Woord vir die week 02 Desember

Lukas 2:8-20 vertel van die Goeie Nuus van Vrede aan die herders, Maria en ander mense.
Op die tweede Sondag van Advent fokus ons op die heelheidsbegrip van vrede. Lees vers 14 en dink na oor hoe God met liefde en welbehae na jou kyk. Wat beteken dit om met vrede in jouself en met vrede voor God en met vrede teenoor ander te leef? Die 16 dae van
aktivisme van geen geweld teen vroue en kinders is van 25 November tot 10 Desember. Hoe leef ons met geregtigheid en vrede in ‘n gebroke wêreld? (Matteus 5:9 “Geseënd is die vredemakers”). Kom ons bid saam met die lied van Jannie du Toit: Gee ons vrede.

Ds. Karlien van Wyk

Did you like this? Share it:
Volg ons op facebook:
2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede
NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510
Ons Sosiale Platforms


Welgemoed Safe

Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan