierdie twee aande is opwindende geleenthede om saam met ander Christene te groei in jou denke en ‘n greep te kry op baie belangrike lewenskwessies. Sien jou daar.

 

Algemene Sinodesitting Oktober 2015

Lidmate is welkom om die agenda van die Algemene Sinodesitting elektronies vanaf die webwerf van die NG Kerk af te laai (www.ngkerk.org.za). Daar is ook twee harde kopieë in die kerkkantoor beskikbaar.

Barmhartigheid

Alles is genade. Dis nie asof Christus ‘n deur oopgesluit het en ek my hand moet uitsteek en die knop moet draai en ingaan nie. Ek staan alreeds aan die binnekant.

-John Austin Baker-

  

TERUGVOERING:

Die Kerkwinkel het R1 175.00 opgelewer. Let asseblief daarop dat die tye voortaan weer gaan wees soos vroeër nl 13:00 tot 15:00. Die vervroegde tye pas nie die meeste van die gereelde kliënte nie.

Hulp GGO-fondse: Kraaifontein Moedergemeente kon R3 000.00 se kosvoorraad ontvang en NG Gemeente Maitland R2 000.00 se toiletware. Baie dankie!

Ruyterwacht: Baie aandklere en huishoudelike voorraad, ook wit olifante, kon aan hulle geskenk word. Lg word gebruik vir hul komende basaar.

Matriekafskeid 17jarige seun: voor ons nog kon help, is sy hele uitrusting geborg!

Sopbene word gereeld aan die Trusthuise en Bellville Nagskuiling geskenk. Baie dankie hiervoor.

NUWE PROJEKTE:

Sop en worsbroodjies: let asseblief daarop dat elke wyk slegs 1 beurt per jaar ontvang. Dit is ‘n belangrike hulpmiddel vir die BADISA-kantore wat daagliks in persone se behoeftes moet voorsien. Enige bydraes is enige tyd welkom! Wyk A05 is die komende week verantwoordelik en Wyk B12 die week daarna tussen 20/09 en 27/09.

Kerkwinkel: volgende verkoping is op Donderdag 1 Oktober tussen 13:00 en 15:00.

Ruyterwacht-basaar: jaarlikse groot basaar vind plaas op Vrydag 25 September vanaf 17:00. Ondersteun hul gerus met hierdie projek.

BADISA Jaarvergadering: op Vrydag 18 September om 10:00 by Bergsig Gemeente. Gewoonlik ‘n heerlike oggend met baie inligting rakende hul aktiwiteite en lekker eetgoed! Enige persoon welkom, laat weet asb. so gou moontlik die kerkkantoor indien u wil gaan.

BEHOEFTES:

Enige artikel is op die oomblik baie welkom!

Gebedsbediening

Ps. 82 : 3 en 4 Julle moet reg laat geskied aan die mens in nood en aan die weeskind, n regverdige uitspraak vir die hulpelose en die behoeftige lewer, julle moet die mens in nood en die arme bevry, hulle uit die mag van die goddelose red.

Diensbeurt: Chrissie Smit 021 913 5834 Groep: Gwen Swart 021 913 2029

Lief-en-leed:

René Snyman is tans in die hospitaal. (Berriedale Crescent 7, 0837089310, C22)

Le Roux Snyman sterk aan na behandeling (bestraling). (Berriedale Crescent 7, 0837089310, C22)

Johan en Cobie van der Merwe het n kleindogter ryker geword. (Arsenaalslot 2, Kanonberg, 0219132442, C20)
Dankie

Doreen en Tinie Oliver wil graag almal bedank vir al die gebede en ondersteuning gedurende hulle kleinkind se twee groot operasies. Bly asb. steeds bid vir volkome herstel. Tinie, Doreen en kinders.

Biddag vir Beskermingsdienste

Komende week se gemeente-aksies

Musiekbediening wat ‘n kosbare bydrae lewer in die erediens.

Kantoorpersoneel vir hulle groot aandeel om die gemeente se wiele glad te laat loop

Die regering en privaatsektor; vir samewerking om ons land sinvol te bestuur

Die migrante-kwessie wêreldwyd

Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het

Diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan; en

hulle wat tans tuis aansterk

 

 

Did you like this? Share it:

Vrydag Nuus 04 September 2015

Lees deur internet, klik hier >>

Did you like this? Share it:

Bulletin 6 September 2015

NG KERK WELGEMOED

Oestyd is Feestyd

06 September 2015
Weekprogram

Sondag, 06 September

Nasionale Biddag vir Dowes

09:00   Ds. Nelis van Rensburg

Teks:   Jakobus 2:1-10

Psalm: 33

Vonkk: 92

Lied:     224, 556

Flam:   318, 7, 57

18:30   Stildiens Ds. Nelis van Rensburg

Deuroffer: Instituut vir Dowes

Maandag, 07 September

20:00 Bybelstudie: Manne (kapel)

Dinsdag, 08 September

09:30 Seniorbybelstudie (saal)

09:30   Vrouebybelstudie (kapel)

17:30 Liturgiese werkgroep

18:30 Musiekbediening

19:30   Salomé-groep, saal

Woensdag, 09 September

19:00   Gemeentebybelstudie (saal)

Donderdag, 10 September

09:30   Vrouebybelstudie, Dias 2

Saterdag, 12 September

14:00 Naaldwerk (saal)

Sondag, 13 September

09:00   Ds. Wouter van Velden

18:30   Toerusting (Prof. Erwin Schwella)

Deuroffer: Gemeente-ontwikkeling

KATEGESE

Belydenisklas, 10:15, Kapel

316’s (gr. 8-10), 17:30, saal

Tydens oggenddiens: 09:00-10:15

148’s (0-3 jaar) babakamer

1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel

220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)

(Gr. 1-3) saal

44’s (gr. 4-5), saal

Gr. 6 en 7, kapel

 

Verjaardae van die week

06       Ben Janse Van Nieuwenhuyzen, Hannalizé Kriek, Corné La Grange

Marié Rautenbach, Wilmien van der Westhuyzen

07       Harry Delport, Rina Geldenhuys, Rita Maree, Marlene Nell, Thomas Visagie

08       Irene de Witt, Zara Greeff, Bennie Meyer, Marius Pentz

09       Banus Baard, Martie Bingle, Pieter Geyser, Zara Kuun, Jurgun Steyn, Eduard Wilbers

10       Petro Bell, Griet Erasmus, An Jacobs, Lynney Lloyd, Pieter Loots, Ernst Maritz, Edru Ochse

Anja Visser

11       Janet de Kock, Etienne Louw, Mima Siebert, Anri Smuts, Wouter van Wyk

12       Francois Grobler, Julie Joubert, Merike Saayman, Igno Siebert, Joe Stander

 

Nuwe intrekkers

Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit. Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid. U moet asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld sodat ons u kontakinligting kan kry.

 

Sondagaande toerusting (18:30)

Ons toerustingsgeleenthede van die 13de en 20ste fokus op openbare leierskap en die etiese gehalte van wat ons daagliks doen.

Op Sondagaand 13 September kom gesels Prof.Erwin Schwella  van die Stellenbosche Bestuurskool met ons oor openbare leierskap. In hierdie tyd is dit ‘n reuse kwessie in S.A. Waaraan meet ons leiers in die sakewêreld, politieke domein, maar ook elders. Daar is ‘n groot agterdog teenoor leiers. Tog is ‘n baie groot deel van ons geluk in hulle hande.  Is daar nog vir ons genoeg geleenthede om leierskap aan die dag te lê? En waar en hoe?

Op Sondagaand 20 September besoek Prof. Arnold Smit, ook van die Stellenbosche Bestuurskool, ons. Ons gaan dan praat oor die etiese gehalte van wat ons doen. Wat moet hierdie generasie doen om ‘n toekoms te los vir ons kinders?  Hoe kies ons tussen ons sosiale verantwoordelikheid en wins en selfbeskerming. Hoe hanteer ons die reuse ekonomiese gaping tussen ryk en arm?

Hierdie twee aande is opwindende geleenthede om saam met ander Christene te groei in jou denke en ‘n greep te kry op baie belangrike lewenskwessies. Sien jou daar.

 

Deuroffer:   Nasionale Instituut vir Dowes

Dowes en persone met erge gehoorverlies se gehoor is in so ‘n mate aangetas is dat dit nie as primêre middel van kommunikasie gebruik kan word nie. As sulks moet Dowes enorme kommunikasie-uitdagings en ongelykhede trotseer wanneer hulle dienste en gemeenskaps-prosesse, net vir alledaagse prosesse moet bereik. Dowes word dikwels buite rekening gelaat wanneer besluite geneem word wat hulle eie lewens en dié van hul families beïnvloed. As sodanig vorm hulle ‘n benadeelde en kwesbare groep. Dit gaan in die eerste plek om Dowes te help om hulself te help om ‘n sinvolle lewe te lei en sodoende ‘n belastingpligtige te wees, eerder as ‘n belastinglastige. Twee tehuise vir bejaardes op Worcester en in Bellville skep ‘n veilige en gemaklike omgewing vir Dowes asook liggaamlik gestremde Dowes en Doof-blinde persone.

Algemene Sinodesitting Oktober 2015

Lidmate is welkom om die agenda van die Algemene Sinodesitting elektronies vanaf die webwerf van die NG Kerk af te laai (www.ngkerk.org.za). Daar is ook twee harde kopieë in die kerkkantoor beskikbaar.

Huishulp

Indien u opsoek is ‘n na betroubare huishulp, kontak gerus vir Koos en Rosa Burger. (021 913 2207)

 

Uitreik na Khayelitsha 24 September

Donderdag 24 September het die gemeente ‘n uitreik na Khayelitsha. Dit is Erfenisdag en ons gaan saam feesvier en stories van ons erfenis vertel. Die reëlings word tans getref en ons sal dit binnekort bekend maak. Voorlopig vra ons dat julle die datum in julle dagboeke aanteken. Met ons besoek gaan ons ook pakkies uitdeel aan verskeie gesinne wat wees gelaat is en deur ‘n ouer broer/suster versorg word (child headed households). Julle word uitgenooi om na die erediens ‘n inkopiesak by die deure te neem en dit vol te maak met die produkte wat op die lys binne-in geplaas is. Sien julle daar!

 

Barmhartigheid

Rig ons nie soms meer uit deur goed te wees, as deur goed te doen nie?  

TERUGVOERING:

Hulp d.m.v GGO-bydraes: Ramot kon R2 000.00 se toiletware en Magdalena Tehuis kon R2 000.00 se kosvoorraad ontvang, NG Moedergemeente Kraaifontein kon R1 000.00 se lekkers vir hul komende Familiefees ontvang, aan die Trusthuise is R8 000.00 oorbetaal en aan BADISA Trio R6 000.00. Baie dankie vir die bydraes wat dit moontlik gemaak het.

Babadoeke en –melk: Groot hoeveelheid kon aan die 3 BADISA-kantore geskenk word!

Skenkings: beddegoed, aandklere, allerlei artikels – baie dankie.

NUWE PROJEKTE:

Sop en worsbroodjies: Wyk C11 is die komende week aan die beurt en Wyk A05 die week daarna tussen 13/09 en 20/09. Wyke sonder wyksleidsters sal gekontak word met die oog op bydraes.

Skildery: ‘n Nuwe skildery is by kerkkantoor beskikbaar wat ‘n baas soek. Maak asb. ‘n aanbod ter ondersteuning van Barmhartigheid.

Barbie-popklere en kangaroe-drasakkies: Sien asb. kennisgewingbord vir meer inligting.

BEHOEFTES:

Hulp aan Cayley Habelgaarn (dogtertjie wat in swembad geval het). Besoek lhabelgaarn@cct.edu.za of kontak Charmaine Habelgaarn (021 905 5139/083 773 7259). Meer inligting by kerkkantoor beskikbaar.

Enige artikel vir kerkwinkel, laaikassie, stapelbed.

Hulp vir 17 jarige seun se matriekafskeid-uitrusting.

Gebedsbediening

Markus 7 : 32 – 35, Die mense bring toe ‘n dowe man wat ook ‘n spraakgebrek het na HOM……….

Diensbeurt: Aletta Baard 021 913 5834 Groep: Gwen Swart 021 913 2029

Lief-en-leed:

Marcel en Marinda van der Walt het ‘n kleindogter ryker geword. (Welgelegenstraat 1, 0219139369, A10)

Nasionale Biddag vir Dowes, deuroffer vir die Instituut vir Dowes

Komende week se gemeente-aksies

Doop-ouers en ons nuwe doop-lidmate

Dat verskille tussen die inwoners in ons land op ‘n vreedsame manier hanteer sal word

Die migrante-kwessie wêreldwyd

Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het

Diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan; en hulle wat tans tuis aansterk

 

 

 

 

 

 

Did you like this? Share it:

Ds Karlien van Wyk

Karlien 12 Junie 2016 website

2016 Tema

Nuusbrief

2016 Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal