sgunter

VrydagNuus 14 November 2014

VrydagNuus – 14 NOVEMBER 2014

www.kaapkerk.co.za

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

ROEPING – GEMEENTES SAAM DEUR GOD GESTUUR

In die besinning oor ’n funksionele sinodale struktuur is daar ’n paar begrippe wat as vertrekpunte kan dien: begrippe soos roeping, gestuurdheid, netwerk, vennootskappe en koördinering. In 2011 het die sinode hierdie roeping geformuleer as: Gemeentes saam deur God gestuur. Dit was die resultaat van ’n besinning wat vanaf 2003 tot 2007 deur die sinode bevestig is.

 

S

INODALE NUUS

 1. NGK Uit die Moderatuur oor Stemproses en Artikel 1

Die Wes-en-Suid-Kaapland moderatuur skryf: “Die afgelope tyd het daar heelwat briewe en artikels oor die stemproses in die NG Kerk die rondte gedoen. Uit die terugvoering wat van lidmate ontvang is, blyk dit dat dit meer vrae as antwoorde gelaat het. In die lig hiervan het ons dit goed gedink om ’n paar verdere eenvoudige opmerkings ter verheldering te maak. Ons glo immers dat die gesprek voortgaan.” Hierdie jongste Uit die Moderatuur is vroeër hierdie week reeds aan predikante en gemeentes gestuur. Lees dit gerus onderaan.

 

 1. Armoede en Sorg

2.1 Beurse vir Behoeftige Studente

Die bediening vir Armoede en Sorg het beurse beskikbaar vir jong lidmate van die NGK en die VGK. Dié beurse is beskikbaar vir behoeftige studente wat in 2015 (verkieslik onderwys) wil studeer. Indien daar enige behoeftige student in u gemeente is, kontak gerus vir Mizelle Prinsloo by 021 957 7113 of omgee@kaapkerk.co.za en sy sal die aansoekvorm en voorwaardes aan u stuur.

 

2.2 Finansiële Bystand vir Behoeftiges in Feestyd

Die bediening van Armoede en Sorg het verder ook beperkte fondse beskikbaar vir behoeftige persone wat moontlik hulp nodig het in die Feesseisoen. Dit is moontlik om agt (8) gemeentes met R 5000 elk te help. Indien daar enige iemand in u gemeente is wat by hierdie fonds kan baat, kontak asseblief vir Mizelle Prinsloo by 021 957 7113 of omgee@kaapkerk.co.za vir die nodige vorm wat voltooi moet word.

 

 1. Arbeidsbediening: Een-stop Ekumeniese Sentrum

Die verskillende Hawesending-organisasies wat seemanne in Tafelbaai Hawe evangelies bedien, sal voortaan onder een sambreel funksioneer as ’n een-stop ekumeniese sentrum vir seelui waar elke organisasie steeds sy eie identiteit sal behou. Lees die volledige inligting hier.

 

 1. Biddag vir Beskermingsdienste Sondag 16 November

Sondag 16 November word uitgesonder as Biddag vir ons Beskermingsdienste. Dalk is daar tydens die erediens ’n kans om te bid dat hierdie manne en vroue (polisie, reserviste, verkeer, brandweer, weermag, vloot, lugmag, openbare beskermingsdienste, hospitaalpersoneel ea) wysheid en genade sal ontvang om in uitdagende omstandighede regverdig, menslik en met begrip op te tree.

 

 1. DAGBOEK! Konferensie: Missionale Teologie en Gemeentes

Meer inligting oor die koersbepalende internasionale konferensie oor Missionale Gemeentes (19-21 Januarie 2015 op Stellenbosch), gehou onder beskerming van Communitas en Ekklesia, Sentrum van die US Fakulteit Teologie, is nou bekend. Die tema is Die toekoms van Missionale Teologie en Missionale Gemeentes. Verskeie bekende internasionale kenners sal saam met SA-teoloë en kerkleiers optree. Teken die datum beslis aan en lees hier.

 

 1. NG Wes-en-Suid-Kaap se Logo-kompetisie

Hier is ’n herinnering aan die opwindende kompetisie om ’n nuwe logo vir die sinode te ontwerp! Riglyne sluit in oorspronklikheid; waardes en beeld; kwaliteit, tema en simboliek. Die sluitingsdatum vir inskrywings is Maandag 17 November. Klik hier.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

 1. Met Simpatie: Tobie de Clercq

Ons meegevoel met die familie en vriende van dr Tobie de Clercq, voorheen predikant in NG Paarl, Bredasdorp, Aasvoëlkop en Stellenbosch Moedergemeente (1970-1990). Dr De Clercq is op 8 November in die geseënde ouderdom van 90 oorlede. Sy begrafnisdiens (op 11 November vanuit die NG Moedergemeente Stellenbosch) is gelei deur oudkollega dr Clifford Heys. Lg beskryf hom as ’n lojale wapendraer wat agter sy leier aangestap het. Ons eer sy nagedagtenis. Lees gerus enkele hoogtepunte uit sy lewe en loopbaan aangeheg. (Met dank aan dr Clifford Heys).

 

 1. Jan Kriel: ’n Buitengewone Plek …

Hier is ’n spesiale stukkie inspirasie: oorweeg gerus om ’n video oor die wonderlike werk wat by Jan Kriel gedoen word, te kyk én te deel. Fanie Herholdt (direkteur) beskryf dit as ’n plek “met buitengewone dienste en buitengewone personeellede. Ons doen dit vir ’n kind, ons doen dit vir ouers, maar ons doen dit in die finale instansie vir ’n Skepper wat vir ons soveel gee …” Dalk iets om op ’n Sondag in ’n erediens te vertoon? (Jan Kriel is ’n program van Badisa). Skakel 021 903 0434 met navrae. (Sien ook ondertoe meer nuus.)

 

 1. Sinode op Sosiale Media

Almal is welkom om deurlopend inligting vanuit ons sinode deur Facebook en Twitter te kry. Jy kan op die hoogte van gebeure en nuus vanuit die sinode bly op Twitter by @WSKaap en op Facebook by NGWesSuidKaap. Praat asseblief saam J

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

 1. NG Gemeente Durbanville: Piet Meiring oor Versoening

Die bediening Dade van liefde van die NG Kerk Durbanville het vir prof Piet Meiring, wat op die Waarheids- en Versoeningskommissie gedien het, genooi om op Donderdag 27 November om 19:00 gelowiges toe te spreek. Die vraag aan prof Mering is: “Wat is die dade van liefde wat Christene kan doen om gestalte te gee aan ons versoeningstaak? Watter rol kan die kerk vorentoe speel in die heling van ons land?” Almal welkom – klik hier.

 

 1. NG Gemeente Vredelust

2.1 Nedine Blom by Gesinsdiens!

Tertius van den Berg stuur nuus oor Nedine Blom se “Supercool vir Jesus!” optrede in Vredelust se Gesinsdiens op Sondagoggend 16 November 2014 om 08:30 EN 10:00. Adres: Dertiende Laan 87, Boston, Bellville.

 

2.2 Huweliksverryking

Meer nuus uit Vredelust: ’n huweliksverrykingkursus vind van 21-23 November by die gemeente plaas. Dit word aangebied deur Cassie en Jenny Carstens teen R 250 per paar of R 90 per persoon vir studente. Navrae: Tertius 082 783 7107 of tertiusvdberg@telkomsa.net. Sien gerus ook hier op www.kaapkerk.co.za.

 

 1. NG Gemeente Kaapstad in Gesprek met Heinz Winckler

Heinz Winckler tree op Sondag 16 November 2014 om 19:00 by die Groote Kerk op. Hy sal ‘n paar van sy liedere sing en daar sal ook gesprek gevoer word met hom rondom musiek, geloof en kerk en hoe sy pad geloop het wat hierdie temas betref. Almal welkom!

 

 

E

KOLOGIE

Armoede & Sorg Ekologie ontvang A Rocha se Peter Harris

Die ekologie taakspan van Armoede en Sorg ontvang in November besoek van Peter Harris, ’n Anglikaan en die mede-stigter van A Rocha (Die Rots). Sien meer by www.arocha.org. Hierdie organisasie wat in 20 lande werk, moedig Christene wêreldwyd aan om om te gee vir die skepping deur betrokke te raak by omgewingsprojekte en –opvoeding. Peter Harris praat op 29 November (09:00-11:30) by Intaka-eiland by Century City oor What has faith got to do with the environment? Belangstellendes welkom. Kontak vir Carl Swart, cjswart@kaapkerk.co.za of 082 908 9825.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

 1. Bybel-Media se Nuusbrief

Hierdie week is BM se fokus op die jongste Bybelkor-publikasie, Desember/Januarie-uitgawe van LiG (sien onder) en die inskrywings vir die BM/Cordis Trust-prys vir 2015. Lees hier meer.

 

 1. Lees in die LiG …

Elvis Blue het ’n goeie jaar agter die rug. Hy het dus rede om fees te vier. Maar wanneer hy sy jaar afsluit, sal dit as Jan Hoogendyk wees – Chireze se man, Lila en Jua se pa. LiG het saam met die gesin gaan piekniek hou, en oor Kersfees, musiek en sukses gesels.

Lees ook:

 • Feestyd!
 • Gasvry en goedkoop – hier’s ’n plan!
 • Slim geskenk-idees vir (slim) kinders
 • Van verslawing na vryheid – Kerstafelgaste vertel
 • Beloftekalender 2015

 

 

 

 1. UP se Teo-nuusbrief

In die Oktober-nuusbrief van teo.co.za skryf Christo Lombaard oor ateïstiese heiligheid en ’n persoonlike Jesus. Gerda de Villiers skryf oor ’n nuwe boek, Jurie le Roux bekyk die intreeredes van proff Dirk Human (UP Departement Ou-Testamentiese Wetenskap) en Daniel Veldsman (hoof van die UP Departement Dogmatiek en Christelike Etiek) en skryf oor die Reformasie. Klik hier om die artikels te lees.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

 1. Badisa Banket met ’n Verskil – vir “One More”!

Moeg vir die ewige, langdradige jaareind-bankette? Hier is ’n lekker opsie: bespreek jou sitplek teen R 300 pp by Badisa se unieke banket voor 6 Desember … en ontspan heerlik, terwyl jou bydrae help om ’n radikale verskil in NOG EEN persoon se lewe te maak! Kontak Annemarie Bezuidenhout vir meer inligting by abezuidenhout@badisa.org.za en kry die spesiale uitnodiging met ’n verskil hier!

 

 1. Jan Kriel Liggieboom

Teken gerus hierdie een aan! Die alombekende Jan Kriel Liggieboom vind vanjaar op Sa 22 November om 19:30 by Jan Kriel (Skoolstraat, Kuilsrivier) plaas. Toegang: R 10/kind en R 20/volwassene – kaartjies by Jan Kriel Instituut (021 903 0434). Jan de Wet tree saam met Jan Kriel se kinders op; bring jou piekniekmandjie en geniet ’n spesiale aand! Klik ook hier.

 

 1. NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal: Kersmark

Stellenbosch Sentraal (Martinsonstraat, Uniepark) se jaarlikse Kersmark vind vanaf 26 November tot 6 Desember plaas. Die mark fokus op goed verpakte, unieke Kersgeskenke. Die intieme atmosfeer, die betrokkenheid van al die gemeentelede en vriendelike uitstallers, maak hierdie mark iets besonders. Ma-Vry: 10:00-20:00, Sa: 10:00-17:00. Kontak Wendy by 021 883 3850.

 

 1. NG Gemeente Somerset-Wes: Kersmark

NG Somerset-Wes (Andries Pretoriusstraat, Somerset-Wes) hou hul jaarlikse Kersmark in die kerksaal vanaf Vrydag 21 tot Saterdag 29 November. Tye: weeksdae 09:30 tot 19:00 en Saterdae 09:30 tot 15:00. 95 Uitstallers vir Kersinkopies, ’n verskeidenheid etes by die deli, koffie, tee en eetgoed in die teekamer. Almal welkom! Kontak Cicelia van der Poel by 073 173 1134.

 

 1. Durbanville se D4J Kersliedere

Van Andre van Wyk (NG Durbanville) ontvang ons nuus oor die D4J Kersliedere op Sondag 7 Desember om 17:30 vir 19:00 by Avondale Gardens, Proteaweg 40, Durbanville. Almal welkom; bring jou eie piekniekmandjie en kuier saam. Toegang R 50 volwassenes, R 30 kinders, kinders onder 6 gratis. Klik hier vir die volkleur pamflet.

 

 1. Kersfees in Kaapstad: Kerssangdiens in Groote Kerk

Gaan geniet ‘n tradisionele Kerssangdiens in die hartjie van Kaapstad (hoek van Adderley- en Bureaustraat) op Sondag 23 November van 19:00-20:30 (voorprogram begin om 18:30). Tema: Christus is ons vrede. Optrede deur: Filharmoniese Koor van Kaapstad; Stadskoor Tygerberg; Cape Town Highlanders; Hoër Jongenskool Paarl-koor; Groote Kerk Kamerorkes olv Lucia Scott; Windworks; George Stevens; Richard Haig; Roucher du Toit.

 

 1. NG Gemeente Prince Alfred’s Hamlet: Gydosig Liggiefees

Die Gydosig Aftreeoord se Liggiefees vind vanjaar weer op 28 en 29 November plaas. Uit die kerkkantoor laat weet Beaulah die hele terrein sal ’n fees van liggies wees! Hope heerlike eetgoed! Hekke open 18:00, toegang R 10 pp. Onthou gerus ook die Kerssangdiens op Sondag 30 November om 19:00 in die kerkgebou (Kerkstraat). Navrae: Beaulah by 023 313 3694.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by http://kerkbode.bybelmedia.org.za. Klik by Meer – Vakatures.

 

 

W

ÊRELDNUUS

Pous vra Rick Warren, Russell Moore, NT Wright oor Huwelik

Welbekende figure soos Rick Warren, leraar van die Saddleback Church, Russell Moore, president van die Ethics and Religious Liberties Commission en NT Wright is onder diegene wat deur Pous Fransiskus uitgenooi is om ’n evangeliese Protestantse perspektief op die huwelik en families te gee tydens ’n Vatikaanse gesprek van 17-19 November. Belangstellendes kan Christianity Today se berig hier lees.

 

 

Ten Laaste

Uit die Pen van …

Hier kry ’n verskeidenheid stemme die kans om hulle gedagtes in woorde om te sit. Van ’n pastorale stem, ’n teologiese opmerking tot ’n ligte oomblik om met ander te deel. Gasskrywers neem op uitnodiging aan hierdie rubriek deel.

 

Lees gerus Gerrit Kritzinger (Uitvoerende Hoof, Bybelgenootskap van Suid-Afrika) se bydrae.

 

Die woordjie sela kom ongeveer 60 keer in die Psalms voor. Ons weet nie wat dit beteken nie. Die isiNdebele Bybel kon dit egter nie in die Psalms laat verskyn nie. Sela (uitgespreek “sêla”) beteken: “Drink!” Drink soos in drink! Wat ‘n 60x feestelikheid sou dit nie kon afgee nie!

 

Ons sê vandag sela en klink ‘n glasie op elkeen wat in die bediening vasbyt ten spyte van die oppe en afs soos wat die Psalm-mense ook ervaar het.

 

Onthou Psalm 32:7: “U laat my oorwinningsliedere sing. Sela.”

 

– Gerrit Kritzinger

 

 

 

 

VrydagNuus-groete.

 

Marieta Visagie

 

NG Wes-en-Suid-Kaapland Kommunikasie Privaatsak X8, Bellville, 7535 Tel: 021 957 7195 Faks: 086 582 9487 kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

UIT DIE MODERATUUR

KOMMUNIKASIE WES-EN-SUID-KAAP MODERATUUR

 

NOVEMBER 2014

 

Onlangse vrae en stellings oor die stemproses (Artikel 1)

 

Liewe Kollegas en Vriende

 

Die afgelope tyd het daar heelwat briewe en artikels oor die stemproses in die NG Kerk die rondte gedoen. Uit die terugvoering wat ons van lidmate ontvang het, blyk dit dat dit meer vrae as antwoorde gelaat het. In die lig hiervan het ons dit goed gedink om ’n paar verdere eenvoudige opmerkings ter verheldering te maak. Ons glo immers dat die gesprek voortgaan.

 

 • Die Sinode van Wes-en-Suid-Kaapland het in 2011 met ’n oorweldigende meerderheid besluit om die Algemene Sinode te versoek om die Belydenis van Belhar op kerkordelike wyse deel van die belydenisgrondslag van die NG Kerk te maak.
 • Die Algemene Sinode van 2011 het hierdie versoek ontvang en besluit dat hulle die versoek ondersteun en het so ’n kerkordelike proses in werking gestel.
 • Die Algemene Sinode van 2013 het besluit op die veranderde formulering van Kerkorde Artikel 1, wat voorstel dat die Belydenis van Belhar op ’n spesifieke wyse deel van die belydenisgrondslag van die kerk word.
 • Die afgelope tyd het die volgende stemme onder andere opgegaan en ons antwoord kortliks daarop:

 

“Julle dwing iets op ons af.”

Die presiese teendeel is waar. As die sinode dit wou doen, is daar nie soveel moeite met die kerkordelike proses en die formulering van die voorstel gemaak nie. Die formulering was juis ’n eerlike en ernstige poging van die sinode om vir ons lidmate te sê dat ons nie sonder meer mense wil uitsluit of vervreem nie. Enigeen wat by die sinode van 2013 was, sal dit kan beaam. Die teendeel het baie jare gelede by Dordt gebeur toe meer as 200 predikante die kerk moes verlaat omdat hulle nie Dordt dadelik wou aanvaar nie. In ons gereformeerde tradisie glo ons in elk geval dat jy nie onder dwang iets kan of moet bely nie.

 

“Julle maak Belhar minderwaardig.”

Dit is baie belangrik om te verstaan dat die voorstel die Belydenis van Belhar deel van die belydenisgrondslag van die kerk maak. Wanneer ’n dominee dus oor die waarhede wat deur die Belydenis aan die orde kom, wil preek of kinders die inhoud daarvan wil leer, word dit gedoen in ooreenstemming met die belydenis van die kerk. Ons beskou nie hierdie belydenis as minderwaardig nie. Wat wel waar is, is dat ons vanweë die unieke omstandighede waarin ons met Belhar verkeer (onthou: ons het eeue laas ’n nuwe belydenisskrif goedgekeur) met ’n versigtige en verantwoordelike proses besig is.

 

“Die VGK sal nooit julle besluit aanvaar nie.”

Ons het van die begin af gesê dat ons nie met die Belydenis van Belhar kan besig wees ter wille van die die VGK nie. Daar is en was leidende stemme in die VGK, soos prof Russel Botman (net voor sy afsterwe) wat met groot begrip gepraat het oor die NG Kerk se besluit oor Artikel 1. Verder moet ons dit goed verstaan dat ’n mens nie ’n belydenis aanvaar of afwys ter wille van ander nie. Dit is ’n innerlike oortuiging of nie. Ons sê dit in die mooiste gesindheid. Wat ons nou doen, doen ons omdat ons glo dat dit die regte ding is wat ons nou kan en moet doen. Ons doen dit nie ter wille van die VGK nie. Ironies genoeg word daar tans in die kommentaar glad nie verwys na die NG Kerk in Afrika (NGKA) en Reformed Church in Africa (RCA) nie. Ons is oortuig daarvan dat Artikel 1 ook vir hulle ruimte laat om tuis te kom in ’n groter NGK-familie.

 

“Die leiers het besluit en is verwyderd van die mense.”

Hierdie is ’n moeilike een. Die vraag is: wie is hierdie mense? Daar is tans baie sterk opponerende stemme in die kerk. Mense het gewaarsku dat die kerk kan skeur as ons Belhar aanvaar. Tans vrees ons dat die kerk kan skeur as die kerk dit NIE aanvaar nie. Met die huidige proses gaan die kerk uit sy pad om die mening van lidmate te toets.

 

Daar is selfs diegene wat ons daarvoor kritiseer deur te sê dat ons nou van die kerk ’n demokrasie gemaak het en besig is om ’n referendum te hou. Nog nooit in die geskiedenis van die kerk is daar so wyd deur lidmate oor ’n saak gestem nie.

 

Wat die proses egter wil doen, is om beide die profetiese taak wat aan die leierskap (insluitende kerkrade) toevertrou is te balanseer met die inset van lidmate. Dit is ’n komplekse proses en ons kry inderdaad soms mense wat die proses enersyds wil interpreteer asof die mense die laaste sê het en andersyds asof die leiers al die sê het. Nie een van die standpunte is korrek nie. Uiteindelik is dit ons almal se verantwoordelikheid om Christus se wil te onderskei. Ons doen dit op die mees uitgebreide basis moontlik.

 

“Julle mislei die mense.”

Die leiers en die sinode se posisie is duidelik. Ons wil graag hê dat die Belydenis van Belhar aanvaar word, omdat ons meen dat dit die waarheid van die Evangelie dien en daarom vir die kerk en die land baie kan beteken. Ons stel voor dat dit deel van die belydenisgrondslag van die kerk moet wees, maar sal niemand verguis of wegjaag wat dit nie wil aanvaar nie. Ons meen dat daar niks onduidelik of oneerlik aan die standpunt is nie. Ons het dit reg van die begin af gesê en sê dit steeds.

 

“Hoe kan ons stem oor iets wat in elk geval opsioneel is?”

Dit is nie opsioneel nie. Dit word deel van die belydenisgrondslag van die kerk. Ons stem nie oor niks nie, maar oor ’n baie spesifieke hantering van die Belydenis wat ons meen die eenheid in die kerk ten beste kan bewaar. Ons sê nie die formulering van Artikel 1 is perfek nie. Tydens die Algemene Sinode was daar ook heelwat stemme uit die Wes-en-Suid-Kaap wat ongelukkig was oor die formulering van die voorstel. Tog het ons berus, omdat ons glo dat dit nou die beste manier is om die saak op ’n verantwoordelike manier te hanteer.

 

“Julle gaan binnekort die ander belydenisse ook opsioneel maak.”

Ons meen dat hierdie moedswillige stellings is van mense wat eintlik ’n ander agenda het. Die relativering van ons bestaande belydenisskrifte is nie op die tafel nie. Enigiemand wat dit wil beweer, is met ’n verdagmakingsproses besig wat nie die waarheid dien nie. In geeneen van die vergaderings waarin ons in soveel jare oor Belhar was, is hierdie moontlikheid al genoem, voorgestel of selfs net gesuggereer nie. Waaroor ons wel ernstig dink, is oor watter rol belydenisskrifte vandag in ons lewe as ’n belydende kerk behoort te speel. Hieroor behoort ons in hierdie dae ernstig met mekaar te bly praat.

 

Intussen wil ons almal betrokke versoek om so eerlik en verantwoordelik as moontlik met stellings en feite oor die Belydenis om te gaan. Ons herinner aan ons skrywe van ’n paar maande gelede. Ons versoek weer dat die proses biddend, onderskeidend, met wedersydse respek en in liefde sal plaasvind.

 

Groete in Christus.

 

Braam, Nelis, Monty, Elize, René, Frik, Melanie en Quintus

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

THE FUTURE OF MISSIONAL THEOLOGY AND MISSIONAL CHURCHES

 

Theme: The Future of Missional Theology and Missional Churches

Dates: 19 January till 21 January 2015

Time: 10:00 – evenings until ±18:00; Last day till 13:00

Venue: Faculty of Theology, Stellenbosch University

Cost: R500 (including lunches and refreshments)

 

Accommodation and travel: Own responsibility

 

Inquiries: Frederick Marais at jfm@sun.ac.za

 

The missional church conversation (though we might in some places use different terminology), is a broad and urgent conversation and we have the impression that most of us are in some or other way involved in it. The report of the World Council of Churches (WCC) on this theme confirms the importance of the conversation. In SA the DR Church, for instance, took a formal decision during our last Synod meeting stating that we want to be a missional church with missional congregations. While most of us are grateful for the decision we must now implement it – and that, we realize, is another ball-game.

 

So we suggest that we have a broader open conference during the time we meet with participants from different churches in SA (and from elsewhere!)

 

Preliminary Programme

(we hope to send a final programme in a month’s time; some of the speakers must still be finalized and could change)

 

PART 1: THE HISTORY AND ROOTS OF THE MISSIONAL MOVEMENT

 • The background and roots of the current Missional Movement – Darrell Guder
 • The place of the missional movement in the Ecumenical Church – Jerry Pillay /Mvume Dandala
 • The history and current state of the missional movement in the US – Pat Keifert
 • The history and current state of the missional movement in Germany – Michael Herbst(?)
 • The history and current state of the missional movement in the UK – Graham Cray
 • The history and current state of the missional movement in South Africa – Coenie Burger
 • The history and current state of the missional movement in Scandinavia – Harald Haegstad (?)

 

Responses and round table session: What have we learnt – Panel of Dirkie Smit, Pat Keifert, Darrell Guder.

 

PART 2: WHERE SHOULD WE BE GOING?

 • The Future of Missional Theology: Dangers and Possibilities – Dirkie Smit
 • The Future of Missional Theology: Dangers and Possibilities – Pat Keifert
 • The Future of the Missional Movement and Missional Churches – Darrell Guder
 • The Future of the Missional Movement and Missional Churches – Stephan Paas

 

Afternoon: Four of five parallel workshops

 

Late afternoon: Responses and round table panel session: What have we learnt?

 

PART 3: HOW DO WE TAKE THE MISSIONAL PROCESS INTO DENOMINATIONS?

 • Experiences with denominations in the US – Pat Keifert and Stanley Green
 • Experiences with denominations in the UK – Graham Cray and Nigel Rooms
 • Experiences with denominations in SA – Nelus Niemandt and Frederick Marais

 

Panel discussion.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

 

——————————————————–

NG WES-EN-SUID-KAAPLAND SINODE 2015

BEKENDSTELLING – KOMPETISIE

 

Die NG Kerk in SA (Wes-en-Suid-Kaapland Sinode) stel met trots ’n kompetisie bekend om ’n nuwe embleem (logo) vir die Sinode – en spesifiek vir gebruik tydens die komende sinodesitting van Mei 2015 – te ontwerp.

 

In die gees van Kaapstad as Wêreld-ontwerphoofstad 2014 nooi ons alle geïnspireerde en kreatiewe siele om hieraan deel te neem. Dit is ’n unieke geleentheid vir alle belangstellendes, van studente en innoveerders tot kunstenaars en grafiese ontwerpers, om te deel in die beplanning van Mei 2015 se sinodesitting.

 

Die kompetisie bied deelnemers ook die geleentheid om die gesig van ons Sinode, die rol van die Kerk in die samelewing, sowel as die waardes wat dit voorstaan te versinnebeeld. Ons vertrou dat belangstellendes hierdeur geïnspireer sal word tot deelname en eienaarskap van die fokus en waardes van ons sinode.

 

Die logo moet herkenbaar wees en help om ons fokus op sekere geïdentifiseerde prioriteite (sien onder) te bevorder. Die res word aan deelnemers se verbeelding oorgelaat … laat jou gedagtes gaan, wees kreatief en geniet die ontwerpproses!

 

Die kompetisie duur vanaf 3 Oktober 2014 – 17 November 2014, gevolg deur ’n omvattende proses van keuring en beoordeling (deur ’n paneel bestaande uit die Sinodale Taakspan vir Sinode 2015 en enkele kundiges), sowel as ’n stem-proses waaraan enige belangstellende kan deelneem en ook ’n rol speel om die wenners te bepaal. Die aankondiging van die wenner vind in VrydagNuus van 5 Desember 2014 plaas, met die implementering van die wenontwerp direk daarna.

 

Pryse:

Die persoon wie se ontwerp as wenner aangewys word, wen ’n luilekker bootreis vir twee, met sakgeld vir die rit! Benewens hierdie spesiale prys, het die wenontwerp die potensiaal om vir ’n geruime tyd in die toekoms die handelsmerk van die Sinode te wees. Die naaswenner sal ’n lekker kontantprys losslaan.

 

’n Stemming, een onderafdeling van die aanwys van ’n wenontwerp, sal vanaf Donderdag 20 November 2014 plaasvind. Dit bied belangstellendes wat vir die korrekte wenner gestem het, ’n gulde geleentheid om kontant, boekpryse en meer te wen. Die stemming sluit op Maandag 1 Desember 2014 om 12:00.

 

Meer inligting oor bepalings en voorwaardes, sowel as algemene reëls is by http://www.kaapkerk.co.za/wp/index.php/sinode-2015/

Inskrywingsvorms is ook beskikbaar op http://www.kaapkerk.co.za/wp/index.php/sinode-2015/ of kan aangevra word by kommunikasie@kaapkerk.co.za.

 

Riglyne sluit in:

Oorspronklik: Logos moet oorspronklik geskep wees deur die deelnemer(s). Logo’s mag nie grafiese voorstellings wat voorheen gelisensieer of gepubliseer is, bevat nie. Logos kan dus geen element met kopiereg daarop bevat nie.

 

Kleur: Deelnemers word glad nie gebind deur enige huidige/vorige embleme/voorstellings of die kleurgebruik daarin nie. Die logo moet egter in beide kleur (indien enige) of swart-en-wit goed en professioneel vertoon.

 

Waardes en beeld: Die logo moet inpas by die aard, etos en beeld van die Sinode.

 

Kwaliteit: Die logo moet geskik wees vir gebruik op die Sinode se webblad, ons sosiale media platforms en ander mediums (skryfbehoeftes, pamflette, T-hemde, ens.) As gevolg hiervan, spreek dit vanself dat die logo, hoewel dit beslis opvallend moet wees, terselfdertyd maklik herkenbaar en leesbaar moet wees. Dit moet ook maklik herproduseerbaar en aanpasbaar wat grootte betref, wees. Vektor-formaat (.tiff) sal verwelkom word, maar is nie ’n voorvereiste nie.

 

Tema: Die logo se ontwerp moet universeel en inklusief van aard wees. Die volgende temas is onder andere geïdentifiseer as prioriteite van die sinode en een of meer van hierdie temas moet as basis van die ontwerp dien:

 • Missionale kerkwees (Gestuurdheid)
 • Armoede
 • Jeug
 • Menswaardigheid

 

Simboliek: Elke inskrywing moet vergesel wees van ’n getikte A4-dokument (een bladsy maksimum) met ’n volledige uiteensetting van die simboliek van die embleem.

 

* Die Sinode behou die reg om die wenontwerp deur ’n grafiese ontwerper te laat oorteken (byvoorbeeld in vektor-formaat waar van toepassing) en aan te pas volgens eie oordeel.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

TOBIAS JOHANNES DE CLERCQ

 

Gemeentes:

 • NG Gemeente Riviera, Pretoria: 1952 – 1956
 • NG Gemeente Paarl (Strooidak): 1956 – 1962
 • NG Gemeente Bredasdorp: 1962 – 1964
 • NG Gemeente Aasvoëlkop: 1964 – 1970
 • NG Moedergemeente Stellenbosch: 1970 – 1990

 

Student op Stellenbosch:

 • Lid van die Studenteraad: 1947 – 1949 en 1951 Voorsitter van die Studenteraad: 1949 en 1951.
 • Die eerste Huisvergadering van Huis Visser is gehou op 3 Maart 1949 onder voorsitterskap van mnr Tobie de Clercq (eerste primarius van Huis Marais).

 

 • Moederkerk: In 1973 adviseer hy Leo Theron omtrent die ontwerp en temas van die gebrandskilderde ruite van die kerkgebou. Temas van die vensters is o.a. al die “Ek is” uitsprake van Jesus, die tema van Hoop, uit die boek Openbaring, die sakramente van die Nagmaal en Doop, en die tema van die voorsienende Liefde van God waarvan die laaste twee in 1998 ingebou is. Die projek is entoesiasties deur die gemeente ondersteun.

 

 • Kerkeenheid 1986: Groot rol gespeel om kerkeenheid tussen die gemeentes van die NG Moedergemeente, NG Sendingkerk en die Volkskerk van Afrika te bewerkstellig. Dit het dadelik ‘n baie goeie uitwerking op verhoudinge gehad, soseer dat oom Tobie genooi is om die Volkskerk van Afrika se Sinode toe te spreek. Sy standpunt was “Hoe meer ons met mekaar praat, hoe meer dink ons dieselfde, hoe meer skep ons blywende verhoudinge en hoe meer stel ons in mekaar belang. Dit is vir my die opwindendste.” Die gevolg was dat ons kerke begin gesels het en besluit het om gesamentlike ringsittings te hou.

 

 • Bydrae tot die geskiedenis van die Stellenbosch Moederkerk: In 1986 vier die Gemeente ook sy 300-jarige bestaan waartydens hy die plaket met die name van die 29 leraars by die kerk onthul. Hy ontvang ook saam met oud- en medeleraars die boek Drie Eeue van Genade deur prof FC Fensham van die Stellenbosse Kweekskool, waarin die prediking in die Moedergemeente oor die afgelope drie eeue bespreek word.

 

 • Bevorder Rasseverhoudinge: In April 1989 lewer hy ‘n bydrae om gemeentelike samewerking tussen die Moedergemeente, die gemeente Welgelegen en die Rynse NG Sendingkerk te bevorder deur ‘n gesamentlike kerkbyeenkoms op Coetzenburg, ‘n gesamentlike konsert in die Endler-saal en ‘n kermis op die terrein van die ou Laerskool Bloemhof te hou. Predikante van die drie gemeentes het deelgeneem aan die diens die Sondag wat deel gevorm het van die aksie Christus vir ‘n gelukkige Suid-Afrika wat die NG Kerk in Wes-Kaapland daardie jaar onderneem het. “Die afgelope 300 jaar was die klem op die godsdiensbelewing binne die eie kerk eerder as op die ekumene. Met die gesamentlike naweek tussen gemeentes van die NG Kerk en die NG Sendingkerk wil ons die twee kerke op plaaslike vlak nader aan mekaar bring,” het ds De Clercq gesê.

 

 • Emeritaat aanvaar: April 1990. Dien dan vir die volgende paar jaar as koster by die Moederkerk.

 

Dr Clifford Heys

11 November 2014

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

NG GEMEENTE DURBANVILLE

KERKE SE ROL IN VERSOENING IN SA

 

Die bediening Dade van liefde van die NG Kerk Durbanville het vir prof Piet Meiring, wat op die Waarheids- en Versoeningskommissie gedien het, genooi om op Donderdag 27 November gelowiges toe te spreek.

 

Die vraag aan prof Meiring is: “Die kerke wat voor die Waarheids- en Versoeningskommissie getuig het, het onlangs erken dat hulle nie genoeg gedoen het om die werk van die kommissie verder te neem, soos hulle in 1997 beloof het nie. Maar hulle het opnuut onderneem om die versoening en restitusie wat ons land moet heel, op te volg. Wat is die dade van liefde wat Christene kan doen om gestalte te gee aan ons versoeningstaak? Watter rol kan die kerk vorentoe speel in die heling van ons land?”

 

Na prof Meiring se inset, sal daar ruim te tyd vir vrae en bespreking wees. Alle kerke word uitgenooi om deel te neem aan hierdie gesprek, sodat die verskillende kerke saam kan besin oor die rol wat die kerk kan speel om versoening en heling in ons gemeenskap te bewerkstellig.

 

Hierdie gesprek vind plaas om 19:00 in die gemeentesentrum van die NG Kerk Durbanville, op die hoek van Kerkstraat en Weyerslaan. Dit is gratis en enige iemand is welkom. Vir meer inligting, kontak die kerkkantoor by 021 975 6370.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

BYBEL-MEDIA

JOU BEDIENINGSVENNOOT IN 2014

 

Nuusbrief 18/2014

 

Jongste Bybelkor-publikasie

 

Belydenis van geloof – Gespreksgids.

 

Verrassende veelkleurige fasette van geloof

 

Die uitgangspunt van hierdie gespreksgids is dat Christen-wees oor verhoudings gaan. Daar is veral vyf belangrike verhoudings waarin ons as gelowiges elke dag leef: ons verhouding met God, ons verhouding met onsself, ons verhouding met die breë kerkverband, ons verhouding met ons gemeente, en ons verhouding met ons omgewing. In hierdie boek fokus ons op verskillende aspekte binne elk van dié verhoudings.

 

Belydenis van geloof bevat vyf gespreksgeleenthede wat dien as ʼn inleiding tot elke onderwerp. Ná elke gespreksgeleentheid is daar ses selfstudies wat die leser begelei om verder oor die onderwerp na te dink.

 

Vir volwassenes wat belydenis van geloof wil aflê, is hoofstuk 6 – “Só glo en bely ek” – ingesluit. Tydens hierdie gespreksgeleentheid word die vrae wat tydens belydenis-aflegging gevra en beantwoord word, uiteengesit en bespreek.

 

Prys: R55.00 (BTW en posgeld ingesluit). Reeds beskikbaar.

 

 

Kruisgewys en Nuwe Harte-bylaag

 

Verlede week is twee ander belangrike publikasies saam met die Kerkbode aan elke leraar gestuur.

 

Kruisgewys 14/4 fokus op ’n Veerkragtige bediening. Die Nuwe Harte-bylaag fokus op menswaardigheid – nuwe harte omarm mekaar. Dié twee publikasies verdien om gelees te word – dit raak die daaglikse bedieningsaktiwiteite.

 

 

Bybel-Media/Cordis Trust-prys

 

Cordis Trust stel Bybel-Media in die besonder gunstige posisie om die Bybel-Media/Cordis Trust-prys vir die tweede keer in 2015 toe te ken. Die pryswenner sal, soos vanjaar, ’n kontantbedrag en oorkonde ontvang.

 

Oorspronklike Afrikaanse christelike publikasies wat in 2013/14 verskyn het, kom in aanmerking. Die prys word toegeken aan die beste inskrywing/publikasie in die kategorie gesin-, jeug- of jonger kinderpublikasies.

 

Uitgewers en indiwidue wat publikasies wil inskryf, kan dit doen vóór 3 Desember. Kontak Amanda v/d Westhuizen by amanda@bmedia.co.za of skakel 021 864 8231 vir volledige inligting.

 

 

Lees in die Desember/Januarie-uitgawe van LiG:

 

Elvis Blue het ’n goeie jaar agter die rug. Hy het dus rede om fees te vier. Maar wanneer hy sy jaar afsluit, sal dit as Jan Hoogendyk wees – Chireze se man, Lila en Jua se pa. LiG het saam met die gesin gaan piekniek hou, en oor Kersfees, musiek en sukses gesels.

 

Lees ook:

 • Feestyd!
 • Gasvry en goedkoop – hier’s ’n plan!
 • Slim geskenk-idees vir (slim) kinders
 • Van verslawing na vryheid – Kerstafelgaste vertel
 • Beloftekalender 2015

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

 

Groete uit Wellington.

 

Hans Steyn

Bybel-Media

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

Did you like this? Share it:

Bulletin 16 November 2014

Sondag, 16 November
07:30 Ds. Nelis van Rensburg
09:00 Ds. Heerden van Niekerk
Skriflesing:  Lukas 14 : 15 – 24
Deuroffer:  Christelike Polisievereniging
18:30 Toerusting (verwys Kwartaalprogram)
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) 17:30, saal (movie night)
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Kids 16 NovMOVIE NIGHT 16Nov

Maandag, 17 November
20:00 Mannebybelstudie, kapel

Dinsdag, 18 November
INLEWERING VAN KOSPAKKIES
09:30 Seniorbybelstudie, saal
09:30 Vrouebybelstudie, kapel
17:30 Liturgiese werkgroep
18:30 Musiekbediening
19:30 Salome-Bybelstudie, saal

Woensdag, 19 November
VERPAKKING VAN KOSPAKKIES
19:00 Gemeentebybelstudie, saal

Donderdag, 20 November
09:30 Vrouebybelstudie, Dias 2
14:00 Stemlokaal, kerkkantoor tot 18:30 – laaste geleentheid om te stem
18:30 Bediening, liturgiese ruimte

Sondag, 23 November
07:30 Ds. Heerden van Niekerk
09:00 Ds. Nelis van Rensburg
Deuroffer:  Barmhartigheidsverpligtinge
18:30 Aandnagmaal

Afsluiting van kategese
316’s (gr. 7-11, 1014’s (4-5 jaar), 220’s (gr. R-3) en 44’s (gr. 4-6) tydens die oggenddiens in die kerk
KATEGESE AFSLUITING 2014 e bulletin

 
Kerssangdiens en Gemeentejaarafsluiting :  30 November
Kerssangdiens
om 09:00 – Tema:  Die name van Jesus
Nooi asb. u vriende saam. Die oggenddiens beloof om ‘n hoogtepunt te wees.
Gemeente jaarafsluiting 2014
Kersboom 2014
Die kersboom, waarby u ‘n geskenkie vir ‘n behoeftige persoon kan plaas, word die komende week in die voorportaal van die kerk geplaas. U kan in die loop van die volgende vier weke ‘n geskenkpakkie toedraai en by die boom plaas. Daar is by die ontvangstoonbank plakkers (man/dame;  tienerseun/tienerdogter, 10-15 jaar;  jonger seun/dogter, 6-9 jaar) beskikbaar om duidelik op die pakkie aan te dui dat u dit vir ‘n man of ‘n dame gee. U kan die volgende as riglyn vir die inhoud van die pakkie gebruik:  toiletseep, tandepasta, skeerroom, skeermeslemmetjies, haarsjampoo, handeroom, waslap.

Kersprojek 2 Kersprojek

Tiendemaand-insameling
R884 021 is alreeds inbetaal! Ons staan steeds by die Augrabies-waterval. Die water van al die sytakke wat een stroom geword het, stort steeds in die poel daaronder. Die mistige wolk bokant die poel raak al hoe groter – diepe dankbaarheid van gemeentelede wat na bo styg! 
2 Korintiërs 9:7-8 gehoor gee, blyk duidelik: “Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk.”
Indien u nie ‘n inligtingspakkie ontvang het nie kan u met die kerkkantoor skakel – ons sal reël dat u die sakkie met die inligting ontvang.

Toerusting – Kwartaalprogram
Ons is tans op reis saam met Lukas en Matteus met die oog op Advent.  Kom sluit aan by ons – Sondagaande om 18:30 in die kerk.

26 Okt, 2 Nov, 9 Nov en 16 Nov:  Oorkoepelende tema:  Jesus kom na ons wêreld – Advent!

16 Nov:  Tema:  Matteus gee vir ons duidelike aanduidings van die wêreld waarin Jesus gebore is. Wat was die posisie van Herodes in die samelewing? Wie was die besoekers uit die Ooste, die sterrekykers, ens. Hoekom vlug Jesus se ouers na Egipte van alle plekke? Hoe help dit ons om vandag die Evangelie te verstaan?   Spreker: Ds. Nelis

23 Nov:  Tema: Aandnagmaal – ons kom saam om die tafel en dank Hom vir die jaar se seen.

Wysiging van Artikel 1 van die Belydenis van Belhar
Stemproses duur tot 20 November. Slegs lidmate wie se name in die gemeenteregister opgeteken is, kan stem. U sal wanneer u kom stem ‘n bewys van lidmaatskap by die kerkkantoor ontvang (u kan dit ook vooraf kry).  Stemming sal in die kerkkantoor geskied en wel tydens die volgende ure: Maandae, Dinsdae, Woensdae en Vrydae van 8:00 tot 13:00 en op Donderdae van 14:00 tot 18:30; asook op Sondae 2, 9 en 16 November 2014 vanaf 10:00 tot 11:30.  Spesiale reëlings was getref vir lidmate in Oude Westhof om daar ‘n stem uit te bring.

KENNISGEWING:  KERKRAAD:  Buitengewone Algemene Kerkraadsvergadering:  Donderdag, 4 Desember 2014 om 18:30, kerkgebou

Barmhartigheid
GEDAGTE VIR DIE WEEK:
Grief sharing is not about fixing  –  it is about showing up, coming alongside. The grief path is not a brief path, it’s a marathon, not a sprint.  H Norman Wright

TERUGVOERING:
TV-versoek:  Baie dankie vir u reaksie! Hierdie mamma en kinders gaan dit vreeslik geniet oor Kerstyd.
Vakansieprojek BADISA Kraaifontein:  Baie artikels soos krale, papier, kryte, verf en ander benodigdhede kon aangekoop word (R1000) om hierdie kinders gedurende die vakansie besig te hou by die biblioteek terwyl hul ouers moet werk.

NUWE PROJEKTE:
Kospakkies:  DRINGEND! Word verpak op Dinsdag 18 en Woensdag 19 November. Dink asb. aan hierdie minderbevoorregte gesinne terwyl u besig is met u vakansiebeplanning. Dit is ons enigste hulp aan hulle binne die volgende ses maande.
Sop en worsbroodjies:  Daar het geen voorraad verlede week ingekom nie. As u kan help, sal dit wonderlik wees. Wyk B01 is verantwoordelik vanaf 16 tot 23/11 en Wyke C03 en C21 die week daarna.
Kerspakkies:  Plakkers in die voorportaal beskikbaar.  U kan kies vir wie u ‘n geskenkie wil koop. Onthou asb. om die plakker weer op die pakkie aan te bring sodat ons weet vir wie dit bedoel is.  Inhoud is u eie keuse  –  toiletware en iets lekkers soos koekies of sjokolade is altyd ‘n wenner vir volwassenes.
Kerkwinkel:  Laaste verkoping vind op Donderdag 4 Desember tussen 13:00 en 15:00 plaas.

BEHOEFTES:
Enige klere, skoene of wit olifante wat u nie meer gebruik nie. ‘n Artikel in ‘n baie goeie toestand word toegedraai en ook as ‘n geskenk gegee.
DVD-speler word benodig asook ¾ bed en/of dubbelbedmatrasse in ‘n goeie toestand.
Drankbottels:  Enige kleur, fatsoen of grootte word teen Dinsdag benodig.

Gebedsbediening:  Psalm 123 : 1   Ek kyk op na U, U wat in die hemel woon
Diensbeurt:  Laura Müller, 021 913 3057  /  Groep:  Gwen Swart, 021 913 2029

Ons bid vir:
Christelike Polisieverening vir wie ‘n bydrae by die deure gegee kan word  |  Polisielede wat dikwels onder baie moeilike omstandighede moet werk  |  Musiekbediening  |  Lede van ons Diens van Barmhartigheid en Vrouebediening wat getrou diens lewer  |  Tieners & matrikulante met die eksamen  |  Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het.  |  Diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan en hulle wat tans tuis aansterk.

Ons sê dankie vir goeie reën wat oor groot dele van ons land uitsak

Verjaardae van die week
16  Suzette van Zyl, Pieter von Maltitz
17  Pierre Groenewald, Lizanne Langeveld, Frikkie van Zyl
18  Hoffie Hoffmann, Ansie Krügel, Anina Lundie, Annalize Oosthuizen, Petro Rheeder, Cara Rust
19  Andries Harmse, Marlene Louw, Cara van Zyl, Louis Wilkinson
20  Adelheid de Wet, Tina le Grange, Marie Smith
21  Marina Badenhorst
22  Gerda Geyser

Lesotho-uitreik (25-30 Mei 2015)
Ds. August Basson, ons sendeling in Lesotho, besoek ons vandag om terugvoering oor sy werksaamhede te gee. Hy gaan die geleentheid gebruik om ons ook te nooi om hulle in Lesotho (Maphutseng) te gaan besoek. Toerprogram vir die beoogde uitreik in 2015 is by die kerkkantoor te kry. U is welkom om na die diens in die voorportaal met ds. Basson te gesels, indien u oorweeg om die uitreik mee te maak. Vir verdere navrae, skakel ds. Heerden by 083 701 7011.
Travel & Sport is ‘n toeroperateur wat sedert 1995 bestaan en skooltoere aanbied. Hul neem volgende jaar Junie/Julie-skoolvakansie ‘n groep leerdes (en ouers) na Italië, Austria, Duitsland, Switserland, Frankryk, België en Nederland op ‘n 15-dag-toer. Inligtingsbrosjure by kerkkantoor beskikbaar. Navrae, Aletta van Rensburg (wat as toesighouer saamgaan), 084 410 5700.

Die Naomi-Naaldwerkgroep doen ‘n beroep op die gemeente om ons te help om ‘n groot geborduurde lap wat oor die klavier gedrapeer was tydens ‘n uitstalling Mei-maand in die kerksaal, te probeer opspoor.  Irene is baie hartseer oor hierdie lap van haar. Indien enige iemand ons kan help om uit te vind wie daardie dag hul items saam met die Badisa-poppe opgepak het en of iemand die lap dalk wou koop.  Kontak asb. so gou moontlik vir Marianne Stopka – 0729050858

Did you like this? Share it:

Bulletin vir Sondag 9 November 2014

Sondag, 9 November
07:30  Dr. Danie van Zyl
09:00  Ds. Nelis van Rensburg, Nagmaal
Deuroffer: MES, Kaapstad
MES se werk het reeds in 1986  in Johannesburg begin  om die dringende nood van hawelose, werklose en behoeftige individue te hanteer. Sedert 2008 het die organisasie uitgebrei na Kaapstad, Port Elizabeth en Kemptonpark. MES verander die hart van die stad.  Ons werksaamhede berus op Christelike waardes en ons gebruik ‘n allesomvattende model om na ons kliënte se fisieke, geestelike, ontwikkelende en emosionele behoeftes om te sien.  MES Kaapstad implementeer hul programme in die Noordelike voorstede. Vir meer inligting : www.mes.org.za18:30  Toerusting (verwys Kwartaalprogram)

KATEGESE
316’s (gr. 7-11) 17:30, saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Tieners 9 Nov Kids 9 Nov

Maandag, 10 November
20:00  Mannebybelstudie, kapel

Dinsdag, 11 November
09:30  Seniorbybelstudie, kerk (VLV in saal)
Geen   Vrouebybelstudie
17:30  Liturgiese werkgroep
18:30  Musiekbediening
19:30  Salome-Bybelstudie, saal

Woensdag, 12 November
Geen   Gemeentebybelstudie

Donderdag, 13 November
09:30  Vrouebybelstudie, Dias 2
19:30 Jongmense-kleingroep, Dawfré

Sondag, 16 November
07:30  Ds. Nelis van Rensburg
09:00  Ds. Heerden van Niekerk
Deuroffer: Christelike Polisievereniging
18:30  Toerusting (verwys  Kwartaalprogram)

KATEGESE
316’s (gr. 7-11) 17:30, saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

KERKRAAD:
BELANGRIKE KENNISGEWING:  BUITENGEWONE ALGEMENE KERKRAADSVERGADERING
DONDERDAG, 4 DESEMBER 2014, 18:30, KERKGEBOU

Toerusting – Kwartaalprogram
Ons is tans op reis saam met Lukas en Matteus met die oog op Advent. Kom sluit aan by ons – Sondagaande om 18:30 in die kerk.

26 Okt, 2 Nov, 9 Nov en 16 Nov: Oorkoepelende tema: Jesus kom na ons wêreld – Advent!

9 Nov: Tema: Lukas vertel die Jesus-verhaal verder. Spreker: Ds. Heerden

16 Nov: Tema: Matteus gee vir ons duidelike aanduidings van die wêreld waarin Jesus gebore is. Wat was die posisie van Herodes in die samelewing? Wie was die besoekers uit die Ooste, die sterrekykers, ens. Hoekom vlug Jesus se ouers na Egipte van alle plekke? Hoe help dit ons om vandag die Evangelie te verstaan?   Spreker: Ds. Nelis

23 Nov: Tema: Aandnagmaal – ons kom saam om die tafel en dank Hom vir die jaar se seen.

Kerssangdiens en Gemeentejaarafsluiting : 30 November

Kerssangdiens om 09:00 – Tema: Die name van Jesus

Gemeentejaarafsluiting: Ons gaan lekker kuier en heerlik saam eet. Op die spyskaart is ‘n driegang-maaltyd, wat bestaan uit ‘n voorgereg:  tuna-mousse met aioli en franse brood; hoofgereg:  gammon met mosterd, mediumgaar beesfilet, aartappelslaai noveau, koringslaai en groen groenteslaai met tamatie, wat afgesluit word met ‘n nagereg: bessieparfait.  Kaartjies is by die kerkkantoor beskikbaar – volwassenes: R140 en kinders onder 13: R70.
Gemeente jaarafsluiting 2014

 

Kersboom 2014
Die kersboom, waarby u ‘n geskenkie vir ‘n behoeftige persoon kan plaas, word die komende week in die voorportaal van die kerk geplaas. U kan in die loop van die volgende weke ‘n geskenkpakkie toedraai en by die boom plaas.
Daar is by die ontvangstoonbank plakkers (man/dame; tienerseun/tienerdogter, 10-15 jaar;  jonger seun/dogter, 6-9 jaar) beskikbaar om duidelik op die pakkie aan te dui dat u dit vir ‘n man of ‘n dame gee. U kan die volgende as riglyn vir die inhoud van die pakkie gebruik:  toiletseep, tandepasta, skeerroom, skeermeslemmetjies, haarsjampoo, handeroom, waslap.

 

Wysiging van Artikel 1 van die Belydenis van Belhar
Stemproses duur tot 20 November. Slegs lidmate wie se name in die gemeenteregister opgeteken is, kan stem. U sal wanneer u kom stem ‘n bewys van lidmaatskap by die kerk-kantoor ontvang (u kan dit ook vooraf kry). Stemming sal in die kerkkantoor geskied en wel tydens die volgende ure: Maandae, Dinsdae, Woensdae en Vrydae van 8:00 tot 13:00 en op Donderdae van 14:00 tot 18:30; asook op Sondae 2, 9 en 16 November 2014 vanaf 10:00 tot 11:30. Spesiale reëlings was getref vir lidmate in Oude Westhof om daar ‘n stem uit te bring.

 

Tiendemaand-insameling
Dit is soos om by ‘n uitkykpunt by die Augrabies-waterval te staan wanneer die Oranjerivier met oorgawe water in die poel daaronder stort. Om dit te sien, is iets besonders – die sytakke se strome het een geword – ‘n asemrowende gesig! Bokant die dansende watermassa styg ‘n mistigheid na Bo. R667 044 is reeds inbetaal. Vanaf die uitkykpunt is dit duidelik – daar styg ‘n wolk dankbaarheid vanuit die gemeente-poel na Bo!2 Korintiërs 9:7-8 gehoor gee, blyk duidelik: “Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk.”  Indien u nie ‘n inligtingspakkie ontvang het nie kan u met die kerkkantoor skakel – ons sal reël dat u die sakkie met die inligting ontvang.

 

Barmhartigheid

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK: Hy wat ander ken, is geleerd. Hy wat homself ken, is wys.  Lao-Tse.
TERUGVOERING: Die kerkwinkel het R2 900 opgelewer.
NUWE PROJEKTE:
Kospakkies: Dinsdag 18 en Woensdag 19 November. Enigste insameling vir die volgende ses maande! Baie kinders kom oor Kerstyd terug na huise waar die gesin weinig kos het. Ondersteun asseblief vir oulaas hierdie projek. Vrywilligers is welkom om te kom help met verpakking in die kerksaal.
Sop en worsbroodjies: Geen wyk is hierdie week aan die beurt nie.  Wyk B01 is daarna verantwoordelik tussen 16/11 en 23/11.
Kerspakkies: Vanaf 16 tot 30 November vir minderbevoorregte persone in die omgewing.
Kerkwinkel: Let asseblief op verskuiwing van datum! Laaste verkoping van die jaar vind plaas op Donderdag 4 Desember tussen 13:00 en 15:00 in die kerksaal.
Skryfbehoeftes: Ons kon van R14 663 se skryfbehoeftes aankoop.  Dit sal saam met kospakkies aan o.a. BADISA-kantore geskenk word.
BEHOEFTES:
TV en DVD-speler dringend voor Kersvakansie vir mamma en 2 kinders.
Tuingereedskap, gif-spuitkan, plante. Kliënte waardeer die tuin by BADISA wat stadig maar seker besig is om te verbeter.
Skoonmaakmiddels, rakke vir garage (BADISA Bellville), enige kassies geskik vir kombuis.
Enige artikel vir kerkwinkel.

Gebedsbediening
Psalm 123 : 1   Ek kyk op na U, U wat in die hemel woon
Diensbeurt: Marinda vd Walt, 021 913 9369  /  Groep:  Gwen Swart, 021 913 2029

Ons bid vir:
Ben en Marthie Jv Rensburg . Ben se enigste broer is oorlede (Vd Merwe 35, 0219133009).
Middestad-Evangelisasie (MES), vir wie ‘n bydrae by die deure gegee kan word
Werksaamhede in ons gemeente
Ons leraars en hul gesinne
Dat die geweld in ons land tot ‘n einde sal kom
Die vul van addisionele leraarspos
Stemming oor die Belydenis van Belhar, Artikel 1
Studente en Matrieks wat eksamen skryf
Tieners se eksamens wat die week begin
Gr. 4-6 kamp by Tulbagh
Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het.
Diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan en hulle wat tans tuis aansterk.

Sokhanya gebedsonderwerp
Inligting oor die toekomsbeplanning van die werk van Sokhanya: Omdat ek in 2016 moet aftree,  het die studente van Sokhanya en ook die toesighoudende kommissie van die kerk betyds begin beplan aan die toekoms van die werk. Omdat dit nie haalbaar is om die werk in huidige vorm voort te sit nie, sal Sokhanya aan die einde van 2015 ontbind as ‘n instelling. Die kursus sal dan by die Nehemia Bybel-instituut (NBI, deel van die Bybel Media-groep) ingefasseer word as ‘n intree-vlak-kursus in Afrika-tale. Dit beteken dat alle studente per korrespondensie kan studeer, terwyl daar probeer word om selfstandige studiegroepe, waar moontlik, te organiseer soos wat reeds NBI praktyk is. Hierdie is ‘n logiese stap aangesien die meerderheid van Sokhanya se studente reeds per korrespondensie werk.

Verder het Sokhanya en NBI reeds ‘n jare lange samewerking en het ek ‘n hele aantal van die NBI kursusse geskryf en dien ook op die NBI bestuur. Daar word voorsien dat in 2016 ‘n pos vir die Sokhanya-werk by NBI geskep sal word.

Hierdie verwikkelling is met entoesiasme deur die Sokhanya-bestuur en student en die NBI-bestuur asook ander betrokkenes ontvang. Dit open geweldig nuwe potensiaal vir die gebruik van die Sokhanya-materiaal op plekke waar die NBI reeds diens lewer, insluitende ‘n hele aantal Afrika-lande. Vir die NBI beteken dit dat ‘n intree-vlak-kursus beskikbaar word, iets waarvoor daar ‘n geweldige behoefte bestaan.

Dank saam met ons vir die wyse waarop die proses tot dusver verloop het en dankie dat julle die werk in julle gebede hou. Danie van Zyl

 

Verjaardae van die week
9     Lize-Marick Keyser, Edgar Swart, Rudi v Rensburg, Jackie Wilbers, Lara Wilson
10   Kokkie Maree, Danielle Potgieter, Jacques Viljoen
11   Jana du Preez, Gerrit Lamprecht, Hester Potgieter, Phillip vd Merwe
12   Reg Barry, Sarinda Nel, Gert Rademeyer
13   Albert Nel, Dalena Schrader, Ingrid Strydom
14   Clinton & Adele Bauermeister, Danielle Dempers, Wilna Dickason, Emma du Toit, Nick Koornhof, Hernus Kriel, Thea Nel, Marisa Oosthuizen
15   Jan Lotz, Linke Muller

DE DOORNS KERS PROJEK

Ligvoets 13 Nov 14

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 7 November 2014

VrydagNuus – 7 NOVEMBER 2014

www.kaapkerk.co.za

                                                                                                Teken In II Teken Uit

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Vind, Vriend, Volg

 

Maak seker dat jy deel word van die gesprekke, sodat jy ook tydens Sinode 2015 kan saampraat. Ons luister graag na jou stem!

 

S

INODALE NUUS

 1. BELANGRIK: Jaarboek 2015 – Predikante se Inligting

Kollegas, hier is ’n belangrike versoek uit die kantoor van die Algemene Sinode: Predikante en emeriti kan nou self hulle inligting aanlyn op die databasis van die Algemene Sinode bevestig of verander. Daarvoor is slegs ’n ABR-kode, selfoonnommer en e-posadres nodig. Alle gelegitimeerdes moet asb voor 21 November om 12:00 hul inligting bevestig of wysig; daarna word dit na die Jaarboek versend vir publikasie. Besoek www.ngkerk.org.za en klik op die skakel Predikante-inligting om gegewens te kontroleer. Navrae aan die Algemene Sinode by 012 342 0092.

 

 1. Sinode 2015: Ontwerp ’n Nuwe Logo!

Onthou gerus hierdie lekker kans vir alle belangstellendes, van studente en kreatiewe siele tot kunstenaars en grafiese ontwerpers, om ’n splinternuwe, oorspronklike logo vir ons sinode te ontwerp. Dié logo is spesifiek vir gebruik tydens die sinodesitting van Mei 2015, maar ook verder. Die gedagte van gestuurdheid vanuit diensbaarheid, ons navolging van Christus, is tans een van die sterk fokuspunte in die Kerk – dalk ook inspirasie vir ’n unieke logo! Hier is meer … reageer voor 17 November.

 

 1. ’n Derde Tree op die Pad na Eenheid

’n Gesamentlike vergadering van die Algemene Sinodale Kommissie van die VGKSA en ’n uitgebreide moderamen van die NGK het van 22-25 Oktober in Mamelodi vergader. Die NGK Wes-en-Suid-Kaap is deur René Potgieter, Elize Morkel en Nelis Janse van Rensburg verteenwoordig. Hierdie tree op die roetekaart na kerkeenheid “was ’n gestrekte tree, soos wanneer daar ’n wind van agter is, of ’n heerlike bestemming aan die voorkant wag,” skryf Nelis Janse van Rensburg. Lees gerus sy volledige indrukke onderaan.

 

 1. Armoede & Sorg: Leon Venter Bevestig as PSD

Tydens Armoede & Sorg se Jaarvergadering op 5 November is Leon Venter bevestig as Predikant in Sinodale Diens (PSD) vir Armoede & Sorg. Dawid de Wet het die bevestiging waargeneem en Sam Dandala (voorsitter) het Leon treffend verwelkom in die Diensgroep. Foto’s van die geleentheid is op die sinode se Facebook. Seënwense op jou werk, Leon!

 

 1. Badisa: Speel Pop vir Minderbevoorregtes

Leerders van LS Gene Louw neem deel aan Badisa Trio se Poppie-projek ten bate van minderbevoorregte kinders en het 40 poppies aangeneem! Elke lappop het ’n naam en verteenwoordig ’n regte kind aan wie maatskaplike dienste gelewer word. Lees gerus Tygerburger van 5 November se berig hier. Ander skole wat die Ons gee Om-projek in hul skool wil begin, kan Karen Minnaar by kminnaar@badisatrio.co.za kontak. (Met dank aan Tygerburger.)

 

 1. November: Maand van Voleinding

In die kerkjaar is dit nou die seisoen van voleinding. Dit rond Koninkrykstyd en die kerkjaar af en is ’n tyd van hoop, genade en vreugde. ’n Basisliturgie hiervoor is op die NG Kerk se webblad beskikbaar vir belangstellendes.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

 1. Nuwe Harte Omarm Mekaar: 23 November

Ons is steeds in die Seisoen van Menswaardigheid en die Nuwe Hart-stigting vra gemeentes om mekaar op Sondag 23 November te omarm. Menswaardigheid het ook met nabyheid te make. ‘n Mens kan moeilik op ‘n afstand liefhê. Jy kan onbekendes nie bemoedig nie. Jy kan jou arms nie om mense slaan terwyl jy van ver af kyk nie. Nuwe Harte dans saam met God en saam met ander. Sien www.nuwehart.co.za en skakel Drienie met navrae by 011 665 2017.

 

 1. Vir Gemeentebestuurders: Gesonde Bestuurspraktyk!

Gemeentebestuurders, predikante en leiers is welkom by die volgende byeenkoms van gemeentebestuurders op 20 November om 14:30 by NG Durbanville-Bergsig (hoek van Protea- en Bolandweg). Prof Arnold Smit, direkteur Sentrum vir Sake in Gemeenskap, USB, gesels oor Die belangrikheid van gesonde bestuurspraktyk in gemeentes. Reageer voor 17 November na bestuurder@bellvillewes.ng.org.za of 021 948 2402. Klik hier.

 

 1. Hugenote Kollege: Oriëntering vir Voornemende Sendelinge

Hugenote Kollege bied ’n Oriënteringskursus vir voornemende sendelinge aan. Die doel van die kursus is om aan voornemende kort- of langtermyn sendelinge ’n oorsig te gee van enkele van die mees belangrike dinge wat hulle moet weet, doen of bemeester ten einde ’n betekenisvolle interkulturele bediening te bevorder. Op www.kaapkerk.co.za is meer – klik hier.

 

 1. Dienende Leierskap in die Sakewêreld?

By die Bybelgenootskap van SA se onlangse gala-dinee het Brand Pretorius op ’n besondere manier baie inspirerend oor die plek van dienende leierskap in ons sakewêreld gepraat. Belangstellendes kan gerus die kern van sy toespraak hier luister. Sien ook die sinode se Facebook vir meer oor hierdie geseënde en suksesvolle aand.

 

 1. Godsdiens en Wetenskap Studiegroep bekyk Kuberkraking

Op Di 11 Nov om 17:00 bespreek die Stellenbosch Studie- en Besprekingsgroep ’n lekker aktuele saak: kuberkraking. Aanlyn rekenaargebruikers word toenemend blootgestel aan kuberhengel (“phishing”), ʼn metode van aanlyn identiteitsdiefstal waarin kuberhengelaars (“phishers”) vermomde e-posse gebruik om gebruikers te probeer oorreed om persoonlike inligting soos wagwoorde en rekeningnommers bekend te maak. Aangeheg is meer.

 

 1. Immigrant loof NG Kerk

Op sy blog skryf Zimbabwiese immigrant Wellington Muzengeza oor die rol wat The meeting place, geskep deur die breër NG Kerk in Pretoria, in sy lewe speel. Hy sê oa: “It is truly an incredible gesture considering the history of the NG Kerk Church as the former vehement proponent of apartheid theology, for me it is really wonderful to see how they, as the old church have evolved to become a community focused and effective organization in a new South Africa. They have and continue to embrace inevitable change in the Pretoria inner city positively and gracefully.” Lees verder. (Dankie, Grens.Pos!)

 

 1. ’n Terugblik oor 20 Jaar

Dit is 20 jaar gelede dat een van die merkwaardigste algemene sinodesittings in die NG Kerk se geskiedenis plaasgevind het. Dit was die “Sinode van Versoening”. Onlangs het die vier moderatuurslede van die 1994-sinode op Franschhoek saamgeëet en gesels oor die kerk van tóé en die kerk van nóú. Die destydse moderatuur was Freek Swanepoel (moderator), Kobus van der Westhuyzen (assessor), Pieter Coertzen (aktuarius) en Frits Gaum (skriba). Lg kyk terug in ’n artikel wat op 5 November in Die Burger verskyn het. Klik hier om meer te lees.

 

 1. Vir Matrieks: Stellenbosch Moederkerk Eerstejaarskamp 2015

Onthou! Oudergewoonte bied NG Stellenbosch Moederkerk en Kruiskerk ’n eerstejaarskamp in 2015 aan en enigeen is welkom. Die kamp word aangebied van 18-21 Januarie by Bergkroon, Wellington. Registrasie vind op 18 Januarie by Kruiskerk, Stellenbosch plaas. Koste: R550 (etes, verblyf en vervoer ingesluit). Inskrywings by http://kruiskerk.com/eerstejaarskamp2015. Klik ook hier vir ’n PP-aanbieding en meer inligting.

 

 1. Gerieflike diens vir Gemeentes: Preekbeurte/Kerkdienste

Gemeentes kan hulle dienstye/preekbeurte nou elke Saterdag beter en meer area-gebonde bekendmaak. Die nuwe kerkdienste/preekbeurte word meer prominent gepubliseer met gebruikersvriendelike indelings. Gesels met Samantha Barends vir meer inligting: sbarends@media24.com of 086 011 7521.

 

 1. Vroue-boere en Voedselkrisis

Vroue vorm die ruggraat van bestaansekonomieë reg rondom die wêreld. ’n VN-verslag wys vroue maak bykans 50% van die wêreld se landelike arbeidsmag, maar slegs 5% beskik oor landbouvoorligting en hulpmiddele. Hierdie vroue kan help om die voedselkrisis en hongersnood op te los, skryf Christianity Today. Lees meer. (Met dank aan Danie Mouton en Grens.Pos van 30 Oktober 2014).

 

 1. Vir Kalender 2015

Hier is ’n vriendelike versoek vir gemeentes wie se kalenders vir 2015 nog nie gefinaliseer is nie. Oorweeg asseblief om die adres van die NG Kerk in Suid-Afrika (Wes-en-Suid-Kaapland) se webblad op julle kalenders by te voeg: www.kaapkerk.co.za – dit is ’n handige plek om nuus, inligting en dokumente oor die kerk en sinode te kry.

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

NG Gemeente Bellville-Uitsig: Huweliksvoorbereiding

Gaan jy binnekort trou? Huweliksvoorbereidingsklasse vir drie aande vanaf 10-12 November om 20:00 by NG Bellville-Uitsig. Kontak Francois Swart by 082 781 6854.

 

 

E

KOLOGIE

Armoede & Sorg en Badisa: Omgewingsorg deur Herwinning

In hulle jongste nuusbrief vertel SAFCEI (die Southern African Faith Communities’ Environment Institute) oor Armoede & Sorg en Badisa se pogings om ’n eko-bewustheid onder lidmate te laat posvat. Dit gebeur onder meer deur herwinning. Lees gerus dié mooi verhaal in SAFCEI se nuusbrief hier.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

 1. Lees hieroor in 7 November se Kerkbode

Die jongste Kerkbode is beskikbaar. Hierin is onder meer nuus oor

 • ‘n Groen lig vir Artikel 1
 • Gesprekke oor kerkeenheid
 • Sendelinge in die oerwoud
 • Vleisfees: Boland en Karoo werk saam
 • Lesers word aangemoedig om by te dra tot die fonds waarmee Kerkbode tekorte in welsynsorganisasies se staatsubsidies aanvul. Die Kersfonds se bankbesonderhede: Kerkbode-Kersfonds, Absa, rekeningnommer 044306417, takkode 632005.
 • Die volgende Kerkbode verskyn op 21 November 2014.

 

 1. Bybel-Media Nuus

Dié week is die fokus op die jongste Kerkbode (sien bo) en vier publikasies. Baie dankie vir die hulp met die verspreiding van die inligting, skryf Hans Steyn uit Wellington. Lees meer.

 

 1. Shepherd Square Nuus: Kerk sonder Dominees?

Gerhard Botha skryf in die jongste nuusbrief van Vrystaat se Shepherd Sentrum (vir die begeleiding van geestelike leiers) oor die nuwe gedaante wat die kerk besig is om aan te neem; “dat die liggaam van Christus nie sal ophou bestaan nie, maar dalk in gestaltes wat ons nie verwag het nie, sal voorkom.” Dit raak oa die plek van “lekepredikers” of “tentmakers”.” Klik hier vir die nuusbrief.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

 1. NG Gemeente Drakenstein: Lente Bergloop

Drakenstein se gewilde bergloop vind weer op Saterdag 8 November vanaf 07:30 by die vliegveld op die plaas Buffet Olives plaas. Met twee lieflike staproetes en ’n gesellige kuier tot 11:00 is dit iets om beslis te ondersteun! Meer inligting is by ngdrakst@netactive.co.za en die volkleur pamflet met detail is hier te lese.

 

 1. NG Stellenbosch-Noord: Kerssangdiens

Op Sondag 16 November om 09:00 bied Stellenbosch-Noord hulle jaarlikse Kerssangdiens by die kerk in DS Bothastraat aan. Woordkuns deur die bekende taalpraktisyn, Elzette Hansen, ’n sangsolo deur Reggie Venter en drie spogkore is deel van die program: die Tygerbergse Mannekoor olv Elizabeth Conradie, die Wynland Kamerkoor olv Ivan Lackay en die Wellington Moederkerkkoor olv Annerie van Eeden. Rikus Burger sal die klawers beman. Deurkollekte gaan aan Kerkbode se Kersfonds ten bate van die kinderhuise van die NG Kerkfamilie. “Kom sing gerus saam in die gees van Advent en Kersfees,” nooi Lambert Jacobs.

 

 1. US Kweekskoolgroep van 1984 vier 30 Jaar!

Die 1984-kweekskoolgroep vier die naweek van 14-16 November hul 30-jarige reünie. Van die groep van 68 is vyf oorlede en 42 sal die reünie bywoon. Op die program is oa tee saam met huidige en ouddosente, ’n kranslegging vir die manne wat oorlede is en ’n diens Sondagoggend in NG Hottentots-Holland. 15 November is dit presies 30 jaar gelede dat hulle gelegitimeer is: dit word onder meer gedenk met ’n dinee Saterdagaand. Belangstellendes kan hulle Facebook-blad, Dooms 84, gaan bekyk: netjiese manne op daardie swart-en-wit klasfoto J Mooi reünie vir julle – red.

 

 1. Emeriti Tee: ’n Vrolike Kuier!

In George en die Strand het die afgetrede predikante en gades die afgelope week heerlik gekuier tydens die twee gesellighede vir emeriti. Heelwat foto’s is op die sinode se Facebook – gaan kyk gerus of jy iemand bekend raaksien J. Van die oudste gaste was in die negentig en is geseënd met goeie gesondheid. Daar is lekker gelag oor dié met die meeste kleinkinders en almal was dit eens dat so ’n spesiale kuier gerus meer gereeld kan plaasvind!

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by http://kerkbode.bybelmedia.org.za. Klik by Meer – Vakatures.

 

Badisa Heidelberg: Maatskaplike Werkers

Badisa Heidelberg, ’n program van Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NGK(Wes-en-Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland) wag aansoeke in van gemotiveerde persone wat Badisa se waardes (www.badisa.org.za) onderskryf. Daar is twee poste beskikbaar, een as maatskaplike werker en een as maatskaplike hulpwerker. Meer inligting is onderaan en die sluitingsdatum vir aansoeke is 14 November.

 

 

Ten Laaste

Uit die Pen van …

Hier kry ’n verskeidenheid stemme die kans om hulle gedagtes in woorde om te sit. Van ’n pastorale stem, ’n teologiese opmerking tot ’n ligte oomblik om met ander te deel. Gasskrywers neem op uitnodiging aan hierdie rubriek deel.

 

Hierdie bydrae behoort aan John Hartney, sedert 1988 tot sy aftrede in Maart 2007 predikant in VGKSA Sarepta.

 

Aan die begin van my bediening het ek die raad wat my vader en ’n wyse raadgewer en groot vriend van my, oom Beyers Naudé, aan my gegee het, onthou:

My vader: Ek is ’n bouer. As ’n steen nie in ’n opening wat ek moet toebou, wil inpas nie, kap ek hom tot hy daarin pas. ’n Mens, sal jy uitvind, kan jy nie kap soos ’n steen om hulle te maak pas om die hemel in te gaan nie.

 

Oom Bey: Johnny, dit baat nie dat jy jou goed voorberei en ’n goeie preek afsteek en jyself leef dit nie uit nie. Hoe verwag jy die mense sal jou boodskap glo? “Practice what you preach.” En tweedens, moet nie dat verleenthede jou van stryk bring nie. Sien die humor daarvan in. Lees gerus onderaan van so ’n humoristiese insident …

 

Johnny Hartney

 

 

Ek groet jou met ’n glimlag J

 

Marieta Visagie

 

NG Wes-en-Suid-Kaapland Kommunikasie Privaatsak X8, Bellville, 7535 Tel: 021 957 7195 Faks: 086 582 9487 kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

DIE DERDE TREE

 

Die Algemene Sinodes van die VGKSA en die NGK het onderskeidelik in 2012 in Okandja en in 2013 in Port Elizabeth ’n Memorandum van Ooreenkoms goedgekeur met die oog op die eenheidsproses van die twee kerke. Die NGKA en die RCA het ondertussen in gesamentlike gesprekke met die VGKSA en die NGK hulle ondersteuning aan die eenheidsproses tussen die VGKSA en die NGK toegesê, terwyl daar ook gelyktydig gewerk word aan die eenheid tussen al vier die kerke. Hierdie gesprekke tussen die vier kerke het in ’n wonderlike gees verloop en uitstekende vordering is gemaak.

 

Die ooreenkoms tussen die VGKSA en die NGK sluit ’n roetekaart na kerkeenheid in. Stap drie (3) van die roetekaart behels onder meer die hou van gesamentlike vergaderings van die Algemene Sinodale strukture op ’n uitgebreide basis. Die twee kerke het nou begin om uitvoering te gee aan hierdie stap van die roetekaart. ’n Gesamentlike vergadering van die Algemene Sinodale Kommissie van die VGKSA en ’n uitgebreide moderamen (4/5 verteenwoordigers van elke sinode) van die NGK het van 22-25 Oktober in Mamelodi vergader.

 

Die vergadering is gehou by die sinodale sentrum van die Noordelike Sinode van die VGKSA.

 

Die NG Kerk is met hartlike christelike gasvryheid ontvang. Die noukeurigheid van al die reëlings het getuig van welwillendheid en ’n opregte besorgdheid oor almal se persoonlike behoeftes. Die twee kerke se onderskeie sinodale kommissie en moderamen vergaderings het in twee aparte lokale, enkele meters van mekaar plaasgevind. Elke dag is begin met gesamentlike Bybelstudie, sang en gebed. Diepsinnige gesprekke is gevoer. Die omvangryke gemene teologiese insigte is wonderlik verryk met die diversiteit van die agtergronde en kontekste van die lede van die twee strukture.

 

Daar is ook gesamentlik vergader. Daar is besin oor die roetekaart en die volgende stappe wat gedoen moet word. Modelle van eenheid was ook ’n onderwerp van bespreking. Daar is ook nagedink oor die waarde en uitrol van die gesamentlike Seisoen van Menswaardigheid.

 

Die deel van kantore en fasiliteite is ook bespreek. Uiteindelik is in beginsel besluit om ’n eenheidskantoor vir die VGKSA en NGK se Algemene Sinodes tot stand te bring. ’n Ooreenkoms sal nou opgestel word om hieraan beslag te gee. Hierdie stap getuig van die werklikheid van die reeds gegewe eenheid tussen die twee kerke in Christus. Dit gee trouens verdere beslag daaraan en getuig van die versoenende krag van die Heilige Gees. Daar word ook nou verder besin oor die deel van bates van die kerke, soos Bybel-Media en ander instansies wat aan die kerk verbind is.

 

Die NGK het ook ’n pragtige adres van gelukwensing met die twintigste verjaarsdag van die VGKSA aan Godfrey Betha, hulle ondervoorsitter, oorhandig. Dit was uit alles duidelik dat die twee kerke gedring word deur die evangelie van eenheid, versoening en geregtigheid. Hoewel dit nog ’n stywe afstand is na die tiende stap van hereniging, is die derde tree met oortuiging gegee. Die tree was ’n gestrekte tree, soos wanneer daar ’n wind van agter is, of ’n heerlike bestemming aan die voorkant wag.

 

5 November 2014

Nelis Janse van Rensburg

 

Die Wes-en-Suid-Kaap is verteenwoordig deur René Potgieter, Elize Morkel en Nelis Janse van Rensburg.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

STELLENBOSCH STUDIE- EN BESPREKINGSGROEP

ONS GODSDIENS EN DIE WETENSKAPPE

 

Volgende Byeenkoms

 

Datum en tyd: Dinsdag 11 November 2014, om 17:00 tot 18:00 lesing (oor die ondergenoemde onderwerp) en daarna bespreking tot 18:30.

 

Onderwerp: Kuberkraking: Hoe om die kuberhengelaar se hoek te ontduik

 

Spreker: Prof Rika Butler, Rekeningkunde, US.

 

Plek: Kerksentrum, NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal, h/v Merrimanlaan & Martinsonstraat, Uniepark, Stellenbosch.

 

Prof Rika Butler spreek ons toe oor ’n probleem waarmee ons as rekenaargebruikers daagliks gekonfronteer word:

Kuberkraking: Hoe om die kuberhengelaar se hoek te ontduik

 

Aanlyn rekenaargebruikers word toenemend blootgestel aan kuberhengel (of te wel “phishing”), ʼn metode van aanlyn identiteitsdiefstal waarin kuberhengelaars (“phishers”) vermomde e-posse gebruik om gebruikers te probeer oorreed om persoonlike inligting soos wagwoorde en rekeningnommers bekend te maak. Suksesvolle kuberhengel-aanvalle kan negatiewe gevolge en finansiële verlies vir gebruikers veroorsaak. Bewusmaking van die potensiële gevaar, asook voorsorgmaatreëls en regstellende optrede word verskaf.

 

Prof Rika Butler is ’n Vrystater, wat aan die Universiteit van Pretoria haar BCom (Hons)(Rek)-graad en Sertifikaat in die Teorie van Rekeningkunde, behaal. Sy kwalifiseer as geoktrooieerde rekenmeester (GR(SA)) en voltooi haar klerkskap by Price Waterhouse Coopers in Pretoria. Sy tree toe tot die akademie en van 1996 tot 2000 doseer sy ouditkunde aan die Universiteit van Pretoria. Sedert haar gesin in 2000 na Stellenbosch verhuis het, doseer sy by Universiteit Stellenbosch, waar sy ’n mede-professor in ouditkunde by die Skool vir Rekeningkunde is.

 

 

Piet Walters

Sekretaris

pew@sun.ac.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BYBEL-MEDIA

JOU BEDIENINGSVENNOOT IN 2014

 

Nuusbrief 17/2014

 

Lees in die Kerkbode van 7 November …

 

Artikel 1: Die eerste streeksinode wat oor die voorgestelde Artikel 1 van die Kerkorde gestem het, het die groen lig daarvoor gegee. By die gemeentes waarvan die stemme sover bekend is, het die stemming egter anders verloop.

 

Eenheid: ʼn Belangrike baken op die pad na groter eenheid in die NG Kerkfamilie, was die onlangse gesamentlike vergadering van die NG Kerk se uitgebreide moderamen van die Algemene Sinode en die VGK se Algemene Sinodale Kommissie. Die simboliek daarvan dat die vergaderplek vroeër ʼn kraaminrigting was, is betekenisvol.

 

Sendelinge in oerwoud: Om die evangelie te bring na mense wie se wêreld bevolk is van woudgeeste, riviergeeste en voorvadergeeste, is ʼn uitdaging. Lourens en Marie Laureti het dit in Papua Nieu-Guinee gaan doen.

 

Lees ook:

– Gemeentes uit die Boland en Karoo vat hande en vier fees.

– Hoe kan Belhar in die praktyk funksioneer?

– Noord-Kaap besin oor die stryd teen armoede.

– Bethlehem-Wes se tieners gaan op ʼn getuienistoer.

 

Jongste Bybelkor-publikasies

 

Woord en fees – Preekstudies Advent 2014 – Koninkrykstyd 2015

Woord en fees (voorheen Preekstudies met liturgiese voorstelle) – Advent 2014 tot Koninkrykstyd 2015 – is ’n hulpmiddel vir die voorbereiding van eredienste en die ontwikkeling van preke. Dit volg die seisoene van die kerkjaar en maak gebruik van die teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar B. Woord en fees kan gebruik word saam met die ander publikasie in die reeks, naamlik Woord en lewe (voorheen Leesrooster).

 

Prys: R250,00 (BTW en posgeld ingesluit). Reeds beskikbaar. Bestel dadelik.

 

Woord en lewe – Leesrooster Advent 2014 – Koninkrykstyd 2015

Woord en lewe (voorheen Leesrooster) – Advent 2014 tot Koninkrykstyd 2015 – volg die seisoene van die kerkjaar en maak gebruik van die erkende teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar B. Dit moedig lesers/lidmate aan om die feeste, gebruike en gewoontes van die kerkjaar te vier en te ervaar. Woord en lewe kan gebruik word saam met die ander publikasie in die reeks, naamlik Woord en fees (voorheen Preekstudies en liturgiese voorstelle).

 

Prys: R95,00 (BTW en posgeld ingesluit). Reeds beskikbaar.

 

Kruisgesante oorkant die Kei … Hennie Pretorius en ander

112 sendelinge vertel van hul ervarings en gevoelens tydens hulle jare in Transkei

 

In Kruisgesante oorkant die Kei vertel 112 stemme, elk in hulle unieke taal en styl, die storie van sendelinge van die NG Kerk in Transkei. Hulle belewenisse is lappies met verskillende patrone, teksture en kleure wat uiteindelik ’n bont lappieskombers vorm. Dié lappieskombers vertel van unieke geestelike ervarings, nuwe insigte, teleurstellings, krisisse en betekenisvolle momente. Ons het selfs ’n klompie foto’s bygevoeg.

 

Dalk is dit waar dat hierdie boek “an uneasy story” vertel. Tog, watter wonderlike voorreg was dit om deel van hierdie ongemaklike storie te kon wees! Dit gaan hier nie net oor ’n nostalgiese terugblik op die verlede nie; die doel is eerder om lesers terug te voer om met dankbaarheid na te dink oor hulle aandeel aan die bitter-soet verhaal van God se werk in Transkei. Dit sal ’n bonus wees as dit ’n nuwe geslag inspireer om op ander maniere, in ander tye en op ander plekke deel van God se genadewerk in hierdie wêreld te word. Ons roeping bly immers altyd van krag.

 

Prys: R135,00 (BTW en posgeld ingesluit). Reeds beskikbaar.

 

Om te leef asof nie … Dirkie Smit

Meditasies opgedra aan Russel Botman

Met die heengaan van Russel Botman, rektor en visekanselier van die Universiteit van Stellenbosch op 28 Junie 2014, het Dirkie Smit sy weeklikse rubriek op Saterdae in Die Burger, “Geestelike waardes”, benut om aan hom hulde te bring.

 

Dit het gelei tot die gedagte van hierdie huldigingsbundel met spesiaal uitgesoekte rubrieke uit “Geestelike waardes” oor ses temas wat Russel Botman besonder na aan die hart gelê het.

 

Saam is al die rubrieke uitgekies om hulde te bring aan ʼn vriend, ʼn denkleier en ʼn teoloog wat baie mense se lewe ten goede geraak het en in die toekoms steeds sal raak.

 

Prys: R55,00 (BTW en posgeld ingesluit). Reeds beskikbaar.

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

 

Groete uit Wellington.

 

Hans Steyn

Bybel-Media

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

BADISA HEIDELBERG

MAATSKAPLIKE WERKER (1 x 8/8)

MAATSKAPLIKE HULPWERKER (1 x 8/8)

 

Badisa Heidelberg, ’n program van Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NGK (Wes-en-Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland) wag aansoeke in van gemotiveerde persone wat Badisa se waardes (www.badisa.org.za) onderskryf.

 

Vereistes:

 

Maatskaplike werker: • ’n Graad of Diploma in Maatskaplike Werk • Vaardigheid in Ontwikkelingsgerigte Maatskaplike werk • Kennis mbt Statutêre Prosedures tov die Wet op Kindersorg.

 

Maatskaplike Hulpwerker: • Gekwalifiseer as Maatskaplike Hulpwerker • Goeie vaardighede in die ontwikkeling van gemeenskappe.

 

Van toepassing op albei poste: • Registrasie by die Raad vir Maatskaplike Diensberoepe • Geldige rybewys • Vermoë om te skakel en netwerke met ander rolspelers te vorm • Goeie kommunikasie- en administratiewe vaardighede • Vermoë om binne spanverband, en onafhanklik te funksioneer.

 

Voordele: Salaris, Dertiende tjek, Ruim verlofvoordele, Mediese en pensioenvoordele

 

Diensaanvaarding: So gou moontlik

Rig volledige CV en stawende dokumentasie teen 14 November 2014 aan:

R Engelbrecht, Beyersstraat 8, Onrusrivier

E-pos: riettabmd@telkomsa.net

Faks: 086 549 5557

Navrae: 082 803 6870.

 

Dui asb duidelik aan vir watter pos u aansoek doen.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

TEN LAASTE

 

Aan die begin van my bediening het ek die raad wat my vader en ’n wyse raadgewer en groot vriend van my, genaamd oom Beyers Naudé, aan my gegee het, onthou:

 

My vader: Ek is ’n bouer. As ’n steen nie in ’n opening wat ek moet toebou, wil inpas nie, kap ek hom tot hy daarin pas. ’n Mens, sal jy uitvind, kan jy nie kap soos ’n steen om hulle te maak pas om die hemel in te gaan nie.

 

Oom Bey: Johnny, dit baat nie dat jy jou goed voorberei en ’n goeie preek afsteek en jyself leef dit nie uit nie. Hoe verwag jy die mense sal jou boodskap glo? “Practice what you preach”. En tweedens, moet nie dat verleenthede jou van stryk bring nie. Sien die humor daarvan in.

 

By geleentheid van ’n dankfees by ’n gemeente wat ek reg aan die begin van my bediening bedien het, het hierdie laaste goeie raad van oom Bey goed te pas gekom. Ons het ’n gasprediker, ’n professor, vir hierdie groot diens genooi om oor dankbaarheid te preek. Ons skriba se agtjarige seun het reg voor in die kerk gesit, so ’n twee meter van die preekstoel af. Die professor sê toe: Ons moet ’n lewe van dankbaarheid teenoor God leef. As ons elke oggend na ’n goeie nagrus opstaan, wie moet ons bedank?

 

Die skriba se seun wat met sy sake besig was antwoord kliphard: “Boland, Boland bank!”

 

Wat doen jy as predikant met so ’n verleentheid? Ek het oom Bey se raad gevolg en saam met die gemeente my sin vir humor die laaste woord laat spreek.

 

Johnny Hartney

anjohn@telkomsa.net

021 903 7012

(Kontakinligting word verskaf ter wille van lesers wat gevra het om met die skrywers kontak te maak.)

Did you like this? Share it:

Bulletin Sondag: 2 November 2014

Sondag, 2 November


07:30  Dawfré Theron

09:00  Ds. Heerden van Niekerk, doop
Vanoggend word vier babatjies ten doop gebring:
Mila de Greef, dogter van Jeandré en Kirsten
AB de Villiers, seun van Charl en Marlé
Ruben Rademeyer, seun van Gert en Chantelle
Karlien Theron, dogter van Pieter en Alet

Kids e 2 Nov Tieners e 2 Nov

Skriflesing: Romeine 6:1-14 & Efesiërs 4:17-24

Deuroffer: Alta du Toit-Nasorg

18:30  Toerusting (verwys Kwartaalprogram)

KATEGESE
316’s (gr. 7-11) 17:30, saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

 

Weekprogram


Maandag, 3 November
20:00  Mannebybelstudie, kapel

Dinsdag, 4 November
09:30  Seniorbybelstudie, saal
Geen   Vrouebybelstudie
17:30  Liturgiese werkgroep
18:30  Musiekbediening
19:30  Salome-Bybelstudie, saal

Woensdag, 5 November
19:00  Gemeentebybelstudie, saal

Donderdag, 6 November
09:30  Vrouebybelstudie, Dias 2
18:30  Wykskerkraad
19:00  Algemene Kerkraad, Verkiesing van Kerkraadslede, kerk
19:30 Jongmense-kleingroep, Dawfré

Saterdag, 8 November
14:00  Naaldwerk, saal

Sondag, 9 November
07:30  Dr. Danie van Zyl
09:00  Ds. Nelis van Rensburg, Nagmaal
Deuroffer: MES, Kaapstad
18:30  Toerusting (verwys Kwartaalprogram)
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) 17:30, saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Kerssangdiens en Gemeentejaarafsluiting : 30 November   


*  Kerssangdiens om 09:00 – Tema: Die name van Jesus
*  Gemeentejaarafsluiting: Ons gaan lekker kuier en heerlik saam eet. Op die spyskaart is ‘n driegang-maaltyd, wat bestaan uit ‘n voorgereg:  tuna-mousse met aioli en franse brood; hoofgereg:  gammon met mostert, medium gaar beesfilet, aartappelslaai noveau, koringslaai en groen groenteslaai met tamatie, wat afgesluit word met ‘n nagereg: bessieparfait.  Kaartjies is by die kerkkantoor beskikbaar – volwassenes: R140 en kinders onder 13: R70.
Gemeente jaarafsluiting 2014

 

 

Toerusting – Kwartaalprogram


Ons is tans op reis saam met Lukas en Matteus met die oog op Advent. Kom sluit aan by ons – Sondagaand om 18:30 in die kerk.

26 Okt, 2 Nov, 9 Nov en 16 Nov: Oorkoepelende tema: Jesus kom na ons wêreld – Advent!

 

2 Nov: Die Matteus-evangelie is geskryf vir ‘n Joodse gehoor. Die geboorteverhale van Jesus begin gevolglik met die Joodse geslagsregister. Hierin is daar reeds aanduidings dat hierdie Joodse seun se lewe anders gaan wees as die van sy tydgenote. Spreker: Ds. Nelis

 

9 Nov: Tema: Lukas vertel verder die Jesus-verhaal. Spreker: Ds. Heerden

 

16 Nov: Tema: Matteus gee vir ons duidelike aanduidings van die wêreld waarin Jesus gebore is. Wat was die posisie van Herodus in die samelewing? Wie was die besoekers uit die Ooste, die sterrekykers ens. Hoekom vlug sy ouers na Egipte van alle plekke? Hoe help dit ons om vandag die Evangelie te verstaan?   Spreker: Ds. Nelis

 

23 Nov: Tema: Aandnagmaal – ons kom saam om die tafel en dank Hom vir die jaar se seën.

 

 

Wysiging van Artikel 1

 

Stemproses duur tot 20 November. Slegs lidmate wie se name in die gemeenteregister opgeteken is, kan stem. U sal wanneer u kom stem ‘n bewys van lidmaatskap by die kerkkantoor ontvang (u kan dit ook vooraf kry). Stemming sal in die kerkkantoor geskied en wel tydens die volgende ure: Maandae, Dinsdae, Woensdae en Vrydae van 8:00 tot 13:00 en op Donderdae van 14:00 tot 18:30; asook op Sondae 2, 9 en 16 November 2014 vanaf 10:00 tot 11:30. Spesiale reëlings word getref vir lidmate in Oude Westhof om daar ‘n stem uit te bring en wel op die volgende datums: 30 Oktober en 6 November, tussen 10:00 en 12:00.

 

 

Nuwe Intrekkers

 

Ons verwelkom nuwe lidmate wie se attestate ons ontvang het (wyknommer):
Britz:  Ria (B16)
Engelbrecht:  Elna (A02)
Gomes:  Jeanne-Marié en Vida (A07)
Hansen:  Kristy en Annette (A16)
Jonker:  Du Bruyn, Lezanne, Nieke en Lea (C15)
Pretorius: Botha, Nelda, Jean en Heike (A05)
Schrader: Hendrik en Dalena  (B16)
Serfontein: Divan, Lida en Mieke (B16)
Van der Westhuizen: Jan en Tina (A16)
Van Greunen: Hein en Louise (B17)
Van Rensburg: Rudi en Liana (A16)
Van Rensburg: Wilhelm en Marieta (B16)
Visser:  Susa (B16)
Vlok: Gert en Trix (A04)

 

Tiendemaand-insameling

 

Die stroom wat deur al die sytakkies (persoonlike inbetalings by die kerkkantoor, elektroniese oorbetalings, inbetalings deur kerkraadslede / dienswerkers en veelkleurige sakkies in die kollekteborde) gevoed word, begin nou aansienlike diepte en breedte kry – blye dankbaarheid wat kabbelend vloei! R488 894 is reeds inbetaal. Die erns waarmee ons lidmate aan die oproep van 2 Kor. 9:7-8 gehoor gee, blyk duidelik: “Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk.”

Indien u nie ‘n inligtingspakkie ontvang het nie kan u met die kerkkantoor skakel – ons sal reël dat u die sakkie met die inligting ontvang.

 

Barmhartigheid

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK:

Life is to be lived to its fullest so that death is just another chapter. Memories of our lives, our works and our deeds will continue in others. Rosa Parks (African-American civil rights pioneer).

 

TERUGVOERING:

Dankie! Ons het heelwat worsbroodjies gekry. Magdalenahuis:  Voorraad ter waarde van R1 000 kon aan hulle geskenk word.  ‘n Donateur het aangebied om kersgeskenke aan die inwoners van die Trusthuise te skenk.

 

NUWE PROJEKTE:

Sop en worsbroodjies: Wyk C12 is aan die beurt tussen 2/11 en 9/11. Geen insameling die week daarna nie a.g.v kospakkie-insameling. Wyk B01 is aan die beurt tussen 16/11 en 23/11.

Kospakkies:  Insameling: Dinsdag 18 en Woensdag 19 November.  Almal voel die finansiële druk hierdie tyd van die jaar  –  dit is egter die enigste kosinsameling vir die volgende 6 maande!

Kerspakkies:  Vanaf Sondag 16 November kan u weer ‘n geskenkie kerk toe bring vir ‘n minderbevoorregte persoon. Die instansies wat hierby baat, word roteer sodat almal ‘n beurt kry. Vanjaar is dit BADISA, Living Network en sekere individue wat geskenke sal ontvang.

 

BEHOEFTES:

TV en DVD-speler: Dringend benodig vir verrinneweerde ma met twee kinders (het reeds vroeër van haar vertel). Dit gaan emosioneel en finansieel baie sleg met haar. Miskien sal dit goed wees vir die gesin as hulle iets het om te geniet. DVD’s (geskik vir laerskoolkinders) sal ook baie welkom wees.

Artikels vir die kerkwinkel.  Slegs een verkoping oor vir hierdie jaar.

Breiwol, vingerverf, gom, knope, krale, ens. vir jeugprojek tydens Desember-vakansie vir kinders van werkende ouers.

Vrywilligers vir 2015!  Word dringend gesoek om op enige manier betrokke te raak. U kan self besluit wat u wil doen.

Dringende hulp:  Gesin van Kraaifontein wat onlangs alles verloor het, soek akkommodasie. Is bereid om tussen R3 000 en R4 000 p.m huur te betaal. Man werk tans by boukontrakteur en vrou het BComm-graad.  Drie kinders (18 maande, 7 jaar en 12 jaar). Soek dringend stootwaentjie vir baba. Indien iemand hulle kan help om weer op die been te kom, skakel vir Elna Francke (maatskaplike werker) by 021 987 2940.

 

 

Graad 4 tot 6 kamp

Ons kamp met ons graad 4 tot 6 kinders: 7-9 November by Waterval-kampterrein naby Tulbagh. Koste van die kamp beloop R300. Ouers is welkom om saam te kamp en deel te neem.  Inskrywingsvorm by Susan Johnston, susan.johnston@ngkwelgemoed.co.za / 021 913 0480.

Kinders kamp Nov 14

Inskryfvorm gr 4-6 kids (7-9 Nov 14)

 

Verjaardae van die week

2     Lowna Beyers, Jean de Klerk, Jean du Plessis, Chris du Toit, Daniella Lamprecht, Jacques Lombard, Francois Malan, Jacques Malan, Louis Pienaar, Jason Smith
3     Magda de Lange, Mieke du Toit, Thomas Haller, Peet van Eeden
4     Nicholas Bowers, Petrie van Rensburg
5     Rachél Breytenbach, Johann de Ridder, Katelyn Godfrey, Elke le Roux, Annette Reynolds, Sakkie van Staden
6     Botha Pretorius, Rassie Pretorius, Lize Smit, Bernie van der Spuy, Adine van Rensburg, Gert Vlok
7     Anine Barnard, Lenie During, Helena Jv Rensburg, Marita Smit, Gwen Swart, Annamarie van Deventer
8     Karlien Bestbier, Ronel de Jager, Brigitte Dempers, André Landman, Heimer Wegener

 

DE DOORNS KERS PROJEK

 

 

Gebedsbediening

Hand. 1 : 14 Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed.

 

Diensbeurt: Doreen Olivier, 0219132640  /  Groep:  Gwen Swart, 021 913 2029

 

Ons bid vir:

 • Gert Coffee het ‘n operasie ondergaan (Batavia 2A, 021 913 7900).
 • Francois Viljoen het ‘n operasie ondergaan (Plettenberg 80, 021 913 6150).
 • Alta du Toit-Nasorg, vir wie ‘n bydrae by die deure gegee kan word.
 • Doopouers en hul kindertjies.
 • Jeugbediening.
 • Algemene Kerkraadsvergadering op 6 November.
 • Voorbereiding vir Nagmaal op 9 November.
 • Vul van addisionele leraarspos
 • Stemming oor die Belydenis van Belhar, Artikel 1
 • Studente en Matrieks wat eksamen skryf
 • Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan en hulle wat tans tuis aansterk.

 

Gelukwensing:

Prof. Lowna Beyers bereik vandag ‘n besondere mylpaal – sy word 90. Hartlik geluk en mag u spoedig herstel na die operasie.

 

Sokhanya Gebedsonderwerp

Ek lees vanoggend Romeine 15:14; ek sien dit: Die toewyding en entoesiasme van student vir Saterdag se jaar-afsluiting is byna oorweldigend. Nege persone kom op eie koste van Gauteng, een van George en ander van nader vir die geleentheid. Die plaaslike komitee-lede neem verantwoordelikheid vir die reëlings en die program.

 

Kokkedoor Feb 2015

Ligvoets 13 Nov 14

Alta du Toit Nasorg (Boston) vra hulp:

Ons hou op Saterdag, 29 November van 9-1 ‘n basaar. Ons benodig die hulp van ‘n groep in jul gemeente wat kan help met ‘n pannekoekstalletjie. Ons het nie op die oomblik iemand wat dit vir ons kan doen nie – die ouers van ons inwoners  is oud en kan nie meer help nie! Ek hoop om gou van julle te hoor – lekker dag!  Skakel asb die kerkkantoor by 021 913 2320.

Did you like this? Share it: