sgunter

VrydagNuus 21 Maart 2014

VrydagNuus

 

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Menseregtedag

Ons vier menseregte op 21 Maart. In die kerk praat ons van die menswaardigheid van alle mense: Your ordinary acts of love and hope point to the extraordinary promise that every human life is of inestimable value. – Desmond Tutu. Dalk wil jy oorweeg om iewers in hierdie langnaweek liefde en hoop te gee aan iemand wat sy/haar waarde betwyfel. Dis (deel van) die Evangelie J

 

 

S

INODALE NUUS

#imagine: Tyd vir Droom, Glo, Doen is hier!

Hierdie naweek (21-23 Maart) realiseer maande se beplanning, harde werk en gebede met #imagine (Môreson, Malmesbury en RMFJ Kampterrein, Pretoria). Te midde van wonderlike verhale van die Here se voorsiening vra ons graag voorbidding vir elke jongmens (ongeveer 4000 in die Kaap en 3000 in Gauteng), die raadgewers, die organiseerders, spyseniers, die logistiek, die weer – dat die Heilige Gees daar sal werk en dat die Here se wil deur dié projek sal geskied.

 

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. Bybelgenootskap van SA: Nuwe Uitvoerende Hoof

Ds Dirk Gevers (52) is verlede week aangewys as die Bybelgenootskap se nuwe Uitvoerende Hoof vanaf 1 Desember 2014. Hy volg ds Gerrit Kritzinger op wat op 30 November na byna 25 jaar diens by die Bybelgenootskap, die tuig neerlê. Lees hier meer oor Dirk.

 

2. Kla jy oor jou Gemeente?

Ons kerm en kla so maklik oor dinge wat in die gemeente nie loop na ons wense nie. Dan is dit soms klein dingetjies soos dat daar nie genoeg koekies by die teedrinkery na die erediens is nie! Daar is seker min gemeentes, van watter denominasie ook al, wat nie bepaalde uitdagings in die gesig staar nie. Wat dalk wens dit was anders. Makliker. Binne ‘n beter omgewing. Lees gerus wat Etienne Fourie van die Hervormde Kerk hieroor skryf.

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

1. Fietstrap vir Sending Calvinia

Vyf fietsryers het vir die eerste keer in 2002 begin deur vanaf Calvinia via Nieuwoudtville, Vanrhynsdorp en Vredendal na Klawer te ry om fondse in te samel vir sendelinge. Hierdie jaar word daar weer op 28 en 29 Maart getrap. Die roete van 240 km is effens gewysig teenoor 2013. Oorweeg gerus om hierdie groot poging te ondersteun – ook as hulle in jou omgewing verbykom! Klik hier vir meer.

 

2. Wellington-gemeentes: Daniël Mannekonferensie

Die Daniël-konferensie vind op 11 en 12 April by Diemerskraal buite Wellington plaas. Vrydag 18:00 – 21:00 en Saterdag 08:00 – 16:00. Koste: R200-00 pp, etes (behalwe ontbyt) en koffie ingesluit. Registrasie en betalings by NGK Wellington-Oos kerkkantoor tot 4 April om 12:00 (021 873 2690 / skriba@wellingtonoos.co.za). Vir hulp met voorbidding, skakel met Adell Erasmus 082 925 7190. Vir hulp met geestelike berading of voorbidding tydens die konferensie, skakel met Jan (021 873 2347 / 084 585 3531) of NJ (021 873 5222 / 084 584 1331).

 

3. Stellenbosch International Fellowship bid vir Sirië

Op Vrydag 11 April om 19:00 bied die Stellenbosch International Fellowship (Engelstalige gemeente van NG Helderberg en Moederkerk, Stellenbosch) ‘n gebedsinisiatief “Together for peace in Syria” aan. Gaan kry gerus eerstehandse inligting oor die gebeure in Sirië. Die verdere versoek is dat gemeentes op Sondag 13 April tydens eredienste tyd inruim om voorbidding vir die voortslepende oorlog te doen. ‘n Kort video-insetsel is ook by http://www.youtube.com/watch?v=2VVoCxdm7T8 beskikbaar. Sien meer by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

 

E

KOLOGIE

1. Earth Hour / Aarde-uur: 29 Maart

Die Ekologie Taakspan van Armoede en Sorg en KGA van die VGKSA (Kaapland) en die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) vestig gemeentes en lidmate se aandag op Earth Hour. Wees deel van miljoene individue wat met hierdie simboliese uur van donkerte (Saterdag 29 Maart van 20:30-21:30) hulle respek vir die aarde betoon. SAFCEI het meer hieroor. Een gemeente wat werk maak van bewusmaking oor eko-uitdagings, is die VGK Gemeente Darling. Hulle kom op 29 Maart tydens Aarde-uur met kerslig byeen – lees hier meer.

 

2. Christene leef Groen

Die Projekspan vir Ekologie van die NGK Oostelike Sinode wil ook alle Christene help om op alle vlakke van die lewe met ‘n groter bewustheid van hulle impak op die omgewing te leef. Kry hulle nuus op Facebook by https://www.facebook.com/pages/Christene-leef-groen-Christians-living-green/590245097732347. (Met dank aan die Oostelike Sinode se Familienuus van 11 Maart).

 

 

K

EN JOU KERK

Kuratorium en Seminarium vir Opleiding

Die Kuratorium sien om na die teologiese opleiding van studente van die NG Kerk aan die Universiteit van Stellenbosch. Die Fakulteit Teologie in samewerking met die Kuratorium behartig die akademiese opleiding, terwyl die Seminarium, as subkommissie van die Kuratorium, verantwoordelikheid vir die bedieningsontwikkeling van studente aanvaar. Meer oor die Seminarium is onderaan. Reglement 16, wat hiermee verband hou, is hier te sien.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Kerkbode van 21 Maart

In die jongste uitgawe van Kerkbode werp Mary-Anne Plaatjies-van Huffel, moderator van die VGKSA, lig op dié kerk se verstaan van belydenisse. Lees ook:

 • Katolieke kardinaal vra nouer bande met NG Kerk
 • Biskoppe in die NG Kerk?
 • Blokfluite in Khayelitsha
 • Suster Kockie trap diep sendingspore
 • Robbie Wessels: grondpaaie van geloof

 

2. Bybel-Media Nuus

Die week is BM se fokus op twee puik nuwe publikasies, die jongste Kerkbode (sien ook hierbo) en LiG. Lees hier meer.

 

3. Hefsiba Nuusbrief

Kruger du Preez verskaf uit Vila Ulónguè (Mosambiek) statistiek oor malaria en vertel van hulle doelwitte vir die vier maande wat hy en Antoinette nog voltyds op Hefsiba is voor hulle uittrede. Lees ook oor die gevaar van satelliet-kampusse wat kan sluit en fietse uit Robertson. Klik hier vir die interessante nuusbrief.

 

4. Missie Japan Nuusflits

Uit Japan kom ‘n lekker-lees nuusbrief met pragtige foto’s van Stephan en Carina van der Watt. Stephan werk as deeltydse dosent (in pastorale sorg en berading) by die (Reformed Church of Japan se) Kobe kweekskool, en Carina het die voltydse verantwoordelikheid as ma wat tuisonderrig ook moet gee (sonder ondersteuningsnetwerk). Klik by NUUT op www.kaapkerk.co.za. ‘n Uittreksel met onder meer hulle toerprogram vir die komende besoek aan SA is onderaan.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Gemeente Kraaifontein-Noord: Basaar

Kraaifontein-Noord hou weer Basaar op Saterdag 29 Maart om 09:00 by Laerskool Fanie Theron in Bosmanstraat Kraaifontein. Alles wat jy by ‘n basaar soek, sal daar wees, beloof hulle. Gaan ondersteun hulle asseblief. Vir meer inligting kontak Alta 021 988 3384 of Heinrich Götze 021 988 1688.

 

2. NG Gemeente Karatara se Sedgefield hou ook Basaar!

Die Sedgefield-wyksgemeente van Karatara hou op Vrydag 28 Maart hulle Dankfeesbasaar. Hulle vra al die omliggende gemeentes se ondersteuning. Amptelike opening om 17:00. Wees vroegtydig daar om die beste snitte vleis te bekom en aandete daar te geniet. Kontakpersoon: Hendrien Fourie by 073 246 8833.

 

3. Badisa Alta du Toit Fondsinsamelings

Alta du Toit Nasorg, ‘n program van Badisa, stuur nuus oor geleenthede wat die volgende week of wat ten bate van hierdie organisasie aangebied word.

3.1 Teaterproduksie met Sandra Prinsloo en Marius Weyers

“Vir ewig en altyd” is ‘n uitsonderlike geleentheid om twee van SA se grootste akteurs saam op die verhoog te sien. Dit vind plaas by die Bellville Stadskouburg op 17 Mei om 19:45. Kaartjies R120; bespreek by Lelani 021 913 2106 of lelani@altadutoit.org.za. Klik hier vir die advertensie op www.kaapkerk.co.za.

3.2 Sakka Stone in Die Boer

Sakka Stone tree op Saterdag 29 Maart by Die Boer teater-restaurant in Durbanville op ten bate van Alta du Toit Nasorg. Deure oop vanaf 18:30 en die vertoning begin om 20:30. Bespreek by die teater 021 979 1977 of 083 406 0111. Sien ook NUUT op www.kaapkerk.co.za.

3.3 Damesoggend met Monique Strydom

Geniet ‘n spesiale Damesoggend met Monique Strydom en Lizette Janse van Rensburg op 12 April van 09:30-12:30 by Corpus Christi, Uys Krige Rylaan, Panorama teen R125-00. Bespreek by Lelani 021 913 2106 of lelani@altadutoit.org.za. Die volkleur advertensie is by NUUT op www.kaapkerk.co.za; alles ten bate van Alta du Toit Nasorg.

 

4. NG Gemeente Die Strand: Dankfeesbasaar

Die Strand (hoek van Fagan- en Birkenheadstraat) nooi almal om op Vrydag en Saterdag 28 en29 Maart saam te kuier tydens hulle Dankfeesbasaar. Wegneemetes is Vrydagaand vanaf 17:30 beskikbaar; bespreek vooraf by 021 853 1128 (08:00-13:00), met verskeie etes en ander lekkernye wat Saterdag te koop aangebied word. Lees hier verder.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

1. NG Sinode Vrystaat: Direkteur Eenheid vir Ondersteuning

Aansoeke word ingewag vir die pos van Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning by die sinodale kantoor, NG Kerk Vrystaat, Bloemfontein – sien volledige advertensie aangeheg. Die sluitingsdatum vir aansoeke is Maandag 14 April en die gekose kandidaat moet teen 1 Augustus 2014 diens aanvaar.

 

2. Badisa Koue-Bokkeveld: Maatskaplike Werker

Badisa Koue Bokkeveld is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike aksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke word voor 27 Maart vir ‘n voltydse betrekking as maatskaplike werker ingewag. Onderaan is meer hieroor.

 

Ten Slotte

Veel is al gesê en gewonder oor die roeping van Jesaja om te gaan preek vir mense wat NIE na hom sal luister nie (Jesaja 6:9-10). Wat is die sin daarvan? Vreemd. Onverstaanbaar. In Jesaja 8:17 kry ons die spieëlbeeld hiervan as ons lees: “Ek vertrou op die Here wat Hom vir die nageslag van Israel verberg, op Hóm hoop ek.”

 

Na aanleiding hiervan skryf Andries Cilliers hierdie aangrypende gebed, as hy as’t ware agter hierdie woorde inskuif en in sy eie teenstrydige wisselval tussen onmag en hoop bely:

 

O God, wat Uself vir my verberg,

ek bou my hoop op U.

God wat ek nie ken nie, verlos my,

want die gode wat ek ken, verstrik my.

God wat ek nie regkry om lief te hê nie, genees my,

want die gode wat ek liefhet, breek my.

God wat my ontwyk, bly by my,

want die gode wat ek in my greep het, laat my in die steek.

God wat ek nooit kan verstaan nie, vervul my,

want die gode wat ek begryp, dreineer my. Amen.

 

‘n Aangename naweek toegewens.

 

Groete.

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

BYBELGENOOTSKAP VAN SA

NUWE UITVOERENDE HOOF

 

Ds Dirk Gevers (52) is verlede week aangewys as die Bybelgenootskap se nuwe Uitvoerende Hoof. Ds Gevers sal die pos vanaf 1 Desember 2014 beklee. Hy volg ds Gerrit Kritzinger op wat op 30 November 2014 na byna 25 jaar diens by die Bybelgenootskap, die tuig neerlê.

 

Dirk Gevers is ‘n geordende leraar van die Uniting Presbyterian Church in Southern Africa en hy is reeds sewe jaar in diens van die Bybelgenootskap – eers as Organiserende Sekretaris in die KwaZulu-Natal (Suid) Streek en vanaf 2009 as Streekhoof aldaar.

 

Hy is ‘n gebore en getoë Durbaniet. Hy het sy skoolopleiding aan Kearsney Kollege voltooi. Hierna behaal hy ‘n BA-graad aan die Universiteit van Natal en daarna ‘n BD-graad aan die destydse Universiteit van Durban-Westville. Beide hierdie universiteite vorm nou deel van die Universiteit van KwaZulu-Natal.

 

Dirk Gevers is getroud met Louise en die egpaar het drie volwasse kinders.

 

(Met dank aan e-Saaier van 13 Maart 2014)

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

DIE KONTEKS VAN KERKWEES

 

Verlede week het ’n afvaardiging van die Nederduitsch Hervormde Kerk die byeenkoms van die 16de Conventus Reformatus, die Konvent van Kerke van die Reformasie in Suidelike Afrika, bygewoon. Ons gashere was die Calvyn Protestantse Kerk, en die Konvent het plaasgevind in hul kerkgebou in Athlone.

 

Toe hy die Konventgangers verwelkom, het ds Stephen Snyman, predikant van dié gemeente, vir ons gesê dat ons ons nou presies in die middel van die Cape Flats bevind. Hy het iets van die omstandighede waaronder hulle gemeente is, verduidelik en ons vertel dat daar die vorige twee weke etlike voorvalle van bendegeweld in die blok om die kerkgebou plaasgevind het. Eers is twee bendelede doodgeskiet, toe, uit weerwraak, een van die ander bende en toe weer een van die eerste bende. Hulle het letterlik vier lyke opgetel binne ’n 100 meter radius van die kerk. Dit gebeur dan ook dat die bendelede na hom kom en vir hom sê: Djy’s mos van die community, nè? Djy moet die funeral vir ons doen (aksent soos Stephen self dit gebruik het). En dan doen hy maar die begrafnis, sê Stephen, wel wetende dat erge geweld enige oomblik kan opvlam. Hy doen dit, want dis húlle mense en hulle reik so uit na die gemeenskap.

 

Met teetyd sien ons ’n samedromming van mense en polisievoertuie ’n hanetree van die kerk af. Stephen gaan vind uit. ’n Bende het die laaste skieter opgespoor, maar hy kon weghardloop. Toe vat hulle eenvoudig ’n 17-jarige seun wat daar naby gestaan het en maak die magasyn van ’n pistool op hom leeg. ’n Ma se enigste seun word vir geen rede doodgeskiet.

 

Dié gebeure het die Konvent diep geraak. Vir my ook. Ons kerm en kla so maklik oor dinge wat nie loop soos ons wil hê hulle moet loop in die gemeente nie, maar dan is dit soms dinge soos dat daar nie genoeg koekies is by die teedrinkery na die erediens nie. Daar is seker min gemeentes, van watter denominasie ook al, wat nie uitdagings in die gesig staar nie. Party s’n is dalk net heelwat groter as ander, afhangende van die konteks waarbinne hulle kerk is.

 

Iemand het êrens gesê dat ons moet leer om tevrede te wees met wat ons het, eerder as om ontevrede te wees oor wat ons nie het nie. Miskien kan dit help as ons eerder hierdie tyd van ontevrede wees gebruik om voorbidding te doen vir ons broers en susters wat in moeiliker omstandighede as ons steeds regkry om met vreugde die Here te dien.

 

Ds Etienne Fourie

Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika

 

Bron: e-Hervormer van 13 Maart 2014

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

FIETSTRAP VIR SENDING CALVINIA 2014

 

‘n Kort agtergrond van die “Fietstrap vir Sending” volg hieronder. Die program vir 2014 word ook weer uiteengesit.

 

Vyf fietsryers het vir die eerste keer in 2002 die projek begin deur vanaf Calvinia via Nieuwoudtville, Vanrhynsdorp en Vredendal na Klawer te ry om fondse in te samel vir sendelinge. Vanrhynsdorp was die oornag plek op dié roete. Ons het op Klawer klaar gemaak en is daar met ‘n voertuig opgelaai en teruggeneem na Calvinia. Hierdie roete was ongeveer 164km en dit is in 2002 en 2003 gevolg. Na die rit in 2003 is besluit dat ons die roete moet wysig en is dit toe soos volg gedoen: vertrek Vrydagoggend vanaf Calvinia via Nieuwoudtville, Vanrhynsdorp na Klawer (oornag), vertrek Saterdagoggend vanaf Klawer via Vredendal, Lutzville en eindig op Strandfontein. Hierdie roete is ongeveer 220km lank. Dit is vir die eerste keer in 2004 gevolg en was so gedoen tot en met 2013.

 

Die fondse is soos volg ingesamel:

•        2002   John Roux in Mosambiek en Philip Meiring in Rusland       R8 100

•        2003   John Roux in Mosambiek en Pieter Vermeulen in Indië     R6 886

•        2004   John Roux in Mosambiek en Pieter Vermeulen in Indië     R11 000

•        2005   John Roux in Mosambiek en Pieter Vermeulen in Indië     R14 805

•        2006   John Roux in Mosambiek en Pieter Vermeulen in Indië     R17 000

•        2007   John Roux in Mosambiek en Pieter Vermeulen in Indië     R14 458

•        2008   Makhathini                                                               R16 145

•        2009   Makhathini                                                               R15 414

•        2010   Makhathini                                                               R16 426

•        2011   Transkei                                                                  R17 277

•        2012   Transkei                                                                  R22 074

•        2013   Malawi                                                                    R20 334

•        2014   Malawi                                                                    ?

 

 

Die totale ingesamelde bedrag word oorbetaal en geen koste wat aangegaan mag word, word verhaal nie.

 

Hierdie jaar (2014) word daar weer getrap vir sending. Die datums waarop dit gaan gebeur, is 28 en 29 Maart 2014. Die roete is ‘n klein bietjie gewysig teenoor 2013. As dit die Here se wil is, gaan die roete soos volg daaruit sien: Begin op Calvinia via Nieuwoudtville, Vanrhynsdorp, EN DAN VREDENDAL, Klawer (oornag op Klawer), en dan terug na Vredendal, Lutzville na Strandfontein. Dit maak die roete ongeveer 240km lank.

 

Indien enige persoon dit so van die Here ontvang om ‘n finansiële bydrae te maak sal dit ook baie welkom wees. Die kontakbesonderhede is soos volg:

 

Kerkkantoor

Posbus 100

CALVINIA

8190

 

Die bankbesonderhede is soos volg indien enige persoon fondse elektronies wil inbetaal. Indien dit gedoen word, moet dit asseblief baie duidelik gemerk word “Fietstrap vir Sending” en van wie af dit kom.

 

Bank:                     ABSA Calvinia

Rekeningnaam:        NG Kerk Calvinia

Rekeningnommer:     1620580003

Takkode:                334106

 

Maak asseblief van die volgende kontaknommers en e-pos gebruik indien u meer inligting insake die fietstrap benodig:

NG Gemeente Calvinia: 027 341 1012 Tussen 09:00 – 12:00 Maandag tot Vrydag.

Noel Viljoen: 082 890 4489 en viljoen@hantam.co.za (H) en idp@hantam.gov.za (W).

 

Alle bydraes moet asseblief net baie duidelik gemerk word vir die “Fietstrap vir Sending”-projek.

 

U moet ook asseblief kennis neem dat hierdie projek nie sommer blindelings aangepak is nie. Daar is vir weke vooraf daaroor gebid en die Here se leiding gevra en gesoek. Ons versoek u ook om asseblief vir die projek te bid – nie net vir fondse nie, maar ook vir elkeen se veiligheid op die pad (ook die begeleiers s’n).

 

Soos wat u hierbo kan sien, is dit in 2014 die 13de jaar wat die projek aan die gang is. As ons terugkyk op die 12 jaar, dan kan ‘n mens die Here se hand in alles sien. Behalwe vir ‘n pap wiel hier en daar was daar geen valle en/of beserings nie. Die Here is goed en getrou. Ons wil Hom alleen loof en prys en sy Naam grootmaak.

 

Noel Viljoen

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

EKOLOGIE TAAKSPAN

 

Op die laaste Saterdag van Maart het miljoene mense wêreldwyd die afgelope sewe jaar hulle ligte afgeskakel vir “Earth Hour” (“Aarde-uur”). Dit is ‘n simboliese daad om jou te verbind tot respek vir die aarde. “Earth Hour” het ontwikkel tot die wêreld se grootste voetsoolvlak omgewingsgebeurtenis waarby mense uit alle vlakke van die omgewing in 7000 stede en dorpe in 154 lande betrokke is.

 

Vanjaar is die tema van die WWF se “Earth Hour”-veldtog (Saterdag 29 Maart) “How do you Honour the Earth?”

 

Sien meer by http://safcei.org/earth-hour-2014-switch-off-switch-over-to-honour-the-earth/

 

Die VGK Gemeente Darling beplan om op 29 Maart gedurende Aarde-uur (20:30 tot 21:30) die gemeente aan te moedig om as gesinne hul ligte af te sit en by die kerkgebou met kerslig bymekaar te kom. Hulle sal dan bewusmaking doen oor hul eko-uitdagings, wat individue en huishoudings kan doen en saam in gebed wees.

 

 

Ekologie Taakspan

NGK Wes-en-Suid-Kaapland en VGK Kaapland.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

SEMINARIUM

 

Die Seminarium van die NG Kerk en VG Kerk aan die US Fakulteit Teologie fasiliteer ’n gesamentlike program vir die bedieningsvorming van die twee kerke se teologiese studente. Die program is aanvullend tot die akademiese program en begelei die student met betrekking tot persoonsontwikkeling, roeping, geloofsidentiteit, bedieningsvaardighede en missionale kerkwees.

 

Rig navrae aan Monty Sahd (PSD: Opleiding en skriba van die Kuratorium) by mpsahd@sun.ac.za of Eddie Orsmond (Aanvullende Teologiese Opleiding) by simon1@paarlmail.co.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BYBEL-MEDIA

JOU BEDIENINGSVENNOOT VIR 2014

 

Nuusbrief 5/2014

 

Jongste Bybel-Media-publikasies …

 

Gevorm deur die kruis

Navolgers van Christus Jesus se selfontlediging

 

ʼn GELOOFSREIS VAN 10 WEKE VIR KLEINGROEPE

 

In Gevorm deur die kruis lei die skrywers individue en kleingroepe om aan die hand van Paulus se brief aan die Filippense …

•        selfondersoek te doen oor aspekte van jou lewe waar jy vernuwing nodig het

•        te fokus op die lig wat God deur sy Woord en Gees vir jou bring en wat jou menswees kan verhelder, en

•        God toe te laat om jou met Hom te vervul sodat jy met Hom verenig kan leef.

 

Prys: R75,00 (BTW en posgeld ingesluit).

 

Kerk + Huis … Mark Holmen

Die beproefde formule om lewenslange geloof te bou

 

Blywende, lewenslange geloof word selde deur kerkprogramme aangeleer, maar eerder “aangesteek” deur ’n leefstyl van geloof wat by die huis uitgeleef word.

 

Maar hoe kan jou gemeente huise toerus om (weer) die belangrikste plek te word waar geloof gevoed word? Deur ’n HuisGeloof-gemeente te word.

 

Mark Holmen se boek Kerk + Huis bevat alles wat jy nodig het om ’n HuisGeloof-fokus in die DNS van jou geloofsgemeenskap in te weef.

 

Prys: R99,95 (BTW en posgeld ingesluit).

 

Lees in die Kerkbode van 21 Maart …

 

Die NG Kerk en die Katolieke:

 

Protestante se paaie het byna vyf eeue gelede met dié van die Katolieke Kerk geskei. Die laaste jare het Katolieke en NG mense wat mekaar beter leer ken het, egter ontdek daar is baie meer raakpunte as verskille – en die belangrikste raakpunt wat is sekerlik die sentrale plek van Jesus Christus as Verlosser in albei kerke se geloof.

 

Lees ook oor …

•        Die sanger Robbie Wessels het met die predikantekonferensie van die NG Kerk gesels oor sy geloofspad, ‘n pad wat dikwels maar grondpad langs geloop het.

•        Saterdagoggend in Khayelitsha. ’n Groepie toegewyde lidmate leer die kinders blokfluit speel – en heelwat meer.

•        Die kruis – dierbaar of grotesk?

•        VGK-moderator oor Belhar en kerkeenheid.

•        Biskoppe vir die NG Kerk?

•        ’n Nuwe lied vir die reënboognasie.

 

Onthou:

•        Kerkbode kan nou ook digitaal gelees word op jou tablet, rekenaar of slimfoon. Teken in by www.mysubs.co.za/Kerkbode

•        Of besoek www.kerkbode.co.za om Kerkbode-aanlyn (beperkte weergawe) te lees.

 

In die April-uitgawe van LiG:

 

Sy is onopgesmuk en opreg, en sy glo haar doel op aarde is om ander te bemoedig. Ilse Salzwedel het by Lindie gaan inloer en vertel hier hoe lyk “dien, doen en geniet” in lewende lywe. Én hoe funksioneer haar “span”.

 

Vir die gesin …

 

Kinderboeke – Help só kies, Mamma!

Ouers speel ’n deurslaggewende rol in die skep van ’n fantastiese voorreg vir hulle kinders – die oopmaak van die wonderwêreld van woorde. En hier is die goeie nuus: Dit is doodeenvoudig. En dit hoef nie ’n fortuin te kos nie.

 

Hoe praat ek met my kind oor die dood?

Die idee om eerlik en gerusstellend met jou kind oor die dood te gesels, laat jou dalk met ’n vrag vrae. Só ’n gesprek hoef egter nie swaar of angswekkend te wees nie.

 

Vergewe my … Ek is ‘n onvolmaakte ouer

Hoe gemaak as dit blyk dat jy nie genoeg antwoorde op ouerskap-uitdagings het nie? vra René Badenhorst. Wat verklap dit van jou? En, belangriker, watter gevolge het dit vir jou kind?

 

Lees ook:

 

•        Paasfees met ‘n verskil – Word stil op die lydenspad

•        Streel jou siel met kaneel

•        ‘n Paastuin – Plek van stilte … en water

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

•        Skakel 0860 26 33 42 óf 021 873 0822

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

 

Groete uit Wellington.

 

Hans Steyn

Departement Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

MISSIE JAPAN

NUUSFLITS

 

17 Maart 2014

(‘n Uittreksel)

 

Besoek aan Suid-Afrika om die draai

Soos genoem einde verlede jaar, is ons middel vanjaar DV in Suid-Afrika op besoek. Die gedagte is om (soos 3 jaar gelede) vanaf Julie tot September onder meer terugvoer te gee aan ondersteuners en verdere ondersteuning te werf. En ook natuurlik om vooraf en tussen-in die stywe program, genoeg te rus.

 

Ons breë skedule lyk soos volg (meer finale besonderhede sal nog volg):

25 Junie-19 Julie: Arriveer in Kaapstad en verloftyd

20 Julie-3 Aug: Suid- en Wes-Kaap besoeke

10-13 Aug: Suid- en Oos-Kaap besoeke

16-24 Aug: Gauteng en Noord-OVS besoeke

30 Aug-7 Sept: Suid-OVS en Noord- en Oos-Kaap besoeke

11-14 Sept: Oos-Kaap besoeke

16-17 Sept: Missie Japan bestuursvergadering

21 Sept: Wes-Kaap besoeke

28 Sept: Vertrek uit Kaapstad

 

Nog ‘n lang pad van genesing voor ná 3 jaar (sedert 11.3.11)

Verlede Dinsdag (11 Maart) was die derde herdenking van die geweldige trauma van 2011 se rampgebeure in Japan. Die heropbou van honderde duisende mense se lewens duur steeds voort. Buiten die frustrasie en worsteling van baie mense wat steeds in piepklein tydelike huise moet sien-kom-klaar, is die letsels van lyding ook veral onder kinders nou duidelik sigbaar. Ek lees onlangs in ‘n koerant artikel hieroor: “One in four nursery school children caught up in Japan’s 2011 tsunami disaster has psychiatric problems caused by the horrors of loss and destruction, with experts warning of a dire shortage of psychiatrists.”

 

Maar soos ek al baie voorheen ook gedeel het: veral vir die handjie vol Christene (1%) in Japan het hierdie krisis ook ‘n geleentheid geword om op praktiese maniere die hoop van die evangelie (ook veral met kinders) te deel.

 

Lees gerus ‘n sendeling-kollega (van die Christian Reformed Church North America), ds Larry Spalink se verslag oor sommige van die voortgaande inisiatiewe (waarby Missie Japan ook via ds Tobie en Annalie de Wet tot onlangs toe nog direk betrokke was): http://www.missiejapan.co.za/bedieningsfokus/an-oasis-for-the-heart-by-larry-spalink-march-2014-update-on-triple-disaster-recovery-efforts/.

 

Gebedsversoeke

Dank saam met ons die Here vir:

Meer geleenthede as wat ons ooit kon dink om die plaaslike gemeentes te ondersteun d.m.v. die aanbied van seminare ens.

‘n Goeie begin by RCJ se kweekskool in Kobe, met die onderrig van pastorale sorg daar.

Sy voorsiening i.t.v. baie praktiese dinge wat nodig is om tuisonderrig te kan doen.

Vra saam met ons vir God se sorg m.b.t.:

Emosionele en geestelike stamina vir die eise wat die bediening en tuisonderrig aan ons stel.

Carina se rug wat sedert baba Stephan se geboorte baie pyn t.m.v. behandeling.

Beplanning en voorbereiding vir ons besoek aan Suid-Afrika

Iemand wat plaaslik deel van Carina se ondersteunings-netwerk kan wees m.b.t. tuisskoling.

 

Baie dankie dat jy hierin met ons meeleef!

 

Vrede en vreugde

 

Stéphan, Carina, Annlie, Cornelius, Lodewyk en Stephan

 

NS: ek het onlangs bewus geraak van ondersteuners se e-posse wat my nie bereik via my stephan@missiejapan.co.za adres nie. As dit die geval was met jou (dat ek jou navraag nie beantwoord het nie), probeer asb. jsvdwatt@gmail.com as alternatief.

 

Lees die volledige nuusbrief by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

NG GEMEENTE DIE STRAND

DANKFEESBASAAR

 

Saterdag 29 Maart 2014

 

NGK Strand, h/v Fagan en Birkenheadstraat

 

Nooi jou bure, kinders en vriende en kom kuier!

 

Vrydagaand 28 Maart – Bederf jouself na werk!

Wegneem-etes beskikbaar vanaf 17:30 by die saal: Lekker groentebredie op rys, of hamburgers. Bespreek asb vooraf by die kerkkantoor, 021 853 1128 tussen 08:00 en 13:00.

 

Saterdag 29 Maart se etes:

“Basaarontbyt op ‘n bun”

Jantjies (worsie-op-‘n-stokkie)

Kerrie-en-rys (hoender of maalvleis)

Hamburgers

Pap en wors

Sop

Gebraaide snoek

Hoenderpastei en macaroni

 

Dan nog al die ander tafels met lekkernye:

Brode en beskuit; Groot koeke, veral enkellaag; Terte; Kleinkoekies; Poeding; Ingelegde produkte; Kindertafel: tuisgemaakte lekkers, “cupcakes”, gekleurde springmielies; Handwerk; Wit Olifante; boeke en tydskrifte; Plante.

 

Jy is meer as welkom – kom kuier sommer die hele oggend saam!

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

NG KERK VRYSTAAT

EENHEID VIR ONDERSTEUNING

 

Aansoeke word ingewag vir die pos van Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning by die Sinodale Kantoor, NG Kerk Vrystaat te Bloemfontein.

 

Posvereistes:

Die minimum kwalifikasies waaroor die suksesvolle kandidaat moet beskik is ‘n B-graad in Finansies of Bestuur, of ‘n gelykwaardige kwalifikasie.

Bewese ondervinding in ‘n kerklike of soortgelyke omgewing sal as ‘n sterk aanbeveling dien.

Dit is ‘n vereiste dat die suksesvolle kandidaat oor bepaalde bestuursvaardighede moet beskik.

Die persoon moet ‘n toegewyde en meelewende lidmaat van die NG Kerkfamilie wees.

Daar kan van kandidate verwag word om psigometriese toetse te ondergaan.

 

Posbeskrywing:

Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees:

· Vir die oorhoofse bestuur van die Sinodale Kerkkantoor;

· vir die bestuur, maksimale aanwending en ontwikkeling van die personeel van die Sinodale Kerkkantoor;

· om op te tree as skakel tussen leraars, kerkrade en die sinode;

· om toe te sien dat alle verskuldigde sinodale- en eweredige-bydraes van gemeentes gevorder word;

· om sinodebesluite wat betrekking het op die Eenheid vir Ondersteuning uit te voer, of te laat uitvoer, asook

· om leiding te gee in die visionering en herstrukturering van sinodale werksaamhede.

 

Die suksesvolle kandidaat moet oor ‘n goeie kennis beskik ten opsigte van die bestuur en administrasie van onder andere:

· Pensioenfondse

· Beleggings

· Mediese Fondse

· Eiendomme

 

Datum van diensaanvaarding: 1 Augustus 2014.

 

Aansoekbriewe vergesel van ‘n volledige CV moet vóór of op 14 April om 12:00, op een van die volgende wyses ingehandig word:

Elektronies aan fin@ngkvs.co.za

Skriftelik, gerig aan die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning, NG Kerk Vrystaat, Posbus 11412, Universitas 9321, of

Persoonlik, in ‘n verseëlde koevert, by die sinodale kantoor, Van Heerdenweg 20, Bloemfontein.

 

Enige navrae, ook ten opsigte van die vergoedingspakket, kan gerig word aan:

Dr Pieter van Jaarsveld by 082 582 5702

of

Dr Leon Foot by 083 503 6674

 

Die Raad van die Eenheid vir Ondersteuning behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak uit die aansoeke wat ontvang word nie.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

BADISA KOUE BOKKEVELD

MAATSKAPLIKE WERKER

 

Badisa Koue Bokkeveld is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike aksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke word vir hierdie voltydse betrekking ingewag.

 

Minimumvereistes sluit in: • ’n graad of diploma in Maatskaplike Werk • registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensberoepe • ’n geldige rybewys • kennis en vaardigheid met betrekking tot ontwikkelingsgerigte maatskaplike werkdienste en geïntegreerde dienslewering • kennis en vaardigheid met betrekking tot statutêre prosedures • die vermoë om binne spanverband te werk.

 

Die vergoedingspakket is binne Badisa-skale.

 

Rig aansoeke voor 27 Maart 2014 aan: Me A. Hattingh, Olyvenstraat 8, Lemoenkloof, Paarl 7646.

 

Navrae: 082 806 0859 of e-pos: ahattingh@2blink.co.za.

Did you like this? Share it:

Bulletin vir Sondag 16 Maart 2014

Vandag – LYDENSTYD
07:30  Geen
09:00  Ds. Heerden van Niekerk,  40 Dae-afsluitingsfees
Skriflesing:  1 Johannes 4:7-21
Deuroffer: Eie getuienisaksie
18:30  Geen
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) OM 17:30 in die saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(Gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Maandag, 17 Maart
20:00   Mannebybelstudie, kapel

Dinsdag, 18 Maart
09:30   Seniorbybelstudie, saal
09:30   Vrouebybelstudie
17:30   Liturgiese werkgroep
18:30   Musiekbediening
19:30   Salomé-Bybelstudie, saal

Woensdag, 19 Maart
19:00  Gemeentebybelstudie, saal

Donderdag, 20 Maart
09:30   Vrouebybelstudie, Dias 2
19:00   Musiekbediening

#Imagine Konferensie @Moreson, Darling 21-23 Maart 2014

Sondag, 23 MaartLYDENSTYD
07:30  Geen
09:00  Ds. Nelis van Rensburg
Deuroffer:  Badisa Bellville/Durbanville
18:30  Geen

40 Dae-afsluitingsfees
Reëlings:
Ons sluit ons 40 Dae-veldtog vandag af met ‘n heerlike kuiergeleentheid. Al die groepe eet vanaf 12:00 in kleingroepsverband saam in die tent op die parkeerterrein. Groepleiers moet asb. reël vir alle eetgerei (poedingbakkies en glase ingesluit). Elke groep bring hulle eie kos. Die 40 Dae-span voorsien die roomys aan die einde van die ete. Groepleiers moet asb self kies waar hulle groepe in die tent sit.
Dankies:
Ons sê baie dankie aan die 40 Dae-span vir al die reëlings. Ons sê ook veral dankie aan almal wat getrou kom saambid het vir die veldtog. Aan elke groepleier, wil ons ‘n groot dankie sê vir die neem van die verantwoordelikheid vir jou groep en al die werk wat daarmee gepaard gegaan het.  Sanet het in die kantoor groot ondersteuning verleen aan die veldtog. Okkie het as koster alles gereed gekry vir vandag se ete. Baie dankie aan hulle twee!  Baie dankie vir almal wat meegeleef en -werk het. Dit was weereens ‘n heerlike reis saam met baie besonderse kinders van die Here.

Tienerbediening
Ons gaan die 6de gebod behandel.  Dit is die afsluiting van die eerste kwartaal.

Nuwe intrekkers
Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit. Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld sodat ons u kontakinligting kan kry.

Verjaardae van die week 16-22 Maart
16     Joan Matthee, Ella Olivier, Pine Pienaar, Retha Strydom, Johan vd Merwe, Neil vd Westhuyzen
17     Luca Ruwiel, Alvine Steenkamp, James Vos
18     Liezel Combrink, Stephen de Goede, Willem du Toit, Aletta Jv Rensburg, Tiani Launspach, Mientjie Le Roux, Francois Malan
19     Christi Botha, Katelijne Kotzé, Wim Nel, Isabel Pienaar, Mia Uytenbogaardt, Amanda vd Merwe, Marié Van Reenen-Wegener
20     Leonora du Toit, Marike Kotzé, Amanda Liebenberg, Hanno Louw, Lara Theron, Marcel vd Walt
21     Cayla Bester, Christa Cilliers, Lettie Greeff, Philip Nel, Charmaine Theart
22      Bettie Barry, Janneke Basson, Nico du Raan, Arné Gerber, Jan Greeff, Eugéne Schoeman, Pauline vd Spuy

Vrouebediening:  Kontantinsameling
Die Vrouebediening van Welgemoed onderneem om jaarliks ‘n geldelike bydrae te maak om ons verpligtinge teenoor die gemeente, ring en sinode na te kom.  Wyksleidsters sal briefies in die wyke uitdeel met meer inligting.  Inbetalingsdatum by die kerkkantoor is 25 Maart.

BARMHARTIGHEID

GEDAGTE VIR DIE WEEK:
Liefde maak ons kwesbaar – vir stop langs die pad.  Liefde skep deernis – vir inleef met ander.  Liefde maak ons hart oop – vir gee sonder “bereken”.  Piet Naudé (opgedra aan prof. Ferdinand Deist)

TERUGVOERING:
Durbanville-Hoërskool: Baie dankie vir ‘n groot skryfbehoefte-skenking. Gaan hoofsaaklik aan Ruyterwacht geskenk word.
40 Dae-projekte:  Baie projekte is reeds afgehandel terwyl ander ‘n rukkie gaan neem om voltooi te word. Die reaksie van die groepe was uitstekend en baie persone/instansies gaan baat vind by hierdie inisiatiewe.

NUWE PROJEKTE:
Sop en worsbroodjies: Wyk B07 is die komende week aan die beurt en Wyke A04, A13 en A16 die week daarna vanaf 23/03 tot 28/03. Die belangrikheid van hierdie insameling moet asseblief nie onderskat word nie;  dit voed baie mense. Pakkies winkelsop is ook welkom.
Kerkwinkel:  Die volgende verkoping, Donderdag 27 Maart tussen 13:00 en 15:00.
Komberse:  Die winter in die Kaap is binnekort hier. Baie komberse word benodig.
Gebreide artikels: serpe en mussies is altyd hoog in aanvraag.

BEHOEFTES:
Enige artikel vir die kerkwinkel.
Eierdosies, stootwaentjie en baba-artikels, toiletware, skoonmaakmiddels, blikkies kos.

Gebedsbediening
Nehemia 1:6  “Luister tog, gee tog ag op die gebed wat ek, u dienaar, sonder ophou tot U bid”

Diensbeurt:  Tertia v Aswegen, 021 913 1254 / Groep:  Rita Schutte, 021 913 5577

Lydenstyd is ‘n tyd van afsondering, stil word, selfondersoek, bepeinsing, sondebelydenis, verootmoediging en hertoewyding.

Ons bid vir die volgende persone en sake:
Aldiana van der Merwe – sy is terug in die hospitaal na ‘n operasie (Barlinka 7, 0748599801).
Stephan Hamman – hy het ‘n voetbesering opgedoen en moes ‘n operasie ondergaan (Wolhuter 4, 0219132599).
Getha, Hendrik en Nicola Havenga – Getha se pa is oorlede (Aristea 37, 0219132016).
Inwoners wat tans swaar kry a.g.v. die vloede in die noorde van ons land.
Die huidige dispuut in die Oekraïne en die Krim-Skiereiland.
Die naasbestaandes van die passasiers van die vliegtuig wat vermis word.
Senior burgers in ons gemeente.
Kerkraadslede en dienswerkers.
Straatwerkbediening.
Dat die verkiesing vry en regverdig sal wees.
Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het;  diegene wat ernstig siek is en wat tuis aansterk na operasies.
Hulle wat tans finansieel baie swaar kry.
#Imagine Konferensie: Bid vir die tieners wat die konferensie die komende naweek bywoon. Bid saam vir die veiligheid, logistiek en herlewing in ons jongmense se harte!

Geboortes:
Die volgende lidmate het babaseuntjies ryker geword.  Hartlik geluk!
Gert en Chantelle Rademeyer (Dias 16, 0219136384).
Johan en Elrien Davis (Kommissaris 71, 0822908895).

Sokhanya-gebedsonderwerp:
Die afgelope Saterdag by die skool se algemene vergadering is die nuwe studente-komitee vir die jaar verkies. Ons is dankbaar dat dit weer eens ‘n span toegewyde en betroubare leiers is. By die geleentheid het die aartsbiskop van Katlehon by Germiston wat op eie inisiatief  al ons kursusmateriaal uit Xhosa in Sesotho vertaal het, ons besoek. Hy is werklik toegewy aan die werk van Sokhanya en het self nou met ‘n tweede studiegroep begin. Hy doen tans ook die vertaling van ons ander publikasies, wat die trefwydte van ons werk onvoorstelbaar verbreed. As teken van waardering het die komitee besluit om R10 000 uit verkope van ons boeke aan hom te gee.

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 14 Maart 2014

VrydagNuus

14 MAART 2014

 

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Menswees

“We need one another to be fully human. Brokenness, imperfection and incompleteness is the human story” – Vader Michael Lapsley, een van die nuutverkose visie-presidente van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK), by die afsluitingsgeleentheid van die Wêreldraad van Kerke in November 2013. Lees meer. Dit is nog meer betekenisvol, omdat Michael Lapsley albei sy hande in ‘n briefbom verloor het in die apartheidsjare.

 

S

INODALE NUUS

1. #imagine: Dringende versoek aan Gemeentes

Met amper 5000 inskrywings vir volgende naweek se #imagine-fees, heers groot opgewondenheid. ‘n Gebrek aan gemeentes se finansiële ondersteuning en die ongekende reënval in die Noorde (wat ekstra koste van ‘n reuse tent meebring) plaas ongelukkig ‘n effense demper op die vreugde. Gemeentes se dringende aandag word gevra vir Gielie Loubser se versoek – reageer asseblief vandag nog. Lees hier.

 

2. Communitas: VBO-kursusse vir volgende kwartaal

Daar is ‘n hele aantal VBO-kursusse wat volgende kwartaal deur Communitas aangebied word. ‘n Kursus oor die lees en verstaan van Paulus; aangebied deur proff Elna Mouton en Jeremy Punt, en Francois Wessels (sperdatum 3 April); ‘n PEAK-leierskap kursus deur Jannie Le Roux en Peet Bester (sperdatum 10 April) en nog baie meer – lees gerus onderaan.

 

3. NG Kerk se ASM vergader

Die Algemene Sinode Moderamen (ASM) vergader van 17-19 Maart in Pretoria. Hierdie vergadering hanteer sake tot die volgende sinodesitting (September 2015) en bestaan uit die lede van die moderatuur, een afgevaardigde per sinode en vier addisionele lede. By http://www.ngkerkas.co.za/index.php/ngk-familie/ngk/ is meer hieroor. Sterkte en wysheid vir almal by hierdie vergadering betrokke toegebid.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

Voormalige Sendingsekretaris oorlede

Ons het vanoggend die berig ontvang dat (ds) Day van Niekerk van die Strand Dinsdag oorlede is. Hy was onder meer Organiserende Sendingsekretaris van die Kaapse Kerk vanaf 1984 tot 1987 en Organiserende Sekretaris (Kaapstad-streek) by die Bybelgenootskap van SA. Ons medelye gaan aan sy gesin en familie met hierdie groot persoonlike verlies. Ons eer hom vir sy bydrae in die kerk van die Here (Red). Klik hier.

 

1. WGGK vra voorbidding in Lydenstyd

Die algemene sekretaris van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK), dr Setri Nyomi, skryf aan die begin van Lydenstyd om voorbidding vir verskeie onrus-geteisterde lande te vra. Die Accra-verklaring, wat vanjaar sy tiende herdenking vier, bied ook besondere materiaal vir nadenke. Beide die brief en Accra-verklaring is by Dokumente – Kerk en Samelewing op www.kaapkerk.co.za beskikbaar.

 

2. Conventus oor Bendegeweld en Verkiesing

Die Konvent van Reformatoriese Kerke (die grootste groepering van Gereformeerde Kerke in SA met ongeveer 1,5 miljoen lede) het van 4-6 Maart ‘n suksesvolle vergadering in Athlone gehad. Twee mediaverklarings, een oor die komende algemene verkiesing en die ander oor die ontstellende voorkoms van bendegeweld, is vrygestel. Lees gerus.

 

3. Stellenbosch Besprekingsgroep: Oorsig oor die Requiem

Die Stellenbosch Besprekingsgroep se volgende byeenkoms is op Dinsdag 18 Maart vanaf 17:00 in die Kerksentrum van die NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal. Prof Izak Grove, US Departement Musiek, spreek die groep toe oor: Die Requiem in die musiek: Agtergrond en oorsig. Toepaslike musiekstukke sal die praatjie toelig. Meer hieroor is aangeheg.

 

4. VGK Kraaifontein vra Hulp met Kerkorrel

Hierdie gemeente is dringend op soek na ’n kerkorrel, terwyl fondse daarvoor eintlik baie beperk is. Hulle het twee bedieningspunte, nl in Eikendal en Scottsville. “’n Paar Sondae gelede het ons orrel in Scottsville finaal die gees gegee. Indien daar ’n gemeente of persoon is wat ons kan help om die orrel te vervang, sal ons dit baie waardeer,” skryf Andrew Esterhuizen (ds). Kontak hom by andrew.esterhuizen@telkomsa.net of 021 987 4063 / 083 287 0637.

 

5. Verstaan Gemeentes se Sinodale Aandeel

Die NG Wes-en-Suid-Kaapland sinodale kantoor ontvang dikwels navrae oor die doel en aanwending van gemeentes se sinodale aandeel. Dit is belangrik om eerstens te herinner daaraan dat die sinode daar is ter wille van gemeentes; die sinode kán en moét gemeentes help. Gemeentes kan met die grootste vrymoedigheid vra, want hulp met fasilitering, berading, finansiële en administrasie is onder meer beskikbaar. Meer oor die sinodale aandeel is op die webblad van die Diensgroep Ondersteuningsdiens (SDO). Klik by “Sinodale Aandeel”.

 

6. Gereed vir #Twitter en #Interaktiewe Dienste?

Gebruik # + ‘n woord op Twitter en jy skep ‘n onderwerp vir bespreking, ‘n string kommentare om te volg. In sommige gevalle kan die # selfs ‘n manier wees om deelname aan ‘n erediens aan te moedig. Meer en meer mense kom met selfoon en al na die diens, lees hul Bybel deur ‘n app en maak selfs notas oor die diens op hul iPad. Iets om dalk veral by Jeugdienste in berekening te bring? Belangstellendes kan hier meer lees.

 

7. Lydenstyd: Palmsondag 13 April 2014

Op Palmsondag herdenk ons Jesus se intog in Jerusalem. Palmtakke en kruise uit palmblare gemaak, is deel hiervan. In sommige christelike tradisies word Palmsondag se kruise gedurende die volgende jaar se Aswoensdag in die as-seremonie verbrand. Hier is dalk iets vir ‘n kleingroep om as aktiwiteit met die oog op Palmsondag te oorweeg: ‘n PP-aanbieding met aanwysings vir die vou van so ‘n kruisie is op www.kaapkerk.co.zaDokumente – Algemene Dokumente beskikbaar.

 

 

I

NNOVASIE

Kom ons inspireer mekaar met kreatiewe planne en projekte. So sluit ons aan by een van ons sinode se waardes (www.kaapkerk.co.za), nl ‘n “vaste verbintenis tot innovasie en kreatiwiteit”. Gemeentes, stuur asseblief nuus oor kreatiewe projekte en aksies na kommunikasie@kaapkerk.co.za.

 

NG Durbanville: Durbanville vier/4 Jesus

Aangespoor deur hulle jaarlikse reeks wat vanjaar die tema Die goeie en mooi gemeenskap het, het Durbanville besef dit is tyd om in liefde uit te reik na mekaar en na die wêreld, tyd dat die Kerk in Durbanville hande vat en saam sy Koninkryk uitleef. Hieruit is ‘n groter veldtog, Durbanville vier/for Jesus (D4J), saam met verskeie ander denominasies gebore. Klik gerus hier; kyk die video en kry meer inligting op www.d4j.co.za. Hulle wil die dorp geel verf met ‘n gebedstap, ‘n pay-it-forward-veldtog en baie meer, laat weet André van Wyk!

 

 

K

EN JOU AFKORTINGS

1. NetACT

NetACT (Network for African Congregational Theology) is ‘n netwerk van Presbiteriaanse Gereformeerde tradisie in sub-Sahara Afrika. In 2000 is ‘n netwerk gevorm tussen die US Fakulteit Teologie en suster teologiese instellings in Suider-Afrika, geïnisieer deur die MIV-pandemie, armoede en die wydverspreide korrupsie wat oral ervaar word. Lees meer op die KGA-webblad by http://www.kga.org.za/wp/netact/.

 

2. STLAS

Die Sinodale Taakspan Leer en Aktuele Sake (STLAS) adviseer die sinode in verband met alle sake rakende die leer en leerstellig-etiese kwessies van aktuele belang in die lewe en getuienis van die kerk. Hulle hanteer navorsing en beplanning, inligting en voorligting in verband met leer en aktuele sake. Meer inligting oor dié taakspan is hier.

 

3. WGGK

Die NG Kerkfamilie is deel van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK). Hierdie organisasie (in Engels bekend as die World Communion of Reformed Churches, WCRC) bestaan uit 229 lidkerke en is welbekend vir onder meer die Accra-verklaring. Klik hier vir meer inligting.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. LiG van April is hier

Enkele hoogtepunte in hierdie propvol uitgawe:

 • Lindie – “Dien, doen en geniet!”
 • Paasfees – stap saam op Jesus se lydenspad
 • Ontspan! Perfekte ouers woon in Kammaland
 • Kussingstories genees stukkende harte
 • MasterChef-sussies se geheime bestanddeel: hulle pa!

 

2. Shepherd Nuusbrief

In die jongste uitgawe vervolg Gerhard Botha, direkteur van Shepherd, met die drie laaste eienskappe van toepassing op dominees in kleiner gemeentes, nadat hy in die vorige uitgawe verwys het na visie en innovering. Lees gerus by NUUT op www.kaapkerk.co.za hieroor.

 

3. L’Chaim, Nuusbrief van Simcha-bediening aan Jode

In hierdie nuusbrief van die familie van NG Kerke se Simcha Bediening aan Jode is inligting oor die Purim-fees, wat op Sondag 16 Maart gevier word. Lees gerus onderaan hoe Joodse kinders tydens hierdie fees in die kerk lawaai…klik hier.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. Bybel-Media Kleuterpret op Stellenbosch

Bybel-Media in samewerking met Stellenbosch Square hou op 15 Maart van 10:00 – 15:00 ‘n heerlike dag vir die kleinspan: ‘n Akkerpret-poppekas om 10:00, 12:00 en 14:00, ‘n inkleurkompetisie met groot pryse, allerlei prettige kunsaktiwiteite en kinderprodukte teen afslagpryse by die Kleuterpret-stalletjie. Vir al die ouers bied Mugg & Bean iets spesiaals: kry 10% af op enige maaltyd, slegs geldig vir 15 Maart. Kom haal gerus die koepon by ons stalletjie, nooi Adele. Navrae: adele@bmedia.co.za. Sien die volkleur advertensie hier.

 

2. NG Gemeente De Rust

2.1 De Rust en Hartenbos hou saam Basaar: Hande werk as Harte werk!

Op Saterdag 29 Maart vanaf 10:00 hou Hartenbos en De Rust-gemeentes vir die derde jaar saam basaar! De Rust bring topgehalte vars vleis en Hartenbos skep ‘n heerlike, feestelike atmosfeer vir die verkope. Besoekers aan die Hartenbos-basaar kan, benewens die tradisionele basaar lekkernye, uitsien na kwaliteit biltong en oorgenoeg goeie vleis, netjies verpak om selfs die hoë proteïen-aanhangers tevrede te stel. Nuus oor ‘n spesiale veiling van unieke items en meer, is hier.

 

 

2.2 Meiringspoort Trail Run

As jy al die Meiringspoort Halfmarathon in Oktober gehardloop het, sal jy weet waarvan ons praat – die pragtige Meiringspoort! En nou kan die dapperes op 17 Mei die Meiringspoort Trail Run, wat jou nóg dieper neem, aandurf… maar wees gewaarsku – dit is rof! Vooraf-inskrywings R150 pp. Sien www.meiringspoorttrailrun.co.za. Skakel Brende by 076 038 2886 vir meer besonderhede. Fondse ten bate van die instandhoudingsfonds van die NG Kerk De Rust.

 

3. NG Gemeente Kuilsrivier: Kruis-tot-Kroon Musiek-konsert

Kuilsrivier, in samewerking met Aksie Samaritaan, bied ‘n Musiekkonsert aan op 23 Maart om 19:00 in die kerkgebou (Van Riebeeckweg). Kaartjies beloop R50. Hierdie konsert is ‘n fondsinsameling vir die opgradering van geboue vir Kuilsrivier se sopkombuis, met die droom om die sopkombuis mettertyd vir vaardigheidsontwikkeling te gebruik. Navrae en kaartjies: 021 903 1529. Lees onderaan meer oor Aksie Samaritaan en ondersteun gerus hierdie verdienstelike saak.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

1. NG Gemeente Stellenbosch: Vyfde Leraar

‘n Herinnering: Stellenbosch Moedergemeente, ’n gestuurde makrogemeente wat bestaan uit ’n gevestigde komponent van ongeveer 2200 belydende en 800 dooplidmate en ook ’n studente-komponent van ongeveer 2500 studente, het ‘n vakature vir ‘n vyfde leraar. Onderaan is meer hieroor. Reageer asseblief voor of op 24 Maart.

 

2. NG Gemeente Toringkerk, Paarl: Medeleraar

Belangstellendes in ’n medeleraarspos by Toringkerk word hiermee uitgenooi om hulle name vir oorweging aan die gemeenteraad te stuur. Besonderhede oor die vereistes is onderaan. Reageer asseblief voor 14 April.

 

3. NG Gemeente Olifantshoek: Leraar

Olifantshoek is ’n gemeente met 252 belydende en 79 dooplidmate, geleë op die N14 roete, 50 km suid-wes van Kathu en 165 km noord-oos van Upington. Die gemeente betree ’n nuwe tydvak as gevolg van omgewingsontwikkeling wat aanpassings in hulle bedieningsbehoeftes en –strategie noodsaak. ‘n Vakature vir ‘n leraar bestaan tans in hierdie gemeente. Belangstellendes moet voor 30 Maart aansoek doen. Meer inligting is hier.

 

4. Hefsiba, Mosambiek: Dosent in Sielkunde

Hefsiba Instituut vir Christelike Hoër Onderwys van die IRM (Reformed Church in Mozambique) het universiteitstatus en is geleë by Vila Ulongue in die noordooste van die Tête-provinsie, Noord-Mosambiek. Hefsiba het drie fakulteite, nl Teologie, Sielkunde en Ekonomie & Bestuur. Hier is tans ‘n vakature vir ‘n dosent in Sielkunde. Meer inligting is aangeheg. Reageer voor 30 April.

 

5. Badisa: Maatskaplike Werkers

Die Beheerrade van Badisa Trio Scottsdene/Kraaifontein en Badisa Tygerberg wag aansoeke in van geregistreerde maatskaplike werkers om vakante poste te vul. Badisa is ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VG Kerk in Suider-Afrika (Kaapland). Meer oor die vereistes en voordele is onderaan. Sluitingsdatum: 21 Maart.

 

6. NG Gemeente Tafelberg: Musiekdirekteur

Hier is ‘n herinnering: die NG Gemeente Tafelberg benodig ‘n dinamiese persoon om ‘n vakature as musiekdirekteur te vul. Vereistes/’n profiel vir die pos sal op aanvraag aan alle aansoekers verskaf word. Aansoeke sluit op 20 Maart. Klik hier vir meer inligting.

 

 

Ten Slotte

Vir beplanning: onthou asseblief dat volgende week korter as gewoonlik is met Menseregtedag as openbare vakansiedag op Vrydag 21 Maart. Verder: die skole sluit op Vrydag 28 Maart vir die April-vakansie en heropen op Maandag 7 April. Afgesien daarvan, maak verskeie skool- en ander vakansiedae deel van volgende kwartaal uit. Diegene wat weer al die datums wil bekyk, kan hier klik.

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

#IMAGINE

DRINGENDE VERSOEK

 

12 Maart 2014

 

Geagte kollega

 

Dit raak vir ons duidelik dat die Here ’n beweging begin het wat baie meer as ’n naweekkamp alleen is. Daar het al 4845 ingeskryf en verskeie gemeentes is nog besig om hulle lyste op die website in te voer; daarom weet ons hier is nog baie wat bygevoeg word.

 

Vandag vra ek egter reguit vir jou wat hier lees om ons te help.

 

Van die 1600 gemeentes wat die NG Kerk het, het slegs 96 gemeentes vir ons gehelp met finansiële bydraes (en 2 streeksinodes). Dis minder as ’n tiende en dit bring ons by ’n finansiële krisis!

 

Ons het ons begroting so aangepas en afbestuur dat ons net meer as R100 000 gekort het, maar die aanhoudende reën in die Noorde dwing ons om ’n reuse tent op te slaan wat ons R67 000 ekstra kos. Ons het ook begroot dat daar 4500 mense na die Noorde se #imagine sou gaan en weens die reën (vermoed ons) is daar minder as 2000 mense. Dit laat ons met nog ’n R300 000 tekort.

 

As julle gemeente dus nog nie bygedra het nie, wil julle nie asseblief sommer vandag nog die R2000 of meer oorbetaal nie? As julle nie die fondse het nie, wil jy/julle nie ’n paar sakemanne vra om ’n bydrae te maak, sodat julle ons kan help met ’n bydrae nie? Sien die bankbesonderhede hieronder.

 

Ons is eintlik so opgewonde oor die sprekers en die “bands” en die program en die amper 5000 wat ingeskryf het, maar die kommer oor die finansies steel soveel vreugde.

 

Ons weet hierdie beweging kan ons kerk se dalende getalle omdraai, kan ons publieke beeld positief beïnvloed, maar meer as dit – dit kan ons land help opbou.

 

Asseblief – help ons oor die laaste hekkie.

 

Groete.

 

Gielie Loubser

gielie@sun.ac.za

021 808 9293

 

Bankbesonderhede:

Bybel-Media

ABSA tjekrekening

Rekeningnommer: 408 259 9261

Takkode: 632005

Verwysing: Gemeentenaam

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

COMMUNITAS

VBO-KURSUSSE

 

Daar is ‘n hele aantal VBO-kursusse wat volgende kwartaal deur Communitas aangebied word:

 

8–10 April: ’n Nuwe blik op Paulus: ’n Inleiding tot hedendaagse interpretasies van  Paulus se boodskap en sy kommunikasie daarvan. Dis ‘n kursus oor die lees en verstaan van Paulus; aanbieders is proff Elna Mouton en Jeremy Punt, asook Francois Wessels.

 

Sperdatum: 3 April

Inskrywingsvorm beskikbaar op www.kaapkerk.co.zaDokumente – Dagboek.

 

 

15–16 Apr: PEAK Deel 2 – Belangrik: persone wat reeds Deel 1 in die verlede gedoen het, kan ook hier inskakel om die PEAK Leadership-kursus te voltooi. Aangebied deur Jannie le Roux en Peet Bester.

 

Sperdatum: 10 April

Inskrywingsvorm beskikbaar op www.kaapkerk.co.zaDokumente – Dagboek.

 

 

22–24 Apr: Gelukkige Aftrede – Vir almal wat op aftrede staan – dis belangrik om jou voor te berei vir hierdie nuwe lewensfase! Aanbieders is Kenny Raats en Deon Bruwer.

 

Sperdatum 10 April

Inskrywingsvorm beskikbaar op www.kaapkerk.co.zaDokumente – Dagboek.

 

 

22–24 April: Familiebediening? Hoe werk dit in huishoudings, in gemeentes, in die skool en as ’n missionêre metodiek? – aanbeveel vir almal wat ouers is of met families, kinders of jongmense werk. “Where Christ is present in faith, the home is church too!” Aanbieders: Deon Kitching, Gielie Loubser, Anriëtte de Ridder en Denvor Wagenaar.

 

Sperdatum 14 April

Inskrywingsvorm beskikbaar op www.kaapkerk.co.zaDokumente – Dagboek.

 

 

13-15 Mei: (Let wel – die datum het geskuif agv die verkiesing) Nuwe Groei en Vrug – hoe om jou visie en passie weer aan te vuur. Die kursus wil hê dat “elke leraar ʼn nuwe ontmoeting met die Here sal ervaar wat verseker nuwe blydskap, groei en vrug gaan bring”. Aanbieder is Dirkie van der Spuy.

 

Sperdatum 25 April

Inskrywingsvorm beskikbaar op www.kaapkerk.co.zaDokumente – Dagboek.

 

 

20-22 Mei: PEAK Fasiliteerders Opleiding – indien jy reeds die PEAK-kursus as geheel voltooi het, kan jy nou die fasiliteerders-kursus bywoon. Dit is ‘n geleentheid om jou te bemagtig om  gemeenskapsleiers op te lei in leierskap en húlle weer so te bemagtig. Die aanbieder is Kerry Sandison van Village of Leaders. Die assessering vind plaas op 17-20 Jun – merk dus hierdie 7 dae op jou dagboek.

 

Skryf in voor of op 12 Mei.

Inskrywingsvorm beskikbaar op www.kaapkerk.co.zaDokumente – Dagboek.

 

 

Meer inligting oor elke kursus is hier onder, asook op die Communitas webtuiste, by http://communitas.co.za/taakspanne/vbo/vbo-2014-volledige-kursusboekie/ of skakel Wilma le Roux by 021 808 3624.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

VOORMALIGE SENDINGSEKRETARIS OORLEDE

 

Ons het vanoggend die berig ontvang dat (ds) Day van Niekerk van die Strand Dinsdag (11 Maart 2014) oorlede is.

 

Hy het die gemeentes Hennenman, Koue Bokkeveld, Bredasdorp en Suider-Strand gedurende sy loopbaan bedien en was Organiserende Sendingsekretaris van die Kaapse Kerk vanaf 1984 tot 1987. Daarna was hy as Organiserende Sekretaris (Kaapstad-streek) by die Bybelgenootskap van SA werksaam.

 

Sedert sy aftrede het hulle in die Strand gewoon. Day sal onthou word as ‘n vriendelike, entoesiastiese persoon wat die belange van die NG Kerk in sy betrokkenheid in Afrika met groot ywer gedien het.

 

‘n Dankdiens sal op Maandag 17 Maart in die NG Gemeente Suider-Strand gehou word.

 

Ons medelye gaan aan sy gesin en familie met hierdie groot persoonlike verlies. Ons eer hom vir sy bydrae in die kerk van die Here (Red).

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

16TH CONVENTUS OF THE CHURCHES OF THE REFORMATION IN SOUTHERN AFRICA

STATEMENT ON GANG VIOLENCE

 

March 4th, 2014

Athlone, Cape Town Metropole

 

Today, the 4th March 2014, an act of gang violence robbed a young man of 17 of his life. He was gunned down in a gang shooting only a stone’s throw away from where we have meeting in Calvin Protestant Church in Kewtown, Athlone.

 

For some people he will signify no more than a news item. But to his mother he was her only son; to us all he was a fellow human being; and in God’s sight he was someone created in his own image, whose life was therefore precious.

 

We urge those who were responsible for this atrocity to acknowledge to grievous injury they have done to the bereaved family and to desist from any further senseless violence. We also appeal to the community to respect the rule of law and to those responsible for the enforcement of the law to see that justice is done and to keep the peace.

 

 

Rev Stephen Snyman (Calvyn Protestant Church of South Africa)

Chair

 

Rev Etienne Fourie (Netherdutch Reformed Church of Africa)

General Secretary

 

Members of the Conventus present:

Calvyn Protestant Church of South Africa

Dutch Reformed Church

Dutch Reformed Church in Africa

Evangelical Lutheran Church in Southern Africa

Netherdutch Reformed Church of Africa

Reformed Churches in South Africa

Rhenish Church

Uniting Presbyterian Church in Southern Africa

 

These churches represent 1 500 000 Christians in South Africa.

 

 

16TH CONVENTUS OF THE CHURCHES OF THE REFORMATION IN SOUTHERN AFRICA

STATEMENT ON THE UPCOMING ELECTIONS

 

 

March 6th, 2014

Athlone, Cape Town Metropole

 

We call on all citizens of South Africa – and especially the members of our churches – to take seriously the importance of participating in the democratic process in our country by taking part in the upcoming elections. Every Christian citizen who can, should vote.

 

We call on all South Africans to refrain from any form of violence, and to use the opportunity, and allow others the opportunity, to vote and let their voices be heard.

 

It is inappropriate for a church to call on its members to vote for any particular political party. Instead the church should teach the values of justice, compassion and integrity and call on its members to vote according to these values.

 

We call upon our members to value the role of a political party for what it should be: not an organisation dictating the whole of civil society in a country, but an effective instrument governing for the benefit of all the citizens of a country.

 

Every voter should vote not according to our natural inclinations to vote in favour of our racial or class privileges but for the good of all and for justice for all.

 

We call on all those campaigning for political parties at all times to refrain from any rhetoric that incites hatred or prejudice between citizens and to stick strictly to the truth. This truth also includes refraining from making unrealistic promises that will afterwards lead to frustration and aggression among people.

 

We also call upon leaders of political parties to refrain from any claim to be the only God-ordained institution to govern South Africa till kingdom comes.

 

We call on all authorities and parties involved in the election to see that the election will be free and fair and transparent.

 

We pray to almighty God to use this election to preserve the peace and promote the well-being of all the citizens of South Africa.

 

Rev Stephen Snyman (Calvyn Protestant Church of South Africa)

Chair

 

Rev Etienne Fourie (Netherdutch Reformed Church of Africa)

General Secretary

 

Members of the Conventus present:

Calvyn Protestant Church of South Africa

Dutch Reformed Church

Dutch Reformed Church in Africa

Evangelical Lutheran Church in Southern Africa

Netherdutch Reformed Church of Africa

Reformed Churches in South Africa

Rhenish Church

Uniting Presbyterian Church in Southern Africa

 

 

16DE KONVENT VAN DIE KERKE VAN DIE REFORMASIE IN SUIDELIKE-AFRIKA

VERKLARING OOR DIE KOMENDE VERKIESING

 

 

6 Maart 2014

Athlone, Kaapstad Metropool

 

Ons doen ‘n beroep op alle inwoners van Suid-Afrika – en veral die lidmate van ons kerke – om aan die demokratiese proses in ons land deel te neem en die komende verkiesing ernstig op te neem. Elke Christen wat kan stem, moet stem.

 

Ons doen ‘n beroep op alle Suid-Afrikaners om hulle te weerhou van enige vorm van geweld; om hierdie geleentheid om te stem, te benut én om ander dieselfde geleentheid te gun ten einde hulle stemme te laat hoor.

 

Dit is onvanpas vir ‘n kerk om sy lede te versoek om vir ‘n bepaalde politieke party te stem. In plaas daarvan moet die kerk die waardes van geregtigheid, deernis en integriteit verkondig en ‘n beroep op sy lede doen om te stem volgens hierdie waardes.

 

Ons versoek ons lidmate om die rol van ‘n politieke party te sien vir wat dit behoort te wees: nie ‘n organisasie om die hele burgerlike samelewing in ‘n land te dikteer nie, maar ‘n doeltreffende instrument vir effektiewe regering tot die voordeel van al die burgers van ‘n land.

 

Elke kieser moet stem, nie volgens ons natuurlike neigings ten gunste van ras of klas nie, maar vir die welsyn en geregtigheid van almal.

 

Ons doen ‘n beroep op die verteenwoordigers van alle politieke partye om hulle te alle tye te weerhou van enige retoriek wat haat of vooroordeel tussen die burgers van die land kan aanblaas en om hulle by die waarheid te hou. Hierdie waarheid sluit in dat hulle hulself sal weerhou van die maak van onrealistiese beloftes wat net sal lei tot frustrasie en aggressie tussen mense.

 

Ons doen ook ‘n beroep op die leiers van politieke partye om hulle te weerhou van enige aanspraak om die enigste Godgegewe instelling in Suid-Afrika te wees wat sal regeer tot die wederkoms.

 

Ons roep alle owerhede en die betrokke partye op om toe te sien dat die verkiesing vry en regverdig en deursigtig sal wees.

 

Ons bid dat die Almagtige God hierdie verkiesing sal gebruik om die vrede en die welsyn van al die burgers van Suid-Afrika te bevorder.

 

Ds Stephen Snyman (Calvyn Protestantse Kerk in Suid-Afrika)

Voorsitter

 

Ds Etienne Fourie (Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika)

Algemene Sekretaris

 

Lede van die Conventus teenwoordig:

Calvyn Protestantse Kerk van Suid-Afrika

Die Rynse Kerk

Evangelies Lutherse Kerk in Suider-Afrika

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika

Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika

Nederduitse Gereformeerde Kerk

Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika

Uniting Presbyterian Church in Southern Africa

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

STELLENBOSCH STUDIE- EN BESPREKINGSGROEP

ONS GODSDIENS EN DIE WETENSKAPPE

 

Volgende Byeenkoms

 

Datum en tyd: Dinsdag 18 Maart, om 17:00 tot 18:00 lesing (oor die ondergenoemde onderwerp) en daarna bespreking tot 18:30.

 

Onderwerp: Die Requiem in die musiek: Agtergrond en oorsig

 

Spreker: Prof Izak Grove, Dept Musiek, US.

 

Plek: Kerksentrum, NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal, h/v Merrimanlaan & Martinsonstraat, Uniepark, Stellenbosch.

 

Prof. Izak Grove spreek ons toe oor die onderwerp:

Die Requiem in die musiek: Agtergrond en oorsig

 

Die Requiem (die dodemis) soos musiekliefhebbers dit ken aan die hand van Mozart en andere se werk, behoort tot ‘n liturgiese begrafnistradisie van die Vroeë Kerk, en voorskrifte van leestekste en musikale items daarvoor is tydens die 16de eeu finaal vasgelê. Die meermalige gebruikspotensiaal van ‘n komposisie vir die doel was een van die redes vir komposisies daarvan deur gevestigde komponiste.

 

‘n Belangrike deel van 18de-eeuse Requiem-komposisies was die gebruik van instrumente, en daardeur het die genre veral sedert die 19de eeu meer gereeld as gewyde konsertmusiek gedien, in plaas van liturgiese musiek in die kerk. Die belangrikste werke in die konsert repertorium is dié van Mozart, Verdi en Fauré. Brahms se werk met dieselfde titel behoort in werklikheid tot die Protestantse kerkmusiek, en is nie werklik ‘n Requiem nie. Hierdie werke sal die kern vorm van die aanbieding op 18 Maart.

 

Prof Izak Grove is ‘n afgetrede professor vir musiekwetenskap, maar steeds aktief as dosent op deeltydse basis.

 

Kontak die sekretaris, Piet Walters, by pew@sun.ac.za met navrae.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE DURBANVILLE

GOEIE EN MOOI GEMEENSKAP

 

Durbanville-gemeente hou jaarliks ‘n reeks in die gemeente rondom ‘n spesifieke tema en al die bedieninge word hierby betrek. Reeds in 2013 het ons besef dat ons nie in 2014 ‘n tema soos Die goeie en mooi gemeenskap – na aanleiding van ‘n gelyknamige boek deur James Bryan Smith – alleen kan aanpak nie. Dis immers die Here se opdrag vir sy hele kerk om deur dade van liefde uit te reik na mekaar en na die wêreld. Deur die jare is vriendskappe tussen ‘n hele klompie kerke opgebou en die Here het ons oortuig dat die tyd ryp is dat sy Kerk in Durbanville hande vat en saam sy Koninkryk uitleef.

 

Aanvanklik het ons vier kerke genooi – Durbanville Baptiste Kerk, die Presbiteriaanse Kerk, die Anglikaanse Kerk en Durbanville Familiekerk – om hierdie jaar se reeks vir vier weke saam met ons te doen in hul eie gemeentes en dan tydens Pinkster saam hier in ons kerk. Almal het met oorgawe “ingekoop” en meer en meer kerke het gevra om ook deel te wees – El Shaddai, Goedemoed Baptiste, Christian Family Church, Protea Valley Church, Grapevine Christian Fellowship en GraceLife Ministries.

 

Hieruit is ‘n groter veldtog – Durbanville vier/for Jesus (D4J) vir die Kerk in Durbanville gebore en glo my, die dorp gaan geel geverf word, letterlik! Tydens Mei-maand word ‘n groot gebedstap deur die dorp vir alle kerke deur die Anglikaanse Kerk gereël; jeugwerkers van die onderskeie kerke gaan die skole besoek en die kinders tot ‘n “pay-it-forward” veldtog uitdaag; ons gaan ‘n Praise & Worship-aand by Durbanville Familiekerk vir die tieners hou en van Hemelvaart tot Pinkstersondag word ‘n 10-dae-van-gebed geleentheid vir Durbanville gereël. Vir 1 Junie word onderskeie uitreikgeleenthede beplan en vanaf 1-5 Junie (Pinkster) kom almal na NGK Durbanville toe vir ‘n reeks oor Die Goeie en Mooi Gemeenskap, saam aangebied deur predikante van die verskillende kerke. En natuurlik hou ons potjiekosaand op 6 Junie vir al die kerke saam. En wat ‘n fees gaan dit nie wees nie!

 

Vandat ek 12 jaar terug as predikant by Durbanville Gemeente aangestel is, het ek deel geword van die Predikanteforum, waar predikante, pastore en ander kerkleiers maandeliks mekaar ontmoet vir gesprek en verhoudinge bou. Oor die jare is telkemale probeer om gesamentlike gebeurtenisse of bedieninge op die been te bring, maar tot dusver was dit net nie moontlik nie. Elkeen was maar besig met hul eie kerk se bedieninge en verantwoordelikhede. Maar die laaste paar jaar het die Here regtig hegte verhoudinge tussen ons opgebou waar vertroue, omgee en liefde hoog op prys gestel word. Ons het weereens tot die oortuiging gekom dat God se Koninkryk hier in Durbanville en verder baie belangriker is as ons eie gemeentes en dat die Here groter eenheid wil sien in sy Kerk. So die koms van hierdie reeks en veldtog maak ons almal baie opgewonde.

 

Ek glo regtig dat hierdie veldtog die begin van GROOT dinge vir die uitgebreide kerk in Durbanville is. Die D4J-veldtog stop nie na Pinkster nie en ons is reeds besig om opvolg byeenkomste te reël. Verder droom ons dat die onderskeie kerke se bedieninge en lidmate al meer en meer sal hande vat om saam, in eenheid en liefde, ons dorp te dien met die Here se liefde. So leef ons mos in die Koninkryk van God!

 

Gaan kyk gerus na die nuwe webbladsy – www.d4j.co.za of ‘like’ ons D4J-Facebook bladsy!

 

André van Wyk

NG Durbanville

6 Maart 2014

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

SIMCHA

 

Nuusbrief van die familie van NG Kerke se Simcha Bediening aan Jode

Newsletter from the Dutch Reformed Churches’ Simcha Ministry to the Jewish people

 

MAART 2014

 

Viering van die Joodse fees Purim op Sondag 16 Maart in erediens

 

Hoe om in die kerk lawaai te maak…

Die Joodse Purim-fees word eerskomende Sondag, 16 Maart gevier. Purim vier die gebeure van die boek Ester in die Bybel – die verhaal hoe die Here vir Ester, ’n soort Ou-Testamentiese skoonheidskoningin, gebruik het om die volk Israel te red van ’n beplande volksmoord deur die Hamman, die eerste minister in die Persiese Ryk in die 6de eeu VC. Purim is ’n vrolike fees – daar word selfs in die sinagoge gedans! Vir Joodse kinders is dit ’n gunstelingfees, want met Purim word hulle toegelaat om hardop in die sinagoge lawaai te maak. Lees hieronder hoe dominee dieselfde met sy gemeentekinders kan doen.

 

Wat gebeur het met Ester, Mej Persië

Die boek Ester vertel die verhaal van Ester, ’n Joodse meisie wat in die tyd van die ballingskap in die Persiese Ryk gewoon het. Koning  Ahasveros soek toe ’n bruid – maar dit moes die mooiste meisie in Persië wees. Wie word toe Mej Persië – en kort daarna die koningin van Persië? Reg geraai – niemand anders as Ester nie! Maar Ester was skaam omdat sy in die God van Abraham, Isak en Jakob geglo het, daarom het sy nie vir koning Ahasveros gesê dat sy ’n Jodin was nie.

 

Kort voor lank is sy egter gedwing om te kies vir of teen die waarheid. Die eerste minister van Persië, ’n man met die naam van Hamman, ’n regte skurk, het ’n wet uitgevaardig dat al die Jode wat in Persië gewoon het, uitgeroei moes word. Ester se oom, ’n man met die naam van Mordecai, stuur toe ’n boodskap na Ester: Sy is die enigste wat die Israeliete nou kon red, sy moes na die koning gaan en hom vertel dat sy ’n Israeliet is, en dat sy glo in die God van van Abraham, Isaak en Jakob – en dat die koning asseblief moet ingryp, anders word al die Israeliete in Persië vermoor.

 

Ester was eers bang. Sy kon haar lewe verloor as sy op haar eie, sonder uitnodiging, na die koning gaan. Haar oom Mordegai stuur haar toe die volgende boodskap: “Moenie dink net jy van al die Jode sal vrykom omdat jy in die koning se paleis is nie.  As jy nou swyg en daar kom van ’n ander kant oaf uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op ’n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het! (Ester 4:12)”

 

Ester het toe haar moed bymekaar geskraap, na die koning gegaan – wat haar sowaar vriendelik ontvang het! Toe hy haar storie hoor, was hy baie kwaad vir sy eerste minister Hamman, wat die Israeliete wou uitmoor. Die koning het toe kennis gegee dat Hamman tereggestel moet word, en dat die Israeliete se veiligheid in die Persiese Ryk gewaarborg moet word.

 

Hoe Joodse kinders die Purim-fees vier…

In die sinagoge word die gebeure hierbo in herinnering geroep deur ’n gedeelte van die verhaal van Ester hardop in die sinagoge te lees – gewoonlik deel van hoofstuk 4. Wanneer die naam van die agterbakse eerste minister Hamman gelees word, het die kinders in die sinagoge – en al die grootmense wat jonk van gees is – die reg om lawaai te maak, om so die naam van Hamman, die skurk, uit te doof.

 

Dominee kan die volgende doen op eerskomende Sondag 16 Maart (presies die dag waarop die Purim-fees gevier word): In die kindertyd word die kinders na vore geroep. Leë blikke met sente en ander dinge wat lawaai maak, word uitgedeel. Dominee vertel kortliks die storie van Ester en lees dan ’n stuk uit die Bybel waarin Hamman se naam dikwels voorkom – miskien uit Ester 4, of dalk sy eie opsomming. Wanneer die naam “Hamman” genoem word, moet die kinders lawaai maak – die blikke skud, voete stamp of sommer net skreeu.

 

Om een of ander onverklaarbare rede geniet die kinders (en veral sommige grootmense wat saam skree) die lawaaimakery terdeë.

 

As dominee die skare tot bedaring gebring het, kan hy dalk preek oor Mordegai se woorde aan Ester (en ons almal): “As jy nou swyg en daar kom van ’n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op ’n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het!” (Ester 4:12)

 

En dalk kan sommige van die lidmate die storie van Ester en Purim gebruik om by Joodse vriende te hoor hoe hulle oor geloof voel – en miskien die geleentheid gebruik om oor hulle eie geloof te praat.

 

As u ons nuusbrief per e-pos wil ontvang: stuur ’n e-pos aan Cecilia Burger by simchaministry@gmail.com.

 

Francois Wessels 083 232 0960

Cecilia Burger 021 424 9454 of 083 232 0628

Kloofnekweg 43, Tamboerskloof, Kaapstad

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTES HARTENBOS EN DE RUST

BASAAR

 

Die NG Gemeente Hartenbos hou op 29 Maart sy jaarlikse basaar. Ons tema vanjaar is: Hande werk as harte werk.

 

Kom beleef dit met ‘n gemeente in aksie!

 

Met al die vakansiegangers, ondersteuners van die KKNK, besoekers uit die omgewing en eie gemeentelede gaan dit ‘n regte Hartenbos-joligheid wees.

 

Oorvol tafels met ‘n verskeidenheid lekkernye en heerlike etes beteken nie dat laatkommers iets gaan kry nie!  Maak seker dat jy betyds is. Die basaar open om 10:00.

 

Ons bied vanjaar, as ‘n eerste, ‘n spesiale veiling aan waar ons ‘n klompie werklik unieke items gaan opveil.  Onder die items tel handgemaakte knipmesse, ‘n paar bottels wyn (enig in sy soort in die wêreld), unieke hout gemaakte items en nog meer. ‘n Plek vir versamelaars.

 

Ons verwelkom weereens vir De Rust Gemeente met hulle hoë kwaliteit vleis en die lekkerste biltong in die kontrei.”

 

Kontak:

Piet Schoeman (Hartenbos) by 044 692 0424 of

Paula Schoeman (De Rust) by 044 241 2114.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————

NG GEMEENTE KUILSRIVIER

KRUIS-TOT-KROON MUSIEK-KONSERT

 

NG Gemeente Kuilsrivier, in samewerking met Aksie Samaritaan, bied ‘n Musiekkonsert aan op 23 Maart om 19:00 in die kerkgebou (Van Riebeeckweg). Kaartjies beloop R50.

 

Hierdie konsert is ‘n fondsinsameling vir die opgradering van geboue vir Kuilsrivier se sopkombuis, met die hoop om mettertyd die sopkombuis te gebruik vir vaardigheidsontwikkeling.

 

Navrae en kaartjies: 021 903 1529.

 

Meer oor Aksie Samaritaan:

Hierdie projek is ‘n Kuilsrivier Gemeenskapsprojek wat geloods word deur Aksie Samaritaan. Aksie Samaritaan stel mense in Kuilsrivier in staat om hande te vat teen armoede en nood d.m.v. ‘n sopkombuis en straat-uitreike.

 

Aksie Samaritaan se bestaande gebou is net voldoende vir dienste en die uitdeel van sop en brood. Ons droom is om ook die geboue te gebruik vir kerkdienste, Bybelstudies, Kategese en uiteindelik ook berading en vaardigheidsontwikkeling.

 

Beter ablusie-geriewe met die verdere droom dat hierdie perseel ook eendag as ‘n nagskuiling ingespan sal word.

 

Kom help ons droom waar word en ondersteun asb. die projekte wat geloods word. Kom ontspan op die Sondagaand in die teenwoordigheid van die Here.

 

Baie dankie vir u ondersteuning.

 

Sandra Meyer: 084 941 0622

Direksielid, Aksie Samaritaan

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE STELLENBOSCH

(MOEDERKERK | KRUISKERK)

VAKATURE: VYFDE LERAAR

 

In biddende afhanklikheid van die Here maak die Kerkraad hierdie vakature bekend.

 

Gemeenteprofiel

Stellenbosch Moedergemeente is ’n gestuurde gemeente wat bestaan uit ’n gevestigde komponent van ongeveer 2200 belydende en 800 dooplidmate en ook ’n studente-komponent van ongeveer 2500 studente. Wat die gevestigde komponent van die gemeente betref, is daar ’n sterk toename in jong families wat by die gemeente inskakel. Die studente-komponent se aktiwiteite word bestuur deur die studente self onder die naam van die CRUX Studentebediening.

 

As ’n makrogemeente is ons eredienste vir ons krities belangrik as die weeklikse toerustings- en vieringsgeleenthede van die gemeente. Eredienste in ’n meer klassieke styl word in die historiese Moederkerk-gebou gehou en eredienste in ’n kontemporêre styl word in die Kruiskerk (die ou Studentekerk) gehou. Daarbenewens het die gemeente ook Tienerdienste en meditatiewe eredienste.

 

Die kernfasette van die gemeente se visie en bedieningsplan is Versorging, Toerusting en Bediening. Moedergemeente se visie is om vir God ’n Rivier van Lewende Water te wees. Die CRUX Studentebediening sluit hierby aan deur hulle leuse om Toegerus vir die Lewe te wees en deur die verskeidenheid van aksies waardeur hulle ’n verskil in die wêreld maak.

 

Die gemeente het vier ander voltydse leraars, ‘n pastorale hulp wat veral vir senior lidmate verantwoordelik is, ‘n jeugwerker vir die tieners en ‘n hele aantal administratiewe en ander bedieningsposte.

 

Meer inligting oor die gemeente is te vinde by www.moederkerk.co.za en www.kruiskerk.com.

 

Leraarsprofiel

Daar word gesoek na ’n persoon wat

 Vanuit ’n entoesiastiese verhouding met die Here leef

 Met deernis na mense omsien

 Sal fokus op die studentebediening in die gemeente

 Teologies goed onderleg is ten einde gemaklik met geloofsvrae te kan omgaan en die Woord aktueel en met intellektuele integriteit te kan bedien

 Energiek is en ’n natuurlike aanvoeling het vir studente se leefwêreld

 Kreatief kan kommunikeer en ongeforseerd gebruik maak van tegnologie en sosiale media

 ’n Begaafde spreker en prediker is wat ’n makro-gemeente se eredienste gemaklik kan hanteer

 Goed in ’n span en ’n geordende werksomgewing kan funksioneer en op sinergie ingestel is

 Bewys kan lewer van die deurvoer van idees en inisiatiewe na werkbare en volhoubare resultate

 ’n Duidelike en passievolle gerigtheid het op die verskil wat die plaaslike kerk in die gemeenskap kan maak en studente daartoe kan mobiliseer

 Verkieslik in die ouderdomsgroep 30 tot 40 val en oor gemeente-ervaring beskik

 Gemaklik in Afrikaans én Engels kan kommunikeer

 

Vergoeding: ‘n Mededingende pakket met die sinodale skaal as riglyn sal onderhandel word

 

Aansoeke: ‘n Volledige CV (met besonderhede van minstens drie referente) moet die kerkkantoor bereik voor of op 24 Maart 2014.

 

Rig die aansoek aan:

Die Voorsitter

Pre-Advies Taakgroep

Drostdystraat 2

Stellenbosch

7600

Of per e-pos aan kantoor@moederkerk.co.za

 

Navrae:

Maritha Kotze (Administratiewe Bestuurder),

kantoor@moederkerk.co.za of 021 883 3458 (kantoorure)

Hennie Dippenaar (Voorsitter: Pre-Advieskommissie),

dippenaar@telkomsa.net of 079 696 6185

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE TORINGKERK, PAARL

VAKATURE: MEDELERAAR

 

Belangstellendes in ’n medeleraarspos by Toringkerk word hiermee uitgenooi om hulle name vir oorweging aan die gemeenteraad te stuur.

 

Die leraar waarna ons soek, is waarskynlik iemand

 

•        met ’n gesinsgerigte bedieningstyl, ingestel op jongmense en jong volwassenes;

•        met sterk, innoverende leierseienskappe en bestuursvaardighede;

•        wat gebalanseerd is en goeie menseverhoudinge het;

•        met ’n pastorale hart.

 

Vergoeding is volgens sinodale skaal. ’n Ruim pastorie is beskikbaar.

’n Volledige CV met minstens drie referente kan voor 14 April 2014 gestuur word aan:

Die Saakgelastigde, Posbus 304, Paarl, 7620

of e-pos aan kantoor@toringkerk.co.za

 

Vir meer besonderhede, skakel ds Jaco Thom by 084 523 1157 of mev Annelie Koegelenberg by 021 872 6730 (weeksdae tussen 09:00 en 13:00).

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

NG GEMEENTE OLIFANTSHOEK

VAKATURE: LERAAR

 

Olifantshoek is ’n gemeente met 252 belydende en 79 dooplidmate, geleë op die N14 roete, 50 km suid-wes van Kathu en 165 km noord-oos van Upington. Dit is baie tipiese uitgestrekte Kalahari-wêreld met lae reënval, rooi sand en pragtige kameeldoringbome. Ons gemeenskap bestaan uit landbou en groeiende industrie- en mynbou aktiwiteit en ’n aftreeoord.

 

Die gemeente betree ’n nuwe tydvak as gevolg van omgewingsontwikkeling wat aanpassings in ons bedieningsbehoeftes en –strategie noodsaak. Ons bid dat die Here vir ons ’n toegewyde kind van Hom sal stuur wat ons kan lei in hierdie nuwe begin saam met Hom.

 

Wat vir ons belangrik is, is verhoudingsbou – ons het baie aktiewe plaaswyke wat al goed as omgeegroepe funksioneer. Ons wil dit graag ontwikkel saam met kleingroepbediening in die dorp;

 

Sondageredienste is vir ons kosbaar. Aangesien ons groot afstande moet aflê is dit vir ons belangrik om as God se familie by mekaar te kom en aktueel en prakties uit die Skrif gevoed te word. Ons jeugbediening lê ons na aan die hart.

 

Ons benodig begeleiding met pastorale versorging, visionering vir die toekoms en begeleiding met gemeenteroeping, en ’n hande-vat aksie van sinvolle besoek en ondersteuning. Ons is reeds besig met die ontwikkeling van ’n funksionele bedieningstruktuur.

 

Vergoeding

As gemeente in proses van herstel wil ons saam die Here vertrou dat ons binne Sinodale riglyne sal kan onderhandel.

 

Aansoek

Enige gelegitimeerde predikant van ons kerk wat geroepe voel om by hierdie span aan te sluit word genooi om voor 30 Maart 2014 ’n CV van maksimum drie bladsye en drie referente aan die onderstaande adres te stuur. Kandidate op ’n kortlys moet bereid wees om genooi te word om te kom kuier.

 

Navrae

Bart Nel (Leierouderling) 082 495 9713

Ds Schalk van Schalkwyk (Konsulent) 084 673 1075

Ds Bennie Brink (Brugleraar) 082 337 5458

 

Adres

Die voorsitter, Posbus 25, Olifantshoek 8450

E-pos: ngohoek@lantic.net

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

HEFSIBA INSTITUUT VIR CHRISTELIKE

HOËR ONDERWYS

SIELKUNDE-DOSENT (GEMEENSKAPSBERADING)

(MOSAMBIEK)

 

Hefsiba Instituut vir Christelike Hoër Onderwys van die IRM (Reformed Church in Mozambique) het universiteitstatus en is geleë by Vila Ulongue in die noordooste van die Tête-provinsie, Noord-Mosambiek. Hefsiba het drie fakulteite, nl. Teologie, Sielkunde en Ekonomie & Bestuur en bied verskeie kursusse waarvan sommige in samewerking met die Noordwes-Universiteit (NWU) is.

 

Die aangewese kandidaat/sendeling sal onder andere vir die volgende pligte verantwoordelik wees:

•        Kurrikulum-beplanning vir die 4-jaar Honneursgraad in Sielkunde;

•        Om ten minste 10 periodes per week klas te gee (gewoonlik saans);

•        Die rol vervul van Direkteur van die Fakulteit van Sielkunde;

•        Koördinering van ander vakke as deel van die Honneursgraad in Sielkunde;

•        Beheer van kwaliteit van Sielkunde op die kampus van Hefsiba en ander satellietkampusse;

•        Begeleiding doen van Honneursstudente in Teologiese afstandsonderrig in Sielkunde en lid wees van die Akademiese Komitee.

 

Die ideale kandidaat beskik oor ’n Meestersgraad in Sielkunde (’n kandidaat met ’n Honneurs wat besig is om ’n Meestersgraad te verwerf, sal ook oorweeg word). Vorige ondervinding in opleiding en praktiese berading word sterk aanbeveel. Benewens interkulturele ondervinding en sensitiwiteit is die ideale kandidaat ’n oortuigde Christen met bereidheid om dit in die kurrikulum te reflekteer. Bereidwilligheid om Portugees aan te leer, sal u aansoek versterk.

 

Vergoeding is onderhandelbaar.

 

Rig ’n volledige CV voor 30 April 2014 aan die Direkteur vir Vennootskappe: Zimbabwe, Mosambiek & Malawi by die Kommissie vir Getuienisaksie van die NG Kerk-familie in die Kaapstreek, Privaatsak X8, Bellville 7535 óf per e-pos na kga1@kaapkerk.co.za.

 

Persoonlike navrae kan gerig word aan dr Kobus Odendaal by 021 957 7204.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA TRIO SCOTTSDENE/KRAAIFONTEIN EN BADISA TYGERBERG

 

Die Beheerrade van die genoemde programme wag aansoeke in van geregistreerde maatskaplike werkers om vakante poste te vul.

 

Vereistes:

•        Diploma of Graad in Maatskaplike Werk

•        Registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensprofessies

•        Bestuurderslisensie

•        Afrikaans magtig

 

Posvereistes:

•        Kennis en vaardighede met betrekking tot Kinder- en Gesinsorg

•        Kennis en vaardighede met betrekking tot Statutêre Prosedures en Wetgewing

•        Kennis van vaardighede in al drie die metodes van Maatskaplike Werk

 

Voordele:

•        ‘n Mededingende salaris

•        Dertiende tjek t.o.v. permanente poste

•        24 Werksdae verlof

•        Mediese en pensioenvoordele t.o.v. permanente poste

 

Voorsien asseblief ‘n volledige CV teen: 21 Maart 2014

 

Adres:

Die Bestuurder Maatskaplike Diensprogramme: J Beukes (083 381 6749)

Privaatsak X8

Bellville 7535

 

E-posadres: jbeukes@badisa.org.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE TAFELBERG

MUSIEKDIREKTEUR

 

Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Tafelberg is op soek na ‘n dinamiese persoon om bogenoemde vakante posisie te vul.

 

Toepaslike kwalifikasies sal vanselfsprekend van belang wees en in ag geneem word. Dit sal egter nie noodwendig die deurslaggewende rol in die aanstelling van die suksesvolle kandidaat speel nie.

 

Vereistes/’n profiel vir die pos sal op aanvraag aan alle aansoekers verskaf word. Hierdie profiel is krities belangrik vir kennisname deur enige belangstellendes daar dit volledig beskryf waar die gemeente is, waarheen sy wil gaan, en die rol wat die suksesvolle kandidaat daarin sal speel. Aansoekers word ernstig versoek om hierdie profiel te bekom en te bestudeer alvorens hulle aansoeke indien.

 

Salaris sal onderhandelbaar wees ingevolge riglyne soos voorgeskryf deur SAKOV.

 

Aansoeke moet ‘n volledige CV, die aansoeker se geloofsoortuigings, asook sy/haar kommentaar op die voorgestelde profiel, insluit

 

Navrae kan gerig word aan Celeste Vorster

021 461 2682 (10:00-14:00) (Kantoor)

083 700 8279 (sel)

tafned@isales.co.za (E-pos)

 

Aansoeke sluit op 20 Maart 2014.

 

Did you like this? Share it:

Bulletin vir Sondag 9 Maart 2014

 

Vandag – LYDENSTYD
07:30   Ds. Heerden van Niekerk
09:00   Ds. Nelis van Rensburg
Skriflesing:  Kol. 3 en 2 Kor. 5
Deuroffer: Magdalenahuis
18:30   Geen toerusting
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30 in die saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (Gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(Gr. 1-3) saal
44’s (Gr. 4-6) saal

Maandag, 10 Maart
Geen  Mannebybelstudie

Dinsdag, 11 Maart
09:30    Seniorbybelstudie, kerk (VLV in saal)
Geen  Vrouebybelstudie
17:30    Liturgiese werkgroep
18:30    Musiekbediening
19:30      Salomé-Bybelstudie, saal

Woensdag, 12 Maart
19:00   Gemeentebybelstudie (40 Dae, week 6), saal

Donderdag, 13 Maart
09:30    Vrouebybelstudie, Dias 2
19:00    Musiekbediening
20:00    Jongmense-kleingroep (Luk 1:26-38;  Jona 1:1-15), sitkamer

Sondag, 16 MaartLYDENSTYD
07:30   Geen
09:00   Ds. Heerden van Niekerk, 40 Dae afsluitingsfees
Deuroffer:  Eie getuienisaksie
18:30   Geen toerusting
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30 in die saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (Gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(Gr. 1-3) saal
44’s (Gr. 4-6) saal

Deuroffer:  MAGDALENAHUIS-BERADINGSENTRUM
AGTERGROND:  Geleë te 17de Laan 42 Boston, Bellville.  Dit is ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NGK en VGKSA. Die tehuis bied ‘n veilige hawe vir persone wie se swangerskap ‘n krisissituasie geskep het. Kontakbesonderhede: 021 948 3637 / rika@magdalena.org.za

INWONERS:  Met opname in die tehuis is persone gewoonlik emosioneel verward, bevrees en op ‘n geestelike laagtepunt.  Ouderdomme van meisies/dames wissel van 12 jaar tot laat dertigs.  Hulle kom meestal uit agtergronde van seksuele molestering, uitbuiting, verkragting en/of verbrokkelde verhoudings. Hier kry hulle berading op verskeie vlakke, naamlik:  1) pastorale sorg, 2) hulp om ‘n ingeligte besluit oor hul eie en die baba se toekoms te neem, 3) omvattende mediese sorg en inligting, en 4) entrepeneursvaardighede.

VISIE en MISSIE:  “UIT LIEFDE help ons HEELMAAK” verwoord die gesindheid waarmee dienste gelewer word. Inwoners se eiewaarde en selfinsig word ontwikkel sodat hulle beter vir die lewe toegerus is wanneer hulle die tehuis verlaat.

BEFONDSING:  Kry gedeeltelike staatshulp. Is baie afhanklik van bydraes uit die gemeenskap.

Nuwe intrekkers
Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit. Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld sodat ons u kontakinligting kan kry.

Ons verwelkom die volgende nuwe lidmate:
Le Grange, Chris, Corné, Ansa, Deon en Alet (wyk C04)
Mostert, Lelane (wyk C16)
Van Schalkwyk, Jaco, Rika, Jennifer en Emily (wyk B16)

Tienerbediening
Die sesde gebod – ons kyk verder as die geweer se loop en kies die lewe!

40 Dae met Jesus:  Gebed-aksie
Ons gebed-aksie met die oog op die 40 Dae-veldtog gaan hierdie week voort. Die gebedsbyeenkomste is: Dinsdagoggende 06:30 en Donderdagaande 18:30.  Die gebedstyd duur slegs ‘n halfuur. Almal word uitgenooi om te kom saam bid.

Kerkraad
By ‘n onlangse kerkraadsvergadering is die volgende lidmate as kerkraadslede verkies en aangewys:
Ouderlinge verkies:                              Diakens verkies:                         Dienswerker aangewys:
A04       Geo Quinot                             A16    Berté le Roux (jnr.)        A06/07   Henriette Burger
A06/07 Phillip du Preez                        B08     Marius Pentz
C02       Pieter Keevy
C22       Mariana Gerber
Voorsitter van Gasvryheid:  Anina Lundie

Kobus Pienaar en Frik Ras is onderskeidelik as voorsitter en ondervoorsitter van die kerkraad verkies.  Hartlik geluk – ons bid vir die Heer se seën en onderskraging met die groot verantwoordelikheid wat op hul skouers rus.

Verjaardae van die week
9              Lorraine Viljoen
10            Wessel Dickason, Cornelia Gerber, John Kennedy, Mardine Marais, Mark van Deventer
11     Annemaré Rautenbach, Daniël Rossouw
12     Neil Basson, Johnnie Siebert, Wilhelm van der Merwe
13     Lisa Basson, Marie du Toit, Corneil Eksteen, Lani Greyling, Burger & Emil Kraemer, Marie Maasberg, Christiaan Marais, Sarie Wilbers
14     Ané & Thinus Ochse, Basie van Wyk
15     Ellie Davis, Ben Esterhuizen, Dionette Kotzé, Mariaan Roux

Vrouebediening:  Kontantinsameling
Die Vrouebediening van Welgemoed onderneem om jaarliks ‘n geldelike bydrae te maak om ons verpligtinge teenoor die gemeente, ring en sinode na te kom.  Wyksleidsters sal briefies in die wyke uitdeel met meer inligting.  Inbetalingsdatum by die kerkkantoor is teen 25 Maart 2014.

BARMHARTIGHEID

GEDAGTE VIR DIE WEEK:
Armes het nie nét ‘n behoefte aan hulp nie; hulle het veral ‘n behoefte aan menslike behandeling deur diegene wat nie in dieselfde posisie is nie.  (Prof.  Hennie Lötter)

TERUGVOERING:
BADISA Bellville: ‘n Blanke dogtertjie van 2 jaar is verlede Vrydag betyds “gered” deur ‘n wakker maatskaplike werker kort voordat sy verkoop sou word aan ‘n ander persoon. Sy is tans onder toesig van ‘n veiligheidsouer.
Kerkwinkel:  Verkope het ‘n bedrag van R1 550 opgelewer. Baie dankie vir skenkings.
Projek 365:  Sent-insameling het die afgelope tyd R624 ingebring! U kleingeld het “groot geld” opgelewer wat baie nuttig gebruik sal word.

NUWE PROJEKTE:
Sop en worsbroodjies: Wyke A07, A12 en B04 was die afgelope week aan die beurt. Wyk B07 is verantwoordelik vanaf 09/03 tot 15/03 en Wyke A04, A13 en A16  die week daarna.
Kerkwinkel:  Volgende verkoping is op Donderdag 27 Maart.
Projek 365:  Flessies vir sente altyd by kerkkantoor beskikbaar.
40 Dae-projekte verloop baie goed en maak ‘n groot verskil.

BEHOEFTES:
Tydskrifte en boeke. Word aan skole en ander instansies geskenk.
Babaklere en –benodigdhede, kinderklere.
Stootwaentjie en bedjie vir baba (“camping cot”).
Eierdosies, toiletware, skoonmaakmiddels, skryfbehoeftes, speelgoed.

KONTAKBESONDERHEDE:
Webtuiste                                 http://www.ngkwelgemoed.co.za
Facebook
                                https://www.facebook.com/ngkerkwelgemoed
Kerkkantoor
                             021 913 2320 / 021 913 2341(t)/021 913 4857(f)/ngkwlgmd@iafrica.com
Marian Truter
                            marian.truter@ngkwelgemoed.co.za
Sanet Gunter
                            sanet.gunter@ngkwelgemoed.co.za
Bankbesonderhede
                 NGK Welgemoed, ABSA 340580761, 632005
Ds. Heerden van Niekerk        021 913 3520 / 083 701 7011 /  hvn@cast-sa.co.za
Ds. Nelis van Rensburg
            021 913 1849 / 082 821 2730 /  cjrens@telkomsa.net
Dr. Danie van Zyl                    
021 913 1937 / 082 448 8866 /  dcvzyl@gmail.com
Ds. Riaan Steyn                        083 478 1107 / info@riaansteyn.co.za
Teol. student: Dawfré Theron
   021 913 0480 / 082 899 3959 / dawfre.theron@gmail.com
Jeugwerker: Susan Johnston  021 913 0480 / 084 447 6149 /  susan.johnston@ngkwelgemoed.co.za

Vir ewig en Altyd: Teaterstuk t.b.v. Huis Jabes
‘n Produksie deur Hennie van Greunen, met akteurs Marius Weyers en Sandra Prinsloo.  Woensdag, 14 Mei om 19:00 vir 19:45 in die Bellville Burgersentrum teen R100 .  Ouderdomsbeperking is 13 jaar weens sensitiwiteit van die onderwerp. Verversings beskikbaar. Opbrengste gaan aan Huis Jabes, veilige hawe vir vrouens en kinders wat slagoffers is van gesinsgeweld.  Besprekings 021 947 8287 / info@sostrust.co.za

Gebedsbediening
Ps. 123:1   Ek kyk op na U, U wat in die hemel woon

Diensbeurt:  Joan van Lill, 021 913 3867 / Groep:  Rita Schutte, 021 913 5577

Ons bid vir die volgende persone en sake:
Carina Holmes was in die hospitaal (Mahoganysingel 59, 082 564 4715).
Louise Botha se ma is oorlede (Welgemoed Greens 18, 083 285 5994).
Magdalenahuis vir ongehude moeders;  vir die meisies en die personeel
Ons land: dat die gewelddadige protesaksies stopgesit sal word en die verkiesing vry en regverdig sal wees
Onderwyspersoneel en leerders:  vir die goeie bestuur van skole
Alle Christene wat wêreldwyd vervolg word
Ons leraars en hul gesinne
40 Dae-veldtog;  dat ons Jesus se Helende Hande in ons lewe sal ervaar
2014-Verkiesing
Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het;  diegene wat ernstig siek is en wat tuis aansterk na operasies
Hulle wat tans finansieel baie swaar kry.

#Imagine 2014 Op 21-23 Maart 2014 is daar ‘n beweging vir tieners wat deur ‘n gesamentlike taakspan gereël word by die Moreson-Kampterrein in Darling. Inskrywingsvorms is beskikbaar by die Familiebedieningskantoor. Gr 8-12’s is baie welkom om saam te gaan! Hierdie is ‘n massiewe poging deur ook onder meer die NG Kerk, wat herlewing wil bring onder die jongmense. Volledige besonderhede is beskikbaar by: www.imaginemovement.co.za of epos: dawfre.theron@gmail.com

Lydenstyd is ‘n tyd van afsondering, stil word, selfondersoek, bepeinsing, sondebelydenis, verootmoediging en hertoewyding.

Ons versoek vriendelik dat u hierdie gebedslysie in u Bybel hou vir voorbidding tydens u stiltetyd en dat dit ook by Bybelstudiegroepe as gebedsleiding gebruik sal word.  Baie dankie.

KLAAS LOUBSER-PRESTIGE-GHOLFDAG

Die Gholfdag wat op 27 Februarie by die Bellville-baan aangebied is, het R170 325 opgelewer! Hierdie uitstekende opbrengs is moontlik gemaak deur die lojale ondersteuning van 32 spanleiers, die ruimhartige donasies van talle borge en kwaliteitkoopbewyse / -pryse van vele instansies.

Ons gee graag erkenning aan al die borge en instansies wat skenkings gemaak het met die vermelding van hul name in ons bulletin.

Ons opregte dank aan:

Borge – Setperke en bowwe
Dr. Piet  van der Walt  ~  Engen  ~  Eugene Schoeman Prokureurs  ~  Lucas Quality Thatchers  ~  Malan Travel & Tours  ~  MG Auditors  ~  Nedbank  ~  Pick n Pay  ~  PWC  ~  Quickslab  ~  Rademeyer Wesson  ~  Supa Quick Durbanville  ~  Travel Counsellors

Borge – Algemeen
Cobie Lombard  ~  Hennie Louw  ~  Ina Loubser  ~  Jap van der Merwe  ~  Kobus Pienaar

Koopbewyse/Pryse
Adelberg  ~  Anura  ~  Arugula  ~  Bella Bellotta  ~  Boardmans  ~  Bon Courage  ~  Bosman Family Vineyards  ~  Brights  ~  Café Bagaso  ~  Café Chameleon  ~  Café Delicieux  ~  Café Magnifico  ~  Carl Vogts   ~  Cassia  ~  Cattle Baron  ~  Chalmar Beef  ~  Checkers  ~  Columbus Coffee  ~  D’Aria  ~  Distell  ~  Dream Nails  ~  Dream Vacation Club  ~  Du Toitskloof Kelder  ~  Durbanville Hills Restaurant  ~  Enzo Kuun (Cape Town Helicopters)  ~  Fancourt (Ben Schutte)  ~  Francor  ~  Fruit & Veg  ~  Green Valley  ~  Harry White  ~  Hectosol Natural Brands (“Valley” gebottelde water)  ~  Hussar Grill  ~  Isabella’s  ~  Johan Els (Romens)  ~  Kleine Zalze  ~  La Petite Dauphine Guest Farm  ~  La Maison  ~  Lemon Butta  ~  Leroi Macgregor  ~  Lourensford  ~  Lust Bistro  ~  Martin Delport  ~  Magnifico Coffee & Bistro  ~  Ocean Basket  ~  Oppiekoffie  ~  Panarottis  ~  Peninsula  ~  Pizza Vesuvio  ~  Poplars  ~  Pulpit Rock  ~  Reuben Riffel  ~  Simply Asia  ~  Simonsig  ~  Southern Sun   ~  Steenberg Golf Club  ~  Tables @ Nitida  ~  Tafelberg Meubileerders  ~  Thandi  ~  The slug & lettuce  ~  Three Cities Le Franschhoek & Spa  ~  Tiger Wheel & Tyre    ~  Villiera  ~  Wildman Hunting & Outdoor  ~  Woolworths  ~  Wordsworth  ~  Zibaldone  ~  Zoë

 

Nuus oor Christo en Deleste Wooding, sendelingpaar by die VGK Kokstad in die Transkei, wat deur ons gemeente finansieel ondersteun word
Ds. Christo laat weet dat hy vir hom ʼn nuwe bakkie moes aanskaf vir sy werk op die uitgestrekte paaie van die Transkei. Hy kry geen vervoertoelaag nie, maar die bakkie is ʼn broodnodige kommoditeit waarsonder hy nie kan klaarkom nie. Hy skryf: “Ek wil net weer my groot dank uitspreek teenoor elkeen wat dit moontlik gemaak het om die bakkie te koop. Ons is dankbaar teenoor die Here en julle almal vir ’n goeie en betroubare voertuig. Ek kan julle verseker die bakkie werk hard: Sondae gaan hou ons kerk op afgeleë plekke en ry kerkmense aan na en van die dienste. Deur die week word met dié rytuig huisbesoek gedoen en kos aangery, byvoorbeeld vir `n kosprojek op Mpeni.”

Ons rig hiermee ʼn versoek aan enigiemand in Welgemoed-gemeente of elders om, indien hy of sy gelei word om ‘n bydrae te maak tot die ds. Wooding se vervoerkoste, met dr. Kobie van der Merwe (Kommissievoorsitter: Diensgetuienis) kontak te maak, by 021 913 1207 of jpkobie@iafrica.com.

Hier onder volg ʼn verkorte weergawe van die Woodings se interessante nuusbrief vir Februarie 2014. Hulle kontakbesonderhede is:
Tel & faks: 039 727 2215  /  E-pos: wooding1@telkomsa.net, Ds. Christo se sel: 082 339 1666, Posbus 121, Kokstad 4700

Liewe Vriende

Ek en Deleste het beplan om Kersdag na kerk stil en rustig by die huis deur te bring. “Julle kan nie die Kersdag so alleen deurbring nie, het die Kutshwas van Waterloo egter laat weet. “Kom geniet die dag saam met ons!”

Na kerk is ons toe na Malibongwe Kutshwa se huis vir die Kersete saam met die hele Kutshwa familie – van oumagrootjie tot agterkleinkinders. ’n Heerlike ete is aan ons voorgesit en ons het tot laatmiddag heerlik saam gekuier. Ek en Deleste sal altyd dié ervaring onthou: die liefde wat ons op Kersdag 2013 van ’n swart familie ontvang het. Twee weke na Kersfees is ou moeder Kutshwa, wat met Kersfees nog so op en wakker was, egter skielik in haar slaap oorlede.

Op Aloekop-buitepos het ouderling Moses Mzimnandi tydens die diens drie nuwe mans-lidmate in sy gemeentetjie voorgestel en hul “kerkklere” vir hulle aangetrek. Dié van u wat die VGK in Transkei ken, sal weet dat vroue verreweg die meerderheid lidmate uitmaak. Dit is dus ’n groot geleentheid wanneer mans tot bekering kom en by die kerk aansluit.

By die Cala-gemeente dien Nomthandazo Gongxeka al sedert 1978 as geestelike werkster. Sy is ook betrokke by Lusikisiki en Bambisana. In die drie gemeentes het sendelinge gekom en gegaan maar Jiks, soos ons haar noem, ons groot steunpilaar, het getrou bly werk. Onder haar bekwame leiding gaan dit goed daar, terwyl so baie van die ander vakante plekke agteruitgegaan het. Jiks raak egter nou ouer en is besig om weens katarakte haar sig te verloor. Sy kan nie eens meer haar Bybel self lees nie. Die waglyste vir katarakoperasies in die staatshospitale hier is jare lank en pasiënte is dikwels byna heeltemal blind voor hulle gehelp kan word. Indien sy hulp vir haar oë kry, sou sy nog ʼn paar jaar se vrugbare diens kon lewer. Dit lyk nou of mense uit die gemeentes waar sy betrokke is, haar kan help om die operasie in die Kaap gedoen te kry. Bid asseblief saam vir hierdie saak.

In April verwag ons ’n besoekersgroep uit Stellenberg om te kom help om plafonne in te sit en verfwerk te doen aan die kerkie by Bambisana. Dit sal wonderlik wees as dié ou kerkie, wat reeds in 1960 gebou is, weer heeltemal herstel en geverf is. Die sopkombuise en skoolprojekte daar vorder ook goed. Gerhard en Mignon Duvenage preek en doen kosbare geestelike werk op Bambisana en die buiteposte. Alles tot eer van ons hemelse Vader.

Paasfees (of Pasika soos ons dit hier noem) 2014 kom vinnig nader. In ons kerkjaar is die Paastyd ’n hoogtepunt. Kokstad-gemeente hou vanjaar Paasfees by Aloekop. Ek help ook met die Paasfees by Maluti, Lusikisiki en Bambisana. Ons lidmate is druk besig met hul beplanning vir die geleentheid – geld word ingesamel vir die etes, die program vir die naweek word fyn uitgewerk (en ek dink aan die lang ure wat ons gaan deurbring op daardie harde kerkbankies …)

Dankie weer eens vir u ondersteuning, gebede en vriendskap. Aan die begin van hierdie jaar groet ons u graag met die woorde van Paulus aan die gemeente in Filippi: “Ek dank God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die Evangelie (ook hier in Transkei).Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het (en ook in Transkei begin het), dit enduit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom” (Fi1. 1:3-6).

Mag die Here u elkeen ryklik seën in 2014.

Vriendelike groete, Christo en Deleste Wooding

Fotos 2 Nuwe bakkie

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 7 Maart 2014

VrydagNuus:  7 Maart 2014

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Eenheidsideaal vir kommunikasie in Kaapkerk

Met die ontstaan van die Sentrum vir Kommunikasie in 2000, was die ideaal dat dit die eenheid tussen die NGK en VGK sou dien. Vandaar ook die domein-naam van @kaapkerk.co.za en nie @ngkerk, of so iets nie. Ons het tans ‘n stewige databasis van VGK-adresse. Alle kollegas uit die NG Kerkfamilie is welkom om in te teken op die weeklikse VrydagNuus – stuur asseblief jou naam en van, kontaknommer en e-posadres na kommunikasie@kaapkerk.co.za.

 

 

S

INODALE NUUS

Communitas: Kursus vir Lidmaatpredikers

Gemeentelid, kerkraadslid, kleingroepleier: as jy nie teologies opgelei is nie, maar jy word toenemend gebruik (of jy voel die roeping daartoe) om mense te bedien met God se Woord deur prediking of verkondiging, is hierdie kursus (23-24 Mei in Brackenfell) vir jou bedoel. Dit is ‘n amptelike Communitas-kursus, aangebied deur Guillaume Smit en Brian Handel. Lees hier meer.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

Met simpatie…

Ons betoon graag ons opregte simpatie met dr Kobus Gerber van die Algemene Sinode. Sy moeder, me Eunice Gerber, is op 2 Maart in die ouderdom van 89 jaar oorlede. ‘n Dankdiens, gelei deur Kobus en met 2 Kor 4:16–2 Kor 5:10 as Skriflesing, het op Woensdag 5 Maart vanuit die NG Gemeente Harmonie in Sunnyside, Pretoria, plaasgevind. Mag spesiale herinneringe u familie vertroos in u groot verlies – Red.

 

1. US Teologie: Konferensie oor Grondhervorming

Die US Fakulteit Teologie bied op 25 en 26 Maart ‘n konferensie oor Grondhervorming aan. Die konferensie vind van 08:30-18:00 in die Hofmeyr-lesingsaal by die fakulteit plaas. Registrasiefooie beloop R50. Kontak Estelle Muller by em4@sun.ac.za of 021 808 3626 voor 20 Maart om te registreer. Die program is by NUUT op www.kaapkerk.co.za beskikbaar.

 

2. Stories van #imagine

Van die VGK Kraaifontein skryf ds Mike Maatjan: “In ons gemeenskap is tans 11 uiters dankbare tieners wat binnekort die #imagine Jeugfees (21-23 Maart) bywoon. Hulle is opgewonde om nuwe maats vanuit ander kulture en agtergronde te ontmoet, nuwe waardes aan te leer en die Here te loof en prys saam met duisende ander jongmense. Hulle groot dankbaarheid is teenoor die NG Gemeente Stellenberg, wat almal ten volle borg. Die outjies glo dat Stellenberg waarlik uitreik oor alle grense. Alle eer aan die Heer!” Sien www.imaginemovement.co.za vir meer inligting – en word deel van die droom!

 

3. Verkiesingsdag (7 Mei) is Openbare Vakansiedag

‘n Herinnering: Woensdag 7 Mei 2014, die dag van die algemene verkiesing, is deur pres Jacob Zuma tot openbare vakansiedag verklaar. Die Staatskoerant (no 13/2014) het soos volg hieroor berig: “In terms of section 2A of the Public Holidays Act, 1994 (Act No 36 of 1994), I hereby declare the seventh day of May 2014 as a public holiday throughout the Republic.” Hou dit ingedagte in julle beplanning, asseblief.

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

1. Wêreldbiddag vir Vroue

Verskeie gemeentes bied byeenkomste en bidure rondom die Wêreldbiddag vir Vroue aan. Ons herinner aan die tema Strome in die Woestyn, soos opgestel deur die vroue van Egipte. Dit is ‘n ekumeniese geleentheid waaraan vroue uit ongeveer 160 lande jaarliks deelneem. Meer oor die Wêreldbiddag is by www.wwdp.co.za.

1.1 NG Gemeente Toringkerk

Toringkerk se biduur is om 13:00 op Vrydag 7 Maart in die Toringkerk, Hoofstraat, Paarl. Dit word gelei deur Jeanne Cillié, die voormalige voorsitter van die Vrouediens van die Wes-en-Suid-Kaapse NG Sinode.

 

1.2 NG Moedergemeente George

‘n Wêreldbiddag vir Vroue-byeenkoms vind op Vrydag 7 Maart om 13:00 in die kerkgebou plaas. Die spreker by die geleentheid is Roselle Crafford en ‘n deurkollekte ten bate van Wêreldbiddag vir Vroue sal opgeneem word.

 

2. Kerk en Geregtigheid by Groote Kerk, Kaapstad

Die Groote Kerk nooi alle kollegas en vriende uit om saam met hulle te droom oor hoe ‘n wêreld lyk waar God se Koninkryksbeginsels prakties uitgeleef word. Die Kerk en Geregtigheid-konferensie vind van 14-16 Maart plaas. Hulle wil verhale van hoop deel en mekaar aanmoedig om kreatief soekend na die Koninkryk van God in gemeenskappe te leef. Dié konferensie is nou ook vir VBO-punte geakkrediteer. Aangeheg is meer. Sien ook NUUT by www.kaapkerk.co.za.

 

 

K

EN JOU AFKORTINGS

Hier is weer enkele afkortings wat gereeld in die kerklike omgewing gebruik word en dalk nie oral ewe bekend is nie. Stuur gerus voorstelle van afkortings waaroor jy meen ons behoort te berig, na kommunikasie@kaapkerk.co.za.

 

1. STD

Hierdie afkorting verwys na die Sinodale Taakspan Diensverhoudinge. Hulle vorm deel van die Diensgroep Ondersteuningsdienste en Leon Venter is die voorsitter. Lees meer.

 

2. VBO

VBO is die afkorting vir Voortgesette Bedieningsontwikkeling, vir predikante aangebied deur die drie VBO-instansies (Communitas/Ekklesia, Shepherd en Excelsus). VBO gaan oor ‘n dieper verstaan van die evangelie, predikante se ingesteldheid teenoor hul roeping en oor die slyping van bedieningsvaardighede. Lees onderaan meer hieroor én hou die jongste Kruisgewys dop!

 

3. GHBM

Die hoofdoel van die Goeie Hoop Behuisingsmaatskappy (GHBM) (tans deel van die Diensgroep Armoede en Sorg) is om wonings, woonstelle en inrigtings vir bejaardes; tuistes en enige ander soort woon- of verblyfplekke in stede, dorpe of op die platteland te verkry, op te rig, te verskaf en in stand te hou. Dit sluit verblyf vir sorgbehoewendes soos siekes, verswaktes en persone met gebreke in. Kontak Marius Wethmar by 021 957 7170 vir meer inligting oor hulle werksaamhede.

 

 

P

REDIKANTENUUS

Kobus Cilliers van Suider-Strand Emeriteer (Nie)

Kobus Cilliers (Opdrag Projek Goeie Hoop) se datum van aftrede was 28 Februarie 2014. Hy is op 3 Maart 1984 in die VGK (ou NGSK) Kenhardt bevestig – ‘n volle 30 jaar gelede. In Januarie 2003 is hy vir die uitreik na Moslems in die Helderberg-kom bevestig. Die bediening is toe voortgesit onder die naam Projek Goeie Hoop. Vir Kobus is daar min sprake van aftree – hy is nog altyd passievol betrokke by die bediening onder Moslems, word wyd aangewend vir toerusting en uitreike, en woon steeds in die Strand. Kontak hom by kobus@projectgh.org.

 

* Tree jy, of ‘n kollega in ons sinode, binnekort af? Laat weet ons asseblief daarvan by kommunikasie@kaapkerk.co.za. So kan ons kontak hou en VrydagNuus se lesers oor kollegas se doen en late ingelig hou.

 

 

E

KOLOGIE

NG Die Strand is Eko-vriendelik!

Een van die eerste NG-gemeentes wat as SAFCEI eko-gemeente geregistreer is, was Die Strand. Hulle het ‘n merkwaardige herwinningsprogram begin en die man wat voor vat en ken van moue oprol, is dr Dirk Willem van der Zel, of soos hy onder die gemeentelede bekend staan, Dokdiek. Lees gerus verder. (Met dank oorgeneem uit SAFCEI se nuusbrief van Maart 2014). Sien ook SAFCEI-nuus by Vakatures ondertoe.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Missie Japan: Getuienis-vennootskap brei uit

Stephan van der Watt laat weet dat ‘n nuwe organisasie “Mission Africa” in Junie vanjaar op die been gebring word om te help in die getuienis-vennootskap van die NG Kerkfamilie en die Reformed Church in Japan (RCJ) met die stuur van sendelinge vanuit Japan om in SA te werk. Hierdie inisiatief het dienswerk en getuienis as spesiale fokus. Stephan-hulle besoek SA in Julie-September om meer te vertel. Klik hier.

 

2. Lees in Kerkbode van 7 Maart…

In hierdie uitgawe skryf dr Jerry Pillay, president van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke, oor sy rol as mediator in die herenigingsproses van die NG Kerkfamilie. Daar word ook nagedink oor die krag van klein gemeentes. (in die gees van die Nasionale Kleingemeente Konferensie op 24-26 Maart by die Gariepdam).

Lees ook:

 • Sterwe om te kan lewe
 • Nobuntu het baie om oor te sing
 • Ebert oor kanker en die doel daarvan

 

3. Bybel-Media Nuus

Hierdie week laat weet Hans Steyn vanuit Drakensville by die KZN-predikantekonferensie: die fokus in BM se nuusbrief is op die jongste Kerkbode met die Nuwe Hart-bylaag en die eerste uitgawe van Kruisgewys 2014. Belangstellendes kan hier klik.

 

4. Shepherd’s Square Nuusbrief

Gerhard Botha skryf in die jongste nuusbrief van Shepherd (die Universiteit van die Vrystaat se sentrum vir die begeleiding van geestelike leiers) oor vyf eienskappe van “groot dominees in klein gemeentes”. Lees gerus hieroor by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Gemeente Velddrif: Basaar

Velddrif hou op Saterdag 15 Maart basaar in hul kerksaal. Ontbyt, pannekoek en poeding reeds van vroeg af beskikbaar; vanaf 09:30 kan almal heerlik kuier. Allerlei basaar lekkernye, wat selfs melkkos, ‘n afvalpotjie, seekostafel en mosbolletjies insluit; ‘n marktafel met interessantste items; breigoed; groete en vrugte; ‘n kindertafel; vars vleis; braaivleis vir middagete; ‘n veiling… Almal welkom! Navrae: Linda 022 783 0005 of 082 738 3454.

 

2. NG Gemeente Stellenberg: Basaar

Stellenberg hou basaar op Vrydag 7 Maart om 16:00. Dit sluit ‘n potjiekoskompetisie met lekker baie afval (en ander potjies) om van te eet / hoender en slaai / hamburgers / boereworsrolle / jaffels / pannekoeke en meer in. Prettige kindervermaak. Kom kuier saam met ons, nooi hulle.

 

3. NG Gemeente Franschhoek: Feesmark

Franschhoek hou ‘n allerheerlike Feesmark op Vrydag 7 en Saterdag 8 Maart. Vrydagaand kuier hulle vanaf 18:00 gesellig onder die bome met geure en kleure na elkeen se smaak. Saterdagoggend begin hulle om 09:00 met die plaaslike mark waar uitstallers handgemaakte produkte verkoop. Die gemeente voorsien weer al die eetgoed en lekker kindervermaak. Lees hier meer

 

4. NG Gemeente Suider-Paarl hou Familiefees!

Uit die Paarl ontvang ons nuus oor ‘n gróót Familiefees wat van 08:00 – 23:00 op 14 en 15 Maart by De Poort, Suider-Paarl, plaasvind. Met ‘n enorme groot tent, verskeie kunstenaars en uitstallings van veteraan- en ander motors, stalletjies, die allerlekkerste eetgoed, connoisseur koffie, hope kindervermaak en meer! Onderaan is meer hieroor.

 

 

5. NG Gemeente Merweville: Dankfees

Merweville nooi almal nou reeds uit na hulle Dankfees gedurende die naweek van 2-4 Mei. Hierdie gemeente bestaan slegs uit 145 lidmate; hulle woel en werk dus behoorlik om ‘n dankfees van so ‘n formaat geslaagd aan te bied. Die hele week voor die Dankfees is skoolvakansie; des te meer rede om die Koup se gasvryheid vir ‘n dag of drie te gaan geniet! Vleisbestellings moet voor 25 April afgehandel wees. Sien al die interessante inligting by NUUT op www.kaapkerk.co.za en skakel Esther by 023 501 4061 / 084 962 2727.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

1. NG Kerk in SA: PSD Armoede en Sorg

‘n Herinnering: die Sinode van die NG Kerk in Suid-Afrika (Wes-en-Suid-Kaapland) maak die vakature vir ’n PSD in die Diensgroep vir Armoede en Sorg bekend en nooi alle belangstellendes wat daartoe geroepe voel om hulle vir hierdie pos beskikbaar te stel. Aansoeke word ingewag voor 20 Maart. Klik hier vir meer inligting.

 

2. SAFCEI: Bestuurder vir Eko-gemeentes in Suider-Afrika

Die Southern African Faith Communities’ Environment Institute (SAFCEI) is ‘n nie-regeringsorganisasie van verskillende geloofsgemeenskappe, saamgebind deur hulle besorgdheid oor omgewingsake. SAFCEI het tans ‘n vakature vir die posisie van Regional Eco-congregations Manager, gebaseer in die nasionale kantoor in Westlake, Kaapstad. Meer oor hierdie opwindende geleentheid, met ‘n sluitingsdatum van 10 Maart, is aangeheg.

 

3. NG Gemeente La Rochelle: Musiekleier

La Rochelle Gemeente is ‘n makrogemeente in Bellville. Die gemeente se oggenddiens het ‘n meer klassieke spiritualiteit/aanbiddingstyl en die aanddiens ‘n meer kontemporêre spiritualiteit/aanbiddingstyl. Hulle het tans ‘n vakature vir ‘n musiekleier. Doen aansoek voor 15 Maart 2014 en lees onderaan meer.

 

 

W

ÊRELDNUUS

Namibië teen Geslagsgebaseerde Geweld

Donderdag 6 Maart 2014 is ‘n nasionale dag van gebed teen geslagsgebaseerde geweld in Namibië. Gebedsgeleenthede word landswyd gehou, geen drank is te koop nie en kerke is gevra om hulle kerkklokke teen 13:00 vir ‘n minuut lank as simboliese gebaar te lui. Belangstellendes kan onderaan meer hieroor lees. (Dankie, Feldmuis.)

 

 

Ten Slotte

Terwyl ons Dinsdagaand by die drie-dag Conventus van Reformatoriese Kerke in die kerkgebou van die Calvynse Protestantse Kerk in Athlone sit, skiet hulle ‘n 16-jarige seun buite die kerkgebou dood. Enigste kind van ‘n enkel-ma. Die vyfde soortgelyke sterfgeval die afgelope vier weke in die omgewing van die prominente kerkgebou. Die plaaslike dominees, pastore en imams gaan staan tussen die ontstelde mense: luister na hulle woede; hoor hulle weeklaag; praat met die polisie, met die leiers; raadop met ‘n troostelose ma – en hoor hulle: ons kan nie meer nie! Julle kerke moet nou iets doen.

 

Vanaand, terwyl ek hier skryf, is die godsdiensgemeenskap in die groot kerkgebou byeen, brand kerse, sing, huil en bid saam tot God om hulp…

 

Ken ons mekaar se smart – die konteks van vrees waarin baie van ons broers en susters en hulle kinders woon?

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

COMMUNITAS

LIDMAATPREDIKERKURSUS

 

As jy nie teologies opgelei is nie, maar jy word toenemend gebruik (of jy voel die roeping daartoe) om groepe mense te bedien met God se Woord deur prediking of verkondiging, is hierdie kursus vir jou bedoel. Enige gemeentelid, kerkraadslid, kleingroepleier of enigiemand wat betrokke is by die bediening van sy/haar gemeente is welkom om hierdie kursus by te woon.

 

Tydens die kursus word jy geleer wat geloofskommunikasie is, hoe om die Skrif uit te lê met die oog op prediking, en hoe om ‘n preek saam te stel. Ons gebruik ‘n preekmodel wat deur Andy Stanley ontwikkel is as uitgangspunt. Die kursus word aangebied deur dr Guillaume Smit en ds Brian Handel.

 

Hierdie kursus is ‘n amptelike Communitas-kursus en kursuslede ontvang ‘n geakkrediteerde sertifikaat na afloop van die kursus.

 

WANNEER: 23-24 Mei 2014 vir die eerste kontaksessie; daarna ‘n sesmaande tuiswerk proses.

WAAR: NG Gemeente Brackenfell-Wes

KOSTE: R250.00 (kursusgangers moet asb self reël vir verblyf)

BESPREKING: Divine Robertson (dr@sun.ac.za of 021 808 3265)

NAVRAE: Guillaume Smit (ghsmit@telkomsa.net of 083 306 1561)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

—————————————————-

VBO-KURSUSSE & KONFERENSIES

 

Die NGK het ʼn sterk besluit oor VBO: alle leraars moet ten minste 50 uur voortgesette leer per jaar doen. Vir meeste leraars behels dit dat hulle jaarliks kyk watter kursusse beskikbaar is en dan een of twee kies.

 

Hierdie keuse word dikwels op ʼn baie pragmatiese manier gedoen – agv persoonlike belangstelling, sentimente oor aanbieders, tye wat inpas en logistiek wat nie te onmoontlik is nie.

 

VBO bied daarom ʼn aantal driedag-kursusse of werkswinkels en enkele tweedag-kursusse aan wat handel oor ʼn verskeidenheid van onderwerpe. In die meeste van hierdie werkswinkels sal daar ʼn aanbieding van nuwe inhoude of perspektiewe wees, maar ook tyd vir vrae en gesprekke oor toepassing en implementering.

 

Die program vir 2014 bevat:

•        ’n aantal bestaande driedag-kursusse wat op versoek herhaal word;

•        ’n hele paar nuwe driedag-kursusse (waaroor ons baie opgewonde is!) – o.a. drie kursusse wat aangebied word deur bekende leraars van buite ons streek (Nelus Niemandt, Dirkie van der Spuy en Gerhard Botha) en die pas-afgelope een oor Geloof en Wetenskap wat ‘n baie goeie evaluasie gekry het;

•        die Winterskool wat vanaf 10–12 Junie saam met Ekklesia en die Fakulteit aangebied sal word. Die tema vir 2014 is: Christus die Hoop vir Afrika/Christ, the Hope for Africa.

•        Dan is dit met groot vreugde dat ons van die kant van die drie VBO-instansies (Communitas/Ekklesia, Shepherd en Excelsus) die instelling van ’n gevorderde sertifikaat in Bedieningsvernuwing aankondig. Die bedoeling met die sertifikaat is om aan leraars wat behoefte daaraan het ’n meer inklusiewe en omvattende reeks kursusse aan te bied wat hulle op ’n veel breër front gaan heroriënteer t.o.v. van ons bedieningseise vandag.

 

Die kursus bestaan uit nege samehangende blokke wat oor ’n periode van drie jaar gedoen word – drie blokke per jaar – en ons op die belangrikste fasette van die bediening heroriënteer. Die gedagte is dat ons volgende jaar met die eerste drie blokke begin.

 

Ons bied die program aan met die gebed dat dit leraars van die kerk mag motiveer, sterk en bekwaam maak vir die wonderlike roeping wat die Here “uit onverdiende goedheid aan ons toevertrou het”.

 

VBO gaan oor die verdieping van ons verstaan van die evangelie, ons ingesteldheid teenoor ons roeping en oor die slyping van ons bedieningsvaardighede.

 

Dit gaan veral ook oor konstante leerbaarheid: oor die moed om in nuwe situasies in te gaan met die vertroue dat die Here ons kan leer en ’n weg kan wys wat ons nie nou helder sien nie.

 

Kontak Wilma le Roux by 021 808 3624 of wler@sun.ac.za vir meer inligting of om in te skryf.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

GROOTE KERK

KERK EN GEREGTIGHEID

 

14-16 Maart 2014

 

10 VBO punte vir leraars.

 

Ons wil u, u kollegas, vriende en u gemeente uitnooi om saam met ons te kom droom oor hoe ‘n wêreld en gemeenskappe lyk waar God se Koninkryksbeginsels prakties uitgeleef word. Ons wil verhale van hoop deel en mekaar aanmoedig om kreatief soekend na die Koninkryk van God in ons strate, gemeenskappe, dorpe en stede te leef.

 

Ons bied ‘n konferensie oor Kerk en Geregtigheid aan die naweek van 14-16 Maart 2014 (sien meer by www.grootekerk.org.za en by NUUT op www.kaapkerk.co.za), sowel as op Twitter by @Church4Justice.

 

Ons sal dit waardeer indien u dit binne u gemeente, gemeenteblaadjie, gemeentenuus, Facebook of ander platforms kan bemark.

 

Ons het vir Shane Claiborne, die bekende Amerikaanse Christen Aktivis, genooi om sy stories te kom deel. Shane is ‘n inspirerende en uitdagende spreker.

 

Kortliks oor Shane: hy is deel van ‘n beweging The Simple Way wat in ‘n buurt (waar die grootste armoede en misdaad is) in Philadelphia VSA ingetrek het en bloot die evangelie begin uitleef het in die omgewing en die waardes van die vroeë kerk gaan opsoek het. Sy boek The Irresistible Revolution ‘n groot impak op my lewe gehad. (Daar is ook meer inligting oor Shane aangeheg).

 

Die konferensie sal gepaardgaan met aanbiddingsessies.

 

Ons het ook ander organisasies genooi om deel te neem, soos bv.

 

1. Echo Youth Development

2. Straatwerk

3. Zoe Trust

4. Centre for Christian Spirituality

5. Kairos Southern Africa

6. Institute for Justice and Reconciliation

7. Alan Storey – Church & Economics

8. The Warehouse

9. NGK Ministry for Poverty & Care

10. Word 4 Word

 

Riaan de Villiers

Groote Kerk, Kaapstad

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

JAPAN STUUR KORT-TERMYN SENDELINGE NA SA

 

Die Reformed Church of Japan (RCJ) het onlangs sy eerste span kort-termyn sendelinge na Suid-Afrika uitgestuur. Hieroor berig die Christian Reformed Church se CRC News in hulle uitgawe van 19 Februarie.

 

Lees die volledige berig hier.

 

Stephan van der Watt van Missie Japan reageer soos volg op bg berig:

Inderdaad is dit dieselfde groep (vanuit die amptelike susterskerk van die NGK familie, saam met wie ons hier werk, die Reformed Church in Japan, oftewel RCJ) wat verlede jaar via Missie Japan in SA uitgereik het, waaroor berig word. Ek het ook op Missie Japan se blog hieroor geskryf destyds: http://www.missiejapan.co.za/bedieningsfokus/rcj-group-outreach-to-south-africa-august-2013/

 

Ons is baie opgewonde oor die uitbreiding van die NGK familie en RCJ se Getuienis-vennootskap op hierdie manier. Dit gebeur vanuit die diepgewortelde vertrouensverhoudinge wat oor jare se samewerking opgebou is tussen kerkleiers en sendelinge, asook plaaslike lidmate. Ons vertrou dat veral hierdie aspekte van dienswerk (diakonaat) en getuienis (deur uitreike soos hierdie) in die jare wat kom van krag tot krag sal groei … en dit is ook sentraal deel van ons werk as sendelinge om dit uit te bou.

 

In Junie vanjaar word ‘n spesiale nuwe organisasie genaamd “Mission Africa” ook DV hier in Japan (deur die RCJ) op die been gebring, o.a. spesifiek hiervoor. Ek sien uit om in persoon meer hieroor te kom vertel in gemeentes wanneer ons vir 3 maande (Julie-Sept) in SA sal wees vir terugvoer en verdere bekendstelling van Missie Japan se werk.

 

Vrede en seën daar.

 

Stephan van der Watt

www.missiejapan.co.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BYBEL-MEDIA

JOU BEDIENINGSVENNOOT IN 2014

 

Nuusbrief 4/2014

 

Lees in die Kerkbode van 7 Maart 2014 …

 

Sterwe om te kan lewe.

 

Dit is ’n paradoksale maar sleutelbegrip in die Christelike geloof. Lees hoe presies dít gebeur het in Alberton, waar ’n ou bediening doodgeloop het, maar nuwe bedieninge met ’n beter vermoë om mense te bereik daaruit opgestaan het. Dit is die storie van Ligstad en van Kruispad, ’n storie van hoop.

 

Nobuntu Motholeni is ’n swart vrou in ’n bruin gemeenskap as deel van ’n oorwegend wit gemeente se uitreikspan. Annalise Wiid vertel haar storie.

 

Lees ook:

• Jerry Pillay oor eenheid in die NG Kerkfamilie.

• Hettie Brittz oor ouerskap

• Ebert oor sy kanker en die doel daarvan.

• 10 vrae aan Wentzel van Huyssteen

 

Onthou:

•        Kerkbode kan nou ook digitaal gelees word op jou tablet, rekenaar of slimfoon. Teken in by www.mysubs.co.za/Kerkbode

•        Of besoek www.kerkbode.co.za om Kerkbode-aanlyn (beperkte weergawe) te lees

 

 

Lees die Nuwe Hart-bylaag …

 

In aansluiting by die Seisoen van menswaardigheid fokus die Nuwe Hart-stigting vandeesmaand op dié saak. In hul bylae is daar verskeie perspektiewe op mens-waardigheid.

 

Die Nuwe Hart-stigting vra gemeentes om op Sondag 16 Maart tydens eredienste met lidmate oor hierdie belangrike saak te gesels. Die Nuwe Hart-publikasie dien as ’n handige hulpmiddel in die voorbereiding van boodskappe en besprekings.

 

Die drie ander fokus-Sondae vanjaar is 8 Junie, 7 September en 16 November.

 

Kruisgewys

 

As die Here Jesus Christus dit dus goedgedink het om leraars spesifiek met ’n boodskap vir hulle konteks te bedien, kan die kerk min beter dinge doen as om Hom daarin na te volg. Kruisgewys fokus daarom in hierdie uitgawe op die Verdere Bedieningsontwikkeling (VBO) van leraars in die onderskeie kerklike kontekste van ons lesers.

 

Hierdie uitgawe is ’n handige hulpmiddel vir leraars om hulle eie verdere bedienings-ontwikkeling te beplan. Die inligting uit diverse kontekste en van verskeie van ons vennote, verseker dat daar ’n verskeidenheid van aanbiedings is waaruit jy kan kies – selfs al is dit in ’n ander gebied as jou eie kerklike konteks of sinode.

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

•        Skakel 0860 26 33 42 óf 021 873 0822

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

 

Groete vanaf Drakensville – by KZN-predikantekonferensie.

 

Hans Steyn

Departement Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE FRANSCHHOEK

FEESMARK

 

Die NG Gemeente Franschhoek hou ‘n allerheerlike Feesmark op Vrydag 7 en Saterdag 8 Maart.

 

Vrydagaand kuier hulle vanaf 18:00 gesellig onder die bome met geure en kleure na elkeen se smaak. Wyne uit die vallei, bier, gemmerbier en koeldrank te drink; tradisionele disse om aan te smul. Potjiekos, hoendersosaties, hoenderpasteie, tuisgebakte brode, olywe, kase, mosselpot, bobotie en pampoenkoekies, boereworsrolletjies, skyfies, prego-rolletjies, pitabrode, pannekoek, koeke, terte, kleinkoekies en nagereg vir lekkerbekke.

 

Peter van die Paarl maak vir ons lekker kitaarmusiek en dan is daar ook ‘n veiling met opwindende pryse. Vir die kinders is daar Vrydag se fliekaand met springmielies en koeldrank.

 

Saterdagoggend begin hulle om 09:00 met die plaaslike mark waar uitstallers hulle handgemaakte produkte kom verkoop. Die gemeente voorsien weer al die eetgoed en kraakvars groente en vrugte, ‘n heerlike teetuin en ontbytrolletjies. Vir die kinders is daar baie pret met gesigverf, ‘n vuurpyl, verfbal teikenskiet en ‘n water glybaan.

 

Daar is iets vir almal; gaan geniet gerus die naweek in die mooi Franschhoek-vallei.

 

Navrae: kontak Joanine by 021 876 2431 of 082 662 0717 of Janita by 072 337 6789.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

PAARL FAMILIEFEES

 

Vrydag 14 en Saterdag 15 Maart

De Poort, Suider-Paarl

08:00 tot 23:00 elke dag

Toegang: (Slegs kontant, nie kaarte!)

R50 pp en R10 per kind o/18

R20 per motor indien u binne parkeer (slegs plek vir 200)

(Toegang sluit al die kunstenaars se konserte ook in)

 

Daar is:

•        wyn- en bierstalletjies met grootskerm vir die rugby

•        ‘n Restaurant met heerlike ontbyte, spitbraai-etes, vaal- en kerrie-afval

•        ‘n Enorme groot tent, met:

1.       Verskeie kunstenaars (gratis toegang): Kaapse Affodille, Spoegwolf, Christo en Kobus, Viljoen Retief, Burger le Roux en ander!

2.       Laerskoolleerders entrepreneur-stalletjies

3.       Ongeveer 50 ander stalletjies met ‘n verskeidenheid items te koop

4.       Bok Radio saai Saterdag lewendig uit!

•        Ook ‘n basaartent met boere-orkes, jaffels, pannekoek, poeding, spookasem, springmielies, steak- en worsbroodjie-etes, koffie en tee, ens.

•        ‘n Teetuin met “upper class” soetgebak en “connoisseur” koffie

 

Buite te sien:

•        Veteraanmotors

•        Oorlogstuig uit die Tweede Wêreldoorlog

•        Amper alle nuwe fabrikaat motors (almal op een terrein – dis ‘n eerste vir die Paarl!)

•        ‘n Veiling / vendusie Saterdagoggend om 10:00

•        Die WP Bloeddiens, mobiele toilette, OTM-masjiene, brandweer, verkeer, ambulans, polisie en sekuriteit

•        Vrugte-en-groentemark

•        Koeldrank, roomys, water, sappies en pizzastalletjie(s)

•        Koeltrok met Karoovleis (Heel en halwe skape)

•        Koeltrok met vark

 

VIR DIE KINDERS:

•        Putt-putt, speelpark, toringklim, bonskussings, waterglybaan, slangvertoning, skyfskiet en “paintball”.

 

Kontak Suider-Paarl se kerkkantoor by 021 863 2700.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

NG KERK IN SA

PSD: ARMOEDE EN SORG

(BELLVILLE)

 

Die Sinode van die NG Kerk in Suid-Afrika (Wes-en-Suid-Kaapland) maak die vakature vir ’n PSD in die Diensgroep vir Armoede en Sorg bekend en nooi alle belangstellendes wat daartoe geroepe voel om hulle vir hierdie pos beskikbaar te stel.

 

Die PSD vir Armoede en Sorg is onder andere verantwoordelik vir die volgende:

•        Die energering en ontwikkeling van gemeentes en die kerkverband se missionêre diakonaat.

•        Die ontwikkeling van strategieë, insluitend netwerke, ten opsigte van barmhartigheid.

•        Die bevordering van Badisa se werksaamhede in gemeentes.

•        Die bevordering van dienslewering op plaaslike vlak deur die benutting van NRO’s en regeringshulp.

•        Die ontwikkeling van nuwe barmhartigheidsprojekte en Badisa-programme.

 

Die ideale kandidaat is ’n gelegitimeerde Bedienaar van die Woord wat aan die volgende vereistes voldoen:

•        Bewese ervaring en insig met betrekking tot die uitdagings op die terrein van barmhartigheid.

•        Duidelike roeping hê om gemeentes in hulle dienswerk te ondersteun en uit te bou.

•        Netwerke en verhoudings kan bou.

•        Oor bewese organisatoriese -, bestuurs- en administratiewe vaardigheid beskik.

•        ’n Passie en visie hê vir die verligting en opheffing van armoede.

 

Vergoedingspakket: Volgens sinodale riglyne.

 

Rig ’n volledige CV voor 20 Maart 2014 aan:

Die Bestuurder: Menslike Hulpbronne (Kenny Raats), NG Kerk in SA, Privaatsak X8, Bellville, 7535

E-pos: ngkadmin@kaapkerk.co.za / 021 957 7104

 

Heg ook ’n bondige voorlegging van maksimum twee bladsye aan waarin u uiteensit hoe u beoog om aandag te skenk aan die energering en ontwikkeling van gemeentes en kerkverband se missionêre diakonaat.

 

Persoonlike navrae kan gerig word aan

Ds Dawid de Wet (Voorsitter van SDAS, die Sinodale Diensgroep Armoede en Sorg)

Sel 082 372 7734

Tel 044 695 0907

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

SAFCEI

REGIONAL ECO-CONGREGATIONS MANAGER

 

Opportunity closing date:

Monday 10 March 2014

 

Opportunity type:

Employment

 

The Southern African Faith Communities’ Environment Institute (SAFCEI) is a multi-faith organisation committed to increasing awareness, understanding and action-taking on eco-justice, sustainable living and climate change, by faith leaders and their communities throughout Southern Africa. Our vision is for faith communities to cherish the living earth. Our mission states that we, as an Institute of people of many faiths, are united in our diversity through our common commitment to earth keeping.

 

SAFCEI is now recruiting for the position of Regional Eco-congregations Manager, based in the national office in Westlake, Cape Town.

 

Job Purpose:

To promote the development of Eco-congregations and appropriate eco-justice action at grassroots level throughout SADC.

 

Responsibilities:

•        Help to envision and plan strategically to grow effective Eco-congregations that take contextually & culturally appropriate environmental & eco-justice action;

•        Establish and maintain a strong network of contacts, including local faith leaders from all the major faiths, local eco-justice specialists, enthusiasts & activists, and relevant local decision-makers and stakeholders;

•        Promote the concept of Eco-congregations, facilitating the development, registration and ongoing involvement of all faith groups;

•        Establish and maintain up-to-date records of contacts, the registration progress of Eco-congregations, costs incurred, etc.;

•        Help to empower local faith communities for eco-justice, advocacy and action by means of workshops, shared story-telling, discussion forums, and the distribution of resources, including leaflets, posters, liturgical material, videos, etc.;

•        Support the Communications Coordinator in generating stories for publications, newsletter and website, and by collecting photographs;

•        Liaise with other staff around the development of new resources for Eco-congregations;

•        Encourage the adoption of energy efficiency interventions and installation of renewable energy amongst faith communities;

•        Supervise the facilitation of water and energy audits and analysis of results for future action planning;

•        Encourage, facilitate and publicize the celebration of milestones by individual Eco-congregations;

•        Raise awareness, understanding and concern, and encourage action-taking by people of all faiths, regarding the environment, climate change and eco-justice;

•        Report as required on progress re Eco-congregations’ work throughout SADC, submitting quarterly staff reports to the Operations Director;

•        Support SAFCEI Eco-congregation programme staff in the implementation of their duties;

•        Ensure that the programme is running according to plans and budget.

Requirements:

•        Commitment to the vision and mission of SAFCEI (person of faith who is prepared to work with people of all faiths, with a passion for environmental issues);

•        Relevant university degree or equivalent (in environmental science / social science / humanities / development / education / etc.);

•        Minimum of 4 years of relevant project management experience in the NGO sector;

•        Computer literate, including Microsoft Office;

•        Willingness to work flexible hours and weekends;

•        Willingness to travel within the Southern African region (SADC);

•        Valid driver’s licence and own vehicle;

•        Drive, organisational awareness and analytical thinking;

•        Strong organisational and management skills;

•        Excellent interpersonal communication skills;

•        Ability to influence and motivate a diverse group of individuals and organisations (change facilitation);

•        Ability to liaise and network with a wide range of stakeholders e.g. faith leaders, community leaders, media representatives, etc.;

•        Ability to work independently and as part of a team;

•        Sense of humor;

•        Excellent report-writing and presentation skills.

 

Administrative process:

Please submit a CV (listing 3 references) and a letter of motivation to sean@safcei.org.za or hand deliver to: Operations Director, SAFCEI, The Green Building, Bell Crescent, Westlake Office Park, Westlake, South Africa, 7945.

For more about SAFCEI, visit www.safcei.org

 

The closing date for application submission is Monday 10 March 2014. Please note that if you do not receive a response from us within 3 weeks of the closing date, you should consider your application unsuccessful.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE LA ROCHELLE

POSBESKRYWING: MUSIEKLEIER

 

La Rochelle Gemeente is ‘n makrogemeente in Bellville. Die gemeente se oggenddiens het meer klassieke spiritualiteit/aanbiddingstyl en die aanddiens ‘n meer kontemporêre spiritualiteit/aanbiddingstyl. Dit is vir die Erediensbediening en Kerkraad belangrik dat beide aanbiddingstyle gerespekteer en uitgebou word.

 

Die volgende sake sal in die aanstelling van ‘n Musiekleier vir La Rochelle Gemeente in aanmerking geneem word:

1.       Die aansoeker moet ‘n persoonlike verhouding met Jesus Christus hê.

2.       Die aansoeker moet ‘n opgeleide musikant wees, oor goeie musikale vermoëns beskik en in staat wees om verskillende musiekstyle korrek te vertolk, sodat die verskillende orkeste tydens die eredienste met eenheid, balans en musikaliteit kan speel en die gemeente kan begelei tot lofprysing en aanbidding.

3.       Die aansoeker moet gemaklik met beide spiritualiteite/aanbiddingstyle van La Rochelle Gemeente wees.

4.       Die aansoeker moet kennis dra van die volledige liedereskat van die NG Kerk naamlik, Liedboek, FLAM, Vonkk, en ander geestelike liedere wat deur gemeentelede gesing word en waarvan die woorde en teologiese onderbou aanvaarbaar is.

5.       Die aansoeker sal met passie en entoesiasme verantwoordelikheid neem vir die vestiging en uitbouing van die musiekbediening en orkeste van beide eredienste in samewerking met die Erediensbediening.

6.       Die aansoeker het ervaring in die leiding van ‘n musiekbediening van ‘n gemeente.

7.       Die aansoeker beskik oor goeie menseverhoudings en moet in spanverband kan funksioneer.

8.       Die aansoeker beskik oor die vermoë om vrywilligers te mobiliseer en nuwe musiek vir orkeslede en/of voorsangers aan te leer.

 

Salaris:

Die salarispakket is op aanvraag by die Gemeentebestuurder, Charles Crafford, by telefoonnommer 021 919 9253 gedurende kantoorure beskikbaar.

 

Rig aansoeke voor Saterdag 15 Maart aan:

Die Voorsitter, Diensverhoudinge

NG Gemeente La Rochelle

Posbus 4001

Old Oak 7537

of per e-pos ngklar2@mweb.co.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NUUS UIT NAMIBIË

 

5 Maart 2014

 

More (Donderdag) is Nasionale biddag…

President Pohamba en sy kabinet het Donderdag 6 Maart verklaar as ’n nasionale dag van gebed vir geslagsgebaseerde geweld.

 

Naas die groot saamtrek op die Sam Nujoma-stadion in Windhoek, word die publiek gevra om gebedsgeleenthede in al 14 die streke by te woon. NG-gemeentes is verlede weeks reeds gevra om inisiatief te neem en gebedsgeleenthede in hulle omgewing te organiseer.

 

Die kabinet het besluit dat daar geen drank in die land verkoop mag word op Donderdag 6 Maart nie.

 

Voorts word alle kerke dwarsdeur die land gevra om hulle kerkklokke om 13:00 te laat beier. Dit sal saamval met die minuut van stilte wat dan by die hoof saamtrek in Windhoek gehandhaaf sal word. Werkgewers is gevra om dit vir werknemers moontlik te maak om die biddag by te woon.

 

In Feldmuis, Namibië se eweknie van VrydagNuus, skryf Clem Marais soos volg:

 

Laat die klokke lui…

Feldmuis herinner graag gemeentes aan pres Pohamba se oproep dat kerkklokke more, Donderdag 6 Maart 2014, om 13:00 vir ’n minuut lank sal lui.

 

Kom ons verenig môre só, enersyds in ons protes teen geslagsgebaseerde geweld en andersyds in ons verootmoediging voor die Here.

 

Die NG- en VG-predikante het in hulle verklaring verlede week reeds bely dat ons dalk bygedra het tot hierdie geweld-siekte, omdat ons nie duidelik genoeg Christus se blye boodskap van hoop en bevryding in Namibië uitgedra het nie.

 

Deelname aan die biddag môre kan simbolies wees van ons verbintenis aan die waardes van aanvaarding, respek, versoening, begrip, deernis, vergiffenis en liefde. Dit is die voorbeeld wat Christus Jesus self geleef, geleer en sy volgelinge opgeroep het om na te volg.

 

Met dank oorgeneem uit Feldmuis 8/2014.

Did you like this? Share it:

Nuusbrief

2015 Kalender

Oestyd is Feestyd Veldtog

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal


NG Gemeente Welgemoed
Kaapstad - Wes-Kaap Provinsie