sgunter

VrydagNuus 29 November 2013

VRYDAGNUUS:  29 November 2013 – ook beskikbaar by www.kaapkerk.co.za    

                                                                                                Teken In II Teken Uit

AMPTELIKE NUUSBRIEF WES-EN-SUID-KAAPLAND

 

Advent

Daar het so pas ‘n engel

deur my kop gegaan

terwyl ek op my rug gedink-lê het:

‘n straal versekering: ek is nie vergeet nie.

Roerloos verras, wil ek nie roer nie,

en verder nie dink nie, net vashou:

solank ek dit kán, sal ék kan hou.    (Besoeking – Sheila Cussons)
Sien ook Ten Slotte

 

A. SINODALE NUUS

1. Ons het julle nie Vergeet nie

Hierdie is ‘n aangrypende, ware vertelling. Johan Botha en Kobus Odendaal van die KGA het op uitnodiging die Mbula-stam, wat aan die grens van Nigerië met Kameroen teen die Benue-rivier woon, besoek. In die jare 1909-1910 het Johan se oupa, George Botha en medewerkers uit Suid-Afrika, die Evangelie vir ‘n kort rukkie daar verkondig. Toe is hulle oor die grens na Soedan. Maar, die Mbulas het hulle nie vergeet nie. Toe Johan en Kobus op ‘n platboomskuit die stad bereik, het ‘n helde-ontvangs op hulle gewag. Lees asseblief hier meer oor hierdie hoendervel-oomblik.

 

2. Simboliek in ons Kerklike Jaar

Die kerkjaar begin met Advent – die vier Sondae voor Kersfees. Gedurende Advent berei ons as Christen-gelowiges ons voor om die koms van God in Jesus van Nasaret, die menswording van God, te vier. Aan elke kollega wat hierdie wonderlike gebeurtenis op uiteenlopende maniere in ons gemeentes gestalte laat kry, ‘n besondere wens vir wysheid, insig, kreatiwiteit en innovasie toegebid.

 

Die vernaamste liturgiese simbool is die adventskrans en die liturgiese kleur is purper of blou. Advent loop uit op Kersfees, wat dan die liturgiese kleure wit en goud dra.

 

B. ALGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. UP Direkteur Kerkeie Teologiese Opleiding

Dr Gustav Claassen is beroep as Direkteur vir Kerkeie Teologiese Opleiding by die Universiteit Pretoria. Dr Claassen, die huidige Moderator van die Noordelike Sinode, sal hierdie nuut geskepte posisie vanaf aanstaande jaar beklee. Baie geluk Gus, mag dit ‘n wonderlike nuwe fase in jou lewe wees, maar ook en veral vir teologiese opleiding in die Noorde! – Red.

 

2. Kerk moet op Ongelykhede Fokus

Die kerk kan help om armoede te verlig en ongelykhede in die land aan te spreek. Mnre Roelf Meyer (voormalige Minister van Wet en Orde) en Dawie Klopper (bekende ekonoom) sê al wat dít verg, is ‘n gesindheidsverandering. Meyer en Klopper het onlangs as gassprekers opgetree tydens ‘n gespreksgeleentheid by die Sinodale Sentrum in Kempton Park met verteenwoordigers van die Sinode en MES. Dit het heelwat reaksie uitgelok. Onderaan is meer.

 

3. Beskikbaar vir Aflos

Emeritus Bertus van der Westhuyzen is beskikbaar vir afloswerk landswyd, sowel as in Namibië. Kontak hom by b@telkomsa.net of 082 788 4466. Onthou gerus ook van die lys van aflospredikers op die sinode se webblad (www.kaapkerk.co.za) beskikbaar. Kry dit hier in Afrikaans en selfs hier op die Engelse webblad.

 

4. Geloof en Kuns Verweef

Die kunstenaar Jaco van Schalkwyk bekyk geestelike en godsdienstige ideologie met sy jongste solotentoonstelling van skilderye in die Barnard-galery, Hoofstraat 55, Nuweland. Die reeks werke heet I, John, am the one who heard and saw these things… en duur tot 5 Desember. Meer hieroor is by http://www.dieburger.com/vermaak/2013-11-23-geloof-en-kuns-verweef. (Met dank aan Die Burger van 23 November 2013).

 

5. Nuwe Kerslied

Die kantoor van die Algemene Sinode laat weet: Nuwe Liedere is ‘n poging om nuwe musiek vir gemeentesang te skryf met die fokus op kwaliteit, singbaarheid, en relevansie. Die woorde van die liedere beoog om teologies verantwoordbaar te wees en die musiek om alle genres en musiekstyle te oorbrug. Aanvanklik sal ‘n Kersfees-lied vrygestel word op 29 November, waarna verdere Afrikaanse liedere vir gemeentesang in 2014 vrygestel sal word. Aanvanklik is alle musiek verniet en geen kopiereg lisensiegelde sal betaalbaar wees nie. Meer is by www.NuweLiedere.co.za; navrae aan Etienne Snyman 072 460 2640 of d7155329@opayq.com.

 

6. Wêreldvigsdag 1 Desember 2013

Sondag is Wêreldvigsdag. Maar is dit nog nodig om hieraan aandag te gee? Waar staan ons nou met die epidemie, in Suid-Afrika en internasionaal? CABSA en die Sub-Kommissie vir Vigsaangeleenthede van die NGK Hoëveld Sinode wil graag hoor waar kerke tans staan rondom MV. As jy ‘n paar oomblikke het, vul asseblief ‘n kort vraelys (slegs 10 vrae) in by http://www.surveymonkey.com/s/8G5Q8XD. Onthou ook CABSA se preek- en ander hulpbronne by http://www.cabsa.org.za/content/world-aids-day-2013-0. Klik ook hier.

 

C. INNOVASIE

Help! Ons soek nuus van gemeentes se kreatiwiteit en innovasie. Een van ons sinode se waardes (www.kaapkerk.co.za) is ‘n “vaste verbintenis tot innovasie en kreatiwiteit”. Die uitnodiging is steeds: stuur julle nuus oor kreatiewe planne en projekte na kommunikasie@kaapkerk.co.za. So kry ‘n kollega of gemeente dalk inspirasie om hulle hulpbronne ook weer af te stof en te benut!

 

D. GEMEENTES BIED AAN

NG Gemeente Vredelust: Vakansieklub

‘n Supercool oggend met die bekende Nedine Blom word op Vrydag 6 Desember van 10:00 – 12:00 by die Laerskool Totius aangebied. Alle 5- tot 12-jariges welkom! R50 per kind; bespreek plek met naam en ouderdom van kind by 082 783 7107. Snoepie oop tydens pouse. Sien die volkleur-pamflet by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

E. PREDIKANTENUUS

Bybelgenootskap groet ds Eddie Lesch

Na ses vrugbare bedieningsjare by die Bybelgenootskap groet ds Eddie Lesch aan die einde van Desember 2013. Ds Lesch, ’n predikant van die Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK), het hom in 2007 by die Wes-Kaap Streek van die Bybelgenootskap as organiserende sekretaris aangesluit. Vir die afgelope jaar was hy ook die Wes-Kaap Streekhoof. Hy het vroeër vir 24 jaar die VGK Gemeente op Wellington bedien. Die volledige berig is in die jongste uitgawe van Die Saaier, die Bybelgenootskap van SA se nuusbrief, by http://www.bybelgenootskap.co.za/die-saaier/die-saaier#/1/.

 

F. NUUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Bybel-Media Nuusbrief

Die week is BM se fokus op drie publikasies wat vir verskillende groepe van belang is. Die grootdruk Liedboek, Keer jou familie(lewe) om met 10 gebooie en die Avonture van Paulus (vir kinders). Hans Steyn skryf uit Wellington: “Jou hulp met die verspreiding van die inligting was van onskatbare waarde dié jaar. Desember is hier – Kerstyd, vakansietyd, rustyd breek aan. Mag jy ’n geseënde Kersfees saam met jou geliefdes beleef.” Klik hier.

 

2. CLF Nuusbrief

Die Christelike Lektuurfonds (CLF) het die afgelope jaar verskeie nuwe pamflette laat verskyn, waarvan die gewildste sekerlik die pragtige pamflet oor die Heidelbergse Kategismus deur prof Dirkie Smit is. Nuus oor ander pamflette wat die lig gesien het en wat, soos altyd, gratis maar in beperkte hoeveelhede by hulle beskikbaar is, is aangeheg.

 

G. FUNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Moedergemeente Kuilsrivier: Adventsangdiens

“Die Kerk op die Markplein”, NG Moedergemeente Kuilsrivier, het hulle Adventsangdiens op Sondag 1 Desember om 19:30 in die kerkgebou. Almal is welkom om saam met hulle hierdie sielsverreikende ervaring te deel. Navrae: skakel die kerkkantoor by 021 903 1529.

 

2. NG Gemeente Stellenbosch-Welgelegen: Kerssangdiens

Op Sondag 1 Desember om 10:00 besing Stellenbosch Welgelegen (Buitekringweg 6, Dalsig) met hulle jaarlikse Kerssangdiens God se belofte en die vervulling daarvan in Jesus…die ‘JA’ op al God se beloftes. Dit is Eerste Advent! Theunis Botha en Annalise Wiid sal die gemeente hierin begelei, ondersteun deur hulle begaafde orrelis, Winand Grundling.

 

3. NG Gemeente Die Strand: Kersmark

Op Vrydag 6 Desember om 09:00 hou Die Strand (hoek van Fagan- en Birkenheadstrate) hulle laaste Plaasmark van die jaar! Heerlike pannekoek, tee/koffie, vars groente en vrugte, plante, allerlei gebak, basaarpoeding, konfyte, wegneemetes, boeke, wit olifante, kaartjies en geskenke. Kerkkantoor: 021 853 1128.

 

4. Huis Pam Brink hou Vrydae Basaar!

Nadat die Plaasmark (sien G3) vanjaar gesluit het, gaan Pam Brink die saal van NG Die Strand (hoek van Fagan- en Birkenheadstrate) vir vier Vrydae gebruik om basaar te hou. Almal, ook vakansiegangers, is welkom om op ‘n Vrydag tee en pannekoek daar te geniet en heerlike tuisgemaakte produkte te koop. Gaan ondersteun hulle gerus op 13 en 20 Desember, sowel as 10 en 17 Januarie 2014.

 

H. VAKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

NG Gemeente Leipoldtville: Voltydse Leraar

Leipoldtville is ‘n klein plattelandse familie-gemeente (183 belydende lidmate en 54 dooplidmate) in die hart van die Sandveld – 250 km vanaf Kaapstad, 35 km vanaf Lambertsbaai en 50 km vanaf Clanwilliam en val binne die Ring van Clanwilliam. Hier is tans ‘n vakature vir ‘n voltydse leraar. Navrae: Ds Jacques Greyling: 083 607 4330 (Konsulent) / Elsabe Carstens: 083 225 6536 (Leier-Ouderling). Aansoeke: Die Pre-Advies Kommissie by faks 027 412 2844 of ngkleipoldtville@mylan.co.za. Sluitingsdatum: 6 Desember 2013.

 

Ten slotte

Om van gewéét te wees… nie deur God vergeet nie, of vriende, familie: Dis waarskynlik almal se heimlike wens. En vrees, dat dit wél sal gebeur. Vir baie is Kerstyd so ‘n tyd. Wanneer die geraas van die jaar stil raak. Net die skerp, uitstaande punte van wat verby is, bly oor. Dis dán dat ons julle ‘n op-die-rug-lê-oomblik a la Cussons toewens. ‘n Helder oomblik van wéét… van versekering. Soos ‘n engel deur jou kop.

 

Spesiale groete vir al ons lesers.

(Volgende week is ons laaste VrydagNuus van 2013).

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195

Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

KGA BESOEK SUSTERKERK VAN

MBULA IN NIGERIË

 

Johan Botha and Kobus Odendaal visited our sister church of the Mbula-group in Nigeria this past weekend and had an overwhelming reception.

 

Kobus sent us the following SMS on Saturday, the 23rd:

 

“Today we were travelling on a narrow boat… with an engine on the huge Benue river to Dili where the DRC’s missionary work started in 1909.

 

“We had a huge traditional reception and were welcomed into the city with drums and dancers. Afterwards an audience was given to us by the Paramount Chief.”

 

Johan Botha of the CFW was invited as guest speaker during the graduation ceremony of TCNN (Theological College of Northern Nigeria) at Jos on the 11th May 2012 when he got a surprising discovery. He shared it with us in the GETUIE / WITNESS of 2012 2nd semester p 12:

 

“After the graduation ceremony a man came up to me. ‘Can I please get a picture with you?’ he asked.

 

“‘Sure’, I said, ‘but who are you?’ and wondered why this was so important to him.

 

“‘I’m Allan Tanko from Mbulaland at Dili hill next to the Benue River, near Yoba at the border with Cameroon. We celebrated our church’s centenary in 2009 at Dili hill, because there your grandfather and his co-workers brought the gospel to us from South Africa in 1909 and 1910.’

 

Johan was astounded: “I remembered that our South African pioneer missionaries George Botha, Carl Zimmermann and Vincent Hosking worked at Dili hill for a few months before they were moved to Tivland in 1911 by the Sudan United Mission. But, that the seed that they sowed in Mbulaland germinated and grew for Allan Tanko and others was a real revelation.

 

“Allan asked my contact details, to send me some important material. And their church wants to erect a monument at Dilli hill in honour of God and the early pioneers, and they would like the DRC family to attend this special event.

 

Read the complete article at http://www.kga.org.za/wp/nuus/ and click on Die Getuie 2012 Sem 2. Scroll to page 12.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

KERK MOET OP ONGELYKHEID FOKUS

 

Die kerk kan help om armoede te verlig en ongelykhede in die land aan te spreek. Mnre. Roelf Meyer (voormalige Minister van Wet en Orde) en Dawie Klopper (bekende ekonoom) sê al wat dít verg is ‘n gesindheidsverandering.

 

Meyer en Klopper het onlangs as gassprekers opgetree tydens ‘n gespreksgeleentheid by die Sinodale Sentrum in Kempton Park met verteenwoordigers van die Sinode en MES (voorheen die Metro evangeliese sorg). Die laasgenoemde twee instansies het besef dat verskillende perspektiewe van kenners ook nodig is om oor die toekoms van die kerk en die impak wat sy kan maak te besin – veral in die lig van die missionale denkrigting wat binne die Hoëveld Sinode en die Algemene Sinodes toeneem.

 

Meyer het kortliks ‘n oorsig oor opstande, wat tans regoor die wêreld plaasvind, gegee en sê dit is te wyte aan ‘n stryd oor godsdienstige doktrines en ekonomiese ongelykheid. Hy sê ongelykheid in Suid-Afrika spruit grootliks vanuit die verlede waarvan die meeste skade deur middel van onderrig berokken is.

 

Op die ekonomiese front het Klopper ongelykheid en onderrig as twee van die 10 probleemareas, wat tot die negatiewe ekonomiese situasie in die land lei, uitgewys. Sowat 15 miljoen mense van die populasie leef onder $2 (sowat R22) per dag en na beraming sal welsynafhanklikes in 2016 tot 17 miljoen styg.

 

Albei sprekers is dit egter eens dat die kerk iets kán doen om ongelykhede aan te spreek. Klopper sê die kerk kan as ‘n sentrum vir ondersteuning optree. Hiervolgens kan lidmate na agtergeblewe skole uitreik, ‘n groen leefwyse help bevorder en hul kundigheid vir munisipaliteite aanbied.

 

Meyer moedig gemeentes aan om te doen wat hul hand vind om te doen om ‘n verskil te maak. “Elke gemeente kan ‘n verskil maak deur twee of drie fokuspunte te kies. Elke gemeenskap het die geleentheid om ‘n verskil te maak, (maar) ons skram van gemeenskapsbetrokkenheid weg. Ons het ons monde vol, maar doen verskriklik min.”

 

Ter afsluiting het dr Neels du Randt, Moderator van die Hoëveld Sinode, die sprekers aangemoedig om hul perspektiewe en energie ‘dik op die toebroodjie van die kerk te smeer’. Hy het hulle ook gevra om geduldig met die kerk te wees, want “dit is soos ‘n groot skip wat stadig draai.”

 

(Met dank aan Kruis-en-Dwars van 2013-11-20)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

WÊRELDVIGSDAG 2013

 

Sleutelfeite uit die onlangse UNAIDS-verslag:

 

Goeie Nuus:

        Verlaging van Moeder tot Kind oordrag is dramaties! In Suid-Afrika is die oordrag van positiewe mammas na hulle babas in meeste klinieke reeds minder as 2% en is daar baie programme wat in die laaste jaar GEEN positiewe babas gehad het nie.

        Minder nuwe infeksies – RSA is een van die lande waar nuwe infeksies met meer as 25% verlaag is. Nuwe infeksies by jong vroue is veral laer.

        Een pil ‘n dag kombinasie-terapie as deel van regering se behandelingsprogram is iets besonders. Mense kan nou een pil ‘n dag neem, met heelwat minder newe-effekte en steeds die voordele van kombinasie-behandeling.

        Beter behandeling en beter toegang tot behandeling beteken dat mense lang en gesonde lewens kan ly, selfs met die virus.

        SA regering is grootliks verantwoordelik vir ons eie behandelingsprogram, eerder as om afhanklik te wees van eksterne befondsing.

        Daar is ‘n aantal opwindende wetenskaplike ontwikkelinge en vir die eerste keer praat gerespekteerde wetenskaplikes van die moontlikheid van “an AIDS free generation”.

        Ook rondom voorkoming is daar opwindende navorsing. Die twee groot fokusareas is mediese besnydenis, wat die kans van infeksie by ‘n man tot 60% kan verlaag en “behandeling as voorkoming”, wat die kans dat ‘n MIV positiewe individu op suksesvolle behandeling die virus oordra, met tot 96% verminder.

        Die koste van behandeling het dramaties afgeneem.

 

Redes vir kommer:

        Al is die nuwe infeksies minder, is die aantal steeds heeltemal te hoog – ongeveer 370 000 nuwe infeksies in 2012. Saam met die feit dat mense met MIV langer en gesonder lewe, beteken dit dat die aantal persone wat met die virus lewe en wat behandeling nodig sal hê, steeds meer word. Dit het reuse sosiale, maatskaplike en ekonomiese implikasies.

        Daar is steeds te min persone met MIV en veral te min kinders, wat toegang tot medikasie het. Die toenemende finansiële druk gaan veral armer regerings kniehalter.

        Onderbroke toegang tot medikasie, soos met die gereelde “stock-outs” waarvan ons lees, lei tot weerstand van die virus en die noodsaaklikheid vir meer gesofistikeerde behandelingsprogramme.

        Die fokus op ‘behavioural’ voorkoming neem af. Om net mediese metodiek te gebruik en nie die gedragsaspek in ag te neem nie, is baie gevaarlik! Selfs sogenaamde ‘suiwer’ mediese of wetenskaplike metodes het ‘n gedragskomponent (byvoorbeeld, om lewenslank gereeld jou medikasie te onthou en te gebruik!).

        Selfs met die wetenskaplike ontwikkelinge is dit waarskynlik ten minste 10 jaar voor die ontwikkelinge na praktiese implementeerbare behandeling sal lei.

        Daar is minder geld beskikbaar vir NGO’s en organisasies met ‘n besondere geskiedenis en goeie programme, maak toe of skuif hulle fokus – die vrees word al groter dat ons die momentum gaan verloor en gaan ‘teruggly’.

        Stigma bly ‘n groot probleem!

        Die persepsie bestaan al meer dat MIV nie meer ‘n probleem is nie, dat ons dit ‘uitgesorteer’ het. Hierdie persepsie is ook baie gevaarlik.

 

As ons hierna kyk, is dit duidelik dat ons nie nou kan ophou om aandag te gee aan MIV nie – as ons nou momentum verloor, verloor ons dalk net die wonderlike vordering wat ons reeds gemaak het.

 

Onthou asseblief ook om steeds vir CABSA te ondersteun – deur ons dienste te gebruik, deur vir ons te bid en ook deur finansiële steun!

 

Kontak vir Lyn van Rooyen by management@cabsa.org.za vir meer inligting.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BYBEL-MEDIA

JOU BEDIENINGSVENNOOT IN 2013

 

Nuusbrief 21/2013

 

Jongste Bybel-Media publikasies

 

Liedboek van die kerk – Grootdruk

 

Só lank wag lidmate al vir dié publikasie. Uiteindelik is die Liedboek in grootdruk formaat weer beskikbaar.

 

Sal kerkkantore die goeie nuus tog op gemeentes se aankondiginge deurgee … en dit vir lidmate wat die Liedboek benodig, help bestel by Bybel-Media Handel.

 

Prys: R150,00 (BTW en posgeld ingesluit). Reeds beskikbaar – bestel dadelik!

 

 

Keer jou (familie)lewe om met die 10 gebooie … Ewald van Rensburg

God se 10 geheime om mense in UITSTAAN-mense te verander!

 

Families is die hoeksteen van ’n gesonde samelewing. As families verbrokkel, verkrummel die samelewing ook.

 

Die skrywer vra: Wat wil elke gebod prakties vir vandag se gelowige families sê sodat ons (weer) God se spesiale UITstaan-mense in die samelewing kan wees? Want die tien gebooie is inderdaad God se beste geopenbaarde geheime vir die lewe, én die familielewe.

 

Die boek bevat nadink-oomblikke vir ma’s en pa’s en ook aktiwiteite wat die familie saam kan doen om weer God se waardes in die familie te vestig.

 

Prys: R 70,00 (BTW en posgeld ingesluit). Bestel dadelik – puik publikasie!

 

MEMAmoment: Keer jou (familie)lewe om met die 10 gebooie

Ons vertel jou graag van hierdie video-greep waarin die bekende skrywer Ewald van Rensburg in 12 minute kern-idees gee oor gesonde familie-wees aan die hand van die tien gebooie. Die kortfilm is ‘n heerlike gesprek-afskop vir kleingroepe, selle, Bybelskool-gesprekke en selfs ‘n erediens-reeks oor die tien gebooie met ‘n familie-tema.

Kyk GRATIS by http://memamedia.co.za/index.php/tuisblad/

 

 

Jongste MEMA-produk

 

Die avonture van Paulus en die ander apostels

 

Hierdie produk bestaan uit ‘n klank-CD met 15 stories oor Paulus en ander apostels se avonture en ‘n inkleurboek met prente van elke storie.

 

Die kleuters leer ken die apostels en hoor van alles wat hulle gedoen het. Wat die kleinspan op die CD hoor, word vasgelê wanneer hulle die meegaande prente inkleur.

Die produkte is spesiaal ontwerp vir kinders tussen 3 – 7 jaar oud.

 

Prys: R85,00 (BTW en posgeld ingesluit). Ideaal vir Kersfees of Kleuterkerk in 2014!

 

 

Bybel-Media Handel (BMH)

 

November, Desember en Januarie glimlag ons personeel by BMH. Hulle werk wel hard en soms ook na-ure om al die bestellings vir gemeentes en indiwidue elke dag betyds by die poskantoor te kry. Dit is ’n vreugde om tot diens te wees.

 

Skakel gerus en plaas jou bestelling. BMH sluit op 20 Desember vir die Kerstyd. Vanaf 6 Januarie loop alles weer volstoom met die kategese-bestellings, gemeente-hulpmiddels en Jaarboek 2014.

 

Dankie!

 

Aan die einde van 2013 is ons baie dankbaar dat Bybel-Media ’n vennoot vir die kerklike publiek kon wees. Die groot dankie wil ons rig aan:

•        almal wat die inligting help versprei het – sinodale kantore en kerkkantore,

•        gemeentes en indiwidue wat duisende produkte gekoop het,

•        gemeentes en groepe waar ons kon preek, inligting deurgee en produkte uitstal.

 

Geseënde Kersfees en mag ons in 2014 nog hegter bande smee.

 

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

•        Skakel 0860 26 33 42 óf 021 873 0822

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

 

Groete uit Wellington.

 

Hans Steyn

Departement Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za  

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NUUS VAN CHRISTELIKE LEKTUURFONDS

 

Christelike Lektuurfonds het die afgelope jaar verskeie nuwe pamflette die lig laat sien waarvan die gewildste sekerlik die pragtige pamflet oor die Heidelbergse Kategismus deur prof Dirkie Smit is.

 

Ander pamflette wat die lig gesien het en wat, soos altyd, gratis maar in beperkte hoeveelhede by ons beskikbaar is, is:

•        Gasvryheid – om plek aan ons tafel te maak Cas Wepener. Die woord gasvryheid het vir baie mense konnotasies soos om goeie vriende oor te nooi vir ete of soos die woord wat in die gasvryheidsbedryf gebruik word. Hierdie assosiasies is inderdaad deel van die betekenis van die woord, maar tog het ‘gasvryheid’ in die Christelike geloof ʼn veel dieper en selfs gevaarlike betekenis.

•        Hoop – Christina Landman. So maklik verloor ons hoop, soms na aanleiding van groot gebeure in ons lewens en soms omdat alles net op ’n dag te veel raak om te dra. Die Bybel is vol hoop vir elkeen van ons. Christina  Landman help ons om hierdie hoop te ontgin in die Woord

•        Die Heidelbergse Kategismus – tot troos vir vele – Dirkie Smit. Die Heidelbergse Kategismus is vanjaar 450 jaar oud, maar is vandag nog vir baie mense reg oor die wêreld steeds nuut, vars en tot ryke troos. Dit was van die begin af een van die mees geliefde belydenisskrifte van die Hervorming.

•        Geseënd is die vredemakers Geseënd is die vredemakers spreek die sensitiewe kwessie rondom versoening aan.  “Vrede-maak is die verloor van jouself, die prysgee van jouself, net om weer ʼn ryker, voller self terug te ontvang,” lees ons in die pamflet. Dit is ʼn proses – nie altyd ʼn maklike of ʼn lekker een nie, maar een waar mens heel en voller anderkant uitkom. 

•        Diere in die Bybel – Jannie du Preez. Diere is sedert die Skepping ’n belangrike deel van die lewe. God het ook baie maal van diere gebruik gemaak om sy werk hier op aarde te verrig. Hierdie pamflet lig die belangrikste van hierdie gebeure en vergelykings uit en vestig ook weer die aandag daarop dat ons diere met groot respek moet hanteer. 

•        Ons woon in die aarde – Dons Kritzinger. Ons woon in die aarde spreek nog ʼn sensitiewe kwessie in ons samelewing aan. Die ekologiese verval van die aarde – mense wat misbruik maak en verniel en vernietig vir eie gewin – sal dit ooit einde kry? Watter rol behoort ons as Christen hierin te speel?

•        Gestremd maar nie nutteloos nie – Dirkie de Wet. Gestremdes worstel soms met baie vrae en onsekerhede. Jy hoef egter nie in sak en as te gaan lê nie. Soos baie ander kan jy ook bo dit uitstyg en hoef jou gestremdheid jou nie te vas te keer nie.

•        Korrupsie – kom ons oorwin dit – André van Niekerk. Korrupsie is ongelukkig so verweef in ons samelewing dat daar bitter min mense is wat nie daardeur geraak word nie – indien enige! Hoe moet Christene korrupsie benader wanneer hulle daarmee te doen kry?

 

Wat nuwe publikasies betref, is die pragtige nuwe Kinderbybel Vertel my meer Bybel reeds in Afrikaans en Engels beskikbaar. Hierdie Bybel is gemik op 8 – 12-jariges. Susan Goosen vertel 50 van die Bybel se gunsteling verhale op ʼn vindingryke manier oor. Nuttige vertel my meer-gedeeltes lei die leser in tot die dieper betekenis van die Bybel. Die Bybels kos R79.95 elk of R120 vir twee (R30 posgeld uitgesluit). Gemeentes wat betrokke wil raak by die Een miljoen Bybels vir een miljoen kinders-projek, kan ʼn e-pos stuur aan Amanda by onderstaande adres.

 

Vir ander publikasies of  ʼn volledige katalogus, skakel gerus CLF by 021 873 6964.

 

Vir meer inligting stuur ʼn e-pos aan amanda@clf.co.za of besoek www.clf.co.za

 

Graag wil CLF aan elkeen van u ʼn geseënde Feesgety toewens. Mag u ware vrede en vreugde hierdie Kersfees ervaar.

Did you like this? Share it:

Bulletin 1 Desember 2013

NG KERK WELGEMOED
Gewortel in Christus


Sondag:
1 Desember 2013
09:00 Ds. Nelis van Rensburg
Deuroffer: Barmhartigheidsverpligtinge
Geen kategese en aanddiens


Woensdag, 4 Desember – skole sluit

Sondag, 8 Desember
09:00 Ds. Nelis van Rensburg, Doop
Deuroffer: VCSV

Gebedsbediening:  GEBED IS DIE ASEMHALING VAN ONS GEESTELIKE LEWE

Ons bid vir:
Sheila Venter se broer is oorlede (Meerenhof 13, 0219130036).
Francis Brüssow is in die hospitaal (Combretum 49, 0219136042).
Klaas Loubser was in die hospitaal (De Rust A/O 4, 0219762126).
Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan, en hulle wat tans tuis aansterk.

Sokhanya-gebedsonderwerp
GEEN Bybelskool in die land wat op FET-vlak (gelykstaande aan matriek) werk, het nog akkreditasie ontvang nie. Hoewel baie van ons al jare lank met die relevante owerhede stoei om standaarde in plek te kry sodat ons geakkrediteer kan word, bestaan dit steeds nie. Onder leiding van UP se Centre for Contextual Ministry het verteenwoordingers van ongeveer 40 instellings wat op dié vlak werk, verlede week in Pretoria bymekaargekom om ʼn Council for Christian Religious Professionals te stig. Die doel is, onder meer, om gesamentlik standaarde vir verskillende vlakke van opleiding op te stel en aan SAQA voor te lê om die proses van akkreditasie van die grond af te kry. Bid asseblief vir hierdie saak.

’n Geseënde Adventstyd word u almal toegewens. Kom ons gebruik die rustyd om meer tyd saam met Jesus deur te bring.  Baie dankie vir u getroue gebedsondersteuning en ons sê baie dankie aan ons Hemelse Vader, vir ons leraars en jeugwerker, dat hulle ons, onder leiding van die Heilige Gees, die afgelope jaar, opnuut toegerus het om God se verteenwoordigers op aarde te wees.

 

40 Dae met Jesus: Jesus maak ons heel
Van 9 Februarie tot 16 Maart 2014 het ons weer ‘n 40 Dae-veldtog. Hierdie keer is die tema: Jesus maak ons heel. Ons voorsien dat hierdie reeks kleingroepbyeenkomste en eredienste vir baie mense groot betekenis gaan hê. Almal moet asb. vooraf inskryf. Jy kan net ‘n  inskrywingsvorm invul en dit in die voorportaal of by die kerkkantoor inlewer. Jy kan ook elektronies op ons webblad inskryf. Ons gaan ook ‘n klomp uitreik-aksies onderneem.

Die groepleiers van die eerste veldtog sal ook hulle vorige groeplede kontak met die oog op inskrywings. Jy kan ook by ‘n nuwe groep aansluit as jy wil. Dui jou voorkeur op jou inskrywingsvorm aan.

Kom ons werf ook ‘n klomp nuwe deelnemers. Ons wil ook hierdie keer spesifiek ons jonger naskoolse generasie en jong ouers betrek. Nooi asseblief so ver jy gaan mense na die veldtog. Hulle hoef nie lidmate te wees nie. Die reeks duur net 6 weke. Daar is nog brosjures by die toonbank of kantoor beskikbaar indien jy die inligting met vriende of kennisse wil deel. Ons sien daarna uit om jou inskrywing te ontvang.

 

Tiendemaand-insameling
Ons tiendemaand-bydraes het die R1 000 000-kerf verbygesteek.  R1 047 357,50 is reeds inbetaal! Dit verteenwoordig 43% besoekpunte se bydraes. Ons ontvang nog deurgaans lidmate se bydraes. Met verlede jaar se insameling het ons by 51% besoekpunte bydraes (teen Januarie 2013) ontvang.  Dit is duidelik dat die gemeente met die gesindheid van 1 Kronieke 29:14 die tiendemaand-insameling as ‘n dankoffer aan die Here begin het en ook só daarmee wil afsluit: “Alles kom tog van U af en ons gee aan U wat ons van U gekry het.”

Klaas Loubser-Prestige Gholfdag
Ons hou sedert 1996 jaarliks ‘n Gholfdag om fondse vir die gemeente in te samel. Volgende jaar trek ons Gholfdag op 27 Februarie ‘n splinternuwe baadjie aan.  Dit is ‘n prestige-kompetisie wat ons met trots koppel aan die naam van Klaas Loubser wat van die begin af leiding met die organisasie daarvan geneem het.  Ons tref reeds vanaf 17 September reëlings en is baie opgewonde oor die uitstekende reaksie van borge, spanne wat inskryf en persone / instansies wat pryse skenk.  Die teikenbedrag van R150 000 wat ons wil insamel, lyk tans binne bereik. Indien  u ‘n span wil inskryf, moet u onverwyld met Klaas Loubser skakel: 021 976 2126 of 082 040 8303. Daar is ook nog enkele setperke en bowwe vir borgskappe beskikbaar.

Kersboom en geskenke in voorportaal
U kan ‘n geskenkie vir ‘n behoeftige bejaarde by die Kersboompies in die voorportaal van die kerk plaas. U kan in die loop van die volgende twee weke ‘n geskenkpakkie toedraai en by die boompies plaas.  Daar is by die boompies plakkers (man/dame) beskikbaar om duidelik op die pakkie aan te dui dat u dit vir ‘n man of ‘n dame gee. U kan die volgende as riglyn vir die inhoud van die pakkie gebruik:  toiletseep, tandepasta, skeerroom, skeermeslemmetjies, haarsjampoe, handeroom, waslap.


Personeelverlof
Ds. Heerden van Niekerk        09.12.2013 – 26.12.2013
Marian Truter                             09.12.2013 – 03.01.2014
Sanet Gunter                            17.12.2013 – 10.01.2014
Samantha Gertse                    17.12.2013 – 03.01.2014
Ds. Nelis van Rensburg            27.12.2013 – 09.01.2014
Kerkkantoor sluit 13 Desember 2013 en open 6 Januarie 2014.

Preke op ons webtuiste
Die aandgesprekke oor Geloof en wetenskap is op ons webtuiste gelaai.  Daar is ook ‘n aantal oggenddienste beskikbaar.  Besoek www.ngkwelgemoed.co.za en volg die “Lees en Luister”-skakel.


BARMHARTIGHEID
Terugvoering:   BAIE DANKIE vir u volgehoue ondersteuning en betrokkenheid by die onderskeie projekte, asook die vele skenkings wat die afgelope jaar ontvang is.  Daar is so baie behoeftes en nood in die samelewing –  dit voel soms of ‘n mens oorweldig raak deur al die versoeke. Nogtans het u altyd reageer en kon ons in so baie van hierdie behoeftes voorsien.  Wees verseker van die betrokke partye en persone se opregte dank daarvoor.

Behoeftes:  Kerspakkies is steeds welkom.   Plastiek- inkopiesakke. Dit word gebruik om kospakkies by die Badisa-kantore en Fisantekraal in te pak.   Enige artikel waarvan u oor die vakansietyd ontslae wil raak, kan by die kerkkantoor ingelewer word. Dit sal volgende jaar gebruik word.

Verjaardae van die week
1       Philip du Preez, Valerie Heydenrych, Serge Wessels
2     Lorraine du Toit, Jako Gerber, Loré Pelser, Cara Rich, Elle Uytenbogaardt, Willem vd Spuy, Anje v Wyk
3     Alexander du Plessis, Susan Johnston, Elzahn le Roux, Ziané le Roux, Janet Vermeulen
4     Karoline Bodenstein, Linda Maree, Grietje Roodt, Christo Spies, Ottie v Zyl
5     Rosa Burger, Anchen Burger, Bennie du Plooy, Roné Geldenhuys, Suné McCallaghan, Henriëtte Pelser, Linda vd Linde, Luke Vos
6     Renée Blaauw, Marie de Roubaix, Pieter Lombard, Paul Marais
7     Kirsten de Greef, Anneke du Plessis, Frances Engelbrecht, Pierre Ferreira, André Marais

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 22 November 2013

 

 

VRYDAGNUUS

22 November 2013

Ook beskikbaar by www.kaapkerk.co.za    

                                                                                                Teken In II Teken Uit

AMPTELIKE NUUSBRIEF WES-EN-SUID-KAAPLAND

 

Kerstyd…

Prys God in die hoogste hemel. By die mense op die aarde sal daar vrede wees, by die mense vir wie Hy lief is. (Luk. 2:14, Die Bybel vir Almal). Sien ook Ten Slotte.

 

A. SINODALE NUUS

Biddag in aansluiting by Wêreldvigsdag

Wêreldvigsdag word op 1 Desember herdenk. Gemeentes word versoek om op Sondag 24 November (of die eerste Sondag in Desember) in die besonder aan MIV, vigs en bewusmaking van die pandemie aandag te gee. Besoek CABSA (Christian Aids Bureau of Southern Africa) vir hulp en riglyne hiervoor.

 

B. ALGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. Bybelgenootskap van SA: God is ons Toevlug

Nora Lucero, Hoofsekretaris van die Filippynse Bybelgenootskap, skryf na die verwoesting van Tifoon Haiyan: “Ons vra dat Christene in die res van die wêreld asseblief vir ons sal bid. Ons weet ook dat so baie mense in die dele wat deur hierdie tifoon verwoes is, ook geestelike krag benodig. Hulle moet hoor dat God ook vir hulle ‘n toevlug en beskerming is.” Lees die Bybelgenootskap van SA-mediaverklaring hier en sien hoe om betrokke te raak.

 

2. Badisa Drafstap teen Geweld teen Vroue en Kinders!

Jaarliks, op elk van die 16 dae wat op 25 November begin en tot 10 Desember duur, word Suid-Afrikaners wat die mishandeling van vroue en kinders teenstaan, gevra om iets daadwerkliks daaraan te doen. Deur te draf of stap en R10 by te dra, kan elkeen sy stem laat hoor en Badisa help om die weerloses elke dag van die jaar te help beskerm. Klik hier.

 

3. Rooi trommeltjie … Finansiële Wenke vir Kerkkantore

Kollega Mossie Mostert skryf in Noord-Kaapland eNuus oor die gevare van “die rooi trommeltjie” in kerkkantore sonder ‘n beleid oor kontantontvangstes, tjekaansoeke en kleinkasfondse is nie. Sy Handleiding Kerkkantoorpersoneel (’n praktiese gids) is aangevul met ’n paar finansiële wenke. Dit kan – waar van toepassing – gebruik word om ’n beleid op te stel ten opsigte van die werksaamhede van die rekenmeester/kassier. Lees hier meer.

 

4. Anglikane begin met stappe vir Vrouebiskoppe

Die Anglikaanse Kerk se algemene kerkvergadering het vandeesweek sterk steun uitgespreek vir die beginsel van vrouebiskoppe. Die algemene sinode het met 378 teen 8 ten gunste van die besluit gestem en só die weg gebaan vir ’n stemming volgende jaar wat die maatreël teen Julie 2014 deel van kerklike wetgewing kan maak. Die berig in Die Burger van 21 November is hier beskikbaar.

 

5. Wenke vir Gemeentes se Webblaaie

Die webblad van die NG Gemeente Franschhoek, waar Peet Bester sedert Februarie 2013 predikant is, het baie volledige inligting vir voornemende huwelikspare wat in hulle geskiedkundige kerkgebou wil trou. As jy iets soortgelyk op jou gemeente se webblad wil byvoeg, klik by http://www.ngkfranschhoek.co.za/huwelike.html (En dis nie net vir gemeentes met geskiedkundige kerkgeboue nie – Red J)

 

6. VrydagNuus – vir Beplanning

‘n Herinnering: daar bly slegs twee uitgawes na hierdie week se VrydagNuus vir 2013 oor. Die laaste uitgawe word beplan vir die eerste week van Desember, in pas met die Wes-Kaapse skole wat op 4 Desember sluit. Die eerste uitgawe vir volgende jaar is dié van 17 Januarie 2014.

 

C. INNOVASIE

Een van die waardes van ons sinode (sien www.kaapkerk.co.za) is ‘n “vaste verbintenis tot innovasie en kreatiwiteit”. Met verskeie gemeentes wat in uitdagende omstandighede voortdurend planne beraam om nuut en vars te werk, nooi ons graag: stuur julle nuus oor kreatiewe planne en projekte na kommunikasie@kaapkerk.co.za. So kry ‘n kollega of gemeente dalk inspirasie om hulle hulpbronne ook weer af te stof en te benut! Lees gerus net hierna oor Calvinia-Hantam se pittige planne … J

 

Pampoenpitte help Hantam!

As deel van ‘n innoverende projek van die NG Gemeente Calvinia-Hantam is ‘n yslike 75kg pampoen die begin van ‘n lekker pampoenkwekery deur lidmate. Pitte is te koop teen R30 vir die eerste pit en daarna R20 per pit. Sodra almal se pampoene groot is, kom hulle in aanmerking vir pryse in verskillende kategorieë – soos die kleinste, grootste en lelikste pampoen. Die berig in Rapport van 17 November is hier. Kontak Alewyn by die kerkkantoor by 027 341 1301 of ngkhantam@hantam.co.za – almal welkom om deel te neem! (Praat van ‘n groengemeente!)

 

D. EKOLOGIE

Anglikane vra Hernubare Energiebronne

In reaksie op die voorgestelde regulasies oor hidrobreking het Aartsbiskop Thabo Makgoba van die Anglikaanse Kerk in Suider-Afrika ‘n beroep op die regering gedoen om hernubare energie te ondersoek om in Suid-Afrika se energiebehoeftes te voorsien. Sy kommentaar ondersteun die voorlegging van die NG Kerkfamilie grotendeels, veral in soverre daar nog te min wetenskap-gebaseerde navorsing oor die impak van hidrobreking beskikbaar is. Die volledige voorlegging van die Anglikane is by NUUT op www.kaapkerk.co.za – klik hier.

 

E. FUNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Gemeente La Rochelle hou eg Kaapse Fees!

La Rochelle Gemeente in Bellair bied ‘n eg Kaapse fees van 22 tot 24 November aan. Met ‘n ouwêreldse “roadhouse”, pretstap, tradisionele Kaapse kos, ‘n veiling van ‘n WP-rugbytrui, besoekende WP-rugbyspelers en afgesluit met ‘n familiediens en piekniek (én meer) is dit die plek vir die Kaapse gemeenskap om te wees! Meer oor hierdie geleentheid is aangeheg.

 

2. NG Gemeente Durbanville: Kersprogram

Durbanville Gemeente nooi almal hartlik uit na hulle jaarlikse Kersprogram wat vanjaar op Sondagaand 24 November om 19:00 in die kerkgebou plaasvind. Vanaf 18:45 word bekende Kersliedere heerlik saamgesing – gaan asseblief vroeg om ‘n plek te verseker. ‘n Deurkollekte ten bate van die orrelfonds sal na afloop van die diens opgeneem word.

 

3. Badisa Huis Pam Brink/Esperanza: Krismis inni Bos

Huis Pam Brink en Esperanza, programme van Badisa in die Strand, nooi die hele gesin na ‘n spesiale aand van betowering met hulle Krismis inni Bos-opvoering. Hierdie fondsinsamelingsprojek, op 29 en 30 November van 18:00-22:00 by Helderberg Plaas, kos R50 pp. Gelukkige trekkings: bring jou kaartjies! Kontak Corné by 078 537 6969 en klik hier vir die volkleur-pamflet met meer oor die aand…

 

4. NG Gemeente Paarl (Strooidakkerk): Feesmark

Strooidak se Feesmark word van 25-30 November in die Paarl Stadsaal ten bate van die gemeente aangebied. Weeksdae 10:00-20:00 en Saterdag 09:00-15:00. Kuier by die Feesmark-kafee, met smullekker etes en koek. Kontant en kaartfasiliteite. Kunsgoed, hartsgoed, kindergoed … Rig navrae aan Margie by 072 229 8396. Sien ook hier.

 

5. NG Gemeente Oostersee: Kerssangdiens

Oostersee se Kerssangdiens is op Sondag 1 Desember om 09:00. Die Tygerberg Mannekoor tree onder leiding van Elizabeth Carstens op en die orreliste is me Annatjie Grobler. Verversings na afloop van die diens in die kerksaal. Kerkkantoor: 021 939 3830.

 

6. Jan Kriel Liggieboomfees

Die bekende Liggieboomfees is vanjaar op Saterdag 23 November. Hekke open om 17:30, program 19:00-21:00. Sing saam met die kinders van Jan Kriel Skool en Rouchelle Liedemann van Radio Tygerberg. Piekniek en verversings beskikbaar. Toegang R50/skoliere R30. Kaartjies vooraf by Jan Kriel Instituut, nie by hekke nie. Navrae: 021 903 0434. Klik hier vir die advertensie op www.kaapkerk.co.za.

 

7. NG Gemeente Sonnekus: Kerssangdiens

Sonnekus in Milnerton nooi almal vriendelik uit na hul Kerssangdiens om 09:00 op 24 November in die kerk. Dit beloof om ‘n diens vol solo’s, sang, voordrag en optredes deur onder meer die gaskunstenaar Johannes Slabbert en die Sondagskoolkinders te wees. Nooi familie en vriende gerus uit om die gebeurtenis by te woon. Almal is baie welkom!

 

8. NG Moedergemeente Wellington: Murray Kersmark

Ons herinner aan Wellington se uitnodiging: “Kom kuier by ons jaarlikse mark in ons historiese 100 jaar oue saal. Meer as 80 uitstallers, ’n vars produkte deli en ‘pop-up’ koffiewinkel met heerlike smulgoed. Kom geniet Bolandse gasvryheid op sy beste.” Datums: 26-30 November, elke dag van 09:00-19:00, Saterdag van 09:00-13:00.

 

F. VAKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

NGK/VGK Calitzdorp & Stellenberg: Bediening in Klein-Karoo

NGK en VGK Calitzdorp en NGK Stellenberg beplan die vestiging van ‘n uitreikspan op Calitzdorp (Klein Karoo). Dit sal op ‘n soortgelyke wyse as ander diensjaarspanne funksioneer. Die fokus sal hoofsaaklik die Calitzdorp-gemeenskap wees, maar daar sal ook na aanliggende dorpe in die Klein Karoo uitgereik word. Lees onderaan meer oor dié geleentheid. Naskoolse jongmense moet reeds op 16 Januarie 2014 aanmeld.

 

Ten slotte

Hierdie sin tref ‘n mens in die berig oor Geweld teen Vroue en Kinders (B2):

U R10 sê NEE vir verkragting, mishandeling, geweld en die miskenning van ’n ander se menswaardigheid en selfrespek.”

 

Dit laat my dink aan die One More inisiatief van Badisa:

One more can heal the hurt

One more can hide the shame

One more can feed the child

One more can ease the pain…

Luister na die volledige One More-lied by www.badisa.org.za.

10 plus nog 10 is 20. So is hoop gee binne elkeen se bereik. Veral met ons viering van die Christusfees… by die mense op die aarde sal daar vrede wees

 

Vriendelike groete.

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195

Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

BYBELGENOOTSKAP VAN SA

GOD IS ONS TOEVLUG

 

Die afgelope paar dae is die wêreld opnuut geruk deur ‘n natuurramp. Tifoon Haiyan, een van die grootste storms nog wat ‘n landmassa bereik het, het miljoene mense in die Filippyne ontwortel. Baie mense het geliefdes verloor en duisende het tans geen toegang tot kos, skuiling of skoon water nie.

 

Meer as 90% van die bevolking van die Filippynse Eilande is Christene en baie van hulle het hulle Bybels in die storm verloor – juis nou dat hulle dit so nodig het. Die Filippynse Bybelgenootskap het onmiddellik ‘n beroep op Bybelgenootskappe wêreldwyd gedoen om te help met fondse sodat daar ook in die dringende Bybelbehoeftes van hierdie mense voorsien kan word.

 

Nora Lucero, die Hoofsekretaris van die Filippynse Bybelgenootskap skryf: “As ‘n nasie is ons verpletter. Ons het nog nie eens herstel van die aardbewing wat ons in Oktober getref het nie en nou hierdie verwoestende storm. Ons vra eerstens dat Christene in die res van die wêreld asseblief vir ons sal bid. Ons weet ook dat so baie mense in die dele wat deur hierdie tifoon verwoes is, ook geestelike krag benodig. Hulle moet hoor dat God ook vir hulle ‘n toevlug en beskerming is.”

 

”n Spesiale projek, God is ons toevlug, is deur die Filippynse Bybelgenootskap in die lewe geroep om so gou moontlik 250 000 Bybelgedeeltes, 20 000 Bybelse strokiesprentboeke vir kinders en 20 000 volledige Bybels beskikbaar stel om in die gebiede wat die ergste getref is, te versprei. Hiervoor word R1 293 750 benodig.

 

Die Filippynse Bybelgenootskap is reeds besig om te reël dat hierdie materiaal so gou moontlik met die hulp van organisasies wat noodlenigingswerk doen, die kerke in die rampgebiede bereik. Op dié manier word kerke bygestaan om na die geestelike behoeftes om te sien van mense wat deur hierdie ramp getref is.

 

“Hier by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika staan ons verslae oor die omvang van hierdie ramp. Ons harte gaan uit na almal wat geliefdes verloor het of wat nog na vermistes soek, en ook na die duisende mense wat al hulle besittings verloor het en wat weer hulle lewens moet herbou,” sê ds Gerrit Kritzinger, die Uitvoerende Hoof van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. “Ons doen ‘n beroep op Suid-Afrikaners om te help sodat daar ook in die Bybelbehoeftes van hierdie mense voorsien kan word.”

 

Klik hier om ‘n bydrae te maak, kontak biblia@biblesociety.co.za of skakel 021 910 8705.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA MEDIAVRYSTELLING

DRAFSTAP GEWELD TEEN VROUE EN KINDERS DISNIS

 

November 2013

 

Elke jaar – op elk van die 16 dae wat op 25 November begin en tot 10 Desember duur – word Suid-Afrikaners wat die mishandeling van vroue en kinders teenstaan gevra om iets daadwerkliks daaraan te doen. Deur te kom draf of saam te stap en R10 by te dra, kan elkeen hardop NEE vir die euwels sê en Badisa help om hulle elke dag van die jaar te help uitroei.

 

Alle Run/Walk for Life-klubs en Badisa in die Wes-, Oos- en Noord-Kaap het kragte saamgesnoer en deur die klubs tydens die 16-dae tydperk te nader en R10 vir ’n stappie of draffie te betaal, kan elkeen wat omgee, ’n verskil ten goede meebring in die lewens van kinders en vroue wat voortdurend vrees dat hulle misbruik of aangerand gaan word. U R10 sê NEE vir verkragting, mishandeling, geweld en die miskenning van ’n ander se menswaardigheid en selfrespek.

 

Badisa is ’n maatskaplikediensteorganisasie wat kinderbeskerming, jeugontwikkeling en bejaardesorg in die Noord-, Wes- en Suid-Kaap en die Karoo op ’n professionele grondslag aanbied. Bykans ’n miljoen lewens word elke jaar op dié wyse positief geraak. Desondanks bly Badisa grootliks van bydraes deur maatskappye, individue en tien rande soos u s’n vir sy belangrike taak afhanklik.

 

“Daar gaan omtrent nie ’n dag verby sonder skokkende nuus oor vroue of kinders wat verkrag of aangerand is nie en Badisa word oorval met versoeke om hulp,” sê ’n Badisa-woordvoerder.

 

“Suid-Afrika se verkragtingsyfer tel onder die hoogstes ter wêreld. Elke 46 sekondes word ‘n vrou iewers in die land verkrag; teen die tyd dat u hierdie gelees het, was dit weer so. En dan sluit die syfers nie die gevalle in wat nooit aangemeld is nie. Van die vroue word vermoor, sodat hulle nie teen die oortreder kan getuig nie en selfs wanneer hulle dit oorleef, bly die nagmerrie in hul gedagtes. Babas van net ’n paar weke word verkrag. Badisa smeek almal – manne en vroue – om hul stem teen hierdie barbaarsheid te verhef.”

 

Badisa maak dit deel van sy taak om vroue en kinders in te lig oor maniere om hul gesinne te beskerm deur onaanvaarbare gedrag betyds aan te meld. Badisa se beskermingsplan sluit bystand in om vervolging suksesvol te laat verloop, ouerleiding en om gemeenskappe onder sy vlerk deurentyd paraat te hou. 

 

Die afgelope 12 maande het die organisasie 899 mishandelde kinders, 515 seksueel-geteisterde kinders, 2 906 verwaarloosde kinders en 137 mishandelde vroue onder sy sorg gebring en ’n einde aan 478 gevalle van gesinsgeweld gemaak. Dis buiten sy ander werk om kinders deur liefdevolle huise aangeneem te kry, mense vir dwelmmisbruik te behandel en minder bevoorregte bejaardes in sy tehuise te versorg.

 

Besoek www.rwfl.co.za om u naaste Run/walk for Life-klub op te spoor en uit te vind wanneer en waar u vir u R10 kan saam draf of stap. As u wil, kan u dié dag in ’n uitrusting opdaag om die boodskap van nee-vir-geweld tuis te bring.

 

’n Lys van deelnemende klubs en nadere besonderhede oor die veldtog of oor Badisa self kan op www.badisa.org.za of Facebook/BADISA gevind word.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

GEVAAR VAN DIE “ROOI TROMMELTJIE”…

KLEINKAS… KONTANT… IS DAAR BELEID EN WORD DIT TOEGEPAS?

 

“Ds. Mossie, jy moet iets skryf oor die gevaar van die ‘rooi trommeltjie’… daar word baie geld ontvang by die kerkkantoor… Sondag- / Maandagoggend is dit kollektes… dankoffers (dikwels kontant in koevertjies)… basaargeld… speletjiesaande se inkomste, huurinkomste ensovoorts. Dominee, as die ‘rooi trommeltjie’ kon praat…”

 

Ek is nou 7 jaar in die sinodale kantoor en moes al vele hartseer verhale aanhoor… kom ons noem dit maar net: as die rooi trommeltjie kon praat!

 

Die Handleiding Kerkkantoorpersoneel (’n praktiese gids) wat ek Oktober 2013 op die webbladsy van Noord-Kaapland beskikbaar gestel het, behandel nie die werksaamhede van die rekenmeester/kassier nie.

 

Dit gebeur egter van tyd tot tyd dat bedrog in kerkkantore plaasvind – die verhaal van die “rooi trommeltjie”. Verskeie redes kan aangevoer word, naamlik swak finansiële bestuur, gebrekkige of geen finansiële beleid/riglyne ensovoorts.

 

• Só is byvoorbeeld een van die “groot versoekings” ten opsigte van kontant die sogenaamde “rol” van geld!

• Persone verantwoordelik vir kontant “leen soms geld”. Hulle beplanning is om dit weer later terug te plaas… wanneer hy/sy aan die einde van die maand salaris ontvang het!

 

Ek het dit dus goedgedink om die Handleiding Kerkkantoorpersoneel (’n praktiese gids) aan te vul met ’n paar finansiële wenke (bladsy 74 – 81). Dit kan gebruik word om ’n beleid op te stel ten opsigte van kontantontvangstes, tjekaansoeke en kleinkasfondse.

 

Ek haal aan uit die inleiding van die Handleiding Kerkkantoorpersoneel (’n praktiese gids): “Miskien kan dit ’n bydrae lewer vir nuwe beginners in kerkkantore… met niemand byderhand wat opleiding en raad kan gee. Kerkpersoneel met jare se ondervinding moet liefs die “trap-der-jeug” verbygaan!”

 

Om meer te lees en die opgedateerde handleiding (November 2013) af te laai, klik by Kerkkantoor (http://www.noordkaapland.co.za/kerkkantoor/).

 

Met dank aan (ds) Mossie Mostert, oorgeneem uit Noord-Kaapland eNuus van 19 November 2013.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE LA ROCHELLE

KAAPSE FEES

 

Die NG Gemeente La Rochelle (hoek van Hadley- en Meerluststraat, Bellair) bied ‘n eg Kaapse fees van 22 tot 24 November aan.

 

Vrydag 22 November:

17:30 Roadhouse op gemeente se parkeerarea; kom word in die gemak van jou eie motor bedien.

 

Saterdag 23 November:

08:00 – 08:30 Registrasie vir pretstap, met pryse

09:00 – 13:00 Speletjies vir die kinders, daag die WP-rugbyspelers in ‘n skopkompetisie uit, teetuin, wit olifant tafel en tradisionele Kaapse Kos (breyani, Gatsby’s, smoorsnoek, Kaapse kerrie, ens bedien).

11:30 Veiling: WP-rugbytrui, sowel as tradisionele Kaapse wyne word opgeveil. Daar is ook WP rugbyspelers wat die geleentheid sal bywoon.

 

Sondag 24 November:

09:00 Die naweek word afgesluit met ‘n Familiediens en piekniek die oggend.

19:00 ‘n Praise & Worship-diens.

 

Vir meer inligting kontak die kerkkantoor by 021 919 9253.

 

Die Kaapse gemeenskap word uitgenooi om hierdie eg Kaapse geleentheid by te woon!

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NGK/VGK CALITZDORP EN NGK STELLENBERG

BEDIENINGSGELEENTHEID IN GAP-JAAR

KLEIN KAROO UITREIKSPAN (CALITZDORP)

 

Die NGK en VGK gemeentes Calitzdorp en die NGK gemeente Stellenberg beplan die vestiging van ‘n uitreikspan op Calitzdorp (Klein Karoo). Dit sal op ‘n soortgelyke wyse as ander diensjaarspanne funksioneer.

 

Die fokus sal hoofsaaklik die Calitzdorp-gemeenskap wees, maar daar sal ook na aanliggende dorpe in die Klein Karoo uitgereik word. Spanlede moet na-skoolse jongmense wees (ongeveer 18-26 jaar oud) wat ernstig is oor hul verhouding met Jesus, en wat bereid is om selfloos te dien. Plasing op span sal voorafgegaan word deur ‘n aansoek en keuringsproses.

 

Koste: R1500 per persoon per maand vir 11 maande.

 

Aanmeldingsdatum is 16 Januarie 2014 in Kaapstad, waar opleiding op die Llandudno-terrein gedoen sal word.

 

Belangstellendes kan die volgende persone kontak:

Ds Gerhard van Tonder (jgvt@vodamail.co.za of 082 414 8944)

Ds Why Duvenhage (why@stellenberg.co.za of 082 570 5931)

Ds Jacques November (jna@polka.co.za of 083 565 7076)

Did you like this? Share it:

Bulletin: Sondag 24 November 2013

NG KERK WELGEMOED
Gewortel in Christus

 

WEEKPROGRAM:
Sondag, 24 November:
09:00    Ds. Heerden van Niekerk, Kerssangdiens
Deuroffer: Kerssangdiens
Geen kategese en aanddiens
 
Dinsdag, 26 November
17:30    Liturgiese werkgroep
18:30    Musiekbediening

Woensdag, 27 November
19:00    Gemeentebybelstudie, saal (afsluiting)

Donderdag, 28 November
09:30    Vrouebybelstudie, Dias 2
19:00    Musiekbediening
 
Sondag, 1 Desember
09:00    Ds. Nelis van Rensburg
Deuroffer: Barmhartigheidsverpligtinge
Geen kategese en aanddiens

 

 40 Dae met Jesus:  Jesus maak ons heel
Van 9 Februarie tot 16 Maart 2014 het ons weer ‘n 40 Dae-veldtog. Hierdie keer is die tema: Jesus maak ons heel. Ons voorsien dat hierdie reeks kleingroepbyeenkomste en eredienste vir baie mense groot betekenis gaan hê. Almal moet asb. vooraf inskryf. Jy kan net ‘n  inskrywingsvorm invul en dit in die voorportaal of by die kerkkantoor inlewer. Jy kan ook elektronies op ons webblad inskryf. Ons gaan ook ‘n klomp uitreike doen.

Die groepleiers van die eerste veldtog sal ook hulle vorige groeplede kontak met die oog op inskrywings. Jy kan ook by ‘n nuwe groep aansluit as jy wil. Jy moet jou voorkeur op jou inskrywingsvormpie aandui.

Kom ons werf ook ‘n klomp nuwe deelnemers. Ons wil ook hierdie keer spesifiek ons jonger naskoolse generasie en jong ouers betrek. Nooi asb. so ver jy gaan mense na die veldtog. Hulle hoef nie lidmate te wees nie. Die reeks duur net 6 weke. Daar is nog brosjures by die toonbank of kantoor beskikbaar indien jy die inligting met vriende of kennisse wil deel. Ons sien daarna uit om jou inskrywing te ontvang.


Tiendemaand-insameling
Ons tiendemaand-bydraes het tot kort duskant R1 000 000 gestyg. R945 257,50 is reeds inbetaal! Dit verteenwoordig 41% besoekpunte se bydraes. Ons staan in verwondering hieroor en dank die Heer dat lidmate met blymoedigheid gestalte gee aan 1 Kronieke 29:14: “Alles kom tog van U af en ons gee aan U wat ons van U gekry het.”

Die pakkie met die inligting oor ons tiendemaand-insameling is reeds deur die ouderlinge/diakens/dienswerkers uitgedeel.  Indien u nie ‘n pakkie ontvang het nie, kan u die kerkkantoor skakel – ons sal reël dat u een ontvang.


Kersboom en geskenke in voorportaal
U kan ‘n geskenkie vir ‘n behoeftige bejaarde by die Kersboompies in die voorportaal van die kerk plaas. U kan in die loop van die volgende twee weke ‘n geskenkpakkie toedraai en by die boompies plaas.

Daar is by die boompies plakkers (man/dame) beskikbaar om duidelik op die pakkie aan te dui dat u dit vir ‘n man of ‘n dame gee. U kan die volgende as riglyn vir die inhoud van die pakkie gebruik:  toiletseep, tandepasta, skeerroom, skeermeslemmetjies, haarsjampoe, handeroom, waslap.


Preke op ons webtuiste
Die aandgesprekke oor Geloof en wetenskap is op ons webtuiste gelaai.  Daar is ook ‘n aantal oggenddienste beskikbaar.  Besoek www.ngkwelgemoed.co.za en volg die “Lees en Luister”-skakel.

 

Barmhartigheid
Gedagte vir die week:
Know in your heart that you don’t need  one more thing to make yourself complete, and then  watch all those external things became less and less significant.  (Dr  W.W. Dyer)


Terugvoering:
Gedroogde perskes:  Nog 40kg is binne een dag verkoop!  Baie dankie vir u ondersteuning.  Ons kry volgende week nog perskes, doen maar vroeg navraag by die kerkkantoor – hierdie perskes is heerlik, verkoop teen ‘n baie billike prys en is gewild.  2kg teen R65.

Kospakkies:  Baie dankie aan elkeen se skenkings, die wykleidsters en vrywilligers wat gehelp het.  Dit word baie waardeer!

 

Nuwe projekte:
Kerspakkies:  Insameling van geskenke vir minderbevoorregte persone vind plaas oor die volgende 2 Sondae. Neem gerus ‘n “Dame/Man”-plakker wat u op die geskenk-pakkie moet aandui. Inhoud: verkieslik toiletware met iets klein soos ‘n sjokolade, ens. Baie dankie vir u ondersteuning met hierdie projek!

Sop en worsbroodjies:  Wyke C03 en C22 die week 24/11 en 29/11.

Kerkwinkel:  Laaste verkoping van die jaar op Donderdag 28 November tussen 13:00 en 15:00. Bring gerus alle wit olifante!

Behoefte:
Kersgeskenke

 

Verjaardae van die week
24     Christa Kotzé, Jaco Nel, Gidthe Schade
25     Marga Brink, Juan Engelbrecht, Anbrecht Le Roux, Pickles Matthee
26     Rentia Burger, Charl Du Toit, Chrisna Nöthling, Izak Retief
27     Hennie du Toit, Dirk Kotzé, Nalene Matthee, Amanda Oberholzer, Johan vd Merwe, Edward Venter, Anja Venter, Hildegarde Visser
28     Kobus De Wet, Morné Kielblock
29     Charl Goosen, Jabez King, Marinda vd Walt, Marlene Zaayman
30     Jacques Viljoen


Gebedsbediening:  GEBED IS DIE ASEMHALING VAN ONS GEESTELIKE LEWE
Diensbeurt:  Susan van Lill, 0219134348  /  Groep: Chrissie Smit, 0219132840


Verdere voorbidding vir:
Kerkbode se Kersinsameling vir wie ons ‘n bydrae by die deure kan maak baie mense in ons land en in die wêreld, in wie se harte Jesus nog nie gebore is nie die armoede-vraagstuk in ons land en vir reën vir die drooggeteisterde gebiede ons familie en vriende in die buiteland wat hierdie Feestyd op hulle eie sal deurbring Christene in dié lande waar daar nie geloofsvryheid is nie.

Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan, en hulle wat tans tuis aansterk.

Lief en leed:
Roelf Jooste se broer is oorlede (Rheede 8, 0219131020).
Kotie Uytenbogaard het ‘n operasie ondergaan (Hibuscuspark 20, 0824115082).

 

‘n  Geseënde Adventstyd word u almal toegewens.  Kom ons gebruik die rustyd om meer tyd saam met Jesus deur te bring.  Baie dankie vir u getroue gebedsondersteuning en ons sê baie dankie aan ons Hemelse Vader, vir ons leraars en jeugwerker, dat hulle ons, onder leiding van die Heilige Gees, die afgelope jaar, opnuut toegerus het om God se verteenwoordigers op aarde te wees.

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 15 November 2013

VRYDAGNUUS

15 November 2013

Ook beskikbaar by www.kaapkerk.co.za    

                                                                                                Teken In II Teken Uit

AMPTELIKE NUUSBRIEF WES-EN-SUID-KAAPLAND

 

UIT EEN MOND IN DIE OPENBAAR

In ’n geskiedkundige gebeurtenis het ons Kerkfamilie (NGK, RCA, VGK met samewerking van leiers van die NGKA) verlede week ’n eerste gesamentlike voorlegging aan die Nasionale Parlement gemaak. Dit gaan oor hidrobreking en is aan die Minister van Minerale Hulpbronne gestuur. Hierdie gesamentlike stem van ongeveer 2.4 miljoen gereformeerde Christene verleen ’n integriteit aan ons openbare deelname wat voorheen nie moontlik was nie. Klik by die Parlementêre Lessenaar van die NG Kerk vir die volledige voorlegging.

 

A. SINODALE NUUS

1. KGA: NGK-familie Besoek Susterskerk in Nigerië

In 2004 het die NG Kerkfamilie in die Kaap-streek begin om die verhouding met die NKST (ons susterskerk in Nigerië) te hernu. NKST staan vir Nongo uKristu ui Ser u sha Tar – die Universele Gereformeerde Christelike Kerk. Wedersydse besoeke vind nou gereeld plaas om ’n vennootskap met mekaar op verskillende vlakke te vorm om so God se koninkryk in en vanuit Noord-Afrika te help bou. Lees onderaan meer.

 

2. Biddag vir Beskermingsdienste

Sondag 17 November word vir voorbidding vir ons Beskermingsdienste uitgesit. Gemeentes word vriendelik versoek om tydens die erediens te bid dat hierdie manne en vroue (lede van die polisie, verkeer, reserviste, hospitaalpersoneel, brandweer, weermag, vloot, lugmag en meer) wysheid sal ontvang om in moeilike omstandighede en gevaar steeds regverdig, menslik en met begrip op te tree. Rom 13:1 “Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie en die owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking van God.”

 

B. ALGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. Stellenbosch Besprekingsgroep: Augustinus se Belydenisse

Die Stellenbosch Besprekingsgroep se laaste byeenkoms van 2013 is op Dinsdag 19 November vanaf 17:00 in die Kerksentrum van die NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal. Dr Annemarie Kotzé, US Departement Antieke Studie, gesels oor: Tolle lege – Hoe maak dit sin om Augustinus se Belydenisse na 16 eeue nog op te neem en te lees? Meer hieroor is aangeheg.

 

2. Neels Jackson Dankbaar vir 23 Jaar

“In verskeie opsigte het my kontak met ander tradisies my waardering vir my eie tradisie verhoog. My ekumeniese blootstelling het my waarskynlik meer gereformeerd gemaak, eerder as minder. In die spieël wat ander kerke vir my was, kon ek my eie kerklike tradisie op ’n baie dieper vlak leer verstaan en waardeer.” Lees gerus verder hoe Neels Jackson oor sy loopbaan by Beeld terugkyk. (Met erkenning aan e-Hervormer van 7 November).

 

3. Nuwe Harte Oorbrug Afstand: Sondag 17 November

’n HerinneringGemeentes word vriendelik gevra om op Sondag 17 November onder meer deur die prediking deel te neem aan ’n nasionale gesprek oor moraliteitsherstel vanuit die tema Nuwe Harte oorbrug afstand. Christene veral, maar in Suid-Afrika die meeste mense, ken mekaar nie, daarom verstaan ons mekaar nie… daarom is vooroordeel en agterdog so maklik. Sien www.nuwehart.com hieroor.

 

4. NG Moeder- & Kruiskerk Stellenbosch: Eerstejaarskamp 2014

Onthou asseblief: NG Stellenbosch Moederkerk & Kruiskerk bied oudergewoonte ’n Eerstejaarskamp van 19-22 Januarie 2014 aan. Dit is ’n uitstekende manier om dadelik in te skakel by die universiteitswêreld. Eerstejaars aan enige instelling is welkom. Registrasie 19 Januarie by Kruiskerk. Koste: R550. Meer is by www.kruiskerk.com. Kontak Erika by kamp@kruiskerk.com of 082 362 5237 of 021 883 3458 (kerkkantoor). Gemeente, lees asseblief hier meer en vertel julle matrieks!

 

 

C. NUUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Bybel-Media Nuusbrief

Van Hans Steyn by Bybel-Media: “Die jaar spoed nou ten einde. Bybel-Media het nog baie belangrike publikasies waarvan elkeen moet kennis neem. Die fokus is op twee noodsaaklike publikasies wat die gesinslewe raak, die jongste Kerkbode (sien C2) en die Desember/Januarie uitgawe van LiG .” LiG spog met die mooie Minkie en haar ewe pragtige kleine Katerien op die voorblad. Lees hier meer

 

2. Kerkbode van 15 November

In die jongste Kerkbode is nuus oor:

  • Christene protesteer luid oor “godslasterlike uitsprake”
  • VGK-moderator nou ook Afrika-president by Wêreldraad
  • Dirk Hattingh onthou prof Johan Heyns en drie dae in 1989
  • Belydenisskrifte: Waarom al die gepraat?
  • In die redaksionele kolom vra Pieter Fourie “Leer hulle dan nooit nie?”
  • Dirkie van der Spuy van die Oostelike Sinode skryf in Op die kerkstoep “Iets nuuts is aan die kom!”

 

3. Transkeise Decoligny hou Jaareinde-konferensie

Hierdie komende naweek vind Decoligny-gemeente se Jaareinde-konferensie plaas. Hulle begin Vrydagaand met dienste en ’n film vir die Jeug. Saterdagoggend is daar ’n geestelike program, gemeentevergadering, ’n fondsinsameling en Jeugbyeenkoms. Sondag word nuwe lidmate onder meer bevestig en na die preek word Nagmaal gehou. ’n Propvol program! ‘n Geseënde naweek toegewens. Lees hier verder.

 

4. Missie Japan: Geboorteflits!

Stéphan en Carina van der Watt het op Sondag 10 November die trotse ouers van klein Stephan De Wet Van der Watt (noemnaam Stephan) geword. Hy is in Tokushima gebore, ‘n stewige 4 kg en 52cm lank en volgens sy pa drink hy goed en lyk hy gesond. Baie geluk – en ek moet sê, op die foto lyk dit nie of hy enige Japanese trekke het nie – Red. Kontak hulle by stephan@missiejapan.co.za.

 

D. FUNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Gemeente Kaapstad (Groote Kerk): Kerssangdiens

Groote Kerk se Kerssangdiens vind op Sondag 17 November om 19:00 plaas. Optredes deur: Strykorkes, Windworx, Skotse Highlanders, soliste, kore – Pro Arte en Hoër Jongenskool. Die orrelis is Roucher du Toit. Tema: Kom prys Hom, alle nasies!

 

2. Badisa Plumstead Rusoord: Kersfees Liggies Skouspel!

Maak ’n nota: Plumstead Rusoord bied hierdie jaar van 1 tot 22 Desember ’n Kersfees Liggies Skouspel by Plumstead Rusoord, Birminghamweg, Plumstead aan. Hulle geboue word oortrek met duisende liggies wat die lewe van Jesus vanaf geboorte tot en met hemelvaart uitbeeld. Behalwe die skouspel van liggies tree daar saans van ons land se topkunstenaars op en is heerlike eetgoed ook beskikbaar – klik hier.

 

 

3. NG Gemeente Bredasdorp: Kersmark

Bredasdorp se Vrede in die bovertrek Kersmark word van 27-30 November in die Meulhuis aangebied. Gaan ontspan vir die naweek in die Overberg en doen al jou inkopies onder een dak, nooi hulle. Kontak Irene Groenewald by 028 4242038 met navrae.

 

4. NG Moedergemeente George: Kerssangdiens

George Moedergemeente nooi almal vriendelik uit na hulle Kerssangdiens op Sondagaand 24 November om 19:00 in die kerk. Hul dogtergemeente, Outeniqualand, vorm deel van hierdie diens en dit beloof om ’n baie besonderse geleentheid te wees. Verversings na afloop van die diens in die kerksaal.

 

5. NG Gemeente Bellville-Uitsig: Kersmark 2013

’n Fees van geskenke te koop vanaf Woensdag 20 November tot Saterdag 7 Desember. Hoek van Mountain View- en Ridgeworthrylaan, Ridgeworth, Bellville. Daagliks vanaf 10:00 tot 20:00 en Saterdae tot 17:00. Nuwe uitleg vir ’n aangename koopervaring en iets vir almal se smaak in die rolstoel-vriendelike gange. Gaan kuier saam by die restaurant, deur Café Magnifico, Willowbridge – heerlike geregte vir groot en klein. Uitsig – omgee met vriendelikheid!

 

6. NG Gemeente Stellenbosch-Noord: Kerssangdiens

Stellenbosch-Noord se jaarlikse Kerssangdiens, op Sondag 17 November, beloof om ’n fees van woord en lied te wees. “Ons gaan bedien word deur stemkunstenaar Johann Nel, soliste André Terblanche, Judy Badenhorst en Reggie Venter, die Tygerbergse Mannekoor olv Elizabeth Carstens en die Winelands-koor olv Ivan Le Kay. Orreliste Rikus Burger en Anneke Neethling en Vernon Michaels op trompet voltooi die musikale prentjie. Die gemeente gaan ook genoeg singkans kry,” skryf Lambert Jacobs. Nooi gerus jou vriende saam! Deurkollekte ten bate van Kerkbode se Kersfonds, wat verdeel word tussen die NG Kerkfamilie se kinderhuise.

 

7. NG Gemeente Somerset-Wes: Kersmark

Die NG Kerk in Andries Pretoriusstraat 77, Somerset-Wes hou hul jaarlikse Kersmark vanaf Vrydag 22 November tot 30 November in hul kerksaal. Weeksdae vanaf 09:30 tot 19:00 en Saterdae vanaf 09:30 tot 15:00. Benewens die 89 uitstallers, kan middagetes, jaffels, pannekoeke, basaarpoeding, vetkoeke, heerlike koek en tert onder meer in die teekamer geniet word. Almal welkom! Kontak die kerkkantoor soggens by 021 852 1787.

 

8. NG Gemeente Bellville-Wes: Kerssangdiens

Bellville-Wes nooi almal uit na die Kerssangdiens met Riaan Hunter op 24 November om 09:00. Nooi vriende en familie en kom deel in hierdie besonderse oggend. Vir navrae kontak die kerkkantoor by 021 948 2402.

 

9. NG Gemeente Caledon-Wes: Kers-Blyspel

Caledon-Wes stuur nuus oor Boodskap van Bevryding, ’n Kers-Blyspel deur Louwena Brand (van NG Riebeek-Kasteel) en onder leiding van Cheryl-Ann Pheiffer. Kleedrepetisie op 22 November, met vertonings op 23 en 24 November om 19:00 by die NG Kerk Caledon-Wes. Toegang is gratis; kollekte word opgeneem. Almal welkom by dié spesiale hoogtepunt op Caledon-Wes se kalender!

 

10. NG Gemeente Vrijzee: Musikale Kersfeesviering

Vrijzee (Hoek van Oxford- en Merrimanweg, Goodwood) nooi almal hartlik uit na hulle jaarlikse gemeenskaps-Kerssangdiens op 24 November om 19:00. Die gemeente sien dit as ’n geleentheid om hulle eenheid in Christus te midde van die multikulturele omgewing waarin hulle geleë is, te vier met musiek, sang en kore in voorbereiding op Kersfees. Almal welkom! Kontak Marcel van Deventer (orrelis) by 084 701 6828 / marcelv@sbsintellect.co.za of dr Johan Janse van Rensburg (leraar) by 021 592 5455 / johan.jvr@telkomsa.net.

 

11. En … NG Gemeente Durbanville hou Familiedag

Die Jeugbediening van Durbanville Gemeente nooi almal uit na ’n ongelooflike Familiedag op Saterdag 23 November op die Klein Roosboom Plaas. Lees meer oor piekniekmandjies, aktiwiteite en verversings – klik hier.

 

E. VAKATURES

Vakatures op Kerkbode se webwerf

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

1. NG Kenridge: Administratiewe & Kommunikasiebestuurder

ʼn Vakature bestaan in die NG Gemeente Kenridge vir ’n dinamiese persoon om oorhoofs die gemeente se kommunikasie, bemarking, administrasie en finansies te bestuur. Sluitingsdatum: 22 November 2013 – klik hier vir verdere inligting.

 

2. Badisa Sonskyn Dienssentrum: Koördineerder

Sonskyn Dienssentrum, ’n program van Badisa Riviersonderend, benodig ’n Dienssentrum-Koördineerder. Meer oor die verantwoordelikhede en vereistes is hier beskikbaar. Belangstellendes moet asseblief voor 19 November aansoek doen.

 

F. WÊRELDNUUS

Afrika-vroue maak Geskiedenis by WRK

Toe dr Mary-Anne Plaatjies-van Huffel verlede week by die 10de vergadering van die Wêreldraad van Kerke (WRK) in Suid-Korea as president vir Afrika verkies is, was dit net die begin! Vandeesweek het nog ’n vrou uit Afrika, dr Agnes Abuom, geskiedenis gemaak toe sy die eerste vrou, sowel as die eerste persoon uit Afrika, geword het om verkies te word as moderator van die WRK se Sentrale Komitee. Dr Agnes is ’n Anglikaan uit Kenia. Die Sentrale Komitee bestaan uit 150 verkose lede en vorm die hoogste interim-liggaam tussen vergaderings van die WRK. (Met dank aan Namibië se Feldmuis 38/2013).

 

Ten slotte

Wetenskap en verwondering: Dit gee my ’n warm gevoel om die hart dat die gesprek oor wetenskap en geloof op al meer plekke in ons kerk gevoer word – en dan veral in afwesigheid van venyn en veroordeling. Daarom dat ’n artikel oor Wetenskap en Verwondering in LitNET deur Dirk Laurie hierdie positiewe ervaring versterk – lees onderaan verder.

 

Onthou ook ons nuwe gespreksdokument (pamflet) oor Geloof en Wetenskap wat beskikbaar is by Leer en Aktuele Sake op die web – vir gebruik in gemeentes en ringe. En ons help graag met die plaaslike gesprek ook, as dit verlang word.

 

Vriendelike groete.

 

Ben du Toit
Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195

Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

KGA

NGK-FAMILIE BESOEK SUSTERSKERK IN NIGERIË

 

In 2004 het die NG Kerkfamilie in die Kaap-streek begin om die verhouding met die NKST (ons susterskerk in Nigerië) te hernu. NKST staan vir Nongo uKristu ui Ser u sha Tar – die Universele Gereformeerde Christelike Kerk. Wedersydse besoeke vind nou gereeld plaas en ons is besig om ’n vennootskap met mekaar op verskillende vlakke te vorm om sodoende God se koninkryk in en vanuit Noord-Afrika te help bou.

 

Johan Botha en Kobus Odendaal van die KGA is tans op besoek in Nigerië met hierdie doel voor oë. Hulle het Sondag in Lagos geland en is Dinsdagoggend vanaf Jos na Mkar waar hulle op Woensdag die NKST-sinode ontmoet en groete namens die NGK-familie oorgedra het. Op Donderdag en Vrydag beplan hulle om van die bedieninge te besoek. Hulle ervaar ’n besonder geseënde tyd.

 

Ons sal julle op hoogte probeer hou (internet en kontak sal dalk plek-plek moeilik wees) op ons KGA-Facebook by www.facebook.com/KommissieGetuienisaksie. Kyk solank na vandag en 12 November se inskrywings. Dis aangrypend met hoeveel liefde en vriendelikheid Johan en Kobus daar as broers, en dus ook as deel van ons groot familie in Christus, daar ver in Nigerië ontvang word.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

STELLENBOSCH STUDIE- EN BESPREKINGSGROEP

ONS GODSDIENS EN DIE WETENSKAPPE

 

Laaste byeenkoms 2013

 

Datum en tyd: Dinsdag 19 November om 17:00 tot 18:00 lesing (oor die ondergenoemde onderwerp) en daarna bespreking tot 18:30.

 

Onderwerp: Tolle lege : Hoe maak dit sin om Augustinus se Belydenisse na 16 eeue nog op te neem en te lees?

 

Spreker: Dr Annemaré Kotzé, senior lektor in die Departement Antieke Studie, US.

 

Plek: Kerksentrum, NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal, hoek van Merrimanlaan en Martinsonstraat, Uniepark, Stellenbosch.

 

Seker die beroemdste frase uit Augustinus se Belydenisse (sy Confessiones) is die woorde ‘tolle lege,’ – neem op en lees. Hierdie woorde, so berig Augustinus in die Confessiones, lei hom om die Bybel op te neem, een vers te lees en dramaties tot bekering te kom in ’n tuin in Milaan in die jaar 386 na Christus (’n bekering van Manicheïsme na Katolisisme). Waarom sou ons vandag nog Augustinus se Belydenisse, sy lewensverhaal, opneem en lees? Ek probeer hierdie vraag op verskillende vlakke beantwoord: Is dit geregverdig om vandag nog navorsing doen oor ’n werk wat meer as een en ’n halwe millennium oud is? Watter rol speel die verstaan van Augustinus se Manichese verlede in die verstaan van sy Confessiones? Is dit die moeite werd om vandag nog Augustinus se Confessiones te lees as ’n stuk letterkunde en as ’n bekeringsverhaal?

 

Dr Annemaré Kotzé is senior lektor in die Departement Antieke Studie waar sy Latyn, Grieks en Antieke Kulture onderrig.

 

Kontak Piet Walters, sekretaris, by pew@sun.ac.za of 021 883 3690 met navrae.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

—————————————————-

DANKBAAR EN OPGEWONDE

 

Dit was met baie belangstelling maar min kerklike blootstelling dat ek op 1 Junie 1990 by Beeld aangesluit het as verslaggewer oor kerksake. Ek het ’n paar voorstedelike NG gemeentes geken, maar min anders. Watter wonderlike maar soms verwarrende wêreld van kerke was dit wat voor my oopgegaan het.

 

Ek moes gou leer dat elke kerk sy eie kultuur het. Selfs tussen kerke wat oor baie dinge naby mekaar is, is daar soms eienaardige verskille. By ’n Algemene Kerkvergadering van die Hervormde Kerk is daar byvoorbeeld gewoonlik meer rokers as by ’n tipiese sinode van die NG Kerk, maar ook meer mense met doktorsgrade.

 

As gelowige was dit ’n avontuur om met soveel verskillende dele van die groot liggaam van Christus kennis te maak. Ek het geleer dat verskille tussen kerke nie bloot ’n kwessie van reg en verkeerd was nie. In elke kerk het ek gelowiges gevind by wie ek ’n opregtheid en warmte kon beleef. By elke kerk was daar, helaas, ook diegene by wie ek nie aanklank gevind het nie.

 

Ek het geleer dat daar in elke kerk, elke tradisie, elke stroom of beweging in die breë Christendom sterkpunte en swakpunte is. Vroeg het ek besluit om my persoonlik te laat verryk deur die mooi dinge wat ek gesien het, en om die dinge wat my pla, by my te laat verbygaan.

 

In die proses moes ek vooraf opgestelde idees laat vaar. Ek kon by ’n Katolieke priester sit wat vir my verduidelik het hoe hulle die rol van Maria, die moeder van Jesus, verstaan. Ek hoef dit nie deel van my oortuigings te gemaak het nie, maar ek kon met baie beter begrip en meer waardering vir hulle vorentoe gaan as met die stereotipes waarmee ek grootgeword het.

 

Een van die wonderlike ervarings wat oor my pad gekom het, was die Lausanne-konferensie vir wêreldevangelisasie wat drie jaar gelede in Kaapstad gehou is. Daar kon ons een dag ’n eenvoudige loflied om die beurt in Engels, Japannees, Spaans, Afrikaans, Duits, Zoeloe, Indiese dialekte en hoeveel ander tale sing. Watter manier om te beleef dat die kombers van die Christelike geloof inderdaad reg om die aarde span.

 

Deur my kontak met uiteenlopende groepe het ek geleer om op verskillende maniere waardering te hê vir gospelrock wat ’n mens se ore laat tuit, maar ook vir kontemplatiewe stilte.

 

In verskeie opsigte het my kontak met ander tradisies my waardering vir my eie tradisie verhoog. My ekumeniese blootstelling het my waarskynlik meer gereformeerd gemaak, eerder as minder. In die spieël wat ander kerke vir my was, kon ek my eie kerklike tradisie op ’n baie dieper vlak leer verstaan en waardeer.

 

Dis teen dié agtergrond dat ek vir die Hervormde Kerk se onthalwe opgewonde is daaroor dat die ekumeniese deure besig is om oop te gaan. Dis ’n wonderlik verrykende ervaring om kontak te hê met Christene van uiteenlopende omgewings – selfs al verskil ’n mens op punte skerp van mekaar.

 

Met die terugkyk oor my meer as 23 jaar by Beeld is ek dankbaar teenoor die Doppers en Katolieke, Metodiste, Presbiteriane, Anglikane en AGS’e, ZCC’s en charismate, emerging churchers, interkerklikes en Lutherane, gereformeerdes van verskillende soorte en Russiese en Grieks-Ortodokses wat my pad gekruis het. En natuurlik die wonderlike, gawe Hervormers wat ek kon leer ken.

 

Neels Jackson

Kerksakeverslaggewer van Beeld

 

(Neels word van 1 Desember af Kerkbode se Uitvoerende Joernalis, waarmee die redakteursverantwoordelikheid saamgaan. Baie geluk ook van ons kant af!)

 

Met dank oorgeneem uit e-Hervormer, weeklikse nuusbrief van die Hervormde Kerk, 2013-11-07

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BYBEL-MEDIA

JOU BEDIENINGSVENNOOT IN 2013

 

Nuusbrief 20/2013

 

Jongste Bybelkor publikasie

 

Keer jou (familie)lewe om met die 10 gebooie … Ewald van Rensburg

God se 10 geheime om mense in UITSTAAN-mense te verander!

 

Families is die hoeksteen van ’n gesonde samelewing. As families verbrokkel, verkrummel die samelewing ook.

 

Die skrywer vra: Wat wil elke gebod prakties vir vandag se gelowige families sê sodat ons (weer) God se spesiale UITstaan-mense in die samelewing kan wees? Want die tien gebooie is inderdaad God se beste geopenbaarde geheime vir die lewe, én die familielewe.

 

Die boek bevat nadink-oomblikke vir ma’s en pa’s en ook aktiwiteite wat die familie saam kan doen om weer God se waardes in die familie te vestig.

 

Prys: R 70,00 (BTW en posgeld ingesluit). Bestel dadelik – sal jou verras!

 

Jongste Jeugfokus publikasies

 

Real lewe

Lewe met geloof wat real is

 

•        Real lewe is die eerste van ’n nuwe reeks van vier vir die senior kategese.

•        Dit is ’n nuwe konsep vir die kategese aangesien dit die kerk en die huis bymekaar bring.

•        Die boek dien as gespreksgids vir die jongmense tydens hulle ontmoetings by die kerk, en ook as gespreksgids vir die huis na die ontmoeting by die kerk.

 

Hierdie reeks is die eerste fase van ons neem-dit-huis-toe proses, waar ouers direk by hulle kinders se geloofsvorming betrokke kan raak. Dit word genoem HuisGeloof.

 

Deelnemersgids: R 39,00 (BTW en posgeld ingesluit).

Leiersgids: DVD – R 121,00 (BTW en posgeld ingesluit).

 

’n Moontlike oplossing vir baie plattelandse ouers – bestel nou! Reeds beskikbaar.

 

Lees in Kerkbode van 15 November

 

Christene protesteer luid oor ‘godslasterlike uitsprake’

Die regerende party se sekretaris-generaal, Gwede Mantashe, se vergelyking van die ANC-alliansie met die heilige Drie-eenheid van God, het die afgelope ruk groot ontsteltenis onder Christene landwyd veroorsaak.

 

Mantashe het op 2 November by ’n politieke byeenkoms van die National Union of Mineworkers in Carletonville dié verband getrek. Volgens persberigte het hy ’n vergelyking getref tussen die 12 presidente van die ANC en die 12 dissipels van Jesus, én tussen Moses en oudpresident Nelson Mandela.

 

Mantashe se vergelykings het hewige reaksie van die NG Kerk sowel as ander Christene uitgelok.

 

Lees ook:

•        Belydenisskrifte: Waarom al die gepraat?

•        VGK-moderator nou ook Afrika-president by Wêreldraad

•        Dirk Hattingh onthou prof Johan Heyns en drie dae in 1989

 

Lees in die Desember/Januarie-uitgawe van LiG

 

Mamma Minki – ‘Dit gaan nié meer oor my nie!’

Minki en Manlief woon deesdae in St Albans in Engeland. LiG het met hulle gesels oor die vreugde van Kersfees, die seën wat kinders aan ’n egpaar bring en die opwinding wat ’n nuwe jaar inhou.

 

Lees ook:

•        Nuwe gewoontes vir ’n nuwe jaar

•        Vakansie-oorlewingsgids: Daardie partytjies … (en die ander feesvreugdes)

•        Gee jou kuberkleuter krag!

•        My goud, wierook en mirre

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

•        Skakel 0860 26 33 42 óf 021 873 0822

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

 

Groete uit Wellington waar die jaar nou vinnig uitloop!

 

Hans Steyn

Departement Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

DECOLIGNY

2013-11-12

 

BID:

• Hierdie komende naweek is ons gemeente se Jaareinde-konferensie. Ons begin reeds Vrydagaand met dienste en ’n film vir die Jeug. Saterdagoggend is daar ’n geestelike program met die onderwerp Geloof sonder werke is dood. Daarna hou ons ’n gemeentevergadering om volgende jaar se gemeenteprogram te bespreek en om die gemeente in te lig oor kursusse wat volgende jaar vir die lidmate aangebied sal word. Die middag is daar ’n fondsinsameling vir die gemeente. Die aand vind daar ‘n Jeugbyeenkoms plaas. Sondag tydens die diens, word 11 nuwe lidmate bevestig, van wie 6 as volwassenes gedoop word en daarna word 11 kinders gedoop. ’n Aantal jongmense word as lede van die Jeug Aksie voorgestel en na die preek word Nagmaal gehou. Bid vir almal wat die konferensie sal bywoon, dat hulle rustig sal wees oor hul huise. Hier is die afgelope tyd soveel inbrake en ander lelike dinge wat in die woonbuurte plaasvind, dat die mense bang is om hul huise vir ’n lang tyd alleen te los. Bid dat elkeen wat die konferensie bywoon, stil sal wees voor die Here Jesus en sal toelaat dat die Heilige Gees in ons lewens sal werk.

 

• Bid vir ‘n familielid van die Stishi familie wat die afgelope naweek, baie naby aan Lulama se huis, verkrag is. Die jongman het (on)gelukkig sy selfoon in haar kamer vergeet na hy die vrou verkrag het. Dit het gemaak dat hy vinnig in ‘n nabygeleë woonbuurt opgespoor is en aan die polisie oorgegee is.

 

• Bid vir die probleem van die grondbesetting op Decoligny. Bid veral vir die bestuurder, Ds Thaane, wat die saak namens die kerk moet hanteer. Ons wag op die oomblik vir die prokureur om ‘n interdik in die Hooggeregshof te kry om die mense van die kerkgronde te verwyder. Sedert verlede week is talle modder- en steenhuise aan weerskante van die ingangspad vanaf die teerpad na die brug oor die Cicira rivier gebou en sommige is reeds dakhoogte. Ons is bekommerd dat dit moeilik sal wees om die mense daar weg te kry.

 

INLIGTING:

• Daar word hard gewerk in die drie gemeentes, VGK Decoligny, NGK Albanie (in Grahamstad) en die NGK Mthatha, om die geskenke, kos en verversings gereed te kry vir Sinethemba se Kersfeespartytjie. Ons beplan ’n groot geleentheid vir die kinders vir daardie dag en vertrou dat ’n mooi aantal lidmate van die drie gemeentes die dag sal kan bywoon.

 

• Ons het reeds ’n groot aantal Bybels deur die Bybelgenootskap gekry om aan die graad 7-leerders te oorhandig, maar wag nog vir die res van ons bestelling. Ongelukkig was daar probleme met die aflewering en daarom is die Bybels vanjaar heelwat later beskikbaar. Daar is besluit om die Bybels vroeg volgende jaar uit te deel sodra die skole heropen het. Die leerders is op die oomblik besig om voor te berei vir eksamens en die onderwysers voel dat ons nie nou die kinders moet lastig val nie.

 

• Daar word hard beplan en gewerk aan kontrakte om kerkgrond nuttig te gebruik wat vir die kerk ’n inkomste sal genereer en sal verseker dat die kerk nie die grond sal verloor nie. Die onderhandelinge is nog in ’n baie vroeë stadium, maar ons noem dit sodat daarvoor gebid kan word.

 

DANK:

• Ons sê dankie dat dit soveel beter gaan met Lulama wat onlangs in haar huis aangeval is. Sy is weer terug by die werk en sê dat dit net die Here is wat haar bewaar het. Sy is een van die persone wat die naweek as ‘n nuwe lidmaat van die gemeente voorgestel sal word.

 

• Veertig jaar gelede, met my roeping na die Transkei, het die Here belowe dat Hy vir ons sal sorg. Vandag is die Here nog net so getrou aan sy belofte. Al was daar die afgelope tyd ’n aantal gemeentes wat laat weet het dat hulle hul bydraes tot die Salarisfonds van Decoligny gaan verminder, vertrou ons nog steeds die Here dat Hy sal voortgaan om vir die gemeente en vir ons te sorg. So het die Here die afgelope tyd weer ons geloof versterk toe Hy ander mense wat nog nooit bydraes tot die fonds gemaak het nie, gestuur het om nou deel van die ondersteunings groep te word. Ons loof Hom dat Hy Jesus Christus, die Here is!

 

Groete in Jesus Christus.

 

Willem & Annalie Botes

083 658 2154 / 047 531 6006

pondo@wildcoast.com

www.decoligny.org.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

—————————————————-

BADISA PLUMSTEAD RUSOORD

KERSFEES LIGGIES SKOUSPEL

 

Kersfees Liggies Skouspel: 1 tot 22 Desember 2013 – 19:30 tot 23:00

 

Plumstead Rusoord, ’n program van Badisa, bied hierdie jaar vir 22 dae ’n Kersfees Liggies Skouspel, by Plumstead Rusoord, Birminghamweg, Plumstead aan.

 

Ons geboue word oortrek met duisende liggies wat die lewe van Jesus vanaf geboorte tot en met hemelvaart uitbeeld. Ons glo die tema met die duisende liggies kan die werklike betekenis van Kersfees na vore bring en ’n groot verskil maak in ons gemeenskappe.

 

Behalwe die skouspel van liggies tree daar elke aand een van ons land se topkunstenaars op, bv Ivan Siegelaar, Ronel Erasmus, Piet Smit en die Broers, terwyl die besoekers in die gasvryheid van ons restaurant, wat lekker tradisionele kos soos potjiekos, pannekoeke, boereworsrolle, vetkoeke en nog vele meer aanbied, kan ontspan.

 

Die fondse gaan vir die versorging van ouer persone in ons gemeenskappe regoor die Wes-Kaap wat nie so bevoorreg is om in een van ons 48 Badisa-tehuise te kan woon nie weens die lang waglyste.

 

Dit is ’n familiefees vir oud en jonk, ook rolstoelvriendelik, wat genoeg bied vir die oë om te sien, die siel om te ervaar en heerlike tradisionele kos om die innerlike te versterk.

 

Kaartjies beskikbaar by Computicket, asook by Checkers, Shoprite en Checkers Hyper.

 

Kinders onder 6 jaar gratis

Kinders 6 tot 13 jaar R15.00

Kinders 14 jaar en ouer R29.00

 

Kontak Harlane/Chanre by 021 761 2323 of 082 963 6833 vir enige verdere navrae.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE DURBANVILLE

FAMILIEDAG

 

Die Jeugbediening van Durbanville Gemeente nooi almal uit na ’n ongelooflike Familiedag op Saterdag 23 November op die Klein Roosboom Plaas. Daar sal iets vir oud en jong wees om te doen. Heerlike piekniekmandjies kan vooraf bespreek word by die kerkkantoor (021 975 6370) teen R150 vir twee volwassenes en R30 / kind en sal dan op die dag beskikbaar wees.

 

Alle Klein Roosboom wyne, asook koeldrank en water sal ook te koop wees.

 

•        3km Pretstap om 09:15 (gratis)

•        10km Bergfiets roete vir oud en jonk om 09:00 (gratis)

 

Vir meer inligting kontak die kerkkantoor by 021 975 6370 OF Wernich Meyer by 082 774 8864 OF vir Christi Thirion by 082 728 9762.

 

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

NG GEMEENTE KENRIDGE

KOMMUNIKASIE EN ADMINISTRATIEWE BESTUURDER

 

“Is jy ’n passievolle Christen met ’n finansiële- en personeelbestuurs-agtergrond – met sterk kommunikasievaardighede?” Dan sal die volgende dalk jou aandag trek …

 

Kenridge Gemeente bestaan sedert 1981 in die Noordelike voorstede van Kaapstad en is vandag ’n diverse geloofsgemeenskap met 4500 ingeskrewe lidmate en ’n gemiddelde ouderdom van 36 jaar. Ons omhels diversiteit en is ’n tuiste vir alle generasies. Ons glo ons is deur Jesus geroep vir die wêreld en nie vir onsself nie.

 

ʼn Vakature bestaan vir ’n dinamiese persoon om oorhoofs die gemeente se kommunikasie, bemarking, administrasie, en finansies te bestuur.

 

Die verantwoordelikhede sluit onder meer die volgende in:

 ontwikkeling en bestuur van bemarkings- en kommunikasiefunksies

 aktiewe skakeling met verskeie belangegroepe

 kreatiewe benutting van verskeie mediaplatforms

 koördinering van algemene kantooradministrasie

 finansiële- en personeelbestuur, basiese toesighouding

 

Die ideale persoon beskik oor goeie:

 kommunikasie- en taalvaardighede

 rekenaarvaardighede

 finansiële- en personeelbestuursvaardighede

 kreatiewe vaardighede om innoverend te bestuur

 kennis van die unieke aard van die kerklike omgewing

 

Die suksesvolle aansoeker:

 voel tuis binne die breë familie van die kerk wat die gereformeerde belydenis onderskryf

deel die gemeente se visie en kernwaardes – www.ngkenridge.co.za

 het toepaslike ervaring en/of kwalifikasies

 

Die datum van diensaanvaarding vir hierdie pos is 1 Februarie 2014.

 

Aansoekvorms kan by werwing@ngkenridge.co.za aangevra word.

Sluitingsdatum: 22 November 2014

Die keuringsproses mag psigometriese assessering en praktiese vaardigheidstoetse insluit.

Die Kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.

Besoldiging en diensvoorwaardes sal onderhandel word.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA – SONSKYN DIENSSENTRUM

DIENSSENTRUM-KOÖRDINEERDER

 

Sonskyn Dienssentrum, ’n program van Badisa Riviersonderend, benodig ’n Dienssentrum-Koördineerder wat verantwoordelik is vir die volgende:

 

        Bestuur van die Dienssentrum

        Beplanning, organisering en implementering van dienste en ’n program vir dienssentrumlede

        Organisering en koördinering van dienssentrum-aktiwiteite

        Werwing, motivering en skakeling met dienssentrumlede

        Opleiding en benutting van vrywilligers

        Opstel en bestuur van ’n begroting

        Bemarking van dienste en fondswerwing

        Voedselvoorbereiding en opdiening

        Uitbrei van aktiwiteite en dienste na ouer persone in die gemeenskap

        Netwerking en skakeling met gemeenskap, rolspelers en vrywilligers

 

Die beheerraad wag aansoeke in van kandidate wat Badisa se waardes (www.badisa.org.za) onderskryf. Die suksesvolle kandidaat moet:

 

        Oor ’n graad 12-sertifikaat beskik

        ’n Passie vir die ouer persoon hê

        Oor goeie organiserings- en kommunikasievaardighede beskik

        Die vermoë hê om in spanverband te funksioneer

        Oor ’n rybewys beskik

        Oor sterk administratiewe- en rekenaarvaardighede beskik

 

Vergoeding: Salaris met 13de tjek, aftreefonds, ruim verlofvoordele.

 

Voorsien asseblief volledige CV, gewaarmerkte bewys van hoogste kwalifikasie, rybewys, identiteitsdokument en referent-kontakbesonderhede voor of op 19 November 2013 aan:

Die Voorsitter

Badisa Riviersonderend

Posbus 123

Riviersonderend

 

of per hand by Badisa Riviersonderend, Pricestraat.

 

Navrae: S Matthysen – 028 261 1257

 

Diensaanvaarding: 1 Desember 2013.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

REËNBOOG OOR DIE SEE

WETENSKAP EN VERWONDERING

 

Dirk Laurie

 

Vanoggend, na twee dae van stormweer soos net die Kaapse winter dit kan doen, kyk ek uit oor die see en sien ‘n reënboog in die suidweste.

 

Dit beteken natuurlik die son is in die noordooste, en wel presies op die as van die reënboog: ‘n denkbeeldige lyn deur die middelpunt van die reënboog en die waarnemer (dis nou ek). Verder, die lyn tussen my en enige punt op die reënboog maak ‘n hoek van 42° met die as (dis hoekom alle reënboë ewe krom is) en daardie hoek kan bereken word deur aan te neem dat reëndruppels sferies is, mits jy die brekingsindeks van lig deur water ken.

 

Die kleure van die reënboog ontstaan omdat wit lig in werklikheid ’n mengsel van verskillende kleure is, en die brekingsindeks waarvan ek netnou gepraat het, is eintlik net ‘n gemiddelde waarde. Dis nie presies dieselfde vir elke kleur nie. Elke kleur se golflengte is verskillend, en vir ‘n gegewe golflengte kan jy uitwerk watter afwyking vanaf die gemiddeld by daardie golflengte sal voorkom. Dis hoekom alle reënboë ewe breed lyk.

 

En wie moet ek bedank vir hierdie insigte? Newton. Isaac Newton. ‘n Eksentrieke Brit wat jare van sy lewe daaraan gewy het om te probeer vasstel of ‘n mens nie dalk tog goud uit lood kan maak nie. Sy kennis van goud, en hoe onvervalsbaar dit is, het later nuttig te pas gekom toe hy aangestel is om die Koninklike Munt te bestuur. En sy beheptheid met alchemie en okkulte teorieë het hom ontvanklik gemaak vir die konsepte van onvoelbare deeltjies wat as lig manifesteer en onsigbare kragte wat oor groot afstande werk.

 

Voor Newton was reënboë wonderbaarlik. Religieë het dit opgeëis.

 

As die boog dan in die wolke staan, sal Ek dit aansien om gedagtig te wees aan die ewige verbond tussen God en al die lewende wesens in alle vlees wat op die aarde is. — Gen 9:16

 

En songlorie, ‘n soortgelyke maar seldsamer verskynsel, staan in China as Boeddha se Lig bekend.

 

Is reënboë na Newton nou minder wonderbaarlik? Maak die feit dat ons ‘n antwoord op “Hoe verklaar jy dit?” kan gee, dat wetenskap nou die plek van verwondering kan inneem?

 

Ek praat van “verwondering” vir daardie oortuiging wat ek soms kry dat ons heelal ten diepste onverklaarbaar is, dat al kan ek ‘n reënboog verklaar met behulp van sferiese waterdruppeltjies, en daardie sfere met behulp van oppervlakspanning, en oppervlakspanning met behulp van aantrekking tussen molekules, en molekules met behulp van atome, en atome met behulp van subatomiese partikels en basiese kragte, en partikels en kragte in terme van snaarteorie en die oerknal — al kan ek dit alles doen — dan kom ek steeds by ‘n punt uit waar “Hoe verklaar jy dit?” stop. Daar is die enigste antwoord wat oorbly: “Want dit is soos dit is.”

 

En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. — Eks 2:14

 

Ek praat van “verwondering”, want nie een van “religie”, “godsdiens”, “geloof” of “teologie” kan dit beskryf nie. “Mistiek” is nader, maar daardie woord gaan te veel verder.

 

Daardie soort verwondering staan nie in stryd met wetenskap of religie nie.

 

‘n Religie, oud of nuut, wat die grootsheid van die heelal soos deur die moderne wetenskap onthul, beklemtoon, sou bronne van verering en ontsag kon ontsluit wat skaars deur konvensionele gelowe getap word. Vroeër of later sal so ‘n geloof ontstaan. — Carl Sagan

 

Die fundamentele verskil tussen wetenskap en religie is dat wetenskap gaan oor voorspelbaarheid en herhaalbaarheid, terwyl religie gaan oor eenmaligheid. As daar nie Newton was nie, sou Laplace en Gauss heelwat verder terug moes begin, maar ons sou steeds kalkulus, swaartekrag en optika gehad het. As daar nie Boeddha of Jesus of Mohammed was nie, sou daar bes moontlik ander wêreldreligieë gewees het, maar dan wel ondenkbaar anders.

 

Daar is ‘n siening onder enkele wetenskapfilosowe soos Richard Dawkins, en onder ‘n groter aantal mense wat bloot die klok van die wetenskap hoor lui het, dat die eenmaligheid van religieë hulle ipso facto ongeldig maak. Mense met hierdie siening is lief daarvoor om veral Christen-fundamentaliste aan te vat, wat lei tot periodieke polemieke in ons pers, waarin deur albei kante ‘n strooipop-karikatuur van die ander siening met woordryke irrelevansie vanuit ‘n standpunt van stiksienige benepenheid afgemaak word.

 

Ware wetenskaplikes, in teenstelling met sekere wetenskapjoernaliste en -filosowe, verwerp nie verwondering nie, en verhef nie die wetenskap tot nog ‘n religie nie.

 

Vir myself lyk ek maar net soos ‘n seuntjie wat op die strand speel en myself besig hou deur nou en dan ‘n gladder klippie of mooier skulpie as die gewones te kry, terwyl die groot oseaan van waarheid heeltemal onontdek voor my lê. — Isaac Newton

 

Hulle erken ook dat die wetenskap slegs die mens se poging is om die wêreld om hom te begryp.

 

Die wette van die natuur, soos ons hulle verstaan, is die grondslag van ons kennis wat natuurlike dinge betref. — Michael Faraday

 

Hulle probleem met die religieë van die wêreld is nie dat daar te veel verwondering in is nie, maar te min.

 

Die wetenskap het religie ver verbygegaan wat die lewer van verwondering betref. Hoe is dit dat skaars enige groot religie na die wetenskap gekyk het en bevind het: “Dis beter as wat ons gedink het! Die heelal is veel groter as wat ons profete gesê het, grootser, subtieler, meer elegant. God moet selfs groter wees as wat ons kon droom!” In plaas daarvan sê hulle: “Nee, nee, nee! My god is ‘n klein godjie, en ek wil hê hy moet so bly.” — Carl Sagan

 

Solank as wat die element van verwondering in sowel ‘n mens se siening van die wetenskap as in jou geloof voorop staan, solank as wat nederigheid jou by albei weerhou van aansprake op absolute sekerheid, hoef die twee maniere om na dinge te kyk nie teenstrydig te wees nie.

 

Did you like this? Share it: