Welkom

VrydagNuus 8 November 2013

VRYDAGNUUS

8 November 2013

Ook beskikbaar by www.kaapkerk.co.za    

                                                                                                Teken In II Teken Uit

AMPTELIKE NUUSBRIEF WES-EN-SUID-KAAPLAND

 

Troos?!

450 jaar gelede, toe duisende Protestante deur die Rooms-Katolieke Kerk ter wille van hulle geloofsoortuiging doodgemaak is, was die groot vraag: Wat is my enigste troos (comfort) in lewe en sterwe? Sedertdien glo ons: Dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue Verlosser en Saligmaker, Jesus Christus … (HK Sondag 1). Hierdeur word ook ons identiteit in Christus aangedui – een van ons fokusareas. Sien verder Ten Slotte.

 

A. SINODALE NUUS

1. NG Kerk oor ANC en Drie-Eenheid

Die NG Kerk Algemene Sinode Moderamen (ASM) het vroeër hierdie week in ’n persverklaring reageer op die sekretaris-generaal van die ANC se uitsprake oor die Heilige Drie-Eenheid. Belangstellendes kan die volledige verklaring by NUUT op www.kaapkerk.co.za lees, terwyl ’n berig oor die uitsprake van die ANC beskikbaar is by www.dieburger.com/nuus/2013-11-03-dis-die-heilige-drie-eenheid.

 

2. MA Plaatjies-Van Huffel Verkies by WRK

Saam met die VGKSA het ons dankbaar kennis geneem van die verkiesing van dr Mary Anne Plaatjies-van Huffel as een van die Wêreldraad van Kerke (WRK) se agt presidente. Meer oor hierdie besondere eer en verantwoordelikheid om Afrika te verteenwoordig en ons ekumeniese verhoudinge te versterk in die verskillende kontekste van die werk van die WRK, is onderaan.

 

3. Jeug en Familie: Die Kinderkrans leef Steeds!

Uit die Sinodale Jeugkantoor: As jou gemeente nie meer ’n kinderbediening het nie, kan jy gerus hier lees. Die Kinderkrans (ons naam is nou Kinders in Christus of te wel KIX) gaan nog eenstryk deur soos 100 jaar gelede … miskien nie heeltemal dieselfde nie, want ons is ook nou op Communitas se webwerf. Meer oor ’n kampprogram, ’n PP-aanbieding en ander hulpmiddels – alles gratis beskikbaar vir gemeentes se gebruik – is hier.

 

4. KGA: Onthou Oriënteringskursus vir Sendelinge

In ’n vorige VrydagNuus is berig oor Hugenote Kollege se kort oriënteringskursus (16-25 Januarie 2014) vir voornemende sendelinge, aangebied deur Ryk van Velden. Gemeentes wat (voornemende) sendelinge ondersteun, sowel as ander belangstellendes, kan op die KGA Facebook-blad by 4 November weer nuttige inligting oor hierdie kursus kry: www.facebook.com/KommissieGetuienisaksie.

 

 

5. Vir Naskoolse Jongmense: Ritmejaar!

Vanuit die Noordelike Sinode ontvang ons nuus oor Ritmejaar – ’n jaar gewy aan persoonlike ontwikkeling en diens, gemik op naskoolse jongmense en aangebied deur die NG Kerk Noordelike Sinode. Dit is ’n 1-jaar, voltydse program. Klik hier vir meer inligting en kontak Anru Liebenberg by info@ritmejaar.co.za of 083 469 6783 met navrae.

 

B. ALGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. US Teologie: Module in Argeologie

Baie mense het ’n behoefte om meer te wete te kom oor die wêreld waarin die Bybel ontstaan het. Daar is geen beter manier om die historiese agtergrond van die Bybel te verken nie as om kennis te neem van watter bydrae die argeologie maak om daardie historiese konteks te belig. ’n Herinnering: die Dissiplinegroep Ou & Nuwe Testament aan die US bied vanaf 2014 ’n keusemodule op derdejaarsvlak aan waarin jy meer oor hierdie onderwerp kan leer. Klik hier vir besonderhede.

 

2. Goeie Nuus vanuit VGK en NGK Ringe van Tulbagh!

2013 is ’n vreugdevolle jaar vir die VGK en NGK Ringe van Tulbagh. Dit is die jaar waarin (uiteindelik!) ’n amptelike besluit geneem is tot ’n Samewerkingsooreenkoms tussen die twee ringe. Belangstellendes kan hierdie goeie nuus hier verder lees

 

3. Gesoek: Preek-aflos vir Desember

3.1 NG Gemeente Victoria-Wes

Die NG Gemeente Victoria-Wes is op soek na ’n student, proponent, gelegitimeerde leraar of emeritus leraar om as preek-aflos te help van 25 November tot 28 Desember. Kry meer inligting onderaan.

 

3.2 NG Gemeente Nieuwoudtville

Nieuwoudtville is ook op soek na ’n student, proponent, gelegitimeerde leraar of emeritus leraar om as preek-aflos te help vir die Desember-vakansie van 19 Desember tot 8 Januarie 2014. Lees hier meer.

 

4. 2014 Datums vir NGK Wes-en-Suid-Kaap Moderamen

Kollegas wat besig is met jaarbeplanning vir 2014 kan gerus kennis neem daarvan dat die NGK Wes-en-Suid-Kaapland Moderamen op 11 en 12 Februarie, sowel as 12 en 13 Augustus 2014 by die NG Gemeente Stellenberg sal vergader. So laat weet kollega Salomi Steenkamp uit die Kantoor van die Moderatuur. Rig navrae aan haar by skriba@kaapkerk.co.za.

 

5. 2013 se einde… en VrydagNuus?

Diegene wat nuus en inligting in VrydagNuus wil bekendmaak, moet ingedagte hou dat daar slegs vier uitgawes na hierdie week se nuusbrief vir 2013 oor is – die laaste uitgawe word beplan vir die eerste week van Desember, in pas met die Wes-Kaapse skole wat op 4 Desember sluit.

 

C. NUUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Missie Japan: Herfs-flits

In hulle jongste nuusbrief skryf Stephan onder meer oor Johann (ds) en Hennie Symington se verwelkoming as gedugte span en groot aanwins by Tokyo Union Church, waar Johann as senior leraar bevestig is. Stephan en Carina verwag ook binnekort (die verwagte datum is 15 November) hulle babaseun – lees hier meer.

 

2. Kokstad-Nuus

Christo Wooding van Kokstad vertel van 1997 se bouwerk aan die Brooksnek-buitepos kerkie (foto): “so bou ons almal saam, op verskillende maniere, aan die Koninkryk van God. Die een preek, ’n ander lê fisies ’n paar stene. Miskien luister jy net aandagtig na ’n ander gelowige se visie wat hy/sy van God ontvang het, of neem jy ’n prediker op ’n Sondag na ’n afgeleë kerkie…” Klik hier om ook meer van die werk by Lusikisiki/Bambisana te lees.

 

D. FUNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Moedergemeente Wellington: Murray Kersmark

Uit Wellington ontvang ons die volgende: “Kom kuier by ons jaarlikse mark in ons historiese 100 jaar oue saal. Meer as 80 uitstallers, ’n vars produkte deli en ‘pop-up’ koffiewinkel met heerlike smulgoed. Kom geniet Bolandse gasvryheid op sy beste.” Datums: 26-30 November, elke dag van 09:00-19:00, Saterdag van 09:00-13:00.

 

2. NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal: Familiemark

Ons herinner aan dié Familiemark, van Donderdag 21 tot Saterdag 30 November by die Van der Stel-sportterrein, Du Toitstraat, Stellenbosch. Ma-Vry 10:00-20:00 en Saterdae 10:00-15:00. Gehalte produkte teen bekostigbare pryse, met van die beste uitstallers in die land. Gratis ingang. Kontak Hasie Haasbroek by 074 550 7685 of kersmark@familiekerk.com.

 

E. VAKATURES

Vakatures op Kerkbode se webwerf

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

1. NG Gemeente Prieska: Medeleraar

Prieska is ’n groter plattelandse gemeenskap in die Noord-Kaap. Die gemeentegrense beslaan ’n radius van ongeveer 150km. Die gemeente word bedien deur twee leraars. ’n Vakature vir ’n medeleraar bestaan tans in hierdie gemeente. Lees onderaan verder en reageer voor 22 November.

 

2. Badisa: Maatskaplike Werker

Aansoeke word ingewag van Maatskaplike Werkers vir ’n vakatures (voldag) by Badisa se kantore in Citrusdal en Vanrhynsdorp. Meer oor die vereistes en verantwoordelikhede is aangeheg. Reageer asseblief voor 22 November.

 

Ten slotte

Nog ‘n fokusarea van ons kerk is ons gestuurdheid: Ons getuienistaak aangaande Jesus Christus en sy verlossingsboodskap (sien www.kaapkerk.co.za). ‘n Stimulerende artikel van Stephan Joubert oor die navolging van Jesus het onder ons aandag gekom (klik hier). Tog wonderlik dat ons kerke met goeie onderbou van belydenisskrifte, leerstellige diepte en praktiese strukture ons ook juis help met ons navolging van Jesus in sy skepping.

 

Voorspoedige en geseënde naweek toegewens.

Vriendelike groete.

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

ELECTION OF SR MAP VAN HUFFEL AS

ONE OF WCC’S 8 PRESIDENTS

 

4 November 2013

 

Dear brothers and sisters,

 

The 10th Assembly of the World Council of Churches elected eight new presidents today during a closed session at its proceedings in Busan, Republic of Korea.

 

According to the WCC constitution the role of the WCC presidents is to promote ecumenism and interpret the work of the WCC, especially in their respective regions. The presidents are ex-officio members of Central Committee.

 

The Central Committee will also be elected during the assembly, but after the presidents are elected.

 

The eight WCC presidents are:

Africa:  Rev Dr Mary Anne Plaatjies van Huffel, Uniting Reformed Church in Southern Africa

Asia: Rev Prof Dr Sang Chang, Presbyterian Church in the Republic of Korea

Europe: Archbishop Anders Wejryd, Church of Sweden

Latin America and Caribbean: Rev Gloria Nohemy Ulloa Alvarado, Presbyterian Church in Colombia

North America: Bishop Mark MacDonald, Anglican Church of Canada

Pacific: Rev Dr Mele’ana Puloka, Free Wesleyan Church of Tonga

Eastern Orthodox: H.B. John X Patriarch of the Greek Orthodox Church of Antioch and All the East

Oriental Orthodox: H.H. Karekin II, the Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians

 

We are thankful to the Lord and mindful of his grace and blessings in our sister Mary-Anne’s life and thus also to us through this election. Let us continue to lift her and her fellow Central Committee members up through our prayers and keep them and their calling before the Lord’s face.

 

On behalf of the URC Cape Moderature

 

Your brother in His service,

 

Johan Botha

Scriba Synodi URC Cape Synod

021 952 2151

scriba@vgksa.org.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NGK JEUG- EN FAMILIE

KINDERKRANS LEEF STEEDS

As jou gemeente nie meer ’n kinderbediening het nie, kan jy gerus hier lees. Die Kinderkrans (ons naam is nou Kinders in Christus oftewel KIX) gaan nog eenstryk deur soos 100 jaar gelede. Ja, miskien nie heeltemal dieselfde nie, want ons is ook nou op Communitas se webblad. Klik by http://communitas.co.za/category/taakspanne/jeug/kix-kom/.

 

Ons kry sulke goeie terugvoer oor die kwartaalblad (die Kix.kom) dat ons dit vir ’n verandering wyer wil versprei. Ons jaartema was In die voetspore van Jesus.

 

Ons het ’n baie oulike 24 uur kamp ontwikkel wat enige gemeente kan gebruik om die jaar mee aft e sluit. Kyk gerus daarna en gebruik dit as jy kans sien vir die oorslaap! Gemeentes wat wel vanjaar saam met ons die jaartema gedoen het, kan ook gedeeltes van die kampprogram gebruik as hersiening van dinge wat deur die jaar gedoen en ervaar is.

 

Die kampprogram, ’n PowerPoint-aanbieding met foto’s van Nigerië, hulpmiddels vir die verskillende ‘stasies’ en ’n oulike tekkie-joernaal is alles beskikbaar. Klik by www.kaapkerk.co.zaDokumente – Algemene Dokumente daarvoor en gebruik dit gerus!”

 

Die offergawe- en verslag-vorms vir 2013 is ook beskikbaar by die Jeugkantoor.

 

Kontak Sharon Naudé by jeug@sun.ac.za of 021 808 9050 met navrae.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

US FAKULTEIT TEOLOGIE

ARGEOLOGIE-MODULE

 

Wil jy meer weet oor die wêreld agter die Bybel?

Kom doen dan in 2014 ‘n voorgraadse module oor die Argeologie van die Bybelse Wêreld aan die Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch.

 

Baie mense het ’n behoefte om meer te wete te kom oor die wêreld agter die Bybel – dié wêreld lank gelede waarin die Bybel ontstaan het. Daar is geen beter manier om die historiese agtergrond van die Bybel te verken nie as om kennis te neem van watter bydrae die argeologie maak om daardie historiese konteks te belig.

 

Die Dissiplinegroep Ou & Nuwe Testament aan die Universiteit Stellenbosch bied vanaf 2014 ’n keusemodule op derdejaarsvlak aan waarin jy meer oor hierdie onderwerp kan leer.

 

Vir wie is dit beskikbaar? Die module word aangebied vir voltydse studente op derdejaarsvlak en hoër, maar is ook oop vir enige geïnteresseerde persoon uit die publiek wat dit vir nie-graaddoeleindes wil doen.

 

Modulenaam? Ou & Nuwe Testament 324 – Argeologie van die Antieke Wêreld

Toelatingsvereiste? Daar word vereis dat deelnemers aan hierdie module ten minste ‘n tweedejaarsvlak tersiêre opleiding suksesvol moes voltooi het. Dit kan in enige rigting wees, en hoef nie noodwendig in Teologie of Bybelkunde te wees nie.

 

Aanbieders? Die module sal aangebied word deur die volgende persone:

•        Prof Willem Boshoff (UNISA): Hy het ’n doktorsgraad in Ou Testament, maar is ook ’n gekwalifiseerde argeoloog met jare se praktiese ervaring van opgrawings in Israel (o.a. by Tel Dov);

•        Prof Louis Jonker (US): Hy het ook ’n doktorsgraad in Ou Testament, en het ook al by geleentheid deelgeneem aan argeologiese opgrawings in die Stad van Dawid, Jerusalem, en het verskeie opgrawingsplekke in Israel, Palestina en Iran besoek;

•        Ds Marius Breytenbach (NG Kerk Stellenberg): Hy het ’n meestersgraad in Ou Testament, en sal in 2014 besig wees met argeologie-studies deur UNISA. Hy het self al by verskeie geleenthede deelgeneem aan argeologiese opgrawings in Israel (o.a. by Azekah), en het al meermale opgetree as toergids na die Bybellande.

 

Fokus? Daar word beplan om die fokus van die module van jaar tot jaar te roteer tussen die Ou-Testamentiese en Nuwe-Testamentiese wêrelde. Die fokus sal in 2014 op die Ou-Testamentiese wêreld val.

 

Modus van aanbieding? Ten einde dit vir lede van die publiek moontlik te maak om die module te kan doen, word die semesterkursus van 39 ure in vier naweekblokke aangebied. Die program vir die module sal dus soos volg gereël word:

•        Vrydag 7 Februarie van 14:00-16:00: Eerste ontmoeting en module-administrasie

•        Vrydag 14 Februarie (namiddag en vroegaand) en Saterdag 15 Februarie (oggend en middag): Eerste blok

•        Vrydag 14 Maart (namiddag en vroegaand), Saterdag 15 Maart (oggend en middag), Sondag 16 Maart (middag): Tweede blok

•        Vrydag 11 April (namiddag en vroegaand) en Saterdag 12 April (oggend en middag): Derde blok

•        Vrydag 9 Mei (namiddag en vroegaand) en Saterdag 10 Mei (oggend en middag): Vierde blok

•        Vrydag 16 Mei van 14:00-16:00 – Afsluiting en inligting oor eksamen

Inhoud? Die module sal uit die volgende komponente bestaan:

•        Blok 1: ’n Historiese oorsig van die vakgebied (van “Bybelse argeologie” tot “Argeologie van die Bybellande”); ’n Geografiese oriëntering m.b.t. die wêreld van die Ou Testament, asook die vernaamste opgrawingsplekke.

•        Blok 2: Inleiding tot argeologiese metodes en dateringstegnieke; Inleiding tot die veld van multidissiplinêre navorsing verbonde aan argeologie.

•        Blok 3: Bestudering van ’n seleksie van die vernaamste argeologiese opgrawingsplekke en vondste van die resente tyd.

•        Blok 4: In-diepte bespreking van die waarde van argeologie vir die bestudering van die geskiedenis van Ou Israel en vir die interpretasie van (veral) die Ou Testament.

Taal van aanbieding? Afhangend van die samestelling van die klas sal die module óf in Afrikaans aangebied word, óf in beide Afrikaans en Engels.

Assessering? Ten einde die module te slaag, sal jy die volgende suksesvol moet voltooi:

•        ’n Uitgebreide werkstuk oor ’n opgrawingsplek in Siro-Palestina;

•        ’n Teoretiese eksamen van drie ure gedurende Mei/Junie.

Koste? Voltydse studente betaal bloot die modulefooi (R3580) en materiaalkostes (ongeveer R100) ekstra. Lede uit die publiek betaal die US se aansoekfooi van R100, asook die modulefooi (R3580) en materiaalkostes (ongeveer R100).

 

Belangstelling of meer inligting? Om jou belangstelling in die module te toon, of indien jy meer inligting benodig, kontak prof Louis Jonker by LCJ@sun.ac.za teen 30 November 2013.

 

Aansoek en registrasie? Voltydse studente registreer bloot vir ONT324 saam met hul ander modules teen einde Januarie 2014. Lede van die publiek moet aansoek doen in die kategorie “Spesiale Student in Teologie”. Kontak asb die fakulteitsekretaris, mnr Shirle Cornelissen (shirle@sun.ac.za) so gou moontlik om jou aansoek te reël. Die registrasie vind dan ook einde Januarie 2014 plaas.

 

Praktiese deelname aan argeologiese opgrawings? Hoewel dit nie verpligtend sou wees vir deelname aan die module nie, sou die aanbieders kon fasiliteer dat jy op eie koste aan argeologiese opgrawings in Israel kan gaan deelneem tydens Julie of Augustus 2014. Prof Louis Jonker gaan self deelneem aan die opgrawings van die Universiteit van Tel Aviv (onder leiding van proff Oded Lipschits en Manfred Oeming) by Azekah. Sien http://azekah.wordpress.com vir meer inligting. Jy sou by hom kon aansluit vir opgrawings daar gedurende die tweede helfte van Julie 2014.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

VGK EN NGK RINGE VAN TULBAGH

 

2013 is ’n vreugdevolle jaar vir die VGK en NGK Ringe van Tulbagh. Dit is die jaar waarin (uiteindelik!) ’n amptelike besluit geneem is tot ’n Samewerkingsooreenkoms tussen die twee ringe.

 

Die verhoudings was al vir jare baie goed, die predikante het mekaar goed geken, maar tog was daar nie ’n amptelike ooreenkoms nie. In Februarie 2013 is ’n gesamentlike ringsbyeenkoms deur al die afgevaardigdes van 2012 se Ringsittings bygewoon. Daar is met ’n groot ja-stem aan die Ringskommissies opdrag gegee om amptelik aan die saak van eenheid aandag te gee en met voorstelle na die Ringsittings van 2013 te kom.

 

Die uiteinde is ’n samewerkingsooreenkoms vir die pad vorentoe wat deur beide ringe goedgekeur is. Hierdie ooreenkoms is nou deurgestuur aan die onderskeie Sinodes en sodra die Ringe die groen lig van die Sinode se kant af ontvang dat dit wel as wettige dokument tussen die twee ringe kan dien, sal hierdie ooreenkoms feestelike gevier word.

 

Hoe die pad presies vorentoe lyk, weet ons nie. Wat ons wel weet, is dat ons hierdie pad wil en moet stap. Ons is saam verantwoordelik om aan hierdie samewerkingsooreenkoms gestalte te gee.

 

Aan God al die eer!

 

Sean Esterhuizen (VGK Ringskriba)

Wouter van Velden (NGK Ringskriba)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE VICTORIA-WES

PREEK-AFLOS

 

25 NOVEMBER TOT 28 DESEMBER 2013

 

Die NG Gemeente Victoria-Wes is op soek na ’n student, proponent, gelegitimeerde leraar of emeritus leraar om as preek-aflos te help vir bg tydperk.

 

Die pligte sluit in:

1.       Ses preekgeleenthede tydens eredienste

2.       Pastoraat en versorging – indien nodig

3.       Begrafnisdienste – indien nodig

 

Vergoeding: R 9 000-00, asook reiskoste vanaf jou huis na Victoria-Wes en terug teen R 3-00/km.

 

Gratis inwoning in die pastorie sal voorsien word (en jy kyk mooi na my honde en kat).

 

Ons lê 60 km noord van Drie Susters. Dit is ver, maar nie te ver as jy in aanmerking neem dat jy Kersfees in die aangenaamste gemeenskap in die land gaan vier nie – hulle sal jou goed bederf!

 

Indien jy belangstel, kontak gerus vir Manus Duminy by 053 621 0164; 082 8792 299; manusduminy@gmail.com.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE NIEUWOUDTVILLE

PREEK-AFLOS

 

Die NG Gemeente Nieuwoudtville is op soek na ’n student, proponent, gelegitimeerde leraar of emeritus leraar om as preek aflos te help vir die Desember-vakansie van 19 Desember tot 8 Januarie 2014.

 

Die pligte sluit in:

1.       Vyf preekgeleenthede

2.       Pastoraat en versorging – indien nodig

3.       Begrafnisdienste – indien nodig

 

Vasgestelde bedrag vir die tydperk word aangebied. Verblyf sal voorsien word en die persoon sal vir die werklike reiskoste vergoed word.

 

Kontakpersone: Dirk Visser 027 218 1187

Ds Elmo Evert 027 2181 011/ 079 510 5800 of elmoevert@gmail.com.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

MISSIE JAPAN

HERFS-FLITS

 

5 November 2013

 

Beste vriende

 

Kosmos en Kaki. Karperde in die Japannese herfs. Dié tyd van die jaar sien jy oral pienk-wit-pers spikkels van kosmosse wat blom, en die helder oranje Persimmon-vrugte (oftewel kaki in Japannees) wat in volvrug hang … Sedert ek laas in Augustus geskryf het, het daar meer water as gewoonlik in die see geloop (jammer!) … maar kom ek vat net ‘n paar skeppies en deel dit met jou.

 

Rustyd

Ons kon lekker uitspan tydens ons jaarlikse verlof (tot vroeg Sept.) by die sendeling-oord naby Sendai; dankbaar vir die kosbare kans om te kon herlaai en oordink.

 

RCJ uitreikgroep na SA se terugvoer …

“Ons kon nie regtig veel vir die mense in nood doen nie, maar ons kon ten minste net daar wees … en nou kan ons ook aanhou bid en verder betrokke raak”. Só vertel die jongmense wat op die onlangse RCJ uitreikgroep diep aangegryp is deur hulle belewenisse in Suid-Afrika, en veral deur hulle betrokkenheid by die Vigs-weeskinders in Botshabelo (Repholositswe weeshuis). Hulle het ’n treffende terugvoer sessie by die RCJ sinode sitting gelewer. Ons is saam dankbaar oor die geseënde uitreik onder Missie Japan se leiding en sorg, saam met verskeie gemeentes. Dankie aan almal wat betrokke was!

 

Uitreikgroep se terugvoer by RCJ sinode in Osaka

 

Symingtons begin in Tokyo

Sedert vroeg Augustus is Johann (ds) en Hennie Symington as gedugte span en groot aanwins by Tokyo Union Church verwelkom, waar Johann as senior leraar bevestig is. Dis lekker om ook van tyd tot tyd met hulle te skakel, en ons sien uit om hulle – DV in Maart 2014 – as gesin te besoek.

 

Onverwagse siekte in die familie

Einde Augustus (tydens ons verlof) bel my ma geskok. My pa moet skielik ’n drie-vat hartomleiding kry. ’n Paar dae ná die operasie kry hy slegte terugslae op die herstelpad, en is daar onsekerheid oor wat kon voorlê. En tóé, deur die ruimhartige finansiële ondersteuning van ’n familielid, en die genade dat Carina se ouers juis in daardie tyd in Sendai aangekom het, kon ek inderhaas vir 5 dae na Humansdorp gaan om hom te sien. Die blitsbesoek was baie kosbaar. En méér nog: sy herstel sedertdien het baie goed verloop. Ons as familie is baie dankbaar, en waardeer almal se ondersteuning en gebede, veral ook vir my ma wat pal moet ondersteun!

 

De Wets se ondersteuningswerk in rampgebied en Tokushima-omgewing

Vroeg September het Carina se ouers – Tobie en Annalie de Wet – na Japan gekom vir opvolg ondersteuningswerk in die Sendai-rampgebied. Hulle het weereens deur die loop 6 weke baie waardevolle bydraes gelewer, wat orals met groot waardering begroet is. Soos in die verlede het hulle gefokus op samewerking met die plaaslike kerk vrywilligers by Sakura House en Nozomi Centre. Lees gerus hier hulle volledige verslag.

 

Missie Japan het die De Wets ook amptelik versoek om in dié tyd – rondom die geboorte van ons vierde kind – ons as Van der Watt gesin te ondersteun. Dit behels nie net geestelik-emosionele ondersteuning nie, maar ook dat hulle instaan vir ons in terme van party bedieningspligte wat ons in die tyd nie self kan doen nie. Een daarvan was ’n baie sinvolle (en eerste vir Shikoku-eiland!) huweliksverryking-retraite wat hulle onlangs in ons plek waargeneem het. Klik hier om meer te lees oor hulle betrokkenheid via hulle mees onlangse gebedsbrief (30 Oktober).

 

Diep en betekenisvolle ontmoetings saam met Daniël Louw

Die besoek van Prof. Louw was uiters positief, sinvol, bevestigend bemoedigend en inspirerend. In kort: die regte persoon, op die regte tyd … Ek sou nog ’n lang lys waarderend opmerkings oor hom en wat hy hier kom deel het, kon byvoeg. Studente en dosente by die Kobe Reformed Theological Seminary, asook al die predikante van die RCJ se Shikoku ring was diep beïndruk met die kwaliteit en inhoud van sy lesings. Ek moes wel spook om sy lesings direk in Japannees te vertaal, maar dit was ook ’n baie waardevolle inlywing in dié (vertalings)verband. Die veld van pastorale sorg en berading en wat dit vir die kerklike bediening kan beteken, is iets waaraan daar beslis ‘n groot behoefte in Japan en in die RCJ is …

 

Opwindende vooruitsigte in 2014!

Daar is nog twee dinge waaroor ek graag meer wil vertel, maar die nuusflits is reeds te lank! So ek noem dit net inleidend en vertel volgende keer meer:

• Kobe Reformed Theological Seminary het my amptelik versoek om vanaf begin 2014 daar deeltyds klas te gee in Pastorale Sorg en Berading. ’n Reuse voorreg en geleentheid!

• Missie Japan bestuur het die breë raamwerk goedgekeur vir ons tweede deputasie besoek (sedert 2009) aan Suid-Afrika, vanaf einde Junie tot einde September 2014. Meer details volg …

’n Skeppie genade om mee te groet

Dis amper asof ons die laaste paar dae op eiers loop … versigtig, afwagtend, opgewonde, maar ook onseker. Ons weet nie wanneer ons seun sy verskyning gaan maak nie, maar ons is paraat en ontvanklik vir wat kom.

Ek lees vanoggend weer 2 Korintiërs 5: 17 e.v. raak: “Iemand wat aan Christus behoort is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen …”

 

En ek dink onwillekeurig nie net aan myself wat so ’n herskepping broodnodig het nie … maar ook aan ons seun wat nou aanmekaar geweef word in Carina se moederskoot. ’n Nuwe skepping. ’n Skeppie van God se genade, deur ons en met ons, nietige ouers. En ek bid: Here God, as dit U wil is, laat hierdie seun van ons, hierdie splinternuwe skepsel uit U hand, ook deur Christus met Uself versoen leef. Mag hy ook ’n bedienaar van U versoening word. Hou hom in U greep styf vas, en laat ons ook weer saam met hom nuutgebore word …

 

Bid asb. saam met ons in hierdie dae van afhanklik wees en wag. Dis ’n brose tyd. Bid asb. veral vir Carina wat elke greintjie hiervan aan haar liggaam moet deurleef … vir krag, geduld en moed met die geboorte skenk en vorentoe.

 

Gebedsversoeke

Dank saam met ons die Here vir:

• Sy bewaring en sorg in die swangerskap-tyd. Die baba se hart-toestand het nie vererger nie, en ander komplikasies (te veel vrugwater) is blykbaar onder beheer.

• Pa Tobie en ma Annalie se teenwoordigheid en ondersteuning. Dit gee ons groot gerustheid. Hulle bydraes in die kerke in Shikoku, en in die rampgebied is ook uiters waardevol.

Vra asb. vir sy sorg en leiding in:

• Die geboorte wat binnekort kan gebeur (verwagte datum 15 November).

• Verskeie geleenthede in Kersfeestyd (o.a. Happy Kids) om die evangelie helder te deel.

• Nuwe visie en beplanning, asook voorbereidings vir verskeie bedieningspligte vroeg 2014.

• (Pa) Tobie en (ma) Annalie se betrokkenheid by ’n volgende huwelikseminaar, en preke regoor Shikoku.

 

Dankie vir jou ondersteuning, dit dra ons!

 

Vreugde en Vrede.

Stéphan, Carina, Annlie, Cornelius en Lodewyk

www.missiejapan.co.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

KOKSTAD-NUUS

 

4 November 2013.

 

Liewe Vriende

 

Brooksnek buitepos.

 

Dit is ’n pragtige sonskyn Sondag by Brooksnek buitepos en ek sit in die kerkie en wag vir die mense om kerk toe te kom. By my is ou moeder Mcibo wat vir jare die gemeente se leidster was. Nou is sy oud en gedaan. Ek het haar by haar huisie in die berge gaan haal, want sy kan nie meer self kerk toe loop nie. My gedagtes gaan ver terug – na 1997 toe ons die kerkie gebou het. Ek is so bly om te sien dat die mense van Brooksnek die kerk en kerkerf die afgelope 16 jaar netjies gehou het.

 

Hannes Wessels, ’n besigheidsman en boer van Kokstad, het my gehelp om die fondasies te lê en vloer te gooi vir die kerkie. Sy vragmotors het die materiaal aangery, en onder sy kundige toesig is die werk deeglik gedoen. Hy het ook gehelp om kerke by Bhonga naby Mount Ayliff en Waterloo te bou. Met ons eie hande het ons baie van die werk self gedoen. Hannes is later in ’n rooftog doodgeskiet. Sy sakeryk het hy aan sy familie nagelaat. Maar Hannes het ook ’n ewige nalatenskap agter gelaat – die kerkies wat hy help bou het waar die Evangelie lank na sy dood nog verkondig word.

 

Ds Predon Roodt van Uitenhage-Oos het kom help om die kerkie verder te bou. Hoe dikwels het hy my nie bemoedig om aan te hou met die werk by Kokstad wanneer ek moedeloos was nie. Uitenhage se gemeentes het finansieel bygedra vir die bouwerk. Dit was destyds koud en nat tydens die bouwerk daar in Brooksnek se berge. Mama Mcibo het ons altyd gelawe met warm tee en vars gebakte potbrood. My ou kollega en vriend, Predon, is reeds afgetree en vang nou lekker vis by Jeffreysbaai, terwyl ek nog moet werk!

 

’n Traan oor ds Haas Burger se wang:

 

Oceans of Mercy met hoofkantoor in Amerika wil aan behoeftige en weeskinders Christus-gesentreerde hoop en die kans op ’n beter lewe gee. Hulle werk in Indië, Thailand en Suid-Afrika. Hulle het ongeveer 10 jaar gelede in Lusikisiki/Bambisana omgewing begin werk. Saam met Stellenberg gemeente en Rufus Luttig van HuntSA Ministries is hul betrokke by die werk wat vandag weer op Bambisana sendingstasie gedoen word.

 

Daar is reeds 11 sopkombuise aktief in die Lusikisiki/Bambisana omgewing wat daagliks aan 900 kinders kos gee. Verskeie dagsorgsentrums is reeds gebou.

Hul benadering is holisties en ernstige aandag word ook aan hierdie kinders se emosionele, mediese, opvoedkundige, geestelike en ontspanning(sport) behoeftes  gegee. Die afgelope tien jaar het dit tot ’n groot projek ontwikkel in daardie omgewing.

 

Schaun Colin is predikant in Amerika en die stigter van Oceans of Mercy.

Verlede week by Bambisana vertel hy aan my die volgende verhaaltjie: Jare gelede terwyl hul ondersoek ingestel het na moontlike projekte by Lusikisiki/Bambisana, ontmoet hy vir ds Haas Burger tydens ’n diens in Lusikisiki se kerk. Die gryse oom Haas het aandagtig na Schaun se planne geluister, terwyl ’n traan oor sy wang geloop het. Die traan op die gesig van hierdie ou sendeling het Schaun diep geraak en gemotiveer om voort te gaan met hul planne by Lusikisiki/Bambisana. En vandag, tien jaar later, gebeur daar werklik mooi dinge in daardie omgewing.

 

Ds Haas Burger en sy vrou het hul lewe lank kosbare werk in Transkei gedoen, hy as sendeling en sy in die onderwys. Hy het binne die grense van Margate NGK afgetree en het vir jare in daardie gemeente gehelp met dienste.

 

Hy het my ook gehelp met dienste by Lusikisiki VGK. Dit is ’n vermoeiende rit van byna 3 ure vanaf Margate na Lusikisiki deur die Transkei. Later toe oom Haas al diep in sy sewentiger jare was, kon hy nie meer self bestuur na Lusikisiki nie. Daar was egter altyd lidmate van Margate gemeente wat bereid was om hul Sondag op te offer en Oom Haas na Lusikisiki te neem om te gaan preek. Dit was met so ’n geleentheid dat hul vir Schaun raakgeloop het.

 

En so, liewe vriende, bou ons almal saam, op verskillende maniere, aan die Koninkryk van God. Die een preek, ’n ander lê fisies ’n paar stene. Miskien luister jy net aandagtig na ’n ander gelowige se visie wat hy/sy van God ontvang het, of neem jy ’n prediker op ’n Sondag na ’n afgeleë kerkie. U stuur dalk ’n paar honderd rand vir ons werk. Daarmee kan ek my bakkie vol diesel maak en ry na Brooksnek buitepos of Bambisana sendingstasie. ’n Mens weet nooit wat God met jou vissie of broodjie gaan maak nie. Dit is soos Paulus in 1 Kor 3:6 sê: “Ek het geplant, Apollos het natgegooi, maar dit is God wat laat groei het”. En dit gebeur dikwels op maniere wat ons nooit sou nie kon dink nie.

 

Baie dankie weereens vir u gebede en ondersteuning.

 

Vriendelike groete.

 

Christo en Deleste Wooding.

wooding1@telkomsa.net

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE PRIESKA

VAKATURE: MEDELERAAR

 

Die kerkraad wag in biddende afhanklikheid van die Here aansoeke in vir die pos van Bedienaar van die Woord.

 

GEMEENTEPROFIEL:

Prieska is ’n groter plattelandse gemeenskap in die Noord-Kaap. Die gemeente bestaan uit 3 eredienspunte; waarvan twee, te wete Marydale sowat 75 km, en Niekerkshoop sowat 55 km vanaf Prieska geleë is. Die gemeentegrense beslaan ’n radius van ongeveer 150km. Die gemeente word bedien deur twee leraars.

 

KANDIDAAT:

Daar sal van die kandidaat verwag word om die gemeente te bedien in alle fasette van die gemeentewerk soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde. Die volgende is van besondere belang vir die kerkraad:

•        ’n Passie vir die bediening van die Woord in alle fasette van gemeentewerk – ’n gawe/ voorliefde vir Jeugbediening sal egter ’n aanbeveling wees.

•        Entoesiasme vir die opbou van die gemeente deur persoonlike kontak met lidmate, pastoraat en huisbesoek.

•        Moet in spanverband en onafhanklik kan funksioneer.

•        Uitbreiding van Gawebediening.

•        Moet rekenaarvaardig wees.

 

VERGOEDING:

Die vergoedingspakket is onderhandelbaar met die Sinodale skaal en ander voordele en riglyne as basis.

 

AANSOEKE:

•        Alle aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV, sowel as die name van minstens drie referente met kontakbesonderhede.

•        Daar kan van die kandidaat verwag word om psigometriese toetse af te lê

•        SLUITINGSDATUM vir aansoeke: 22 November 2013.

•        Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud op 30 November 2013 indien daartoe versoek.

 

STUUR AANSOEKE AAN:

Die Voorsitter Pre-Advies Komitee: Me Carin Coetzee

Tel: 053 354 0733 of Sel: 083 283 5319

E-pos: namigab@telkomsa.net

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

BADISA

MAATSKAPLIKE WERKER

 

Aansoeke word ingewag van

Maatskaplike werkers

vir ’n vakatures (voldag) by ons kantore te

 

CITRUSDAL en VANRHYNSDORP

 

Kandidate wat BADISA se waardes onderskryf en oor die volgende vereistes beskik, kan aansoek doen:

 

•        Registrasie by die Raad van Maatskaplike Diensberoepe as maatskaplike werker

•        Minstens kode B-rybewys

•        Die vermoë om gevalle-, groep en gemeenskapswerk op ’n gebalanseerde, geïntegreerde wyse, effektief te verrig

•        Ondervinding van Kinder- en Gesinsorgwerk

•        Vaardigheid in verslagskrywing en statutêre werk

•        Rekenaarvaardigheid op woordverwerking program

•        Vermoë om in ʼn span saam te werk en vennootskappe te sluit.

•        Afrikaans 1ste taal spreker en vaardigheid in die ander twee amptelike tale van die Wes-Kaap sal ’n aanbeveling wees.

•        As deel van ons diensgelykheidplan sal aansoekers uit die aangewese groepe voorkeur geniet

 

Voordele:

Ruim verlofvoordele, mediese fonds en pensioenskema.

 

Diensaanvaarding: Januarie 2014

 

Voorsien volledige CV met twee referente teen 22 November 2013 aan

 

Bestuurder Maatskaplikediensprogramme

Posbus 372, St Helenabaai

E-pos: msheyns@telkomsa.net

Faks: 022 736 2350

Navrae: Marianne Heyns by 082 317 3122.

Did you like this? Share it:
Volg ons op facebook:
2018 Tema & Kalender
NG Kerk Bankbesonderhede
NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510
Ons Sosiale Platforms


Welgemoed Safe

Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan