Woord vir die week vir 7 April 2019

Woord vir die week
Volgende Sondag se preekteks is 1 Tessalonisense 1:1-10. Dit is ‘n kort brief en gemeentelede word uitgenooi om in die week die hele boek deur te lees en so ‘n geheelbeeld te kry. Let op die intieme verhouding wat Paulus met hierdie gemeente het en die taal wat hy gebruik om dit te beskryf.
Nadat die boek deurgelees is word jy genooi om ‘n paar keer rustig deur hoofstuk een te werk. Lees dit deur en dink oor wat die Here vir jou daardeur sê.

Ds. Wouter van Velden

Did you like this? Share it:
Volg ons op facebook:
2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede
NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510
Ons Sosiale Platforms


Welgemoed Safe

Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan