KERSSANGDIENS 25 NOVEMBER OM 9:00

Dankie aan elkeen se deelname aan ons Kerssangdiens. Hier is ‘n paar foto’s.

TIENDEMAAND DANKOFFER 2018

“Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan he en volop kan bydra vir elke goeie werk” – 2 Korintiers 9:7-8.

Bydraes kan gedoen word deur Dankofferkoevertjies by die kerk / EFT-inbetalings / Snapscan.

2 days ago

NGK Welgemoed

Sondag erediens @ngkwelgemoed om 09:00. Ds Wouter preek en dis kerkraadsbevestiging. ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

NGK Welgemoed

Die boekie VERTEL: Dra die Goeie Nuus is vanaf 24 Januarie by die kerkkantoor beskikbaar.
Die boekie is gratis vir gemeentelede. Dit is ‘n handleiding met leesgedeeltes en vrae vir ons 5 eredienste en 4 kleingroepe (27 Januarie tot 24 Februarie). Daar is ook ‘n dagritme in met skriflesings wat elke gemeentelid op sy/haar eie kan volg. Ons is opgewonde oor die gespreksraamwerk vir goeie nuus gesprekke asook video-insetsels vir kleingroepe (DVD). Wees deel van hierdie goeie nuus – beweging!
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

NGK Welgemoed
View on Facebook

4 days ago

NGK Welgemoed
View on Facebook

Volg ons op facebook:

2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale PlatformsWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan