sgunter

Bulletin 12 Junie 2016

Weekprogram

Sondag, 12 Junie

BIDDAG VIR JEUG EN KATEGESE

GEEN KATEGESE – FAMILIEDIENS

40 Dae Veldtog: Vreugde deur Diens

09:00   Ds. Karlien van Wyk (Bevestiging)

Deuroffer: Jeugwerk

18:30   Geen Toerusting. Groepbyeenkomste

vanaand en in die loop van die week soos

deur die groepleiers gereël.

Maandag, 13 Junie

20:00      Geen Mannebybelstudie (Kapel)

Dinsdag, 14 Junie

09:30      Seniorbybelstudie

09:30      Geen Vrouebybelstudie (Kapel)

17:30      Liturgiese werkgroep

18:30      Musiekbediening

19:30      Salomé-groep

Woensdag, 15 Junie

19:00      Gemeentebybelstudie

Donderdag, 16 Junie

JEUGDAG

09:30      Geen Vrouebybelstudie (Diasstr. 2)

Sondag, 19 Junie

NAGMAAL

NASIONALE DAG VIR BLINDES

Geen kategese a.g.v. langnaweek

40 Dae Veldtog: Vreugde deur Diens

09:00   Ds. Wouter van Velden

Deuroffer: Inst. vir Blindes

18:30   Geen Aandbyeenkoms

 

NUWE LIDMATE / INTREKKERS

Baie welkom aan elke nuwe lidmaat in die gemeente. Ons gasvryheidspan en lidmate is opgewonde om jou deel te laat word van ons familie. Indien ons nog nie jou kontakbesonderhede het nie, moet jy asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die toonbank aanmeld. Mag jou lidmaatskap in Welgemoed vir jou tot groot seën wees. Die warmte van ons verhoudings, talle diensgeleenthede en wonderlike ontmoetings met die Here in ons samekomste, beteken vir ons baie. Ons wil jou graag daarvan deel maak.

 

AANKONDIGINGS

Buitengewone Algemene Kerkraadsvergardering 31 Julie 2016

Kennisgewing geskied hiermee van ʼn Buitengewone Algemene Kerkraadsvergadering Sondagoggend 31 Julie voor die erediens om 08:30 in die kapel. Tydens hierdie geleentheid sal die demissie van Dr. Danie van Zyl en verkiesing van ouderlinge hanteer word.

  

GGO-LOODSING

Baie dankie vir die baie positiewe reaksie na ons GGO-loodsing. Verskeie inbetalings is die afgelope 3 weke gedoen en die poppie-projek is uitstekend ondersteun. Die voorraad poppies is aangevul en by die kerkkantoor beskikbaar.

U kan steeds bydraes in die verskillende kategorieë (Jerusalem, Judea, Samaria, Uithoeke van die wêreld, Waar nodig) maak. U kan u bydraes in die GGO-koevert / eie gemerkte koevert in die kollektebord plaas of by die kerkkantoor ingee. U kan ook ʼn bydrae d.m.v. ʼn elektroniese inbetaling doen – verwysing: GGO (dui asb. kategorie aan, bv. GGO 5). Die inligting oor die kategorieë is hieronder ingesluit:

Kategorie 1 –           Jerusalem (Bejaarde, kinder-, gestremde-, armesorg en Ruyterwacht)

Kategorie 2 –          Judea (Welgemoed Evangelisasie, Sokhanya, Jeugontwikkeling in Khayelitsha en Welgemoed huiswerkers)

Kategorie 3 –           Samaria Ds. Christo Wooding, Transkei en Ds. August Basson, Lesotho

Kategorie 4 –           Uithoeke van die wêreld: Midde-Ooste (Ds. Marius du Plooy)

Frankryk (Marieta Niemand)

Kategorie 5 –           Waar nodig

 

FAMILIE 40 DAE

 Met die afsluiting van ons 40 Dae veldtog raak ons prakties. Nou is dit tyd om die vraag te vra “Waar moet ek betrokke raak?”

Hierdie week lees ons Kol. 1: 9-14. Paulus bid vir die gelowiges in Kolosse en vra dat hulle die wysheid, insig en onderskeidingsvermoë sal ontvang vir wat hulle moet doen.

Ons aktiwiteit vir die week is ʼn speletjie – “Simon says”. Begin deur dit saam te speel, maar op ʼn eiesoortige manier: Speel “God says” en noem dan dinge wat God van ons verwag. Bv. “God sê julle moet mekaar liefhê”, dan kan gesinslede mekaar ʼn drukkie gee.

Lees dan saam aan die teksgedeelte. Verduidelik hoe dit belangrik is om ook te bid of hoe ons God moet dien – dat ons sal weet wat ons moet doen, waar ons dit moet doen en wanneer ons dit moet doen. En dat God die krag ons daarvoor sal gee.

Die simbool vir die week is die lys van talente. Skryf die gesinslede se onderskeie talente neer en hoe elkeen gebruik kan word om God te dien. As alternatief kan een talent gekies word en kan die betrokke gesinslid aangemoedig word om dit in te span tot diens aan die Here oor die volgende paar weke. Julle kan selfs dink oor hoe daardie talent in die gemeente gebruik kan word.

 

VERJAARDAE VAN DIE WEEK

 12    Luka Lee, Heinz Morkel

13        Stefan Neef, Ulrich van Zyl

14        Nina van Niekerk

15        Carla Gerstner, Ben Jansen van Rensburg, Janke Malan, Nina Malan, Chrissie Smith

Charlene Theart, Heerden van Niekerk, Béata Warnich

16        Alize van der Merwe, Daniel van der Merwe, Francois van der Merwe

17        Finley Reid, Lida Serfontein, Ella Smit, Wilhelm van der Merwe

 

Gebedsbediening

Lief en Leed: Susan van Lill 0219761565 / Groep: Chrissie Smit 0219132840

 

Matt. 25: 40 “voorwaar, Ek sê vir julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan My gedoen”

LIEF EN LEED:

 •  Ons dink en bid vir die Wolfaardt gesin – George en Anneret se dogter Marguerite is met n ernstige siekte gediagnoseer. (Kommissarisstraat 21, 0219134034, A09)

ONS BID:

 Biddag vir ons jeug en kategese; deuroffer by die deure is vandag vir ons jeugwerk

 • Bewaring teen terreuraanvalle
 • Karlien van Wyk, ons nuwe leraar
 • 40 Dae Veldtog: Vreugde deur diens
 • Augustus-verkiesing
 • Ons mooi land en ons inwoners smag na menswaardigheid, vrede en liefde
  • Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het
  • Diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan; en
  • hulle wat tans tuis aansterk

 

Sokhanya Gebedsonderwerp Junie 2016

Die afgelope Saterdag het ons weer een van ons gereelde werkwinkels gehou. Ons is tans besig met ʼn bespreking van prediking. Ons is besig om ʼn handleiding hieroor saam te stel wat die saak meer vanuit die konteks en praktyk van onafhanklike kerke hanteer. Baie bruikbare stof kom uit die bespreking. Die ywer, toewyding en entoesiasme van die deelnemers bly iets om te beleef: mans en vroue neem ewe veel deel en soos gewoonlik gaan dit aan tot lank na die beplande tyd.

   

Barmhartigheid

“Die kerk is nie daar vir homself nie. Die kerk is ook nie daar vir Christene nie. Die kerk is daar vir stukkende, vuil, honger, verontregte, werklose en daklose mense.”

–  Ferdinand Deist –

 

TERUGVOERING:

 • Alta du Toit Nasorg-Uitreik: ʼn Hele paar gemeentelede het verlede Saterdagoggend saam met die inwoners deurgebring en watter aangename ondervinding was dit nie! Die kulkunstenaar het vir baie pret gesorg, Nadia se sang het baie byval gevind by die inwoners en die kolwyntjies was volop en baie kleurvol. Die ster van die oggend was ongetwyfeld Nico Janse van Rensburg! Hy het soos ʼn regte “Country-sanger” opgetree en het die inwoners spontaan aan die dans gehad! Baie dankie aan almal wat ʼn bydrae tot die projek gelewer het.
 • Projek 365: Nuutste bedrag wat d.m.v. ons sente-insameling ontvang is, is R331.00. Dankie!
 • Aandrok vir ʼn matriekdogter, doeke vir ʼn bejaarde en ʼn wasmasjien. Baie dankie vir hierdie items wat ontvang is.
 • Kerkwinkel: Dankie vir die groot hoeveelheid skenkings veral baba- en kinderklere. Baie artikels kon verkoop word.
 • Boeke: Baie boeke kon aan die Gidshondvereniging geskenk word. Die boeke word deur hulle verkoop en die fondse vir die opleiding van honde gebruik. Dit beloop R80 000.00 om ʼn hond volledig op te lei.

 

NUWE PROJEKTE:

 • Sop en worsbroodjies: Wyk C02 is die komende week aan die beurt en Wyk C18 die laaste week van die kwartaal vanaf 19/06.
 • Magdalenahuis Beradingsentrum: U word uitgenooi na ʼn heerlike dans op Saterdagaand 13 Augustus om 19:00 by Eensgezind, Durbanville. Kaartjies kos R350 per persoon. Kontak Annette Lötter by 021 948 3637 vir besprekings.
 • Crèche en Gimnasium te Ruyterwacht: Vrywilligers om by dié projekte betrokke te raak word steeds benodig, asook toerusting vir beide.
 • Kerkwinkel: Die volgende verkoping vind plaas na die vakansie op Donderdag 28 Julie.
 • Winterwarm-projek: Artikels word steeds ingesamel vir dié projek. Enige goeie tweedehandse item is welkom – komberse, truie, serpe, reënstewels ens.

  

BEHOEFTES:

 • Toiletgeriewe: Vir 11 jarige dogter wat ʼn garage deel met haar bejaarde pa. Plastiekbad en draagbare toilet (soos vir karavane/kampeerders).
 • Skêr: Vir linkshandige senior in Trusthuis.
 • Artikels vir volgende kerkwinkel – enigiets!
 • Durbanville Kinderhuis-borg: ʼn Leerling van Stellenberg Hoërskool wat in ʼn satelliethuis in Kraaifontein woon, benodig fondse vir die bussie wat hom skool toe en terug kan vervoer.

 

 

 

 

 

 

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 10 Junie 2016

Lees deur internet, klik hier >>

“Dit moet vir die mense lekker wees om na julle te luister. Ja, julle moet altyd die regte dinge vir elke mens sê.” (Bybel vir Almal). (Kol 4: 6)

 

Did you like this? Share it:

Bulletin 05 Junie 2016

Weekprogram

Sondag, 5 Junie

Doop

40 Dae Veldtog: Vreugde deur Diens

09:00   Ds. Wouter van Velden

Deuroffer: Teologiese Kweekskool

18:30   Geen Toerusting. Groepbyeenkomste

vanaand en in die loop van die week soos

deur die groepleiers gereël.

 Maandag, 6 Junie

20:00      Geen Mannebybelstudie (Kapel)

 Dinsdag, 7 Junie

09:30      Seniorbybelstudie

09:30      Geen Vrouebybelstudie (Kapel)

17:30      Liturgiese werkgroep

18:30      Musiekbediening

19:30      Salomé-groep

 Woensdag, 8 Junie

19:00      Gemeentebybelstudie

 Donderdag, 9 Junie

09:30      Vrouebybelstudie (Diasstr. 2)

 Sondag, 12 Junie

BIDDAG VIR JEUG EN KATEGESE

40 Dae Veldtog: Vreugde deur Diens

09:00   Ds. Karlien van Wyk (Bevestiging)

Deuroffer: Jeugwerk

18:30   Geen Toerusting. Groepbyeenkomste

vanaand en in die loop van die week soos

deur die groepleiers gereël.

 

Bevestiging: Ds. Karlien van Wyk

Ons nooi u hartlik uit om die bevestiging van Ds. Karlien van Wyk by te woon volgende Sondag om 09:00. Haar pa, Dr. Jan Grobbelaar, neem die bevestiging waar. Sy lewer daarna haar intree-preek.

NUWE LIDMATE / INTREKKERS

Baie welkom aan elke nuwe lidmaat in die gemeente. Ons gasvryheidspan en lidmate is opgewonde om jou te laat deel word van ons familie. Indien ons nog nie jou kontakbesonderhede het nie, moet jy asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die toonbank aanmeld. Mag jou lidmaatskap in Welgemoed vir jou tot groot seën wees. Die warmte van ons verhoudings, talle diensgeleenthede en wonderlike ontmoetings met die Here in ons samekomste, beteken vir ons baie. Ons wil jou graag daarvan deel maak.

  

Doop

Die volgende babatjies word vandag ten doop gebring

 • Alexis, dogtertjie van Geo en Marinelle Quinot
 • Elené, dogtertjie van Pieter en Marelize de Vos
 • Cara, dogtertjie van Cobus en Liané Gerber

 AANKONDIGINGS

 Buitengewone Algemene Kerkraadvergardering 31 Julie 2016

Kennisgewing geskied hiermee van ʼn Buitengewone Algemene Kerkraadvergardering Sondagoggend 31 Julie voor die erediens om 08:30 in die kapel. Tydens hierdie geleentheid sal die demissie van Dr. Danie van Zyl en verkiesing van ouderlinge hanteer word.

 

GGO-LOODSING

Baie dankie vir die baie positiewe reaksie na ons GGO-loodsing verlede Sondag. Verskeie inbetalings is die afgelope 2 weke gedoen en die poppie-projek is uitstekend ondersteun. Die voorraad poppies is aangevul en by die kerkkantoor beskikbaar.

U kan steeds bydraes in die verskillende kategorieë (Jerusalem, Judea, Samaria, Uithoeke van die wêreld, Waar nodig) maak. U kan u bydraes in die GGO-koevert / eie gemerkte koevert in die kollektebord plaas of by die kerkkantoor ingee. U kan ook ʼn bydrae d.m.v. ʼn elektroniese inbetaling doen – verwysing: GGO (dui asb. kategorie aan, bv. GGO5). Die inligting oor die kategorieë is hieronder ingesluit:

Kategorie 1 –           Jerusalem (Bejaarde, kinder-, gestremde-, armesorg en Ruyterwacht)

Kategorie 2 –          Judea (Welgemoed Evangelisasie, Sokhanya, Jeugontwikkeling in Khayelitsha en Welgemoed huiswerkers)

Kategorie 3 –           Samaria Ds. Christo Wooding, Transkei en Ds. August Basson, Lesotho

Kategorie 4 –           Uithoeke van die wêreld: Midde-Ooste (Ds. Marius du Plooy)

Frankryk (Marieta Niemand)

Kategorie 5 –           Waar nodig

 

ENERGIEKE GELOOF

ʼn Kursus word oor twee Saterdagoggende aangebied oor ENERGIEKE GELOOF. Die Britse sielkundige, Donnald Winnicott, wat vir ons ook baie belangrike geloofsinsigte leer, praat van geïmplanteerde godsdiens. Dit is daardie geloof, volgens hom, wat nie eg is nie. Dit is soos ʼn tand wat ingeplant is. Dit laat jou net goed lyk, maar is leweloos. Geïmplanteerde godsdiens, aldus Winniciott, word ingeplant, aangeleer deur ons kerk, ouerhuis, skool – die samelewing. Volgens hom is dit ʼn geloof wat voortbestaan as doods en verlep – die boodskap aan die gemeente van Laodisea was dat hulle lou is. Herken ons dit nie? Halfhartige gelowiges wat eintlik net nog kerk toe gaan. Dis die geloof wat vroegtydig sterf: katkisante wat ophou om kerk toe gaan. Ander, wie selfs hulle geloof verloor.

Die kursus wil u insigte verskaf oor wat geïmplanteerde, lewelose geloof is, maar wil ook die aandag gee aan ware, energieke geloof. Geloof wat jou ganse bestaan verlewendig. Dit verskaf innerlike energie en ʼn liefde vir die lewe. Hiermee kan jy ʼn vrugbare bydrae aan die medemens en die wyere wêreld bied.

Datums: Saterdae 4 en 11 Junie 2016

Plek: Kerksaal, NG Gemeente Oostersee

Tyd: Registrasie 08:30. Kursus: 09:00 – 12:30

Navrae en inskrywings: Karen – 021 9393830 (Ma, Woens, Vry 09:00 – 13:00)

Kursusfooi: R200 per persoon. R 300 per egpaar

 

FAMILIE 40 DAE

Ons gaan nou in ons vierde week van die 40 dae in en dink hierdie week oor omgee – hoe God vir ons omgee en ons ook leer om vir ander om te gee.

Ons gaan verskeie tekste lees die week: Ons begin met Eksodus 2:23 en 24 waar ons sien hoe God omgee vir sy mense – Hy hoor en ag hulle hulpgeroep. Ons lees ook Rom. 12:10 en 15:5, Gal 5:13, Ef. 4:2, Kol 3:13 en 1 Tess 5:11. Dit alles tekste oor “mekaar”.

Begin hierdie week deur saam die tekste te lees en aan julle kinders uit te wys hoe God omgee (Eksodus) en hoe ons vir mekaar prakties kan omgee (die mekaar tekste).

Dan is dit geleentheid vir ons aktiwiteit: Bespreek wat elke gesinslid sal wil ontvang of ervaar – en wat nie geld kos nie – en skryf dit neer. Die ander gesinslede moet dit dan vir hom/haar in die week gee/laat ervaar as ʼn manier om hulle omgee te wys.

Ons simbool vir die week is die bladsy wat in die 40 dae skatkis gevind word. Julle kan saam die maniere van omgee wat in die tekste voorkom daarop neerskryf en na Sondag se erediens bring.

 

VERBLYF GESOEK

‘n Jong manlike onderwysstudent van Laerskool Welgemoed is opsoek na verblyf in Welgmoed area. Kontak Izak Mulder op 0768647630.

   VERJAARDAE VAN DIE WEEK

05        Joyce du Toit, Margot Malan, Mienkie Mengel, Micha Ruwiel

06        Ria Britz, Cobus Gerber, Daniel Gerryts, Edgar Meyer, Pieter Potgieter, Maya Schenck

07        Daan Badenhorst, Arnold Bestbier, Desiré Clarke, Chris du Raan, Hanro Geldenhuys,

Jané Groenewald, Ilse Koeslag, Mariana Nel

08        Hendrik Geyser, Marguerite Greeff, Estelle Haupt, Louw le Roux, Hanlie Louw, Willa Swart

09        Leah du Preez, Nicky Hanekom, Jeanne Hislop, Sandra van der Westhuijzen

10        Ludic du Toit, June Masson, Bets Meyer, Estelle Sinclair, Francois Warnich

11        Michiel de Koker, Jeanine du Preez, Bennie Griesel, Divan Harshorne, Anton Maree, Nina Sahd,

Marlene Steenkamp, Inge van Tonder, Mariëtte Wilbers

 

Gebedsbediening

Lief en Leed: Anna Neef 0219133046/ Groep: Chrissie Smit 0219132840

 

Gal. 5: 16 “laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word”

LIEF EN LEED:

 

 • Suzette von Grüning ondergaan die komende week ʼn operasie. (Goedgedachtstraat 7, 0219486049, A16)
 • Susan Mclachlan se suster het afgesterf. (Saffraanstraat 52, 0219131273, B12)
 • Amanda van der Merwe was in die hospitaal. (Combretumstraat 26, 0219137673, C17)
 • Panna Hanekom is in die hospitaal. (Broadwaystraat 37, 0219493400, A16)

ONS BID:

 •  Kinderhuise vir wie ons ʼn bydrae by die deure kan gee
 • Kinders en jongmense wat swaarkry onder onverantwoordelike ouers
 • Bybelverspreiding en -vertalers
 • Ons leraars, vir wysheid en insig vir hulle daaglikse take
 • Musiekbediening, ds. Riaan Steyn en sy span
 • 40 Dae Veldtog
 • Ons mooi land en ons inwoners smag na menswaardigheid, vrede en liefde
 • Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het
 • Diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan; en
 • hulle wat tans tuis aansterk

 

 Barmhartigheid

“More than any other single way the grace of humility is worked into our lives through the discipline of service.”

-Richard Foster-

TERUGVOERING:

 • Kospakkie-insameling: Baie dankie aan almal wat gehelp het om van hierdie projek ʼn sukses te maak – bydraes, donasies en vrywilligers wat gehelp het met die verpakking.
 • Kolwyntjies: Baie dankie aan vrywillige baksters! Die totaal van 250 vir die uitreik na Alta du Toit Nasorg is sommer gou bereik.
 • Kinderklere: Dankie vir baba- en kinderklere in groot hoeveelhede.
 • Hoërskool Durbanville: Baie dankie dat hulle weer vir ons ʼn groot klere-insameling gehou het! Dit word baie waardeer en sal goed aangewend kan word.

 

NUWE PROJEKTE:

 • Sop en worsbroodjies: Wyk C01 is die komende week aan die beurt tot 12/06 en Wyk C02 die week daarna.
 • Winterwarm-projek: Die insameling is steeds aan die gang. Enige warm artikel is welkom – komberse, serpe, mussies, truie, reënstewels.

 

BEHOEFTES:

 • Dringend: Veiligheidsouers vir periode van 90 dae vir 15 jarige dogter en 16 jarige seun wat in Durbanville-omgewing skoolgaan. Dogter geniet voorkeur. Kontak René Crawford by 0219451064.
 • Dringend: ʼn 11 Jarige dogter deel ʼn garage met haar bejaarde pa (afwesige ma) en hul het geen toiletgeriewe nie. Hul benodig ʼn groot plastiekbad, draagbare toilet (soos vir kampeerders/karavane), beddegoed, komberse en skoolklere. Barmhartigheid sal met lg. 3 items kan help. Kontak asseblief die kerkkantoor indien u ʼn bydrae kan maak.
 • ʼn Bed en beddegoed vir ʼn ma en twee seuns (7 en 9 jaar oud) word dringend benodig. Hulle het elkeen slegs ʼn kombers en slaap op die vloer.
 • Doeke word benodig vir ʼn volwasse man wat deur sy bejaarde vrou versorg word.
 • Skêr vir ʼn linkshandige senior in Trusthuis word benodig.
 • Wasmasjien: In werkende toestand word vir Trusthuis benodig.
 • Durbanville Kinderhuis-borg: ʼn Leerling van Stellenberg Hoërskool wat in ’n satelliethuis in Kraaifontein bly, benodig fondse vir die bussie wat hom skool toe en terug kan vervoer. Bedrag is R1 050.00 maandeliks. Enige bydrae is welkom. Kontak Jana Cilliers by 0219756822.

 

 

 

 

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 03 Junie 2016

Lees deur internet, klik hier >>
Did you like this? Share it:

Bulletin 29 Mei 2016

Weekprogram

Sondag, 29 Mei

40 Dae Veldtog: Vreugde deur Diens

09:00   Ds. Nelis Janse van Rensburg

Teks:   Johannes 11: 1-6; 17-38

Deuroffer: Teologiese Kweekskool

18:30   Geen Toerusting. Groepbyeenkomste

vanaand en in die loop van die week soos

deur die groepleiers gereël.

 

Maandag, 30 Mei

20:00      Geen Mannebybelstudie (Kapel)

 

Dinsdag, 31 Mei

09:30      Seniorbybelstudie

09:30      Geen Vrouebybelstudie (Kapel)

17:30      Liturgiese werkgroep

18:30      Musiekbediening

19:30      Salomé-groep

 

Woensdag, 01 Junie

19:00      Gemeentebybelstudie

 

Donderdag, 02 Junie

09:30      Vrouebybelstudie (Diasstr. 2)

 

Sondag, 05 Junie

Doop

40 Dae Veldtog: Vreugde deur Diens

09:00   Ds. Wouter van Velden

Deuroffer: Teologiese Kweekskool

18:30   Geen Toerusting. Groepbyeenkomste

vanaand en in die loop van die week soos

deur die groepleiers gereël.

  

NUWE LIDMATE / INTREKKERS

Baie welkom aan elke nuwe lidmaat in die gemeente. Ons gasvryheidspan en lidmate is opgewonde om jou te laat deel word van ons familie. Indien ons nog nie jou kontakbesonderhede het nie, moet jy asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die toonbank aanmeld. Mag jou lidmaatskap in Welgemoed vir jou tot groot seën wees. Die warmte van ons verhoudings, talle diensgeleenthede en wonderlike ontmoetings met die Here in ons samekomste, beteken vir ons baie. Ons wil jou graag daarvan deel maak.

     

AANKONDIGINGS

Baie dankie vir die baie positiewe reaksie na ons GGO-loodsing verlede Sondag. Verskeie inbetalings is die afgelope week gedoen en die poppie-projek is uitstekend ondersteun. Die voorraad poppies is aangevul en by die kerkkantoor beskikbaar.

U kan steeds bydraes in die verskillende kategorieë (Jerusalem, Judea, Samaria, Uithoeke van die wêreld, Waar nodig) maak. U kan u bydraes in die GGO-koevert / eie gemerkte koevert in die kollektebord plaas of by die kerkkantoor ingee. U kan ook ʼn bydrae d.m.v. ʼn elektroniese inbetaling doen – verwysing: GGO (dui asb. kategorie aan, bv. GGO5). Die inligting oor die kategorieë is hieronder ingesluit:

Kategorie 1 –           Jerusalem (Bejaarde, kinder-, gestremde-, armesorg en Ruyterwacht)

Kategorie 2 –          Judea (Welgemoed Evangelisasie, Sokhanya, Jeugontwikkeling in Khayelitsha en Welgemoed huiswerkers

Kategorie 3 –           Transkei (Ds Christo Wooding) en Lesotho (Ds August Basson)

Kategorie 4 –           Uithoeke van die wêreld: Midde-Ooste (Ds Marius du Plooy)

Frankryk (Marieta Niemand)

Kategorie 5 –           Waar nodig

 

ENERGIEKE GELOOF

ʼn Kursus word oor twee Saterdagoggende aangebied oor ENERGIEKE GELOOF. Die Britse sielkundige, Donnald Winnicott, wat vir ons ook baie belangrike geloofsinsigte leer, praat van geïmplanteerde godsdiens. Dit is daardie geloof, volgens hom, wat nie eg is nie. Dit is soos ʼn tand wat ingeplant is. Dit laat jou net goed lyk, maar is leweloos. Geïmplanteerde godsdiens, aldus Winniciott, word ingeplant, aangeleer deur ons kerk, ouerhuis, skool – die samelewing. Volgens hom is dit ʼn geloof wat voortbestaan as doods en verlep – die boodskap aan die gemeente van Laodisea was dat hulle lou is. Herken ons dit nie? Halfhartige gelowiges wat eintlik net nog kerk toe gaan. Dis die geloof wat vroegtydig sterf: katkisante wat ophou om kerk toe gaan. Ander, wie selfs hulle geloof verloor.

Die kursus wil u insigte verskaf oor wat geïmplanteerde, lewelose geloof is, maar wil ook die aandag gee aan ware, energieke geloof. Geloof wat jou ganse bestaan verlewendig. Dit verskaf innerlike energie en ʼn liefde vir die lewe. Hiermee kan jy ʼn vrugbare bydrae aan die medemens en die wyere wêreld bied.

Datums: Saterdae 4 en 11 Junie 2016

Plek: Kerksaal, NG Gemeente Oostersee

Tyd: Registrasie 08:30. Kursus: 09:00 – 12:30

Navrae en inskrywings: Karen – 021 9393830 (Ma, Woens, Vry 09:00 – 13:00)

Kursusfooi: R200 per persoon. R 300 per egpaar

 

FAMILIE 40 DAE

Ons hoop elke gesin het geleentheid gehad om die afgelope week iets te plant om hulle groeiende verhouding met God te simboliseer.

Hierdie week vat ons dinge ʼn treë verder: Soos ons groei in ons verhouding met God word ons ook verander. Die vernuwing wat God in ons werk is so ingrypend dat ons dit met ʼn metamorfose kan beskryf. Ons fokusteks vir die week – Titus 3: 3-8 – beskryf die radikale omwenteling wat in ons lewe plaasgevind het.

Ons aktiwiteit vir die week is ʼn eksperiment en kan gevind word in die 40 dae skatkis. Dit wys hoe hitte die onsigbare suurlemoensap-letters op papier ewe skielik sigbaar maak. Die hitte maak dat iets wat eers nie daar was nie nou na vore kan kom. Dit kan goed werk om iets te skryf wat te doen het met goeie karaktertrekke/goeie werke – soos die vrugte van die Gees (Gal 5:22)

Nou kan julle die teks saam lees. Verduidelik dat God ons ook verander. Van mense wat eers niks van goeie werke gewys het nie, word ons nou nuut gemaak en mense gemaak wat goeie werke wys – net soos die woorde op die papier ewe skielik begin wys het. Dit is soos ʼn metamorfose. As julle ʼn video het wat ʼn metamorfose uitbeeld, kan dit selfs saamgekyk word.

As simbool vir hoe God ons verander – ons deur ʼn metamorfose laat gaan – maak ons hierdie week ʼn skoenlapper. Die lappies en bykomstighede daarvoor is in julle 40 dae skatkis. Bring asseblief Sondag die skoenlapper saam kerk toe.

 Welgemoed gaan kamp

Die Familiebediening reël ‘n familiekamp vir die 7de – 9de Oktober (die laaste naweek van die September vakansie) en nooi al die gesinne om te kom deel in die pret. Die terrein wat ons in die oog het sal plek hê vir diegene wat in ‘n tent of karavaan wil bly, maar ook vir diegene wat verkies om in ‘n huisie te bly. Ter wille van die beplanning word elke belangstellende gevra om nou reeds hulle naam deur te stuur aan die kerkkantoor (ontvangs@ngkwelgemoed.co.za). Ons sal dan vroeg in die derde kwartaal verdere reëlings deurgee.

VERBLYF GESOEK

n Jong manlike onderwyserstudent van Laerskool Welgemoed is opsoek na verblyf in Welgmoed area. Kontak Izak Mulder op 0768647630.

 

VERJAARDAE VAN DIE WEEK

29        Alistair Holmes, Giel Naude, Jackie van Niekerk

30        Ansie van Niekerk, Hanno van Vuuren, Hendrie van Zyl

31        Libet Genade, Klaas Loubser

01        Magdel de Greef, Karla Kotze, Esté Kretschmer, Annabelle Nel

02        Janitha de Kock, André du Toit, Chantal Hulley, Nick Ungerer, Alwyn Vercueil

03        Marin Botev, Dolf du Toit, Francois Jacobs, Trevor Parker

04        Willem Lloyd, Barnard Oberhofer, Michiel Rautenbach, Johan William Wege

 

Gebedsbediening

Lief en Leed: Marie du Toit 0219135382/ Groep: Chrissie Smith 0219132840

 

Here, vul ons met U Strome van Lewende Water sodat dit uit ons binneste vloei na ʼn wêreld waar dit baie droog is.”

 

 LIEF EN LEED:

 •  Emsie Mostert se ma is oorlede. Ons innigemeegevoel met Emsie en Sakkie asook hulle seuns Casper, Dawid en hul en gesinne. (Trichardtstraat 19, 0219132284, B02)

GROET WENSE

Elise Bosman van Belcanto verhuis na baie jare uit ons gemeente. Seënwense vir haar pad vorentoe.

 

 ONS BID:

 

 • Teologiese Kweekskool vir wie ons ʼn bydrae by die deure kan maak
 • Ernstige voorbidding vir die onrus in Mosambiek *
 • Waterkrisis in vele dele van ons land *
 • 40-dae Veldtog
 • Ons gemeente se sendelinge en die GGO-projek
 • Ons mooi land en ons inwoners smag na menswaardigheid, vrede en liefde
 • Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het
 • Diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan; en
 • hulle wat tans tuis aansterk

 *(Kerkbode 20/5/2016)

  

Sokhanya Gebedsonderwerp 26 Mei  2016

Die inskakeling van die Sokhanya-kursus by NBI verloop werklik goed. Die voordele daarvan om binne ʼn gevestigde struktuur te funksioneer besef ek al meer na al die jare van alles self (moet) doen. So, byvoorbeeld, word die Sokhanya-kursus nou saam met NBI reklame landwyd bemark en kom die inligting op plekke wat tot dusver nie bereik is nie.

  

Barmhartigheid

 GEDAGTE VIR DIE WEEK:

Om te getuig van Hom wie se naam ons dra, is nie ʼn soort stokperdjie of ʼn een-keer-per-week-tydverdryf nie. Dis ʼn kwaliteit van lewe. ʼn Mens preek of praat nie oor getuienis nie; jy IS ʼn getuie.

-Dan Greene-

TERUGVOERING:

 • GGO-loodsing: Poppie-projek: Al die poppies wat op die uitstalling was, is verkoop. Baie dankie vir u ondersteuning met hierdie belangrike projek. Elke poppie simboliseer ʼn getraumatiseerde, mishandelde kind en met dié fondse kan sulke kinders gehelp word om weer te herstel. Ander kleiner produkte is ook beskikbaar soos yskasmagnete en sleutelhouertjies. Bestelvorms is by die kerkkantoor beskikbaar.
 • Projek 365: Sente-insameling: Die laaste bedrag wat ontvang is, was R333.00. Flessies is by die kerkkantoor beskikbaar. Dit is ʼn “moeitelose” insameling waaraan almal kan deel neem.
 • Skenkings: Weereens baie dankie vir alle skenkings wat ontvang word. Die nood daar buite is groot en op dié manier help ons gemeente om in baie behoeftes te voorsien.

 

NUWE PROJEKTE:

 • Sop en worsbroodjies: Wyk C26 is verantwoordelik tussen 29/05 en 4/06 en Wyk C01 die week daarna.
 • Trusthuis-inwoners: Uitstappie: Op Dinsdag 31 Mei word die inwoners geneem na ʼn opvoering van die SA Vlootorkes by die Bellville Burgersentrum. Die orkes het reeds groot welslae oorsee behaal met hul optredes. Belangstellendes wat ons wil vergesel, kan die kerkkantoor skakel.
 • Kerkwinkel: Die volgende verkoping word op Donderdag 2 Junie tussen 13:00 en 15:00 gehou. Vrywilligers word benodig om voorraad uit en weer terug te pak. Enige vrywillige hulp tyd tussen 10:30 en 15:30 sal van groot waarde wees.
 • Alta du Toit Nasorg-uitreik: Op Saterdag 4 Junie besoek ons weer die inwoners vir ʼn gesellige oggend vanaf 10:00 tot 12:00. Die kulkunstenaar gaan weer optree (a.g.v. goeie terugvoer) asook die hanswors. Verder gaan daar ʼn kort verskeidenheidskonsert gehou word met heerlike kolwyntjies om die oggend mee af te sluit. Enige persoon (ook kinders) is welkom om saam te gaan. Gee asb. u name by die kerkkantoor in.
 • Winterwarm-projek: ʼn Groot aantal komberse gaan aangekoop word danksy fondse wat deur die kerkraad bewillig is. Die aanvraag van vele instansies is egter baie groot. Enige warm artikel word benodig. ʼn Maklike breipatroon vir mussies is by die kerkkantoor beskikbaar.
 • Créche en Gym: Ruyterwacht: Baie dankie vir groot aantel skenkings in dié verband. “Ons gemeentelede oefen fluks of word baie gou moeg!!” Verdere inligting sal binnekort volg. Bydraes steeds welkom.

BEHOEFTES:

 • ʼn Aandrok no. 36/38 word dringend benodig vir ʼn dogter van Jan Krielskool se matriekafskeid. Kontak Louise by 021 950 4455.
 • Kolwyntjies: Enige soort en hoeveelheid word benodig vir uitreik na Alta du Toit. Die kolwyntjies moet afgelewer word teen 13:00 op Vrydag 3 Junie. Totaal benodig is 250. Kontak asb. so gou moontlik vir Alida (021 9132209/073 554 2209) of die kerkkantoor indien u kan help bak.
 • Arbeidsterapie en konsultasies by psigiater word dringend vereis vir dogter. Kontak Louise by 021 950 4455 indien u met fondse kan help.
 • Vrywilligers om betrokke te raak by crèche en/of gym word benodig.
 • Enige warm artikel of item vir die kerkwinkel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Did you like this? Share it:

2016 Tema

2016 Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal