sgunter

VrydagNuus

VRYDAGNUUS

16 Augustus 2013

Ook beskikbaar by www.kaapkerk.co.za    

                                                                                                Teken In II Teken Uit

AMPTELIKE NUUSBRIEF WES-EN-SUID-KAAPLAND

 

Waardegedrewe Skole: Help Asseblief

Onderwys is hoog, hoog op die agenda van die NG Kerkfamilie! Hier is ’n geleentheid om prakties betrokke te raak by die onderwys/skole! Kerkkantore, asseblief help ons om hierdie inligting aan skole en skoolhoofde in julle omgewing te stuur: FEDSAS (Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole) bied volgende week twee seminare oor Waardegedrewe Skole in George en Pinelands aan. Die seminaar (gratis) word aangebied deur dr Jaco Deacon en bekende motiveringspreker Marius Botha. Lees onderaan meer.

 

A. SINODALE NUUS

1. RAMP! Hier is Hulp (Badisa; Diakonaat; Barmhartigheid)

Dis al weer so: Nie almal is opgewonde oor die swaar reën in van ons gebiede nie. In sommige woongebiede veroorsaak dit ’n humanitêre ramp terwyl ek hier skryf. Hulp is beskikbaar in die vorm van die Natuurrampfonds van die kerk. Maak asseblief daarvan gebruik! Klik hier en lees verder hoe.

 

2. NG Kerk praat oor Belydenisgrondslag

Die moontlike verandering van die NGK se belydenisgrondslag word (weer) druk bespreek. Belangstellendes kan die Algemene Sinode Moderamen (ASM) se aanbeveling oor wysigings aan Artikel 1 van die Kerkorde bestudeer. Dit is beskikbaar op die nuwe webblad vir die Algemene Sinode se sitting in Oktober (www.ngkerk.org.za/AS2013/?p=18).

 

3. NGK Wes-en-Suid-Kaap Ringsittings

Verskeie ringsittings vind gedurende die volgende weke in ons sinodale gebied plaas. Die Ring van Beaufort kom op Donderdag 22 Augustus by Gamka-Oos in Beaufort-Wes byeen; die Ring van Namakwaland op 25-26 Augustus by NG Simon van der Stel in Springbok en die Ring van Piketberg op 9 September by NG Piketberg. Sterkte aan diegene wat ver moet ry hiervoor – mag elkeen dit as geseënd en sinvol beleef!

 

4. KGA: Biblia vir Seelui

Biblia is die KGA se toegespitste bediening van die Evangelie aan seelui wat die Suider-Afrikaanse kuslyn aandoen. In seeluibediening gaan dit om die evangelie aan alle volke en nasies in alle tale te verkondig tot aan die eindes van die aarde. Biblia is baie afhanklik van vrywillige bydraes – ondersteun hierdie aksie asseblief. Aangeheg is meer hieroor.

 

5. Badisa: Deernis = Aksie

Badisa herinner aan Augustus se fokus op barmhartigheid. “Deernis behoort mense tot die punt van optrede mee te voer – dit is ware barmhartigheid” skryf Annemarie Bezuidenhout. Hulle algemene jaarvergadering (20 Augustus by AGS Kerk, Bellville) huldig ook diegene wat hul deernis in dade omskep en barmhartig optree. Oorweeg gerus om betrokke te raak! Kontak Badisa by www.badisa.org.za / 021 957 7130, of laat ’n boodskap op Facebook. Lees hier meer. (Sien ook B2).

 

B. ALGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. Nuwe Harte leef Kleurryk – 1 September

Christus roep ons om deur sy Gees, soos die lente, kleurryk en met oortuiging te lewe. Die Nuwe Hart Stigting nooi gemeentes weereens uit om op Sondag 1 September dié belangrike tema (Nuwe Harte leef Kleurryk) te aan te spreek. Die Nuwe Hart Publikasie verskyn eersdaags as bylaag by Kerkbode. Dit bevat stimulerende artikels wat sinvol in die prediking en besprekings gebruik kan word; klik hier vir meer. (Sien ook E2 hieroor).

 

2. Erediens vir Badisa se Tiende Verjaardag!

Badisa nooi alle belangstellendes hartlik uit na ’n spesiale erediens wat op Sondag 18 Augustus gehou word ter viering van Badisa se 10e verjaardag. Lof en aanbidding begin om 08:45; tee en koffie na die diens. Tyd: 09:00 – 11:00; plek: VGKSA – SA Gestig, hoek van Watsonia- en Suikerbossieweg, Belhar.

 

3. Stellenbosch Besprekingsgroep: Persiese Ryk en die Bybel

Die Stellenbosch Besprekingsgroep vergader op Dinsdag 20 Augustus vanaf 17:00 in die Kerksentrum van die NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal. Hierdie keer bespreek prof Louis Jonker Die ou Persiese Ryk en die Bybel: Kroniek van ’n onlangse besoek aan Iran. Lees hier.

 

4. Trans-Molopo Fiets-Uitdaging en Missionale Konferensie

TC du Toit (predikant verbonde aan NG Hartswater) stuur nuus oor die Trans Molopo Fiets-Uitdaging (1-3 Oktober) as voorloper tot hul eerste Tsabong Missionale Konferensie die naweek van 4-6 Oktober. Dié fietsren bied genoeg pret vir die familie én uitdaging vir die ernstige fietsryer, terwyl die konferensie gelowiges wil help om God se besigwees in die wêreld beter te verstaan. Aangeheg is meer hieroor.

 

5. VCSV Diensjaar vir Christus

Die VCSV wag tans aansoeke in van jongmense vir Diensjaar vir Christus 2014. Hulle wil ’n generasie jongmense oprig wat God vir ander eg en tasbaar maak en sodoende totale transformasie in ons skole, gemeenskappe en nasie bring. Kontak djc@vcsv.co.za of 021 887 0212 voor 15 Oktober – sien ook meer by www.vcsv.co.za.

 

6. Sondag vir Gestremdes – 25 Augustus

’n Herinnering: RampUP , wat kerke help om gestremdes in die kerk te verwelkom om ook aktief in die gemeenskap van gelowiges deel te neem, versoek dat die laaste Sondag in Augustus aan gestremdes gewy word. Inligting om ’n erediens hier rondom te beplan, is by http://www.kaapkerk.co.za/wp/wp-content/uploads/2013/04/Sondag_Gestremdheid.pdf. Lees meer by www.rampup.co.za.

 

C. GEMEENTES BIED AAN

1. NG Gemeente Heidekoppie: Getuienisfees

Heidekoppie, Die Gemeente met Oop Deure, bied van Sondag 25 Augustus tot Woensdag 28 Augustus ’n Getuienisfees aan wat handel oor die Christen in die werkplek. Alles behalwe die sake-ontbyt is gratis. Dit vind plaas by Heidekoppie, hoek van Protea- en Stasieweg in Proteahoogte, Brackenfell. Besonderhede is hieronder.

 

2. NG Gemeente Durbanville: Seksualiteit en Spiritualiteit

Durbanville bied op Sondae 1, 8 en 15 September om 19:00 in die kerkgebou ’n reeks aanddienste aan wat mense wil help om hul seksualiteit en spiritualiteit met mekaar te verbind. Die reeks, met die tema Seksualiteit en spiritualiteit, word aangebied deur Michelle Boonzaaier. Belangstellendes kan onderaan meer hieroor lees.

 

D. NUUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Kerkbode van 16 Augustus op die rakke

Kerkbode van 16 Augustus verdien (weer) besondere aandag.

Gereelde lesers sal die keurige, maar subtiele, aanpassings in die uitleg en algemene voorkoms opmerk, terwyl Gert Duursema in die rubriek “Op die Kerkstoep” aangrypend skryf oor genoeg omgee. Lees ook:

 • Hoogste piek vir predikant
 • Gevra: een stem oor      menswaardigheid
 • Waarom Bybels van mekaar      verskil
 • Pous Franciskus I – om die      Katolieke Kerk te hervorm
 • Gratis bylae van die Nuwe      Hart Stigting (sien ook B1)

 

Kerkbode kan nou ook digitaal gelees word op jou tablet, rekenaar of slimfoon. Teken in by www.mysubs.co.za/Kerkbode.

 

 

2. Bybel-Media Nuus

Vir die koue winter het BM die regte leesstof. Die fokus die week is op die jongste Bybelkor-publikasie (oor die Heidelbergse Kategismus), Kerkbode, Nuwe Harte-tydskrif en Augustus-uitgawe van Kruisgewys en die September-uitgawe LiG. Aangeheg is meer inligting.

 

E. FUNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. LiG Lesersoggend – Eksklusief vir Jóú!

Geniet ’n prima LiG-oggend met Heinz en Alette-Johanni Winckler. Elize Parker stel ook haar nuwe boekreeks bekend. Dié geleentheid is op Saterdag 2 November van 09:00 tot 13:00 by die Kaapzicht-Wynlandgoed op die Bottelarypad, Stellenbosch. R250 pp, met verskeie gratis verrassings ingesluit! Kontak Karin 021 949 7419 / karin@dalajunction.co.za om te bespreek.

 

2. NG Gemeente La Belle: Basaar

La Belle hou basaar op 31 Augustus om 09:00 op die gronde van die NG Kerk De La Bat vir Dowes (Herta Louwstraat 29, Loumar, Bellville). Gaan geniet al jou basaar gunstelinge: heerlike gebak, pannekoek, poeding, vetkoek, hoenderkerrie en rys, hamburgers, snoek en patat, worsstokkies, koeldrank, tee/koffie en nog vele meer! Vir meer inligting skakel Anita 021 945 2810.

 

3. NG Gemeente Somerset-Wes: Basaar

Die NG Kerk in Andries Pretoriusstraat 77, Somerset-Wes hou op 31 Augustus hul jaarlikse basaar in die kerksaal. Daar sal braaivleis, ’n visbraai, roosterkoek, basaar-poeding, en nog vele meer wees. Dit belowe om ’n groot fees te wees. Almal is welkom! Kontak die kerkkantoor by 021 8521787 vir meer inligting.

 

4. Badisa Plumstead Oord hou Liggie-Skouspel!

Plumstead Rusoord, ’n program van Badisa, bied hierdie jaar vir 22 dae (1-22 Desember) ’n Kersfees Liggies Skouspel by die oord in Plumstead aan. Top kunstenaars sal vermaak verskaf en tradisionele disse is by die restaurant beskikbaar – alles ten bate van die versorging van bejaardes. Klik hier om meer inligting te kry.

 

5. NG Gemeente Strand Verjaar in Augustus

Moedergemeente Strand vier hulle verjaardag op 24 Augustus met ’n Saterdag-plaasmark! Heerlike wegneemetes, tradisionele basaar-lekkernye, klere by die NGK Boutique, sowel as ’n verskeidenheid potjies vir middagete/R45. Op Sondag 25 Augustus lei ds George Bezuidenhout (betrokke by Soedan-sending) die erediens om 09:30. Om 17:00 tree die Canta Varia-koor in die kerk op, met tyd vir samesang van lofliedere.

 

6. NG Gemeente Brackenfell-Wes Vier Vrouemaand/Vrouwees

Brackenfell-Wes Inreikbediening se bederf-oggend waar gesels word oor dinge wat vroue raak, heerlik gesmul en saam gebid word vir vroue van die wêreld, ons land en gemeentes (Saterdag 24 Augustus om 09:30 by Brackenfell-Wes) het ’n nuwe gasspreker – die bekende Annalise Wiid (LiG-rubriekskrywer en kunstenaar), terwyl bruids-ontwerper Ilse Roux ook bydra tot die vreugde! Koste: R60 pp – kaartjies by Amorette 084 990 3122.

 

F. VAKATURES

Vakatures op Kerkbode se webwerf

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

1. VG Gemeente Riebeek-Kasteel: Leraar

Die VG Gemeente Riebeek-Kasteel is ’n gemeente in die Ring van Porterville met ongeveer 1500 lidmate. Die gemeente het twee bedieningsareas, naamlik Hermon en Riebeek-Kasteel, wat ook die plase rondom die bedieningsareas insluit. Hulle het tans ’n vakature vir ’n leraar – die besonderhede is aangeheg en belangstellendes moet voor 2 September reageer.

 

2. Badisa Matzi-Care: Maatskaplike Werker

Badisa is ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VGKSA (Kaapland). Hierdie Christus-gesentreerde, waardegedrewe organisasie wag aansoeke in van maatskaplike werkers (voldag) vir ’n vakature by hulle kantore te Matzi-Care (Vanrhynsdorp/Klawer). Reageer asseblief voor 26 Augustus en lees hier meer.

 

3. Badisa Vrederus-Tehuis: Verpleegkundige

Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VGKSA (Kaapland), se Vrederus-Tehuis in Villiersdorp wag aansoeke in van ingeskrewe verpleegkundiges vir ’n vakature by die tehuis. Sluitingsdatum: 4 September. Klik hier.

 

4. NG Gemeente Helderberg

4.1 Musiekkoördineerder

Helderberg benodig die dienste van ’n Musiekbegeleier – Tienerbediening. ’n Aanvanklike drie maande ooreenkoms met moontlike opsie om te verleng word aangebied. Belangstellendes moet voor 21 Augustus om 16:00 reageer. Onderaan is meer hieroor.

 

4.2 Terrein en Klankkoördineerder

Helderberg het ook ’n vakature vir ’n terrein- en klankkoördineerder. Pligte sal onder andere batebeheer oor geboue en toerusting, sowel as verantwoordelikhede rondom die klank by dienste en ander geleenthede behels. Klik hier om meer te lees en reageer voor 30 Augustus.

 

Ten slotte

Vergaderings ’n pyn? Nie die afgelope moderamenvergadering van die NG Kerk se Kaapse sinode nie. Wat daar gesê en gehoor is, moet deur gemeentes en lidmate ook gehoor en geweet word. Hier is baie goeie energie in die kerkverband! Ons is bevoorreg! Ons stuur vroeg volgende week ’n inligtingstuk uit oor die voorleggings van die vyf Diensgroepe – ook met die oog op toeligting tydens ringsittings.

 

Vriendelike groete.

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

FEDSAS

WAARDEGEDREWE SKOLE SEMINAAR

Asseblief: “Cut” en “Paste” sommer hierdie inligting na die skoolhoofde in julle omgewing. Of, beter nog, “forward” sommer hierdie hele VrydagNuus  na hulle toe met spesiale vermelding van die openingsparagraaf.

 

FEDSAS (Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole) bied volgende week twee seminare oor Waardegedrewe Skole aan in George en in Pinelands. Die George-seminaar sal in Afrikaans aangebied word en die een in Pinelands in Engels. Die seminaar word aangebied deur dr Jaco Deacon en bekende motiveringspreker Marius Botha.

 

Skole wat die seminaar bywoon ontvang ook ’n gratis DVD van die seminaar wat vooraf opgeneem is. Die seminaar self is gratis vir FEDSAS-LEDE en enige ander skool wat die verrigtinge wil bywoon.

 

Verdere inligting is as volg :

 

Woensdag 21 Augustus – Hoërskool Outeniqua, George van 16:30 – 20:00

 

Donderdag 22 Augustus – Pinelands North Primary School, Pinelands van 16:30 – 20:00

 

Die seminaar is die afgelope paar weke reeds aangebied op Kimberley, Potchefstroom en Bloemfontein waar dit groot getalle gelok het.

 

Indien u bewus is van skole in u omgewing wat sal baat vind by die seminaar is u welkom om hulle ook te nooi. Kontak my met hul besonderhede, sodat die nodige reëlings getref kan word. Moenie hierdie geleentheid misloop nie. Dit is ’n ideale geleentheid om direk betrokke te raak by dissipline in ons skole.

 

 

Graham Bam

Provinsiale Bestuurder

FEDSAS

Tel: 023 349 1968

Fax2EMail: 086 547 1437

E-pos: wcape1@fedsas.org.za

www.fedsas.org.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

ARMOEDE EN SORG NATUURRAMPFONDS

 

Die NG Kerkfamilie in die groter Kaapprovinsies het ’n Natuurrampfonds beskikbaar, wat dalk juis in ’n tyd van swaar reëns en oorstromings soos hierdie deur ons gemeentes/barmhartigheidstrukture aangewend kan word.

 

Natuurlik is daar reëls by betrokke. Soos…

 

1.       Die fonds sal hoofsaaklik aangewend word vir onmiddellike, maar beperkte verligting van nood in geval van rampe (soos natuurrampe, brande in informele woonbuurtes ens) binne die sinodale gebied van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en VGK Kaapland.

2.       Die fonds mag ook bydraes gee vir rampverligting buite die sinodale gebied.

3.       Die uitbetalings vir rampverligting uit die fonds sal so ver moontlik gekanaliseer word via die plaaslike NG- en/of VG-gemeentes.

 

Maar, die punt is, as daar nood is en die verligting daarvan kan deur middel van goeie aanspreeklikheid bestuur word, is hier wel hulp waarvan die kerk gebruik moet maak.

 

Kontak gerus die Bediening Armoede en Sorg se netwerk-koördineerder, Ingrid Zeelie, by 021 957 7113 of per e-pos by omgee@kaapkerk.co.za met verdere navrae hieroor. Aansoeke word ook by hierdie e-posadres ontvang vir spoedige hantering.

 

Die aansoekvorm vir hulp is beskikbaar op die sinodale webblad www.kaapkerk.co.za by NUUT. Kry dit ook onder die skakel links na Armoede en Sorg.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BIBLIA – EVANGELIE AAN SEELUI

 

13 Augustus 2013

 

Met BIBLIA as noemnaam vir die toegespitste bediening van die EVANGELIE AAN SEELUI wat die Suider-Afrikaanse kuslyn aandoen, is Tafelbaai een van die evangeliepoorte na die uithoeke van die aarde. Die oseaanwinde en seestrome neem inderdaad die pluimsaad van die Woord na vastelande, verre lande en eilande van die wêreld.

 

In seeluibediening gaan dit om die kern inhoud van die evangelie aan alle volke en nasies in alle tale te verkondig tot aan die eindes van die aarde (vgl Matt 28:19 en Hand 1:8). Daar is elke dag sendingvelde in ons poorte … Tafelbaai, Houtbaai, Kalkbaai. In hierdie konteks gesien, is hawesending die ‘bekostigbaarste’ van sendingaksies want die sendingveld kom na ons toe. Wat ‘n armoede en hongerdieet in die hawens van die wêreld waar die kosbare geleentheid om die evangelie te verkondig, nie benut word nie!

 

Sedert die ontstaan van die bediening aan seelui is die evangelie aan die seelui ’n ekumeniese getuienisaksie ook van Gereformeerde Kerke saam met die Ned Geref Kerk in SA en die Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK).

 

Mense word in hierdie evangeliebediening aan seelui doelgerig met die Bybelwoord bedien. Dit gaan om die Woord én om brood. Hierdie bediening beteken mense se lewe in totaliteit – na liggaam en siel. Waar en wanneer daar dus sosiale nood by die seelui voorkom, word hulle deur Biblia versorg. Seelui wat gestrand in die hawe sit, dikwels honger en sonder kos, wat lank sonder hulle families en geliefdes is en vereensaam, wat in dispute met skeepseienaars beland, wat hulle lewens verkwis op die plesieraanbod van die wêreld se hawestede – vir hulle bied Biblia die Lig van die lewe met sy liefde en barmhartigheid aan.

 

Die totale bediening aan seelui word gefinansier deur vrywillige bydraes. Die jaarlikse begroting is ongeveer R300 000. Baie dankie vir donateurs wat daadwerklik uitreik na ‘vriende van seelui’! Donateurs word deel van ’n netwerk van medewerkers.

 

Bydraes kan gestuur word aan Evangelie aan Seelui, met verwysing Promosie Biblia

Stuur na Posbus 6015, Roggebaai 8012

OF Betaal elektronies aan. Evangelie van Seelui, met verwysing: Promosie. ABSA. Takkode: 632005. Reknr 550 310 236.

 

Groete in die Here Jesus.

 

Pieter Bingle

Promosie: BIBLIA – Kaapstad

EVANGELIE AAN SEELUI

083 270 2731

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA

DEERNIS IN AKSIE

 

Dit word van Christene verwag om barmhartigheid te betoon. Selfs die Dalai Lama XIV het eenkeer opgemerk dat liefde en deernis nie maar net luukshede is nie; sonder hulle sou die mensdom sy voortbestaan kwyt wees. Die maatskaplike dienste organisasie Badisa fokus vandeesmaand op barmhartigheid.

 

“Ons word elke dag opnuut bewus van die positiewe invloed van barmhartigheid op ons gemeenskappe,” sê die organisasie se bestuurder: bemarking en fondsinsameling, Annemarie Bezuidenhout. Maar sy voeg by dat die ware betekenis van barmhartigheid, soos Jesus dit in die Bybel verkondig, die mens dikwels ontgaan.

 

“Ons glo in deernis as ’n intense gevoel van simpatie, selfs tot die punt van rou, wat in genadige optrede teenoor die persoon vir wie deernis gevoel word, oorgaan,” verduidelik Bezuidenhout. “Deernis behoort mense tot die punt van optrede mee te voer – dit is ware barmhartigheid.”

 

Die deernis in Jesus het Hom duisende laat voed en siekes laat heel. Sy gelykenis van die Barmhartige Samaritaan illustreer ook hoe die deernis in ’n man hom die wonde van ’n volslae vreemdeling laat skoonmaak en na hom laat omsien het. Dit was ook Jesus se deernis wat Hom tot volmaakte selfopoffering gelei het – toe Hy aan die kruis gesterf het sodat ons kan lewe.

 

Ons samelewing huldig dikwels die misplaaste indruk dat ’n mens deernis kan voel sonder om uiting daaraan te gee. Badisa daag mense uit om hul deernis in dade om te sit. ’n Telefoonoproep na jou naaste Badisa-kantoor sou ’n goeie begin wees.

 

Vanjaar word Badisa se algemene jaarvergadering aan die einde van Augustus aan die huldiging gewy van almal wat hul deernis in dade omskep en barmhartig teenoor hul medemens optree. Daar sal ook toekennings wees vir uitstaande voorbeelde hiervan.

 

Badisa is vir ’n groot deel van sy werk van vrywilligers afhanklik, van wie daar op die oomblik sowat 5 600 is wat hul tyd en energie aan 162 programme in die Wes-, Oos- en Noord-Kaap wy.

 

Bezuidenhout wys daarop dat vrywilligers deur die bank voel dat hul dade groter seën vir hulself meebring as vir dié wat die dade toeval. Dis ’n rare maar ware verskynsel en ’n goeie illustrasie van John Holmes se waarneming dat daar geen beter oefening vir die mens is nie as om die hand uit te steek en ander op te help.

 

Meer inligting oor hoe om betrokke te raak is op www.badisa.org.za beskikbaar of skakel die Badisa kantoor 021 957 7130. Anders kan ’n boodskap op Facebook gelaat word en ons sal u kontak.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NUWE HARTE LEEF KLEURRYK

SONDAG 1 SEPTEMBER 2013

 

Lente is aansteeklik. Ons verwelkom dit met ope arms. Dis nie anders hierdie jaar nie. Boonop begin lente op ’n Sondag. Opstandingsdag. Wonderlike betekenismoontlikhede.

 

Christus roep ons om deur sy Gees, soos die lente, soos Sondag, kleurryk en met oortuiging te lewe. Lewens wat in ooreenstemming is met sy Woord. Eties verantwoordelike lewens. Moraliteit wat op standaard, Bybelse standaard, is.

 

Die Nuwe Hart Stigting nooi gemeentes weereens uit om op Sondag 1 September oor hierdie belangrike tema te gesels en te preek.

 

Die Nuwe Hart Publikasie verskyn eersdaags as bylaag by die Kerkbode. Dit bevat stimulerende artikels wat vrugbaar in die prediking en besprekings gebruik kan word.

 

Deel in die nasionale gesprek. Preek op 1 September oor Nuwe Harte leef kleurryk.

 

Navrae:

Drienie 011 665 2017

drienies@rantendalkerk.co.za

www.nuwehart.com

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

STELLENBOSCH STUDIE- EN BESPREKINGSGROEP

ONS GODSDIENS EN DIE WETENSKAPPE

 

Volgende Byeenkoms

 

Datum en tyd: Dinsdag 20 Augustus 2013, om 17:00 tot 18:00 lesing (oor die ondergenoemde onderwerp) en daarna bespreking tot 18:30.

 

Onderwerp: Die Ou Persiese Ryk en die Bybel: Kroniek van ’n onlangse besoek aan Iran

 

Spreker: Prof Louis Jonker, Ou & Nuwe Testament, Fakt. Teologie, US.

 

Plek: Kerksentrum, NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal, h/v Merrimanlaan & Martinsonstraat, Uniepark, Stellenbosch.

 

 

Prof. Louis Jonker spreek ons toe oor die onderwerp:

“Die Ou Persiese Ryk en die Bybel: Kroniek van ’n onlangse besoek aan Iran”

 

Die Ou Testament het nie in ’n vakuum ontstaan nie. Die plaaslike en internasionale politiek van die dag vorm die konteks waarin die meeste Ou-Testamentiese geskrifte ontstaan. Die groot ryke van die tyd het hierin ’n prominente rol gespeel. Die fokus van hierdie lesing sal wees op die rol wat die ou Persiese Ryk gespeel het in die lotgevalle van die na-ballingskapse Israel, asook in die totstandkoming van ’n groot deel van die Ou Testament. Die lesing sal toegelig word met beeldmateriaal wat geneem is in oorblyfsels van twee van die Persiese hoofstede (Pasargadae en Persepolis) tydens ’n onlangse besoek aan Iran.

 

Prof Louis Jonker is sedert 2003 dosent en sedert 2010 professor in Ou Testament.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

TRANS MOLOPO FIETS-UITDAGING EN TSABONG MISSIONALE KONFERENSIE – BOTSWANA

 

Die Trans Molopo Fiets-Uitdaging (1-3 Oktober, 2013) word aangebied deur die Dutch Reformed Church (DRCB) Kgalagadi-Tsabong en DiePLAN as voorloper tot hul eerste Tsabong Missionale Konferensie oor die naweek (4-6 Oktober 2013) op Tsabong.

 

1. TRANS MOLOPO FIETS-UITDAGING (Bokspits na Tsabong in drie dae, 257km op die nuwe Trans Molopo snelweg, geopen in 2010).

 

Alhoewel dit hoofsaaklik as ‘n plesierrit en avontuur vir familie en vriende beplan word, sal daar genoeg uitdagings vir die ernstige fietsryers wees om teen hulself en Moeder Natuur mee te ding! Die poging sal terselfdertyd ook daarop gerig wees om die plaaslike gemeenskappe te betrek en uit te nooi na die daaropvolgende konferensie.

 

Dinsdag 1 Oktober (75 km) – Pretrit, vertrek vanaf Bokspits, verby Vaalhoek en Rappelspan, op pad na die ’75′ (‘Seventy five’ – nood vliegveld op die snelweg).

 

Woensdag 2 Oktober (82 km) – Pretrit, vertrek vanaf ’75′, verby Ghakibane en Khuis op die pad na Middlepits.

 

Donderdag 3 Oktober (100 km) – Wedren, sowel as pretrit vertrek vanaf Middlepits, verby Kolongkwaneng en Logaganeng op die pad na Maubelo (Tsabong). Hierdie dag se skof sal ‘n amptelike wedren wees vir diegene wat ernstig meeding. Die manne en vroue wat ter wille van die pret ry, kan egter nog ‘rustig’ die laaste been van die uitdaging na Tsabong geniet.

 

Vrydag 4 Oktober – Pretrit vir kinders (5-8 km) deur Tsabong se strate.

 

Vir meer besonderhede oor hierdie uitdaging kan Thomas van Zyl gekontak word by selfoon 00267 7210 7830 of e-pos thomas.vanzyl@yahoo.com.

 

Naweek op Tsabong:

 

TSABONG MISSIONALE KONFERENSIE (4-6 Okt., 2013)

 

Hierdie konferensie het sy ontstaan te danke aan ‘n verhouding wat gedurende die afgelope drie jaar tussen die Dutch Reformed Church (DRCB) Kgalagadi-Tsabong en DiePLAN ontwikkel het. ‘n Proses is in die gemeente begin deur lidmate bloot te stel aan verskeie werkswinkels van die materiaal van DiePLAN. Dit het gelei tot ‘n gemeente wat iets begin verstaan het van die inhoud van God se plan vir sy mense, asook die gepaardgaande worstelstryd om daardie plan in die daaglikse praktyk uit te leef!

 

Die geestelike groeiproses binne die gemeente, aangewakker deur hul worsteling met die uitleef van God se plan op ʼn persoonlike sowel as kollektiewe vlak, het gelei tot die begeerte om nog meer Christene en gemeentes bloot te stel aan iets wat ons méér as ‘net nóg ‘n Bybelse waarheid’ ervaar. Die konferensie het ten doel om gelowiges te help om die groter toneel van God se besigwees in die wêreld, teen die agtergrond van sekere Bybelse waarhede, beter te verstaan. Hierdeur word die uitleef van ons roeping as kerk, ʼn lewensveranderende ervaring!

 

Ons sal vier grootgroep-sessies by die konferensie oor God se plan hê:

 

1. WE ARE CALLED – deur ds Dikeme Radikgomo, moderator van die Dutch Reformed Church in Botswana.

 

2. WE ARE EMPOWERED – deur dr Jonas Khauoe, voorheen nasionale direkteur van Campus Crusade for Christ en sedert 2010 ʼn direkteur van DiePLAN.

 

3. WE ARE BEING SENT – deur dr Frans Hancke, uitvoerende direkteur van DiePLAN, navorser, ontwikkelaar en skrywer van die materiaal van DiePLAN, sowel as navorsingsgenoot en deeltydse dosent aan die Universiteit van die Vrystaat.

 

4. PANEELBESPREKING – onder leiding van prof Kobus Kellerman, emeritus professor van die Teologiese Skool van die Universiteit van die Vrystaat en ʼn direkteur van DiePLAN. Die doel van hierdie paneelbespreking is om te poog om vrae, wat in die harte en gedagtes van die konferensiegangers ontstaan, te beantwoord.

 

Mini-werkswinkels, wat fokus op die toepassing van God se plan in ons daaglikse lewe vorm deel van die program en word in vier gelyklopende sessies aangebied. Alle konferensiegangers sal dus die geleentheid hê om vier van die onderwerpe, wat by dié werkswinkels hanteer word, by te woon.

 

Die Nagmaalsdiens van Sondag sal die klimaks van ons naweek se saamwees, in die teenwoordigheid van die Hoof van die Kerk, wees. Dit sal gelei word deur ds Rupert Hambira, dekaan van die Kgolagano Teologiese Kollege Gaborone, en ds Hendrik Saayman, tentmaker-leraar van NGK Moreletapark en ʼn direkteur van DiePLAN.

 

Vir meer inligting oor die konferensie, kontak ds TC du Toit

Sel wanneer in SA: 079 511-4811

Sel wanneer in Botswana: 00267 7287 9653

E-pos:           tc@theplan.org.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE HEIDEKOPPIE

GETUIENISFEES

 

Heidekoppie, Die Gemeente met Oop Deure, bied van Sondag 25 Augustus tot Woensdag 28 Augustus ’n Getuienisfees aan wat handel oor die Christen in die werkplek. Alles behalwe die sake-ontbyt is gratis.

 

Getuienisfees: Vat die gaping!

Sondag 25 Augustus:

Ds Jacques van Rensburg: Informele (08:30) en tradisionele diens (10:30) – “Vat die gaping”

Sondag 25 Augustus:

17:30 – Call 42 “My werk, my roeping”

 

Maandag 26 Augustus:

19:00 – Jaco en Lize Liebenberg: “Werk en huwelik”

 

Dinsdag 27 Augustus:

19:00 – Chrispin Swart: ”Maatskappy en kantoorpolitiek”

 

Woensdag 28 Augustus:

06:00 – Sake ontbyt (R30). Bespreek by ontvangs@heidekoppie.com

 

Navrae: Rudi v Vuuren: 021 981 0841 / rudel@heidekoppie.com of Gert Roberts: 082 879 8883 / gajroberts@gmail.com.

 

Plek: Heidekoppie, Die Gemeente met Oop Deure, H/v Protea- en Stasieweg, Proteahoogte, Brackenfell

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE DURBANVILLE

SEKSUALITEIT EN SPIRITUALITEIT

 

Aanddiens reeks: 1, 8, 15 September

 

Spreker: Michelle Boonzaaier

 

Alle mense is seksuele wesens: jonk en oud, getroud en ongetroud, siek en gesond. So sê die invloedryke teoloog Richard Foster in sy boek wat al in die 80’s verskyn het, Money, Sex & Power. Volgens Foster is daar nie iets soos ’n platoniese verhouding nie, want elke interaksie met ’n ander persoon raak ons liggaam, siel en gees.

 

In sy boek erken hy dat die kerk vir eeue baie negatiewe denke oor seksualiteit bevorder het, terwyl die Bybel eintlik baie positief daaroor praat. Die Bybelboek Hooglied, byvoorbeeld, besing die wonder van seksualiteit. Vandag praat die kerk minder negatief oor seksualiteit, maar steeds vermy die kerk die onderwerp. Behalwe vir ’n paar moets en moenies wat tieners in die Sondagskool leer, versuim die kerk om oor hierdie sensitiewe, dog essensiële deel van menswees te praat.

 

Die kerk, sê Foster, help nie enkellopendes, enkel-ouers, weduwees en wewenaars, bejaardes of mense wat ly aan ernstige siektes, om hul seksualiteit positief uit te leef nie. Selfs getroudes wat worstel met die normale uitdagings van intimiteit, of wat leef met ’n verlede van seksuele aanranding of geweld, vind dit baie moeilik om in die kerk ondersteuning en hulp te vind.

 

Die NG Gemeente Durbanville wil Richard Foster se uitdaging aan die kerk ernstig opneem, en gesprekke fasiliteer oor hoe ons as gelowiges ons seksualiteit positief kan uitleef. Een so ’n geleentheid gaan plaasvind tydens ’n aanddiens reeks in September, met die tema: Seksualiteit en spiritualiteit, aangebied deur Michelle Boonzaaier.

 

Hierdie reeks aanddienste wil mense help om hul seksualiteit en spiritualiteit met mekaar te verbind. Geloof raak ons hele menswees. Elke deel van ons lewe vorm deel van ons verhouding met God. Dit maak dus nie sin om seksualiteit, wat so ’n belangrike deel van ons bestaan is, eenkant te hou en te skei van ons geloof nie. Op ’n manier moet ons ook ons seksualiteit na God kan bring en dit deel maak van ons geloofslewe.

 

Michelle het teologiese opleiding voltooi en werk tans onder meer as ’n fasiliteerder vir gemeentes by Inclusive and Affirming Ministries. Sy is ook betrokke by landbou-ontwikkeling in landelike gemeenskappe in die Noord-Kaap.

 

Die reeks vind plaas op Sondae 1, 8 en 15 September om 19:00 in die kerkgebou van die NG Gemeente Durbanville, op die hoek van Kerkstraat en Weyerslaan.

 

Kontak die kerkkantoor by 021 975 6370 of ontvangs@durbanvillegemeente.co.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BYBEL-MEDIA

JOU BEDIENINGSVENNOOT IN 2013

 

Nuusbrief 13/2013

 

Jongste Bybelkor-publikasie

 

Sewe stories en ’n stock cube

Die Heidelbergse Kategismus se troos vir vandag

 

In 2013 is die Heidelbergse Kategismus (HK) 450 jaar oud.

 

Die HK is deel van die gereformeerde tradisie. Maar baie (gereformeerde) Christene lees selde of ooit die HK. Tog bied hierdie belydenisskrif vandag nog aan gereformeerde Christene ’n wonderlike troos vir hulle lewe en geloof in Christus.

 

As jy in enige gereformeerde kerk in Suid-Afrika belydenis van geloof afgelê het, jou kind laat doop het, as ’n kerkraadslid bevestig is, of as ’n teologiese student gelegitimeer is, dan het jy definitief ’n belofte oor die HK (saam met die ander gereformeerde belydenisskrifte) afgelê.

 

Die skrywers is jong teoloë. Saam het hulle ’n groep gevorm wat oor die Heidelbergse Kategismus wou skryf. Helené van Tonder (redakteur), Calvyn du Toit, Nina Müller van Velden, Helgard Pretorius, Wouter van Velden, Cobus van Wyngaard, Janine Williams.

 

Prys: R55,00 (BTW en posgeld ingesluit).

 

Beskikbaar vanaf 15 Augustus.

 

 

Lees in Kerkbode van 16 Augustus:

 

Gevra: Een stem oor menswaardigheid

 

Indien kerke in Suid-Afrika uit een mond praat oor onreg en die skending van mense-regte, kan ’n baie kragtiger boodskap hieroor versprei word.

 

Só sê biskop Jo Seoka, president van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK).

Kerkbode het met hom gepraat na aanleiding van die eerste herdenking van die menseslagting op 16 Augustus 2012, waartydens 34 mense by Lonmin se Marikana-platinummyn deur die polisie doodgeskiet is.

 

Lees ook:

•        Waarom Bybels van mekaar verskil

•        Pous Franciskus I Om die Katolieke Kerk te hervorm …

•        Nuwe Harte-bylaag

 

Onthou:

•        Kerkbode kan nou ook digitaal gelees word op jou tablet, rekenaar of slimfoon. Teken in by www.mysubs.co.za/Kerkbode

•        Of besoek www.kerkbode.co.za om Kerkbode-aanlyn (beperkte weergawe) te lees.

 

 

In die September-uitgawe van LiG:

 

Amalia en Stefan – glanspaar in vredige samesyn

As knap akteurs dien hulle as trekpleister vir televisie- en verhoogstukke, musiek-konserte en openbare optredes. Maar as die hoofkarakters in hulle eie lewensverhaal, is Amalia Uys en Stefan Ludik vir mekaar ewe onweerstaanbaar.

 

Lees ook:

•        Tatta doeke! Hallo potjie!

•        21ste eeu romanse – dít is hoe dit werk

•        Jou geluk is in jou hande + 8 wenke om dit te vind

 

 

Kruisgewys

 

Die Augustus-uitgawe van Kruisgewys het verskeie artikels oor Lidmaatbemagtiging. Vandeesweek word ’n gratis kopie saam met die Kerkbode aan elke leraar gepos. Lees dié uitgawe ook op ons webtuiste: www.bybelmedia.co.za/bedieninge/kruisgewys (bo).

 

Nuwe Harte-bylaag

 

In die Kerkbode is die Nuwe Harte-tydskrif as bylaag ingevoeg. Dié tydskrif van die Nuwe Hart Stigting se kwartaaltema is “Nuwe harte leef kleurryk”. Die inhoud van die tydskrif kan sinvol tydens die erediens op Sondag 1 September gebruik word.

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

•        Skakel 0860 26 33 42 óf 021 873 0822

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

 

Bybel-Media-groete.

 

Hans Steyn

Departement Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA

PLUMSTEAD RUSOORD

KERSFEES LIGGIES SKOUSPEL

 

1 tot 22 Desember 2013

19:30 tot 23:00

 

Plumstead Rusoord, ’n program van Badisa, bied hierdie jaar vir 22 dae ’n Kersfees Liggies Skouspel by Rusoord in Plumstead aan.

 

Ons geboue word oortrek met duisende liggies wat die lewe van Jesus vanaf geboorte tot en met hemelvaart uitbeeld. Ons glo die tema met die duisende liggies kan die werklike betekenis van Kersfees na vore bring en ’n groot verskil in ons gemeenskappe maak.

 

Behalwe die skouspel van liggies tree daar elke aand een van ons land se top kunstenaars op, terwyl die besoekers in die gasvryheid van ons restaurant met lekker tradisionele kos kan ontspan.

 

Die fondse gaan vir die versorging van ouer persone in ons gemeenskappe regoor die Wes-Kaap wat nie so bevoorreg is om in een van ons 48 Badisa tehuise te woon nie wees die lang waglyste.

 

Dit is ’n familiefees vir oud en jonk, ook rolstoelvriendelik, wat genoeg bied vir die oë om te sien, die siel om te ervaar en heerlike tradisionele kos om die innerlike te versterk.

 

Kaartjies is te koop by Computicket en by alle Checkers-winkels regoor die Wes-Kaap.

 

Vir meer inligting besoek: www.plumrus.co.za of kontak 082 9636 833 of 021 761 23 23.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

VGK GEMEENTE RIEBEEK-KASTEEL

VAKATURE: LERAAR

 

In biddende afhanklikheid maak die kerkraad hierdie vakature bekend en nooi belangstellende, gekwalifiseerde proponente en leraars uit om aansoek te doen.

 

’n Toegewyde kind van die Here wat deur Hom tot die bediening geroep is.

 

GEMEENTEPROFIEL:

VGK Gemeente Riebeek Kasteel is ’n gemeente in die Ring van Porterville met ongeveer 1500 lidmate. Die gemeente het twee bedieningsareas, naamlik Hermon en Riebeek-Kasteel, wat ook die aantal plase rondom die bedieningsareas insluit. ’n Volledige gemeenteprofiel is by die Administrasiekantoor beskikbaar.

 

LERAARSPROFIEL:

Die leraar moet die gemeente se verantwoordelikheid uitleef t.o.v. die uitbouing van die bediening in die betrokke gemeente soos uiteengesit volgens Bepaling 22 van die Kerkorde.

 

1. Omvattende bediening sluit in prediking, pastoraat, leiersontwikkeling, bestuur, opleiding, asook konflikhantering.

2. Uitbou van die jeug- en gesinsbediening.

3. Beskik oor leiervermoëns, bestuursvaardigheid en spanervaring.

4. Vermoë om saam met mense in verskillende lewensfases te bedien.

5. Mobilisering van gemeente (Riebeek-Kasteel en Hermon met omringende plase).

6. Kandidaat moet rekenaarvaardig wees.

7. Geldige rybewys hê (Kode 8).

 

AANSOEKE:

Aansoeke per e-pos / geregistreerde pos of faks na 022 448 1783.

Volledige CV met gewaarmerkte afskrifte van kwalifikasies en rybewys, asook drie verwysings.

Sluitingsdatum vir aansoeke is 2 September 2013.

 

KONTAKBESONDERHEDE:

Admin: desireevgk@telkomsa.net

Posbus 1 Riebeek Kasteel 7307

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA

MATZI-CARE (VANRHYNSDORP/KLAWER)

MAATSKAPLIKE WERKER

 

Badisa is ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VGKSA (Kaapland). Badisa is ’n Christus-gesentreerde, waardegedrewe organisasie wat staan vir diensbaarheid, rentmeesterskap, geregtigheid en uitnemendheid.

 

Aansoeke word ingewag van maatskaplike werkers (voldag) vir ’n vakature by ons kantore te Matzi-Care (Vanrhynsdorp/Klawer).

 

Kandidate wat Badisa se waardes onderskryf en oor die volgende vereistes beskik, kan aansoek doen:

 

•        Registrasie by die Raad van Maatskaplike Diensberoepe as Maatskaplike Werker

•        Minstens kode B-rybewys

•        Die vermoë om gevalle-, groep en gemeenskapswerk op ’n gebalanseerde, geïntegreerde wyse, effektief te verrig

•        Ondervinding van Kinder- en Gesinsorgwerk

•        Vaardigheid in verslagskrywing en statutêre werk

•        Rekenaarvaardigheid op woordverwerkingsprogram

•        Vermoë om in ʼn span saam te werk en vennootskappe te sluit.

•        Afrikaans 1ste taal spreker en vaardigheid in die ander twee amptelike tale van die Wes-Kaap sal ’n aanbeveling wees.

•        As deel van ons diensgelykheidplan sal aansoekers uit die aangewese groepe voorkeur geniet.

 

Voordele: Ruim verlofvoordele, mediese fonds en pensioenskema.

 

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik.

 

Voorsien volledige CV met twee referente teen 26 Augustus 2013 aan:

 

Bestuurder Maatskaplike Diensprogramme

Posbus 372, St Helenabaai

E-pos: msheyns@telkomsa.net

Faks: 022 736 2350

Navrae: Marianne Heyns by 082 317 3122.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

—————————————————-

BADISA

VREDERUS-TEHUIS (VILLIERSDORP)

VERPLEEGKUNDIGE

 

Vakature: Ingeskrewe Verpleegkundige (Staf Verpleegster)

 

Aansoeke word afgewag vir bogemelde pos by Vrederus-Tehuis, Villiersdorp (Wes-Kaap)

 

Die aangewese kandidaat sal verantwoordelik wees vir:

 

Toepassing van en beheer oor kwaliteit diens aan bejaarde en behoeftige persone wat verpleegsorg benodig deur ’n aktiewe rol te verrig binne spanverband.

 

Die ideale kandidaat moet oor goeie menseverhoudinge beskik en ook by die SA Verpleegraad geregistreer wees. Vergoeding sal binne spesifieke riglyne onderhandel word en huisvesting in die Tehuis is ook beskikbaar. Die kandidate moet beskikbaar wees vir ’n persoonlike onderhoud.

 

Stuur die aansoek met ’n volledige CV voor of op 4 September 2013 aan:

 

 

Die Bestuurder

Vrederus Tehuis

Mullerstraat 33

Villiersdorp

6848

 

Tel: 028 840 1435

Faks: 028 840 2285

E-pos vrederus@telkomsa.net

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE HELDERBERG

MUSIEKBEGELEIER – TIENERBEDIENING

 

Helderberg benodig die dienste van ’n Musiekbegeleier – Tienerbediening.

 

Aanvanklike drie maande ooreenkoms met moontlike opsie om te verleng.

 

Pligte sal onder andere die volgende behels:

•        Begeleiding tydens tienereredienste op Sondagaande

•        Ontwikkeling van tiener / jongmens begeleidingsgroep (tiener band) vir die tienerdiens. Kan op ’n ooreengekome tyd plaasvind en is aanpasbaar.

•        Leiding van aanbidding tydens die tienerdiens (worship leader)

•        Verteenwoordiging van jeug musiekbediening by relevante groepe en vergaderings

•        Posbeskrywing is beskikbaar op webblad www.nghelder.co.za of op www.kaapkerk.co.za – Dokumente – Algemene Dokumente.

 

Kwalifikasies en ervaring:

•        Vyf jaar ervaring van soortgelyke bediening.

 

Aansoeke sluit 21 Augustus 2013 om 16:00

Volledige CV met verwysings aan lize@nghelder.co.za of

Posbus 337, Somerset-Wes 7129

 

Navrae:

Lize van Wyk by 021 851 5582 (tussen 08:00 en 13:00) of lize@nghelder.co.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE HELDERBERG

VAKATURE: TERREIN- EN KLANKKOÖRDINEERDER

 

Pligte sal onder andere die volgende behels:

•        Batebeheer oor die geboue en toerusting

•        Sondae-dienste en ander geleenthede

•        Verantwoordelikhede rondom die klank by dienste en ander geleenthede

•        Posbeskrywing is beskikbaar op webblad www.nghelder.co.za

 

Kwalifikasies/Vereistes

•        Moet lidmaat van Helderberg Gemeente wees of word

•        Kennis in en aanvoeling vir klankstelsels

•        Rekenaarvaardighede (MS Office)

•        Moet bereid wees om oor naweke te werk

•        Nutsman vaardighede sal voordelig wees

 

Aansoeke sluit 30 Augustus 2013

Beplande aanstellingsdatum is 1 Desember 2013

 

Volledige CV met drie verwysings aan lize@nghelder.co.za of Posbus 337, Somerset-Wes, 7129

 

Navrae:

Lize van Wyk by 021 851 5582 (tussen 08:00 en 13:00) of lize@nghelder.co.za

Did you like this? Share it:

Bulletin vir Sondag 18 Augustus

NG KERK WELGEMOED

Gewortel in Christus

18 Augustus 2013

 

OP ONS KALENDER VIR DIE WEEK:

Vandag
07:30     Ds. Heerden van Niekerk
09:00     Ds. Nelis van Rensburg, nagmaal
Deuroffer:  Sokhanya-Bybelskool
18:30     Ds. Heerden van Niekerk
Waarom gebeur slegte goed met goeie mense (1)?

KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30 in saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jr.) babakamer
1014’s (4-5jr.) klaskamer (bokant kapel)
220’s (gr. R) klas langs galery (bokant kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

 

Maandag, 19 Augustus
20:00     Manne-Bybelstudie, kapel

Dinsdag, 20 Augustus
INSAMELING VAN KOSPAKKIES, BRING NA SAAL
09:30     Seniorbybelstudie, saal
09:30     Vrouebybelstudie, kapel
17:30     Liturgiese werkgroep
18:30     Musiekbediening
19:30   Salomé-Bybelstudie, kapel

Woensdag, 21 Augustus
19:00     Gemeentebybelstudie, saal

Donderdag, 22 Augustus
09:30     Vrouebybelstudie, Dias 2
18:30     Bediening
19:00     Musiekbediening

Saterdag, 24 Augustus
14:00     Naaldwerk, saal

Sondag, 25 Augustus
07:30     Ds. Nelis van Rensburg
09:00     Ds. Heerden van Niekerk
Deuroffer:  Bybelgenootskap
18:30     Ds. Heerden van Niekerk
Waarom gebeur slegte goed met goeie mense (2)?

KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30 in saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jr.) babakamer
1014’s (4-5jr.) klaskamer (bokant kapel)
220’s (gr. R) klas langs galery (bokant kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

 


Lentedagfunksie:  Donderdag 12 September 2013
Op 12 September vier ons die koms van die lente deur heerlik saam te kuier met die eenmanvertoning GROOTSEUN 2.  Barend Vos skryf al jare lank Grootseun se briewe vir LIG-tydskrif, maar toe aktrise Marion Holm dit raaklees, was daar geen keer nie: Grootseun moes verhoog toe! Nou is GROOTSEUN 2 op die planke met Deon van Zyl as Grootseun. As jy dié prettige vertoning gesien het, sal jy daar uitstap met ‘n vrolike gemoed en veerligte voetval, omdat jy weer kans sien vir die wêreld waarin ons leef.
Waar:       Kerkgebou
Prys:         R80 per persoon plus  tee, kaaskoek en quiche na die konsert.
Tyd:          19:30
Wie:         Mans en vroue en kinders welkom!
Koop vroegtydig kaartjies by kerkkantoor, óf na die erediens op Sondae in die voorportaal by Hannelie.

 

 

Toerusting:  Sondagaande 18:30
Waarom gebeur slegte goed met goeie mense?
U het waarskynlik ook al met hierdie vraag geworstel. Ons wil graag saam met u die volgende vier Sondagaande oor hierdie baie aktuele onderwerp besin. Kom luister gerus en deel ook u insigte met ons.

Sondag 18 Augustus: Ds. Heerden in gesprek met dr. Koos van der Vyver, hospitaalleraar. Dit is ‘n inleidende gesprek wat die tafel gaan dek vir die res van die aande se gesprekke. In hierdie gesprek gesels ons oor:

 • ‘n Voëlvlugperspektief op die tipes trauma en krisisse wat mense beleef.
 • Die tipiese vrae en belewenisse wat mense vanuit hul onderskeie situasies oor God en lyding vra.
 • Wat is die rol wat ‘n bepaalde Godsbeeld by lydendes speel? Is daar iets soos ‘n siek/gesonde geloof?

Sondag 25 Augustus: Ds Heerden in gesprek met Hanlie Retief (joernalis) en prof. Robert Vosloo (Teologiese Fakulteit, US).

Hanlie gaan aan die hand van ‘n paar voorbeelde haar waarnemings deel oor onder andere die volgende:

 • Mense wat krisisse beleef en ly hanteer dit verskillend. In watter situasies was sy diep geraak deur mense se hantering/verwerking van hul lyding?
 • Lyding het ‘n rimpeleffek. Hoe affekteer lyding verhoudinge en die same-lewing?
 • Hoe word sy geraak deur die lyding van die mense met wie sy onderhoude voer?

Prof. Vosloo begin met ‘n oorsig op groot rampe wat in die geskiedenis plaasgevind het en hoe gelowiges uit die gebeure probeer sin maak het.

Sondag 1 September:  Prof Vosloo gaan voort om na aanleiding van rampe wat in die geskiedenis plaasge-vind aan te toon hoe daar op verskillende maniere oor God en lyding nagedink is.

Sondag 8 September:  Ds. Heerden in gesprek met ‘n paneel. Die paneel bestaan uit mense wat trauma/ verlies beleef het. Watter belewenisse en vrae het hulle gehad en wat het hulle gehelp om heling te kry? Ons gaan veral aandag skenk aan mense wat traumatiese ervarings met inbrekers gehad het.

 

Gemeentevraelys
Die Bedieningskommissie is tans besig om navorsing te doen oor die denkwyse van lidmate oor geestelike en kerklike kwessies. Dit word gedoen met behulp van ‘n vraelys. ‘n Blinde seleksie van lidmate is gedoen;  hulle is toe gevra om die vraelys in te vul.  Op dié manier kon die volle spektrum van denke gehoor word. Die vraelys is per e-pos en slakkepos aan die persone gestuur. Die terugvoering word heeltemal anoniem hanteer. Almal wat vraelyste ontvang het, moet dit asb. hierdie week terugstuur. Die kerkraad sal later terugvoering gee oor die uitkoms van die ondersoek.

 

Interim verdeling van C-wyke
In die lig van ds. Johann se aftrede het die Bedieningskommissie besin oor die voort-gesette leraarsbediening van die C-wyke, wat voorheen deur ds. Johann bedien is.  Daar is besluit om, vir die interim, totdat finaliteit oor die toekomstige bedieningstrukture bereik is, die C-wyke soos volg onder die twee oorblywende leraars te verdeel:
Ds. Nelis :         Wyke C01-C04, C15-C17 en C19-C22
Ds. Heerden :   Wyke C05-C14 en C18

 

Salomé-Bybelstudie
Dinsdag 20 Augustus se byeenkoms vind in die kapel plaas.  Werkgewers word versoek om hul werknemers by die hoofingang van die kerk af te laai.

 

BARMHARTIGHEID
GEDAGTE VIR DIE WEEK:
“Here, maak my so deursigtig dat mense skaars van my sal weet, maar agter my vir U sal sien.”  Uit: Anonieme Gebed.

TERUGVOERING:

 • Projek 365: Die onlangse sente-bydrae het R482 opgelewer! Dit gaan aangewend word vir die maak van lekkerpakkies as ‘n bydrae tot die NG Moedergemeente Kraaifontein se komende basaar. Flessies vir sente beskikbaar by die kerkkantoor. Dankie aan almal wat hierdie projek deurlopend so goed ondersteun.
 • Skenkings: Baie dankie vir u bydraes. Daarmee word in baie behoeftes voorsien en daarsonder sou ons niks kon doen nie.

 

NUWE PROJEKTE:

 • Kospakkies: Inhandiging op Dinsdag 20 Augustus. Verpakking op Woensdag 21 Augustus vanaf  8:00 tot 11:00. Vrywilligers baie welkom om te kom help! Ons is terdeë bewus van die  stygende kospryse, maar wil nogtans u hulp met hierdie insameling vra. Enige bydrae (hoe gering ook al) maak ‘n groot verskil aan ‘n gesin in nood se situasie.
 • Sop en worsbroodjies: Wyk C16 is die komende week, tussen 18/08 en 23/08 verantwoor-delik.  Wyke B13 en C13 die week daarna, vanaf 25/08 tot 30/08.
 • Komberse: Let asseblief daarop dat gebreide blokke groter kan wees (28 steke) om sodoende vaswerk te vergemaklik. Steeds welkom – die winter is nog glad nie verby nie!
 • Gedroogde perskes: Heerlik!  Vanaf Robertson. Te koop by kerkkantoor teen R65 vir 2kg-sakkie.
 • Kerkwinkel:  Volgende verkoping op Donderdag 29 Augustus tussen 13:00 en 15:00.

 

BEHOEFTES:

 • “Weed-eater”:  Dringend benodig vir Trusthuis in Parowvallei.
 • Wit olifante: Ons benodig dringend voorraad vir tombola-tafels van omringende behoeftige gemeentes.
 • 3 Bababedjies: Vir Angels Only-crèche in Fisantekraal.
 • Toiletware:  Vir getraumatiseerde meisies en seuns wat uit ouerhuise verwyder moet word, asook vir Ramot-inwoners.
 • Leesboeke:  Beginners en Engelse fiksie.

Neem kennis:  NATANIëL bied ‘n splinternuwe produksie aan!
Durbanville-Ouditorium, 11 en 12 September.  Kaartjies R150 (volw) en R130 (seniors/skoliere) ten bate van Living Network.  Besprekings:  events@venuedaria.co.za / 0820741269.

Alta du Toit Nasorg bied aan:
Kom ervaar RUT, ‘n geestelike reis wat God se beloftes aan elke ander Rut-vrou insluit.  Verskeie sprekers, musikante en sangers gaan bydraes lewer wat verseker ook waarde sal toevoeg tot u eie lewe.  14 September om 09:00 by Barnyard, Willowbridge.  Donasie is R100 per persoon wat insluit, ligte verversings en ‘n geskenkpak vir elke dame.  Fondse is ten bate van Alta du Toit- Nasorgsentrum.  Navrae by 0219132106.

 

Verjaardae van die week
18      Geesje Ackermann, Janét Griesel, Wian Nel
19      Johan Cahill, Francette Coetzee, Fransie du Plooy, Pikkie Genade, Stephné Rautenbach, Marie vd Vyver
20      Liani Bezuidenhout, Mia Botev, Ilse de Klerk, George Schade, Brigitte v Niekerk, Minke v Coppenhagen
21      Smartie Genade, Panna Hanekom, Jacques le Roux, Edoline Meyer, Gerrit Sieberhagen
22      Kobus Stander, Herline vd Spuy, Tessa Venter
23      Vaughn Ulyate, Cornel vd Westhuizen, Katrien v Schalkwyk, Annette v Zyl
24      Stephan Cloete, Ria Iffland, Carmen Muller, Nico Oosthuizen

 

Gebedsbediening
Hand. 1:14:  “Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed…”

*   Diensbeurt:  Cobie van der Merwe, 0219132442 / Groep: Gwen Swart, 0219132029

Lief en leed:

 • Susan van der Merwe (Bergzicht 10, 0219131808) was in die hospitaal
 • Harriot van Greunen (Othello Aftree-oord, 0219818153) is siek en  in die Panorama Medi-Kliniek.
 • Johan Langeveldt (Rocktree Close 28, 0219750618) is in die Durbanville Medi-Kliniek.

Voorbidding:

 • Dat ons die nagmaalviering op die markplein sal uitleef
 • Sokhanya Bybelskool (dr. Danie van Zyl) vir wie ons ‘n bydrae by die deure kan maak
 • Polisie
 • Mediese dienste
 • Munisipale dienste
 • Gemeente-aktiwiteite
 • Senior burgers
  • Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het
  • Diégene wat hierdie week operasies moet ondergaan  en
  • hulle wat tans tuis aansterk

Sokhanya Gebedsonderwerp:
Aanstaande week gaan die toekoms van Sokhanya verder bespreek word by die raadsver-gadering van die Nehemia Bybel Instituut, met wie ons reeds ‘n lang verbintenis het. Die gedagte is dat Sokhanya mettertyd administratief by die NBI sal inskakel. By elke klasgroep is iemand aangewys om volgende week voor te gaan met die bespreking van ‘n teks volgens die normale program. Bid asseblief vir beide die sake.

 

Did you like this? Share it:

Bulletin vir Sondag 11 Augustus

NG KERK WELGEMOED
Gewortel in Christus
11 Augustus 2013

Weekprogram
 

Vandag
Geen vroeë diens
09:00     Ds. Nelis van Rensburg
Deuroffer:  Alta du Toit-Skool en Eljada-Sentrum
Geen aanddiens en kategese

Maandag, 12 Augustus
20:00     Manne-Bybelstudie, kapel

Dinsdag, 13 Augustus
09:30     Seniorbybelstudie, saal
09:30     Vrouebybelstudie, kapel
17:30     Liturgiese werkgroep
18:30     Musiekbediening
19:30     Salomé-Bybelstudie, saal

Woensdag, 14 Augustus
19:00     Gemeentebybelstudie, saal

Donderdag, 15 Augustus
09:30     Vrouebybelstudie, Dias 2
18:30     Uitvoerende kerkraad, saal
19:00     Musiekbediening

Saterdag,   17 Augustus
14:00     Naaldwerk, saal

Sondag,   18 Augustus
07:30     Ds. Heerden van Niekerk
09:00     Ds. Nelis van Rensburg, nagmaal
Deuroffer:  Sokhanya-Bybelskool
18:30     Ds. Heerden van Niekerk:
Waarom gebeur slegte goed met goeie mense?
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30 in saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jr.) babakamer
1014’s (4-5jr.) klaskamer bokant kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bokant kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

 

 

Lentedagfunksie:  Donderdag 12 September 2013
Op 12 September vier ons die koms van die lente deur heerlik saam te kuier met die eenmanvertoning GROOTSEUN 2.  Barend Vos skryf al jare lank Grootseun se briewe vir LIG-tydskrif, maar toe aktrise Marion Holm dit raaklees, was daar geen keer nie: Grootseun moes verhoog toe! Nou is GROOTSEUN 2 op die planke met Deon van Zyl as Grootseun. As jy dié prettige vertoning gesien het, sal jy daar uitstap met ‘n gelukkige gemoed en veerligte voetval, omdat jy weer kans sien vir die wêreld waarin ons leef.
Waar:       Kerkgebou
Prys:         R80 per persoon plus  tee, kaaskoek en quiche na die konsert.
Tyd:          19:30
Wie:         Mans en vroue en kinders welkom!
Koop vroegtydig kaartjies by kerkkantoor, óf na die erediens op Sondae in die voorportaal by Hannelie.

Verjaardae van die week
11   Marianna de Kock, Deon Leibbrandt, Helga van Wyk, Tania van Zyl, Ernst Wesson
12   Estienne Pretorius, Jacques van Zyl, Jan Wiehman
13   Wilfred Brand, Maryna de Ridder, Lisa Jonker, Hanu Joubert, Hendrik vd Merwe, Madeleen v Lill, Liesl Vos
14   Theo Coetzee, Danie Hugo, Rika Matthee, Zebeth Strydom
15   Georden Hulley, Simon Oosthuizen, Sarie Parsons, Elri Swart
16   Jacqueline Landman, Christo Steyn, René Visser, Lizelle Wilbers
17   Gerhard du Preez, Johan Greyling, Liesle Hugo, Adri Latsky, Mercia  Liebenberg, Kobus Pienaar, Christo Viljoen, Anita Vos

Nagmaal skuif
Ons gee kennis dat die nagmaal na 18 Augustus skuif as gevolg van die langnaweek van 9-11 Augustus.

Brief van die Symingtons
“Die Symingtons se groot trek uit Welgemoed is afgehandel. Vele hande het die pakkery makliker gemaak en nog vele ander het deur gawes soos kos en besoeke, briewe en kaartjies, sms’e ensovoorts ons vertrek sagter gemaak.  Baie dankie vir julle geduld met ons oor soveel jare.  Ons sal gereeld met baie goeie herinneringe terugdink aan ons jare in Welgemoed as die laaste pos voor die emeritaat en teer op vriendskappe wat ons daar kon smee. Mag die Here u as sy gemeente in die jare wat kom steeds ryklik gebruik in die uitbreiding en opbou van sy koninkryk.  Onthou: Ons voordeur staan oop. In Tokio kan dit nog. En julle is almal meer as welkom om wanneer julle in dié rigting kom, vir ons te kom kuier.” Dit kom met baie liefde en verlange van Johann en Hennie.

Vakature:  Tuiner/arbeider (NGK Welgemoed)
Pligte:  Tuinwerk, skoonmaak, opruiming binne en buite die geboue, basiese instandhouding en ondersteuning.  Diensure:  40 uur per week.  Vereistes:  ‘n SA-burgerskap, suksesvol geskool tot en met graad 10/12 (basiese geletterd-heid – lees- en skryfvaardig);  21 jaar of ouer;  geen kriminele rekord, netjies op persoon, fisiek gesondheid (moet maklik kan beweeg en fisieke werk verrig), vlug van begrip (instruksies kan volg, volgens ‘n werkprogram optree, en aan gestelde standaarde kan voldoen), sobere gewoontes, goeie mensever-houdinge en basiese kommunikasievaardig-hede.  Ervaring en/of vaardigheid met nutswerk sal ‘n aanbeveling wees maar is nie ‘n vereiste nie.  Stuur u CV waarop minstens twee kontakbare verwysings voorkom, aan:  M Truter, Welgemoed-kerkkantoor of faks 0219134857.  Sluitingsdatum:  16 Aug. 2013.

BARMHARTIGHEID

GEDAGTE VIR DIE WEEK:
“Hope is putting faith to work when doubting would be easier.”   (Author unknown)

TERUGVOERING:

 • Skenkings: Dankie! Kon o.a. goeie gordyne skenk aan ‘n Senior-Trusthuis; tydskrifte aan Ramot en Trusthuise, asook wit olifante aan NG Kraaifontein-Moedergemeente vir hul komende basaar.
 • Kerkwinkel: Verkoping het R2 497 opgelewer. Kom gerus na ons volgende verkoping op 29 Augustus om 13:00.
 • Poppie’s Biscuits in Brackenfell: skenk elke keer R500 se koekies vir Durbanville-Kinderhuis. Baie dankie!


NUWE PROJEKTE:

 • Sop en worsbroodjies: Wyk A15 is verantwoordelik vanaf 11/08 tot 16/08 en Wyk C16 die week daarná tussen 18/08 en 23/08.
 • Komberse:  Baie dankie aan die dame wat help met die vaswerk van die gebreide blokke. Groter blokke of stroke (28 steke) kan gebrei word. Enige kombers welkom.
 • Badkamer Senior-Trusthuis: benodig dringende opknapwerk. Kwotasie beloop etlike duisende rande. Indien u ‘n bydrae wil maak , kontak gerus die kerkkantoor vir meer inligting.
 • Poppie-projek: ondersteun BADISA in hierdie uiters belangrike projek om kindermishandeling teen te werk. Die aankoop van elke produk help ‘n kind in nood. Voorbeelde en bestelvorms by die kerkkantoor beskikbaar.


BEHOEFTES:

 • 3 Bababedjies vir Angels Only-créche in Fisantekraal.
 • Toiletware: vir getraumatiseerde kinders wat uit ouerhuise verwyder moet word, asook vir Ramot-inwoners.
 • Meubels (veral beddens), skoonmaakmiddels, skryfbehoeftes, baba- en kinderklere.
 • Rekenaar plus speletjies vir 47-jarige manlike kwadrupleeg.
 • Vrywilligers: om BADISA behulpsaam te wees met Kersmarkte (2uur-skofte) tussen September en November. Kontak kerkkantoor as u kan help.
 • Leesboeke: vir beginners en Engelse fiksie.

 

Kospakkie-insameling
Ons volgende kospakkie-insameling is op Dinsdag 20 Augustus.  U wykleidster is besig met die uitdeel van briewe.  Indien u nie kennis dra nie, kontak gerus die kerkkantoor by 0219132320.

Skryfbehoefte-insameling en verjaardagkaartjies
Wykleidsters word versoek om vanoggend na die diens hul kwitansieboeke en skryfbehoefte-briewe by die kerkkantoor af te haal.  Die kwartaal se verjaardagkaartjies is ook daarby ingesluit.


Neem kennis:  NATANIëL bied ‘n splinternuwe produksie aan!
Durbanville-Ouditorium, 11 en 12 September.  Kaartjies R150 (volw) en R130 (seniors/ skoliere) ten bate van Living Network.  Besprekings:  events@venuedaria.co.za / 0820741269.


Gebedsbediening
Ps. 17 : 1 :   “ …hoor tog die gebed wat ek in alle opregtheid bid. “

*   Diensbeurt:  Helena J v Rensburg 0833008211 / Groep: Gwen Swart, 0219132029

Lief en leed:

 • Barry Uytenbogaardt (Hibuscus 20, 0824115082) is in die hospitaal.
 • Wiesie Hulme was in die hospitaal en is oorgeplaas na ‘n herstelsentrum (Bonheur, 0215587230) waar sy aansterk.
 • Anna Setzkorn van (Oude Westhof-aftreeoord 105, 0219132017) wat herstel na ‘n heupoperasie.


Voorbidding:

 • Vroue op alle vlakke van die samelewing
 • Alta du Toit-Skool en Eljada-Sentrum – vir die versorging van gestremde persone, vir wie ons ‘n bydrae by die deure kan maak
 • Ouers met kinders wat gestrem is
 • Christene wat vervolg word a.g.v. hulle geloof
 • Bendegeweld op die Kaapse Vlakte
 • Moderamenvergadering wat op 13 en 14 Augustus plaasvind.
 • Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het
 • Diégene wat hierdie week operasies moet ondergaan  en
 • hulle wat tans tuis aansterk

Sokhanya-gebedsonderwerp
By die afgelope Saterdag se werkswinkel het ons weer oor begrafnisgebruike in Afrika-kerke gepraat. Studente was eenparig in hulle verstaan van die onderskeid tussen tradisionele gebruike rondom begrafnisse en daarná en dit wat gelowiges doen. Hierdie perspektiewe word nou ingewerk in Sokhanya se Begrafnis-handleiding wat baie wyd gebruik word. Hiermee kan die Sokhanya-skool dus ‘n getuienis lewer aan baie wat nie die onderskeid maak nie. Bekering is ‘n lang proses en vind op verskillende vlakke plaas;  daarom is voortgesette bekering gewoonlik moeiliker as ‘n eerste bekering tot geloof in Christus. Dankie vir u gebede vir die Kerk in Afrika.    NS: vir ons is dié bekering miskien selfs moeiliker omdat ons dalk moeiliker raaksien waarvan ons ons moet bekeer.

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 9 Augustus 2013

VRYDAGNUUS

9 Augustus 2013

Ook beskikbaar by www.kaapkerk.co.za    

                                                                                                Teken In II Teken Uit

AMPTELIKE NUUSBRIEF WES-EN-SUID-KAAPLAND

 

Blommekyk met egte Nieuwoudtville-gasvryheid!

In Nieuwoudtville en omgewing verwelkom die plate blomme besoekers van oraloor. Die NG Gemeente Nieuwoudtville gryp hierdie geleentheid aan om met pannekoek en opregte plattelandse vriendelikheid besoekers op ’n spesiale manier te verwelkom – hierdie is ’n regte goed-voel nuusbrokkie – lees gerus hier verder.

 

A. SINODALE NUUS

1. Webblad vir NGK Algemene Sinode se Sitting

Dis reeds wyd bekend dat die Algemene Sinode van die NG Kerk in Oktober vanjaar in Port Elizabeth vergader. Nou is daar ’n spesiale webblad waar die hele agenda aan die begin van September geplaas sal word. Enigiemand kan dit aflaai om ingelig deel te neem aan gesprekke oor die belangrike sake wat by die sinode gaan dien. Ondertussen is daar ’n opsie vir jou om “in te teken” om alle nuwe bydraes op die webblad outomaties per e-pos te ontvang. Klik by http://www.ngkerk.org.za/AS2013/?p=5.

 

 

2. Communitas Kursusse

Hier is inligting oor twee kursusse van Communitas: Sê ja vir jou Roeping (20-22 Augustus op Hartenbos) bied die geleentheid om met jou persoonlike en unieke roepingsverhaal te werk en tot nuwe selfverstaan of insig te kom – klik hier. Almal, lidmate, leiers, dominees, word ook uitgenooi na die kursus Geloofsformasie in Dissipelskapbediening (27-29 Augustus op Stellenbosch); lees onderaan meer. Inskrywingsvorms by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

3. Kommissie vir Getuienis Aksie

3.1 Mpatso-sinode Ywerig vir Sending

Die Mpatso-sinode van die IRM (Igreja de Reformada em Mozambique), ons susterkerk in Noordwes-Mosambiek, se sendingywer is aansteeklik. Die KGA was onlangs op besoek daar en was in gesprek met die Sendingkomitee. Lees hier verder.

 

3.2 Nuus oor Mosambiek se Geletterdheidsprojek

Niehan en Carmen Koekemoer, tans lidmate van die NGK Lourensrivier, gaan van 2014 by die Onderwysprojek op Milange betrokke wees. Hulle word deur Helderberg Uitreik uitgestuur onder die Ruvuma Vennootskap van Gemeentes met die IRM (Igreja de Reformada em Mozambique - Gereformeerde Kerk van Mosambiek) Tumbine. Lees gerus hulle indrukke van hulle eerste besoek onderaan.

 

4. Vrystaat Sinode verkoop Sentrum en Eeufees Gedenksaal

Uit Vrypos (Vrystaat se sinodale nuusbrief): Op 8 April 1964 is die Sinodale Sentrum en Eeufees Gedenksaal van die NG Kerk Vrystaat in St Andrewstraat, Bloemfontein ingewy. Dié gebou is onlangs verkoop en word einde Augustus ontruim. ’n Dankseggingsdiens (gelei deur ds Jan Lubbe) en sluitingseremonie in die Gedenksaal vind op Dinsdag 13 Augustus plaas. Die Sinodale Kerkkantoor skuif voorlopig na die Mamre Gastehuis van NG Welsyn in Van Heerdenstraat en die personeel gaan reeds vanaf 19 Augustus begin verhuis. Dankie vir begrip vir die ontwrigting. Dit is nog onseker of die Kerkkantoor se telefoonnommers gaan verander – meer inligting sal volg. Sterkte hiermee – Red.

 

B. ALGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. US Fakulteit Teologie

1.1 Vrouedag Herdenkingsdiens

Diana Ferrus en Mary-Anne Plaatjies-Van Huffel sal die verhoog deel tydens ’n spesiale Vrouedag herdenkingsdiens om 11:00 op Sondag 11 Augustus in die Kapel (Dorpstraat 171) by die Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch. Almal is welkom – lees hier meer.

 

1.2 Publieke Lesing: Pastorale Sorg en Seksualiteit

Prof Ruard Ganzevoort van die Vrye Universiteit in Amsterdam, Nederland, besoek die US Fakulteit Teologie, waar hy op Dinsdag 13 Augustus van 09:00 tot 13:00 ʼn lesing aanbied oor: Pastorale aspekte aangaande seksualiteit insluitend die subtemas Seksualiteit – Seksuele diversiteit en seksuele wangedrag. Lokaal: Attie van Wijk Ouditorium, Dorpstraat 171, Stellenbosch. Rig navrae aan prof Christo Thesnaar by 021 808 3257 / cht@sun.ac.za. Almal is welkom.

 

1.3 M.Th. in Gender en Gesondheid – Nuwe Aansoeke

Die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Stellenbosch, in samewerking met die Kerk in Swede, bied hiermee ’n besonderse geleentheid aan studente om ’n Magister in die Teologie te voltooi met die fokus op gender en gesondheid. Tien beurse ter waarde van R60 000 per student is beskikbaar – belangstellendes moet voor 8 Oktober reageer. Klik hier.

 

2. UWK Circle of Concerned African Women Theologians

Die UWK tak van die Circle of Concerned African Women Theologians bied op Vrydag 16 Augustus ’n een-dag konferensie aan met die tema Women and Leadership: Reflections on Gender, Religion and Education. Plek: UWK Biblioteek Ouditorium. RSVP: Heather Griffiths, 021 959 2206 voor 12 Augustus. Sien die program by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

3. Badisa Algemene Jaarvergadering

Alle belangstellendes is welkom by Badisa se Algemene Jaarvergadering op Dinsdag 20 Augustus om 18:00 vir 18:30. Dit vind plaas by die AGS Kerk, hoek van Dirkie Uys- en Retiefstraat, Bellville. Met gasspreker Martelize Brink van RSG (Radio-aanbieder van die Jaar 2013), beloof dit om ’n unieke aand te wees! Toekennings word ook aan vrywilligers gemaak vir uitstaande dienste gelewer. Antwoord voor 15 Augustus by info@badisa.org.za of 021 957 7133. (Sien ook Ten Slotte in hierdie verband).

 

4. Werkswinkel oor Post Traumatiese Stres

’n Werkswinkel wat leraars (en ander beraders) toerus om die emosionele skade van Traumatiese gebeure (Post Traumatiese Stres-simptome) effektief te genees word van 21 tot 24 Oktober in Durbanville aangebied deur ds Louis Hough van Bredasdorp, wat in Trauma-berading spesialiseer en deur TIRA geakkrediteer is as aanbieder vir Traumatic Incident Reduction-tegnieke. Die tegniek is einde 2012 in Amerika deur hul NREPP aanvaar as ’n bewese metode om PTSD mee te behandel. Leraars kry 20 VBO-punte, maatskaplike werkers en sielkundiges 20 CPD-punte. Die werkswinkel duur 4 volle dae en kos R4,000. Inskrywings voor 5 Oktober by Louis – louishough@telkomsa.net.

 

C. GEMEENTES BIED AAN

1. NG Gemeente Robertson: Sluierkonferensie

Robertson Moedergemeente bied van 23–25 Augustus die Sluierkonferensie vir Vroue (opvolg van Esther-konferensie), onder leiding van Antoinette Struwig van Moreletapark, aan. Koste: R200 pp, DVD en alle etes ingesluit. Registrasie Vry 23 Aug om 15:00; verrigtinge begin om 17:00 in die kerk; Sat van 08:00 tot 16:00. Kursusgangers welkom by Sondagoggend 25 Aug se Erediens (09:30) ter afsluiting. Inskrywingsvorms en inligting by die kerkkantoor beskikbaar(ngkrobertson@lando.co.za; of 023 626-2241).

 

2. NG Gemeente Oostersee: Orreluitvoering

Op Sondag 18 Augustus om 09:00 tree die welbekende Stellenbosse orrelis, Winand Grundling, saam met die sanger en akteur, André Terblanche, op in ’n besondere program van orrelmusiek, sang en voorlesings in die NG Gemeente Oostersee, Frieslandstraat, Parow. By die geleentheid sal ’n kollekte opgeneem word ten bate van die pas opgeknapte pyporrel. Navrae: Me A Grobler 082 094 4061. (O, lekker! Red)

 

3. NG Gemeente Durbanville: Retraite

Durbanville stuur weer inligting oor hulle volgende retraite, van 4 tot 6 Oktober by Stanford. Hier wil Gys van Schoor jou help om self by die Here stil te word en jou verhouding met Hom te verdiep. Inskrywings sluit op 16 September en meer besonderhede is onderaan beskikbaar.

 

D. NUUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Lees in LiG van September…

 •                        Amalia Uys en Stefan Ludik –      meer as verlief
 • 21ste eeu romanse: dit is hoe      dit werk.
 • Om te trek met kind en kraai –      praktiese planne
 • Johan Snyders gee kinders      vlerke met kunsledemate
 • Dis lente! Kirstenbosch – 100      jaar in blom.
 • LiG kry sy eie spogtuin
 • Jou geluk is in jóú hande &      agt wenke om dit te vind.
 • Sien ook D2 hieronder.

 

 

2. En – Oor Adri-Louise se Geloofspad

’n Onderhoud met Adri-Louise van Renen-Fourie, redakteur van Kerkbode en LiG, word Sondagaand om 19:00 op RSG se “Kruis en Dwars” uitgesaai. Dit handel oor haar geloofspad sedert Junie verlede jaar. Die program sal ook teen Maandagoggend as ’n potgooi (podcast) beskikbaar wees by http://www.rsg.co.za/potgooi.asp. Luister gerus!

 

3. Shepherd’s Square Nuusbrief

In die Augustus-nuusbrief van Shepherd’s Square, die Universiteit van die Vrystaat se sentrum vir die begeleiding van geestelike leiers, skryf Gerhard Botha (direkteur) oor die plek en rol van ouer predikante in gemeentes – hulle leiding en mentorskap word onder meer aangeraak. Belangstellendes kan by NUUT op www.kaapkerk.co.za meer hieroor lees.

 

4. Missie Japan Nuusflits

In Stephan se nuusbrief skryf hy oor opwindende verwikkelinge by Missie Japan; onder meer oor die doel van die opkomende besoek van Carina se ouers, Tobie (ds) en Annalie de Wet aan Japan (vanaf September); asook oor die dinamiese uitreik-groep van hulle amptelike susterkerk, die Christian Reformed Church in Japan (RCJ), wat oor minder as twee weke op pad is na Suid-Afrika. Lees gerus die nuusflitse onderaan.

 

E. FUNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Gemeente Brackenfell-Wes Vier Vrouemaand/Vrouwees!

Brackenfell-Wes Inreikbediening nooi vroue hartlik uit na ’n teepartytjie waar gesels word oor dinge wat vroue raak, heerlik gesmul en saam gebid word vir vroue van die wêreld, ons land en gemeente. Hierdie oggend van bederf om die mooi en lekker dinge in die lewe te vier, vind plaas op Saterdag 24 Augustus om 09:30 by Brackenfell-Wes. Gassprekers: Elise Bosch van LiG en Ilse Roux. Koste: R60 pp – kaartjies by Amorette 084 990 3122.

 

2. Badisa Huis van Heerde: Gholfdag

Huis van Heerde, Badisa se Kinder- en Jeugsorgsentrum in Moorreesburg, bied op 31 Augustus ’n gholfdag aan. Koste: R280 per speler. Uitstekende pryse op die spel. Vir meer inligting en inskrywings, skakel Ilza van Niekerk by 022 433 1042/2699 (07:30 – 13:00) of admin@heerde.co.za.

 

3. Randall Wicomb by Vrijzee

Die NG Gemeente Vrijzee nooi almal om op Vrydag 16 Augustus die sang van Randall Wicomb te geniet, terwyl Marjolijn Malan elke lied met blommekuns uitbeeld. Koste: R100, ligte ete ingesluit. Dit vind vanaf 18:00 by die kerk, hoek van Merriman- en Oxfordstrate, Goodwood, plaas. Navrae – Lindie: 021 591 1338 of Diana: 021 591 0752.

 

4. NG Vandermerwe, Bonnievale

4.1 4X4XCoram Deo

Alle 4×4-liefhebbers word uitgenooi om Sondag 1 September saam met jou gesin in die pragtige natuur rondom Bonnievale te geniet. Dié 4×4-roete van 35 km word eksklusief net een keer per jaar oopgestel vir die gemeente se Mannebasaar. Dit beloof om ‘n heerlike ervaring te wees waarin God, Skepping, vriende en voertuie geniet kan word. Middagete is ingesluit by die registrasiefooi van R160. Sien verdere inligting aangeheg.

 

4.2 Riekert Botha gesels oor Gesinne

Riekert Botha (Pleisters vir die Siel) besoek NG Vandermerwe, Bonnievale op Saterdag 31 Augustus. Hy bespreek die gesin as tema om 10:15 in die kerkgebou. Die hele gesin is welkom teen R20/volwassene en R10/kind. Ligte verversings word na die tyd bedien. Kontak die kerkkantoor by 023 616 2610 of ngkbon@telkomsa.ne om jou plek te bespreek. Riekert neem ook die erediens waar op Sondag 1 September om 09:30; almal baie welkom.

 

F. VAKATURES

Vakatures op Kerkbode se webwerf

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

1. Badisa Huis Boesmanland: Bestuurder

Huis Boesmanland in Loeriesfontein, is ’n program van BADISA, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke van gemotiveerde persone met ’n positiewe lewensingesteldheid teenoor bejaardes, word voor 16 Augustus vir die betrekking as bestuurder ingewag. Klik hier vir meer.

 

2. MES Kaapstad: Kantoorbestuurder

MES se kantoor in Kaapstad het tans ’n vakature vir ’n kantoorbestuurder. Pligte behels onder meer sisteme se onderhoud, toesig oor personeel, finansies, logistiek, administrasie –lees aangeheg meer hieroor. Let wel: reageer voor 12 Augustus!

 

3. NG Gemeente Sonstraal: Musiekbegeleier

Ons herinner aan die vakature vir ’n musiekbegeleier, beskikbaar by die NG Gemeente Sonstraal in Durbanville. Reageer asseblief voor 18 Augustus 2013. Besonderhede hieroor is aangeheg.

 

G. WÊRELDNUUS

Christian Reformed Church in VSA besin oor Geloofsverklaring

Die Christian Reformed Church (CRC) in Grand Rapids, VSA, beplan vroeg volgende jaar ’n internasionale, ekumeniese vergadering om te besin oor presies wat ’n ekumeniese geloofsverklaring is. Belangstellendes kan lees hoe hieroor berig word. (Met dank oorgeneem uit die CRC News van 7 Augustus 2013).

 

Ten slotte – gaan “like” vir Badisa J

Wonder waarmee Badisa besig is? Hoekom gaan “Like” jy nie hulle Facebook-blad nie? Badisa lig gereeld hulle vriende op Facebook in oor waarmee die organisasie in geheel besig is, so gaan loer bietjie na hulle muur en los sommer ook jou insette en voorstelle daar.

 

En… geniet die lekker langnaweek!

 

Vriendelike groete.

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

NG GEMEENTE NIEUWOUDTVILLE

TUISNYWERHEID EN PANNEKOEKPROJEK

 

Nieuwoudtville se vrouelidmate bied weer vanjaar, soos talle jare reeds, ’n geleentheid aan inwoners en besoekers om gedurende die wonderlike blommeseisoen te kom deel in hul kreatiwiteit en bakvernuf – en sommer nog baie ander inligting te bekom.

 

Die pannekoeke, gewoon en met verskillende vulsels, word deur toeriste beskryf as van “wêreldgehalte”. Talle verdienstelike instansies vind baat by dié insamelingspoging. Vind dan ook sommer daarvan uit terwyl die pannekoek en koffie afgaan J

 

Gedurende Augustus en die helfte van September word enigeen verwelkom met hartlikheid en dankbaarheid vir nog ’n Godgegewe pragtige seisoen.

 

Vir enige inligting skakel die kerkkantoor by 027 2181 047 of Rosa de Beer by 078 274 2884.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

OM “JA” TE SÊ VIR ONS ROEPING EN WERK

HELENDE GESPREKKE OOR DIE BEDIENING

 

20-22 Augustus, Hartenbos

Aanbieder: Coenie Burger

 

Inleiding

’n Mens kom dikwels op ’n punt waar jy begin wonder oor jou roeping – is ek geroep? Wat presies is my roeping? Hoekom is ek juis hiervoor geroep? In hierdie kursus kry jy geleentheid om bewustelik met jou persoonlike en unieke roepingsverhaal te werk en moontlik tot nuwe selfverstaan of insig te kom.

 

Hierdie kursus is vroeër vanjaar op Stellenbosch aangebied, en word nou in Hartenbos herhaal om veral mense uit die Suid-Kaap geleentheid te gee om dit by te woon. Beslis ’n kursus wat ’n mens by herhaling moet bywoon, omdat ons nie statiese wesens is nie en ons én ons roeping dikwels verander en vernu word.

 

Die doel van dié kursus is om predikante te help om doelgerig verantwoordelikheid te neem vir hul persoonlike groei in die uitleef van hul roeping in die bediening, deur geleentheid te skep vir selfontdekking en groter selfbewussyn.

 

Die kursus is nie ingestel op nuwe inligting of kennis wat oorgedra of aangeleer moet word nie, maar eerder bedoel om reflekterend om te gaan met die individu se persoonlike roeping – God wat ons geroep het, na wie ons geroep is en waarom ons geroep is.

 

Daar sal baie geleentheid wees om te vertel wat in jou lewe tot dusver gebeur het en hoe jy dink om jou lewe en roeping vorentoe uit te leef. Die gesprekke wil geleenthede skep waar elke deelnemer nie net kan reflekteer oor sy of haar roeping nie, maar ook kan nadink oor die volgende vyf tot tien jaar in die uitleef van sy/haar roeping. Daar sal behalwe tyd vir die vertel van jou persoonlike verhaal, ook tyd wees vir persoonlike joernaalskryf, refleksie en nadenke.

 

Die werkboek is verdeel in werksessies, met ruim plek vir persoonlike notas. Gebruik die boek vir persoonlike refleksies, nadenke en leermomente en om beplanning te doen vir die uitleef van jou roeping in die toekoms.

 

Ons vertrou dat jy die innerlike reis in jou eie en ander se roepingsverhale lonend, uitdagend en as ’n opbouende ervaring sal beleef.

 

Teen die einde van die poortgesprek behoort elke gespreksdeelnemer:

•        Sy of haar eie roepingsverhaal opnuut te vier;

•        ’n nuwe waardering vir jou eie roeping te beleef;

•        nuut te dink oor Wie jou geroep het en waarom;

•        met nuwe motivering terug te gaan na die mense en gemeente na wie jy geroep is;

•        groter duidelikheid te hê oor hoe Communitas en Ekklesia se kursusse jou kan help om te groei in die uitleef van jou roeping;

•        deel te voel van ’n groep leiers wat dieselfde uitdagings beleef.

•        opnuut bewus te wees van wie jy is as geestelike leier en waarom jy op die spesifieke plek in jou lewe is en om

•        na te dink oor wat jou verhinder om jou roeping optimaal uit te leef.

 

Boeke aanbeveel

The sense of the call – Marva Dawn

Christ plays in Ten Thousand Places – Eugene Petersen

 

Inskrywingsvorms by Wilma (wler@sun.ac.za of 021 808 3624). (Kry die inskrywingsvorm ook by www.kaapkerk.co.za – NUUT)

 

Let wel: Sluitingsdatum is 15 Augustus.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

GELOOFSFORMASIE IN DISSIPELSKAP

– BEDIENING IN DIE LEWE

 

27-29 Augustus

Stellenbosch

Nico Simpson en Coenie Burger

 

Tema en doel

In hierdie kursus sal gefokus word op die saak van geloofsformasie met die oog op dissipelskap. Die kursus sluit aan by die 9-punt rooster oor predikantswerk soos dit vroeër in die boekie verduidelik word. Die doel is om die middelste been oor die vorming van geloof, hoop en liefde van nader te bekyk en beter te probeer verstaan presies hoe die vorming gebeur.

 

Inhoud

In die kursus sal die volgende sake aandag kry:

• ’n Sterker klem op vorming of formasie as ’n wesenlike oogmerk van die bediening.

• Die vorming spesifiek van geloof, hoop en liefde as die drie basiese deugde van ’n Christelike lewe. Daar sal in diepte gekyk word na elkeen van hierdie drie deugde en wat dit omvat.

• Hoe formasie in ’n gemeente-verband plaasvind.

• Daar sal aandag gegee word aan die verband tussen dissiplines en die vorming van deugde.

• Daar sal ook gekyk word na die rol wat die gewone bedieningsmodi (prediking, liturgie, pastoraat, ens) in dié verband kan speel.

 

Kontak Wilma by wler@sun.ac.za of 021 808 3624 vir meer inligting – inskrywingsvorm ook by www.kaapkerk.co.za – NUUT.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

KGA

PASSIE VAN EVANGELISASIE IN

NOORDWES-MOSAMBIEK

 

“Ons doelwit is om nuwe areas binne te gaan en te evangeliseer…”

 

So vertel ds Manasse en mnr Kamowa. Hulle is onderskeidelik die voorsitter en sekretaris van die Departement Sending van die IRM (Igreja Reformada em Moçambique) Mpatso-sinode in Noordwes-Mosambiek.

 

Ons sit in die gastehuis op Vila Ulóngúe by HEFSIBA se mooi kampus tydens ons onlangse besoek daar en luister hoe hierdie twee mans met ywer van hul kerk se passie vertel.

 

Hulle het verlede jaar ’n senior leraar, ds Kasolo Banda as sendeling na die areas van Songo en Chitima gestuur wat daar begin evangeliseer en huiskerkies (prayer houses) begin het. By Chitima is reeds ’n gemeente gestig.

 

Die jongste gebied waarop hulle tans fokus, is die Guro-area in die Manica Provinsie in die suide. “Ons het juis verlede week ’n evangelis van Nsanga (naby Vila Ulóngúe) soontoe gestuur. Omdat daar nog nie gebedsgroepe is nie, moet hy letterlik van deur tot deur gaan om die evangelie aan die mense te bring,” het mnr Kamowa vertel.

 

’n Gesamentlike groep van Vila Ulóngúe en Malawi het saamgegaan om hom vir die eerste naweek te ondersteun. Hulle het ’n gastehuis as basis gebruik en vanaf die Vrydag tot die Sondag in ses groepe van ses die klein dorpie van Guro van huis tot huis besoek en die mense van die Here se liefde vertel.

 

“As jy mense wil evangeliseer, moet jy ook opvolgwerk doen, “ het ds Manasse verduidelik, “en ons Sendingkomitee sal beslis hierdie uitreik opvolg en die nuwe gelowiges gaan ondersteun.”

 

Na hierdie eerste uitreik was daar reeds ongeveer ’n groep van tien nuwe gelowiges wat ’n huiskerkie wou begin.

 

Mariëtte Odendaal

Kommunikasie: KGA

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————–

MOSAMBIEK GELETTERDHEIDSPROJEK

 

Hier is die eerste nuusberig van ons nuwe sendelinge vir die geletterdheidsprojek: Niehan en Carmen Koekemoer. Hulle is tans lidmate van die NG Kerk Lourensrivier. As jy hul beter wil leer ken, soek hulle gerus op op Facebook. Niehan se e-posadres is: niehan_k@yahoo.com.

 

Eerste besoek aan Milange

Tydens die 2013 Junie/Julie vakansie was ons op ons eerste besoek aan Milange en sy mense. Die doel van die besoek was om die kerkleiers te ontmoet, die bosskole en volwassegeletterdheidsbediening te ervaar en om ’n algemene gevoel te kry van die omstandighede waarin ons onsself gaan bevind in 2014.

 

Onderhoud: Die twee en ’n half uur persoonlike onderhoud (gesels) met die kerkleiers van die IRM (Igreja de Reformada em Mozambique – Gereformeerde Kerk van Mosambiek) was ’n aangename ervaring en dit het die fondament gelê vir goeie verhoudings vorentoe. Ons het onlangs ’n boodskap van die Sinode ontvang dat hulle ons aanvaar het as nuwe sendelinge en dat hulle ons graag in Milange sal verwelkom.

 

Bosskole: Dit was natuurlik ook ’n ongelooflik belewenis om te sien hoe die kinders in die bosskole leer en hoe die onderwysers, met beperkte hulpbronne, dit steeds regkry om hierdie kinders te leer lees en skryf.

 

Ons sien baie daarna uit om volgende jaar die kerk van Mosambiek te gaan bystaan in die geletterdheidsbediening.

 

Groete.

 

Niehan en Carmen Koekemoer

 

Kontak Retha Vos, sekretaresse van die Ruvuma Vennootskap, by Retha_vos@yahoo.com vir meer inligting.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

US FAKULTEIT TEOLOGIE

SPESIALE VROUEDAG HERDENKINGSDIENS

 

Diana Ferrus en Mary-Anne Plaatjies-Van Huffel sal die verhoog deel tydens ’n spesiale Vrouedag herdenkingsdiens om 11:00 op Sondag 11 Augustus 2013 in die Kapel (Dorpstraat 171) by die Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch.

 

Me Ferrus is skrywer, digter en storie-verteller en is veral bekend vir haar gedig, I’ve come to take you home, ’n huldeblyk aan die terugkoms van Saartjie Baartman, ’n Khoi-vrou van die Kaap in die vroeë 1800’s, wie se stoflike oorskot vanuit ’n Franse museum gebring is om begrawe te word op ’n plaas buite Hankey in Oos-Kaapland op 9 Augustus 2002. Sy sal van haar gedigte lees, insluitend die gedig oor Baartman.

 

Dr Mary-Anne Plaatjies-Van Huffel, senior lektor in Kerkreg aan die Fakulteit Teologie, is die eerste vrou wat dien as Moderator van die Algemene Sinode van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika. Sy sal as prediker optree tydens die erediens.

 

Die Kapel is geleë by Fakulteit Teologie, Dorpstraat 171, Stellenbosch. Almal is welkom. Vir besonderhede kontak Vader Austen Jackson by 082 814 6201 of ajackson@sun.ac.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

MTh MET FOKUS OP GENDER EN GESONDHEID

 

Die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Stellenbosch, in samewerking met die Kerk in Swede, bied hiermee ’n besonderse geleentheid aan studente om ’n Magister in die Teologie te voltooi met die fokus op gender en gesondheid. Die Magister kan in enige van die huidige teologiese dissiplines geregistreer word (Ou Testament, Nuwe Testament, Ekklesiologie, Sistematiese Teologie, Missiologie en Praktiese Teologie). Tien studente kom in aanmerking vir befondsing binne die Spesiale Fokus Magister Program vir die studietydperk Januarie 2014 tot Maart 2015.

 

Die Magister in die Teologie met die fokus op gender en gesondheid sal aan studente die geleentheid bied om navorsing te doen op ’n verskeidenheid van terreine wat saamhang met die Millennium doelstellings 4 en 5; die bekamping van moeder- en kindersterftes. Daar sal in besonder gefokus word op die neerslag wat hierdie aangeleenthede in geloofsgemeenskappe vind en die impak daarvan op Teologie en godsdiens. Verwante temas sluit onder andere in: fisiese en geestesgesondheid, HIV en VIGS, seksualiteit en seksuele oriëntasie, reproduktiewe gesondheid, geslagsgebaseerde geweld en volhoubare lewensbestaan.

 

Die Spesiale Fokus Magister Program bestaan uit ’n basis module (gender, gesondheid en Teologie), twee mondelinge eksamens (in die gekose hoof dissipline) en ’n tesis. Daar sal van studente verwag word om ’n drie weke lange kontaksessie by te woon by die Fakulteit Teologie, Stellenbosch Universiteit, aan die begin van 2014 (basis module en navorsings metodologie werkswinkel), twee werkswinkels met die oog op die ontwikkeling van die navorsingsvoorstel en om daarna gereelde kontak te behou met studieleiers en toegang tot navorsingsbronne.

 

Ten einde in aanmerking te kom vir graduering tydens die Maart gradeplegtigheid in 2015 sal daar van die student verwag word om die mondelinge te voltooi teen Julie 2014 en die tesis in te handig teen 30 November 2014.

 

Tien beurse ter waarde van R60 000 per student is beskikbaar. Vyf van die beurse is geoormerk vir studente wat vir die Spesiale Fokus Magister program in die dissiplines Ou en Nuwe Testament inskryf.

 

Die amptelike aansoek moet aanlyn voltooi word by www.sun.ac.za. Heg asseblief ’n volledige akademiese rekord en Graad sertifikate aan by die aansoek. Ten einde oorweeg te word vir die program moet ’n volledige CV, volledige akademiese rekords en ’n brief ter motivering ingedien word by dr Charlene van der Walt by charlenevanderwalt@sun.ac.za teen 8 Oktober 2013. Rig gerus enige navrae aan Dr Van der Walt per e-pos of by 083 693 8686.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE DURBANVILLE

RETRAITES 2013: GELOOFSVORMING

 

RETRAITE 2

Tema: Leer leef saam met Jesus (Jy kan die retraite bywoon al het jy nie die eerste een, Ons het ons misgis met Jesus, bygewoon nie.

 

Datums

4-6 Oktober 2013

Inskrywings sluit teen 16 September 2013.

 

 

Inligting:

-         By Wortelgat naby Stanford (Aanwysings sal nader aan tyd deurgegee word)

-         Begin op die Vrydagmiddag 17:00 tot Sondag 11:00

-         Koste: R600 per persoon

-         Deposito van R100 by elke bespreking om plek te bevestig asb.

-         Elke persoon/egpaar het eie kamer

-         Bring slegs eie beddegoed en muskietgoed (Belangrik!)

-         Begeleier: Ds Gys van Schoor

 

Inskrywings:

By Durbanville Gemeente Kerkkantoor, h/v Kerkstraat en Weyerslaan, Durbanville.

Telefoon: 021 975 6370

 

Bankbesonderhede:

NG Gemeente Durbanville

ABSA Durbanville

Rekeningnommer: 1410580019

Verwysing: bv. Retraite1/J Kriek

 

Bewys van betaling moet asb aan ons deurgestuur word na faks: 021 976 7109 / e-pos: admin@durbanvillegemeente.co.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

MISSIE JAPAN NUUSFLITS

6 Augustus 2013

 

Beste vriende

 

Ek vermoed jy ken die gevoel wat jy kry as jy heeljaar lank jou bes gegee het, en dit word vroeg Desember, met jou einde-van-die-jaar verlof voor die deur. Jy’s poot-uit en opgewonde tegelyk … en jy het al jou eerste “dip” in die see gemaak in jou verbeelding! Nou ja, so voel ons nou: die enigste verskil is, dis Augustus, maar ons eenmaal-’n jaar somervakansie is om die draai.

 

Maar voor ons vertrek, net eers ’n paar belangrike sake om te deel.

 

Wat onlangs verby is…

Verlede week het ons as gesin, saam met van die ring van Shikoku se RCJ gemeentes se kinders, ’n baie geseënde kinderkamp beleef. Speel-speel het ons saam meer rondom die tema “Wat beteken die kruis van Jesus?” geleer. Ons is veral dankbaar vir die spesiale tyd wat ons eie kinders ook deurleef het.

 

Carina het nou die dag ’n kort artikel geskryf vir ’n akademiese tydskrif Bilingual Japan, wat hoofsaaklik gelees word deur lede van die Japan Association for Language Teachers. Dit gaan oor haar ervaring as tuis-skool ma van 3 kinders wat tegelyk 3 tale aanleer, en is daarom getiteld, Trilingualism in Tokushima. Lees dit gerus deur na hierdie skakel te gaan:

http://www.missiejapan.co.za/sendelinge/trilingualism-in-tokushima-by-carina-july-2013/

 

Wat binnekort aan die kom is …

Daar is heelwat opwindende verwikkelinge waaroor Missie Japan se sekretaris, Gideon Van der Watt (dr) skryf; o.a. oor die doel van die opkomende besoek van Carina se ouers, Tobie (ds) en Annalie de Wet aan Japan (vanaf September); asook oor die dinamiese uitreik-groep van ons amptelike susterkerk, die Christian Reformed Church in Japan (RCJ), wat oor minder as 2 weke op pad is na Suid-Afrika. Ondersteun en bid asb. saam dat hierdie twee baie spesiale en geseënde besoeke sal wees. Lees asseblief Gideon se hele brief hier:

http://www.missiejapan.co.za/algemeen/nuus-vanuit-die-missie-japan-kantoor-in-sa-1-aug-2013/

 

Mag dit – soos altyd – wéér so wees dat die Japannese nie sal kan ophou gesels oor die warm harte en die oop hande waarmee hulle orals deur hulle Suid-Afrikaanse broers en susters ontvang is nie. Hoekom kom die groep al die pad uit die Verre Ooste? Wat is die doel van die besoek? En uit wie bestaan die groep? Besoek hierdie skakel vir die volle storie (o.a. vertel deur groepleier, Ds Takayuki Ashida) en om foto’s van die groeplede te sien: http://www.missiejapan.co.za/bedieningsfokus/rcj-group-outreach-to-south-africa-august-2013/

 

’n Entjie vorentoe…

Prof Daniël Louw besoek Japan in September. Hy is wyd bekend vir dekades se reusewerk in die veld van onderrig in Pastorale Teologie (hoofsaaklik deur die Kweekskool by Stellenbosch Universiteit). Ek het ontsettend baie by hom geleer die afgelope 15 jaar plus … hy kom o.a. lesings aanbied by die Kobe Reformed Theological School, waar ek as vertaler sal betrokke wees. Natuurlik is ek baie opgewonde oor hierdie voorreg en vooruitsig…

 

 

Die ander rede vir Prof Louw se besoek is om as gasspreker, en president van die ICPCC (http://www.icpcc.net), deel te neem aan ’n internasionale konferensie oor Pastorale Sorg in Sendai. Hierdie konferensie gaan o.a. oor geestelike sorg (vanuit verskillende godsdienstige perspektiewe) na afloop van die drie-voudige rampgebeure in die Sendai gebied. Ek is ook, as lid van die uitvoerende komitee, baie betrokke by die organisering van die konferensie, genaamd Asia-Pacific Congress on Pastoral Care and Counseling (14 – 20 September) – https://sites.google.com/site/apcpcc201309/e

Ek sal DV weer einde Sept se kant meer hieroor kan deel …

 

Gebedsversoeke

• Oom Neil Verwey (van Japan Sending) wat meer as 60 jaar in Japan getuieniswerk gedoen het, is gister oorlede. Bid asb. saam vir sy naaste familie in die tyd van afskeid. Ons loof die Here vir sy groot toewyding en liefdevolle uitreik hier, en veel verder.

• Ons ongebore babaseun is gediagnoseer met ’n onreëlmatige hartprobleem genaamd PAC (premature atrial contraction). Dit bring natuurlik onsekerheid en besorgdheid in ons harte. Bid asb. vir Carina veral wat ook die eise van die swangerskap in erge hitte moet dra t.m.v. hierdie wete. Ons word gedra en bemoedig deur baie gebedsondersteuners, en ervaar die Here se troue liefde hierin.

• Bid asb. vir die De Wets se besoek aan Japan (waarvoor ons ook persoonlik baie dankbaar is, want hulle kom ook om ons te ondersteun in die tyd van die nuwe baba se koms); asook vir die RCJ uitreikgroep na SA – vir almal van hulle se voorbereidings, reise, getuieniswerk ens.

 

Baie dankie vir jou ondersteuning!

 

Vrede en vreugde,

 

Stéphan, Carina, Annlie, Cornelius en Lodewyk

www.missiejapan.co.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE VANDERMERWE

4X4XCORAM DEO

 

’n 4X4 Roete met ’n Verskil!

Alle 4X4 liefhebbers wat ’n avontuurlustige Sondagoggend saam met hul gesinne en/of vriende in die natuur wil deurbring, word uitgenooi om aan hierdie 4X4 dag te kom deelneem! Hierdie roete word spesiaal een maal ’n jaar oopgestel as deel van die NG Vandermerwe Gemeente se Mannebasaar!

 

Die roete is ±35 km lank en kronkel al langs die voetheuwels van die Langeberge, met asemrowende uitsigte vanaf verskeie uitkykpunte. Die roete is tegnies redelik, met twee waterkruisings en verskeie uitdagende hindernisse wat definitief 4X4-vernuf vereis. ’n Heerlike pap en wors middagete is ingesluit en sal saam geniet word. Die totale roete sal ongeveer vier ure neem om te voltooi, maar daar sal na middagete verskeie geleenthede wees vir deelnemers om via die R60 huiswaarts te keer.

 

Vir die manne en voertuie wat kan, is daar ’n hindernisbaan uitdaging waarin hul vaardighede en voertuie se vermoëns getoets sal word!

 

Dit beloof om ’n heerlike ervaring te wees waarin God, Skepping, vriende en voertuie saam geniet kan word.

 

Wanneer: Sondag 1 September 2013

Vertrektyd: 10:30 vir 11:00

Registrasie: Vanaf 10:30

Vertrekpunt: Kerksaal NGK Vandermerwe Bonnievale

(GPS: S 33º56.280’; E020º06.185’)

 

Koste: R160 per voertuig

Benodighede: Bring asb. jou eie drinkgoed, kampstoele en eetgerei.

Inskrywings: Voor of op Maandag 26 Augustus 2012

Kontak: Jakkie du Preez – 083 500 6902; jjdupreez@intekom.co.za

Kerkkantoor – 023 616 2610; ngkbon@telkomsa.net

 

(Deelnemers is welkom om ons erediens in die kerkgebou om 09:30 by te woon. Ds Riekert Botha neem die erediens waar.)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA

HUIS BOESMANLAND, LOERIESFONTEIN

BESTUURDER

 

Huis Boesmanland, is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke van gemotiveerde persone met ’n positiewe lewensingesteldheid teenoor bejaardes, word vir hierdie betrekking ingewag.

 

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad rapporteer en verantwoordelik wees vir die volgende:

 

•        Bestuur van die tehuis om sodoende ’n optimale versorgingsdiens aan bejaardes te verseker

•        Bestuur van verpleegsorg-program

•        Bestuur en ontwikkeling van personeel

•        Opstel en bestuur van tehuis se begroting

•        Voorraadbeheer

•        Gehalteversekering

•        Fondsinsameling

•        Skakeling met Badisa hoofkantoor, inwoners, beheerraad, gemeenskap en vakbonde

•        Administratiewe pligte

 

Die ideale kandidaat beskik oor ’n toepaslike naskoolse kwalifikasie, die vermoë om ’n span te lei en te motiveer, asook om probleemareas vroegtydig te identifiseer en op te los. Kennis en ervaring van personeel- en finansiële bestuur, arbeidswetgewing, fondswerwing en bemarking, asook rekenaarvaardigheid is verdere vereistes. Vorige ervaring van die bestuur van ’n tehuis vir bejaardes, sal as sterk aanbeveling dien.

 

Vergoeding behels ’n onderhandelbare salaris, asook ruim verlofvoordele.

 

Rig ’n volledige CV, en dui aan vir watter pos u aansoek doen, voor 16 Augustus 2013 aan:

 

Direkteur: Menslike Hulpbronne

BADISA

Privaatsak X8

BELLVILLE

7535

 

E-pos: mhb@badisa.org.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

MES CAPE TOWN

OFFICE MANAGER

 

Job Title: Office Manager

Reporting to: Branch Manager

Place of Work: MES Cape Town

 

Job Purpose:

Maintaining office systems and supervising staff. Ensure that the all finances, assets and logistics as well as HR and general admin and marketing activities are implemented. Reporting on all financial matters to all relevant stakeholders on a regular basis.

 

Job specifications:

•        Be innovative in his/her field of work.

•        Be effective in leading people and team building.

•        Be able to work independently.

•        Be flexible regarding working hours.

•        Be a dedicated and committed person.

•        Must be able work under pressure.

•        Must have knowledge or experience regarding financial management.

•        Must have valid driver’s license.

 

Office Manager Job Duties:

•        Maintains office services by organizing office operations and procedures; preparing payroll; controlling correspondence; designing filing systems; reviewing and approving supply requisitions; assigning and monitoring clerical functions.

•        Provides historical reference by defining procedures for retention, protection, retrieval, transfer, and disposal of records.

•        Maintains office efficiency by planning and implementing office systems, layouts, and equipment procurement.

•        Designs and implements office policies by establishing standards and procedures; measuring results against standards; making necessary adjustments.

•        Completes operational requirements by scheduling and assigning employees; following up on work results.

•        Keeps management informed by reviewing and analyzing special reports; summarizing information; identifying trends.

•        Maintains office staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees.

•        Maintains office staff job results by coaching, counseling, and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results.

•        Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies.

•        Achieves financial objectives by preparing an annual budget; scheduling expenditures; analyzing variances; initiating corrective actions.

•        Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.

Skills/Qualifications:

Supply Management, Informing Others, Tracking Budget Expenses, Delegation, Staffing, Managing Processes, Supervision, Developing Standards, Promoting Process Improvement, Inventory Control, Reporting Skills

 

Send CV’s to ilse@mes.org.za or contact Ilse Els at 084 448 346 with queries.

 

Closing date: 12 August 2013.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE SONSTRAAL

MUSIEKBEGELEIER

 

Die NG Gemeente Sonstraal benodig die dienste van ’n dinamiese en kreatiewe musiekbegeleier.

 

Pligte sluit in begeleiding tydens eredienste en ander geleenthede asook administrasie en uitbou van gemeentelike musiekbediening.

 

Die ideale kandidaat moet oor die volgende bevoegdhede beskik:

 • Vermoë tot kreatiewe beplanning van eredienste.
 • Fyn aanvoeling vir liturgiese momente.
 • Vermoë om verskeidenheid musiekstyle te akkommodeer.
 • Grondige teoretiese musiekkennis en bladlees vermoë.
 • ’n Toegewyde Christen.

 

Vergoeding op aanvraag beskikbaar.

 

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 18 Augustus 2013.

 

Rig CV (met referente) aan Die Kerkraad, NG Gemeente Sonstraal

E-pos: kantoor@sonstraal.org.za

Skakel die kerkkantoor vir navrae: 021 976 1236.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

CRC MAY HOST GLOBAL MEETING ON BELHAR

 

The Christian Reformed Church hopes to host an international, ecumenical gathering of denominations in Grand Rapids, Mich., early next year “to discuss and define together what exactly an Ecumenical Faith Declaration is,” says Rev. Joel Boot, executive director of the CRC.

 

Boot says several arrangements need to be put into place before such a meeting can be held, but he is optimistic the meeting will occur.

 

Synod 2012 created the Ecumenical Faith Declaration category, says Boot, after debating and deciding not to make the Belhar Confession a fourth confession of the CRC.

 

The Belhar Confession was created by Reformed Christians in South Africa in 1982 as a response to the sin of apartheid. Churches in South Africa have asked churches worldwide to adopt the Belhar as a confession.

 

Several churches, including the Reformed Church in America, have adopted it as a confession.

 

Other churches have discussed it and turned  it down, saying it does not match their confessional standards.

 

In adopting the Ecumenical Faith Declaration category, the CRC has in many ways plowed new ground, opening a path that other churches might use, says Boot.

 

But there is work to do.

 

“We created this new category for the Belhar Confession, but it has not been determined what that category means,” said Boot.

 

Boot made his remarks as he sketched the actions of Synod 2013 during a town hall meeting at the Grand Rapids, Mich. office of the CRC.

 

The issue of the Belhar, he said, came before Synod 2013 in June.

 

In asking for clarification, the Agenda for Synod 2013 explained the issue: “The complexity of confessional standards is increased within the CRC by the adoption of the new category … It would be helpful for the CRC to engage in a deeper reflection upon the nature and role of documents that are or could be adopted as ecumenical faith declarations.”

 

In addressing the matter, Synod 2013 decided not to take on the task of outlining specific criteria for the category.

 

Instead, synod voted to hold more discussion about the criteria within the denomination and with partner churches around the globe through its Ecumenical and Interfaith Relations Committee.

 

As it turns out, churches in South Africa that created and have promoted the Belhar as a confession are now showing interest in learning more about — and possibly helping to define and put to use — the category that synod adopted, says Boot, who traveled to South Africa earlier this year with Rev. Peter Borgdorff, deputy executive director of the CRC.

 

As it is, says Boot, churches in the CRC are asked to use the Belhar in worship and teaching and yet have no formal way of determining the difference between it and, for instance, the Heidelberg Catechism.

 

Giving greater clarity in defining the differences and similarities would help CRC churches and may possibly offer churches outside of the CRC a way to address the Belhar, Boot said.

 

Greater definition could mean that a category such as this would be “in harmony with biblical principles, global in scope, relevant for Christian living, not already covered by current confessions, and beneficial for the denomination’s ecumenical relations,” says the report in the agenda for Synod 2013.

 

“I think this was a gift from God when we created this category,” said Boot.

 

“We may now have the chance for greater collaboration as Reformed Christians from all over the world come together to think about this category and help us to decide how to put the Belhar into practice.”

 

Bron: http://www.crcna.org/news-and-views/crc-may-host-global-meeting-belhar?utm_source=CRC+News&utm_campaign=a37745af4e-CRC+News+%7C+July+24%2C+2013&utm_medium=email&utm_term=0_468bc4c3c9-a37745af4e-52318617

Did you like this? Share it:

Bulletin vir Sondag 4 Augustus 2013

NG KERK WELGEMOED

Gewortel in Christus

4 Augustus 2013

Weekprogram
 

Vandag
07:30     Ds. Nelis van Rensburg
09:00     Ds. Heerden van Niekerk, Doop
Deuroffer:  Gemeentebediening
18:30     Ds. Nelis van Rensburg, Luistervaardighede, kerk
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30   in saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jr.) babakamer
1014’s (4-5jr.) klaskamer   bokant kapel
220’s (gr. R) klas langs   galery (bokant kapel)
(gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Maandag, 5 Augustus
20:00     Manne-Bybelstudie, kapel

 

Dinsdag, 6 Augustus
09:30     Seniorbybelstudie, saal
09:30     Vrouebybelstudie, kapel
17:30     Liturgiese werkgroep
18:30     Musiekbediening
19:30     Salomé-Bybelstudie, saal  

Woensdag, 7 Augustus
19:00     Gemeentebybelstudie, saal

 

Donderdag, 8 Augustus
09:30     Vrouebybelstudie, Dias 2
19:00     Musiekbediening

Vrydag, 9 Augustus – Nasionale Vrouedag

Sondag, 11 Augustus
Geen vroeë diens
09:00     Ds. Nelis van Rensburg
Deuroffer:  Alta du Toit-Skool en Eljada-Sentrum
Geen Aanddiens en kategese

 

 

 Lentedagfunksie:  Donderdag 12 September 2013
Op 12 September vier ons die koms van die lente deur heerlik saam te kuier met die eenmanvertoning GROOTSEUN 2.  Barend Vos skryf al jare lank Grootseun se briewe vir LIG-tydskrif, maar toe aktrise Marion Holm dit raaklees, was daar geen keer nie: Grootseun moes verhoog toe! Nou is GROOTSEUN 2 op die planke met Deon van Zyl as Grootseun. As jy GROOTSEUN gesien het, sal jy daar uitstap met ‘n gelukkige gemoed en veerligte voetval, omdat jy weer kans sien vir die wêreld waarin ons leef.
Waar:       Kerkgebou
Prys:         R80 per persoon plus  tee en kaaskoeke en quiches na die konsert.
Tyd:          19:30
Wie:         Mans en vroue en kinders welkom!
Koop vroegtydig kaartjies by kerkkantoor en na die erediens op Sondae in die voorportaal by Hannelie.

 

Doop
Mila Emily Schutte word vanoggend ten doop gebring.  Haar ouers is Wynand & Liska Schutte.   Grootouers:  Jan & Jana Schutte en Jan & Suria Wiehman.

 

Vanaand:  Wie ore het om te hoor
Ons praat vanaand verder oor luistervaardighede. Hoe luister ons sodat daar werklik begrip en openheid ontstaan tussen mense? Ds Nelis doen die aanbieding. Almal is welkom, ook diegene wat nie verlede Sondagaand bygewoon het nie.

 

Verjaardae van die week
4    Nina Cloete, Megan McLeod, Jacques Meyer, Andro van Taak, Anita Visser
5    -
6    Charles Langeveld, Célina Quinot, Frik Ras
7    Billy Brönn, Johan de Wet, Annatjie du Toit, Sannie Espach, Theo Espost, Niel Esterhuyze, Hyla Harmse, Ilse Oosthuizen, Lulu Reynolds
8    André Dreyer, Mignonette du Plessis, Rozanne Els, Hanri Klindt, Sandrine Steyn, Elbie van der Merwe
9    Marlene Naudé, Bernie Oberhofer
10  De Jongh Borchardt, Tessa Coetzee, Johann du Toit, Tertia van Aswegen

 

Vakature:  Tuiner/arbeider (NGK Welgemoed)
Pligte:  Tuinwerk, skoonmaak, opruiming binne en buite die geboue, basiese instand-houding en ondersteuning.  Diensure:  40 uur per week.  Vereistes:  ‘n Suid-Afrikaanse burger, suksesvol geskool tot en met graad 10 / 12 (basiese geletterdheid – lees- en skryfvaardig);  21 jaar of ouer, geen kriminele rekord, netjies op persoon, fisiese gesondheid (moet maklik kan beweeg en fisieke werk verrig), vlug van begrip (instruksies kan volg/volgens ‘n werkprogram en aan gestelde standaarde uitvoering kan gee), sobere gewoontes, goeie menseverhoudinge en basiese kommunikasievaardighede.  Ervaring en/of vaardigheid met nutswerk sal ‘n aanbeveling wees maar is nie ‘n vereiste nie.  Stuur u CV waarop ten minste twee kontakbare verwysings aangebring is na:  Marian Truter, Welgemoed-kerkkantoor of faks 0219134857.  Sluitingsdatum:  12 Augustus 2013.

 

Nagmaal skuif
Ons gee kennis dat die Nagmaal van 11 Augustus na 18 Augustus skuif as gevolg van die langnaweek van 9-11 Augustus).

 

Aftrede-beplanning
Op Maandag 12 Augustus, vanaf 8:30 tot 15:00 vind ‘n baie  interessante Aftrede-beplanning-seminaar in die NG Kerksaal in  Welgemoed plaas. Dit is bedoel vir persone wat vroegtydig begin beplan  vir hul aftrede en vir almal wat reeds  afgetree het.  Hoe bestuur jyself jou toenemende veroudering, en ook jou geldsake in  hierdie tyd van weghol-inflasie? Dit is van die vrae wat deur  deskundiges beantwoord sal word by hierdie gratis seminaar.  Dit word aangebied deur Plus 50-tydskrif en GrysKrag, in samewerking  met dr. Piet Muller en Kruger Internasionaal.  Dr. Muller is ‘n bekende skrywer, onder meer van die boek Sukses ná 50. Hein Kruger is bekend  vanweë sy vele media-optredes en as skrywer van Die rykste man in  Babilon en Leer meer oor geldsake.  Vir verdere navrae en om te bespreek voor 7 Augustus kontak: Martie  Squier by  012 348 3087  of  071 7372 549  of martie.squier@gmail.com.

 

BARMHARTIGHEID

GEDAGTE VAN DIE WEEK:
Ek moet  –  daarom kan ek!  (Henry Ford)

 

TERUGVOERING:

 • Dankie dat u die bulletin lees en op al ons versoeke reageer. Dit word baie waardeer!
 • N.a.v. versoeke van nuwe intrekkers dat hulle nie bewus is van al die werksaamhede nie en dus nie weet waar om betrokke te raak nie, sal alle nodige inligting voortaan by die kerkkantoor en/of dienswerkers beskikbaar wees. Kontak hulle gerus.

 

NUWE PROJEKTE:

 • Kerkwinkel:  Enige nuwe produk/artikel wat u van die hand wil sit, is baie welkom. Huur ‘n tafel teen R50 en die wins kom na u toe! Tafels kan ook deur persone gedeel word. Ons wil graag die verkoping uitbrei na ‘n tipe “snuffelmark” waar daar iets van alles sal wees. Volgende verkoping is op 29 Augustus om 13:00 in die kerksaal.
 • Poppie-projek: Statistieke toon dat kindermishandeling onrusbarend toeneem. Help ‘n kind in nood deur enige van die produkte te koop (is by die kerkkantoor beskikbaar).
 • Sop en worsbroodjies: Wyke A14 en B14 is volgende aan die beurt tussen 4/08 en 9/08 en Wyk A15 die week daarna vanaf 11/08 tot 16/08. Moet asseblief nie hierdie bydrae as geringskat nie! Baie mense word hierdeur gevoed.
 • Projek 365:  Flessies vir u sente is deurgaans by die kerkkantoor beskikbaar. Versprei dit asseblief deur u wyke. Hierdie geld voorsien in baie behoeftes sonder dat u dit aan u sak sal voel.
 • Kospakkies:  Volgende insameling is op 20 en 21 Augustus.

 

BEHOEFTES:

 • Toiletware: vir kinders wat uit ouerhuise verwyder moet word (in die vorm van “troossakkies”) asook vir inwoners van Ramot (mans en dames). Sakkies sal voorsien word, lewer slegs inhoud by kerkkantoor af.
 • Rekenaar met speletjies: geskik vir 47-jarige manlike kwadrupleeg wat 24-uur versorging benodig en gestimuleer moet word.
 • Speelgoed, skoonmaakmiddels, skryfbehoeftes, meubels (veral beddens – ‘n hele gesin slaap tans op die grond), klere en skoene.
 • Borge vir lugtyd vir 2 selfone (vir maatskaplike werkers).
 • Komberse en stofsuier.
 • BADISA Kraaifontein se dak moet dringend afgespuit word.

 

Skryfbehoefte-insameling en verjaardagkaartjies
Wykleidsters word versoek om vanoggend na die diens hul kwitansieboek en skryfbehoefte-briewe by die kerkkantoor af te haal.  Die kwartaal se verjaardagkaartjies is ook daarby ingesluit.

 

NATANIëL: ‘n Splinternuwe produksie!
Durbanville Ouditorium, 11 en 12 September.  Kaartjies R150 (volw) en R130 (seniors/ skoliere) – ten bate van Living Network.  Besprekings:  events@venuedaria.co.za / 0820741269.

 

Gebedsbediening
Ps. 17 : 1 :   “ …hoor tog die gebed wat ek in alle opregtheid bid. “

*   Diensbeurt:  Erasmé Viljoen, 0219133699 / Groep: Gwen Swart, 0219132029

 

Lief-en-leedgroep besoek en gemeente bid vir:

 • Henny Fourie (Saffraan 7, 0219131373) se broer is oorlede. Ons opregte meegevoel met  Henny en Johan.
 • Heloïse van Wyk (Courtrai 5, 0219752370) het ‘n rugoperasie ondergaan. Sy sterk tuis aan.
 • Pieter en Gerda Geyser (Van der Merwe 51, 0219133086) se dogter, Hester, ondergaan tans behandeling vir ernstige siekte. Ons bid vir Hester en haar familie.
 • Maretha von Westernhagen (Van der Merwe 14, 0219137960)  ondergaan tans chemoterapie. Sy maak staat op ons gebede.
 • Susan van der Merwe (Bergzicht 10, 0219131808) is ernstig siek. Ons bid vir Poens, Susan en hulle kinders.
 • Lizette Albertyn (Patriot 37, 0219135618) se vader is onlangs oorlede. Ons bid vir haar en haar moeder.
 • Julia de Kock (Bloekom 14, 0219134478) was in die hospitaal.

 

Voorbidding:

 • Ons gemeente se sendelinge:
  Ds. Christo en Delesté Wooding, Transkei
  Ds. August en Anita Basson, Lesotho
  Ds. Marius en Amanda du Plooy, Midde-Ooste
  Marieta Niemand, Frankryk
  Dr. Danie en mev. Neelsie van Zyl, Khayelitsha

  • Bendegeweld op die Kaapse Vlakte
  • Moderamen-vergadering wat op 13 en 14 Augustus plaasvind.
  • Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het
  • diégene wat hierdie week operasies moet ondergaan;  en
  • almal wat tans tuis aansterk
  • Ringsitting 2 September 2013 by Kraaifontein Moeder

 

Ds. Heerden het verlede Sondagoggend ‘n baie treffende aanbieding gedoen na aanleiding van die onlangse besoek aan Transkei.  Hy het foto’s gewys en agtergrond-inligting gegee met gepaste musiek daarby.  Die DVD is by die kerkantoor beskikbaar en ons beveel aan dat Bybelstudiegroepe en ook gesinne, die DVD aanskaf om daarna te kyk.

 

Sokhanya-gebedsonderwerp
Die biskop van Evaton (Alberton) van wie ons vantevore vertel het, het nou reeds die helfte van die Sokhanya-kursus op eie inisiatief in seSotho vertaal en netjies geformateer aan ons gestuur. Met ‘n bietjie afronding kan die materiaal nou gepubliseer word. Dit bied wonderlike geleenthede om ons materiaal baie wyer te gebruik, maar dit bring nog groter logistieke implikasies wat administrasie en merk van vraestelle betref. Hierdie biskop, soos vele ander, wys hoeveel toewyding tot die saak van die evangelie daar by sulke mense aanwesig is.

 

Wildsfees – Wellington-Oos-Gemeente
U  word hartlik uitgenooi om die wildsfees wat die NG Gemeente Middelburg-Karoo by Wellington-Oos-Gemeente (H/v Cummings- & Barlinkstraat, Wellington) aanbied, te ondersteun.  Die fees is van 8-11 Augustus. Vir meer besonderhede kan u skakel met ds. Ruan du Plooy  0498422192 of 07697

Did you like this? Share it: