Boodskap Sondag 9 Desember

Lukas 2:8-20
Die engelekoor sing ‘n lied oor die Goeie Nuus van vrede – “Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het”. Die hemel en die aarde word in hierdie lied saamgebind. God en mense word in hierdie lied saamgebind. Eer en vrede word in hierdie lied saamgebind.
Hierdie lied se boodskap word oorgedra aan herders, randfigure in die samelewing wat in die storie van God se uitreik na die wêreld ingetrek word om draers en getuies van die Goeie Nuus te wees. Hierdie lied is gesing met die geboorte van Jesus, wat die Goeie Nuus aankondig dat die verlange na ‘n vrederyk aanbreek in die koms, Persoon en optrede van Jesus Christus. In Matteus 6 leer Jesus ons om te bid: “Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel”. Om vir God se koninkryk te bid is om vir ‘n vrederyk te bid, dat God en mense mekaar sal ontmoet en omarm, dat mense tot God se eer sal leef en vrede en geregtigheid ‘n werklikheid sal word. Ons leef wel in ‘n gebroke wêreld waar die afwesigheid van vrede en die donkerte van geweld mens maklik wanhopig kan maak. In sulke tye moet ons die lofliedere uit die Lukas-evangelie wat Maria en Sagaria (Lukas 1) en die engele gesing het onthou en ons stemme daarby saamvoeg – Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het. Want om ‘n lied te sing en ‘n gebed te bid verander wanhoop na hoop en gee krag en lig. Die vrede wat ons voor sing en bid is omvattend. Dis om te sing en te bid dat ons as mense in ‘n gesonde verhouding met God, met onsself, met ons medemens en met die natuur sal wees. Dis om te sing en te bid vir die omvattende welwese en harmonie van God se skepping . Dis om te sing en te bid vir ‘n bekering van selfvernietigende gedrag. Dis om te sing en te bid vir liefde en vir versoening. Dis om te sing en te bid vir geregtigheid. Dis om te sing en te bid en te leef met ‘n verwagting dat Jesus en die Gees teenwoordig is en dat die volmaakte vrederyk sal aanbreek met die wederkoms van Jesus Christus. Die liedere en gebede sal dan ook van ons vredemakers maak in die voetspore van Jesus, die Vredevors.

Ds. Karlien van Wyk

Did you like this? Share it:
Volg ons op facebook:

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 492
Please refer to our Error Message Reference.
2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede
NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510
Ons Sosiale Platforms


Welgemoed Safe

Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan