Boodskap 7 April 2019

1 Tessalonisense 1:1-10
1 Tessalonisense is moontlik die oudste boek in die Nuwe Testament. Dit is geskryf aan die jong gemeente in Tessalonika. In Handelinge 17:1-15 lees ons hoe Paulus en sy reisgenote daar aangekom het om die evangelie te verkondig en hoe ‘n groep mense gelowig geword het. Van die inwoners was egter baie vyandig gesind tenoor Paulus en sy mede evangeliste en selfs toe hulle aanbeweeg na Berea het van die inwoners van Tessalonika ook daarheen gegaan om onmin te veroorsaak.

Ten spyte van hierdie moeilike omstandighede blyk dit dat hierdie gemeente in Tessalonika op besondere wyse die evangelie en die gepaardgaande lewensstyl aangegryp het – soveel so dat hulle ʼn voorbeeld vir die omliggende streek word (1:7).

Op sy beurt was Paulus self ook vir hulle ‘n besondere navolgingswaardige voorbeeld (1:6). In hoofstuk 2 doen Paulus juis moeite om aan te dui hoe eg hy is in wat hy doen (2:3). Hy verkondig nie die evangelie uit selfsugtige begeertes nie, nie uit hebsug of om eer van mense te kry nie. Hy het self in sy onderhoud voorsien (2:9). Hiermee kontrasteer hy homself met van die valse rondreisende “wysheidsleraars” van die dag, wat rondgegaan het opsoek na plesier, besittings en eer. Paulus en die gemeente in Tessalonika daag ons dus uit om te dink oor hoe ons voorbeeld die evangelie uitdra.

Ds Wouter van Velden

Did you like this? Share it:
Volg ons op facebook:

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 492
Please refer to our Error Message Reference.
2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede
NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510
Ons Sosiale Platforms


Welgemoed Safe

Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan