sgunter

VrydagNuus 21 Februarie 2014

 

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Gemeentes en/in die Wêreld

As ons regtig glo, soos ons Sondae bely, dat God die skepper van hemel en aarde; die natuur, die lug, vloeistowwe en vaste stowwe; die ruimtes en tyd is, dan hoef ons nie aan gemeentes en kerkwees te dink as iets in opposisie of teenoor die wêreld van God nie, maar juis sodat ons hierdie werklikheid, deur ons geloof en vertroue in God, ‘n beter plek sal help maak vir almal en alles.

 

 

S

INODALE NUUS

Saakgelastigde? Wat is dit?

Die administratiewe bestuurder van die NGK Wes-en-Suid-Kaapland sinode (Bossie Minnaar) staan bekend as die saakgelastigde, oftewel die PSD Ondersteuningsdienste. Dié vreemde beskrywing (vir ons vandag) kom van ‘n samevoeging van die persoon wat belas-is-met-die-sake van die sinode. Hierdie persoon is verantwoordelik vir die administrasie, organisasie, koördinering, logistieke ondersteuning en bestuur van die sinode se eiendomme, fondse, goedere en regsake. Klik hier om verder te lees – ook oor hierdie funksie in ander sinodes.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. US Fakulteit Teologie

1.1 Somerskool: 25 – 27 Februarie 2014

Die US Fakulteit Teologie is volgende week die gasheer vir ‘n Somerskool wat aangebied word in samewerking met Humboldt Universiteit, Duitsland en die Universiteit van Kwa-Zulu Natal. Die Somerskool, by die fakulteit van 25 – 27 Februarie) se tema is: Empire Religions, Theologies and Indigenous Knowledge Systems. Registrasiefooie is R50 per dag; bespreking noodsaaklik – kontak Helette by hvdwest@sun.ac.za. Kry die program by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

1.2 Publieke Lesing

’n Publieke lesing vorm ook deel van die konferensieprogram. Op Woensdag 26 Februarie om 17:30 bied prof Will Storrar, direkteur van die Sentrum vir Teologiese Ondersoek in Princeton, VSA ‘n lesing aan oor: The Common Good: A Question of Style. Bywoning van die publieke lesing is gratis – almal is welkom! Kontak Helette by 072 547 9464 vir verdere navrae.

 

2. Opleiding aan Kerkleiers vir RCZ se Diaspora Bediening

Zimbabwe se politieke onrus en ekonomiese krisis veroorsaak dat baie Zimbabwiërs elders ‘n heenkome probeer vind. Daarom het die Reformed Church in Zimbabwe (RCZ) in 2004 met ‘n Diaspora Bediening aan lidmate wêreldwyd begin. Die eerste buitelandse gemeente is in Londen gestig, waar sedertdien al twee leraars werksaam is. Lees meer oor opleiding vir die Diaspora Bediening in SA onderaan.

 

3. Vrystaat: Nasionale Kleingemeente Konferensie

Uit die Vrystaat ontvang ons nuus oor die Nasionale Kleingemeente Konferensie by die Gariepdam. Dit word van 24-26 Maart aangebied met sprekers Cas Wepener, Gideon van der Watt en Christina Landman. Die tema is Anders maar Een. Koste: R 450pp vir diegene wat nie deel van die Vrystaat Sinode is nie. Kontak Joanie Theron by gemeentes@ngkvs.co.za met navrae of om te registreer; Lulani Vermeulen (lulani.vermeulen@gmail.com of 078 801 9776 het inligting oor verblyfopsies.

 

4. Bybelgenootskap stel nuwe Bybel bekend

Die Nuwe Testament en Psalms: ‘n Direkte Vertaling word om 19:00 op 12 Maart in die Groote Kerk in Kaapstad bekendgestel. Ter herdenking van hierdie besondere geleentheid, sal die eerste 500 eksemplare genommerd verkoop word. Meer oor hierdie spesiale mylpaal, na baie maande se toegewyde werk, is aangeheg. Almal welkom.

 

5. Wes-Kaap Gemeentebestuurdersforum

Onthou! Die Wes-Kaap Gemeentebestuurdersforum se eerste byeenkoms vir 2014 vind om 14:00 op 26 Februarie by Durbanville-Bergsig plaas. Tema: Die uitdaging van die kerk in ’n veranderende wêreld en die rol van die gemeentebestuurder. Alle belangstellendes welkom – lees onderaan meer.

 

6. Straatwerk se Waardevol vir Jesus-poppies

Ons het voorheen berig oor Straatwerk se Waardevol vir Jesus-veldtog. ‘n Belangrike deel hiervan is ’n handgebreide poppie vir kinders. “Regoor die land is mense besig om poppies te brei en te bid vir hierdie veldtog. Ons sien dat ouer mense weer nuwe sin in die lewe kry deur die poppies te brei. Ons sien hoe brose kinders (en grootmense) praat oor hulle seer van seksuele misbruik en op hierdie manier genees word.” Kry die patroon vir die poppies op www.kaapkerk.co.za: Dokumente – Algemene Dokumente of rig navrae aan 021 930 8055 of cila@straatwerk.org.za.

 

7. Nuwe ID-kaarte vir Jeug en Pensioentrekkers

Eerste aansoekers van 16+ jaar, kan van 1 Februarie gratis vir die nuwe Smart ID-kaart aansoek doen. Pensioentrekkers van 60+ jaar en wat in Januarie en Februarie verjaar, moet in Februarie 2014 (gratis) vir die kaart aansoek doen. Vanaf Maart doen die oorblywende pensioentrekkers gratis aansoek in die maand van hul verjaardag. Alle ander landsburgers sal mettertyd uitgenooi word om aansoek te doen. Hier is ‘n lys van kantore wat tans dié tipe aansoeke kan verwerk: http://www.dha.gov.za/index.php/id-smart-card/28-offices-ready. (Kom ons vertrou meer kantore is vinnig gereed hiervoor – Red).

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

1. NG Gemeente Durbanville: Emosionele Intelligensie

Na die groot belangstelling en aanvraag het dr Pieter van Jaarsveld ingestem om weer ‘n werkswinkel oor Emosionele Intelligensie aan te bied. Dit vind op Sondag 23 Februarie van 16:00 – 20:00 in Durbanville se kerkgebou (hoek van Kerkstraat en Weyerslaan, Durbanville) plaas. Toegang is gratis. Onderaan is meer inligting.

 

2. NG Gemeente Heidekoppie: Wêreldbiddag vir Vroue

Heidekoppie, Die Gemeente met Oop Deure, (hoek van Protea- en Stasieweg, Proteahoogte) se Wêreldbiddag vir Vroue-byeenkoms is op Woensdag 5 Maart om 19:00. Die boodskap word gelewer deur prof Elna Mouton na aanleiding van die tema Strome water in die woestyn. Navrae: Jackie by admin.@heidekoppie.com.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Kerkbode van 21 Februarie

Die jongste Kerkbode skryf op hul Kommentaar-blad onder meer oor Die regte tyd. En dit dan spesifiek wat #imagine, ‘n “verbeeldingryke poging om die jeug te bereik”, betref. Mag die kerk God se tyd reg lees… Maak seker jou gemeente het al hierdie geleentheid raakgesien en aangegryp!

Lees ook:

 • ‘n Klein gemeente staan op
 • ‘n Aktuarius wat dissipelskap uitlééf en hoop bring
 • Proponent wil (kaalvoet) preek
 • Vergifnis wat lewe gee

 

 

2. Bybel-Media Nuusbrief

Hierdie week is Bybel-Media se fokus op die jongste Kerkbode, die Maart-uitgawe van LiG en ’n unieke teologiese publikasie. Lees onderaan meer.

 

3. BM se Boodskap vir Vandag

Belangstellendes wat daagliks ‘n inspirerende dagstukkie uit die pen van Carel Anthonissen per e-pos wil ontvang, kan inteken daarvoor by adele@bmedia.co.za. Dis ‘n gratis diens van Bybel-Media. In ‘n onlangse bydrae word die vraagstuk oor die lewe ná die dood aangrypende versinnebeeld in ‘n gesprek tussen ‘n ongebore tweeling… iets besonders om gerus te lees

 

4. Nuus van Ramot

Ramot, Badisa se Sentrum vir Alkohol- en Dwelmafhanklikheid in Parow, het ‘n nuwe bestuurder, Lettie Visser. Hulle berig ook oor ‘n aanlyn vraelys om te bepaal of jy bekommerd moet wees oor jou alkoholverbruik. Teken hier in vir die nuusbrief.

 

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Gemeente Die Paarl (Strooidakkerk): Gholfdag

Die Strooidakkerk bied weer vanjaar op 24 April ‘n gholfdag aan. R 2 200 per 4-bal, R 100 pp met bespreking; individuele inskrywings welkom. Prys sluit in: tee/koffie by aankoms, “halfway house” en funksie, plus aandete. Baie pryse! Borgskappe benodig – kontak Albie Klein 084 453 4884 of die kerkkantoor 021 872 4396 om betrokke te raak of met navrae.

 

2. NG Gemeente Kuilsrivier: Ritmefees

Kuilsrivier Moedergemeente (Van Riebeeckweg) is vanjaar saam met Ford, Pepsi, teddiebere en Harley Davidson 111 jaar oud en hou op Saterdag 1 Maart vanaf 08:30 sy jaarlikse Ritmefees, met Teddiebere as tema en Hilda op besoek! Lees onderaan oor ‘n 240m lange wildswors, reuse hamburger, unieke beerwoud en meer…

 

3. Badisa Huis Esperanza: Gholfdag

Huis Esperanza in die Strand se sesde Viva Gholfdag vind vanjaar op Donderdag 13 Maart by die Somerset-Wes Gholfklub plaas. Die formaat vir die dag se spel is ‘n “four ball alliance” en afslaantye is vanaf 11:30 tot 13:00, met die legendaries Hempies du Toit as afslaer by die wynveiling en ‘n heerlike ete daarna. Lees meer by NUUT op www.kaapkerk.co.za en skakel Corné van Heerden by retirementhome1@gmail.com of 078 537 6969.

 

4. NG Gemeente Thornton: Mini-basaar

Die NG Gemeente Thornton (Sipreslaan 47, Thornton) hou op Saterdag 1 Maart vanaf 09:00 ‘n mini-basaar. Ria Theron, leier-diaken, beskryf die gemeente as “een van die kleinste gemeentes, maar met ‘n groot hart en gees!” Gaan maak gerus daar ‘n draai!

 

5. NG Gemeente Tamboerskloof: Basaar

Tamboerskloof (hoek van Bo-Unie en Kloofnekweg) hou op Saterdag 1 Maart vanaf 08:00–13:00 basaar. Gaan geniet allerlei kermis lekkernye: reuse ontbyt, boereworsrolle; pannekoek, jaffels, poedings en tuisgebak en koop vir loop vars tuisgemaak en ingelegde produkte. Groot verrassings vir kinders, terwyl ouers rustig inkopies doen of ontspan in die tent. Sien die volkleur pamflet by NUUT op www.kaapkerk.co.za en maak gerus daar ‘n draai.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

1. NG Kerk in SA: PSD Armoede en Sorg

Die Sinode van die NG Kerk in Suid-Afrika (Wes-en-Suid-Kaapland) maak die vakature vir ’n PSD in die Diensgroep vir Armoede en Sorg bekend en nooi alle belangstellendes wat daartoe geroepe voel om hulle vir hierdie pos beskikbaar te stel. Aansoeke word ingewag voor 20 Maart. Klik hier vir meer inligting.

 

2. Badisa Kuilsrivier: Hoof Maatskaplike Werker

Badisa Kuilsrivier is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike aksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland). Hierdie program beskik tans oor ’n vakature vir ’n Hoof Maatskaplike Werker. Aansoeke sluit op 7 Maart en onderaan is meer inligting.

 

 

Ten Slotte

16-23 Februarie is Bewusmakingsweek vir Tienerselfdood. Net die feit dat daar so ‘n bewusmakingsveldtog is, is onbeskryflik hartseer. Dit maak ‘n mens bang en dalk selfs magteloos! Hoe maak ‘n mens hiermee? Dalk maak ‘n optelwoord vandag iewers ‘n klein verskil… Klik hier.

 

Vriendelike groete

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

NGK SINODES

ADMINISTRATIEWE BESTUURDERS

 

Die administratiewe bestuurder van die NGK Wes-en-Suid-Kaapland sinode staan bekend as die saakgelastigde, oftewel die PSD Ondersteuningsdienste.

 

Dié persoon, Bossie Minnaar, is – om ‘n reuse-taak in ‘n neutedop saam te vat – verantwoordelik vir die administrasie, organisasie, koördinering, logistieke ondersteuning en bestuur van die sinode se eiendomme, fondse, goedere en regsake. Reglement 17 omskryf hierdie pos se taak en funksie in meer detail.

 

Bossie is ook die hoofbeampte van die Predikante Pensioenfonds van die NGK in SA.

 

Bykans elke NG-sinode het ‘n eie benaming vir hierdie bestuurder. So lyk die prentjie in ander sinodes:

 

Algemene Sinode: Algemene Sekretaris – dr Kobus Gerber (klik hier)

 

Hoëveld Sinode: Algemene Kantoorbestuurder – dr Bertus Koorts (klik hier)

 

KwaZulu-Natal: PSD Gemeentebedieninge en Ondersteuningsdienste – ds Ben van Dyk (klik hier)

 

Namibië: Algemene Sekretaris – ds Clem Marais (klik hier)

 

Noordelike Sinode: Saakgelastigde – mnr Johan Kruger (klik hier)

 

Noord-Kaapland: Predikant in Sinodale Diens – ds Mossie Mostert (klik hier)

 

Oostelike Sinode: Uitvoerende Amptenaar – ds Henry van der Schyff (klik hier)

 

Oos-Kaapland: Direkteur Sinode – ds Danie Mouton (klik hier)

 

Vrystaat: Direkteur: Administrasie en Finansies – mnr André Esterhuizen (klik hier)

 

Wes-Transvaal: Hoof Uitvoerende Beampte – ds Nico van Rensburg (klik hier)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

OPLEIDING AAN KERKLEIERS VIR

RCZ SE DIASPORA BEDIENING

 

Sedert die politieke onrus en ekonomiese krisis wat in 2008 sy hoogtepunt in Zimbabwe bereik het, het baie mense die land verlaat om elders ’n heenkome te probeer vind. Dit het ’n groot uitdaging aan ons susterskerk, die RCZ (Reformed Church in Zimbabwe) gestel, omdat baie van hulle lidmate in diaspora as gevolg van verskeie faktore nie werklik in ander kerke tuis gevoel het nie.

 

In 2004 het die RCZ besluit om ’n Diaspora Bediening aan hulle lidmate, wat wêreldwyd verspreid was, goed te keur, en die eerste buitelandse gemeente in 2006 in Londen gestig. Ds Mutukwa is in 2010 as hul eerste predikant bevestig en ds Mahere as sy medeleraar in 2012.

 

Intussen het die RCZ-lidmate in Suid-Afrika so toegeneem dat dr Christopher Munikwa van Zimbabwe in 2013 aangestel is as leraar van die RCZ-gemeente in Suid-Afrika, met vyf bedieningspunte, naamlik in Johannesburg, Kaapstad, Pretoria, Kempton Park en Polokwane as sy verantwoordelikheid.

 

Van ons NG Kerkfamilie het reeds begin hande uitsteek en aanbiddingsruimtes vir hierdie medegelowiges begin aanbied, soos by die NGK Strand. Op Saterdag 15 Februarie het dr Munikwa ’n leierskapskonferensie wat ook deur Kobus Odendaal van die KGA bygewoon is, in hulle saal gereël.

 

Die doel van die konferensie was om gemeenteleiers te skool vir hulle uitdagende taak om hier ’n gemeente op te bou te midde van lidmate se verspreidheid en vreemdheid in die Kaapse Metropool en omgewing.

 

Tydens die konferensie is daar aandag gegee aan die oorsprong en identiteit van die RCZ en vertel van die lang betrokkenheid wat die NGK Wes-en-Suid-Kaap by kerkontwikkeling in Zimbabwe het. Kobus se bydrae het gegaan oor leierskap wat die model van Jesus navolg wat anders as publieke leierskap is – dit bou lidmate op tot identiteit in Christus en hul dienswerk in die Koninkryk van God.

 

Verder is ook aandag gegee aan die rol van ouderlinge en diakens. Kerkleiers het ‘n belangrike taak om ‘n omgee- en ondersteunende gemeenskap van gelowiges vir mede-gelowiges en gemeenskappe te skep.

 

Die deelnemers het baie baat gevind by die opleiding en het entoesiasties deelgeneem aan die gesprekke. Die saamwees, en veral die besoek van Cecile Peroldt van die NGK Hottentots-Holland in Somerset-Wes, ’n oud-dosent van dr Munikwa van Harare se dae, was vir almal ’n riem onder die hart.

 

Daar word tans pogings aangewend om te kyk of hierdie gemeente nie by ‘n bestaande ring van die NG Kerkfamilie ingeskakel kan word nie. Die steun wat hulle nou reeds ontvang, word erken en waardeer.

 

Sien foto’s by www.facebook.com/KommissieGetuienisaksie. Kontak Kobus Odendaal by missio@kaapkerk.co.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

BYBELGENOOTSKAP VAN SA

NUWE TESTAMENT EN PSALMS BEKENDGESTEL

 

Op Woensdag 12 Maart om 19:00 stel die Bybelgenootskap van Suid-Afrika die Nuwe Testament en Psalms: ‘n Direkte Vertaling in die Groote Kerk in Kaapstad bekend.

 

Die program sluit voorlesing en musiek in. Die bekende orrelis, Roucher du Toit sal reeds om 18:30 met ‘n orreluitvoering begin. Die musiekgroep, Die Broers en die Stellenbosch koor, Canticum Novum, onder leiding van die dirigent, Louis van der Watt, sal ook optree. Alle belangstellendes word hartlik na die geleentheid uitgenooi.

 

Die Nuwe Testament en Psalms: ‘n Direkte Vertaling is die vrug van die Bybelvertalingsprojek wat aangepak is op versoek van die kerke wat die Bybel in Afrikaans gebruik. Aangesien baie gelowiges ‘n behoefte het aan ‘n Bybel wat so na moontlik aan die bronteks, maar steeds goed verstaanbaar is, het die Kerklike Advieskomitee (Die Bybel in Afrikaans) by die Bybelgenootskap aanbeveel om met ‘n Bybelvertaling wat sterker aansluit by die bronteks (dit wil sê die Hebreeuse, Aramese en Griekse tekste) as die bestaande vertalings, te begin. Alle kerke wat die Bybel in Afrikaans gebruik, het sittingsreg op Die Kerklike Advieskomitee. Die feit dat kennis van Bybelvertaalkunde, asook die kennis van die tale waarin die Bybel oorspronklik geskryf is, die afgelope aantal jare uitgebrei het, het ook ‘n rol gespeel in die Kerklike Advieskomitee se aanbeveling.

 

Daar is in 2006 met die vertaling begin en sowat 140 medewerkers is betrokke by die vertalingsprojek waarvan prof Bernard Combrink die projekleier is.

 

Hierdie vertaling is werklik histories ‘n eerste aangesien dit die eerste keer is dat feitlik alle kerke wat die Bybel in Afrikaans gebruik, by ‘n Bybelvertaling in Afrikaans betrokke is: byna 20 verskillende kerkgenootskappe wat die Bybel in Afrikaans gebruik, is op een of ander manier by hierdie vertaling betrokke.

 

Daar sal ‘n hardeband eksemplaar teen R35 beskikbaar wees, sowel as ‘n eksemplaar wat in verwerkte leer ingebind is met goud-op-snee kantafwerking en duimindeks wat teen R99 per eksemplaar sal verkoop. Die publikasies sal na 12 Maart by die Bybelgenootskap, sowel as in die handel, beskikbaar wees.

 

Ter herdenking van hierdie besondere geleentheid, sal die eerste 500 eksemplare as genommerde eksemplare verkoop word. Die eerste 10 eksemplare sal ook deur die Begeleidingskomitee van dié vertalingsprojek onderteken word.

 

Enige iemand wat belangstel om een van hierdie genommerde eksemplare te bekom, kan Mims Turley by 021 910 8705 skakel of ‘n e-pos stuur aan biblia@biblesociety.co.za vir meer inligting.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

WES-KAAP GEMEENTEBESTUURDERSFORUM

 

Die Wes-Kaap Gemeentebestuurdersforum se eerste byeenkoms vir 2014 sal gehou word op 26 Februarie by Durbanville-Bergsig gemeente om 14:00. Die tema vir die byeenkoms is: Die uitdaging van die kerk in ’n veranderende wêreld en die rol van die gemeentebestuurder.

 

Die Wes-Kaap Gemeentebestuurdersforum is in 2011 gestig om gemeentebestuurders / administratiewe bestuurders se gemeenskaplike sake te bevorder en bedryfsbestuurders die geleentheid te gee om van mekaar te leer en kundigheid te deel.

 

Die kerk beleef opwindende en uitdagende tye. Die gemeentebestuurders en -personeel word geroep om hul taak te verrig, tot opbouing van die Koninkryk, binne die uitdagende milieu. Die forum nooi alle belangstellendes uit om in 2014 by die forum aan te sluit, ter ondersteuning van mekaar en die gesamentlike dienswerk aan die kerk.

 

Vir meer inligting kontak Liana Coetzee by 021 948 2402.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

NG GEMEENTE DURBANVILLE

PIETER VAN JAARSVELD

OOR EMOSIONELE INTELLIGENSIE

 

Na die groot belangstelling en aanvraag het dr Pieter van Jaarsveld ingestem om weer ‘n werkswinkel aan te bied oor Emosionele Intelligensie op Sondag 23 Februarie 16:00 – 20:00 in die Durbanville Gemeente se kerkgebou, hoek van Kerkstraat en Weyerslaan, Durbanville. Toegang is gratis.

 

Hy sal ‘n kort samevatting oor die eerste sessie wat hy by ons aangebied het, gee ter wille van vaslegging en persone wat nie die afgelope week se sessies kon bywoon nie. Pieter praat dan verder oor Emosionele Intelligensie en deel praktiese wenke uit.

 

Dr Pieter van Jaarsveld het opleiding in sielkunde en teologie, hy is ‘n dosent in sielkunde en ook deeltydse konsultant vir Suid-Afrikaanse en internasionale maatskappye. Hy is ‘n gereelde spreker op TV- en radioprogramme en ook ‘n gesogte spreker by konferensies. Dr van Jaarsveld is ook die skrywer van artikels en boeke, waaronder Verbeter jou kind se selfbeeld en Die hart van ‘n wenner: Ontwikkel jou emosionele intelligensie”.

 

Navrae: Kerkkantoor 021 975 6370.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BYBEL-MEDIA

JOU BEDIENINGSVENNOOT IN 2014

 

Nuusbrief 3/2014

 

Lees in die Kerkbode van 21 Februarie …

 

Klein gemeentes neem ‘n al belangriker rol in die NG kerk in. Ons vertel die verhaal van Olifantsfontein, ’n gemeente wat so klein geraak het dat ’n mens dit met goeie rede as ’n sterwende gemeente sou kon sien. En tog het hulle opgestaan – onder meer omdat hulle nie net na hulself gekyk het nie, maar na buite, na die nood van hul onmiddellike omgewing. En omdat hulle bereid was om hande te vat met ander.

 

Selfopofferende liefde. Dit was die voorbeeld wat Jesus gestel het. Om Hom te volg, leef Carel Wandrag op ’n beperkte begroting, sodat hy ’n groot deel van sy salaris kan gebruik om ander te help.

 

As gemeenskapsleiers moet predikante met ouers praat oor hoe hulle hul kinders se kans op die toekoms kan verbeter, het mnr Trevor Manuel op Stellenbosch aan die kerk gesê.

 

Lees ook:

 

• Hoop vir kwesbare jonges in Khayelitsha

 

• Malema het ’n punt beet, hoor Vrystaters

 

• Fresh expressions maak impak in Engeland

 

• Leefstyl trek mense weg van die kerk

 

 

Lees in die Maart-uitgawe van LiG

 

Sy lag vinnig en maklik. Haar blou oë blink wanneer sy van haar loopbaan vertel, van haar mense, haar passies. Dit gaan goed met Andriëtte Norman, vertel Ilza Roggeband. Maar moenie dink daar is selfs ’n sweempie hoogmoed by haar te bespeur nie. Haar voete is plat op die aarde – en daar sal dit bly.

 

•        Wiskunde en wetenskap: haal die ‘aaargghh!’ uit

•        Kindermolestering: die stille epidemie

•        Kry sewe wenke om die ‘rrrrr’ terug in getroud-wees te sit ná babas

•        My klouerige kind

 

 

Jongste BM-publikasie

 

Idolatry or Inculturation?… Robert O Agyarko

Christian participation in Akan libation rituals

 

The latest book in the series: Studies in Ethics and Theology.

 

This study is about the current debates on the observance of libation rituals by Christians in Africa and its implication for Christian faith. The issue of libation poses an important challenge to Christianity in Africa and, more specifically, to the Akan people in Ghana, for libation is traditionally a key ritual for the Akan as an ethnic group.

 

Prys: R100-00 (BTW en posgeld ingesluit)

 

e-book: R91,95

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

•        Skakel 0860 26 33 42 óf 021 873 0822

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

 

Beste wense uit ‘n warm Wellington.

 

Hans Steyn

Departement Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BOODSKAP VIR VANDAG

 

Vrydag 14 Februarie 2014

 

Is daar lewe ná die geboorte?

 

God het hulle gemaak om Hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om Hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want deur Hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons (Handelinge 17:27-28).

 

Die afgelope week gee ‘n vrou ‘n aangrypende stuk van die Katolieke teoloog, Henri Nouwen, aan my. ‘n Vriendin uit Duitsland het dit vir haar gestuur met die oog op die geboorte en doop van haar derde kleinkind.

 

Die stuk verhaal die gesprek van ‘n tweeling in die buik van hulle moeder, kort vóór hulle geboorte.

 

Die gesprek gaan soos volg:

“Sê my, glo jy regtig aan ‘n lewe ná ons geboorte?” vra die een tweeling aan die ander een.

 

“Ja beslis!”, antwoord die ander tweeling. “Hier binne-in groei ons en word ons sterk met die oog op wat daar buite vir ons wag.”

 

“Dit is tog onsin”, meen die eerste een. “Daar kan tog geen lewe na die geboorte wees nie. Hoe sal dit daar uitsien? Sê my!”

 

“Wel, hóé presies dit gaan wees, weet ek self nie. Maar daar sal seker heelwat méér lig daar wees as hier. Miskien sal ons selfs daar buite kan rondloop en met ons monde eet.”

 

“Soveel onsin het ek nog nooit gehoor nie! Met jou mond eet? Wat vir ‘n gekke idee is dit nie? Daar is tog hierdie naelstring wat ons voed. En hoe gaan jy daarbuite rondloop? Die naelstring is daarvoor gans te kort.”

 

“Wel, ek is seker dit gaan gebeur. Alles daarbuite gaan ‘n bietjie anders wees.”

 

“Jy droom! Niemand het nog ooit terug gekeer ná die geboorte nie. Met die geboorte eindig ons lewe hier. Punt.”

 

“Ek gee toe – niemand weet regtig hoe die lewe ná die geboorte daar sal uitsien nie. Wat ek wel weet, is dat ons ons moeder gaan sien en dat sy vir ons sal sorg.”

 

“Moeder?? Jy glo tog sekerlik nie aan ‘n moeder nie. Waar is sy dan?”

“Nou ja, híér – oral om ons. Ons leef in en deur haar. Sonder haar kan ons eintlik niks doen nie.”

 

“Nonsens! Van ‘n moeder het ek nog nooit gehoor nie, dus kan sy ook nie bestaan nie.”

 

“Tog wel. Baie keer as ons baie stil word, kan jy haar hoor sing, selfs dit voel wanneer sy oor ons streel …”

 

Here, dankie dat U nooit ver is nie, dat ons in en deur U bestaan en dat U vir ons sorg, selfs al sien ons U nie. Amen.

 

Carel Anthonissen

Sentrum vir Christelike Spiritualiteit: www.christianspirit.co.za

 

*Teken vir Boodskap vir Vandag se dagstukkies in deur ‘n e-pos te stuur na adele@bmedia.co.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

NG GEMEENTE KUILSRIVIER

RITMEFEES

 

Kuilsrivier Moedergemeente (Van Riebeeckweg) is vanjaar saam met Ford, Pepsi, teddiebere en Harley Davidson 111 jaar oud en hou op Saterdag 1 Maart vanaf 08:30 sy jaarlikse Ritmefees, met Teddiebere as tema. Almal kan op dié dag hul teddiebere saambring en pryse wen.

 

Die TygerBeer-organisasie vir getraumatiseerde kinders vorm deel van die fees, Hilda van 7de Laan bring besoek, ’n 240 meter lange wildswors, asook ’n reuse hamburger word gebraai, ’n unieke beerwoud met lewendige bere word gebou, lekker musiek deur die Louis Hurter boereorkes en sang deur Sanet Marx se studente, hope eetgoed, kunshandwerk stalletjies, ens. is alles deel van die besondere pretdag.

 

Navrae: 021 903 1529.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG KERK IN SA

PSD: ARMOEDE EN SORG

(BELLVILLE)

 

Die Sinode van die NG Kerk in Suid-Afrika (Wes-en-Suid-Kaapland) maak die vakature vir ’n PSD in die Diensgroep vir Armoede en Sorg bekend en nooi alle belangstellendes wat daartoe geroepe voel om hulle vir hierdie pos beskikbaar te stel.

 

Die PSD vir Armoede en Sorg is onder andere verantwoordelik vir die volgende:

•        Die energering en ontwikkeling van gemeentes en die kerkverband se missionêre diakonaat.

•        Die ontwikkeling van strategieë, insluitend netwerke, ten opsigte van barmhartigheid.

•        Die bevordering van Badisa se werksaamhede in gemeentes.

•        Die bevordering van dienslewering op plaaslike vlak deur die benutting van NRO’s en regeringshulp.

•        Die ontwikkeling van nuwe barmhartigheidsprojekte en Badisa-programme.

 

Die ideale kandidaat is ’n gelegitimeerde Bedienaar van die Woord wat aan die volgende vereistes voldoen:

•        Bewese ervaring en insig met betrekking tot die uitdagings op die terrein van barmhartigheid.

•        Duidelike roeping hê om gemeentes in hulle dienswerk te ondersteun en uit te bou.

•        Netwerke en verhoudings kan bou.

•        Oor bewese organisatoriese -, bestuurs- en administratiewe vaardigheid beskik.

•        ’n Passie en visie hê vir die verligting en opheffing van armoede.

 

Vergoedingspakket: Volgens sinodale riglyne.

 

Rig ’n volledige CV voor 20 Maart 2014 aan:

Die Bestuurder: Menslike Hulpbronne (Kenny Raats), NG Kerk in SA, Privaatsak X8, Bellville, 7535

E-pos: ngkadmin@kaapkerk.co.za / 021 957 7104

 

Heg ook ’n bondige voorlegging van maksimum twee bladsye aan waarin u uiteensit hoe u beoog om aandag te skenk aan die energering en ontwikkeling van gemeentes en kerkverband se missionêre diakonaat.

 

Persoonlike navrae kan gerig word aan:

Ds Dawid de Wet (Voorsitter van SDAS, die Sinodale Diensgroep Armoede en Sorg)

Sel 082 372 7734

Tel 044 695 0907

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA KUILSRIVIER

HOOF MAATSKAPLIKE WERKER

 

Badisa Kuilsrivier is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike aksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland). Hierdie program beskik tans oor ’n vakature vir ’n Hoof Maatskaplike Werker.

 

Die kandidate sal onder andere verantwoordelik wees vir die volgende:

 

•        Supervisie en konsultasie van maatskaplike werkers en gemeenskapsontwikkelingswerkers

•        Programbestuur en –ontwikkeling

•        Menslikehulpbronbestuur

•        Betrokkenheid by die programme se finansiële bestuur, bemarking en fondswerwing

•        Ondersteuning aan Beheerraad

•        Skakeling en netwerking met departementele streekkantore, forums en ander rolspelers

•        Verteenwoordiging en onderhandeling binne gemeenskappe en gemeentes

 

Die suksesvolle kandidaat beskik oor minstens vyf jaar relevante ervaring binne die kinder- en gesinsorgveld. Uitstekende vaardighede in fasilitering, die vermoë om op alle vlakke te kommunikeer, konflik te hanteer, om strategies te kan dink, asook die vermoë om onafhanklik te werk, word vereis. Registrasie by die SA Raad vir Maatskaplike Diensberoepe is verpligtend. Toepaslike rekenaarvaardighede is ‘n verdere vereiste.

 

Die vergoedingspakket is binne Badisa-skale.

 

Navrae: Elna du Toit, 021 906 1881 of 082 412 6772.

 

Aansoeke kan per pos gerig word aan:

Die Voorsitter

Posbus 899

Kuilsrivier, 7579, of

 

E-pos: hoof.badisakuils@telkomsa.net

 

Sluitingsdatum 7 Maart 2014.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

Optelwoorde

tussen dwaaldistels en doringspore

in die soekloop op die verwegpad

soos genadelig lê daar optelwoorde

wat ‘n wegloopsiel weer huistoe kan vat

optelwoorde

vir ‘n valkind

optelwoorde

wat verloormense vind

in die skaduweelaagtes

diep gaan haal

en huistoe bring

na die optelkraal

 

Koos van der Merwe

Did you like this? Share it:

Bulletin vir Sondag 23 Februarie 2014

 

Sondag 23 Februarie
07:30   Dr. Danie van Zyl
09:00   Ds. Nelis van Rensburg
Skriflesing:  Psalm 8 & 42
Deuroffer: Gideons
10:30   Nuwe intrekkers: Toerusting
18:30   Geen toerusting
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) Geen kategese weens kamp
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (Gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(Gr. 1-3) saal
44’s (Gr. 4-6) saal

Maandag, 24 Februarie
Geen    Mannebybelstudie

Dinsdag, 25 Februarie
09:30    Seniorbybelstudie, saal
Geen    Vrouebybelstudie
17:30    Liturgiese werkgroep
18:30    Musiekbediening
19:30      Salomé-Bybelstudie, saal

Woensdag, 26 Februarie
19:00   Gemeentebybelstudie (40 Dae, week 4, saal)

Donderdag, 27 Februarie - Gholfdag
09:30   Vrouebybelstudie, Dias 2
13:00   Kerkwinkel, saal
18:30   Bediening
20:00  Jongmense-kleingroep, sitkamer

Sondag, 2 Maart - BEGIN VAN LYDENSTYD
07:30   Dawfré Theron
09:00   Ds. Heerden van Niekerk, Doop
Deuroffer:  40 Dae
18:30   Geen toerusting
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) in die saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (Gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(Gr. 1-3) saal
44’s (Gr. 4-6) saal

 

NUWE INTREKKERS
Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit. Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld sodat ons u kontakinligting kan kry. Ons sal dan kom kuier en verdere reëlings met u tref.

Toerusting:  Alle nuwe lidmate word genooi om vanoggend na afloop van die erediens die toerustingsgeleentheid vir nuwe lidmate te kom bywoon. Die byeenkoms word in die kerksaal gehou en sal nie langer as een uur duur nie.  Kinders is welkom om ook die geleentheid by te woon.

Ons verwelkom  die volgende nuwe lidmate:  Johann, Merike en Lana Saayman

 

40 DAE MET JESUS:  GEBED-AKSIE
Ons gebed-aksie met die oog op die 40 Dae-veldtog gaan hierdie week voort. Die gebedsbyeenkomste is: Dinsdagoggende 06:30 en Donderdagaande 18:30.  Die gebedstyd duur slegs ‘n halfuur. Almal word uitgenooi om te kom saam bid.

 

WêRELDBIDDAG VIR VROUE
Donderdagaand 6 Maart 19:30 in ons kerkgebou.  Tema: Strome water in die woestyn.  Spreker: Prof. Elna Mouton. Heerlike samesang en gesellige samesyn.  Liesl Stoltz vd Merwe (fluit), Esme Hill (orrel), Musica-kantory.  ALMAL HARTLIK WELKOM!

 

GEBEDSBEDIENING
Psalm 17:1 “hoor tog die gebed wat ek in alle opregtheid bid.“

Ons bid vir die volgende persone en sake:

 • Ons nuwe lidmate wat op 16 Februarie belydenis van hulle geloof afgelê het
 • Alle mense,  wêreldwyd, wat  ly a.g.v. fisieke of emosionele mishandeling
 • Nuwe intrekkers;  dat hulle Jesus se liefde in ons gemeente sal ervaar
 • Senior burgers in ons omgewing
 • 40 Dae-veldtog;  dat ons Jesus se Helende Hande in ons lewe sal ervaar
 • 2014-Verkiesing
 • Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het, en diegene wat ernstig siek is, wat tuis aansterk na operasies
 • Hulle wat tans finansieel baie swaar kry.

Gelukwensing:

 • Lappies en Madie Labuschangne het ‘n kleindogter ryker geword (Claassen 7, 0219133042).
 • Gert en Ria Coffee het ‘n kleindogter ryker geword (Batavia 2A, 0219137900).

Twee families het die afgelope tyd elk ‘n ouer aan die dood afgestaan.  Ons opregte meegevoel met:

 • Sampie en Anina Lundie (Goewerneur 19, 0832999004).  Sampie se vader is oorlede.
 • Gys, Christelle, John en Mia Wege (Sluysken 16, 0219132151).  Christelle se vader is oorlede.

Sokhanya-gebedsonderwerp
Die bereikbaarheid van klasse weens dié vervoer-infrastruktuur bly een van die grootste struikelblokke vir studente om klasse te kan bywoon. Op inisiatief van student in die Delft-omgewing in die Skiereiland het ons nou begin om daar ‘n groep bymekaar te bring vir wie een van die student wat die kursus voltooi het aangebied het om die leiding te neem. Hierdie en ander inisiatiewe van studente wys hulle daadwerklike toewyding aan die werk van Sokhanya én die evangelie.

Diensbeurt:  Marina Mayne, 0219131676 / Groep:  Rita Schutte, 0219135577

 

GHOLFDAG
Hou hierdie spasie dop vir interessante inligting wat ons more ontvang…

 

BARMHARTIGHEID

GEDAGTE VIR DIE WEEK:
Die 4 jarige seuntjie het saam met sy behoeftige ma en twee sussies in ‘n woonwa gebly  –  permanent. Toe sy juffrou eendag vir hom vra of hy nie wens dat hulle ook ‘n regte tuiste kan hê nie, wou hy eers weet wat “tuiste” beteken. Nadat sy verduidelik het, antwoord hy: “Maar ons hét ‘n tuiste!  Ons het net nie ‘n huis om dit in te sit nie”.  (Erma Bombeck)

NUWE PROJEKTE:

 • Kerkwinkel:  Donderdag 27 Februarie tussen 13:00 en 15:00 in die kerksaal. Kom snuffel gerus rond!
 • Sop en worsbroodjies:  Wyk A10 was hierdie week aan die beurt en Wyk C10 die komende week tussen 23/02 en 02/03. Wyk B10 volg die week daarna vanaf 02/03 tot 09/03. Pakkies winkelsop is ook geskik in hierdie hitte.
 • Rocco de Villiers:  Sondag 16 Maart om 12:00 by D’Aria met ‘n 3-gang maaltyd ingesluit. Hy tree op saam met 3 van SA se beste violiste. Kaartjies beskikbaar teen R375 per persoon by 082 074 1269 of events@venuedaria.co.za – ten bate van Magdalena-tehuis.
 • Gedroogde perskes (Nectarines):  40kg is beskikbaar. Te koop teen R40 per 1xkg-verpakking by die kerkkantoor.
 • Ekstra klasse (enige vak):  Afgetrede onderwysers/vrywilligers word dringend benodig by skole in die omgewing. Kontak die kerkkantoor vir meer inligting.

 BEHOEFTES:

 • Blikkies kos (ook tee en koffie), pasta, toiletware vir BADISA-kantore, Ruyterwacht en Magdalena-tehuis.
 • Weggooibare-doeke (alle groottes), eierdosies, skryfbehoeftes (ook tweedehands), baba- en  kinderklere.
 • Enige artikel vir die kerkwinkel.
 • Waaiers (dringend) en beddegoed in goeie toestand.
 • Lang leer benodig vir trusthuise se instandhouding.

 

VERJAARDAE VAN DIE WEEK
23      Elsa Bodenstein, Marle Kraemer, Robert Valentine
24      Marijke Brand, Johan Gerber, Karl Neef, Emma Olivier, Jolandi Ward
25      Handre Bezuidenhout, Lollie Brits, Jeanette Haller, Rita Schutte, Derick Wesson
26      Ernest Du Plessis, Stephanie Hamman, Pauli Hoffmann, Anké Le Roux, Lila Nell, Mary-Ann Schoeman, Riaan Steyn, Lionel
Thompson
27      Andra Botha, Marina Cloete, Johba Groenewald, Ilse Ochse, Innes Oosthuizen, Christo Van Niekerk, Erasmé Viljoen
28      Coenie Le Grange, Elsje Sandenbergh
1        Elsette Basson, Mike Burger, Pieter Fourie, Wilfred Heap, Nelis Janse Van Rensburg, Geneviève Kuhn, Wilhelm Landman

 

KLAAS LOUBSER PRESTIGE-GHOLFDAG:  27 FEBRUARIE 2014

Gholfdag pryse

 

WELGEMOEDVEILIG

WelgemoedVeilig (23 Februarie 2014)

 

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 14 Februarie 2014

 

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Oor die… liefde

Die datum van hierdie VrydagNuus: “Valentynsdag.” Kom ons raak sommer net ‘n bietjie laf en hê lief. Vir jou hartsmens. Vir jou kindmens. Vir jou oumens. Vir hulle wat dit regtig waardig is en verdien… én vir hulle wat (volgens jou denke, doen en late) dit dalk nie werd is of verdien nie. Te midde van al die klippe, rook en onrus; ten spyte van al die korrupsie, onrus en Australiërs: ons raak bietjie laf en hê lief J

 

S

INODALE NUUS

1. Ruvuma: Ondersteun broers en susters in Mosambiek

Verlede naweek het die KGA as vennoot van Ruvuma die Mosambiek Saamtrek in Disakloof, Bettiesbaai bygewoon. Ruvuma is ’n netwerk van Christene wat sendingaksies in Noordoos-Mosambiek ondersteun. Die saamtrek het bestaan uit talle verteenwoordigers van ondersteuningsgroepe en mense wat in daardie gebied werksaam is. Lees meer by www.facebook.com/KommissieGetuienisaksie.

 

2. Straatwerk: Die Liggaam van Christus in Aksie

Straatwerk is een van die Sinodale Bedieninge wat deur die KGA ondersteun word. Hulle lewer ’n waardevolle diens aan mense wat deur die samelewing verstote voel en hulle tot die strate gewend het as bron van inkomste. Fourie Truter staan aan die stuur daarvan en word deur sy vrou, Lisa ondersteun. Lees onderaan meer. Sien ook A4 oor hulle nuwe webblad!

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. Dagseminaar met James Alison

James Alison, ‘n Engelse Katolieke teoloog, is op 19 Februarie die spreker by ‘n dagseminaar wat aangebied word deur die Beyers Naudé Sentrum vir Publieke Teologie en die Sentrum vir Christelike Spiritualiteit op Stellenbosch. Alison sal die sentrale tema van sy onlangse werk oor Jesus the Forgiving Victim, bekendstel en aandui hoe dit aansluit by die verstaan van begeerte volgens René Girard (The Scapegoat). Klik hier vir meer en reageer teen Vrydag 14 Februarie.

 

2. Datums vir Kerkkalender 2015

Na aanleiding van navrae wat ons hierdie week reeds ontvang het: die lys van vakansie- en kerklike fees- en biddae vir 2015 is ook reeds beskikbaar op www.kaapkerk.co.za: klik links by Kerkkalender. Kry die Engelse inligting hier. ‘n Skakel na 2015 se amptelike skoolkalender vir openbare skole is ook op die sinode se webblad.

 

3. Durbanville-Bergsig: Skriba vir 32 jaar

Elize Botma van Durbanville-Bergsig gemeente is reeds 32 jaar werksaam by die gemeente. Sy was saam met ds Roché Heyns betrokke by die afstigting van die NG Gemeente Durbanville, was skriba, koster en kassier en het vir twee jaar ‘n kantoor in haar huis gehad totdat die kerk klaar gebou was. Gelukkig doen sy nie meer alles alleen nie! Ons glo die gemeente waardeer jou kundigheid en ondervinding, Elize – Red.

 

4. Straatwerk: Nuwe webblad

Na maande se werk het Straatwerk se webblad ‘n splinternuwe baadjie gekry. Fourie Truter skryf: “Ons het dit makliker gemaak vir besoekers om inligting te bekom en deel te neem aan wat ons doen en waarvoor ons staan. Gaan kyk gerus – ons vertrou jy sal jou kuier geniet.” Die webadres is dieselfde as voorheen: www.straatwerk.org.za.

 

5. Ellen Faul, weduwee van Nico Smith, oorlede

Ons het haar jare gelede leer ken as die pragtige en bekwame sielkundedosent op Stellenbosch. Baanbrekerswerk vir ‘n vrou in ‘n oorwegend man-wêreld van die universiteit. Toe hoor ons sy en dr Nico Smith, dosent in Sendingwetenskap, is getroud. Saam het hulle as ‘n formidabele egpaar voortdurend grense in denke uitgedaag en geskuif. Verlede Saterdag is dr Ellen Faul baie skielik (rustig) oorlede. Haar begrafnis vind op Saterdag 15 Februarie om 10:00 vanuit die VGKSA Pretoria (die ou NG Bosmanstraat-kerk) plaas. Die simboliese betekenis hiervan val ‘n mens op J Ons eer haar nagedagtenis.

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

1. NG Gemeente Kaapstad: Kerk en Geregtigheid

Groote Kerk Kaapstad bied ‘n konferensie oor Kerk en Geregtigheid aan gedurende die naweek van 14-16 Maart 2014. Die hoofspreker is die bekende Christen aktivis Shane Claiborne van The Simple Way in Philadelphia VSA, wat al saam met Moeder Theresa gewerk het en vredesinisiatiewe na Irak, Afghanistan en die Wesbank gelei het. Gaan kyk gerus by www.grootekerk.org.za vir inligting en registrasie en lees onderaan verder.

 

2. NG Gemeente Melkbosstrand: 40 Dae met die Heilige Gees

Melkbosstrand (hoek van Otto du Plessisrylaan en Elfde Laan) bied van Sondag 9 Februarie tot Sondag 16 Maart die reeks: 40 Dae Met die Heilige Gees aan. Onderaan is meer oor elke week se tema. Almal welkom!

 

3. NG Gemeente Durbanville: Om betekenisvol te lewe

Ons soek dikwels na rolmodelle wat ons inspireer om meer betekenisvol te leef. Gaan luister op 21 en 22 Februarie by Ke-Monate buite Durbanville na Francois van Niekerk, ‘n nederige sakeman, se storie. Francois het meer as 30 jaar gelede besluite geneem wat sy lewe radikaal verander het en ‘n groot impak op baie mense in Suid-Afrika gehad het. Aangeheg is meer. Reageer voor 17 Februarie – beperkte sitplek.

 

 

P

REDIKANTENUUS

Dr Willie Marais oorlede

Die bekende dr Willie Marais (84) is op Sondag 9 Februarie in Pretoria oorlede. Hy was tot 1994 in die bediening en is bekend as skrywer van verskeie boeke, brosjures, traktaatjies en radioprogramme. Hy laat sy vrou, Maryna, drie kinders, vyf kleinkinders en vier agterkleinkinders agter. Die teraardebestelling is op Vrydag 21 Februarie om 09:00 in die Pretoria-Noord begraafplaas en om 10:30 word ‘n herinnering- en dankdiens by die NG Gemeente Pretoria-Oos (waar hy vir jare predikant was) gehou, met dr Gerdrie van der Merwe van Trompsburg as prediker.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. MES Kaapstad: Sakeontbyt oor Nasionale Begroting 2014

‘n Kundige ontleding van die Nasionale Begroting met onder meer Jac Laubscher van die Sanlam Groep, vind tydens MES Kaapstad se Sakeontbyt (Donderdag 27 Februarie by D’Aria vanaf 06:30 vir 07:00 – 08:30) plaas. Beperkte plek teen R4000 per tafel of R400 pp beskikbaar. Reageer teen 24 Februarie by prcapetown@mes.org.za of 021 949 8736. Meer oor hierdie spesiale geleentheid, sowel as aanwysings na D’Aria, is by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

2. NG Gemeente Bellville-Oos hou Omgeefees

Bellville-Oos hou die naweek van 21 – 23 Februarie ‘n Omgeefees om fondse in te samel vir hulle onderskeie uitreikprojekte. Op 21 Februarie tree die bekende Manuel Escorcio in die kerk op. Sien hul volkleur advertensie by NUUT op www.kaapkerk.co.za. Saterdagoggend skop af met ‘n biduur, gevolg deur ‘n pretstap en stalletjies vanaf 09:00. Sondagoggend sluit die Omgeefees af met Nagmaal om 09:00 in die kerk. Lees hier verder

 

3. NG Gemeente Worcester-De la Bat: Basaar

Worcester-De la Bat se basaar (Saterdag 22 Februarie vanaf 09:00) beloof om ‘n heerlike familiedag te wees! Gaan ondersteun hulle gerus by die Instituut vir Dowes-gronde, De la Batweg, Worcester. Almal welkom!

 

4. Christine Revell Kinderhuis: Basaar en Veiling

Die Christine Revell Kinderhuis, wat onder meer deur Badisa-programme gebruik word vir die plasing van kinders, se jaarlikse basaar en veiling vind op Saterdag 29 Maart op die kinderhuis se gronde (Huntleystraat, Athlone) plaas. Die basaar is van 08:00 tot 13:00, met die veiling van 13:00 tot 16:00. Skakel Alicia Rhoda by 021 697 1748 om ‘n tafel te bespreek of betrokke te raak. Kry die volkleur advertensie by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

5. NG Gemeente Kuilsrivier-Suid vier 50 Jaar met Kermis!

Kuilsrivier-Suid hou op 28 Februarie en 1 Maart kermis en die gemeente vier ook dié jaar hul 50-jarige bestaan. Vrydagaand 28 Februarie is heerlike kerrie-en-rys en hamburgers te koop, terwyl Minute-to-Win-it, aangebied deur die bekende Marius du Plooy, groot pret en heerlike pryse beloof! Saterdag is dit kermis met vroegoggend se Ecostap/draf (8km/2.5km deur Zevenwacht Wynplaas) en daarna ’n buffet-brekfis. Plaasvars groente, negosiewinkel, kinderpret, baie lekkernye en lekker musiek (Jurie van Zyl en Here XVII boereorkes). Gaan geniet ’n regte familie-georiënteerde kermis, nooi hulle.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

 

Ten Slotte

Na die laf-raak met die liefde (sien vooraf), raak sommer ‘n bietjie rof en gaan klik ‘n slag op ons webblad (www.kaapkerk.co.za) rond en ontdek ‘n verstommende skat van inligting en (selfs J) interessanthede. Byvoorbeeld:

Nuut: vir inligting oor die jongste gebeure van belang

Engels: inligting vir gemeentes met ‘n Engelse bediening / Engelssprekende lidmate

Verslawing: verskaf inligting oor instansies en hoop vir hierdie vreeslikheid

Aflospredikers: beskikbaar – vir as jy moeg vir jou dominee is J

Oornaggeriewe: bekostigbare blyplek beskikbaar in geval van nood

Ondersteuningsdiens (SDO) – klik hierop, gaan nog ‘n stap verder na hulle webblad… en… siedaar!

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

STRAATWERK MAAK HEEL EN HELP VOORKOM

 

Straatwerk is een van die Sinodale Bedieninge wat deur die KGA ondersteun word. Hulle lewer ’n waardevolle diens aan mense wat deur die samelewing verstote voel en hulle tot die strate gewend het as bron van inkomste. Fourie Truter staan aan die bestuur daarvan en word deur sy vrou, Lisa ondersteun.

 

Lisa Truter vertel:

 

“Met Straatwerk se uitreike na vroue vasgevang in prostitusie het ons gevind dat die wortel van prostitusie nie armoede is, soos die meeste mense beweer nie, maar seksuele misbruik. Armoede speel definitief ’n rol, maar dit is seksuele misbruik wat meisies (en seuns) inlei tot prostitusie.

 

“Ons het besef dat ons dringend by kinders moet uitkom met die boodskap: Waardevol vir Jesus – STOP seksuele misbruik, prostitusie en pornografie. Dus het ons in 2007 die Waardevol vir Jesus-Veldtog geloods in laerskole en later uitgebrei na kleuterskole en hoërskole. (Lees die Getuie/Witness 2011 Semester 2, bl 7 by www.kga.org.za onder WAT GEBEUR?)

 

“Vanuit verskeie dorpe en stede het koördineerders na vore gekom en meer as 148 000 kinders op hierdie manier landswyd bereik – meer as 61 000 was op die Kaapse Vlakte.

 

’n Belangrike deel van die boodskap is ’n handgebreide poppie wat aan elke kind gegee word tydens die aanbieding. Regoor die land is mense besig om poppies te brei en te bid vir hierdie veldtog. Ons sien dat kinders se harte geraak word deur die poppies, en ons sien dat ouer mense weer nuwe sin in die lewe kry deur die poppies te brei. Ons sien hoe brose kinders (en grootmense) praat oor hulle seer van seksuele misbruik en op hierdie manier genees word.”

 

Gemeentes kan vir Straatwerk ondersteun deur poppies te brei, of hulle kan die Waardevol vir Jesus-Veldtog in hulle eie omgewing loods. Na meer as honderd aanbiedinge en insette en gesprekke het Straatwerk nou ’n Waardevol vir Jesus-Pakket beskikbaar. Hierdie pakket is omvattend en alles wat ’n gemeente nodig het om sommer dadelik met die veldtog te begin. Dit bestaan uit 3 DVD’s en 1 CD:

•        Die Vision DVD (22 min) verduidelik prakties die gesig en die hart van die veldtog.

•        Die Introduction DVD (5 min) is nuttig om as bekendstelling van die veldtog (bv. in ’n erediens) te gebruik.

•        Die Resource CD het die skoolaanbiedings, gebede en ander hulpmiddels om die veldtog te loods.

•        Die Presentation DVD is ’n voorbeeld van ’n skoolaanbieding.

 

Die pakket kan by Straatwerk bestel word teen R100, wat (binnelands) die posgeld insluit. Gemeentes is ook baie welkom om hulle te besoek. So ’n besoek behels ’n nagtelike uitstappie saam met die Straatwerk-span wat voorafgegaan word met ’n kort voorbereiding vir die uitreik.

 

Die afgelope Vrydagaand was 18 verskillende kerkdenominasies verteenwoordig. Besoekersgroepe in 2013 was meer as 40 en vanaf Januarie vanjaar is hulle reeds besoek deur kerkgroepe soos Oudtshoorn-Wes, Oudtshoorn Welgeluk en  Shofar Gardens. Hulle verwag nog besoeke van Westridge Baptiste, Hoërskool Heidelberg, Wellington- Oos, Piketberg, Montagu en nog ander later vanjaar.

 

Kontak Fourie Truter by fourie@straatwerk.org.za vir meer inligting.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————

BEYERS NAUDÉ SENTRUM VIR PUBLIEKE TEOLOGIE EN SENTRUM VIR CHRISTELIKE SPIRITUALITEIT

DAGSEMINAAR

ONTMOET JAMES ALISON – ‘JESUS, DIE VERGEWENDE SLAGOFFER’

 

James Alison, ‘n Engelse Katolieke teoloog wat beskou word as een van die mees verstaanbare en opwindende teoloë wat vandag in Engels publiseer, is eersdaags die spreker by ‘n dagseminaar wat aangebied word deur die Beyers Naudé Sentrum vir Publieke Teologie en die Sentrum vir Christelike Spiritualiteit. Alison sal die sentrale tema bekendstel van sy onlangse werk oor Jesus the Forgiving Victim, en aandui hoe dit aansluit by die verstaan van begeerte volgens die filosoof René Girard (The Scapegoat).

 

Twee panele van respondente sal hierdie tema kontekstualiseer binne ‘n Suid-Afrikaanse ervaring, in die eerste plek ten opsigte van die 15de herdenking van die Waarheids-en Versoeningskommissie (WVK) en die versoenende gees van mense soos Nelson Mandela en Desmond Tutu, en tweedens, ten opsigte van Christelike lesbiese / gay / biseksuele en transgender (LGBT) ervarings vandag.

 

DATUM: Woensdag 19 Februarie 2014

PLEK: Hofmeyr Lesingsaal, Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch, Dorpstraat 171, Stellenbosch

Koste: R100

Dit is nodig om u plek te bespreek by die seminaar. Kry registrasievorms by info@christianspirit.co.za en e-pos (of faks 086 636 4042) dit voor 14 Februarie 2014.

Navrae: Helette, hvdwest@sun.ac.za of Laurie, llbgaum@mweb.co.za .

 

Introducing James Alison

Described by Richard Rohr as intellectual dynamite and spiritual joy, James Alison is a British Catholic theologian considered one of the most lucid and exciting theologians writing in English today. Widely acclaimed for his work examining the fundamental themes in Christian theology and writing theology from a gay perspective, he is a systematic theologian by training, earning his doctorate in theology from the Jesuit Faculty in Belo Horizonte, Brazil.

 

Having been a member of the Dominican Order from 1981 to 1995, he currently works as a travelling preacher, lecturer, and retreat giver. He is a Fellow and the chair of the Education Committee of Imitatio. Alison is the author of Knowing Jesus; Raising Abel; The Joy of Being Wrong; Faith beyond resentment: fragments catholic and gay; On being liked; Undergoing God and Broken Hearts and New Creations: intimations of a great reversal. Editions of some of his books exist in Spanish, Italian, Dutch, French, Russian and Portuguese. Last year James’ schedule included teaching engagements in the US, UK, France, Mexico, Holland, Colombia and Brazil. When not on the road, he lives in São Paulo, Brazil.

 

PROGRAMME: 19 FEBRUARY 2014

GIRARD, ALISON, ATONEMENT, BIBLE READING & SOUTH AFRICA

08:30 Registration

09:00 Opening

09:10 – 11:00 Why the Forgiving Victim?

René Girard for dummies: a bird’s eye introduction to his thought, and why it is important for Christianity now

and

James Alison for dummies: how I’ve sought to make use of Girard’s thought in 3 areas: Bible reading, Atonement and LGBT issues

11:00 – 11:30 Tea

11:30 – 12:30 Applied Alison – Bible reading

12:30 Panel of respondents:

The 15th anniversary of the start of the Truth and Reconciliation Commission (TRC) & forgiveness in the lives of Mandela, Tutu, Lapsley and us (5 mins each).

Chair: Edwin Arrison

–         Fr Michael Lapsley

–         Dr Xolile Simon

–         Prof Christo Lombard

–         Dr Lisel Joubert

13:00 Lunch

14:00 – 15:30 Applied Alison – LGBT issues

15:30 – 16:00 Tea

16:00 – 16:30 Panel of respondents:

Christian lesbian/ gay/ bisexual and transgender experience in SA today

Chair: Laurie Gaum

–         Fr Roger Hickley

–         Ecclesia de Lange

–         Dr Charlene van der Walt

–         Dr Mary-Anne Plaatjies van Huffel

16:30 -17:00 Other questions and conclusion

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————

NG GEMEENTE KAAPSTAD

KERK EN GEREGTIGHEID

 

Groote Kerk Kaapstad bied ‘n konferensie oor Kerk en Geregtigheid aan gedurende die naweek van 14-16 Maart 2014. Die hoofspreker is die bekende Christen aktivis Shane Claiborne van the Simple Way in Philadelphia VSA, wat al saam met Moeder Theresa gewerk het en vrede inisiatiewe na Irak, Afghanistan en die Wesbank gelei het.

 

Ander organisasies soos die Bediening vir Armoede en Sorg, Straatwerk, Echo jeug, Common Good, The Warehouse ens gaan ook aanbiedings doen.

 

Gaan kyk gerus by www.grootekerk.org.za vir inligting en registrasie, volg ons op Twitter by @Church4Justice.

 

Vroeë registrasie vir die naweek is R50 en na 10 Maart is registrasie R80. Gemeentes kan ook groepbesprekings doen en sodoende sitplek reserveer.

 

Alle registrasiegelde gaan in ‘n fonds vir die onderwysbehoeftes van Lesray Mentor, wat wees gelaat is nadat haar ma vroeër die jaar in bendegeweld in Retreat gesterf het. Plek vir die konferensie is beperk.

 

Vir meer inligting kan Riaan de Villiers gekontak word by riaandev@gmail.com of 084 795 2223.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE MELKBOSSTRAND

40 DAE MET DIE HEILIGE GEES

 

Temas tydens 40 Dae:

9 Februarie 2014 – Wie is die Heilige Gees en wat doen Hy?

16 Februarie 2014 – Waarom moes die dissipels in die bovertrek was?

23 Februarie 2014 – Die Heilige Gees maak my vry

2 Maart 2014 – Die vrug van die Gees

9 Maart 2014 – Gawes van die Gees

16 Maart 2014 – Beleef die Heilige Gees

 

Navrae: Sarona van Schalkwyk by 021 553 2753 of ngkmskriba@mweb.co.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE DURBANVILLE

OM BETEKENISVOL TE LEWE

 

DURBANVILLE GEMEENTE EN HALFTIME RSA

‘N UNIEKE GELEENTHEID MET FRANCOIS VAN NIEKERK

(Stigter: Mertech Groep, mede-stigter Atterbury Groep)

 

Tema: Om betekenisvol te lewe

21 en 22 Februarie 2014

 

Almal van ons soek na rolmodelle wat ons inspireer om meer betekenisvol te kan leef. Gaan luister op 21 en 22 Februarie by Ke-Monate buite Durbanville na Francois van Niekerk, ‘n nederige sakeman, se storie. Francois het meer as 30 jaar gelede besluite geneem wat sy lewe radikaal verander het. Dit het ‘n groot impak op baie mense in Suid-Afrika.

 

MEER OOR FRANCOIS VAN NIEKERK

•        Stigter van die Mertech Groep van Maatskappye.

•        Mede-stigter van die Atterbury Eiendomsontwikkelingsgroep – een van die grootste in Suid-Afrika.

•        Voorsitter van Atterbury Investments Holdings.

•        Stigter van die Mergon Foundation – een van die grootste liefdadigheids ‘foundations’ in Suid-Afrika.

•        Woon tans in Pretoria, maar het grootgeword in die Paarl en omgewing.

•        Nederige mens wat op ’n baie praktiese wyse sy Christenskap uitleef.

•        Toe Francois uitgetree het as uitvoerende hoof van Mertech in 2008 het die besigheid ‘n saamgestelde jaarlikse groei van 49% per jaar vir die voorafgaande 20 jaar periode getoon.

 

INSKRYWINGS EN KOSTE

•        21 Februarie vanaf 19:00 tot 22:00.

Tema: Francois deel sy storie as sakeman – R150.00 (Ete ingesluit)

•        22 Februarie vanaf 08:00 tot 17:00.

Tema: Kom ons leer om meer betekenisvol te leef.

Aanbieders: Halftime en Francois – R350.00 (Middag-ete en koffie/tee ingesluit)

 

PLEK

Ke-Monate, Signal Gun

Adres: Hooggelegen Road, Vissershok Pad, na Clara Anna Fontein, links. (Durbanville)

 

INBETALINGS BY

•        NG Gemeente Durbanville, ABSA, rek.: 1410580019,

•        Verw: JOU VAN/FVN

 

Plekke beperk. Bevestigings met inbetaling teen Maandag, 17 Februarie. Stuur betalingsbewys per e-pos na ontvangs@durbanvillegemeente.co.za.

 

Plek slegs vir die eerste 60 persone!

 

Navrae: Cindy van der Merwe 021 975 6370.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————-

NG GEMEENTE BELLVILLE-OOS

OMGEEFEES

 

Bellville-Oos hou die naweek van 21 – 23 Februarie ‘n Omgeefees om fondse in te samel vir hulle onderskeie uitreikprojekte.

 

Op Vrydagaand, 21 Februarie, sing die bekende sanger Manuel Escorcio in die kerk. Die konsert begin 19:30 en kaartjies kos R100-00 vir volwassenes en R80-00 vir kinders tot 12 jaar. Dit is onbespreekte plekke. Kaartjies is by Computicket beskikbaar of by die kerkkantoor op die hoek van Park- en Constablestraat in De La Haye, Bellville. Telefoon 021 948 5785.

 

Die Saterdagoggend skop af met ‘n biduur om 07:30 in die kerk en om 08:00 ‘n pretstap oor drie kilometer, met pryse. Besoekers kan rustig luister na sang en die bekende Ferdo Maree, semi-finalis van SA’s Got Talent in 2010, gaan musiek maak met sy saag.

 

Heerlike braaivleis, slaai, roosterkoeke, potjiekos, pannekoek, worsrolle ens. kan die oggend geniet word. Verskeie stalletjies met braaivleis-items, tafeldoeke, ingelegte vrugte, gebak, olywe en souse is onder meer te koop. Die stalletjies open die oggend om 09:00 en duur tot 14:00.

 

Sondagoggend sluit die Omgeefees af met Nagmaal om 09:00 in die kerk.

 

Gee om! Bring iemand saam! Dankie vir u ondersteuning – dis vir ‘n goeie saak.

 

Navrae by Hennie Pienaar 082 499 4159.

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 7 Februarie 2014

 

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Onderwys: Ons kan iets doen

Sondag is dit Biddag vir Opvoeding en Onderwys. Wat kan ‘n mens prakties doen om onderwysers te help? Armoede en Sorg (saam met Badisa) is betrokke by hulpverlening op ‘n wye front. Een voorbeeld is ‘n primêre skool in Eersterivier, wat onlangs om hulp by Armoede en Sorg aangeklop het. In jou onmiddellike omgewing is waarskynlik meer as een skool wat hulp en ondersteuning beslis sal verwelkom. Dink gerus daaroor, gaan maak kontak en verneem hoe. Mizelle Prinsloo by Armoede en Sorg het ook meer inligting (021 957 7113 of omgee@kaapkerk.co.za). Sien ook S5 hieronder.

 

S

INODALE NUUS

1. NGK Wes-en-Suid-Kaap Moderamen vergader

Die moderamen van die Wes-en-Suid-Kaapland sinode vergader op 11 en 12 Februarie by die NG Gemeente Stellenberg in Durbanville. (Aanwysings is hier). Dokumentasie is reeds elektronies uitgestuur en navrae kan gerig word aan Salomi Steenkamp by die kantoor van die moderatuur (021 957 7202 of skriba@kaapkerk.co.za). Ons vra voorbidding vir die reëlings, sowel as die afhandeling van verskeie belangrike sake op die agenda. Veilige reis almal toegewens! (Sien ook Ten Slotte).

 

2. #imagine Jeugkampe – Droom / Glo / Doen

Vir Tieners/Tienerbediening: almal is beslis nou al opgewonde oor 21-23 Maart se reuse tienerkampe! Die jongste inligting hieroor word vandeesweek direk aan predikante en kerkkantore gestuur. Maak seker jy kry dit, laai die #imagine App af en besoek www.imaginemovement.co.za vir al die inligting wat jy nodig het. Dankie vir voorbidding vir hierdie groot projek.

 

3. KGA: Hongersnood in Malawi

Malawi gaan tans gebuk onder die eerste tekens van ’n hongersnood wat by die dag toeneem. Hennie Smit, wat daar werksaam is op Nkhoma, het aan die KGA vertel hoe die situasie tans daar uitsien. Lees onderaan hieroor.

 

4. Communitas

4.1 Kursus in Kontekstuele Pastoraat

Hiermee word jy uitgenooi om ingelei te word in ‘n pastorale benadering wat toegespits is op verhoudinge (huwelik, gesin en wyer). Dit is ‘n respekvolle en verhelderende benadering, ontwikkel uit die werk van die Hongaarse psigiater, Ivan Boszormenyi Nagy. Die kursus is VBO-geakkrediteer en vind van 18-20 Februarie by die VGK Gemeente George plaas. Lees onderaan meer hieroor. Sluitingsdatum: 11 Februarie.

 

4.2 Geloofsvorming – Reise vir Predikante

Die Geloofsvormingsreis (verkort: Geloofsreis) vir predikante word reeds ʼn aantal jare as ʼn VBO-kursus deur Communitas en die Sentrum vir Geloofsvorming aangebied. Geloofsreis Jaar 1 se retraites is van 3-6 Maart, 19-22 Mei en 15-18 September. Meer hieroor, sowel as Jaar 2 en Jaar 3 van dié lewenslange reis saam met Jesus, is aangeheg.

 

4.3 Onthou! VBO-Kursusse vir Februarie

Die VBO-kantoor herinner graag weer aan die volgende paar VBO-kursusse wat in Februarie aangebied word: Peak Leadership (Gemeenskapsleiding) Deel I (18 –20 Feb); Christelike Geloof en Wetenskap: Die hele prentjie (18–20 Feb) en Nuwe leiers vir nuwe werklikhede: (25–27 Feb). Lees hier meer.

 

5. Biddag vir Opvoeding en Onderwys

Sondag 9 Februarie is Biddag vir Opvoeding en Onderwys. Gustav Claassen (die NG Kerk se segspersoon oor onderwyssake) gee praktiese wenke vir die inrigting van hierdie geleentheid, sowel as sake waarvoor voorbidding gedoen kan word. ‘n PP-aanbieding (565 KB) is ook beskikbaar vir gebruik tydens eredienste – kry dit alles by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. Gelukkige Aftrede / Retire Smart program

Deon Bruwer bied vir die vyfde agtereenvolgende jaar van 22-24 April hierdie gratis werkswinkel (Gelukkige aftrede deur ‘n nuwe toekoms te skep) aan vir predikante wat beplan om binne die volgende 5 jaar af te tree. Gades word spesifiek ook in hierdie uitnodiging ingesluit – bring hulle asseblief saam na die geleentheid by Communitas op Stellenbosch. Sien aangeheg meer en kontak Adrienne Bester by 021 808 3382/abester@sun.ac.za.

 

2. Stellenbosch Gespreksgroep: Program vir Eerste Semester

Die Stellenbosch Gespreksgroep se program vir die eerste semester is bekend. Prof Jeremy Punt (US Nuwe Testament) skop op 11 Feb af met Homofobie – gegrond op die Bybel of gewortel in die natuur? Soos gewoonlik, kom hulle vanaf 17:00 op Dinsdae in die Kerksentrum van die NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal byeen. Die program is hier. Skakel Piet Walters by pew@sun.ac.za of 021 808 3366 met navrae of voorstelle.

 

3. Nog Kerkkantore Spog met Personeel

Ons het verlede week berig oor Swellendam se skriba met 40 jaar diens. ‘n Paar gemeentes was vinnig om te laat weet dat hulle eie kerkkantoor personeel self lank in die tuig is. In Dutoitspan (Noord-Kaapland) is Schalk Pienaar sedert Julie 1961 deel van die span, eers as kassier, toe as skriba/kassier en sedert Oktober 2011 weer as kassier! Dis mos so-te-sê in die kategorie van ‘n goue bruilof J Elma Bosman by Parow-Welgelegen het aaneenlopend 28 jaar diens en hoop om haar 30 jaar te voltooi! Van ons kant: DANKIE aan elke skriba/kassier – sonder julle hulp met kommunikasie en administrasie, is ons hande afgekap!

 

4. En … Ring van Swellendam Bederf Personeel

Charl van Rensburg laat weet: Die Ring van Swellendam reël jaarliks ‘n bederf-oggend vir die kantoorpersoneel van die Ring om dankie te sê vir hul harde (ongesiene) werk agter die skerms. Omtrent almal was daar en selfs ‘n paar dominees het kom saam bederf. Al die kantoorpersoneel het geskenkpakkies gekry en Ashton se Este het ‘n heerlike ontbyt gereël. Groot dank aan almal betrokke en al die kerkrade wat hulle personeel vir een oggend afgestaan het aan die Ring. Foto’s van die oggend is op die sinode se webblad – klik hier.

 

5. “Saam is ons beter” Beskikbaar

Gemeentes wat vanjaar Rick Warren se Saam is ons beter-kursus behandel, kan 40 boekies by die NG Gemeente Heidelberg teen R80 per boek koop. Skakel die kerkkantoor by 028 722 2035 of ngheidelberg@intellect.co.za.

 

6. Kerksake In die Media

Diegene wat belangstel in kerk- en godsdienssake, kan oorweeg om van tyd tot tyd ‘n draai te maak op die sinode se webblad (www.kaapkerk.co.za ) – Dokumente – In die Media. Rubrieke, artikels en ander nuus met kerklike verband is gerieflik daar beskikbaar.

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

1. NG Moedergemeente George: Saamsing uit die Liedboek

Die Moedergemeente nooi almal vriendelik uit na die eerste Saamsing uit die Liedboek-geleentheid van 2014. Hulle kom bymekaar in die NG Moederkerk, George, op Sondag 9 Februarie om 15:30. Neem asb ‘n Liedboek van die Kerk saam indien moontlik. Die tema vir 9 Februarie is Begin en na die sang kuier almal saam in die Langgebou. Inligting by Karen (044 874 4904).

 

2. Vir Huwelikspare: Bellville-Uitsig se Huwelikskursus

‘n Huweliksvoorbereidingskursus word op 25, 26 en 27 Februarie en ook op 24, 25 en 26 Maart om 20:00 by Bellville-Uitsig Gemeente (Ridgeworthrylaan 17, Ridgeworth) aangebied deur dr Francois Swart. Alle voornemende huwelikspare welkom! Kontak Francois by 082 781 6854 om ‘n afspraak te maak.

 

3. NG Gemeente Parow-Panorama: Hoor God se Stem

Parow-Panorama (Rembrandtsingel, Panorama) bied vanaf 5 Februarie op Woensdagaande om 19:00 ‘n kursus aan oor Hoe om God se Stem deur middel van Drome, Visioene, Profesieë, die Woord en die Inspraak van die Heilige Gees te hoor. Die kursus duur agt weke en word aangebied deur Martin van der Merwe. Kursusgeld beloop R50 pp, betaalbaar by registrasie. Navrae: 021 930 3100.

 

 

P

REDIKANTENUUS

NG Gemeente Kraaifontein groet Barend Nel

Op 23 Februarie om 09:30 lewer Barend Nel sy afskeidspreek. Barend en Madalene het hulle in Maart 1984 in Kraaifontein gevestig. Aanvanklik was hy een van drie kollegas, maar vanaf 2004 is hy die enigste predikant. Behalwe die gemeentelike verpligtinge het hy ook die kerktoring geverf, die kerkhorlosie herstel en plafonteëls vervang – voorwaar ‘n man van vele talente. (Hy is ook ‘n uitgesproke kritiese, maar diepsinnige denker – Red). Madalene was voltyds met gemeentelike werk besig: sy was musiekleier, voorsitter van die Vrouediens en KIX-leidster. Die gemeente sê met ‘n swaar gemoed totsiens, maar gun hulle ‘n rustige en gelukkige aftrede op Tesselaarsdal.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Kerkbode van 7 Februarie

In Kerkbode van 7 Februarie:

 • Hier skyn God se son
 • God se verbond met die aarde
 • Jaco Strydom vertel Heidar se storie
 • Kunswerke met ‘n storie bring genesing en hoop.
 • Lees Kerkbode nou op jou tabletrekenaar of slimfoon: www.mysubs.co.za/kerkbode.

 

 

2. Bybel-Media Nuusbrief

Bybel-Media se nuusbrief fokus hierdie week op die jongste Kerkbode (sien bo), twee publikasies en die Jaarboek van die NG Kerke. Meer inligting is aangeheg.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. CPRC vier 116 jaar op Sondag 9 Februarie!

Die moderator van die Volkskerk van Afrika, dr Donald Katts, is die feesprediker by die CPRC-gebou, Kloofstraat 55a, Tuine, Kaapstad se verjaarsdagviering op Sondag 9 Februarie om 09:00. Besoekers en oud-lidmate is welkom om die geleentheid by te woon. Lees hier meer.

 

2. NG Gemeente Merweville: Dankfees

Merweville se jaarlikse Dankfees vind weer vanaf Vrydag 2 Mei tot Sondag 4 Mei plaas. Onthou: die hele week voor die Dankfees is ‘n skoolvakansie week, so ouers kan beplan om verlof te neem en die hele gesin kan saamgaan! Sluit asseblief Merweville se Dankfees in jul beplanning vir 2014 in – daarom hierdie vroeë kennis van ‘n heerlike geleentheid! Meer besonderhede volg later of kontak solank die skriba, Esther Fourie, by 023 501 4061 of 084 962 2725.

 

3. NG Gemeente Heidelberg vier 100 Jaar!

Heidelberg vier op 15 Maart die gemeente se 100-jarige bestaan. Saterdag om 10:00 bied hulle ‘n Dankfees op die kerkgronde en in die kerksaal aan; Sondag word ‘n Nagmaalsdiens gehou met ‘n gemeente-ete na die diens. Alle oud-lidmate, oud-leraars of kennisse is baie welkom! Rig navrae aan Bets of Riana by die kerkkantoor: 028 722 2035/028 722 1373.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

 

Ten Slotte: Kommunikasie!

Aan alle verteenwoordigers uit al ons NG ringe wat vanaf Dinsdag 11 Februarie by Stellenberg byeenkom vir die moderamenvergadering: Welkom! Julle teenwoordigheid is uiters belangrik en betekenisvol. Nie alleen verteenwoordig julle jul onderskeie ringe om op die vergadering te help met rigtinggewende besluite nie, maar julle is ook onmisbare skakels om terugvoering te gee aan julle werkskonteks. As dubbele kommunikasie-agente is julle rol onontbeerlik. Dankie vir julle bereidheid hiervoor J

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

HONGERSNOOD IN MALAWI

 

Volgens Hennie Smit van Nkhoma het dit vroeg verlede jaar in sommige areas goed gereën en het die mense goeie oeste gehad, maar baie dele het ’n swak reënseisoen met totale misoeste as gevolg gehad.

 

Oorkant die rivier van Nkhoma het dit byvoorbeeld vir ses weke in ‘n kritiese fase van die mielies se ontwikkeling niks gereën nie. Rondom Nkhoma het die mense so 50% en minder van die normale oes ge-in.

 

Baie mense se mielies is al vanaf Desember verlede jaar op. Daar is nog wel mielies op die vrye mark te koop, maar teen dubbeld die amptelike prys.

 

Hennie vertel verder: “Ons sien elke dag honger mense wat kos vra. Die hospitaal het ook verlede week sestig kinders in die Kindersaal opgeneem, waarvan een derde weens erge wanvoeding was. Vanaf Desembermaand kom daar al ma’s met wangevoede babas na die hospitaal met die klagte dat hulle nie meer borsmelk het nie. As hulle uitgevra word, sê hulle hulle eet nog net een keer per dag. En julle weet – dis net ‘n bietjie pap. Die situasie is erg, maar ongelukkig lê die ergste nog voor; die mense kan eers oor twee maande weer begin groenmielies oes.”

 

Die CCAP Nkhoma Sinode se Noodlenigingsaksie sien toe dat mielies aangekoop en onder die mense wat die swaarste getref is, versprei word. Bydraes word via die Kommissie vir Getuienisaksie (KGA) aan hulle gestuur.

 

Kontak Kobus Odendaal by missio@kaapkerk.co.za of by 021 957 7179 vir enige navrae.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

COMMUNITAS VBO

DRIE DAG KURSUS: KONTEKSTUELE PASTORAAT

 

Hiermee word jy uitgenooi om ingelei te word in ‘n pastorale benadering wat toegespits is op verhoudinge (huwelik, gesin en wyer). Dit is ‘n respekvolle en verhelderende benadering, ontwikkel uit die werk van die Hongaarse psigiater, Ivan Boszormenyi Nagy.

 

Terapie vir hom bly oppervlakkig as dit nie daarin slaag om die persoon voor jou te sien as iemand wat opgevang is in ‘n netwerk van relasies nie. Hy/sy word gebore as die kind van ‘n pa en ‘n ma, ongeag hulle status, vermoëns en kwaliteite. Die ouers is weer op hul beurt die seun en dogter van vaders en moeders, en so sou mens kon teruggaan (konteks). Niemand kies hul ouers of hul voorgeslagte nie. Dit is ‘n gegewe.

 

Binne hierdie netwerk word daar gegee en ontvang en dit alles dra by tot die groei of die besering van die indiwidu. Jy kan die slagoffer-rol inneem of ‘n doelbewuste keuse maak met die oog op generasies wat nog kom – jou kinders en hulle kinders en hulle kinders… Nagy sê: “We benefit from the past – we owe to the future.” ‘n Benadering wat nie fokus op patologie (wat verkeerd is nie), maar op moontlikhede…vonkies van hoop!

 

Die kursus is VBO-geakkrediteer.

 

Aanbieders:

Nel van Doorn, Biggekerk, Nederland

Theunis Botha, Stellenbosch

 

Datum: 18-20 Februarie 2014

Plek: VGK Gemeente George

Tyd: 09:00-16:00

Koste: R300.00

Tee, Koffie, etes en kursusmateriaal ingesluit.

 

Skakel Frederik Nel i.v.m. verblyf op George (044 871 4851).

 

Skakel Adrienne Bester by 021 808 3382, bestera@sun.ac.za vir enige ander navrae of om in te skryf.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

GELOOFSREIS VIR PREDIKANTE

 

Die Geloofsvormingsreis (verkort: Geloofsreis) vir predikante word reeds ʼn aantal jare as ʼn VBO kursus deur Communitas in samewerking met die Sentrum vir Geloofsvorming aangebied.

 

Geloofsvorming is ʼn lewenslange reis saam met Jesus. Dit impliseer ʼn proses van radikale innerlike transformasie wat uitloop op diens aan die naaste en die skepping. Dit kan aan die hand van vier punte omskryf word:

1. Herontdekking

Geloofsvorming gaan oor ʼn “herontdekking” van Jesus en ʼn eerstehandse leer leef met Hom. Dallas Willard sê in sy boek, The Divine Conspiracy: “My hope is to gain a fresh hearing for Jesus, especially among those who believe they already understand Him”.

2. Innerlike transformasie

Daar vind ʼn voortdurende innerlike transformasie van ons lewens plaas – in Willard se woorde: “Becoming a new kind of person”.

3. Groter emosionele gesondheid

’n Baie belangrike aspek van hierdie transformasie is ons innerlike genesing en heling en groter emosionele gesondheid.

4. Liefdesdiens

Geloofsvorming loop altyd uit op liefdesdiens aan jou naaste en die skepping.

 

Die Geloofsreis het ʼn aanvanklike curriculum van 3 jaar waar predikante op 4-dag retraites waar hulle in ʼn rustige omgewing begelei word aan die hand van al vier hierdie punte. Predikante wat die 3 jaar se reise voltooi het, word vanaf vanjaar ook genooi om steeds voort te gaan met die reis, en daar word dus nog 2 retraites bygevoeg.

 

Inskrywingsvorms by Wilma le Roux 021 808 3624 of wler@sun.ac.za.

Let wel dat die werkboeke teen addisionele koste op die retraite aangeskaf word.

 

Geloofsreis Jaar 1

Retraite 1: Emosioneel gesonde spiritualiteit

3–6 Maart 2014

Een die grootste struikelblokke vir ons lewe saam met God is ons gebrek aan selfkennis. In hierdie retraite ontdek ons ons emosionele ongesondheid aan die hand van die werk van Scazzero.

Boeke aanbeveel: Pete Scazzero: Emotional healthy spirituality en Emotional healthy church (Die laaste een opsioneel)

Werkboek: R50

Begeleier: Gys van Schoor saam met Albertus Louw en Andri Eloff

Retraite 2: Ons het ons misgis met Jesus

19–22 Mei 2014

Ons herontdek saam Jesus se evangelie.

Boeke: NT Wright: Simply Jesus en How God became King

Werkboek: R50

Begeleier: Gys van Schoor

Retraite 3: Die innerlike reis: vals self vs ware self

15–18 Sep 2014

Groter emosionele heelheid van ons verwonding is van kardinale belang vir geloofsvorming.

Boeke: Basil Pennington: False Self vs True Self; Brennan Manning: Abba’s Child

Werkboek: R100

Begeleiers: Gys van Schoor en Pierre Goosen

 

Geloofsreis Jaar 2

Retraite 2:1: MBTI

3–6 Maart 2014

Hier word na die skadukante van die MBTI gekyk. Dit is die deel van die MBTI waarvan ons die minste weet.

Weereens word hier gefokus op selfkennis.

Notas: R50

Begeleier: Dr George Roux

 

Retraite 2:2: Dissipelskap en Geloofsvorming

29 Sep – 2 Okt 2014

Dallas Willard help ons met ons eie Dissipelskap en Geloofsvorming

Boek: Dallas Willard: The Great Omission

Notas: R50

Begeleier: Gys van Schoor

 

Geloofsreis Jaar 3

Retraite 3:1: Kontemplatiewe Spiritualiteit

17–20 Feb 2014

Willem lei ons in die kontemplatiewe wêreld in.

Begeleier: Willem Nicol

Notas: R70

 

Retraite 3:2: Die praktiese implikasies van die Geloofsreis vir jou bediening

17–20 Nov 2014

Hier word nagedink oor die implikasies van die Geloofsreis vir die breër kerk, maar veral vir jou gemeente.

Begeleiers: Gys van Schoor en Frederick Marais

 

Vir mense wat verder reis na die 3 jaar is daar 2 stoppe:

Stop 1: Seisoene van die siel

10–13 Maart 2014

Riaan hanteer sy boekie oor spiritualiteit.

Begeleier: Riaan van der Merwe

 

Stop 2: Stilte retraite

24–30 Nov 2014

Begeleier: Riaan van der Merwe

 

Kontak Wilma le Roux by 021 808 3624 of wler@sun.ac.za vir inskrywingsvorms en meer inligting.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

VBO-KURSUSSE VIR FEBRUARIE 2014

 

Die VBO-kantoor herinner graag weer aan die volgende paar VBO-kursusse wat in Februarie plaasvind – kyk asseblief na jou dagboek en voeg dit by, daar is nog enkele plekke beskikbaar.

 

1. Peak Leadership (Gemeenskapsleiding) Deel I

18 –20 Feb 2014

 

Hierdie kursus help leiers om te ontdek wat is die sogenaamde “Nuwe Ekonomie” en hoe om mense te begelei om mede-skeppend te word.

Dis nie net ’n kursus vir besigheidsleiers nie. Dis ’n tydige kursus vir geestelike leiers vir die huidige werklikheid waarin God ons plaas!

Aanbieders: Jannie le Roux & Peet Bester

Sperdatum: 13 Februarie

 

2. Christelike Geloof en Wetenskap: Die hele prentjie

18–20 Feb 2014

 

Sommige het dalk gesê dat “geloof” met die hart te make het, terwyl “wetenskap” met die kop te doene het.

• Geloof veronderstel glo; wetenskap veronderstel dink.

• Geloof is om vas te hou aan dinge wat ons nie kan bewys nie; wetenskap is volledig daarop uit om dinge te bewys.

• Geloof het te make met oortuigings; wetenskap probeer feite vasstel.

Geen wonder dat mense oor geloof en wetenskap in mekaar se hare is nie!

Kom luister en gesels saam hieroor.

Aanbieder: Prof Louis Jonker (US Teologie, Dept. Ou Testament)

Sperdatum: 13 Februarie

 

3. Nuwe leiers vir nuwe werklikhede: Hoe leierskap in ʼn missionale konteks en midde-in die nuwe werklikhede van ons tyd ʼn verskil kan maak

25–27 Februarie 2014

 

Hierdie kursus handel oor die soort leierskap wat nodig is om die uitdagings wat veranderende tye aan die kerk stel, die hoof te bied. Dit word aangebied vanuit die oortuiging dat die manier waarop die kerk oor leierskap dink en natuurlik die leierskap wat gegee word, van deurslaggewende belang is. In hierdie kursus word gefokus op die nuwe verstaan van missionale kerkwees wat by die Wêreldraad van Kerke in 2013 aan die lig gekom het, en op nuwe insigte oor leierskap wat gemeentes kan help om beter aan te sluit by dit wat God reeds aan die doen is.

Aanbieder: Nelus Niemandt

Sperdatum: 20 Februarie

 

Inskrywingsvorms is op die webblad beskikbaar.

Navrae: Wilma le Roux by 021 808 3624 of wler@sun.ac.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————

GELUKKIGE AFTREDE / “RETIRE SMART” PROGRAM

 

Deon Bruwer bied vir die vyfde agtereenvolgende jaar hierdie werkswinkel Gelukkige aftrede deur ‘n nuwe toekoms te skep vir predikante, wat beplan om binne die volgende 5 jaar af te tree, aan.

 

Plek: Communitas (Stellenbosch)

Datum: 22 – 24 April 2014 (2½ dae)

Tyd: 09:30 – 15:45 en laaste dag 12:30

Kostes: Geen. Middagetes en tee/koffie word voorsien, maar ongelukkig nie reis- & verblyf nie.

 

Die gades word aangemoedig om saam met die predikante die werkswinkel by te woon. Kenny Raats sal op die laaste dag sy praktiese ervaring uit die Pensioenkantoor met deelnemers deel, veral die praktyk rakende predikante by aftrede, keuses van aftreeprodukte, belasting implikasies, onttrekkings, voordele, kostes vir die lid, slaggate om te vermy en belangrike beleggingskeuses wat vandag al verreken behoort te word.

 

Die program bied voldoende geleentheid vir deelname en bespreking van vrae, daarom word die getalle beperk tot 20 per sessie. Indien jy en jou gade van die eerste 20 deelnemers wil wees, skakel so spoedig moontlik vir Adrienne Bester by 021 808-3382 of e-pos haar by bestera@sun.ac.za om jul deelname te bevestig.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————

STELLENBOSCH GESPREKSGROEP

ONS GODSDIENS EN DIE WETENSKAPPE

 

Program Eerste Semester 2014

 

11 Februarie (Sien onderaan meer hieroor)

Homofobie – gegrond op die Bybel of gewortel in die natuur?

Prof Jeremy Punt, Nuwe Testament, US.

 

25 Februarie

Aardverwarming: is die mens skuldig?

Dr Rene Pretorius, Emeritus IThemba Versnellersentrum.

 

18 Maart

Die ontwikkeling van die requiem

Prof Izak Grove, Musiek, US.

 

15 April

Openbare gesondheidsaspekte

Dr Dawie van Velden, Gemeenskapsgesondheid, US.

 

29 April

Hy wat die laaste lag – Jesus en lag in die Sinoptiese evangelies en Gnostiek

Dr Marius Nel, Nuwe Testament, US.

 

13 Mei

Verslawing: siekte of karakter / persoonlikheid?

Prof Willie Pienaar, Psigiatrie, US.

 

27 Mei

Oorgang van lewe na die dood: teologiese perspektiewe

Prof Daniel Louw, Emeritus, Teologie, US.

 

10 Junie

Geskiedenis van Wiskunde

Dr Carl Rohwer, Emeritus Wiskunde, US.

 

————–

 

11 Februarie 2014, om 17:00 tot 18:00 (lesing) en daarna bespreking tot 18:30.

 

Spreker: Prof Jeremy Punt, Nuwe Testament en Praktiese Teologie, Fakt. Teologie, US.

 

Onderwerp: Homofobie – gegrond op die Bybel of kultuur-verskynsel?

 

Plek: Kerksentrum, NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal, hoek van Merrimanlaan & Martinsonstraat, Uniepark, Stellenbosch.

 

Homofobie – gegrond op die Bybel of kultuur-verskynsel?

 

Die argument dat die Bybel homoseksualiteit ondubbelsinnig afwys word dikwels saam met die aanspraak dat homoseksualiteit nie eie is aan Afrika nie gebruik. Die verband tussen hierdie sogenaamde Afrika-vreemde en Bybels-ondubbelsinnige argument berus op gevestigde heteronormatiewe oortuigings wat op hul beurt deur ‘n verlammende homofobie beïnvloed word. Te midde van ‘n oënskynlike dooiepunt in kerklike debate oor homoseksualiteit, kan ‘n Bybelse hermeneutiek wat die eertydse en huidige kontekste (o.a. nuwere insigte van navorsing oor menslike seksualiteit) ernstig neem, verby die selektiewe gebruikmaking van struikeltekste beweeg en bydra tot die ontrafeling van Bybel-gebaseerde, kultureel-gewortelde homofobie in Afrika en elders.

 

Prof Punt is mede-professor in Nuwe Testament en Praktiese Teologie in die Fakulteit Teologie, Universiteit van Stellenbosch.

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

BYBEL-MEDIA NUUSBRIEF

JOU BEDIENINGSVENNOOT IN 2014

 

Nuusbrief 2/2014

 

Lees in Kerkbode van 7 Februarie:

 

Hier skyn God se son

In ’n plakkersbuurt waar daar vir baie vigswesies nie eens elke dag ’n bord kos is nie, kan die toekoms uitsigloos wees. Maar hier is ’n storie van ’n NG gemeente, van die Sunrise-dagsorgsentrum wat hulle in die plakkersbuurt begin het en van nuwe moontlikhede wat hierdie praktiese uitlewing van die evangelie vir daardie kinders open.

 

God se verbond met die aarde:

Wat het die evangelie te doen met die ekologie? Wel, die Bybel vertel van die verbond wat God met die aarde gesluit het . . .

 

‘Kunswerke met ‘n storie’ bring genesing en hoop:

Dis lieflike kussings wat ‘n mens se sitkamer kan verfraai, maar dit vertel ook ‘n verhaal van genesing, ’n verhaal waar die evangelie in aksie gekom het.

 

Lees ook:

•        Jaco Strydom vertel Heidar se storie.

•        Klein gemeentes kan sterk en springlewendig wees.

•        Die predikant wat elke week straatmense se voete was

•        Die kerk in Nepal is soos die NG Kerk

 

Onthou:

•        Kerkbode kan nou ook digitaal gelees word op jou tablet, rekenaar of slimfoon. Teken in by www.mysubs.co.za/Kerkbode

•        Of besoek www.kerkbode.co.za om Kerkbode-aanlyn (beperkte weergawe) te lees.

 

Jongste Bybelkor-publikasies

 

Jona

Oor visse, foute en vergifnis

 

In Jona se storie roep die Here ʼn onwillige profeet om ’n boodskap aan ’n vyandelike volk te gaan oordra. Wat ʼn vreemde opdrag! God wou die vyandige, wrede Assiriërs van Nineve waarsku dat hulle binnekort weens hulle goddeloosheid sou sterf.

 

Jona, die profeet, het nie van die Assiriërs gehou nie, want hulle was vyande van sy volk, die Israeliete. Hy wou niks met die Assiriërs te doen hê nie. Maar God het ander planne gehad. En die een waarheid wat ons uit hierdie storie leer, is dat God situasies ten goede sal laat uitwerk, volgens sy wil, selfs al hou iemand soos Jona glad nie daarvan nie.

 

 

•        Gratis leiersgids vir kleingroepleiers op Bybel-Media se webwerf.

•        Ideaal vir kleingroepe óf Bybelstudiegroepe.

•        Prys: R60,00 (BTW en posgeld ingesluit).

 

UKrestu lithende lobutyebi

Incwadi kwabase-Efese …Ngumfundisi Roy

 

Dit is die isiXhosa-weergawe van Ons rykdom in Christus/Our riches in Christ.

 

Kort, eenvoudige Bybelstudies (7) oor die boek Efesiërs wat veral geskik is vir mense wat gevangenisstraf uitdien. Dit is deel van die reeks Lewe met hoop.

 

Prys: R35,00 (BTW en posgeld ingesluit)

 

Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke 2014

 

Die Jaarboek van die NG Kerk 2014 bestaan uit inligting oor sinodes, streeksinodes, ringe, gemeentes en predikante.

 

Die Jaarboek is in Januarie aan al die gemeentes, leraars en ander instansies wat dit verlede jaar bestel het, versend.

 

Goeie nuus! Indien jy vergeet het om te bestel – BMH het nog ’n klompie eksemplare. As jy vinnig reageer, sal jy nog betyds wees om ’n Jaarboek te kan aanskaf.

 

Prys: Gedrukte boek – R250,00 (BTW en posgeld ingesluit).

CD – R205,00 (BTW en posgeld ingesluit).

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

•        Skakel 0860 26 33 42 óf 021 873 0822

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

 

Beste wense uit ‘n warm Wellington.

 

Hans Steyn

Departement Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————-

CPRC VIER 116 JAAR

 

Op 12 Februarie 1898 het 15 Christene, voordat hulle nagmaal gebruik het, hande geneem en hardop saam die woorde van die Foundation Commitment of 1898 opgesê.

We hereby unite ourselves together as a Christian Church for the furtherance of the gospel of our Lord and Saviour Jesus Christ amongst men, and for mutual strength, comfort and help in the Christian life, and in token thereof do take one another’s hands and sit down together at the memorial supper of our Lord.

 

Die 15 lidmate was lidmate van die Trinity Congregational Kerk, wat hulle kerk in Kloofstraat 55A, Tuine, Kaapstad ingewy het – vandag die tuiste van die CPRC,
’n multikulturele NG gemeente in Kaapstad.

 

Na die Kongregasionaliste het Christene van verskillende tradisies en denominasies die kerk in Kloofstraat 55A gebruik vir 114 years of uninterrupted worship and witness. Sover bekend is dié kerkgebou vir die afgelope 114 jaar onderbroke gebruik om die Here te aanbid – deur Christene van verskillende kerke en tradisies. Die Kongregasionaliste is opgevolg deur die Plymouth Brethren, en na hulle het die Volle Evangelie-kerk gevolg – en so voort, totdat die gebou in 55a Kloofstraat die tuiste van die Cape Peninsula Reformed Church geword het.

 

Op Sondag 9 Februarie sal CPRC, ’n multikulturele NG gemeente in Kaapstad, hulle 44ste verjaarsdag vier – maar terselfdertyd die 116 jaar wat die CPRC-kerkgebou in Kloofstraat 55a, Tuine deur kerke van verskillende tradisies gebruik is om die evangelie te verkondig.

 

Besoekers en oud-lidmate is welkom om die feesgeleentheid om 09:00 by te woon en saam met CPRC nagmaal te vier. Die moderator van die Volkskerk van Afrika, dr Donald Katts, is die feesprediker by die geleentheid.

 

Francois Wessels

Did you like this? Share it:

Bulletin vir Sondag 9 Februarie 2014

 

40 Dae met Jesus:   Jesus maak ons heel

Van 9 Februarie tot 16 Maart 2014 het ons weer ‘n 40 Dae-veldtog. Hierdie keer is die tema: Jesus maak ons heel. Laaste inskrywings kan nog in die volgende twee dae gedoen word. Gaan skryf asb. in by die toonbank in die voorportaal of kontak die kerkkantoor (0219132320).

 

 • 40 Dae-Gebedsaksie

Ons gebedsaksie met die oog op die 40 Dae-veldtog hervat weer hierdie week. Die gebedsbyeenkomste is: Dinsdagoggende 06:30 en Donderdagaande 18:30. Die gebedstyd duur slegs ‘n halfuur. Almal word uitgenooi om te kom saam bid.   Aletta van Rensburg is na afloop van die erediens in die kapel beskikbaar, indien jy met haar ‘n reëling wil tref oor jou betrokkenheid.

 

 • Oude Westhof

Vanaf Sondag 9 Februarie word daar elke Sondag om 16:30 ‘n 40 Dae-byeenkoms in Oude Westhof gehou.   Ons nooi al die inwoners van Oude Westhof na daardie geleentheid. U is ook welkom om vriende van buite te nooi na die geleentheid. Ds. Nelis en Heerden sal om die beurt die geleenthede aanbied.

 

Nuwe intrekkers

Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit. Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld sodat ons u kontakinligting kan kry. Ons sal dan kom kuier en verdere reëlings met u tref.

Ons verwelkom dié nuwe gesinne.  (Die wyk waarby u ingedeel is, word aangedui):

 • Hugo en Elsette Basson, 2de laan 50, Boston (A16)
 • Bertram en Eureka Broberg, Schoongezicht Park 7, Proteahoogte (A16)
 • Johan, Elrien en Ellie Davis, Kommissaris 71 (C11)
 • Erick, Maretha, Nico, Cobus en Chris du Raan, Rheede 4 (B10)
 • Zander en Heleen Olivier, Kommissaris 36 (B08)
 • Jan en Abé Pepler, Eland Place 28, Loevenstein (B16)
 • Dawfré Theron, Combretum 45, Welgedacht (C17)

 

Weeklikse program

Vandag

07:30 Ds. Heerden van Niekerk, Doop

09:00 Ds. Nelis van Rensburg, 40 Dae begin

Spreuke 4: Wysheid (wees versigting wat in jou hart omgaan)

Deuroffer:  Paarl-skool vir neuraal-gestremdes

18:30 Dooptoerusting

18:30 Geen toerusting

KATEGESE

316’s (gr. 7-11) om 17:30 in saal

Tydens oggenddiens:

148’s (0-3 jaar) babakamer

1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel

220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)

(Gr. 1-3) saal

44’s (gr. 4-6) saal

 

Maandag, 10 Februarie

Geen   Mannebybelstudie

 

Dinsdag, 11 Februarie

09:30 Seniorbybelstudie, kerk (agv VLV)

Geen   Vrouebybelstudie

17:30 Liturgiese werkgroep

18:30 Musiekbediening

19:30    Salomé-Bybelstudie, saal

 

Woensdag, 12 Februarie

19:00 Gemeentebybelstudie (40 Dae, week 2, saal)

 

Donderdag, 13 Februarie

09:30 Vrouebybelstudie, Dias 2

18:30  Jongmense-kleingroep, sitkamer

18:30 Uitvoerende kerkraad, saal

 

Sondag, 16 Februarie

07:30 Ds. Nelis van Rensburg

09:00 Ds. Heerden van Niekerk, Belydenisaflegging (Nagmaal)

Deuroffer:  40 Dae

18:30 Dooptoerusting

18:30 Geen toerusting

KATEGESE

316’s (gr. 7-11) om 17:30 in saal

Tydens oggenddiens:

148’s (0-3 jaar) babakamer

1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel

220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)

(Gr. 1-3) saal

44’s (gr. 4-6) saal

 

 

Tienerbediening

Ons kyk vanaand na die derde gebod:  ons dink saam hoe respek vir God lyk in ons lewe vandag.

 

Jongmense-kleingroep

As u wil betrokke raak by ons kleingroep, skakel asb vir Dawfré by 082 899 3959 of dawfre.theron@gmail.com   Die groep vergader Donderdag 18h30.

 

Lees- en skryfklasse

Ons bied geleentheid vir ongeletterde huiswerkers om hul lees- en skryfvaardighede te verbeter.  Weekliks op Dinsdae om 15:00 te Goewerneur 32.  Kontak Susan van Lill by 0219134348.

 

 

BARMHARTIGHEID

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK:

Daar is ‘n magiese krag in entoesiasme. Dit spel die verskil tussen alledaagsheid en voortreflikheid.  (Norman Vincent Pearle)

 

TERUGVOERING:

Baie dankie vir skenkings wat daagliks ontvang word.

 

NUWE PROJEKTE:

 • 40 Dae-projek:  Dringende behoeftes aan borge vir kinders van die bendegeteisterde Scottsdene en Kraaifontein om op uitstappies na museums te gaan, ens.
 • Kerkwinkel:  Verkoping vind plaas op Donderdag 27 Feb. tussen 13:00-15:00 in die kerksaal. Nuwe artikels/produkte kan verkoop word teen R50 per tafel. Kontak die kerkkantoor indien u belangstel.
 • Gedroogde, ongeskilde Nectarines:  Binnekort beskikbaar teen R40 per 1kg-sakkie. Bespreek  betyds by die kerkkantoor om teleurstelling te voorkom.
 • Sop en worsbroodjies:  Wyke A08, B08, C05 en A09 was reeds aan die beurt. Indien u nie iets kon skenk nie, is dit nie te laat nie. Handig asseblief steeds in, dit sal saam met die nuwe voorraad verdeel word. Wyk C09 is hierdie week aan die beurt tot 9 Feb. en Wyk A10 volgende week vanaf 10 Feb. tot 16 Feb. Smeer asseblief rolletjies met botter/margarien, tamatiesous is opsioneel. Pakkies winkelsop is ook welkom. Vir baie mense is dit hul enigste maaltyd van die dag!
 • Klein kussings/sakkies vir Alzheimer-pasiënte:  Enige grootte of kleur. Dit help om hul tassintuig te stimuleer. Moet verskeie teksture behels, sowel as iets soos groot knope met lussies wat kan vasmaak, ‘n ritssluiter  of ‘n klein vasgestikte sakkie waarin iets gesit kan word bv. ‘n sakdoekie. Skets by kerkkantoor beskikbaar.
 • Vrywilligers vir ekstra klasse:  Enige vak! Kan tydens skoolure gedoen word. Dringend benodig by alle plaasskole.

 

BEHOEFTES:

 • Donasies word dringend benodig vir ‘n pasiënt se rehabilitasiekostes (R2 000.00), asook vir assesseringsfooie vir getraumatiseerde kinders en vroue weens gesinsgeweld.
 • Enige artikel word dringend benodig vir die kerkwinkel.
 • Eierdosies (met dekseltjies), toiletware, skoonmaakmiddels, weggooi-doeke (veral babas en kleuters), skryfbehoeftes vir kantore, blikkies kos, melk, tee, koffie, suiker.
 • Swart sakke en/of plastiek-winkelsakke.

 

Gebedsbediening

“So moet julle bid:  Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word;  laat u koninkryk kom;  laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel”

Ons bid vir die volgende persone en sake:

 • Ria Coffee het ‘n oogoperasie ondergaan (Batavia 2A, 0219137900)
 • Danie Eloff is in die hospitaal (Batavia 6)
 • Die Paarl-Skool vir neuraal-gestremdes vir wie ons ‘n bydrae by die deure kan maak
 • Dooptoerusting aan ouers
 • 40 Dae-veldtog
 • Christene dwarsoor die wêreld wat ly as gevolg van hul geloof in Jesus
 • Bedieningsaksies in ons gemeente
 • 2014-Verkiesing
 • Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het, en diégene wat ernstig siek is, wat tuis aansterk na operasies, en ook vir hulle wat tans finansieel baie swaar kry.

 

Ons is dankbaar saam met:

 • Mark en Bertha van Deventer – hulle het ‘n kleinseun ryker geword (Kommissaris 57, 0219134802)
 • Johan en Sandra Basson – hulle is geseën met ‘n tweeling-kleindogtertjies (Batavia 5, 0219131138).
 • Jan en Annerette vd Merwe – hulle het binne ‘n week ‘n tweede kleindogter ryker geword (Goewerneur 61, 0219134190).
 • Ria Esterhuizen – vir haar goeie beterskap (Nederburgh 39, 0219132262).

 

Ons innige meegevoel met:

 • Cala Bester (Van de Graaff 31, 0219134410).  Sy pa is oorlede.
 • Annatjie Malherbe se broer is oorlede (Bergzicht 7, 0219132804).  Ons dink ook aan Annatjie wat ernstige siekte ondervind.

Diensbeurt:  Gwen Swart, 0219132029 / Groep:  Rita Schutte, 0219135577

 

VERJAARDAE VAN DIE WEEK

9       Deon de Wet, Du Toit Griesel, Jabez King, Anthony Visser, Maretha v Westernhagen

10     Malcolm Dd Roubaix, Marelize de Vos, Marc Thompson

11     Louise Botha, Emmarié Buys, Floris Hamman, Erika Steenkamp, Suria Wiehman

12     Mia Burger, Hardie Malan, Yvonne Schreuder, Anton v Zyl

13     Zetta de Greeff, Isandré Pienaar

14     Ferdie Botha, Robert Engela, Berté le Roux, Vincit-Lee Lloyd, Ilse Morrison

15     Jacques Cilliers, Victor Muller

 

Did you like this? Share it:

Nuusbrief

2015 Kalender

Oestyd is Feestyd Veldtog

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal


NG Gemeente Welgemoed
Kaapstad - Wes-Kaap Provinsie