sgunter

VrydagNuus 27 Mei 2016

Lees deur internet, klik hier >>

 

Did you like this? Share it:

Bulletin 22 Mei 2016

Weekprogram

Sondag, 22 Mei

GGO-LOODSING

40 Dae Veldtog: Vreugde deur Diens

09:00   Ds. Heerden van Niekerk

Teks:   Eks. 3: 1-14

Deuroffer: Diensgetuienis

18:30   Geen aandnagmaal. Groepbyeenkomste

vanaand en in die loop van die week soos

deur die groepleiers gereël.

 

Maandag, 23 Mei

20:00      Geen Mannebybelstudie (Kapel)

 

Dinsdag, 24 Mei

INLEWERING VAN KOSPAKKIES

09:30      Seniorbybelstudie

09:30      Geen Vrouebybelstudie (Kapel)

17:30      Liturgiese werkgroep

18:30      Musiekbediening

19:30      Salomé-groep

 

Woensdag, 25 Mei

VERPAKKING VAN KOSPAKKIES

19:00      Gemeentebybelstudie

 

Donderdag, 26 Mei

09:30      Vrouebybelstudie (Diasstr. 2)

 

Sondag, 29 Mei

40 Dae Veldtog: Vreugde deur Diens

09:00   Ds. Nelis Janse van Rensburg

Deuroffer: Teologiese Kweekskool

18:30   Geen Toerusting. Groepbyeenkomste

vanaand en in die loop van die week soos

deur die groepleiers gereël.

 

 NUWE LIDMATE / INTREKKERS

Baie welkom aan elke nuwe lidmaat in die gemeente. Ons gasvryheidspan en lidmate is opgewonde om jou te laat deel word van ons familie. Indien ons nog nie jou kontakbesonderhede het nie, moet jy asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die toonbank aanmeld. Mag jou lidmaatskap in Welgemoed vir jou tot groot seën wees. Die warmte van ons verhoudings, talle diensgeleenthede en wonderlike ontmoetings met die Here in ons samekomste, beteken vir ons baie. Ons wil jou graag daarvan deel maak.

    

SOP EN BROOD TYDENS PINKSTER

Hartlike dank aan al die vroue wat tydens Pinkster die heerlike sop en broodjies voorsien het. Die gemeente het groot waardering daarvoor.

 

AANKONDIGINGS

 Familie 40 Dae

Ons hoop elke gesin het die oordenking en bespreking van ons eerste 40 Dae tema baie geniet.

Hierdie week gaan oor groei – dat God ons nie net nou en dan wil ontmoet nie maar dat ons genooi word tot ʼn verhouding. Ons bekyk hierdie verhouding vanuit die kragtige verhaal in Joh 11:1-44. Dit is ʼn lang gedeelte en ouers kan moontlik kies om dele as storie oor te vertel.

As aktiwiteit ter inleiding tot die lees van die verhaal kan ʼn gesprek gevoer word waarin die volgende aangeraak word: Vertel vir julle kinders hoe julle as egpaar mekaar ontmoet het – wat is julle verhaal en hoe het julle verhouding ontwikkel? Gesels dan ook oor waar elkeen se naam vandaan kom en of dit iets beteken (gaan na www.behindthename.com vir baie pret in hierdie verband).

Noem dan dat ons nou ʼn verhaal gaan lees oor ʼn man genaamd Lasarus – sy naam beteken “my God het my gehelp”. Lees/vertel die verhaal en wys op die diepe verhouding tussen Jesus en die gesin van Marta, Maria en Lazarus.

As simbool vir hoe julle verhouding met God kan bly groei en ontwikkel kan julle ʼn plant/boom in julle tuin plant. Laat dit vir julle ʼn herinneringsteken wees dat julle nie net genooi word om God nou en dan te ontmoet nie, maar om in ʼn groeiende verhouding met Hom te leef.

Julle word genooi om foto’s van julle tyd saam op die kerk se “Facebook-blad’ te sit.

 Gesinskamp

Die Familiebediening ondersoek die moontlikheid van ‘n gesinskamp tydens die September/Oktober vakansie.  Daar is besluit om die belangstelling te toets voordat ‘n terrein bespreek word. Indien u belangstel of vrae het, kontak asseblief vir Wouter of Nicola.

 VERJAARDAE VAN DIE WEEK

22        Susan Greeff, Marli Stenkamp, Arjen Vos

23        Arminius Archer, Sandra Basson, Johann Hattingh, Carli Joubert, Salomé van Rensburg,

24        Trix Middelton, Cecilia Venter

25        Suzette Booyens, Le Sueur Fischer, Hennie Louw, Gina van Niekerk, Jan Wiehman

26        Issie Bester, Mila de Greef, Elizabé de Vos, Natasha Nieuwoudt, Ian Schooling, Reynard Stals

27        Willem Buys, Rienie de Wet,  Berlinda Minnie, Marco Nel, George Reynolds, Achim Schulze,

Gert Strydom, Susan van der Merwe, Alta van der Westhuizen

28        Jana Burger, Leon Sandenbergh, Evert Smith, Sunelle van Zyl-Briers

 

Gebedsbediening

Lief en Leed: Ansie Barry 0219131957/ Groep: Chrissie Smith 0219132840

 

Romeine 5:5 “….. want God het Sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het

   LIEF EN LEED:

 • Jan Wiehman is in die hospitaal. (Poussionstraat 23, 0219132959, B12)
 • Elaine Welgemoed was in die hospitaal. (Kommandeurstraat 6, 0219132561, A06)
 • Jana Schutte het ʼn operasie ondergaan. (Springbokstraat 19, 0219132696, A01)

  

 ONS BID:

 •  40-Dae Veldtog
 • Ons mooi land en ons mense smag na menswaardigheid, vrede en liefde
 • Diens van Barmhartigheid – verspreiding van die kospakkies
 • Karlien van Wyk wat die beroep na ons gemeente aanvaar het
 • Wysheid vir ouers met kinders wat dwelm- en drank afhanklik is
 • Ons gemeente se kantoorpersoneel
 • Beamptes in die polisie- en sekuriteitsbedryf in ons land
 • Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het
 • Diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan; en
 • hulle wat tans tuis aansterk

   

 

Barmhartigheid

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK:

Dit is altyd moontlik om dankbaar te wees vir wat ons ontvang, eerder as om te kla oor wat ons nié het nie. Een van die twee word ʼn lewensgewoonte.

Albert Einstein

 

TERUGVOERING:

 • NG Gemeente Ruyterwacht: 36 paar reënstewels vir kinders, 22 komberse en 15 truitjies kon reeds aan hulle geskenk word.
 • Gym-apparaat: Eerste klomp toerusting waaronder tafeltennisblad, trampolien, fietse en balle kon by Ruyterwacht afgelewer word.
 • Ruyterwacht-créche: Dankie vir voorraad wat tot uit Durbanville vir hierdie projek ontvang is.

 

NUWE PROJEKTE:

 • Sop en worsbroodjies: Geen wyke is die komende week aan die beurt nie a.g.v. kospakkie-insameling. Wyk C26 is verantwoordelik volgende week tussen 29/05 en 05/06.
 • Kospakkie-insameling: Vind plaas op Dinsdag 24 en Woensdag 25 Mei. Ondersteun asseblief hierdie belangrike projek ter wille van baie behoeftige persone wat ʼn groot nood vir kos ervaar. Vrywilligers is welkom om voorraad te help sorteer op Woensdag 25 Mei vanaf 08:30.
 • Kerkwinkel: Volgende verkoping vind plaas op Donderdag 2 Junie tussen 13:00 en 15:00.
 • Alta du Toit Nasorg Pret-oggend: Op Saterdag 4 Junie besoek ons weer die inwoners tussen 10:00 en 12:00. ʼn Verskeidenheid items gaan aangebied word waarna almal saam verversings gaan geniet. Kom gerus saam en leer die inwoners beter ken. Gee asb. u name voortydig by die kerkkantoor in.
 • Winterwarm-projek: Nog baie warm artikels (ook goeie tweedehandse items) word nog benodig.

 

BEHOEFTES:

 • Kolwyntjies: 230 word benodig vir die uitreik na Alta du Toit. Ons soek dringend borge of baksters wat hiermee kan help! Kontak asb. die kerkkantoor in dié verband.
 • Speelgoed vir crèche, nog gym-apparaat.
 • Vrywilligers wat by crèche of gym kan help, word nog benodig. Handig u naam en moontlike beskikbare tyd asb. by die kerkkantoor in.
 • Enige artikel is geskik vir die kerkwinkel!
 • Babaklere en -produkte word dringend benodig. BADISA verwyder gereeld babas wat net in handdoeke toegedraai is.

       

 

 

 

 

 

 

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 20 Mei 2016

Lees deur internet, klik hier >>

 

Did you like this? Share it:

Bulletin 15 Mei 2016

Sondag, 15 Mei

PINKSTERFEES

09:00   Ds. Wouter van Velden

Deuroffer: Badisa

18:30   Geen toerusting

40 Dae Veldtog: Groepsbyeenkomste

vanaand en in die loop van die week –

soos deur die groepleiers gereël.

Maandag, 16 Mei

20:00 Geen Mannebybelstudie (Kapel)

Dinsdag, 17 Mei

09:30 Seniorbybelstudie

09:30 Geen Vrouebybelstudie (Kapel)

17:30 Liturgiese werkgroep

18:30 Musiekbediening

19:30 Salomé-groep

Woensdag, 18 Mei

19:00 Gemeentebybelstudie (Lidmate wat vir die duur van die 40 Dae Veldtog wil inskakel, is welkom)

Donderdag, 19 Mei

09:30 Vrouebybelstudie (Diasstr. 2)

18:00 Bediening

Sondag, 22 Mei

GGO-LOODSING

40 Dae Veldtog: Vreugde deur Diens

09:00 Ds. Heerden van Niekerk

Deuroffer: Diensgetuienis

18:30 Geen aandnagmaal. Groepsbyeenkomste vanaand en in die loop van die week – soos deur die groepleiers gereël.

Beroep: Ds. Karlien van Wyk

Ds. van Wyk het die beroep na die gemeente aanvaar. Sy word op 12 Junie tydens die oggenddiens (09:00) bevestig. Ons nooi u almal na hierdie heuglike geleentheid.

 

Welkom

Baie welkom aan elke nuwe lidmaat in die gemeente. Ons gasvryheidspan en lidmate is opgewonde om jou te laat deel word van ons familie. Indien ons nog nie jou kontakbesonderhede het nie, moet jy asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die toonbank aanmeld. Mag jou lidmaatskap in Welgemoed vir jou tot groot seën wees. Die warmte van ons verhoudings, talle diensgeleenthede en wonderlike ontmoetings met die Here in ons samekomste, beteken vir ons baie. Ons wil jou graag daarvan deel maak.

 

Deuroffer

BADISA staan vir Barmhartigheid (NGK se Omgee-aksie) en Diakonale dienste (VGK se Omgee-aksie) wat saam funksioneer. Hierdie gesamentlike aksies van ons kerke bied maatskaplike dienste en versorging aan alle mense met verskillende soorte behoeftes. Dit is tot ons elkeen se beskikking. BADISA is ʼn geregistreerde NPO (011-891) en PBO (93000 6348) wat barmhartigheidsbediening van die NGK en VGK organiseer en koördineer.

BADISA fokus op die volgende terreine: aanneming en swangerskapberading; bekamping van middelafhanklikheid; bemagtiging van vroue; bejaarde-sorg; gestremde-sorg, jeugontwikkeling; kinder- en jeugsorgsentrums; kinderbeskerming; voorskoolse kinderontwikkeling en nasorg; werkskepping en armoedeverligting.

Seniorklub

Die Seniorklub hou ʼn tuisbyeenkoms op

Donderdag 26 Mei 2016 om 09:30 in die Kerksaal.

Die Companions is genooi om ons te kom vermaak. Die Companions is ʼn groep van afgetredenes onder wie musikante en sangers is. Met die fondse wat hulle inwin help hulle hulpbehoewende organisasies.

Kaartjies beloop R70.00 p.p. (verversings ingesluit)

Almal welkom !!

Kontak asb. Jan of Jana Schutte (Tel: 0219132696 Sel: 0848231014)

Marie du Toit (Tel: 0219135382 Sel: 0823975398)

 

40 Dae Veldtog en Kleingroepe

Ons begin vandag met vanjaar se 40 Dae Veldtog en dit duur tot 19 Junie. Ons behandel ons jaartema, Vreugde deur Diens.

Gespreksgids

Die gids is die afgelope week na die Pinksterbyeenkomste aan die groepleiers en indiwidue beskikbaar gestel. Indien u nog nie ʼn gids ontvang het nie, kan u met u groepleier of die kerkkantoor skakel. U kan ook vanoggend na die diens by die ontvangstoonbank ʼn boekie afhaal. Lidmate wat nie by ʼn groep inskakel nie, maar graag die kursus op hul eie wil deurwerk, kan die boekie teen R20 by die kerkkantoor bekom.

Groepsbyeenkomste

Die groepleiers het reeds met hul groeplede die dag, tyd en plek van byeenkoms gereël. Ons begin hierdie week (15-21 Mei) in die groepsbyeenkomste met week 1 in die boekie: Diensbaarheid wat vloei uit ʼn nuwe verhouding met God. U lees die teks vir die week ook op u eie volgens dieselfde leesmetode (Lectio Divina) wat ons die vorige kere gevolg het. Diè leesmetode word volledig in die gids verduidelik (bl. 50).

Indien u nog by ʼn groep wil inskakel, kan u vanoggend na die diens by die gasvryheidstoonbank met ds. Heerden ʼn reëling tref.

Eredienste

Die groepsgesprek van hierdie week word met ʼn preek oor dieselfde tema volgende Sondag (22 Mei) opgevolg. Nooi gerus gaste om saam met u die diens by te woon.

Gebed

Ons vra dat u asseblief vir hierdie veldtog voorbidding doen. Bid in besonder vir die groepleiers en leraars. Die vorige kere het die veldtogte elke keer daartoe bygedra dat gemeentelede geestelike verdieping ondergaan en mekaar beter leer ken. Hegte vriendskappe wat onstaan het, verdiepte geestelike gesprekke in gesinne / tussen huweliksmaats en groepe wat na die veldtog steeds byeenkom, was ook van die wonderlike gevolge.

VERJAARDAE VAN DIE WEEK

15         Rina Blomerus, Rudolph Botha, Ronéll Engelbrecht, Willie Kotzé

16         Stephanie Hofmeyr, René Marais, Annamay Schade, Lerissa Steenkamp, Theunis Vivian,

Georg Vivier

17         Emmerentia de Goede, Nina Ehlers, Marthie Jansen van Rensburg, Aletta Morgan,

James Ochse

18         Dian Nieuwoudt

19          Maureen Basson, Janelle Greeff, Luzanne Havenga, Tollie Lambrecht, Johan Langeveldt,

Betsie Louw, Christa Melonas, Ezann Siebert

Gebedsbediening

Johannes 15: 26 “maar as die Trooster gekom het wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig.”

 

Lief en Leed: Mimi Basson 0219132659 / Groep: Chrissie Smith 0219132840

LIEF EN LEED:

 • Hardie Malan se pa is oorlede – ons opregte meegevoel met Hardie, Karin en hul kinders – Maline en Francois. (Hofmeyerstraat 8, 0219136799, B01)

 

ONS BID:

 • Badisa, vir wie ons ʼn deuroffer kan maak.
 • Dat die Vreugde van Pinksterfees ons sal bybly en ons as Geesvervulde mense ʼn verskil in ons mooi land sal maak.
 • Skoliere en onderwyspersoneel in Limpopo waar die skole afgebrand is en die kinders se toekoms daaronder kan lei.
 • 40 Dae Veldtog.
 • Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het.
 • Diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan; en
 • hulle wat tans tuis aansterk.

 

BEDANKINGS:

 • Baie dankie vir al die voorbidding, liefde en onderskraging met die heengaan van ons geliefde eggenoot, pa en oupa Anton van Zyl. ʼn Spesiale dank aan Ds. Nelis vir sy bystand gedurende die afgelope 11 maande, asook die besonderse boodskap met die diens. Dankie aan wyk C04 se dames vir die heerlike verversings, pragtige blomme en die uiteensetting van die tafels.

Hettie van Zyl

 • Baie dankie aan die leraars en gemeentelede vir julle besoeke, gebede, oproepe en omgee met Elsabé se afsterwe.  Spesiale dankie aan Mariana Gerber – ons waardeer jou liefde, versorging en opregte belangstelling.  Aan Marian en Megan in die kerkkantoor, dankie vir julle hulp.

Johan Langeveldt, André en Ari

 

BARMHARTIGHEID

Behoeftes

 • Créche: Enige speelgoed of hulpmiddels.
 • Gym: Enige toerusting.
 • Swart plastiek: Enige groot, sterk stukke is welkom sodat inwoners hul huise en besittings teen die reën kan beskerm.
 • Artikels vir die kerkwinkel, wol (enige kleur, tipe), babadoeke en -klere (groot nood).
 • Klein koffietafels vir Trusthuise, asook boekrakke.

Terugvoer

Reënstewels vir kinders: BAIE dankie vir die groot aantal borge wat gedurende Pinkster vir dié steweltjies ontvang is. U kan steeds ʼn paar borg teen R20 stuk. Dit sal aan behoeftige kinders onder die sorg van BADISA TRIO uitgedeel word.

Sop tydens Pinkster: Dankie aan die groepe wat die orige sop geskenk het! Dit sal tussen die 3 Senior Trusthuise verdeel word.

Nood onder kinders in die Kraaifontein en Durbanville-omgewing neem geweldig toe. Babas en kinders word gereeld onder haglike omstandighede onder die brûe gevind en verwyder

Welgemoed se posbode, John, is opsoek na ʼn fiets. Hy moet elke dag Welgemoed se bulte uitloop om pos af te lewer. Indien iemand bereid is om ʼn fiets te skenk (tweedehands), kontak gerus vir Dawie du Toit 0219132217.

Nuwe Projekte

Sop en worsbroodjies: Wyke C13 en C15 is die komende week aan die beurt tussen 15/05 en 22/05. Geen insameling die daaropvolgende week nie a.g.v. die kospakkie-insameling. Wyk C26 is aan die beurt vanaf 29/05 tot 05/06.

Winterwarm-projek: Enige warm item kan geskenk word – komberse, mussies, serpe, truie ens. ʼn Makliker patroon vir mussies is by die kerkkantoor beskikbaar indien u lus voel om te brei. Dit kan ook tweedehandse artikels wees wat nog in ʼn goeie toestand is.

Créche en gym by Ruyterwacht: Ons benodig persone wat by albei projekte betrokke kan raak. Gee asb. u name by die kerkkantoor in en spesifiseer op watter manier u kan help. Dansklasse is ook glad nie uitgesluit nie! U sal gekontak word sodra meer sekerheid verkry is. Die gym gaan meestal vir tieners wees om hulle konstruktief besig te hou. Daar sal later na seniors uitgereik word.

Barbie-popklere: Stelletjies teen R50 stuk kan bestel word by die kerkkantoor. ʼn Dame in een van ons Senior Trusthuise doen dié pragtige breiwerk.

Alta du Toit-uitreik: Die volgende speletjiesoggend vind plaas op Saterdag 4 Junie tussen 10:00 en 12:00. Kom gerus saam en deel in die pret.

Kospakkie-insameling: Eerste insameling van hierdie jaar vind plaas op 24 en 25 Mei. Ondersteun asseblief hierdie belangrike projek aangesien die nood vir kos baie groot is. Enige bydrae is welkom! Vrywilligers is baie welkom om te kom help pak op Woensdag 25 Mei vanaf 08:30 in die kerksaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Did you like this? Share it:

VrydagNUUS 13 Mei 2016

Lees deur internet, klik hier >>

Pinkster 

Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak …

” (Rom 8:10)”

Did you like this? Share it: