VrydagNuus – 2 November 2012

VrydagNuus

http://www.kaapkerk.co.za

2 November 2012

Amptelike Nuusbrief Wes-en-Suid-Kaap

ALLES SLEG EN VERLORE IN ONS LAND?

Paul Harris, stigter van FirstRand, se brief aan ’n besorgde vriend oorsee oor die gang van sake in Suid-Afrika, maak oral opslae. Terwyl die negatiwiteit van ons land ons van alle kante wil oorweldig, is die perspektiewe in hierdie brief soos ‘n mooi sonsopkoms oor die rooi duine van die Kalahari. Op versoek plaas ons die volledige brief hier.

 

A. SINODALE NUUS

1. NGK Reglemente en Kerkorde beskikbaar!

Uiteindelik: harde kopieë van die Wes-en-Suid-Kaapland Sinode 2011 en Algemene Sinode 2011 se Reglemente en Kerkorde is nou direk en gratis beskikbaar by Salomi Steenkamp (kantoor van die moderatuur, NG Kerksentrum, Bellville). Help ons asseblief met die verspreiding daarvan aan verafgeleë gemeentes. As iemand van geleenthede weet om hiermee te help, kontak asseblief vir Salomi by 021 957 7202 of skriba@kaapkerk.co.za.

 

2. NGK Namibië: Sinodesitting

Die Namibiese sinode kom van 4 – 7 November vir die 16de keer sedert 1957 bymekaar. Die groot voorreg om ‘n reuse bederf-borgskap te kry, het die sinode te beurt geval. Die Erindi Wildtuin het die nagenoeg 130 afgevaardigdes genooi om die paar dae by hulle deur te bring – alles op Erindi se koste. So skryf Clem Marais in Feldmuis, Namibië se sinodale nuusbrief. Beste wense aan almal by hierdie vergadering betrokke!

 

3. KGA Besoek Hefsiba en Nkhoma

Van 9 tot 12 Oktober het Gustav Claasen, moderator van die Noordelike Sinode en Ferdi Claasen, moderator van die Oostelike Sinode (met nog lede van die Oostelike Sinode) en die KGA, Hefsiba by Vila Ulónguè in Noordwes-Mosambiek, en Nkhoma in Malawi besoek. Die hartlikheid waarmee hulle ontvang is, en die indrukwekkende werk wat daar gedoen word, het hul oorweldig. Lees verder by www.kga.org.za.

 

4. NGK Vrystaat stel nuwe Logo bekend!

NGK Vrystaat se nuwe logo is pas bekend gestel. Die logo met die fakkelvlam – in ’n nuwe gestalte en kleure – versinnebeeld die drieërlei roeping van die NG Kerk in die Vrystaat se visie: Lig in die duisternis, hier vir God, mekaar en die wêreld. Ons as kerk – en die kerk bestaan as liggaam van Christus uit lidmate – is en word geroep om hierdie Lig nuut en opnuut in ons tyd in hierdie wêreld te laat skyn. Voorspoed! – Red.

 

B. ALGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. Oriëntasiekursus vir Sendelinge

Voornemende lang- of korttermyn sendelinge word uitgenooi om in te skryf vir ’n kort oriënteringskursus van die Toerustingsburo vir Interkulturele Werkers (TIW) van die Hugenote Kollege. Die kursus, aangebied deur Ryk van Velden, wil ’n oorsig gee van enkele van die belangrikste sake om ʼn sinvolle interkulturele bediening te verseker. Dit vind vanaf 03-12 Januarie op die kampus van Hugenote Kollege, Wellington plaas. Lees onderaan meer.

 

2. Ring van Kaap die Goeie Hoop: Willie Jonker-gedenklesing

Onthou van die Ring van Kaap die Goeie Hoop se jaarlikse Willie Jonker-gedenklesing op Sondag 11 November om 15:30 by Drieankerbaai gemeente (Hoofweg 265, Seepunt). Die spreker is prof Nico Koopman, dekaan van die Fakulteit Teologie op Stellenbosch. Vir enige navrae kontak dr Ben Kotzé by 021 447 7714 of by benreza@telkomsa.net.

 

3. Kerklike Besoek van Lidmate in Hospitale

Baie predikante ervaar dat toegang tot lidmate in hospitale buite besoekure moeiliker raak. Daarom versoek die leraars verantwoordelik vir hospitaalpastoraat dat lidmate by opname duidelik aantoon dat hulle kerklike besoek wil ontvang én dat lidmate die predikant in kennis stel van hulle hospitalisasie – vir meer oor hoe almal hierby betrokke mekaar kan help, klik hier.

 

4. Stellenbosch Besprekingsgroep: Hervorming en Musiek

By 2012 se laaste byeenkoms van die Stellenbosch Studiegroep gesels prof Izak Grové (emeritus professor in musiek aan die US) oor die tema Oravimus enim cantando: Oor Hervorming en musiek. Hierdie gesprek vind plaas op Dinsdag 6 November om 17:00 in die Kerksentrum, NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal, hoek van Merrimanlaan en Martinsonstraat. Almal is welkom – lees hier meer.

 

5. Jeug- en Tienerbediening: FXit bied nuwe materiaal

Dié tyd van die jaar is almal op soek na “iets wat werk” vir kinder- en tienerbediening. Ons herinner aan FXit lesmateriaal, wat deur Bybel-Media bemark word in hulle Jeugfokus-katalogus. Dit werk op die nuwe prinsiep van kontak-kategese: interaktief, vars en dinamies. Hulle nuutste produkte is geskik vir kategese, KiX, kinderkerk, tienerdienste en word ook deur die NG Jeugkantoor ondersteun. Meer inligting is hier.

 

6. Eerstejaarskampe 2013

6.1 Stellenbosch Moedergemeente/Kruiskerk

Oudergewoonte bied NG Stellenbosch Moederkerk en Kruiskerk ’n Eerstejaarskamp in 2013 aan! Enige een is welkom: Universiteit Stellenbosch, ISA, Elsenburg, Stellenbosch Academy, Elizabeth Galloway, Chef School, Boland Collage – enige een! Die kamp vind plaas van 20-23 Januarie 2013. Klik hier om meer te lees en deel hierdie inligting asseblief met matrikulante!

 

6.2 Noordwes Universiteit

Nuus vir matrikulante wat volgende jaar by die Noordwes Universiteit, Potchefstroom (PUK) gaan studeer: Die NG Gemeente PUK-Kandelaar in Potchefstroom bied hierdie kamp aan vanaf Dinsdag 8 Januarie tot Vrydag 11 Januarie 2013. Al die nodige inligting en inskrywingsvorm is by http://www.ngpukkandelaar.co.za/camps.aspx. Vir verdere navrae, kontak Ursula Wijnberg by 079 494 7999 of ursulawijnberg@gmail.com.

 

7. Bybel-Media as Vennoot… op Gemeentes se Webtuiste

Verskeie gemeentes het al ‘n Bybel-Media-skakel op hulle webtuiste sodat lidmate/ besoekers vinnig by Bybel-Media se webblad (www.bybelmedia.co.za) kan kom. Gemeentes wat dit nog nie gedoen het nie, word weer uitgenooi om die skakel ook op hulle webtuiste aan te bring. So word gemeentelede aan die e-boek-winkel en ‘n verskeidenheid Christelike publikasies blootgestel. Verder bly hulle ook op die hoogte van nuwe produkte, promosies en bedieninge. Vir tegniese hulp en navrae, kontak Adele Lombaard by adele@bmedia.co.za. Sien ook D1.

 

C. GEMEENTES BIED AAN

1. VGK Scottsdene: Wydingsdiens vir Nuwe VGKSA-Moderator

’n Wydingsdiens vir dr Mary-Anne Plaatjies-Van Huffel in haar hoedanigheid as Moderator van VGKSA vind plaas op Sondag 11 November om 10:00 onder leiding van prof Nico Koopman by haar plaaslike gemeente VGKSA Scottsdene (hoek van Edam- en Travatiastraat, Scottsdene, Kraaifontein). U word hartlik genooi om saam met ons as gemeente hierdie besonderse diens mee te maak. Bevestig asseblief u teenwoordigheid by ds Clive Rademeyer 078 761 8346 of cliverademeyer@gmail.com.

 

2. NG Gemeente Heidekoppie: Ekerk Ontbyt

Wat is die grootste 5 faktore wat die wêreld gaan beïnvloed in die volgende 5 jaar? Kom luister en praat saam oor tegnologie, kultuur, mense en tendense! Heidekoppie bied op Vrydag 9 November van 06:00 tot 08:00 ’n ontbyt saam met Ekerk se Mynhardt van Pletzen en Pierre Engelbrecht aan. Reageer teen Dinsdag 6 November – lees gerus onderaan verder.

 

D. NUUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Bybel-Media Nuusbrief

Hierdie week is die fokus op die nuwe Flam-DVD, Brandstof 2, en die jongste Kerkbode. Hans Steyn bedank almal vir hulp met die verspreiding van hierdie inligting. Klik hier.

 

2. Missie Japan: Nuusflitse

Stéphan skryf: Die einde van die jaar is in die pylvak, en daar’s heelwat om oor te skryf ná die afgelope 2 maande se doen en late. Onderaan is allerlei interessante nuusbrokkies uit Japan.

 

E. FUNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. NG Gemeente Wellington-Noord: Kerssangdiens met die Phantom!

Jonathan Roxmouth, die persoon wat plaaslik en internasionaal opslae gemaak het as die Phantom in Andrew Lloyd-Webber se The Phantom of the Opera, kom betower Wellingtonners op Sondagaand 4 November om 19:00. Hy is die gaskunstenaar by die jaarlikse Kerssangdiens saam met plaaslike kunstenaars, André Terblanché en Henriëtte Strydom. Winand Grundling en Johann Enslin sal die begeleiding waarneem, met Schalk Wasserman op perkussie. Musiek sluit baie bekendes soos White Christmas, Silent Night, Maria, Halleluja en The Prayer in en die gehoor sing natuurlik ’n klomp ou bekende liedere saam. Toegang is gratis.

 

2. NG Gemeente Parow-Welgelegen: Kermis

Parow-Welgelegen hou kermis op 9 November vanaf 17:30. Wit olifante, aktiwiteite vir kinders, potjiekos te kies en te keur, geskenke, droë vrugte, pannekoek, poeding, hamburgers, hot dogs en vele meer. Gaan kyk gerus!

 

3. NG Gemeente George-Denneoord: Basaar

Die NG Gemeente George-Denneoord nooi almal van George en omgewing uit na hulle gemeentebasaar om 17:00 op Vrydag 2 November by die kerksentrum (hoek van Charlotte- en Wallisstraat), Denneoord, George. Gaan geniet smullekker kos, gebak, vermaak en vele meer vir oud en jonk! Navrae: kerkkantoor by 044 873 5642.

 

4. Bellville Senior Sentrum/Chrismar Villas: Pretloop/Pretdraf

Bellville Senior Sentrum/Chrismar Villas hou hul pretloop/pretdraf op Woensdag 7 November om 18:00. Dié 6 km wedloop begin en eindig by Jessiestraat 25, Chrismar (Chrismar Villas se gronde). Koste: R20 vir volwassenes en hoërskoolleerlinge en R10 vir laerskoolkinders en jonger. Vroeë inskrywings is welkom by die oord tussen 07:30 en 16:00. Hulle beloof ’n regte karnaval-atmosfeer met musiek en heerlike eetgoed te koop. Die geleentheid is ten bate van ondersteuningsdienste aan bejaardes in die gemeenskap. Navrae: 021 910 1250.

 

5. NG Gemeente Kaapstad: Basaar

Die NG Kerk Kaapstad (Groote Kerk) hou op 3 November om 09:00 hulle jaarlikse basaar by die Groote Kerk-sentrum te Kloofstraat 55, Tuine. Bring die hele familie en al jou vriende om te kom kuier en te ontspan, nooi hulle. Benewens allerlei heerlike eetgoed (selfs potjiekos, biltong en droëwors!), word daar ook ’n wynveiling, wit olifante en tweedehandse boeke aangebied.

 

F. VAKATURES

Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante verskyn op Kerkbode se webblad by http://www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

1. Badisa Hermanus: Maatskaplike Werker

Badisa, ’n program van die gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland), is op soek na ’n maatskaplike werker (8/8) vir die Stanford, Hermanus, Gansbaai area. Aansoeke sluit op 8 November en meer inligting is onderaan.

 

2. Badisa Tygerberg: Maatskaplike Werker en Hulpwerker

Badisa Tygerberg adverteer twee voltydse poste, nl vir ’n Maatskaplike Werker en ’n Maatskaplike Hulpwerker. Badisa is ’n program van die gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en VGKSA (Kaapland). CV’s kan gestuur word na slouw@badisa.org.za. Rig navrae aan Susan Louw by 084 555 0562. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 15 November 2012.

 

3. Trichard School for Christian Education: Vakatures

Van die Algemene Sinode ontvang ons die versoek om inligting oor vakatures by die Trichardt School for Christian Education in Maputo, Mosambiek, bekend te maak. Verskillende poste, in die bestuur, laer- en hoërskool is beskikbaar. Lees aangeheg meer oor die vereistes.

 

Ten slotte

 

Die verskil tussen ons

en die heiliges

is dat hulle uit die skuit

geklim het

om op die water te loop –

en ons wat elk

sy eie vastigheid wil,

kyk hulle

soos drenkelinge agterna.

(Sheila Cussons)

 

Vriendelike groete.

 

Ben du Toit

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

BRIEF VAN FIRSTRAND SE PAUL HARRIS

AAN BESORGDE VRIEND

 

A letter from FirstRand founder and former executive Paul Harris to a concerned friend has gone viral. Here is an edited version:

 

Hi Jeff

 

Hope all is well with you guys. I will drop you a line later with the family news but I would first like to respond to the e-mail you sent me attaching an article by Clem Sunter, which seemed to concern you about us here in South Africa.

 

You also sent me an article last year by Moeletsi Mbeki warning about the danger of an “Arab Spring” in South Africa. I often get e-mails like this from “concerned friends” worried about us, which is sweet of you guys. Of course we are concerned. Some worrying things have happened but we have been through and survived much worse in much more volatile environments. Including the Boer War, two World Wars, apartheid, the financial crisis without a bank bailout, the Rindapest, Ge Korsten and Die Antwoord!

 

However, for as long as I can remember there have always been people who think SA has five years left before we go over the cliff. No change from when I was at school in the sixties. The five years went down to a few months at times in the eighties!

 

But it seems the people who are the most worried live far from the cliff in places like Toronto, Auckland, London and other wet and cold places. Also from St Ives and Rose Bay in Sydney, Dallas and Europe and other “safe places” that are in the grip of the global financial crisis, which by the way is quite scary. Many of them have survived decades of rolling “five years left” since they left South Africa. So maybe they will be right one day!

 

My message is, please don’t stress about us in South Africa. We are fine. We are cool. We know we live in the most beautiful country in the world with warm and vibrant people. There are more people here with smiles on their faces than in any country I have ever been to.

 

Young people are returning in droves with skills and a positive attitude. Collectively we bumble along and stuff many things up while letting off a hell of a lot of steam (have you heard of a chap called Julius Malema?). Yet in between South Africans do some amazing things like win a few gold medals, big golf tournaments and cricket and rugby matches.

 

The South Africans I know get off their butts and do things to build our country rather than whinge from a position of comfort. We actively participate in projects that improve the lot of underprivileged communities. I would not trade for anything last Saturday in a hall full of 1500 African teachers singing at the top of their voices and demonstrating their commitment to improving education in their communities.

 

We have our challenges and surprises. The standard deviation of our emotions are set at MAX. You are never just a “little bit happy” or a “little bit sad”. At one moment you can be “off the scale” peed off or frustrated or sad or worried or fearful or depressed. The next moment you are “off the scale” exhilarated, or enchanted, or inspired, or humbled by a kind deed, or surprised by something beautiful. It makes life interesting and worth living.

 

We also have passionate debates about the future of SA. Helped of course by red wine which you must taste again because it is getting better every year! Clem makes a great contribution to the debate as others like Moeletsi Mbeki do. Russell Loubser, the former head of the JSE, made a feisty speech the other day that has whipped up emotions. Up to MAX on the emotions meter of the ANC Youth League whose campaign for nationalisation of the mines was attributed to people who have IQs equal to room temperature.

 

South African politics has always been volatile, we have opinions that could not be further apart and it evokes emotion on a massive scale. Interesting and stimulating for those that want to take it seriously but noise in the system to me. Fortunately we are rid of apartheid that would have definitely pushed us over the cliff. These are the birth pangs of a new and unpredictable democracy. So buckle up and enjoy the ride and contribute! That is the message I convey to South Africans.

 

Sad as it is, it is true that the South African diaspora has a largely negative influence on confidence in South Africa. It would not be a problem if their fretting about how long we will last before we go over the cliff was merely a reflection of their concern for us, their friends and family.

 

The problem is that it does impact foreign investment, which is important for economic growth. A person who is thinking of coming to visit or investing is often put off by listening wide-eyed to the stories of people who have gapped it.

 

As you know I host many foreign visitors and I have never, EVER, met anyone who has visited for the first time without being blown away by the beauty of the country and the warmth of the people. It is not for nothing that South Africa has the highest ratio of repeat visitors of all long-haul destinations.

 

So, Jeff, how can I help you stop stressing out about us? Maybe best is that you get exposed to some articles and websites that give a more balanced and uplifting perspective of South Africa. So please don’t worry and if you get a chance, put in a good word for us.

 

All the best

 

Paul Harris

 

* Hierdie artikel het in Sunday Times: Business Times verskyn (2012-10-28). Beklemtoning van twee paragrawe is myne – Red.

 

http://www.bdlive.co.za/opinion/2012/10/28/don-t-stress-about-us-in-sa

 

 

Terug na Hoofblad.

 

————————————————————

HUGENOTE KOLLEGE

TOERUSTINGSBURO INTERKULTURELE WERKERS (TIW)

 

Voornemende lang- of korttermyn sendelinge word uitgenooi om in te skryf vir ’n kort oriënteringskursus van die Toerustingsburo vir Interkulturele Werkers (TIW) van die Hugenote Kollege. Die doel van die kursus onder leiding van dr Ryk van Velden is om voornemende sendelinge ’n oorsig te gee van enkele van die belangrikste sake om ʼn sinvolle interkulturele bediening te verseker. Die kursus vanaf 03-12 Januarie 2013 sal op die kampus van Hugenote Kollege in Wellington aangebied word.

 

 

Vir inskrywingsvorms of meer inligting kontak Ryk van Velden by 021 864 5678; 082 857 4368; tiw@hugenote.com.

 

Lees die onderstaande vir meer besonderhede.

 

Na afloop van die oriënteringskursus behoort die deelnemers onder andere:

 

 • Hulle roeping en die implikasies daarvan duideliker te verstaan en te waardeer;

 

 • Groter insig te toon in die aard van God en die Kerk se sending in die wêreld;

 

 • Die aard, werking, funksie en invloed van kultuur en die implikasies daarvan vir interkulturele bedieninge te verstaan;

 

 • ʼn Duidelike beeld te hê van hoe om ’n nuwe, vreemde gemeenskap so te betree dat vertroue en gemeenskap geskep word en volhoubare bedieninge verseker word.

 

 • Gemotiveerd te wees om aan die hand van riglyne, die uitdagings wat interkulturele kommunikasie aan hulle stel, die hoof te bied;

 

 • Beter voorbereid te wees om verskillende psigiese, emosionele of geestelike ervaringe wat hulle (en hulle gesinne) tydens die interkulturele bediening mag ervaar, te hanteer.

 

 • ʼn Oorsig te hê van al die praktiese voorbereiding en reëlings wat binne en buite Suid-Afrika getref moet word voordat ʼn sendeling na die buiteland vertrek.

 

Sluitingsdatum vir aansoeke: 14 Desember 2012

 

Taal van aanbieding: Afrikaans en/of Engels

 

 

“Die kursus is onmisbaar! Ons kan nie dink hoe ons ons toekomsplanne kon aanpak sonder dit wat ons hier geleer het nie. Dit is besonder bruikbaar en verstaanbaar en is op ʼn verantwoordelike manier aangebied.” Neville Nel., Malawi)

 

“Ons was by ‘n werkswinkel in Malawi wat aangebied is deur Ryk van Velden. Ons was weereens so dankbaar om deel te wees, want ons het baie geleer…. Selfs van die gesoute sendelinge wat daar was, sê dit was vir hulle ‘n “eye opener”. Ons het ook skielik baie dinge rondom onsself sommer beter verstaan.” (Petrie Coetzee, Mosambiek)

 

“Die materiaal was so goed uitgewerk en Ryk het dit alles so uit sy hart en uit sy eie ervaring aangebied. Ons almal het gevoel ons wil met die voorkennis weer oor gaan begin en dit hierdie keer beter doen. Ek wil almal wat sendelinge êrens in die wêreld ondersteun, baie sterk aanmoedig om nie ‘n sendeling in die veld te stuur sonder dat hulle hierdie kursus deurgeloop het nie.” (Stefanie Roux, Mosambiek)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

————————————————————

KERKLIKE BESOEK VAN LIDMATE IN HOSPITALE

 

Soos baie predikante reeds ervaar het, raak die toelating tot lidmate in die hospitale buite besoekure daagliks moeiliker. Dit help baie as u uself by aankoms as die persoon se predikant identifiseer. Die beste is dat u nie op die hospitaal se sisteem staatmaak nie, maar u lidmate voortdurend aanmoedig om u in kennis te stel wanneer en waar hulle gehospitaliseer gaan word.

 

As u hulle nie self kan gaan besoek nie, moet u natuurlik die hospitaalleraar en hulle pastorale besoekspan inlig, om hulle namens u gemeente te besoek.

 

By die hospitale moet lidmate asseblief by opname seker maak dat die opnameklerk aanteken van (1) watter kerk hulle is, asook dat (2) hulle kerklike besoek verlang. Al word die persoon se kerkverband aangetoon, maar die vraag na kerklike besoek bly op “nee” (wat die rekenaar outomaties / “by default” doen), word daardie naam nie vir die predikante op die kerklys aangetoon nie.

 

Die sinodale hospitaalpastoraat-span wil graag vir u tot diens wees, maar die sisteme maak dit al hoe moeiliker, daarom moet ons as kerk meer op ons eie sisteme staatmaak.

 

Dr Koos van der Vyver                           In George: Dr Frederik Nel

Sel 083 357 5166                                   Sel 083 254 7499

koos@vdv.co.za                                   admin@fnel.co.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

————————————————————

STELLENBOSCH STUDIE- EN BESPREKINGSGROEP

ONS GODSDIENS EN DIE WETENSKAPPE

 

Volgende Byeenkoms

 

Datum en tyd: Dinsdag 6 November om 17:00 tot 18:00 lesing (oor die ondergenoemde onderwerp) en daarna bespreking tot 18:30.

 

Onderwerp: Oravimus enim cantando: Oor Hervorming en musiek

 

Spreker: Prof Izak Grové, emeritus professor in Musiek, US.

 

Plek: Kerksentrum, NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal, hoek van Merrimanlaan en Martinsonstraat, Uniepark, Stellenbosch.

 

Prof Izak Grové spreek ons toe oor

 

Oravimus enim cantando: Oor Hervorming en musiek

 

Soos elke jaar, word ook vanjaar – vir die 495ste keer – die kerklike hervormingsgebeure van 31 Oktober 1517 herdenk. Waar die betekenis van dié grondliggend dramatiese breuk met die geskiedenis in terme van religieuse belewenis in die breë steeds vir Protestante ‘n vanselfsprekendheid is, is ’n faset soos die musiek binne Hervormingsverband skynbaar vir baie gelowiges steeds geslote, indien nie irrelevant nie. Die oorweldigende funksie van musiek in ons samelewing, waarby spesifiek die gereformeerde tradisie (Luther en Calvin) ingesluit word, is die kern van die voordrag. Toeligting om perspektief hieroor te bring, sal deur middel van musiekvoorbeelde ondersteun word.

 

Prof Izak Grové is emeritus-professor vir Musiekwetenskap en Musiekteorie aan die US.

 

Let Wel: Hierdie is die laaste bydrae vir 2012.

 

Navrae:

Piet Walters, Sekr. Stellenbosch Studie- en Besprekingsgroep

pew@sun.ac.za of 021 883 3690.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

————————————————————

JEUG- EN TIENERBEDIENING: FXIT

 

Dié tyd van die jaar is almal op soek na “iets wat werk” vir kinder- en tienerbediening. FXit lesmateriaal werk op die nuwe prinsiep van kontak-kategese: interaktief, vars en dinamies.

•        Geen registrasiefooi of duplisering van boeke.

•        Uiters bekostigbaar – ook vir kleiner gemeentes of groepe.

•        Visuele hulpmiddels is ingesluit.

•        Facebook en webblad: www.facebook.com/fxitlessons of www.fxit.co.za.

•        E-pos: Kontak Susan by susan@fxit.co.za.

 

Die kurrikulum dek die hele spektrum van voorskools tot graad 10/11.

 

# Kleuters tot gr 6: LESSE WAT LEEF is nie “lesse” nie, maar leer-aktiwiteite wat die kind help om lief te word vir die Bybel, om Skrifbeginsels toe te pas en om positief te voel oor die kerk. Handleidings vir die aanbieder (R150 elk).

 

# Graad 7 tot 10 (twee alternatiewe):

•        Tienertoppix (aanbieder-handleidings met grafiese uitdeelstukke (R150 elk) of

•        PowerPoint lesse op CDs met leiersgids en gespreksgids (R180 elk).

 

Wat sê die mense? (Evaluerings vanuit die praktyk) Lees hier verder.

 

LESSE WAT LEEF:

 

Ek is oor die algemeen baie beïndruk met die lesse. Daar word van ‘n verskeidenheid aanbiedingstegnieke gebruik gemaak, wat baie effektief is.

Die Skrifgebruik is verantwoordelik en teologies getrou.

Dit is eenvoudig, bekostigbaar en baie verbruikersvriendelik.

(Ds Johan Müller, Direkteur Navorsing en Ontwikkelingsdienste, Petra Kollege)

 

Die aanslag is lig en tog deeglik. Moeilike konsepte word eenvoudig verduidelik. Die interaktiewe styl skep ook heelwat ruimte vir verhoudingsbou.

Die lesreekse is goed beplan en sistematies georden. Die keuse van die temas is baie effektief en die opeenvolging is logies.

Teologies gesien, is die verduidelikings en toepassings uiters effektief verantwoord.

(Gerda Scheepers, Bloemfontein)

 

FXit.chat [POWERPOINT-programme op CDs]

 

Vandat ek die leier by die tieners is, is FXit PowerPoint lesse die derde reeks wat ons hier aanbied en by verre dit wat die kinders se aandag die meeste boei en wat hulle die meeste geniet. Die humor aan die begin kry hulle dadelik geïnteresseerd. Dis asof die Bybel sommer vir hulle oopgaan in vandag se taal en hulle gesels lekker daaroor. Doen so voort. (Boy Becker, Reitz)

 

Die leiersgids maak die voorbereiding maklik, want die riglyne is eenvoudig en kernagtig.

 

Al die inligting is toepaslik op die tema – daar is geen onnodige detail wat die bespreking op syspore laat beland nie.

 

Die temas spreek die tiener se leefwêreld aan en dit behou hulle aandag deur die hele les.

Gedurende die besprekings word die Skrif sinvol en prakties op hulle leefwêreld toegepas.

(Ds André van Staden, Bloemfontein)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

————————————————————

NG MOEDERKERK | KRUISKERK

EERSTEJAARSKAMP 2013

 

Oudergewoonte bied NG Stellenbosch Moederkerk en Kruiskerk ’n Eerstejaarskamp in 2013 aan! Enige een is welkom: Universiteit Stellenbosch, ISA, Elsenburg, Stellenbosch Academy, Elizabeth Galloway, Chef School, Boland Collage – ENIGE EEN!

 

Die kamp vind plaas van 20-23 Januarie 2013. Registrasie is op 20 Januarie 2013 by Kruiskerk, Stellenbosch. Koste is R550 (etes, verblyf en vervoer ingesluit). Vir meer inligting kan u ons webtuiste besoek of my kontak.

 

Ons sal dit baie waardeer as u die leerders wat nou matriek is, kan motiveer om hierdie kamp by te woon, dit is ’n ongelooflike ervaring en ’n uitstekende manier om sommer op in-trap-slag in te skakel in die universiteitswêreld. Ons moedig elektroniese inskrywings d.m.v. ons webtuiste (www.moederkerk.co.za) aan, indien andersins kan ons dit vir u faks of pos.

 

Indien u belangstel kan u my e-pos vir PowerPoint-slides wat u kan gebruik in u afkondigings. Hierdie is die regte kamp – jy sal nie spyt wees nie!

 

Kontakinligting:

Dawfré Theron by 076 385 7720 | kamp@moederkerk.co.za | www.moederkerk.co.za of FACEBOOK: www.facebook.com/kruiskerkeerstejaarskamp

 

Groete.

 

Dawfré Theron

NG Moederkerk & Kruiskerk: Eerstejaarskampleier 2013

E-pos: kamp@moederkerk.co.za

Tel: 021 883 3458

Sel: 076 385 7720

Faks: 086 224 5047

 

 

Terug na Hoofblad.

 

————————————————————

NG GEMEENTE HEIDEKOPPIE

EKERK ONTBYT

 

Vrydag 9 November 2012

06:00 – 08:00, koffie vanaf 05:30

Plek: Heidekoppie, Die Gemeente met Oop Deure, Proteaweg, Proteahoogte

 

Wat is die grootste 5 faktore wat die wêreld gaan beïnvloed in die volgende 5 jaar? Kom luister en praat saam oor tegnologie, kultuur, mense en tendense!

 

Sprekers: Mynhardt van Pletzen en Pierre Engelbrecht van Ekerk.

 

Koste: R50 pp vir ontbyt (opsioneel); R30 betaalbaar by aankoms.

 

Program:

06:00 – 06:45 Sprekers

06:45 – 07:15 Ontbyt

07:15 – 08:00 Verdere gesprek en geleentheid vir vrae

 

RSVP teen Dinsdag 6 November by Jackie 021 981 2690 / admin@heidekoppie.com.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

————————————————————

BYBEL-MEDIA

JOU BEDIENINGSVENNOOT

 

Nuusbrief 18/2012

 

Jongste Flam-produk

 

Brandstof 2

Met die tweede Brandstof-DVD word die reikwydte van www.flam.co.za nog verder vergroot. Dit is geskep vir gebruik in kleingroepe, eredienste en vir persoonlike stiltetyd. Baie gemeentes en kleingroepe het nie musiekleiers of begeleiers tot hulle beskikking nie.

 

Dié DVD bevat twee aanbiddingsessies, Leaded en Unleaded, wat deur van die mees begaafde musiekleiers in ons kerk gelei word. Saam met kitare, klavier en ligte perkussie sing ’n sanggroep die liedere saam met die teks wat outomaties aanskuif.

 

Prys: R60,00 (BTW en posgeld ingesluit). Bestel sommer dadelik en sluit aan by die tientalle gemeentes wat reeds bestel het en die DVD met groot vrug gebruik.

 

 

Lees in Kerkbode van 2 November:

 

Maatskaplike werkers te min

Groot kommer heers oor die enorme tekort aan maatskaplike werkers in Suid-Afrika. Daar word gereken dat die tekort tot selfs 10 000 kan wees. Tans is daar bykans 2 000 vakante poste vir maatskaplike werkers in Suid-Afrika.

 

Dit was een van die kwessies wat ds Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die direksie van die Hugenote Kollege op Wellington, onlangs geopper het. Janse van Rensburg was een van die gassprekers by die bekendstelling van die nuwe programme en handelsmerk van dié kollege.

 

Lees ook:

•        Sinodestories: Noord-Kaap, KwaZulu-Natal en Wes-Transvaal

•        10 vrae aan Neels Jackson

•        Mede-leraarskap … die lekker en die sleg

•        O, frack! Hoe gemaak met skaliegas-ontginning?

 

 

Onthou:

•        Kerkbode kan nou ook digitaal gelees word op jou tablet, rekenaar of slimfoon. Teken in by www.mysubs.co.za/Kerkbode

•        Of besoek www.kerkbode.co.za om Kerkbode-aanlyn (beperkte weergawe) te lees.

 

 

Bybel-Media as vennoot… op gemeentes se webtuiste

 

Verskeie gemeentes het al ‘n Bybel-Media skakel op hulle webtuiste wat lidmate/ besoekers in staat stel om vinnig by Bybel-Media se webblad (www.bybelmedia.co.za) te kom. Ná die vorige versoek om dit te doen, het verskeie gemeentes dit wel gedoen.

 

Ons wil gemeentes wat dit nog nie gedoen het nie, aanmoedig en uitnooi om die skakel ook op hulle webwerf aan te bring. Op dié wyse word gemeentelede aan die e-boek-winkel en ‘n verskeidenheid Christelike publikasies blootgestel. Andersins bly hulle ook op hoogte met nuwe produkte, promosies en bedieninge.

 

Vir tegniese hulp en navrae oor die skakel, kontak gerus vir Adele Lombaard by 021 864 8220 of adele@bmedia.co.za

 

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

•        Skakel 0860 26 33 42

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

 

Groete uit Wellington.

 

Hans Steyn

Departement Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

————————————————————

MISSIE JAPAN

NUUSFLITS

31 Oktober 2012

 

Beste vriende

 

Die einde van die jaar is in die pylvak, en daar’s heelwat om oor te skryf ná die afgelope twee maande se doen en late.

 

Verfrissende rustyd

Ons jaarlikse verloftyd was regtig nodig en goed… ons het uitgespan in ’n gehuurde houthuis in die Takayama (sendeling) vakansieoord, oos van Sendai. Oral rondom ons was opruimingswerk steeds volstoom aan die gang, 18 maande na die drie-dubbele rampgebeure. Annlie, Cornelius en Lodewyk het die vryheid van heeltyd-speeltyd, spasie en see baldadig geniet. Interaksie met ander kinders (veral Amerikaners) was ook volop. Ek en Carina kon asem skep, en het heelwat meer tyd gehad vir dieper gesels as wat gewoonlik moontlik is tussen die 3 kleintjies se versorging, opvoeding ensovoorts deur.

 

Seisoen se draai propvol aksie

Saam met die herfs wat die afgelope 5 weke ingelui is, het ons ook sedertdien lekker besig geraak met:

•        ’n Waardevolle 10-dag besoek aan Suid-Afrika waartydens ek ’n aanbieding by ’n konferensie in Stellenbosch gedoen het, openhartig met Missie Japan bestuurslede kon gesels oor ons bediening en lewe en die toekoms daarvan, asook ’n paar bemoedigende gesprekke met oud-kollegas, vriende en familie kon geniet. Danksy Carina se ouers se wonderlike ondersteuning – te midde van hulle eie besige skedule – kon ek met gemoedsrus weg wees van die huis en is Carina darem nie in die proses heeltemal ooreis nie …

•        ’n Inspirerende 3 weke van betrokkenheid in die rampgebied as vrywilligers saam met pa Tobie en ma Annalie. Carina het ’n magdom koeke gebak vir ’n “koffie-winkel” wat hulle geïnisieer het by Sakura huis in Matsushima-Oos. Verder het ons ook by die tydelike behuisingskemas vir ramp-slagoffers besoek afgelê; saam met kinders uit die gebied gespeel en hul soms gehelp met skoolwerk, en op uitstappies gegaan ens.

Klik by http://www.missiejapan.co.za/algemeen/nuusflits-31-oktober-2012/ vir meer foto’s wat die verhaal verder vertel…

•        Die bywoning van die jaarlikse RCJ sinode sitting. Vanjaar was dit my beurt om namens dr Kobus Gerber (Algemene Sekretaris) van die NG Kerk ’n meelewende groete boodskap oor te dra. Dit is beskikbaar by http://www.missiejapan.co.za/algemeen/message-to-rcj-synod-17-october-2012/ Daar was ook heelwat ander goeie gesprekke, onder andere oor die moontlikheid van ’n groep jongmense uit die RCJ wat in 2013 as vrywilligers by ‘n bestaande HIV/Vigs projek van die NGK-familie wil betrokke raak en op grondvlak wil uitreik.

 

Aangrypende dagboek om te lees

Hulle fokus was volledig net op praktiese liefdesdiens en meelewende, aktiewe luister na dié wat gewillig was om te praat. As jy graag meer insig wil kry in die aard en omvang van die De Wets se ondersteuningswerk van die afgelope 3 maande in die Sendai-rampgebied, lees hulle boeiende dagboek by http://www.missiejapan.co.za/dagboek – en deel in die lewensveranderende vertellinge van baie ramp slagoffers. In ’n volgende nuusflits sal ek probeer om video-grepe hiervan te deel…

Opwindende vooruitsigte

•        Tussen 11-14 November vind in-diepte gesprekke plaas oor die verwagtinge, uitdagings en inhoud van Missie Japan se sendelinge se werk en lewens. Daar sal ook finale besluite geneem word oor ons as (Van der Watt) gesin se langer termyn vestiging en werksbenadering. Ons is amptelik deur twee gemeentes beroep, nl. RCJ Tokushima en Takamatsu, en die besluit oor watter een, moet nou geneem word. Vir hierdie belangrike besprekings het Missie Japan bestuur vir Gideon van der Watt (http://www.missiejapan.co.za/algemeen/n-betekenisvolle-besoek-aan-japan-13-nov-2011/) en Elsabe du Plessis (klik vir meer hieroor by http://www.missiejapan.co.za/bedieningsfokus/%e2%80%98n-spesiale-ontmoeting-tussen-hoopstad-en-tokushima-september-2010/) afgevaardig om ons in die tyd te besoek. Dis ook ’n geleentheid om veral vir Carina emosioneel te ondersteun en die RCJ Tokushima Gemeente (klik by http://www6.ocn.ne.jp/~nkktk/index_e.htm)se Happy Kids kinderbediening se groei self te sien.

•        Op 23-24 vind die tweede Huweliksverryking-seminaar in Kobe plaas. Tobie en Annalie lei dit, en ek en Carina kry ook geleentheid om die deelnemers te leer ken, veral met die oog op ons toekomstige bedieningsfokus.

Lees meer by http://www.missiejapan.co.za/bedieningsfokus/bedieningnuus-flits-7-mei-2012/.

 

Bid asseblief saam met ons

1 Thess 5:16-18 het ons weer in die afgelope tyd gehelp om te onderskei waarop om te fokus in ons hierwees: vreugde, dankbaarheid en afhanklikheid van God (gebed). Wees saam met ons bly en dankbaar oor die bg geleenthede en ervarings, en bid asb. saam vir November se gesprekke en geleenthede wat fyn onderskeidingsvermoë en wysheid sal vra. Bid veral ook vir nuwe krag vir Tobie en Annalie wat binnekort uitgeput van die rampgebied sal terugkeer, en ook vir die Heilige Gees se seën op hulle afgelope ondersteuningswerk.

 

Ons waardeer en maak staat op jou volgehoue ondersteuning. Baie dankie!

 

Stéphan, Carina, Annlie, Cornelius en Lodewyk (ook namens die De Wets en Oliviers – lees meer oor lg. by http://www.missiejapan.co.za/bedieningsfokus/missie-japan-nuusbrief-oor-gys-en-linda-olivier-24-junie-2012/ )

 

www.missiejapan.co.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

————————————————————

BADISA

VAKATURE: MAATSKAPLIKE WERKER (8/8)

(STANDPLAAS HERMANUS/STANFORD)

 

Die Beheerraad van Hermanus, Stanford en Gansbaai Maatskaplike Dienste wag aansoeke in:

 

Vereistes

 • Graad of Diploma in Maatskaplike Werk
 • Registrasie by die Raad vir Maatskaplike Diensberoepe
 • Geldige kode 08-rybewys
 • Vaardigheid in Ontwikkelingsgerigte Maatskaplike werk
 • Kennis met betrekking tot Statutêre Prosedures tov die Wet op Kindersorg
 • Vermoë om te skakel en netwerke met ander rolspelers te vorm

 

Voordele

 • Mededingende salaris
 • Mediese en pensioenvoordele
 • 13de tjek
 • Ruim verlofvoordele

 

Diensaanvaarding: 2 Januarie 2013

 

Rig volledige CV met stawende dokumentasie teen 8 November 2012 aan:

R Engelbrecht, Onrus Close 52, Vermontlaan, Onrusrivier, 7201

E-pos: riettabmd@telkomsa.net

Faks 086 549 5557

 

Navrae: 082 803 6870

 

 

Terug na Hoofblad.

 

————————————————————

TRICHARDT SCHOOL FOR CHRISTIAN EDUCATION

MAPUTO, MOSAMBIEK

 

Die skool is in 1993 begin om aan leerders die geleentheid te bied om in ‘n Christelike omgewing te studeer. Die Suid-Afrikaanse kurrikulum word gevolg en onderrig geskied in Engels. Die Graad 12-leerders skryf die IEB (Independent Examination Board) se eksamen en met dié kwalifikasie kan hulle in Suid-Afrika en ander dele van die wêreld studeer.

 

Een van die oud leerders behaal DV in Desember ‘n BCom Ekonomie graad en sal geskiedenis maak deur Januarie 2013 die eerste oud-leerder te word wat daar skoolhou – Rekeningkunde Graad 8 – 12.

 

Die skool het tans 331 leerders, van Voorskools tot Graad 12.

 

Poste beskikbaar:

 

Laerskool

– Graad 5

– Graad 6

– Onderwyser vir Engels en Wiskunde

 

Hoërskool

– Lewenswetenskappe (Graad 8-12)

– Wiskunde (Graad 8-12)

 

Bestuur

– Skoolhoof

 

Kwalifikasie vir onderwysers:

– Ten minste ‘n 3 jaar diploma en vermoë om die Suid-Afrikaanse kurrikulum in Engels te onderrig

 

Kwalifikasie vir skoolhoof:

– Ten minste ‘n Honneursgraad en die vermoë om Graad 12’s te onderrig

– Ten minste 3 jaar ervaring op bestuursvlak en/of 7-10 jaar ondervinding as onderwyser

 

Vereistes:

– ‘n Christen, of gewilligheid om volgens Christelike beginsels te leef

– Nie ouer as 60 jaar nie

– Die vermoë om effektief in ‘n span te kan saamwerk in ‘n multikulturele omgewing

– Uitnemende werksetiek

– Diensaanvaarding: Januarie 2013

 

Salaris:

– Markverwant en word bepaal deur opleiding en ondervinding van die applikant

– Salaris is onderhewig aan belastingaftrekkings en word in meticais betaal

– Geen mediese of pensioenfonds nie

– Onderwysers moet 3% van hul salaris vir werkloosheidsversekering betaal, maar indien hul die land verlaat, word dit op versoek terugbetaal.

 

Behuising:

– By die kerk in Machava, 15km buite Maputo, is daar ten minste 2 klein woonstelletjies teen billike huur beskikbaar

– Sommige onderwysers verkies om huise of woonstelle in Matola (20km buite Maputo) teen ongeveer R 7 000.00 per maand te huur

– Behuising in Maputo is duurder

 

Kontak:

– Kandidate kan hul aansoek en CV aan die Bestuurder van die Departement Mensekapitaal stuur by office@tsce.ac.mz.

 

Kontakpersoon: Me Maria Helena de Matos

Kontaknommer: +258 84 325 0110

E-posadres: office@tsce.ac.mz of lenadematos@gmail.com

Did you like this? Share it:
Volg ons op facebook:

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 492
Please refer to our Error Message Reference.
2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede
NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510
Ons Sosiale Platforms


Welgemoed Safe

Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan