sgunter

3 November 2013

 

 

NG KERK WELGEMOED
Gewortel in Christus

Sondag, 3 November
07:30     Dr. Danie van Zyl
09:00     Ds. Nelis van Rensburg
Skriflesing:  Joh. 9:1-12
Deuroffer:  Alta du Toit-Nasorg
18:30     Ds. Heerden van Niekerk, Geloof en wetenskap (4), kerk
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30 in saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jr.) babakamer
1014’s (4-5 jr.) klaskamer (bokant kapel)
220’s (gr. R) klas langs galery (bokant kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Maandag, 4 November
20:00     Mannebybelstudie, kapel

Dinsdag, 5 November
09:30     Seniorbybelstudie, saal
09:30     Vrouebybelstudie, kapel
17:30     Liturgiese werkgroep
18:30     Musiekbediening
19:30   Salomé-Bybelstudie, saal

Woensdag, 6 November
19:00     Gemeentebybelstudie, saal

Donderdag, 7 November
09:30     Vrouebybelstudie, Dias 2
19:00     Musiekbediening

Saterdag, 9 November
14:00     Naaldwerk, saal

Sondag, 10 November
07:30     Ds. Nelis van Rensburg
09:00     Ds. Heerden van Niekerk
Deuroffer: MES-Kaapstad
18:30     Ds. Heerden van Niekerk, Geloof en wetenskap (5), kerk
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30 in saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jr.) babakamer
1014’s (4-5 jr.) klaskamer (bokant kapel)
220’s (gr. R) klas langs galery (bokant kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Gemeente se jaarafsluiting
Kom kuier saam op Sondag 24 November om 12:30 in die kerksaal.  Kaartjies is elke Sondag na die diens in die voorportaal en gedurende die week in die kerkkantoor te koop. Koop vinnig ’n kaartjie, aangesien die ete baie gewild is en die sitplek beperk.  R100 per persoon en R50 per laerskoolkind.
Voorgereg:  Soppe – Minestrone, sampioen en biltong.  Hoofgereg:  Lam op spit, ontbeende varknek in weber, gebraaide aartappelwiggies, pampoenpoffers en slaai.
Nagereg:  Roly-Poly.  Bring slegs u eie drinkgoed.

Toerusting: Geloof en wetenskap (18:30 in die Kerk)
Ons bied vanaand die vierde gesprek oor Geloof en wetenskap aan. Baie dankie dat u tot dusver met uitstekende bywoning en aktuele vrae die kursus iets besonders maak. Vanaand is ds. Heerden in gesprek met prof. Jurie van den Heever, bekende paleontoloog van die US.
Indien u van die vorige gesprekke nie kon bywoon nie, of weer daarna wil kyk, is u welkom om ‘n DVD by die kerkkantoor te bestel.
Die temas wat vanaand en volgende week bespreek word, is die volgende:
Vanaand:             Hoe help die natuurwetenskappe ons om die werklikheid beter te verstaan?
10 November:     Riglyne vir ʼn gesprek oor geloof en wetenskap.

Tiendemaand-insameling
Ons is baie dankbaar dat ons tiendemaand-insameling reeds tot R525 557.50 gevorder het. Die gesindheid waarmee die gemeente uit die staanspoor gee, getuig van diepe dank teenoor ons Hemelse Vader. Ons sien hoedat die teks op die pakkie (“Alles kom tog van U af en ons gee aan U wat ons van U gekry het” – 1 Kronieke 29:14) konkreet in rand en sent gestalte kry.
Die pakkie met die inligting oor ons tiendemaand-insameling is reeds deur die ouderlinge/ diakens/dienswerkers uitgedeel. Indien u nie ‘n pakkie ontvang het nie kan u die kerkkantoor skakel – ons sal reël dat u ʼn pakkie ontvang.

Gemeente-Bybelstudie – Openbaring
Ons behandel tans die boek Openbaring vanuit ʼn interessante gesigshoek, naamlik: Hoe kan ʼn indeling van die boek ons help om die inhoud beter te verstaan? Eerskomende Woensdagaand kyk ons na die volgende indeling: Openbaring as ‘n siklus van twee visioene (1:9-11:19 en 12:1-22:5).

Jan Kriel-Liggieboom 23 November 2013
Hekke open om 17:30 en die program begin om 19:00.  Bring ‘n piekniekmandjie en kom hou piekniek op die mooi grasperke. Verversings te koop.  Kaartjies by Jan Kriel te koop teen R50 vir volwassenes en R30 vir skoliere. Geen kaartjies by hekke te koop.  Navrae: 0219030434.

Verjaardae van die week
3        Magda de Lange, Mieke du Toit, Thomas Haller, Peet van Eeden
4        Nicholas Bowers, Petrie van Rensburg
5        Rachél Breytenbach, Johann De Ridder, Katelyn Godfrey, Elke Le Roux, Annette Reynolds, Sakkie Van Staden
6        Rassie Pretorius, Lize Smit, Bernie Van Der Spuy, Adine van Rensburg
7        Anine Barnard, Lenie During, Helena J.v. Rensburg, Marita Smit, Gwen Swart,  Annamarie van Deventer
8        Karlien Bestbier, Ronel de Jager, Brigitte Dempers, André Landman, Heimer Wegener
9        Lize-Marick Keyser, Edgar Swart, Jackie Wilbers, Lara Wilson

BARMHARTIGHEID
GEDAGTE VIR DIE WEEK:
Satan vrees net een ding: ons gebede. Hy vrees nie ons godsdienstigheid nie; hy lag oor ons “goeie werke”; hy spot met ons geestelike trots. Maar hy bewe as ons bid.  Samuel Chadwick

NUWE PROJEKTE:

 • Sop en worsbroodjies: Wyk C12 is verantwoordelik vanaf 03/11 tot 08/11 en Wyke B17 en C18 die week daarna tussen 10/11 en 15/11.
 • Gedroogde perskes:  Weer beskikbaar teen R65 vir 2kg – by die kerkkantoor.
 • Kersfunksie: Aangebied vir die seniors van die Trusthuise op Vrydag 22 November tussen 10:00 en 12:00 in die kerksaal. Gasspreker is die skryfster Elize Parker. Alle belangstellendes word hartlik uitgenooi om hierdie oggend saam met ons verversings te kom geniet en die inwoners te ontmoet. RSVP asseblief by die kerkkantoor so spoedig moontlik.
 • Kospakkies: Laaste van hierdie jaar en enigste binne die daaropvolgende 6 maande! Vind plaas op Dinsdag 19 en Woensdag 20 November. Vrywilligers welkom om te kom help pak. U ondersteuning met hierdie projek sal baie waardeer word.
 • Kerkwinkel: Laaste verkoping vind plaas op Donderdag 28 November tussen 13:00 en 15:00. Enige voorraad sal baie welkom wees.
 • Kerspakkies: Vanaf middel-November. Toiletware vir mans en dames en skryfbehoeftes vir kinders.

BEHOEFTES:

 • Enige artikel is welkom – klere, skoene, speelgoed, beddegoed.
 • Stofsuier en eetgerei in goeie toestand.
 • Skoonmaakmiddels, plastiek-emmers (25 liter), plastiek-kratte.
 • Grassnyer wat tydelik geleen kan word aan Trusthuis in Parow. Een van die inwoners sny die gras.

 

 Nuwe lidmate / intrekkers:  Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit.  Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asseblief na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld.  Ons sal dan kom kuier en verdere reëlings met u tref.

GEBEDSBEDIENING
Vertrou op die Here! Wees sterk en hou goeie moed! Ja, vertrou op die Here! (Ps. 27:14)

Diensbeurt:  Doreen Olivier, 0219132640  /  Groep: Chrissie Smit, 0219132840

Lief en Leed

 • Ansie van Niekerk was in die hospitaal (Carissastraat 6, 0219131879).
 • Lizelle Smith is in die hospitaal (Poussionstraat 67, 0219131216).

 

Voorbidding:

 • Alta du Toit-Nasorg vir wie ons ‘n bydrae by die deure kan gee
 • Voorbidding vir matrieks en studente wat besig is met eksamen
 • Dankie sê vir `n geseënde sinode.  “Dat ons sal bly bid vir wysheid en aanvoeling. Dat ons naby Christus sal bly en sy oorwinningskrag sal ervaar. Die bose is oorwin.” (Dr. Braam Hanekom)
 • Dat ons, te midde van onseker tye, ons geloof in God-Drie-Enig sal behou.
 • Kerkraadslede, wyksleidsters en dienswerkers
 • GEOPENDE DEURE:  Bid saam met ons tydens ons jaarlikse Internasionale Dae van Gebed, van die 3de tot die 10de November, vir ons vervolgde broers en susters om sterk te staan en om aan te hou om die verborgenheid van die evangelie met hul bure  te deel, in daardie dele van die wêreld waar geloof die meeste kos.
  • Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het
  • Diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan en
  • hulle wat tans tuis aansterk.

­

Sokhanya Gebedsonderwerp:
Die afgelope twee Saterdae is 58 klasstudente in 8 groepe mondelings getoets, met wissellende sukses. Saterdag beoordeel die komitee uitslae en die jaar se werk en beplan vir die toekoms. Dankie dat u belangstelling en voorbidding ons steeds dra. Ons nooi jou ook om aan te sluit by die Kommissie vir Getuenisaksie se facebook waarop gereeld nuus oor Sokhanya en ander interessante aksies verskyn by www.facebook.com/KommissieGetuienisaksie

Ons versoek vriendelik dat u hierdie gebedslysie in u Bybel hou vir voorbidding tydens u stiltetyd en dat dit ook by Bybelstudiegroepe as gebedsleiding gebruik sal word.  Baie dankie.

KONTAKBESONDERHEDE:
Webtuiste                               http://www.ngkwelgemoed.co.za
Facebook                                https://www.facebook.com/ngkerkwelgemoed
Kerkkantoor                           0219132320/0219132341 (t) / 0219134857 (f) / ngkwlgmd@iafrica.com
Bankbesonderhede               NGK Welgemoed, ABSA 340580761, 632005
Ds. Heerden van Niekerk    0219133520 / 0837017011 /  hvn@cast-sa.co.za
Ds. Nelis van Rensburg       0219131849 / 0828212730 /  cjrens@telkomsa.net
Dr. Danie van Zyl                  0219131937 / 0824488866 /  dcvzyl@gmail.com
Ds. Riaan Steyn                     0834781107 / info@riaansteyn.co.za
Jeugwerker: Susan Johnston         0219130480 / 0844476149 /  susan.johnston@ngkwelgemoed.co.za

 

KERKRAAD

VERKIESING VAN KERKRAADSLEDE Oktober 2013

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 1 November 2013

VRYDAGNUUS

1 November 2013

Ook beskikbaar by www.kaapkerk.co.za    

                                                                                                Teken In II Teken Uit

AMPTELIKE NUUSBRIEF WES-EN-SUID-KAAPLAND

 

Die aarde behoort aan die Here

Ps 24:1 Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Dit was die woorde van die 1953-vertaling waarmee ons grootgeword het. Toe het ons nog nie geweet hoe belangrik hierdie stelling is nie. Ons het gedink, om te glo het met die hemel alleen te doen.

 

A. SINODALE NUUS

1. NGK Wes-en-Suid-Kaap Fokus op Armoede

Armoede is deur ons gemeentes genomineer as een van die heel belangrikste prioriteite waaraan die kerk moet aandag gee. Lees onderaan wat Braam Hanekom hieroor skryf. Op Armoede en Sorg se webblad is verdere inligting. Sien ook www.kaapkerk.co.za vir die ander fokusareas van die sinode, sowel as inligting oor ons waardes en optrede.

 

 

2. NGK se ABR word Algemene Taakspan Predikante-Sake (ATP)

Die Algemene Sinode het die Algemene Bevoegdheidsraad by sy onlangse vergadering herdoop tot Algemene Taakspan Predikante-Sake (ATP). Die taakomskrywing van die ATP is ook aangepas. Die nuwe kerkorde sal die nuwe reglement insluit. Aangeheg verduidelik Quintus Heine, aktuarius, meer hieroor.

 

3. KGA nou ook op Facebook

Die KGA (Kommissie vir Getuienisaksie) se jongste nuus kan nou gelees word deur te klik op www.facebook.com/KommissieGetuienisaksie. Word ’n KGA Facebook-vriend en bly op hoogte van die jongste nuus oor ons NGK-familie se Getuienisaksies.

 

4. NGK Algemene Sinode – Openingspreek

Die preek van prof Piet Naudé, gelewer tydens die opening van die afgelope Algemene Sinodesitting in Port Elizabeth, is nou getranskribeer beskikbaar vir belangstellendes. Die Skriflesing was uit Genesis 18:1-15 (14), asook die interpretasie van die teks soos opgeteken in Hebreërs 11:1-3 en 8-18. “Sou iets vir die Here te wonderbaar wees?” Kry die teks by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

5. #Imagine 2014

Die Jeug-tot-Jeugaksie van 1974 het ’n diepgaande geestelike impak op baie mense gemaak wat vandag in sleutelrolle in die samelewing is. #Imagine is vir 2014 wat die Jeugaksie 40 jaar gelede vir ’n hele geslag was. Faani Engelbrecht het onlangs die #Imagine-droom met die Algemene Sinode gedeel. Gemeentes, onthou asseblief van die versoek om hierdie aksie (21-23 Maart 2014) te ondersteun. Lees onderaan meer.

 

6. NGK Vrystaat Argief Kontakinligting

Vrypos gee inligting oor die korrekte kontaknommer vir die Argief- en Inligtingskantoor van die NG Kerk Vrystaat in Bloemfontein: skakel 051 406 6700 (skakelbord), of 051 406 6727 met navrae. Die 051 406 6745 nommer is nie meer in werking nie. Dankie, Thea.

 

B. ALGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. Wêreldvigsdag: Sondag 1 Desember 2013

Die VIGS Taakgroep van die NG Kerk (Wes-Kaap) en die VG Kerk (Kaapland) versoek gemeentes vroegtydig om te oorweeg om tussen nou en Sondag 1 Desember (Wêreldvigsdag) ’n Sondag te kies om spesifiek aan mense wat met MIV en vigs lewe, te wy. Deelnemers aan Die Burger/Sanlam se fietstoer op 1 Desember kan ook betrokke raak – lees hier.

 

2. Armoede en Sorg – Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans

Braam Hanekom laat weet: Armoede en Sorg het opnuut bewus geword van die goeie werk wat die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) onder agtergeblewe Afrikaanssprekende mense doen. Diegene wat verder belangstel, kan by www.afrikaans.com meer lees.

 

3. Opname: Kommunikasiebeamptes!

Hier is ’n vriendelike maar dringende versoek: as jy jou gemeente se kommunikasiebeampte is, stuur asseblief jou gemeente se naam, jou naam, van en e-posadres na Marieta by kommunikasie@kaapkerk.co.za. Die Sentrum vir Kommunikasie wil graag ’n databasis van alle kommunikasiebeamptes saamstel, oa met die oog op doelgerigte kommunikasie, opleiding, wenke en toekomstige kursusse. Help ons asseblief hiermee.

 

4. Gesoek: Preek-aflos vir Desember

Die NG Gemeente Ashton is op soek na ’n student, proponent, gelegitimeerde leraar of emeritus leraar om as preek-aflos te help vir die Desember-vakansie van 15 Desember tot 12 Januarie 2014. Meer oor die pligte en kontakinligting is onderaan.

 

5. Reünie vir Decoligny se Willem en Annalie beplan

Een van Decoligny se ondersteuners beplan ’n reünie op Saterdag 30 Augustus 2014 in die Kaap. Dit is vir almal wat al saam met Willem en Annalie Botes in die Transkei gewerk het. Meer besonderhede sal volg. Belangstellendes kan die Transkei Besoekers Klub by https://www.facebook.com/transkeiwillembotes?ref=hl op Facebook “like” of ’n e-pos stuur aan Salome van der Merwe by fdposte@gmail.com sodat jy op die hoogte van die reëlings kan bly.

 

6. Universiteit Vrystaat: Kougom Eerstejaarskamp 2014

Nuus vir matrieks op pad na UV in 2014: Die gewilde Kougom Eerstejaarskamp van die Universiteit van die Vrystaat vind weer vanaf 12 tot 16 Januarie 2014 op die Retief Kampterrein plaas. Hierdie is glad nie ’n ontgroeningskamp nie. Dit is die perfekte plek om jou universiteitsloopbaan af te skop; jou geestelike fondamente te verdiep en die plek waar jy 100de eerstejaars gaan ontmoet en lewenslange vriende gaan maak! Kry al die inligting op die webblad.

 

C. PREDIKANTENUUS

Standplaasverwisseling vir Frikkie Coetzee van La Rochelle

Frikkie Coetzee van die NG Gemeente La Rochelle, Bellville, is vandeesweek in ’n standplaasverwisselingsooreenkoms na Lux Mundi (in Garsfontein, Oostelike Sinode) beroep. Terselfdertyd is Elsje Büchner van Lux Mundi na La Rochelle beroep. Dit is ’n historiese gebeurtenis, want die vorige (en enigste) standplaasverwisseling in die Oostelike Sinode het gedurende 1997 plaasgevind. Baie sterkte vir hierdie nuwe pad, kollegas!

 

D. NUUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Bybel-Media Nuusbrief

Hierdie week het Bybel-Media baie nuus:

Vier nuwe publikasie as hulpmiddels vir veral leraars én ook die volgende wat gratis vir elke leraar gestuur word:

•        Kerkbode met Nuwe Harte-bylaag,

•        Kruisgewys met Algemene Sinode se ‘Toolkit’-DVD oor Belhar.

 

Mag almal groot vreugde vind met die gebruik van al die produkte, skryf Hans Steyn. Lees hier verder.

 

 

 

 

2. Kerkbode op die Rakke

Lees in Kerkbode van 1 November:

Kerke toe nié so stil nie

Bevryding buite gemeentegrense

Kerke in Europa kry ’n tweede kans

Nuwe Harte-bylaag:

ü  “Nuwe harte oorbrug enige afstand”

ü  Besoek www.nuwehart.com vir meer

 

 

 

Oorweeg gerus om Kerkbode se Kersfonds te ondersteun!

Om ’n bydrae te maak: Kerkbode Kersfonds, Privaatsak X5, Wellington 7654

Bankbesonderhede:

Kerkbode-Kersfonds

ABSA-rekening 44306147

Takkode 632005

 

E. FUNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Gemeente George-Denneoord: Basaar

George-Denneoord nooi almal van George en omgewing uit na hulle gemeentebasaar om 17:00 op Vrydag 1 November by die kerksentrum (h/v Charlotte- en Wallisstraat), Denneoord, George. Gaan geniet smullekker kos, gebak, vermaak en vele meer vir oud en jonk! Navrae: kerkkantoor tel: 044 873 5642.

 

2. NG Gemeente Stellenberg: Feesmark

Stellenberg Feesmark tot Saterdag 9 November. Gaan besoek die mark (op die hoek van Edelweissweg en Mountain Viewrylaan, Eversdal, Durbanville) Maandae tot Vrydae van 10:00 tot 20:00 en Saterdae vanaf 10:00 tot 18:00, behalwe op Saterdag 9 November, wanneer die mark om 17:00 sluit. Meer as 300 uitstallers stal hulle handware by die mark uit en die restaurant bied heerlike middag- en aandetes, asook ligte versnaperinge aan.

 

3. Bellville Senior Sentrum: Pretstap/Pretdraf

Bellville Senior Sentrum (Chrismar Villas), ’n Badisa-program, hou hul jaarlikse 6 km Pretstap/Pretdraf op Woensdag 6 November om 18:00 te Jessiestraat 25, Chrismar, Bellville. Dit begin en eindig by Chrismar Villas. Koste R10 vir laerskoolkinders en jonger en R20 vir hoërskoolkinders en volwassenes. Vroeë inskrywings welkom te Jessiestraat 25, Chrismar (oorkant Bellville Hoërskool se hokkievelde) tussen 07:30 en 16:00. Gaan geniet ’n regte karnaval atmosfeer met musiek en allerlei eetgoed. Fondse ten bate van ondersteuningsdienste aan bejaardes in die gemeenskap. Navrae: 021 910 1250 gedurende kantoorure.

 

F. VAKATURES

Vakatures op Kerkbode se webwerf

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal: Jeug Koördineerder

Onthou: NG Stellenbosch-Sentraal is op soek na die gepaste persoon om ’n dinamiese, aktiewe Jeugbediening te lei in ’n gemeente met ’n sterk fokus op verhoudings. Meer oor die vereistes en aansoekproses is aangeheg. Aansoeke sluit op 5 November.

 

G. WÊRELDNUUS

WRK vergader in Busan, Suid-Korea

Die tiende vergadering van die Wêreldraad van Kerke (WRK) het hierdie week (30 Oktober) begin en duur tot 8 November. Dit vind in Busan, Suid-Korea, plaas. Die tema vir die byeenkoms is: God of life, lead us to justice and peace. Ons kerkfamilie word verteenwoordig deur Mary-Anne Plaatjies-van Huffel, Nelus Niemandt, Thias Kgatla en Kobus Gerber. Klik hier vir meer inligting.

 

Ten slotte

Sommer net vir die interessantheid: Busan, waar die WRK tans vergader, is die tweede grootste stad (naas Seoul) in Suid-Korea. Die groter metropolitaanse gebied het meer as 4.5 miljoen mense. Daar’s diegene wat sê dat hierdie hawestad soos ’n kruis tussen Kaapstad en San Francisco lyk. Lees ’n mens die Facebook-inskrywings van Nelus Niemandt, blyk dit dat die ekumeniese kerkvergadering ’n opvallende, skouspelagtige, veelkleurige, multi-kulturele karakter het. Sien https://www.facebook.com/NGKerk?fref=ts.

 

Vriendelike groete.

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

ARMOEDE

 

Armoede is deur ons gemeentes genomineer as een van die heel belangrikste prioriteite waaraan die kerk moet aandag gee. Ons wil baie graag ons bestaande welsynsprogramme so goed as moontlik in stand hou en uitbou, maar ook toenemend oor twee sake dink.

 

1.       Wat die sistemiese oorsake vir armoede is en wat die sistemiese oplossings daarvoor is. Sake soos onderwys, die vernuwing van denke en die herstel van moraliteit, dissipline en werksetiek kom dadelik by ons op. Daar is meer.

2.       Wat gemeentes ten beste kan doen om die saak aan te spreek.

 

Onthou: jy hoef nie die wêreld te verander nie. Klein dingetjies maak egter ’n verskil!

 

Braam Hanekom

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

ABR WORD ATP

 

Die Algemene Sinode het die Algemene Bevoegdheidsraad (ABR) by sy onlangse vergadering herdoop tot die Algemene Taakspan Predikante-Sake (ATP). Die taakomskrywing van die ATP is ook aangepas. Die nuwe kerkorde sal die nuwe reglement insluit.

 

Die ATP mag die jaarlikse registrasiefooi slegs vir bevoegdheidsaangeleenthede van bedienaars van die Woord aanwend. Die Algemene Sinode sal self begroot vir die werksaamhede van die ATP wat diens aan die Algemene Sinode lewer. Die volle koste van die ATP word dus nie langer uit predikante se jaarlikse fooie gedra nie.

 

Gemeentes en predikante wat nog nie die fooie van R500 per predikant betaal het nie, word aangemoedig om dit te betaal. Tot dusver is 70% van die Wes-en-Suid-Kaapland gemeentes en predikante se fooie op datum.

 

Quintus Heine

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

UITMUNTENDE JEUG-INISIATIEF

#IMAGINE 2014

 

Wie onthou nog die Jeug-tot-Jeugaksie van 1974? Dit het ’n diepgaande geestelike impak op baie mense gemaak wat vandag in senior sleutelrolle in die samelewing is. #Imagine is vir 2014 wat die Jeugaksie veertig jaar gelede vir ’n hele geslag was.

 

Die droom

Ds Faani Engelbrecht het onlangs die #Imagine-droom met die Algemene Sinode gedeel. Hy het vertel wat mens ook op die webblad kan lees:

 

Dis 2014.

Verbeel jou twintigduisend tieners met oop, opgewonde harte voor die Here kom in beweging.

Verbeel jou hulle droom nuut oor hulself, hul generasie, hul kerk en hul land.

Verbeel jou hulle snap dat God oor hulle droom. Dat Hy in hulle glo. Dat SY beeld in hulle is. Dat Hy groot dinge deur hulle wil doen.

Verbeel jou hulle kry inspirasie, hoop, genesing, visie en die gereedskap om sy plan vir hulle te kan uitleef in hul gesinne, gemeentes en hoop-lose, soekende gemeenskappe.

Verbeel jou hulle raak bruisend opgewonde oor God se kerk en hulle rol daarin.

Verbeel jou hulle aanbid God dat die berge dreun en ontwikkel hulle eie klankbaan van lof vir Jesus.

Verbeel jou hulle verenig in gebed en ontdek dat God sy aangesig na ons toe draai as ons bid.

Verbeel jou twintigduisend tieners is toegerus en aangevuur om prosesse en projekte in hulle gemeenskappe van stapel te stuur, met die ondersteuning van alle kerklike strukture.

Verbeel jou die kerk van more bult sy spiere vandag en die koerante skryf daaroor.

Verbeel jou die hoop wat dit vir die land bring.

Verbeel jou dis nie net jou verbeelding nie. Want dit is nie…

 

Wat kan gemeentes doen?

Besoek die webwerf en bekom volledige inligting: www.imaginemovement.co.za

Beplan hoe julle tieners kan stuur na een van die twee groot byeenkomste wat gehou gaan word.

Lees die versoek om ondersteuning (reeds aan gemeentes gestuur) by NUUT op www.kaapkerk.co.za en laat wiel!

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

WÊRELDVIGSDAG 1 DESEMBER 2013

 

Sondag 1 Desember is dit Wêreldvigsdag.

 

Ons by die VIGS taakgroep weet dat dit ’n besige tyd in gemeentes is. Daarom wil ons versoek dat gemeentes, vir wie daardie Sondag te besig is met ander sake, oorweeg om ’n ander Sondag meer spesifiek aan mense wat met MIV en VIGS lewe, te wy. Ons wil u dus versoek om dit so te oorweeg. Natuurlik kan u steeds tydens 1 Desember se dienste spesiale voorbidding doen vir die mense wat met MIV en vigs lewe. Ons sal nog weer inligting stuur oor hulpmiddels om in die eredienste te gebruik.

 

Op 1 Desember is ook Die Burger en Sanlam se fietstoer. Wil die lidmate wat gaan ry dit nie oorweeg om hulle rooi vigsstrikkies te dra en so hulle simpatie met mense wat met MIV en vigs lewe, betoon nie?

 

Dr Koos van der Vyver

Namens VIGS Taakgroep van die NG Kerk (Kaap) en VG Kerk (Kaapland)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE ASHTON

PREEK-AFLOS VIR DESEMBER

 

Die NG Gemeente Ashton is op soek na ’n student, proponent, gelegitimeerde leraar of emeritus leraar om as preek aflos te help vir die Desember-vakansie van 15 Desember tot 12 Januarie 2014.

 

Die pligte sluit in:

1.       6 Preekgeleenthede tydens eredienste

2.       Pastoraat en versorging – indien nodig

3.       Begrafnisdienste – indien nodig

 

Vergoeding vir die tydperk is onderhandelbaar met reis en verblyf ingesluit.

 

Indien u belangstel kontak gerus:

• Ds Francois Herselman: 081 270 3226 of 023 615 3204 of fherselman1@telkomsa.net

• Die Kerkkantoor: 023 615 1520 of skribaashton@telkomsa.net

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BYBEL-MEDIA

JOU BEDIENINGSVENNOOT IN 2013

 

Nuusbrief 19/2013

 

BM-publikasies … hulp vir leraars!

 

Woord en fees

Preekstudies en liturgiese voorstelle gebaseer op die kerklike jaar

 

Woord en fees (voorheen Preekstudies met liturgiese voorstelle) – Advent 2013 tot Koninkrykstyd 2014 – is ’n hulpmiddel vir die voorbereiding van eredienste en die ontwikkeling van preke. Dit volg die seisoene van die kerkjaar, en maak gebruik van die teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar A.

 

Die liturgiese voorstelle gee riglyne wat die gebruiker sal help om makliker koers te kry in die voorbereiding van weeklikse eredienste. Teks word elektronies op CD by elke kopie ingesluit.

 

Prys: R230,00 (BTW en posgeld ingesluit). Reeds beskikbaar – bestel sommer dadelik.

 

Woord en lewe

Leesrooster Advent 2013 – Koninkrykstyd 2014

Seisoene en feeste in die lewe van gemeentes

 

Woord en lewe (voorheen Leesrooster) Advent 2013 tot Koninkrykstyd 2014, volg die seisoene van die kerkjaar en maak gebruik van die erkende teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar A. Dit moedig lesers (veral lidmate) aan om die feeste, gebruike en gewoontes van die kerkjaar te vier en te ervaar.

 

Woord en lewe sluit ook aan by die Seisoen van Luister se Luistersiklus en behandel elke week ’n ander teksgedeelte.

 

Prys: R70,00 (BTW en posgeld ingesluit). Reeds beskikbaar – bestel sommer dadelik.

 

Boodskap vir vandag

366 byderwetse vertellings en interessante Bybelwaarhede vir moderne lesers

 

Boodskap vir vandag bevat 366 byderwetse vertellings en Bybelwaarhede vir die moderne leser wat graag uitgedaag wil word.

 

Carel Anthonissen is tans die Direkteur van die Sentrum van Christelike Spiritualiteit. Hy is ook ’n afgetrede leraar van die NG kerk en was vir meer as 20 jaar studenteleraar op Stellenbosch waar hy ook deeltyds doseer het.

 

Prys: R100,00 (BTW ingesluit). Slegs as e-boek by Kalahari.net beskikbaar.

 

Geloof van eeue

Om nuut te glo (en leef) op een lyn met die Geloof van eeue

 

In die Apostoliese Geloofsbelydenis bely ons heel persóónlik maar ook sáám met ander gelowiges – én gelowiges deur die eeue heen – weer en weer ons vertroue in die lewende, drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees.

Geloof van eeue is ‘n sewe-week-saamreisgids vir persoonlike nadenke en groepsgesprek aan die hand van die Apostoliese Geloofsbelydenis (ook die Apostolicum genoem).

 

Daar is 49 verduidelikende gedeeltes (een vir elke dag) en sewe gesprekshulpe (een vir elke week). In die loop van die sewe weke kan individue en groepe tyd in, met en rondom die Apostoliese Geloofsbelydenis deurbring.

 

Dié gespreksgids gebruik die Luistersiklus se bewegings – Lees, Luister en Leef. Dit kan daarom goed in groepverband gebruik word om dieper oor die geloofsbelydenis te praat.

 

Prys: R30,00 (BTW en posgeld ingesluit). Aanbeveel by Algemene Sinode – beskikbaar.

 

Lees in Kerkbode van 1 November

 

Die besef begin oraloor posvat dat burgerlike betrokkenheid onontbeerlik is vir die ontwikkeling en vestiging van ’n beter Suid-Afrika.

 

Ook kerkleiers oor denominasionele grense heen word toenemend hoorbaarder en sigbaarder in hulle gesamentlike getuienis oor dit wat God wil hê kerke moet doen.

 

As ’n inisiatief van EFSA (die Ekumeniese Instituut van Suid-Afrika) is daar onlangs (16 Oktober) ’n dinkskrum by die OR Tambo-lughawe gehou wat oor nasionale uitdagings beraadslaag het.

 

Lees ook:

•        Bevryding buite gemeentegrense

•        Kerke in Europa kry ’n tweede kans

•        Kry die Nuwe Hart-bylaag binne

 

Nuwe Hart-bylaag by hierdie Kerkbode:

 

Dié bylaag van die Nuwe Hart Stigting fokus op ’n besondere tema naamlik: “Nuwe harte oorbrug afstand”. In dié uitgawe is baie bruikbare inligting vir gebruik tydens die erediens op Sondag 17 November.

 

Lees oor:

•        Om met ons hart te kyk – Carel Anthonissen

•        Nuwe harte oorbrug klowe – Enrico Casaleggio

•        ‘n Nuwe (finansiële) hart – Jannie Rossouw

 

Kruisgewys

Die November-uitgawe van Kruisgewys (13/4) is dié week na al die leraars van die NG Kerk, VGK, Geref Kerk, Nederduitsch Hervormde Kerk en die Christelike Gereformeerde Kerk versend – byna 3 000 gemeenteleiers. Dit is ’n gratis diens wat Bybel-Media ter wille van versterking van die gemeentepraktyk aanbied.

 

Dié uitgawe handel oor die dringende onderwerp van families en jeug in Suid-Afrika. Dit skop af met ’n artikel oor die stand van die Suid-Afrikaanse familie wat nogal skok. Dit vertel ook van #Imagine, die verbeeldingryke program vir twee baie groot Christelike jeugfeeste in volgende jaar.

 

Digitale uitgawes van dié blad is by www.bybelmedia.co.za (klik bo op “Kruisgewys”) beskikbaar, of by www.gemeentes.co.za.

 

 

Belhar-Toolkit

Om die proses met die Belydenis van Belhar in die NG kerk aan te help, het die Algemene Sinode ’n sg “Toolkit” laat voorberei. Dit bevat onder andere twee kleingroep-boekies oor die belydenis, videosnitte in animasievorm, asook ’n magdom akademiese artikels wat reeds oor die Belydenis van Belhar verskyn het.

 

Bybel-Media borg die koste van dié stuk gereedskap. ’n DVD waarop al dié materiaal vervat is word in elke Kruisgewys ingesluit wat na NG dominees toe gaan.

 

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

•        Skakel 0860 26 33 42 óf 021 873 0822

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

 

Groete uit Wellington.

 

Hans Steyn

Departement Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE STELLENBOSCH-SENTRAAL

JEUG KOÖRDINEERDER

NG Stellenbosch-Sentraal is op soek na die gepaste persoon om ’n dinamiese, aktiewe Jeugbediening te lei in ’n gemeente met ’n sterk fokus op verhoudings.

 

Die geskikte kandidaat moet beskik oor:

•        ’n Relevante Teologie of Jeugwerkgraad

•        Ten minste drie jaar ervaring in Jeugbediening

•        Die vermoë om in ’n span saam met mentors te werk

•        Sterk verhoudingsvaardighede

•        Goeie preekvaardighede

 

Kompeterende vergoeding is onderhandelbaar vir kandidate. Aansoeke sluit 5 November 2013.

Die aansoek moet ’n CV en die name van drie referente insluit.

 

Stuur jou aansoek na kantoor@familiekerk.co.za.

 

Vir navrae kontak Francois Lamprecht by 082 374 3983.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

WRK VERGADER IN BUSAN

 

Die 10de vergadering van die Wêreldraad van Kerke (WRK) vind van 30 Oktober tot 8 November in Busan, Suid-Korea, plaas.

 

Die tema vir die byeenkoms is: God of life, lead us to justice and peace. Vyf dimensies van kerk-wees sal onder die soeklig kom, te wete koinonia (een geloof en gemeenskap in Christus), martyria (getuienis in die wêreld), diakonia (bediening van geregtigheid en vrede), ekumeniese formasie (vir leierskap) en inter-geloof samewerking (’n gemeenskaplike konteks). Die volledige program is op http://wcc2013.info/en/programme beskikbaar.

 

Nagenoeg 5,000 Christene uit meer as 300 kerke en 100 lande het vandag aan die openingseremonie deelgeneem. Hieronder was 2,500 Koreaanse gelowiges.

 

Soos wat ons Algemene Sinode ’n Sinodebode gehad het, gaan die WRK ook ’n daaglikse koerant hê tydens die byeenkoms. Die skakel na 30 Oktober se koerant, soos deur Nelus Niemandt op Facebook geplaas: http://wcc2013.info/en/news-media/newspaper/madang-30-october/. “Dit is wonderlik om die wye verskeidenheid van Christelike tradisies te ervaar,” getuig Nelus.

 

(Met dank aan Feldmuis van 30 Oktober 2013)

 

Lees gerus ook hier wat Nelus Niemandt in Beeld oor die vergadering skryf.

Did you like this? Share it:

Bulletin 27 Oktober 2013

NG KERK WELGEMOED
Gewortel in Christus
27 Oktober 2013

Sondag, 27 Oktober:  Bybelsondag en Hervormingsfees
07:30   Ds. Heerden van Niekerk
09:00   Ds. Nelis van Rensburg (Hand. 8: 26-40)
Deuroffer:  Bybelgenootskap
18:30   Ds. Nelis van Rensburg, Dooptoerusting (3), kapel
18:30   Ds. Heerden van Niekerk, Geloof en wetenskap (3), kerk
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30 in saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jr.) babakamer
1014’s (4-5 jr.) klaskamer (bokant kapel)
220’s (gr. R) klas langs galery (bokant kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Maandag, 28 Oktober
20:00   Mannebybelstudie, kapel

Dinsdag, 29 Oktober
09:30   Seniorbybelstudie, saal
09:30   Vrouebybelstudie, kapel
17:30   Liturgiese werkgroep
18:30   Musiekbediening
19:30   Salomé-Bybelstudie, saal

Woensdag, 30 Oktober
19:00   Gemeentebybelstudie, saal

Donderdag, 31 Oktober
09:30   Vrouebybelstudie, Dias 2

Sondag, 3 November
07:30   Dr. Danie van Zyl
09:00   Ds. Nelis van Rensburg
Deuroffer: Alta du Toit-Nasorg
18:30   Ds. Heerden van Niekerk, Geloof en wetenskap (4), kerk
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30 in saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jr.) babakamer
1014’s (4-5 jr.) klaskamer (bokant kapel)
220’s (gr. R) klas langs galery (bokant kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Gemeente se jaarafsluiting
Kom kuier saam op Sondag 24 November om 12:30 in die kerksaal.  Kaartjies is elke Sondag na die diens in die voorportaal en gedurende die week in die kerkkantoor te koop. Koop vinnig ’n kaartjie, aangesien die ete baie gewild is en die sitplek beperk.  R100 per persoon en R50 per laerskoolkind.
Voorgereg:  Soppe – Minestrone, sampioen en biltong.
Hoofgereg:  Lam op spit, ontbeende varknek in weber, gebraaide aartappelwiggies, pampoenpoffers en slaai.
Nagereg:  Roly Poly.  Bring slegs u eie drinkgoed.

Toerusting: Geloof en wetenskap (18:30 in die Kerk)
Ons sit vanaand die gesprek oor Geloof en wetenskap voort. Prof. Louis Jonker van die Teologiese Fakulteit (US) behandel die derde van ses gesprekspamflette wat hy oor hierdie onderwerp geskryf het. Indien u nie die vorige twee weke kon bywoon nie is u welkom om steeds in te skakel. Kom gerus, of nooi iemand van wie u weet wat in hierdie onderwerp geïnteresseerd is.

Ons het navrae oor die beskikbaarheid van DVD-opnames van die gesprekke ontvang. Daar is ʼn opname van verlede week se gesprek beskikbaar – u kan u bestelling by Sanet (021-913 2320) plaas.

Die temas wat nog bespreek gaan word, is die volgende:
27 Oktober:         Wat sê die Bybel oor die skepping? (Gen 1)
3 November:       Hoe help die natuurwetenskappe ons om die werklikheid beter te verstaan?
10 November:     Riglyne vir ʼn gesprek oor geloof en wetenskap.

Tiendemaand-insameling
Ons tiendemaand-insameling vorder baie goed. R330 047.50 is reeds inbetaal. Die pakkie met die inligting oor ons tindemaand-insameling is reeds deur die ouderlinge/ diakens/dienswerkers uitgedeel. Indien u nie ‘n pakkie ontvang het nie kan u die kerkkantoor skakel – ons sal reël dat u ʼn pakkie ontvang. 1 Kronieke 29:14:  “Alles kom tog van U af en ons gee aan U wat ons van U gekry het.”

Gemeente-Bybelstudie – Openbaring
Ons behandel tans die boek Openbaring vanuit ʼn interessante gesigshoek, naamlik: Hoe kan ʼn indeling van die boek ons help om die inhoud beter te verstaan? Eerskomende Woensdagaand kyk ons na die volgende indeling: Openbaring as ʼn drama – 7 bedrywe wat elke uit 7 tonele bestaan. Indien u net vir hierdie reeks wil inskakel, is u baie welkom. Ons kom in die saal om 19:00 byeen. Bring u liedboek saam.

Jan Kriel:  Liggieboom 23 November 2013
Hekke open om 17:30 en die program begin om 19:00.  Bring ‘n piekniekmandjie en kom hou piekniek op die mooi grasperke. Verversings te koop.  Kaartjies by Jan Kriel te koop teen R50 vir volwassenes en R30 vir skoliere. Geen kaartjies by hekke te koop.  Navrae: 0219030434.

Verjaardae van die week
27    Gerhard Botha
28    Bach Breytenbach, Niel Burger, Frans Gous, Org Groenewald, Lientjie Niemand, Christene JvRensburg, Nico Latsky, Rita Lloyd, Coligny Nel
29    Riëtte Rust
30    Annemarie Burger, Adriaan Conradie, Marius du Plessis, Tertius du Preez, Reinhardt Sieberhagen, Dries Sinclair, Marianne van Eeden
31    Anika Burger, Gabriella Setzkorn, André Stolz
1      Frikkie Burger, Suzie Combrinck, Jacques de Wet, Thom Walden, Inge Wilbers
2      Lowna Beyers, Jean de Klerk, Jean du Plessis, Chris du Toit, Daniella Lamprecht, Jacques Lombard, Francois Malan, Jacques Malan, Louis Pienaar, Jason Smith

Barmhartigheid
Gedagte van die week:
‘n Agterdogtige mens lag altyd met voorbehoud. ‘n Verwaande mens lag net wanneer dit hom pas. ‘n Mens met ipekonders lag nooit. En vandag lag almal van ons te min.  Audrey Blignault

Terugvoering:
Boeke: Baie dankie vir die groot hoeveelheid boeke wat ontvang is. Dit wat nie in die biblioteek gebruik word nie, sal verdeel word tussen instansies.
Skryfbehoeftes: ‘n Stewige beginnerspakkie kon aan 130 graad 7’s van die Laerskool Aristea geskenk word vir 2014. Totaal R6 500.00.
Ruyterwacht: Opknapping aan die portaal, konsistorie en ingang na die saal is aan die gang. Dit is nog ver van klaar, maar die personeel is reeds so dankbaar vir die verbetering. Enige persoon wat betrokke wil raak, kan gerus die kerkkantoor skakel.
‘n Nuwe kennisgewingbord (R969.00) kon aangekoop word vir BADISA Scottsdene om die ou, stukkende een te vervang.

Nuwe projekte:
Sop en worsbroodjies: Wyk B05 is aan die beurt vanaf 27/10 tot 01/11 en Wyk C12 die week daarna vanaf 03/11 tot 08/11.
Kospakkies: Die laaste insameling van die jaar vind plaas op Dinsdag 19 en Woensdag 20 November. Daarna verloop 6 maande voor enige instansie weer kosvoorraad kry!
Projek 365: Die sente rol steeds in – baie dankie! Dit stop baie klein gaatjies toe.
Kersfunksie: Vrydag 22 November om 10:00 in die kerksaal. Alle seniors word hartlik uitgenooi om hierdie oggend saam met die inwoners van die Trusthuise te kom geniet. ‘n Kort program van musiek en sang word aangebied en heerlike verversings. RSVP asb. teen 01/11 by die kerkkantoor.
Kerkwinkel: Laaste verkoping vind plaas op Donderdag 28 November. Baie voorraad word nog benodig. Enige artikel is welkom.
Kerspakkies: Skenkings sal weer vanaf middel-November ingesamel word. Toiletware vir volwassenes en skryfbehoeftes vir kinders word veral benodig.

Behoeftes:
Vrywilligers wat by enige aspek betrokke wil raak, kontak gerus die kerkkantoor.
Voorraad: klere, skoene, baba- en kinderklere, speelgoed, wit olifante.

Nuwe lidmate / intrekkers:
Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit.  Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asseblief na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld.  Ons sal dan kom kuier en verdere reëlings met u tref.

GEBEDSBEDIENING
Vertrou op die Here! Wees sterk en hou goeie moed! Ja, vertrou op die Here!  (Ps. 27:14)

Diensbeurt:  Sanderina Kruger, 0219131235  /  Groep: Chrissie Smit, 0219132840

Verdere voorbidding vir:
Bybelgenootskap vir wie ons ‘n bydrae by die deure kan gee
Uitkoms vir die swak dienslewering in sekere dele in ons land
Reën vir droogtegeteisterde gebiede in ons land
Ons leraars en hul gesinne
Ons gemeente se personeel sonder wie ons gemeente nie kan funksioneer nie
Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het
Diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan en
hulle wat tans tuis aansterk.

Lief en leed:
Louise Spies se suster is oorlede (Chavonne 45, 0219133219).  Ons innige meegevoel met Christo en Louise.

Sokhanya-gebedsonderwerp:
Hierdie week bespreek ons die huwelik n.a.v. 1 Korintiërs 7 en Efeiërs 5. Ons draai nie doekies om nie en daag populêre en kulturele persepsies uit. Mans en vroue neem ewe driftg deel aan die bespreking. Huweliksverval en samelewingsverval gaan hand aan hand. Tog, in ‘n see van verval, blink daar ook wel mooi getuienisse oor huwelike.

Ons versoek vriendelik dat u hierdie gebedslysie in u Bybel hou vir voorbidding tydens u stiltetyd en dat dit ook by Bybelstudiegroepe as gebedsleiding gebruik sal word.  Baie dankie.

KONTAKBESONDERHEDE:
Webtuiste                                  http://www.ngkwelgemoed.co.za
Facebook                                  https://www.facebook.com/ngkerkwelgemoed
Kerkkantoor                              0219132320/0219132341 (t) / 0219134857 (f) / ngkwlgmd@iafrica.com
Bankbesonderhede                  NGK Welgemoed, ABSA 340580761, 632005
Ds. Heerden van Niekerk          0219133520 / 0837017011 /  hvn@cast-sa.co.za
Ds. Nelis van Rensburg             0219131849 / 0828212730 /  cjrens@telkomsa.net
Dr. Danie van Zyl                       0219131937 / 0824488866 /  dcvzyl@gmail.com
Ds. Riaan Steyn                         0834781107 / info@riaansteyn.co.za
Jeugwerker: Susan Johnston     0219130480 / 0844476149 /  susan.johnston@ngkwelgemoed.co.za

Did you like this? Share it:

Bulletin 20 Oktober 2013

NG KERK WELGEMOED
Gewortel in Christus
20 Oktober 2013

 

Weekprogram
Vandag: Biddag vir Gesondheidsdienste
07:30     Ds. Nelis   van Rensburg
09:00     Ds.   Heerden van Niekerk
Skriflesing:  Markus   4:26-29
Deuroffer:  Diensgroep   van Barmhartigheid
18:30     Ds. Nelis   van Rensburg,
Dooptoerusting, kapel (2)
18:30     Ds.   Heerden van Niekerk,
Geloof en wetenskap (2), kerk

KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30 in saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jr.) babakamer
1014’s (4-5 jr.) klaskamer (bokant kapel)
220’s (gr. R) klas langs galery (bokant kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Maandag, 21 Oktober
20:00     Mannebybelstudie, kapel

Dinsdag, 22 Oktober
09:30     Seniorbybelstudie, saal
09:30     Vrouebybelstudie, kapel
17:30     Liturgiese   werkgroep
18:30     Musiekbediening
19:30     Salomé-Bybelstudie, saal

Woensdag, 23 Oktober
19:00     Gemeentebybelstudie,   saal

Donderdag, 24 Oktober
09:30     Vrouebybelstudie, Dias 2
18:30     Wykskerkraad
19:00     AKR (Verkiesing van kerkraadslede)
19:30     Uitvoerende kerkraad

Vrydag, 25 Oktober
16:00     Familiefees

Saterdag, 26 Oktober
14:00     Naaldwerk, saal

Sondag,   27 Oktober
Bybelsondag en Hervormingsfees
07:30     Ds. Heerden   van Niekerk
09:00     Ds. Nelis   van Rensburg
Deuroffer:  Bybelgenootskap
18:30     Ds. Nelis   van Rensburg,
Dooptoerusting (3), kapel
18:30     Ds.   Heerden van Niekerk,
Geloof en wetenskap (3), kerk

KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30 in saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jr.) babakamer
1014’s (4-5 jr.) klaskamer (bokant kapel)
220’s (gr. R) klas langs galery (bokant kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

 

Nuwe lidmate / intrekkers
Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit.  Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asseblief na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld.  Ons sal dan kom kuier en verdere reëlings met u tref.

Toerusting: Geloof en wetenskap (18:30 in die Kerk)
Ons sit vanaand die gesprek oor  Geloof en wetenskap voort. Prof. Louis Jonker van die Teologiese Fakulteit (US) behandel die tweede van die ses gesprekspamflette wat hy oor hierdie onderwerp geskryf het. Indien u nie verlede week kon bywoon nie is u welkom om steeds in te skakel. Kom gerus, of nooi iemand van wie u weet wat in hierdie onderwerp ge-interesseerd is. Talle lidmate het die afgelope week positiewe terugvoering oor verlede Sondagaand se inleiding gegee – dit het hulle baie gehelp met die lees van die Bybel oor byvoorbeeld Genisis 1 & 2 en Jona.
Die temas wat nog bespreek gaan word is die volgende:
20 Oktober:                Wat sê die Bybel oor die skepping? (Gen 2)
27 Oktober:                Wat sê die Bybel oor die skepping? (Gen 1)
3 November:               Hoe help die natuurwetenskappe ons om die werklikheid beter te   verstaan?
10 November:             Riglyne vir ‘n gesprek oor geloof en wetenskap.

Tiendemaand-insameling
Ons tiendemaand-insameling is baie goed op dreef. Die ouderlinge/diakens/ dienswerkers is besig om die inligtingspakkie, met ‘n nuwe baadjie aan, by wykslede af te lewer. Dit is vroeg reeds duidelik dat die gemeente met die gesindheid van die teksvers op die pakkie (1 Kron 29:14  “Alles kom tog van U af en ons gee aan U wat ons van U gekry het.”) die insameling benader.  R239 897.50 is reeds inbetaal!


Kerkraadsvergaderings
Eerskomende Donderdag, 24 Oktober:
18:30   Wykskerkraad
19:00   Algemene kerkraad (verkiesing van kerkraadslede)
19:30   Uitvoerende kerkraad
Let op dat die Wykskerkraad wat op die kalender vir 31 Oktober aangedui is, nie plaasvind nie.

Gemeente-Bybelstudie – Openbaring
Ons behandel tans die boek Openbaring vanuit ‘n interessante gesigshoek, naamlik: Hoe kan ‘n indeling van die boek ons help om die inhoud beter te verstaan? Eerskomende Woensdagaand kyk ons na die volgende indeling: 1. Christus in die kerk (Op. 1-3). 2. Christus in die kosmos (Op. 4-11). 3. Christus in die geskiedenis (Op. 12-22). U is welkom om Woensdagaande om 19:00 in die saal by ons aan te sluit.

Familiefees:  25 Oktober vanaf 16:00
Kom kuier saam as familie op Vrydag 25 Oktober.  Daar sal opwindende vermaak vir die kinders wees en musikale vermaak saam met jou ete.  Koop kaartjies vir steakbraai teen R100 en hoendersosatie teen R80 – sluit steakmes, wors, slaai en broodrolletjies in.  Te koop Sondag na die diens in kerk se voorportaal en gedurende die week by die kerkkantoor.

Gemeente se jaarafsluiting
Kom kuier saam op Sondag 24 November om 12:30 in die kerksaal.  Kaartjies is elke Sondag na die diens in die voorportaal en gedurende die week in die kerkkantoor te koop.   Koop vinnig ’n kaartjie, aangesien die ete baie gewild is en die sitplek beperk.  R100 per persoon en R50 per laerskoolkind.  Voorgereg:  Soppe – Minestrone, sampioen en biltong.  Hoofgereg:  Lam op spit, ontbeende varknek in weber, gebraaide aartappelwiggies, pampoenpoffers en slaai.  Nagereg:  Roly Poly.  Bring slegs u eie drinkgoed.

Veels geluk met die volgende lidmate se verjaardag!
20      Annemarie Fourie, Le Roux Snyman, Tiekie Steytler
21      Nicky Coetzee, Henning Joubert, Maryna Lombard, Talitha Oosthuizen, Lara van der Westhuijzen
22      Annali du Preez, Johan-André Hamman, Bendery Mostert, Anita Naude, Carla Rossouw, Lauren Ulyate, Melt van der Spuy
23      Cobus Buys, Ferdinand Jansen van Rensburg
24      Gai Fischer, Theané Greeff, Lizé Lambrechts, Nicola Marais, Nadia Nell, Magda Pieters, Betsy Stoltz, Henk van der Westhuyzen, Wesley Vos
25      Wynand Jonker, Riette Niehaus, Tinie Olivier
26      Zelda Borchardt, Floris du Plessis, Diane Groenewald, Charl Liebenberg, Jeanette van der Merwe, Elaine Welgemoed

GEBEDSBEDIENING:   KOL. 4:2  “Volhard in die gebed!”
Diensbeurt:  Linda van der Linde, 0219133443  /  Groep: Wena Loubser, 0219133215

Verdere voorbidding vir:

 • Diens van Barmhartigheid vir wie ons by die deure ‘n bydrae kan gee
 • Gesondheidsdienste;  landswyd
 • Verkiesing van kerksraadslede op 24/10/2013
 • Ouers…  dat hulle God se krag sal ervaar in die grootmaak van hul kinders
 • Die beëindiging van geweld in ons land
 • Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het
 • Diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan en
 • hulle wat tans tuis aansterk.

­

Lief en leed:

 • Elma Erasmus se broer is oorlede (Trichardt 55, 0219131462).  Ons bid vir haar en hul familie.
 • Lochner en Corneill Eksteen se seun, Christo, was in ‘n baie ernstige mororongeluk terwyl hy op besoek in Duitsland was. Hy het twee operasies ondergaan – ons bid vir sy herstel en dat hy spoedig sal kan terugkom huis toe.

Gelukwensing:
Baie geluk aan Susan en Herholdt Johnston met die geboorte van hulle babaseuntjie. Susan is ons jeugwerker.   Ons is almal saam met hulle dankbaar en opgewonde oor die nuweling in ons gemeentespan. Ons hoop dit gaan voorspoedig met die kleinding en dat hy sommer gou deel sal wees van ons kinderbediening kleinspan.

BARMHARTIGHEID

GEDAGTE VIR DIE WEEK:

“It’s not because we don’t care about the poor; it’s because we don’t know the poor that we don’t care.”  Jaco Strydom (Eco Youth)

TERUGVOERING:

 • Ruyterwacht-kerkbasaar: die groot bedrag van R51 865.00 is ingesamel. Welgemoed word bedank vir hul deurlopende ondersteuning aan die gemeente.
 • Skryfbehoefte-insameling: het reeds R18 000.00 opgelewer. Baie dankie!!
 • Scottsdene: Work4aLiving-projek: 2 kursusse waartydens 34 jongmense opgelei is, het die afgelope kwartaal plaasgevind. Van hulle het 7 reeds werk gekry en 6 het hul eie onderneming “Divine Takeaways” begin.
 • ‘n Jeugmentorskapkursus vir 30 leerders word weekliks by die Hoërskool Scottsdene aangebied.
 • Scottsdene: Nasorg-projek: 125 kinders word op Woensdae en Vrydae van ‘n maaltyd voorsien, lewensvaardighede geleer en na hul huiswerk omgesien. Dit alles word deur 4 vrywillige vroue in die hartjie van die bendegebied verrig.
 • Scottsdene: ‘n Ouerleidingkursus word een maal per maand aangebied.  Dit word tans deur 29 vroue en 1 man bygewoon.

 

NUWE PROJEKTE:

 • Sop en worsbroodjies: Wyke A03 en B06 is verantwoordelik vanaf 20/10 tot 24/10 en Wyk B05 die week daarna tussen 27/10 en 01/11. Hierdie kos word geroteer tussen die 3 BADISA-kantore (Bellville, Kraaifontein en Scottsdene) en Kraaifontein Moedergemeente.
 • Kospakkie-insameling: vind weer plaas op Dinsdag 19 en Woensdag 20 November.
 • ‘n Kersfunksie vir Trusthuise se inwoners: vind plaas op Vrydag 22 November in die kerksaal. Alle seniors in ons gemeente word hartlik uitgenooi om hierdie geleentheid saam met hulle te kom bywoon. RSVP asseblief teen einde Oktober by Sanet.
 • Kerkwinkel: laaste verkoping van 2014 vind plaas op Donderdag 28 November. Baie voorraad word benodig!

 

BEHOEFTES:

Enige artikel – veral klere, skoene, wit olifante, speelgoed, babaklere en -melk, stofsuier, “jumper cables”, langlewe melk, sporttoerusting, skoolklere.

 Familiefees Gemeente Jaarafsluiting 2013 PLAKKAAT Balade vir 'n banggat 2013 10 19

 

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 11 Oktober 2013

VRYDAGNUUS

11 Oktober 2013

Ook beskikbaar by www.kaapkerk.co.za    

                                                                                                Teken In II Teken Uit

AMPTELIKE NUUSBRIEF WES-EN-SUID-KAAPLAND

 

SinodeInligting: Gemeentes

Ons het ‘n wonderlike elektroniese kommunikasie-sisteem waardeur ons die inligting uit sinodes daagliks aan ons gemeentes/predikante stuur. Dit sal dan wonderlik wees as gemeentes sal beplan hoe hulle hierdie inligting aan die lidmate deurgee, sodat ons nie later daarvan beskuldig word dat lidmate in die duister is oor die kerk se besluite nie. Dankie vir julle samewerking J

 

A. SINODALE NUUS

1. NGK Algemene Sinodesitting

1.1 Prediking tydens Openingsgeleentheid

Prof Piet Naudé het Sondagaand by die openingsgeleentheid van die Algemene Sinode die prediking waargeneem. Die Skriflesing was uit Genesis 18:1-15 (14), asook die interpretasie van die teks soos opgeteken in Hebreërs 11:1-3 en 8-18. “Sou iets vir die Here te wonderbaar wees?” Die hele preek is by http://www.youtube.com/watch?v=yZSp8JcgnHM.

 

1.2 Sinodebode en meer

Vir diegene wat (weer) die nuus oor die afgelope Algemene Sinodesitting wil bekyk: dit is aanlyn beskikbaar in die Sinodebode, Kerkbode se daaglikse koerant by die sinode: http://kerkbode.co.za/category/sinodebode/. SinodeInligting is daagliks aan ons databasis gestuur en is aanlyn beskikbaar by www.kaapkerk.co.za – NUUT.

 

2. KGA spog met Nuwe Webwerf!

Die KGA het nou ‘n nuwe, eenvoudiger webwerf wat makliker navigeer en jou maklik by die verlangde inligting sal uitbring. Hulle poog om veral stories van hoop aan gemeentes te bring. Gaan besoek gerus die webwerf by www.kga.org.za.

 

B. ALGEMENE NUUS EN INLIGTING

Met medelye… Winston Samuels

Ds Winston Samuels het op Maandag 7 Oktober gesterf in die amp as leraar van die VGK Wynberg-gemeente, wat hy vir die afgelope 4 jaar, sedert 2009, bedien. Averell Rust som sy lewensfilosofie as volg op: “Ek kyk nie rond waarvoor ek my inlaat nie. As Hy roep, roep Hy. Jy vra nie ‘vir wat?’ nie. Jy gaan net.” Onderaan is meer oor die begrafnisreëlings; die roudiens vind reeds op Donderdag 10 Oktober plaas. Innige simpatie – Red.

 

 

1. NG Moeder- & Kruiskerk Stellenbosch: Eerstejaarskamp 2014

Oudergewoonte bied NG Stellenbosch Moederkerk & Kruiskerk ’n Eerstejaarskamp aan van 19-22 Januarie 2014. Dit is ’n ongelooflike ervaring en ’n uitstekende manier om sommer dadelik in te skakel by die universiteitswêreld. Eerstejaars aan enige instelling is welkom. Registrasie 19 Januarie by Kruiskerk. Koste: R550. Meer inligting of inskrywings is by www.kruiskerk.com. Kontak Erika by kamp@kruiskerk.com of 082 362 5237 of 021 883 3458 (kerkkantoor). Gemeente, lees asseblief hier meer en vertel julle matrieks!

 

2. Nuus vanuit Tydskriftemaatskappy

Na die vervroegde uittrede van Adri-Louise van Reenen-Fourie weens mediese redes, is Francine van Niekerk as waarnemende redakteur van LiG en ook as waarnemende departementshoof van Tydskriftemaatskappy aangestel. Haar kontakbesonderhede is francine@tydskrifte.co.za, of 021 864 8229. Dr Pieter Fourie, uitvoerende hoof van Bybel-Media (pieter@bmedia.co.za) neem tans waar as redakteur van Kerkbode.

 

3. NG Gemeente George-Bergsig: Ramp met kerkdak in Msinga!

Charl du Plessis (George-Bergsig) skryf: Vir meer as 20 jaar reeds is George-Bergsig met ’n jaarlikse uitreik in Msinga betrokke, ook by eBusi naby Wasbank. Hulle het onlangs die nuus ontvang dat die eBusi-kerkgebou se splinternuwe dak afgewaai het: “Die dak is af. Kappe, plate, die lot. Niks in omgewing is geraak deur die wind nie. Net die kerk.” Die skade beloop ongeveer R15 000! Lees onderaan meer en oorweeg gerus om hulle te ondersteun.

 

4. VBO Pastorale Beradingskursus: Trauma by Kinders

Veral met die oog op ons lesers in die Noord-Kaap: Wentzel Coetzer bied op Saterdag 9 November in Potchefstroom ’n kursus oor pastorale begeleiding van getraumatiseerde kinders aan. VBO-punte kan hiermee verdien word. Onderaan is meer hieroor.

 

C. GEMEENTES BIED AAN

1. NG Gemeente Stellenbosch-Welgelegen: Bybelnagte

Bybelnagte 2013 vind vanjaar plaas op Hervormingsdag, Donderdag 31 Oktober. Die tema is die relevansie van die Heidelbergse Kategismus na 450 jaar. Dit begin oudergewoonte om 18:00 met ’n kaas-en-wyn, paneelbespreking om 19:00 en 20:15 is daar ’n musiekuitvoering met Winand Grundling (orrel) en André Terblanché (sanger). Dié gratis geleentheid is vanjaar in Engels vanweë die internasionale kontingent. Bevestig asb bywoning ter wille van spyseniering by Noëlline Luthz (021 886 5975). Lees onderaan meer.

 

2. NG Gemeente Durbanville: Geslagsverhoudinge

Sedert die 1950’s het vrouens hulle plek begin volstaan in die akademie, die beroepswêreld en die openbare lewe. Mans se posisie het gevolglik grootliks verander en gesinstrukture is ook geraak. In ’n aanddiens reeks by Durbanville kyk Elize Morkel (dr) na die impak van dié veranderinge op ons denke oor vrouwees, sowel as manwees. Wat leer Jesus ons oor geslagsverhoudinge? Lees onderaan meer.

 

3. NG Gemeente Stellenbosch-Wes: Preek van die Leek

Stellenbosch-Wes, in samewerking met ’n groep teoloë aan die US se Fakulteit Teologie en gemeentes in Stellenbosch verbonde, het as deel van die “preek van die leek” projek op 13 Oktober om 18:00 vir dr Rhoda Kadalie as leke-prediker op die kansel. Dr Kadalie is uitvoerende direkteur van die Impumelelo Innovations Award Trust en ’n bekende aktivis vir menseregte. Die preek is in die kerkgebou van Stellenbosch-Wes (hoek van Alexander- en Papegaaistraat). Besoekers is welkom. Vir meer oor die proses, datums en wie reeds aan die projek deelgeneem het, besoek gerus: www.preekvandieleek.co.za, waar vorige preke van Amanda Gouws en Beyers Truter ook beskikbaar is.

 

D. NUUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Bybel-Media fokus op NGK Algemene Sinodesitting

Hans Steyn skryf dat BM se jongste nuusbrief poog om soveel moontlik lidmate en belangstellendes op die hoogte te hou van gebeure by die NGK Algemene Sinode. Klik hier.

 

2. Shepherd’s Square Nuusbrief

Gerhard Botha van die UV se “Shepherd” (sentrum vir die begeleiding van geestelike leiers), skryf vanuit die Veremarksaal in PE oor sy ervaring van die Algemene Sinode toe Piet Naude Gen. 18:14 “Is iets te buitengewoon vir die Here?” konkreet maak vir die Kerk vandag én in die toekoms. Die nuusbrief is by NUUT op www.kaapkerk.co.za beskikbaar.

 

E. FUNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Gemeente Langebaan 25 jaar oud!

Vanjaar vier die lidmate van die NG Gemeente Langebaan met baie dank aan die Here van die Kerk haar bestaan oor 25 jaar. Onderaan is meer oor die ontvangs van ’n spesiale Bybel, ’n verskeidenheidskonsert, ’n dank-biduur, ’n formele ete en ’n feesdiens (met Nagmaal) op Sondag 27 November om saam te val met Hervormingsfees. Veral oud-lidmate kan ook gerus by die aktiwiteite (reeds vanaf 18 Oktober!) inskakel – klik hier.

 

2. NG Gemeente Robertson-Oos: Feesmark

NG Gemeente Robertson-Oos se tiende Feesmark vind vanaf 24 Oktober tot 2 November plaas. Moenie hierdie unieke geleentheid, waar 110 uitstallers hulle pragtige produkte kom uitstal, misloop nie. Navrae: 083 564 2446 of helainel@mweb.co.za. Lees hier verder.

 

3. NG Gemeente Vasco: Feeskonsert

Die NG Gemeente Vasco bied op 27 Oktober om 19:00 ’’n gratis Feeskonsert aan ter viering van die gemeente se pragtige R. Muller Pyporrel se 50ste bestaansjaar. Die program bestaan uit orrelspel, samesang, solosang, koorsang en instrumentale musiek. Die aanbieder van die konsert is Fanie Smit van RSG (Sondagoggend se program “Loof die Here”).

 

4. NG Gemeente Drakenstein: Lente Bergloop

Op 2 November vanaf 07:30 stap die Drakensteiners op die vliegveld op die plaas, Buffet Olives, Klein Drakenstein, Paarl. Daar is twee roetes: 9 km, met ’n stewige opdraand, en 4 km kortpad vir gemaklike stap. Bring piekniek stoele saam vir kuier. Boereworsrolle en verversings te koop. Meer oor dié lekker tradisie is by www.kaapkerk.co.za – NUUT. Navrae: ngdrakst@netactive.co.za.

 

5. NG Gemeente Wellington-Oos: Basaar

Wellington-Oos se basaar (Saterdag 26 Oktober) skop reeds die Vrydagaand om 19:30 af met ’n gratis gemeentekonsert. Verversings te koop vanaf 18:00 en gratis treinritte vir kinders. Meer oor Saterdag se basaar, met onder meer ontbyt, vars produkte, kinderaktiwiteite en ’n hoenderbraai vanaf 18:00, is onderaan te lese.

 

6. Badisa Alta du Toit Nasorg: Omgee Basaar

Bly Kalm en begin spaar vir ons Omgee Basaar! skryf Lelani. Waar is al die pret? Alta du Toit Nasorgsentrum, Boston, Bellville op 30 November vanaf 09:00 tot 13:00. Heerlike pannekoek, teetuin, vetkoek, Wit Olifante te kies en keur, stalletjies, vrugte & groente, wegneemetes, boereworsrolle, nagereg, slaptjips, goeie vermaak en nog vele meer… Navrae Marina/Lelani 021 913 2106.

 

F. VAKATURES

Vakatures op Kerkbode se webwerf

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

1. NG Gemeente Mariental: Leraar

Die gemeente Mariental is ’n tradisionele plattelandse verbondsgemeente in die Suide van Namibië. Die 413 belydende en 155 dooplidmate is van alle ouderdomsgroepe met twee hoof bedieningsareas nl die dorp- en boerderygemeenskap. Mariental het ’n vakature vir ’n voltydse leraar. Aansoeke sluit op 31 Oktober – sien onderaan meer hieroor.

 

2. Badisa Herberg Kinder- en Jeugsorgsentrum: Bestuurder

Die Herberg Kinder- en Jeugsorgsentrum in Robertson is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke van dinamiese persone met ’n positiewe lewensingesteldheid teenoor kinders en jeugdiges word vir die betrekking as bestuurder ingewag. Sluitingsdatum: 25 Oktober. Lees hier.

 

3. NG Kerk Oornaghuis: Bestuurder

Die NG Kerk Oornaghuis (Bellville) is die kerk se gastehuis vir pasiënte en hulle families, sowel as persone wat kom vir kerklike vergaderings en ander besoeke aan die stad. Die huis is geleë op dieselfde terrein as Alta du Toit-Nasorg, by Lincolnstraat 80, Hoheizen. ’n Vakature vir ’n bestuurder is hier beskikbaar. Reageer voor 25 Oktober – aangeheg is meer.

 

4. NG Gemeente Helderberg: Terrein- en Klankkoördineerder

Helderberg het tans ’n vakature vir ’n terrein- en klankkoördineerder. Pligte sal onder andere batebeheer oor geboue en toerusting, sowel as verantwoordelikhede rondom die klank by dienste en ander geleenthede behels. Klik hier vir meer oor vereistes; sluitingsdatum is 17 Oktober.

Ten slotte

Ons is ons woorde vooruit

Hier by die Algemene Sinode waar ek tussen afgevaardigdes beweeg en luister na hulle verhale, het ek dikwels die ervaring dat ons dade ons woorde vooruit is: Stukkende en verwerpte mense vind heel dikwels meer genade, liefde en aanvaarding tussen mense in gemeentes – vind ‘n veilige tuiste, volle menswaardigheid en aanvaarding – terwyl die kerk se amptelike besluite somtyds nog huiwer. Ons behoort aan ‘n wonderlike kerk.

Ook geïllustreer in Mossie van Noord-Kaapland se aangrypende vertelling oor Ruth Monao (foto). Lees gerus.

 

 

 

Vriendelike groete.

 

Ben du Toit

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

WYLE DS WINSTON SAMUELS

 

Ds Winston Samuels het op Maandag 7 Oktober 2013 gesterf in die amp as leraar van die VGK Wynberg-gemeente wat hy vir die afgelope 4 jaar, sedert 2009 bedien. Hy het sy bediening as tentmaker begin in 2007 by die VGK gemeente, Marydale in die Noord-Kaap. In ’n artikel wat in Rapport verskyn het na sy bevestiging in Wynberg-gemeente, het hy genoem dat hy nooit kon dink dat hy van die klein plattelandse dorpie in Marydale na die gevestigde stedelike gemeente Wynberg beroep sou word nie.

 

Sy lewensfilosofie word dan as volg opgesom: “Ek kyk nie rond waarvoor ek my inlaat nie. As Hy roep, roep Hy. Jy vra nie ”vir wat?” nie. Jy gaan net.” Nou het die Here hom tot hoër diens geroep. Vir sy naaste familie, die gemeente, sy kollegas en baie ander is dit met groot skok en leedwese dat ons so skielik van hom afskeid moes neem. Ons vertrou dat almal berusting sal vind in die ontfermende genade van die Here.

 

Die Roudiens word gehou op Donderdag 10 Oktober 2013, om 19:30 by VGK Wynberg-gemeente. Die Begrafnisdiens vind plaas op Saterdag 12 Oktober 2013 om 10:00, besigtiging om 09:00, by VGK Huguenot-gemeente, Paarl. Die teraardebestelling vind plaas by die begraafplaas in Wellington.

 

Vir verdere navrae kan u skakel met die VGK Wynberg-gemeente kerkkantoor by 021 797 4224 of die pastorie by 021 762 1771.

 

Ds Averell Rust

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG STELLENBOSCH MOEDERKERK | KRUISKERK

EERSTEJAARSKAMP 2014

 

Oudergewoonte bied NG Stellenbosch Moederkerk & Kruiskerk ’n Eerstejaarskamp in 2014 aan en enigeen is welkom!

 

Die kamp is van 19 -22 Januarie 2014. Registrasie vind 19 Januarie 2014 plaas te Kruiskerk, Stellenbosch. Koste vir die kamp beloop R550 (etes, verblyf & vervoer ingesluit). Inskrywings kan gedoen word by www.kruiskerk.com.

 

Ons sal dit hoog op die prys stel indien u huidige matriekleerders in u gemeente kan aanmoedig om juis hierdie kamp by te woon. Dit is ’n ongelooflike ervaring en ’n uitstekende manier om sommer met die intrapslag in te skakel by die universiteitswêreld.

 

Ons wil ook asseblief u hulp vra, aangesien daar kerke op Stellenbosch is wat nie hulle kampe adverteer onder die kerke se name nie, dat u ’n beroep op die ouers van voornemende eerstejaars in u gemeente sal doen om sensitief te wees vir daardie advertensies van die ander Eerstejaarskampe op Stellenbosch.

 

Moenie skroom om my enigsins te kontak met navrae rakende die kamp nie. Indien u belangstel kan u my e-pos vir PowerPoint-slides wat u kan gebruik in elektroniese afkondigings.

 

Dankie vir u voortgesette gebede vir hierdie bediening en u moeite met die bemarking. Ons waardeer dit ongelooflik baie.

 

Groete.

 

Erika Viljoen

NG Moederkerk & Kruiskerk: Eerstejaarskampleier 2014

kamp@kruiskerk.com

021 883 3458

082 362 5237

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

RAMP MET KERKDAK IN MSINGA!

 

Vir meer as 20 jaar reeds is George-Bergsig met ’n jaarlikse uitreik in Msinga betrokke – die afgelope vier jaar by eBusi naby Wasbank. Op 17 September kry ons die volgende boodskap van ds Lourens Schoeman:

 

Geliefdes

 

Ek sit hier met ’n deurmekaar gewaaide Teologie. Jobe bel nou net. ’n Fratswind is oor die kerkgebou by eBusi (Wasbank), wat NG Gemeente George Bergsig pas met soveel sorg gebou het. Die dak is af. Kappe, plate, die lot. Niks in omgewing is geraak deur die wind nie. Net die kerk. By die jeugkamp (40km van die kerk af) was ’n ligte briesie, niks meer nie. Dieselfde het onlangs by Pomeroy gebeur. Rukwind. Net die kerk. Dak totaal af.

 

Ek is nie in staat om te reflekteer nie. Huil maar net voor Vader.

 

Gedag ek deel met jou

Lourens

 

By nadere ondersoek is egter vasgestel dat die skade nie so groot is nie – genadiglik is net die een helfte van die kerk se dak, en ongeveer die helfte van die kombuis se dak, afgewaai. Voorlopige skadeberaming beloop ongeveer R15 000. Bid asb saam vir die gemeente en vir nodige middele en die spoedige herstel van die dak.

 

Kontak George-Bergsig by skriba@georgebergsig.co.za of 044 871 1338.

 

Charl du Plessis

George-Bergsig

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

PASTORALE BERADINGSKURSUS

 

Pastorale begeleiding van getraumatiseerde kinders

Saterdag 9 November – Potchefstroom

Prof Wentzel Coetzer

 

 

Sessie 1: Basiese vertrekpunte ten opsigte van getraumatiseerde kinders

•        Herhalende traumatiese herinneringe; agtergrond van die tipiese jeug oortreder;

•        min terapeutiese programme fokus op die verlede sowel as eiesoortige behoeftes;

•        tipiese verloop van emosies en gedrag na trauma; verskillende faktore bepaal individue se gedrag op trauma; die rol van trauma eggo’s; roetine en rituele; self-regulering;

•        trauma ontwrig die normale ontwikkeling van basiese vermoëns; die sorgdraer dien as spieël vir die ontwikkeling van identiteit; enkele voorlopige terapeutiese riglyne.

 

Sessie 2: Verskillende tipes intervensies vir kinders

•        Gefokusde aktiwiteite; ontspanningsoefeninge en spieroefeninge; biblioterapie;

•        kuns aktiwiteite; die opstel van ’n tydlyn; die terapeutiese waarde van teken;

•        spesifieke tekentake vir trauma ontlonting en intervensie; om te werk met kinders wat fisies en seksueel misbruik is; grense grondplan (boundary blueprint); teken hoe jou gesin verander het; samevattende perspektiewe.

 

Sessie 3: Die vernietigende effek van kinderjare trauma

Die belangrike bydrae van die Adverse Childhood Experience Study.

Die moontlike verband tussen negatiewe kinderjare ervaringe en die rook gewoonte, die misbruik van alkohol en ook latere fisiese probleme

 

Sessie 4: Die lewenskrisis skaal van Holmes & Rahe vir kinders en jongmense

 

Sessie 5: Praktiese riglyne met betrekking tot die berading van kinders

 

 

Plek: Studente Hervormde Kerk – Silwerstraat 19 (net langs klein kragstasie)

Datum: Saterdag 9 November 2013

Tyd: 08:00 – 13:00 (10x VBO-punte kan verdien word deur NG-leraars)

GPS koördinate: Suid: 26.41.590 – Oos: 27.5.079

Koste:

R200 pp (sluit in sleutelnotas en verversings)

Egpare – R300

Handleiding te koop (opsioneel): R160 (posgeld: R20 ekstra)

Fooie kan inbetaal word by:

ABSA spaar rek: 9061802135 – takkode: 335138 – rek naam: S E Coetzer

Navrae en bespreking: 083 660 0409 of 018 294 7457 of wentzel7@mweb.co.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE STELLENBOSCH-WELGELEGEN

BYBELNAGTE

 

Bybelnagte 2013 vind vanjaar plaas op Hervormingsdag, Donderdag 31 Oktober. Die tema is die relevansie van die Heidelbergse Kategismus na 450 jaar.

 

Dit begin oudergewoonte om 18:00 met ’n kaas-en-wyn. Vanaf 19:00 vind die paneelbespreking plaas en 20:15 is daar ’n musiekuitvoering met Winand Grundling (orrel) en André Terblanché (sanger). Dié gratis geleentheid is vanjaar in Engels vanweë die internasionale kontingent.

 

Bywoning moet by die kerkkantoor bevestig word ter wille van spyseniering. Skakel Noëlline Luthz (021 886 5975). Lees onderaan meer oor die paneelbespreking.

 

Die paneelbespreking word gelei deur Louis Jonker (professor in Old Testament in the Faculty of Theology, University Stellenbosch). en die paneel bestaan uit internasionale teoloë wat vir die kongres “Remembering the Heidelberg Catechism in Africa today” bywoon.

 

Die paneellede is Proff Eberhard Busch (emeritus professor in Systematic Theology of the University of Göttingen) & Doug Ottati (Craig Family Distinguished Professor of Reformed Theology and Justice by Davidson College in North Carolina), Drr Rachel Baard (lecturer in the Human Sciences at the Villanova University, University of the Augustinian Order near Philadelphia, Pennsylvania) & Coenie Burger (head of the ecumenical centre Communitas at the Faculty of Theology, University of Stellenbosch).

 

*Bybelnagte is vanjaar in Engels vanweë die internasionale kontingent.

 

Die program is beskikbaar by www.kaapkerk.co.za – NUUT.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE DURBANVILLE

AANDDIENS REEKS: WAT LEER JESUS OOR GESLAGSVERHOUDINGE?

 

Spreker: Dr Elize Morkel

 

Sedert die 1950’s het vrouens hulle plek begin volstaan in die akademie, die beroepswêreld en die openbare lewe. Mans se posisie in die samelewing het gevolglik ’n groot verandering ondergaan. Gesin-strukture is ook hierdeur, en deur ander faktore, radikaal aangepas, sodat gesinne lankal nie meer lyk soos die tradisionele prentjie nie.

 

Wat is die impak van hierdie veranderinge op ons denke oor vrouwees? En watter implikasie het dit vir ons denke oor manwees?

 

Wat leer Jesus vir ons oor geslagsverhoudinge?

 

Elize Morkel is ’n praktiserende sielkundige met ’n doktorsgraad in Praktiese Teologie. Sy dien op die NG Kerk se Moderatuur van die Wes-en-Suid-Kaap se Sinode en die Moderamen van die Algemene Sinode. Sy is kundig op die gebied van gender en menswaardigheid.

 

Sondagaande: 13, 20, 27 Oktober om 19:00 in die Durbanville-gemeente se kerkgebou, op die hoek van Weyerslaan en Kerkstraat. Vir meer inligting, kontak die kerkkantoor by 021 975 6370.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BYBEL-MEDIA

JOU BEDIENINGSVENNOOT IN 2013

 

Nuusbrief 16/2013

 

Algemene Sinode 2013 in sitting

 

Sondagaand het die Algemene Sinode van die NG Kerk begin. Sien die gebeure op Kerkbode se webtuiste: www.kerkbode.co.za. Daar kan jy die inhoud van die Sinodebodes lees. Volg ook die gebeure op die Facebook-blad.

 

Verder kan jy die webtuiste van die Algemene Sinode wat vir die gebeure geskep is, besoek: www.as2013.co.za.

 

Jongste Bybel-Media Publikasie:

 

Vroom of regsinnig? … Vincent Brümmer

Teologie in die NG Kerk

 

Wat besiel ’n godsdiensfilosoof om hom as nie-historikus aan die kerkgeskiedenis in Suid-Afrika te waag?

“Ek dink dat wat ek in hierdie boek doen, méér intellektuele geskiedenis is as kerkgeskiedenis. As godsdiensfilosoof, analiseer ek die teologiese debatte van die tyd. Dit het my opgeval dat die kerkhistorici dit oor die algemeen nie doen nie.”

Brümmer identifiseer veral twee strome: “vroom” en “regsinnig”.

Prys: R150,00 (BTW + posgeld ingesluit)

Hierdie publikasie is Maandagoggend by die sitting van die Algemene Sinode bekend-gestel.

 

Inligting, navrae en Diensverskaffing:

 

•        Skakel 0860 26 33 42 óf 021 873 0822

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

 

Bybel-Media groet vanuit die sinodesaal.

 

Hans Steyn

Departement Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE LANGEBAAN

25 JAAR OUD

 

Vanjaar vier die lidmate van die NG Gemeente Langebaan met baie dank aan die Here van die Kerk haar bestaan oor 25 jaar

 

In kort wat gebeur:

 

18 Oktober om 18:30 – ’n Verskeidenheidskonsert met gratis toegang vir almal in die kerksaal.

 

20 Oktober om 09:30 – Amptelike ontvangs en uitdeel van ’n spesiale uitgawe van die Bybel wat die halfeeu van ons bestaan herdenk.

 

23 Oktober om 18:30 – Die 25ste verjaardag. ’n Dankbiduur geskied in die dorp se Gemeenskapsaal, die gebou waar die afstigtingsdiens op 23 Oktober 1988 plaasgevind het. Alle lidmate, oud en huidig, veral diegene wat daar was 25 jaar gelede, leraars en almal wat belangstel, word hartlik uitgenooi, ook gelowiges van ander kerke

 

25 Oktober om 18:30 – Formele ete in die kerksaal.

 

27 Oktober om 09:30 – Feesdiens, wat saamval met Hervormingsfees asook die Gemeente se insameling van die Tiendemaand Dankoffer. Die Gemeente vier saam die Nagmaal. Na hierdie geleentheid word almal uitgenooi, huidige en oud lidmate asook vriende van die gemeente.

 

Navrae kan aan die volgende gerig word:

 

Kobus de Kock 082 921 8531

Frikkie Boshoff 083 380 0810

Kerkkantoor 022 772 2813

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

NG GEMEENTE ROBERTSON-OOS

FEESMARK

 

Die tiende Feesmark van hierdie gemeente vind plaas vanaf 24 Oktober tot 2 November. Daagliks vanaf 09:00 tot 20:00; Saterdae: 09:00 tot 16:00 (Sondag gesluit).

 

Hierdie mark het al sy merk gemaak en groei elke jaar net meer en meer. Werklik ’n geleentheid wat u nie moet misloop nie. Toegang tot die mark is gratis – dit vind in die kompleks langs die kerkgebou in Van Zylstraat, reg oorkant die Herberg Kinderhuis, plaas.

 

110 uitstallers, vars gebak, demonstrasies en juwele, Kers- en kindergeskenke, dekor en kreatiewe, vars idees. Unieke items en geskenke vir die hele familie. Kom besoek Robertson-Oos Gemeente se feesmark in die pragtige vallei en geniet tuisgemaakte etes.

 

Navrae: 083 564 2446.

 

Kookdemonstrasie @ R120 op Maandag 28 en Dinsdag 29 Oktober. Kom kyk en proe die heerlike geregte wat gedemonstreer word deur Kokkedoor finaliste Toinette en Tannie Poppie.

 

Navrae vir kookdemonstrasie en vir kaartjie aankope: 082 715 6967. Kaartjies is ook by die kerkkantoor beskikbaar – skakel 023 626 3220.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE WELLINGTON-OOS

BASAAR

 

Saterdag 26 Oktober 2013 vanaf 09:00.

•        Gratis gemeentekonsert Vrydagaand 25 Oktober om 19:30. Vanaf 18:00 word boereworsrolletjies, koffie, koeldrank en lekkergoed verkoop. Gratis treinritte vir kinders.

 

•        Ontbyt (wors, spek, quiche, brood, koffie/tee en sap) vanaf 07:30 – 10:00 @ R45,00 (vooraf kaartjieverkope by Wellington-Oos se kerkkantoor).

 

•        Vars produkte, geskenke, koek, brood, beskuit, poeding, hamburgers, jaffles, iets te drinke, teetuin, gereedskap, plante, speelgoed en vele meer.

 

•        Vir die kinders is daar gesiggieverf, springkasteel, “slip ‘n slide”, die gewilde treintjie loop, lekkergoed, en vele meer.

 

•        Saterdagaand hoenderbraai vanaf 18:00 by die kerk. Kaartjies volwassenes R50,00 vir ‘n halwe hoender, wors, roosterkoek, knoffel & pietersielie “spud”, somerslaai, tee/koffie, sap/wyn. Bring eie eetgerei, borde en glase. Kinders R15 vir ‘n boereworsrol, stokkieroomys en sappie (vooraf kaartjieverkope by Wellington-Oos se kerkkantoor).

 

Skakel Wellington-Oos se kerkkantoor by 021 873 2690 vir enige navrae.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE MARIENTAL

VAKATURE VOLTYDSE LERAARSPOS

 

GEMEENTEPROFIEL:

Die gemeente Mariental is ’n tradisionele plattelandse verbondsgemeente in die Suide van Namibië. Die lidmate is van alle ouderdomsgroepe met twee hoof bedieningsareas nl die dorp- en boerderygemeenskap. Hier is 413 belydende en 155 dooplidmate. Die gemeente is selfversorgend. Word deur een predikant bedien.

 

LERAARSPROFIEL:

● Pligte volgens Artikel 9 van die Kerkorde.

● Gelegitimeerdes met ondervinding in een-leraar gemeentes.

● Moet ’n entoesiastiese persoon wees wat ’n passie het vir die evangelie, gesinsbediening en begrip het vir die bediening in ’n plattelandse dorp en boerderygemeenskap.

● Beskou huisbesoek en pastorale besoeke as belangrik.

● Gemaklike en informele aanslag in gemeente-aktiwiteite asook vaardigheid in musiek sal tot voordeel wees.

 

VERGOEDING:

● Salaris volgens Sinodale skaal.

● ’n Ruim pastorie en tuin beskikbaar.

● Ander voordele is onderhandelbaar.

● Vervoertoelaag en byvoordele volgens sinodale aanbevelings.

 

AANSOEKE:

’n Aansoekbrief vergesel van ’n volledige CV (insluitend name en kontakbesonderhede van minstens twee referente) kan per faks, e-pos of pos aangestuur word na:

Per faks: 00264 88631403 (buiteland) 088631403 (binneland)

Per e-pos: ngmama@mweb.com.na

Per pos: Posbus 444, Mariental, Namibië.

 

Voorkeur sal gegee word aan kandidate met Namibiese burgerskap of kandidate wat alreeds oor ’n Namibiese werkspermit beskik.

 

SLUITINGSDATUM: Donderdag, 31 Oktober 2013.

DIENSAANVAARDING: So gou as moontlik.

 

NAVRAE:

Wilhelm Liebenberg: 063 240492 (h) 081 311 2928 (cell) / pietwil@iway.na

Freddie Faul: 063 240528 (h) 081 364 6637 (cell) / ffaul@iway.na

Gerrit Louw: 063 242159 (w) 081 122 7857 (cell) / glouw@fnbnamibia.com.na

Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n persoonlike onderhoud en ’n preekbeurt in die gemeente. Die Kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA

DIE HERBERG KINDER- EN JEUGSORGSENTRUM, BESTUURDER

 

Die Herberg Kinder- en Jeugsorgsentrum in Robertson is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes- en Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke van gemotiveerde en dinamiese persone met ’n positiewe lewensingesteldheid teenoor kinders en jeugdiges word vir hierdie betrekking ingewag.

 

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad rapporteer en verantwoordelik wees vir die volgende: • die bestuur van die Kinder- en Jeugsorgsentrum ten einde ’n optimale versorgingsdiens in ’n terapeutiese milieu aan kinders en jeugdiges te verseker • die bestuur en ontwikkeling van alle personeel • die opstel en bestuur van die Kinder- en Jeugsorgsentrum se begroting • voorraadbeheer • gehalteversekering • bemarking en fondsinsameling • skakeling met kliënte, die beheerraad, gemeenskap en vennote • administratiewe pligte.

 

Die ideale kandidaat beskik oor ’n toepaslike naskoolse kwalifikasie, die vermoë om ’n span te lei en te motiveer asook om probleemareas vroegtydig te identifiseer en op te los. Kennis en ervaring van personeel- en finansiële bestuur, arbeidswetgewing, fondswerwing en bemarking asook rekenaarvaardigheid is verdere vereistes. Vorige ervaring van die bestuur van ’n kinder- en jeugsorgsentrum en enige toepaslike ervaring sal as sterk aanbeveling dien.

 

Ons bied ’n onderhandelbare salaris aangevul deur ’n mediese en aftreeskema, verblyf asook ruim verlofvoordele.

 

Rig ’n volledige CV, waarin u aandui vir watter pos u aansoek doen, vóór 25 Oktober 2013 aan die Direkteur: Menslike Hulpbronne, Badisa, Privaatsak X8, Bellville 7535, of per e-pos na mhb@badisa.org.za.

 

Indien u binne drie weke ná die sluitingsdatum nog geen terugvoer ontvang het nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG KERK OORNAGHUIS – BELLVILLE

BESTUURDER

 

Die NG Kerk Oornaghuis (Bellville) is die kerk se gastehuis wat verblyf verskaf vir pasiënte en hulle families, sowel as persone wat kom vir kerklike vergaderings, asook ander besoeke aan die stad. Die huis is geleë op dieselfde terrein as Alta du Toit-Nasorg, by Lincolnstraat 80, Hoheizen.

 

Sleutel-vereistes:

Kennis en ervaring van die gastebedryf; administrasie; finansiële bestuur en boekhouding; personeelbestuur; instandhouding van gebou en perseel; goeie verhouding met beheerliggaam en gaste sowel as personeel; moet inwoon in wooneenheid en verkieslik getroud wees.

 

Sleutel-kenmerke:

Vriendelik en goeie kommunikasievaardighede; rekenaarvaardig; ten volle tweetalig; bereid om 24/7 beskikbaar te wees.

 

Voordele:

Mededingende salaris met 13de tjek; billike verlof en afnaweke; mediese fonds-subsidie en pensioenfondsbydrae.

 

Sluitingsdatum vir aansoeke:

25 Oktober 2013.

 

Diensaanvaarding:

1 Maart 2014

 

Rig aansoeke aan:

sanet.gunter@ngkwelgemoed.co.za

 

Telefoniese navrae:

Sylvia Wandrag 021 913 3733 in kantoorure (08:00 tot 17:00).

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE HELDERBERG

VAKATURE: TERREIN- EN KLANKKOÖRDINEERDER

 

Pligte sal onder andere die volgende behels:

•        Batebeheer oor die geboue en toerusting

•        Sondae-dienste en ander geleenthede

•        Verantwoordelikhede rondom die klank by dienste en ander geleenthede

•        Posbeskrywing is beskikbaar op webblad www.nghelder.co.za

 

Kwalifikasies/Vereistes

•        Kennis in en aanvoeling vir klankstelsels

•        Rekenaarvaardighede (MS Office)

•        Moet bereid wees om oor naweke te werk

•        Nutsmanvaardighede sal voordelig wees

 

Aansoeke sluit 17 Oktober 2013

Beplande aanstellingsdatum is 1 Desember 2013

 

Volledige CV met drie verwysings aan lize@nghelder.co.za of

Posbus 337, Somerset-Wes 7129

 

Navrae:

Lize van Wyk by 021 851 5582 (tussen 08:00 en 13:00) of lize@nghelder.co.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

MOSSIE SIT OP SY KLIP EN WONDER…

OOR ARMOEDE…

 

My ou mens*, môreoggend begin die vergadering met ’n waarderende gesprek oor hoe ons armoede kan bestry.

 

Nogal moeilik om oor armoede te dink waar ek vanaand in my luukse hotelkamer sit en môre in ’n baie goed toegeruste vergaderlokaal… Gehoor van die afgevaardigdes sê: “Joe, die sinode moet ’n paar rand kos?”

 

Ruth Monao het my verlede week in die suidweste van Botswana by Bokspits beskaam…

 

Twee weke gelede het ek saam met verskeie persone Bokspits in Botswana besoek. Die doel van die besoek was om die moontlikheid en haalbaarheid van ’n Early Child Development (ECD) sentrum te Bokspits te ondersoek.

 

Ruth Monao (Dutch Reformed Church in Botswana) het vanaf Mochudi (Botswana) na Bokspits gereis.

 

Bokspits is “wyd en ver” – gelukkig het ons motors! Máár hoe het Ruth by Bokspits gekom? Sy glimlag terwyl sy vertel dat sy met openbare vervoer gekom het – met ’n bus. In Botswana is busse gewoonlik baie vol… oorvol… Jy is maar te dankbaar as jy kan staan. Ruth het gestaan… die hele pad. Vanaf Mochudi tot by Bokspits – 800 kilometer. Dieselfde middag sou sy met die bus teruggaan – 800 kilometer (hopelik kry sy die keer ’n sitplek).

 

Sy is ’n kenner van vroeë kinderontwikkeling (Early Child Development) in Botswana. Sy verklaar haar bereid om as mentor by Bokspits betrokke te raak as ’n ECD-sentrum ’n werklikheid sou word. Huidig is sy nie voltyds by ECD-sentrums betrokke nie, want sy kyk na haar verswakte bejaarde moeder.

 

O ja, amper vergeet ek, Ruth sê dat daar geen koste ter sprake is ten opsigte van haar betrokkenheid. Sy sal self voorsiening maak om vanaf Mochudi na Bokspits te kom.

 

Sy sluit af: “Die NG Kerk het nog altyd groot dinge, ‘eerstes’ in Botswana help begin, bv. die Deborah Retief Memorial Hospital, die oogkliniek te Mochudi (Resource Centre for the Blind), die rehabilitasiesentrum vir gestremdes (Motswedi Community Based Rehabilitation Centre – Motswedi beteken ‘fontein’) en die Home Crafts Centre te Mochudi…”

 

En dan vra sy: “Sien die NG Kerk kans om betrokke te raak t.o.v. ECD-sentrums…?”

 

Ek het nooit vir Ruth gevra nie… maar terwyl ek na Kimberley ry het ek gewonder… wat is Ruth se ma se naam. Is dit dalk Naomi?

 

Mossie Mostert

PSD: Noord-Kaapland

 

*Mossie se benaming vir sy vrou is “ou mens”. Hy skryf sy nuusbriewe uit die Algemene Sinode aan haar, maar ook lesers van sy sinodale nuusbrief.

 

Met dank aan Noord-Kaapland eNuus van 9 Oktober 2013.

 

 

 

 

Did you like this? Share it: