Boodskap 14 Oktober 2018


Spreuke 1:1-33 – Wysheid begin met ontsag vir die Here.

Spreuke is wysheidsheidsliteratuur met die doel om karakter te vorm wat lei tot wyse keuses, ‘n sinvolle lewensstyl en ‘n regverdige gemeenskap.

Spreuke 1:1-7 gebruik ‘n opeenhoping van verskeie woorde om na wysheid, kennis, onderrig, insig, kundigheid en onderskeiding te verwys. Die grondslag van hierdie wysheid lê daarin om met ontsag en respek voor die Here te leef (Spreuke 1:7; 9:10).

Spreuke 1:8-9 wys daarop dat wysheid deur gelowige rolmodelle oorgedra word. Daar word verwys na die lering van ‘n pa en ‘n ma wat manlike en vroulike rolmodelle insluit. Goeie rolmodelle is ‘n voorreg wat mens moet waardeer. Ongelukkig het baie kinders in Suid-Afrika nie hierdie voorreg nie.

1:10-19 fokus op die gevare as daar nie die invloed van wysheid en goeie rolmodelle is nie. Daar is dan min weerstand teen die verleiding van misdaad en geweld.

Spreuke 1:20-33 verwys na wysheid as ‘n vrou wat jou roep om na haar te luister. Sy bied haar wysheid aan op die straathoeke, by die stadspoorte en op die stadsplein, ja in die politieke, ekonomiese en sosiale sfere van ‘n gemeenskap. Die hartseer is dat baie ook kies om nie na wysheid te luister nie.

Spreuke konfronteer ons met lewenskeuses. Dit vra of ons ‘n lewe van wysheid saam met die Here wil lei en of ons ‘n bron van wysheid vir ander mense sal wees?

Ds. Karlien van Wyk

Did you like this? Share it:
Volg ons op facebook:
2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede
NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510
Ons Sosiale Platforms


Welgemoed Safe

Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan