Spreuke 1:1-33

Lees hierdie week deur Spreuke 1:1-33.  Wat in die teks tref jou?
Dink oor die volgende:
Wat is wysheid?
Wie is die wysheidsleraars in jou lewe wat vir jou
lewenswaarhede geleer het?
As jy drie goed vir die kinders van Suid-Afrika kon leer, wat sou dit wees?
Bid en gesels met die Here oor wat hierdie teks in jou wakker maak.
Kom luister Sondagoggend 14 Oktober om 9:00 na verdere gedagtes uit Spreuke 1.
Leraar: Ds. Karlien van Wyk

Did you like this? Share it:
Volg ons op facebook:
2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede
NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510
Ons Sosiale Platforms


Welgemoed Safe

Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan