sgunter

VrydagNuus 15 Augustus 2014

VrydagNuus – 15 AUGUSTUS 2014

www.kaapkerk.co.za                                                                                 

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Taal en Menswaardigheid

Dis darem ‘n wonderlike genade dat God in die besluit om God aan ons te bekend te stel, nie by ons verbygegaan het nie – nie ons menswees geminag het nie – maar juis deur en as ‘n mens-kind, God by ons geword het: begryplik in ons spraak en in ons ervaringswêreld. Jesus. Sodat ons sal weet, sonder twyfel sal weet, van Gods liefde vir mense, vir die skepping/veelal en ons juis daarom in God se oë waardig is. Menswaardig. Godwaardig. Lees gerus die voorlegging deur Elize Morkel by die Kaapse NG-Moderamen vandeesweek … en toets jouself daaraan.

 

S

INODALE NUUS

1. NG Wes-en-Suid-Kaap Moderamen

Benewens inligting oor besluite en verklarings vanuit die Moderamen (en wat gedurende die afgelope week deur ModeramenNuus aan gemeentes gestuur is), het daar ook verskeie berigte oor hierdie vergadering in Die Burger verskyn. Belangstellendes kan meer daaroor lees by www.kaapkerk.co.zaDokumente – In die Media. (Met dank en erkenning aan joernalis, Anika Marais, wat ook op die vergadering teenwoordig was).

 

2. Vir Dagboek: NGK Algemene Sinode 2015-sitting

Dr Kobus Gerber laat weet: Die sitting van die NG Kerk Algemene Sinode word beplan vanaf Sondag 4 tot Vrydag 9 Oktober 2015 op die kampus van die Afrikaanse Hoër Seunskool, Pretoria. Maak gerus ‘n aantekening hiervan op kalenders en in dagboeke.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. Met Medelye …

1.1 Ds William Jende oorlede

Ds William Jende (voorheen van die VGK Nyanga) is op Dinsdag 5 Augustus na ‘n kort siekbed in Mosselbaai oorlede. In die Kaapse Skiereiland was hy binne die NGK bekend agv sy betrokkenheid by Masibambane, wat ‘n skakel-struktuur tussen die NG Kerk en ‘n aantal Xhosa-sprekende VGK gemeentes in die Skiereiland is. Hy word op Saterdag 16 Augustus om 10:00 in Mosselbaai begrawe. ‘n Huldeblyk deur kollega Ab Ijzerman is aangeheg.

 

1.2 Ds Basie Greyling gegroet

Ds Albertus Johannes (Basie) Greyling is op Woensdag 6 Augustus oorlede op die ouderdom van 78 jaar. Die gedenkdiens het op 11 Augustus by Huis Andre van der Walt in Bellville plaasgevind. Ds Greyling was voor sy aftrede leraar op Eendekuil, Hoopstad, Parowvallei-Wes, Parowvallei en Parow-Noord. ‘n Huldeblyk is hier beskikbaar.

 

2. Kry die Feite oor Die Bybel: ‘n Direkte Vertaling (BDV)

Sommige van ons lesers het dalk ook (weer) die petisie teen Die Bybel: ‘n Direkte Vertaling (BDV) via e-pos en sosiale media (Facebook, WhatsApp, BBM, ens) ontvang. Dit versprei allerlei leuens, waarop Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika reeds in ʼn verklaring reageer het. Belangstellendes kan dit gerus op http://www.bybeldirektevertaling.co.za lees; klik hier. Quintus Heine skryf: “Stuur dié inligting asseblief ook aan elkeen wat die petisie rondstuur – en dankie vir u volgehoue ondersteuning en gebed vir die Bybelgenootskap van Suid-Afrika: ʼn Bybel vir elkeen.”

 

3. Inklusiewe Liturgie in Interkulturele Gemeentes

Gemeenteleiers en lidmate word hartlik uitgenooi na ’n werkswinkel om mekaar te help met praktiese riglyne en hulpmiddels vir aanbidding en die liturgie aan gemeentes in inklusiewe en kultuursensitiewe eredienste. Dit vind plaas op Saterdag 23 Augustus van 09:00-12:00 by VGK Scottsdene en word aangebied deur Hugenote Kollege, KGA en GKS. Klik hier vir meer inligting en reageer voor 21 Augustus.

 

4. Stellenbosch Besprekingsgroep: Dialoog tussen Godsdienste

Die Stellenbosch Besprekingsgroep vergader op Dinsdag 19 Augustus vanaf 17:00 in die Kerksentrum van die NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal. Hierdie keer bespreek dr Retief Müller die moontlikheid van konstruktiewe dialoog tussen die Christendom en Afrika tradisionele godsdienste. Volledige inligting hieroor is aangeheg.

 

5. Badisa Algemene Jaarvergadering

Ons herinner aan Badisa se Jaarvergadering op Dinsdag 19 Augustus om 18:00 vir 18:30 by die NG Kerk Durbanville-Bergsig (Bolandweg, Durbanville). Die spreker is Marlene le Roux, direkteur by Kunstekaap. Belangrik: neem asseblief jou selfoon of tablet saam, want dié tegnologie gaan in die aand se program aangewend word. Reageer so gou moontlik na info@badisa.org.za of 021 957 7130.

Klik ook by NUUT op www.kaapkerk.co.za vir die volkleur uitnodiging.

 

 

6. Help NG Gamkavallei met Slaginstrumente vir Orkes!

Uit Beaufort-Wes ontvang ons nuus oor NG Gamkavallei se speelskooltjie waar wonderlike werk met 4-5jarige kinders gedoen word. Om hierdie kinders aan musiek bloot te stel, wil hulle met ‘n slagorkes begin. Enigeen wat weet van skole (of individue) wat slaginstrumente het om aan hulle te skenk, kan Rene Potgieter kontak by dsrenepotgieter@gmail.com of die kerkkantoor skakel by 023 414 2803. ‘n Lekker manier om ‘n groot verskil in kinders se lewens te help maak – Red.

 

7. Storie van Hoop: Kerk in Aksie in Rustenburg

Ds Willem Immelman (NG Rustenburg-Bergsig) vertel op ‘n YouTube-video hoe die Ring van Rustenburg meer as R5 miljoen in hulp verleen het tydens die onlangse mynstaking. Meer omvattende hulp is ook gelewer. Luister gerus na die getuienis.

 

8. Waar kry ek Doop- en Geslagsregisters?

Die Argief en sinode ontvang gereeld navrae van persone wat hulle geslagsregisters navors en soek na doop-, huweliks of lidmaatregisters. Al hierdie registers in die Argief is op mikrofilm geplaas en op Stellenbosch by die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA) beskikbaar vir navorsing. Genealoë (en andere) kan GISA dus skakel by 021 887 5070 / info@gisa.org.za of hulle webblad besoek by www.gisa.org.za.

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

1. NG Gemeente Helderberg: Rimpelweek

Helderberg Gemeente (Firmountweg 82) bied van Maandag 18 tot Donderdag 21 Augustus om 19:00 ‘n Rimpelweek aan. Dit is ‘n geleentheid vir mense om saam te dink en te wonder oor ‘n paar sake wat ons almal raak. Dit begin saans met ‘n kort inset deur ‘n spreker en daarna is daar tyd om heerlik saam te gesels oor die onderwerp. Meer oor die sprekers en onderwerpe is onderaan beskikbaar. Gaan gesels gerus saam!

 

2. NG Gemeente Melkbosstrand: Stephan Joubert werp Lig

Melkbosstrand bied van 17 Augustus tot 28 September ‘n reeks aan met die tema Ligdraers van Jesus. Prof Stephan Joubert begin die reeks op Sondag 17 Augustus om 09:30 met die boodskap God is Lig. Hy tree ook die aand om 19:00 op. Ander temas in die reeks is onder meer Jesus ons Lig, Die Heilige Gees lei ons na die Lig en God se Woord as Lig. Gaan luister gerus – almal is welkom!

 

3. NG Gemeente Kaapstad dink oor Geloof en Sosiale Geregtigheid

Skop jou Saterdagoggend af met ‘n insiggewende gesprek oor geloof en sosiale geregtigheid. Gaan gesels saam by NG Kaapstad se Kerksentrum (Kloofstraat 55) om 09:30 op Saterdag 16 Augustus. Die publieke teoloog en outeur, Jim Wallis, tree op en dr Braam Hanekom, dr Nadine Bowers du-Toit en Sivuyile Kotela gesels as paneel ook saam. R30 pp – betaling by die deur of elektronies. Besprekings noodsaaklik. E-pos Louis van der Riet by churchandjustice@gmail.com om jou plek te bespreek en vir enige inligting of bankbesonderhede. Lees hier meer.

 

4. NG Durbanville-Bergsig: Familie en Gesinsweek met Brad Sadler

Durbanville-Bergsig se Familie- en Gesinsweek met Brad Sadler vind van 24-28 Augustus om 19:00 by die kerk plaas. Brad is ’n geakkrediteerde spreker van Focus of the Family SA. Sy passie vir gesonde gesinsverhoudings en ouerskap is wyd bekend. Maak nou al die datums in jou dagboek vas, vra hulle. Rig navrae aan go@isales.co.za of 021 976 4106. Die volkleur uitnodiging is by NUUT op www.kaapkerk.co.za te siene.

 

5. NG Parow-Panorama ontvang Stephan Joubert

Almal word genooi om op Maandag 25 Augustus om 19:00 saam met Stephan Joubert (leier van die bekende eKerk) by NG Kerk Parow-Panorama, Rembrandtsingel 14, Panorama te kom gesels oor Wie is dié Jesus wat ons aanbid, asook saam met hom ‘n ligte ontbyt te kom geniet op Dinsdag 26 Augustus om 08:30 in die kerksaal teen R30 per persoon. Lees hier.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Bybel-Media Nuus

Die week is die fokus op die jongste Kerkbode, drie uitsonderlike Doop-publikasies en ‘n LiG-lesersdag in Gauteng, laat weet Hans Steyn uit Wellington.

 

Nagmaal in ‘n pizzaplek

NG Krantzkloof in Durban hou gereeld ‘n pizza-aand. Dan word ‘n lang tafel in ‘n plaaslike pizzarestaurant bespreek en ‘n groep lidmate gaan eet saam uit. Na die ete bedien die dominees dan die nagmaal daar in die openbaar aan hul mense. Dit klink na iets baie eenvoudigs, maar op verskeie vlakke word dit ‘n buitengewone aand.

 

Lees ook:

        Vrystaters hou sinode oor Belhar

        Comrades-myle koop hoop vir kleuters

        Die ‘ongemaklike seën’ van welvaart

        Die kerk en grondhervorming

Lees hier meer.

 

 

2. Kerkbode se Spesiale Belydenisuitgawe

Na aanleiding van verskeie navrae vir ekstra kopieë van die belydenisuitgawe van 1 Augustus word oorweeg om meer daarvan te druk. Gemeentes wat daarvan wil bestel, moet hul bestellings (minimum van 50) asb voor of op 9 September by Charlene Kruger by charlene@tydskrifte.co.za plaas. Dit sal in die week van 15 tot 19 September versprei word. Rig navrae aan Charlene by charlene@tydskrifte.co.za of 021 864 8278.

 

3. CLF: Gestremdheid in die Kollig op 24 Augustus

CLF se nuwe pamflet “Gestremd maar nie nutteloos nie” kyk na vyf gestremdes se verhale, wat die Bybel oor gestremdheid sê, gestremdheid en woede, hoe God mense in lewenskrisisse bystaan en hoe om oorwinnend te lewe. ‘n Tweede pamflet wat hierdie onderwerp aanspreek, “Gestremdheid en die kerk” gee 10 wenke hoe om ‘n gestremd-vriendelike kerk te wees, die rol van die kerk in die gestremde gemeenskap. Klik hier.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. Vredelust Living Network Krisissentrum Kuier Lekker!

Vredelust se Krisissentrum bied ‘n gesellige fondsinsamelingsgeleentheid aan op Saterdag 27 September om 09:30 vir 10:00 by die Vredelust NG Kerk Ouditorium, 13e Laan 87, Bellville. Met spreker Mandi du Plooy (aktrise, Kwêla-veldaanbieder) wat fokus op Daar is altyd Hoop!, seremoniemeester: Dieter Voigt (Pasella) en sang deur Jacus en Lina Hattingh, beloof dit ‘n heerlike oggend te wees. Kaartjies: R100 pp by Vredelust Mediasentrum, Living Network Krisissentrum, Welgemoed NG Kerkkantoor en HJ Properties. Navrae: Louise by 021 950 4455 of livnet@churchadventure.co.za.

 

2. NG Gemeente Laaiplek: Basaar

Laaiplek se basaar is op Saterdag 23 Augustus. Vanaf 09:30 is pannekoek en “brêkkiebun” te koop; om 10:00 open die basaar en kan alles gekoop word wat lekker is! Gebaktafels, sosaties, vetkoek, melkkos, poeding, slaaie, kerrie-en-rys, lasagne, potjiekos, “slaptjips”, vleistafel en dit alles word afgesluit met die veiling. Sien jou daar, nooi hulle. Skakel die kerkkantoor by 022 783 0046 met navrae.

 

3. NG Kaapstad: Ontbyt met eKerk Learning Community

Die Groote Kerk, in samewerking met eKerk se Learning Community, bied op Dinsdag 26 Augustus ‘n geleentheid aan waar gesels word oor Hoe moet kerkbywoning in 2014 en verder lyk. Die ontbyt (08:00-10:00 by Emily’s Restaurant in Kloofstraat) is ten bate van die SA Kinderhuis, terwyl die verdere gesprek (met Chris Kamalski, Stephan Joubert en Pierre Engelbrecht) van 11:00-16:00 by die Groote Kerk in Kloofstraat plaasvind. Sien meer hier en skakel Magriet by magriet@word4wordrt.co.za.

 

4. NG Gemeente La Belle: Basaar

La Belle hou basaar op Saterdag 30 Augustus om 09:00 op die gronde van NG De la Bat vir Dowes (Herta Louwstraat 29, Loumar). Gaan geniet al jou basaargunstelinge: heerlike gebak, pannekoek, poeding, hamburgers, handwerk, groente en vrugte, drinkgoed en vele meer. Daar is selfs snoek en patat op die spyskaart! Vir meer inligting skakel Anita by 021 945 2810.

 

5. NG Gemeente Kenridge: Kuns vir die Koning

Kenridge bied op 13 September om 18:30 ‘n kunsuitstalling, Kuns vir die Koning, aan. Die gewilde Andriëtte Norman tree op en wyn en ligte versnaperinge word aangebied; koste R 150 pp. Ook op 13 September, om 10:30, word ‘n bederf-oggend vir vroue aangebied. Tee en demonstrasies van lekkernye en tafeldek kunsies (R 50 pp). Dit alles ten bate van Alta du Toit Nasorg. Kontak 021 913 4206 of sus@kenridge.co.za vir kaartjies en klik hier vir die spesiale uitnodiging.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

Steinthal Landgoed: Administratiewe Beampte

Die Beheerraad van Steinthal Landgoed (‘n program van die VGKSA Kaapland Sinode) wag aansoeke in vir die vakature as administratiewe beampte. Aansoeke moet hulle voor 3 September bereik. Lees onderaan meer.

 

 

Ten Slotte

 

Ek glo in hierdie Vader

met die wondernaam:

“Ek is wat Ek is”,

werkwoordelik onvoltooid

voortdurend God.

 

Ek glo aan die vergiffenis

dat Genade altyd groter is

as my sonde en geskiedenis.

 

– Uittreksel uit Wilhelm Jordaan se “Blydenuus van die Geloof”. Kry die volledige belydenis hier.

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

DS WILLIAM JENDE OORLEDE

 

Ds Jende (voorheen van die VGK Nyanga) is op Dinsdag 5 Augustus na ‘n kort siekbed in Mosselbaai oorlede. Hy word op Saterdag 16 Augustus om 10:00 in Mosselbaai begrawe.

 

Ds Jende het Nyanga VGK bedien vanaf 1998 tot 2008, toe hy om gesondheidsredes met vervroegde pensioen afgetree het. Die laaste jare van sy bediening het sy oë baie verswak. Later was hy heeltemal blind. Sy vrou, Elizabeth, het hom daardie tyd in die bediening sterk ondersteun deur bv die Bybel en formuliere te lees in die eredienste, asook om te help met die nagmaal.

 

Hy was volledig drietalig, wat gemaak het dat hy orals in die breë kerk goed kon inskakel en sy bydrae tot eenheid kon maak. Binne die VGK het hy op baie komitees gedien. In die Kaapse Skiereiland was hy binne die NGK bekend agv sy betrokkenheid by Masibambane, wat ‘n skakel-struktuur tussen die NG Kerk en ‘n aantal Xhosa-sprekende VGK gemeentes in die Skiereiland is. Die VGK Ring van Ebenezer onthou hom as ‘n toegewyde mens wat baie interessante stories kon vertel.

 

Ds Jende het sy opleiding as evangelis by die Decoligny Teologiese Skool (in Mthatha) binne die NGKA ontvang. Hy het eers as evangelis gewerk en het later verder gestudeer en is toe as predikant bevestig.

 

Hy laat sy vrou, kinders en kleinkinders agter.

 

Ds Ab Ijzerman

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

DS BASIE GREYLING

HULDEBLYK

 

Kort huldeblyk deur ouderling Johannes Barnard, leier-ouderling te NG Gemeente Parow-Noord:

 

Ds Basie Greyling se verblyf tydperk te Parow-Noord was 1/6/2001 tot 29/2/2004.

 

Hy word onthou vir sy vriendelike glimlag, sy ernstige preke, asook dat hy ‘n man van gebed was. Hy word ook onthou vir sy besondere menslikheid.

 

Hy was iemand wat bereid was om hom te hou by die uitsprake van die Bybel wat gehoorsaamheid betref. Hy was byvoorbeeld oortuig daarvan dat, as ons onvergewensgesind is, God nie ons gebede verhoor nie.

 

Ds Basie het gereeld huisbesoek gedoen, veral by Huis Uitsig.

 

Ons onthou hom as ‘n pligsgetroue leraar.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

WERKSWINKEL: AANBIDDING EN LITURGIE IN INTERKULTURELE GEMEENTES

 

Datum: Saterdag 23 Augustus 2014

Tyd: 09:00 – 12:00

Plek: VGK Scottsdene, Hoek van Joseph- en Traviatalaan, Scottsdene

 

Gemeenteleiers en lidmate word hartlik uitgenooi na ’n werkswinkel om mekaar te help met praktiese riglyne en hulpmiddels vir die uitdagings wat aanbidding en die liturgie aan gemeentes stel wat inklusiewe en kultuursensitiewe eredienste wil ontwikkel en uitbou.

 

Hierdie werkswinkel sluit aan by die afgelope konferensie oor Interkulturele Gemeente-wees wat 22-23 Julie by Chrismar Villas / Bellville Dienssentrum aangebied is.

 

Fasiliteerders

Dawid van Huffel

Philip Botha

Ryk van Velden

 

Koste

R30 per persoon

 

Aanbiedingstaal

Afrikaans & Engels

 

Registrasie

Kontak: Hugenote Kollege | Isebell Appollis | 021 873 1181 | iappollis@hugenote.com

 

Inskrywings sluit Donderdag 21 Augustus 2014

 

Vennote

Hugenote Kollege | Connect – Enhancing Connections

Kommissie vir Getuienisaksie (KGA)

Raad vir Gemeente Ontwikkeling en Kerklike Samewerking (GKS)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

STELLENBOSCH STUDIE- EN BESPREKINGSGROEP

ONS GODSDIENS EN DIE WETENSKAPPE

 

Volgende Byeenkoms

 

Datum en tyd: Dinsdag 19 Augustus, om 17:00 tot 18:00 lesing (oor die ondergenoemde onderwerp) en daarna bespreking tot 18:30.

 

Onderwerp: Verinheemsing of algehele teenstand: is konstruktiewe dialoog tussen die Christendom en Afrika tradisionele godsdienste moontlik?

 

Spreker: Dr Retief Müller, Ekklesiologie/Kerkgeskiedenis, US.

 

Plek: Kerksentrum, NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal, hoek van Merrimanlaan & Martinsonstraat, Uniepark, Stellenbosch.

 

 

Dr Retief Müller se voordrag handel oor:

Verinheemsing of algehele teenstand: is konstruktiewe dialoog tussen die Christendom en Afrika tradisionele godsdienste moontlik?

 

Die vraag in bogaande subtitel is nou verwant aan die meer algemene vraag oor interreligieuse dialoog. Is ware gesprek tussen godsdienste moontlik? Is dit sinvol? Is dialoog nie maar net evangelisasie onder ’n ander naam nie? Of alternatiewelik, as dialoog werklik plaasvind lei dit dan nie onafwendbaar to ’n vorm van sinkretisme nie?

 

Hierdie is almal belangrike vrae wat nie sommer maklik beantwoord behoort te word nie. Teoloë en godsdiensfilosowe worstel al lankal met hulle implikasies. Dus wil ek in my lesing hierdie vrae ’n bietjie oop laat en eerder die argument maak dat ons binne die konteks van die Christelike geloof in Afrika inderdaad ’n spontane dialoog sien tussen die nalatenskap van die Christendom soos oorspronklik hiernatoe gebring deur westerse sendelinge aan die een kant, en die Afrika inheemse godsdienste aan die ander kant. In ’n sekere sin het sendelinge doelbewus hierdie dialoog bewerkstellig. Aan die ander kant kan dit ook gesien word as ’n voetsool-vlak ontwikkeling wat gedryf word deur gewone kerklidmate.

 

Dr Retief Müller behaal die grade BA (teologie) en BD aan die Universiteit van Pretoria, sy ThM aan die Columbia Theological Seminary (VSA) en sy PhD aan die Princeton Theological Seminary. Tans is hy senior lektor in kerkgeskiedenis by die US. Hy is onlangs bevestig as NGK dosent en predikant gekoppel aan Stellenbosch-Noord Gemeente.

 

Prof P E Walters

Tel 021 808 3366

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE HELDERBERG

RIMPELWEEK

 

Helderberg Gemeente (Firmountweg 82) bied van Maandag 18 tot Donderdag 21 Augustus ‘n Rimpelweek aan. Dit is ‘n geleentheid vir mense om saam te dink en te wonder oor ‘n paar sake wat ons almal raak. Dit begin saans om 19:00 met ‘n kort inset deur ‘n spreker en daarna is daar tyd om heerlik saam te gesels oor die onderwerp.

 

Maandagaand word ingelei deur Christa Benade-Thom (psigiater) waartydens ons reguit met mekaar gaan gesels oor intimiteit binne gevestigde verhoudings. Dinsdagaand gaan Geoff en Eileen Stenekamp (afgetrede ingenieur), die ouers van ‘n kind wat gay is, met ons gesels oor Gay en gelowig. Woensdagaand gaan Juan van Wyk (sielkundige) ons ‘n bietjie help met die saak waarmee ons almal stoei: Konflik – innie kombuis en innie werk. Donderdagaand gaan Marina Swart (sielkundige) ons help met huweliksverryking – hoe groei ons in ons huweliksverhouding – ons is vryers en vennote van mekaar.

 

Die Rimpelweek is gratis – ‘n houer sal wel beskikbaar wees vir diegene wat ‘n donasie wil gee om die oorhoofse onkostes te dek.

 

Helderberg kerkkantoor: 021 851 5582.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

NG GEMEENTE PAROW-PANORAMA

GELEENTHEID SAAM MET STEPHAN JOUBERT

 

Stephan Joubert is die brein agter eKerk. Hy het dit saam met ‘n span vriende gestig en lei die eKerk van die stigtingstyd af.

 

Die visie van die eKerk: Om vir mense oor die virtuele ruimtes te vertel van die Goeie Nuus dat Jesus Christus die Heer en Redder is. Juis op die internet moet hierdie fantastiese boodskap op nuwe maniere weerklink: om gelowiges regoor die aarde te bemoedig en geestelik toe te rus; om konkrete hulp te verleen aan gelowiges wat swaarkry; om van tyd tot tyd toerusting te bied aan Christengroepe regoor die wêreld deur middel van besoeke, kursusse en prediking.

 

Almal word genooi om op Maandag 25 Augustus om 19:00 saam met Stephan Joubert by NG Kerk Parow-Panorama, Rembrandtsingel 14, Panorama te kom gesels oor Wie is dié Jesus wat ons aanbid, asook saam met hom ‘n ligte ontbyt te kom geniet op Dinsdag 26 Augustus om 08:30 in die kerksaal teen R30 per persoon.

 

Kaartjies is te koop by die kerkkantoor (weeksdae 09:00-13:00).

 

Navrae: 021 930 3100.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

BYBEL-MEDIA

NUUSBRIEF 13/2014

 

Lees in die Kerkbode van 15 Augustus …

 

Nagmaal in ‘n pizzaplek

Gereeld op ‘n Donderdagaand word daar in die NG gemeente Krantzkloof in Durban ‘n pizza-aand gehou. Dan word ‘n lang tafel in ‘n plaaslike pizzarestaurant bespreek, en ‘n groep lidmate gaan eet saam uit. Na die ete bedien die dominees dan die nagmaal daar in die openbaar aan hul mense. Dit klink na iets baie eenvoudigs, maar op verskeie vlakke word dit ‘n buitengewone aand.

 

‘Die kerk het my gehelp’

Hy was 22 jaar in die tronk vir moord en roof. Satanisme en bendegeweld was sy ding. Maar hy het tot bekering gekom en ‘n bediening by die historiese moederkerk in Durban help hom nou.

 

Hanswors vir die Here

Nadat Izak Kloppers sy teologiestudies voltooi het, was daar nie ‘n beroep na ‘n gemeente toe nie. Maar hy het ander maniere gevind om die Here te dien – onder meer as hanswors vir die Here.

 

Lees ook:

        Vrystaters hou sinode oor Belhar

        Comrades-myle koop hoop vir kleuters

        Die ‘ongemaklike seën’ van welvaart

        Die kerk en grondhervorming

 

Jongste Bybelkor-publikasies

Drie uitsonderlike publikasies oor die doop

Ontvang wat vir jou gegee is … Coenie Burger en Andries Cilliers

Hoe die doop ons kan leer om met Christus te leef

Die doop is ʼn wonderlike en unieke gawe wat die Here aan sy kerk gegee het

        om ons te help om die evangelie te verstaan,

        om ons in ons geloof vas te maak, en

        om ons vir ons navolging van Christus op te bou.

 

Die doop is net te belangrik om nié daaroor te praat nie. Maar in plaas daarvan om oor die wanneer en die hoe van die doop te praat, kan ons die gesprekke positief draai deur te praat oor hoekom die doop ingestel is. ʼn Gesprek oor die betekenis en waarde van die doop vir gelowiges sal ons baie nader aan mekaar kan bring, en dit is waarmee hierdie boek mense wil help.

ʼn Deel van die storie agter hierdie boek is ʼn merkwaardige dokument wat in 1983 verskyn het – Baptism, Eucharist and Ministry. Dit verduidelik die betekenis en waarde (die hoekom) van die doop waaroor honderde kerke in die hele wêreld saamstem.

Prys: R109,95 (BTW + posgeld ingesluit). Reeds beskikbaar.

 

Ontvang wat vir jou gegee is … Coenie Burger + Andries Cilliers

Hoe die doop ons kan leer om met Christus te leef

 

40-dae-program

Met hierdie 40-dae-program kyk die skrywers vanuit gedeeltes in Matteus se Evangelie na die doop. Dan staan hulle ʼn week lank stil by elk van die vyf gawes wat ons by die doop ontvang.

•        Deur die doop word ons met Jesus verenig.

•        Deur die doop ontvang ons vergifnis van sonde en ’n nuwe manier van leef.

•        Deur die doop ontvang ons die Heilige Gees.

•        Deur die doop word ons verbind met die liggaam van Jesus – dit is die kerk.

•        Deur die doop word ons geroep tot diens in die koninkryk.

 

Dié studiegids is ontwikkel om gebruik te word saam met die uitgebreide boek Ontvang wat vir jou gegee is (deur dieselfde skrywers).

Prys: R75,00 (BTW + posgeld ingesluit). Reeds beskikbaar.

 

Ontvang wat vir jou gegee is … Tinus van Zyl

Hoe die doop ons kan leer om met Christus te leef

 

Kleingroepgids

Hierdie 6-weke-kleingroepgids gaan oor hoe die doop ons in ons dissipelskap help, en hoe dit ons kan leer om met Christus te leef. Die eerste week fokus op die doop en dissipelskap. Die vyf weke wat volg, fokus elk op die vyf gawes wat ons by die doop ontvang.

 

Die grondslag van hierdie kleingroepgids is die dokument Baptism, Eucharist and Ministry. Hierdie verslag bevat waarhede oor die betekenis van die doop waaroor baie kerke oor die wêreld heen saamstem – oor wat God vír ons, mét ons en ín ons kom doen by, in en deur die doop.

 

As ons as gelowiges die inhoud en betekenis van ons doop ernstig opneem, sal dit nie net groter eenheid in die kerk bring nie, maar ook die kerk help om gehoorsamer te wees aan Jesus se groot opdrag om dissipels te maak van die nasies.

Prys: R45,00 (BTW en posgeld ingesluit). Reeds beskikbaar.

 

LiG LESERSDAG met …

Sorina Erasmus (Die Flooze), Hykie Bergh, Adriana Faling en Lina du Plessis

•        23 AUGUSTUS 2014 om 09:00 tot 13:00, Kievits Kroon, Pretoria

•        Gasvroue wat ‘n tafel van 10 bespreek, ontvang hulle kaartjie gratis PLUS ‘n geskenk ter waarde van R500.

•        Bespreek voor 20 Augustus 2014 by Karin – Karin@dalajunction.co.za of 083 293 2848

•        R300 per persoon – sluit viergang-ontbyt en propvol geskenksak in.

 

Spesiaal vir alle getroue lesers/ondersteuners in Gauteng-omgewing.

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

•        Skakel 0860 26 33 42 óf 021 873 0822

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

 

Groete uit Wellington.

 

Hans Steyn

Bybel-Media

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

CLF

SONDAG VIR PERSONE MET GESTREMDHEDE

24 AUGUSTUS 2014

 

Op sanger Mathys Roets se Facebook-blad leer jy hom ken as iemand wat nie ophou droom het omdat hy die gebruik van sy bene verloor het nie. Hy ski in die sneeu en op sandduine, ry 4×4, swem en het onlangs ‘n goue medalje in ‘n 10km rolstoel wedren voltooi. Een van die ander wedren deelnemers sit in ‘n rolstoel en is blind en doof – hy kommunikeer met mense as hul op sy hand skryf! ‘n Ander deelnemer het geen bene en net een arm, maar voltooi die 10km met sy deursettingsvermoë.

 

Vir baie mense is die woord “gestremd” sinoniem met hulpeloos, onvermoë en afhanklik wees. Vir ander is dit ‘n aansporing tot groter deursettingsvermoë en ‘n positiewe ingesteldheid. Dit is hulle wat ‘n verskil in die wêreld maak en weier dat die lewe hul platslaan.

 

CLF se nuwe pamflet “Gestremd maar nie nutteloos nie” kyk na vyf gestremdes se verhale, wat sê die Bybel oor gestremdheid, gestremdheid en woede, hoe God mense in lewenskrisisse bystaan en hoe om oorwinnend te lewe.

 

‘n Tweede pamflet wat hierdie onderwerp aanspreek, “Gestremdheid en die kerk” gee 10 wenke hoe om ‘n gestremd-vriendelike kerk te wees, die rol van die kerk in die gestremde gemeenskap en gee inligting oor RampUp, wat die kerk en gestremdes in verhoudingsbou help.

 

Om gestremd te wees kan baie mense moedeloos en magteloos laat voel, veral as dit gebeur het in ‘n situasie waar hul lewens in ‘n oogwink verander het. Ons as Christene kan vir hulle hoop bring en hulle medereisiger wees op die pad om weer hul menswaardigheid te herwin en ‘n toekomsvisie te ontdek.

 

Bestel vroegtydig (posstelsel neem 5-6 werksdae) vir 24ste September van hierdie gratis pamflette by 021 873 6964 of besoek CLF se webtuiste by www.clf.co.za en gebruik dit om u gemeente bewus te maak van hoe om persone met gestremdhede met God se liefde te verwelkom.

 

Besoek gerus ook een van die pamflette se skrywers, RampUp, by www.rampup.co.za vir meer inligting en idees vir hierdie spesiale dag.

 

Navrae kan gerig word aan mev Hedwig Moore, 021 864 3707of hedwig@clf.co.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

STEINTHAL LANDGOED

’N PROGRAM VAN DIE VGKSA STREEKSINODE KAAPLAND

ADMINISTRATIEWE BEAMPTE

 

Aansoeke word ingewag vir genoemde pos en moet die Beheerraad van Steinthal Landgoed op of voor 03 September 2014 bereik.

 

SLEUTELPRESTASIEAREAS

 

Die posbekleër sal verantwoordelik wees vir die:

Betaling van rekeninge, elektroniese betalings, lone, aankope, bestellings, bateregisters, inventaris, skakeling tussen programme, notules, verslae, algemene administratiewe asook sommige sekretariële take van ’n organisasie sonder winsoogmerk.

 

Die suksesvolle kandidaat:

Is ouer as 21 jaar, beskik oor goeie administratiewe vaardighede, goeie kommunikasie en skryf-vaardighede in beide Afrikaans en Engels, sal gekenmerk word deur ’n aangename persoonlikheid, voorbeeldig in lewenswandel, streng dissipline, selfstandige optrede en het die vermoë om in spanverband te werk.

 

Die minimum kwalifikasie is:

Matriek met handelsvakke en rekenaargeletterdheid. Algemene kennis van Windows 7 en Microsoft 2010-pakkette is verpligtend. Kennis van Pastel sal tot u voordeel wees, maar is nie ’n vereiste nie. Kode EB (voorheen kode 8) bestuurslisensie is ook verpligtend.

 

VERGOEDING

 

’n Mededingende salaris is onderhandelbaar en sluit in lidmaatskap tot ’n mediese fonds asook ’n aftree- en voorsorgfonds. Behuising subsidie of behuising op die landgoed is tot die beskikking van die suksesvolle kandidaat.

 

RIG U AANSOEKBRIEF EN VOLLEDIGE CV MET DRIE REFERENTE AAN:

 

Die Beheerraad

Steinthal Landgoed

Privaatsak 4

TULBAGH

6820

 

OF e-pos dit aan: ceo@steinthal.co.za

 

Daar sal slegs met kandidate op die kortlys gekommunikeer word.

 

DIENSAANVAARDING

 

01 November 2014 of so gou doenlik daarna.

 

Die Beheerraad van Steinthal Landgoed is nie verplig om hierdie pos te vul nie.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

BLYDENUUS VAN GELOOF

 

Ek glo in God die Vader

die Almagtige Maker

van alles in die hemel

en alles op die aarde.

 

Ek glo in hierdie Vader

met die wondernaam:

“Ek is wat Ek is”,

werkwoordelik onvoltooid

voortdurend God.

 

Ek glo in hierdie Vader

van wie Moses slegs die rug

kon sien toe hy gevra het:

“Wys my U gesig.”

 

Ek glo in hierdie Vader

die God wat Liefde is

en ons na hierdie aard gevorm het

tot vlees uit stof,

en dit gevul het met Sy Gees

sodat ons uit gewone mensesaad

mense na Sy beeld kan maak:

om hiérin onsself te wees –

om lief te hê

sonder vrees.

 

Ek glo in hierdie Vader

wat die waters uit Sy hemel gee

as teken van Sy seën

sodat elke volk –

wit en bruin en swart –

in eie taal die Heer kan loof

en heersend oor die Skepping

voort kan gaan

om groente in akkers te plant

daarvan te eet en te dank.

 

Ek glo in hierdie Vader

wat Hom geopenbaar het in Sy Seun,

die Mens wat tussen ons kom woon het

as die Waarheid teen die Leuen:

“Sien dan dié Mens! – die geheim van My gesig.”

 

Ek glo in hierdie Seun

die Timmerman van Nasaret

wat gekom het

en kom om ons te ken

elkeen na sy naam –

in die fynheid en die grofheid van sy grein

en in die jaarringe van sy pyn.

 

Ek glo in Jesus Christus

die Mens na God se hart

wat God se wil gekies het

om deur die haat en klein begrip

van mense ‘n doringkroon te dra,

en van God geskei te word

in die Godverlatenheid van Golgota –

die doderyk deurgrond het

en opgestaan het

dat ons onvervreem van God

verby die dood ewig vry kan lewe.

 

Ek glo in hierdie Jesus

wat opgevaar het na die Vader

en vandaar die sagte oordeel bring

omdat Hy nader aan my is

as wat ek aan myself is;

my kern ken,

verby die vel

tot in die chemie van die sel;

wat weet hoe diep my blindheid is

en my vashou –

styf teen die braille van Sy lyf.

 

Ek glo in die Heilige Gees

die Wind van God

wat oor die leegheid van my lewe waai

en die koers bepaal –

weg van myself weg van Tarsis

na die nood in Nineve.

 

Ek glo aan die kerk wat uit Christus groei

tot nuwe skeppingswerk;

om alle mense

met geloof en hoop en liefde te verbind

aan die Koninkryk van God se Kind.

 

Ek glo aan die gemeenskap van stukkende sondaars

wat kniel voor die Heiligheid van God.

 

Ek glo aan die vergiffenis –

dat Genade altyd groter is

as my sonde en geskiedenis.

 

Ek glo aan die heropstanding van die liggaam

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 8 Augustus 2014

VrydagNuus – 8 AUGUSTUS 2014                                                                             

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Gaza-konflik: “No way to Peace through War”

As deel van die Wêreldraad van Kerke (WRK) is die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) reeds geruime tyd betrokke by gesprekke oor Gasa en die Israel-Palestina konflik. In ‘n verklaring wat vroeër hierdie week uitgereik is, het die SARK weer op hierdie krisis gefokus met ‘n oproep tot vrede. Kerke word oor versoek om 21-27 September as ‘n week van gebed in te rig en om by te dra vir noodsaaklike humanitêre hulp wat deur bestaande infrastrukture en organisasies hanteer word. Lees asseblief die volledige verklaring hier.

 

S

INODALE NUUS

1. NG Algemene Sinode: Toerustingsondag 14 September

Die Algemene Sinode se Netwerk vir Lidmaatbemagtiging (waarop elkeen van die sinodes verteenwoordig is), herinner gemeentes graag daaraan dat Sondag 14 September amptelik geoormerk is as Toerustingsondag. Die netwerk wil saam met Bybel-Media gemeentes help om dié Sondag op ’n besonderse manier te gebruik. Enkele wenke is hier.

 

2. NGK Wes-en-Suid-Kaap Moderamen vergader

Die moderamen van die NGK Wes-en-Suid-Kaapland vergader op 12 en 13 Augustus by die NG Gemeente Stellenberg. Daar word onder meer gefokus op Diensgroepe se verslae, die voorgestelde wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde, sowel as taal wat menswaardigheid en geslagsgelykheid bevorder. Bid asseblief saam dat die Here die vergadering sal seën en vrug op almal se werk sal gee.

 

3. Armoede en Sorg Konferensie fokus op Gemeente-diakonaat

Alle belangstellendes, predikante en gemeentelede inkluis, is welkom om op 20 Augustus vanaf 08:30 by NG Durbanville-Bergsig te gaan luister hoe armoede deur gemeente-diakonaat bestry word. Verskeie sprekers, wegbreeksessies en praktiese riglyne is deel van die konferensie. Skakel Mizelle Prinsloo voor 13 Augustus en kry die program by NUUT op www.kaapkerk.co.za. Lees aangeheg meer.

 

4. Augustus is Seisoen van Barmhartigheid

Die NG Kerkfamilie skenk gedurende Augustus spesiale aandag aan Barmhartigheid. Die Seisoen van Barmhartigheid is reeds ‘n vaste instelling in Koninkrykstyd, met groen wat simbolies dui op die moontlikheid van nuwe lewe en hoop. Kry ‘n voorgestelde basisliturgie vir gebruik in eredienste hier.

 

5. NGK: Nuus Uit die Moderatuur

Die jongste Uit die Moderatuur fokus op vrede in ‘n tyd van konflik. In hulle brief roep die moderatuur – in lyn met die Evangelie, ons tradisie en belydenis – die kerk op om opnuut met alle ywer en op elke moontlike manier aan versoening in gemeenskappe te bly werk. Hierdie inligting is reeds vroeër vandeesweek aan predikante en kerkkantore gestuur. Dit is ook onderaan (en hier op die sinode se webblad) beskikbaar vir belangstellendes.

 

6. KIX-Sinode: 16 September 2014

Vir die aandag van gemeentes se Jeug- en Kinderbediening: onthou asseblief om betyds in te skryf vir die groot kinderbediening saamtrek by Stellenberg-gemeente op 16 September. Dit is ‘n unieke en bemagtigende geleentheid vir mense betrokke by kinderbediening. Met tussen 200-300 inskrywings maak dit die geleentheid vir netwerke ook baie gunstig. Lees die brief aan die kerkraad as motivering en kry die inskrywingsvorm by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

1.Simposium oor Jeug en Verandering

‘n Simposium oor jeugwerk word van 4-5 September deur die US Departement Praktiese Teologie en UNISA aangebied. Dit vind in die Hofmeyrsaal op Stellenbosch plaas. Tema: Youth as agents of change and transformation. Inskrywings sluit op 26 Augustus en volledige inligting, sowel as die inskrywingsvorm, is by NUUT op www.kaapkerk.co.za te kry. Kontak Bonita Robyn by brobyn@sun.ac.za of 021 808 3577 met navrae.

 

2. Onthou! Huldigingskonferensie vir John de Gruchy

‘n Huldigingskonferensie, Teologie op die snykant, ter ere van die bekende Suid-Afrikaanse teoloog John de Gruchy, word van 3 tot 5 September aangebied deur die Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch. Verskeie internasionale en nasionale sprekers neem hieraan deel en inskrywings sluit op 15 Augustus – klik hier.

 

3. Kommunikasiebeamptes: Hoe vaar jou Gemeente met Twitter?

As jou gemeente Twitter (ook) gebruik as deel van julle kommunikasie, soek jy waarskynlik voortdurend na maniere om doeltreffend hiermee te werk. In ‘n artikel deur Jerod Clark word ses redelik eenvoudige maniere voorgestel om dit te doen. Klik hier om dit te lees. (Met dank oorgeneem uit die CRC-nuusbrief van 30 Julie 2014).

 

4. Sondag vir Persone met Gestremdhede: 24 Augustus

Gemeentes, wat as Liggaam van Christus die diversiteit van die samelewing moet reflekteer, kan die insluiting van persone met gestremdhede op Sondag 24 Augustus (of ‘n ander gepaste datum) vier. Voorstelle van hoe dit gedoen kan word, is onderaan. (Met dank aan RampUp).

 

5. Gemeentes: Praktiese hulp vir Onderwys/Opvoeding!

5.1 Gratis Xhosa-video’s vir Wiskunde

Die onderwys is toenemend ‘n prominente fokusarea van ons kerke. Vir gemeentes wat betrokke is by ekstra Wiskunde-klasse in hulle omgewing is hier ‘n lekker gratis hulpmiddel om te oorweeg: Wiskunde is moeilik genoeg, wat nog te sê as jy dit in jou tweede of derde taal moet aanleer. Juis daarom het drie oudstudente van Ikeys die ganse wiskundesillabus in Xhosa vertaal. Klik hier om Die Burger se berig hieroor te lees.

 

5.2 Encyclopedia Britannica Gratis Aanlyn

Ook vir gemeentes wat fokus op opvoeding in hul gemeenskap: Kapenaars met ‘n geldige biblioteek-lidnommer kan binnekort via slimfone, mobiele toestelle of tuisrekenaars 24 uur per dag gratis onbeperkte toegang tot die Encyclopedia Britannica hê. Perfek vir skoolkinders wat nie maklik by biblioteke kan uitkom nie en betroubare inligting vir take benodig. Anika Marais berig in Die Burger van 7 Augustus hieroor – lees die berig hier.

 

6. Die Verskil wat die Kerk maak …

Mense is dikwels krities oor “die kerk” se rol in die samelewing. Skepties daaroor of die kerk (en kerklike strukture) wel ‘n verskil (kan) maak. Gelukkig gaan soveel gemeentes en bedieninge en ander kerklike organisasies stilweg voortaan om op uiteenlopende maniere ‘n definitiewe en merkbare verskil te maak. So berig Tygerburger (Bellville-area) byvoorbeeld in die uitgawe van 6 Augustus oor:

 • Badisa Trio wat kinders met poppies oor hulle regte leer (voorblad foto)
 • MES wat 100 slaapsakke (deur Chris Willemse Fietse geskenk) kon uitdeel onder rehabiliterende haweloses wat by MES se plaas in Kuilsrivier werk. (bl 2 bo-aan)
 • Klik hier om die Tygerburger aanlyn te lees.

Dankie as jy deel is van die verskil wat die kerk maak! Daardie EEN wat jy aanraak, tél.

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

1. NG Gemeente Welgemoed: Onderwys en Sosio-ekonomiese ontwikkeling

Welgemoed bedink op Sondag 10 Augustus om 18:30 die Onderwys en breë tendense in die sosio-ekonomiese ontwikkeling van ons land. Vrae aan die invloedryke prof Theuns Eloff, pas uitgetree as rektor van die Noordwes Universiteit, is onder meer: Watter groot tendense is daar ten opsigte van onderrig aan ons universiteite? Wat gebeur met onderrig in Afrikaans aan ons universiteite? Hoekom lewer onderwys nie die bydrae tot die groei van ons ekonomie wat dit moet nie? Hoe raak die Nasionale Ontwikkelingsplan ons? Watter rol kan die kerk in die opbou van ons samelewing speel? Klik ook hier.

 

2. NG Heidekoppie: re#imagine Noordelike Voorstede Jeugfees

Van Heidekoppie ontvang ons nuus oor die re#imagine Noordelike Voorstede Jeugfees, met “13th Floor”. Dit vind van 24-29 Augustus plaas; Sondagaand 24 Augustus om 18:00 by Die Gemeente met Oop Deure (Proteaweg, Proteahoogte) en Dinsdag 26-Do 28 Augustus om 19:00 by NG Brackenfell-Wes (hoek van Ferndale- en Janiestraat, Brackenfell); Vrydag 29 Augustus om 17:00 by NG Brackenfell-Wes. Navrae: Anton Roux by 021 981 1353/ants@heidekoppie.com. Sien ook die volkleur pamflet hier.

 

 

E

KOLOGIE

South African Faith Communities’ Environment Institute

1.1 Werkswinkel oor impak van Begrafnisse op Omgewing

Begrafnisdienste moet vandag toenemende uitdagings oorkom, onder meer die impak op die omgewing, ‘n gebrek aan spasie, asook die stygende koste van begrafnisseremonies. SAFCEI, in samewerking met UK se Graduate Business School, bied op 14 Augustus ‘n werkswinkel aan om vas te stel hoe hierdie kwessies ervaar word in verskillende geloofsgemeenskappe. Onderaan is meer inligting hieroor – reageer teen 11 Augustus, asseblief.

 

1.2 Energiebesparing in die Winter

SAFCEI gee in hulle Julie-nuusbrief wenke om elektrisiteit gedurende die koue wintermaande te bespaar. Die “Wonderbag” is een so ‘n opsie as alternatief vir die gaarmaak van kos én help met werkskepping. Belangstellendes kan hier SAFCEI se nuus lees. (Die NG Kerk is ‘n geaffilieerde lid van SAFCEI).

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. CLF laat Een Miljoen Kinders Lees!

CLF en die Afrikaanse Taalmuseum en monument vat hande om lees onder kinders te bevorder. Hulle wil dit doen deur samewerking tussen hulle onderskeie leesprojekte, die Laat ons Lees!-voorleesprojek en die Een Miljoen Bybels vir een miljoen kinders-projek. Dié inisiatief het reeds honderde kinders bereik. Jy kan hulle ook ondersteun – besoek die webblad en lees meer.

 

2. LiG van September

September se LiG spog met Juanita du Plessis op die voorblad, plat op die aarde in haar country-stewels.

Artikels sluit onder meer in:

 • Facebook, Twitter … en God
 • My koppige kind …
 • God is genade ís genoeg
 • Namakwaland toe!
 • Hoera vir die platteland! Sê wie?
 • Johan Badenhorst, gesinsman en avonturier
 • “In die kake van mensehandel-monsters” – leser vertel
 • Maak gou-gou ‘n wipplank vir die kinders

 

3. Shepherd’s Square Nuusbrief

In die jongste nuusbrief van die UV Fakulteit Teologie se Shepherd Sentrum, skryf direkteur Gerhard Botha oor hoop – die brandstof van die bediening: “’n Bediening van hoop vra ‘n energieke bedienaar. Daarom is die waarde van gereelde verlof neem, ononderhandelbaar.” Lees gerus die volledige artikel by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. Bybelgenootskap: Dinee met Brand Pretorius

Ons het voorheen berig oor dié prestige dinee op 24 Oktober om 19:00 vir 19:30 by die NH The Lord Charles Hotel ten bate van die Bybelgenootskap. Gaan luister hoe die bekroonde sakeleier en blitsverkoper-skrywer, Brand Pretorius, die vraag of dienende leierskap nog bestaansreg in ‘n ongenaakbare sakewêreld het, bespreek. Koste: R 490 pp of R 4800 vir tafels van tien. Kontak Heila van Wyk by 082 670 2968 of heilavw.liaison@gmail.com. Die volkleur uitnodiging is hier te siene.

 

2. NG Moedergemeente George

2.1 Vrouedagvieringe

Vier Vrouedag en vroue op 9 Augustus by Moedergemeente George. Optredes deur Emsie Schoeman, Cindy Liebenberg (alias tant Stienie) en Michael Lindt. Prys: R 70. Tyd: 10:30 vir 11:00. Navrae: Leonie by 082 565 3416.

 

2.2 Saamsing uit die Liedboek

Op Sondag 10 Augustus om 15 :30 sing die gemeente tot eer van die Here, gesels en kuier saam ná die sang in Moedergemeente. Bring asb jou eie Liedboek saam. Navrae: Karen Temmingh by 044 874 4904.

 

3. NG Gemeente Nieuwoudtville: Basaar

Van Erika Kotze ontvang ons nuus dat Nieuwoudtville se allerlekkerste basaar op Saterdag 4 Oktober vanaf 09:30 in hulle kerksaal aangebied word. Teken gerus nou reeds hierdie datum (in die skoolvakansie!) aan en gaan geniet sommer die naweek in hulle pragtige omgewing. Daar is selfs spesiale afslag op akkommodasie! Almal hartlik welkom.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

MES: Ontvangsklerk (Tydelike Posisie)

MES se satelliet kantoor in Kaapstad het tans ‘n vakature vir ‘n tydelike ontvangsklerk. Meer oor die pligte en vergoeding is aangeheg beskikbaar. Reageer voor 13 Augustus.

 

 

Ten Slotte

Die ellende van aardbewings (ook in die noorde van ons land); nat huise en modder in die winter-Kaap, siekte (Ebola en kanker prominent); twee jong studente onder trein dood; geweld en dood in Gaza, Suid-Soedan en Nigerië (om maar enkeles te noem); toenemende rasse-polarisasie in ons land; onrusbarende geluide oor Grondhervorming verhoog spanning in ons plattelandse gemeenskappe, misdaad, korrupsie … die lys hou aan – oorweldigend! Oorweldigend?

 

Here, gee ons vrede

gee ons rus

en die wysheid en insig

om dit te soek en te wees.

 

Gaan gerus na www.badisa.org.za en klik op die groen One More Song en luister dit met die woorde hieronder.

 

 

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————

TOERUSTINGSONDAG

14 SEPTEMBER 2014

 

Die Algemene Sinode se Netwerk vir Lidmaatbemagtiging (waarop elkeen van die sinodes verteenwoordig is), herinner gemeentes graag daaraan dat Sondag 14 September amptelik geoormerk is as Toerustingsondag.

 

Die netwerk wil met die hulp van Bybel-Media gemeentes help om dié Sondag op ’n besonderse manier te gebruik. Ons gee ’n paar wenke.

 

1. Maak gerus gebruik van die preek in Woord en Fees-preekstudies en liturgiese voorstelle (BM/Communitas). Dié Sondag se Skrifgedeelte is Romeine 14:1-12 en sal van 8 September beskikbaar wees. Verdere toeligting en ’n toepaslike PowerPoint-aanbieding is te kry by www.bybelmedia.co.za (onder “gemeentedienste/luisterseisoenpreke”), of www.gemeentes.co.za en ook www.seisoenvanluister.co.za/.

 

2. Daar is ’n kort video (Gebed om leerbaarheid) wat u aan die begin of die einde van die diens kan vertoon, te kry by http://gemeentepakket.bybelmedia.org.za/toerusting/.

 

3. Maak seker dat u die koerant “Nuwe Harte”, wat saam met Kerkbode en Kruisgewys uitgestuur word, ontvang. Die Sondag wat vir dié wye aksie vir moraliteitsvernuwing geskeduleer is, is ook 14 September, en die tema is: Nuwe harte luister na mekaar. Die preekstudie waarna hierbo verwys word (punt 1), sal daarby aansluit.

 

4. Verseker verder dat u betyds ’n aantal kopieë van Gestuur bestel en dit op Toerustingsondag in die gemeente bekend stel. (Dit is die verkorte groepstudie wat op ’n eenvoudige manier gemeentes sal help om die epogmakende verslag van Nelus Niemandt en Piet Meiring oor gestuurdheid, wat tydens verlede jaar se Algemene Sinode aanvaar is, in hulle alledaagse lidmaatskap te integreer.) Bestel dit hier: http://www.bmedia.co.za/shopindex.php. (Bestellings van meer as tien eksemplare kwalifiseer vir 10% afslag.)

 

Gestuur vertel die storie van die nuwe droom oor die kerk.

Prys: R40.00 (14% BTW ingesluit)

Voor die Algemene Sinode van 2013 het die NG Kerk besef daar is op baie plekke in die wêreld, ook in die kerk, lewendige gesprekke oor geloof en die kerk aan die gang. Hulle het toe die vars en nuwe gedagtes uit dié gesprekke in ’n beleidsdokument saamgevat sodat ons saam nuwe, verbeeldingryke moontlikhede vir die toekoms van die kerk kan ontdek.

 

By http://www.bmedia.co.za/shopindex.php?bodyType=ew_produk&catid=34&prodid=2346 is meer inligting oor hierdie publikasie.

 

Bestel Gestuur by http://www.bmedia.co.za/shopredirect.php?pid=2346.

 

Vir navrae kontak dr Jannie le Roux by 021 8561385 of 072 127 5043.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BEDIENING VIR ARMOEDE EN SORG

KONFERENSIE

 

Bestry armoede deur gemeente-diakonaat

 

Datum: Woensdag 20 Augustus 2014

Tyd: 08:30-17:00

Plek: NG Durbanville-Bergsig, Bolandstraat, Durbanville

 

U word vriendelik uitgenooi na Armoede en Sorg se konferensie met die tema: Bestry armoede deur gemeente-diakonaat.

 

Die konferensie bied aan predikante en gemeentelede die geleentheid om te kom luister hoe bestry ons armoede deur gemeente diakonaat. Verskeie sprekers gaan kom saam gesels oor die tema, maar elkeen van u gaan ook die geleentheid kry om in die wegbreeksessies saam te gesels. Die konferensie beoog om praktiese riglyne aan gemeentes te gee om armoede te bestry. Almal is welkom om die konferensie by te woon.

 

Indien u die konferensie wil bywoon, vra ‘n inskrywingsvorm aan by Mizelle Prinsloo by omgee@kaapkerk.co.za of 021 957 7113 voor die sluitingsdatum van 13 Augustus 2014.

 

LW: Die konferensie is geakkrediteer vir VBO-punte.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

UIT DIE MODERATUUR

KOMMUNIKASIE WES-EN-SUID-KAAP MODERATUUR

 

Augustus 2014

 

“VREDEMAKERS” IN ‘N TYD VAN KONFLIK

 

Liewe Kollegas

 

“Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.” Matt 5:9

 

Die afgelope tyd is ons oor ‘n wye front gekonfronteer met konflikte op plaaslike en internasionale vlak. Die konflikte verskil en tog bly baie van die dinamika wat ons sien dieselfde:

 

Dit gaan gepaard met ‘n propagandastryd waar ‘n mens die hele tyd die gevoel het dat die eintlike stryd ‘n stryd tussen die waarheid en die leuen is.

Daar vind ‘n verharding van posisies plaas waar al meer en meer wit en swart keuses gemaak en gevra word, en daar feitlik geen ruimte meer oor is om na die standpunt van ander te luister nie.

Van vergifnis in ‘n Bybelse sin sien ‘n mens min.

Respek vir die lewe raak al minder.

‘n Konsekwente uitwys van die ander se foute (‘n demonisering van die ander) vind plaas, sonder dat daar werklike selfondersoek en introspeksie plaasvind.

Enige iemand wat ‘n brugbouer probeer wees, word van beide kante verguis.

… En die gevolg is dat al meer en meer onskuldige mense ly!

 

Hier in die moderatuur het ons onlangs ‘n indringende gesprek hieroor gevoer. ‘n Paar perspektiewe het na vore getree en ons deel dit graag:

 

1. Ons raak toenemend bekommerd oor die feit dat mense kompleksiteit te vinnig van die tafel vee en wil opgaan in fundamentalistiese wit en swart posisies. Ons is oortuig daarvan dat ‘n sagter benadering, wat inklusiwiteit ernstiger neem en terselfdertyd eerlik streef na ‘n etiese medebestaan, die posisie is wat ons wil voorstaan. Dit behels ook die bereidwilligheid om eerlik na ander te luister en eerlik die beperkinge van jou eie standpunt te besef.

 

2. Ons is verder oortuig daarvan dat ons graag konsekwente profete en beskermers van die waarheid, geregtigheid, versoening en eenheid wil wees. Versoening en eenheid kan nooit realiseer sonder geregtigheid nie, maar geregtigheid nooit sonder die waarheid nie. Ps. 85:11 (NLV): “Liefde en trou sal mekaar ontmoet. Regverdigheid en vrede sal mekaar omhels!”

 

3. In die lig hiervan wil ons in lyn met die Evangelie, ons tradisie en belydenis, die kerk oproep om opnuut met alle ywer en op elke moontlike manier aan versoening in gemeenskappe te bly werk. Ons het tans te veel voorbeelde rondom ons en ook internasionaal waar dit wil voorkom of mense opgegee het op versoening. Suid-Afrika is ‘n ongelooflike land met oneindige potensiaal, maar het ook die potensiaal vir oneindige konflik. Daarom word ons geroep om in die naam van Christus en na die voorbeeld van Christus die kruisweg van selfopoffering te bly gaan en onverpoos te bly werk aan versoening.

 

4. Op hierdie weg sal daar baie oomblikke kom waar die versoeking om af te draai of om te draai groot sal word. Ter wille van ons toekoms en die toekoms van ons kinders vra ons mooi: weerstaan hierdie versoeking!

 

5. Intussen onderneem ons hier in die moderatuur om in die openbaar en agter die skerms te bly werk aan oplossings vir van die konkrete en pynlike uitdagings wat ons in die gesig staar. Bly asseblief bid vir ons. Ons sal bly bid vir julle. Mag hoop, energie, nederigheid en die gees van onderskeiding ons reisgenote wees hierdie semester.

 

Braam, Nelis, Monty, Quintus, Elize, Frik, René en Melanie

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

KIX SINODE

 

Geagte Voorsitter van die kerkraad

 

Ek skryf met rede direk aan u, aangesien ek graag wil hê die kerkraad moet ook hierby betrokke wees.

 

Elke vier jaar hou ons ’n groot kinderbediening saamtrek by Stellenberg-gemeente. Dit was vroeër jare ’n kinderkrans-byeenkoms gewees, maar dit het uitgebrei na ’n baie groter geleentheid as net gemeentes wat nog aktiewe Kinderkrans (of te wel KIX-bedieninge) het.

 

Dit het voorwaar ’n bemagtigende geleentheid geword vir mense betrokke by die kinderbediening. Ons ontvang tussen 200 – 300 mense, wat die geleentheid vir netwerke ook baie gunstig maak.

 

Wil u nie by die kerkraad besluit om u kinderbediening-leier(s) formeel af te vaardig na die geleentheid nie? Ons gaan die gemeentes wat vêrder as 300 km heen en terugreis, help met die reiskoste m.b.v. ’n R1,30 per km en sal ook net een voertuig per gemeente kan bekostig. Sal u dit asseblief voor die kerkraad laat dien om ook ’n finansiële bydrae te maak t.o.v. onkoste aangegaan in die bywoning van die konferensie?

 

Ons tema van die konferensie is “Vat dit huis toe”. By die geleentheid gaan ons saam dink oor hoe ons kinders bemagtig om die Evangelie huis toe te neem. Ons beleef dat al hoe minder ouers glo, maar dat ons wel nog toegang tot die kinders het deur middel van skole en nasorgsentrums. Die kinders raak daarom ons evangelisasie-agente na hulle ouers toe.

 

Die tema het egter ’n dubbelsinnigheid in die sin dat ons ook vir elkeen wat kom, gaan help om toerusting te maak wat hulle huis toe kan vat om byeenkomste baie beter vir die kinders aan te bied.

 

Ons vergader die 16de September 2014 by Stellenberg-gemeente.

 

Ons bid u seën toe op u vergadering.

 

Vriendelike groete.

 

Gielie Loubser

PSD: Jeug en Familie

 

gielie@sun.ac.za

021 808 9050

 

 

Terug na Hoofblad.

 

—————————————————–

TEOLOGIE OP DIE SNYKANT

HULDIGINGSKONFERENSIE TER VIERING VAN JOHN DE GRUCHY SE 75STE VERJAARSDAG

 

‘n Konferensie, Teologie op die snykant, ter ere van die bekende Suid-Afrikaanse teoloog John de Gruchy, sal van 3 tot 5 September 2014 aangebied word deur die Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch.

 

Die konferensie sal handel oor prominente temas in die werk van John de Gruchy. Verskeie vooraanstaande internasionale en nasionale sprekers het reeds hul deelname bevestig. Hulle sluit in: Wolfgang Huber, Serene Jones, Graham Ward, Frank Burch Brown, Denise Ackermann, Jim Cochrane, Iain McGilchrist, Wentzel van Huyssteen, Allan Boesak, Barney Pityana, Karin Sporre, Martin Prozesky, Larry Rasmussen, Clifford Green, Keith Clements, en Nico Koopman.

 

Die voorlopige program en registrasievorm is by NUUT op www.kaapkerk.co.za. Die sluitingsdatum vir registrasie is 15 Augustus 2014.

 

Registrasiefooi: R300 vol bywoning; VGK en NGK predikante van die Kaap/Wes-Kaap Sinode word gesubsidieer deur Communitas: R150 (VBO-punte: 20); Emeriti: R150; Studente: gratis (registrasie noodsaaklik); Dagfooi: R100.

 

Vir verdere inligting, besoek die konferensie webblad by http://theologyontheedge.weebly.com of kontak:

Helette van der Westhuizen, Tel 021 808 9560 of e-pos hvdwest@sun.ac.za

Robert Vosloo, Tel 021 808 3256 of e-pos rrvosloo@sun.ac.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————

SONDAG VIR PERSONE MET GESTREMDHEDE

24 AUGUSTUS 2014

 

Jou kerk kan moeite doen om die insluiting van persone met gestremdhede spesifiek op Sondag 24 Augustus 2014 te vier. Indien hierdie datum nie pas nie, kies gerus ‘n ander datum.

 

Hier volg ‘n paar voorstelle van wat gedoen kan word om die insluiting van persone met gestremdheid te vier:

1.       Lees die dokument Sondag vir persone met gestremdheid op www.rampup.co.za vir agtergrond inligting

2.       Die tema vir 2014 is Persone met gestremdheid tuis in die kerk. Maar seker dat alle aktiwiteite in die kerk persone met gestremdheid in ag neem sodat hul werklik tuis kan wees.

3.       Kies ‘n spesifieke gestremdheid wat relevant tot jou kerk is, vra iemand om daaroor te praat en maak seker dat almal meer leer oor die ervaring van sodanige gestremdheid.

4.       Getuienisse: Vra persone met gestremdheid om hul verhale te vertel, van hul pad saam met God en hul gestremdheid.

5.       In die erediens, doen ‘n kort onderhoud met ‘n persoon met gestremdheid oor: “Ek voel tuis in die kerk as ….”

6.       Doen ‘n preek oor

o        ‘n Bybelse Standpunt oor Gestremdheid – Studie 1

o        Gestremdheid in die Evangelies – Studie 2

o        Gestremdheid in die Handelinge – Studie 3

7.       Gebed: Vra persone met gestremdheid om te help met die volgende:

o        Skryf ‘n gebed namens persone met gestremdheid en publiseer dit in die gemeenteblad

o        Doen ‘n spesiale gebed vir persone met gestremdheid in die erediens op 24 Augustus

o        Bevriend ‘n persoon met gestremdheid. Sodoende weet ‘n mens beter hoe om vir hom/haar te bid.

8.       Vertoon ‘n video wat insig ontwikkel oor die insluiting van persone met gestremdheid. Die volgende is ‘n paar voorbeelde:

o        Disability Sunday 2013 – Dalton Ross and Monique Forest Interview – 6.53 minute

o        What does the Bible say about disability – Jeff McNair – 5.33 minute

o        The Church’s mandate – Steve Bundy – 16.49 minute

o        New Hope Church: Disability Awareness Sunday – 14.38 minute

9.       Vir kinders:

o        Skep ‘n geleentheid waar die kinders ‘n liedjie of ‘n paar woorde in Gebare taal kan leer

o        By Sondagskool die Bybel-les kan handel oor ‘n persoon in die Bybel wat ‘n gestremdheid gehad het, bv. Moses wat gehakkel het maar ‘n besondere leier was.

10.     Langtermyn planne vir die insluiting van persone met gestremdheid

o        RampUp and disABILITY Connexion is beskikbaar om meer inligting te gee oor bv. werkswinkels vir kerkleiers oor teologie van gestremdheid; of ‘n werkswinkel wat dialoog skep tussen gestremdes en nie-gestremdes.

o        RampUp: Erna Möller erna@tlm.co.za Telefoon 012 345 4915 www.rampup.co.za

o        disABILITY Connexion: Barbara Watt bwatt@halocom.co.za Telephone 033 347 3664 – Pietermaritzburg.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

SAFCEI

WERKSWINKEL OOR BEGRAFNISSE

 

Begrafnisse in ons geloofstradisie.

 

Begrafnisdienste moet vandag toenemende uitdagings oorkom, onder meer die impak op die omgewing, ‘n gebrek aan spasie, asook die stygende koste van begrafnisseremonies. SAFCEI, in samewerking met UK se Graduate Business School, bied ‘n werkswinkel aan om vas te stel hoe hierdie kwessies ervaar word in verskillende geloofsgemeenskappe. Ons nooi u uit om u vrae en idees met ons te deel en saam met ons te soek na etiese, volhoubare en bekostigbare oplossings.

 

Plek is beperk tot 20 deelnemers en ons mik om ‘n wye verteenwoordiging van geloofstradisies teenwoordig te hê. RSVP asb teen 11 Augustus by Juanita: Juanita@safcei.org.za.

 

Datum: 14 Augustus 2014

Tyd: 09:30 -12:30

Waar: Suidelike voorstede, Kaapstad

 

Sien gerus die advertensie by http://earthkeeper.org.za/events/sustainable-funerals-faith-workshop/ en lees meer oor hierdie saak by http://safcei.org/natural-funeral-rites-a-return-to-roots/.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————

MES CAPE TOWN

RECEPTIONIST – IGNITION CENTRE

 

Temporary receptionist position at the satellite office of MES Cape Town

Reception and switchboard

Bookings of vehicles and training facility

Petty cash

General admin tasks as required

 

R 3500 pm

08:00 – 16:00 (office hours)

 

Please send CV to: Annelise la Grange at annelise@mes.org.za / 021 949 8763 (Fax)

Closing Date: Wednesday, 13 August 2014.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

ONE MORE

 

One more can heal the hurt

One more can hide the shame

One more can feed the child

One more can ease the pain

 

One more can launch a star

One more can share a smile

One more can give some hope

One more can turn the tide

For one more

 

One more can bring the love

One more can stem the flow

One more can bridge the gap

One more can help one go

 

One more can lend a hand

One more can stop the rain

One more can tip the scales

One more can drive the change

For one more

 

One more can light the flame

One more can clean the slate

One more can fuel the fire

One more can fill the plate

 

One more can start the band

One more can add the touch

One more can see them through

One more can do so much

For just one more

You can change the world …  for one more!

Did you like this? Share it:

Bulletin 10 Augustus 2014

Weekprogram

10 Augustus 2014
07:30   Dawfré Theron

09:00   Ds. Nelis van Rensburg
Skriflesing: Matteus 13 : 44 – 50
Deuroffer:  Alta du Toit-skool en Eljada-sentrum

 • Die Alta du Toit-skool in Kuilsrivier gee onderrig aan leerders (ouderdom 6 tot 18 jaar) wat intellektueel erg gestremd is en nie in hoofstroomonderwys met akademiese vakke kan aanpas nie.  Die skool bied aan leerders uit alle kulture die beste geleentheid om volgens hulle eie vermoë en tempo te ontwikkel.  Die fokus van die kurrikulum is aangepas en konsentreer op vaardighede soos selfversorging, kommunikasie, uitvoering van huishoudelike take, sinvolle tydsbesteding, arbeidgerigte vaardighede (koekbak, mandjievleg, brei, mosaïek, sement en tuinwerk), asook eenvoudige begrip van godsdiens.  Vir leerders wat wel daartoe in staat is, word funksioneel-skolastiese vaardighede soos lees, skryf en getalbegrip aangeleer om hulle te help om in die alledaagse lewe oor die weg te kom (tydlees, hantering van geld en uitken van name van banke en winkels).  Daar is drie koshuise vir leerders wat ver woon en bussies wat dagskoliere vervoer.  Gemeentes se ondersteuning dra daartoe by dat leerders ’n vol lewe kan geniet in ’n skool waar daar spesiaal na hulle unieke behoeftes omgesien word. Navrae:  Die Bestuurder, me. H. van Niekerk, 021 903 7744, www.altadutoit.com of assistant.development@altadutoit.com
 • Eljada-Nasorg in Oudtshoorn voorsien residensiële versorgings- en ontwikkelingsdienste aan 98 volwasse persone met intellektuele gestremdhede en dagsorgdienste aan 14 volwasse persone met intellektuele gestremdhede wat in die gemeenskap woon.  Dienslewering fokus op ’n holistiese benadering waar inwoners liefdevolle versorging en ondersteuning ontvang.  ʼn Groot verskeidenheid projekte en aktiwiteite word aangebied, naamlik perdry-terapie, kognitiewe ontwikkeling, lewens-oriëntering, leerwerk, kers- en matmakery, vervaardiging van draadhangers, naald-, krale- en weef-werk, hulp in die tuin en wassery, skoonheidsklasse, Bybelklasse, danse, uitstappies, koorsang by gemeentes, jaarlikse melodrama, swem, toutrek, fietsry, gimnasium-oefeninge en stap. Eljada se versorging van inwoners sluit in handhawing van persoonlike higiëne, voorsiening van maaltye en verversings, handhawing van dissipline, kleding, netheid van kamers, voorsiening van ʼn veilige omgewing, mediese sorg (medikasie, verpleging en verwysings).  Dienslewering fokus dus op die bevordering en handhawing van inwoners en dagsorgkliënte se volle potensiaal, sodat hulle selfstandige en volwaardige lede van die samelewing kan wees.  Navrae:  Me. Wilma Lemmer, 044 279 1740, wlemmer@etime.co.za of www.eljada.co.za

KATEGESE
316’s (gr. 7-11) 17:30, saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

 

Kategese 10 AugTieners 10 Aug

18:30   Toerusting:  Onderwys en breë tendense in die sosio-ekonomiese ontwikkeling van ons land. Prof. Theuns Eloff
Prof. Theuns Eloff het pas uitgetree as rektor van die Noordwes Universiteit.  Hy is al aangewys as een van die invloedrykste mense in die wêreld. Ons vra vir hom: Watter groot tendense is daar ten opsigte van onderrig aan ons universiteite? Wat gebeur met onderrig in Afrikaans aan ons Universiteite? Hoekom lewer onderwys nie die bydrae tot die groei van ons ekonomie wat dit behoort te doen nie? Hoe raak die Nasionale Ontwikkelingsplan ons? Watter rol kan die kerk speel in die opbou van ons samelewing?

opvoeding 10aug

Maandag, 11 Augustus
19:00   Jongmense-kleingroep (Dawfré)
20:00   Mannebybelstudie, kapel

Dinsdag, 12 Augustus
09:30    Seniorbybelstudie, kerk (VLV, saal)
09:30    Vrouebybelstudie, kapel
17:30    Liturgiese werkgroep, kerkkantoor
18:30    Musiekbediening, kerk
19:30   Salomé-Bybelstudie, saal

Woensdag, 13 Augustus
19:00   Gemeentebybelstudie, saal

Donderdag, 14 Augustus
09:30    Vrouebybelstudie, Dias 2
18:30    Uitvoerende kerkraad, saal
20:00   Jongmense-kleingroep (Dawfré)

Saterdag, 16 Augustus
14:00   Naaldwerk, saal

Sondag, 17 Augustus
07:30   Ds. Nelis van Rensburg
09:00   Ds. Heerden van Niekerk, Nagmaal
Skriflesing:  Rom 16 : 1 – 16
Deuroffer:  Sokhanya-Bybelskool
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) 17:30, saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

18:30   Toerusting, Families, vaderskap en leierskap.  Corné Krige
Corné Krige, voormalige Springbok-kaptein en span-kaptein van die “Survivor SA”-reeks kom met ons gesels.  Ons nooi families uit na hierdie kombuistafel-gesprek. Die tieners gaan ook as ‘n groep die geleentheid bywoon. Daar sal ‘n oppasdiens vir jonger kinders in die saal beskikbaar wees – hulle gaan ‘n fliek kyk en popcorn geniet, bring jou kombers! Skakel die kerkkantoor indien u navrae het.

Corne Krige 17 Aug

Nuwe intrekkers

Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit. Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld sodat ons u kontakinligting kan kry.

Biblioteek

Ons herinner gemeentelede aan ons bibliotekie op die tweede vloer van die kerkgebou. In hierdie yskoue wintertyd het ons mos almal behoefte aan ’n goeie boek en ’n kombers om die koue te verdryf …

 

Verjaardae van die week

10       De Jongh Borchardt, Tessa Coetzee, Tertia van Aswegen
11       Marianna de Kock, Francis Rothman, Helga van Wyk, Tania van Zyl, Ernst Wesson
12       Estienne Pretorius, Rika van Schalkwyk, Jacques van Zyl, Jan Wiehman
13       Wilfred Brand, Maryna de Ridder, Lisa Jonker, Hanu Joubert, Hendrik vd Merwe, Madeleen van Lill, Liesl Vos
14       Theo Coetzee, Danie Hugo, Rika Matthee
15       Georden Hulley, Simon Oosthuizen, Sarie Parsons, Elri Swart
16       Jacqueline Landman, Christo Steyn, René Visser, Lizelle Wilbers

Barmhartigheid

GEDAGTE VIR DIE WEEK:
Vir alle dames gedurende Vrouemaand: “If you don’t have wrinkles, you haven’t laughed enough.”  Phyllis Diller (American comedian)

TERUGVOERING:

 • Baie dankie vir skenkings wat voortdurend instroom. Dit help geweldig baie!
 • Poppekas: nuwe poppe wat laat maak en aan Badisa geskenk is (nuwe storie is ook geskryf), is baie suksesvol en die kinders geniet hul gate uit. Hulle veroorsaak eintlik chaos omdat hulle nie wil bly sit terwyl hul na die storie luister nie! Die poppekas word hoofsaaklik aangewend vir Kinderbeskerming en –opvoeding by laer- en kleuterskole.

NUWE PROJEKTE:

 • Vrouemaand:  Augustus word spesiaal aan vroue gewy en ons wil graag aan die dames van  ons Trusthuise en behoeftige senior dames in die omgewing iets skenk. U kan enige iets van kouse, ‘n serp, handeroom tot lekkerruik-seep na die kerkkantoor bring en dit sal teen die einde van die maand uitgedeel word.
 • Kospakkies:  Insameling is VERSKUIF na 26 en 27 Augustus. Ondersteun asseblief u Wyksleidsters met hierdie projek. Daar word aan die 3 Badisa-kantore asook Ruyterwacht kos geskenk.
 • Sop en worsbroodjies:  BELANGRIK: Wyk B13 is verskuif na die afgelope week en Wyke A14 en A15 is aan die beurt vanaf 10/08 tot 17/08. Indien u u bydrae gemis het, kan u dit steeds bring.
 • Kersmarkte:  Die onderskeie markte begin weer teen einde September. Indien u kans sien vir ‘n diensbeurt van 2-uur by enige mark, kontak gerus vir Alida by 0735542209.

BEHOEFTES:

 • Salomé-groep:   Persone wat kan help om dames op ‘n Dinsdagaand 20:30 (ná Bybelstudie) by die kerk te kom haal en by hul huise af te laai word DRINGEND benodig. Slegs 3 tot 4 persone per motor word vervoer. Daar is verskeie roetes en daar word o.a. gesoek na iemand wat in die omgewing van die natuurtuin woon. Dis baie gevaarlik om die dames daardie tyd van die aand te laat stap. Kontak vir Mariana Gerber (0827858386) of die kerkkantoor.
 • Doeke vir outistiese 5-jarige seuntjie, DRINGEND benodig: kan slegs ‘n finansiële bydrae maak by die kerkkantoor aangesien ons ‘n baie billike verskaffer gevind het.
 • Terapie-sessies: R140 per sessie vir 9-jarige dogtertjie wat erge trauma ervaar het. Skakel maatskaplike werker (René Crawford) by Badisa Bellville 021 9451064 vir meer inligting.
 • Finansiële hulp vir 5-jarige dogtertjie wat saam met gesin in motor gebly het. Haar kleuter-skoolfooie beloop R970 per maand en haar veiligheidsouers ontvang nog nie op hierdie stadium enige hulp van die staat nie. Sy toon reeds goeie vordering in die kort rukkie dat sy die skool bywoon. Indien u met enige bydrae kan help, skakel asseblief die kerkkantoor.

 

Gebedsbediening

Hand. 1 : 14  Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed…


Ons bid vir:

 • Nell Breytenbach het ‘n operasie ondergaan (Welgelegen 9, 021 913 1524).
 • Dirk JvVuuren was in die hospitaal (Saffraan 5, 021 913 5886).
 • Hermie Havanga het ‘n operasie ondergaan (Plettenberg 72, 0219132148).

Gelukwensing:
Heinz en Annemi Morkel het hul eerste kleinkind ryker geword (Bergzicht 2, 0219131093).

Diensbeurt:  Helena JvRensburg, 083 300 8211 /  Groep:  Gwen Swart, 021 913 2029

 Vertel projek 10 Aug

Uitnodiging

De la Bat-gemeente

Die De la Bat-gemeente in Stikland bedien persone met gehoorgestremdheid.  September is die maand vir dowes.  Hulle nooi ons gemeentelede om in aanloop na die maand vir dowes, gedurende Augustus eredienste by hulle gemeente by te woon.  Kom ons ondersteun dié gemeente.  Dienste begin om 10:00 te Herta Louwstraat, Loumar, Bellville (naby aan Stikland-stasie).  Ds. Jan Nieder-Heitman is hulle leraar, en u is welkom om met hom te skakel by 021 913 2899 of kerkkantoor 021 948 5000.  

 

Living Network 27 September 2014

Did you like this? Share it:

Bulletin vir 3 Augustus 2014

Sondag, 3 Augustus
07:30 Ds. Heerden van Niekerk
09:00 Ds. Nelis van Rensburg, Doop
Skriflesing:  Matt 13:36-43
Deuroffer:  Gemeentebediening  *
18:30 Toerusting:  Menswaardigheid

KATEGESE
316’s (gr. 7-11), 17:30, saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Maandag, 4 Augustus
19:00   Jongmense-kleingroep (Dawfré)
20:00   Mannebybelstudie, kapel

Dinsdag, 5 Augustus
09:30 Seniorbybelstudie, saal
09:30 Vrouebybelstudie, kapel
17:30 Liturgiese werkgroep
18:30 Musiekbediening
19:30 Salomé-Bybelstudie, saal
KOMMISSIE:
19:00 Gasvryheid, Goewerneur 19

Woensdag, 6 Augustus
19:00 Gemeentebybelstudie, saal

Donderdag, 7 Augustus
09:00 Barmhartigheid, saal
09:30 Vrouebybelstudie, Dias 2
13:00 Kerkwinkel, saal
19:00 Wykskerkraad, kerk
20:00   Jongmense-kleingroep (Dawfré)
SPERDATUM VIR KOMMISSIEVERSLAE

Saterdag, 9 Augustus:  Nasionale Vrouedag

Sondag, 10 Augustus
07:30 Dawfré Theron
09:00 Ds. Nelis van Rensburg
Skriflesing: Matt 13:44-50
Deuroffer:  Alta du Toit-skool en Eljada-sentrum
18:30 Toerusting:  Onderwys en breë tendense in die sosio-ekonomiese ontwikkeling van ons land
KATEGESE
316’s (gr. 7-11), 17:30, saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

 

Kategese epos 3Aug 14

 

Superheld epos 3 Aug 14

*  Deuroffer:  Gemeentebediening
Die Taakspan vir Gemeentebegeleiding (voorheen: Gemeentebediening) glo dat gemeentes God se geskenk is aan die wêreld. Ons glo dat gemeentes vandag opnuut geroep word om deel te neem aan die deurbraak van die Koninkryk. Ons begelei gemeentes in geloofsonderskeidende prosesse om hulle roeping te ontdek in die gemeenskap waar die Here hulle geplaas het en om die verskillende aspekte van hulle bediening daarby aan te pas en te vernuwe. Die proses word die Communitas-reis in Geloofsonder­skeiding genoem, wat ’n omvattende proses vir ’n gemeente is. Die Taakspan lei begeleiers op en ontwikkel prosesse en materiaal wat gemeentes in die verskillende streke en ringe in hierdie proses kan begelei.

TOERUSTING

Tema: Verkiesing 2014 – die pad vorentoe!
Ons het drie uitgelese akademici genooi om ons te kom help dink oor ons land en sy toekoms. Ons wil weet watter bydrae Christene kan maak om ons land te genees en op te bou. Almal word genooi om te kom saam dink.

Sondag, 3 Augustus (18:30):  Menswaardigheid
Prof. Amanda Gouws is verbonde aan die Universiteit Stellenbosch se Departement Politieke Wetenskap. Haar fokus is onder meer die menswaardigheid van mense. Ons is bewus van die skending van baie mense se menswaardigheid in SA. Daarom handel ons met vrae soos:  Wat is die tendense in die samelewing ten opsigte van ‘n menswaardige bestaan?  Kan  ons hieroor nuwe leierskap verwag? Wat is die rol van die burgerlike samelewing soos kerke en ander organisasies?

Toerusting Menswaardigheid 3 Aug 14

Sondag 10 Augustus (18:30):  Onderwys en breë tendense in die sosio-ekonomiese ontwikkeling van ons land
Prof. Theuns Eloff het pas uitgetree as rektor van die Noordwes Universiteit en was al aangewys as een van die invloedrykste mense in die wêreld. Ons vra vir hom: Watter groot tendense is daar ten opsigte van onderrig aan ons universiteite? Wat gebeur met  onderrig in Afrikaans aan ons Universiteite? Hoekom lewer onderwys nie die bydrae tot die groei van ons ekonomie wat dit behoort te doen nie? Hoe raak die Nasionale Ontwikkelingsplan ons? Watter rol kan die kerk speel in die opbou van ons samelewing?

Mannebybelstudie
Ons begin eerskomende Maandagaand (4 Aug) met ‘n nuwe tema, naamlik: Die impak van God se wil (Leef radikaal anders elke dag). Ons nooi al die manne om by ons aan te sluit. Ons gebruik die boekie (gids) wat deur Stephan Joubert opgestel is. Interessante onderwerpe, byvoorbeeld,  ‘n Volgeling van Jesus?! Wie kwalifiseer?, ‘n Padkaart na God se wil, vlug, maar vlug in die regte rigting en gedissiplineerde geloof, word behandel. Kom sluit gerus by ons aan – ons kom byeen van 20:00-21:00 in die kapel.


Nuwe intrekkers
Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit. Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld sodat ons u kontakinligting kan kry.


Verjaardae van die week
3     Anna Pretorius
4     Megan McLeod, Jacques Meyer, Andro van Taak, Anita Visser
5     –
6     Charles Langeveld, Célina Quinot, Frik Ras
7     Billy Brönn, Johan de Wet, Hyla Harmse, Ilse Oosthuizen, Lulu Reynolds, Lieze Rothman
8     André Dreyer, Mignonette du Plessis, Rozanne Els, Hanri Klindt, Sandrine Steyn, Elbie vd Merwe
9     Marlene Naudé, Bernie Oberhofer


De la Bat-gemeente
Die De la Bat-gemeente in Stikland bedien persone met gehoorgestremdheid.  September is die maand vir dowes.  Hulle nooi ons gemeente-lede om in aanloop na die maand vir dowes, eredienste gedurende Augustus by hulle gemeente te woon.  Kom ons ondersteun dié gemeente.  Dienste begin om 10:00 te Herta Louwstraat, Loumar, Bellville (naby aan Stikland-stasie).  Ds. Jan Nieder-Heitman is hulle leraar, en u is welkom om met hom te skakel by 021 913 2899 of kerkkantoor 021 948 5000.

Vertel vertel projek

Gebedsbediening
Hand. 1 : 14  Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed…

Gebedsversoeke:

 • Kotie Uytenbogaardt (Hibuscus 20, 0219764166) het ‘n operasie ondergaan.
 • Gemeentebediening, vir wie ‘n bydrae by die deure gegee kan word
 • Ouers, grootouers, pleegsorg, onderwyspersoneel – dat hulle Christelike waardes sal uitleef as voorbeeld vir hul kinders
 • Vanaand se toerusting : Prof. Amanda Gouws i.v.m. Menswaardigheid
 • Musiekbediening
 • Vir positiewe vredesonderhandelings in dele van Afrika,  Oekraïne, Israel en Palestina
 • Diens van Barmhartigheid
 • Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het;  diegene wat hierdie week operasies ondergaan;  en hulle wat tans tuis aansterk.


Gelukwensing:
Doop:
Shae Parker, dogter van Trevor en Rina (Plettenberg 18, 082 870 7515)
Leah du Preez, dogter van Wim en Jeanine (Van der Heiden 1, 082 440 1118)

Geboortes van kleinseuns:
Lochner & Corneil Eksteen (Welgelegen 7, 021 913 1497)
André & Leonora du Toit (Kommissaris 4, 021 913 2205)

Sokhanya gebedsonderwerp
Hierdie maand het ons die meeste korrespondensie-vraestelle per maand ooit teruggekry. Dit neem baie tyd om behoorlik deur alles te werk, en te ontsyfer. Die getrouheid waarmee geantwoord word, val telkens op. Dit is veral die huwelikkursus waar studente met groot openheid oor hul eie situasies praat en blyke gee van wat hulle doen om huwelike te help. Sommige antwoorde getuig van besondere wysheid.

v Ons is dankbaar dat die onlangse stakings beëindig is.

v  Diensbeurt:  Erasmé Viljoen, 021 913 3699 /  Groep:  Gwen Swart, 021 913 2029

 


BARMHARTIGHEID

GEDAGTE VIR DIE WEEK:
“Daar is ‘n hoër ideaal as om ‘n hoë posisie in die wêreld te beklee.  Dit is om neer te buig en dié wat teen die grond is, ‘n bietjie hoër op te lig.”  Moeder Teresa

TERUGVOERING:

 • A.g.v. finansiële redes, moes die Trusthuis in Teddingtonstraat (Bellville) gesluit en einde van Junie ontruim word. Van die inwoners het ander huisvesting gekry en sommige is na die oorblywende huise oorgeplaas.
 • Opknapping van 2 Trusthuise (Frederickstraat en Ionastraat) vorder goed. Sitkamermat by Ionastraat (wat in baie swak toestand was), is verwyder en houtvloer gepoleer. Slaapkamer in dieselfde huis is oorgeverf en mat stoomskoongemaak.


NUWE PROJEKTE:

 • Kospakkies: insameling is VERSKUIF na 26 en 27 Augustus om u meer tyd te gee. Ondersteun asseblief u wyksleidsters in hierdie verband.
 • Sop en worsbroodjies: BELANGRIK: a.g.v. bogenoemde verskuiwing is Wyk B13 die komende week aan die beurt vanaf 3/08 tot 9/08 en Wyke A14 en A15 die week daarna vanaf 10/08 tot 17/08. Indien u beurt verby is en u nog nie ‘n bydrae kon maak nie, kan u dit steeds bring.
 • Barmhartigheidsvergadering: Donderdag 7 Augustus om 9:00 in die kerksaal. Kom sluit gerus aan of kom luister net na inligting.
 • Kerkwinkel: weens die werkery aan die kombuis is die verkoping VERSKUIF na Donderdag 7 Augustus tussen 13:00 en 15:00. Kom snuffel gerus rond en lig asseblief u huiswerkers ook in.

 

BEHOEFTES:

 • Enige voorraad vir die kerkwinkel.
 • Stofsuier in goeie werkende toestand dringend benodig vir Trusthuis.
 • Finansiële hulp: DRINGEND benodig vir 5-jarige dogtertjie wat lank saam met haar hele gesin van 7 in ‘n motor gewoon het. Sy praat baie swak, kan nie tel nie, ken nie kleure nie, kan nie met ‘n skêr knip nie, ens. Sy is tans by veiligheidsouers en moet dringend by ‘n kleuterskool inskakel. Indien u met ‘n bydrae behulpsaam kan wees, skakel asb die kerkkantoor.
 • Outistiese seuntjie: 5 jaar oud, baie erg gestrem, word deur enkelpa versorg wat hom bo-op sy bakkie moet vasbind terwyl hy werk om hom sodoende te kan dophou. Benodig voortdurend weggooibare doeke. Skakel die kerkkantoor indien u hierdie pa kan help.
 • Terapie-sessies:  R140 per sessie vir 9jarige dogtertjie wat erge trauma ervaar het. Skakel maatskaplike werker (René Crawford) by Badisa Bellville 021 9451064 vir meer inligting.

 

Middelburg-Karoo en Wellington-Oos se Wildsfees
Die gemeentes Middelburg-Karoo en Wellington-Oos vat vanjaar weer hande om ‘n gesamentlike wildsfees aan te bied. Dit vind plaas tydens die naweek van 1 Augustus by Wellington-Oos-gemeente (Hoek van Cummings- en Barlinkastraat). Vrydag kan wegneem-etes en allerlei basaarprodukte gekoop word. Saterdag is daar van 09:00 af ‘n groot verskeidenheid wildsprodukte beskikbaar: skenkels, maalvleis, salamies, wors, pasteie, steaks, boude, patties, biltong, ens.  Bestellings kan geplaas word by Middelburg se kantoor: Mev. Lize Benecke 049 842 2357 (7:30 tot 12:00 Maandag tot Vrydag en Woensdae ook tussen 14:00 en 17:00).

 

 

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 1 Augustus 2014

VrydagNuus

1 AUGUSTUS 2014

www.kaapkerk.co.za                                                                                        

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Reaksie

Dit is altyd lekker om weekliks reaksie op berigte in VrydagNuus te ontvang. So kry ons verlede week die volgende: “Ek deel vandag my “Oscars” uit aan … Heidekoppie met hul Alpha-kursus, wat meer mense in stede na Jesus lei as duisende preke, en Kangovalleie, wat hul pragtige tuine en staproetes met ander deel. Gemeentes wat God se volmaakte Skepping met mekaar deel, is ‘n sieraad vir ons almal.” Mooi!

 

S

INODALE NUUS

1. NGK Wes-en-Suid-Kaap: Pakket vir Artikel 1 se Wysiging

Die NG Kerk is besig met ’n stemproses oor die Algemene Sinode se voorstel om Artikel 1 van die Kerkorde te wysig. Die moderatuur van die NG Kerk in SA (Wes-en-Suid-Kaapland) het ’n volledige inligtingspakket vir gebruik deur ringe en gemeentes goedgekeur – dit is reeds vroeër hierdie week aan gemeentes in ons sinode gestuur. Hou gerus ook die Taakspan Administrasie se webblad (http://kaapkerkadmin.co.za) dop vir meer inligting en lees onderaan oor hierdie proses. Sien ook die berig oor Kerkbode se belydenis-uitgawe as deel van Bybel-Media se nuusbrief.

 

2. NG Kerk reageer oor Aktuele Sake

In onlangse mediaverklarings het die Algemene Sinode se moderatuur reageer op die planne van die minister van polisie, Nkosinathi Nhleko, om plaasmoorde te ondersoek. Hulle het ook hul ernstige kommer uitgespreek oor die huidige konflik in Israel en Gasa, sowel as bewerings dat bates van die Transnet-pensioenfonds onregmatig vervreem is. Hierdie verklarings is ook by www.kaapkerk.co.zaDokumentePersverklarings beskikbaar.

 

3. NG Kerk weer lid van Wêreldraad van Kerke

Die NG Kerk is ná ‘n halfeeu weer lid van die Wêreldraad van Kerke (WRK). Prof Nelus Niemandt, moderator, het gesê dit is die herstel van ‘n groot historiese fout wat die kerk 50 jaar gelede begaan het. Belangstellendes kan Beeld se volledige berig van 28 Julie hier lees.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

Medelye met Serfonteins

Hiermee ons opregte meelewing met die enorme verlies wat kollega Freek Serfontein (tans van Parke-gemeente in Kraaifontein en voor sy emeritaat van Durbanville), sy vrou, Santa en hulle skoondogter Annelize in hierdie dae gely het: Freek en Santa se seun, Kobus, is Vrydag 25 Julie op 40-jarige ouderdom aan kanker oorlede. Sy roudiens was op Woensdag 30 Julie vanuit die NG Gemeente Durbanville. Mag die Here se troos en sorg vir julle as familie ‘n lewende werklikheid in hierdie tyd wees – Red.

 

1. Presbiteriaanse Kerk: Mosie vir Eenheid

In ‘n belangrike tree vorentoe in die breëre kerkverband van Gereformeerde tradisie in Suid-Afrika het die Uniting Presbyterian Church in Southern Africa (UPCSA) onlangs ‘n mosie met die oog op groter kerkeenheid aanvaar. Sou ons NG Kerkfamilie positief hierop reageer, kan dit nuwe moontlikhede vir eenheid inhou. Die volledige bewoording van die mosie is onderaan.

 

2. Kerk 20/20

Henco van der Westhuizen van NG Stellenbosch laat weet: Van 16-18 September kom jong leiers van reg oor die land op Stellenbosch bymekaar om te praat oor kerkwees in Suid-Afrika. Die doel van die konferensie is om ons jonger generasie se leiers byeen te bring om saam te dink oor die toekoms van die kerk-tradisie waarvan ons deel is. Lees gerus onderaan meer.

 

3. Badisa Algemene Jaarvergadering

Badisa vier nog ‘n jaar se omgee en gee met die Pro Regno/One More-toekennings erkenning aan gemeentes en vrywilligers wat ‘n verskil maak. Die spreker is Marlene le Roux, direkteur by Kunstekaap teater. Deel gerus in hierdie geleentheid op Dinsdag 19 Augustus om 18:00 vir 18:30 by die NG Kerk Durbanville-Bergsig, Bolandweg, Durbanville. Reageer na info@badisa.org.za of 021 957 7130 teen 8 Augustus. Klik ook by NUUT op www.kaapkerk.co.za vir die volkleur uitnodiging.

 

4. Ramot Algemene Jaarvergadering

Ramot se Jaarvergadering vind op Donderdag 28 Augustus om 15:30 by Ramot, Tonerstraat 54, Parow-Oos, plaas. Die spreker is dr Mariette van der Merwe, maatskaplike werker en skrywer. Sy praat oor die tema Spring clean your thoughts and emotions. Ligte verversings word ook bedien. Skakel Daphne by 023 626 3140 of opnames@ramot.co.za voor 8 Augustus om jou teenwoordigheid te bevestig.

 

5. Geestelike Radiodramas Gesoek

RSG het pas ‘n tweede radiodrama-skryfkompetisie, gemik op nuwe radiodramas met ‘n godsdienstige of geestelike strekking, bekend gestel. Hulle wil radiodramas vir uitsending op Kersdag en Goeie Vrydag bekom. Lees gerus Die Burger se berig hieroor en skakel Flip Loots by 012 998 2389 of flip@triplemproductions.co.za vir inskrywingsvorms.

 

6. Oor Kamieskroon se Fees…

VrydagNuus het verlede week berig oor Kamieskroon se 150-jarige feesvieringe gedurende die naweek van 25-27 Julie. In Die Burger van 29 Julie berig Anika Marais ook oor hierdie feestelike geleentheid van ‘n klein, maar baie aktiewe gemeente in Namakwaland. Belangstellendes kan lees oor ‘n nagmaal onder krygswet en gerus ook die foto’s van hulle kerkgeboue bekyk: klik hier.

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

1. NG Gemeente Durbanville: Seisoene van die Siel

Ons almal gaan deur verskillende seisoene in ons lewe. Ons almal ken goeie tye en slegte tye. Dr Riaan van der Merwe, pastorale terapeut, wys op Sondag 10, 17, 24 en 31 Augustus hoe sekere geestelike dissiplines, of te wel geloofsgewoontes, ‘n mens kan help en begelei deur die verskillende seisoene. Dit vind om 18:30 by die NG Kerk Durbanville plaas – toegang gratis. Klik hier vir meer inligting.

 

2. NG Gemeente Die Strand: Gebedskonferensie

Van 15-17 Augustus is Die Strand die gasheer van die Watchmen come and Pray-Gebedskonferensie met die tema Love on its knees. Sprekers is dr Dick Eastman en Julie Meyer, albei van die VSA en die koste vir die naweek is R 200. Klik hier vir meer.

 

3. NG Welgemoed: Amanda Gouws oor Menswaardigheid

Gaan luister gerus op Sondag 3 Augustus om 18:30 by NG Welgemoed (Diasstraat 15) na prof Amanda Gouws (US Politieke Wetenskap) as sy saamdink oor menswaardigheid. Ons is bewus van die skending van baie mense se menswaardigheid in SA. Daarom: Wat is die tendense in die samelewing ten opsigte van ‘n menswaardige bestaan? Kan ons hieroor nuwe leierskap verwag? Wat is die rol van die burgerlike samelewing soos kerke en ander organisasies? Sien die volkleur uitnodiging – almal welkom!

 

 

P

REDIKANTENUUS

NG Gemeente Kenridge groet Irénéé Heyns

Oms het waarskynlik almal kennis geneem dat Irénéé Heyns die beroep na NG Stellenbosch Moedergemeente aanvaar het. Irénéé lewer sy afskeidspreek op Sondag 3 Augustus om 08:30, 10:30 en weer tydens die aanddiens om 18:30. Hy ontvang die aand ook sy Akte van Demissie. Belangstellendes welkom! Geniet gerus ook die aand ‘n koppie tee saam met Irénéé en Maretha in die Grootsaal. Goeie wense vir die nuwe pad op Stellenbosch – Red.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

Bybel-Media Nuusbrief

Hierdie week is die fokus op die jongste Kerkbode (belydenis-uitgawe) en ‘n noodsaaklike kleingroep-publikasie, In Christus saam op pad. In hierdie uitgawe is onder andere die volgende:

•        Die volledige teks van Belhar.

•        Die historiese konteks waarin Belhar ontstaan het.

•        Prof Nico Koopman oor die hart van Belhar.

•        Al die moderators sê hul sê.

So laat weet Hans Steyn uit Wellington. Onderaan is meer.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. Bellville Senior Sentrum: Manuel Escorcio

Bellville Senior Sentrum is ‘n Badisa-dienssentrum vir ouer persone in die gemeenskap. Hulle hou gereeld fondsinsamelingsprojekte. Een so ‘n projek is die konsert met Manuel Escorcio en Belia Lourens op Saterdag 30 Augustus om 10:00. Kaartjies kos R100 pp en ligte verversings word bedien. Navrae by 021 910 1250 gedurende kantoorure.

 

2. NG Gemeente Parow-Panorama: Bederf-oggend vir Vroue

Alle ma’s, dogters en vriendinne is welkom by ‘n bederf-ontbyt op Saterdag 9 Augustus om 08:30 by Parow-Panorama (Rembrandtsingel 14). Met ‘n spesiale spreker en ‘n demonstrasie van hand-en voetmassering en gesigsbehandeling, is dit iets om na uit te sien. Ondersteun gerus ook die uitstallers. Kaartjies (dames en hoërskool dogters R50; dogters van 6-13 jaar R30) weeksdae soggens by die kerkkantoor beskikbaar, of skakel Annelie by 021 930 3100 om ander reëlings te tref.

 

3. NG Gemeente Leipoldtville: Kuierfees

Hier is ‘n herinnering aan Leipoldtville se Kuierfees op Saterdag 9 Augustus. Van 10:00 tot ná 21:00 gaan die dorp weerklink met bekendes soos Adam Tas en orkes, Andriëtte Norman, Hugo Louw en Waldo Lotz op, met ‘n regte plattelandse basaar, veiling en ‘n veterane motoroptog tussendeur. Selfs Karoolus en Lente is daar! Kry meer inligting by Elsabe (083 225 6536) en sien die strooibiljet by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

NG Gemeente Moorreesburg: Leraar

Moorreesburg, 100 km van Kaapstad en ongeveer 80 km van Langebaan af, met 1458 belydende en 464 dooplidmate (waarvan ± 550 lidmate in die ouderdomsgroep 0-25 jaar val), het tans ‘n vakature vir ‘n medeleraar. Verdere inligting is onderaan. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Augustus 2014.

 

 

Ten Slotte

Binne die sinodale strukture van die NG Kerk en die VG Kerk is daar “in hierdie laaste dae” talle en talle vergaderings, samesprekings, voorbereiding van verslae en dies meer. Oor struktuurontwikkeling word by die NG Kerk moderamen op 12-13 Augustus gerapporteer.

 

Omtrent alles wat met struktuurontwikkeling plaasvind, gaan onder andere ook deur kommissies se voorleggings in die VGK-sinode (13-17 Oktober) weerklank vind. Intussen is NG-gemeentes met Kerkspieël en Artikel 1-prosesse besig.

Baie energie.

Baie ure.

Noodsaaklike goed wat nie sonder spanning geskied nie.

 

Sterkte daarmee, maar boweal, dat ons nie die diepste bedoeling van die Evangelie sal verloor nie, daarvoor bid en waak ons saam.

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

WYSIGING VAN ARTIKEL 1

 

Die NG Kerk is besig met ’n stemproses oor die Algemene Sinode se voorstel oor die wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde. Die Moderatuur van die NG Kerk in SA (Wes-en-Suid-Kaapland) het Dinsdagoggend 29 Julie 2014 ’n volledige inligtingspakket vir gebruik deur ringe en gemeentes goedgekeur.

 

Die volledige pakket kan vanaf die kaapkerkadmin webblad afgelaai word. Klik hier:

http://www.kaapkerkadmin.co.za/doks/Art1/Artikel1_Handleiding.pdf.

 

Die afsonderlike bylaes kan ook in beide Word- en PDF-formaat van dieselfde webblad afgelaai word – http://kaapkerkadmin.co.za/.

 

Hou gerus dié webblad dop. Verdere inligting sal van tyd tot tyd gelaai word. Ons beplan reeds ’n Vraag-en-Antwoord-blad, asook PowerPoint skyfies. Stuur gerus julle vrae aan die sinode se Artikel 1-taakspan. Doen dit via die saakgelastigde by bossie@kaapkerk.co.za.

 

Quintus Heine (Aktuarius van die NG Kerk in SA)

Monty Sahd (Skriba van die Moderamen)

Bossie Minnaar (Saakgelastigde)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

PROPOSAL CONCERNING UNITY WITH

THE NGK AND THE VGK

 

The following proposal was given as a notice of motion at the General Assembly of the Uniting Presbyterian Church in Southern Africa, which met at the Capricorn High School, Polokwane, from 12 to 18 July 2014.

 

It was debated under the Ecumenical Relationships Report.

 

In view of

• our Lord’s prayer that all his disciples might be one;

• the undertaking implicit in our name as the Uniting Presbyterian Church in Southern Africa; and

• the hope that all Reformed Churches in southern Africa may begin to move towards unity,

 

the General Assembly mandates the General Secretary, as convener of the Ecumenical Relationships Committee, to approach the Nederduitse Gereformeerde Kerk and the Verenigende Gereformeerde Kerk through their respective General Secretaries, Dr Kobus Gerber and Dr Dawid Kuyler, to ask the two Churches to consider whether or not they deem it appropriate to invite the UPCSA to be represented, even if only by way of observers, on the combined commission discussing union between them, in order

1.       that we may offer any relevant insights we may have from our own experience of unification for their process of moving towards unity; and

2.       to open the way for discussions about unity between them and the UPCSA, any such unity being subject to all the parties endorsing the Belhar Confession but leaving open whether unity between them and us should, to begin with, take simple or federal or confederal form.

 

(We recognize, however, that the two Churches should place this question on their agendas for consideration only when their negotiating teams agree that the right time has come for it.)

 

The proposal was adopted nem con.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

KERK 20/20

 

Van 16-18 September kom jong leiers van reg oor die land bymekaar om te praat oor kerkwees in Suid-Afrika. Die doel van die konferensie is om ons jonger generasie se leiers byeen te bring om saam te dink oor die toekoms van die kerk-tradisie waarvan ons deel is. Waar sien ons hierdie kerk oor 10, 15, en 20 jaar? Waarheen is “ons” op pad? Kan dié kerk-tradisie enigsins van ‘n “ons” praat?

 

Alhoewel die gesprekke daagliks deur sprekers soos Dirkie Smit, Nelus Niemandt, Johan van der Merwe, Fourie Rossouw en ander invloedryke teoloë en kerkleiers ingelei word, is die idee van die geleentheid om sáám te gesels oor die kerk. Híéraan word dan ook die meeste van die tyd spandeer. Die idee is nie om ‘n bepaalde manier-van-dink-oor-ons-toekoms by elkeen tuis te bring nie. Dit is eerder om saam te droom oor die tradisie waarin ons onsself bevind, en te vra hoe ons ons gedifferensieerde bedienings vorentoe sien.

 

Ons gaan gesels oor ons verstaan van die teologiese grondslag van hierdie kerk; oor hoe ons dink die liturgie van hierdie kerk lyk en kan lyk; oor waar hierdie kerk betrokke is en kan wees in Suid-Afrika; en ook oor hoe ons ons ekumeniese verantwoordelikheid verstaan. Die idee is werklik om hierdie temas nie net konkreet nie, maar ook konstruktief te bespreek.

 

Natuurlik sien ons die byeenkoms ook as geleentheid om mense te ontmoet wat saam met ons in die bediening staan, waarmee ons saam werk, of kan werk, in die toekoms.

 

Die konferensie word gehou in die Hofmeyrsaal, in Stellenbosch. Daar sal definitief VBO-punte betrokke wees! Vir verdere inligting, stuur ‘n e-pos na henco@moederkerk.co.za, of gaan loer in by http://kerk2020.wordpress.com/.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

NG GEMEENTE DURBANVILLE

SEISOENE VAN DIE SIEL

 

Ons almal gaan deur verskillende seisoene in ons lewe: somer, winter, herfs en lente. Ons almal ken goeie tye en slegte tye. En ons almal beleef oorgangstye waarin sekere dinge tot ‘n einde kom en nuwe dinge weer begin.

 

In hierdie verskillende seisoene het ‘n mens se siel verskillende behoeftes. Die persoon wat in ‘n somerseisoen is, het nie ‘n behoefte om klaagliedere te sing nie, terwyl die een wat in ‘n winterseisoen is, dit onmoontlik vind om lofliedere te sing.

 

Dr Riaan van der Merwe het ‘n boek, getiteld Seisoene van die siel, geskryf waarin hy wys hoe daar verskillende geestelike dissiplines, of te wel geloofsgewoontes, is wat ‘n mens kan help en begelei deur die verskillende seisoene. Op Sondag 10, 17, 24 en 31 Augustus gaan hy hieroor praat by die NG Kerk Durbanville.

 

Dr Riaan van der Merwe is ‘n pastorale terapeut en geestelike begeleier in die noordelike voorstede van Kaapstad. Hy bied gereeld landwyd en internasionaal retraites, seminare en lesings aan ter bevordering van integrale Bybelse spiritualiteit.

 

Die aanddienste is elke aand om 18:30 in die kerkgebou van die NG Kerk Durbanville, op die hoek van Kerkstraat en Weyerslaan. Dit is gratis en enige iemand is welkom. Kontak die kerkkantoor by 021 975 6370 vir meer inligting.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

NG MOEDERGEMEENTE STRAND

GEBEDSKONFERENSIE

 

Van 15-17 Augustus is Die Strand die gasheer van die Watchmen come and Pray-Gebedskonferensie met die tema Love on its knees.

 

Sprekers: dr Dick Eastman en Julie Meyer, albei van die VSA.

Koste: R200 vir die naweek.

 

Program:

Begin Vrydagaand: 19:00 – 1 Sessie

Saterdag: 09:00 – 4 Sessies deur die dag, laaste een begin 19:00.

Tye vir tee, middag- en aandete tussenin.

Sondag: 09:00 – Erediens – Dr Eastman

Afsluiting: 16:30 – Lof en Aanbiddingsdiens deur Julie Meyer

 

Dit staan u vry om sessies by te woon soos u kan. Vir Sondag het u nie ‘n kaartjie nodig as u nie die res van die naweek bygewoon het nie.

 

Besoek www.witbankhop.co.za vir enige verdere inligting.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

BYBEL-MEDIA

JOU BEDIENINGSVENNOOT VIR 2014

 

Nuusbrief 12/2014

 

Lees in die Kerkbode van 1 Augustus …

 

Hierdie uitgawe van Kerkbode word volledig gewy aan die proses om die kerk se belydenisgrondslag te verruim. Omdat dit grootliks gaan oor die insluiting van die Belydenis van Belhar, word baie ruimte hieraan afgestaan.

 

Die een groot aksent is om duidelik te probeer maak waarom mense opgewonde is oor Belhar en dink dit kan die NG Kerk baie help.

 

Die ander aksent is op die duidelike besorgdheid oor mense wat nie daardie opgewondenheid deel nie en die ruimte wat ook vir hulle gemaak word in die voorstel.

 

Lees hoe die opstellers van die Belydenis van Belhar hul eie motiewe verduidelik in die Begeleidende Brief: dat hulle nie wil aanval of veroordeel nie, maar ‘n Bybelse weg aanbied waarop  almal saam kan loop.

 

Lees oor die egte worsteling om by die Algemene Sinode van 2013 in Port Elizabeth om uit te kom by die konsensusbesluit wat vir almal in die kerk ruimte maak.

 

Lees ook

•        Die volledige teks van Belhar.

•        Die historiese konteks waarin Belhar ontstaan het.

•        Prof Nico Koopman oor die hart van Belhar.

•        Al die moderators sê hul sê.

 

Jongste Bybelkor-publikasie …

In Christus saam op pad … Ontwikkel deur die Leierspan, Sinode van KZN

Die Emmaüsgangers se ontmoeting met Jesus

’n 8-weke-saamreisgids vir groepe

 

In Christus saam op pad …

•        verwoord die oortuiging dat ons saam met en in Jesus Christus op reis is, soos die Emmaüsgangers in Lukas 24.

•        bely dat ons weens ons verhouding met Christus diep aan mekaar verbind is.

•        weerspieël die oortuiging dat ons ook sáám met ander reisgenote op hierdie pad stap.

•        bevestig die kernwaardes wat tydens hierdie reis vir ons belangrik is, soos deursigtigheid, eerlikheid, waagmoed, respek, aanvaarding van mekaar en deernis.

 

Verdere pluspunte

•        8 studies wat groepe saam op reis neem deur ʼn bekende verhaal wat nuwe waarhede vir hulle oopbreek.

•        Sluit aan by die nuwe droom oor die kerk dat elke gelowige ʼn gestuurde is.

•        Spesiaal ontwerp vir kleingroepe, maar kan ook deur individue gebruik word.

 

Prys: R40,00 (BTW en posgeld ingesluit).

Reeds beskikbaar. Bestel dadelik want honderde eksemplare is reeds verkoop.

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

•        Skakel 0860 26 33 42 óf 021 873 0822

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

 

Groete uit Wellington.

 

Hans Steyn

Bybel-Media

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

NG GEMEENTE MOORREESBURG

VAKATURE: MEDELERAAR

 

Christus in my en ons in die Wêreld

 

Gemeenteprofiel: Moorreesburg is 100 km van Kaapstad en ongeveer 80 km van Langebaan af, met 1458 belydende en 464 dooplidmate (waarvan ± 550 lidmate in die ouderdomsgroep 0-25 jaar val).

 

Fokusareas (Gemeente):

Skrifgegronde liggaamsmodel gemeentewees, dissipelskap, diensleierskap.

Gemeenskapsgeörienteerde kerkwees.

Verdere vars uitdrukkings van kerkwees.

Om God se konkrete familie vir mense te wees.

Die hele evangelie vir die hele mens, vir die hele wêreld.

 

Fokusareas (Aansoeker):

Skrifgegronde bediening onder die kleuters, jeug, werkende jongmense.

Fokus op die bemagtiging van families.

Neem verantwoordelikheid vir die kategese.

Begeleiding van uitreikgroepe.

 

Leraarsprofiel:

Hoogstens 45 jaar oud wees.

Oor bedieningservaring beskik.

Sterk administratiewe vaardighede.

Sterk multi-media vaardighede.

’n Mens-mens wat in die volle spektrum van gemeentewees kan inpas.

’n Hart en liefde vir alle ouderdom kinders en jongmense.

Spanverband-mens.

Musikale vaardigheid dien as sterk aanbeveling.

 

Vergoeding: Volgens sinodale riglyne.

 

Aansoeke:

Aansoeke moet vergesel wees van ‘n volledige CV asook die name en telefoonnommers van minstens twee referente.

 

Aansoeke kan gerig word aan:

1.       Per pos: Voorsitter: Kerkraad, Posbus 47, Moorreesburg, 7310

2.       Faks: 086 547 2756

3.       E-pos: admin@moorreesburg.co.za

 

‘n Gestruktureerde keuringsproses, wat die aflê van psigometriese toetsing vir kandidate op die kortlys kan insluit, sal gevolg word.

 

Sluitingsdatum: 31 Augustus 2014

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik.

 

Die Kerkraad behou hom die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

Did you like this? Share it: