Boodskap 31 Maart 2019

Boodskap vandag
Skriflesing: Markus 10:32-45

Tydens lydenstyd dink ons aan die lydensweg wat Christus alleen moes loop – dié pad wat Hy moes stap sodat ons in die heerlike vrug daarvan kan deel. Ons is egter geneig om te vergeet dat die lydensweg van Christus ook ‘n weg vóór ons is. Lydenstyd plaas die kerk op ‘n pad: die pad van navolging. Hiervan moes twee dissipels deeglik bewus raak toe hulle gevra het na glorie en voordeel op sy lydensweg.

Die strewe na rykdom, glorie, mag en eer kom in ons dag wyd voor, ja, óók by gelowiges en kerke. In ‘n wêreld vol magspolitiek, groot geld, moord, uitbuiting en karakterskending sien en beleef ons die egoïstiese motiewe van diegene wat wil baasspeel, wat hulle mag misbruik in die oorheersing van ander en sodoende altyd die beste plekke vir hulleself onder die aardse en hemelse sonne soek (verse 42-45).

Dit was hierdie alte menslike magsug wat hom van die dissipels meester gemaak het op die weg, op die lydensweg, agter Jesus aan. Op hierdie weg moes daar ‘n korreksie kom: “Maar by julle moet dit nie so wees nie.” (43a).

Só word lydenstyd en lydensweg dan inderdaad ‘n tyd en weg van radikale navolging. Dit word ‘n weg waarop gebou word aan die koninkryk van Christus waarin daar ‘n heel ander styl van regering en glorie bestaan, wat op ‘n totaal ander grondbeginsel berus, naamlik diens (vgl 8:35). Die kern van die nuwe manier van doen is selfverloëning en selfoorgawe tot diensbaarheid. Christus is self die prototipe van dié diens. In Hom en sy voorbeeld vind ons / sien ons die lewensoffer vir die behoud van die naaste: “Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense” (vers 45). Hierdie losprys vir die vrymaking van slawe en sondaars is ‘n reddingsaksie wat geheel en al van God uitgaan. Dit is diens in die rykste sin van die woord: as verlossing en redding van mense.

Lydenstyd plaas ons op ‘n pad van diens aan Christus én die wêreld. En ons kan hierdie pad stap, want die wonder van loskoping, van verlossing en bevryding het ook met ons gebeur.

Ds Heerden van Niekerk

Did you like this? Share it:
Volg ons op facebook:

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 492
Please refer to our Error Message Reference.
2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede
NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510
Ons Sosiale Platforms


Welgemoed Safe

Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan