Woord vir die week vir 17 Maart 2019

Genesis 15:1-12, 17-18
Die Nuwe Testament beskou vir Abraham as ‘n held van die geloof, en ‘n uitmuntende voorbeeld vir die kerk om te volg (Romeine 4:3, 9, 20-24; Galasiërs 3:6; Jakobus 2:23). Hoe lyk ‘n mens wat in die Here vertrou? Is só mens total onwrikbaar, sonder enige twyfel? Lees die teks, en let Abraham se gemoed op – wat suggereer sy vrae oor sy vertroue? Dit is belangrik om te verstaan dat ons geloofsverhouding met die Here nie lekkeloos of klinies hoef te wees vir God om ons te aanvaar nie. Hy sluit ‘n verbond met Abraham terwyl hy slaap – en ontferm Homself sonder dat ons dit verdien.

Heinrich Niehaus

Did you like this? Share it:
Volg ons op facebook:
2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede
NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510
Ons Sosiale Platforms


Welgemoed Safe

Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan