TIENDEMAAND DANKOFFER 2018

“Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan he en volop kan bydra vir elke goeie werk” – 2 Korintiers 9:7-8.

Bydraes kan gedoen word deur Dankofferkoevertjies by die kerk / EFT-inbetalings / Snapscan.

1 day ago

NGK Welgemoed

gallery.mailchimp.com/5445d4246729fbee1a5f21e82/files/cd68bbae-cdc8-4e63-b610-c5a57c890ff0/Welgen... ... See MoreSee Less

View on Facebook

1 day ago

NGK Welgemoed

3 van ons 9 fokusprojekte waar lidmate betrokke kan raak... DRA DIE GOEIE NUUS ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

NGK Welgemoed

Kerkraadsvergadering. Ons bid saam vir ons 9 fokusprojekte. Dra die liefde! ... See MoreSee Less

View on Facebook

Volg ons op facebook:

2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale PlatformsWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan