Ons Nuutste Nuus

www.ngkwelgemoed.co.za/wp/wp-content/uploads/2018/04/Welgenoot-vir-29-April-2018.pdf ... See MoreSee Less

View on Facebook

Handelinge 8:26-40: Ontmoetings skep geleenthede

In Handelinge 8 lees ons van twee mense wat op reis was en mekaar ontmoet het. Die eerste persoon is Filippus, ‘n medewerker van die apostels en ‘n volgeling en getuie van die opgestane Here Jesus. Hy het ‘n verhouding met die Here Jesus en die Heilige Gees lei hom op sy reis juis na plekke waar hy ander kan ontmoet en teenoor hul kan getuig.

Die tweede persoon is ‘n ontmande hofdienaar wat werksaam was vir die koningin van Ethiopie. Hierdie ontmande man was op reis na en van Jerusalem om daar te gaan aanbid, al het die Joodse wette hom eintlik uitgesluit. Die Heilige Gees stuur vir Filippus om ‘n geleentheid raak te sien en in ‘n gesprek met die man van Ethiopie te gaan.

Hul gesels oor die boek Jesaja wat die hofamptenaar besig was om te lees en Filippus sien die geleentheid raak om oor Jesus te getuig. Jesus het ook vir
hierdie hofdienaar gesterf en opgestaan en aanvaar sy menswees en sluit hom in by die verbondsgemeenskap, as teken daarvan word die hofamptenaar dan gedoop.

Ek en jy is op reis en ontmoet ander persone langs die pad. Ons reis nie alleen in hierdie wêreld nie maar het ‘n impak, of dit groot of klein is. Elke ontmoeting gee ‘n geleentheid om ‘n impak in iemand se lewe te maak.

Elke mens wat ons ontmoet het ook hul eie menswees en storie wat vir God belangrik is. Dalk het jy as Christen juis ‘n persoon op jou reis ontmoet sodat jy ‘n getuie van Jesus se aanvaarding en liefde kan wees en mense kan insluit in ʼn geloofsgemeenskap.
... See MoreSee Less

View on Facebook

... See MoreSee Less

View on Facebook

... See MoreSee Less

View on Facebook

NGK Welgemoed shared NG Wes-Kaapland's post. ... See MoreSee Less

SPESIAAL! 'n Kans vir 'n KLAVIERKUIER met Pedro Kruger op Saterdag 16 Junie in Vredelust se ouditorium - EN dis ten bate van Vredelust se Living Network Krisissentrum! Bespreek by 021 950 4455 of livn...

View on Facebook

Volg ons op facebook:

2018 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal