VrydagNuus 23 Januarie 2015

 

 

23 Januarie 2015

www.kaapkerk.co.za

 

Teken In II Teken Uit

WES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Bon Voyage, Nico en Elsa J

Vrolike wense aan Nico en Elsa Simpson, wat op 24 Januarie met die MSC Opera uit die Kaapstad-hawe vertrek! Nico was die ontwerper van ons wenontwerp in die sinode se logo-kompetisie. Ons gun julle hope bederf en pret!

 

 

S

INODALE NUUS

 1. Sinode 2015: Verslae!

Vir aandag van diensgroepvoorsitters, diensgroepkoördineerders en taakspanne: Dinsdag 3 Februarie is die finale keerdatum vir die inlewering van alle verslae en beskrywingspunte vir 2015 se sinodesitting. Verslae word gestuur aan Salomi by skriba@kaapkerk.co.za.

 

 1. Uit die kantoor van die NG Algemene Sinode

2.1 Biddag vir Onderwys: 8 Februarie 2015

Gemeentes, die NG Algemene Sinode vra dat julle asb aan hierdie biddag aandag sal gee in julle programme, maar in besonder op Sondag 8 Februarie. Die erns en dringendheid hiervan het geen motivering nodig nie. Nooi gerus die opvoeders in julle omgewing na ’n geleentheid waar spesiaal vir hulle gebid word of die diens bv rondom opvoeding ingekleur word.

 

2.2 Kerkspieël

Baie dankie vir gemeentes wat reeds verlede jaar hulle vorms terugbesorg het aan die Kantoor van die Algemene Sinode. ’n Dringende beroep word op predikante en kerkkantore gedoen om asseblief uitstaande vraelyste so spoedig moontlik te stuur. Dié navorsing is van groot belang vir die besinning oor en beplanning vir ons kerkverband. Kontak Ester Steyn by 012 342 0092 of 082 325 4088 hieroor.

 

 1. #imagine: raak deel van die beweging!

Dis #imagine tyd! As jy belang het by die jeug, maak seker jy is op Wo 28 Jan van 16:00 tot 18:00 by NG Vredelust (Boston) se ouditorium! Vind meer uit hoe die beplanning vir #imagine 2015 (10-12 April by Bredasdorp) lyk, kry ‘n prospektus en kyk hoe jy jou netwerk hierby wil betrek. “Elke leier en vrywillige helper in hierdie beweging neem sonder enige eiebelang, vergoeding of winsmotief deel. Ons vra jou om op dieselfde manier betrokke te wees as jy kan,” skryf Gielie Loubser. Droom saam aan die #imagine droom! Daar is net plek vir 5000!

 

 1. Communitas: Predikantebegeleiding

4.1 Opleiding vir Brugpredikante

Communitas bied vanjaar weer opleiding vir Brugpredikante aan. Die eerste geleentheid is van 10-13 Februarie by Communitas. Lees hier verder … (En sien ook “Ken jou Kerk” elders in VrydagNuus).

 

4.2 Sentrum vir Predikantebegeleiding

Kyk gerus weer na die Sentrum vir Predikantebegeleiding: Communitas het nege areas, noodsaaklik vir ’n predikant in die bediening, geïdentifiseer en die Sentrum vir Predikantebegeleiding ontwerp om hulle sterkpunte, maar ook hulle groeipunte in die nege bekwaamhede te ontdek. Die ideaal is dat alle predikante tyd sal maak om êrens in hulle bediening die Sentrum vir Predikantebegeleiding by te woon. Oorweeg dit gerus sommer vroeg vanjaar! Vir meer hieroor – klik hier.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

 1. US Fakulteit Teologie: Akademiese Jaar begin

1.1 Openingserediens 2015

Die Openingserediens van die fakulteit vind plaas op So 1 Februarie om 19:00 in die Stellenbosch United Church (Van Riebeeckstraat 8). Die prediker by hierdie geleentheid is dr Dion Forster. Ds David Hunter sal as liturg optree. Navrae: Helette by hvdwest@sun.ac.za of 021 808 3255.

 

1.2 Teologiese Dag 2015

Die Fakulteit Teologie, US, se jaarlikse Teologiese Dag, wat die amptelike opening van die akademiese jaar inlui, vind plaas op Ma 2 Februarie van 09:00 – 13:00 in die Attie van Wijk Ouditorium by Fakulteit Teologie (Dorpstraat 171). Die tema vir die geleentheid is: Teologie en die openbare lewe: die uitdagings van armoede, werkloosheid en ongelykheid. Lees hier.

 

 1. Sinode tot jou Diens: Belasting

Die sinode help met navrae van gemeentes oor die berekening van werknemersbelasting. Predikante se belasting (met pensioen, reiskoste, gratis huis, medies, ongeskiktheidsdekking ens) maak die berekening van maandelikse/jaarlikse belasting taamlik ingewikkeld en ouditeure/belastingkonsultante kan redelik baie vra om hiermee te help. Met Ingrid van Eck (Rekenmeester: Salarisse & Studielenings) se “belasting berekeningshulpmiddel” vir NG-predikante in ons sinode (’n gratis diens) kan gemeentes verseker dat die predikant se belasting korrek bereken word. Predikante of skribas kan Ingrid by ivaneck@kaapkerk.co.za skakel om inligting na te gaan.

 

 1. Waar Werk die Kerk?

3.1 Kerk vir die Wêreld: Brand in Onrus

Tydens die saamstel van hierdie VrydagNuus het ’n groot brand rondom Onrusrivier gewoed. Meer daaroor is hier in Die Burger. Dit het vir NG Onrusrivier die wonderlike geleentheid gegee om op praktiese vlak in die gemeenskap betrokke te wees én self daardeur geseën te word! Ongeveer 80 bejaardes, onder wie 26 verswaktes, is uit aftreeoorde ontruim en in die kerksaal gehuisves en versorg. Besoek ons Facebook vir meer hieroor en om ander foto’s te bekyk. (Dié besondere foto is vanaf die kerkgebou geneem – dankie, Wilhelm Burger!)

 

3.2 Kerk vir Broers en Susters in Malawi

Sendingwerk is in 1889 in Nyassaland begin en die kerk wat hierdeur ontstaan het, het in 1926 by die CCAP (Church of Central Africa Presbyterian) ingeskakel. Vandag bestaan ons susterskerk, die CCAP Nkhoma-sinode, met wie die NG Kerkfamilie in die Wes-en-Suid-Kaap steeds ’n sterk verhouding het, uit 16 ringe, 162 gemeentes en ongeveer 2 000 wyksgemeentes (prayer houses). Die kerk het meer as ’n miljoen belydende lidmate en sowat 200 000 katkisante wat deur 184 leraars bedien word. Kry ‘n PP-aanbieding hier of ’n volkleur brosjure hier en kontak Kobus Odendaal van die KGA by mission@kaapkerk.co.za.

 

3.3 Vloedramp: Malawi, Mosambiek en Madagaskar

Onlangse nuusberigte noem dat byna 300 mense in Malawi, Mosambiek en Madagaskar weens vloedskade en swaar reën dood is, terwyl duisende vermis word. Klik hier vir inligting oor Espanor (’n Christelike organisasie vir holistiese gemeenskapsontwikkeling in die Milange-distrik, Mosambiek, waarvan ons susterskerk, die IRM Tumbine, ook deel het) se ondersteuningstrategie (met dank ontvang van die KGA). Kontak Kobus Odendaal by missio@kaapkerk.co.za of 021 957 7204 vir meer inligting.

 

 1. Kerk in die Media

4.1 Godsdiens en Geweld?

“In September 2014 was ek bevoorreg om in Genève ’n VN-konferensie oor konflik en geweld by te woon. Ironies genoeg was die fokus veral op die rol wat godsdiens en die pers speel om geweld te bevorder of te besweer. Die gesprek hieroor is inderdaad nog lank nie klaar nie.” So skryf Braam Hanekom in reaksie op die onlangse moord op joernaliste in Parys. Die volledige artikel is hier.

 

4.2 Berigte op Kaapkerk

Bogenoemde artikel en baie ander berigte/artikels oor godsdiens en die kerk in die breë, is hier op die webblad (www.kaapkerk.co.za) by Stemme – In die Media te lese. Merk die skakel gerus vir toekomstige verwysing om jou soektog na daardie artikel wat jy ’n week of wat gelede so in die verbygaan gelees het en nou weer soek, te vergemaklik.

 

 1. Mosambiek-saamtrek: Disakloof 2015

Mosambiek sendelinge en ondersteuners trek van 6-8 Februarie by Disakloof, Bettiesbaai, saam. Verblyf in chalets en kampplek beskikbaar. Hulle besin oor 2014 en beplan vir 2015. Kontak Louis Koekemoer by 083 789 3189 om plek te bespreek. Navrae en meer inligting by Alta Coetzee by altaco49@gmail.com.

 

 1. Bybelgenootskap: Gerugte oor Zuma-skenking en isiZulu

Na onlangse mediaberigte oor skenkings van die Jacob Zuma Stigting aan die Katolieke isiZulu Bybelvertalingsprojek – en suggesties dat die Bybelgenootskap se 1959-vertaling van die isiZulu Bybel uit isiXhosa/Engels vertaal is en nie uit die oorspronklike Bybeltale nie, het die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA) in ’n mediaverklaring bevestig dat die brontale inderdaad primêr gebruik is vir dié vertaling. Lees gerus die mediavrystelling by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

 1. Pastorale Beradingskursus: Generasie Bagasie

Op 7 Februarie kyk prof Wentzel Coetzer in Potchefstroom na die problematiek rondom Generasie Bagasie (intergenerasie trauma), wat verband hou met die feit dat ouers dikwels deur intense trauma gaan sonder die nodige hulp en begeleiding. (Veral?) lesers in die Noord-Kaap stel dalk belang – kry meer inligting onderaan.

 

 1. Kalender

8.1 Datumlys

Vir 2015 se beplanning is ‘n lys van vergaderings, kursusse, feeste, vakansiedae, kerklike bid- en dankdae en meer by NUUT op www.kaapkerk.co.za. Klik hier.

 

8.2 Groot Dag of Groot Rugby?!

Huweliksbevestigers, spaar jouself en menige niksvermoedende bruidspaar baie ekstra moeite en ongerief: kry die Rugbywêreldbeker 2015 se skedule hier en maak seker dat daardie gróót dag nie tydens ’n gróót wedstryd plaasvind nie J (Dankie, Charl van Rensburg!)

Gemeentes, laat weet ons watter interessante geleenthede (dalk vir fondsinsameling?) julle met die oog op die Wêreldbeker beplan. Rondom ’n behoorlike groot skerm kuier ons mos alte lekker!

 

 1. Wêreld op soek na Liefde …

Die wêreld soek steeds na liefde. Dis die afleiding as jy kyk na 1.5 biljoen unieke besoekers se soektogte in 2014 op Bible Gateway, die wêreld se “most visited Christian website”. Daarvolgens bly Joh 3:16 bo-aan die lys van verse wat die wêreld uitkies. Die volledige berig, met dank aan Christianity Today, is hier. (En die Kerk se boodskap ís Liefde – wat ’n geleentheid vir ons …)

 

 1. Kommunikasie = Getuienis

“Kommunikasie ís getuienis!” So gesels ‘n kollega vroeër die jaar. “Eintlik is álles wat jy doen (of nie doen nie), selfs die klere wat jy aantrek of die manier waarop jy met finansies omgaan, getuienis. Dit sê iets van die mens wat jy is.” Dalk moet ons vanjaar weer fyn op ons getuienis ingestel wees. VrydagNuus help ook graag om die kerk se stories van hoop en getuienis te vertel. Het jy so ’n inspirerende getuienis uit jou gemeente? Laat weet ons daarvan by kommunikasie@kaapkerk.co.za en stuur sommer ’n foto vir Facebook saam.

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

NG Gemeente Durbanville-Bergsig: Dissipelmaking

Johan Els skryf: “Matt Hatch (stigter en hoofpastoor van die Mosaïek-kerk in Engeland, en passievol is oor dissipelskap en dissipelmaking) bedien by Durbanville-Bergsig tydens die oggenddienste op So 1 Feb. Hy bespreek op 2 en 3 Feb praktiese strategieë en sal vars, nuwe konsepte bekendstel en opleiding oor dissipelmaking aanbied.” Belangstellendes kan hier klik. Reageer voor 28 Januarie.

 

 

E

KOLOGIE

Oud-Teologie-student SAFCEI Se Eko-koördineerder

Juanita Greyvenstein, wat in 2008 gelegitimeer is en aan die US Fakulteit Teologie studeer het, is onlangs aangestel as die Southern African Faith Communities’ Environment Institute (SAFCEI) se nuwe “Eco-Congregation” Koördineerder. Meer oor haar reis met SAFCEI is in hulle nuusbrief – klik hier om dit te lees.

 

 

P

REDIKANTENUUS

 1. Welkom, Vernon Bekker!

Uit NG George-Denneoord se kerkkantoor laat weet Mienke Strydom dat Vernon Bekker (ds) op Sondag 25 Januarie by hulle bevestig word in ’n deeltydse pos. Ons wens hom en die gemeente ‘n baie besonderse verhouding en bedieningstyd toe!

 

 1. Christi Thirion na NG Kenridge!

Kenridge (Durbanville) berig dat Christi Thirion (tans Jeugwerker by NG Durbanville) die beroep na hulle gemeente aanvaar het en op Sondagaand 1 Februarie om 18:30 in die amp bevestig word. Christi én Melanie, baie seën word julle toegebid!

 

Daar is egter méér agter hierdie berig: ’n beroepingsproses met ’n doodgewone aanloop wat verander in ’n merkwaardige verhaal van gehoorsaamheid aan die stem vanuit ’n gelykop stemming. Sodanig dat beide Christi én Johan Steenkamp (tans Jeugleraar in Jeffreysbaai) na Kenridge beroep is en die beroep aanvaar het! Lees onderaan meer.

 

 

 

 1. Predikante se Verjaardae op Facebook

Die sinode se predikante word daagliks op Facebook gelukgewens met hulle verjaardae. Dis ’n lekker manier om te sien hoe oud-klasmaats en kollegas deesdae lyk en waar hulle is. Gaan kyk, like en deel die berigte gerus op jou en jou gemeente se Facebook! (By Sinode 2015 word weer foto’s van die predikante geneem. ’n Kykie na ’n paar van die foto’s tot ons beskikking, sal verklaar waarom dit nogal noodsaaklik is … J)

 

 

K

EN JOU KERK

Brugpredikant = Brug tussen Oue en Nuwe

Die doel van ’n Brugpredikant is om ’n vakante gemeente te help om weer haar roeping en rol kragtens haar eie geskiedenis, konteks en kultuur te hoor en te verstaan. Die Brugpredikant help die gemeente om die verandering as ’n positiewe groei-geleentheid te beleef. Hy of sy verskaf ook hulp met die beroepingsproses en om ’n profiel van die toekomstige predikant saam te stel. Gesels met Pierre Goosen of Adrienne Bester by 021 808 3382 of bestera@sun.ac.za vir meer inligting.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

 1. Missie Japan

1.1 Prioriteite en ’n Kalahari-leeu J

In hulle Januarie-nuusbrief deel Stephan hulle prioriteite vir 2015 en gee ’n lekker kykie in die kreatiwiteit rondom hulle kinders se tuisskoolonderrig! Kry ’n 90 sek video oor Blueboy, die Kalahari-leeu J en lees die volledige nuusflits hier.

 

1.2. Tsunami se herdenking: 8 Maart

Dis amper vier jaar sedert die verwoestende rampgebeure in Japan. Predikante en gemeenteleiers word gevra om asb vyf minute oop te hou in Sondag 8 Maart se liturgie om dit meelewend te herdenk.

 

 1. Bybel-Media Nuus

“Ons het ’n nuwe jaar met wonderlike nuwe uitdagings. Hoop jy beleef vanjaar baie mooi en positiewe gebeure. By Bybel-Media is die fokus hierdie week op die eerste Kerkbode van 2015, asook die gewilde Jaarboek 2015.” So skryf Hans Steyn uit Wellington. Aangeheg is meer.

 

2.1 Kerkbode

In die eerste uitgawe van 2015 raak die hoofartikel aan die NGK en die GKSA se samewerking;

Gustav Claassen droom van ’n kerk met ruimte vir mekaar;

Conette le Roux skryf oor Helderberg Omgee, “die wind onder verstotenes se vlerke”;

Hier het God die geskiedenis verander en

Ons het meer sulke leiers nodig – Henry Murray

 

 

2.2 LiG-tydskrif

Die splinternuwe LiG is nou op die rakke. Lees oor Desiré Gardïner, kry raad vir jou huwelik, leer van omgee-taal vir jou geliefdes en word geïnspireer deur ‘n geloofsreis … van té vet na tevrede! Dit en meer in Februarie se LiG – vir jou en jou mense.

Terloops: het jy al gaan kyk na LiG se aanlynwinkel? ’n Verskeidenheid uitsoek artikels wat die soektog na die ideale geskenk skielik soveel makliker maak! Klik hier.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

 1. NG Gemeente Die Strand

1.1 Arbeidsbediening: Mark

Arbeidsbediening hou op Vrydag 30 Januarie hulle jaarlikse Mark in Die Strand se kerksaal (Birkenheadstraat). Daar sal benewens die gewone basaar-lekkernye (poeding, pannekoek, tee-tuin, ens) lekker vars vrugte en groente in oorvloed wees. “Kom kuier gerus saam vanaf 09:00,” nooi hulle.

 

1.2 Plaasmark

Die Strand se gewone Plaasmark begin weer op Vrydag 6 Februarie om 09:00. Hulle sien daarna uit om almal oudergewoonte te verwelkom. Kry heerlike brood en beskuit, basaarpoeding, konfyte, wegneemetes, boeke, “wit olifante, plante – en gaan drink tee/ koffie en eet bo-baas pannekoeke!

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Meer – Vakatures.

 

NG Gemeente Napier: Leraar

Napier is ’n pragtige plattelandse dorp in die Wes-Kaap, omring deur die Overbergse graanlande en slegs 40 km van die kus af. Hier bestaan tans ’n pos vir ’n voltydse leraar. Meer inligting is onderaan. Reageer voor 28 Februarie.

 

 

Ten Laaste

Uit die Pen van …

Hier kry ’n verskeidenheid stemme die kans om hulle gedagtes in woorde om te sit. Van ’n pastorale stem, ’n teologiese opmerking tot ’n ligte oomblik om met ander te deel. Gasskrywers neem op uitnodiging aan hierdie rubriek deel.

 

In hierdie eerste uitgawe van 2015 deel Elsje Büchner (NG La Rochelle) ’n gedagte of twee. Belangstellendes kan haar kontak by elsje@larochelle.org.za.

 

Altyd aan

Leonard Sweet sê in sy boek, I am a follower, dat ons soos rekenaars (selfone) is – ons is altyd aan. Dit beteken: altyd beskikbaar, onderbreek die geselskap en altyd tyd vir ’n nuwe en groter een.

 

Maar ons weet dat ons slimfone se batterye nie lekker by al die nuwe funksies van selfone kan byhou nie. Daai klein batterytjies moet gereeld gelaai word, anders praat jy nog so en “woeps!” – af is jou slimfoontjie! Slim het sy baas gevang!

 

Ons is ook nie gemaak om altyd aan te wees nie, al dink ons so. Bou hierdie jaar genoeg “afskakeltye” by God in sodat ons weer die mooi rondom ons kan sien en op die mense wat God aan ons toevertrou het, kan fokus.

 

– Elsje Büchner

 

 

Vriendelike groete.

 

Marieta Visagie

 

NG Wes-en-Suid-Kaapland Kommunikasie Privaatsak X8, Bellville, 7535 Tel: 021 957 7195 Faks: 086 582 9487 kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

FAKULTEIT TEOLOGIE, US

TEOLOGIESE DAG

 

Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch (US) se jaarlikse Teologiese dag, wat die amptelike opening van die akademiese jaar inlui, vind plaas op Maandag 2 Februarie 2015 van 09:00 – 13:00 in die Attie van Wijk Ouditorium by Fakulteit Teologie, Dorpstraat 171, Stellenbosch. Die tema vir die geleentheid is: Teologie en die openbare lewe: die uitdagings van armoede, werkloosheid en ongelykheid.

 

Prof Nico Koopman, dekaan van die fakulteit, sal die tema inlei, waarna dr Mamphela Ramphele as hoofspreker sal optree. Ds Malcolm Damon, uitvoerende direkteur van die Netwerk vir Ekonomiese geregtigheid, prof Ronelle Burger van die departement Ekonomie, US en prof Piet Naudé, direkteur van die US Nagraadse Bestuurskool (USB), sal aan die paneelbespreking deelneem.

 

In 2015 word die 100ste herdenking van Beyers Naudé se geboorte gevier, en die tema vir die Teologiese Dag is in lyn met sy oproep vir ‘n teologiese en profetiese reaksie ten opsigte van die openbare lewe, insluitend sosio-politieke en ekonomiese aspekte. Die 30ste herdenking van die Kairos-dokument wat bekend is vir sy profetiese boodskap, word ook vanjaar gevier. Tydens verlede jaar se Teologiese dag het die voormalige minister Trevor Manuel gefokus op die Nasionale Ontwikkelingsplan, gevolg deur response deur teoloë. Hierdie jaar sit ons die gesprek voort: Hoe moet Christene, kerke en die ekumeniese beweging reageer op die reuse uitdagings van armoede, werkloosheid en ongelykheid? Hopelik kan die gesprek bydra tot ‘n proses van verdere mobilisering en teoretiese en teologiese diepte.

 

Bywoning is gratis en almal is welkom! Parkering by die fakulteit is beperk en gaste word aangeraai om te parkeer in die Laan of op die walle van die Eersterivier (oorkant Paul Roos Gimnasium). Laat ruim tyd toe vir verkeersdruk.

 

Navrae: Helette, e-pos hvdwest@sun.ac.za, tel 021 808 3255.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

PASTORALE BERADINGSKURSUS

GENERASIE BAGASIE

 

Potchefstroom: 7 Februarie 2015

Prof Wentzel Coetzer

 

Die problematiek rondom Generasie Bagasie (intergenerasie trauma) hou verband met die feit dat ouers dikwels deur intense trauma gaan sonder die nodige hulp en begeleiding. Dit kan ’n proses wees wat oor jare strek en die kinders en kleinkinders wat dan binne so ’n familie opgroei, word uiteindelik op talle wyses geraak deur die impak van hierdie onverwerkte trauma. Indien sodanige trauma nie hanteer word nie, dan toon die navorsing dat dit as’t ware ’n ‘pakkie pyn’ word wat onbewustelik aan die kinders en kleinkinders ‘oorhandig’ word – dit kan weer lei tot probleme op emosionele, geestelike of fisiese terreine. ’n Geneagram is dan ook ’n handige hulpmiddel om te probeer vasstel hoeveel onverwerkte pyn en trauma binne ’n sekere familie aanwesig mag wees. In hierdie kursus word daar op verskillende aspekte in hierdie verband gefokus en voorgestelde pastorale riglyne word geformuleer aan die hand waarvan persone begelei kan word wat geraak is deur generasie bagasie.

 

Plek: Studente Hervormde Kerk – Silwerstraat 19 (net langs klein kragstasie)

Datum: Saterdag 7 Februarie 2015

Tyd: 08:00 – 13:00 (5x VBO-punte vir NG-leraars)

GPS-koördinate: Suid: 26.41.590 – Oos: 27.5.079

Koste: R250 pp (egpare: R350)

Handleiding te koop (opsioneel): R160 (posgeld: R25 ekstra)

Fooie kan inbetaal word by:

ABSA spaarrekening: 9061802135 – takkode: 335138 – rekeningnaam: S E Coetzer

Navrae en bespreking: 083 660 0409 of 082 577 8810 of 018 294 7457

Of per e-pos: wentzel7@mweb.co.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

NG GEMEENTE DURBANVILLE-BERGSIG

PRAKTIESE DISSIPELMAKING

 

Matt Hatch (stigter en hoofpastoor van die Mosaïek-kerk in Engeland, wat passievol is oor dissipelskap en leiers toerus daarvoor) bedien by Durbanville-Bergsig gemeente gedurende die begin van Februarie 2015. Hy gaan vars, nuwe konsepte aan ons bekendstel en opleiding aanbied oor hoe om gemeentes en veral ook kleingroepe dissipelmakend in te rig.

 

Ons nooi julle hartlik uit om die 08:00 of 10:00 en 19:00 dienste op Sondag 1 Februarie by te woon, waar hy kom vertel en uitbrei rondom die tema Dissipels maak dissipels.

 

Op Maandag en Dinsdag, 2-3 Februarie, omstreeks 19:00 word die riglyne van praktiese programme en strategieë wat suksesvol eerste generasie dissipels en gemeentes oprig, bespreek. Geen bywoningskostes nie.

 

Kontak gerus vir Juanita Fourie by 021 976 4106 of kleingroepe@bersigdv.co.za of ds Johan Els by ds.johan@bergsigdv.co.za of 021 976 4106 om te registreer teen 28 Januarie 2015.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE KENRIDGE

BEROEPINGSTORIE

 

En toe verskyn die goudglans…

 

As ons oor God praat, praat ons in beelde. Ons sien die maan en die sterre en ons dink: God is onmeetlik groot … en as ons eerlik is, ons eintlik onbenullig klein.

 

Die Bybel is vol beelde wat tot ons spreek. Iemand skryf: “Niemand kon die lig sien nie, die wolke het dit donker gemaak. Maar die wind het gekom en hulle weggewaai. En toe verskyn die goudglans … die majesteit van God is ontsagwekkend.” (Job 37:21-22).

 

Hierdie beeld is sprekend van die afgelope beroepingsproses by NG Kenridge. Na die afskeid van ons geliefde, jong leraar wat die Here se stem elders gehoor het, begin ons gemeente die pad stap van beroeping.

 

Die kerkraad hou ’n beroepingsvergadering. Die aanloop was doodgewoon: 39 aansoekers – 12 uitgesoek – 4 vir onderhoude genooi – 2 voorkeurkandidate – ons moet een van hulle kies. Die gemeente het die pad saam geloop, insette gelewer, saam gebid.

 

Ons was in die gesprekke almal onder die indruk van die profiel van ons gemeente (ʼn gemiddelde ouderdom van 36 jaar), van ons besondere behoeftes (musiek; die bediening en mobilisering van studente en jong werkendes en –gesinne), en die profiel van ons huidige leraarspan (gemiddelde ouderdom 55 jaar).

 

Toe stem ons. Sewe stemme vir elkeen van die voorkeurkandidate! Daar is in die kerkorde ʼn uitweg in so ʼn situasie: die vergadering verdaag, bid en trek dan lootjies … maar ons het bly gesels, want ons wou nie op so ʼn manier met die hart van die gemeente en die hart van aansoekers werk nie. Toe luister ons na die boodskap agter ’n gelykop-stemming. Die voorstel kom: Beroep al twee! Hulle gawes en bedieningsfokus is aanvullend en die behoefte vir uitreik en brûe bou is groot. So het ’n gewone vergadering ’n merkwaardige een geword…

 

Ons is diep dankbaar en opgewonde dat beide Christi Thirion en Johan Steenkamp die beroep aanvaar het na NG Kenridge. Christi Thirion word op 1 Februarie in die amp bevestig en lewer ook dan sy intreepreek. Johan Steenkamp sal in April 2015 by ons aansluit.

 

Liezl Byliefeldt

NG Kenridge Kommunikasie & Admin Bestuurder

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BYBEL-MEDIA

JOU 2015-BEDIENINGSVENNOOT

 

Nuusbrief 1/2015

 

Lees in die Kerkbode van 23 Januarie …

Die wind onder verstotenes se vlerke

Eens was hy “die oudste druggie op straat”, maar vandag loop hy ʼn nuwe pad – en help ander om nuwe paaie te loop. Dit is deel van die storie van Helderberg Omgee.

 

Hier het God die geskiedenis verander

Kerkbode neem sy lesers vanjaar op toer deur die Heilige Land. Ons begin met ʼn uitsig oor Jerusalem op bladsy 10.

 

Die versoenende krag van multikulturele blootstelling

Die kerk het meer leiers nodig wat agente van verandering is, mense met diepe insig, wysheid en ’n versoenende gees – mense soos Henry Murray.

 

Lees ook:

 • So lyk die teologiese besware teen Belhar.
 • Vrystaters onttrek aan #Imagine.
 • Jesus ontmoet ʼn man by die bad van Betesda.
 • Die GKSA vat hande met die NG Kerk

 

Jaarboek 2015

Die Jaarboek van die NG Kerk 2015 bestaan uit inligting oor sinodes, streeksinodes, ringe, gemeentes en predikante.

Die Jaarboek 2015 is pas aan al die gemeentes, leraars en ander instansies wat dit verlede jaar bestel, het versend.

Goeie nuus! Indien jy vergeet het om te bestel – BMH het nog eksemplare. As jy vinnig reageer, sal jy nog betyds wees om ’n Jaarboek 2015 te kan aanskaf.

Prys: Gedrukte boek – R269,00 of die CD – R219,00 (BTW en posgeld ingesluit).

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

 

Groete vanuit Wellington – mag 2015 baie vreugde bring!

 

Hans Steyn

Bybel-Media

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE NAPIER

VAKATURE: LERAAR

 

Hiermee word die pos vir ’n voltydse leraar van die gemeente te Napier bekend gestel.

 

GEMEENTEPROFIEL

Napier is ’n pragtige plattelandse dorp in die Wes-Kaap, omring deur die Overbergse graanlande en slegs 40 km van die kus af.

 

Die gemeente het 414 belydende, 58 doop- asook 60 Engelssprekende lidmate en staan bekend as die “Vriendelike Gemeente van Napier”.

 

Ons uitdagings vir die toekoms is om bestaande lidmate, maar ook kerkvreemdes oor die hele spektrum heen ( jeug, volwassenes en senior lede) te laat inskakel by die Kerk, vernuwend te dink, die Engelssprekende gemeenskap verder in te skakel by die gemeente en goeie verhouding en skakeling te handhaaf, spesifiek met ons plaaslike VGK gemeente, asook buur-gemeentes en ander Godsdiens groeperings.

 

LERAARSPROFIEL

 • ’n Leraar wat wat gehoorsaam en getrou is aan die woord van God.
 • ’n Visie vir vernuwing om sodoende mense toe te rus vir geestelike groei.
 • Die uitbou van verhoudings as ’n prioriteit stel en toeganklik wees vir lidmate.
 • In te skakel om ook die Engelssprekendes te bedien.
 • ’n Leier wat in spanverband kan saamwerk en ’n verskil kan maak in ons gemeenskap.
 • ’n Energieke en lewenslustige persoon wat jonk van gees is en ook moontlik nog jonger Leraar is.

 

VERGOEDING

’n Mededingende salaris, op ’n kontrakbasis (wat ook ’n behuisingstoelaag sal insluit), sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word.

 

UITNODIGING

As jy dink die volgende hoofstuk van jou lewe kan by ons storie aansluit om God se droom vir ons verder te leef, wil ons jou uitnooi om jou CV tesame met twee referente te rig aan:

NG KERK NAPIER

FAKS: 028 423 3457

E-POS: ngkerknapier@telkomsa.net

 

NAVRAE:

Kerkkantoor 028 423 3457

Voorsitter 082 872 4754

 

SLUITINGSDATUM: 28 Februarie 2015

 

 

 

Sekere terme, voorwaardes en vrywarings geld vir hierdie e-pos. Klik hier.

 

Did you like this? Share it:
Volg ons op facebook:

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.
2018 Tema & Kalender
NG Kerk Bankbesonderhede
Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510
Volg ons op Facebook & Twitter


Welgemoed Safe

Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal