Boodskap 21 April 2019

Lukas 24:13-35
Sondag is opstandingsondag. Ons vier die einde van die dood as laaste woord oor ons bestaan. Maar ons vier ook die einde van ‘n doodsbestaan. Die wete dat daar vir ons lewe na die dood is, is immers lewegewend vir hierdie lewe voor die dood. Die opgestane Christus is dan by ons. Hy leef met ons. Hy lei ons, troos, inspireer, gee raad, bemoedig, rus toe, gee taal, roep, gee betekenis, gebruik ons. Die opgestane Jesus gee aan ons die groter prentjie van ‘n wêreld anderkant die wêreld van die sienlike en meetlike. Ons wêreldbeeld is danksy die opstanding nie meer geslote nie. Ons verwag meer van die lewe en van onsself as om net meganies te leef en te oorleef. Ons is meer as gesofistikeerde diere. Ons kan antwoord op die vraag na die sin van ons bestaan. Ons kan leef met ‘n hoër doel as om net so min as moontlik moeilikheid en so veel as moontlik plesier te hê. Ons kan waarde toevoeg tot die groter prentjie en tot God se droom vir sy wêreld. Dit is die prentjie van God se altyd-inbrekende koninkryk. Die kroning van Jesus op Goeie Vrydag is inderdaad die voorspel tot Sy troonbestyging met sy hemelvaart. So word die aanbreek van Sy koninkryk ‘n werklikheid wat ons daagliks bewustelik in ontvangs kan neem. Hy nooi ons immers om sy koninkryk weer en weer in ontvangs te neem. Ons kan daar ingaan deur die koninkrykslewe te leef soos Hy vir ons geleer het. Dit is ‘n lewe van omgee, deernis, vrede, barmhartigheid, reinheid en selfloosheid. Ons moet in hierdie dae dink oor die vraag hoe die opstanding ons lewe beïnvloed en verander. Watter verskil maak dit regtig aan ons werk en verhoudinge en ons roeping en die betekenis van ons lewe. Wanneer ons weer en weer bewus raak van hierdie oper, wyer, groter wêreldbeeld en dit aanneem as jou operasionele begrip van ons bestaan, klop ons harte ook altyd weer en weer warm soos dié van die Emmausgangers. In hulle nabetragting oor hulle ontmoeting met Jesus na sy opstanding sê hulle: “Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie.” Mag ons almal se harte opnuut warm klop na hierdie Paasfees. En mag dié Paasfees ons horisonne oper skuif en nuwe lewensmoontlikhede laat raaksien.

Ds Nelis Janse van Rensburg

Did you like this? Share it:
Volg ons op facebook:

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 492
Please refer to our Error Message Reference.
2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede
NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510
Ons Sosiale Platforms


Welgemoed Safe

Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan