7 OKTOBER 2018

7 OKTOBER 2018
Erediens om 9:00
Heinrich Niehaus

Om te verdiep in ons geloof, en om na ‘n meer volwasse
verhouding met God te beweeg, is ‘n lewenslange proses. Soms ervaar ons sulke verandering deur ‘n krisis van geloof wat op ons gedwing word en buite ons beheer lê – iets soos lyding, veral die lyding van geliefdes wat na aan ons harte sny, kan ‘n swaar
beproewing wees. Hierin is dit natuurlik om dit wat ons geleer is oor God en die morele orde van die heelal, te bevraagteken. Waarom moet ek ly, het ek dit dan verdien? Is God regverdig?
Hierdie ervarings dwing ons om na ons vroeë oortuigings oor God, en dit wat ontvang is vanuit die tradisie, terug te keer, en ons
bevind onsself in chaos as gevolg van die teenstrydigheid wat ons aanvoel.

Job, as voorbeeld van Bybelse Wysheidsliteratuur wat van die
wêreld probeer sin maak, is ‘n voorbeeld van iemand in die midde van sulke chaos. Die feit dat ‘n persoon wat onskuldig is, wel kan ly (of inderdaad, deur God tot lyding gebring kan word) is ‘n krisis wat geloof in ‘n regverdige, morele orde in die heelal (en dus, ‘n
regverdige en morele God) bevraagteken. Wanneer God uiteindelik na ‘n lang reeks debatte tussen die twyfelende Job en sy vriende wat probeer antwoorde gee, verskyn, is dit nie om antwoorde te bring nie.

Misterie, eerder as duidelike wiskundige waarhede oor God, is die hoogste realiteit in Job se leiding. In ‘n soortgelyke sin is
volwassenheid van geloof onmoontlik sonder hierdie misterie.

Did you like this? Share it:
Volg ons op facebook:
2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede
NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510
Ons Sosiale Platforms


Welgemoed Safe

Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan