LYDENSTYD

Groot Lydensweek is vanjaar van 14 – 21 April.
Gemeentelede word uitgenooi om op die volgende wyses deel te neem aan hierdie hoogtepunt van die kerklike jaar en herinnering aan die kernelement van ons geloof:
• 14 April: Palmsondagdiens om 09:00 die oggend
• 14 – 17 April: Meditatiewe aanddienste om 18:30 in die Kapel
• 18 April: Paasmaaltyd om 19:00 in die saal. Gesinne word genooi om hierdie geleentheid by te woon waar ons dink aan die oorgang van die Joodse paasfees na Jesus wat vir ons die Paaslam geword het en met ons ‘n nuwe verbond gesluit het. Sederborde met elemente van die paasmaal sal gegee word. Elke gesin word genooi om self ‘n piekniekmandjie te bring. Daar is dus nie ‘n koste verbonde aan die aand nie maar gemeentelede wat wil bywoon moet asseblief teen 16 April vir die kantoor in kennis stel sodat ons genoegsame plekke kan dek.
• 19 April: Goeie Vrydag Nagmaalsdiens om 09:00 die oggend.
• 21 April: Staptog na die Paaskruis op Tygerberg (06:30) en Paasfeesdiens (09:00).

1 day ago

NGK Welgemoed

Geluk aan elkeen wat hierdie week verjaar!! Mag Jesus se liefde jou weer en weer verras, vashou en hoop gee! Jesus leef en Hy is met jou! ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

NGK Welgemoed

Ons vier Jesus se opstanding en nuwe lewe! ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

NGK Welgemoed

Opstandingsondag stap na kruis op Tygerberg. Die nuwe dag breek aan, die lig verdryf die donkerte, lewe oorwin die dood, Jesus het opgestaan! ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

NGK Welgemoed

Christus het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan! Geseënde Paasfees! ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

NGK Welgemoed

Goeie Vrydag - Johannes 19 Jesus se woorde - "Ek is dors" en "Dit is volbring" "Daar is jou seun, daar is jou moeder" n geloofsgemeenskap wat saam Nagmaal gebruik en dink aan Jesus se sterwe en die betekenis daarvan vir ons eie lewe. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Volg ons op facebook:

2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale PlatformsWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan