sgunter

Bulletin 21 September 2014

Sondag, 21 September
07:30 Ds. Heerden van Niekerk
09:00 Ds. Nelis van Rensburg
Deuroffer: Jeugwerk
18:30 Toerusting: Neels Jackson, redakteur van Kerkbode
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) 17:30, saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Deuroffer: Jeugwerk – Die kantoor vir Jeug & Familiebediening help gemeentes deur:

#Imagine: Dis vanjaar 40 jaar na die Jeug-tot-Jeug-aksie, wat groot herlewing onder tieners in ons land gebring het. Die Here het ons gelei om weer ’n tienerbeweging te begin. Dit skop af met groot feeste in 2014 maar het ’n 5-jaar uitrolplan wat gemeentes sal bemagtig met hulle tienerbediening. Daar word reeds ’n groot elektroniese infrastruktuur geskep met “Apps” en platforms waarop die beweging gebou word. Gaan besoek gerus ons webwerf by www. http://imaginemovement.co.za

Jeugbedieningsmateriaal: Reeds van 2013 af help ons kantoor om materiaal te ontwikkel wat gemeentes in staat stel om geïntegreed met die erediens en wat daar gebeur, ’n jeugbediening te bou. Gaan besoek gerus die webwerf waar ons dit alles laai www.kontak.org.za

Kategese: ‘n Onderskeidingsproses van geloofsvorming is deur die Jeugkantoor ontwikkel wat van kategese ‘n geloof-onderskeidende ervaring maak en geloofsgroei tot gevolg het. Ons kom lei jou kategete op.

Kinderbediening: KIX (Kinderkrans) word volledig deur die Jeugkantoor bedryf. Julle kan ‘n kwartaalblad met baie lesse en jaartemas en praktiese idees kry. Besoek ons webwerf www.communitas.co.za. Ons hou elke jaar werkswinkels met die top-kinderwerkers in ons land wat nuwe materiaal skryf. Susan Johnston, ons Jeugwerker, is deel van hierdie groep skrywers.   Vanjaar is ons fokus op die kinders in die Bybel en Paulus se sendingreise.

Ouerleiding: Die Jeugkantoor het saam met medewerkers die positiewe ouerskapkursus herskryf, en  lei verskeie aanbieders op om dit by julle gemeente aan te bied.

Fasilitering: Die Jeugkantoor het verlede jaar saam met ander sleutel-vennote ’n Vennootskap vir familiebe-diening gestig!  Dis ’n baie opwindende pad van twee jaar waar gemeentes opleiding en begeleiding ontvang. Indien julle belangstel kan julle ons gerus kontak.

Kampe en kursusse:   Die Jeugkantoor lei geestelike leiers op in die metodiek van “leer deur ervaring” wat uitstekend werk vir die aanbied van avontuurkampe, spanbou-geleenthede, waarde-vasstelling ensovoorts.   Die jaareind-Matriekkampe word steeds aangebied en hernude belangstelling word beleef.

Jeugwerkers: Die landswye Jeugwerkersvereniging word deur die Jeugkantoor bedryf. Dit behels versorging, verdere toerusting en diensverhoudingsverantwoordelikhede.

Baie dankie dat u die saak van ons Jeug bevorder. Ons almal besef die belangrikheid van ons kinders in die koninkryk van God.  Ons waardeer  u tyd en ondersteuning.

WEEKPROGRAM

Maandag, 22 September
19:00   Jongmense-kleingroep (Dawfré)
Geen   Mannebybelstudie

Dinsdag, 23 September
09:30 Seniorbybelstudie, saal
09:30 Vrouebybelstudie, kapel
17:30 Liturgiese werkgroep, kerkkantoor
18:30 Musiekbediening, kerk
19:30 Salomé-Bybelstudie, saal
Woensdag, 24 September – Erfenisdag

Donderdag, 25 September
09:30 Vrouebybelstudie, Dias 2
18:30 Algemene kerkraad, kerk
20:00  Jongmense-kleingroep (Dawfré)

Saterdag, 27 September
14:00 Naaldwerk, saal

Sondag, 28 September
07:30 Dawfré Theron
09:00 Ds. Heerden van Niekerk
Skriflesing: Psalm 148 en 150
Deuroffer: Zimbabwe-, Malawi- en Mosambieksending
18:30 Aandnagmaal
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) 17:30, saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

TOERUSTINGSGELEENTHEDE

Maak gebruik van elke geleentheid om te groei en ontwikkel. Sondagaande van 18:30-19:45 in die kerk.

 • Sondagaand 21 September 2014: Neels Jackson, redakteur van Kerkbode, kom vertel vir ons van sy twee boeke: Op soek na Jesus en Ek kies steeds vir die kerk. Hy is ook ‘n baie goeie fotograaf en ons kyk ‘n bietjie deur sy lens na God se skepping. As redakteur van die NG-kerkblad vertel Neels die goeie nuus van die koms van die koninkryk op nuwe maniere. Die gesprek met hom gaan baie interessant wees.
 • Sondagaand 28 September 2014: Aandnagmaal. Ons sit aan by die tafel van die Here.
 • Die kwartaal se toerustingsgeleenthede is op DVD beskikbaar. Plaas u bestelling teen R20 per dvd by die kerkkantoor. U kan ook op ons webtuiste na vorige toerustingsdienste luister. 20 Jul., Grondhervorming | 3 Aug., Menswaardigheid | 10 Aug., Onderwys en onderrig | 17 Aug., Families, vaderskap en leierskap | 24 Aug., Konflik tussen Israel en Palestina | 31 Aug., Die kerk in die publieke arena | 7 Sept., Wat gaan aan met gesinne? | 14 Sept., Godsdiensonderrig in skole

 

NUWE INTREKKERS

Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit. Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid. U moet asseblief na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld sodat ons u kontakinligting kan kry.

KHAYELITSHA-UITREIK

 • Xhosa-Bybels: Donasies en beloftes kan na afloop van die erediens by die Inligtings-toonbank gemaak word. Baie dankie vir die donasies wat ons reeds ontvang het, ons het reeds 100 Bybels ingesamel, ons mikpunt is 150 Bybels. Ons het ook ‘n donasie van 30 engelse bybels ontvang.
 • Emmers-vol-liefde-projek: Baie dankie vir die donasies wat ons reeds ontvang het! Ons het reeds 28 emmers ontvang. Baie dankie vir die 39 belofte-emmers wat ons asseblief teen Dinsdag wil ontvang. Daar is dus nog 18 emmers beskikbaar – sien voorportaal van kerk. Baie dankie ook vir kontant vir die volmaak van 23 emmers!
 • Woensdag, 24 September 2014: Ons gaan Woensdag (24ste) ‘n bietjie herstelwerk doen by die Sentrum in Kayelitsha. Dit is net ligte werk wat gedoen gaan word. Ds. Nelis benodig egter nog ‘n paar handige helpers om te kom help skuur en verf. Kontak asseblief die kerkkantoor as u hart en hande reg staan vir ‘n bydrae tot die spanwerk in Khayelitsha. Ons benodig getalle vir die dag! Indien u beskikbaar is om die 24ste saam met ons te geniet, kontak vir Susan of skryf u naam op die lys by die inligtingstoonbank.   Baie dankie vir die reeds 35 persone wat saam gaan.
   • Swartpotjiekospotte: Ons is opsoek na groot swartpotjiekospotte (no. 10 en groter) vir die voorbereiding van kos by die Khayelitsha-uitreik. Die potjies sal aan u terugbesorg word na afloop van die uitreik. Skakel die kerkkantoor.

 

BARMHARTIGHEID

GEDAGTE VIR DIE WEEK:
“When you change the way you look at things, the things you look at change. The way you perceive things is an extremely powerful tool that will allow you to attain everything you desire.” (Dr. W.W. Dyer)

TERUGVOERING:

 • Tragiese verhaal:   Enkelma (assistent-verpleegster) van 2 kinders (seun van 22 en dogter in gr 12) het verlede naweek ‘n beroerte gehad en is verlam en kan glad nie praat nie. Sy sal ook nooit weer kan werk nie. Die seun se salaris is genoeg om die gesin aan die lewe te hou, maar nie om die huur ook te kan betaal nie. Die dogter is beeldskoon en uiters goed in wiskunde. Haar matriekafskeidrok vir die 2de Oktober is reeds geskenk. Die gesin benodig dringend hulp vir die toekoms. Indien u kan help met die dogter se studies/loopbaan of op enige ander manier, sal dit wonderlik wees. Kontak asb die kerkkantoor vir meer inligting.
 • Skenkings:   Nogmaals dankie vir u reaksie op ons versoeke!

NUWE PROJEKTE:
Sop en worsbroodjies: Wyk B12: 21/09 tot 28/09 en Wyk B17:  28/09 tot 4/10. Baie dankie vir u hulp die afgelope kwartaal – dit word waardeer!  Ruyterwacht-basaar: Vrydag 26 September.  Dit beloof om ‘n heerlike aand te wees met baie eetgoed.  CY-mark: Besoek dié kersmark vanaf 21/09 by Welbeloond, Potsdamweg (draai uit vanaf N7). Projek 365:  Sente altyd welkom! Flessies by kerkkantoor beskikbaar.  Kerkwinkel:  Volgende verkoping einde Oktober.

BEHOEFTES:
Leë bottels: Dringend benodig. Plastiek en/of glas: 750ml, 1liter en 2liter.  Doeke:  Enige ouderdom of bydrae (ons sal aankope doen).  Enige artikel vir die kerkwinkel (voorraad uitgeput).

GEBEDSBEDIENING

Handelinge 6:4 “Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die Woord bly gee.”

Ons bid vir die volgende persone wat operasies ondergaan het: Christo Spies (Chavonne 45, 021 913 3219), Hanlie Louw (Goewerneur 53, 021 913 4832), Susan Mclachlan (Saffraan 52, 021 913 1273), Joan Senekal (Oude Westhof A/O 132, 021 913 1975), Lulu Havenga (Plettenberg 72, 021 913 2148) en Jan Pepler (Eland Place 28, 021 913 2472).

Ons bid vir die persone en families wat geliefdes aan die dood afgestaan het: Willie (Goewerneur 32, 021 913 4348) en Japie (Welgemoed Greens 40,  021 913 3867) van Lill se suster is oorlede.  Ronell Engelbrecht se moeder is oorlede (Vd Merwe 6, 021 913 1337).

Gebedsversoeke: Jeugwerk, waarvoor ‘n bydrae by die deure gegee kan word  |  24 September, Erfenisdag, bid ons dat die mense van Suid-Afrika so sal leef dat ons vir ons nageslagte, ‘n goeie erfenis sal nalaat  |  Watertekort wat in die afsienbare toekoms groot probleme vir ons land kan inhou  |  Lesotho-krisis wat nog nie opgelos is nie  |  Verbeterde dienslewering deur munisipaliteite  |  Jongmense wat dwelm- en drank-afhanklikes is, die medici wat hulle bystaan asook vir ouers wat swaarkry as gevolg daarvan  |  Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het en hulle wat tans tuis aansterk.

Kom ons sê dankie vir die skietstakings in die Ukraïne, Israel en Palestina; dat dit volhoubaar sal wees.

Sokhanya-gebedsonderwerp: Aan die einde van die kursus oor die doop, waarmee ons ook in die klasse besig is, antwoord ‘n korrespondensiestudent die vraag: Wat het jy by die les gebaat? as volg: “Ek het ontdek dat doop nie verlossing bring nie, maar dat ‘n mens gered word deur jou te bekeer, jou sonde te bely en in Jesus Christus te glo; ek het nie geweet ‘n mens moet eers tot geloof kom nie. Ek verstaan nou goed en sê vir God dankie vir die lesse van Sokhanya.” Sulke antwoorde word gereeld ontvang van mense in kerke wat bekeringsdoop beoefen en vir wie die doop baie belangrik is.

Diensbeurt: Sienie Malan, 021 913 1696 / Groep: Gwen Swart, 021 913 2029

VERJAARDAE VAN DIE WEEK

21 September:  Jacob Breytenbach, Kobus Conradie, Nicolas Hartshorne, Liesbet Koornhof, Stephan Landman, Joy Nell, Christiaan Niemand, Hennie Smit, Liesel vd Merwe, Kyle Vos
22 September:  Johan Basson, Jean de Kock, Stefan de Wet, Christene Kennedy, Luamé Lombard, Minnaar Pieters, Heidi Uytenbogaardt
23 September:  Gizela Klüsmann
24 September:  John de Greeff, Gerrit Erasmus, Sampie Lundie, Kobus Matthee, Robbie Truter, Ronel v Loggerenberg
25 September:  Jan Kotze, André vd Merwe
26 September:  Heléne Dempers, Zander Goosen, Carina Holmes, Beatrix Roux
27 September:  Johan Hofmeyr, Marina Mayne, Pierre Potgieter, Heinrich Setzkorn, Stoffel vd Linde, Louisa Viljoen, Cathy Vos

Living Network Krisissentrum bied aan – ‘n Oggend saam met Mandi du Plooy/Baard [voormalige Egoli-aktrise (Lara), Kwêla-veldaanbieder, gasoptredes in 7de Laan en Binnelanders) met die onderwerp: Daar is altyd hoop!  Sang:  Jacus en Lina Hatting (Gaum).  Seremoniemeester is Dieter Voigt, Suid-Afrikaanse aanbieder en model.  Saterdag 27 September – 09:30 vir 10:00 by Vredelust-Ouditorium, 13de Laan 87, Boston.  Kaartjies is by ons kerkkantoor teen R100 te koop.

Living Network 27 September 2014

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 19 September 2014

VrydagNuus – 19 SEPTEMBER 2014

 

WES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Werk, Woeker, Basaar, Fees en Kuier!

Kyk ’n mens so na al die gebeure, omgee en sorg, feeste en basaars besef jy net weer: die (plaaslike) kerk máák ’n wesentlike verskil. Dankie vir elkeen wat hieraan deel het. Dis die “gemeenskap van gelowiges” wat prakties en lekker gestalte kry J

In dieselfde asem: Sterkte aan al ons VGKSA Kaapland-kollegas wat voorberei vir hulle sinodesitting (13-17 Oktober by Goudini). Mag julle harde werk geseënd wees.

 

 

SINODALE NUUS

 1. BELANGRIK: NG Wes-en-Suid-Kaapland Sinode 2015

Die NG Wes-en-Suid-Kaapland Sinode vergader DV van Maandag 4 tot Vrydag 8 Mei 2015 by Goudini. Hier is belangrike keerdatums! Maandag 1 Desember 2014: keerdatum vir geloofsbriewe; Dinsdag 3 Februarie 2015: keerdatum vir verslae en beskrywingspunte. Hulp in die vorm van vrywilligers, voorbidding en insette vir die sakelys is nodig – klik hier en bied asseblief jou hulp aan. Hou gerus ons nuus oor die embleem vir die sinode dop!

 

 1. Kix Sinode: Kom ONDERVIND en sien SELF …

By die Kix Sinode (Dinsdag 16 September) was die eenvoudige boodskap dat diegene betrokke by jeugbediening kinders moet help om SELF te beleef dat die Here goed is (Ps 34:9), eerder as om mee te ding met al wat ’n tegnologiese wonder is. In dié begeleiding om God in alledaagse “leerbare oomblikke” te ervaar, kry kinders die kans om die Evangelie huis toe te neem – soos Kix se tema vir die sinode gesê het. Jeugwerkers, klik hier vir hulpmiddele en sien ook die berigte en foto’s op die sinode se Facebook-blad.

 

 1. Arbeidsbediening: Gala-aand beklemtoon Opheffing

Prof Deon Pretorius (NMMU) het verlede week in George as gasspreker by Arbeidsbediening se jaarlikse gala-aand opgetree. Hier het sakeondernemings toekennings ontvang vir hulle ondersteuning van Arbeidsbediening se werk. Deon het gewaarsku teen politieke oormag en het besighede sterk aangemoedig om medeverantwoordelikheid vir opheffing te aanvaar. Lees gerus die George Herald se berig oor dié mooi geleentheid hier en kontak Carin Brink van Arbeidsbediening by cbrink@kaapkerk.co.za vir meer oor hulle werk.

 

 1. Kerke vat Hande rondom Onderwys

‘n Besonderse ervaring om ekumenies hande te vat rondom onderwys, skryf Heerden van Niekerk oor gister se gesprek van ’n gesamentlike afvaardiging van die NG Kerk, VGKSA, Volkskerk in Afrika en die Katolieke Kerk met die Wes-Kaapse minister van onderwys. Dié ontmoeting was in opvolg van NGK/VGK Leer en Aktuele Sake se onlangse onderwyskonferensie oor uitdagings in die onderwys. Lees meer op Facebook by https://www.facebook.com/NGWesSuidKaap.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

 1. US Teologie: MTh in Praktiese Teologie (Bedieningspraktyk)

US bied ‘n twee-jaar modulêre MTh in Praktiese Teologie (Bedieningspraktyk) aan. Die doel van die program is om missionale leierskapkapasiteit te bou en die fokus en inhoud van die verskillende modules is gebaseer op navorsing wat in gemeentes gedoen is deur die Suider-Afrikaanse Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes (SAVGG). Kontak Chrisna van der Merwe voor 30 November by cmer@sun.ac.za. Sien meer by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

 1. Week van Gebed vir Israel-Palestina

Hiermee ’n herinnering aan die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) se vroeëre versoek dat 21-27 September waar moontlik as ‘n week van gebed vir Gasa en die Israel-Palestina konflik ingerig word. Gemeentes kan gerus (weer) die SARK se volledige verklaring hier lees.

 

 1. Werkswinkel: Interkulturele Kategese en Toerusting

’n Hugenote Kollege-werkswinkel om gemeentes te help met die uitdagings wat kategese en toerusting op ’n inklusiewe en kultuursensitiewe manier wil aanpak, vind op 27 September by die NG Gemeente Sonnekus in Milnerton plaas. Die werkswinkel, in samewerking met KGA en GKS, word gefasiliteer deur Riaan Esterhuyse, Ronnie Noemdoe en Ryk van Velden. Lees hier en reageer voor 25 September na Isebell Appollis by iappollis@hugenote.com of 021 873 1181.

 

 1. Christelike Afhanklikheidsbediening Nasionale Kongres

Die Christelike Afhanklikheidsbediening is ’n werksaamheid van die Algemene Sinode van die VGK wat sedert 1977 op nasionale vlak voorkomings- en nasorgdiens ten opsigte van middelafhanklikheid verrig. Hul Nasionale Kongres vind vanaf 26-28 September by die Deo Gloria kampterrein naby Barkly-Wes plaas. Na verwagting sal meer as 500 kongresgangers die byeenkoms bywoon. Predikante en lidmate van nabygeleë gemeentes is welkom! Kontak asseblief vir ds Jurie van Rooy by 082 558 9321.

 

 1. Global Leadership Summit

Braam Hanekom herinner aan die nou reeds bekende Global Leadership Summit 2014, wat op 24 en 25 Oktober in Goodwood plaasvind. Sien die video hier en skryf so gou moontlik by by www.willowcreeksa.co.za in; beperkte plekke nog beskikbaar. Dié konferensie is weereens deur die NG Kerk geakkrediteer as deel van hulle Voortgesette Bedieningsopleiding (VBO) program. Wilma le Roux (wler@sun.ac.za) het inligting oor VBO.

 

 1. Desember-vakansie? Aflospredikers!

Diegene wat beplan vir die Desember-vakansie (om die draai!): Johan Johnson (emeritus) laat weet dat hy beskikbaar is as aflos binne 200km vanaf Kaapstad. Kontak hom by johanjjohnson@mweb.co.za en kyk gerus ook weer na die naamlys van kollegas hiervoor beskikbaar. (As jou naam op die lys verskyn, maar jy intussen elders betrokke geraak het, laat weet asseblief per e-pos na kommunikasie@kaapkerk.co.za).

 

 1. Versigtig met Inbetalings

Bennie van Rensburg (Wellington) vertel dat hulle koster, Danie Niemandt, Maandagoggend op pad bank toe met die naweek se kollekte in ’n gewapende rooftog betrokke was. Hy het gelukkig redelik lig daarvan afgekom (sien hier), maar skribas/kassiere in gemeentes word weer ernstig gemaan om oplettend te wees, nie opsigtelik met geldsakke rond te ry of te stap nie en dalk te oorweeg om nie elke keer met ’n inbetaling dieselfde roetine te volg nie. (Hoop jy herstel gou, Danie – Red J)

 

 1. Pensioen: ’n Nuwe Pakkie?

Die pensioenbedeling in Suid-Afrika verander op 1 Maart 2015. Hieroor doen vele stories die rondte. In ’n eenvoudige artikel deur Hanlie Stander word van die belangrikste aspekte uitgelig. Lees dit by http://www.netwerk24.com/sake/2014-09-06-pensioen-veranderinge-bly-kalm. Rig navrae gerus aan die Pensioenkantoor by 021 957 7115 of pensioen@kaapkerk.co.za.

 

 1. Ons Geloofserfenis

In September, Erfenismaand, dink ons oor ons erfenis en die beskerming daarvan. As jy belangstel in ons geloofserfenis, kan jy’ n potgooi van RSG se Sondagjoernaal op hulle webblad kry en luister hoe Jannie le Roux, Robert Vosloo en Pieter Coertzen op Sondag 14 September hieroor gesels het.

 

 1. Die kerk se Plek?

Is die kerk nog ’n bate van die samelewing? Wat is die kerk se plek ten opsigte van politiek en skool? Christina Landman skryf: “dit is tyd dat die kerk besin, nie waar sy plek eintlik is nie, maar hoe hy sy plek groot en sigbaar kan maak, sodat mense kan sê: Die kerk is nou werklik ’n bate van die samelewing! Klik hier vir die berig, met dank oorgeneem uit Beeld van 17 September 2014.

 

 1. “Goeie” Kommunikasie uit die Sinode?

Help die sinode se kommunikasie gemeentes met hulle dienswerk? Ondersteun die kerkverband (sinode/ring) gemeentes om funksies te verrig wat hulle nie alleen kan doen nie? Vertel ons kommunikasie God se storie in en met die kerk? Weet asseblief: dit is die doel agter al hierdie woorde. Dankie vir elkeen wat ons hiermee help – voorstelle is welkom!

 

Gaan maak ’n draai op die sinode se Facebook-blad en kyk wat gesê word op Twitter by @WSKaap. Dis duidelik nou die tyd om hier saam te gesels! (Sien in hierdie verband gerus ook Die Burger se berig oor die visuele platforms van die sosiale media se vinnige opgang in SA – met dank oorgeneem uit die Sake-bylae van 17 September 2014).

 

 

 

P

REDIKANTENUUS

Bevestiging van Eugene Fortuin by VGK Citrusdal

Van ds Walter Philander (konsulent) ontvang ons die nuus dat ds Eugene Fortuin op Saterdag 27 September om 14:00 by VGKSA Citrusdal bevestig word. Die bevestigingsrede word gelewer deur prof Nico Koopman en sy intreepreek is op Sondag 28 September om 09:30. Leraars word versoek om hulle togas saam te bring en moet aandui of hulle die Sondag se verrigtinge bywoon, sodat daar op die gastelys vir hulle voorsien kan word. Skakel ds Philander by 083 953 6771 of die skriba by 022 921 2251 (kantoorure). Seënwense!

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

 1. L’Chaim Nuusbrief

In die nuusbrief van die familie van NG Kerke se Simcha Bediening aan Jode: “Die Joodse feesseisoen is op hande. ’n Geleentheid om God te dank vir sy genade, dit te vier en teenoor ander te getuig van God se genade in die Messias Jesus. Wens u Joodse vriende en kennisse geluk deur hulle ’n goeie Nuwejaar toe te wens – Sjana Towa! Dit mag ’n aanknopingspunt wees om oor die Joodse godsdiens te praat.” Lees die nuusbrief aangeheg en let ook op die datum van die Biddag vir Jode: Sondag 5 Oktober.

 

 1. CLF ondersteun Godsdiens in Skole

In die lig van die waterskeidingsaak oor godsdiensonderrig in skole, herinner die CLF daaraan dat hulle steeds die Boodskap van die Bybel moontlik maak vir almal in hul eie taal. Deur hulle Een miljoen Bybels vir een miljoen kinders-projek leer hulle kinders van Jesus se liefde. Dit skep die geleentheid vir kinders om steeds buite ʼn skoolopset godsdiensonderrig te ontvang deur publikasies wat spesifiek gemik is op geloofsvorming by kinders. Onderaan is meer hieroor.

 

 1. Ramot: Jaarverslag oor 50 Jaar se Werk!

Ramot is ’n program van Badisa, die gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk Wes-en-Suid-Kaapland en die VGK Kaapland. Hulle jaarverslag is nou elektronies beskikbaar by http://www.ramot.co.za/images/Jaarsverslag.compressed.pdf. Ondersteun Ramot gerus deur ’n verjaardag kalender met die kuns van Pietra de Bod te bestel – stuur ’n e-pos aan info@ramot.co.za vir meer inligting.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

 1. NG Gemeente Parow-Welgelegen: Uitreikmark

‘n Uitreikmark word gehou by NG Welgelegen (La Provenceweg 47) van Woensdag 24 tot Vrydag 27 September. Vrydag 10:00-18:00 en Saterdag 09:00-13:00 vir maksimum blootstelling aan deelnemende instansies. Gaan ondersteun gerus die stalletjies, kunsartikels en restaurant met allerlei eetgoed. Vir meer inligting, skakel die kerkkantoor by 021 558 0014/5.

 

 1. NG Gemeente Ruyterwacht: Bielie van ’n Basaar

NG Ruyterwacht (Saldanhastraat), hou op Vrydag 26 September om 18:00 hulle Bielie van ’n Basaar in die kerksaal. Daar sal soos gewoonlik al die heerlike basaarlekkernye te koop wees: ’n koffiewinkel, gebak, poeding, pannekoek, jaffels, hamburgers, slap tjips, kerrie-en-rys, naaldwerk, speelgoed, lekkers en meer. Almal hartlik welkom. Indien enigeen skenkings of donasies wil maak, kan hulle Danita Faasen by 021 534 2873 (08:00 – 12:00) of 082 575 3778 skakel.

 

 1. NG Gemeente Worcester-Vallei: Basaar

Worcester-Vallei-gemeente hou basaar op 27 September om 09:00 op die kerkgronde (Tulbaghstraat 150, Worcester). Ontbyt vanaf 07:30 – 09:00. Basaarprodukte, ligte etes, teetuin, speletjies vir die kinders, groot veiling en heerlike hoenderbraai. Almal hartlik welkom!

 

 1. NG Gemeente Villiersdorp: Basaar

NG Villiersdorp hou ook basaar op Saterdag 27 September vanaf 09:30 by die Eerstehoop-saal. Volg die R321 van Grabouw deur Vyeboom en draai na ± 4km na Vyeboom regs op die Botrivier pad. Volg pad tot by die Eerstehoop saal aan die linkerkant. Tradisionele gekookte middagete, vleistafel, hoenderpasteie. Etekaartjies teen R85 volwassenes en R45 per laerskoolkind. Kom kuier lekker saam met ons Eerstehoop-boeregemeenskap, nooi hulle.

 

 1. NG Gemeente Thornton: Basaar

Ook Thornton hou Saterdag 27 September 2014 basaar. Dit begin om 09:00 by die kerk, in Sipreslaan, Thornton. Koos Janse van Rensburg skryf: “Ons vier ook ons 60ste verjaarsdag en nooi almal hartlik uit om dit by te woon.” Rig navrae aan ds Janse van Rensburg by 082 783 4177.

 

 1. NG Gemeente Bellville-Wes: Kuier-en-Knibbel Fees

Op 27 September van 09:00-14:00 hou Bellville-Wes by 8ste Laan 10, Boston fees! Lekker eetgoed soos jaffels, slap tjips, sosaties en basaarpoeding te koop. Kom kies ook goeie tweedehandse klere, items en gesnyde blomme. Vermaak vir die kinders sluit in paint ball, mini-treintjie en ’n nar. Sewes Boereorkes sorg vir die vermaak vir die dag! Kom deel gerus hierin, nooi Suranelle by die kerkkantoor. Sien die volkleur pamflet hier.

 

 1. NG Strooidak en Williston Fees!

Strooidak en Williston se Feesontbyt vind op Vrydag 17 Oktober vanaf 06:00-07:30 in die Strooidak-kerksaal plaas. Prof Nelus Niemandt is die spreker wat gesels oor Nuwe leiers vir nuwe werklikhede. Koste: R 120 pp. Navrae: Attie du Plessis by 082 452 8253.

 

 1. Stap vir Badisa Ruyterwacht Senior Sentrum

Onthou: op Saterdag 27 September word daar by D’Aria (buite Durbanville) gestap, gehardloop en fietsgery ten bate van Ruyterwacht Senior Sentrum. Die eerste wegspringtyd is reeds om 08:00. Allerhande stalletjies en kindervermaak maak dit ‘n heerlike gesinsdag! Kontak 021 534 3090 vir meer en skryf in by www.ruyterwachtseniors.co.za. Klik ook hier.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Meer – Vakatures.

 

MES Kaapstad: Bestuurder – Residensiële Versorgingsfasiliteit

MES Kaapstad het tans ’n vakature vir ’n bestuurder van hulle Jesus Can-huis vir rehabilitasie in Kraaifontein. Hier ontvang 8-10 volwassenes hulp in die herstelproses van middelafhanklikheid. Belangstellendes kan onderaan meer lees. Die sluitingsdatum vir aansoeke is reeds 22 September.

 

Ten Laaste

Uit die Pen van …

Hier kry ’n verskeidenheid stemme oor die weke wat volg die kans om hulle gedagtes in woorde om te sit. Van ’n pastorale stem, ’n teologiese opmerking tot ’n ligte oomblik om met ander te deel. Gasskrywers neem op uitnodiging aan hierdie rubriek deel.

 

Die eerste bydrae kom van dr Coenie Burger, tans verbonde aan Communitas as PSD: Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO). Hy was onder meer moderator van NG Wes-en-Suid-Kaapland Sinode gedurende 1999-2003 en moderator van die NG Algemene Sinode gedurende 2002-2007.

 

 

Die bediening is nie altyd maklik nie. Daar kom dae dat ’n mens baie alleen voel en wonder of dit wat ons doen regtig ’n verskil maak …

Daar is ’n wonderlike teks wat my dikwels op sulke dae troos. In 1 Kor 15:58 skryf Paulus dat ons gerus maar kan aangaan met ons werk vir die Here, omdat ons kan weet dat ons “inspanning in diens van die Here nooit tevergeefs sal wees nie.”

Iemand het gesê dat werk wat in die Naam van Christus en in gehoorsaamheid aan Hom gedoen word, as’t ware iewers op ’n “hemelse hardeskyf” gestoor word op so ’n manier dat dit nooit, nooit tot niet sal gaan nie.

– Coenie Burger

 

 

Vriendelike groete.

 

Marieta Visagie

 

NG Wes-en-Suid-Kaapland Sinode Kommunikasie Privaatsak X8, Bellville, 7535 Tel: 021 957 7195 Faks: 021 957 7197 kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

SINODE 2015

 

Wes-en-Suid-Kaapland se Sinode vergader DV van Maandag 4 tot Vrydag 8 Mei 2015 te Goudini.

 

Die volgende keerdatums is van belang:

Maandag 1 Desember 2014 – Keerdatum vir geloofsbriewe.

Dinsdag 3 Februarie 2015 – Keerdatum vir verslae en beskrywingspunte.

 

Vrywilligers

’n Magdom mense word benodig om die sinodesitting te laat gebeur. Die kerntaakspan wat met die reëlings getaak is (Skriba van die Sinode: Monty Sahd, Saakgelastigde: Bossie Minnaar en Communitas: Frederick Marais) wil graag meer mense betrek – veral ook jonger predikante en lidmate. Hiermee dan ’n oproep aan een en elk wat belangstel om betrokke te raak (ongelukkig géén vergoeding nie!).

 

Ons benodig hulp in die volgende kategorieë:

Administratief: Skryf (tik!) van die daaglikse notule, proeflees van tikwerk, tik van aanbevelings en tydelike verslae, opstel van PowerPoint-skyfies, ensovoorts.

Logistiek: Klank- en beeld, inrig van die vergaderlokaal, verblyf, ensovoorts.

Spiritualiteit: Begeleiding, aanbidding, gebedskamer, ensovoorts

Kreatief: Ontwerp van ’n embleem vir 2015 se sinodesitting, tafelversierings, ensovoorts. (Hou die nuus oor die embleem gerus dop!)

Algemeen: Predikante en lidmate wat in die algemeen betrokke wil raak by die gesamentlike beplanning van die sinodesitting.

Mense (predikante, kerkraadslede, lidmate) wat belangstel om betrokke te raak, moet asseblief met ds Bossie Minnaar skakel (bossie@kaapkerk.co.za of 021 957 7104). Neem in ag dat die Taakspan hoofsaaklik met e-pos werk en normaalweg gedurende ’n weeksdag vergader (nie te veel keer nie).

 

Voorbidding en sakelys

Die beste beplanning vir die sinodesitting beteken niks as daar nie volhardend vir die sinodesitting gebid word nie! Kerkrade word, soos in 2011, versoek om die volgende twee vrae in die volgende paar maande geloofsonderskeidend te oorweeg en teen einde Januarie 2015 daaroor terugvoer te gee:

Vraag 1: Aan watter roepingsuitdagings behoort die sinode (as vergadering) in Mei 2015 aandag te gee?

Vraag 2: Hoe behoort die kerkverband (die Sinode) die gemeentes te help met die uitleef van hulle roeping?

 

Bossie Minnaar

Saakgelastigde

bossie@kaapkerk.co.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

SIMCHA

NUUSBRIEF VAN DIE FAMILIE VAN NG KERKE SE SIMCHA BEDIENING AAN JODE

 

Newsletter from the Dutch Reformed Churches’ Simcha Ministry to the Jewish people

 

SEPTEMBER 2014

Die Joodse feesseisoen is op hande. ’n Geleentheid om God te dank vir sy genade, dit te vier – en teenoor ander te getuig van God se genade in die Messias Jesus. Wens u Joodse vriende en kennisse geluk deur hulle ’n goeie Nuwejaar toe te wens – Sjana Towa! Dit mag ’n aanknopingspunt wees om oor die Joodse godsdiens te praat – en vir u die geleentheid gee om te getuig van u geloof in Messias Jesus.

 

Rosj Hasjana – Nuwejaar, Vrydag 26 September

In die sinagoge word die sjofar, die ramshoring, geblaas. Daarmee word die Joodse mense opgeroep om die sinagoge te besoek. Hulle word ook opgeroep om hulle tydens die volgende tien dae teenoor die Here te verootmoedig. Hierdie tydperk word die Jamin Noarim, dae van verootmoediging, genoem. Dit is ’n tyd van selfondersoek. As daar iemand is met wie ’n mens in onvrede leef, is dit nou die tyd om vrede te maak. Jesus verwys hierna in Matt 5:23,24 “As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe.”

 

Beit Ariel Messiaans-Joodse gemeente vier Nuwejaar op Vrydag 26 September, maar die Nuwejaar begin alreeds op Donderdag 25 September.

 

Beit Ariel-viering: Vrydag 26 September om 18:15 in Mowbray Baptiste Kerk, Hoofweg 45, Mowbray met ’n bring-en-deel ete na die diens.

 

Joom Kippoer – die Groot Versoendag, 3-4 Oktober / September

Die tien dae van verootmoediging sluit af met Joom Kippoer op 4 Oktober .

Vandag bestaan die tempel en sy offerandes nie meer nie. Tog word “offerandes” steeds gebring in die vorm van gebede, vas en goeie werke. Baie Jode bring die hele Joom Kippoer in gebed in die sinagoge deur.

 

Beit Ariel-erediens en biduur: Vrydag 3 Oktober om 18:15 en biduur op Saterdag 4 Oktober om 10:00 op die tweede verdieping, Hycastle House, Loopstraat 58, Kaapstad.

 

Sukkot – die Loofhuttefees, Woensdag 8 Oktober

Na Joom Kippoer volg die Loofhuttefees. Sukkot word vanjaar vanaf 8-16 Oktober gevier.

Beit Ariel-viering: Woensdag 18 September om 18:15 in Mowbray Baptiste Kerk, Hoofweg 45, Mowbray met ’n bring-en-deel ete na die diens.

 

Simchat Tora, Vrydag 17 Oktober

Op die laaste dag van Sukkot word die Simchat Tora-fees (“Vreugde in die Wet”) gevier, om God te dank dat Hy homself in sy Wet openbaar het.

 

Beit Ariel-viering: Vrydag 17 Oktober om 18:15 in Mowbray Baptiste Kerk, Hoofweg 45, Mowbray.

 

Biddag vir Bediening aan die Jode

Sondag 5 Oktober 2014

 

 

Francois Wessels (083 232 0960)

Cecilia Burger (021 424 9454 of 083 232 0628)

Kloofnekweg 43, Tamboerskloof, Kaapstad Cape Town

Tel 021 422 4841.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

CLF

LAAT VAAR GODSDIENSONDERRIG IN SKOLE – ‘N WATERSKEIDING SAAK?

 

Die Organisasie vir Godsdiensonderrig en Demokrasie het Christene regoor die land in rep en roer deur hul hofaansoek dat ses openbare skole landwyd hul Christelike etos moet laat vaar.

 

Hulle voer aan dat die Grondwet godsdiensvryheid waarborg en dat daar teen leerders gediskrimineer word wat aan ander godsdienste behoort of geen godsdiens beoefen nie.

 

In verweer het die betrokke skole aangevoer dat geen leerder verplig word om aan enige aktiwiteite van ’n Christelike aard deel te neem nie. Ook dat opvoeding gekenmerk word deur ’n sekere etos en leerders daarsonder, blootgestel word aan ’n omgewing sonder morele waardes wat aanleiding kan gee tot kriminele neigings en ander wandade.

 

Die saak, wat ʼn waterskeiding saak vir geloofsvryheid in Suid-Afrika kan word, sal heel waarskynlik eindig in die Konstitusionele Hof.

 

Die argumente

 • Daar word ook aangevoer dat Ateïsme op sigself ’n godsdiens is, waarin geglo word dat daar geen god bestaan nie en dat die implementering van ’n beleid waar skole godsdiensonderrig moet laat vaar, sodoende juis teen ander godsdienste gediskrimineer word.
 • Twee benaderings ten opsigte van godsdiens in skole kom nou onder die loep. Die model van die VSA wat godsdiensvryheid aanhang en gelei het tot geen godsdiensonderrig in skole nie en dié van Duitsland wat juis verpligte godsdiensonderrig ingestel het om te waak teen die sedelike verval van die jeug. Dit is egter nie verpligtend nie en godsdiensvryheid word ook hierdeur gewaarborg.

 

Volgens Herman Toerien en dr Gerhard Lindeque, moet gelowige ouers en leerders hierdie hofaansoek beskou as ’n bewusmaking van die aanslag op godsdiens en poog om saam te staan in die stryd om die behoud van morele waardes.

 

Onderwysers en leerders sal nie mag praat of getuig oor God by die skool nie. Hulle sal nie die Bybel kan lees of die skepping kan verkondig nie. Christelike organisasies in skole sal verban word, terwyl statistiek bewys het dat tussen 80-85 % van kinders hulself toewy aan God voor hul 18de verjaardag.

 

Christelike Lektuurfonds, oftewel CLF, maak egter steeds die Boodskap van die Bybel moontlik vir almal in hul eie taal. Deur hulle Een miljoen Bybels vir een miljoen kinders-projek leer hulle kinders van Jesus se liefde, deur aan hom of haar hulle eie Storieboekbybel, in hulle eie taal te gee. Dit skep die geleentheid vir kinders om steeds buite ʼn skoolopset godsdiensonderrig te ontvang op verskeie maniere deur publikasies wat spesifiek gemik is op geloofsvorming in kinders.

 

CLF is in 1957 deur dr Abraham Dekker gestig met die doel om Christelike leesstof en traktaatjies gratis onder die verskillende taal- en bevolkingsgroepe van Suider-Afrika, Afrika en die res van die wêreld te versprei. Oor die jare heen was daar talle getuienisse van mense wie se lewe deur die lektuur van CLF verander is.

 

Vandag het die traktaatjies plek gemaak vir kleurvolle pamflette en die onderwerpe wat behandel word spreek ʼn wye verskeidenheid sosiale kwessies af op ʼn aktuele wyse wat ook boeke en materiaal insluit vir gebruik deur skole.

 

Indien u die Een miljoen Bybels vir een miljoen kinders-projek wil ondersteun, besoek gerus die webblad www.clf.co.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

MES CAPE TOWN

RESIDENTIAL CARE FACILITY – IN-HOUSE MANAGER

 

Minimum grade 12 with related courses and training as required

Experience in managing residential care/homecare with administrative skills as well as management skills

Computer literacy and driver’s license required

Candidate must be eligible in two official languages, English essential.

Post based at the Jesus Can House – Kraaifontein

 

JOB DESCRIPTION:

Overseeing 8-10 adults with care needs in recovery from substance abuse

Leading and guiding clients and assessing their needs in relevant development areas through observation and assessment tools

Leading and supervising client interactions with individuals including but not limited to coaching, counselling and mentoring

Monitoring and insuring proper communication and written reports by pertaining to client’s needs

Performing supervisory duties as required by program management

Monitoring the administration of medication to clients, and actively participating in preventing abuse and neglect within our programs

Coordinating the aftercare services for clients within your care

Assist with transport arrangements, as provided, for clients’ medical needs and follow up arrangements

Manage the periodic drug screening tests of clients

Assist the Social Worker with family reunification services to clients

Oversee the clients in job seeking and vocational activities

Must have basic cooking skills and know how to manage domestic activities

 

Apply to: Annelise la Grange

E-mail: annelise@mes.org.za

Fax: 021 949 8763

 

Closing date: 22 September 2014

Did you like this? Share it:

Bulletin 14 September 2014

Sondag, 14 SeptemberToerusting-Sondag
07:30 Dr. Danie van Zyl
09:00 Dawfré Theron
Skriflesing:  Romeine 14:1-12
Deuroffer:  Gemeente-ontwikkeling
18:30 Toerusting: Mnr. Paul Colditz, Godsdiens in onderwys

Godsdiensonderriginskole
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) 17:30, saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Tieners e 14 Sept 14

Maandag, 15 September
19:00   Jongmense-kleingroep (Dawfré)
20:00   Mannebybelstudie, kapel

Dinsdag, 16 September
09:30 Seniorbybelstudie, kerk (VLV in saal)
09:30 Vrouebybelstudie, kapel
17:30 Liturgiese werkgroep, kerkkantoor
18:30 Musiekbediening, kerk
19:30 Salomé-Bybelstudie, saal

Woensdag, 17 September
19:00 Gemeentebybelstudie, saal

Donderdag, 18 September
09:30 Vrouebybelstudie, Dias 2
18:30 Uitvoerende kerkraad, saal
20:00   Jongmense-kleingroep (Dawfré)

Sondag, 21 September
07:30 Ds. Heerden van Niekerk
09:00 Ds. Nelis van Rensburg
Deuroffer:  Jeugwerk
18:30 Toerusting: Neels Jackson, redakteur van Kerkbode
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) 17:30, saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

High tea epos
Ons nooi al die dames na ‘n “High Tea” by Klein Roosboom.  Dit beloof om ‘n fantastiese oggend te wees met musiek en lekker saam-kuier. Kaartjies is by die kerkkantoor beskikbaar.

Deuroffer:  Gemeente-ontwikkeling:

1. Die doel van GKS (Kommissie vir Gemeente-ontwikkeling en Kerklike Samewerking)Om gemeenteleiers te begelei om by God se sending na die wêreld betrokke te raak deur, saam as familie van kerke, nuwe geloofsgemeenskappe te ontwikkel.

2.  Fokusareas van GKS:  Om gemeentes en ringe te motiveer om nuwe geloofsgemeenskappe te ontwikkel.  Om gefokusde navorsing te doen oor potensiële ontwikkelingspunte.  Om deurlopende begeleiding en ondersteuning aan nuwe geloofsgemeenskappe te gee.  Om toerustingsmateriaal oor die vestiging van nuwe geloofsgemeenskappe te ontwikkel.  Om opleiding aan nuwe geloofsgemeenskap-ontwikkelaars aan te bied.  En om befondsing van nuwe projekte / geboue te voorsien.

3.  Die hooffokus van GKS vir 2014/15:  Opleiding van persone wat die roeping ontvang het om nuwe geloofsgemeenskappe te vestig.  GKS het onder leiding van Ekklesia ‘n vennootskap met die “Fresh Expressions of Church” gesluit om die kursus, “Mission Shaped Ministry”  (MSM) in SA aan te bied.  In 2013 het 62 deelnemers die MSM-kursus in Kaapstad en George voltooi.  Hierdie kursus help gevestigde kerke om die nuwe uitdagings waarvoor gemeentes en gemeenskappe te staan kom, op nuwe en vars maniere aan te spreek.   Tans word die kursus in Kaapstad, Stellenbosch, Port Elizabeth en Pretoria/Johannesburg aangebied.   Die aanbieders, di. Philip Botha, NGK en Peter Adams, VGK is twee predikante in sinodale diens.

 

 

TOERUSTINGSGELEENTHEDE
Maak gebruik van elke geleentheid om te groei en ontwikkel.  Sondagaande van 18:30-19:45 in die kerk.

Sondagaand 14 September 2014
Mnr. Paul Colditz, Hoof-Uitvoerende Beampte van FEDSAS (Federasie vir Skoolbeheerliggame) kom met ons gesels oor godsdiensonderrig in skole. Hy is ‘n regsgeleerde wat landswyd skole ondersteun in gedinge oor hulle regte en verantwoordelikhede. Die gesprek oor godsdiensonderrig in skole raak ons almal.  ‘n Ingeligte mening hieroor is dus van groot belang vir ons toekomstige deelname aan gesprekke oor die onderwerp.  Ons is bevoorreg om hom vanaand by ons te hê.

Sondagaand 21 September 2014
Neels Jackson, redakteur van Kerkbode, kom vertel vir ons van sy twee boeke:  Op Soek na Jesus en Ek kies steeds vir die Kerk. Hy is ook ‘n baie goeie fotograaf en ons kyk ‘n bietjie deur sy lens na God se skepping.  As redakteur van die NG-kerkblad vertel Neels die goeie nuus van die koms van die koninkryk op nuwe maniere. Die gesprek met hom gaan baie interessant wees.

Sondagaand 28 September 2014
Aandnagmaal. Ons sit aan by die tafel van die Here.

 

Die kwartaal se toerustingsgeleenthede is op DVD beskikbaar.  Plaas u bestelling teen R20 per dvd by die kerkkantoor.  U kan ook op ons webtuiste na vorige toerustingsdienste luister.

20 Julie, Grondhervorming  |  3 Augustus, Menswaardigheid  |  10 Augustus, Onderwys en onderrig  |  17 Augustus, Families, vaderskap en leierskap  |  24 Augustus, Konflik tussen Israel en Palestina  |  31 Augustus, Die kerk in die publieke arena  |  7 September, Wat gaan aan met gesinne?

Nuwe intrekkers
Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit. Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asseblief na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld sodat ons u kontakinligting kan kry.

KHAYELITSHA-UITREIK

 • Xhosa-Bybels: Donasies en beloftes kan na afloop van die erediens by die Inligtingstoonbank gemaak word. Baie dankie vir die donasies wat ons reeds ontvang het, ons het reeds 54 Bybels ingesamel, ons mikpunt is 150 Bybels.
 • Emmers-vol-liefde-projek: Baie dankie vir die donasies wat ons reeds ontvang het! Ons het reeds 16 emmers ontvang. Daar is emmers na afloop van die diens by die Inligtingstoonbank beskikbaar.  Vrywilligers wat ervaring het van instandhouding (bou, elektrisiteit, verf, “handyman”-werk) kan vir ds. Nelis kontak.  Die sentrum het baie hulp nodig.
 • Woensdag, 24 September 2014: Ons benodig getalle vir die dag! Indien u beskikbaar is om die dag saam met ons te geniet, kontak vir Susan of skryf u naam op die lys by die Inligtingstoonbank.

 

 

Gebedsbediening
Hand. 6:4  Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die Woord bly gee

 

Ons bid vir:

 • Elma (eggenote van Johan Knoetzer wat oorlede is), asook vir sy dogters  (Annamarie, Berlinde en Joanine) en hul gesinne (Cronje 4).
 • Christo Spies wat ‘n voet-operasie ondergaan het (Chavonne 45, 021 913 3219).
 • Susan Mclachlan wat ‘n rug-operasie ondergaan het (Saffraan 52, 021 913 1273).
 • Ben Janse van Rensburg wat steeds in die hospitaal is.  Ons sê dankie vir sy beterskap en bid vir sy verdere herstel (Vd Merwe 35, 021 913 3009).
 • Khayelitsha-uitreik  |  Tienerbediening  |  Gemeente-aktiwiteite  |  Lesotho-kwessie  |  Die verhouding tussen die regering en die private sektor  |  Ouers wat hul doopbeloftes in moeilike tye wil uitleef  |  Voorbereiding van die eindeksamens wat voorlê  |  Die skep van werksgeleenthede  |  Die debat oor godsdiens in skole  |  Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het, hulle wat hierdie week operasies moet ondergaan;  en hulle wat tans tuis aansterk

 

Diensbeurt:  Chrissie Smit, 021 913 2840  /  Groep:  Gwen Swart, 021 913 2029

 

Verjaardae van die week
14 Sept  Lisa Els, Jeanette Engela, Lettie Huisamen, Jana-Hélene Pienaar, Alet Theron, Gerda vd Merwe, Bertha v Deventer, Pieter Zaayman
15 Sept  Louw Hopley, Daniel Lombard, Etienne Rossouw, Jacques Theart
16 Sept  Pieter Conradie, Cobus du Raan, Hennie Duvenhage, Marius Gerber, Annebelle Malan, Retha Oosthuizen, Fransie Roux, Guanita Valentine, Elisca Volschenk
17 Sept  Mila Parker, Talia Thompson
18 Sept  Tiaan Borchardt, Dalene Calitz, Adie de Kock, Anton de Lange, Thea Dreyer, Marietjie Gerber, Amanda vd Merwe, Albert v Wyk
19 Sept  Marko Combrink, Annatjie Marais, Susan Wessels
20 Sept  Francois de Lange, Henri du Toit, Christo v Zyl

Barmhartigheid

GEDAGTE VIR DIE WEEK:
Die maklikste én moeilikste manier om in hierdie wêreld met eer te lewe, is om te wees wat ons voorgee om te wees.  Sokrates

TERUGVOERING:

 • Bedanking:  ‘n Mamma wat erg deur haar man aangerand is, het in trane uitgebars toe sy ‘n finansiële bydrae en kosvoorraad ontvang het. Die kinders bly tans vir omtrent twee weke lank by haar en sy het die hulp baie nodig gehad. Baie dankie daarvoor!
 • Skenkings:  Pragtige aandklere en ‘n trourok is ontvang, wat aan tieners en ‘n dame in Ruyterwacht geskenk is.  Ook legkaarte vir ‘n Trusthuis-dame, ‘n gehoorapparaat vir ‘n inwoner in Huis Martina (Parowvallei), groot bydrae om doeke te kon koop en vele ander items – BAIE dankie!!
 • Kerkwinkel:  Verkope het R1 010 opgelewer.

 

NUWE PROJEKTE:

 • Sop en worsbroodjies: Wyk A05 is hierdie week verantwoordelik vanaf 14/09 tot 21/09 en Wyk B12 die week daarna tussen 21/09 en 28/09.
 • Ruyterwacht-basaar: Vrydagaand 26 September vanaf 17:00. Kom ondersteun hulle en geniet heerlike tuisgemaakte kos, veral hul beroemde gebakte brode.
 • Damesoggend: Saterdag 27 September by Vredelust-ouditorium. Ten bate van Living Network.  Kaartjies is by ons kerkkantoor te koop teen R100 elk.  Ondersteun asseblief.

 

BEHOEFTES:

 • Hulp aan twee kinders:  Hulle benodig dringend hulp om hul crèche-fooie vir September en Oktober te kan dek tot hul pleegsorgplasing afgehandel is. Skakel kerkkantoor indien u kan help.
 • Enige artikel vir kerkwinkel. Voorraad is baie uitgeput.
 • DVD-speler en DVD’s (lekker stories) vir Trusthuis-inwoners.

 

Uitnodigings:

 • Living Network Krisissentrum bied aan – ‘n Oggend saam met Mandi du Plooy/Baard [voormalige Egoli-aktrise (Lara), Kwêla-veldaanbieder, gasoptredes in 7de Laan en Binnelanders) met die onderwerp: Daar is altyd hoop!  Sang:  Jacus en Lina Hatting (Gaum).  Seremoniemeester is Dieter Voigt, Suid-Afrikaanse aanbieder en model.  Saterdag 27 September – 09:30 vir 10:00 by Vredelust-Ouditorium, 13de Laan 87, Boston.  Kaartjies is by ons kerkkantoor teen R100 te koop.

Living Network 27 September 2014

 • Rugby-kuieraand ten bate van Huis Jabez.  Bloemendal, 8 Oktober om 19:00. Informeel.  R400 per persoon of R4000 per tafel.  Weens die reusesukses van die vorige jare se rugby-kuieraande het ons besluit om hierdie jaar se fondsinsamelingsfunksie in dieselfde formaat aan te bied.   Bekende Springbokke (Rassie Erasmus, Tiaan Liebenberg, André Vos, Eben Etzebeth, Dwayne Vermeulen en Frans Malherbe) gaan die geleentheid bywoon, en daar gaan beslis nog verrassings wees wat die gastelys betref.  Die seremoniemeester is Andries Vermeulen.  Besprekings:  Adri Klindt, 083 564 3313.
Did you like this? Share it:

VrydagNuus 12 September 2014

VrydagNuus

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Word deel van die gesprek – gaan maak ’n draai op facebook.com/NGWesSuidKaap en kyk wat gesê word op Twitter by @WSKaap. Jou bydrae is welkom!

S

INODALE NUUS

1. NG Alg Sinode: Toerustingsondag 14 September

‘n Herinnering: die NG Algemene Sinode se Netwerk vir Lidmaatbemagtiging (waarop elkeen van die sinodes verteenwoordig is), vra gemeentes se aandag vir Sondag 14 September as Toerustingsondag. Die netwerk wil saam met Bybel-Media gemeentes help om dié Sondag op ’n besonderse manier te gebruik. Enkele wenke is hier.

 

2. NG Kerkfamilie: Emeriti-Tee vir Gesellige Saamkuier

Tweejaarliks kuier die moderatuur van die Wes-en-Suid-Kaap Sinode gesellig saam met die emeriti. Hierdie lekker saamkuier vind vanjaar om 10:00 (Dinsdag 4 November in George en Woensdag 5 November in die Strand) plaas. Let daarop dat dié uitnodiging alle emeriti insluit, ook diegene wat in ander sinodes afgetree het en intussen verhuis het, sowel as dié wat die dag toevallig in die omgewing is. Weduwees van predikante is net so welkom! Klik hier en kom kuier saam! Kontak Salomi 021 957 7202 of skriba@kaapkerk.co.za teen 30 Oktober.

 

 

3. Arbeidsbediening: Van Bendeleier na Trein-evangelis!

’n Storie van hoop. Op Donderdag 4 September het Roy Stamper sy merkwaardige verhaal aan Huis de Kuilen, Kuilsrivier vertel. Hy is in diens van Arbeidsbediening se Transnetbediening op die treine van die Skiereiland en getuig graag hoe die Here van hom ’n nuwe mens kom maak het en hoe hy weer ’n kans in die lewe gekry het – van bendeleier na trein-evangelis. Lees sy volledige verhaal by https://www.facebook.com/KommissieGetuienisaksie.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. Ds Thys du Toit – Met medelye

Inligting oor die dood van ds Thys du Toit (emeritus, voorheen predikant by NG Tafelberg) is reeds verlede week aan predikante en kerkkantore gestuur. Ds Matthys Michiel du Toit (73) was voorheen verbonde aan Benoni-Wes, Fouriesburg en Waterbron. Hy is op Woensdag 3 September aan kanker oorlede. Ons innige simpatie aan sy vrou, Hennie, en die drie kinders, Pieter, Annelize en Marié. Lees gerus die huldeblyk van die Ring van Kaap de Goeie Hoop aangeheg.

 

2. Onthou! US Teologie: Waarheid en Versoening

Onthou asseblief hierdie konsultasie, ’n belangrike terugblik op die aanbiedings van die geloofsgemeenskappe by Die Waarheid- en Versoeningskommissie (WVK), met ’n spesifieke fokus op versoening in post-WVK Suid-Afrika. In die gees van 20 jaar van demokrasie word geloofsgemeenskappe genooi om hul rol in versoening in SA vandag by hierdie konferensie te bespreek. Die WVK-herverhoor sal gelei word deur die Emeritus Aartsbiskop Desmond Tutu as voorsitter en vind op 8-9 Oktober in Stellenbosch plaas. Belangrik: bevestig jou teenwoordigheid teen 1 Oktober. Aangeheg is meer.

 

3. Vir Musiekbediening: Brandhout Multitracks vir Gemeentesang

Brandhout is ’n nuwe produk van Flam in “multitrack” formaat. As jy iets van musiek weet, ken jy dalk die uiteenlopende voordele hiervan vir jou musiekbediening: om dieselfde lied op honderde verskillende maniere te gebruik en selfs te besluit watter instrumente jy wil aan- of afsit! Lees gerus onderaan meer en kyk na die You Tube-verduidelikings.

 

4. Badisa Nuus

4.1 Beveilig jou Kind

By Badisa Trio se Algemene Jaarvergadering (15 Oktober om 18:30 by NG Bellville-Uitsig) tree kliniese sielkundige, Naomi van Wyk, as spreker op. Sy gesels oor die baie aktuele saak van kinderbeskerming en hoe om jou kind teen seksuele misbruik te beveilig. Die volkleur pamflet met meer inligting is hier. Lees ook gerus hulle persverklaring by NUUT op www.kaapkerk.co.za en bevestig teenwoordigheid voor of op 8 Oktober by 021 976 8706.

 

4.2 Badisa se Poppie Projek

’n Unieke poppie (wat elk ’n werklike kind aan wie kinderbeskermingsdienste gelewer word, verteenwoordig), gee jou of jou organisasie die kans om ’n bydrae te lewer tot maatskaplike dienste vir kinders en terselfdertyd sosiale bewustheid te kweek. Benewens die pragtige poppies, is sleutelringe, yskasmagnete en ander items ook te koop. Lees hier meer en ondersteun gerus hierdie verdienstelike projek van Badisa Trio .

 

5. Stellenbosch Besprekingsgroep: Grondbesit in SA

Met soveel berigte oor grondsake in die media, is hierdie beslis ’n aktuele saak. Op Dinsdag 16 September gesels dr Ntozakhe Cezula (US Ou Testament) oor die onderwerp Source of hope or bone of contention? A Christian perspective on land ownership in South Africa. Die gesprek is oudergewoonte in die kerksentrum van NG Stellenbosch-Sentraal en begin om 17:00. Belangstellendes kan onderaan meer inligting kry.

 

6. VBO Pastorale Berading: Verliese en Rou by Kinders

Veral met die oog op ons lesers in die Noord-Kaap: Wentzel Coetzer bied op Saterdag 1 November in Potchefstroom ’n kursus oor pastorale begeleiding rakende verliese, hartseer en die rouproses by kinders aan. VBO-punte kan hiermee verdien word. Onderaan is meer hieroor.

 

7. Jonges in Kerk gee Moed

Clem Marais skryf in Namibië se nuusbrief: ” ‘Dis die kerk daar in Katutura, Reverend.’ So antwoord Douglas my toe ek hom vra van watter Metodiste Kerk hy lidmaat is. Ons was die week saam by ‘n opleidingsessie vir kerke se media-amptenare. Hy’t nie my vraag geantwoord nie. Ek het gewonder of dit die United Methodist Church of dalk die Methodist Church in Southern Africa is. Moet ons nie dalk van Douglas-hulle ‘n les leer nie, ons wat so oorhoops is met die spesifieke denominasie waaraan ons behoort?” Lees gerus hier

 

8. UV: Meestersgraad in Christelike Spiritualiteit

Daar is nog enkele plekke vir die nuwe inname vir hierdie Meestersgraad wat in 2015 en 2016 aangebied word, beskikbaar. Enigiemand wat belangstel, moet so gou as moontlik vir prof Francois Tolmie by 083 450 5412 of tolmief@ufs.ac.za kontak. Meer inligting is beskikbaar by http://www.ufs.ac.za/spirit.

 

9. Grondwet beskerm juis Godsdiens

Allerlei e-posse en SMS’e doen die rondte oor godsdiens in skole. Gustav Claassen, moderator van die NG Noordelike sinode en die kerk se woordvoerder oor Opvoeding en Onderwys, skryf: “Skole met ’n Christelike etos moet sorg dra dat die regte van verskillende geloofsgemeenskappe en mense wat nie noodwendig met ’n skool se etos en beleid saamstem nie, eerbiedig word. Belangstellendes kan die volledige artikel (met dank aan Beeld van 4 September 2014) hier lees.

 

10. Vir Beplanning (rondom Braaidag J)

Met die oog op nuus en inligting vir plasing in VrydagNuus: onthou asseblief dat Woensdag 24 September(Erfenisdag) ’n vakansiedag is. (Dis mos ook Nasionale Braaidag. Emeritus Aartsbiskop Desmond Tutu is die beskermheer van dié inisiatief, wat nasiebou bevorder J) Nuus vir die uitgawe van 26 September moet dus reeds op Dinsdag 23 September om 12:00 by kommunikasie@kaapkerk.co.za wees. Die laaste uitgawe van VrydagNuus vir die kwartaal is die uitgawe van 2 Oktober.

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

1. NG Gemeente Bellville-Uitsig: Huweliksvoorbereiding

Huweliksvoorbereidingklasse vir alle voornemende huwelikspare word van 15-17 September by Bellville-Uitsig (Ridgeworthrylaan 17, Ridgeworth, Bellville) aangebied. Kontak Francois by 082 781 6854 vir meer inligting.

 

2. NG Gemeente Stellenbosch-Wes: Preek van die Leek

Hiermee ‘n herinnering aan Stellenbosch-Wes se Preek van die Leek-reeks. Sekere openbare figure sal gedurende September op Sondagaande om 18:00 in die kerkgebou van Stellenbosch-Wes (hoek van Alexander- en Papegaaistraat) as lekepredikers optree. Hierdie Sondag (14 September) is Martelize Brink, RSG-omroeper, aan die woord. Lees hier verder.

 

3. NG Gemeente Durbanville-Bergsig

3.1 Geestelike Groei

Van Durbanville-Bergsig ontvang ons die versoek om twee geleenthede vir geestelike groei op hulle kalender bekend te maak. Die eerste kursus, oor geestelike aanvalle en geestelike oorlogvoering, is van 26-28 September en word deur Pieter en Helene Theron (en onder leiding van Eric Swanepoel) aangebied. Meer daaroor is aangeheg.

 

3.2 Die Heilige Gees

Oor drie Sondae (7, 14 en 21 September) bespreek Durbanville-Bergsig ook die doping en vervulling met die Heilige Gees, sowel as die gawes van die Gees. Lees hier verder.

 

 

K

EN JOU AFKORTINGS

1. SARK

Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) staan onder leiding van Biskop Ziphozihle Siwa (Metodiste Kerk van Suidelike Afrika). Die SARK se missie: to work for moral reconstruction in South Africa, focusing on issues of justice, reconciliation, integrity of creation and the eradication of poverty and contributing towards the empowerment of all who are spiritually, socially and economically marginalised. Lees hier meer oor die SARK.

 

2. TEASA

The Evangelical Alliance of South Africa (TEASA) werk saam met kerke om onder meer sake van belang met die regering en in die openbare sektor aan te spreek. Klik hier vir meer.

 

3. WCRC

Die World Communion of Reformed Churches (WCRC) bestaan uit 229 lidkerke, waarvan die NG Kerkfamilie een is. Chris Ferguson het onlangs die pos van algemene sekretaris van die WCRC by Setri Nyomi oorgeneem – lees gerus die berig hieroor hier.

(Sien ook Ten Laaste onderaan).

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Bybel-Media Jaarverslag

Enkele feite uit BM se jongste Jaarverslag:

 • BM het in 2007 weer met ’n eie publikasieprogram begin ná die ontknoping vanaf Lux Verbi. In die afgelope boekjaar tot 31 Maart het ’n rekordgetal van 33 nuwe titels verskyn.
 • Die webtuiste www.flam.co.za kry gemiddeld 5 500 unieke besoekers per maand, gemiddeld ’n 1 000 per maand méér as die vorige jaar.
 • Kruisgewys word vier maal jaarliks en word gratis aan meer as 3 000 kerk- en gemeenteleiers van ’n verskeidenheid denominasies gestuur.
 • Finansies het ’n totale omset van R 32,3 miljoen vir die afgelope boekjaar hanteer. Daarvan het R 9,5 miljoen direk aan bedienings binne die kerk en wyer gegaan.
 • Kry die volledige Jaarverslag by www.bmedia.co.za.

 

2. Missie Japan: Video’s

Enige gemeente (of individu) wat Stéphan van der Watt-hulle in Japan ondersteun, kan gerus oorweeg om ’n uitstekende video oor Missie Japan se werk te gebruik. Kry dit by http://www.missiejapan.co.za/algemeen/celebrating-the-growth-since-1974-trailer/.

 

3. Shepherd’s Square Nuusbrief

In die jongste uitgawe verwys Gerhard Bothma na daardie pyne wat elke dominee op een of ander stadium ervaar. Hy herinner dat dit ’n gemeenskaplike deel van predikante se werk is. Lees gerus die nuusbrief van UV se Shepherd Sentrum (vir die begeleiding van geestelike leiers) hier – en maak ’n punt daarvan om jou dominee te ondersteun J

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Gemeente Swellendam: Kermis

Swellendam hou kermis op Saterdag 20 September by SwellenMark vanaf 09:30 tot alles verkoop is. Gaan geniet basaar-kerrie, basaar-poeding, die teetuin, die Lekkerbek-plaasstal, pannekoek, jaffels, worsbroodjies, die kindertafel en heerlike gebak. Navrae: Barbara du Toit (028 514 1225).

 

2. NG Gemeente Prince Alfred’s Hamlet se Nuus

2.1 ‘n Viering van 60 jaar met Adam Barnard

Vir dagboeke: As deel van die gemeente se viering van 60 jaar, tree Adam Barnard op Saterdag 1 November by NG Prince Alfred’s Hamlet op. Kaartjies by die kerkkantoor 023 313 3694. Die gemeente het op Sondag 2 November ‘n Dankofferfees: elkeen bring sy gawes of dit wat hy/sy gemaak het om te verkoop aan mekaar en gesellig saam te kuier op die kerkterrein.

 

2.2 Gydosig Liggiefees

Soos voorheen, nooi Prince Alfred’s Hamlet almal weer na die Gydosig Aftreeoord se besondere Liggiefees. Vanjaar vind dit op Vrydag 28 en Saterdag 29 November plaas. Teken die datum beslis aan en gaan beleef ‘n wonderwêreld van liggies en heerlike eetgoed. Meer oor die gemeente se betrokkenheid en die doel van die fees is hier.

 

3. Ramot: Eerste Basaar in 50 Jaar!

Alle belangstellendes word nou al versoek om ‘n nota te maak van Ramot se eerste basaar in 50 jaar! Dit gebeur op Saterdag 28 Februarie 2015. Stella Opperman, Bemarker, vra dat julle die datum solank merk: hier kom ‘n bielie van ‘n basaar, klink dit J Kontak Stella by info@ramot.co.za met enige navrae.

 

4. NG Gemeente Nieuwoudtville: Basaar

Onthou asseblief van Nieuwoudtville se allerlekkerste basaar op Saterdag 4 Oktober vanaf 09:30 in hulle kerksaal. Teken hierdie datum (in die skoolvakansie!) aan en gaan geniet sommer die naweek in hulle pragtige omgewing. Daar is selfs spesiale afslag op akkommodasie! Klik hier en kontak die kerkkantoor by 027 218 1047 of ngknieuwoudtville@telkomsa.net – almal hartlik welkom.

 

5. NG Stellenberg en Vosburg: Vleisfees!

Onthou gerus van die bekende Vosburg Vleisfees en kontreimark, met al wat ‘n skaap- en wildsvleissnit is, op Vrydag 12 September vanaf 14:00 by Stellenberg. Die beste gehalte vleis, netjies verpak, gaar braaivleis en ander lekkernye, demonstrasies vanaf 17:00, konfyte, atjar, gebak, speletjies en vele meer! Sien die volkleur pamflet hier. Almal welkom!

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Meer – Vakatures.

 

1. Leraar vir Sri Lanka gesoek

Helderberg Uitreik se Sri Lanka-projek is nou reeds vir baie jare in vennootskap met die Christian Reformed Church in Sri Lanka (CRCSL). Dié kerk het tans ’n behoefte aan ’n geordende leraar van gereformeerde agtergrond met ervaring in pastoraat om twee Engelssprekende gemeentes in Colombo te bedien. Reageer voor 26 September; kry meer inligting hier.

 

2. NG Gemeente Bainsvlei: Leraar

Die NG Gemeente Bainsvlei is ’n voorstedelike gemeente aan die westekant van Bloemfontein geleë, nog plaas, nog stad. ’n Unieke gemeente wat op pad is met kerkvernuwing, maar tog ook konserwatief bly. Saam met die voltydse leraar, is ’n volle Tentmakerleraar tans aan die gemeente gekoppel. Hier is tans ’n vakature vir ’n leraar: klik hier en doen aansoek voor 30 September.

 

3. Badisa Beaufort-Wes: Maatskaplike Werker

Badisa is ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaapland) en die VGKSA (Kaapland). Die Beheerraad van Badisa Beaufort-Wes wag aansoeke in vir ’n 8/8ste maatskaplike werker. Reageer teen 17 September – aangeheg is meer oor die posvereistes en voordele.

 

Ten Laaste

Kerk op die Markplein

Vroeër hierdie week het ’n ekumeniese afvaardiging van SA-kerkleiers (waaronder lede van die SARK, TEASA en WCRC) ’n gesprek met die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking (DIRCO) gehad. Die doel: om eerstehands die feite oor die Departement se posisie tov die krisis in Irak, sowel as humanitêre hulpverlening in te win. Meer as ooit is dit duidelik dat die Kerk ’n rol het om te speel, ’n stem het om te laat hoor. Verdere gesprekke word beplan. Kom ons bid vir almal wat hierin leiding moet gee.

 

Mooi naweek!

 

Marieta Visagie

 

NG Wes-en-Suid-Kaapland Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 086 582 9487
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

TOERUSTINGSONDAG

14 SEPTEMBER 2014

 

Sondag, 14 September, amptelik geoormerk as Toerustingsondag.

 

Die Netwerk vir Lidmaatbemagtiging wil met die hulp van Bybel-Media gemeentes help om Toerustingsondag vanjaar op ’n besonderse manier te gebruik. ’n Paar wenke:

 

1. Maak gerus gebruik van die preek in Woord en Fees-preekstudies en liturgiese voorstelle (BM/Communitas). Dié Sondag se Skrifgedeelte is Romeine 14:1-12. ’n Preekskets, liturgie, verdere toeligting en ’n toepaslike PowerPoint-aanbieding is te kry by www.bybelmedia.co.za  (onder “gemeentedienste/luisterseisoenpreke”), of www.gemeentes.co.za en ook www.seisoenvanluister.co.za.

2. Daar is ’n kort videogreep (Gebed om leerbaarheid) om aan die begin of die einde van die erediens te vertoon, aflaaibaar by http://gemeentepakket.bybelmedia.org.za/toerusting.

3. Maak seker dat u die koerant Nuwe Harte, wat saam met Kerkbode en Kruisgewys uitgestuur is, ontvang het. Die Sondag wat vir dié wye aksie vir moraliteitsvernuwing geskeduleer is, is ook 14 September, en die tema is: Nuwe harte luister na mekaar. Die preekstudie waarna hierbo by punt 1 verwys word, sluit daarby aan.

4. Hopelik het u reeds ’n aantal kopieë van Gestuur bestel om dit op Toerustingsondag in die gemeente bekend stel. (Dit is die verkorte groepstudie wat op ’n eenvoudige manier gemeentes sal help om die epogmakende verslag van Nelus Niemandt en Piet Meiring oor gestuurdheid, wat tydens verlede jaar se Algemene Sinode aanvaar is, in hulle alledaagse lidmaatskap te integreer.) Bestel dit hier: http://www.bmedia.co.za/shopindex.php. (Bestellings van meer as tien eksemplare kwalifiseer vir 10% afslag.)

 

Dr Jannie le Roux (sameroeper)

Tel 021 856 1385

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

DS MM DU TOIT

ONBESTREDE MOSIE VAN ROUBEKLAG

 

Die Ring neem met leedwese kennis van die afsterwe van Ds MM du Toit aan kanker. Hierdie begaafde seun van die kerk het met groot seën vanaf 1985 tot met sy aftrede in 2005 in die Ring van Kaap die Goeie Hoop, gewerk. Thys was ‘n kenner van die Gereformeerde teologie en student van die geskiedenis. Hy kon uiters onderhoudend gesels. Hy was ook besonder knap met die pen en was ‘n gewilde bydraer van artikels in tydskrifte en briefskrywer aan koerante.

 

Op die gebied van finansies het hy ‘n reuse bydrae gelewer. Hy was bekend daarvoor om met groot pastorale bewoënheid te ywer om predikante en gemeentes waar geldelike nood gedreig het vanuit bronne, waarvan min ander geweet het, te help. Die gemeente van Tafelberg sal Thys altyd dankbaar bly vir sy visie om ‘n parkeergarage te bou ten einde dié sukkelende gemeente se finansiële toekoms te verseker. Die Sinode van die Ned. Geref. Kerk in SA het groot baat gevind deur sy teenwoordigheid op die destydse kommissies van Toesig en Kontrole asook dié van die Predikante Pensioenfonds.

 

Almal wat Matthys Michiel du Toit geken het, sal hom besonderlik mis. Ons bid graag sy dierbare vrou Hennie, wat hom so getrou bygestaan en teen die einde so voortreflik versorg het, die Here se besondere seën toe. Ons weet sy kinders en kleinkinders sal na hom verlang, maar die aangename herinneringe sal hulle nooit verlaat nie. Ons verseker graag die gesin asook die uitgebreide geloofsfamilie van ons opregte meegevoel en bid hulle 2 Kor. 1 vers 3 toe: “Aan God die Vader van onse Here Jesus, kom al die lof toe! Hy is die Vader wat Hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid vertroos Hy ons…”

 

(Aanvaar op 3 September 2014 in Milnerton tydens die sitting van die Ring Kaap die Goeie Hoop).

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

KONSULTASIE-AANKONDIGING

‘N TERUGBLIK OP DIE AANBIEDINGS VAN DIE GELOOFSGEMEENSKAPPE BY DIE WAARHEID- EN VERSOENINGSKOMMISSIE (WVK) – MET ‘N SPESIFIEKE FOKUS OP VERSOENING IN POST-WVK SUID-AFRIKA

 

aangebied deur

die Beyers Naudé Sentrum vir Publieke Teologie, Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch

in samewerking met die Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation

 

Datum en Tyd:

8 Oktober 2014, (Woensdag) 09:00 – 17:00

9 Oktober 2014, (Donderdag) 09:00 – 16:00

 

Lokaal:

Hofmeyrsaal, Kerkstraat, Stellenbosch

 

Die doelwitte van die konsultasie van geloofsgemeenskappe soos deur die WVK:

By die Waarheid-en-Versoeningskommissie se Geloofsgemeenskappe-verhoor in 1997 het verskillende Christelike kerke sowel as ander geloofsgemeenskappe in Suid-Afrika voorleggings gemaak oor hul rol in die geskiedenis van ons land, asook oor hul verbintenis ten opsigte van  die toekoms. In die gees van 20 jaar van demokrasie word die geloofsgemeenskappe weer genooi om hul rol in Suid-Afrika vandag te bespreek.

 

Die doelwitte van die herverhoor is:

–         Om die proses van versoening weer op die hoof-agenda van alle geloofsgemeenskappe in Suid-Afrika terug te plaas;

–         Om ʼn bydrae te maak tot versoening en nasionale eenheid in die huidige Suid-Afrikaanse konteks;

–         Om by te dra tot die ontwikkeling van verantwoordelike en realistiese versoeningstrategieë vir geloofsgemeenskappe, en om praktiese voorstelle te maak oor hoe die uitdagings van versoening en nasiebou in ons land aangespreek kan word.

 

Struktuur van die program:

Die WVK-herverhoor sal gelei word deur Emeritus Aartsbiskop Desmond Tutu as voorsitter, bygestaan deur enkele WVK-lede.

 

Dag 1 en die oggend van Dag 2 sal bestaan uit bydraes van die godsdiensleiers wat in 1997 voor die WVK getuig het, gevolg deur bydraes oor versoening deur huidige godsdiensleiers.  ‘n Paar kerke wat in 1997 nie teenwoordig was nie, is ook uitgenooi om bydraes te lewer.

 

Tydens die middagsessie van Dag 2 sal plaaslike en internasionale deelnemers voorleggings maak.

 

Die laaste sessie op Dag 2 sal fokus op voorstelle vir die pad vorentoe.

 

Let wel:

Tee/koffie sal bedien word. Konferensiegangers is verantwoordelik vir hul eie middagete.

 

Parkering:

Beperkte parkering is beskikbaar op die gronde van die Fakulteit Teologie, Dorpstraat 171, Stellenbosch.

 

Kontak:

Vir verdere inligting, kontak:

Prof Christo Thesnaar, sel: 084 573 4322; e-pos cht@sun.ac.za;

Helette van der Westhuizen, sel: 072 547 9464, e-pos hvdwest@sun.ac.za of skakel 021 808 9560 gedurende kantoorure.

 

Dit is noodsaaklik om u plek te bespreek.

RSVP by Lee-Anne Roux per e-pos laroux@sun.ac.za voor of op 1 Oktober 2014.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

BRANDHOUT MULTITRACKS

HULPMIDDEL VIR GEMEENTESANG

 

Ds Faani Engelbrecht skryf: “Ek was lanklaas so opgewonde oor ’n produk van Flam! Ons noem dit Brandhout Multitracks. OK, ek weet as jy “brandhout” hoor, dan dink jy aan ’n lekker kaggelvuur of dalk aan ’n braaivleisvuur. Maar luister mooi: jy weet hopelik teen hierdie tyd Flam kry sy naam van Jeremia 20:9 waar Jeremia sê wanneer hy oor die goedheid van die Here wou stilbly het dit in hom geword soos ’n vuur wat brand. Flam wil mos die vuur van aanbidding in gemeentes brandend hou.

 

En dalk weet jy al van Flam se Brandstof-produkte (Brandstof I, II en III) – dit is ’n DVD wat jy in jou rekenaar of DVD-speler druk en dan kom die woorde en musiek op, sodat jy saam met ’n groep mense kan sing. Brandstof is gemik op kleingroepe en gemeentes waar daar nie ’n band beskikbaar is nie en julle graag Flam-songs wil sing. Elke DVD het twee 10 minute lange aanbiddingsessies. Dit gee Brandstof vir daardie vuur van Jeremia.

 

Ons nuwe produk noem ons egter BrandHOUT! En dit is in multitrack formaat. Brandhout Multitracks is backtracks op steroids. ‘Backtracks’ is ‘begeleidingsnitte’ in goeie Afrikaans. So, multitracks is multiliniêre begeleidingsnitte. Dit sou ek egter nooit verkoop kry nie, of hoe? So, kom ons noem dit “Brandhout Multitracks” – dis makliker om te onthou.

 

Hoekom multitracks in jou musiekbediening gebruik? Eerstens, wat is ’n multitrack? Wanneer enige lied opgeneem word, word elke instrument en stem in ’n laag opgeneem wat ’n track of layer genoem word. Aan die einde van die opnameproses neem die vervaardiger of producer al hierdie tracks en dan word dit gemeng – daar word ’n ‘final mix’ – ’n finale meng – gedoen wanneer die vervaardiger besluit hoe hard elke layer moet wees. Wat ons kry op CD’s, of songs wat ons aflaai, is musiek wat deur so finale meng gegaan het. Brandhout Multitracks gee vir jou ’n lied – met al sy verskillende lae apart – en met behulp van ’n eenvoudige, gratis rekenaar-programmetjie, Audacity, kan jy nou self die vervaardiger van die lied wees.

 

Hoekom sou jy dit wil gebruik? Ons gee elke laag vir jou eintlik as ’n aparte mp3. Alles in een folder. En jy kan hulle aan en afsit soos jy dit wil. Om wat mee te maak? Hoekom sal ek nou dit wil doen?

Dink net gou hoe jy dit in jou musiekbediening kan gebruik:

– Die probleem vir almal wat backtrax gebruik, is dat na ’n paar keer se gebruik, jy dit later presies ken – en dit raak afgesaag en eentonig. Brandhout Multitracks gee jou die vermoë om dieselfde lied elke week so bietjie anders te laat klink. En jy kan grootliks bepaal hoe jy dit wil laat klink.

– Die tracks wat jy gebruik, wens jy nie soms jy kan daardie dromme afgesit het – sodat jy dit in jou gemeente se oggenddiens kan gebruik nie? Of die distorsie van die elektriese kitare dreun deur jou gehoorapparaatjie – jy wens jy kon daardie kitaarspeler laat evaporeer? Met Brandhout Multitracks kan jy selfs besluit hoe klassiek of hoe kontemporêr jy die lied wil laat klink. En jy kan dit elke keer verander soos jy wil of soos wat die tipe erediens van jou vra.

– Of dalk is die tracks wat julle het te vinnig of te stadig of te hoog of te laag? Die antwoord is Brandhout Multitracks. Dieselfde lied kan op 100de verskillende maniere gebruik word.

– Of: Wie van ons, selfs in groter gemeentes, het nie al gesit met die probleem – jy het ’n klavierspeler en ’n sanger, maar jou dromspeler en kitaarspeler is op vakansie – en daar is niemand wat hulle kan vervang nie. Multitracks gee jou die opsie om te besluit watter instrumente jy wil aan of afsit.

 

Ons het 20 liedere op hierdie manier beskikbaar gestel – jy kan hulle bestel deur te skakel na 0860 26 33 42 – of e-pos ilse@bmedia.co.za of info@fluister.co.za

Moet ek sê wat dit kos? R150 vir een – of as jy al 20 bestel, stuur ons dit vir jou op ’n geheuestokkie of CD en jy kry hulle vir slegs R100 een – dis R2000 vir 20 multitracks!

 

Kyk gerus na die tutoriale op ons YouTube kanaal (https://www.youtube.com/watch?v=LftxOO6-TZE en http://youtu.be/a7LSFV7LyNI). Ons wys daar hoe maklik jy Brandhout Multitracks in jou bediening kan gebruik.

 

Vir meer info besoek ons webtuiste, kerkmusiek.bybelmedia.org.za of e-pos my of Ilse by info@fluister.co.za of ilse@bmedia.co.za.

 

Ds Faani Engelbrecht kan gekontak word op sy sel: 083 856 1951 of e-pos: faani@flam.co.za of info@flam.co.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

STELLENBOSCH STUDIE- EN BESPREKINGSGROEP

ONS GODSDIENS EN DIE WETENSKAPPE

 

Vriende, let asseblief op dat daar ’n nuwe reeling vir die toegang tot ons gespreksgroep is. Die ingang skuif nou na die Uniepark-kant van die sentrum (hout deure). Dit laat ons toe om ongehinderd in te gaan met oop deure. Ons is ook dan afgeskort van die kleuterskool en hoef nie die ingang op te pas nie.

 

Volgende byeenkoms

 

Datum en tyd: Dinsdag 16 September 2014, om 17:00 tot 18:00 lesing (oor die ondergenoemde onderwerp) en daarna bespreking tot 18:30.

 

Onderwerp: Source of hope or bone of contention? A Christian perspective on land ownership in South Africa

 

Spreker: Dr Ntozakhe Cezula, Ou Testament, US.

 

Plek: Kerksentrum, NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal, hoek van Merrimanlaan en Martinsonstraat, Uniepark, Stellenbosch.

 

Dr Ntozakhe Cezula spreek ons toe oor:

 

Source of hope or bone of contention? A Christian perspective on land ownership in South Africa

 

The discussion will examine the fulfillment of the land promise in the OT as a source of hope. This is particularly significant in our contemporary context in which land has become a contested issue. The fulfillment of the land promise in the OT as a source of hope and its provisos, particularly the theology and ethics thereof will be examined. The discussion will then grapple with the question whether can fulfillment of the land promise in the OT be a source of hope for communities in South Africa? Finally, the fulfillment of the land promise in the OT will be placed in the South African context.

 

Dr Cezula enrolled for his BTh at Stellenbosch University in 2002. He graduated in 2005 and in 2006 enrolled for MDiv. The following year, 2007, he enrolled for Licentiate in Theology and was also legitimated the same year at the Stellenbosch NGK Moederkerk. In 2008 he enrolled for PhD in Old Testament part-time. In the same year he was also ordained at Colesberg to serve four Uniting Reformed Church congregations (De Aar, Hanover, Colesberg and Petrusville). In January this year he started at Stellenbosch University as a lecturer in Old Testament.

 

Piet Walters

Sekretaris

Tel. 021 883 3690

E-pos: pew@sun.ac.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

—————————————————-

PASTORALE BERADINGSKURSUS

VERLIESE, HARTSEER EN DIE ROUPROSES BY KINDERS

 

SATERDAG 1 NOVEMBER – POTCHEFSTROOM

PROF WENTZEL COETZER

 

Tot en met die sestiger jare was daar ’n sterk denkstroom wat die standpunt gehuldig het dat jong kinders nie werklik in staat is om die emosie van rou te ervaar nie. Latere navorsing het egter al meer die teendeel begin bewys en ‘n algemene uitspraak wat sedertdien deur talle gehuldig word, is: “Anyone old enough to love, is old enough to mourn.”

 

In hierdie kursus gaan daar op aspekte soos die volgende gefokus word:

        Patologiese of gekompliseerde rou by kinders

        Kort termyn energie ontladings gedrag

        Kreatiewe intervensies om die rouproses te bevorder

        Die belangrikheid en voordele van rituele

        Die impak van oorgangsgebeure en veranderinge (verhuising, egskeiding, verlies van troeteldier, terminale siekte, verwerping, ens.)

        Normale fases van die rouproses (verskillende modelle)

        Praktiese riglyne vir die begeleiding

 

Plek: Studente Hervormde Kerk – Silwerstraat 19 (net langs klein kragstasie)

Datum: Saterdag 1 November 2014

Tyd: 08.00 – 13.00 (5x VBO-punte kan verdien word deur NG leraars)

GPS-koördinate: Suid: 26.41.590 – Oos: 27.5.079

Koste: R200 pp

Egpare – R300

Handleiding te koop (opsioneel): R160 (posgeld: R25 ekstra)

Fooie kan inbetaal word by:

ABSA spaar rek: 9061802135 – takkode: 335138 – rek naam: S E Coetzer

Navrae en bespreking: 0836600409 of 018-2947457 of wentzel7@mweb.co.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

JONGES IN DIE KERK GEE MY MOED …

 

Clem Marais

 

“Dis die kerk daar in Katutura, Reverend.”

 

So antwoord Douglas my toe ek hom vra van watter Metodiste Kerk hy lidmaat is. Ons was die week saam by ‘n opleidingsessie vir kerke se media-amptenare. (Die opleiding is deur die Raad van Kerke gereël.)

 

Hy’t nie my vraag geantwoord nie. Ek het gewonder of dit die United Methodist Church of dalk die Methodist Church in Southern Africa is. Vir manne van my jare is dit nog belangrike inligting. Maar Douglas en sy portier het vrede met sulke tegniese besonderhede. Hy’s ‘n lojale Metodis in Katutura, en dis vir hom genoeg.

 

Onwillekeurig het ek gewonder: Moet ons nie dalk van Douglas-hulle ‘n les leer nie, ons wat so oorhoops is met die spesifieke denominasie waaraan ons behoort?

 

Ek het regtig moed geskep toe ek met jonger kerkmense skouers geskuur het die week. Hulle entoesiasme om die media innoverend in die kerk te gebruik, staan uit! Boonop is dit dan ook nog uiters vaardige mense. Baie was studente in kommunikasie-kunde. Hulle vrymoedigheid om voor die groep van digby 40 op te tree, het my verstom! En dit is jonges wat deur hulle onderskeie kerke gestuur is om die opleiding by te woon!

 

Skiet die NG Kerk nie dalk ook hier te kort nie? Dit is nie eers deel van ons kultuur om jonges by dergelike geleenthede te betrek nie. Dus het ek nagelaat om vir gemeentes kennis te gee van die opleidingsgeleentheid.

 

Dalk is ek na die week bietjie minder pessimisties oor die kerk in die breë. Daar is tog bekwame en gewillige jongmense vir wie hulle verhouding met die Here nog belangrik genoeg is dat hulle aktief by hul denominasies betrokke is. En vir hierdie ouens is die grense tussen denominasies dikwels eerder stippellyne as dik, swart grense.

 

Dit is verrykend om jouself bloot te stel aan hierdie heerlike verskeidenheid wat die liewe Vader in sy Kerk akkommodeer!

 

Met dank oorgeneem uit Feldmuis van 2014-09-10

 

 

Terug na Hoofblad.

 

—————————————————-

NG GEMEENTE STELLENBOSCH-WES

DIE PREEK VAN DIE LEEK

 

Die preek van die leek is ’n inisiatief wat in Nederland ontstaan het en wat verlede jaar die eerste keer ook in Suid-Afrika, en wel in Stellenbosch geloods is. Vroeër het predikante groot invloed op die samelewing gehad. Hierdie rol word in ‘n moderne samelewings dikwels deur skrywers, komediante, joernaliste, politici en wetenskaplikes oorgeneem, veral wanneer dit kom by die kweek van ʼn profetiese bewussyn oor brandende kwessies in die samelewing.

 

Die NG Kerk Stellenbosch-Wes skep graag weer hierdie jaar ‘n ruimte vir persone uit hierdie omgewings met ʼn Bybelteks in die hand om op die kansel te klim. Ons is nuuskierig om te sien hoe die optrede van so ʼn persoon binne die ruimte van ʼn kerkdiens kan tuiskom waar daar gebid, gesing, gelees en gepreek word.

 

Die openbare figure wat gaan preek, is nie gekies op grond van hul religieuse geloofsoortuigings nie, maar op grond van hul dapper en kreatiewe deelname aan openbare debatte en hul invloed in die samelewing.

 

Ons verwelkom hierdie jaar dan ook graag die volgende persone as predikers:

7 September om 18:00 – Jannie Durand (Hoof Uitvoerende Beampte van Remgro)

14 September om 18:00 – Martelize Brink (RSG Omroeper)

21 September om 18:00 – Jean Oosthuizen (Oud-nuusredakteur van Kerkbode)

28 September om 18:00 – Louise du Toit (Professor in Filosofie aan die US)

 

Die preekgeleenthede sal plaasvind op Sondagaande om 18:00 in die kerkgebou van Stellenbosch Wes-gemeente (op die hoek van Alexander- en Papegaaistraat).

 

Meer inligting oor die projek is te vinde by:

www.preekvandieleek.co.za of

https://www.facebook.com/PreekvandieLeek

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————-

NG GEMEENTE DURBANVILLE-BERGSIG

GEESTELIKE GROEI

 

Hier is geleentheid vir geestelike groei aangebied by Bergsig deur Pieter en Helene Theron onder leiding van ds Eric Swanepoel.

 

Datum: 26 – 28 September 2014

Tye:

Vrydagaand 19:00 – 21:30

Saterdag 09:00 – 21:30

Sondag 14:00 – 18:00

 

Koste: R380 per persoon en sluit kursus handleiding in.

Persone met handleiding betaal R280 vir die kursus.

Pamflette met meer inligting by deure.

 

Kursusinhoud:

Is daar regtig geestelike aanvalle op vandag se gesinne?

Hoe beskerm ek my huis teen die Satan se invloed?

Hoekom hoor ek nie God se stem nie?

Jou en jou gesin se identiteit in Christus

Ons geestelike wapens en die bloed van Jesus

Harte van klip / Innerlike beloftes

Hoekom raak sommige kinders betrokke in die okkulte?

Selfmoordpogings, beskerm jou gesin daarteen

Voorsorg om jou kind teen verslawing te beskerm

Kindermishandeling

Wanneer gaan berading oor in bevryding?

Wie behoort bevryding te doen?

Geestelike oorlogvoering

Innerlike genesing

Die krag van vergifnis en belydenis

Hoekom is Christene nie vry nie?

Wat verhinder dat mense vry kom?

Die Christen en demone – demone ’n werklikheid?

Ken die vyand / die aard van demone

Tekens van demoniese invloed en manifestasies

Sondes van die voorgeslagte

Die bevrydingsproses

 

Navrae: Liezl Loubser go@isales.co.za of 021 976 4106 x106.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

NG GEMEENTE DURBANVILLE-BERGSIG

KURSUS OOR DIE DIE HEILIGE GEES

 

Daar is altyd vrae oor die Persoon en gawes van die Heilige Gees.

– Doping en vervulling met die Heilige Gees.

– Gawes van die Heilige Gees.

 

Ons bied ’n geleentheid oor drie Sondae aan wat hieroor handel: op 7, 14 en 21 September om 19:00 in die kerksaal.

 

Tema: 7 September

Doping en vervulling met die Heilige Gees

14 en 21 September

Gawes van die Heilige Gees

 

Die enigste koste is vir die handleiding teen R100.

 

Navrae: Louis Blignault 082 552 1372.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

NG GEMEENTE PRINCE ALFRED’S HAMLET

GYDOSIG LIGGIEFEES

 

Gydosig Aftree Oord is ’n pragtige aftreeoord in Prince Alfred’s Hamlet. Die aftreeoord het ontstaan weens ’n behoefte uit die gemeenskap om ’n plek te skep waar mense kon aftree.

 

Met die hulp van die kerk is die grond bekom en funksioneer dit al vanaf 1994. Daar is al ’n paar keer aangebou en tans woon hier 65 mense.

 

Elke jaar teen die einde van November versier ons die hele aftree oord met Kersliggies as ’n fondsinsameling om ons terrein te kan onderhou. Die Liggiefees dien ook as ’n getuienis van Jesus, die Lig wat na die wêreld gekom het om die mensdom te verlig. Elke jaar help 150 vrywilligers uit die gemeenskap om al die kos voor te berei en die liggies op te sit.

 

Kom kuier saam met ons by vanjaar se Liggiefees. Vrydagaand 28 en Saterdagaand 29 November. Saam met die pragtig versierde terrein is daar ook heerlike plattelandse potjiekos, afval, roosterkoek, sosaties, poedings en heerlike vars produkte, beskuit, pannekoek en kleinkoekies.

 

Kontak die kerkkantoor by 023 313 3694.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

CHRISTIAN REFORMED CHURCH SRI LANKA

GEORDENDE LERAAR

 

Helderberg Uitreik se Sri Lanka-projek is nou reeds vir baie jare in vennootskap met die Christian Reformed Church in Sri Lanka. Die projek ondersteun tans twee plaaslike leraars/sendelinge in die platteland van Sri Lanka wat wonderlike werk ten opsigte van Koninkryksuitbreiding doen.

 

Die Christian Reformed Church in Sri Lanka (CRCSL) het tans ’n behoefte aan ’n geordende leraar van gereformeerde agtergrond met ervaring in pastoraat om twee Engelssprekende gemeentes in Colombo te bedien. Bedieningsverantwoordelikhede sluit prediking, lering, en pastorale versorging in. (Volledige posbeskrywing sal deur die CRCSL voorsien word).

 

Ervaring in kruiskulturele/interkulturele bediening is ’n sterk aanbeveling en kultuur-sensitiwiteit en buigsaamheid ten opsigte van kultuurverskille is noodsaaklik. Die persoon moet vanselfsprekend vloeiend in Engels wees en moet ’n passie hê vir die uitbreiding van die Koninkryk.

 

Die geskikte kandidaat sal behuising, ’n vervoertoelaag en ’n leef-toelaag vanaf die CRCSL ontvang en sal onder die toesig en beheer van die CRCSL funksioneer. Bykomende inkomste is die verantwoordelikheid van die kandidaat self.

 

Die aanstelling sal onder die Projek Sri Lanka van Helderberg Uitreik val en geniet die samewerking van die Kommissie vir Getuienis Aksie van die NG Kerkfamilie van Kaapland. Die CRCSL sal die finale goedkeuring van die aanstelling doen.

 

’n Aanvanklike kontrak sal twee jaar duur. Emeriti is ook welkom om ’n CV te stuur.

 

Navrae: Louise Theron 021 851 5582 of 076 2081565

 

Belangstellendes kan ’n kort CV in Engels na louise@nghelder.co.za stuur voor 26 September 2014.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————-

NG GEMEENTE BAINSVLEI – BLOEMFONTEIN

VAKATURE: LERAARSPOS

 

Die droom van die gemeente is dat almal tot bekering moet kom (Rom 10:1)

Die bedieningsmodel is gebaseer op dissipelskap.

Die fokus is om ’n biddende gemeente te wees.

 

GEMEENTEPROFIEL:

Die NG Gemeente Bainsvlei is ’n voorstedelike gemeente aan die westekant van Bloemfontein geleë – nog plaas, nog stad. ’n Unieke gemeente, met ’n eiesoortige karakter wat op pad is met kerkvernuwing, maar tog ook konserwatief bly. Saam met die voltydse leraar, is ’n volle Tentmakerleraar tans aan die gemeente gekoppel. Daar is 878 lidmate woonagtig op hoewes met 339 besoekpunte. Die ouderdomsprofiel van die lidmate is, 27% = <18 jaar; 9% = 19-25 jaar; 27% = 26-45 jaar; 19% = 46-59 jaar; 18% = 60jr+.

 

LERAARSPROFIEL/VERANTWOORDELIKHEDE:

1.       Oor ’n passie vir die Evangelie en die werk van die Here op aarde, beskik.

2.       Sterk leierseienskappe om die besonderse potensiaal van die gemeente ten volle te ontgin en te laat groei na geestelike volwassenheid. Hiervoor is bewese ervaring om mense te inspireer, te mobiliseer en toe te rus, ‘n vereiste.

3.       Deur ’n dissipelskapmodel, gemeentebou suksesvol uit te bou by wyse van vernuwende denke om steeds aan die diversiteit van die gemeente te voldoen.

4.       Sterk leiding neem met alle geestelike opbou- en uitbou-aksies van die gemeente. Toerusting en leiding van die kerkraad en ander groepe binne die gemeente.

5.       Vermoë om hoë impak eredienste vir alle spiritualiteite in die kerk aan te bied.

6.       Jeugaktiwiteite te beplan en uit te voer sodat alle jeug vir Christus gewen kan word.

7.       Multikulturele bediening aan Sotho-lidmate wat bedien wil word.

8.       Sistematiese huis-, hospitaal- en siekebesoek.

9.       Bewese rekenaarvaardigheid en gebruik van tegnologie in eredienste en ander aanbiedinge.

 

VERGOEDING LERAAR:

1.       Gratis verblyf (Pastorie).

2.       Salaris en ander byvoordele is onderhandelbaar (Sinodale skale as riglyn).

 

AANSOEKE: Aansoekvorms is by die kerkkantoor beskikbaar en aansoeke moet daarvolgens ingedien word.

 

KONTAKBESONDERHEDE:

Aansoekvorms en aansoeke by: ngkerkbainsvlei@absamail.co.za

OF pos aansoeke na: NG Kerk Bainsvlei, Posbus 17020, Bainsvlei 9338

Verdere inligting: Sonja Stroebel by die kerkkantoor tussen 08:00-15:00 – skakel 051 451 1788.

 

SLUITINGSDATUM:

Aansoeke moet die kerkkantoor voor Dinsdag 30 September 2014 bereik.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

BADISA BEAUFORT-WES

8/8STE MAATSKAPLIKE WERKER

 

Badisa is ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VGKSA (Kaapland).

 

Die Beheerraad van Badisa Beaufort-Wes wag aansoeke in vir ‘n 8/8ste maatskaplike werker.

 

POSVEREISTES VIR MAATSKAPLIKE WERKER:

Kandidate wat Badisa se waardes onderskryf en oor die volgende vereistes beskik, kan aansoek doen:

 

Graad of Diploma in Maatskaplike Werk

Registrasie by die Raad van Maatskaplike Diensberoepe as maatskaplike werker

Minstens kode B-rybewys

Ondervinding van Kinder- en Gesinsorgwerk

Kennis m.b.t statutêre prosedures t.o.v. die Kinderwet en verslagskrywing

Die vermoë om gevalle-, groep en gemeenskapswerk op ‘n gebalanseerde, geïntegreerde wyse, effektief te verrig

Rekenaarvaardigheid op woordverwerking-program

Vermoë om in ’n span saam te werk en vennootskappe te sluit

Afrikaans 1ste taal-spreker

 

Voordele:

Ruim verlofvoordele, mediese fonds en pensioenskema.

 

Diensaanvaarding: 1 November 2014

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 5 September 2014

VrydagNuus

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Here, U wat vir alles sorg soos ‘n Vader;

Ons wy aan u die waters en die woude,

die grond en die lug,

die plante en die diere, …

Mag ons rentmeesters wees van u skepping

tot verheerliking van U

en tot die voordeel van ons nageslag.

(Met dank aan ds David Botha)

 

S

INODALE NUUS

1. Biddag vir Dowes 7 September

Vir Sondag se erediens: Met Nasionale Biddag vir Dowes op Sondag 7 September, kan gemeentes bid vir die Here se pad met persone met gehoorverlies. Die NG Kerkfamilie is reeds 133 jaar betrokke hierby deur sy verbintenis aan die Nasionale Instituut vir Dowes (NID) en offers ten bate van Dowes. Onderaan is meer. Twee PP-aanbiedinge, ‘n korter een wat fokus op die Biddag (sake vir voorbidding) en ‘n langer weergawe met meer oor die werk van NID is by NUUT op www.kaapkerk.co.za beskikbaar.

 

2. September is Seisoen van die Skepping

Die Sondae in September (en die dae daarrondom) word as die Seisoen van die Skepping ingerig. Dit wil ons help om ons verbondenheid met die skepping te herontdek as ons op God as Skepper en die kosmos as skepping fokus. ‘n Basisliturgie is hier beskikbaar.

 

3. NGK: Artikel 1 se Wysiging – PP beskikbaar

Vir gemeentes: diegene wat tans besig is met die proses rondom die voorgestelde wysiging van artikel 1 van die Kerkorde, kan oorweeg om ‘n PowerPoint-aanbieding hiervoor te gebruik. Dit skets die aanloop tot die voorstel en die proses om die voorstel tot stemming te bring. Kry dit (as PP of as pdf-dokument) op www.kaapkerk.co.zaklik hier.

 

4. Communitas: VBO oor Prediking

Communitas bied van 16-18 September ‘n kursus oor prediking, Die Patos van Prediking, aan. Ian Nell, Johan Cilliers en Elmé Bosman kyk na wat gebeur as ʼn mens met die Woord van God werk. Om dit te ontrafel, in ʼn nuwe vorm te giet en uiteindelik voor te dra, bly ʼn menslike proses – dis tegelyk ʼn kruis, ongelooflike moeite en harde werk en terselfdertyd iets wat nie die produk is van ons harde werk nie. Aangeheg is meer. Skryf voor 11 September in – inskrywingsvorms is hier.

 

5. Arbeidsbediening: Biblia en CSO NIE dieselfde

Spesifiek vir die aandag van lidmate wat bydra vir die werk onder vissers! Daar is blykbaar steeds verwarring oor die verskil tussen Arbeidsbediening se Biblia Hawesending (sien hier meer oor hulle werk met mense binne die arbeidswêreld van Handel & Nywerheid, Transnet en Vissers voer) en die CSO. Oorweeg asb om hierdie inligting spesifiek onder gemeentelede se aandag te bring. Lees hier.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. Gegroet: Henry Murray, vriend, kollega, steunpilaar

Na ’n maande lange stryd teen kanker, is Henry Murray, visie-prinsipaal en dosent in Missiologie by die Murray Teologiese Kweekskool te Morgenster, Zimbabwe, op Vrydag 29 Augustus van ons weggeneem. Ons innige meegevoel gaan aan sy vrou, Susan, wat hom met deernis en liefde bygestaan het, hulle kinders, Cecile en Andries, George en Minette, Karien en Nick, Sanja en kleinkinders. Lees die KGA-huldeblyk by http://www.kga.org.za/wp/. Ander huldeblyke is te lese op die KGA-Facebook by https://www.facebook.com/KommissieGetuienisaksie. Meer oor die dankdienste vir Henry se lewe is onderaan.

 

2. VrydagNuus tot jou Diens!

Een van die groot doelstellings van VrydagNuus is om vir predikante, gemeentes en lidmate ‘n goeie diens met nuus en inligting te lewer. Die idee is dat daar iets van waarde vir personeel in kerkkantore, vir die gemeente se werking, vir Sondag se erediens, vir predikante se welwese J en ook vir lidmate se kennis, opbou (en soms selfs vermaak!) moet wees. Help asseblief hiermee: moedig lidmate aan om in te teken en stuur nuus en inligting na kommunikasie@kaapkerk.co.za.

 

3. Kerkkantore: Salarisse & Tussentydse Rekonsiliasie

Skribas, kassiere en andere gemoeid met salarisse: let asseblief op belangrike inligting vanaf die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) oor die indiening van die halfjaarlikse rekonsiliasie (“Employer Interim Reconciliation) wat tans geskied. Dit is aangeheg beskikbaar.

 

4. Let Op! US Kweekskool/Communitas Gesluit

Die Kweekskoolgebou op Stellenbosch is die afgelope tyd in die proses van herbedrading. Gedurende die reses van Vrydag 5 September tot Saterdag 13 September word die hoofdistribusiebord geskuif en sal die hele Kweekskoolgebou, insluitend ONT, die Attie van Wijk, die biblioteek, Communitas, Argief ens, elke dag die hele dag sonder krag wees. Personeel gaan egter voort met hulle werk. Lees asseblief onderaan hoe om in daardie tyd met hulle kontak te maak.

 

5. CABSA: Kerke, Kanale van Hoop Opleiding

MIV en VIGS is steeds ‘n uitdagende saak om sinvol in geloofsgemeenskappe te hanteer. CABSA, die Christen VIGS Buro vir Suidelike Afrika, bied ‘n wonderlike geleentheid vir predikante en ander gelowiges om hulle kennis en ervaring oor MIV uit te brei. Lees onderaan meer oor so ‘n opleidingsgeleentheid van 20-26 Oktober in Constantia. VBO-punte kan verdien word. Reageer voor 15 September.

 

6. Ringsittings

Uit Knysna laat weet Noeline Rossouw: “Ons Ring vergader op 8 September. Die Vleie Gemeente in Hoekwil bied die Ringsitting aan by die Wilderness Hotel in Wilderness. Ons begin die oggend met ‘n ontbyt en draf die dinge vandaar af deur.” Dankie vir voorbidding vir hierdie vergadering. Die Wesland Verenigende Ring het reeds die afgelope week by NG Vredenburg Moedergemeente vergader oor ‘n Nuwe generasie in die kerk.

 

7. Wêreldbiddag vir Vroue 2015

Vir kerkkantore waar hard gewerk word aan 2015 se kalenders: Wêreldbiddag vir Vroue word volgende jaar op 6 Maart 2015 gehou. Die tema is deur die Wêreldbiddagkomitee van die Bahamas saamgestel en is: Jesus sê, “Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het?” (Joh. 13:12). Kontak Joa van Aarde by 011 975 4598 of wwwdp@telkomsa.net vir meer besonderhede.

 

8. Goeie Luister = Genesing en Menswaardigheid

Is ‘n gebrek aan doeltreffende kommunikasie (én goeie luister) dalk deel van die geweldspiraal in die Midde-Ooste? “Bevryding en ’n nuwe lewensruimte … is die ontvangkant van goeie luister. Die geskenk is menswaardigheid. Sou geloofsgemeenskappe die voorbeeld van ’n goedheidspiraal kon word? Daar waar geweldlose kommunikasie en respekvolle luister ervaar word?” Hieroor skryf Yolanda Dreyer in Die Burger. Belangstellendes kan die artikel hier lees. (Sien ook Nuwe Harte Luister na Mekaar onder.)

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

1. NG Gemeente Heidekoppie: Alpha-kursus

By die Alpha-kursus word die basiese van die Christelike geloof op ’n informele, ontspanne manier oorgedra. Hierdie kursus word reeds in 169 lande (112 tale!) wêreldwyd aangebied en nou ook vanaf 19:00-21:00 op Woensdagaande van 6 Augustus – 15 Oktober by Heidekoppie – Die Gemeente met Oop Deure, Proteaweg, Proteahoogte. Skryf in by admin@heidekoppie.com en rig navrae aan Francois Preiss by francois@heidekoppie.com/076 595 2857. Die kursus kos R50.

 

2. NG Parow-Panorama luister na Seksuoloog Etienne Kok

Gaan luister by NG Parow-Panorama (Rembrandtsingel 14) na die bekende seksuoloog, dr Etienne Kok, as hy op Vrydag 19 September om 18:30 reguit kom vertel oor seksualiteit en die rol wat dit speel by kommunikasie en konflikhantering. Almal bo 18 jaar is welkom. Kaartjies kos R70 pp, wat ‘n vingerete en ‘n glasie wyn/sap insluit. Skakel die kerkkantoor by 021 930 3100 of e-pos Annelie Brits by ppkantoor@gmail.com vir kaartjies. Geen kaartjies by die deure – slegs vooraf verkope.

 

3. Bellville De la Bat vier Week vir Dowes met Ouerleidingkursus

Die Bellville De la Bat NG-gemeente vir Dowes bied op Saterdag 6 September ’n ouerleidingkursus vir Dowe ouers met horende kinders aan. Dr Elize Morkel, kliniese sielkundige en deel van die sinodale taakspan vir menswaardigheid, gee leiding by hierdie geleentheid. Sy het oa jare se ondervinding van werk met Dowes. Meer oor hierdie baie belangrike saak is onderaan.

 

4. NG Gemeente Vasco: Week van Gebed en Herlewing

Willie Viljoen laat weet: Vasco neem deel aan die week van gebed en herlewing (7-11 September). Die gebedsweek begin met ‘n gebedsmars op Sondag 7 September om 14:30 vanaf NG Vrijzee na Soter Gemeente in Parow. Meer oor die res van die week is aangeheg.

 

 

K

EN JOU AFKORTINGS

1. AACC

Die All Africa Conference of Churches (AACC) het onlangs ‘n verklaring van simpatie oor die Ebola-krisis uitgereik. Dié organisasie, waarvan die NG Kerkfamilie deel uitmaak, is ‘n ekumeniese liggaam wat meer as 120 miljoen Christene in 39 Afrika-lande verteenwoordig. Meer oor hulle visie en werk is hier beskikbaar.

 

2. RCZ

Die RCZ is die Reformed Church in Zimbabwe, wat vandag uit 18 ringe, meer as 80 gemeentes, ongeveer 80 leraars (waarvan agt in sinodale diens is), agt evangeliste en sewe geestelike werkers bestaan. Die getal belydende lidmate staan op sowat 100 000. Belangstellendes kan gerus op die KGA-webblad meer hieroor lees.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Bybel-Media Nuusbrief

Kerkbode van 5 September is propvol nuus én sluit weer die Nuwe Hart-bylae in. Lees onder meer oor Jeugmentors wat kinders leer om te leef, Jaun Truter se tronklewe wat met die Alpha-kursus verander het en baie meer. Daar is ook nuus oor die tweede druk van Kerkbode se belydenisuitgawe, wat voor of op 9 September by charlene@tydskrifte.co.za bestel moet word. Nuus oor Kruisgewys is ook deel van Kerkbode; klik hier.

 

 

2. Nuwe Hart-Bylae: Nuwe Harte Luister na Mekaar

Nuwe Hart Sondag: 14 September. Gemeentes word uitgenooi om oor die tema Nuwe Harte luister na mekaar te gesels. ‘n Publikasie met uitstekende artikels oor die tema is nou beskikbaar op die webblad: http://www.nuwehart.com/Koerant_19.htm.

 

 

3. Pamflet: Bettysbaai Oord vir Kamp/Konferensie

Op soek na ‘n kampplek, naweek se wegbreek of konferensiegeriewe? Onthou gerus van die Bettysbaai Oord, besit en bestuur deur die Ring van Parow. Daar is onder meer 13 goedtoegeruste woonstelle met slaapplek vir 4-6 persone … én ‘n spesiale aanbod geld tot 30 September! Die pamflet met meer inligting is by NUUT op www.kaapkerk.co.za beskikbaar. Skakel Hettie by bettysbaaioord@gmail.com of 028 272 9201.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Wellington-Noord: Basaar

Almal word hartlik uitgenooi na Wellington-Noord se basaar op Saterdag 6 September om 09:00. Ontbyt en braaivleis middagete kaartjies teen R40 beskikbaar by kerkkantoor 021 873 2763. Wors, maalvleis, hoender, mark- en plantetafel, tuisgebak, tuine en tossels, pannekoek, kinderspeelgoed en -vermaak, wit olifant tafel en kafee/deli. Kom kuier en vier saam fees! “Voorwaar ’n basaar om nie te mis nie,” laat weet Marita by die kerkkantoor.

 

2. NG Gemeente Philadelphia: Basaar

Philadelphia hou hulle jaarlikse aand-basaar op Vrydag 5 September vanaf 17:00 op hulle kerkplein. Dit is altyd ‘n heerlike wegbreek vir stadsmense om in die landelike omgewing te kom ontspan. Die basaar het al naam gemaak vir die heerlike vleis en tot drie ton wors wat jaarliks verkoop word! Heerlike potjiekos en ander lekkernye soos roosterkoek, vetkoek, pannekoek en pasteie te koop. Gaan kuier lekker om ‘n groot kampvuur, terwyl daar opwindende vermaak vir die kinders aangebied word. Hulle pamflet is hier beskikbaar.

 

3. NG Gemeente Gordonsbaai: Dankfees

Gordonsbaai hou Dankfees op Vrydag 5 en Saterdag 6 September in Kusweg, Gordonsbaai – by die kerk. Gaan geniet potjiekos, basaarkerrie, ‘n teetuin en al die ander gunstelinge, insluitend vars produkte en ‘n vleistafel. Baie om te doen, ook ‘n springkasteel en heerlike musiek heeldag. Skakel 021 856 1654 vir etekaartjies en meer inligting of klik hier.

 

4. Stap vir Badisa Ruyterwacht Senior Sentrum

Op Saterdag 27 September word daar by D’Aria (buite Durbanville) gestap, gehardloop en fietsgery ten bate van Ruyterwacht Senior Sentrum. Die eerste wegspringtyd is reeds om 08:00. Allerhande stalletjies en kindervermaak maak dit ‘n heerlike gesinsdag! Kontak 021 534 3090 vir meer en skryf in by www.ruyterwachtseniors.co.za. Klik ook hier.

 

5. NG Gemeente Parow-Welgelegen: Uitreikmark

‘n Uitreikmark word gehou by NG Welgelegen (La Provenceweg 47) van Woensdag 24 – Vrydag 27 September. Vrydag 10:00-18:00 en Saterdag 09:00-13:00 vir maksimum blootstelling aan deelnemende instansies. Gaan ondersteun gerus die stalletjies, kunsartikels en restaurant met allerlei eetgoed. Vir meer inligting, skakel die kerkkantoor by 021 558 0014/5.

 

6. NG Gemeente Stellenberg: Feesmark

Stellenberg se immergewilde Feesmark vind vanjaar van 22 Oktober tot 8 November plaas. Inkopietye Ma-Vry 10:00-20:00 en Sat 10:00-18:00. Die 350 stalletjies met ‘n groot verskeidenheid kreatiewe, handgemaakte items, saam met die restaurant en deli, waar middag- en aandetes soos afval en hoenderpastei, asook ligte, gesonde maaltye geniet kan word, maak dit ‘n treffer. Die Feesmark ondersteun organisasies wat hulp aan minderbevoorregtes lewer. Sien meer of besoek www.stellenberg.co.za.

 

7. NG Gemeente Swartland-Noord: Basaar

Almal word uitgenooi om op 27 September Swartland-Noord (Malmesbury) se groot basaar, 50 Jaar van Genade en Vreugde, te gaan ondersteun. Dit vind plaas by die kerk vanaf 08:30. Ontbyt, hamburgers, hotdogs, kerrie-en-rys, pannekoek, poeding, pasteie, brood, kindertafel en vermaak, teekamer en vele meer. Moenie die vleistafel misloop nie! Skakel die kerkkantoor by 022 482 1407 vir meer inligting.

 

8. NG Gemeente Kenridge: Kuns vir die Koning

‘n Herinnering: Kenridge se Kuns vir die Koning met God die Meesterbouer vind op Saterdag 13 September om 18:30 op die kerkperseel plaas. ‘n Keurige kunsuitstalling, betowerende sang deur Andriëtte Norman, asook heerlike wyn en eetgoed. Kaartjies, teen slegs R 150, te koop by die kerkkantoor 021 913 4206 of sus@ngkenridge.co.za.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is op Kerkbode se webblad by Meer – Vakatures.

 

1. NG Gemeente Leeu-Gamka: Vaste Termyn of Tentmakerpos

Die NG Gemeente Leeu-Gamka is ’n uitgestrekte plattelandse gemeente geleë aan die N1, halfpad tussen Laingsburg en Beaufort-Wes. Hier is tans ‘n vakature vir ‘n vaste termyn leraar of tentmaker. Lees onderaan en reageer dan teen 19 September.

 

2. NG Gemeente Bethlehem-Éfrata: Medeleraar

Ons herinner hieraan: die kerkraad van die NG Gemeente Bethlehem-Efrata in die Vrystaat Sinode stel die vakature vir ‘n medeleraarspos bekend en wag biddend aansoeke in. Meer oor die vereistes en verantwoordelikhede is hier. Reageer voor 3 Oktober 2014.

 

3. Bybelgenootskap van SA: Projekbeampte

Die Bybelgenootskap van SA se Departement Vertaling in Bellville wag aansoeke in vir ‘n Projekbeampte. Dit is ‘n vyfagstes-pos vir die duur van die Afrikaanse Bybelvertalingsprojek. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 12 September en meer inligting is op www.kaapkerk.co.zaklik hier.

 

Ten Laaste

Selfs deur óns werk God.

Ons verwonder ons hieroor,

want ons is kleipotte wat maklik breek.

 

– ‘n Uittreksel uit die Sinode van 2007 se Verbintenis. Dit is die moeite werd om die volledige verbintenis (weer) te lees. Dis vandag nog net so geldig en aktueel soos 7 jaar gelede.

 

VrydagNuus-groete.

 

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

NASIONALE BIDDAG VIR DOWES

 

Met Nasionale Biddag vir Dowes eerskomende Sondag (7 September), wat ook in Maand van Dowes val, rig ons weer ons fokus op wat die Here vir persone met gehoorverlies bestem.

 

Die NG Kerk is reeds 133 jaar betrokke by hierdie plan deur sy verbintenis aan die Nasionale Instituut vir Dowes (NID). NID is in 1881 onder die naam “Doofstommen Instituut” gebore uit die kerk om die behoefte van Dowe lidmate wat nie toegang tot die Woord van die Here gehad het nie, aan te spreek.

 

En tot vandag toe, is die kerk deel van die uitvoering hierdie werk deur gereelde lofoffers ten bate van die Dowes.

 

“Die volgehoue ondersteuning van die Kerk is die naelstring wat NID vir meer as ’n eeu aan die lewe gehou het,” sê NID adjunk-uitvoerende direkteur Natale Roelofse. “Sonder die ondersteuning van gemeentes regoor die land, sou dit nie moontlik wees om steeds opvoeding, opleiding en sorg aan Dowes te bied nie.”

 

Waarvoor bid ons?

 

• Dank die Here vir die opleiding van Dowe predikante en pastore die afgelope 8 jaar;

• Ons loof die Here vir die groeiende Dowe geestelike gemeentes en Dowe-gemeenskappe in Suid-Afrika en Afrika;

• Ons bid vir die geestelike nood en honger onder Dowes in Suid-Afrika en Afrika;

• Bid vir die eensaamheid en isolasie van Dowes en persone met gehoorverlies;

• Bid vir die hoë werkloosheidsyfer onder Dowes in Suid-Afrika.

 

Sien ook die PP-aanbieding met gebedsvoorstelle, sowel as die PP oor die werk van NID by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

VBO-KURSUS OOR PREDIKING

DIE PATOS VAN PREDIKING

 

Communitas bied van 16-18 September ‘n kursus aan oor Prediking: Die Patos van Prediking, aangebied deur Ian Nell, Johan Cilliers en Elmé Bosman.

 

Wat gebeur as ʼn mens preek? Ons werk met die Woord van God, maar ons weet dat die proses om hierdie goddelike Woord te ontrafel, in ʼn nuwe vorm te giet en uiteindelik voor te dra ʼn menslike proses is. Dis iets wat tegelyk ʼn kruis, ongelooflike moeite en harde werk is en terselfdertyd iets wat nie die produk is van ons harde werk nie.

 

ʼn Mens kan ook die vraag vra: hoe praat God deur die stem van die prediker? Of ʼn mens kan dit andersom vra: Hoe kommunikeer die prediker die stem van God?

 

Daar gaan o.a. gepraat word oor:

 

•        Hoe gaan dit met die prediking in ons gemeentes? En met ons as predikers?

•        ‘n Kort inleiding oor die homiletiese situasie, wat gaan aan in die wêreld waarin ons moet preek en wie is die mense vir wie ons preek?

•        Vertel jou eie preekverhaal – sterk punte en leemtes word ontdek rondom die “ek” in die prediking

•        Wat is die ideaal? Wat kan prediking doen? Wat kan dit nie doen nie? Wat verstaan ons onder prediking? Teologie van die prediking

•        Wat leer ons uit die Joodse en vroeg Christelike tradisie in verband met die prediking? Watter rol het prediking in die Nuwe Testament gespeel?

•        Wat is ‘n geloofwaardige respons? Hoe maak ons skuiwe? ‘n Preekmaak-metode. Aandag aan vormgewing in die preek.

 

Inskrywingsvorm is beskikbaar by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

Sperdatum Donderdag 11 September.

 

Kontak Wilma le Roux by 021 808 3624 of wler@sun.ac.za vir meer inligting.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————-

BIBLIA

EEN-STOP EKUMENIESE SENTRUM VIR SEELUI

 

By donateurs is verwarring oor wie Biblia is en wie is CSO (Christelike Seemansorganisasie). Meegaande dui die onderskeid aan vanuit historiese perspektief.

 

•        Ekumeniese bediening

Betrokkenheid van Evangelie aan Seelui – ook bekend as Biblia, by hawesending is ’n ekumeniese sendingaktiwiteit waarby veral die NG Kerk, die Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK) en die Gereformeerde Kerke (GKSA) as konstituerende kerke betrokke is.

 

•        Die kerk se markplein in die hawepoorte

Hawesending is die kerk se markplein in die hawepoorte van Suider-Afrika. Op hierdie markplein word die nasies van die wêreld ontmoet. In hierdie konteks gesien, is hawesending die bekostigbaarste vorm van sending want die sendingveld kom na die sendelinge en sendende kerke toe. Die bediening van die evangelie aan seelui is daarop gerig om die kernwaarheid van die evangelie (Joh 3:16) aan alle volke en nasies tot aan die einde van die aarde in alle tale te verkondig (Matt 28:19 en Hand 1:8).

 

Wat Suider-Afrika betref, is daar elke dag al langs die kuslyn, van Richardsbaai tot Walvisbaai sendingvelde. Kaapstad-gemeentes se sendingpoorte is Tafelbaai, Houtbaai en Kalkbaai. So ook aan die Weskus by Saldanha en in die Suid-Kaap by Mosselbaai. Daar is ook Durban, Oos-Londen en Port Elizabeth. Wat ‘n leemte en honger-dieet laat die hawens van die wêreld wat nie hierdie kosbare geleentheid benut om die evangelie te verkondig nie!

 

Met Biblia as noemnaam vir die toegespitste bediening van die Evangelie aan Seelui wat die Suider Afrikaanse kuslyn aandoen, is veral Tafelbaai een van die evangeliepoorte na die wye wêreld.

 

•        Stigting van Biblia-Evangelie aan Seelui

Met verloop van tyd het die bediening ’n meer georganiseerde beslag gekry toe dit bedryf is in die naam van Christelike Seemans Welsyn Organisasie (CSWO). Die naam CSWO het later verander na CSO, met weglating van “welsyn” uit die naam. Alhoewel die CSO hoofsaaklik uit lidmate van die sogenaamde drie Afrikaanse kerkverbande nie-amptelik saamgestel was, het dit nie interkerklike status gehad nie. Leemtes as welsynorganisasie het duidelik na vore gekom wanneer versoeke om vrywillige donasies vir die bediening aan die breër kerkverband van die onderskeie kerke gerig is.

 

In 1977 is hierdie probleem sterk aangespreek deur die Gereformeerde Kerk, die NG Kerk en die NG Sendingkerk (tans die Verenigende Gereformeerde Kerk, VGK) en aanvanklik ook die NH Kerk. Talle samesprekings is gevoer om ‘n grondwet en reglement saam te stel ten einde aan die bediening offisieel ‘n meer interkerklike karakter te gee. In hierdie onderhandelinge was die deelnemers wat die leiding geneem het: ds Okkie Raubenheimer, destydse voorsitter van die Kommissie vir Leer en Aktuele Sake (NG Kerk in SA, Wes-Kaap), ds Johnnie van der Merwe, Nywerheidsleraar in Sinodale Diens (NG Kerk Wes-Kaap), dr André Dreyer (Ned Hervormde Kerk Kaapstad) en dr Pieter Bingle (Gereformeerde Kerk Kaapstad).

 

Die Gereformeerde Kerke (Kaapstad, Grassy Park en later Bellville-Oos), die NG Kerk en die destydse NG Sending Kerk (later bekend as VGK) het gekonstitueer as ‘n interkerklike komitee, bekend as Biblia – Evangelie aan Seelui. Hierdie historiese besluit is op 9 Junie 1977 in die konsistorie van die Gereformeerde Kerk Kaapstad, Hofstraat 2, Tuine, geneem. Die akte van ooreenkoms tussen genoemde kerke het aanbeveel en versoek dat plaaslike gemeentes vrywillig oor deelname besluit. Die uitslag van die vermoeiende en langdurige samesprekings was dat uiteindelik nié al die genoemde Kerke ‘n vennootskap gevorm het nie. Die Hervormde Kerk het verkies om as die meer vrye welsynorganisasie, CSO, voort te bestaan. Daarmee het CSO die bates, kaart en transport behou. Biblia moes van nuuts af begin.

 

CSO is ‘n vrye Christelike (welsyn)organisasie en het sekerlik reg van bestaan. Die lastigheid, verwarring en verleentheid teenoor veral donateurs en buitestaanders rondom die bestaan van twee organisasies van reformatoriese oortuiging in dieselfde skeepswerf is nie die ideaal nie. Dit verwar donateurs oor wie Biblia is en wie is CSO. Gedurende die afgelope jare was daar van tyd tot tyd pogings om die verwarring tussen Biblia en CSO uit te skakel deur eenwording te bepleit. Die inisiatief is gewoonlik deur Biblia onderneem, helaas, sonder sukses. Gevolglik duur die verwarring voort! Baie donateurs en kerke dink hulle gee donasies aan Biblia terwyl die donasie(s) aan CSO gaan, waarskynlik andersom ook.

 

Hoewel dit meriete het dat “op allerhande maniere word Christus bekend gemaak” (Fil 1:18), is dit tog verwarrend.

•        Een-Stop Ekumeniese Sentrum vir Seelui

Met die aanloop van die tyd en sedert 1994 met die nuwe staatsbestel van die RSA moes die hawebestuur van Portnet strategies ingrypende veranderings aanbring. Veral ook vanweë onveiligheid ter see en in die wêreld se hawens sedert 11/09, met die katastrofiese treurspel in New York. Hawebestuur wêreldwyd was genoodsaak om aan die risiko-faktor ’n hoë prioriteit te gee. Toeganklikheid tot hawens is baie verskerp en beperkend ingeperk.

 

Die gevolg van genoemde faktore het meebring dat, in die geval van Tafelbaai, evangeliebedieninge, op las van Portnet se hawebestuur, moet konsolideer wat lokaliteit betref. Biblia is geïdentifiseer as die beste geleë ligging in Kaapstadhawe vir so ’n Een-Stop Ekumeniese Sentrum vir Seelui.

 

Hierdie verskuiwing na die Biblia-kiosk word oor ’n tyd infaseer na gelang die tydsduur van die onderskeie lisensies (waarvoor ’n aansienlike bedrag betaal word) van die verskillende belanghebbendes verstryk.

 

Met hierdie Een-stop Ekumeniese Sentrum vir Seelui / One Stop Ecumenical Centre for Seafarers betree seeluibediening ’n nuwe fase in Tafelbaaihawe. Elke afsonderlike seeluibediening mag sy eie identiteit, ook logo en etos behou, maar vanuit een gemeenskaplike ekumeniese sentrum. Hierdie besluit is in beginsel op 22 April 2013 in Portnet se kantoor van die hawebestuurder, mnr Johan Claassen geneem. Teenwoordiges: Chaplin Charles Lange (Missions to Seafarers), Mike Magee (MTS), ds Rodney van Wyk (Biblia voorsitter), me Carin Brink (Biblia) en dr Pieter Bingle (Biblia). Die beginselbesluit is op 26 Augustus 2013 by Biblia-kiosk gekonkretiseer tydens ‘n byeenkoms van verteenwoordigers van deelnemende kerke (vgl onderaan).

 

(Kerke en vrye organisasies wat nie wil deelneem aan die Een-Stop Ekumeniese Sentrum nie kan min, indien enigsins iets, van die Haweowerheid verwag).

 

Die volgende seeluibedieninge in Tafelbaai is (in alfabetiese volgorde) ter sprake:

•        AOS Apostleship of the Sea (Rooms Katolieke Kerk).

•        Biblia – Evangelie aan Seelui. GKSA, NGK en VGK.

(CSO verkies om nie te deel in die gemeenskaplike Een-Stop Ekumeniese Sentrum vir Seelui nie. Die verwarring duur dus voort)

•        ISS – International Sailors Society Methodist, Presbyterian, Baptist en ander vrye organisasies soos die Koreaanse Mission to Seamen

•        MTS Missions to Seafarers (Anglikaanse Kerk)

 

Pieter Bingle

Kaapstad

30 Augustus 2013

 

Uittreksel uit langer dokument beskikbaar by www.kaapkerk.co.zaDokumente – Ander Dokumente.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

HENRY MURRAY – DANKDIENSTE

 

Daar sal drie dankdienste ter ere van Henry se lewe gehou word:

 

1. Vrydag 5 September om 14:00 by die NG Moedergemeente, Drostdystraat 2, Stellenbosch. Die prediker is dr Johan Botha.

 

2. Vrydag 12 September om 14:00 te NG Gemeente Doornpoort, Boababstraat 841, Pretoria. Tydens hierdie diens tree prof Malan Nel as prediker op.

 

3. Dinsdag 16 September om 10:00 by die RCZ Morgenster Sendingstasie, Zimbabwe. Die diens sal onder leiding van dr R Rutoro van die RCZ plaasvind en word gevolg deur die begrafnis in die Morgenster Begraafplaas.

 

Kontak Kobus Odendaal by missio@kaapkerk.co.za vir meer inligting.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

EMPLOYER INTERIM RECONCILIATION

 

Dear Employer

 

The employer interim reconciliation for the transaction period 1 March to 31 August 2014 is open between 1 September and 31 October 2014. During this period you should submit your interim reconciliation declaration to SARS.

 

In preparation for the reconciliation we would like to inform you of the changes you can expect. A number of changes are due to the introduction of the Employment Tax Incentive (ETI) which came into effect on 1 January 2014. Changes to the submission channels available to employers will also be introduced.

 

Changes to submission channels

Employers, who in the past prepared an off-line e@syFile™ Employer disk for submission at a SARS branch, need to note that this submission channel is no longer available.

We would like to encourage you to submit your declaration through one of the following online channels:

•        eFiling – available to employers with less than 20 employees

•        e@syFile™ Employer – available to employers with any number of employees.

 

The only exception made for submission at branches will be for employers with a maximum of five IRP5/IT3(a) certificates.

 

As previously communicated, manually completed payroll tax forms dropped-off at a SARS branch or posted, will no longer be accepted from 30 August 2014.

 

Changes to the Employer Reconciliation Declaration (EMP501)

To facilitate the ETI changes, new fields on the Employer Reconciliation Declaration (EMP501) have been introduced.

 

The financial information on the EMP501 now makes provision for the following new fields:

•        On the EMP501, you need to indicate if you want to claim for ETI. If you indicate that you want to claim, an additional section of the EMP501 will open and reflect ETI fields such as amount brought forward, calculated and utilised

•        The EMP501 header field will be pre-populated to reflect the reference numbers of the relevant payroll taxes (PAYE, SDL, and UIF).

 

Employee Tax Certificates [IRP5/IT3(a)]

You need to indicate if an employee benefited from the ETI. If you answer yes, a page with ETI information will appear as part of the certificate.

 

Please note: ETI details must not form part of the certificate that is issued to an employee.

New source codes

Due to legislative changes we have introduced New Bursary/Scholarship Source Codes which are valid from the 2014 year of assessment:

•        Taxable Bursaries or scholarships – Further Education (PAYE) (NQF levels 5 to 10): Code 3820 (3870)

•        Non-taxable Bursaries or scholarships – Further Education (Excl) (NQF levels 5 to 10) – section 10(1)q Exempt portion only: Code 3821 (3871)]

•        Acquisition of an Asset – Immovable Property Source Code 3822 (3872) must be used for a Non-taxable Fringe Benefit – Acquisition of Immovable Property as contemplated in par 5(3A) of the Seventh Schedule from the 2015 year of assessment.

 

Changes to the Monthly Employer Declaration (EMP201)

You are advised to make sure that you do not have any outstanding declarations and/or debt with SARS before you complete and submit your monthly EMP201. Employers who have outstanding debt or returns will not be allowed to complete the ETI fields and will therefore not be able to claim for ETI.

The financial fields on the EMP201 have been updated to reflect ETI Calculation details. The updated fields include open, pre-populated and auto-calculated fields. When completing your monthly EMP201 please note the following:

•        The PAYE, SDL, UIF liabilities, ETI calculated and ETI utilised are open fields which you need to complete

•        Penalties and interest is also an open field and should be completed. Outstanding amounts for penalties and interest can be found on your Statement of Account

•        SDL payable and UIF payable are pre-populated fields completed by SARS based on the liability amounts completed

•        Auto-calculated fields include Payroll liability, ETI carried forward, PAYE payable (PAYE liability less the ETI utilised) and total payable (the amount payable by you to SARS). You will not be able to change these amounts.

 

For more information visit the SARS website on www.sars.gov.za, or call the SARS Contact Centre on 0800 00 SARS (7277).

 

Sincerely

 

THE SOUTH AFRICAN REVENUE SERVICE

September 2014

 

(Met dank aan die Salaris & Studielening-afdeling, NG Kerk in SA)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

COMMUNITAS EN FAKULTEIT TEOLOGIE-GEBOU KRAGLOOS, GESLUIT

 

Soos u dalk reeds weet, is die Fakulteit Teologie op Stellenbosch die afgelope tyd in die proses van herbedrading van die gebou, wat dringend nodig was. Hulle is nou aan die einde van die projek, MAAR dit beteken die distribusieborde moet vervang word en kabels moet aan die nuwe substasie gekoppel word. Dit gaan meebring dat al die krag in die gebou vir ʼn aantal dae aaneen af sal wees. Hulle het die moontlikheid van alternatiewe kragbronne vir die tydperk ondersoek, maar dit is nie prakties moontlik nie, aangesien dit juis van die kabels gebruik sal maak waaraan gewerk moet word.

 

Gedurende die reses van Vrydag 5 September tot Saterdag 13 September word die hoofdistribusiebord geskuif en al die kabels na die nuwe substasie gekoppel. Die hele Kweekskoolgebou, insluitend ONT, die Attie van Wijk, die biblioteek, Communitas, Argief ens, sal elke dag die hele dag sonder krag wees. Gedurende daardie week sal daar GEEN kragtoevoer, GEEN telekommunikasies, en GEEN netwerk (internet) na die gebou wees nie.

 

Daar is dus besluit dat die hele gebou gedurende daardie week (8-12 September) gesluit sal wees. Personeel sal egter steeds met hul werk voortgaan, en Communitas-personeel kan op die volgende maniere gekontak word (in die geval waar landlyn-nommers genoem word, word die oproep herlei na die betrokke persoon se selfoon):

 

Ekklesia:

Chrisna van der Merwe; cmer@sun.ac.za of 021 808 4269

 

Gemeentebegeleiding:

Dr Frederick Marais by jfm@sun.ac.za of 021 808 3265

Divine Robertson by dr@sun.ac.za of 021 808 3265

 

Gemeente-ontwikkeling (GKS):

Esther Blackaller by estherb@sun.ac.za of 021 808 9060

 

Jeug- en Familiebegeleiding:

Gielie Loubser by gielie@sun.ac.za of 083 234 2178

Sharon Naude by jeug@sun.ac.za of 072 437 2817

 

Kantoor vir Morele Waardes:

Dr Chris Jones by chrisjones@sun.ac.za of 072 238 2526

Dr Jeanette De Klerk-Luttig by jdkl@sun.ac.za of 082 784 3484

 

Ontvangs:

Joanie Batt by jcab@sun.ac.za of 021 808 3381

 

Predikantebegeleiding:

Dr Pierre Goosen by pmgoosen@sun.ac.za of 083 630 5676

Adrienne Bester by bestera@sun.ac.za of 021 808 3382

 

VBO-kantoor:

Dr Coenie Burger by cwbu@sun.ac.za of 083 375 8863

Wilma le Roux by wler@sun.ac.za of 021 808 3624

 

Vrouebegeleiding:

Esther Blackaller by estherb@sun.ac.za of 021 808 9060

 

Fakulteit Teologie:

Vir inligting oor die werksaamhede aan die Fakulteit Teologie-kant, kontak asseblief vir Liena Hoffman by 083 266 0527.

 

Argief:

Die Argief is gesluit van Maandag 8 September tot Vrydag 12 September 2014.

 

Dringende navrae kan steeds gerig word aan argief@kaapkerk.co.za. Neem asseblief in ag dat die personeel (weens die kragonderbreking) nie toegang tot die kluise of die netwerkbediener het nie en dus slegs baie beperkte antwoorde sal kan verskaf. Die webblad bly egter aktief: http://kerkargief.co.za.

 

Skakel met ds Bossie Minnaar (Saakgelastigde) as daar werklik ’n baie dringende navraag is (083 270 5211 of 021 957 7104).

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————-

CABSA

KERKE, KANALE VAN HOOP

 

MIV en VIGS bied steeds baie uitdaginge en bly ‘n moeilike saak om sinvol in geloofsgemeenskappe te hanteer. CABSA, die Christen VIGS Buro vir Suidelike Afrika, bied ‘n wonderlike geleentheid vir predikante en ander gelowiges om hulle kennis en ervaring oor MIV te verdiep en uit te brei.

 

Die Kerke, Kanale van Hoop-program verander reeds 13 jaar gemeenskappe en individuele lewens. In hierdie in-diepte opleiding word potensiële fasiliteerders begelei om:

• die MIV virus en die drywers van die epidemie beter te verstaan,

• God se stem binne die epidemie te hoor en

• “VIGS-bekwaam” te wees in hulle optrede en programme.

 

Ons nooi jou om van 20 tot 26 Oktober by die Schoenstatt Retreat and Conference Centre, Constantia, Wes-Kaap met ‘n groep van verskillende agtergronde, denominasies en gemeenskappe saam te leer, te dink, te bid, te praat en te beplan, om ‘n kanaal van hoop in die MIV-epidemie te wees, waar jy ook al is.

 

Meer inligting oor hierdie wonderlike program (wat in Engels aangebied word), praktiese inligting oor hierdie opleidingsgeleentheid, aansoekvorms en kostes is beskikbaar op http://www.cabsa.org.za/content/churches-channels-hope-facilitators-training.

 

NG predikante kom in aanmerking vir 30 VBO-punte as hulle die kursus suksesvol voltooi.

 

Aansoeke moet ons teen 15 September bereik. Subsidies is beskikbaar.

 

Vir meer inligting kontak Aneleh Fourie-le Roux by management@cabsa.org.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

BYBEL-MEDIA

JOU BEDIENINGSVENNOOT VIR 2014

 

Nuusbrief 14/2014

Lees in die Kerkbode van 5 September …

Jeugmentors ‘leer kinders om te leef’

In Benoni aan die Oos-Rand het ’n stelsel van jeugmentors die afgelope klompie jare sy beslag gekry. Jeugmentors is jongmense wat primêr deur gemeentes aangestel word, maar hoofsaaklik in skole werk. Hulle help tieners met allerlei lewensvrae, onder meer op geestelike terrein. En die skole kan nie dink hoe hulle sonder hulle sou kon klaarkom nie. Dis ’n model waarna die res van die kerk met vrug sou kon kyk.

 

Jaun Truter …

…het jare in die tronk gesit. Deur die alpha-kursus het hy in die gevangenis by die Here uitgekom. Vandag is hy die koördineerder van die alpha-kursusse in gevangenisse in die Wes-Kaap.

 

Die Optog van die Narre …

… is ’n jaarlikse instelling in die middestad van Pretoria. Dis deel van ’n groter bediening wat allerlei maatskaplike probleme hanteer en mense help om heel te word.

 

Lees ook:

•        Die omvang van die NG Kerk se maatskaplike werk.

•        In Bloemfontein gaan geloof oor tot aksie.

•        Geloof is ’n reis saam met Jesus.

 

Nuwe Hart-bylae

Die derde van 2014 se Nuwe Hart-bylaes is ingebind in die jongste Kerkbode. Met die tema Luister na mekaar sluit dit aan by die Seisoen van Menswaardigheid.

Gebruik, waar moontlik, van die inligting tydens die erediens op Sondag 14 September.

 

Kruisgewys

Die inhoud van die September-uitgawe van Kruisgewys belig die Seisoen van Menswaardigheid uit verskeie hoeke. Dié publikasie word hierdie week na al die leraars per pos versend.

 

Indien enige leraar die Kruisgewys nie ontvang as gevolg van gemeente-wisseling, aftrede of ander rede, is jy welkom om jou adresbesonderhede per e-pos te stuur na: hans@bmedia.co.za en jou besonderhede sal op die databasis reggestel word.

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

•        Skakel 0860 26 33 42 óf 021 873 0822

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

 

Groete uit Wellington.

 

Hans Steyn

Bybel-Media

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

NG GEMEENTE BELLVILLE DE LA BAT

INTERNASIONALE WEEK VIR DOWES GEVIER MET OUERLEIDINGKURSUS

 

Die Bellville De la Bat Gemeente vir Dowes bied op Saterdag 6 September ’n ouerleidingkursus vir Dowe ouers met horende kinders aan. Dr Elize Morkel, kliniese sielkundige en gedoktoreerde in pastoraat asook deel van die sinodale taakspan vir menswaardigheid, gee leiding by hierdie geleentheid. Sy het onder andere jare se ondervinding van werk met Dowes.

 

Dowes het hulle eie taal en kultuur wat direk saamhang met hulle gehoorgestremdheid. Lg isoleer hulle grootliks van die horende wêreld. Dowes het egter merendeels horende kinders. Dit stel ‘n geweldige uitdaging aan hulle om kinders op te voed vir ‘n lewe binne beide die Dowe gemeenskap, asook in ‘n hoofsaaklik horende samelewing. Die dominante taal en kultuur van horendes is Dowes se tweede taal en kultuur waartoe hulle weens hulle gehoorbeperkinge nooit vrye toegang verkry nie en dit sal dus altyd vir hulle ‘n vreemde taal en kultuur bly. Voeg hierby dat sulke ouers dus ook minimum toegang het tot algemene ouerskapleiding wat horendes daagliks deur die media kry. Met die ekstra uitdaging wat hulle het om hulle kinders vanuit hulle eie Gebaretaal en Dowe-kultuur op te voed vir beide die Dowe en horende wêrelde, het die kerk ‘n reuse taak om sulke ouers toe te rus en by te staan.

 

De la Bat Bellville gemeente vir Dowes het die uitnodiging na hierdie kursus so wyd moontlik gemaak as deel van hulle maatskaplike dienste aan Dowes in die Stad Kaapstad. Die oorweldigende belangstelling vir hierdie kursus weerspieël die behoefte daaraan.

 

Jan H Nieder-Heitmann (Dr)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE VASCO

WEEK VAN GEBED EN HERLEWING

 

Die NG Gemeente Vasco neem deel aan die week van gebed en herlewing (7-11 September). Die gebedsweek begin met ‘n gebedsmars.

 

Ons nooi alle lidmate uit om deel te neem aan ons gebedsmars wat op Sondag 7 September om 14:30 vanaf NG Vrijzee begin na Soter Gemeente in Parow en terug.

 

Ons as gemeente wy daagliks ‘n gebedsuur om 19:00 in ons kerkgebou waar ons ‘n gebedsmuur inrig. Ons wy Woensdag in die besonder aan gebed, waar lidmate hulleself tot ‘n spesifieke uur verbind. Tussen 08:00 en 20:00 is almal welkom om by die gebedsmuur in die kerk te kom bid.

 

Sien ook Facebook@7daysonthewall en www.globalprayerwatch.org/7days vir meer inligting.

 

Navrae:

Willie Viljoen 082 853 5652

Vasco se kerkkantoor: 021 591 8811

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

NG GEMEENTE LEEU-GAMKA

VASTE TERMYN- OF TENTMAKERSPOS

 

Gemeenteprofiel

Die NG Gemeente Leeu-Gamka is ’n uitgestrekte plattelandse gemeente geleë aan die N1, halfpad tussen Laingsburg en Beaufort-Wes. Die gemeente het 70 belydende en 15 dooplidmate. Feitlik alle besoekpunte is op plase.

 

Leraarsprofiel

        Geordende predikante en emeriti kan aansoek doen.

        Aansoeke deur proponente word verwelkom.

        Pligte volgens artikel 9 van die Kerkorde.

        Bereidheid om dienste aan die VG Kerk te lewer.

        Ondervinding van en liefde vir die plattelandse bediening.

        Kontraktyd is een jaar met die opsie om jaarliks te hernu.

 

Vergoeding

        Billike vergoeding en byvoordele sal onderhandel word en jaarliks hersien word.

        Subsidie deur die Sinode vir ’n proponente-aanstelling word ondersoek.

        Gratis pastorie.

        Geen mediese bydrae.

        Vaste termyn- en tentmakersposte is pensioendraend (KO 2011; Regl 12 en 13; 2.3.4).

 

Aansoekprosedure

Stuur ’n CV en twee verwysings na:

Per pos: Die Skriba, Posbus 10, Leeu-Gamka 6950

Per e-pos: ngleeugamka@webmail.co.za

 

Sluitingsdatum: Vrydag 19 September 2014.

 

Vir navrae kontak:

Voorsitter Diensverhoudingskommissie, Oudl F Botes, 023 521 2119 of 082 705 2667

Kerkkantoor, D le Grange, 023 521 2013 of 083 444 3869.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE BETHLEHEM-ÉFRATA

MEDELERAAR

 

Die kerkraad van die NG Gemeente Bethlehem-Efrata stel die vakature vir ‘n medeleraarspos bekend en wag biddend aansoeke in.

 

LERAARSPROFIEL

Proponente en leraars word vir die vakature oorweeg.

Moet ‘n aanvoeling vir jeugwerk en bejaardes hê.

Bereidheid tot gemeentewerk in sy breedste omvang (KO Art. 9).

Persoonlikheid vir samewerking in medeleraarskap.

Gereformeerde benadering veral t.o.v. prediking en erediens inkleding.

Inpas by bestaande gemeente-spiritualiteit.

 

GEMEENTEPROFIEL

Bethlehem-Efrata is een van sewe NG gemeentes in Bethlehem. Ons is ‘n gasvrye gemeente wat werk binne ‘n tradisionele omgewing. Die lidmate se ouderdomme is gebalanseerd met baie ouer en jonger lidmate.

 

VERGOEDING

Vergoeding en byvoordele is ooreenkomstig sinodale riglyne en sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word.

 

AANSOEKE

‘n Aansoekvorm/vraelys en CV kan per e-pos aangestuur word na die skriba by skriba@telkomsa.net. Aansoekvorms is beskikbaar by die kerkkantoor (058 303 4554).

 

Navrae kan gerig word aan die kerkkantoor, ds Tertius Lamprecht (082 499 0590), Gerrie Roetz (082 771 5574) of At Cilliers (082 412 2558)

 

SLUITINGSDATUM: 3 Oktober 2014

 

DIENSAANVAARDING: Januarie 2015 onderhandelbaar met die geskikte kandidaat.

Did you like this? Share it: